ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lýdia Machová: Hemligheterna bakom att lära sig ett nytt språk

Filmed:
7,231,347 views

Vill du lära dig ett nytt språk men känner du dig lite rädd eller osäker på var du ska börja? Du behöver inte någon särskild talang eller "språkgen," säger Lýdia Machová. I ett optimistiskt, inspirerande föredrag, avslöjar hon polyglotternas (flerspråkigas) hemligheter och delar med sig av fyra principer för att hjälpa dig att släppa loss din egen dolda språkbegåvning - och ha roligt medan du gör det.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learninginlärning foreignutländsk languagesspråk.
0
1760
2896
Jag älskar att lära mig främmande språk.
00:16
In factfaktum, I love it so much that I like
to learnlära sig a newny languagespråk everyvarje two yearsår,
1
4680
4056
Jag älskar det faktiskt så mycket att
jag lär mig ett nytt språk vartannat år,
00:20
currentlyför närvarande workingarbetssätt on my eighthåttonde one.
2
8760
2096
och håller just nu på med mitt åttonde.
00:22
When people find that out about me,
they always askfråga me,
3
10880
2616
När folk får veta det om mig,
frågar de alltid,
00:25
"How do you do that? What's your secrethemlighet?"
4
13520
2096
"Hur gör du? Vad är din hemlighet?"
00:27
And to be honestärlig, for manymånga yearsår,
my answersvar would be,
5
15640
3016
Och helt ärligt, under många år
svarade jag,
00:30
"I don't know. I simplyhelt enkelt
love learninginlärning languagesspråk."
6
18680
2320
"Jag vet inte. Jag älskar
att lära mig språk."
00:33
But people were never
happylycklig with that answersvar.
7
21720
2256
Men folk var aldrig nöjda med det svaret.
00:36
They wanted to know why they are spendingutgifterna
yearsår tryingpåfrestande to learnlära sig even one languagespråk,
8
24000
3976
De ville veta varför de lade år på
att lära sig ens ett språk,
00:40
never achievingatt uppnå fluencyflyt,
9
28000
1536
utan att uppnå flyt,
00:41
and here I come, learninginlärning
one languagespråk after anotherannan.
10
29560
3056
och så kommer jag
och lär mig språk efter språk.
00:44
They wanted to know
the secrethemlighet of polyglotsPolyglotter,
11
32640
2216
De ville veta polyglotternas,
00:46
people who speaktala a lot of languagesspråk.
12
34880
1720
de flerspråkigas, hemlighet.
Det fick mig att fundera också,
00:49
And that madegjord me wonderundra, too,
13
37400
1416
00:50
how do actuallyfaktiskt other polyglotsPolyglotter do it?
14
38840
2296
hur gör andra polyglotter egentligen?
00:53
What do we have in commonallmänning?
15
41160
1496
Vad har vi gemensamt?
00:54
And what is it that enablesmöjliggör us
16
42680
1936
Och vad är det som gör att vi
00:56
to learnlära sig languagesspråk
so much fastersnabbare than other people?
17
44640
2440
kan lära oss språk
så mycket fortare än andra?
00:59
I decidedbestämt to meetträffa other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Jag bestämde mig för att träffa
andra som jag och ta reda på det.
01:03
The bestbäst placeplats to meetträffa a lot of polyglotsPolyglotter
19
51760
2056
Det bästa stället
att träffa polyglotter på
01:05
is an eventhändelse where hundredshundratals
of languagespråk loversälskare
20
53840
2296
är ett event där hundratals språkälskare
01:08
meetträffa in one placeplats
to practiceöva theirderas languagesspråk.
21
56160
2856
träffas på ett ställe
för att träna på sina språk.
01:11
There are severalflera suchsådan polyglotPolyglot eventsevenemang
organizedorganiserad all around the worldvärld,
22
59040
3296
Det organiseras ett antal sådana
polyglottevenemang runt om i världen,
01:14
and so I decidedbestämt to go there
23
62360
1376
så jag beslöt att åka dit
01:15
and askfråga polyglotsPolyglotter
about the methodsmetoder that they use.
24
63760
2440
och fråga polyglotter om
de metoder som de använder.
01:19
And so I metuppfyllda BennyBenny from IrelandIrland,
25
67200
1936
Och så träffade jag Benny från Irland,
01:21
who told me that his methodmetod
is to startStart speakingtala from day one.
