ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lýdia Machová: Tajný recept, jak se naučit cizí jazyk

Filmed:
7,231,347 views

Chcete se naučit cizí jazyk, ale nemáte odvahu a nevíte, kde začít? Lýdia Machová tvrdí, že na to nepotřebujete žádné zvláštní nadání ani mít „buňky na jazyky“. S nadšením a inspiratívním způsobem odkrývá tajemství polyglotů (lidí, kteří ovládají několik jazyků) a prozrazuje čtyři principy, které vám pomohou objevit váš talent a bavit se při učení jazyků.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learningučení se foreignzahraniční, cizí languagesjazyků.
0
1760
2896
Hrozně ráda se učím cizí jazyky.
00:16
In factskutečnost, I love it so much that I like
to learnUčit se a newNový languageJazyk everykaždý two yearsroky,
1
4680
4056
Učení mě tak baví,
že se každé 2 roky naučím nový jazyk
00:20
currentlyv současné době workingpracovní on my eighthosmý one.
2
8760
2096
a právě teď pracuji na svém osmém.
00:22
When people find that out about me,
they always askdotázat se me,
3
10880
2616
Když se to lidé dozví,
vždycky se mě ptají:
00:25
"How do you do that? What's your secrettajný?"
4
13520
2096
„Jak to děláš? V čem je to tajemství?“
00:27
And to be honestupřímný, for manymnoho yearsroky,
my answerOdpovědět would be,
5
15640
3016
Dlouhé roky jsem jim upřímně odpovídala:
„Nevím. Prostě sa ráda učím jazyky.“
00:30
"I don't know. I simplyjednoduše
love learningučení se languagesjazyků."
6
18680
2320
00:33
But people were never
happyšťastný with that answerOdpovědět.
7
21720
2256
Ale s takovou odpovědí
nejsou nikdy spokojení.
00:36
They wanted to know why they are spendingvýdaje
yearsroky tryingzkoušet to learnUčit se even one languageJazyk,
8
24000
3976
Vždycky chtějí vědět,
proč se roky trápí s jedním jazykem
00:40
never achievingdosažení fluencyplynulost,
9
28000
1536
a stejně nemluví plynule,
00:41
and here I come, learningučení se
one languageJazyk after anotherdalší.
10
29560
3056
a pak si přijdu já,
která se učím jeden jazyk za druhým.
00:44
They wanted to know
the secrettajný of polyglotspolygloty,
11
32640
2216
Chtějí znát tajemství polyglotů,
00:46
people who speakmluvit a lot of languagesjazyků.
12
34880
1720
lidí, kteří ovládají spousty jazyků.
00:49
And that madevyrobeno me wonderdivit se, too,
13
37400
1416
A to mě přivedlo k otázce,
00:50
how do actuallyvlastně other polyglotspolygloty do it?
14
38840
2296
jak to vlastně dělají ostatní polygloti.
00:53
What do we have in commonběžný?
15
41160
1496
Co máme společného?
00:54
And what is it that enablesumožňuje us
16
42680
1936
A co nám umožňuje
00:56
to learnUčit se languagesjazyků
so much fasterrychleji than other people?
17
44640
2440
učit se jazyky mnohem
rychleji než ostatním.
00:59
I decidedrozhodl to meetsetkat other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Rozhodla jsem se sejít
s lidmi jako jsem já a zjistit to.
01:03
The bestnejlepší placemísto to meetsetkat a lot of polyglotspolygloty
19
51760
2056
Nejlepším místem, kde se dají potkat,
01:05
is an eventudálost where hundredsstovky
of languageJazyk loversmilenci
20
53840
2296
jsou setkání milovníků cizích jazyků,
01:08
meetsetkat in one placemísto
to practicepraxe theirjejich languagesjazyků.
21
56160
2856
kde se sejdou stovky lidí,
aby se v nich procvičovali.
01:11
There are severalněkolik suchtakový polyglotPolyglot eventsUdálosti
organizedorganizovaný all around the worldsvět,
22
59040
3296
Na světě existuje několik
takových organizovaných setkání,
01:14
and so I decidedrozhodl to go there
23
62360
1376
a tak jsem se tam vypravila
01:15
and askdotázat se polyglotspolygloty
about the methodsmetody that they use.
24
63760
2440
a zeptala jsem se polyglotů
na metody, které používají.
