ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Цезар Курияма: Една секунда всеки ден

Filmed:
1,940,520 views

Има толкова много малки, красиви, смешни, трагични моменти в живота ви - как ще ги запомните всичките? Цезар Курияма заснема една секунда видео всеки ден като част от проект да събере всичките специални моменти от живота си.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistхудожник.
0
820
1648
И така, аз съм артист.
00:18
I liveживея in NewНов YorkЙорк, and I've been workingработа in advertisingреклама
1
2468
2454
Живея в Ню Йорк и работя в рекламния бизнес,
00:20
for -- ever sinceот I left schoolучилище,
2
4922
2645
откакто завърших училище,
00:23
so about sevenседем, eightосем yearsгодини now,
3
7567
1621
някъде, около седем-осем години вече
00:25
and it was drainingизточване.
4
9188
1556
и е изтощително.
00:26
I workedработил a lot of lateкъсен nightsнощем. I workedработил a lot of weekendsсъбота и неделя,
5
10744
2713
Работих много пъти до късно или в почивните дни
00:29
and I foundнамерено myselfсебе си never havingкато time for all the projectsпроекти
6
13457
3170
и осъзнах, че не ми оставаше време за всичките проекти,
00:32
that I wanted to work on on my ownсобствен.
7
16627
2302
над които исках да работя сам.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Един ден на работа гледах представянето
00:36
by StefanСтефан SagmeisterSagmeister on TEDТЕД,
9
20891
2231
на Стефан Сагмайстър на ТЕД,
00:39
and it was calledНаречен "The powerмощност of time off,"
10
23122
1655
което се казваше "Силата на почивката",
00:40
and he spokeспица about how everyвсеки sevenседем yearsгодини,
11
24777
2636
той разказваше как на всеки седем години,
00:43
he takes a yearгодина off from work so he could
12
27413
2107
той взима едногодишен отпуск, за да може
00:45
do his ownсобствен creativeтворчески projectsпроекти, and I was instantlyмигновено inspiredвдъхновен,
13
29520
3665
да се отдаде на лични проекти, аз веднага се вдъхнових
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yearгодина off.
14
33185
3389
и си казах, че и аз трябва да го направя. Трябва да си взема едногодишен отпуск.
00:52
I need to take time to travelпътуване and spendхарча time with my familyсемейство
15
36574
4479
Имах нужда от време за пътуване, повече време със семейството си,
00:56
and startначало my ownсобствен creativeтворчески ideasидеи."
16
41053
2286
време за моите лични творчески идеи.
00:59
So the first of those projectsпроекти endedприключила up beingсъщество
17
43339
3639
Един от първите ми проекти се оказа
01:02
something I calledНаречен "One SecondСекунда EveryВсеки Day."
18
46978
3566
нещо наречено "Една секунда всеки ден".
01:06
BasicallyОсновно I'm recordingзапис one secondвтори of everyвсеки day of my life
19
50544
2334
С една дума, записвам по една секунда всеки ден от живота ми
01:08
for the restПочивка of my life,
20
52878
2735
до края на моя живот,
01:11
chronologicallyхронологично compilingсъставяне на these one-secondедна секунда
21
55613
2937
хронологично подредени по една секунда,
01:14
tinyмъничък slicesфилийки of my life into one singleединичен continuousнепрекъснат videoвидео
22
58550
4302
малки части от живота ми в един едно непрекъснато видео.
01:18
untilдо, you know, I can't recordрекорд them anymoreвече.
23
62852
5677
Ще продължа, докато съм в състояние да го правя.
01:24
The purposeпредназначение of this projectпроект is, one:
24
68529
2357
Целта на този проект е, първо:
01:26
I hateмразя not rememberingспомняне things that I've doneСвършен in the pastминало.
25
70886
4724
мразя да не помня случки от миналото.
01:31
There's all these things that I've doneСвършен with my life
26
75610
2710
Има страшно много неща, които съм правил,
01:34
that I have no recollectionспомен of
27
78320
1914
които съм забравил,
01:36
unlessосвен ако someoneнякой bringsноси it up, and sometimesпонякога I think,
28
80234
1716
освен, ако някой не ги спомене и понякога си казвам:
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
'Ох да, това е нещо, което направих.'
01:41
And something that I realizedосъзнах earlyрано on in the projectпроект
30
85521
1641
И нещо, което осъзнах много рано в този проект
01:43
was that if I wasn'tне е doing anything interestingинтересен,
31
87162
2724
е, че ако не правех нещо интересно,
01:45
I would probablyвероятно forgetзабравям to recordрекорд the videoвидео.
32
89886
2479
най-вероятно щах да забравям да записвам видеото.
