ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cesar Kuriyama: En sekund varenda dag

Filmed:
1,940,520 views

Det finns så många pyttesmå, vackra, roliga, tragiska ögonblick i livet, hur ska du kunna komma ihåg allihop? Direktören Cesar Kuriyama filmar en sekund varje dag som en del av ett pågående projekt att samla alla speciella delar av hans liv.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistkonstnär.
0
820
1648
Jag är en konstnär.
00:18
I liveleva in NewNya YorkYork, and I've been workingarbetssätt in advertisingreklam-
1
2468
2454
Jag bor i New York och jag har
jobbat inom reklambranschen
00:20
for -- ever sincesedan I left schoolskola,
2
4922
2645
sedan... ända sedan jag var klar med skolan,
00:23
so about sevensju, eightåtta yearsår now,
3
7567
1621
så runt sju-åtta år nu,
00:25
and it was drainingdränering.
4
9188
1556
och det var tungt.
00:26
I workedarbetade a lot of latesent nightsnätter. I workedarbetade a lot of weekendshelger,
5
10744
2713
Det blev många sena kvällar, många helger,
00:29
and I foundhittades myselfjag själv never havinghar time for all the projectsprojekt
6
13457
3170
och jag upptäckte att jag aldrig
fick tid över till alla de projekt
00:32
that I wanted to work on on my ownegen.
7
16627
2302
som jag ville göra på egen hand.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
En dag på jobbet såg jag ett tal
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister on TEDTED,
9
20891
2231
av Stefan Sagmeister på TED,
00:39
and it was calledkallad "The powerkraft of time off,"
10
23122
1655
och det hette "The power of time off,"
00:40
and he spokeeker about how everyvarje sevensju yearsår,
11
24777
2636
och han pratade om hur han var sjunde år
00:43
he takes a yearår off from work so he could
12
27413
2107
tog ledigt ett år så att han kunde
00:45
do his ownegen creativekreativ projectsprojekt, and I was instantlyomedelbart inspiredinspirerad,
13
29520
3665
göra sina egna kreativa projekt,
och jag blev genast inspirerad,
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yearår off.
14
33185
3389
så jag sa, "Det måste jag göra.
Jag måste ta ledigt ett år.
00:52
I need to take time to travelresa and spendspendera time with my familyfamilj
15
36574
4479
Jag måste ta mig tiden att resa
och umgås med min familj
00:56
and startStart my ownegen creativekreativ ideasidéer."
16
41053
2286
och börja med mina egna kreativa idéer.
00:59
So the first of those projectsprojekt endedslutade up beingvarelse
17
43339
3639
Det första projektet jag började med blev
01:02
something I calledkallad "One SecondAndra EveryVarje Day."
18
46978
3566
något jag kallade "En sekund varje dag."
01:06
BasicallyI princip I'm recordinginspelning one secondandra of everyvarje day of my life
19
50544
2334
Kortfattat handlar det om att jag spelar
in en sekund av mitt liv varje dag
01:08
for the restresten of my life,
20
52878
2735
i resten av mitt liv,
01:11
chronologicallykronologiskt compilingsammanställa these one-seconden sekund
21
55613
2937
och sedan i tidsordning sätta ihop alla dessa
01:14
tinymycket liten slicesskivor of my life into one singleenda continuouskontinuerlig videovideo-
22
58550
4302
pyttesmå en-sekundare av mitt liv till en lång video
01:18
untilfram tills, you know, I can't recordspela in them anymorelängre.
23
62852
5677
tills jag liksom inte kan spela in längre.
01:24
The purposesyfte of this projectprojekt is, one:
24
68529
2357
Syftet med detta projektet är att, ett:
01:26
I hatehata not rememberingminnas things that I've doneGjort in the pastdåtid.
25
70886
4724
Jag hatar att inte komma ihåg
saker jag har gjort tidigare.
