English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Ash Beckham: Alla gömmer något. Låt oss hitta modet att öppna oss

Filmed:
2,716,420 views

I detta rörande tal ger Ash Beckham en ny infallsvinkel på empati och öppenhet. Det börjar med att förstå att alla vid något tillfälle i livet har upplevt svårigheter. Den enda vägen ut, menar Beckham, är att öppna dörren och kliva ut ur garderoben.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

Jag ska prata med er ikväll
00:12
I'm going to talk to you tonighti kväll
om att komma ut ur garderoben.
00:14
about comingkommande out of the closetgarderob,
Inte på det vanliga viset,
00:16
and not in the traditionaltraditionell sensekänsla,
00:17
not just the gayGay closetgarderob.
inte bara gaygarderoben.
Jag tror att vi alla har garderober.
00:19
I think we all have closetsgarderober.
Din är kanske att tala om för någon
00:21
Your closetgarderob mayMaj be tellingtalande someonenågon
för första gången att du älskar henne,
00:23
you love her for the first time,
tala om för någon att du är gravid,
00:25
or tellingtalande someonenågon that you're pregnantgravid,
säga till någon att du har cancer
00:27
or tellingtalande someonenågon you have cancercancer,
eller något av de andra svåra samtal
00:30
or any of the other hardhård conversationskonversationer
som vi har genom livet.
00:32
we have throughoutgenom hela our livesliv.
En garderob är bara ett svårt samtal
00:34
All a closetgarderob is is a hardhård conversationkonversation,
och även om våra ämnen varierar
oerhört mycket,
00:38
and althoughfastän our topicsämnen mayMaj varyvariera tremendouslyoerhört,
så är upplevelsen av att vara i,
00:41
the experienceerfarenhet of beingvarelse in
och komma ut ur garderoben, universell.
00:43
and comingkommande out of the closetgarderob is universaluniversell.
Det är läskigt, vi hatar det
och det måste göras.
00:46
It is scaryskrämmande, and we hatehata it, and it needsbehov to be doneGjort.
För många år sedan
00:52
SeveralFlera yearsår agosedan,
jobbade jag på South Side Walnut Cafe,
00:53
I was workingarbetssätt at the SouthSödra SideSida WalnutValnöt CafeCafe,
en restaurang i stan,
00:57
a locallokal dinerdiner in townstad,
och under min tid där
genomgick jag olika faser
00:59
and duringunder my time there I would go throughgenom phasesfaser
av militant lesbisk intensitet;
01:01
of militantmilitant lesbianlesbisk intensityintensitet:
jag rakade inte armhålorna,
01:05
not shavingrakning my armpitsarmhålor,
citerade Ani DiFranco-texter som sanning.
01:07
quotingcitera AniAni DiFrancoDiFranco lyricstext as gospelevangeliet.
Och beroende på hur säckiga byxor
jag hade,
01:10
And dependingberoende on the bagginesspåsighet of my cargofrakt shortsshorts
och hur nyligen jag hade rakat huvudet,
01:13
and how recentlynyligen I had shavedRakad my headhuvud,
dök ofta frågan upp,
01:15
the questionfråga would oftenofta be sprungfjädrande on me,
vanligtvis från ett barn:
01:17
usuallyvanligtvis by a little kidunge:
"Ähm, är du pojke eller flicka?"
01:19
"UmUM, are you a boypojke or are you a girlflicka?"
Och så uppstod
01:24
And there would be an awkwardtafatt silencetystnad at the tabletabell.
en pinsam tystnad vid bordet.
01:27
I'd clenchClench my jawkäken a little tighterstramare,
Jag bet ihop lite hårdare,
höll i kaffekannan lite mer hämndlystet.
01:29
holdhåll my coffeekaffe potpott with a little more vengeancehämnd.
Pappan plockade tafatt med sin tidning
01:32
The dadpappa would awkwardlytafatt shuffleshuffle his newspapertidning
och mamman gav barnet en isande blick.
01:35
and the mommamma would shootskjuta a chillingkylning starestirra at her kidunge.
