ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cesar Kuriyama: Jedna sekunda svakog dana

Filmed:
1,940,520 views

Tako je puno malih, prekrasnih, smiješnih, tragičnih trenutaka u vašem životu -- kako ćete ih sve zapamtiti? Cesar Kuriyama snima jednu sekundu video zapisa svaki dan kao dijela projekta u tijeku da bi skupio sve posebne trenutke u njegovom životu.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistumjetnik.
0
820
1648
Ja sam umjetnik.
00:18
I liveživjeti in NewNovi YorkYork, and I've been workingrad in advertisingoglašavanje
1
2468
2454
Živim u New Yorku i radio sam u oglašavanju
00:20
for -- ever sinceod I left schoolškola,
2
4922
2645
otkako sam završio fakultet,
00:23
so about sevensedam, eightosam yearsgodina now,
3
7567
1621
oko 7, 8 godina, i to me
00:25
and it was drainingisušivanje.
4
9188
1556
neizmjerno iscrpljivalo.
00:26
I workedradio a lot of latekasno nightsnoću. I workedradio a lot of weekendsvikendom,
5
10744
2713
Često sam radio do kasno u noć. Često sam radio vikendima
00:29
and I foundpronađeno myselfsebe never havingima time for all the projectsprojekti
6
13457
3170
i više nisam imao vremena koje bih posvetio projektima
00:32
that I wanted to work on on my ownvlastiti.
7
16627
2302
koje sam želio razviti sam.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Jednog dana bio sam na poslu i vidio sam govor
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister on TEDTED,
9
20891
2231
Stefana Sagmeistera na TED-u
00:39
and it was calledzvao "The powervlast of time off,"
10
23122
1655
koji se zvao "Snaga slobodnog vremena,"
00:40
and he spokegovorio about how everysvaki sevensedam yearsgodina,
11
24777
2636
i on je pričao kako svakih sedam godina,
00:43
he takes a yeargodina off from work so he could
12
27413
2107
uzima godinu dana odmora od posla kako bi mogao
00:45
do his ownvlastiti creativekreativan projectsprojekti, and I was instantlyodmah inspirednadahnut,
13
29520
3665
raditi na svojim kreativnim projektima, i ja sam odmah bio inspiriran,
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yeargodina off.
14
33185
3389
i jednostavno rekao, "Moram to učiniti. Moram uzeti godinu dana slobodno.
00:52
I need to take time to travelputovati and spendprovesti time with my familyobitelj
15
36574
4479
Moram uzeti vremena za putovati i provoditi vrijeme sa svojom obitelji
00:56
and startpočetak my ownvlastiti creativekreativan ideasideje."
16
41053
2286
i započeti svoje vlastite kreativne ideje."
00:59
So the first of those projectsprojekti endedzavršeno up beingbiće
17
43339
3639
Prvi od tih projekata završio je kao nešto
01:02
something I calledzvao "One SecondDrugi EverySvaki Day."
18
46978
3566
što ja zovem "Jedna sekunda svakog dana."
01:06
BasicallyU osnovi I'm recordingsnimanje one seconddrugi of everysvaki day of my life
19
50544
2334
Uglavnom, snimam jednu sekundu svakog dana u mom životu
01:08
for the restodmor of my life,
20
52878
2735
do kraja života,
01:11
chronologicallykronološki compilingsastavljanje these one-secondjedne sekunde
21
55613
2937
kronološko sastavljajući te jedno-sekundne
01:14
tinysićušan sliceskriške of my life into one singlesingl continuousstalan videovideo
22
58550
4302
sitne dijelove mog života u jedan kontinuirajući snimak
01:18
untildo, you know, I can't recordsnimiti them anymoreviše.
23
62852
5677
do onda, znate, kada ih više neću moći snimati.
01:24
The purposesvrha of this projectprojekt is, one:
24
68529
2357
Svrha ovog projekta je, kao prvo:
01:26
I hatemrziti not rememberingsjećanja things that I've doneučinio in the pastprošlost.
25
70886
4724
Mrzim činjenicu što se ne mogu sjetiti stvari
koje sam napravio u prošlosti.
