English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

אש בקהאם: כולנו מסתירים משהו. בואו למצוא את האומץ להיפתח

Filmed:
2,716,420 views

בשיחה נוגעת ללב זו, אש בקהאם מציעה גישה רעננה לאמפתיה ופתיחות. זה מתחיל עם הבנה, שכולם, בשלב מסוים בחייהם, חוו קשיים.הדרך היחידה החוצה, אומרת בקהאם, היא לפתוח את הדלת ולצאת מהארון שלך.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonightהיום בלילה
אני עומדת לדבר איתכם הערב
00:12
about comingמגיע out of the closetאָרוֹן,
על יציאה מהארון,
00:14
and not in the traditionalמָסוֹרתִי senseלָחוּשׁ,
ולא במובן המסורתי.
00:16
not just the gayהומו closetאָרוֹן.
לא רק מהארון של הגיי.
00:17
I think we all have closetsארונות.
אני חושבת שלכולנו יש ארונות.
00:19
Your closetאָרוֹן mayמאי be tellingאומר someoneמִישֶׁהוּ
הארון שלכם עשוי לומר למישהי
00:21
you love her for the first time,
שאת אוהבת אותה בפעם הראשונה,
00:23
or tellingאומר someoneמִישֶׁהוּ that you're pregnantבְּהֵרָיוֹן,
או לספר למישהו שאת בהריון,
00:25
or tellingאומר someoneמִישֶׁהוּ you have cancerמחלת הסרטן,
או, לספר למישהו שיש לך סרטן.
00:27
or any of the other hardקָשֶׁה conversationsשיחות
או כל אחת מהשיחות הקשות האחרות
00:30
we have throughoutבְּמֶשֶך our livesחיים.
שיש לנו במהלך חיינו.
00:32
All a closetאָרוֹן is is a hardקָשֶׁה conversationשִׂיחָה,
כל מה שהארון הוא זה שיחה קשה,
00:34
and althoughלמרות ש our topicsנושאים mayמאי varyלְהִשְׁתַנוֹת tremendouslyמאוד,
ולמרות שהנושאים שלנו עשויים להשתנות מאוד,
00:38
the experienceניסיון of beingלהיות in
החוויה של להיות בפנים
00:41
and comingמגיע out of the closetאָרוֹן is universalאוניברסלי.
ולצאת מהארון היא אוניברסלית.
00:43
It is scaryמַפְחִיד, and we hateשִׂנאָה it, and it needsצרכי to be doneבוצע.
זה מפחיד, ואנחנו שונאים את זה, וזה צריך להיעשות.
00:46
Severalכַּמָה yearsשנים agoלִפנֵי,
לפני כמה שנים,
00:52
I was workingעובד at the Southדָרוֹם Sideצַד Walnutאגוז מלך Cafeבֵּית קָפֶה,
עבדתי ב"סאות סייד וולנאט קפה",
00:53
a localמְקוֹמִי dinerמסעדה in townהעיר,
דיינר מקומי בעיר.
00:57
and duringבְּמַהֲלָך my time there I would go throughדרך phasesשלבים
ובמהלך הזמן שלי שם הייתי עוברת שלבים
00:59
of militantלוֹחְמָנִי lesbianלסבית intensityעָצמָה:
של עוצמה לסבית מיליטנטית
01:01
not shavingגילוח my armpitsבתי השחי,
לא לגלח את בתי השחי שלי,
01:05
quotingמצטט Aniאני DiFrancoדיפרנקו lyricsמילים as gospelבְּשׂוֹרָה.
לצטט את שירתה של אני דיפרנקו כגוספל.
01:07
And dependingתלוי on the bagginessשקיות of my cargoמטען shortsמִכְנָסַיִים קְצָרִים
ונתמכתי על ידי מכנסי הבאגי הקצרים שלי
01:10
and how recentlyלאחרונה I had shavedמְגוּלָח my headרֹאשׁ,
וכיצד לאחרונה גילחתי את ראשי,
01:13
the questionשְׁאֵלָה would oftenלעתים קרובות be sprungצצו on me,
השאלה לעתים קרובות נזרקה לעברי,
01:15
usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל by a little kidיֶלֶד:
בד"כ מפי ילד קטן:
01:17
"Umאום, are you a boyיֶלֶד or are you a girlילדה?"
"אום, האם אתה בן או שאת בת?"
01:19
And there would be an awkwardמוזר silenceשתיקה at the tableשולחן.