Men jag sa inget,
01:37
But I would say nothing,
och jag kokade inombords.
01:39
and I would seethesjuda insideinuti.
Tills jag, varje gång
jag gick fram till ett bord
01:41
And it got to the pointpunkt where everyvarje time I walkedpromenerade up
01:43
to a tabletabell that had a kidunge anywherevar som helst betweenmellan
threetre and 10 yearsår oldgammal, I was readyredo to fightbekämpa.
med ett barn mellan 3 och 10 år,
var redo att slåss.
(Skratt)
01:47
(LaughterSkratt)
Det är en hemsk känsla.
01:49
And that is a terriblefruktansvärd feelingkänsla.
Så jag lovade mig själv
att nästa gång skulle jag säga något.
01:51
So I promisedlovade myselfjag själv, the nextNästa
time, I would say something.
Jag skulle ta det där svåra samtalet.
01:55
I would have that hardhård conversationkonversation.
Efter några veckor hände det igen.
01:57
So withininom a mattermateria of weeksveckor, it happenshänder again.
"Är du pojke eller flicka?"
02:00
"Are you a boypojke or are you a girlflicka?"
Välbekant tystnad,
men den här gången är jag redo,
02:02
FamiliarBekant silencetystnad, but this time I'm readyredo,
på väg att hålla A-kursen i genusvetenskap
02:05
and I am about to go all Women'sKvinnors StudiesStudier 101
för det här bordet. (Skratt)
02:09
on this tabletabell. (LaughterSkratt)
Jag har mina Betty Friedan-citat,
02:12
I've got my BettyBetty FriedanFriedan quotescitat.
jag har mina Gloria Steinem-citat,
02:14
I've got my GloriaGloria SteinemSteinem quotescitat.
jag har till och med en bit
ur Vaginamonologerna som jag tänker ta.
02:16
I've even got this little bitbit from
"VaginaSlidan MonologuesMonologer" I'm going to do.
Jag tar ett djupt andetag och tittar ner
02:19
So I take a deepdjup breathandetag and I look down
och möter blicken hos en fyraårig
flicka i rosa klänning,
02:23
and staringstirrande back at me is a
four-year-oldFYRAÅRIG girlflicka in a pinkrosa dressklänning,
inte en feministisk duellutmaning,
02:27
not a challengeutmaning to a feministfeminist duelduell,
bara ett barn med en fråga:
02:29
just a kidunge with a questionfråga:
"Är du pojke eller flicka"
02:32
"Are you a boypojke or are you a girlflicka?"
Så jag tar ett djupt andetag,
02:34
So I take anotherannan deepdjup breathandetag,
hukar bredvid henne och säger,
02:36
squatknäböj down to nextNästa to her, and say,
"Du, jag vet att det är förvirrande.
02:37
"Hey, I know it's kindsnäll of confusingförvirrande.
Mitt hår är kort som en pojkes,
02:39
My hairhår is shortkort like a boy'spojkens,
och jag har pojkkläder,
men jag är en flicka,
02:41
and I wearha på sig boy'spojkens clotheskläder, but I'm a girlflicka,
02:43
and you know how sometimesibland
you like to wearha på sig a pinkrosa dressklänning,
och du vet hur du ibland vill
ha på rosa klänning,
02:45
and sometimesibland you like to
wearha på sig your comfyComfy jammiespyjamas?
och ibland vill du ha på
din bekväma pyjamas?
Jag är mer av en pyjamastjej."
02:48
Well, I'm more of a comfyComfy jammiespyjamas kindsnäll of girlflicka."
Och den här ungen ser mig rakt i ögonen
02:52
And this kidunge looksutseende me deaddöd in the eyeöga,
och säger
02:54
withoututan missingsaknas a beatslå, and sayssäger,
"Min favoritpyjamas är lila med fiskar på.
02:55
"My favoritefavorit- pajamaspyjamas are purplelila with fishfisk.
02:57
Can I get a pancakepannkaka, please?"
Kan jag få en pannkaka, tack?"