01:48
So the day -- the first time that I forgotзабравих, it really hurtболи me,
33
92365
3473
Тъй че, когато за първи път пропуснах да запиша наистина ме заболя,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
защото това беше нещо, което наистина исках да правя
01:54
from the momentмомент that I turnedоказа 30, I wanted
35
98313
2196
- в момента, в който навърших 30, аз исках
01:56
to keep this projectпроект going untilдо foreverзавинаги,
36
100509
3350
да поддържам този проект завинаги,
01:59
and havingкато missedпропуснал that one secondвтори, I realizedосъзнах,
37
103859
2446
пропускайки тази една секунда ме накара да мисля, че
02:02
it just kindмил of createdсъздаден this thing in my headглава
38
106305
3753
този инцидент създаде нещо в главата ми,
02:05
where I never forgotзабравих ever again.
39
110058
2263
което няма да ми позволи никога повече да забравя.
02:11
So if I liveживея to see 80 yearsгодини of ageвъзраст,
40
115598
2999
Така, че ако доживея до 80,
02:14
I'm going to have a five-hourпет часа videoвидео
41
118597
2633
ще имам 5-часово видео,
02:17
that encapsulatesкапсулира 50 yearsгодини of my life.
42
121230
2749
което ще покаже 50 години от живота ми.
02:19
When I turnзавой 40, I'll have a one-hourедин час videoвидео
43
123979
2392
Когато навърша 40, ще имам едночасово видео,
02:22
that includesвключва just my 30s.
44
126371
5237
което ще съдържа само 30-те ми години.
02:27
This has really
45
131608
1528
Това наистина ме
02:29
invigoratedактивизират me day-to-dayден за ден, when I wakeсъбуждам up,
46
133136
3275
държи бодър всеки ден, като се събуждам,
02:32
to try and do something interestingинтересен with my day.
47
136411
2887
търся нещо интересно за правене в моя ден.
02:42
Now, one of the things that I have issuesвъпроси with is that,
48
146757
3508
Един от проблемите, който се получава е, че
02:46
as the daysдни and weeksседмици and monthsмесеца go by,
49
150265
4198
като минават дните, седмиците и месеците,
02:50
time just seemsИзглежда to startначало blurringРазмиване
50
154463
1817
времето започва да губи фокус
02:52
and blendingсмесване into eachвсеки other
51
156280
1922
и нещата се смесват едно с друго,
02:54
and, you know, I hatedмразен that,
52
158202
3731
нещо, което аз мразех
02:57
and visualizationвизуализация is the way to triggerтригер memoryпамет.
53
161933
5029
имайки в предвид, че нашата памет се активира от визуализации.
03:10
You know, this projectпроект for me is a way for me
54
174992
2889
Знаете ли, този проект е начин за мен
03:13
to bridgeмост that gapпразнина and rememberпомня everything that I've doneСвършен.
55
177881
3294
да затворя тази пролука и да запомня всичко, което съм правил.
03:17
Even just this one secondвтори allowsпозволява me to rememberпомня
56
181175
2567
Дори само тази една секунда ми позволява да си спомня
03:19
everything elseоще I did that one day.
57
183742
2277
всичко друго, което съм правил през този ден.
03:21
It's difficultтруден, sometimesпонякога, to pickизбирам that one secondвтори.
58
186019
2662
Трудно е, понякога, да избера точната секунда.
03:24
On a good day, I'll have maybe threeтри or fourчетирима secondsсекунди
59
188681
3184
В добрите дни имам може би три или четири секунди,
03:27
that I really want to chooseизбирам,
60
191865
1713
които бих искал да избера,
03:29
but I'll just have to narrowтесен it down to one,
61
193578
2149
но трябва да се спра само на една,
03:31
but even narrowingстесняване it down to that one allowsпозволява me
62
195727
1964
въпреки че дори тази една
03:33
to rememberпомня the other threeтри anywayтака или иначе.
63
197691
2480
ми позволява да запомня другите три.
03:36
It's alsoсъщо kindмил of a protestпротест, a personalперсонален protestпротест,
64
200171
3541
Също така това е протест, личен протест
03:39
againstсрещу the cultureкултура we have now where people
65
203712
2395
срещу културата, която имаме сега, където хората
03:42
just are at concertsконцерти with theirтехен cellклетка phonesтелефони out
66
206107
2442
са на концерт с извадени телефони,
03:44
recordingзапис the wholeцяло concertконцерт, and they're disturbingсмущаващ you.
67
208549
2149
записвайки целия концерт, притеснявайки всички.
03:46
They're not even enjoyingнаслаждавайки the showшоу.
68
210698
1235
Те дори не се забавляват.
03:47
They're watchingгледане the concertконцерт throughпрез theirтехен cellклетка phoneтелефон.
69
211933
3105
Те гледат концерта през телефоните си.
