English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Svi nešto skrivamo. Pronađimo hrabrosti otvoriti se

Filmed:
2,716,420 views

U ovom dirljivom govoru, Ash Beckham nudi svježi pristup empatiji i otvorenosti. Počinje s razumijevanjem da svi, u nekom životnom trenutku, iskuse tegobu. Jedini izlaz je, kaže Beckham, otvoriti vrata i izaći iz svog ormara.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonightvečeras
Večeras ću vam pričati
00:12
about comingdolazak out of the closetormar,
o izlaženju iz ormara,
00:14
and not in the traditionaltradicionalan senseosjećaj,
ali ne u tradicionalnom smislu,
00:16
not just the gayhomoseksualac closetormar.
samo o gay ormaru.
00:17
I think we all have closetsormari.
Mislim da svi imamo ormare.
00:19
Your closetormar maysvibanj be tellingreći someonenetko
Tvoj ormar je možda reći nekome
00:21
you love her for the first time,
da ju voliš po prvi put,
00:23
or tellingreći someonenetko that you're pregnanttrudna,
ili reći nekome da si trudna,
00:25
or tellingreći someonenetko you have cancerRak,
ili reći nekome da imaš rak,
00:27
or any of the other hardteško conversationsrazgovori
ili bilo što drugo od teških razgovora
00:30
we have throughoutkroz our livesživot.
koje vodimo kroz naše živote.
00:32
All a closetormar is is a hardteško conversationrazgovor,
Sve što ormar jest je težak razgovor,
00:34
and althoughiako our topicsteme maysvibanj varyvarirati tremendouslystrahovito,
i unatoč tome što naše teme strahovito variraju,
00:38
the experienceiskustvo of beingbiće in
iskustvo toga da budeš u ormaru
00:41
and comingdolazak out of the closetormar is universaluniverzalan.
i izađeš iz njega univerzalno je.
00:43
It is scaryplašljiv, and we hatemrziti it, and it needspotrebe to be doneučinio.
Strahovito je, mrzimo ga, i trebamo ga učiniti.
00:46
SeveralNekoliko yearsgodina agoprije,
Prije par godina,
00:52
I was workingrad at the SouthJug SideStrani WalnutOrah CafeCaffe bar,
radila sam u South Side Walnut Cafeu,
00:53
a locallokalne dinerrestoran in towngrad,
lokalnom restoranu u gradu,
00:57
and duringza vrijeme my time there I would go throughkroz phasesfaze
i tokom mog rada tamo prolazila sam kroz faze
00:59
of militantmilitantne lesbianlezbijka intensityintenzitet:
militantnog lezbijskog intenziteta:
01:01
not shavingza brijanje my armpitsispod pazuha,
nisam brijala pazuhe,
01:05
quotingcitiranje AniAni DiFrancoDiFranco lyricslirika as gospelEvanđelje.
citiranje tekstova Ani DiFranco kao gospela.
01:07
And dependingovisno on the bagginessbagginess of my cargoteret shortskratke hlače
I ovisno o tome koliko su mi kratke hlače bile vrećaste
01:10
and how recentlynedavno I had shavedobrijana my headglava,
i koliko sam nedavno obrijala glavu,
01:13
the questionpitanje would oftenčesto be sprungzaobljena on me,
postavljalo mi se pitanje,
01:15
usuallyobično by a little kiddijete:
obično od malog djeteta:
01:17
"UmHm, are you a boydječak or are you a girldjevojka?"
"Umm... jesi li ti dečko ili cura?"
01:19
And there would be an awkwardneugodno silencetišina at the tablestol.
I nastala bi neugodna tišina za stolom.
01:24
I'd clenchstisnuti my jawčeljusti a little tighterčvršće,
Stisnula bih malo jače čeljust,
01:27
holddržati my coffeekava potlonac with a little more vengeanceosveta.
držala bih lončić kave s malo više bijesa.
01:29
The dadtata would awkwardlynespretno shufflemiješanje his newspapernovine
Tata bi neugodno listao svoje novine
01:32
and the mommama would shootpucati a chillinghlađenje starebuljiti at her kiddijete.
a mama bi uperila hladan pogled na dijete.