26
69160
4160
som berättade att hans metod
är att börja tala från dag ett.
01:26
He learnslär sig a few phrasesFraser
from a travelresa phrasebookParlör
27
74240
2896
Han lär sig några fraser
från en reseparlör
och går och träffar infödda talare
01:29
and goesgår to meetträffa nativeinföding speakershögtalare
28
77160
1576
01:30
and startsbörjar havinghar conversationskonversationer
with them right away.
29
78760
2816
och samtalar med dem med en gång.
01:33
He doesn't mindsinne makingtillverkning
even 200 mistakesmisstag a day,
30
81600
2776
Han bryr sig inte om han gör
200 fel på en dag,
01:36
because that's how he learnslär sig,
basedbaserad on the feedbackåterkoppling.
31
84400
2440
för det är så han lär sig,
baserat på responsen.
01:39
And the bestbäst thing is, he doesn't
even need to travelresa a lot todayi dag,
32
87480
3136
Och det bästa är, att han inte ens
behöver resa mycket idag,
01:42
because you can easilylätt have
conversationskonversationer with nativeinföding speakershögtalare
33
90640
2936
eftersom man enkelt och bekvämt
kan samtala med infödda talare
01:45
from the comfortbekvämlighet of
your livinglevande roomrum, usinganvänder sig av websiteswebbplatser.
34
93600
2696
i sitt eget vardagsrum
genom att använda webbsidor.
01:48
I alsoockså metuppfyllda LucasLucas from BrazilBrasilien
35
96320
1776
Jag mötte också Lucas från Brasilien
01:50
who had a really interestingintressant
methodmetod to learnlära sig RussianRyska.
36
98120
2480
som lärde sig ryska
på ett mycket intressant sätt.
01:53
He simplyhelt enkelt addedLagt till a hundredhundra randomslumpmässig
RussianRyska speakershögtalare on SkypeSkype as friendsvänner,
37
101200
5656
Han lade slumpvis till hundra
rysktalande som vänner på Skype,
01:58
and then he openedöppnad
a chatchatt windowfönster with one of them
38
106880
3896
och öppnade sedan
ett chattfönster med en av dem
02:02
and wroteskrev "HiHej" in RussianRyska.
39
110800
1440
och skrev "Hej" på ryska.
02:05
And the personperson repliedsvarade, "HiHej, how are you?"
40
113000
2576
Och personen svarade, "Hej, hur mår du?"
02:07
LucasLucas copiedkopierade this and put it
into a texttext windowfönster with anotherannan personperson,
41
115600
4456
Lucas kopierade detta och klistrade in det
i ett chattfönster med en annan person,
02:12
and the personperson repliedsvarade,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
och den personen svarade,
"Jag mår bra, tack, och du?"
02:15
LucasLucas copiedkopierade this
back to the first personperson,
43
123680
2976
Lucas kopierade detta tillbaka till
den första personen,
02:18
and in this way, he had two strangersfrämlingar
have a conversationkonversation with eachvarje other
44
126680
3456
och på det viset, fick han två främlingar
att samtala med varandra
02:22
withoututan knowingmenande about it.
45
130160
1416
utan att de visste om det.
02:23
(LaughterSkratt)
46
131600
1256
(Skratt)
02:24
And soonsnart he would startStart typingskriver himselfhan själv,
47
132880
1896
Och snart började han skriva själv,
02:26
because he had so manymånga
of these conversationskonversationer
48
134800
2136
eftersom han hade så många sådana samtal
02:28
that he figuredfigured out how
the RussianRyska conversationkonversation usuallyvanligtvis startsbörjar.
49
136960
3016
att han klurade ut hur ryska samtal
vanligtvis börjar.
02:32
What an ingeniousgenial methodmetod, right?
50
140000
2336
En påhittig metod, eller hur?
02:34
And then I metuppfyllda polyglotsPolyglotter who always startStart
by imitatingimitera soundsljud of the languagespråk,
51
142360
4496
Sedan träffade jag polyglotter som alltid
börjar med att härma ljuden i språket,
02:38
and othersandra who always learnlära sig the 500
mostmest frequentfrekvent wordsord of the languagespråk,
52
146880
4416
andra som alltid lär sig de
500 vanligaste orden i språket,
02:43
and yetän othersandra who always startStart
by readingläsning about the grammargrammatik.