(Skratt)
02:59
(LaughterSkratt)
Och det var det. "Å, okej. Du är flicka.
03:02
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girlflicka.
Hur blir det med pannkakan?"
03:05
How about that pancakepannkaka?"
Det var det enklaste svåra samtal
03:08
It was the easiestenklaste hardhård conversationkonversation
jag någonsin har haft.
03:10
I have ever had.
Varför? För att pannkaksflickan och jag
03:12
And why? Because PancakePannkaka GirlFlicka and I,
var raka och ärliga mot varandra.
03:15
we were bothbåde realverklig with eachvarje other.
Precis som många av oss
03:18
So like manymånga of us,
har jag varit i en del garderober
i mitt liv, och ja,
03:20
I've livedlevde in a few closetsgarderober in my life, and yeah,
03:23
mostmest oftenofta, my wallsväggar happenedhände to be rainbowRainbow.
oftast har mina väggar råkat vara
regnbågsfärgade.
Men inuti, i mörkret,
03:25
But insideinuti, in the darkmörk,
ser man inte färgen på väggarna.
03:27
you can't tell what colorFärg the wallsväggar are.
Man vet bara hur det känns
att bo i en garderob.
03:29
You just know what it feelskänner like to liveleva in a closetgarderob.
Så egentligen är min garderob
inte annorlunda än din
03:33
So really, my closetgarderob is no differentannorlunda than yoursdin
eller din, eller din.
03:36
or yoursdin or yoursdin.
Visst kan jag ge 100 anledningar
03:39
Sure, I'll give you 100 reasonsskäl
till varför min garderob
är svårare att komma ur än din,
03:41
why comingkommande out of my closetgarderob was
harderhårdare than comingkommande out of yoursdin,
03:43
but here'shär är the thing: HardHård is not relativerelativ.
men grejen är: Svårt är inte relativt.
Svårt är svårt.
03:46
HardHård is hardhård.
03:48
Who can tell me that explainingförklara to
someonenågon you've just declareddeklarerade bankruptcykonkurs
Vem säger att det är svårare att säga
till någon att man gått i konkurs
än att säga till någon
att du varit otrogen?
03:52
is harderhårdare than tellingtalande someonenågon
you just cheatedfuskat on them?
Vem kan säga att hans komma ut-historia
03:54
Who can tell me that his comingkommande out storyberättelse
är svårare än att tala om för en femåring
att man ska skiljas?
03:57
is harderhårdare than tellingtalande your five-year-oldfem-åriga
you're getting a divorceäktenskapsskillnad?
Det finns inget svårare, bara svårt.
03:59
There is no harderhårdare, there is just hardhård.
Vi måste sluta jämföra vårt svåra
med alla andras svåra
04:03
We need to stop rankingrangordning our hardhård
againstmot everyonealla else'sannans hardhård
för att garderoberna
ska kännas bättre eller sämre,
04:06
to make us feel better or worsevärre about our closetsgarderober
04:09
and just commiserateömka on the
factfaktum that we all have hardhård.
och trösta oss med att alla har det svårt.
Vid något tillfälle i livet
bor vi alla i garderober,
04:13
At some pointpunkt in our livesliv, we all liveleva in closetsgarderober,
och de kan kännas trygga,
04:16
and they mayMaj feel safesäker,
åtminstone tryggare än det som finns
på andra sidan dörren.
04:18
or at leastminst safersäkrare than what lieslögner
on the other sidesida of that doordörr.
Men jag är här för att tala om
04:21
But I am here to tell you,
att oavsett vad väggarna är gjorda av,
04:23
no mattermateria what your wallsväggar are madegjord of,
så är en garderob inget bra ställe
för någon att bo i.
04:25
a closetgarderob is no placeplats for a personperson to liveleva.
Tack. (Applåder)
04:29
ThanksTack. (ApplauseApplåder)
Tänk på dig själv för 20 år sedan.
04:32
So imaginetänka yourselfsjälv 20 yearsår agosedan.
