English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Ash Beckham: Fiecare ascunde ceva. Haideţi să ne găsim curajul de a ne deschide

Filmed:
2,716,420 views

În această prezentare emoţionantă, Ash Beckham oferă o abordare proaspătă spre empatie şi deschidere. Începe cu înţelegerea faptului că fiecare, la un moment dat în viaţă, a avut experienţe grele. Singura modalitate de a scăpa, afirmă Beckham, este să recunoşti şi să-ţi dezvălui secretul.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonightastă seară
Vă voi vorbi în această seară
00:12
about comingvenire out of the closetdulap,
despre dezvăluirea unui secret personal
00:14
and not in the traditionaltradiţional sensesens,
şi nu mă refer aici
00:16
not just the gayhomosexual closetdulap.
doar la secretul de a fi homosexual.
00:17
I think we all have closetsDulapuri.
Cred că toţi avem secretele noastre.
00:19
Your closetdulap mayMai be tellingspune someonecineva
Secretul tău neîmpărtăşit poate fi
să spui cuiva
00:21
you love her for the first time,
pentru prima oară că o iubeşti,
00:23
or tellingspune someonecineva that you're pregnantgravidă,
să spui cuiva că eşti însărcinată,
00:25
or tellingspune someonecineva you have cancercancer,
sau să spui cuiva că ai cancer,
00:27
or any of the other hardgreu conversationsconversații
sau orice alt gen de conversaţie dificilă
00:30
we have throughoutde-a lungul our livesvieți.
pe care o avem de-a lungul vieţii.
00:32
All a closetdulap is is a hardgreu conversationconversaţie,
Un secret neîmpărtăşit înseamnă
să ai o conversaţie dificilă
00:34
and althoughcu toate ca our topicssubiecte mayMai varyvaria tremendouslyturbat,
şi, deşi subiectele pot varia
extraordinar de mult,
00:38
the experienceexperienţă of beingfiind in
experienţa de a avea un secret personal
00:41
and comingvenire out of the closetdulap is universaluniversal.
şi de a-l dezvălui este universală.
00:43
It is scaryinfricosator, and we hateură it, and it needsare nevoie to be doneTerminat.
Ne îngrozește, îl urâm
şi trebuie să-l facem cunoscut.
00:46
SeveralMai multe yearsani agoîn urmă,
Acum câţiva ani,
00:52
I was workinglucru at the SouthSud SidePartea WalnutNuc CafeCafe,
lucram la South Side Walnut Cafe,
00:53
a locallocal dinercantină in townoraș,
un restaurant local.
00:57
and duringpe parcursul my time there I would go throughprin phasesfaze
Cât am lucrat acolo,
am trecut prin faze intense
00:59
of militantmilitant lesbianlesbiană intensityintensitate:
de lesbiană militantă:
01:01
not shavingras my armpitsaxile,
nu mă rădeam la subsuori,
01:05
quotingcitând AniAni DiFrancoDiFranco lyricsVersuri as gospelEvanghelia.
citam versurile lui AniDiFranco
de parcă ar fi fost vreun cântec bisericesc.
01:07
And dependingîn funcție on the bagginessbagginess of my cargoîncărcătură shortspantaloni scurti
Şi, în funcţie de cât de tare îmi atârnau
pantalonii scurţi milităreşti
01:10
and how recentlyrecent I had shavedras my headcap,
şi de cât de recent eram ras în cap,
01:13
the questionîntrebare would oftende multe ori be sprungrăsărit on me,
îmi era deseori aruncată întrebarea,
01:15
usuallyde obicei by a little kidcopil:
de obicei din partea unui copil:
01:17
"UmUm, are you a boybăiat or are you a girlfată?"
„Ăăă, eşti băiat sau fată?”
01:19
And there would be an awkwardincomode silencetăcere at the tablemasa.
Şi urma o tăcere ciudată la masă.
01:24
I'd clenchîncleştare my jawmaxilarului a little tightermai stricte,
Îmi încleştam fălcile ceva mai strâns,
01:27
holddeține my coffeecafea potoală with a little more vengeancerăzbunare.
ţineam ibricul cu cafea ceva mai răzbunător.
01:29
The dadtata would awkwardlypenibil shuffleShuffle his newspaperziar
Tatăl îşi răsfoia stângaci ziarul
01:32
and the mommama would shoottrage a chillingrefrigerare stareholbeze at her kidcopil.
şi mama îi arunca o privire de gheaţă copilului.