01:19
And so I metse setkal BennyBenny from IrelandIrsko,
25
67200
1936
Seznámila jsem se s Bennym z Irska,
01:21
who told me that his methodmetoda
is to startStart speakingmluvení from day one.
26
69160
4160
který mi prozradil,
že se učí mluvit hned od prvního dne.
01:26
He learnsučí se a fewpár phrasesfráze
from a travelcestovat phrasebookPhrasebook
27
74240
2896
Naučí se několik cestovních frází
z dvojjazyčné konverzace,
01:29
and goesjde to meetsetkat nativerodák speakersreproduktory
28
77160
1576
jde za nějakým rodilým mluvčím
01:30
and startszačíná havingmít conversationskonverzace
with them right away.
29
78760
2816
a hned s ním začne konverzovat.
01:33
He doesn't mindmysl makingtvorba
even 200 mistakeschyby a day,
30
81600
2776
Nevadí mu, že udělá 200 chyb denně,
01:36
because that's how he learnsučí se,
basedna základě on the feedbackzpětná vazba.
31
84400
2440
protože je to jeho způsob
založený na zpětné vazbě.
01:39
And the bestnejlepší thing is, he doesn't
even need to travelcestovat a lot todaydnes,
32
87480
3136
A nejlepší na tom je,
že dnes nemusí ani moc cestovat,
protože s rodilým mluvčím
se dá pohodlně konverzovat
01:42
because you can easilysnadno have
conversationskonverzace with nativerodák speakersreproduktory
33
90640
2936
díky internetu v pohodlí
vašeho obývacího pokoje.
01:45
from the comfortpohodlí of
your livingživobytí roompokoj, místnost, usingpoužitím websiteswebové stránky.
34
93600
2696
01:48
I alsotaké metse setkal LucasLucas from BrazilBrazílie
35
96320
1776
Potkala jsem i Lucase z Brazílie,
01:50
who had a really interestingzajímavý
methodmetoda to learnUčit se RussianRuština.
36
98120
2480
který se učil ruštinu
velmi zajímavou metodou.
01:53
He simplyjednoduše addedpřidal a hundredsto randomnáhodný
RussianRuština speakersreproduktory on SkypeSkype as friendspřátelé,
37
101200
5656
Jednoduše si na Skype přidal mezi přátele
stovku náhodně vybraných Rusů.
01:58
and then he openedotevřeno
a chatpovídat si windowokno with one of them
38
106880
3896
A pak u jednoho z nich
otevřel chatovací okno
02:02
and wrotenapsal "HiAhoj" in RussianRuština.
39
110800
1440
a rusky mu napsal: „Ahoj“.
02:05
And the personosoba repliedodpověděl, "HiAhoj, how are you?"
40
113000
2576
A ten člověk odpověděl:
„Ahoj, jak se máš?“
02:07
LucasLucas copiedzkopírovat this and put it
into a texttext windowokno with anotherdalší personosoba,
41
115600
4456
Lucas text zkopíroval do okna,
kde chatoval s dalším člověkem
02:12
and the personosoba repliedodpověděl,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
a ten na to reagoval:
„Díky, mám se dobře. A jak ty?“
02:15
LucasLucas copiedzkopírovat this
back to the first personosoba,
43
123680
2976
Lucas odpověď zkopíroval
zpět do prvního okna
02:18
and in this way, he had two strangerscizinci
have a conversationkonverzace with eachkaždý other
44
126680
3456
a tímto způsobem vedl
konverzaci 2 cizích lidí,
02:22
withoutbez knowingvědět about it.
45
130160
1416
aniž by o tom věděli.
02:23
(LaughterSmích)
46
131600
1256
(smích)
02:24
And soonjiž brzy he would startStart typingpsaní na stroji himselfsám,
47
132880
1896
Brzy už jim začínal psát sám,
protože měl pohromadě tolik konverzací,
02:26
because he had so manymnoho
of these conversationskonverzace
48
134800
2136
že poznal, jak rozhovor
v ruštině obvykle začíná.
02:28
that he figuredobrázek out how
the RussianRuština conversationkonverzace usuallyobvykle startszačíná.
49
136960
3016
Docela vynalézavá metoda, že?
02:32
What an ingeniousgeniální methodmetoda, right?
