English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Ash Beckham: Mind rejtegetünk valamit. Szedjük össze a bátorságunkat, hogy előálljunk vele!

Filmed:
2,716,420 views

Ebben a megható beszédben, Ash Beckam egy új megközelítést ajánl az empátiára és nyiltságra. Abból indul ki, hogy megértsük: mindenkinek voltak az élete során nehézségei. Az egyetlen megoldás, állítja Becham, kinyitni az ajtót és megnyilni.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonightma este
Arról fogok ma este beszélni,
00:12
about comingeljövetel out of the closetbeépített szekrény,
milyen az, amikor felvállalod magad.
00:14
and not in the traditionalhagyományos senseérzék,
És nem a megszokott értelemben,
00:16
not just the gayhomoszexuális closetbeépített szekrény.
nemcsak a meleg kontextusban.
00:17
I think we all have closetsszekrények.
Szerintem mindnyájunknak vannak titkai.
00:19
Your closetbeépített szekrény maylehet be tellingsokatmondó someonevalaki
Magadban tarthatod, hogy bevalld valakinek,
00:21
you love her for the first time,
hogy beleszerettél,
00:23
or tellingsokatmondó someonevalaki that you're pregnantterhes,
vagy hogy elmondd, terhes vagy,
00:25
or tellingsokatmondó someonevalaki you have cancerrák,
vagy hogy rákos vagy.
00:27
or any of the other hardkemény conversationsbeszélgetések
Lehet az bármilyen kényes beszélgetés,
00:30
we have throughoutegész our liveséletét.
mely életünk során felbukkan.
00:32
All a closetbeépített szekrény is is a hardkemény conversationbeszélgetés,
Minden titok felfedése nehéz,
00:34
and althoughhabár our topicstémák maylehet varyváltozik tremendouslyborzasztóan,
és bár a tárgya sokrétű lehet,
00:38
the experiencetapasztalat of beinglény in
ahogy megéljük,
00:41
and comingeljövetel out of the closetbeépített szekrény is universalegyetemes.
és ahogy előállunk vele, az egyetemes.
00:43
It is scaryijedős, and we hategyűlölet it, and it needsigények to be doneKész.
Félelmetes, és gyűlöljük,
de meg kell tennünk.
00:46
SeveralTöbb yearsévek agoezelőtt,
Néhány évvel ezelőtt
00:52
I was workingdolgozó at the SouthDél SideOldalán WalnutDió CafeCafe,
a South Side Walnut
kávézóban dolgoztam,
00:53
a localhelyi dinerétkező in townváros,
egy helyi bisztróban,
00:57
and duringalatt my time there I would go throughkeresztül phasesfázisok
és ezalatt többször kiéltem
00:59
of militantharcos lesbianleszbikus intensityintenzitás:
a harcos leszbikus énemet:
01:01
not shavingborotválkozás my armpitshónalj,
Nem borotváltam a hónaljamat,
01:05
quotingidézve AniAni DiFrancoDiFranco lyricsdalszöveg as gospelevangélium.
úgy idéztem Ani DiFranco dalszövegeit,
mint a szentírást.
01:07
And dependingattól on the bagginessbagginess of my cargoszállítmány shortsrövidnadrág
És attól függően, milyen
bő volt a nadrágom,
01:10
and how recentlymostanában I had shavedborotvált my headfej,
és hogy milyen időközönként
borotváltam a fejemet,
01:13
the questionkérdés would oftengyakran be sprungrugós on me,
gyakran megkérdezték,
01:15
usuallyáltalában by a little kidkölyök:
rendszerint egy kisgyerek:
01:17
"UmUM, are you a boyfiú or are you a girllány?"
„Őőő... Te most fiú vagy, vagy lány?"
01:19
And there would be an awkwardkínos silencecsend at the tableasztal.
Kínos csönd telepedett az asztalra.
01:24
I'd clenchkilincs my jawállkapocs a little tighterszigorúbb,
Még jobban összeszorítottam az állkapcsom,
01:27
holdtart my coffeekávé potedény with a little more vengeancebosszú.
és bosszúra szomjazva
szorongattam a kávéskannát.
01:29
The dadapu would awkwardlyfélszegen shuffleShuffle his newspaperújság
Apuka feszengve zörgött az újsággal,
01:32
and the momanya would shoot a chillinghűtés starebámul at her kidkölyök.
míg anyuka fagyos pillantásokat
vetett a gyerekre.
