ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cesar Kuriyama: Her gün bir saniye

Filmed:
1,940,520 views

Hayatınızda o kadar çok minik, güzel, komik, trajik anlar var ki-hepsini nasıl hatırlayacaksınız? Yönetmen Cesar Kuriyama sürekli devam eden projenin parçası olarak, hayatının bütün özel parçacıklarını biriktirmek için, her gün bir saniyelik video çekiyor.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistsanatçı.
0
820
1648
Ben bir sanatçıyım.
00:18
I livecanlı in NewYeni YorkYork, and I've been workingçalışma in advertisingreklâm
1
2468
2454
New York'ta yaşıyorum ve okuldan mezun olduğumdan beri
00:20
for -- ever sincedan beri I left schoolokul,
2
4922
2645
reklamcılık sektöründe çalışıyorum,
00:23
so about sevenYedi, eightsekiz yearsyıl now,
3
7567
1621
yani yedi, sekiz yıl oldu
00:25
and it was drainingboşaltma.
4
9188
1556
ve beni kurutuyordu(tüketiyordu).
00:26
I workedişlenmiş a lot of lategeç nightsgece. I workedişlenmiş a lot of weekendshafta sonları,
5
10744
2713
Geç saatlere kadar çok çalıştım. Haftasonları çok çalıştım
00:29
and I foundbulunan myselfkendim never havingsahip olan time for all the projectsprojeler
6
13457
3170
ve kendi yapmak istediğim projelerin hiçbirine
00:32
that I wanted to work on on my ownkendi.
7
16627
2302
vakit bulamadığımı fark ettim.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Ve bir gün işteydim ve TED'de Stefan Sagmeister'ın
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister'i on TEDTED,
9
20891
2231
bir konuşmasını gördüm
00:39
and it was calleddenilen "The powergüç of time off,"
10
23122
1655
konuşmanın adı "Çalışmaya Ara Vermenin Gücü" idi
00:40
and he spokekonuştu about how everyher sevenYedi yearsyıl,
11
24777
2636
ve her yedi yılda bir
00:43
he takes a yearyıl off from work so he could
12
27413
2107
yaratıcı projelerini gerçekleştirmek için
00:45
do his ownkendi creativeyaratıcı projectsprojeler, and I was instantlyanında inspiredyaratıcı,
13
29520
3665
işten bir yıl izin aldığını anlattı ve ben anında ilham aldım
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yearyıl off.
14
33185
3389
ve "Bunu yapmak zorundayım. Bir yıl izin almak zorundayım," dedim.
00:52
I need to take time to travelseyahat and spendharcamak time with my familyaile
15
36574
4479
Seyahat etmek ve ailemle vakit geçirmek için vakit ayırmam gerekiyor
00:56
and startbaşlama my ownkendi creativeyaratıcı ideasfikirler."
16
41053
2286
ve kendi yaratıcı fikirlerimi başlatmak için.
00:59
So the first of those projectsprojeler endedbitti up beingolmak
17
43339
3639
Böylece bunların ilki
01:02
something I calleddenilen "One Secondİkinci EveryHer Day."
18
46978
3566
"Her Gün Bir Saniye" diye isimlendirdiğim bir proje olarak ortaya çıktı.
01:06
BasicallyTemel olarak I'm recordingkayıt one secondikinci of everyher day of my life
19
50544
2334
Basitçe anlatmak gerekirse hayatımın hergünün bir saniyesini
01:08
for the restdinlenme of my life,
20
52878
2735
hayatımın geri kalanı süresince, kayıt ediyorum
01:11
chronologicallykronolojik olarak compilingderleme these one-secondBir saniyelik
21
55613
2937
bu hayatımın bir saniyelik küçük dilimlerini kesintisiz
01:14
tinyminik slicesdilimleri of my life into one singletek continuoussürekli videovideo
22
58550
4302
tek bir video halinde tarih sırasına göre derliyorum
01:18
untila kadar, you know, I can't recordkayıt them anymoreartık.
23
62852
5677
onları artık kaydemeyecek olana kadar.
01:24
The purposeamaç of this projectproje is, one:
24
68529
2357
Bu projenin amacı, bir:
01:26
I hatenefret not rememberinganımsama things that I've donetamam in the pastgeçmiş.