01:35
But I would say nothing,
Ali ja ne bih rekla ništa,
01:37
and I would seethevidjeti insideiznutra.
i kipjela bih iznutra.
01:39
And it got to the pointtočka where everysvaki time I walkedhodao up
I došla sam do toga da svaki put kad bih došetala
01:41
to a tablestol that had a kiddijete anywherebilo kuda betweenizmeđu
threetri and 10 yearsgodina oldstar, I was readyspreman to fightborba.
do stola koji ima dijete između tri i deset godina, bila sam spremna svađati se.
01:43
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:47
And that is a terribleužasan feelingosjećaj.
I to je grozan osjećaj.
01:49
So I promisedObećao myselfsebe, the nextSljedeći
time, I would say something.
Pa sam si obećala, idući put, reći ću nešto.
01:51
I would have that hardteško conversationrazgovor.
Obavit ću taj teški razgovor.
01:55
So withinunutar a matterstvar of weeksTjedni, it happensdogađa se again.
I tako unutar par tjedana, ponovilo se.
01:57
"Are you a boydječak or are you a girldjevojka?"
"Jesi li ti dečko ili cura?"
02:00
FamiliarUpoznati silencetišina, but this time I'm readyspreman,
Poznata tišina, ali ovaj put sam spremna,
02:02
and I am about to go all Women'sŽene StudiesStudije 101
i proći ću kroz Ženske studije 101
02:05
on this tablestol. (LaughterSmijeh)
s ovim stolom. (Smijeh)
02:09
I've got my BettyBetty FriedanFriedan quotescitati.
Imam svoje citate Betty Friedan,
02:12
I've got my GloriaGloria SteinemSteinem quotescitati.
imam svoje citate Glorie Steinem.
02:14
I've even got this little bitbit from
"VaginaVagine MonologuesMonolozi" I'm going to do.
Čak imam nešto iz "Vagininih monologa" što ću citirati.
02:16
So I take a deepduboko breathdah and I look down
I tako duboko udahnem i pogledam dolje
02:19
and staringzurenje back at me is a
four-year-oldčetiri-godišnjak girldjevojka in a pinkružičasta dresshaljina,
i u mene bulji četverogodišnja djevojčica u ružičastoj haljini,
02:23
not a challengeizazov to a feministfeminista dueldvoboj,
nije izazov na feministički dvoboj,
02:27
just a kiddijete with a questionpitanje:
samo dijete s pitanjem:
02:29
"Are you a boydječak or are you a girldjevojka?"
"Jesi li ti dečko ili cura?"
02:32
So I take anotherjoš deepduboko breathdah,
I tako još jednom duboko udahnem,
02:34
squatčučanj down to nextSljedeći to her, and say,
čučnem do nje, i kažem,
02:36
"Hey, I know it's kindljubazan of confusingzbunjujuće.
"Hej, znam da je malo zbunjujuće.
02:37
My hairdlaka is shortkratak like a boy'sdječak je,
Imam kratku kosu kao dečko,
02:39
and I wearnositi boy'sdječak je clothesodjeća, but I'm a girldjevojka,
i nosim mušku odjeću, ali ja sam cura,
02:41
and you know how sometimesponekad
you like to wearnositi a pinkružičasta dresshaljina,
i znaš kad ponekad voliš nositi svoju ružičastu haljinu,
02:43
and sometimesponekad you like to
wearnositi your comfyudoban jammiespidžama?
a ponekad voliš nositi svoju udobnu pidžamu?
02:45
Well, I'm more of a comfyudoban jammiespidžama kindljubazan of girldjevojka."
Pa, ja sam više tip cure za udobne pidžame."
02:48
And this kiddijete looksizgled me deadmrtav in the eyeoko,
I ovo dijete me pogleda ravno u oči,
02:52
withoutbez missingnedostaje a beatpobijediti, and sayskaže,
bez treptaja, i kaže,
02:54
"My favoriteljubimac pajamaspidžama are purplepurpurna boja with fishriba.
"Moja najdraža pidžama je ljubičasta s ribom.
02:55
Can I get a pancakepalačinka, please?"
Mogu li dobiti palačinku, molim?"
02:57
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girldjevojka.