53
151320
3400
och ytterligare andra som alltid
börjar med att läsa om grammatiken.
02:47
If I askedfrågade a hundredhundra differentannorlunda polyglotsPolyglotter,
54
155600
2296
Om jag frågade hundra olika polyglotter,
02:49
I heardhört a hundredhundra differentannorlunda
approachestillvägagångssätt to learninginlärning languagesspråk.
55
157920
3616
så hörde jag hundra olika sätt
att lära sig språk på.
02:53
EverybodyAlla seemsverkar to have a uniqueunik way
they learnlära sig a languagespråk,
56
161560
3616
Alla verkade ha sitt unika sätt
att lära sig språk,
02:57
and yetän we all come to the samesamma resultresultat
of speakingtala severalflera languagesspråk fluentlyflytande.
57
165200
3880
och ändå lyckas vi alla att lära oss tala
flera språk flytande.
03:02
And as I was listeninglyssnande to these polyglotsPolyglotter
tellingtalande me about theirderas methodsmetoder,
58
170120
4296
Medan jag lyssnade på dessa polyglotter
som berättade om sina metoder,
03:06
it suddenlyplötsligt dawnedgrydde on me:
59
174440
2296
så slog det mig plötsligt:
03:08
the one thing we all have in commonallmänning
60
176760
3136
det vi alla har gemensamt
03:11
is that we simplyhelt enkelt foundhittades wayssätt to enjoynjut av
the language-learningspråkinlärning processbearbeta.
61
179920
5536
är att vi har hittat sätt att njuta av
språkinlärningsprocessen.
03:17
All of these polyglotsPolyglotter
were talkingtalande about languagespråk learninginlärning
62
185480
2776
Alla dessa polyglotter
pratade om språkinlärning
03:20
as if it was great funroligt.
63
188280
1256
som om det var något kul.
03:21
You should have seensett theirderas facesansikten
64
189560
1576
Ni skulle ha sett deras ansikten
03:23
when they were showingsom visar me
theirderas colorfulfärgrik grammargrammatik chartsdiagram
65
191160
2616
när de visade mig sina
färgglada grammatiktabeller
03:25
and theirderas carefullyförsiktigt handmadehandgjort flashblixt cardskort,
66
193800
2496
och omsorgsfullt handgjorda bildkort,
03:28
and theirderas statisticsstatistik
about learninginlärning vocabularyordförråd usinganvänder sig av appsappar,
67
196320
3016
och statistik över ordinlärning
med hjälp av appar,
03:31
or even how they love to cookkock
basedbaserad on recipesrecept in a foreignutländsk languagespråk.
68
199360
4200
eller hur de älskade att laga mat
utifrån recept på ett främmande språk.
03:36
All of them use differentannorlunda methodsmetoder,
69
204680
1736
De använde alla olika metoder,
03:38
but they always make sure
it's something that they personallypersonligen enjoynjut av.
70
206440
3776
men det var alltid något
som de personligen gillade att göra.
03:42
I realizedinsåg that this is actuallyfaktiskt
how I learnlära sig languagesspråk myselfjag själv.
71
210240
3896
Jag insåg att det är så här
jag själv lär mig språk.
03:46
When I was learninginlärning SpanishSpanska,
I was boreduttråkad with the texttext in the textbooklärobok.
72
214160
3576
När jag höll på att lära mig spanska
tröttnade jag på texten i läroboken.
03:49
I mean, who wants to readläsa about JoseJose
73
217760
1736
Jag menar, vem vill läsa om Jose
03:51
askingbe about the directionsvägbeskrivning
to the traintåg stationstation. Right?
74
219520
3136
som frågar efter vägen till
järnvägsstationen?
03:54
I wanted to readläsa "HarryHarry PotterPotter" insteadistället,
75
222680
2336
Jag ville läsa "Harry Potter" istället,
03:57
because that was
my favoritefavorit- bookbok as a childbarn,
76
225040
2136
för det var min favoritbok
när jag var barn,
03:59
and I have readläsa it manymånga timesgånger.
77
227200
1656
och jag har läst den många gånger.
