ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cēzars Kurijama: Katru dienu pa sekundei

Filmed:
1,940,520 views

Mūsu dzīvēs ir tik daudz mazu skaistu, smieklīgu un traģisku brīžu. Kā lai tos visus atceras? Režisors Cēzars Kurijama sava dzīves īpašo fragmentu iemūžināšanas projekta ietvaros katru dienu ieraksta vienu sekundi garus video no savas dzīves.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistmākslinieks.
0
820
1648
Tātad, es esmu mākslinieks.
00:18
I livedzīvot in NewJauns YorkYork, and I've been workingstrādā in advertisingreklāma
1
2468
2454
Es dzīvoju Ņujorkā un kopš brīža, kad pabeidzu skolu,
00:20
for -- ever sincekopš I left schoolskola,
2
4922
2645
es strādāju reklāmas jomā,
00:23
so about sevenseptiņi, eightastoņi yearsgadiem now,
3
7567
1621
tātad, jau apmēram septiņus, astoņus gadus
00:25
and it was drainingnosusināšana.
4
9188
1556
un tas bija nogurdinoši.
00:26
I workedstrādāja a lot of latevēlu nightsnaktis. I workedstrādāja a lot of weekendsnedēļas nogalēs,
5
10744
2713
Es bieži strādāju līdz vēlam vakaram. Es bieži strādāju brīvdienās,
00:29
and I foundatrasts myselfsevi never havingņemot time for all the projectsprojekti
6
13457
3170
un es sapratu, ka man nekad nav laika projektiem,
00:32
that I wanted to work on on my ownpašu.
7
16627
2302
ar ko es pats vēlējos nodarboties.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Kādu dienu, esot darbā, es redzēju
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister on TEDTED,
9
20891
2231
Stefana Segmaistera TED runu,
00:39
and it was calledsauc "The powerjauda of time off,"
10
23122
1655
tā saucās „Brīvā laika spēks”.
00:40
and he spokerunāja about how everykatrs sevenseptiņi yearsgadiem,
11
24777
2636
Viņš stāstīja par to, kā ik pa septiņiem gadiem
00:43
he takes a yeargads off from work so he could
12
27413
2107
viņš paņem vienu gadu brīvu, lai varētu
00:45
do his ownpašu creativeradošs projectsprojekti, and I was instantlyuzreiz inspirediedvesmoja,
13
29520
3665
nodarboties pats ar saviem radošajiem projektiem, un tas mani uzreiz iedvesmoja,
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yeargads off.
14
33185
3389
un es teicu: „Man tā ir jādara. Man ir jāpaņem brīvs gads.
00:52
I need to take time to travelceļot and spendtērēt time with my familyģimene
15
36574
4479
Man vajadzīgs laiks ceļošanai un laiks, ko pavadīt ar ģimeni,
00:56
and startsākt my ownpašu creativeradošs ideasidejas."
16
41053
2286
un uzsākt pats savas radošās idejas.”
00:59
So the first of those projectsprojekti endedbeidzās up beingbūt
17
43339
3639
Tā nu pirmais no šādiem projektiem bija
01:02
something I calledsauc "One SecondOtrais EveryIk Day."
18
46978
3566
kaut kas, ko es nosaucu „Katru dienu pa sekundei”.
01:06
BasicallyBūtībā I'm recordingieraksts one secondotrais of everykatrs day of my life
19
50544
2334
Būtībā es līdz mūža galam ierakstu vienu sekundi no katras
01:08
for the restatpūsties of my life,
20
52878
2735
savas dzīves dienas,
01:11
chronologicallyhronoloģiskā secībā compilingsastādīšanu these one-secondvienu sekundi
21
55613
2937
hronoloģiski apkopojot šīs vienas sekundes
01:14
tinysīks slicessektori of my life into one singleviens continuousnepārtraukts videovideo
22
58550
4302
garās manas dzīves daļiņas vienā, nepārtrauktā video
01:18
untillīdz, you know, I can't recordierakstīt them anymorevairs.
23
62852
5677
līdz, nu jūs saprotat, es vairs nespēšu tās ierakstīt.
01:24
The purposemērķim of this projectprojekts is, one:
24
68529
2357
Šī projekta mērķis ir, pirmkārt:
01:26
I hateienīst not rememberingatceroties things that I've donepabeigts in the pastpagātne.
25
70886
4724
es nevaru ciest, ka neatceros to, ko pagātnē esmu darījis.
