ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cesar Kuriyama: Viena sekundė kiekvieną dieną

Filmed:
1,940,520 views

Gyvenime yra visa gausybė mažų, gražių, linksmų ir tragiškų akimirkų, tačiau kaip jūs žadate jas visas prisiminti? Menininkas Cesar Kuriyama įgyvendina savo projektą kasdien nufilmuodamas vieną sekundę savo gyvenimo ir taip sukurdamas nepakartojamą reginį.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistmenininkas.
0
820
1648
Taigi, aš esu menininkas,
00:18
I livegyventi in NewNaujas YorkJorkas, and I've been workingdirba in advertisingreklama
1
2468
2454
Gyvenu New Yorke ir dirbu reklamos srityje
00:20
for -- ever sincenuo I left schoolmokykla,
2
4922
2645
nuo pat mokyklos baigimo.
00:23
so about sevenseptyni, eightaštuoni yearsmetai now,
3
7567
1621
Taigi apie septynis, aštuonis metus.
00:25
and it was drainingsausinimas.
4
9188
1556
Tas darbas atėmė iš manęs daug jėgų.
00:26
I workeddirbo a lot of latevėlai nightsnaktys. I workeddirbo a lot of weekendssavaitgaliais,
5
10744
2713
Dirbau daugelį naktų, savaitgalių,
00:29
and I foundrasta myselfsave never havingturintys time for all the projectsprojektai
6
13457
3170
tačiau nepaisant to, man neužteko laiko visiems projektams,
00:32
that I wanted to work on on my ownsavo.
7
16627
2302
kuriuose norėjau dalyvauti.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Ir vieną dieną aš pamačiau
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister on TEDTED,
9
20891
2231
Stefan Sagmeister kalbą TED,
00:39
and it was calledvadinamas "The powergalia of time off,"
10
23122
1655
jos pavadinimas buvo "Poilsio galia".
00:40
and he spokekalbėjo about how everykiekvienas sevenseptyni yearsmetai,
11
24777
2636
Jis kalbėjo apie tai, kad po septynių darbo metų
00:43
he takes a yearmetai off from work so he could
12
27413
2107
jis "pasiima" metus atostogų,
00:45
do his ownsavo creativekūrybingas projectsprojektai, and I was instantlyakimirksniu inspiredĮkvėptas,
13
29520
3665
kad galėtų užsiimti savo paties projektais. Tai mane iškart įkvepė
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yearmetai off.
14
33185
3389
ir aš nusprendžiau, kad privalau "pasiimti" laisvus metus.
00:52
I need to take time to travelkelionė and spendpraleisti time with my familyšeima
15
36574
4479
Aš privalau rasti laiko kelionėms ir savo šeimai.
00:56
and startpradėti my ownsavo creativekūrybingas ideasidėjos."
16
41053
2286
Privalau įgyvendinti savo idėjas.
00:59
So the first of those projectsprojektai endedbaigėsi up beingesamas
17
43339
3639
Taigi, pats pirmas iš mano projektų buvo
01:02
something I calledvadinamas "One SecondAntrasis EveryKiekvienas Day."
18
46978
3566
"Viena sekundė kasdien".
01:06
BasicallyIš esmės I'm recordingįrašymas one secondantra of everykiekvienas day of my life
19
50544
2334
Idėja tokia: kiekvieną dieną nufilmuoti po vieną sekundę savo gyvenimo.
01:08
for the restpoilsis of my life,
20
52878
2735
Ir taip - visą gyvenimą.
01:11
chronologicallychronologine tvarka compilingKompiliavimas these one-secondviena antroji
21
55613
2937
Tada eilės tvarka sudėti tas vienos sekundės akimirkas,
01:14
tinymažas slicesskiltelės of my life into one singlevienišas continuousnuolatinis videovideo
22
58550
4302
gabalėlius savo gyvenimo į vieną vaizdo klipą.
01:18
untiliki, you know, I can't recordįrašyti them anymoredaugiau.
23
62852
5677
Ir taip, kol daugiau nebepajėgsiu įrašinėti. Na...suprantate.
01:24
The purposetikslas of this projectprojektas is, one:
24
68529
2357
Koks viso to tikslas?
01:26
I hatenekenčiu not rememberingprisiminti things that I've donepadaryta in the pastpraeitis.
25
70886
4724
Aš tiesiog negaliu susitaikyti su tuo, jog pamirštu dalį savo praeities.