25
70886
4724
Geçmişte yaptığım şeyleri hatırlayamamaktan nefret ediyorum.
01:31
There's all these things that I've donetamam with my life
26
75610
2710
Hayatım boyunca yaptığım ve birisi konuyu açmadığı
01:34
that I have no recollectionhatırlama of
27
78320
1914
sürece hiç hatırlamadığım bir sürü şey var
01:36
unlessolmadıkça someonebirisi bringsgetiriyor it up, and sometimesara sıra I think,
28
80234
1716
ve bazen düşünüyorum
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
"Ah evet, onu yapmıştım."
01:41
And something that I realizedgerçekleştirilen earlyerken on in the projectproje
30
85521
1641
Ve projenin daha başlarındayken fark ettiğim şey
01:43
was that if I wasn'tdeğildi doing anything interestingilginç,
31
87162
2724
eğer ilginç birşey yapmıyorsam
01:45
I would probablymuhtemelen forgetunutmak to recordkayıt the videovideo.
32
89886
2479
büyük olasılıkla çekim yapmaya unutacağım olasalığıydı,
01:48
So the day -- the first time that I forgotUnuttun, it really hurtcanını yakmak me,
33
92365
3473
Bu yüzden o ilk gün- unuttuğum o ilk gün, beni gerçekten üzdü,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
çünkü gerçekten yapmak istediğim birşeydi
01:54
from the momentan that I turneddönük 30, I wanted
35
98313
2196
30 yaşına bastığım andan itibaren
01:56
to keep this projectproje going untila kadar foreversonsuza dek,
36
100509
3350
bu projenin sonsuza dek sürmesini istedim
01:59
and havingsahip olan missedcevapsız that one secondikinci, I realizedgerçekleştirilen,
37
103859
2446
ve o bir saniyeyi kaçırdığımda
02:02
it just kindtür of createdoluşturulan this thing in my headkafa
38
106305
3753
bir daha asla unutmamak için
02:05
where I never forgotUnuttun ever again.
39
110058
2263
kafamda birşey oluştuğunu fark ettim.
02:11
So if I livecanlı to see 80 yearsyıl of ageyaş,
40
115598
2999
Bu yüzden eğer seksen yaşını görecek kadar yaşarsam
02:14
I'm going to have a five-hour5 saat videovideo
41
118597
2633
hayatımın elli yılını özetleyen
02:17
that encapsulatesKapsüller 50 yearsyıl of my life.
42
121230
2749
beş saatlik bir videom olacak.
02:19
When I turndönüş 40, I'll have a one-hourbir saat videovideo
43
123979
2392
Kırk yaşıma bastığımda, sadece 30'lu yıllarımı
02:22
that includesiçerir just my 30s.
44
126371
5237
kapsayan bir saatlik bir videom olacak.
02:27
This has really
45
131608
1528
Bu beni gerçekten
02:29
invigoratedcanlandırdı me day-to-dayGünden güne, when I wakeuyanmak up,
46
133136
3275
uyandığımda,
02:32
to try and do something interestingilginç with my day.
47
136411
2887
günümle ilgili ilginç birşey yapmaya çabalamak için günden güne güçlendirdi,
02:42
Now, one of the things that I have issuessorunlar with is that,
48
146757
3508
Meselelerden biri
02:46
as the daysgünler and weekshaftalar and monthsay go by,
49
150265
4198
günler ve haftalar geçtikçe
02:50
time just seemsgörünüyor to startbaşlama blurringBulanıklaştırma
50
154463
1817
zaman bulanıklaşmaya başlıyor
02:52
and blendingharmanlama into eachher other
51
156280
1922
ve birbirine karışıyor.
02:54
and, you know, I hatednefret edilen that,
52
158202
3731
ve, biliyorsunuz, bundan nefret ediyordum
02:57
and visualizationgörüntüleme is the way to triggertetik memorybellek.
53
161933
5029
ve görsellik belleği tetiklemenin yolu.
03:10
You know, this projectproje for me is a way for me
54
174992
2889
Biliyorsunuz, bu proje benim için
03:13
to bridgeköprü that gapboşluk and rememberhatırlamak everything that I've donetamam.
55
177881
3294
boşluklar arasında köprü kurma ve yaptığım herşeyi hatırlamanın bir yolu.