01:31
There's all these things that I've doneGjort with my life
26
75610
2710
Alla de här sakerna som jag har gjort i mitt liv
01:34
that I have no recollectionminne of
27
78320
1914
som jag inte har något minne av
01:36
unlesssåvida inte someonenågon bringsger it up, and sometimesibland I think,
28
80234
1716
om inte någon annan tar upp dem,
och ibland tänker jag
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
"Just det ja, det där gjorde jag."
01:41
And something that I realizedinsåg earlytidigt on in the projectprojekt
30
85521
1641
Och något jag kom på tidigt i projektet
01:43
was that if I wasn'tvar inte doing anything interestingintressant,
31
87162
2724
var att om jag inte gjorde något intressant,
01:45
I would probablyförmodligen forgetglömma to recordspela in the videovideo-.
32
89886
2479
skulle jag antagligen glömma av att spela in det.
01:48
So the day -- the first time that I forgotglömde, it really hurtont me,
33
92365
3473
Så den dagen, första gången jag glömde av det, gjorde det verkligen ont,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
för det var något jag verkligen ville göra,
01:54
from the momentögonblick that I turnedvände 30, I wanted
35
98313
2196
i samma ögonblick som jag fyllde 30, så ville jag
01:56
to keep this projectprojekt going untilfram tills foreverevigt,
36
100509
3350
hålla igång det här projektet i all evighet,
01:59
and havinghar missedmissade that one secondandra, I realizedinsåg,
37
103859
2446
och efter att ha missat den där
enda sekunden så slog det mig
02:02
it just kindsnäll of createdskapad this thing in my headhuvud
38
106305
3753
det satte sig liksom i huvudet på mig
02:05
where I never forgotglömde ever again.
39
110058
2263
och jag glömde aldrig av det igen.
02:11
So if I liveleva to see 80 yearsår of ageålder,
40
115598
2999
Så om jag lever tills jag är 80 år gammal,
02:14
I'm going to have a five-hourfem timmars videovideo-
41
118597
2633
så kommer jag ha en fem timmar lång video
02:17
that encapsulateskapslar in 50 yearsår of my life.
42
121230
2749
som fångar 50 år av mitt liv.
02:19
When I turnsväng 40, I'll have a one-houren timme videovideo-
43
123979
2392
När jag fyller 40 kommer jag ha en timmes video
02:22
that includesinnefattar just my 30s.
44
126371
5237
som innehåller mitt 30-tal.
02:27
This has really
45
131608
1528
Det här har verkligen
02:29
invigoratedstärkta me day-to-daydag för dag, when I wakevakna up,
46
133136
3275
inspirerat mig varje dag, när jag vaknar,
02:32
to try and do something interestingintressant with my day.
47
136411
2887
till att försöka göra något intressant med dagen.
02:42
Now, one of the things that I have issuesfrågor with is that,
48
146757
3508
En av sakerna jag har problem med är att
02:46
as the daysdagar and weeksveckor and monthsmånader go by,
49
150265
4198
när dagarna och veckorna och månaderna passerar
02:50
time just seemsverkar to startStart blurringoskärpa
50
154463
1817
börjar tiden bli suddig
02:52
and blendingblandning into eachvarje other
51
156280
1922
och minnen går ihop i varann
02:54
and, you know, I hatedhatade that,
52
158202
3731
och jag avskydde det
02:57
and visualizationvisualisering is the way to triggeravtryckare memoryminne.
53
161933
5029
och visualisering är ett sätt att aktivera minnen.
03:10
You know, this projectprojekt for me is a way for me
54
174992
2889
Det här projektet är för mig ett sätt
03:13
to bridgebro that gapgap and rememberkom ihåg everything that I've doneGjort.
55
177881
3294
att komma ihåg allt som jag har gjort.
03:17
Even just this one secondandra allowstillåter me to rememberkom ihåg
56
181175
2567
Till och med en enda sekund hjälper mig komma ihåg
03:19
everything elseannan I did that one day.
