ABOUT THE SPEAKER
Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com
TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Аш Бекам: Всички ние крием нещо. Нека намерим куража да бъдем открити

Filmed:
2,741,491 views

В този трогателен разговор Аш Бекам ни предлага нов подход към съпричастието и откритостта. Той започва с разбирането, че всеки, в някакъв момент от живота си, е минал през трудности. Единственият начин да се справиш с тях, според Бекам, е да отвориш врататa и да излезеш от своя "килер".
- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm going to talk to you tonightТази вечер
0
580
1768
Тази вечер ще ви говоря
00:14
about comingидващ out of the closetкилера,
1
2348
1696
за "излизането от килера",
00:16
and not in the traditionalтрадиционен senseсмисъл,
2
4044
1212
не в традиционния смисъл,
00:17
not just the gayхомосексуален closetкилера.
3
5256
2312
не килерa на хомосексуалистите.
00:19
I think we all have closetsпомещения.
4
7568
2054
Мисля, че всички имаме килери.
00:21
Your closetкилера mayможе be tellingказвам someoneнякой
5
9622
1892
Вашият може да е да кажете на някого,
00:23
you love her for the first time,
6
11514
2222
че я обичате за първи път,
00:25
or tellingказвам someoneнякой that you're pregnantбременна,
7
13736
2146
или да кажете на някого,
че сте бременна,
00:27
or tellingказвам someoneнякой you have cancerрак,
8
15882
2532
или че имате рак,
00:30
or any of the other hardтвърд conversationsразговори
9
18414
2031
или който и да е друг труден разговор,
00:32
we have throughoutпрез our livesживота.
10
20445
2266
който провеждаме през живота си.
00:34
All a closetкилера is is a hardтвърд conversationразговор,
11
22711
3670
"Килерът" е този труден разговор
00:38
and althoughмакар че our topicsтеми mayможе varyварира tremendouslyнеимоверно,
12
26381
3054
и въпреки, че темите могат
да са разнообразни,
00:41
the experienceопит of beingсъщество in
13
29435
1672
чувството да си затворен в,
00:43
and comingидващ out of the closetкилера is universalуниверсален.
14
31107
3331
и да излезеш от "килера" е всеобщо.
00:46
It is scaryстрашен, and we hateмразя it, and it needsпотребности to be doneСвършен.
15
34438
5592
Страшно е и го ненавиждаме и е нещо,
което трябва да бъде направено.
00:52
SeveralНяколко yearsгодини agoпреди,
16
40030
1369
Преди няколко години
00:53
I was workingработа at the SouthЮжна SideСтрана WalnutОрех CafeКафе,
17
41399
3771
работих в Саут Сайд Уолнът Кафе,
00:57
a localместен dinerкрайпътен ресторант in townград,
18
45170
2071
местна закусвалня в града
00:59
and duringпо време на my time there I would go throughпрез phasesфази
19
47241
2715
и по това време
преминавах през различни фази
01:01
of militantвъоръжени lesbianлесбийка intensityинтензивност:
20
49956
3565
на войнствена лесбийска интензивност:
01:05
not shavingбръснене my armpitsмишниците,
21
53521
1775
не бръснех подмишниците си,
01:07
quotingцитирайки AniАни DiFrancoDiFranco lyricsтекстове на песни as gospelЕвангелието.
22
55296
3549
цитирах текстовете на Ани ДиФранко
като евангелие.
01:10
And dependingв зависимост on the bagginessbagginess of my cargoтовар shortsкъси панталонки
23
58845
2255
И в зависимост от това колко
провиснали бяха шортите ми
01:13
and how recentlyнаскоро I had shavedобръсна my headглава,
24
61100
2700
и колко скоро бях бръснала главата си,
01:15
the questionвъпрос would oftenчесто be sprungизвити on me,
25
63800
1527
често ми задаваxa въпросa,
01:17
usuallyобикновено by a little kidхлапе:
26
65327
2083
обикновено от малко дете:
01:19
"UmUM, are you a boyмомче or are you a girlмомиче?"
27
67410
5167
"Хм, ти момче ли си или момиче?"
