ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cesar Kuriyama: Sekunda denne

Filmed:
1,940,520 views

V živote máme toľko drobných, krásnych, vtipných, tragických momentov – ako si ich chcete všetky zapamätať? Časťou projektu na pokračovanie od režiséra Cesara Kuriyama je natočiť jednu sekundu videa denne a tak zozbierať všetky výnimočné chvíľky svojho života.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistumelec.
0
820
1648
Som umelec.
00:18
I livežiť in NewNové YorkYork, and I've been workingpracovný in advertisingreklama
1
2468
2454
Žijem v New Yorku a pracujem v reklame -
00:20
for -- ever sinceod tej doby I left schoolškolské,
2
4922
2645
už odkedy som skončil školu,
00:23
so about sevensedem, eightosem yearsleta now,
3
7567
1621
takže nejakých tých sedem-osem rokov
00:25
and it was drainingodvodnenie.
4
9188
1556
a bolo to vyčerpávajúce.
00:26
I workedpracoval a lot of lateneskoro nightsnocí. I workedpracoval a lot of weekendsvíkendy,
5
10744
2713
Zvykol som pracovať dlho do noci. Pracoval som cez víkendy
00:29
and I foundnájdených myselfja sám never havingmajúce time for all the projectsprojekty
6
13457
3170
a ocitol som sa v situácii, keď som nikdy nemal čas na všetky tie projekty,
00:32
that I wanted to work on on my ownvlastný.
7
16627
2302
na ktorých som chcel vo voľnom čase pracovať sám.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Jedného dňa som bol v práci a videl som
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister on TEDTED,
9
20891
2231
TED prezentáciu od Stefana Sagmeistera
00:39
and it was calledvolal "The powermoc of time off,"
10
23122
1655
s názvom „Sila voľného času“,
00:40
and he spokehovoril about how everykaždý sevensedem yearsleta,
11
24777
2636
v ktorej hovoril o tom, ako si každých sedem rokov
00:43
he takes a yearrok off from work so he could
12
27413
2107
berie rok voľna z práce, aby mohol
00:45
do his ownvlastný creativetvorivé projectsprojekty, and I was instantlyokamžite inspiredinšpirovaný,
13
29520
3665
pracovať na svojich vlastných kreatívnych projektoch a hneď ma to inšpirovalo
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yearrok off.
14
33185
3389
a povedal som si: „To musím urobiť. Musím si zobrať rok voľna.
00:52
I need to take time to travelcestovanie and spendtráviť time with my familyrodina
15
36574
4479
Potrebujem čas na cestovanie a na rodinu
00:56
and startštart my ownvlastný creativetvorivé ideasnápady."
16
41053
2286
a začať s mojimi vlastnými kreatívnymi nápadmi.“
00:59
So the first of those projectsprojekty endedukončený up beingbytia
17
43339
3639
Prvým z týchto projektov sa stalo niečo,
01:02
something I calledvolal "One SecondDruhý EveryKaždý Day."
18
46978
3566
čo som nazval „Jedna sekunda každý deň“.
01:06
BasicallyV podstate I'm recordingzáznam one seconddruhý of everykaždý day of my life
19
50544
2334
V podstate do konca svojho života budem nahrávať jednu sekundu
01:08
for the restzvyšok of my life,
20
52878
2735
z každého dňa môjho života,
01:11
chronologicallychronologicky compilingkompilácie these one-secondjednu sekundu
21
55613
2937
tieto sekundové kúsky budem chronologicky zhromažďovať
01:14
tinymaličký slicesplátky of my life into one singlejednoposteľová continuousnepretržitý videovideo
22
58550
4302
do jedného súvislého videa až pokým,
01:18
untilkým, you know, I can't recordrekord them anymore.
23
62852
5677
viete, ich už viac nebudem môcť nahrávať.
01:24
The purposeúčel of this projectprojekt is, one:
24
68529
2357
Zámerom tohto projektu je po prvé:
01:26
I hatenenávidieť not rememberingspomínania things that I've donehotový in the pastminulosť.
25
70886
4724
neznášam, keď si nepamätám veci, ktoré som v minulosti urobil.