01:35
But I would say nothing,
Dar nu răspundeam nimic
01:37
and I would seetheclocoti insideinterior.
şi fierbeam în mine.
01:39
And it got to the pointpunct where everyfiecare time I walkedumblat up
Ajunsesem până acolo că,
de fiecare dată când mergeam
01:41
to a tablemasa that had a kidcopil anywhereoriunde betweenîntre
threeTrei and 10 yearsani oldvechi, I was readygata to fightluptă.
la o masă cu un copil între 3 şi 10 ani,
eram pregătit să lupt.
01:43
(LaughterRâs)
(Râsete)
01:47
And that is a terribleteribil feelingsentiment.
Şi este un sentiment groaznic.
01:49
So I promiseda promis myselfeu insumi, the nextUrmător →
time, I would say something.
Aşa că mi-am promis că
data următoare voi spune ceva.
01:51
I would have that hardgreu conversationconversaţie.
O să port conversaţia aceea dificilă.
01:55
So withinîn a mattermaterie of weekssăptămâni, it happensse întâmplă again.
Aşa că, în câteva săptămâni,
s-a întâmplat iar:
01:57
"Are you a boybăiat or are you a girlfată?"
„Eşti băiat sau eşti fată?”
02:00
FamiliarFamiliare silencetăcere, but this time I'm readygata,
A urmat tăcerea obişnuită,
dar de data asta eram pregătit,
02:02
and I am about to go all Women'sFemeii StudiesStudii 101
şi eram gata să predau
un curs general despre femei
02:05
on this tablemasa. (LaughterRâs)
la masa respectivă. (Râsete)
02:09
I've got my BettyBetty FriedanFriedan quotescitate.
Aveam pregătite citate din Betty Friedan.
02:12
I've got my GloriaGloria SteinemSteinem quotescitate.
Aveam citate din Gloria Steinem.
02:14
I've even got this little bitpic from
"VaginaVagin MonologuesMonologuri" I'm going to do.
Mă gândeam chiar să citez un pic
din „Monologurile vaginului”.
02:16
So I take a deepadâncime breathsuflare and I look down
Aşa că am respirat adânc
şi m-am uitat în jos,
02:19
and staringholbat back at me is a
four-year-oldîn vârstă de patru ani girlfată in a pinkroz dressrochie,
iar la mine se zgâia o fetiţă de patru ani
într-o rochie roz.
02:23
not a challengeprovocare to a feministfeministă duelduel,
Nu era o provocare la un duel feminist,
02:27
just a kidcopil with a questionîntrebare:
ci doar un copil cu o întrebare:
02:29
"Are you a boybăiat or are you a girlfată?"
„Eşti băiat sau eşti fată?”
02:32
So I take anothero alta deepadâncime breathsuflare,
Deci am respirat iar adânc,
02:34
squatghemuit down to nextUrmător → to her, and say,
m-am aşezat pe vine lângă ea
şi i-am spus:
02:36
"Hey, I know it's kinddrăguț of confusingconfuz.
„Hei, ştiu că e cam confuz.
02:37
My hairpăr is shortmic de statura like a boy'sbăiatului,
Părul mi-e scurt ca la băieţi
02:39
and I wearpurta boy'sbăiatului clotheshaine, but I'm a girlfată,
şi port haine de băieţi, dar sunt fată.
02:41
and you know how sometimesuneori
you like to wearpurta a pinkroz dressrochie,
Ştii cum uneori îţi place să porţi o rochie roz
02:43
and sometimesuneori you like to
wearpurta your comfyconfortabil jammiesjammies?
şi alteori să porţi pijamale lejere?
02:45
Well, I'm more of a comfyconfortabil jammiesjammies kinddrăguț of girlfată."
Ei, eu sunt genul de fată
căreia îi plac pijamalele legere.”
02:48
And this kidcopil looksarată me deadmort in the eyeochi,
Iar copilul se uită fix în ochii mei,
02:52
withoutfără missingdispărut a beatbate, and saysspune,
fără să clipească, şi spune:
02:54
"My favoritefavorit pajamaspijama are purpleViolet with fishpeşte.
„Pijamalele mele preferate
sunt violet cu peştişori.
02:55
Can I get a pancakeclătită, please?"
Îmi aduci o clătită, te rog?”
02:57
(LaughterRâs)
(Râsete)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girlfată.
Şi asta a fost tot. Doar
„O, în regulă. Eşti fată.