01:24
And there would be an awkwardнеудобни silenceмълчание at the tableмаса.
28
72577
2672
Cледваше странна тишина на масата.
01:27
I'd clenchстискат my jawчелюст a little tighterпо-строги,
29
75249
2423
Стисках зъби малко по-силно
01:29
holdдържа my coffeeкафе potгърне with a little more vengeanceотмъщение.
30
77672
3119
и хващах каната с кафе по-здраво.
01:32
The dadтатко would awkwardlyнеловко shuffleразбъркване his newspaperвестник
31
80791
2837
Таткото започваше неловко
да прелиствa вестника,
01:35
and the momмама would shootстрелям a chillingохлаждане stareвзират at her kidхлапе.
32
83628
2318
а майката поглеждаше детето ядосано.
01:37
But I would say nothing,
33
85946
1704
Но не казвах нищо,
01:39
and I would seetheсвари insideвътре.
34
87650
2236
a отвътре ми кипеше.
01:41
And it got to the pointточка where everyвсеки time I walkedвървеше up
35
89886
1648
Всеки път когато се приближавах
01:43
to a tableмаса that had a kidхлапе anywhereнавсякъде betweenмежду
threeтри and 10 yearsгодини oldстар, I was readyготов to fightбитка.
36
91534
4028
до маса с дете между
три и десет години, бях готова за бой.
01:47
(LaughterСмях)
37
95562
1446
(Смях)
01:49
And that is a terribleужасен feelingчувство.
38
97008
2248
А това е ужасно усещане.
01:51
So I promisedобеща myselfсебе си, the nextследващия
time, I would say something.
39
99256
3848
Така че си обещах,
че следващия път ще кажа нещо.
01:55
I would have that hardтвърд conversationразговор.
40
103104
2368
Ще проведа този труден разговор.
01:57
So withinв рамките на a matterвъпрос of weeksседмици, it happensслучва се again.
41
105472
2551
След няколко седмици
се случи отново.
02:00
"Are you a boyмомче or are you a girlмомиче?"
42
108023
2772
"Ти момче ли си или момиче?"
02:02
FamiliarПознати silenceмълчание, but this time I'm readyготов,
43
110795
3153
Познатата тишинa,
но този път аз съм готова,
02:05
and I am about to go all Women'sНа жените StudiesИзследвания 101
44
113948
3951
за урока по Женски Науки 101
02:09
on this tableмаса. (LaughterСмях)
45
117899
2338
на тази маса.
02:12
I've got my BettyБети FriedanFriedan quotesкавички.
46
120237
2500
Готова съм с цитатите на Бети Фрийдан,
02:14
I've got my GloriaГлория SteinemSteinem quotesкавички.
47
122737
1798
и тези на Глория Стайнман.
02:16
I've even got this little bitмалко from
"VaginaВагината MonologuesМонолози" I'm going to do.
48
124535
3298
Дори съм готова
да цитирам от "Монолозите на Вагината".
02:19
So I take a deepДълбок breathдъх and I look down
49
127833
3595
Поемам дълбоко въздух и поглеждам надолу
02:23
and staringвтренчен back at me is a
four-year-oldчетири-годишен girlмомиче in a pinkрозов dressрокля,
50
131428
4379
и в мен се е втренчило
четири годишно момиченце в розова рокля,
02:27
not a challengeпредизвикателство to a feministфеминистка duelдуел,
51
135807
2045
не е предизвикателство за феминистки дуел,
02:29
just a kidхлапе with a questionвъпрос:
52
137852
2560
просто дете което има въпрос:
02:32
"Are you a boyмомче or are you a girlмомиче?"
53
140412
2371
"Ти момче ли си или момиче?"
02:34
So I take anotherоще deepДълбок breathдъх,
54
142783
1645
Така че поемам отново въздух,
02:36
squatклякам down to nextследващия to her, and say,
55
144428
1367
клякам до нея и казвам,
02:37
"Hey, I know it's kindмил of confusingобъркващ.
56
145795
2122
"Знам, че е малко объркващо.
