English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Ash Beckham: Všichni něco skrýváme. Pojďme najít kuráž otevřít se.

Filmed:
2,716,420 views

V tomto dojemném TED talk Ash Beckham popisuje nový přístup k empatii a otevřenosti. Začíná porozuměním, že každý během nějaké životní fáze prošel těžkým obdobím. Jedinou cestou, říká Beckham, je otevřít se a vystoupit z šatníku.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonightdnes večer
Dnes večer vám budu povídat o
00:12
about comingpříchod out of the closetskříň,
vycházení ze skříní,
00:14
and not in the traditionaltradiční sensesmysl,
a to ne v tradičním slova smyslu,
00:16
not just the gaygay closetskříň.
ne pouze o skříních homosexuality.
00:17
I think we all have closetsskříně.
Myslím si, že všichni máme skříně.
00:19
Your closetskříň maysmět be tellingvyprávění someoneněkdo
Vaše skříň může být poprvé někomu povědět,
00:21
you love her for the first time,
že ji milujete,
00:23
or tellingvyprávění someoneněkdo that you're pregnanttěhotná,
nebo někomu říct, že jste těhotná,
00:25
or tellingvyprávění someoneněkdo you have cancerrakovina,
nebo někomu říct, že máte rakovinu,
00:27
or any of the other hardtvrdý conversationskonverzace
nebo jakákoliv jiná těžká konverzace,
00:30
we have throughoutpo celou dobu our livesživoty.
kterou musíme vést během našich životů.
00:32
All a closetskříň is is a hardtvrdý conversationkonverzace,
Skříň je pouze těžkou konverzací
00:34
and althoughAčkoli our topicstémata maysmět varyměnit tremendouslynesmírně,
a přestože naše témata se mohou ohromně lišit,
00:38
the experienceZkusenosti of beingbytost in
zkušenost pobytu
00:41
and comingpříchod out of the closetskříň is universaluniverzální.
a vyjití ze skříně je univerzální.
00:43
It is scaryděsivé, and we hatenenávist it, and it needspotřeby to be doneHotovo.
Je to strašidelné, nenávidíme to, ale je to nutné.
00:46
SeveralNěkolik yearsroky agopřed,
Před pár lety
00:52
I was workingpracovní at the SouthJih SideStrana WalnutOřech CafeKavárna,
jsem pracovala v South Side Walnut Cafe,
00:53
a localmístní dinervečeře in townměsto,
tamní městské restauraci,
00:57
and duringběhem my time there I would go throughpřes phasesfáze
a během té doby jsem si procházela fázemi
00:59
of militantmilitantní lesbianlesbička intensityintenzita:
militantní lesby:
01:01
not shavingholení my armpitspodpaží,
Neholila jsem si podpaží,
01:05
quotingcitovat AniAni DiFrancoDiFranco lyricstext as gospelevangelium.
citovala jsem písničky Ani DiFranco jako evangelium.
01:07
And dependingzávisí on the bagginessbagginess of my cargonáklad shortsšortky
V závislosti na vyboulení mých maskáčových kraťasů
01:10
and how recentlynedávno I had shavedoholil my headhlava,
a oholenosti hlavy,
01:13
the questionotázka would oftenčasto be sprungodpružené on me,
mi byla často pokládána otázka,
01:15
usuallyobvykle by a little kiddítě:
většinou malými dětmi.
01:17
"UmUm, are you a boychlapec or are you a girldívka?"
"Ehm, jsi kluk nebo holka?"
01:19
And there would be an awkwardtrapné silenceumlčet at the tablestůl.
U stolu nastalo trapné ticho.
01:24
I'd clenchsevření my jawčelist a little tightertěsnější,
Zatnula jsem zuby,
01:27
holddržet my coffeekáva pothrnec with a little more vengeancepomsta.
překapávací konvici držela trochu intenzivněji,
01:29
The dadTáto would awkwardlynešikovně shufflenáhodně his newspapernoviny
táta rozpačitě listoval novinami
01:32
and the mommaminka would shootstřílet a chillingchlazení stareupřený pohled at her kiddítě.
a matka toho dítěte po něm přísně koukala.
01:35
But I would say nothing,
Ale já jsem mlčela.
01:37
and I would seethenaleznete v insideuvnitř.
zatímco to ve mně vřelo.