03:17
Even just this one secondikinci allowsverir me to rememberhatırlamak
56
181175
2567
Bu bir saniye bile
03:19
everything elsebaşka I did that one day.
57
183742
2277
o gün yaptığım diğer şeyleri hatırlamamı sağlıyor.
03:21
It's difficultzor, sometimesara sıra, to pickalmak that one secondikinci.
58
186019
2662
O bir saniyeyi seçmek bazen zor.
03:24
On a good day, I'll have maybe threeüç or fourdört secondssaniye
59
188681
3184
İyi bir günde bazen gerçekten seçmek istediğim
03:27
that I really want to chooseseçmek,
60
191865
1713
3 ya da 4 saniye olur
03:29
but I'll just have to narrowdar it down to one,
61
193578
2149
ama bir taneye indirmek zorunda kalıyorum,
03:31
but even narrowingdaralma it down to that one allowsverir me
62
195727
1964
ama o bir taneye indirmek bile
03:33
to rememberhatırlamak the other threeüç anywayneyse.
63
197691
2480
diğer üçünü hatırlamaya sebep oluyor.
03:36
It's alsoAyrıca kindtür of a protestprotesto, a personalkişisel protestprotesto,
64
200171
3541
Aynı anda bir tür protesto, kişisel bir protesto,
03:39
againstkarşısında the culturekültür we have now where people
65
203712
2395
günümüzde konserlerde cep telefonlarıyla
03:42
just are at concertskonser with theironların cellhücre phonestelefonlar out
66
206107
2442
bütün konseri kaydeden ve sizi rahatsız eden
03:44
recordingkayıt the wholebütün concertkonser, and they're disturbingrahatsız edici you.
67
208549
2149
insanların olduğu bu kültüre karşı.
03:46
They're not even enjoyingkeyfi the showgöstermek.
68
210698
1235
Gösteriden keyif bile almıyorlar.
03:47
They're watchingseyretme the concertkonser throughvasitasiyla theironların cellhücre phonetelefon.
69
211933
3105
Cep telefonlarından konseri seyrediyorlar.
03:50
I hatenefret that. I admittedlyhiç kuşkusuz used to be that guy a little bitbit,
70
215038
3968
Bundan nefret ediyorum. İtiraf ediyorum ki bende biraz böyle biriydim eskiden,
03:54
back in the day, and I've decidedkarar that the besten iyi way
71
219006
2818
hayatımın görsel bir anısını yakalama ve saklamanın
03:57
for me to still captureele geçirmek and keep a visualgörsel memorybellek of my life
72
221824
5581
ve o tür bir insan olmamanın en iyi yolunun
04:03
and not be that personkişi, is to just recordkayıt that one secondikinci
73
227405
3086
"Evet, o konser harikaydı. I konseri gerçekten çok sevdim."
04:06
that will allowizin vermek me to triggertetik that memorybellek of,
74
230491
2269
dedirtecek anıyı tetiklemeye yetecek olan
04:08
"Yeah, that concertkonser was amazingşaşırtıcı. I really lovedsevilen that concertkonser."
75
232760
3375
sadece o bir saniyeyi çekmek olduğuna karar verdim.
04:12
And it just takes a quickhızlı, quickhızlı secondikinci.
76
236135
5418
Ve sadece hızlı, hızlı bir saniye yetiyor.
04:17
I was on a three-monthüç aylık roadyol tripgezi this summeryaz.
77
241553
2879
Bu yaz üç aylık bir araba yolculuğuna çıkmıştım.
04:20
It was something that I've been dreamingrüya görmek about doing my wholebütün life,
78
244432
2854
Bütün yaşamım boyunca hayal ettiğim birşeydi,
04:23
just drivingsürme around the U.S. and CanadaKanada
79
247286
2493
Amerika ve Kanada da arabayla öylesine dolaşmak
04:25
and just figuringendam out where to go the nextSonraki day,
80
249779
3239
ve bir sonraki gün nereye gideceğini anlamaya çalışmak,
04:28
and it was kindtür of outstandingüstün.
81
253018
2605
ve oldukça olağanüstüydü.