01:35
But I would say nothing,
De nem mondtam semmit,
01:37
and I would seetheforr insidebelül.
csak belül forrongtam.
01:39
And it got to the pointpont where everyminden time I walkedsétált up
És eljutottam oda, hogy
harcra készen mentem ki
01:41
to a tableasztal that had a kidkölyök anywherebárhol betweenközött
threehárom and 10 yearsévek oldrégi, I was readykész to fightharc.
minden olyan asztalhoz,
ahol három és tíz év közötti gyerek ült.
01:43
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:47
And that is a terribleszörnyű feelingérzés.
Valami borzasztó érzés.
01:49
So I promisedmegígérte myselfmagamat, the nextkövetkező
time, I would say something.
Így megígértem magamnak,
hogy legközelebb mondok valamit.
01:51
I would have that hardkemény conversationbeszélgetés.
Átesem a kényes beszélgetésen.
01:55
So withinbelül a matterügy of weekshetes, it happensmegtörténik again.
Néhány héten belül
be is következett.
01:57
"Are you a boyfiú or are you a girllány?"
„Te fiú vagy, vagy lány?”
02:00
FamiliarIsmerős silencecsend, but this time I'm readykész,
Ismerős csend következett,
de ez alkalommal készen álltam,
02:02
and I am about to go all Women'sNői StudiesTanulmányok 101
hogy az asztalra zúdítsam
02:05
on this tableasztal. (LaughterNevetés)
az összes feminista tant.
(Nevetés)
02:09
I've got my BettyBetty FriedanFriedan quotesidézetek.
Megvoltak Betty Friedan igézeteim,
02:12
I've got my GloriaGloria SteinemSteinem quotesidézetek.
csakúgy, mint a Gloria Steinem idézeteim.
02:14
I've even got this little bitbit from
"VaginaHüvely MonologuesMonológok" I'm going to do.
Még egy részlettel is készültem
a Vagina monológokból.
02:16
So I take a deepmély breathlehelet and I look down
Szóval vettem egy mély levegőt,
majd lenéztem,
02:19
and staringbámuló back at me is a
four-year-oldNégy éves girllány in a pinkrózsaszín dressruha,
és egy négyéves forma kislány
nézett rám vissza talpig rózsaszínben.
02:23
not a challengekihívás to a feministfeminista duelpárbaj,
Semmi csatába hívó nem volt benne.
02:27
just a kidkölyök with a questionkérdés:
Csak egy gyerek, egy kérdéssel:
02:29
"Are you a boyfiú or are you a girllány?"
„Fiú vagy, vagy lány?”
02:32
So I take anotheregy másik deepmély breathlehelet,
Vettem még egy mély lélegzetet,
02:34
squatzömök down to nextkövetkező to her, and say,
leguggoltam és azt feleltem:
02:36
"Hey, I know it's kindkedves of confusingzavaró.
„Tudom, hogy ez zavaros,
02:37
My hairhaj is shortrövid like a boy'sfiú,
a hajam olyan rövid, mint egy fiúé,
02:39
and I wearviselet boy'sfiú clothesruhák, but I'm a girllány,
és fiú ruhákban járok, de lány vagyok.
02:41
and you know how sometimesnéha
you like to wearviselet a pinkrózsaszín dressruha,
Néha te is szeretsz rózsaszínt hordani,
02:43
and sometimesnéha you like to
wearviselet your comfykényelmes jammiespizsamáját?
máskor pedig egy
kényelmes pizsit választasz.
02:45
Well, I'm more of a comfykényelmes jammiespizsamáját kindkedves of girllány."
Én inkább a kényelmes
pizsamás lány vagyok.”
02:48
And this kidkölyök looksúgy néz ki, me deadhalott in the eyeszem,
A gyerek egyenesen a szemembe nézett,
02:52
withoutnélkül missinghiányzó a beatüt, and saysmondja,
és pislogás nélkül azt felelte:
02:54
"My favoritekedvenc pajamaspizsama are purplelila with fishhal.
„Az én kedvenc pizsim lila és halacskás.
02:55
Can I get a pancakepalacsinta, please?"
Kérhetek egy palacsintát?”
02:57
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girllány.
Ennyi volt az egész!
„Oké, lány vagy.
03:02
How about that pancakepalacsinta?"
De mi van a palacsintával?”