04:00
So I got the SpanishSpanska translationöversättning
of "HarryHarry PotterPotter" and startedsatte igång readingläsning,
78
228880
3616
Jag skaffade den spanska översättningen
av "Harry Potter" och började läsa,
04:04
and sure enoughtillräckligt, I didn't understandförstå
almostnästan anything at the beginningbörjan,
79
232520
3336
och naturligtvis förstod jag ingenting
till att börja med,
04:07
but I kepthålls on readingläsning
because I lovedälskade the bookbok,
80
235880
2216
men jag fortsatte läsa
för jag älskade boken,
och i slutet av boken förstod jag
det mesta utan större problem.
04:10
and by the endslutet of the bookbok, I was ablestånd
to followFölj it almostnästan withoututan any problemsproblem.
81
238120
4136
04:14
And the samesamma thing happenedhände
when I was learninginlärning GermanTyska.
82
242280
2616
Och samma sak hände
när jag lärde mig tyska.
04:16
I decidedbestämt to watch "FriendsVänner,"
my favoritefavorit- sitcomsituationskomedi, in GermanTyska,
83
244920
3296
Jag bestämde mig för att titta på min
favoritserie "Vänner" på tyska,
04:20
and again, at the beginningbörjan
it was all just gibberishrotvälska.
84
248240
3096
och återigen var allt bara rappakalja
till att börja med.
04:23
I didn't know where one wordord finishedfärdiga
and anotherannan one startedsatte igång,
85
251360
3176
Jag visste inte var ett ord slutade
och ett annat började,
04:26
but I kepthålls on watchingtittar på everyvarje day
because it's "FriendsVänner."
86
254560
2656
men jag fortsatte titta varje dag
för det är "Vänner".
04:29
I can watch it in any languagespråk.
I love it so much.
87
257240
2376
Jag älskar den och kan
titta på den oavsett språk.
04:31
And after the secondandra or thirdtredje seasonsäsong,
88
259640
2016
Och efter andra eller tredje säsongen,
04:33
seriouslyallvarligt, the dialoguedialog
startedsatte igång to make sensekänsla.
89
261680
2360
började dialogen
på fullt allvar bli förståelig.
04:37
I only realizedinsåg this
after meetingmöte other polyglotsPolyglotter.
90
265080
3056
Jag insåg detta först efter att
ha träffat andra polyglotter.
04:40
We are no geniusesGenier
91
268160
1576
Vi är inga genier
04:41
and we have no shortcutgenväg
to learninginlärning languagesspråk.
92
269760
2416
och vi har inga genvägar till
att lära oss språk.
04:44
We simplyhelt enkelt foundhittades wayssätt
how to enjoynjut av the processbearbeta,
93
272200
3816
Vi har bara hittat sätt
att njuta av processen,
04:48
how to turnsväng languagespråk learninginlärning
from a boringtråkig schoolskola subjectämne
94
276040
3376
att förvandla språkinlärning
från ett tråkigt skolämne
04:51
into a pleasantbehaglig activityaktivitet
whichsom you don't mindsinne doing everyvarje day.
95
279440
3200
till en trevlig aktivitet
som du gärna gör varje dag.
04:55
If you don't like writingskrift
wordsord down on paperpapper,
96
283520
2176
Om du inte gillar
att skriva ord på papper,
04:57
you can always typetyp them in an appapp.
97
285720
1696
kan du alltid skriva dem i en app.
04:59
If you don't like listeninglyssnande
to boringtråkig textbooklärobok materialmaterial,
98
287440
2816
Om du inte gillar att lyssna
på ett tråkigt läromedel,
05:02
find interestingintressant contentinnehåll on YouTubeYouTube
or in podcastsPodcasts for any languagespråk.
99
290280
4296
hitta något intressant på YouTube
eller i poddar på andra språk.
05:06
If you're a more introvertedintrovert personperson
100
294600
1696
Om du är en mer introvert person
05:08
and you can't imaginetänka speakingtala
to nativeinföding speakershögtalare right away,
101
296320
3016
och inte kan tänka dig att prata
med infödda talare genast,
05:11
you can applytillämpa the methodmetod of self-talksjälv-talk.
102
299360
2336
kan du använda dig av metoden självprat.