01:39
And it got to the pointbod where everykaždý time I walkedchodil up
A tak jsem se dostala do fáze, kdy jsem byla připravena bojovat pokaždé,
01:41
to a tablestůl that had a kiddítě anywherekdekoli betweenmezi
threetři and 10 yearsroky oldstarý, I was readypřipraven to fightboj.
co jsem přišla ke stolu, kde sedělo tří až desetileté dítě.
01:43
(LaughterSmích)
(Smích)
01:47
And that is a terriblehrozný feelingpocit.
A to je hrozný pocit.
01:49
So I promisedslíbil, že myselfmoje maličkost, the nextdalší
time, I would say something.
Takže jsem si slíbila, že příště už něco řeknu.
01:51
I would have that hardtvrdý conversationkonverzace.
Dám se do té těžké konverzace.
01:55
So withinv rámci a matterhmota of weekstýdny, it happensse děje again.
Takže během několika týdnů se to stalo znovu.
01:57
"Are you a boychlapec or are you a girldívka?"
"Jsi kluk nebo holka?"
02:00
FamiliarZnámé silenceumlčet, but this time I'm readypřipraven,
Nastalo již dobře známé ticho, ale tentokrát jsem byla připravená
02:02
and I am about to go all Women'sŽeny StudiesStudie 101
a chystala jsem se probrat veškerá ženská studia
02:05
on this tablestůl. (LaughterSmích)
přesně na místě. (Smích)
02:09
I've got my BettyBetty FriedanFriedan quotescitáty.
Uměla jsem citovat Betty Friedan.
02:12
I've got my GloriaGloria SteinemSteinem quotescitáty.
Uměla jsem citovat Glorii Streinem
02:14
I've even got this little bitbit from
"VaginaVagína MonologuesMonology" I'm going to do.
Znala jsem něco z knížky Vagina Monology.
02:16
So I take a deephluboký breathdech and I look down
Takže jsem se zhluboka nadechla a podívala se dolů
02:19
and staringzíral back at me is a
four-year-oldčtyřletý girldívka in a pinkrůžový dressšaty,
kde mi pohled opětovala čtyřletá holčička v růžových šatech.
02:23
not a challengevýzva to a feministfeminismu duelSouboj,
Nebyla to výzva k feministickému duelu,
02:27
just a kiddítě with a questionotázka:
jen dítě s otázkou:
02:29
"Are you a boychlapec or are you a girldívka?"
"Jsi kluk nebo holka?"
02:32
So I take anotherdalší deephluboký breathdech,
Takže jsem se zhluboka nadechla,
02:34
squatsquat down to nextdalší to her, and say,
dřepla si vedle ní a řekla:
02:36
"Hey, I know it's kinddruh of confusingmatoucí.
"Hele, já vím, že je to trochu matoucí.
02:37
My hairvlasy is shortkrátký like a boy'schlapec,
Mám krátké vlasy, stejně jako kluk
02:39
and I wearmít na sobě boy'schlapec clothesoblečení, but I'm a girldívka,
a chlapecké oblečení, ale jsem holka.
02:41
and you know how sometimesněkdy
you like to wearmít na sobě a pinkrůžový dressšaty,
Víš, občas ráda nosíš růžové šatičky,
02:43
and sometimesněkdy you like to
wearmít na sobě your comfypohodlné jammiesPyžamo?
a někdy máš radši pohodlné pyžamo.
02:45
Well, I'm more of a comfypohodlné jammiesPyžamo kinddruh of girldívka."
Já jsem holka, co má radši to pyžamo.
02:48
And this kiddítě looksvzhled me deadmrtví in the eyeoko,
To dítě na mě vážně zíralo
02:52
withoutbez missingchybějící a beatporazit, and saysříká,
a bez zaváhání řeklo:
02:54
"My favoriteoblíbený pajamaspyžama are purplenachový with fishRyba.
"Moje oblíbené pyžamo je fialové s rybama,
02:55
Can I get a pancakePalačinka, please?"
mohla bych dostat palačinku, prosím?"
02:57
(LaughterSmích)
(Smích)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girldívka.
A to bylo vše. Jen "Oh, fajn. Jsi holka.
03:02
How about that pancakePalačinka?"
A co ta palačinka?"