03:02
How about that pancakeclătită?"
Ce zici de-o clătită?”
03:05
It was the easiestCel mai simplu hardgreu conversationconversaţie
A fost cea mai uşoară conversaţie dificilă
03:08
I have ever had.
pe care am avut-o vreodată.
03:10
And why? Because PancakeClătită Girlfată and I,
De ce? Pentru că Fata cu Clătita şi cu mine
03:12
we were bothambii realreal with eachfiecare other.
am fost sincere una cu cealaltă.
03:15
So like manymulți of us,
Şi ca mulţi dintre noi,
03:18
I've livedtrăit in a fewpuțini closetsDulapuri in my life, and yeah,
am trăit cu nişte secrete personale
în viaţa mea şi, da,
03:20
mostcel mai oftende multe ori, my wallspereți happeneds-a întâmplat to be rainbowcurcubeu.
de cele mai multe ori,
sentimentele îmi erau diverse.
03:23
But insideinterior, in the darkîntuneric,
Dar în interior, în adâncul sufletului,
03:25
you can't tell what colorculoare the wallspereți are.
nu-ţi dai seama exact ce simţi.
03:27
You just know what it feelsse simte like to livetrăi in a closetdulap.
Ştii doar cum e să trăieşti
cu un secret în cârcă.
03:29
So really, my closetdulap is no differentdiferit than yoursa ta
Deci, pe bune, secretul meu nu este
mai diferit de al vostru,
03:33
or yoursa ta or yoursa ta.
al vostru sau al vostru.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasonsmotive
Desigur, o să vă dau 100 de motive
pentru care
03:39
why comingvenire out of my closetdulap was
harderMai tare than comingvenire out of yoursa ta,
dezvăluirea secretului meu a fost mai grea
decât a secretului vostru,
03:41
but here'saici e the thing: HardGreu is not relativerelativ.
dar iată care-i treaba:
„Greu” nu e relativ.
03:43
HardGreu is hardgreu.
Greu înseamnă greu.
03:46
Who can tell me that explainingexplicând to
someonecineva you've just declareddeclarat bankruptcyfaliment
Cine-mi poate spune că
să explici cuiva că tocmai ai dat faliment
03:48
is harderMai tare than tellingspune someonecineva
you just cheatedînșelat on them?
e mai greu decât să-i spui cuiva
că tocmai l-ai înşelat?
03:52
Who can tell me that his comingvenire out storypoveste
Cine-mi poate spune că
dezvăluirea homosexualităţii cuiva
03:54
is harderMai tare than tellingspune your five-year-oldcinci de ani
you're gettingobtinerea a divorcedivorț?
e mai grea decât să-i spui
copilului tău de 5 ani că divorţezi?
03:57
There is no harderMai tare, there is just hardgreu.
Nu există „mai greu”, ci doar „greu”.
03:59
We need to stop rankingClasament our hardgreu
againstîmpotriva everyonetoata lumea else'saltcineva hardgreu
Trebuie să încetăm să măsurăm
cât de greu ne e nouă faţă de alţii,
04:03
to make us feel better or worsemai rau about our closetsDulapuri
pentru a ne simţi mai bine sau mai rău
faţă de secretele noastre,
04:06
and just commiseratecompătimi on the
factfapt that we all have hardgreu.
şi să ne compătimim pentru faptul că
la toţi ne e greu.
04:09
At some pointpunct in our livesvieți, we all livetrăi in closetsDulapuri,
În unele momente din viață
toţi ascundem secrete
04:13
and they mayMai feel safesigur,
şi poate aşa ne simțim în siguranţă,
04:16
or at leastcel mai puţin safermai sigur than what liesminciuni
on the other sidelatură of that dooruşă.
sau cel puţin mai în siguranţă
decât dacă s-ar afla.
04:18
But I am here to tell you,
Dar sunt aici să vă spun,
04:21
no mattermaterie what your wallspereți are madefăcut of,
indiferent cât de bine
încerci să te protejezi,
04:23
a closetdulap is no placeloc for a personpersoană to livetrăi.
să trăieşti cu un secret în cârcă
nu e un mod de trai.
04:25
Thanksmulţumesc. (ApplauseAplauze)
Mulţumesc. (Aplauze)
04:29
So imagineimagina yourselftu 20 yearsani agoîn urmă.
Imaginaţi-vă cum arătaţi acum 20 de ani.