והיתה משתררת שתיקה מביכה ליד השולחן.
01:24
I'd clenchלהיאחז my jawלֶסֶת a little tighterחזק יותר,
הייתי מהדקת את הלסת שלי קצת יותר.
01:27
holdלְהַחזִיק my coffeeקָפֶה potסיר with a little more vengeanceנקמה.
מחזיקה את קנקן הקפה ביתר נקמנות.
01:29
The dadאַבָּא would awkwardlyבמבוכה shuffleלְעַרְבֵּב his newspaperעיתון
האב היה מעלעל בעיתונו באי נוחות
01:32
and the momאִמָא would shootלירות a chillingמצמרר stareלבהות at her kidיֶלֶד.
והאם היתה יורה מבט מצמרר בילד שלה.
01:35
But I would say nothing,
אבל לא הייתי אומרת כלום,
01:37
and I would seetheלִרְתוֹחַ insideבְּתוֹך.
והייתי רותחת מבפנים.
01:39
And it got to the pointנְקוּדָה where everyכֹּל time I walkedהלך up
וזה הגיע לנקודה שבה בכל פעם שניגשתי
01:41
to a tableשולחן that had a kidיֶלֶד anywhereבְּכָל מָקוֹם betweenבֵּין
threeשְׁלוֹשָׁה and 10 yearsשנים oldישן, I was readyמוּכָן to fightמַאֲבָק.
לשולחן שישב בו ילד בגיל של משהו בין שלוש לעשר,
הייתי מוכנה להילחם.
01:43
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:47
And that is a terribleנורא feelingמַרגִישׁ.
וזו הרגשה נוראית.
01:49
So I promisedמוּבטָח myselfעצמי, the nextהַבָּא
time, I would say something.
אז הבטחתי לעצמי, בפעם הבאה, אני אומר משהו.
01:51
I would have that hardקָשֶׁה conversationשִׂיחָה.
תהיה לי השיחה הקשה הזו.
01:55
So withinבְּתוֹך a matterחוֹמֶר of weeksשבועות, it happensקורה again.
אז לאחר כמה שבועות, זה קורה שוב.
01:57
"Are you a boyיֶלֶד or are you a girlילדה?"
"אתה בן או את בת?"
02:00
Familiarמוּכָּר silenceשתיקה, but this time I'm readyמוּכָן,
שתיקה מוכרת, אבל הפעם אני מוכנה,
02:02
and I am about to go all Women'sנשים Studiesלימודים 101
ואני עומדת להופיע עם כל לימודי מגדר ונשים-WS101
02:05
on this tableשולחן. (Laughterצחוק)
על השולחן הזה. (צחוק)
02:09
I've got my Bettyבטי Friedanפרידן quotesציטוטים.
יש לי את הציטטות של בטי פרידן.
02:12
I've got my Gloriaגלוריה Steinemסטיינם quotesציטוטים.
יש לי את הציטטות של גלוריה סטיינם.
02:14
I've even got this little bitbit from
"Vaginaנַרְתִיק Monologuesמונולוגים" I'm going to do.
יש לי אפילו קצת מ"מונולוגים מהווגינה" שאני הולכת לעשות.
02:16
So I take a deepעָמוֹק breathנְשִׁימָה and I look down
אז אני לוקחת נשימה עמוקה, ואני מסתכלת למטה
02:19
and staringבוהה back at me is a
four-year-oldבן ארבע girlילדה in a pinkוָרוֹד dressשמלה,
ומביטה בי חזרה ילדה בת ארבע בשמלה ורודה,
02:23
not a challengeאתגר to a feministפֶמִינִיסט duelדוּ קְרָב,
לא אתגר לדו-קרב פמיניסטי.
02:27
just a kidיֶלֶד with a questionשְׁאֵלָה:
רק ילדה עם שאלה:
02:29
"Are you a boyיֶלֶד or are you a girlילדה?"
"אתה בן או את בת?"
02:32
So I take anotherאַחֵר deepעָמוֹק breathנְשִׁימָה,
אז אני לוקחת עוד נשימה לעומק,
02:34
squatשָׁפוּף down to nextהַבָּא to her, and say,
גוחנת מטה לידה, ואומרת,
02:36
"Hey, I know it's kindסוג of confusingמְבַלבֵּל.
"היי, אני יודעת. שזה די מבלבל.