01:31
There's all these things that I've donepadaryta with my life
26
75610
2710
Mano gyvenime yra šitiek daug akimirkų,
01:34
that I have no recollectionatsiminimai of
27
78320
1914
kurių aš neprisimenu,
01:36
unlessnebent someonekas nors bringsatneša it up, and sometimeskartais I think,
28
80234
1716
nebent kas nors apie tai primena ir tada aš susimąstau:
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
"A, taip, juk aš tai dariau".
01:41
And something that I realizedsupratau earlyanksti on in the projectprojektas
30
85521
1641
Pradėjęs šį projektą aš supratau,
01:43
was that if I wasn'tnebuvo doing anything interestingįdomus,
31
87162
2724
kad jei nedarysiu nieko įdomaus,
01:45
I would probablytikriausiai forgetpamiršk to recordįrašyti the videovideo.
32
89886
2479
tada tikriausiai apskritai pamiršiu įrašinėti savo vaizdo klipą.
01:48
So the day -- the first time that I forgotPamiršau, it really hurtskauda me,
33
92365
3473
Man buvo be galo skaudu, kai pirmąkart pamiršau įrašyti tą vieną sekundę,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
Nes tai buvo kažkas, ko aš labai norėjau
01:54
from the momentmomentas that I turnedPaaiškėjo 30, I wanted
35
98313
2196
nuo tos akimirkos, kai man suėjo 30.
01:56
to keep this projectprojektas going untiliki foreveramžinai,
36
100509
3350
Aš norėjau, kad šis projektas tęstųsi amžinai
01:59
and havingturintys missedpraleistas that one secondantra, I realizedsupratau,
37
103859
2446
ir ta viena nenufilmuota sekundė,
02:02
it just kindmalonus of createdsukurta this thing in my headgalva
38
106305
3753
ji tiesiog nuteikė mane taip,
02:05
where I never forgotPamiršau ever again.
39
110058
2263
jog aš pažadėjau sau daugiau niekad nepamiršti to padaryti,
02:11
So if I livegyventi to see 80 yearsmetai of ageamžius,
40
115598
2999
Taigi, jei šį projektą įgyvendinsiu iki kol man sueis 80,
02:14
I'm going to have a five-hourpenkių valandų videovideo
41
118597
2633
turėsiu keturių valandų vaizdo klipą,
02:17
that encapsulatesapjungia 50 yearsmetai of my life.
42
121230
2749
kuris aprėps 50 mano gyvenimo metų.
02:19
When I turnpasukti 40, I'll have a one-hourvienos valandos videovideo
43
123979
2392
Kai man bus 40, turėsiu vienos valandos vaidzo įrašą,
02:22
that includesapima just my 30s.
44
126371
5237
kuriame bus mano dešimties metų akimirkos nuo 30 metų.
02:27
This has really
45
131608
1528
Būtent tai
02:29
invigoratedatgavę jėgas me day-to-daydiena iš dienos, when I wakepabusti up,
46
133136
3275
ir sustiprino mano idėją, kasdien atsikelti
02:32
to try and do something interestingįdomus with my day.
47
136411
2887
ir nuveikti kažką įdomaus per dieną.
02:42
Now, one of the things that I have issuesProblemos with is that,
48
146757
3508
Tačiau yra viena problema.
02:46
as the daysdienos and weekssavaitės and monthsmėnesių go by,
49
150265
4198
Kai dienos, savaitės ir mėnesiai tiesiog bėga,
02:50
time just seemsatrodo to startpradėti blurringnyksta
50
154463
1817
tada laikas tarsi išblunka,
02:52
and blendingmaišymas into eachkiekvienas other
51
156280
1922
akimirkos susilieja...
02:54
and, you know, I hatednekenčia that,
52
158202
3731
Ir, žinote, man tai nepatiko, būtent todėl aš ir nusprendžiau,
02:57
and visualizationvizualizacija is the way to triggersukelti memoryatmintis.
53
161933
5029
jog vizualizuodamas savo akimirkas, galiu prisiversti prisiminti daugiau.
03:10
You know, this projectprojektas for me is a way for me
54
174992
2889
Man šis projektas yra galimybė.
03:13
to bridgetiltas that gapatotrūkis and rememberPrisiminti everything that I've donepadaryta.
55
177881
3294
Galimybė, "nutiesti tiltą" iš šios dienos į praeitį ir ją prisiminti.