04:32
Me, I had a ponytailcoadă de cal, a straplessstrapless dressrochie,
Cât despre mine, aveam părul prins în coadă,
o rochie fără bretele
04:36
and high-heeledcu toc înalt shoespantofi.
şi pantofi cu toc înalt.
04:41
I was not the militantmilitant lesbianlesbiană
Nu eram lesbiana militantă
04:43
readygata to fightluptă any four-year-oldîn vârstă de patru ani
that walkedumblat into the cafecafenea.
gata să lupte cu orice copil de 4 ani
care intra în cafenea.
04:44
I was frozenîngheţat by fearfrică, curledcicoare up in the cornercolţ
Eram paralizată de frică, ghemuită într-un colţ
04:48
of my pitch-blackimpovarata closetdulap
cu secretul meu negru ca smoala,
04:52
clutchingţinând în braţe my gayhomosexual grenadegrenadă,
strângând în mână grenada homo.
04:54
and movingin miscare one musclemuşchi is the scariestcel mai înspăimântător thing
Să mişc vreun muşchi a fost
cel mai înfricoşător lucru
04:57
I have ever doneTerminat.
pe care l-am făcut vreodată.
05:00
My familyfamilie, my friendsprieteni, completecomplet strangersstrăini --
Familia mea, prietenii mei sau simpli străini -
05:03
I had spenta petrecut my entireîntreg life
mi-am trăit toată viaţa
05:05
tryingîncercat to not disappointdezamăgesc these people,
încercând să nu dezamăgesc oamenii aceştia;
05:06
and now I was turningcotitură the worldlume upsidecu susul down
iar acum întorceam lumea cu fundul în sus
05:08
on purposescop.
intenţionat.
05:11
I was burningardere the pagespagini of the scriptscript-ul
Ardeam paginile din scenariul
05:13
we had all followedurmat for so long,
pe care îl respectasem toţi atâta timp,
05:15
but if you do not throwarunca that grenadegrenadă, it will killucide you.
dar dacă nu arunci acea grenadă,
te va ucide ea.
05:17
One of my mostcel mai memorablememorabile grenadegrenadă tossestosses
Una din cele mai memorabile
aruncături de grenadă
05:21
was at my sister'ssora lui weddingnunta.
a fost la nunta surorii mele.
05:23
(LaughterRâs)
(Râsete)
05:25
It was the first time that manymulți in attendancefrecventarea
Era pentru prima oară când
atât de mulţi din cei prezenţi
05:27
knewștiut I was gayhomosexual, so in doing
my maidcuratenie si intretinere of honoronora dutiestaxe,
ştiau că sunt lesbi; făcându-mi
îndatoririle de domnişoară de onoare
05:30
in my blacknegru dressrochie and heelspantofi cu toc,
în rochie neagră şi tocuri,
05:33
I walkedumblat around to tablesMese
mergeam printre mese
05:35
and finallyin sfarsit landeda aterizat on a tablemasa of my parents'părinţilor friendsprieteni,
şi am aterizat în final
la masa prietenilor părinţilor mei,
05:37
folksoameni buni that had knowncunoscut me for yearsani.
care mă ştiau de ani de zile.
05:39
And after a little smallmic talk,
one of the womenfemei shouteda strigat out,
După o conversaţie superficială,
una din femei a strigat:
05:42
"I love NathanNathan LaneLane!"
„Îmi place de Nathan Lane!”
05:45
And the battleluptă of gayhomosexual relatabilityrelatability had begunînceput.
Şi a început bătălia pe homosexualitate.
05:48
"AshFrasin, have you ever been to the CastroCristian?"
„Ash, ai fost vreodată în Castro?”
(cartier de homosexuali în San Francisco)
05:51
"Well, yeah, actuallyde fapt, we have
friendsprieteni in SanSan FranciscoFrancisco."
„Păi, da, de fapt, avem prieteni
în San Francisco.”
05:53
"Well, we'vene-am never been there
but we'vene-am heardauzit it's fabulousfabulos."
„N-am fost niciodată,
dar am auzit că e fabulos.”
05:55
"AshFrasin, do you know my hairdressercoafor AntonioAntonio?
„Ash, îl ştii pe stilistul meu, Antonio?
05:58
He's really good and he has
never talkeda vorbit about a girlfriendiubita."
E chiar bun şi nu a menţionat vreodată o iubită.”
06:00
"AshFrasin, what's your favoritefavorit TVTV showspectacol?
„Ash, care e spectacolul tău TV preferat?