01:31
There's all these things that I've donehotový with my life
26
75610
2710
Je veľmi veľa vecí, ktoré som v živote urobil
01:34
that I have no recollectionSpomienka of
27
78320
1914
a na ktoré si vôbec nespomeniem
01:36
unlesspokiaľ someoneniekto bringsprináša it up, and sometimesniekedy I think,
28
80234
1716
bez toho, aby mi ich niekto pripomenul a niekedy si tak pomyslím:
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
„No jasné, veď to som robil“.
01:41
And something that I realizedsi uvedomil, earlyzavčas on in the projectprojekt
30
85521
1641
Čo som si však uvedomil na začiatku tohto projektu je,
01:43
was that if I wasn'tnebol doing anything interestingzaujímavý,
31
87162
2724
že ak nebudem robiť nič zaujímavé,
01:45
I would probablypravdepodobne forgetzabudnúť to recordrekord the videovideo.
32
89886
2479
pravdepodobne zabudnem natočiť video.
01:48
So the day -- the first time that I forgotZabudol, it really hurtublížiť me,
33
92365
3473
A v deň, keď som prvýkrát zabudol ma to naozaj zabolelo,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
pretože je to niečo, čo som naozaj chcel -
01:54
from the momentmoment that I turnedobrátil 30, I wanted
35
98313
2196
od chvíle, keď som oslávil 30-te narodeniny,
01:56
to keep this projectprojekt going untilkým forevernavždy,
36
100509
3350
na tomto projekte pokračovať až do nekonečna
01:59
and havingmajúce missedvynechal that one seconddruhý, I realizedsi uvedomil,,
37
103859
2446
a uvedomil som si, že tým, že som vynechal tú jednu sekundu,
02:02
it just kinddruh of createdvytvoril this thing in my headhlava
38
106305
3753
nejakým spôsobom to v mojej hlave vytvorilo nejakú pripomienku
02:05
where I never forgotZabudol ever again.
39
110058
2263
a už som potom nikdy nezabudol.
02:11
So if I livežiť to see 80 yearsleta of ageVek,
40
115598
2999
Takže, ak sa dožijem 80-tich rokov,
02:14
I'm going to have a five-hourpäť-hodiny videovideo
41
118597
2633
budem mať päťhodinové video,
02:17
that encapsulatesvystihuje 50 yearsleta of my life.
42
121230
2749
v ktorom bude zachytených 50 rokov môjho života.
02:19
When I turnotočenie 40, I'll have a one-hourhodinu videovideo
43
123979
2392
Keď budem mať 40, budem mať hodinové video,
02:22
that includeszahŕňa just my 30s.
44
126371
5237
ktoré ma bude zachytávať iba ako tridsiatnika.
02:27
This has really
45
131608
1528
Toto ma skutočne
02:29
invigoratedoživené me day-to-dayzo dňa na deň, when I wakeprebudiť up,
46
133136
3275
dennodenne povzbudzuje k tomu,
02:32
to try and do something interestingzaujímavý with my day.
47
136411
2887
aby som so sa pokúsil a so svojim dňom urobil niečo zaujímavé.
02:42
Now, one of the things that I have issuesproblémy with is that,
48
146757
3508
Avšak, jednou z vecí, s ktorými mám problémy je,
02:46
as the daysdni and weekstýždne and monthsmesiaca go by,
49
150265
4198
že ako dni, týždne a mesiace plynú,
02:50
time just seemszdá to startštart blurringrozmazanie
50
154463
1817
zdá sa, že čas sa začína rozmazávať
02:52
and blendingblending into eachkaždý other
51
156280
1922
a jedno sa mieša s druhým
02:54
and, you know, I hatednenávidel that,
52
158202
3731
a ja som to nemal rád
02:57
and visualizationvizualizácia is the way to triggerspúšť memoryPamäť.
53
161933
5029
no a vizualizácia je spôsob ako spustiť pamäť.
03:10
You know, this projectprojekt for me is a way for me
54
174992
2889
Pre mňa je tento projekt spôsobom
03:13
to bridgeMost that gapmedzera and rememberpamätať everything that I've donehotový.
55
177881
3294
ako preklenúť tú medzeru a zapamätať si všetko, čo som kedy urobil.