I to je bilo to. Samo, "Oh, dobro. Ti si cura.
03:02
How about that pancakepalačinka?"
Može ta palačinka?"
03:05
It was the easiestnajlakši hardteško conversationrazgovor
Bio je to najlakši teški razgovor
03:08
I have ever had.
koji sam ikad imala.
03:10
And why? Because PancakePalačinka GirlDjevojka and I,
A zašto? Zato što smo Palačinka Djevojčica i ja,
03:12
we were bothoba realstvaran with eachsvaki other.
bile iskrene jedna prema drugoj.
03:15
So like manymnogi of us,
Kao i mnogi od nas,
03:18
I've livedživjeli in a fewnekoliko closetsormari in my life, and yeah,
živjela sam u par ormara u svom životu, i da,
03:20
mostnajviše oftenčesto, my wallszidovi happeneddogodilo to be rainbowduga.
najčešće, moji zidovi ispadnu šareni.
03:23
But insideiznutra, in the darkmrak,
Ali unutra, u mraku,
03:25
you can't tell what colorboja the wallszidovi are.
ne znaš koje su boje zidovi.
03:27
You just know what it feelsosjeća like to liveživjeti in a closetormar.
Samo znaš kako je to živjeti u ormaru.
03:29
So really, my closetormar is no differentdrugačiji than yourstvoj
I zapravo, moj ormar nije ništa drugačiji od tvog
03:33
or yourstvoj or yourstvoj.
ili tvog ili tvog.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasonsrazlozi
Dakako, dat ću vam 100 razloga
03:39
why comingdolazak out of my closetormar was
harderteže than comingdolazak out of yourstvoj,
zašto je moje izlaženje iz ormara teže od vašeg,
03:41
but here'sevo the thing: HardTeško is not relativerođak.
ali evo jedne stvarI: Teško nije relativno.
03:43
HardTeško is hardteško.
Teško je teško.
03:46
Who can tell me that explainingobjašnjavajući to
someonenetko you've just declaredproglašen bankruptcystečaj
Tko mi može reći da je objasniti nekom da ti se dogodio bankrot
03:48
is harderteže than tellingreći someonenetko
you just cheatedprevaren on them?
teže nego reći nekom da si ga prevario?
03:52
Who can tell me that his comingdolazak out storypriča
Tko mi može reći da je njegova priča izlaženja
03:54
is harderteže than tellingreći your five-year-oldpet godina
you're gettinguzimajući a divorcerazvod?
teža nego reći svom petogodišnjem djetetu da se rastajete?
03:57
There is no harderteže, there is just hardteško.
Ne postoji teže, postoji samo teško.
03:59
We need to stop rankingrang our hardteško
againstprotiv everyonesvatko else'sdrugo je hardteško
Trebamo prestati vrednovati naše teško nasuprot tuđih
04:03
to make us feel better or worsegore about our closetsormari
da se osjećamo bolje ili gore oko svojih ormara
04:06
and just commiseratesuosjećati on the
factčinjenica that we all have hardteško.
i samo se pomiriti s činjenicom da svi imamo teško.
04:09
At some pointtočka in our livesživot, we all liveživjeti in closetsormari,
U nekom trenutku života, svi živimo u ormaru,
04:13
and they maysvibanj feel safesef,
i možda se čine sigurnima,
04:16
or at leastnajmanje safersigurniji than what lieslaži
on the other sidestrana of that doorvrata.
ili bar sigurnijima od onog što leži s druge strane tih vrata.
04:18
But I am here to tell you,
Ali ja sam ovdje da vam kažem,
04:21
no matterstvar what your wallszidovi are madenapravljen of,
bez obzira od čega su vaši zidovi napravljeni,
04:23
a closetormar is no placemjesto for a personosoba to liveživjeti.
ormar nije mjesto za život.
04:25
ThanksHvala. (ApplausePljesak)
Hvala. (Pljesak)
04:29
So imaginezamisliti yourselfsami 20 yearsgodina agoprije.
Zamislite se prije 20 godina.
04:32
Me, I had a ponytailkonjski rep, a straplessbez naramenica dresshaljina,
Ja, ja sam imala konjski repić, haljinu bez bretela,
04:36
and high-heeledvisoku petu shoescipele.
i cipele s visokom potpeticom.