02:37
My hairשיער is shortקצר like a boy'sשל הילד,
השיער שלי הוא קצר כמו של בן.
02:39
and I wearלִלבּוֹשׁ boy'sשל הילד clothesבגדים, but I'm a girlילדה,
ואני לובשת בגדים של בן, אבל אני בת,
02:41
and you know how sometimesלִפְעָמִים
you like to wearלִלבּוֹשׁ a pinkוָרוֹד dressשמלה,
ואת יודעת איך לפעמים את רוצה ללבוש שמלה ורודה,
02:43
and sometimesלִפְעָמִים you like to
wearלִלבּוֹשׁ your comfyנוח jammiesג'מי?
ולפעמים מתחשק לך ללבוש פיג'מה נוחה?
02:45
Well, I'm more of a comfyנוח jammiesג'מי kindסוג of girlילדה."
ובכן, אני יותר בחורה של פיג'מה נוחה."
02:48
And this kidיֶלֶד looksנראה me deadמֵת in the eyeעַיִן,
והילדה הזו מסתכלת לי ישר בעיניים,
02:52
withoutלְלֹא missingחָסֵר a beatלהיות ב, and saysאומר,
מבלי להחסיר פעימה, ואומרת
02:54
"My favoriteהכי אהוב pajamasפִּיגָ'מָה are purpleסָגוֹל with fishדג.
"הפיג'מה שאני הכי אוהבת היא סגולה עם דגים.
02:55
Can I get a pancakeפָנקֵייק, please?"
אפשר לקבל פנקייק, בבקשה?"
02:57
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girlילדה.
וזה כל מה שהיה. פשוט, "הו, בסדר. את בת.
03:02
How about that pancakeפָנקֵייק?"
מה עם הפנקייק הזה?"
03:05
It was the easiestהקלה ביותר hardקָשֶׁה conversationשִׂיחָה
זאת היתה השיחה הקלה הקשה ביותר
03:08
I have ever had.
שהיתה לי אי-פעם.
03:10
And why? Because Pancakeפָנקֵייק Girlילדה and I,
ולמה? כי ילדת הפנקייק ואני,
03:12
we were bothשניהם realאמיתי with eachכל אחד other.
היינו שתינו כנות זו עם זו.
03:15
So like manyרב of us,
אז כמו רבים מאיתנו,
03:18
I've livedחי in a fewמְעַטִים closetsארונות in my life, and yeah,
חייתי בכמה ארונות במשך חיי, ו- כן,
03:20
mostרוב oftenלעתים קרובות, my wallsקירות happenedקרה to be rainbowקשת בענן.
ולעיתים קרובות הקירות שלי היו כמו קשת בענן.
03:23
But insideבְּתוֹך, in the darkאפל,
אבל בפנים, בחושך,
03:25
you can't tell what colorצֶבַע the wallsקירות are.
אי אפשר לומר באיזה צבע הקירות.
03:27
You just know what it feelsמרגיש like to liveלחיות in a closetאָרוֹן.
את פשוט יודעת איך זה מרגיש לחיות בארון.
03:29
So really, my closetאָרוֹן is no differentשונה than yoursשלך
אז באמת, הארון שלי אינו שונה משלך
03:33
or yoursשלך or yoursשלך.
או שלך או שלך.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasonsסיבות
ודאי, אני אתן לכם 100 סיבות
03:39
why comingמגיע out of my closetאָרוֹן was
harderקשה יותר than comingמגיע out of yoursשלך,
מדוע לצאת מהארון שלי היה קשה יותר אשר לצאת משלכם,
03:41
but here'sהנה the thing: Hardקָשֶׁה is not relativeקרוב משפחה.
אבל זה העניין: קשה אינו דבר יחסי.
03:43
Hardקָשֶׁה is hardקָשֶׁה.
קשה זה קשה.
03:46
Who can tell me that explainingמסביר to
someoneמִישֶׁהוּ you've just declaredמוּצהָר bankruptcyפְּשִׁיטַת רֶגֶל
מי יכול לומר לי שלהסביר למישהו שזה עתה
הכרזת על פשיטת רגל
03:48
is harderקשה יותר than tellingאומר someoneמִישֶׁהוּ
you just cheatedמְרוּמֶה on them?
קשה יותר מאשר לספר למישהו שבגדת בו?