06:03
Our favoritefavorit TVTV showspectacol? FavoriteFavorit: Will & GraceHarul.
Spectacolul preferat? Will&Grace.
06:05
And you know who we love? JackJack.
Şi ştii de cine ne place? De Jack.
06:07
JackJack is our favoritefavorit."
Jack e preferatul nostru.”
06:08
And then one womanfemeie, stumpedlovit
Şi apoi o femeie, încurcată,
06:10
but wantingdoresc so desperatelycu disperare to showspectacol her supporta sustine,
dar dorind cu disperare să-şi arate sprijinul,
06:13
to let me know she was on my sidelatură,
ca să-mi arate că e de partea mea,
06:15
she finallyin sfarsit blurtedblurted out,
a scăpat în final o perlă:
06:18
"Well, sometimesuneori my husbandsoț wearspoarta pinkroz shirtscămăși."
„Uneori soţul meu poartă cămăşi roz.”
06:19
(LaughterRâs)
(Râsete)
06:23
And I had a choicealegere in that momentmoment,
Am avut în acel moment
posibilitatea de a alege,
06:25
as all grenadegrenadă throwersaruncătoare do.
ca toţi cei care aruncă grenade.
06:27
I could go back to my girlfriendiubita
and my gay-lovingiubitoare de gay tablemasa
Puteam să mă întorc la masa
cu iubita mea şi alţi homosexuali
06:29
and mocka-și bate joc theiral lor responsesrăspunsuri,
şi să-mi bat joc de răspunsurile lor,
06:33
chastisepedepsi theiral lor unworldlinessunworldliness and theiral lor inabilityincapacitatea
să-i pedepsesc pentru naivitatea
şi incapacitatea lor
06:35
to jumpa sari throughprin the politicallypolitic correctcorect
gayhomosexual hoopscercuri I had broughtadus with me,
de a mă trata corect ca homosexuală
06:37
or I could empathizeempatiza with them
sau puteam să fiu înţelegătoare
06:40
and realizerealiza that that was maybe one of
the hardestcel mai greu things they had ever doneTerminat,
şi să realizez că ăsta era probabil
unul din cele mai grele lucruri făcute de ei,
06:43
that startingpornire and havingavând that conversationconversaţie
căci să înceapă şi să aibă acea conversaţie
06:47
was them comingvenire out of theiral lor closetsDulapuri.
însemna pentru ei
să-şi scoată la iveală secretele.
06:50
Sure, it would have been easyuşor
to pointpunct out where they feltsimțit shortmic de statura.
Desigur, ar fi fost uşor
să scot în evidenţă greşelile lor.
06:52
It's a lot harderMai tare to meetîntâlni them where they are
E mult mai greu să-i vezi
aşa cum sunt
06:56
and acknowledgerecunoaște the factfapt that they were tryingîncercat.
şi să admiţi că şi-au dat silinţa.
06:58
And what elsealtfel can you askcere someonecineva to do but try?
Ce altceva poţi cere de la cineva
decât să încerce?
07:00
If you're going to be realreal with someonecineva,
Dacă vrei să fii sincer cu cineva,
07:05
you gottaTrebuie să be readygata for realreal in returnîntoarcere.
trebuie să fii pregătit să fie sincer cu tine.
07:07
So hardgreu conversationsconversații are still not my strongputernic suitcostum.
Conversaţiile dificile nu sunt punctul meu forte.
07:11
AskCere anybodycineva I have ever dateddatat.
Întrebaţi pe oricine cu care m-am întâlnit.
07:14
But I'm gettingobtinerea better, and I followurma what I like to call
Dar e tot mai ușor
şi urmez ce numesc eu
07:16
the threeTrei PancakeClătită Girlfată principlesprincipii.
cele 3 principii
ale Fetei cu Clătita.
07:19
Now, please viewvedere this throughprin gay-coloredGay de culoare lenseslentile,
Vă rog uitaţi-vă
prin ochii unui homosexual,
07:21
but know what it takes to come out of any closetdulap
dar să ştiţi că în esenţă
se aplică la oricine
07:25
is essentiallyin esenta the samela fel.
are un secret personal
de dezvăluit.
07:28
NumberNumărul one: Be authenticautentic.
Numărul unu: Fii sincer.
07:30
Take the armorarmură off. Be yourselftu.
Dă-ţi jos armura. Fii tu însuţi.