04:41
I was not the militantmilitantne lesbianlezbijka
Nisam bila militantna lezbijka
04:43
readyspreman to fightborba any four-year-oldčetiri-godišnjak
that walkedhodao into the cafekafić.
spremna na svađu sa svakim četverogodišnjakom koji je naišao u gostionicu.
04:44
I was frozenzamrznut by fearstrah, curledKada up in the cornerugao
Bila sam smrznuta od straha, stisnuta u kutu
04:48
of my pitch-blacktotalni mrak closetormar
svog ormara crnog kao ugljen
04:52
clutchingclutching my gayhomoseksualac grenadegranata,
stiščući svoju gay granatu,
04:54
and movingkreće one musclemišić is the scariestnajstrašniji thing
i pokretanje jednog mišića bila je najstrašnija stvar
04:57
I have ever doneučinio.
koju sam ikad napravila.
05:00
My familyobitelj, my friendsprijatelji, completepotpun strangersstranci --
Moja obitelj, moji prijatelji, potpuni stranci -
05:03
I had spentpotrošen my entirečitav life
potratila sam čitavi život
05:05
tryingtežak to not disappointrazočarati these people,
pokušavajući ne razočarati te ljude,
05:06
and now I was turningtokarenje the worldsvijet upsidegore down
a zatim sam okretala čitavi svijet naglavačke
05:08
on purposesvrha.
namjerno.
05:11
I was burningspaljivanje the pagesstranica of the scriptskripta
Palila sam stranice propisa
05:13
we had all followedslijedi for so long,
koji sam tako dugo slijedila,
05:15
but if you do not throwbacanje that grenadegranata, it will killubiti you.
no ako ne bacite tu granatu, ubit će vas.
05:17
One of my mostnajviše memorablenezaboravan grenadegranata tossesbaca
Jedno od najviše pamtljivih bacanja grenate
05:21
was at my sister'ssestre weddingvjenčanje.
bilo je na sestrinom vjenčanju.
05:23
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
05:25
It was the first time that manymnogi in attendancepohađanje
Bilo je to prvi put da su mnogi prisutni
05:27
knewznao I was gayhomoseksualac, so in doing
my maidsvakodnevna of honorčast dutiesdužnosti,
saznali da sam gay, i tako radeći kumine dužnosti,
05:30
in my blackcrno dresshaljina and heelspete,
u svojoj crnoj haljini i potpeticama,
05:33
I walkedhodao around to tablesstolovi
hodala sam okolo do stolova
05:35
and finallykonačno landedsletio on a tablestol of my parents'roditelja friendsprijatelji,
i konačno sletjela na stol roditeljevih prijatelja,
05:37
folksljudi that had knownznan me for yearsgodina.
ljudi koji su me znali godinama.
05:39
And after a little smallmali talk,
one of the womenžene shouteduzvikivali out,
I nakon malo ćaskanja, jedna od žena je viknula,
05:42
"I love NathanNathan LaneLane!"
"Volim Nathana Lanea!"
05:45
And the battlebitka of gayhomoseksualac relatabilityrelatability had begunpočela.
I započela je bitka gay referiranja.
05:48
"AshPepeo, have you ever been to the CastroCastro?"
"Ash, jesi li ikad bila u Castru?"
05:51
"Well, yeah, actuallyzapravo, we have
friendsprijatelji in SanSan FranciscoFrancisco."
"Pa da, zapravo, imamo prijatelje u San Franciscu."
05:53
"Well, we'veimamo never been there
but we'veimamo heardčuo it's fabulousnevjerojatan."
"Mi nikad nismo bili tamo ali čuli smo da je nevjerojatno."
05:55
"AshPepeo, do you know my hairdresserfrizerski salon AntonioAntonio?
"Ash, znaš li mog frizera Antonia?
05:58
He's really good and he has
never talkedRazgovarao about a girlfrienddjevojka."
Zaista je dobar i nije nikad pričao o djevojci."
06:00
"AshPepeo, what's your favoriteljubimac TVTV showpokazati?
"Ash, koja ti je najdraža TV emisija?