Jag hade hästsvans, axelbandslös klänning
04:36
Me, I had a ponytailhästsvans, a straplessAxelbandslös dressklänning,
och högklackade skor.
04:41
and high-heeledhögklackade shoesskor.
Jag var inte en militant lesbisk tjej
04:43
I was not the militantmilitant lesbianlesbisk
04:44
readyredo to fightbekämpa any four-year-oldFYRAÅRIG
that walkedpromenerade into the cafeCafé.
som skulle fajtas med varje fyraåring
som kom in på caféet.
Jag var iskall av skräck,
hopkrupen i hörnet
04:48
I was frozenfrysta by fearrädsla, curledböjt up in the cornerhörn
i min kolsvarta garderob
04:52
of my pitch-blacknattsvart closetgarderob
där jag höll hårt i min gaygranat
04:54
clutchingkramade my gayGay grenadegranat,
och att röra en enda muskel
var det läskigaste
04:57
and movingrör på sig one musclemuskel is the scariestläskigaste thing
jag någonsin gjort.
05:00
I have ever doneGjort.
Min familj, mina vänner, främlingar...
05:03
My familyfamilj, my friendsvänner, completekomplett strangersfrämlingar --
Jag hade tillbringat hela livet
05:05
I had spentbringade my entirehel life
05:06
tryingpåfrestande to not disappointsvika these people,
med att inte svika dessa människor,
05:08
and now I was turningvändning the worldvärld upsideupside down
och nu vände jag upp och ner på allt
med flit.
05:11
on purposesyfte.
Jag brände manuset
05:13
I was burningbrinnande the pagessidor of the scriptmanus
som vi hade följt så länge,
05:15
we had all followedföljt for so long,
men om man inte kastar den där granaten
så kommer den att döda en.
05:17
but if you do not throwkasta that grenadegranat, it will killdöda you.
Ett av mina mest minnesvärda granatkast
05:21
One of my mostmest memorableminnesvärd grenadegranat tosseskastar
var på min systers bröllop.
05:23
was at my sister'ssysters weddingbröllop.
(Skratt)
05:25
(LaughterSkratt)
Det var första gången
som många av de deltagande
05:27
It was the first time that manymånga in attendancenärvaro
visste att jag är gay, så när jag gjorde
mitt jobb som brudtärna
05:30
knewvisste I was gayGay, so in doing
my maidHembiträde of honorära dutiestullar,
i min svarta klänning och klackar,
05:33
in my blacksvart dressklänning and heelsklackar,
gick jag runt bland borden
05:35
I walkedpromenerade around to tablestabeller
och hamnade vid några vänner
till mina föräldrar,
05:37
and finallytill sist landedlandat on a tabletabell of my parents'föräldrarnas friendsvänner,
05:39
folksfolk that had knownkänd me for yearsår.
personer som känt mig i åratal.
Efter lite småprat ropade en av kvinnorna
05:42
And after a little smallsmå talk,
one of the womenkvinnor shoutedskrek out,
"Jag älskar Nathan Lane!"
05:45
"I love NathanNathan LaneLane!"
Och så börjar slaget om gaysympatierna.
05:48
And the battleslåss of gayGay relatabilityrelatability had begunbörjat.
"Ash, har du nånsin
varit på Castroteatern?"
05:51
"AshAska, have you ever been to the CastroCastro?"
05:53
"Well, yeah, actuallyfaktiskt, we have
friendsvänner in SanSan FranciscoFrancisco."
"Ja, faktiskt, vi har vänner
i San Francisco."
"Vi har inte varit där men har hört
att den är fantastisk."
05:55
"Well, we'vevi har never been there
but we'vevi har heardhört it's fabulousfantastisk."
05:58
"AshAska, do you know my hairdresserFrisör AntonioAntonio?
"Ash, känner du min frisör Antonio?
Han är jättebra och han har aldrig
pratat om någon flickvän."
06:00
He's really good and he has
never talkedtalade about a girlfriendflickvän."
"Ash, vilket är ditt favorit-TV-program?
06:03
"AshAska, what's your favoritefavorit- TVTV showshow?