03:17
Even just this one seconddruhý allowsumožňuje me to rememberpamätať
56
181175
2567
Dokonca len táto jedna sekunda mi umožní spomenúť si
03:19
everything elseinak I did that one day.
57
183742
2277
na všetko ostatné, čo som v ten deň robil.
03:21
It's difficultnáročný, sometimesniekedy, to pickvyzdvihnúť that one seconddruhý.
58
186019
2662
Niekedy je náročné vybrať tú jedinú sekundu.
03:24
On a good day, I'll have maybe threetri or fourštyri secondssekundy
59
188681
3184
V dobrý deň mám aj tri, štyri sekundy,
03:27
that I really want to choosezvoliť,
60
191865
1713
ktoré chcem fakt vybrať,
03:29
but I'll just have to narrowúzky it down to one,
61
193578
2149
ale musím to skresať na jednu,
03:31
but even narrowingzúženie it down to that one allowsumožňuje me
62
195727
1964
ale aj keď to skrešem na tú jednu sekundu,
03:33
to rememberpamätať the other threetri anywayv každom prípade.
63
197691
2480
tie ostatné tri si už potom zapamätám.
03:36
It's alsotaktiež kinddruh of a protestprotest, a personalosobné protestprotest,
64
200171
3541
Je to taktiež forma protestu, osobného protestu
03:39
againstproti the culturekultúra we have now where people
65
203712
2395
proti kultúre, v ktorej žijeme, kde ľudia
03:42
just are at concertskoncerty with theirich cellbunka phonestelefóny out
66
206107
2442
idú na koncert a celý si ho natáčajú na mobil
03:44
recordingzáznam the wholecelý concertkoncert, and they're disturbingznepokojujúce you.
67
208549
2149
a tým vás vyrušujú.
03:46
They're not even enjoyingteší the showšou.
68
210698
1235
A ani si neužívajú koncert.
03:47
They're watchingsledovanie the concertkoncert throughskrz theirich cellbunka phonetelefón.
69
211933
3105
Pozerajú sa naň cez mobil.
03:50
I hatenenávidieť that. I admittedlynesporne used to be that guy a little bittrocha,
70
215038
3968
Nemám to rád. Priznávam, že som kedysi tiež taký tak trochu bol,
03:54
back in the day, and I've decidedrozhodol that the bestnajlepší way
71
219006
2818
a tak som sa rozhodol, že najlepší spôsob
03:57
for me to still capturezajatí and keep a visualvizuálne memoryPamäť of my life
72
221824
5581
ako môžem zachytiť svoj život a mať z neho vizuálnu pamiatku
04:03
and not be that persončlovek, is to just recordrekord that one seconddruhý
73
227405
3086
a zároveň nebyť tým človekom, je, že si iba nahrám jednu sekundu,
04:06
that will allowdovoliť me to triggerspúšť that memoryPamäť of,
74
230491
2269
ktorá mi pomôže naštartovať tú spomienku:
04:08
"Yeah, that concertkoncert was amazingúžasný. I really lovedMiloval that concertkoncert."
75
232760
3375
„Jasné, ten koncert bol super. Fakt som si to užil.“
04:12
And it just takes a quickrýchly, quickrýchly seconddruhý.
76
236135
5418
A zaberá to iba rýchlu sekundu.
04:17
I was on a three-monthtrojmesačná roadcestné tripvýlet this summerletné.
77
241553
2879
Toto leto som bol na trojmesačnom výlete.
04:20
It was something that I've been dreamingsnívanie about doing my wholecelý life,
78
244432
2854
Celý svoj život som o takom výlete sníval,
04:23
just drivingvodičský around the U.S. and CanadaKanada
79
247286
2493
proste že pôjdem autom po USA a Kanade
04:25
and just figuringprísť out where to go the nextĎalšie day,
80
249779
3239
a len tak budem vymýšľať kam ísť na ďalší deň
04:28
and it was kinddruh of outstandingvynikajúci.
81
253018
2605
a bolo to fakt úžasné.