06:03
Our favoriteljubimac TVTV showpokazati? FavoriteOmiljeni: Will & GraceGrace.
Naša najdraža TV emisija? Najdraža: Will i Grace.
06:05
And you know who we love? JackJack.
I znaš koga volim? Jacka.
06:07
JackJack is our favoriteljubimac."
Jack nam je najdraži."
06:08
And then one womanžena, stumpedbatrljak
Zatim je jedna žena, zastala
06:10
but wantingu nedostatku so desperatelyočajnički to showpokazati her supportpodrška,
očajnički želeći pokazati podršku,
06:13
to let me know she was on my sidestrana,
dati mi do znanja da je na mojoj strani,
06:15
she finallykonačno blurtedse zbog out,
i napokon je izvalila,
06:18
"Well, sometimesponekad my husbandsuprug wearsnosi pinkružičasta shirtsmajice."
"Pa, ponekad moj muž nosi ružičaste majice."
06:19
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
06:23
And I had a choiceizbor in that momenttrenutak,
I imala sam izbor u tom trenutku,
06:25
as all grenadegranata throwersBacači do.
kao što i svi bacači granata imaju.
06:27
I could go back to my girlfrienddjevojka
and my gay-lovinggej-voli tablestol
Mogla sam se vratiti svojoj djevojci i svom stolu gay ljubitelja
06:29
and mockoponašanje theirnjihov responsesReakcija,
i rugati se njihovim odgovorima,
06:33
chastisekazniti theirnjihov unworldlinessunworldliness and theirnjihov inabilitynesposobnost
izgrditi njihovu nerječitost i nesposobnost
06:35
to jumpskok throughkroz the politicallypolitičko correctispravan
gayhomoseksualac hoopsobruči I had broughtdonio with me,
preskočiti politički ispravne gay obruče koje sam donijela sa sobom,
06:37
or I could empathizesuosjećati with them
ili sam mogla suosjećati s njima
06:40
and realizeostvariti that that was maybe one of
the hardestnajteži things they had ever doneučinio,
i shvatiti da je to možda bila jedna od najtežih stvari koju su ikad učinili,
06:43
that startingpolazeći and havingima that conversationrazgovor
to započinjanje i imanje tog razgovora
06:47
was them comingdolazak out of theirnjihov closetsormari.
za njih je bilo izlaženje iz ormara.
06:50
Sure, it would have been easylako
to pointtočka out where they feltosjećala shortkratak.
Naravno, bilo bi lako pokazati gdje su podbacili.
06:52
It's a lot harderteže to meetsastati them where they are
Mnogo je teže izaći im u susret
06:56
and acknowledgepriznati the factčinjenica that they were tryingtežak.
i prihvatiti činjenicu da su se trudili.
06:58
And what elsedrugo can you askpitati someonenetko to do but try?
A što drugo možete tražiti od nekog nego da se trudi?
07:00
If you're going to be realstvaran with someonenetko,
Ako ćete biti iskreni s nekim,
07:05
you gottamora be readyspreman for realstvaran in returnpovratak.
morate biti spremni na povratnu iskrenost.
07:07
So hardteško conversationsrazgovori are still not my strongjak suitodijelo.
Teški razgovori i dalje nisu moje područje.
07:11
AskPitaj anybodyiko I have ever dateddatiran.
Pitajte bilo kog s kim sam hodala.
07:14
But I'm gettinguzimajući better, and I followslijediti what I like to call
Ali poboljšavam se, i slijedim ono što volim nazvati
07:16
the threetri PancakePalačinka GirlDjevojka principlesprincipi.
tri principa Palačinka Djevojčice.
07:19
Now, please viewpogled this throughkroz gay-coloredgej u boji lensesleće,
Sad, molim vas gledajte na ovo kroz gay-obojane leće,
07:21
but know what it takes to come out of any closetormar
ali znajte da sve što treba za izlazak iz bilo kojeg ormara
07:25
is essentiallyu srži the sameisti.
je u srži jednako.
07:28
NumberBroj one: Be authenticautentičan.
Broj jedan: budite autentični.
07:30
Take the armoroklop off. Be yourselfsami.
Skinite oklop. Budite svoji.