06:05
Our favoritefavorit- TVTV showshow? FavoriteFavorit: Will & GraceGrace.
Vårt är Will & Grace.
Och vet du vem vi älskar? Jack.
06:07
And you know who we love? JackJack.
06:08
JackJack is our favoritefavorit-."
Jack är vår favorit."
Och så var det en kvinna som blev ställd,
06:10
And then one womankvinna, stumpedsvarslös
men som desperat ville visa sitt stöd
06:13
but wantingönskar so desperatelydesperat to showshow her supportStöd,
så jag skulle veta att hon var på min sida,
06:15
to let me know she was on my sidesida,
som till slut kastade ur sig
06:18
she finallytill sist blurtedframkastade out,
"Min man har på sig rosa skjortor ibland."
06:19
"Well, sometimesibland my husbandMake wearsbär pinkrosa shirtsshirts."
(Skratt)
06:23
(LaughterSkratt)
I det ögonblicket hade jag ett val,
06:25
And I had a choiceval in that momentögonblick,
som alla granatkastare har.
06:27
as all grenadegranat throwersthrowers do.
Jag kunde gå tilbaka till min flickvän
och mitt gayälskande bord
06:29
I could go back to my girlfriendflickvän
and my gay-lovingGay-älskande tabletabell
och förlöjliga deras svar,
06:33
and mockfalsk theirderas responsesSvaren,
kritisera deras brist på världsvana
och oförmåga att hoppa
06:35
chastisetukta theirderas unworldlinessunworldliness and theirderas inabilityoförmåga
06:37
to jumphoppa throughgenom the politicallypolitiskt correctRätta
gayGay hoopshoops I had broughttog med with me,
genom de politiskt korrekta
gayringarna jag tagit med,
06:40
or I could empathizeempati with them
eller så kunde jag visa medkänsla med dem
och inse att det där kanske var något
av det svåraste de någonsin gjort,
06:43
and realizeinse that that was maybe one of
the hardesthårdast things they had ever doneGjort,
att påbörja och ha det där samtalet
06:47
that startingstartande and havinghar that conversationkonversation
var deras sätt att komma ut ur garderoben.
06:50
was them comingkommande out of theirderas closetsgarderober.
Visst hade det varit enkelt att påpeka
var de misslyckades.
06:52
Sure, it would have been easylätt
to pointpunkt out where they feltkänt shortkort.
Det är mycket svårare
att möta dem där de är
06:56
It's a lot harderhårdare to meetträffa them where they are
06:58
and acknowledgeerkänna the factfaktum that they were tryingpåfrestande.
och erkänna att de faktiskt försökte.
Vad mer kan man kräva av någon,
än att de försöker?
07:00
And what elseannan can you askfråga someonenågon to do but try?
Om du ska vara rak och ärlig med någon
07:05
If you're going to be realverklig with someonenågon,
måste du vara beredd
att få samma sak tillbaka.
07:07
you gottamåste be readyredo for realverklig in returnlämna tillbaka.
Svåra samtal är fortfarande inte min grej.
07:11
So hardhård conversationskonversationer are still not my strongstark suitkostym.
Fråga vem som helst som jag gått ut med.
07:14
AskBe anybodyvem som helst I have ever dateddaterad.
Men jag blir bättre,
och jag följer det jag kallar
07:16
But I'm getting better, and I followFölj what I like to call
Pannkaksflickans tre principer.
07:19
the threetre PancakePannkaka GirlFlicka principlesprinciper.
Titta på detta genom gayfärgade glasögon,
07:21
Now, please viewse this throughgenom gay-coloredGay-färgade lenseslinser,
07:25
but know what it takes to come out of any closetgarderob
men var medvetna om
att det krävs ungefär detsamma
för att komma ut ur alla garderober.
07:28
is essentiallyväsentligen the samesamma.
Nummer ett: Var äkta.
07:30
NumberAntal one: Be authenticäkta.
Ta av rustningen. Var dig själv.
07:33
Take the armorrustning off. Be yourselfsjälv.