03:52
Who can tell me that his comingמגיע out storyכַּתָבָה
מי יכול לומר לי שסיפור היציאה שלו
03:54
is harderקשה יותר than tellingאומר your five-year-oldבת חמש
you're gettingמקבל a divorceלְהִתְגַרֵשׁ?
קשה יותר מאשר לספר לילדתך בת החמש שאתם מתגרשים?
03:57
There is no harderקשה יותר, there is just hardקָשֶׁה.
אין יותר קשה, יש רק קשה.
03:59
We need to stop rankingהדירוג our hardקָשֶׁה
againstמול everyoneכל אחד else'sאחר hardקָשֶׁה
אנחנו צריכים לעצור את הדירוג של הקשה שלנו לעומת
הקשה של כל האחרים
04:03
to make us feel better or worseרע יותר about our closetsארונות
כדי לגרום לנו להרגיש טוב יותר או גרוע יותר עם הארונות שלנו
04:06
and just commiserateלהתלונן on the
factעוּבדָה that we all have hardקָשֶׁה.
ופשוט להביע צער על העובדה שלכולנו קשה.
04:09
At some pointנְקוּדָה in our livesחיים, we all liveלחיות in closetsארונות,
בשלב מסוים בחיינו, כולנו חיים בארונות.
04:13
and they mayמאי feel safeבטוח,
והם עשויים לתת תחושה שהם בטוחים,
04:16
or at leastהכי פחות saferבטוח יותר than what liesשקרים
on the other sideצַד of that doorדלת.
או לפחות בטוחים יותר ממה שנמצא בצד השני של הדלת.
04:18
But I am here to tell you,
אבל אני כאן כדי לומר לכם
04:21
no matterחוֹמֶר what your wallsקירות are madeעָשׂוּי of,
שלא משנה ממה הקירות שלכם עשויים,
04:23
a closetאָרוֹן is no placeמקום for a personאדם to liveלחיות.
ארון זה לא מקום בשביל אדם לחיות בו.
04:25
Thanksתודה. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה. (מחיאות כפיים)
04:29
So imagineלדמיין yourselfעַצמְךָ 20 yearsשנים agoלִפנֵי.
אז דמיינו את עצמכם לפני 20 שנה.
04:32
Me, I had a ponytailקוקו, a straplessלְלֹא כְּתֶפִיוֹת dressשמלה,
לי, היה קוקו, שמלה ללא כתפיות,
04:36
and high-heeledגבוה עקב shoesנעליים.
ועקבים גבוהים.
04:41
I was not the militantלוֹחְמָנִי lesbianלסבית
לא הייתי הלסבית המיליטנטית
04:43
readyמוּכָן to fightמַאֲבָק any four-year-oldבן ארבע
that walkedהלך into the cafeבֵּית קָפֶה.
שמוכנה לריב עם כל בת ארבע שנכנסה לבית הקפה.
04:44
I was frozenקָפוּא by fearפַּחַד, curledמְסוּלסָל up in the cornerפינה
רעדתי מפחד, מכורבלת בפינה
04:48
of my pitch-blackשחור שחור closetאָרוֹן
של הארון החשוך לגמרי שלי
04:52
clutchingאוחזת my gayהומו grenadeרימון,
אוחזת ברימון ההומואיות שלי,
04:54
and movingמעבר דירה one muscleשְׁרִיר is the scariestהכי מפחיד thing
והזזת שריר אחד זה הדבר הכי מפחיד
04:57
I have ever doneבוצע.
שעשיתי מעודי.
05:00
My familyמִשׁפָּחָה, my friendsחברים, completeלְהַשְׁלִים strangersזרים --
המשפחה שלי, החברים שלי, זרים גמורים --
05:03
I had spentמוּתַשׁ my entireשלם life
ביליתי את כל חיי
05:05
tryingמנסה to not disappointלְאַכזֵב these people,
כשאני מנסה לא לאכזב את האנשים הללו.
05:06
and now I was turningחֲרִיטָה the worldעוֹלָם upsideהפוך down
ועכשיו הפכתי את העולם על פיו
05:08
on purposeמַטָרָה.
בכוונה.
05:11
I was burningשריפה the pagesדפים of the scriptתַסרִיט
שרפתי את דפי הטקסט
05:13
we had all followedאחריו for so long,
שכולנו הלכנו בעקבותיו במשך כל כך הרבה זמן,
05:15
but if you do not throwלזרוק that grenadeרימון, it will killלַהֲרוֹג you.
אבל אם אתם לא זורקים את הרימון הזה, זה יהרוג אותכם.
