ABOUT THE SPEAKER
JD Schramm - Communicator
JD Schramm teaches future business leaders both the theoretical and practical aspects of communication.

Why you should listen

A seasoned communicator and entrepreneur, JD Schramm teaches the theoretical and practical aspects of effective communication as a lecturer in management at Stanford's Graduate School of Business. At Stanford, he has led the development and launch of the Mastery in Communication Initiative to help GSB students improve their mastery of speaking and writing.
 
He says: "I cultivate dreams in myself and others by building bridges, inspiring greatness, encouraging growth, and living passionately."

More profile about the speaker
JD Schramm | Speaker | TED.com
TEDActive 2011

JD Schramm: Break the silence for suicide attempt survivors

JD Schramm:Thyerja e qetesise per te mbijetuarit nga vetevrasja

Filmed:
1,878,744 views

Edhe ateher kur jeta jone duket e mire nga jashte, jeta perbrenda mund te jete shume e dhimbshme, duke i lene disa te vendosin drejt fundit te jetes. Tek TEDYou, JD Schramm na kerkon neve ta thejme qetesin e cila e mbulon vetvrasjen, dhe krijon shume me teper burime per ti ndihmuar njerezit te cilet deshirojne ta marrin veten pas largimit nga vdekja: Artikulli: http://t.co/wsNrY9C
- Communicator
JD Schramm teaches future business leaders both the theoretical and practical aspects of communication. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:15
From all outward appearances,
0
0
3000
Nga e gjithe prezenca e jashtme,
00:18
John had everything going for him.
1
3000
3000
John kishte cdo te mire ne favor te tij.
00:21
He had just signed the contract
2
6000
2000
Ai sapo kishte firmosur kontraten
00:23
to sell his New York apartment
3
8000
2000
per te shitur apartamentin e tij ne New York
00:25
at a six-figure profit,
4
10000
2000
me nje profit te gjasht figurave,
00:27
and he'd only owned it for five years.
5
12000
3000
dhe ai e kishte mbajtur ate vetem per pese vite.
00:30
The school where he graduated from with his master's
6
15000
2000
Shkolla ku ai u diplomua se bashku me masterin e tij
00:32
had just offered him a teaching appointment,
7
17000
2000
i kishte ofruar atij vetem nje takim per mesues,
00:34
which meant not only a salary,
8
19000
2000
e cila kishte kuptimin jo vetem te nje rroge,
00:36
but benefits for the first time in ages.
9
21000
3000
por perfitimeve per heren e pare ne jeten e tije.
00:40
And yet, despite everything going really well for John,
10
25000
3000
Dhe akoma, pamvaresisht te gjithave qe shkonin mire per John,
00:43
he was struggling,
11
28000
2000
ai ishte duke hasur veshtiresi,
00:45
fighting addiction and a gripping depression.
12
30000
3000
duke luftuar varesine dhe depresionin e flakte.
00:50
On the night of June 11th, 2003,
13
35000
2000
Ne naten e 11 qershorit te vitit 2003,
00:52
he climbed up to the edge
14
37000
2000
ai u ngjit siper lumit
00:54
of the fence on the Manhattan Bridge
15
39000
3000
ne uren e Manhatten-it
00:57
and he leaped to the treacherous waters below.
16
42000
4000
dhe kerceu ne uje.
01:02
Remarkably --
17
47000
2000
Mrekullisht --
01:04
no, miraculously --
18
49000
2000
jo fatmiresisht --
01:06
he lived.
19
51000
3000
ai shpetoi.
01:09
The fall shattered his right arm,
20
54000
3000
Hrdhja ia demtoi krahun e djathte te tij,
01:12
broke every rib that he had,
21
57000
2000
duke i thyer te gjitha brinjet qe kishte,
01:14
punctured his lung,
22
59000
2000
demtuar mushkerite,
01:16
and he drifted in and out of consciousness
23
61000
2000
dhe ishte here - here pa vetedije
01:18
as he drifted down the East River,
24
63000
3000
perderisa permbytej poshte lumit East,
01:21
under the Brooklyn Bridge
25
66000
2000
nen uren e Brooklyn-it
01:23
and out into the pathway of the Staten Island Ferry,
26
68000
3000
dhe jashte rrugices e cila del nga Staten Island Ferry,
01:26
where passengers on the ferry
27
71000
2000
ku pasagjeret ne anije
01:28
heard his cries of pain,
28
73000
2000
degjuan britmat e tij te dhimbjes,
01:30
contacted the boat's captain
29
75000
2000
kontaktuan kapitenin e anijes
01:32
who contacted the Coast Guard
30
77000
2000
i cili me pas kontaktoi gardat e lumit
01:34
who fished him out of the East River
31
79000
2000
te cilet e nxorren jasht Lumit East
01:36
and took him to Bellevue Hospital.
32
81000
3000
dhe e derguan ate tek spitali Bellevue.
01:39
And that's actually where our story begins.
33
84000
3000
Dhe kjo eshte pika ku tregimi jone fillon.
01:42
Because once John committed himself
34
87000
2000
Sepse kur John-i iu perkushtua vetes
01:44
to putting his life back together --
35
89000
3000
per ta kthyer jeten perseri prapsht --
01:47
first physically, then emotionally,
36
92000
3000
se pari fizikisht , dhe pastaj mentalisht,
01:50
and then spiritually --
37
95000
2000
dhe shpirtrisht --
01:52
he found that there were very few resources available
38
97000
3000