03:05
It was the easiestlegegyszerűbb hardkemény conversationbeszélgetés
Ez volt legkönnyebb
kényes beszélgetés,
03:08
I have ever had.
amiben valaha részem volt.
03:10
And why? Because PancakePalacsinta Girllány and I,
És miért? Mert Palacsinta Leányzóval
03:12
we were bothmindkét realigazi with eachminden egyes other.
őszinték voltunk egymással.
03:15
So like manysok of us,
Mint ahogy sokan mások,
03:18
I've livedélt in a fewkevés closetsszekrények in my life, and yeah,
én is sok dolgot rejtegettem
életem során,
03:20
mosta legtöbb oftengyakran, my wallsfalak happenedtörtént to be rainbowszivárvány.
ami történetesen sokszor
szivárvány színben pompázott.
03:23
But insidebelül, in the darksötét,
De bent, a sötétben
03:25
you can't tell what colorszín the wallsfalak are.
nem látod a színeket.
03:27
You just know what it feelsérzi like to liveélő in a closetbeépített szekrény.
Csak azt tudod,
milyen érzés benne lenni.
03:29
So really, my closetbeépített szekrény is no differentkülönböző than yoursa tiéd
Valójában az én titkom
semmiben nem más, mint az Öné,
03:33
or yoursa tiéd or yoursa tiéd.
az Öné vagy az Öné.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasonsokok
Persze, tudnék száz olyan okot,
03:39
why comingeljövetel out of my closetbeépített szekrény was
hardernehezebb than comingeljövetel out of yoursa tiéd,
hogy nekem miért volt
nehezebb Önöknél előállnom,
03:41
but here'sitt the thing: HardKemény is not relativerelatív.
de az az igazság,
a nehézség nem viszonylagos.
03:43
HardKemény is hardkemény.
A nehéz az nehéz.
03:46
Who can tell me that explainingmagyarázó to
someonevalaki you've just declaredbevallott bankruptcycsőd
Ki merné azt állítani, nehezebb
elmondani azt, hogy valaki csődbe ment,
03:48
is hardernehezebb than tellingsokatmondó someonevalaki
you just cheatedbecsapott on them?
mint elmesélni, hogy megcsaltuk valakit?
03:52
Who can tell me that his comingeljövetel out storysztori
Ki merné állítani,
nehezebb felvállalni a másságunkat,
03:54
is hardernehezebb than tellingsokatmondó your five-year-oldöt-év-régi
you're gettingszerzés a divorceválás?
mint elmondani egy ötévesnek,
hogy elválnak a szülei?
03:57
There is no hardernehezebb, there is just hardkemény.
Nincs olyan, hogy nehezebb,
csak nehéz van!
03:59
We need to stop rankingrangsor our hardkemény
againstellen everyonemindenki else'smásét hardkemény
Be kell fejeznünk, hogy a magunk
nehézségeit másokéhoz hasonlítjuk,
04:03
to make us feel better or worserosszabb about our closetsszekrények
hogy ettől jobban vagy rosszabbul
érezzük magunkat.
04:06
and just commiseratesajnálkozik on the
facttény that we all have hardkemény.
Csak fogadjuk el a tényt,
hogy mindannyiunknak nehéz.
04:09
At some pointpont in our liveséletét, we all liveélő in closetsszekrények,
Vannak bizonyos helyzetek,
amikor mindenki titkol valamit,
04:13
and they maylehet feel safebiztonságos,
és lehet, hogy biztonságban érzed magad,
04:16
or at leastlegkevésbé saferbiztonságosabb than what lieshazugságok
on the other sideoldal of that doorajtó.
vagy legalábbis kevésbé félsz annál,
mintha felfednéd a titkod.
04:18
But I am here to tell you,
De itt és most elárulom:
04:21
no matterügy what your wallsfalak are madekészült of,
Teljesen mindegy, miről van szó,
04:23
a closetbeépített szekrény is no placehely for a personszemély to liveélő.
az ember nem élhet titkolózva.
04:25
Thankskösz. (ApplauseTaps)
Köszönöm.
(Taps)
04:29
So imagineKépzeld el yourselfsaját magad 20 yearsévek agoezelőtt.
Képzeljék maguk elé
a 20 évvel ezelőtti énjüket.
04:32
Me, I had a ponytaillófarok, a straplessvállnélküli dressruha,
Nekem lófarkam volt, pánt nélküli ruhát
04:36
and high-heeledmagas sarkú shoescipő.