03:05
It was the easiestnejjednodušší hardtvrdý conversationkonverzace
Byla to ta nejjednodušší těžká konverzace,
03:08
I have ever had.
kterou jsem kdy zažila.
03:10
And why? Because PancakePalačinka GirlDěvče and I,
Proč? Protože Palačinková holka a já,
03:12
we were bothoba realnemovitý with eachkaždý other.
jsme k sobě byly upřímné.
03:15
So like manymnoho of us,
Stejně jako mnoho z nás,
03:18
I've livedžil in a fewpár closetsskříně in my life, and yeah,
jsem žila v několika skříních,
03:20
mostvětšina oftenčasto, my wallsstěny happenedStalo to be rainbowDuha.
nejčastěji mé zdi byly duhové.
03:23
But insideuvnitř, in the darktemný,
Ale uvnitř, ve tmě,
03:25
you can't tell what colorbarva the wallsstěny are.
nemůžete říct, jako barvu mají.
03:27
You just know what it feelscítí like to livežít in a closetskříň.
Jen víte, jaký máte pocit, když žijete v šatníku.
03:29
So really, my closetskříň is no differentodlišný than yoursvaše
Takže vážně, můj šatník se neliší od vašeho,
03:33
or yoursvaše or yoursvaše.
nebo vašeho, nebo vašeho.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasonsdůvodů
Jasně, mohla bych vám říct 100 důvodů
03:39
why comingpříchod out of my closetskříň was
hardertěžší than comingpříchod out of yoursvaše,
proč vyjít z mého šatníku bylo těžší než vyjít z vašeho.
03:41
but here'stady je the thing: HardTvrdý is not relativerelativní.
Ale jde o to, že "těžké" není relativní.
03:43
HardTvrdý is hardtvrdý.
Těžké je těžké.
03:46
Who can tell me that explainingvysvětluje to
someoneněkdo you've just declareddeklarováno bankruptcybankrot
Kdo by mohl říct, že vysvětlování někomu, že jste právě vyhlásil bankrot
03:48
is hardertěžší than tellingvyprávění someoneněkdo
you just cheatedpodvedeno on them?
je těžší než říci někomu, že jste mu byl nevěrný?
03:52
Who can tell me that his comingpříchod out storypříběh
Kdo mi může říci, že jeho přiznání
03:54
is hardertěžší than tellingvyprávění your five-year-oldpět rok starý
you're gettingdostat a divorcerozvod?
je těžší než říci pětiletému dítěti, že se rozvádíte?
03:57
There is no hardertěžší, there is just hardtvrdý.
Neexistuje težší, jen těžké.
03:59
We need to stop rankingpořadí our hardtvrdý
againstproti everyonekaždý else'sjinak hardtvrdý
Potřebujeme přestat porovnávat naše "těžké" s těžkým někoho jiného,
04:03
to make us feel better or worsehorší about our closetsskříně
kvůli tomu abychom se cítili líp nebo hůř ohledně našich skříní
04:06
and just commiseratepolitovat on the
factskutečnost that we all have hardtvrdý.
a přijmout fakt, že pro každého je něco těžké.
04:09
At some pointbod in our livesživoty, we all livežít in closetsskříně,
V nějaké fázi našich životů všichni žijeme v šatnících,
04:13
and they maysmět feel safebezpečný,
a možná se v nich cítíme bezpečně,
04:16
or at leastnejméně saferbezpečnější than what lieslži
on the other sideboční of that doordveře.
nebo alespoň bezpečněji, než venku,
04:18
But I am here to tell you,
Ale jsem tu, abych vám řekla,
04:21
no matterhmota what your wallsstěny are madevyrobeno of,
že nezáleží na tom, z čeho jsou vaše stěny vyrobeny,
04:23
a closetskříň is no placemísto for a personosoba to livežít.
šatník není dobré místo k žití.
04:25
ThanksDík. (ApplausePotlesk)
Díky. (Potlesk)
04:29
So imaginepředstav si yourselfvy sám 20 yearsroky agopřed.
Představte si sebe před 20 lety.
04:32
Me, I had a ponytailohonu, a straplessbez ramínek dressšaty,
Já jsem nosila culík, šaty bez ramínek
04:36
and high-heeledvysoké podpatky shoesobuv.
a boty na vysokém podpatku.