01:31
There's all these things that I've donepabeigts with my life
26
75610
2710
Ir tik daudz kas, ko es savā dzīves laikā esmu sadarījis,
01:34
that I have no recollectionmemuāri of
27
78320
1914
par ko man nav nekādu atmiņu,
01:36
unlessja vien someonekāds bringsrada it up, and sometimesdažreiz I think,
28
80234
1716
ja vien kāds nesāk par to runāt, un es nenodomāju:
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
„Ā, jā, esmu to darījis.”
01:41
And something that I realizedsapratu earlyagri on in the projectprojekts
30
85521
1641
Vēl kas, ko es aptvēru pašā projekta sākumā,
01:43
was that if I wasn'tnebija doing anything interestinginteresanti,
31
87162
2724
ja es neesmu darījis neko interesantu,
01:45
I would probablydroši vien forgetaizmirst to recordierakstīt the videovideo.
32
89886
2479
ļoti iespējams, ka aizmirstu ierakstīt video.
01:48
So the day -- the first time that I forgotaizmirsa, it really hurtievainot me,
33
92365
3473
Tāpēc dienā, kad pirmo reizi es to aizmirsu, tas mani sāpināja,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
jo tas bija kaut kas, ko tiešām vēlējos izdarīt
01:54
from the momentbrīdi that I turnedpagriezies 30, I wanted
35
98313
2196
no brīža, kad man palika 30, es gribēju,
01:56
to keep this projectprojekts going untillīdz foreveruz visiem laikiem,
36
100509
3350
lai šis projekts turpinās mūžīgi
01:59
and havingņemot missedneatbildētos that one secondotrais, I realizedsapratu,
37
103859
2446
un, kad nokavēju šo vienu sekundi, es sapratu,
02:02
it just kindlaipns of createdradīts this thing in my headgalva
38
106305
3753
tas it kā radīja manā galvā tādu impulsu
02:05
where I never forgotaizmirsa ever again.
39
110058
2263
ka es nekad vairāk to neaizmirsu.
02:11
So if I livedzīvot to see 80 yearsgadiem of agevecums,
40
115598
2999
Tātad, ja es nodzīvoju, teiksim, 80 gadus,
02:14
I'm going to have a five-hourpiecu stundu videovideo
41
118597
2633
man būs piecu stundu garš video
02:17
that encapsulatesapkopo 50 yearsgadiem of my life.
42
121230
2749
kurā iemūžināti 50 manas dzīves gadi.
02:19
When I turnpagriezties 40, I'll have a one-hourviena stunda videovideo
43
123979
2392
Kad man paliks 40, man būs stundu garš video,
02:22
that includesietilpst just my 30s.
44
126371
5237
kurā būs mani 30tie.
02:27
This has really
45
131608
1528
Tas patiesībā mani
02:29
invigoratedJondalaru me day-to-daydienu no dienas, when I wakepamosties up,
46
133136
3275
iedvesmo dienu no dienas, pamostoties,
02:32
to try and do something interestinginteresanti with my day.
47
136411
2887
censties padarīt manu dienu interesantu.
02:42
Now, one of the things that I have issuesjautājumus with is that,
48
146757
3508
Viena no problēmām, ar ko saskaros ir, ka
02:46
as the daysdienas and weeksnedēļas and monthsmēneši go by,
49
150265
4198
dienām, nedēļām un mēnešiem ejot uz priekšu,
02:50
time just seemsšķiet to startsākt blurringnojauc
50
154463
1817
rodas tāda sajūta, ka laiks sāk saplūst
02:52
and blendingsajaukšana into eachkatrs other
51
156280
1922
un sajaukties kopā,
02:54
and, you know, I hatedienīda that,
52
158202
3731
un, ziniet, man tas riebjas,
02:57
and visualizationvizualizācija is the way to triggersprūda memoryatmiņa.
53
161933
5029
un vizualizācija ir veids, kā aktivizēt atmiņu.
03:10
You know, this projectprojekts for me is a way for me
54
174992
2889
Ziniet, šis projekts man ir veids,
03:13
to bridgetilts that gapplaisa and rememberatceries everything that I've donepabeigts.
55
177881
3294
kā pārvarēt šo plaisu un atcerēties visu, ko esmu darījis.
03:17
Even just this one secondotrais allowsatļauj me to rememberatceries
56
181175
2567
Pat šī viena sekunde ļauj man atcerēties
03:19
everything elsecits I did that one day.