57
183742
2277
allt annat som hände den dagen.
03:21
It's difficultsvår, sometimesibland, to pickplocka that one secondandra.
58
186019
2662
Ibland är det svårt att välja bara en sekund.
03:24
On a good day, I'll have maybe threetre or fourfyra secondssekunder
59
188681
3184
På en bra dag kan jag ha
kanske tre eller fyra sekunder
03:27
that I really want to choosevälja,
60
191865
1713
som jag verkligen vill välja,
03:29
but I'll just have to narrowsmal it down to one,
61
193578
2149
men jag måste välja en enda,
03:31
but even narrowingförträngning it down to that one allowstillåter me
62
195727
1964
och även fast jag bara väljer en enda hjälper det mig
03:33
to rememberkom ihåg the other threetre anywayi alla fall.
63
197691
2480
att komma ihåg de andra tre ändå.
03:36
It's alsoockså kindsnäll of a protestprotest, a personalpersonlig protestprotest,
64
200171
3541
Det är också lite av en protest, en personlig protest,
03:39
againstmot the culturekultur we have now where people
65
203712
2395
mot dagens kultur när folk
03:42
just are at concertskonserter with theirderas cellcell phonestelefoner out
66
206107
2442
går på konsert med mobiltelefon i hand
03:44
recordinginspelning the wholehela concertkonsert, and they're disturbingstörande you.
67
208549
2149
och spelar in hela konserten, och de stör dig.
03:46
They're not even enjoyingnjuter the showshow.
68
210698
1235
De njuter inte ens av föreställningen.
03:47
They're watchingtittar på the concertkonsert throughgenom theirderas cellcell phonetelefon.
69
211933
3105
De kollar på konserten genom sina mobiler.
03:50
I hatehata that. I admittedlyvisserligen used to be that guy a little bitbit,
70
215038
3968
Jag hatar det. Jag måste erkänna
att jag brukade vara lite av en sån
03:54
back in the day, and I've decidedbestämt that the bestbäst way
71
219006
2818
för länge sen, och jag har kommit
fram till att det bästa sättet
03:57
for me to still capturefånga and keep a visualvisuell memoryminne of my life
72
221824
5581
för mig att fortfarande fånga och
hålla kvar ett visuellt minne av mitt liv
04:03
and not be that personperson, is to just recordspela in that one secondandra
73
227405
3086
och inte vara en sån person, är
att bara spela in en enda sekund
04:06
that will allowtillåta me to triggeravtryckare that memoryminne of,
74
230491
2269
som låter mig aktivera minnet av
04:08
"Yeah, that concertkonsert was amazingfantastiskt. I really lovedälskade that concertkonsert."
75
232760
3375
"Ja, den konserten var grym.
Jag älskade den konserten."
04:12
And it just takes a quicksnabbt, quicksnabbt secondandra.
76
236135
5418
Och det tar bara en kort liten sekund.
04:17
I was on a three-monthtre månaders roadväg tripresa this summersommar.
77
241553
2879
Jag reste tre månader i somras.
04:20
It was something that I've been dreamingdrömma about doing my wholehela life,
78
244432
2854
Det var något jag hade drömt om att göra hela livet,
04:23
just drivingkörning around the U.S. and CanadaKanada
79
247286
2493
att bara köra runt i USA och Kanada
04:25
and just figuringräkna out where to go the nextNästa day,
80
249779
3239
och ta en dag i taget
04:28
and it was kindsnäll of outstandingEnastående.
81
253018
2605
och det var ganska enastående.
04:31
I actuallyfaktiskt ransprang out, I spentbringade too much moneypengar on my roadväg tripresa
82
255623
3712
Jag fick faktiskt slut på pengar, jag spenderade alldeles för mycket på bilresan
04:35
for the savingsbesparingar that I had to take my yearår off,
83
259335
2990
av pengarna jag hade sparat ihop för mitt lediga år
04:38
so I had to, I wentåkte to SeattleSeattle and I spentbringade some time
84
262325
2894
så jag åkte till Seattle och spenderade lite tid
04:41
with friendsvänner workingarbetssätt on a really neatpropert projectprojekt.