05:13
You can talk to yourselfsjälv
in the comfortbekvämlighet of your roomrum,
103
301720
2576
Du kan prata med dig själv
i hemmets trygga vrå,
05:16
describingbeskriver your plansplaner for the weekendhelgen,
how your day has been,
104
304320
2896
beskriva dina planer för helgen,
hur din dag har varit,
05:19
or even take a randomslumpmässig
picturebild from your phonetelefon
105
307240
2136
eller ta ett slumpvis foto
från din telefon
05:21
and describebeskriva the picturebild
to your imaginaryimaginära friendvän.
106
309400
3736
och beskriv det för din låtsaskompis.
05:25
This is how polyglotsPolyglotter learnlära sig languagesspråk,
107
313160
2496
Det är så här polyglotter lär sig språk,
05:27
and the bestbäst newsNyheter is,
it's availabletillgängliga to anyonenågon
108
315680
2856
och det bästa är att det är
tillgängligt för den
05:30
who is willingvillig to take the learninginlärning
into theirderas ownegen handshänder.
109
318560
2680
som är villig att ta ansvar för
sitt eget lärande.
05:34
So meetingmöte other polyglotsPolyglotter
helpedhjälpte me realizeinse
110
322520
2096
Så genom att möta
andra polyglotter insåg jag
05:36
that it is really crucialavgörande
to find enjoymentnjutning
111
324640
3016
att det verkligen är viktigt
att finna glädje
05:39
in the processbearbeta of learninginlärning languagesspråk,
112
327680
2096
i språkinlärningsprocessen,
05:41
but alsoockså that joyglädje in itselfsig is not enoughtillräckligt.
113
329800
3040
men också att den glädjen
inte är nog i sig själv.
05:45
If you want to achieveuppnå fluencyflyt
in a foreignutländsk languagespråk,
114
333680
2736
Om du vill tala
ett främmande språk flytande,
05:48
you'lldu kommer alsoockså need to applytillämpa
threetre more principlesprinciper.
115
336440
2480
måste du också tillämpa
tre andra principer.
05:51
First of all, you'lldu kommer need
effectiveeffektiv methodsmetoder.
116
339760
2600
För det första behöver du
effektiva metoder.
05:55
If you try to memorizememorera a listlista of wordsord
for a testtesta tomorrowi morgon,
117
343160
3416
Om du försöker memorera en lista med ord
inför morgondagens prov,
05:58
the wordsord will be storedlagrade
in your short-termkortsiktigt memoryminne
118
346600
2376
kommer orden att lagras
i ditt korttidsminne
06:01
and you'lldu kommer forgetglömma them after a few daysdagar.
119
349000
1905
och några dagar senare har du glömt dem.
06:03
If you, howeverdock,
want to keep wordsord long termtermin,
120
351400
2936
Om du istället vill minnas orden
på lång sikt,
06:06
you need to reviserevidera them
in the coursekurs of a few daysdagar repeatedlyupprepat
121
354360
2936
behöver du repetera dem återkommande
under några dagars tid
06:09
usinganvänder sig av the so-calledså kallade spacerymden repetitionupprepning.
122
357320
2216
genom att använda så kallad
spaced repetition.
06:11
You can use appsappar whichsom are basedbaserad
on this systemsystemet suchsådan as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Du kan använda appar baserade på
det här systemet som Anki eller Memrise,
06:15
or you can writeskriva listslistor of wordord
in a notebookanteckningsboken usinganvänder sig av the GoldlistGuld lista methodmetod,
124
363840
3336
eller så kan du skriva listor med ord
och använda Goldlistmetoden,
06:19
whichsom is alsoockså very popularpopulär
with manymånga polyglotsPolyglotter.
125
367200
2696
som också är mycket omtyckt
av många polyglotter.
06:21
If you're not sure whichsom methodsmetoder are
effectiveeffektiv and what is availabletillgängliga out there,
126
369920
3736
Om du inte är säker på vilka metoder
som är effektiva och vad som finns,
06:25
just checkkolla upp out polyglots'Polyglotter
YouTubeYouTube channelskanaler and websiteswebbplatser
127
373680
3016
kolla på polyglotters YouTube-kanaler
och webbsidor
06:28
and get inspirationinspiration from them.
128
376720
1776
och bli inspirerad av dem.
06:30
If it worksArbetar for them,
it will mostmest probablyförmodligen work for you too.
129
378520
2920
Om det funkar för dem, kommer det
säkert också funka för dig.