57
183742
2277
visu pārējo, ko todien darīju.
03:21
It's difficultgrūti, sometimesdažreiz, to pickizvēlēties that one secondotrais.
58
186019
2662
Dažkārt ir grūti izvēlēties šo vienu sekundi.
03:24
On a good day, I'll have maybe threetrīs or fourčetri secondssekundes
59
188681
3184
Labā dienā, man varbūt būs trīs vai četras sekundes,
03:27
that I really want to chooseizvēlēties,
60
191865
1713
kuras es ļoti gribētu izvēlēties,
03:29
but I'll just have to narrowŠaurs it down to one,
61
193578
2149
bet man vajadzēs izvēlēties vienu,
03:31
but even narrowingsašaurināšanās it down to that one allowsatļauj me
62
195727
1964
lai gan pat vienas izvēlēšanās
03:33
to rememberatceries the other threetrīs anywayjebkurā gadījumā.
63
197691
2480
jebkurā gadījumā ļauj man atcerēties arī pārējās trīs.
03:36
It's alsoarī kindlaipns of a protestprotests, a personalpersonīgi protestprotests,
64
200171
3541
Tas ir arī tāds kā protests, personīgs protests,
03:39
againstpret the culturekultūra we have now where people
65
203712
2395
pret mums apkārt esošo kultūru, kur cilvēki
03:42
just are at concertskoncerti with theirviņu cellšūna phonestelefoni out
66
206107
2442
stāv koncertos ar izvilktiem mobilajiem tālruņiem
03:44
recordingieraksts the wholeveselu concertkoncerts, and they're disturbingsatraucošs you.
67
208549
2149
un, tev traucējot, ieraksta visu koncertu.
03:46
They're not even enjoyingbauda the showparādīt.
68
210698
1235
Viņi pat nebauda uzstāšanos.
03:47
They're watchingskatīties the concertkoncerts throughcauri theirviņu cellšūna phonetālrunis.
69
211933
3105
Viņi skatās koncertu caur savu mobilo tālruni.
03:50
I hateienīst that. I admittedlyprotams used to be that guy a little bitmazliet,
70
215038
3968
Es to nevaru ciest. Jāatzīst, ka arī es agrāk mazliet tāds biju,
03:54
back in the day, and I've decidednolēma that the bestlabākais way
71
219006
2818
tomēr esmu nolēmis, ka labākais veids,
03:57
for me to still capturesagūstīt and keep a visualvizuāli memoryatmiņa of my life
72
221824
5581
kā man notvert un vēl joprojām saglabāt vizuālo dzīves atmiņu,
04:03
and not be that personpersona, is to just recordierakstīt that one secondotrais
73
227405
3086
un nebūt „tādam cilvēkam”, ir vienkārši ierakstīt šo vienu sekundi,
04:06
that will allowatļaut me to triggersprūda that memoryatmiņa of,
74
230491
2269
kas man ļaus saglabāt šo atmiņu:
04:08
"Yeah, that concertkoncerts was amazingpārsteidzošs. I really lovedmīlēja that concertkoncerts."
75
232760
3375
„Jā, šis koncerts bija nepārspējams. Man tiešām tas ļoti patika.”
04:12
And it just takes a quickātri, quickātri secondotrais.
76
236135
5418
Un tas prasa tikai īsu, īsu sekundi.
04:17
I was on a three-monthtrīs mēnešu roadceļš tripceļojums this summervasara.
77
241553
2879
Šovasar es biju trīs mēnešu garā ceļojumā.
04:20
It was something that I've been dreamingsapņo about doing my wholeveselu life,
78
244432
2854
Tas bija kas tāds, par ko esmu sapņojis visu dzīvi,
04:23
just drivingbraukšana around the U.S. and CanadaKanāda
79
247286
2493
vienkārši apbraukāt ASV un Kanādu
04:25
and just figuringnorādīt out where to go the nextnākamais day,
80
249779
3239
un tikai nākamajā dienā domāt, kur braukt tālāk.
04:28
and it was kindlaipns of outstandingizcilu.
81
253018
2605
Tas bija apbrīnojami.