07:33
That kidcopil in the cafecafenea had no armorarmură,
Acel copil din cafenea nu avea armură,
07:34
but I was readygata for battleluptă.
dar eu eram pregătit de război.
07:36
If you want someonecineva to be realreal with you,
Dacă vrei să fie cineva sincer cu tine,
07:38
they need to know that you bleedmargini de tăiere too.
trebuie să ştie că şi tu sângerezi, ca oricine.
07:41
NumberNumărul two: Be directdirect. Just
say it. RipRip the Band-AidTrupa-ajutor off.
Numărul doi: Fii direct. Spune clar ce ai de spus.
Smulge rapid plasturele.
07:44
If you know you are gayhomosexual, just say it.
Dacă ştii că eşti homosexual, spune-o clar.
07:47
If you tell your parentspărinţi you mightar putea be gayhomosexual,
Dacă le spui părinţilor că
poate eşti homosexual,
07:50
they will holddeține out hopesperanţă that this will changeSchimbare.
vor spera că poate asta se va schimba.
07:51
Do not give them that sensesens of falsefals hopesperanţă.
Nu le da speranţe false.
07:53
(LaughterRâs)
(Râsete)
07:56
And numbernumăr threeTrei, and mostcel mai importantimportant --
Şi numărul trei, şi cel mai important:
07:58
(LaughterRâs)
(Râsete)
08:03
Be unapologeticneutru.
Nu te scuza.
08:05
You are speakingvorbitor your truthadevăr.
Spui adevărul tău.
08:09
Never apologizescuza for that.
Nu te scuza niciodată pentru asta.
08:11
And some folksoameni buni mayMai have gottenajuns hurtrănit alongde-a lungul the way,
Probabil ai rănit nişte persoane pe parcurs,
08:15
so sure, apologizescuza for what you've doneTerminat,
deci sigur, cere-ţi scuze pentru ce ai făcut,
08:17
but never apologizescuza for who you are.
dar nu-ţi cere scuze niciodată
pentru cine eşti.
08:20
And yeah, some folksoameni buni mayMai be disappointeddezamăgit,
Da, poate unii oameni vor fi dezamăgiţi,
08:23
but that is on them, not on you.
dar asta e problema lor, nu a ta.
08:26
Those are theiral lor expectationsaşteptările
of who you are, not yoursa ta.
E din cauza speranţelor lor despre tine,
nu speranţele tale.
08:29
That is theiral lor storypoveste, not yoursa ta.
Este cursul lor, nu al tău.
08:31
The only storypoveste that matterschestiuni
Singurul lucru care contează
08:36
is the one that you want to writescrie.
e calea pe care doreşti tu s-o urmezi.
08:37
So the nextUrmător → time you find yourselftu
Aşa că, data viitoare când ai un secret întunecat
08:40
in a pitch-blackimpovarata closetdulap clutchingţinând în braţe your grenadegrenadă,
şi simţi că ai în mână
o grenadă gata de explodat,
08:42
know we have all been there before.
să ştii că toţi am trecut prin asta.
08:44
And you mayMai feel so very alonesingur, but you are not.
Poate te vei simţi singur;
dar nu eşti.
08:48
And we know it's hardgreu but we need you out here,
Ştim că e greu, dar avem nevoie
ca tu să te eliberezi.
08:51
no mattermaterie what your wallspereți are madefăcut of,
Nu contează cât de bine
încerci să te protejezi;
08:54
because I guaranteegaranție you there are othersalții
îţi garantez că sunt şi alţii
08:57
peeringpeering throughprin the keyholeskeyholes of theiral lor closetsDulapuri
care aşteaptă timid,
cu secretul lor în braţe,
08:59
looking for the nextUrmător → bravecurajos soulsuflet to
bustbust a dooruşă opendeschis, so be that personpersoană
ca un suflet curajos să facă primul pas,
aşa că fii acea persoană
09:01
and showspectacol the worldlume that we
are biggermai mare than our closetsDulapuri
şi arată lumii că suntem
mai mult decât fricile noastre
09:05
and that a closetdulap is no placeloc for a personpersoană
şi că nimeni nu poate trăi
ascuns
09:08
to trulycu adevărat livetrăi.
cu un secret în cârcă.
09:12
Thank you, BoulderBoulder. EnjoyBucuraţi-vă de your night. (ApplauseAplauze)
Mulţumesc, Boulder. Bucuraţi-vă de seara asta.
(Aplauze)
09:13
Translated by Ancuta Diana Hatieganu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com