04:31
I actuallyvlastne ranbežal out, I spentstrávil too much moneypeniaze on my roadcestné tripvýlet
82
255623
3712
V skutočnosti mi došli peniaze, na cestovanie som minul strašne veľa
04:35
for the savingsúspory that I had to take my yearrok off,
83
259335
2990
z úspor, ktoré som mal na to, aby som si mohol zobrať rok voľna,
04:38
so I had to, I wentšiel to SeattleSeattle and I spentstrávil some time
84
262325
2894
takže som musel, no išiel som do Seattlu, strávil som nejaký čas
04:41
with friendspriatelia workingpracovný on a really neatúhľadný projectprojekt.
85
265219
3550
s priateľmi, s ktorými som pracoval na zaujímavom projekte.
04:52
One of the reasonsdôvody that I tookzobral my yearrok off was to spendtráviť more time with my familyrodina,
86
276111
3760
Jeden z dôvodov prečo som si zobral rok voľna bol, aby som mohol stráviť viac času s rodinou
04:55
and this really tragictragický thing happenedStalo where
87
279871
3410
a stala sa táto naozaj tragická vec,
04:59
my sister-in-lawšvagriná,
88
283281
1605
keď sa mojej švagrinej
05:00
her intestinečrevo suddenlynaraz strangleduškrtila one day,
89
284886
3436
jedného dňa zamotalo črevo,
05:04
and we tookzobral her to the emergencynúdzový roomizba,
90
288322
2778
zobrali sme ju na pohotovosť,
05:07
and she was, she was in really badzlý shapetvar.
91
291100
3292
bola na tom naozaj zle.
05:10
We almosttakmer loststratený her a couplepár of timesdoba,
92
294392
2075
Párkrát sme ju takmer stratili
05:12
and I was there with my brotherbrat everykaždý day.
93
296467
3412
a bol som tam s mojím bratom každý deň.
05:19
It helpedpomohol me realizerealizovať something elseinak duringpočas this projectprojekt,
94
303908
2776
Tento projekt mi pomohol uvedomiť si ešte to,
05:22
is that recordingzáznam that one seconddruhý on a really badzlý day
95
306684
6515
že natáčanie tej jednej sekundy naozaj zlého dňa
05:29
is extremelynesmierne difficultnáročný.
96
313199
1233
je extrémne náročné.
05:30
It's not -- we tendsklon to take our cameraskamery out when we're doing awesomeúžasné things.
97
314432
5197
Nie je to – máme tendenciu vyberať foťáky, keď robíme úžasné veci.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyvečierok, let me take a pictureobrázok."
98
319629
2424
Alebo v situáciách ako: „Jasné, párty, odfoťme sa.“
05:37
But we rarelyzriedka do that when we're havingmajúce a badzlý day,
99
322053
3002
Ale len zriedka to robíme, keď máme zlý deň
05:40
and something horriblehrozný is happeninghappening.
100
325055
1881
a keď sa deje niečo hrozné.
05:42
And I foundnájdených that it's actuallyvlastne been very, very importantdôležitý
101
326936
3420
Zistil som, že v skutočnosti je veľmi, veľmi dôležité
05:46
to recordrekord even just that one seconddruhý of a really badzlý momentmoment.
102
330356
3544
nahrať aj tú jednu sekundu naozaj zlého momentu.
05:49
It really helpspomáha you appreciateoceniť the good timesdoba.
103
333900
3701
Naozaj to pomáha oceniť dobré časy.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badzlý one,
104
337601
4287
Nie každý deň je dobrý deň, takže keď máte zlý deň,
05:57
I think it's importantdôležitý to rememberpamätať it,
105
341888
1898
myslím si, že je dôležité si ho zapamätať,
05:59
just as much as it is importantdôležitý to rememberpamätať the [good] daysdni.
106
343786
5624
tak ako je dôležité zapamätať si tie dobré dni.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfiltre,
107
357480
2866
Jednou z vecí, ktoré robím je, že nepoužívam žiadne filtre,
06:16
I don't use anything to -- I try to capturezajatí the momentmoment
108
360346
3779
nepoužívam nič, aby som... - snažím sa zachytiť moment,
06:20
as much as possiblemožný as the way that I saw it with my ownvlastný eyesoči.
109
364125
5627
tak ako som ho videl svojimi vlastnými očami.
06:25
I startedzahájená a rulepravidlo of first persončlovek perspectiveperspektíva.