02:39
My hairкоса is shortнисък like a boy'sна момчето,
57
147917
1762
Косата ми е къса като на момче,
02:41
and I wearизносване boy'sна момчето clothesдрехи, but I'm a girlмомиче,
58
149679
2032
и съм облечена като момче, но съм момиче,
02:43
and you know how sometimesпонякога
you like to wearизносване a pinkрозов dressрокля,
59
151711
1967
понякога ти обичаш
да носиш розова рокля,
02:45
and sometimesпонякога you like to
wearизносване your comfyбонбон jammiesjammies?
60
153678
2656
а понякога обичаш
да носиш удобната си пижама?
02:48
Well, I'm more of a comfyбонбон jammiesjammies kindмил of girlмомиче."
61
156334
3692
Hа мен ми харесва повече удобната пижама."
02:52
And this kidхлапе looksвъншност me deadмъртъв in the eyeоко,
62
160026
2088
И тя ме поглежда право в очите,
02:54
withoutбез missingлипсващ a beatбия, and saysказва,
63
162114
1631
и без да губи време казва,
02:55
"My favoriteлюбим pajamasпижама are purpleлилаво with fishриба.
64
163745
1952
"Любимата ми пижама е лилава с рибка.
02:57
Can I get a pancakeпалачинка, please?"
65
165697
1891
Може ли една палачинка моля?"
02:59
(LaughterСмях)
66
167588
2721
(Смях)
03:02
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girlмомиче.
67
170309
3466
И това беше.
Просто, "О, добре. Ти си момиче.
03:05
How about that pancakeпалачинка?"
68
173775
2243
Може ли палачинка?"
03:08
It was the easiestНай-лесният hardтвърд conversationразговор
69
176018
2482
Това беше най-лесния труден разговор,
03:10
I have ever had.
70
178500
2392
който някога съм водила.
03:12
And why? Because PancakeПалачинка GirlМомиче and I,
71
180892
2662
И защо? Защото Момичето Палачинка и аз
03:15
we were bothи двете realреален with eachвсеки other.
72
183554
3361
бяхме честни една с друга.
03:18
So like manyмного of us,
73
186915
1776
Като от много от нас,
03:20
I've livedживял in a fewмалцина closetsпомещения in my life, and yeah,
74
188691
2337
съм живяла в няколко килера
през живота ми, и да,
03:23
mostнай-много oftenчесто, my wallsстени happenedсе случи to be rainbowдъга.
75
191028
2614
и повечето от стените им бяха
с цветовете на дъгата.
03:25
But insideвътре, in the darkтъмен,
76
193642
2024
Но вътре, в тъмното,
03:27
you can't tell what colorцвят the wallsстени are.
77
195666
2168
не можеш да видиш цвета на стените.
03:29
You just know what it feelsчувства like to liveживея in a closetкилера.
78
197834
3410
Просто познаваш чувството
да живееш в килер.
03:33
So really, my closetкилера is no differentразличен than yoursтвой
79
201244
3751
Така че моят килер
не е по-различен от вашия,
03:36
or yoursтвой or yoursтвой.
80
204995
2825
или вашия, или вашия.
03:39
Sure, I'll give you 100 reasonsпричини
81
207820
1744
Мога да ви дам 100 причини
03:41
why comingидващ out of my closetкилера was
harderпо-трудно than comingидващ out of yoursтвой,
82
209564
2331
защо моето излизане е
по-трудно от вашето,
03:43
but here'sето the thing: HardТвърд is not relativeотносителен.
83
211895
2202
Но истината е,
че трудността е относителнa.
03:46
HardТвърд is hardтвърд.
84
214097
1993
Трудното е трудно.
03:48
Who can tell me that explainingобяснявайки to
someoneнякой you've just declaredобявен bankruptcyбанкрут
85
216090
4143
Кой може да ми каже, че да обясниш
на някого, че си обявил банкрут
03:52
is harderпо-трудно than tellingказвам someoneнякой
you just cheatedизлъган on them?
86
220233
2239
е по-трудно от това
да му признаеш изневяра?
03:54
Who can tell me that his comingидващ out storyистория
87
222472
2587
Кой ще ми каже, че неговото
излизане от килера
03:57
is harderпо-трудно than tellingказвам your five-year-oldпет-година-стар
you're gettingполучаване на a divorceразвод?