03:17
Even just this one secondantra allowsleidžia me to rememberPrisiminti
56
181175
2567
Ir ta vienintelė nufilmuota sekundė leidžia man
03:19
everything elseKitas I did that one day.
57
183742
2277
prisiminti viską, ką aš nuveikiau tądien.
03:21
It's difficultsunku, sometimeskartais, to pickpasiimti that one secondantra.
58
186019
2662
Kartais itin sunku surasti "tą" sekundę.
03:24
On a good day, I'll have maybe threetrys or fourketuri secondssekundes
59
188681
3184
Itin geromis dienomis aš turiu net tris, keturias sekundes,
03:27
that I really want to choosepasirinkti,
60
191865
1713
iš kurių galiu rinktis,
03:29
but I'll just have to narrowsiaura it down to one,
61
193578
2149
tačiau aš privalau surasti tą vienintelę.
03:31
but even narrowingsusiaurėja it down to that one allowsleidžia me
62
195727
1964
Tačiau net ir pasirinkdamas tą vieną sekundę,
03:33
to rememberPrisiminti the other threetrys anywayvistiek.
63
197691
2480
aš vis tiek prisimenu visas likusias.
03:36
It's alsotaip pat kindmalonus of a protestprotesto, a personalasmeninis protestprotesto,
64
200171
3541
Visas šis projektas yra ir mano asmeninis protestas
03:39
againstprieš the culturekultūra we have now where people
65
203712
2395
prieš šiandieninę kulturą, kai žmonės
03:42
just are at concertskoncertai with their cellląstelė phonestelefonai out
66
206107
2442
koncertų metų tiesiog
03:44
recordingįrašymas the wholevisa concertkoncertas, and they're disturbingtrikdantis you.
67
208549
2149
įrašinėja jį, trukdo jums.
03:46
They're not even enjoyingmėgaujuosi the showRodyti.
68
210698
1235
Jie net nesimėgauja pasirodymu.
03:47
They're watchingžiūriu the concertkoncertas throughper their cellląstelė phonetelefonas.
69
211933
3105
Jie tiesiog stebi jį per savo išmanųjį telefoną.
03:50
I hatenekenčiu that. I admittedlyžinoma used to be that guy a little bitšiek tiek,
70
215038
3968
Man tai nepatinka. Prisipažinsiu, aš iš dalies irgi buvau panašus į juos,
03:54
back in the day, and I've decidednusprendė that the bestgeriausia way
71
219006
2818
tačiau aš nusprendžiau, kad daug geriau yra,
03:57
for me to still captureužfiksuoti and keep a visualvizualus memoryatmintis of my life
72
221824
5581
kasdien nufilmuoti tą vieną sekundę ir taip išlaikyti savo vaizdinę atmintį.
04:03
and not be that personasmuo, is to just recordįrašyti that one secondantra
73
227405
3086
Nusprendžiau, kad nesu tos kultūros dalis, o ta vienintelė
04:06
that will allowleisti me to triggersukelti that memoryatmintis of,
74
230491
2269
sekundė leis man prisiminti akimirką:
04:08
"Yeah, that concertkoncertas was amazingnuostabus. I really lovedmyliu that concertkoncertas."
75
232760
3375
"Taip, tas koncertas buvo nuostabus. Man jis labai patiko."
04:12
And it just takes a quickgreitas, quickgreitas secondantra.
76
236135
5418
Visa tai įvyksta labai greit, tereikia sekundės.
04:17
I was on a three-monthtrijų mėnesių roadkelias tripkelionė this summervasara.
77
241553
2879
Žinot, šią vasarą aš keliavau tris mėnesius.
04:20
It was something that I've been dreamingsvajoti about doing my wholevisa life,
78
244432
2854
Ši kelionė buvo tai, apie ką aš svajojau visą gyvenimą --
04:23
just drivingvairuoja around the U.S. and CanadaKanada
79
247286
2493
tiesiog keliauti aplink JAV ir Kanadą
04:25
and just figuringsuprasti out where to go the nextKitas day,
80
249779
3239
nežinant, kur mane nublokš kita diena.
04:28
and it was kindmalonus of outstandingneįvykdyti.
81
253018
2605
Tai buvo nepakartojama.