04:31
I actuallyfaktiski ranskrēja out, I spentiztērēti too much moneynauda on my roadceļš tripceļojums
82
255623
3712
Patiesībā es pārtērējos, es sava ceļojuma laikā iztērēju par daudz naudas
04:35
for the savingsietaupījumi that I had to take my yeargads off,
83
259335
2990
no krājumiem, ko biju atlicinājis šim gadam,
04:38
so I had to, I wentdevās to SeattleSeattle and I spentiztērēti some time
84
262325
2894
tāpēc man nācās, es devos uz Sietlu un pavadīju kādu laiciņu
04:41
with friendsdraugi workingstrādā on a really neatveikls projectprojekts.
85
265219
3550
ar draugiem, strādājot pie viena jauka projekta.
04:52
One of the reasonsiemeslu dēļ that I tookpaņēma my yeargads off was to spendtērēt more time with my familyģimene,
86
276111
3760
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es paņēmu brīvu gadu, bija, lai pavadītu vairāk laika ar ģimeni,
04:55
and this really tragictraģisks thing happenednotika where
87
279871
3410
un notika kas ļoti traģisks,
04:59
my sister-in-lawmāsa-in-Law,
88
283281
1605
mana brāļa sievai pēkšņi sapinās zarnas
05:00
her intestinezarnas suddenlypēkšņi strangledsastindzināja one day,
89
284886
3436
05:04
and we tookpaņēma her to the emergencyārkārtas roomistaba,
90
288322
2778
un mēs viņu aizvedām uz slimnīcu.
05:07
and she was, she was in really badslikti shapeforma.
91
291100
3292
Viņā bija ļoti sliktā stāvoklī.
05:10
We almostgandrīz lostzaudējis her a couplepāris of timesreizes,
92
294392
2075
Vairākas reizes viņa gandrīz aizgāja.
05:12
and I was there with my brotherbrālis everykatrs day.
93
296467
3412
Es tur pavadīju katru dienu kopā ar brāli.
05:19
It helpedpalīdzēja me realizesaprast something elsecits duringlaikā this projectprojekts,
94
303908
2776
Tas man palīdzēja saprast vēl ko, projekta laikā
05:22
is that recordingieraksts that one secondotrais on a really badslikti day
95
306684
6515
ierakstīt šo vienu sekundi ļoti sliktā dienā
05:29
is extremelyārkārtīgi difficultgrūti.
96
313199
1233
ir ārkārtīgi grūti.
05:30
It's not -- we tendtendence to take our cameraskameras out when we're doing awesomesatriecošs things.
97
314432
5197
Mēs parasti velkam ārā fotoaparātus, kad darām ko kolosālu.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyballīte, let me take a picturebilde."
98
319629
2424
Vai mēs sakām: „O, jā, šī ballīte, nobildēsimies.”
05:37
But we rarelyreti do that when we're havingņemot a badslikti day,
99
322053
3002
Ļoti reti mēs tā darām, kad mums ir slikta diena
05:40
and something horriblebriesmīgs is happeningnotiek.
100
325055
1881
vai notiek kas briesmīgs.
05:42
And I foundatrasts that it's actuallyfaktiski been very, very importantsvarīgs
101
326936
3420
Esmu sapratis, ka īstenībā ierakstīt kaut vienu sekundi
05:46
to recordierakstīt even just that one secondotrais of a really badslikti momentbrīdi.
102
330356
3544
no ļoti skumja brīža ir ļoti, ļoti svarīgi.
05:49
It really helpspalīdz you appreciatenovērtējiet the good timesreizes.
103
333900
3701
Tas palīdz novērtēt labos laikus.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badslikti one,
104
337601
4287
Katra diena nav laba, un, kad ir slikta diena,
05:57
I think it's importantsvarīgs to rememberatceries it,
105
341888
1898
uzskatu, ka ir svarīgi to atcerēties,
05:59
just as much as it is importantsvarīgs to rememberatceries the [good] daysdienas.
106
343786
5624
tikpat ļoti, cik svarīgi ir atcerēties labās dienas.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfiltri,
107
357480
2866
Viena no lietām ir, ka es neizmantoju nekādus filtrus,
06:16
I don't use anything to -- I try to capturesagūstīt the momentbrīdi
108
360346
3779
Es neizmantoju neko,
es tikai cenšos notvert mirkli pēc iespējas līdzīgāk tam, kā to redzu savām acīm.
06:20
as much as possibleiespējams as the way that I saw it with my ownpašu eyesacis.
109
364125
5627
06:25
I startedsāka a rulelikums of first personpersona perspectiveperspektīva.