88
225059
2869
е по-трудно от признанието пред
детето ти, че се развеждаш?
03:59
There is no harderпо-трудно, there is just hardтвърд.
89
227936
3339
Няма по-трудно, има просто трудно.
04:03
We need to stop rankingкласиране our hardтвърд
againstсрещу everyoneвсеки else'sдруг е hardтвърд
90
231275
3538
Трябва да престанем да сравняваме
нашата трудност с тази на другите,
04:06
to make us feel better or worseпо-лошо about our closetsпомещения
91
234813
2399
за да се чувствaме по-добре
или зле c нашите килери
04:09
and just commiserateизказвам съболезнования on the
factфакт that we all have hardтвърд.
92
237212
4063
и просто да сме съпричастни
с факта, че на всички ни е трудно.
04:13
At some pointточка in our livesживота, we all liveживея in closetsпомещения,
93
241275
3336
В някакъв момент от живота ни
всички живеем в килери,
04:16
and they mayможе feel safeсейф,
94
244611
1930
които ни карат да
се чувстваме сигурни,
04:18
or at leastнай-малко saferпо-безопасно than what liesлъжи
on the other sideстрана of that doorврата.
95
246541
2947
по-сигурни от това,
което е от другата страна на вратата.
04:21
But I am here to tell you,
96
249488
1765
Но аз съм тук да ви кажа,
04:23
no matterвъпрос what your wallsстени are madeизработен of,
97
251253
2125
без значение от какво
са направени стените,
04:25
a closetкилера is no placeмясто for a personчовек to liveживея.
98
253378
4568
човек не може да живее в килер.
04:29
ThanksБлагодаря. (ApplauseАплодисменти)
99
257946
2160
Благодаря.
04:32
So imagineПредставете си yourselfсебе си 20 yearsгодини agoпреди.
100
260106
4228
Представете си себе си преди 20 години.
04:36
Me, I had a ponytailКонска опашка, a straplessбез презрамки dressрокля,
101
264334
4808
Аз, с конска опашка
и рокля без презрамки,
04:41
and high-heeledвисоки токчета shoesобувки.
102
269142
1958
и обувки с високи токчета.
04:43
I was not the militantвъоръжени lesbianлесбийка
103
271100
1895
Hе бях войнствена лесбийка,
04:44
readyготов to fightбитка any four-year-oldчетири-годишен
that walkedвървеше into the cafeкафене.
104
272995
3939
готова за бой с всяко четири годишно дете
което влиза в кафене.
04:48
I was frozenзамръзнал by fearстрах, curledнавита up in the cornerъглов
105
276934
3689
Бях умряла от страх, свита в ъгъла
04:52
of my pitch-blackкатран closetкилера
106
280623
2264
на чисто черния си килер,
04:54
clutchingстиска my gayхомосексуален grenadeграната,
107
282887
2255
стискаща своята гей граната,
04:57
and movingдвижещ one muscleмускул is the scariestужасното thing
108
285142
3632
и мърдането на един мускул
беше най-страшното нещо,
05:00
I have ever doneСвършен.
109
288774
2313
което някога съм правила.
05:03
My familyсемейство, my friendsприятели, completeпълен strangersнепознати --
110
291087
2216
Семейството ми, приятелите,
непознатите --
05:05
I had spentпрекарах my entireцял life
111
293303
1442
прекарала съм целия си живот,
05:06
tryingопитвайки to not disappointразочаровам these people,
112
294745
1624
опитвайки се да не ги разочаровам,
05:08
and now I was turningобръщане the worldсвят upsideнаопаки down
113
296369
3616
и сега обръщах света наопаки,
05:11
on purposeпредназначение.
114
299985
1624
нарочно.
05:13
I was burningизгаряне the pagesстраници of the scriptскрипт
115
301609
2118
Изгарях страниците на сценария,
05:15
we had all followedпоследвано for so long,
116
303727
2227
които всички сме следвали толкова дълго,
05:17
but if you do not throwхвърлям that grenadeграната, it will killубивам you.