04:31
I actuallyiš tikrųjų ranbėgo out, I spentišleista too much moneypinigai on my roadkelias tripkelionė
82
255623
3712
Tiesą sakant, man baigėsi pinigai, aš kelionei išleidau
04:35
for the savingstaupymas that I had to take my yearmetai off,
83
259335
2990
visus pinigus, kuriuos buvau sutaupęs metams,
04:38
so I had to, I wentnuėjo to SeattleSietlas and I spentišleista some time
84
262325
2894
taigi aš nukeliavau į Sieatlą ir laiką praleidau
04:41
with friendsdraugai workingdirba on a really neattvarkingas projectprojektas.
85
265219
3550
su savo draugais, dirbdamas su vienu labai įdomiu projektu.
04:52
One of the reasonsmotyvai that I tookpaėmė my yearmetai off was to spendpraleisti more time with my familyšeima,
86
276111
3760
Viena iš priežasčių, kodėl pasiėmiau laisvus metus, buvo mano šeima.
04:55
and this really tragictragiškas thing happenedįvyko where
87
279871
3410
Buvo vienas tikrai tragiškas atsitikimas,
04:59
my sister-in-lawbrolienė,
88
283281
1605
kai mano žmonos sesuo
05:00
her intestinežarnynas suddenlystaiga strangledpasmaugti one day,
89
284886
3436
staiga susidūrė su didžiulėmis žarnyno problemomis.
05:04
and we tookpaėmė her to the emergencySkubus atvėjis roomkambarys,
90
288322
2778
Mes nuvežėme ją į ligoninę,
05:07
and she was, she was in really badblogai shapefigūra.
91
291100
3292
tačiau ji jautėsi blogai, labai blogai.
05:10
We almostbeveik lostprarastas her a couplepora of timeslaikai,
92
294392
2075
Mes vos nepraradome jos keletą kartų...
05:12
and I was there with my brotherbrolis everykiekvienas day.
93
296467
3412
Ir aš, kartu su savo broliu, mes kasdien buvome ten.
05:19
It helpedpadėjo me realizesuvokti something elseKitas duringper this projectprojektas,
94
303908
2776
Tuo metu aš supratau,
05:22
is that recordingįrašymas that one secondantra on a really badblogai day
95
306684
6515
kad įrašyti vieną sekundė blogos dienos metu
05:29
is extremelylabai difficultsunku.
96
313199
1233
yra itin sudėtinga.
05:30
It's not -- we tendlinkę to take our camerasfotoaparatai out when we're doing awesomenuostabu things.
97
314432
5197
Juk mes daug dažniau išsitraukiame savo kameras, kai darome kažką nuostabaus.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyvakarėlis, let me take a picturenuotrauka."
98
319629
2424
Kai šaukiame: "O taip, šis vakarėlis nuostabus, leisk padaryti nuotrauką".
05:37
But we rarelyretai do that when we're havingturintys a badblogai day,
99
322053
3002
Tačiau išaušus blogai dienai ir atsitikus nelaimei
05:40
and something horriblesiaubingas is happeningvyksta.
100
325055
1881
mes itin retai darome kažką panašaus.
05:42
And I foundrasta that it's actuallyiš tikrųjų been very, very importantsvarbu
101
326936
3420
Aš taip pat supratau, kad nufilmuoti tai yra be galo svarbu,
05:46
to recordįrašyti even just that one secondantra of a really badblogai momentmomentas.
102
330356
3544
nufilmuoti bent vieną "blogos" akimirkos sekundę.
05:49
It really helpspadeda you appreciatevertiname the good timeslaikai.
103
333900
3701
Tai padeda suvokti, kokie mes esame laimingi, kai viskas yra gerai.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badblogai one,
104
337601
4287
Ne kiekviena diena yra graži ar maloni, tad, kai išaušta bloga diena,
05:57
I think it's importantsvarbu to rememberPrisiminti it,
105
341888
1898
yra itin svarbu prisiminti tai,
05:59
just as much as it is importantsvarbu to rememberPrisiminti the [good] daysdienos.
106
343786
5624
lygiai kaip ir visas geras ir gražias dienas.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfiltrai,
107
357480
2866
Ir žinote, aš nesistengiu "filtruoti" savo akimirkų,
06:16
I don't use anything to -- I try to captureužfiksuoti the momentmomentas
108
360346
3779
aš tiesiog stengiuosi tą akimirką nufilmuoti tokią,
06:20
as much as possiblegalimas as the way that I saw it with my ownsavo eyesakys.
109
364125
5627
kokią ją matau savo paties akimis.
06:25
I startedprasidėjo a ruletaisyklė of first personasmuo perspectiveperspektyva.
110
369752
2735
Tad aš įgyvendinu šią taisyklę filmuodamas vaizdus iš pirmo asmens perspektyvos.