07:33
That kiddijete in the cafekafić had no armoroklop,
To dijete u gostionici nije imalo oklop,
07:34
but I was readyspreman for battlebitka.
ali ja sam bila spremna za bitku.
07:36
If you want someonenetko to be realstvaran with you,
Ako želite da netko bude iskren s vama,
07:38
they need to know that you bleedkrvarenje too.
trebaju znati da i vi krvavite.
07:41
NumberBroj two: Be directdirektno. Just
say it. RipKopiranje s medija the Band-AidFlaster off.
Broj dva: budite direktni. Samo recite. Strgnite flaster.
07:44
If you know you are gayhomoseksualac, just say it.
Ako znate da ste gay, samo recite.
07:47
If you tell your parentsroditelji you mightmoć be gayhomoseksualac,
Ako kažete roditeljima da ste možda gay,
07:50
they will holddržati out hopenada that this will changepromijeniti.
oni će gajiti nadu da će se to možda promijeniti.
07:51
Do not give them that senseosjećaj of falselažan hopenada.
Ne dajte im taj tračak lažne nade.
07:53
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
07:56
And numberbroj threetri, and mostnajviše importantvažno --
I broj tri, i najvažnije --
07:58
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
08:03
Be unapologeticunapologetic.
Nemojte se ispričavati.
08:05
You are speakinggovor your truthistina.
Govorite istinu.
08:09
Never apologizeispričavati for that.
Nikad se nemojte ispričavati za to.
08:11
And some folksljudi maysvibanj have gottendobivši hurtpovrijediti alonguz the way,
I neki ljudi će možda biti povrijeđeni s vremenom,
08:15
so sure, apologizeispričavati for what you've doneučinio,
pa svakako, ispričajte se za ono što ste učinili,
08:17
but never apologizeispričavati for who you are.
ali nikad se ne ispričavajte za ono što jeste.
08:20
And yeah, some folksljudi maysvibanj be disappointedrazočaran,
I da, možda će neki biti razočarani,
08:23
but that is on them, not on you.
ali to je na njima, ne na vama.
08:26
Those are theirnjihov expectationsočekivanja
of who you are, not yourstvoj.
To su njihova očekivanja od vas, ne vaša.
08:29
That is theirnjihov storypriča, not yourstvoj.
To je njihova priča, ne vaša.
08:31
The only storypriča that matterspitanja
Jedina priča koja je bitna
08:36
is the one that you want to writepisati.
je ona koju vi želite napisati.
08:37
So the nextSljedeći time you find yourselfsami
Stoga, idući put kad se nađete
08:40
in a pitch-blacktotalni mrak closetormar clutchingclutching your grenadegranata,
u ormaru crnom kao ugljen držeći svoju granatu,
08:42
know we have all been there before.
znajte da smo svi tamo bili.
08:44
And you maysvibanj feel so very alonesam, but you are not.
I možete se osjećati usamljenima, ali niste.
08:48
And we know it's hardteško but we need you out here,
I svi znamo da je teško ali trebamo te ovdje vani,
08:51
no matterstvar what your wallszidovi are madenapravljen of,
bez obzira od čega su tvoji zidovi napravljeni,
08:54
because I guaranteejamčiti you there are othersdrugi
jer vam garantiram da ima i drugih
08:57
peeringpeering throughkroz the keyholesprisluškivanje of theirnjihov closetsormari
koji vire kroz ključanice svojih ormara
08:59
looking for the nextSljedeći bravehrabar soulduša to
bustpoprsje a doorvrata openotvoren, so be that personosoba
tražeći hrabru dušu da razvali vrata, stoga budite ta osoba
09:01
and showpokazati the worldsvijet that we
are biggerveći than our closetsormari
i pokažite svijetu da smo veći od svojih ormara
09:05
and that a closetormar is no placemjesto for a personosoba
i da ormar nije mjesto za čovjekov
09:08
to trulyuistinu liveživjeti.
stvarni život.
09:12
Thank you, BoulderBoulder. EnjoyUživajte u your night. (ApplausePljesak)
Hvala vam, Boulder. Uživajte u ostatku večeri (Pljesak)
09:13
Translated by Katarina Lukec
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com