85
265219
3550
med vänner för att jobba med ett riktigt grymt projekt.
04:52
One of the reasonsskäl that I tooktog my yearår off was to spendspendera more time with my familyfamilj,
86
276111
3760
En av anledningarna till att ta ledigt ett år var för att spendera mer tid med familjen,
04:55
and this really tragictragisk thing happenedhände where
87
279871
3410
och det hände något väldigt tragiskt med
04:59
my sister-in-lawsvägerska,
88
283281
1605
min svägerska
05:00
her intestinetarm suddenlyplötsligt strangledstrypt one day,
89
284886
3436
hon fick akuta problem med tarmen en dag,
05:04
and we tooktog her to the emergencynödsituation roomrum,
90
288322
2778
så vi åkte till akuten,
05:07
and she was, she was in really baddålig shapeform.
91
291100
3292
och hon.. hon mådde inte alls bra.
05:10
We almostnästan lostförlorat her a couplepar of timesgånger,
92
294392
2075
Vi förlorade henne nästan några gånger,
05:12
and I was there with my brotherbror everyvarje day.
93
296467
3412
och jag var där med min bror varje dag.
05:19
It helpedhjälpte me realizeinse something elseannan duringunder this projectprojekt,
94
303908
2776
Det hjälpte mig att inse ännu en sak under det här projektet,
05:22
is that recordinginspelning that one secondandra on a really baddålig day
95
306684
6515
att filma en enda sekund på en riktigt dålig dag
05:29
is extremelyytterst difficultsvår.
96
313199
1233
är otroligt svårt.
05:30
It's not -- we tendtendera to take our cameraskameror out when we're doing awesomegrymt bra things.
97
314432
5197
Det är inte.. vi brukar ju ta fram kameran först när vi gör roliga saker.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyfest, let me take a picturebild."
98
319629
2424
Eller typ, "Den här festen alltså, måste ta kort."
05:37
But we rarelysällan do that when we're havinghar a baddålig day,
99
322053
3002
Men vi gör sällan det när vi har en dålig dag,
05:40
and something horriblefruktansvärd is happeninghappening.
100
325055
1881
och när något fruktansvärt händer.
05:42
And I foundhittades that it's actuallyfaktiskt been very, very importantViktig
101
326936
3420
Och jag kom på att det var faktiskt väldigt viktigt
05:46
to recordspela in even just that one secondandra of a really baddålig momentögonblick.
102
330356
3544
att spela in den enda sekunden
av ett riktigt dåligt tillfälle.
05:49
It really helpshjälper you appreciateuppskatta the good timesgånger.
103
333900
3701
Man lär sig verkligen att uppskatta de bra dagarna.
05:53
It's not always a good day, so when you have a baddålig one,
104
337601
4287
Det är inte alltid en bra dag,
så när du har en dålig dag
05:57
I think it's importantViktig to rememberkom ihåg it,
105
341888
1898
tycker jag att det är viktigt att komma ihåg det,
05:59
just as much as it is importantViktig to rememberkom ihåg the [good] daysdagar.
106
343786
5624
precis lika viktigt som det är att
komma ihåg de [bra] dagarna.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfilter,
107
357480
2866
En av sakerna jag gör är
att inte använda några filter.
06:16
I don't use anything to -- I try to capturefånga the momentögonblick
108
360346
3779
Jag använder inget för att..
Jag försöker fånga ögonblicket
06:20
as much as possiblemöjlig as the way that I saw it with my ownegen eyesögon.
109
364125
5627
så likt som möjligt det jag faktiskt
såg med mina egna ögon.
06:25
I startedsatte igång a ruleregel of first personperson perspectiveperspektiv.
110
369752
2735
Jag bestämde mig för att alltid ha förstapersonsperspektiv.