és magassarkút hordtam.
04:41
I was not the militantharcos lesbianleszbikus
Nem a dühödt leszbikus voltam,
04:43
readykész to fightharc any four-year-oldNégy éves
that walkedsétált into the cafekávézó.
aki harcra készen várja
a kávézóba besétáló négyéveseket.
04:44
I was frozenfagyott by fearfélelem, curledfodros up in the cornersarok
A félelemtől ledermedve,
a sarokban kuporogva
04:48
of my pitch-blackkoromsötét closetbeépített szekrény
a koromfekete titkom mélyén,
04:52
clutchingszorongatta my gayhomoszexuális grenadegránát,
a „meleg gránátomat” szorongatva
04:54
and movingmozgó one muscleizom is the scariestlegfélelmetesebb thing
akár csak egy izmom megmozdítása is
a lehető legfélelmetesebb dolognak tűnt,
04:57
I have ever doneKész.
amit valaha tettem.
05:00
My familycsalád, my friendsbarátok, completeteljes strangersidegenek --
Család, barátok, totál idegenek -
05:03
I had spentköltött my entireteljes life
azzal töltöttem az egész életemet,
05:05
tryingmegpróbálja to not disappointcsalódást these people,
hogy próbáltam nekik nem csalódást okozni.
05:06
and now I was turningfordítás the worldvilág upsidefejjel down
Aztán pedig fenekestül felforgattam mindent,
05:08
on purposecélja.
méghozzá szándékosan.
05:11
I was burningégő the pagesoldalak of the scriptscript
Felégettem annak a forgatókönyvnek a lapjait,
05:13
we had all followedmajd for so long,
amit olyan régóta megszoktunk.
05:15
but if you do not throwdobás that grenadegránát, it will killmegöl you.
De ha nem dobod el a gránátot,
akkor téged öl meg.
05:17
One of my mosta legtöbb memorableemlékezetes grenadegránát tossesdobálhat
Az egyik legemlékezetesebb gránáthajításom
05:21
was at my sister'shúga weddingesküvő.
a nővérem esküvőjén történt.
05:23
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
05:25
It was the first time that manysok in attendancerészvétel
Az volt az első alkalom,
hogy a jelenlévők közül
05:27
knewtudta I was gayhomoszexuális, so in doing
my maidszobalány of honorbecsület dutiesvámok,
sokan tudták, hogy meleg vagyok.
Koszorúslány-feladataim végzése közben,
05:30
in my blackfekete dressruha and heelssarok,
fekete ruhában és magassarkúban
05:33
I walkedsétált around to tablesasztalok
sétáltam az asztalok között,
05:35
and finallyvégül landedleszállt on a tableasztal of my parents'szülők friendsbarátok,
míg végül a szüleim barátainak asztalánál
kötöttem ki,
05:37
folksemberek that had knownismert me for yearsévek.
akiket már évek óta ismertem.
05:39
And after a little smallkicsi talk,
one of the womennők shoutedkiáltotta: out,
Egy rövid bájcsevej után
az egyik nő elkiáltotta magát:
05:42
"I love NathanNathan LaneLane!"
„Imádom Nathan Lane-t!”
05:45
And the battlecsata of gayhomoszexuális relatabilityrelatability had begunmegkezdett.
Ezzel meg is kezdődött a tusa
a melegséget illetően.
05:48
"AshHamu, have you ever been to the CastroCastro?"
„Ash, voltál már San Francisco
meleg negyedében?”
05:51
"Well, yeah, actuallytulajdonképpen, we have
friendsbarátok in SanSan FranciscoFrancisco."
„Igen, ami azt illeti,
van ott néhány barátunk.”
05:53
"Well, we'vevoltunk never been there
but we'vevoltunk heardhallott it's fabulousmesés."
„Mi még nem voltunk ott,
de azt hallottuk, lenyűgöző.”
05:55
"AshHamu, do you know my hairdresserfodrász AntonioAntonio?
„Ash, ismered a fodrászomat, Antonio-t?
05:58
He's really good and he has
never talkedbeszélt about a girlfriendbarátnő."
Nagyon jó, és még soha
nem beszélt barátnőről.”
06:00
"AshHamu, what's your favoritekedvenc TVTV showelőadás?
„Ash, mi a kedvenc tévéműsorod?
06:03
Our favoritekedvenc TVTV showelőadás? FavoriteKedvenc: Will & GraceGrace.