117
305954
3643
но ако не хвърлите тази граната
тя ще ви убие.
05:21
One of my mostнай-много memorableнезабравим grenadeграната tossesхвърляния
118
309597
1878
Едно запомнящо се
хвърляне на граната
05:23
was at my sister'sна сестра weddingсватба.
119
311475
2161
беше на сватбата на сестра ми.
05:25
(LaughterСмях)
120
313636
1910
(Смях)
05:27
It was the first time that manyмного in attendanceпосещаемост
121
315546
2695
Беше първия път, когатo
повечето от гостите
05:30
knewЗнаех I was gayхомосексуален, so in doing
my maidМома of honorчест dutiesмита,
122
318241
3171
разбраха че съм гей, така че докато
изпълнявах ролята на шаферка,
05:33
in my blackчерно dressрокля and heelsобувки на токчета,
123
321412
2116
облечена с черна рокля и на токчета,
05:35
I walkedвървеше around to tablesмаси
124
323528
1805
обикалях между масите
05:37
and finallyнакрая landedкацнал on a tableмаса of my parents'родителите friendsприятели,
125
325333
2169
и стигнах до масата на семейни прятели,
05:39
folksхора that had knownизвестен me for yearsгодини.
126
327502
3168
хора които ме познавахa от години.
05:42
And after a little smallмалък talk,
one of the womenДами shoutedизвика: out,
127
330670
3111
И след кратък разговор,
една от жените извика,
05:45
"I love NathanНейтън LaneЛейн!"
128
333781
2502
"Обичам Нейтън Лейн!"
05:48
And the battleбитка of gayхомосексуален relatabilityrelatability had begunзапочнал.
129
336283
3088
И битката с лесбийската принадлежност
започна.
05:51
"AshПепел, have you ever been to the CastroКастро?"
130
339371
1847
"Аш, била ли си някога в Кастро?"
05:53
"Well, yeah, actuallyвсъщност, we have
friendsприятели in SanСан FranciscoФрансиско."
131
341218
2632
"Да, всъщност имаме
прятели в Сан Франциско."
05:55
"Well, we'veние имаме never been there
but we'veние имаме heardчух it's fabulousприказен."
132
343850
2535
"Ние никога не сме били,
но чухме че е страхотно."
05:58
"AshПепел, do you know my hairdresserФризьорски салон AntonioАнтонио?
133
346385
1861
"Аш, познаваш ли фризьорa ми Антонио?
06:00
He's really good and he has
never talkedговорих about a girlfriendприятелка."
134
348246
3149
Наистина е добър и никога
не е споменавал гадже."
06:03
"AshПепел, what's your favoriteлюбим TVТЕЛЕВИЗИЯ showшоу?
135
351395
1638
"Аш, кое е любимото ти предаване?
06:05
Our favoriteлюбим TVТЕЛЕВИЗИЯ showшоу? FavoriteФаворит: Will & GraceГрейс.
136
353033
2135
Нашето ли? Любомото ни е: Уил и Грейс.
06:07
And you know who we love? JackДжак.
137
355168
1603
И знаеш ли кой харесваме? Джак.
06:08
JackДжак is our favoriteлюбим."
138
356771
1825
Джак ни е любим."
06:10
And then one womanжена, stumpedнеразрешима задача
139
358596
2592
И тогава една от жените се затрудни,
06:13
but wantingнедостатъчен so desperatelyотчаяно to showшоу her supportподдържа,
140
361188
2488
но толкова отчаяно искаше
да ми покаже подкрепa,
06:15
to let me know she was on my sideстрана,
141
363676
2374
да ми покаже, че е на моя страна,
06:18
she finallyнакрая blurtedизтърва out,
142
366050
1880
че накрая каза,
06:19
"Well, sometimesпонякога my husbandсъпруг wearsноси pinkрозов shirtsризи."
143
367930
3346
"Пoнякога мъжът ми носи розови ризи."
06:23
(LaughterСмях)
144
371276
2563
(Смях)
06:25
And I had a choiceизбор in that momentмомент,
145
373839
2079
И в този момент имах избор,
06:27
as all grenadeграната throwersогнехвъргачки do.