03:50
I hateмразя that. I admittedlyнесъмнено used to be that guy a little bitмалко,
70
215038
3968
Мразя го това. Да си призная, бях такъв за малко,
03:54
back in the day, and I've decidedреши that the bestнай-доброто way
71
219006
2818
в добрите стари времена, и реших, че най-добрият начин
03:57
for me to still captureулавяне and keep a visualзрителен memoryпамет of my life
72
221824
5581
за мен да запазя и задържа визуален спомен за живота ми
04:03
and not be that personчовек, is to just recordрекорд that one secondвтори
73
227405
3086
без да бъда този човек, е да запиша само тази една секунда,
04:06
that will allowпозволява me to triggerтригер that memoryпамет of,
74
230491
2269
която би ми позволила да отключа спомена:
04:08
"Yeah, that concertконцерт was amazingудивителен. I really lovedобичал that concertконцерт."
75
232760
3375
'Да, този концерт беше невероятен. Наистина много ми хареса.'
04:12
And it just takes a quickбърз, quickбърз secondвтори.
76
236135
5418
И това само отнема една бърза, бърза секунда.
04:17
I was on a three-monthтри месеца roadпът tripпътуване this summerлято.
77
241553
2879
Бях на тримесечно пътешествие това лято.
04:20
It was something that I've been dreamingмечтаете about doing my wholeцяло life,
78
244432
2854
Това беше нещо, коет си мечтаех да направя цял живот:
04:23
just drivingшофиране around the U.S. and CanadaКанада
79
247286
2493
просто да карам през САЩ и Канада,
04:25
and just figuringфигуриращ out where to go the nextследващия day,
80
249779
3239
чудейки се къде да отида на следващия ден,
04:28
and it was kindмил of outstandingнеизпълнени.
81
253018
2605
и беше много добре.
04:31
I actuallyвсъщност ranзавтече out, I spentпрекарах too much moneyпари on my roadпът tripпътуване
82
255623
3712
Всъщност ми свършиха парите, изхарчих прекалено много на това пътешествие,
04:35
for the savingsспестявания that I had to take my yearгодина off,
83
259335
2990
парите, които тярбваше да ми дадат цяла година почивка,
04:38
so I had to, I wentотидох to SeattleСиатъл and I spentпрекарах some time
84
262325
2894
така че се наложи да отида в Сиатъл и да
04:41
with friendsприятели workingработа on a really neatчист projectпроект.
85
265219
3550
работя с приятели над много интересен проект.
04:52
One of the reasonsпричини that I tookвзеха my yearгодина off was to spendхарча more time with my familyсемейство,
86
276111
3760
Една от причините, заради които си взех една година почивка, беше за да прекарам повече време със семейството ми
04:55
and this really tragicтрагичен thing happenedсе случи where
87
279871
3410
и тогава се случи нещо наистина трагично -
04:59
my sister-in-lawснаха,
88
283281
1605
здравето на моята зълва
05:00
her intestineчерво suddenlyвнезапно strangledудушен one day,
89
284886
3436
се влоши изведнъж,
05:04
and we tookвзеха her to the emergencyспешен случай roomстая,
90
288322
2778
закарахме я в Спешна Помощ,
05:07
and she was, she was in really badлошо shapeформа.
91
291100
3292
в много тежко състояние.
05:10
We almostпочти lostзагубен her a coupleдвойка of timesпъти,
92
294392
2075
За малко да я загубим на няколко пъти,
05:12
and I was there with my brotherбрат everyвсеки day.
93
296467
3412
и аз бях там с брат ми всеки ден.
05:19
It helpedпомогна me realizeосъзнавам something elseоще duringпо време на this projectпроект,
94
303908
2776
Това ми помогна да разбера още нещо по времето на този проект,
05:22
is that recordingзапис that one secondвтори on a really badлошо day
95
306684
6515
че записването на една секунда в този наистина лош ден
05:29
is extremelyизвънредно difficultтруден.
96
313199
1233
беше много трудно.
05:30
It's not -- we tendсклонен to take our camerasфотоапарати out when we're doing awesomeстрахотен things.
97
314432
5197
Обикновено вадим камерите когато правим нещо яко,
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyстрана, let me take a pictureснимка."
98
319629
2424
или пък си казваме 'О да, какво парти, нека направя снимка.'
05:37
But we rarelyрядко do that when we're havingкато a badлошо day,
99
322053
3002
Но рядко правим това, когато имаме лош ден,
05:40
and something horribleужасен is happeningслучва.
100
325055
1881
и нещо ужасно се случва.
05:42
And I foundнамерено that it's actuallyвсъщност been very, very importantважно
101
326936
3420
И аз разбрах, че е много, много важно
05:46
to recordрекорд even just that one secondвтори of a really badлошо momentмомент.
102
330356
3544
да се записва тази една секунда от много лош момент.
05:49
It really helpsпомага you appreciateценя the good timesпъти.