A miénk a Will és Grace.
06:05
And you know who we love? JackJack.
És tudod, kit imádunk benne? Jack-et.
06:07
JackJack is our favoritekedvenc."
Jack a kedvencünk.”
06:08
And then one woman, stumpedkivágott
Az egyik nő pedig, bár nehezen,
06:10
but wantinghiányzó so desperatelykétségbeesetten to showelőadás her supporttámogatás,
de annyira ki akarta fejezni a támogatását,
06:13
to let me know she was on my sideoldal,
hogy tudassa, mellettem áll,
06:15
she finallyvégül blurtedfakadt out,
hogy végül az bukott ki belőle:
06:18
"Well, sometimesnéha my husbandférj wearsvisel pinkrózsaszín shirtsingek."
„Nos, az én férjem néha
rózsaszín inget hord.”
06:19
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
06:23
And I had a choiceválasztás in that momentpillanat,
És abban a pillanatban választanom kellett,
06:25
as all grenadegránát throwerskorongosokat do.
amin minden gránátvetőnek át kell esnie.
06:27
I could go back to my girlfriendbarátnő
and my gay-lovingmeleg szerető tableasztal
Visszamehettem volna a barátnőmhöz
és a melegbarát asztalomhoz,
06:29
and mockutánzott theirazok responsesVálasz,
hogy gúnyolódva elmeséljem a reakcióikat,
06:33
chastisemegbüntet theirazok unworldlinessunworldliness and theirazok inabilityképtelenség
kritizálva a naivságukat és azt,
hogy képtelenek
06:35
to jumpugrás throughkeresztül the politicallypolitikailag correcthelyes
gayhomoszexuális hoopskarika I had broughthozott with me,
politikailag korrekt megjegyzéseket tenni
a melegségemről.
06:37
or I could empathizeempatikusak with them
Avagy választhattam az együttérzést,
06:40
and realizemegvalósítani that that was maybe one of
the hardestlegnehezebb things they had ever doneKész,
és hogy észrevegyem, számukra ez az egyik
legnehezebb dolog, amit valaha tettek.
06:43
that startingkiindulási and havingamelynek that conversationbeszélgetés
Lehet, hogy nekik a beszélgetés maga
06:47
was them comingeljövetel out of theirazok closetsszekrények.
volt egyfajta nehéz lépés.
06:50
Sure, it would have been easykönnyen
to pointpont out where they feltfilc shortrövid.
Persze, könnyű lett volna rábökni,
hogy ők miben érezték magukat elesettnek.
06:52
It's a lot hardernehezebb to meettalálkozik them where they are
Sokkal nehezebb szembenézni velük
06:56
and acknowledgeelismerni the facttény that they were tryingmegpróbálja.
és elismerni a tényt, hogy próbálkoznak.
06:58
And what elsemás can you askkérdez someonevalaki to do but try?
És mi mást kérhetnél valakitől, mint azt,
hogy próbálkozzon?
07:00
If you're going to be realigazi with someonevalaki,
Ha őszinte vagy valakivel,
07:05
you gottaKell be readykész for realigazi in returnVisszatérés.
fel kell készülnöd rá, hogy
cserébe ő is őszinte lesz.
07:07
So hardkemény conversationsbeszélgetések are still not my strongerős suitöltöny.
A kényes ügyekről való elbeszélgetés
még mindig nem az erősségem.
07:11
AskKérdez anybodybárki I have ever datedkeltezett.
Kérdezzenek meg bárkit,
akivel valaha randim volt.
07:14
But I'm gettingszerzés better, and I followkövesse what I like to call
De próbálkozom, és amit követek,
azt rendszerint úgy hívom:
07:16
the threehárom PancakePalacsinta Girllány principleselvek.
„A három Palacsinta-Lány alapelv”.
07:19
Now, please viewKilátás this throughkeresztül gay-coloredmeleg színű lenseslencsék,
Kérem, most gondolkozzanak meleg fejjel,
07:21
but know what it takes to come out of any closetbeépített szekrény
de bármilyen titkot fedünk fel,
07:25
is essentiallylényegében the sameazonos.
a lényege ugyanaz.
07:28
NumberSzám one: Be authentichiteles.
Először is: Légy őszinte.
07:30
Take the armorpáncél off. Be yourselfsaját magad.
Vedd le a páncélt. Légy önmagad.