06:28
EarlyTidigt on, I think I had a couplepar of videosvideoklipp where
111
372487
2073
I början tror jag att jag hade några filmer där
06:30
you would see me in it, but I realizedinsåg that wasn'tvar inte the way to go.
112
374560
4213
jag syntes i filmen, men jag kom på
att det inte var rätt väg att gå.
06:34
The way to really rememberkom ihåg what I saw
113
378773
1847
För att verkligen komma ihåg vad det var jag såg
06:36
was to recordspela in it as I actuallyfaktiskt saw it.
114
380620
4866
fick jag filma det som jag faktiskt såg det.
06:48
Now a couplepar of things that I have in my headhuvud about this projectprojekt are,
115
392537
4262
Ett par saker som jag har tänkt på
angående det här projektet är,
06:52
wouldn'tskulle inte it be interestingintressant if thousandstusentals of people were doing this?
116
396799
5975
vore det inte intressant om
tusentals människor gjorde det här?
06:58
I turnedvände 31 last weekvecka, whichsom is there.
117
402774
6255
Jag fyllde 31 förra veckan, det ser ni här.
07:04
I think it would be interestingintressant to see
118
409029
1728
Jag tror det skulle vara intressant att se
07:06
what everyonealla did with a projectprojekt like this.
119
410757
1848
vad alla andra gjorde med ett sådant här projekt.
07:08
I think everyonealla would have a differentannorlunda interpretationtolkning of it.
120
412605
1992
Jag tror att alla skulle ha olika tolkningar av det.
07:10
I think everyonealla would benefitdra nytta from just havinghar that one secondandra to rememberkom ihåg everyvarje day.
121
414597
4738
Jag tror att alla skulle tjäna på att ha den där enda sekunden som hjälp för minnet varje dag.
07:15
PersonallyPersonligen, I'm tiredtrött of forgettingglömmer,
122
419335
2851
Personligen är jag trött på att glömma saker,
07:18
and this is a really easylätt thing to do.
123
422186
2571
och det här är så enkelt att göra.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD-kompatibel cameraskameror in our pocketsfickor right now --
124
424757
2869
Alltså, alla har ju HD-kameror i fickan nuförtiden,
07:23
mostmest people in this roomrum, I betslå vad --
125
427626
1830
säkerligen de flesta i det här rummet,
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
och det är någonting som...
07:26
I never want to forgetglömma anotherannan day that I've ever livedlevde,
127
431046
2258
Jag vill aldrig mer glömma en dag jag har levt,
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
och det här är mitt sätt att lyckas med det,
07:31
and it'ddet D be really interestingintressant alsoockså to see,
129
435585
2785
och det vore väldigt intressant att se,
07:34
if you could just typetyp in on a websitehemsida,
130
438370
1970
om man bara kunde fylla i på en webbsida,
07:36
"JuneJuni 18, 2018,"
131
440340
3206
"18 juni, 2018,"
07:39
and you would just see a streamströmma of people'smänniskors livesliv
132
443546
2351
och man fick en ström av folks liv
07:41
on that particularsärskild day from all over the worldvärld.
133
445897
1694
på den specifika dagen från hela världen.
07:43
And I don't know, I think this projectprojekt has a lot of possibilitiesmöjligheter,
134
447591
3222
Jag vet inte, men jag tror att det här
projektet har många möjligheter,
07:46
and I encourageuppmuntra you all to recordspela in just a smallsmå snippetsnutt of your life everyvarje day,
135
450813
3647
och jag vill uppmuntra er alla att filma
en liten snutt av livet varje dag,
07:50
so you can never forgetglömma that that day, you livedlevde.
136
454460
1847
så att du aldrig kommer glömma
att den dagen så levde du.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Tack.
07:53
(ApplauseApplåder)
138
458011
4437
(Applåder)
Translated by Nilli J
Reviewed by Daniel Deimert

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com