06:34
The thirdtredje principleprincip to followFölj
130
382840
1976
Den tredje principen att följa
06:36
is to createskapa a systemsystemet in your learninginlärning.
131
384840
2160
är att skapa ett system i ditt lärande.
06:39
We're all very busyupptagen and no one
really has time to learnlära sig a languagespråk todayi dag.
132
387720
4216
Vi är alla upptagna idag och ingen har
egentligen tid att lära sig ett språk.
06:43
But we can createskapa that time
if we just planplanen a bitbit aheadett huvud.
133
391960
3776
Men vi kan skapa den tiden
om vi bara planerar lite i förväg.
06:47
Can you wakevakna up 15 minutesminuter earliertidigare
than you normallyi vanliga fall do?
134
395760
3416
Kan du stiga upp
15 minuter tidigare än du brukar?
06:51
That would be the perfectperfekt time
to reviserevidera some vocabularyordförråd.
135
399200
3296
Det vore en perfekt tid
att repetera glosor.
06:54
Can you listen to a podcastPodcast
on your way to work while drivingkörning?
136
402520
3736
Kan du lyssna på en podd
medan du kör till jobbet?
06:58
Well, that would be great
to get some listeninglyssnande experienceerfarenhet.
137
406280
3456
Det vore ett bra sätt
att träna hörförståelse.
07:01
There are so manymånga things we can do
withoututan even planningplanera that extraextra time,
138
409760
3456
Det finns så många saker vi kan göra
utan att ens planera för det,
07:05
suchsådan as listeninglyssnande to podcastsPodcasts
on our way to work
139
413240
2656
som att lyssna på poddar
på väg till jobbet
07:07
or doing our householdhushåll choressysslor.
140
415920
1656
eller vid hushållsarbete.
07:09
The importantViktig thing is
to createskapa a planplanen in the learninginlärning.
141
417600
3296
Det viktigaste är att skapa
en plan för lärandet.
07:12
"I will practiceöva speakingtala
everyvarje TuesdayTisdag and ThursdayTorsdag
142
420920
2496
"Jag ska träna på att tala varje
tisdag och torsdag
07:15
with a friendvän for 20 minutesminuter.
143
423440
2056
med en vän i 20 minuter.
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videovideo-
while havinghar breakfastfrukost."
144
425520
4416
Jag ska lyssna på en YouTube-video
medan jag äter frukost."
07:21
If you createskapa a systemsystemet in your learninginlärning,
145
429960
2136
Om du skapar ett system i ditt lärande,
07:24
you don't need to find that extraextra time,
146
432120
1896
behöver du inte hitta den extra tiden,
07:26
because it will becomebli
a partdel of your everydayvarje dag life.
147
434040
2440
eftersom det blir en del av din vardag.
07:29
And finallytill sist, if you want to learnlära sig
a languagespråk fluentlyflytande,
148
437880
3216
Slutligen, om du vill lära dig
ett språk flytande,
07:33
you need alsoockså a bitbit of patiencetålamod.
149
441120
2720
behöver du också ha lite tålamod.
07:36
It's not possiblemöjlig to learnlära sig
a languagespråk withininom two monthsmånader,
150
444600
2736
Det är omöjligt att lära sig ett språk
på två månader,
07:39
but it's definitelydefinitivt possiblemöjlig to make
a visiblesynlig improvementförbättring in two monthsmånader,
151
447360
3896
men det är absolut möjligt att göra
tydliga framsteg på två månader,
07:43
if you learnlära sig in smallsmå chunksbitar everyvarje day
in a way that you enjoynjut av.
152
451280
3736
om du lär dig lite varje dag
på ett sätt som du gillar.
07:47
And there is nothing
that motivatesmotiverar us more
153
455040
2136
Och det finns inget som motiverar oss mer
07:49
than our ownegen successframgång.
154
457200
1240
än vår egen framgång.
07:51
I vividlylivligt rememberkom ihåg the momentögonblick
155
459120
1896
Jag kommer tydligt ihåg ögonblicket
07:53
when I understoodförstått the first jokeskämt
in GermanTyska when watchingtittar på "FriendsVänner."
156
461040
3680
när jag förstod det första skämtet
på tyska när jag tittade på "Vänner."