ai zbuloi se ishin shume pak burime te mundshme
01:55
to someone who has attempted to end their life
39
100000
2000
per dike i cili kish provuar ti jepte fund jetes se tij
01:57
in the way that he did.
40
102000
3000
ne menyren te cilen ai beri.
02:00
Research shows
41
105000
2000
Kerkimet shfaqin
02:02
that 19 out of 20 people
42
107000
2000
qe 19 prej 20 njerezve
02:04
who attempt suicide
43
109000
2000
te cilet kane tentuar vetvrasjen
02:06
will fail.
44
111000
2000
do te deshtojne.
02:09
But the people who fail
45
114000
2000
Por njerezit te cilet deshtojne
02:11
are 37 times more likely to succeed
46
116000
3000
jane 37 here me te suksesshem
02:14
the second time.
47
119000
3000
heren e dyte.
02:17
This truly is
48
122000
2000
Kjo e vertete eshte
02:19
an at-risk population
49
124000
2000
dhe tek rreziku i popullsis
02:21
with very few resources to support them.
50
126000
3000
me shum pak burime per ta perkahur ate.
02:24
And what happens
51
129000
2000
Dhe ajo cka ndodh
02:26
when people try to assemble themselves back into life,
52
131000
3000
kur njerezit vendosin ta kthejne veten prap ne jete,
02:29
because of our taboos around suicide,
53
134000
2000
sepse per tabut tona rreth vetvrasjes,
02:31
we're not sure what to say,
54
136000
2000
ne nuk jemi te sigurt se cfare te themi,
02:33
and so quite often we say nothing.
55
138000
3000
dhe keshtu qe shpesh ne nuk themi asgje.
02:36
And that furthers the isolation
56
141000
2000
Dhe me tej izolimet
02:38
that people like John found themselves in.
57
143000
3000
qe njerezit sikurse John gjejne veten e tyre.
02:43
I know John's story very well
58
148000
2000
E di historine e John-it shum mire
02:45
because I'm John.
59
150000
3000
sepse une jam John.
02:49
And this is, today,
60
154000
3000
Dhe kjo eshte e sotmja,
02:52
the first time in any sort of public setting
61
157000
3000
hera e pare perballe publikut
02:55
I've ever acknowledged
62
160000
2000
qe asnjeher nuk e kam menduar
02:57
the journey that I have been on.
63
162000
3000
udhetimi ne te cilin kam qene une.
03:01
But after having lost a beloved teacher in 2006
64
166000
3000
Por pasi ke humbur nje mesues ne 2006
03:04
and a good friend last year to suicide,
65
169000
4000
dhe nje shok te mire vitin e kaluar nga vetvrasja,
03:08
and sitting last year at TEDActive,
66
173000
3000
dhe i ulur vitin e kaluar tek TedActive,
03:11
I knew that I needed to step out of my silence
67
176000
3000
une e dija qe duhet te dilja jashte qetesise time
03:14
and past my taboos
68
179000
2000
dhe te kaloja tabut e mia
03:16
to talk about an idea worth spreading --
69
181000
3000
per te folur rreth nje ideje te cilen i'a vlen ta shprehesh --
03:19
and that is that people
70
184000
2000
dhe kjo eshte qe njerezit
03:21
who have made the difficult choice
71
186000
3000
qe kane bere zgjedhjen e veshtire
03:24
to come back to life
72
189000
2000
per tu rikthyer ne jete
03:26
need more resources and need our help.
73
191000
3000
kane nevoje per me shume burime dhe kane nevoje per ndihmen tuaj.
03:30
As the Trevor Project says, it gets better.
74
195000
3000
Ashtu sikunderse Projekti Trevor thote, behesh me mire.
03:33
It gets way better.
75
198000
3000
Eshte shume me mire.
03:36
And I'm choosing to come out
76
201000
2000
Dhe une kam zgjedhur te dal jasht
03:38
of a totally different kind of closet today
77
203000
2000
te jem totalisht i ndryshuar sot
03:40
to encourage you, to urge you,
78
205000
3000
per t'iu inkurajuar ju, per t'iu kerkuar ju,
03:43
that if you are someone
79
208000
2000
qe nese je dikushi
03:45
who has contemplated or attempted suicide,
80
210000
4000
qe ka provuar ose ka menduar te beje vetvrasje,
03:49
or you know somebody who has,
81
214000
3000
apo njihni dike qe ka menduar ta beje,
03:52
talk about it; get help.
82
217000
3000
fol rreth kesaj; merr ndihme.
03:55
It's a conversation worth having
83
220000
3000
Eshte nje bisede e cila i'a vlen
03:58
and an idea worth spreading.
84
223000
3000
dhe nje ide te cilen duhet ta shperndash.
04:01
Thank you.
85
226000
2000
Faliminderit
04:03
(Applause)
86
228000
5000
(Duartrokitje)
Translated by Liridon Shala
Reviewed by Amantia Gjikondi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
JD Schramm - Communicator
JD Schramm teaches future business leaders both the theoretical and practical aspects of communication.

Why you should listen

A seasoned communicator and entrepreneur, JD Schramm teaches the theoretical and practical aspects of effective communication as a lecturer in management at Stanford's Graduate School of Business. At Stanford, he has led the development and launch of the Mastery in Communication Initiative to help GSB students improve their mastery of speaking and writing.
 
He says: "I cultivate dreams in myself and others by building bridges, inspiring greatness, encouraging growth, and living passionately."

More profile about the speaker
JD Schramm | Speaker | TED.com