05:17
One of my mostרוב memorableבלתי נשכח grenadeרימון tossesזורק
אחת מהטלות הרימון הזכורות לי ביותר
05:21
was at my sister'sאחותה weddingחֲתוּנָה.
היה בחתונה של אחותי.
05:23
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:25
It was the first time that manyרב in attendanceנוֹכְחוּת
זו הייתה הפעם הראשונה שהרבה נוכחים
05:27
knewידע I was gayהומו, so in doing
my maidעוזרת of honorכָּבוֹד dutiesחובות,
ידעו שאני לסבית, אז כשמילאתי את חובותי כשושבינת הכבוד,
05:30
in my blackשָׁחוֹר dressשמלה and heelsעקבים,
בשמלתי השחורה, והעקבים,
05:33
I walkedהלך around to tablesטבלאות
הלכתי סביב השולחנות
05:35
and finallyסוף כל סוף landedנחת on a tableשולחן of my parents'הורים' friendsחברים,
ונחתתי לבסוף על שולחן של חברים של הוריי.
05:37
folksאנשים that had knownידוע me for yearsשנים.
אנשים שהכירו אותי שנים.
05:39
And after a little smallקָטָן talk,
one of the womenנשים shoutedצעק out,
ולאחר שיחת חולין קצרה,
אחת הנשים צעקה.
05:42
"I love Nathanנתן Laneנתיב!"
"אני אוהבת את נתן ליין!"
05:45
And the battleקרב of gayהומו relatability- had begunהתחיל.
והחל הקרב על הקטע ההומואי.
05:48
"Ashאֵפֶר, have you ever been to the Castroקסטרו?"
"אש, היית פעם ב"קסטרו"?"
05:51
"Well, yeah, actuallyלמעשה, we have
friendsחברים in Sanברג Franciscoפרנסיסקו."
"ובכן, כן, למעשה, יש לנו חברים בסן-פרנסיסקו."
05:53
"Well, we'veיש לנו never been there
but we'veיש לנו heardשמע it's fabulousמהמם."
" טוב, מעולם לא היינו שם אך שמענו שזה נהדר."
05:55
"Ashאֵפֶר, do you know my hairdresserמעצבת שיער Antonioאנטוניו?
"אש, אתה מכיר את הספר שלי, אנטוניו?
05:58
He's really good and he has
never talkedדיבר about a girlfriendחֲבֵרָה."
הוא ממש טוב, הוא אף פעם לא דיבר על חברה."
06:00
"Ashאֵפֶר, what's your favoriteהכי אהוב TVטֵלֶוִיזִיָה showלְהַצִיג?
"אש, איזו תכנית טלוויזיה אהובה עליך?
06:03
Our favoriteהכי אהוב TVטֵלֶוִיזִיָה showלְהַצִיג? Favoriteאהוב: Will & Graceחן.
תוכנית הטלוויזיה האהובה עלינו? המועדפת: וויל וגרייס.
06:05
And you know who we love? Jackג'ֵק.
ואתה יודע את מי אנחנו אוהבים? . ג'ק.
06:07
Jackג'ֵק is our favoriteהכי אהוב."
ג'ק הוא המועדף עלינו."
06:08
And then one womanאִשָׁה, stumpedמבוהל
ואז, אישה אחת, נבוכה
06:10
but wantingרוצה so desperatelyנואשות to showלְהַצִיג her supportתמיכה,
אבל רוצה נואשות. להפגין את התמיכה שלה,
06:13
to let me know she was on my sideצַד,
כדי להודיע לי שהיא הייתה בצד שלי.
06:15
she finallyסוף כל סוף blurtedפלטה out,
היא לבסוף פלטה.
06:18
"Well, sometimesלִפְעָמִים my husbandבַּעַל wearsלובש pinkוָרוֹד shirtsחולצות."
"ובכן, לפעמים בעלי לובש חולצות וורודות."
06:19
(Laughterצחוק)
(צחוק)
06:23
And I had a choiceבְּחִירָה in that momentרֶגַע,
והיתה לי ברירה. באותו רגע,
06:25
as all grenadeרימון throwersזורקים do.
כמו שכל מטיל רימונים עושה.