07:33
That kidkölyök in the cafekávézó had no armorpáncél,
Annak a gyereknek a kávézóban
nem volt páncélja,
07:34
but I was readykész for battlecsata.
miközben én harcolni akartam.
07:36
If you want someonevalaki to be realigazi with you,
Ha azt akarod,
hogy valaki őszinte legyen veled,
07:38
they need to know that you bleedkifutó too.
tudnia kell, hogy neked is vannak sebeid.
07:41
NumberSzám two: Be directközvetlen. Just
say it. RipRIP the Band-AidSebtapasz off.
Másodszor: Légy egyenes. Csak mondd ki.
Tépd be a sebtapaszt.
07:44
If you know you are gayhomoszexuális, just say it.
Ha tudod, hogy meleg vagy, csak mondd ki.
07:47
If you tell your parentsszülők you mightesetleg be gayhomoszexuális,
Ha azt mondod a szüleidnek, hogy
lehet, hogy meleg vagy,
07:50
they will holdtart out hoperemény that this will changeváltozás.
akkor reménykedni fognak, hogy
ez majd megváltozik.
07:51
Do not give them that senseérzék of falsehamis hoperemény.
Ne tápláld őket hamis reményekkel.
07:53
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
07:56
And numberszám threehárom, and mosta legtöbb importantfontos --
Harmadszor pedig - a legfontosabb:
07:58
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:03
Be unapologeticunapologetic.
Ne mentegetőzz.
08:05
You are speakingbeszélő your truthigazság.
Az igazat mondod.
08:09
Never apologizebocsánatot kér for that.
Soha ne kérj érte bocsánatot.
08:11
And some folksemberek maylehet have gottenütött hurtsért alongmentén the way,
Bár néhányakat megbánthatsz az úton,
08:15
so sure, apologizebocsánatot kér for what you've doneKész,
persze, kérj bocsánatot a tetteidért,
08:17
but never apologizebocsánatot kér for who you are.
de soha ne kérj bocsánatot azért, aki vagy.
08:20
And yeah, some folksemberek maylehet be disappointedcsalódott,
És igen, néhányan csalódottak lesznek,
08:23
but that is on them, not on you.
de az az ő dolguk, nem a tiéd.
08:26
Those are theirazok expectationselvárások
of who you are, not yoursa tiéd.
Azok az ő elvárásaik veled kapcsolatban,
nem a tieid.
08:29
That is theirazok storysztori, not yoursa tiéd.
Az az ő történetük, nem a tiéd.
08:31
The only storysztori that mattersügyek
Az egyetlen történet, ami számít,
08:36
is the one that you want to writeír.
az az, amelyiket te akarod megírni.
08:37
So the nextkövetkező time you find yourselfsaját magad
Tehát ha legközelebb
egy koromfekete titok mélyén,
08:40
in a pitch-blackkoromsötét closetbeépített szekrény clutchingszorongatta your grenadegránát,
a gránátodat szorongatva találod magad,
08:42
know we have all been there before.
tudd, hogy ezt már mind átéltük.
08:44
And you maylehet feel so very aloneegyedül, but you are not.
Lehet, hogy egyedül érzed magad,
de nem így van.
08:48
And we know it's hardkemény but we need you out here,
És tudjuk, hogy nehéz,
de a valódi énedre van szükségünk,
08:51
no matterügy what your wallsfalak are madekészült of,
akármiről is legyen szó.
08:54
because I guaranteegarancia you there are othersmások
Garantálom, vannak mások is,
08:57
peeringpeering throughkeresztül the keyholeskulcslyuk of theirazok closetsszekrények
akik a kulcslyukon keresztül kukucskálva
08:59
looking for the nextkövetkező bravebátor soullélek to
bustMellbőség a doorajtó opennyisd ki, so be that personszemély
keresik a következő bátor lelket,
aki kicsapja az ajtót. Légy ez a személy,
09:01
and showelőadás the worldvilág that we
are biggernagyobb than our closetsszekrények
és mutasd meg a világnak,
hogy nagyobbak vagyunk, mint a titkaink,
09:05
and that a closetbeépített szekrény is no placehely for a personszemély
és hogy nem embernek való
09:08
to trulyvalóban liveélő.
titkok között élni.
09:12
Thank you, BoulderBoulder. EnjoyÉlvezze a your night. (ApplauseTaps)
Köszönöm, Boulder.
További szép estét! (Taps)
09:13
Translated by Kata Eszter Széll
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com