04:41
I was not the militantmilitantní lesbianlesbička
Nebyla jsem militantní lesba
04:43
readypřipraven to fightboj any four-year-oldčtyřletý
that walkedchodil into the cafeKavárna.
připravená bojovat s jakýmkoli čtyřletým dítětem, které přišlo do kavárny.
04:44
I was frozenzamrzlý by fearstrach, curledzvlněný up in the cornerroh
Byla jsem zamrzlá strachem, skrčená v rohu
04:48
of my pitch-blackvlastností closetskříň
mého černočerného šatníku.
04:52
clutchingsvíral my gaygay grenadegranát,
Svírala jsem svůj homosexuální granát,
04:54
and movingpohybující se one musclesval is the scariestnejděsivější thing
a byť i pohnout jediným svalem byla to nejstrašidelnější,
04:57
I have ever doneHotovo.
co jsem kdy udělala.
05:00
My familyrodina, my friendspřátelé, completekompletní strangerscizinci --
Moje rodina, přátelé, úplní cizinci..
05:03
I had spentstrávil my entirecelý life
Strávila jsem celý život tím,
05:05
tryingzkoušet to not disappointzklamat these people,
že jsem se je snažila nezmást.
05:06
and now I was turningotáčení the worldsvět upsidesol Advertisement Advertisement syntosita Bay PE Bay Advertisement Tuto Advertisement PE Betite S.itaophiterodnyitaite S.ita Bay o down
A najednou jsem obracela svět vzhůru nohama,
05:08
on purposeúčel.
naschvál.
05:11
I was burninghořící the pagesstránek of the scriptskript
Spalovala jsem stránky scénářů,
05:13
we had all followednásledoval for so long,
podle kterých jsme se všichni tak dlouho chovali,
05:15
but if you do not throwhod that grenadegranát, it will killzabít you.
protože pokud nezahodíte ten granát, zabije vás.
05:17
One of my mostvětšina memorablepamátný grenadegranát tosseshodí
Jeden nejnezapomenutějších hodů granátem
05:21
was at my sister'ssestry weddingSvatba.
byl na svatbě mé sestry.
05:23
(LaughterSmích)
(Smích)
05:25
It was the first time that manymnoho in attendancedocházka
To bylo poprvé, co mnoho přítomných vědělo,
05:27
knewvěděl I was gaygay, so in doing
my maidPokojská of honorčest dutiespovinnosti,
že jsem lesba, takže jsem při plnění družičkovských povinností
05:30
in my blackČerná dressšaty and heelspodpatky,
v černých šatech a podpatcích,
05:33
I walkedchodil around to tablestabulky
obcházela stoly
05:35
and finallyKonečně landedpřistál on a tablestůl of my parents'rodičů friendspřátelé,
a konečně skončila u známých mých rodičů,
05:37
folkslidé that had knownznámý me for yearsroky.
tedy u lidí, kteří mě znali 5 let.
05:39
And after a little smallmalý talk,
one of the womenženy shoutedvykřikl out,
Po úvodním rozhovoru jedna z žen zakřičela
05:42
"I love NathanNathan LaneLane!"
"Miluji Nathana Lane!"
05:45
And the battlebitva of gaygay relatabilityrelatability, že had begunzačal.
Čímž začala bitva o soucit s homosexuály.
05:48
"AshJasan, have you ever been to the CastroCastro?"
"Ash, už jsi někdy byla v Castru?"
05:51
"Well, yeah, actuallyvlastně, we have
friendspřátelé in SanSan FranciscoFrancisco."
"No, ano, máme přátele v San Francisku."
05:53
"Well, we'vejsme never been there
but we'vejsme heardslyšel it's fabulousbáječný."
"No, my jsme tam nikdy nebyli, ale slyšela jsem, že je to tam úžasné."
05:55
"AshJasan, do you know my hairdresserkadeřnice AntonioAntonio?
"Ash, znáš mého kadeřníka Antonia?
05:58
He's really good and he has
never talkedmluvil about a girlfriendpřítelkyně."
Je výborný a nikdy nemluvil o přítelkyni"
06:00
"AshJasan, what's your favoriteoblíbený TVTV showshow?
"Ash, co je tvůj oblíbený seriál?
06:03
Our favoriteoblíbený TVTV showshow? FavoriteOblíbené: Will & GraceGrace.