07:57
I was so happylycklig and motivatedmotiverade
157
465280
1856
Jag var så glad och motiverad
07:59
that I just kepthålls on watchingtittar på that day
two more episodesavsnitt,
158
467160
3016
att jag tittade på två avsnitt till
den dagen,
08:02
and as I kepthålls watchingtittar på,
159
470200
1736
och när jag fortsatte titta,
08:03
I had more and more of those momentsstunder
of understandingförståelse, these little victoriesSegrar,
160
471960
4216
upplevde jag alltfler ögonblick av
förståelse, dessa små segrar,
08:08
and stepsteg by stepsteg, I got to a levelnivå
where I could use the languagespråk
161
476200
3456
och steg för steg kom jag till en nivå
där jag kunde använda språket
08:11
freelyfritt and fluentlyflytande to expressuttrycka anything.
162
479680
2856
fritt och flytande för att prata
om vadsomhelst.
08:14
This is a wonderfulunderbar feelingkänsla.
163
482560
1520
Det är en fantastisk känsla.
08:16
I can't get enoughtillräckligt of that feelingkänsla,
164
484800
1696
Jag får inte nog av den känslan,
08:18
and that's why I learnlära sig
a languagespråk everyvarje two yearsår.
165
486520
2816
det är därför jag lär mig
ett nytt språk vartannat år.
08:21
So this is the wholehela polyglotPolyglot secrethemlighet.
166
489360
2056
Så det är polyglotternas hela hemlighet.
08:23
Find effectiveeffektiv methodsmetoder
whichsom you can use systematicallysystematiskt
167
491440
2856
Hitta effektiva metoder som du
kan använda systematiskt
08:26
over the periodperiod of some time
in a way whichsom you enjoynjut av,
168
494320
3296
över en viss tid
på ett sätt som du gillar,
08:29
and this is how polyglotsPolyglotter learnlära sig
languagesspråk withininom monthsmånader, not yearsår.
169
497640
3880
och det är såhär polyglotter lär sig
språk på några månader, inte år.
08:35
Now, some of you mayMaj be thinkingtänkande,
170
503160
1616
Nu tänker säkert några av er,
08:36
"That's all very nicetrevlig
to enjoynjut av languagespråk learninginlärning,
171
504800
2336
"Det låter ju bra att njuta av
språkinlärning,
08:39
but isn't the realverklig secrethemlighet
that you polyglotsPolyglotter
172
507160
2536
men är inte hemligheten egentligen att
ni polyglotter
08:41
are just supersuper talentedbegåvad
and mostmest of us aren'tinte?"
173
509720
2600
är superbegåvade medan
de flesta av oss inte är det?"
08:45
Well, there's one thing
I haven'thar inte told you about BennyBenny and LucasLucas.
174
513320
3080
Nåväl, det är något som jag inte
har berättat om Benny och Lucas.
08:49
BennyBenny had 11 yearsår of IrishIrländska GaelicGaeliska
and fivefem yearsår of GermanTyska at schoolskola.
175
517159
5817
Benny hade läst irländsk gaeliska i 11 år
och tyska i 5 år i skolan.
08:55
He couldn'tkunde inte speaktala them
at all when graduatingexamen.
176
523000
3216
Han kunde inte tala dem
när han tog examen.
08:58
Up to the ageålder of 21, he thought
he didn't have the languagespråk genegen
177
526240
4176
Fram till 21 års ålder trodde han inte
att han hade språkgenen
09:02
and he could not speaktala anotherannan languagespråk.
178
530440
2416
och han kunde inte tala något annat språk.
09:04
Then he startedsatte igång to look
for his way of learninginlärning languagesspråk,
179
532880
2936
Sedan börjande han leta efter sitt sätt
att lära sig språk på,
09:07
whichsom was speakingtala to nativeinföding speakershögtalare
and getting feedbackåterkoppling from them,
180
535840
3856
och det var genom att tala med
infödda talare och få respons från dem,
09:11
and todayi dag BennyBenny can easilylätt
have a conversationkonversation in 10 languagesspråk.
181
539720
3960
och idag kan Benny lätt samtala
på 10 olika språk.
09:17
LucasLucas triedförsökte to learnlära sig EnglishEngelska
at schoolskola for 10 yearsår.
182
545120
3296
Lucas försökte lära sig engelska
i skolan under 10 års tid.