06:27
I could go back to my girlfriendחֲבֵרָה
and my gay-lovingהומו-לאהוב tableשולחן
יכולתי לשוב לחברה שלי ולשולחן חובבי הגייז
06:29
and mockלִלְעוֹג theirשֶׁלָהֶם responsesהתגובות,
וללעוג לתגובות שלהם,
06:33
chastiseלסבול theirשֶׁלָהֶם unworldlinessחסרי היגיון and theirשֶׁלָהֶם inabilityחוסר יכולת
לנזוף בקרתנות שלהם ובאי יכולתם
06:35
to jumpקְפִיצָה throughדרך the politicallyפוליטית correctנכון
gayהומו hoopsחישוקים I had broughtהביא with me,
לקפוץ באופן "פוליטקל קורקטי" דרך חישוקים הומואיים שהבאתי איתי.
06:37
or I could empathizeלהזדהות with them
או שיכולתי לגלות אמפטיה כלפיהם
06:40
and realizeלִהַבִין that that was maybe one of
the hardestהכי קשה things they had ever doneבוצע,
ולהבין שזה היה אולי אחד הדברים הקשים ביותר
שהם עשו אי פעם,
06:43
that startingהחל and havingשיש that conversationשִׂיחָה
שלהתחיל שיחה זו ולקיים אותה
06:47
was them comingמגיע out of theirשֶׁלָהֶם closetsארונות.
היתה היציאה שלהם מהארונות.
06:50
Sure, it would have been easyקַל
to pointנְקוּדָה out where they feltהרגיש shortקצר.
בטח, זה היה יכול להיות קל להצביע על הנקודה שבה הם נכשלו.
06:52
It's a lot harderקשה יותר to meetלִפְגוֹשׁ them where they are
זה הרבה יותר קשה לפגוש אותם איפה שהם
06:56
and acknowledgeלְהוֹדוֹת the factעוּבדָה that they were tryingמנסה.
ולהכיר בעובדה שהם ניסו.
06:58
And what elseאַחֵר can you askלִשְׁאוֹל someoneמִישֶׁהוּ to do but try?
ומה עוד אפשר לבקש ממישהו לעשות, מלבד לנסות?
07:00
If you're going to be realאמיתי with someoneמִישֶׁהוּ,
אם אתם הולכים להיות כנים עם מישהו,
07:05
you gottaחייב be readyמוּכָן for realאמיתי in returnלַחֲזוֹר.
אתם חייבים להיות מוכנים לכנות בתמורה.
07:07
So hardקָשֶׁה conversationsשיחות are still not my strongחָזָק suitחליפה.
שיחות קשות הן עדיין לא הצד החזק שלי.
07:11
Askלִשְׁאוֹל anybodyמִישֶׁהוּ I have ever datedמְיוּשָׁן.
שאלו כל מי שאי פעם יצאתי איתו לדייט.
07:14
But I'm gettingמקבל better, and I followלעקוב אחר what I like to call
אבל אני משתפרת, ואני עוקבת אחרי מה שאני אוהב לקרוא לו
07:16
the threeשְׁלוֹשָׁה Pancakeפָנקֵייק Girlילדה principlesעקרונות.
שלושת העקרונות של ילדת הפנקייק.
07:19
Now, please viewנוף this throughדרך gay-coloredגייז lensesעדשות,
עכשיו, בבקשה ראו זאת מבעד לעדשות בצבע גיי,
07:21
but know what it takes to come out of any closetאָרוֹן
אבל דעו שמה שצריך כדי לצאת מארון כלשהו
07:25
is essentiallyלמעשה the sameאותו.
דומה ביסודו.
07:28
Numberמספר one: Be authenticאוֹתֶנְטִי.
מספר 1: היו אותנטיים.
07:30
Take the armorשִׁריוֹן off. Be yourselfעַצמְךָ.
הורידו את השריון. היו עצמכם.
07:33
That kidיֶלֶד in the cafeבֵּית קָפֶה had no armorשִׁריוֹן,
לילדה בבית הקפה לא היה שריון,
07:34
but I was readyמוּכָן for battleקרב.
אבל הייתי מוכנה לקרב.
07:36
If you want someoneמִישֶׁהוּ to be realאמיתי with you,
אם אתם רוצים שמישהו יהיה כנה איתכם,
07:38
they need to know that you bleedלדמם too.
הם צריכים לדעת שגם אתה מדמם.
07:41
Numberמספר two: Be directישיר. Just
say it. Ripז"ל the Band-Aidפלסטר off.
מספר 2: היו ישירים. פשוט אמרו זאת, תלשו את הפלסטר.