Náš oblíbený seriál? Will & Grace.
06:05
And you know who we love? JackJack.
A víš, koho máme nejradši? Jacka.
06:07
JackJack is our favoriteoblíbený."
Jack je náš oblíbený."
06:08
And then one womanžena, stumpedMátl
A pak jedna žena v rozpacích
06:10
but wantingchtějí so desperatelyzoufale to showshow her supportPodpěra, podpora,
chtěla tak zoufale ukázat svou podporu
06:13
to let me know she was on my sideboční,
a dát mi najevo, že je na mé straně,
06:15
she finallyKonečně blurtedvyhrkl out,
že nakonec vyhrkla:
06:18
"Well, sometimesněkdy my husbandmanžel wearsnosí pinkrůžový shirtskošile."
"No, můj manžel někdy nosí růžové košile."
06:19
(LaughterSmích)
(Smích)
06:23
And I had a choicevýběr in that momentmoment,
V tom okamžiku jsem měla možnost volby,
06:25
as all grenadegranát throwersfrézy do.
stejně jako většina vrhačů granátů.
06:27
I could go back to my girlfriendpřítelkyně
and my gay-lovinggay milující tablestůl
Mohla jsem jít zpátky ke své přítelkyni a homo-milujícímu stolu
06:29
and mockfalešný theirjejich responsesreakce,
a zesměšnit jejich odpovědi.
06:33
chastisetrestat theirjejich unworldlinesssvětským and theirjejich inabilityneschopnost
Trestat jejich nesvětovost a neschopnost
06:35
to jumpskok throughpřes the politicallypoliticky correctopravit
gaygay hoopsobruče I had broughtpřinesl with me,
změnit názor na politicky korektní,
06:37
or I could empathizevcítit with them
nebo jsem se do nich mohla vcítit
06:40
and realizerealizovat that that was maybe one of
the hardestnejtěžší things they had ever doneHotovo,
a uvědomit si, že to je možná jedna z nějtěžších věcí, co kdy udělali.
06:43
that startingzačínající and havingmít that conversationkonverzace
Začít a vést tu koverzaci,
06:47
was them comingpříchod out of theirjejich closetsskříně.
pro ně znamenalo opustit skříně.
06:50
Sure, it would have been easysnadný
to pointbod out where they feltcítil shortkrátký.
Jasně, nebylo těžké určit oblast,
ve které se cítili slabě.
06:52
It's a lot hardertěžší to meetsetkat them where they are
Těžší je zjistit kde jsou,
06:56
and acknowledgepotvrdit the factskutečnost that they were tryingzkoušet.
a vzít na vědomí fakt, že se snažili.
06:58
And what elsejiný can you askdotázat se someoneněkdo to do but try?
A co víc můžete od někoho žádat, než snahu?
07:00
If you're going to be realnemovitý with someoneněkdo,
Když k někomu budete upřímní,
07:05
you gottamusím be readypřipraven for realnemovitý in returnvrátit se.
musíte být připraveni na opětovanou upřímnost.
07:07
So hardtvrdý conversationskonverzace are still not my strongsilný suitoblek.
Takhle těžké konverzace stále nejsou mojí silnou stránkou,
07:11
AskZeptejte se anybodyněkdo I have ever dateddatováno.
zeptejte se kohokoliv, s kým jsem chodila.
07:14
But I'm gettingdostat better, and I follownásledovat what I like to call
Ale stále se zlepšuji a následuji něco, čemu ráda říkám
07:16
the threetři PancakePalačinka GirlDěvče principleszásady.
tři principy Palačinkové holky.
07:19
Now, please viewPohled this throughpřes gay-coloredgay barevné lensesčočky,
Na toto se prosím dívejte z homosexuálova pohledu,
07:21
but know what it takes to come out of any closetskříň
ale uvědomte si, že úsilí vynaložené na jakékoli přiznání
07:25
is essentiallyv podstatě the samestejný.
je v podstatě stejné.
07:28
NumberČíslo one: Be authenticautentický.
Číslo jedna: Buďte opravdoví
07:30
Take the armorbrnění off. Be yourselfvy sám.
Sundejte brnění, buďte sami sebou.
07:33
That kiddítě in the cafeKavárna had no armorbrnění,
To dítě v kavárně žádnou zbroj nemělo,
07:34
but I was readypřipraven for battlebitva.
ale i tak jsem byla připravena k boji.