09:20
He was one of the worstvärst studentsstudenter in classklass.
183
548440
2616
Han var en av de sämsta
eleverna i klassen.
09:23
His friendsvänner even madegjord funroligt of him
184
551080
1616
Hans vänner retades med honom
09:24
and gavegav him a RussianRyska textbooklärobok as a jokeskämt
185
552720
2616
och gav honom en rysk textbok
som ett skämt
09:27
because they thought he would never
learnlära sig that languagespråk, or any languagespråk.
186
555360
3736
eftersom de trodde att han aldrig skulle
lära sig det, eller något annat språk.
09:31
And then LucasLucas startedsatte igång
to experimentexperimentera with methodsmetoder,
187
559120
2376
Sedan började Lucas testa olika metoder,
09:33
looking for his ownegen way to learnlära sig,
188
561520
1800
och letade efter sitt sätt att lära,
09:36
for exampleexempel, by havinghar SkypeSkype chatchatt
conversationskonversationer with strangersfrämlingar.
189
564520
4176
till exempel genom att ha Skypesamtal
med främlingar.
09:40
And after just 10 yearsår,
190
568720
1816
Och efter bara 10 år,
09:42
LucasLucas is ablestånd to speaktala
11 languagesspråk fluentlyflytande.
191
570560
3320
kan Lucas nu tala 11 språk flytande.
09:47
Does that soundljud like a miraclemirakel?
192
575000
1560
Låter det som ett mirakel?
09:49
Well, I see suchsådan miraclesmirakel
everyvarje singleenda day.
193
577440
2600
Jag ser sådana mirakel varenda dag.
09:52
As a languagespråk mentormentor,
194
580760
1336
Som språkmentor,
09:54
I help people learnlära sig
languagesspråk by themselvessig själva,
195
582120
2416
hjälper jag folk att lära sig språk
på egen hand,
09:56
and I see this everyvarje day.
196
584560
1296
och ser det här dagligen.
09:57
People strugglekamp with languagespråk learninginlärning
for fivefem, 10, even 20 yearsår,
197
585880
4176
Folk som kämpar med språkinlärning i
5, 10, till och med 20 år,
10:02
and then they suddenlyplötsligt take
theirderas learninginlärning into theirderas ownegen handshänder,
198
590080
3856
och sedan tar de plötsligt
inlärningen i egna händer,
10:05
startStart usinganvänder sig av materialsmaterial whichsom they enjoynjut av,
more effectiveeffektiv methodsmetoder,
199
593960
3296
börjar använda material som de gillar,
effektivare metoder,
10:09
or they startStart trackingspårning theirderas learninginlärning
200
597280
1816
eller börjar hålla koll på lärandet
10:11
so that they can appreciateuppskatta
theirderas ownegen progressframsteg,
201
599120
2936
så att de kan värdera sina framsteg,
10:14
and that's when suddenlyplötsligt
202
602080
1936
och det är då de plötsligt
10:16
they magicallymagiskt find the languagespråk talenttalang
that they were missingsaknas all theirderas livesliv.
203
604040
4200
och helt magiskt hittar språkbegåvningen
som de har saknat hela livet.
10:21
So if you've alsoockså triedförsökte
to learnlära sig a languagespråk
204
609480
2176
Så om du också har försökt
lära dig ett språk
10:23
and you gavegav up,
thinkingtänkande it's too difficultsvår
205
611680
2416
och gav upp eftersom
du tyckte det var för svårt
10:26
or you don't have the languagespråk talenttalang,
206
614120
2256
eller att du saknar språkbegåvning,
10:28
give it anotherannan try.
207
616400
1536
gör ett nytt försök.
10:29
Maybe you're alsoockså
just one enjoyabletrevlig methodmetod away
208
617960
2856
Kanske är du också bara
en rolig metod bort
10:32
from learninginlärning that languagespråk fluentlyflytande.
209
620840
1762
från att lära dig språket flytande.
10:34
Maybe you're just one methodmetod away
from becomingpassande a polyglotPolyglot.
210
622960
3936
Kanske är du också bara en metod bort
från att bli en polyglott.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Tack.
10:40
(ApplauseApplåder)
212
628160
4200
(Applåder)
Translated by Linda Kornberg Krogh
Reviewed by Julie Mbeyella

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com