04:31
I actuallyaslında ranran out, I spentharcanmış too much moneypara on my roadyol tripgezi
82
255623
3712
1 yıl boyunca biriktirdiğim paramı bitirmiştim,
04:35
for the savingstasarruf that I had to take my yearyıl off,
83
259335
2990
yolculukta fazla para harcadım ve param bitti
04:38
so I had to, I wentgitti to SeattleSeattle and I spentharcanmış some time
84
262325
2894
bu yüzden Seattle'e gittim ve arkadaşlarımla
04:41
with friendsarkadaşlar workingçalışma on a really neattemiz projectproje.
85
265219
3550
vakit geçirdim, birlikte harika bir proje üzerinde çalıştık.
04:52
One of the reasonsnedenleri that I tookaldı my yearyıl off was to spendharcamak more time with my familyaile,
86
276111
3760
Bir yıllık izin kullanmamın sebeplerinden biri ailemle daha fazla vakit geçirmekti
04:55
and this really tragictrajik thing happenedolmuş where
87
279871
3410
ve çok trajik birşey oldu
04:59
my sister-in-lawBaldız,
88
283281
1605
yengem'de
05:00
her intestinebağırsak suddenlyaniden strangledboğularak öldürüldü one day,
89
284886
3436
bağırsak düğümlenmesi oldu aniden bir gün
05:04
and we tookaldı her to the emergencyacil Servis roomoda,
90
288322
2778
acile götürdük
05:07
and she was, she was in really badkötü shapeşekil.
91
291100
3292
ve o, o çok kötü durumdaydı.
05:10
We almostneredeyse lostkayıp her a coupleçift of timeszamanlar,
92
294392
2075
Birkaç kez onu nerdeyse kaybediyorduk
05:12
and I was there with my brothererkek kardeş everyher day.
93
296467
3412
ve ben hergün ağabeyimle oradaydım.
05:19
It helpedyardım etti me realizegerçekleştirmek something elsebaşka duringsırasında this projectproje,
94
303908
2776
Bu, proje sırasında başka birşey fark etmeme yardımcı oldu
05:22
is that recordingkayıt that one secondikinci on a really badkötü day
95
306684
6515
o bir saniyeyi kötü bir günde çekmek
05:29
is extremelyson derece difficultzor.
96
313199
1233
gerçekten çok zor.
05:30
It's not -- we tendeğiliminde to take our cameraskameralar out when we're doing awesomemüthiş things.
97
314432
5197
Biz genelde kameralarımızı harika şeyler yaparken çıkarma eğilimindeyiz
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyParti, let me take a pictureresim."
98
319629
2424
ya da "Ah, evet, bu parti, resim çekeyim hemen."
05:37
But we rarelynadiren do that when we're havingsahip olan a badkötü day,
99
322053
3002
Ama kötü bir gün geçirdiğimizde ve korkunç birşeyler olduğunda
05:40
and something horriblekorkunç is happeningolay.
100
325055
1881
onu nadiren yaparız
05:42
And I foundbulunan that it's actuallyaslında been very, very importantönemli
101
326936
3420
Gerçekten kötü bir anın bir saniyesini bile çekmenin
05:46
to recordkayıt even just that one secondikinci of a really badkötü momentan.
102
330356
3544
çok çok önemli olduğunu gördüm.
05:49
It really helpsyardım eder you appreciateanlamak the good timeszamanlar.
103
333900
3701
İyi anları takdir etmenize gerçekten yardımcı oluyor.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badkötü one,
104
337601
4287
Her zaman iyi günlerimiz olmaz, bu yüzden kötü bir gün geçirdiğiniz zaman
05:57
I think it's importantönemli to rememberhatırlamak it,
105
341888
1898
onu hatırlamak
05:59
just as much as it is importantönemli to rememberhatırlamak the [good] daysgünler.
106
343786
5624
(iyi) günleri hatırlamak kadar önemli.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfiltreler,
107
357480
2866
Yaptığım şeylerden biri filtre kullanmamak,
06:16
I don't use anything to -- I try to captureele geçirmek the momentan
108
360346
3779
hiçbir şey kullanmıyorum- anı mümkün olduğunca
06:20
as much as possiblemümkün as the way that I saw it with my ownkendi eyesgözleri.
109
364125
5627
kendi gözlerimle nasıl gördüysem öyle yakalamaya çalışıyorum.