06:28
EarlyAnksti on, I think I had a couplepora of videosvaizdo įrašai where
111
372487
2073
Iš pat pradžių turėjau keletą vaizdo įrašų, kuriuose galite matyti ir mane,
06:30
you would see me in it, but I realizedsupratau that wasn'tnebuvo the way to go.
112
374560
4213
tačiau vėliau supratau, kad tai nėra gera idėja.
06:34
The way to really rememberPrisiminti what I saw
113
378773
1847
Geriausias būdas prisiminti, ką mačiau --
06:36
was to recordįrašyti it as I actuallyiš tikrųjų saw it.
114
380620
4866
nufilmuoti tai taip, kaip mačiau.
06:48
Now a couplepora of things that I have in my headgalva about this projectprojektas are,
115
392537
4262
Aš turiu keletą įdėjų, susijusių su šiuo projektu.
06:52
wouldn'tnebūtų it be interestingįdomus if thousandstūkstančiai of people were doing this?
116
396799
5975
Argi nebūtų nuostabu, jei tūkstančiai žmonių darytų kažką panašaus?
06:58
I turnedPaaiškėjo 31 last weeksavaitę, whichkuris is there.
117
402774
6255
Praeitą savaitę man suėjo 31, štai čia.
07:04
I think it would be interestingįdomus to see
118
409029
1728
Manau, jog būtų be galo įdomu,
07:06
what everyoneVisi did with a projectprojektas like this.
119
410757
1848
pamatyti, kaip kiti įgyvendina šį projektą.
07:08
I think everyoneVisi would have a differentskiriasi interpretationaiškinimas of it.
120
412605
1992
Tikiu, jog kiekvienas turėtų "savą" jo interpretaciją.
07:10
I think everyoneVisi would benefitnauda from just havingturintys that one secondantra to rememberPrisiminti everykiekvienas day.
121
414597
4738
Manau, jog visiems būtų į naudą, taip prisiminti tą vieną sekundę, o tada ir visą dieną.
07:15
PersonallyAsmeniškai, I'm tiredpavargęs of forgettingpamiršti,
122
419335
2851
Asmeniškai, aš esu pavargęs nuolat pamiršti.
07:18
and this is a really easylengva thing to do.
123
422186
2571
O visa tai, yra gan paprastas dalykas.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD galintis camerasfotoaparatai in our pocketskišenės right now --
124
424757
2869
Juk žmonės savo kišenėse turi itin galingas skaitmenines kameras.
07:23
mostlabiausiai people in this roomkambarys, I betbet --
125
427626
1830
Bent jau dauguma šioje salėje sedinčių, spėju.
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
Ir visas šis projektas yra tam,
07:26
I never want to forgetpamiršk anotherkitas day that I've ever livedgyveno,
127
431046
2258
kad nepamirščiau dar vienos, savo nugyventos dienos.
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
Ir būtent tokiu būdu aš tai įgyvendinu.
07:31
and it'dtai norėčiau be really interestingįdomus alsotaip pat to see,
129
435585
2785
Ir dar įdomiau būtų,
07:34
if you could just typetipo in on a websiteInterneto svetainė,
130
438370
1970
jei būtų įmanoma puslapyje įvedus tiesiog:
07:36
"JuneBirželio 18, 2018,"
131
440340
3206
"Birželio 18, 2018"
07:39
and you would just see a streamsrautas of people'sžmonių livesgyvena
132
443546
2351
pamatyti šimtus kitų žmonių gyvenimų iš viso pasaulio
07:41
on that particularypač day from all over the worldpasaulis.
133
445897
1694
būtent tą vieną dieną.
07:43
And I don't know, I think this projectprojektas has a lot of possibilitiesgalimybės,
134
447591
3222
Aš manau, jog šis projektas turi daug galimybių,
07:46
and I encouragepaskatinti you all to recordįrašyti just a smallmažas snippetfragmentas of your life everykiekvienas day,
135
450813
3647
todėl norėčiau jus paraginti. Nufilmuokite kasdien gabalėlį savo gyvenimo kasdien,
07:50
so you can never forgetpamiršk that that day, you livedgyveno.
136
454460
1847
kad nepamirštumėte, ką išgyvenote.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Ačiū.
07:53
(ApplausePlojimai)
138
458011
4437
(Plojimai)
Translated by Mindaugas Milasius
Reviewed by Andrius Družinis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com