01:31
There's all these things that I've doneučinio with my life
26
75610
2710
Toliko je stvari koje sam napravio u životu
01:34
that I have no recollectionsjećanja of
27
78320
1914
kojih se ne sjećam
01:36
unlessosim ako someonenetko bringsdonosi it up, and sometimesponekad I think,
28
80234
1716
osim ako ih netko ne spomene, i ponekad pomislim,
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
"O da, to sam napravio."
01:41
And something that I realizedshvatio earlyrano on in the projectprojekt
30
85521
1641
I još nešto što sam primjetio ranije u projektu
01:43
was that if I wasn'tnije doing anything interestingzanimljiv,
31
87162
2724
je to da ako nisam radio ništa zanimljivo,
01:45
I would probablyvjerojatno forgetzaboraviti to recordsnimiti the videovideo.
32
89886
2479
vjerojatno bih zaboravio snimiti snimak.
01:48
So the day -- the first time that I forgotzaboravio, it really hurtpovrijediti me,
33
92365
3473
Na dan kad sam prvi put to zaboravio, zaboljelo me
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
jer to je nešto što sam zbilja želio
01:54
from the momenttrenutak that I turnedokrenut 30, I wanted
35
98313
2196
od trenutka kad sam napunio 30 godina, želio sam
01:56
to keep this projectprojekt going untildo foreverzauvijek,
36
100509
3350
da ovaj projekt napreduje zauvijek
01:59
and havingima missedpropustili that one seconddrugi, I realizedshvatio,
37
103859
2446
i zaboravivši snimiti tu jednu sekundu, shvatio sam,
02:02
it just kindljubazan of createdstvorio this thing in my headglava
38
106305
3753
da sam si stvorio stanje u glavi
02:05
where I never forgotzaboravio ever again.
39
110058
2263
da to nikad više ne zaboravim.
02:11
So if I liveživjeti to see 80 yearsgodina of agedob,
40
115598
2999
Ako doživim 80 godina,
02:14
I'm going to have a five-hourpet sati videovideo
41
118597
2633
imat ću snimku od pet sati
02:17
that encapsulatesuključuje 50 yearsgodina of my life.
42
121230
2749
koja sjedinjuje 50 godina mog života.
02:19
When I turnskretanje 40, I'll have a one-hourjedan sat videovideo
43
123979
2392
Kad navršim 40 godina imati ću snimku od jednoga sata
02:22
that includesuključuje just my 30s.
44
126371
5237
koja uključuje moje tridesete.
02:27
This has really
45
131608
1528
To me zbilja
02:29
invigoratedslabo me day-to-daydan za danom, when I wakeprobuditi up,
46
133136
3275
okrijepljuje iz dana u dan, kad se probudim,
02:32
to try and do something interestingzanimljiv with my day.
47
136411
2887
da pokušam i učinim nešto zanimljivo od dana.
02:42
Now, one of the things that I have issuespitanja with is that,
48
146757
3508
Jedan od problema je taj
02:46
as the daysdana and weeksTjedni and monthsmjeseci go by,
49
150265
4198
što kako dani, tjedni i mjeseci prolaze,
02:50
time just seemsčini se to startpočetak blurringzamućenje
50
154463
1817
čini mi se kako se vrijeme počinje mutiti
02:52
and blendingmiješanje into eachsvaki other
51
156280
1922
i miješati jedno u drugo
02:54
and, you know, I hatedomrznut that,
52
158202
3731
i, znate, to mi se nije sviđalo,
02:57
and visualizationvizualizacija is the way to triggerokidač memorymemorija.
53
161933
5029
a vizualizacija je način pokretanja sjećanja.
03:10
You know, this projectprojekt for me is a way for me
54
174992
2889
Ovaj projekt je za mene način
03:13
to bridgemost that gappraznina and rememberzapamtiti everything that I've doneučinio.
55
177881
3294
premošćivanja jaza i prisjećanja svega što sam napravio.
03:17
Even just this one seconddrugi allowsomogućuje me to rememberzapamtiti
56
181175
2567
Samo jedna sekunda pomaže mi da se sjetim
03:19
everything elsedrugo I did that one day.