07:36
If you want someoneněkdo to be realnemovitý with you,
Pokud chcete, aby k vám byl někdo upřímný,
07:38
they need to know that you bleedpřesahu too.
dejte jim najevo, že i vy krvácíte.
07:41
NumberČíslo two: Be directPřímo. Just
say it. RipRIP the Band-AidNáplast off.
Číslo dvě: buďte přímí, prostě to řekněte, strhněte tu náplast.
07:44
If you know you are gaygay, just say it.
Jestli víte, že jste homosexuál, prostě to řekněte.
07:47
If you tell your parentsrodiče you mightmohl be gaygay,
Pokud řeknete rodičům, že jste možná gay,
07:50
they will holddržet out hopenaděje that this will changezměna.
budou doufat, že se to změní.
07:51
Do not give them that sensesmysl of falseNepravdivé hopenaděje.
Nedávejte jim ten pocit falešné naděje.
07:53
(LaughterSmích)
(Smích)
07:56
And numberčíslo threetři, and mostvětšina importantdůležité --
A číslo tři, to je nejdůležitější
07:58
(LaughterSmích)
(Smích)
08:03
Be unapologeticnesmlouvavé.
Neomlouvejte se.
08:05
You are speakingmluvení your truthpravda.
Mluvíte pravdu.
08:09
Never apologizeomlouvat se for that.
Za to se nikdy neomlouvejte.
08:11
And some folkslidé maysmět have gottendostal hurtzranit alongpodél the way,
Možná cestou zraníte pár lidí,
08:15
so sure, apologizeomlouvat se for what you've doneHotovo,
takže samozřejmě, omluvte se za to, co jste napáchali,
08:17
but never apologizeomlouvat se for who you are.
ale nikdy se neomlouvejte za to, kým jste.
08:20
And yeah, some folkslidé maysmět be disappointedzklamaný,
Jo, někoho tím možná zklamete,
08:23
but that is on them, not on you.
ale to je jejich věc, ne vaše.
08:26
Those are theirjejich expectationsočekávání
of who you are, not yoursvaše.
To jsou jejich očekávání o tom, kdo jste, ne vaše.
08:29
That is theirjejich storypříběh, not yoursvaše.
To je jejich příběh, ne váš.
08:31
The only storypříběh that matterszáležitosti
Jediný příběh, na kterém záleží,
08:36
is the one that you want to writenapsat.
je ten, který chcete napsat.
08:37
So the nextdalší time you find yourselfvy sám
Takže až si příště uvědomíte,
08:40
in a pitch-blackvlastností closetskříň clutchingsvíral your grenadegranát,
že jste v černočerném šatníku a svíráte granát,
08:42
know we have all been there before.
uvědomte si, že jsme si tím prošli všichni.
08:44
And you maysmět feel so very alonesama, but you are not.
Možná si myslíte, že v tom jste sami, ale nejste.
08:48
And we know it's hardtvrdý but we need you out here,
A všichni víme, jak je to těžké, ale potřebujeme vás tady venku.
08:51
no matterhmota what your wallsstěny are madevyrobeno of,
Nezáleží na tom, jaké jsou stěny v tvém šatníku
08:54
because I guaranteezáruka you there are othersostatní
protože vám garantuji, že jsou tu i jiní lidé,
08:57
peeringpeering throughpřes the keyholesdveřmi of theirjejich closetsskříně
nakukující skrz klíčové dírky skříní,
08:59
looking for the nextdalší bravestatečný soulduše to
bustpoprsí a doordveře openotevřeno, so be that personosoba
hledající další statečnou duši, která by otevřela dveře, tak buďte tím člověkem
09:01
and showshow the worldsvět that we
are biggervětší than our closetsskříně
a ukažte, že svět je větší než naše skříň
09:05
and that a closetskříň is no placemísto for a personosoba
a že skříň není místo,
09:08
to trulyopravdu livežít.
kde se dá opravdu žít.
09:12
Thank you, BoulderBoulder. EnjoyUžijte si your night. (ApplausePotlesk)
Děkuji, Bouldere. Užijte si večer. (Potlesk)
09:13
Translated by Vendula Němcová
Reviewed by Petr Jedelsky

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com