Barnet i caféet hade ingen rustning,
07:34
That kidunge in the cafeCafé had no armorrustning,
men jag var redo för krig.
07:36
but I was readyredo for battleslåss.
Vill du att någon ska vara äkta mot dig
07:38
If you want someonenågon to be realverklig with you,
så behöver de veta att du också blöder.
07:41
they need to know that you bleedblöda too.
Nummer två: Var rak. Säg det bara.
Slit av plåstret.
07:44
NumberAntal two: Be directdirekt. Just
say it. RipRIP the Band-AidPlåster off.
Vet du att du är gay, säg det bara.
07:47
If you know you are gayGay, just say it.
Säger du till dina föräldrar
att du kanske är gay,
07:50
If you tell your parentsföräldrar you mightmakt be gayGay,
07:51
they will holdhåll out hopehoppas that this will changeByta.
kommer de hoppas att det ändras.
07:53
Do not give them that sensekänsla of falsefalsk hopehoppas.
Ge dem inte falskt hopp.
(Skratt)
07:56
(LaughterSkratt)
Nummer tre, det viktigaste --
07:58
And numbersiffra threetre, and mostmest importantViktig --
(Skratt)
08:03
(LaughterSkratt)
Be inte om ursäkt.
08:05
Be unapologeticunapologetic.
Du berättar din sanning.
08:09
You are speakingtala your truthsanning.
Be aldrig om ursäkt för det.
08:11
Never apologizebe om ursäkt for that.
En del har sårats längs vägen,
08:15
And some folksfolk mayMaj have gottenfått hurtont alonglängs the way,
så ja, be om ursäkt för vad du har gjort,
08:17
so sure, apologizebe om ursäkt for what you've doneGjort,
men be aldrig om ursäkt för vem du är.
08:20
but never apologizebe om ursäkt for who you are.
Och ja, en del blir besvikna,
08:23
And yeah, some folksfolk mayMaj be disappointedbesviken,
men det ligger hos dem, inte hos dig.
08:26
but that is on them, not on you.
Det är deras förväntningar
på dig, inte dina.
08:29
Those are theirderas expectationsförväntningar
of who you are, not yoursdin.
08:31
That is theirderas storyberättelse, not yoursdin.
Det är deras historia, inte din.
Den enda historien som spelar roll
08:36
The only storyberättelse that mattersfrågor
är den som du vill skriva.
08:37
is the one that you want to writeskriva.
Så nästa gång du befinner dig
08:40
So the nextNästa time you find yourselfsjälv
i en kolsvart garderob med en granat,
08:42
in a pitch-blacknattsvart closetgarderob clutchingkramade your grenadegranat,
08:44
know we have all been there before.
var medveten om att vi alla har varit där.
Och du kan känna dig väldigt ensam,
men det är du inte.
08:48
And you mayMaj feel so very aloneensam, but you are not.
Vi vet att det är svårt,
men du behövs här ute
08:51
And we know it's hardhård but we need you out here,
oavsett vad dina väggar är gjorda av,
08:54
no mattermateria what your wallsväggar are madegjord of,
för jag lovar att det finns andra
08:57
because I guaranteegaranti you there are othersandra
som kikar ut genom nyckelhålen
i sina garderober
08:59
peeringpeering throughgenom the keyholesnyckelhålen of theirderas closetsgarderober
09:01
looking for the nextNästa bravemodig soulsjäl to
bustsätta dit a doordörr openöppen, so be that personperson
efter nästa modiga själ som ska
slå upp en dörr, så var den personen
och visa världen att vi är större
än våra garderober
09:05
and showshow the worldvärld that we
are biggerstörre than our closetsgarderober
och att en garderob
inte är ett ställe för någon
09:08
and that a closetgarderob is no placeplats for a personperson
att bo i.
09:12
to trulyverkligt liveleva.
Tack Boulder. Ha en trevlig kväll.
09:13
Thank you, BoulderBoulder. EnjoyNjut av your night. (ApplauseApplåder)
(Applåder)
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by Pia Bergqvist

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com