110
369752
2735
Začal som používať pravidlo pohľadu prvej osoby.
06:28
EarlyČoskoro on, I think I had a couplepár of videosvideá where
111
372487
2073
Myslím, že zo začiatku som mal pár videí, kde
06:30
you would see me in it, but I realizedsi uvedomil, that wasn'tnebol the way to go.
112
374560
4213
ma bolo vidieť, ale uvedomil som si, že to tak nemôže byť.
06:34
The way to really rememberpamätať what I saw
113
378773
1847
Spôsob, aby som si zapamätal to, čo som videl,
06:36
was to recordrekord it as I actuallyvlastne saw it.
114
380620
4866
bol natočiť to tak, ako som to naozaj videl.
06:48
Now a couplepár of things that I have in my headhlava about this projectprojekt are,
115
392537
4262
Takže, zopár vecí o tomto projekte, o ktorých rozmýšľam je:
06:52
wouldn'tnie it be interestingzaujímavý if thousandstisíce of people were doing this?
116
396799
5975
nebolo by zaujímavé, keby toto robili tisícky ľudí?
06:58
I turnedobrátil 31 last weektýždeň, whichktorý is there.
117
402774
6255
Minulý týždeň som oslávil 31 rokov, čo je zachytené tu.
07:04
I think it would be interestingzaujímavý to see
118
409029
1728
Myslím si, že by bolo zaujímavé vidieť,
07:06
what everyonekaždý did with a projectprojekt like this.
119
410757
1848
čo by ľudia urobili s takýmto projektom.
07:08
I think everyonekaždý would have a differentrozdielny interpretationvýklad of it.
120
412605
1992
Myslím si, že každý by ho interpretoval inak.
07:10
I think everyonekaždý would benefitvýhoda from just havingmajúce that one seconddruhý to rememberpamätať everykaždý day.
121
414597
4738
Myslím si, že každý by ťažil z toho, že má tú jednu sekundu denne na zapamätanie.
07:15
PersonallyOsobne, I'm tiredunavený of forgettingzabúdania,
122
419335
2851
Sám som unavený zo zabúdania
07:18
and this is a really easyjednoduchý thing to do.
123
422186
2571
a toto je naozaj jednoduché.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD-schopný cameraskamery in our pocketsvrecká right now --
124
424757
2869
Myslím to tak, že všetci tu máme vo vrecku HD kamery -
07:23
mostväčšina people in this roomizba, I betstávka --
125
427626
1830
stavím sa, že väčšina ľudí v tejto miestnosti -
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
a je to niečo, čo -
07:26
I never want to forgetzabudnúť anotherďalší day that I've ever livedžíl,
127
431046
2258
už nikdy nechcem zabudnúť ďalší deň, ktorý som prežil
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
a toto je môj spôsob, ako na tom pracujem
07:31
and it'dbolo by be really interestingzaujímavý alsotaktiež to see,
129
435585
2785
a tiež by bolo veľmi zaujímavé vidieť,
07:34
if you could just typetyp in on a websitewebové stránky,
130
438370
1970
keby ste mohli len naťukať na stránke
07:36
"JuneJúna 18, 2018,"
131
440340
3206
„18. jún 2018“
07:39
and you would just see a streampotok of people'sľudia sa livesživoty
132
443546
2351
a videli by ste videá životov ľudí
07:41
on that particularkonkrétny day from all over the worldsvet.
133
445897
1694
z celého sveta v ten konkrétny deň.
07:43
And I don't know, I think this projectprojekt has a lot of possibilitiesmožnosti,
134
447591
3222
Neviem, myslím si, že tento projekt má veľa možností
07:46
and I encouragepovzbudiť you all to recordrekord just a smallmalý snippetúryvok of your life everykaždý day,
135
450813
3647
a všetkých vás vyzývam, aby ste nahrávali len kúsok svojho života každý deň,
07:50
so you can never forgetzabudnúť that that day, you livedžíl.
136
454460
1847
aby ste nikdy nezabudli ďalší deň, ktorý ste prežili.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Ďakujem.
07:53
(ApplausePotlesk)
138
458011
4437
Potlesk.
Translated by Lucia Kalinova
Reviewed by Matej Sykora

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com