146
375918
1928
както всички които хвърлят гранати.
06:29
I could go back to my girlfriendприятелка
and my gay-lovingГей нежен tableмаса
147
377846
3440
Можех да се върна при приятелката си
на масата, където обичаxа лесбийки
06:33
and mockимитация theirтехен responsesотговор,
148
381286
1899
и да се подигравам на отговорите им,
06:35
chastiseнакажа theirтехен unworldlinessunworldliness and theirтехен inabilityнеспособност
149
383185
2374
да ги укорявам за наивността им
и неспособността
06:37
to jumpскок throughпрез the politicallyполитически correctправилен
gayхомосексуален hoopsобръчи I had broughtдонесе with me,
150
385559
2909
да намерят точните думи
да се обърнат към мен,
06:40
or I could empathizeсимпатия with them
151
388477
2868
или можех да им съчувствам
06:43
and realizeосъзнавам that that was maybe one of
the hardestнай-трудната things they had ever doneСвършен,
152
391345
3717
и да разбера, че това може би е едно
от най-трудните неща които са правили,
06:47
that startingстартиране and havingкато that conversationразговор
153
395062
3396
че започването и воденето
на този разговор
06:50
was them comingидващ out of theirтехен closetsпомещения.
154
398458
2369
беше тяхното излизане от килера.
06:52
Sure, it would have been easyлесно
to pointточка out where they feltчувствах shortнисък.
155
400843
3268
Разбира се щеше да е по-лесно
да посоча грешките им.
06:56
It's a lot harderпо-трудно to meetСреща them where they are
156
404111
2255
Много по-трудно е да се опитам
да ги разбера
06:58
and acknowledgeпотвърждавам the factфакт that they were tryingопитвайки.
157
406366
2292
и да оценя факта, че се опитваха.
07:00
And what elseоще can you askпитам someoneнякой to do but try?
158
408658
4845
И какво друго може да искаш от някого
освен да се опита?
07:05
If you're going to be realреален with someoneнякой,
159
413503
2073
Ако ще бъдеш честен с някого,
07:07
you gottaТрябва да be readyготов for realреален in returnвръщане.
160
415576
3570
трябва да си подготвен
за тяхната честност.
07:11
So hardтвърд conversationsразговори are still not my strongсилен suitкостюм.
161
419146
3399
Трудните разговори все още не са
силната ми страна.
07:14
AskПопитайте anybodyнякой I have ever datedс дата.
162
422545
2021
Попитайте гаджетата ми.
07:16
But I'm gettingполучаване на better, and I followпоследвам what I like to call
163
424566
3228
Но ставам по-добра,
благодарение на
07:19
the threeтри PancakeПалачинка GirlМомиче principlesпринципи.
164
427794
1637
трите принципа на
Момичето Палачинка.
07:21
Now, please viewизглед this throughпрез gay-coloredГей цветни lensesлещи,
165
429431
3772
Моля ви погледнете това през очите
на един гей,
07:25
but know what it takes to come out of any closetкилера
166
433203
3176
но това, което е необходимо за излизането
от всеки килер
07:28
is essentiallyпо същество the sameедин и същ.
167
436379
1959
е същото.
07:30
NumberНомер one: Be authenticавтентичен.
168
438338
2680
Номер 1: Бъдете истински.
07:33
Take the armorброня off. Be yourselfсебе си.
169
441018
1714
Свалете бронята. Бъдете себе си.
07:34
That kidхлапе in the cafeкафене had no armorброня,
170
442732
1736
Това дете в кафето нямаше броня,
07:36
but I was readyготов for battleбитка.
171
444468
2296
но аз бяха готова за битка.
07:38
If you want someoneнякой to be realреален with you,
172
446764
2589
Ако искате някой да е искрен с вас,
07:41
they need to know that you bleedкървене too.
173
449353
2984
те трябва да знаят, че и вас ви боли.
07:44
NumberНомер two: Be directдиректен. Just
say it. RipДере the Band-AidЛейкопласт off.
174
452337
3010
Номер 2: Бъдете директни. Просто
го кажете. Свалете лепенката.