57
183742
2277
svega ostalog što sam radio taj dan.
03:21
It's difficulttežak, sometimesponekad, to pickodabrati that one seconddrugi.
58
186019
2662
Ponekad je teško izabrati tu jednu sekundu.
03:24
On a good day, I'll have maybe threetri or fourčetiri secondssekundi
59
188681
3184
Na dobar dan nekada imam tri ili četiri sekunde
03:27
that I really want to chooseizabrati,
60
191865
1713
koje bi htio izabrati,
03:29
but I'll just have to narrowsuziti it down to one,
61
193578
2149
ali moram suziti na jednu sekundu,
03:31
but even narrowingsužavanje it down to that one allowsomogućuje me
62
195727
1964
ali čak i sužavanje na tu jednu sekundu pomaže mi
03:33
to rememberzapamtiti the other threetri anywayu svakom slučaju.
63
197691
2480
da se sjetim ostale tri sekunde.
03:36
It's alsotakođer kindljubazan of a protestprosvjed, a personalosobni protestprosvjed,
64
200171
3541
To je također jedna vrsta prosvjeda, osobnog prosvjeda,
03:39
againstprotiv the cultureKultura we have now where people
65
203712
2395
protiv današnje kulture gdje ljudi
03:42
just are at concertskoncerti with theirnjihov cellćelija phonestelefoni out
66
206107
2442
na koncertima sa svojim mobitelima
03:44
recordingsnimanje the wholečitav concertkoncert, and they're disturbinguznemirujući you.
67
208549
2149
snimaju cijeli koncert i smetaju vam.
03:46
They're not even enjoyinguživanje the showpokazati.
68
210698
1235
Čak ne uživaju u koncertu.
03:47
They're watchinggledanje the concertkoncert throughkroz theirnjihov cellćelija phonetelefon.
69
211933
3105
Gledaju koncert preko mobitela.
03:50
I hatemrziti that. I admittedlydoduše used to be that guy a little bitbit,
70
215038
3968
Mrzim to. Priznajem da sam
nekad čak i pomalo bio takav,
03:54
back in the day, and I've decidedodlučio that the bestnajbolje way
71
219006
2818
prije, ali sam odlučio da je najbolji način
03:57
for me to still captureuhvatiti and keep a visualvidni memorymemorija of my life
72
221824
5581
da ipak uhvatim trenutak i
smjestim ga u vizualnu memoriju
04:03
and not be that personosoba, is to just recordsnimiti that one seconddrugi
73
227405
3086
a da ipak ne budem takva osoba,
taj da snimim samo jednu sekundu
04:06
that will allowdopustiti me to triggerokidač that memorymemorija of,
74
230491
2269
koja će mi pomoći da pokrenem sjećanje na,
04:08
"Yeah, that concertkoncert was amazingnevjerojatan. I really lovedvoljen that concertkoncert."
75
232760
3375
" Da, taj je koncert bio nevjerovatan.
Zbilja mi se svidio taj koncert."
04:12
And it just takes a quickbrz, quickbrz seconddrugi.
76
236135
5418
To traje samo jednu brzu sekundu.
04:17
I was on a three-monthtri mjeseca roadcesta tripputovanje this summerljeto.
77
241553
2879
Ovo ljeto bio sam na tromjesečnom putovanju.
04:20
It was something that I've been dreamingsanjanje about doing my wholečitav life,
78
244432
2854
To je nešto o čemu sam sanjao cijeli život,
04:23
just drivingvožnja around the U.S. and CanadaKanada
79
247286
2493
da se vozim po cijelom SAD-u i Kanadi
04:25
and just figuringfiguring out where to go the nextSljedeći day,
80
249779
3239
i smišljam gdje da idem idući dan,
04:28
and it was kindljubazan of outstandingizvanredna.
81
253018
2605
i bilo je izvanredno.