110
369752
2735
Es sāku tādu kā pirmās personas skatījuma likumu.
06:28
EarlySākumā on, I think I had a couplepāris of videosvideoklipi where
111
372487
2073
Sākumā, šķiet, bija pāris video, kuros
06:30
you would see me in it, but I realizedsapratu that wasn'tnebija the way to go.
112
374560
4213
esmu redzams es, tomēr es sapratu, ka tas nebija pareizais veids, kā to darīt.
06:34
The way to really rememberatceries what I saw
113
378773
1847
Īstais veids, kā atcerēties, ko redzēju,
06:36
was to recordierakstīt it as I actuallyfaktiski saw it.
114
380620
4866
bija ierakstīt to, ko patiešām redzēju.
06:48
Now a couplepāris of things that I have in my headgalva about this projectprojekts are,
115
392537
4262
Par šo projektu man galvā ir vairākas domas,
vai nebūtu interesanti, ja tūkstošiem cilvēku tā darītu?
06:52
wouldn'tnebūtu it be interestinginteresanti if thousandstūkstošiem of people were doing this?
116
396799
5975
06:58
I turnedpagriezies 31 last weeknedēļa, whichkas is there.
117
402774
6255
Man pagājušonedēļ apritēja 31 gads te.
07:04
I think it would be interestinginteresanti to see
118
409029
1728
Manuprāt, būtu ļoti interesanti redzēt,
07:06
what everyonevisi did with a projectprojekts like this.
119
410757
1848
ko katrs ir izdarījis ar šādu projektu.
07:08
I think everyonevisi would have a differentatšķirīgs interpretationinterpretācija of it.
120
412605
1992
Uzskatu, ka katrs to interpretētu citādāk.
07:10
I think everyonevisi would benefitpabalsts from just havingņemot that one secondotrais to rememberatceries everykatrs day.
121
414597
4738
Domāju, ka ikviens gūtu labumu no šīs vienas sekundes, no kuras atcerēties katru dienu.
07:15
PersonallyPersoniski, I'm tirednoguris of forgettingaizmirst,
122
419335
2851
Es, personīgi, esmu nogurus no aizmiršanas,
07:18
and this is a really easyviegli thing to do.
123
422186
2571
un šis un ļoti vienkāršs veids, kā atcerēties.
07:20
I mean, we all have HD-capableHD spēj cameraskameras in our pocketskabatas right now --
124
424757
2869
Galu galā, mums visiem šobrīd kabatās ir HD fotoaparāti,
07:23
mostlielākā daļa people in this roomistaba, I betbet --
125
427626
1830
varu derēt, ka vismaz lielākajai šajā telpā esošo,
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
un tas ir kaut kas, kas...
07:26
I never want to forgetaizmirst anothercits day that I've ever liveddzīvoja,
127
431046
2258
Es nekad vairs nevēlos aizmirst nevienu nodzīvoto dienu.
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
un šis ir mans veids, kā to panākt,
07:31
and it'dtas gribētu be really interestinginteresanti alsoarī to see,
129
435585
2785
būtu arī ļoti interesanti redzēt,
07:34
if you could just typetips in on a websitemājas lapa,
130
438370
1970
ja būtu mājaslapa, kurā tu vienkārši ierakstītu
07:36
"JuneJūnijs 18, 2018,"
131
440340
3206
„2018. gada 18, jūnijs”
07:39
and you would just see a streamplūsma of people'scilvēku livesdzīvo
132
443546
2351
un varētu redzēt attiecīgajā dienā
07:41
on that particularīpaši day from all over the worldpasaule.
133
445897
1694
cilvēku ierakstītos video no visas pasaules.
07:43
And I don't know, I think this projectprojekts has a lot of possibilitiesiespējas,
134
447591
3222
Es nezinu, manuprāt, šim projektam ir daudz iespēju.
07:46
and I encourageiedrošināt you all to recordierakstīt just a smallmazs snippetfragmentu of your life everykatrs day,
135
450813
3647
Es vēlos jūs mudināt ierakstīt kaut maziņu katras savas dzīves dienas fragmentu,
07:50
so you can never forgetaizmirst that that day, you liveddzīvoja.
136
454460
1847
lai nekad neaizmirstu nevienu nodzīvoto dienu.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Paldies.
07:53
(ApplauseAplausi)
138
458011
4437
(Aplausi)
Translated by Liva Leja
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com