07:47
If you know you are gayхомосексуален, just say it.
175
455347
2736
Ако знаете че сте гей, просто го кажете.
07:50
If you tell your parentsродители you mightбиха могли, може be gayхомосексуален,
176
458083
1868
Ако кажете на родителите си,
че може би сте гей,
07:51
they will holdдържа out hopeнадявам се that this will changeпромяна.
177
459951
1642
те ще се надяват,
че може да се промените.
07:53
Do not give them that senseсмисъл of falseфалшив hopeнадявам се.
178
461593
2909
Не им давайте напразни надежди.
07:56
(LaughterСмях)
179
464502
1953
(Смях)
07:58
And numberномер threeтри, and mostнай-много importantважно --
180
466455
4607
И номер 3, най-важното...
08:03
(LaughterСмях)
181
471062
2324
(Смях)
08:05
Be unapologeticunapologetic.
182
473386
3731
Не се извинявайте.
08:09
You are speakingговорещ your truthистина.
183
477117
2065
Вие казвате своята истина.
08:11
Never apologizeизвинявам се for that.
184
479182
3897
Никога не се извинявайте за това.
08:15
And some folksхора mayможе have gottenнамерила hurtболи alongзаедно the way,
185
483079
2422
Някои хора може
да се почувстват наранени,
08:17
so sure, apologizeизвинявам се for what you've doneСвършен,
186
485501
2938
така че се извинете за това
което сте направили,
08:20
but never apologizeизвинявам се for who you are.
187
488439
3504
но никога не се извинявайте за
това което сте.
08:23
And yeah, some folksхора mayможе be disappointedразочарован,
188
491943
2744
Някои хора могат да се почувстват
разочаровани,
08:26
but that is on them, not on you.
189
494687
2760
но това си е за тях.
08:29
Those are theirтехен expectationsочакванията
of who you are, not yoursтвой.
190
497447
2472
Това са техните очаквания от вас,
не вашите.
08:31
That is theirтехен storyистория, not yoursтвой.
191
499919
4221
Това е тяхната история, не вашата.
08:36
The only storyистория that mattersвъпроси
192
504140
1786
Единствената история
от значение
08:37
is the one that you want to writeпиша.
193
505926
2716
е тази, която вие искате да напишете.
08:40
So the nextследващия time you find yourselfсебе си
194
508642
1843
Следващия път когато се озовете
08:42
in a pitch-blackкатран closetкилера clutchingстиска your grenadeграната,
195
510485
2220
в чисто черен килер
стискайки граната,
08:44
know we have all been there before.
196
512705
3322
знайте че всички сме били там.
08:48
And you mayможе feel so very aloneсам, but you are not.
197
516027
3178
И може да се чувствате много самотни,
но не сте.
08:51
And we know it's hardтвърд but we need you out here,
198
519205
3718
Знаем че е трудно,
но трябва да излезете,
08:54
no matterвъпрос what your wallsстени are madeизработен of,
199
522923
2681
независимо от какво
са направени стените,
08:57
because I guaranteeгаранция you there are othersдруги
200
525604
2014
защото ви гарантирам,
че има и други
08:59
peeringвзирайки се throughпрез the keyholesпоглед of theirтехен closetsпомещения
201
527618
1927
надничащи през
ключалките на килерите си,
09:01
looking for the nextследващия braveсмел soulдуша to
bustбюст a doorврата openотворен, so be that personчовек
202
529545
4132
чакащи следващия смелчага,
който да отвори вратата, бъдете този човек
09:05
and showшоу the worldсвят that we
are biggerпо-голям than our closetsпомещения
203
533677
3030
и покажете на света,
че ние сме по-големи от килерите ни
09:08
and that a closetкилера is no placeмясто for a personчовек
204
536707
3392
и килерът не е място, в което някой
09:12
to trulyнаистина liveживея.
205
540099
1740
да живее истински.
09:13
Thank you, BoulderБоулдър. EnjoyНасладете се на your night. (ApplauseАплодисменти)
206
541839
3272
Благодаря, Болдър. Приятна вечер.
Translated by Ralitsa Dobrev
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com