04:31
I actuallyzapravo ranran out, I spentpotrošen too much moneynovac on my roadcesta tripputovanje
82
255623
3712
Ostao sam bez novca, potrošio sam previše novca na putovanje
04:35
for the savingsštednja that I had to take my yeargodina off,
83
259335
2990
koje sam štedio da bih mogao uzeti godinu dana slobodno,
04:38
so I had to, I wentotišao to SeattleSeattle and I spentpotrošen some time
84
262325
2894
pa sam se morao vratiti u Seattle i provesti neko vrijeme
04:41
with friendsprijatelji workingrad on a really neaturedan projectprojekt.
85
265219
3550
sa svojim prijateljima radeći
na zbilja krasnom projektu.
04:52
One of the reasonsrazlozi that I tookuzeo my yeargodina off was to spendprovesti more time with my familyobitelj,
86
276111
3760
Jedan od razloga zašto sam uzeo godinu dana slobodno je da provedem više vremena sa svojom obitelji,
04:55
and this really tragictragičan thing happeneddogodilo where
87
279871
3410
no dogodila se zbilja tragična situacija,
04:59
my sister-in-lawšogorica,
88
283281
1605
moja šogorica
05:00
her intestinecrijevo suddenlyiznenada strangledzadavio one day,
89
284886
3436
je imala zapetljaj crijeva,
05:04
and we tookuzeo her to the emergencyhitan roomsoba,
90
288322
2778
odmah smo je odvezli na hitnu,
05:07
and she was, she was in really badloše shapeoblik.
91
291100
3292
a ona je, ona je bila u zbilja lošem stanju.
05:10
We almostskoro lostizgubljen her a couplepar of timesputa,
92
294392
2075
Par puta je zamalo umrla,
05:12
and I was there with my brotherbrat everysvaki day.
93
296467
3412
i ja sam tamo bio sa bratom svaki dan.
05:19
It helpedpomogao me realizeostvariti something elsedrugo duringza vrijeme this projectprojekt,
94
303908
2776
To mi je pomoglo da shvatim još nešto tijekom ovog projekta,
05:22
is that recordingsnimanje that one seconddrugi on a really badloše day
95
306684
6515
to da snimanje te jedne sekunde jako lošeg dana
05:29
is extremelykrajnje difficulttežak.
96
313199
1233
je jako teško.
05:30
It's not -- we tendskloni to take our cameraskamere out when we're doing awesomesuper things.
97
314432
5197
Ali nije - MI nosimo kamere sa sobom kada radimo super stvari.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partystranka, let me take a pictureslika."
98
319629
2424
Ili kad pomislimo, "Ovo je tulum, ajde da se slikam."
05:37
But we rarelyrijetko do that when we're havingima a badloše day,
99
322053
3002
Ali rijetko kad to radimo kad imamo loš dan,
05:40
and something horribleužasno is happeningdogađa.
100
325055
1881
i kad se nešto užasno dešava.
05:42
And I foundpronađeno that it's actuallyzapravo been very, very importantvažno
101
326936
3420
Ja sam spoznao da je zapravo jako, jako važno
05:46
to recordsnimiti even just that one seconddrugi of a really badloše momenttrenutak.
102
330356
3544
snimati čak i tu sekundu jako lošeg trenutka.
05:49
It really helpspomaže you appreciatecijeniti the good timesputa.
103
333900
3701
To nam pomaže više cijeniti dobre trenutke.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badloše one,
104
337601
4287
Nije nam uvijek dobar dan, pa kad imamo loš dan
05:57
I think it's importantvažno to rememberzapamtiti it,
105
341888
1898
mislim da ga trebamo zapamtiti,
05:59
just as much as it is importantvažno to rememberzapamtiti the [good] daysdana.
106
343786
5624
isto kao što trebamo zapamtiti dobar dan.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfilteri,
107
357480
2866
Jedna od stvari koje radim je ta
da ne koristim nikakve filtere,
06:16
I don't use anything to -- I try to captureuhvatiti the momenttrenutak
108
360346
3779
ne koristi ništa -- pokušavam uhvatiti trenutak
06:20
as much as possiblemoguće as the way that I saw it with my ownvlastiti eyesoči.
109
364125
5627
što više je moguće onakav kakvog sam ga vidio vlastitim očima.
06:25
I startedpočeo a rulepravilo of first personosoba perspectiveperspektiva.
110
369752
2735
Počeo sam primjenjivati pravilo
perspektive prve osobe.