103
333900
3701
Наистина помага да сме благодарни за добрите моменти.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badлошо one,
104
337601
4287
Не винаги денят е добър, тъй че когато имаме лош ден
05:57
I think it's importantважно to rememberпомня it,
105
341888
1898
мисля, че е важно да го запомним
05:59
just as much as it is importantважно to rememberпомня the [good] daysдни.
106
343786
5624
точно толкова, колкото важно е да запомним и добрите дни.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersфилтри,
107
357480
2866
Едното от нещата, които искам да спомена, е че аз не използвам никакви филтри
06:16
I don't use anything to -- I try to captureулавяне the momentмомент
108
360346
3779
не използвам нищо - опитвам се да хвана момента
06:20
as much as possibleвъзможен as the way that I saw it with my ownсобствен eyesочи.
109
364125
5627
до колкото е възможно по начина, по който съм го видял с очите си.
06:25
I startedзапочна a ruleправило of first personчовек perspectiveперспектива.
110
369752
2735
Направих си правило за поглед през очите на човека.
06:28
EarlyПо-рано on, I think I had a coupleдвойка of videosвидеоклипове where
111
372487
2073
В началото, мисля, че имах няколко видеота, където
06:30
you would see me in it, but I realizedосъзнах that wasn'tне е the way to go.
112
374560
4213
ще видите мен, но аз разбрах, че това не е правилният начин.
06:34
The way to really rememberпомня what I saw
113
378773
1847
Начина, по който аз можех наистина да си спомня, какво съм видял
06:36
was to recordрекорд it as I actuallyвсъщност saw it.
114
380620
4866
и да запиша всичко от моята гледна точка.
06:48
Now a coupleдвойка of things that I have in my headглава about this projectпроект are,
115
392537
4262
Няколко идеи се въртят в главата ми за този проект, например
06:52
wouldn'tне би it be interestingинтересен if thousandsхиляди of people were doing this?
116
396799
5975
не би ли било интересно ако хиляди хора правят това?
06:58
I turnedоказа 31 last weekседмица, whichкойто is there.
117
402774
6255
Аз навърших 31 години миналата седмица, което е доста напред.
07:04
I think it would be interestingинтересен to see
118
409029
1728
Мисля, че би било интересно да се види
07:06
what everyoneвсеки did with a projectпроект like this.
119
410757
1848
как хората биха подходили към такъв проект.
07:08
I think everyoneвсеки would have a differentразличен interpretationустен превод of it.
120
412605
1992
Смятам, че всеки ще го вижда по различен начин.
07:10
I think everyoneвсеки would benefitоблага from just havingкато that one secondвтори to rememberпомня everyвсеки day.
121
414597
4738
Мисля, че всеки ще спечели, ако трябва да запомни само една секунда от всеки ден.
07:15
PersonallyЛично, I'm tiredизморен of forgettingзабравяйки,
122
419335
2851
Аз лично се уморих да забравям,
07:18
and this is a really easyлесно thing to do.
123
422186
2571
и това е нещо наистина лесно.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD-способен camerasфотоапарати in our pocketsджобове right now --
124
424757
2869
Имам в предвид, всички имаме камери в джобовете си в момента,
07:23
mostнай-много people in this roomстая, I betзалагане --
125
427626
1830
обзалагам се, че повечето хора в тази зала също
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
и това е нещо, което---
07:26
I never want to forgetзабравям anotherоще day that I've ever livedживял,
127
431046
2258
Аз никога не искам да забравя нито един ден, който съм преживял
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
и ето какво правя, за да го постигна;
07:31
and it'dби be really interestingинтересен alsoсъщо to see,
129
435585
2785
би било много интересно да видим,
07:34
if you could just typeТип in on a websiteуебсайт,
130
438370
1970
ако просто можете да напишете в един сайт
07:36
"JuneЮни 18, 2018,"
131
440340
3206
'18-ти Юни 2018'
07:39
and you would just see a streamпоток of people'sнародната livesживота
132
443546
2351
и да видите поток от човешки животи
07:41
on that particularособен day from all over the worldсвят.
133
445897
1694
през този ден от всяка една точка на света
07:43
And I don't know, I think this projectпроект has a lot of possibilitiesвъзможности,
134
447591
3222
Не знам, но мисля, че този проект предоставя много възможности
07:46
and I encourageнасърчавам you all to recordрекорд just a smallмалък snippetфрагмент of your life everyвсеки day,
135
450813
3647
и затова ви предизвиквам да записвате малки части от живота си всеки ден
07:50
so you can never forgetзабравям that that day, you livedживял.
136
454460
1847
защото така никога няма да забравите този ден, който сте живяли.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Благодаря ви.
07:53
(ApplauseАплодисменти)
138
458011
4437
(ръкопляскания)
Translated by Stefan Milanov
Reviewed by Ina Krasteva

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com