07:44
If you know you are gayהומו, just say it.
אם אתם יודעים שאתם הומואים, פשוט תגידו את זה
07:47
If you tell your parentsהורים you mightאולי be gayהומו,
אם אתה מספר להורים שלך שאתה עלול להיות הומו,
07:50
they will holdלְהַחזִיק out hopeלְקַווֹת that this will changeשינוי.
הם יפתחו תקווה שזה ישתנה.
07:51
Do not give them that senseלָחוּשׁ of falseשֶׁקֶר hopeלְקַווֹת.
אל תתנו להם תחושה של תקוות שווא.
07:53
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:56
And numberמספר threeשְׁלוֹשָׁה, and mostרוב importantחָשׁוּב --
ומספר 3 , והכי חשוב--
07:58
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:03
Be unapologeticלא מתנצל.
אל תתנצלו.
08:05
You are speakingמדבר your truthאֶמֶת.
אתם מספרים את האמת שלכם.
08:09
Never apologizeלְהִתְנַצֵל for that.
אף פעם אל תתנצלו על כך.
08:11
And some folksאנשים mayמאי have gottenקיבל hurtכאב alongלְאוֹרֶך the way,
וכמה אנשים עשויים להיפגע לאורך הדרך,
08:15
so sure, apologizeלְהִתְנַצֵל for what you've doneבוצע,
אז ודאי, התנצלו על מה שעשיתם.
08:17
but never apologizeלְהִתְנַצֵל for who you are.
אבל אף פעם אל תתנצלו בגלל מי שאתם.
08:20
And yeah, some folksאנשים mayמאי be disappointedמְאוּכזָב,
וכן, יש אנשים. שעשויים להיות מאוכזבים,
08:23
but that is on them, not on you.
אבל זה עליהם, לא עליכם.
08:26
Those are theirשֶׁלָהֶם expectationsציפיות
of who you are, not yoursשלך.
אלו הציפיות שלהם על מי שאתם, לא שלכם.
08:29
That is theirשֶׁלָהֶם storyכַּתָבָה, not yoursשלך.
זה הסיפור שלהם, לא שלכם.
08:31
The only storyכַּתָבָה that mattersעניינים
הסיפור היחיד שחשוב
08:36
is the one that you want to writeלִכתוֹב.
הוא זה שאתם רוצים לכתוב.
08:37
So the nextהַבָּא time you find yourselfעַצמְךָ
אז בפעם הבאה שאתם מוצאים את עצמכם
08:40
in a pitch-blackשחור שחור closetאָרוֹן clutchingאוחזת your grenadeרימון,
בארון חשוך אוחזים את הרימון שלכם,
08:42
know we have all been there before.
דעו שכולנו היינו שם קודם.
08:44
And you mayמאי feel so very aloneלבד, but you are not.
אולי תרגישו בודדים מאוד, אבל אתם לא.
08:48
And we know it's hardקָשֶׁה but we need you out here,
ואנחנו יודעים שזה קשה. אבל אנחנו זקוקים לכם כאן בחוץ,
08:51
no matterחוֹמֶר what your wallsקירות are madeעָשׂוּי of,
לא משנה ממה הקירות שלכם עשויים,
08:54
because I guaranteeאַחֲרָיוּת you there are othersאחרים
כי אני מבטיחה לכם שיש אחרים
08:57
peeringמציצה throughדרך the keyholesחורים of theirשֶׁלָהֶם closetsארונות
שמציצים מבעד לחור המנעול של הארונות שלהם
08:59
looking for the nextהַבָּא braveאַמִיץ soulנֶפֶשׁ to
bustחָזֶה a doorדלת openלִפְתוֹחַ, so be that personאדם
מחפשים אחר הנשמה האמיצה הבאה
שתפרוץ את הדלת פתוחה, אז היו אתם האדם הזה
09:01
and showלְהַצִיג the worldעוֹלָם that we
are biggerגדול יותר than our closetsארונות
והראו לעולם שאנחנו גדולים יותר מהארונות שלנו
09:05
and that a closetאָרוֹן is no placeמקום for a personאדם
ושארון אינו מקום לאדם
09:08
to trulyבֶּאֱמֶת liveלחיות.
כדי באמת לחיות.
09:12
Thank you, Boulderסלע. Enjoyתהנה your night. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה, בולדר. ערב נעים. (מחיאות כפיים)
09:13
Translated by zeeva Livshitz
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com