06:28
EarlyRano on, I think I had a couplepar of videosvideo where
111
372487
2073
Ranije sam imao nekoliko video zapisa ovdje
06:30
you would see me in it, but I realizedshvatio that wasn'tnije the way to go.
112
374560
4213
u kojima ste mogli mene vidjeti,
no shvatio sam da to nije onako kako treba.
06:34
The way to really rememberzapamtiti what I saw
113
378773
1847
Način da to zbilja zapamtim onako kako sam vidio
06:36
was to recordsnimiti it as I actuallyzapravo saw it.
114
380620
4866
je da snimim kao da sam zapravo vidio.
06:48
Now a couplepar of things that I have in my headglava about this projectprojekt are,
115
392537
4262
Sada nekoliko stvari koje imam
u glavi vezanih uz ovaj projekt su,
06:52
wouldn'tne bi it be interestingzanimljiv if thousandstisuća of people were doing this?
116
396799
5975
ne bi li bilo zanimljivo da tisuće ljudi radi ovo?
06:58
I turnedokrenut 31 last weektjedan, whichkoji is there.
117
402774
6255
Napunio sam 31 godinu prošli tjedan,
što možete vidjeti ovdje.
07:04
I think it would be interestingzanimljiv to see
118
409029
1728
Mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti
07:06
what everyonesvatko did with a projectprojekt like this.
119
410757
1848
što su svi radili sa projektom poput ovoga.
07:08
I think everyonesvatko would have a differentdrugačiji interpretationtumačenje of it.
120
412605
1992
Mislim da bi svatko imao različitu interpretaciju.
07:10
I think everyonesvatko would benefitkorist from just havingima that one seconddrugi to rememberzapamtiti everysvaki day.
121
414597
4738
Mislim da bi svi imali koristi od toga da imaju tu jednu sekundu koju zapamte svaki dan.
07:15
PersonallyOsobno, I'm tiredumoran of forgettingzaboravljajući,
122
419335
2851
Osobno, umoran sam od zaboravljanja,
07:18
and this is a really easylako thing to do.
123
422186
2571
a ovo je jednostvarna stvar za napraviti.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD-sposoban cameraskamere in our pocketsdžepovi right now --
124
424757
2869
Mislim, svi imamo kamere visoke rezolucije u džepovima u ovome trenutku --
07:23
mostnajviše people in this roomsoba, I betkladiti se --
125
427626
1830
velik broj ljudi u ovoj prostoriji, dao bih se kladiti --
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
a to je nešto što --
07:26
I never want to forgetzaboraviti anotherjoš day that I've ever livedživjeli,
127
431046
2258
Nikad više ne želim zaboraviti
ni jedan dan koji sam proživio,
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
i ovo je moj način na koji to radim,
07:31
and it'dto bi be really interestingzanimljiv alsotakođer to see,
129
435585
2785
i bilo bi zaista zanimljivo također vidjeti
07:34
if you could just typetip in on a websiteweb stranica,
130
438370
1970
da možemo samo utipkati na web stranici
07:36
"JuneLipnja 18, 2018,"
131
440340
3206
"18. lipanj 2018,"
07:39
and you would just see a streampotok of people'snarodno livesživot
132
443546
2351
i vidjeti tok života ljudi
07:41
on that particularposebno day from all over the worldsvijet.
133
445897
1694
na baš taj dan sa cijelog svijeta.
07:43
And I don't know, I think this projectprojekt has a lot of possibilitiesmogućnosti,
134
447591
3222
Milsim da ovaj projekt imam razne mogućnosti,
07:46
and I encourageohrabriti you all to recordsnimiti just a smallmali snippetIsječak of your life everysvaki day,
135
450813
3647
te obrabrujem vas sve da snimite mali
komadić vašeg života svakog dana,
07:50
so you can never forgetzaboraviti that that day, you livedživjeli.
136
454460
1847
da nikada ne zaboravite da ste tog dana živjeli.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Hvala.
07:53
(ApplausePljesak)
138
458011
4437
(Pljesak)
Translated by Paulina Babić
Reviewed by Senzos Osijek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com