06:25
I startedbaşladı a rulekural of first personkişi perspectiveperspektif.
110
369752
2735
Birinci şahısın perspektifiyle kuralını başlattım.
06:28
EarlyErken on, I think I had a coupleçift of videosvideolar where
111
372487
2073
İlk başlarda, galiba benim de içinde olduğum birkaç videom vardı
06:30
you would see me in it, but I realizedgerçekleştirilen that wasn'tdeğildi the way to go.
112
374560
4213
ama sonra doğru yolun bu olmadığını fark ettim.
06:34
The way to really rememberhatırlamak what I saw
113
378773
1847
Gördüğüm şeyi gerçekten hatırlamanın yolu
06:36
was to recordkayıt it as I actuallyaslında saw it.
114
380620
4866
gerçekte gördüğüm gibi kayıt etmekti.
06:48
Now a coupleçift of things that I have in my headkafa about this projectproje are,
115
392537
4262
Bu proje hakkında aklıma takılanlar
06:52
wouldn'tolmaz it be interestingilginç if thousandsbinlerce of people were doing this?
116
396799
5975
eğer binlerce insan bunu yapıyor olsa ilginç olup olmayacağı.
06:58
I turneddönük 31 last weekhafta, whichhangi is there.
117
402774
6255
Geçen hafta 31'ime bastım, orada işte.
07:04
I think it would be interestingilginç to see
118
409029
1728
Böyle bir projeyle herkesin neler yaptığını
07:06
what everyoneherkes did with a projectproje like this.
119
410757
1848
görmek ilginç olurdu.
07:08
I think everyoneherkes would have a differentfarklı interpretationyorumu of it.
120
412605
1992
Herkesin farklı bir yorumu olurdu.
07:10
I think everyoneherkes would benefityarar from just havingsahip olan that one secondikinci to rememberhatırlamak everyher day.
121
414597
4738
Bence herkes, hergün hatırlayacak o bir saniyeye sahip olmaktan. faydalanırdı
07:15
PersonallyŞahsen, I'm tiredyorgun of forgettingunutma,
122
419335
2851
Şahsen, yoruldum artık unutmaktan
07:18
and this is a really easykolay thing to do.
123
422186
2571
ve bu yapılacak çok kolay bir şey.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD uyumlu cameraskameralar in our pocketscepler right now --
124
424757
2869
Yani demek istediğim hepimizin şu anda ceplerinde HD çekebilen kameralar var
07:23
mostçoğu people in this roomoda, I betbahis --
125
427626
1830
iddia ederim ki bu odadaki çoğu kişide var
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
ve bu birşey --
07:26
I never want to forgetunutmak anotherbir diğeri day that I've ever livedyaşamış,
127
431046
2258
bir daha asla yaşadığım bir günü unutmak istemiyorum
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
ve unutmama yöntemim bu
07:31
and it'do ediyorum be really interestingilginç alsoAyrıca to see,
129
435585
2785
ve birşeyi daha görmek ilginç olurdu,
07:34
if you could just typetip in on a websiteWeb sitesi,
130
438370
1970
bir internet sitesinde
07:36
"JuneHaziran 18, 2018,"
131
440340
3206
"Haziran18, 2018"
07:39
and you would just see a streamakım of people'sinsanların liveshayatları
132
443546
2351
yazsanız ve o günde dünyanın her yanından
07:41
on that particularbelirli day from all over the worldDünya.
133
445897
1694
insanın hayatlarının aktığını görürdünüz.
07:43
And I don't know, I think this projectproje has a lot of possibilitiesolasılıklar,
134
447591
3222
Ve bilmiyorum, bence bu projenin birçok olanağı var
07:46
and I encourageteşvik etmek you all to recordkayıt just a smallküçük snippetpasajı of your life everyher day,
135
450813
3647
ve hepinizi her gün günlük hayatınızın bir kesitini kaydetmek için cesaretlendiriyorum
07:50
so you can never forgetunutmak that that day, you livedyaşamış.
136
454460
1847
yaşadığınız o günü asla unutmamanız için.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Teşekkür ederim.
07:53
(ApplauseAlkış)
138
458011
4437
(Alkış)
Translated by Hulya Uzun
Reviewed by Ethem Canbolat

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com