50
140000
2336
02:34
And then I metse setkal polyglotspolygloty who always startStart
by imitatingnapodobování soundszvuky of the languageJazyk,
51
142360
4496
Pak jsem potkala polygloty,
kteří vždy začínají napodobováním zvuků,
02:38
and othersostatní who always learnUčit se the 500
mostvětšina frequentčasté wordsslova of the languageJazyk,
52
146880
4416
další se pokaždé naučí
500 nejfrekventovanějších slov
02:43
and yetdosud othersostatní who always startStart
by readingčtení about the grammarGramatika.
53
151320
3400
a jiní si zase nejdřív přečtou gramatiku.
02:47
If I askedzeptal se a hundredsto differentodlišný polyglotspolygloty,
54
155600
2296
Kdybych se ptala stovky polyglotů,
02:49
I heardslyšel a hundredsto differentodlišný
approachespřístupy to learningučení se languagesjazyků.
55
157920
3616
poznala bych na sto různých metod,
jak se učit cizí jazyk.
02:53
EverybodyVšichni seemszdá se to have a uniqueunikátní way
they learnUčit se a languageJazyk,
56
161560
3616
Zdá se, že každý máme svůj
jedinečný způsob učení se,
02:57
and yetdosud we all come to the samestejný resultvýsledek
of speakingmluvení severalněkolik languagesjazyků fluentlyplynule.
57
165200
3880
a přesto dospějeme ke stejnému výsledku –
umíme mluvit plynule několika jazyky.
03:02
And as I was listeningNaslouchání to these polyglotspolygloty
tellingvyprávění me about theirjejich methodsmetody,
58
170120
4296
A jak jsem je tak poslouchala
vyprávět o svých metodách,
03:06
it suddenlyNajednou dawneddošlo on me:
59
174440
2296
náhle jsem si něco uvědomila:
03:08
the one thing we all have in commonběžný
60
176760
3136
všichni máme společnou jednu věc –
03:11
is that we simplyjednoduše foundnalezeno wayszpůsoby to enjoyužívat si
the language-learningvýuka jazyků processproces.
61
179920
5536
prostě si vždycky najdeme způsob,
jak mít z procesu učení radost.
03:17
All of these polyglotspolygloty
were talkingmluvící about languageJazyk learningučení se
62
185480
2776
Všichni polygloti vyprávěli o učení
jako o skvělé zábavě.
03:20
as if it was great funzábava.
63
188280
1256
03:21
You should have seenviděno theirjejich facestváře
64
189560
1576
Měli byste vidět jejich zápal,
03:23
when they were showingzobrazování me
theirjejich colorfulbarvitý grammarGramatika chartsgrafy
65
191160
2616
když mi ukazovali svoje
barevné gramatické tabulky,
03:25
and theirjejich carefullyopatrně handmaderuční flashblikat cardskarty,
66
193800
2496
pečlivě vystřižné karty se slovíčky,
03:28
and theirjejich statisticsstatistika
about learningučení se vocabularyslovní zásoba usingpoužitím appsaplikace,
67
196320
3016
aplikace se statistikami
úspěšnosti výuky slovní zásoby
03:31
or even how they love to cookkuchař
basedna základě on recipesrecepty in a foreignzahraniční, cizí languageJazyk.
68
199360
4200
a dokonce, jak prostřednictvím receptů
v cizím jazyce našli zálibu ve vaření.
03:36
All of them use differentodlišný methodsmetody,
69
204680
1736
Každý z nich používá jinou metodu,
03:38
but they always make sure
it's something that they personallyosobně enjoyužívat si.
70
206440
3776
ale vždycky je to něco,
co je samotné baví.
03:42
I realizeduvědomil that this is actuallyvlastně
how I learnUčit se languagesjazyků myselfmoje maličkost.
71
210240
3896
Uvědomila jsem si,
že se vlastně učím jazyky také tak.
03:46
When I was learningučení se SpanishŠpanělština,
I was boredznuděný with the texttext in the textbookučebnice.
72
214160
3576
Když jsem se učila španělsky,
texty v učebnici mě nudily.
03:49
I mean, who wants to readčíst about JoseJose
73
217760
1736
Vždyť koho by bavilo číst o Josem,
03:51
askingptát se about the directionsPokyny
to the trainvlak stationstanice. Right?
74
219520
3136
jak se ptá na cestu k vlakovému nádraží.
03:54
I wanted to readčíst "HarryHarry PotterPotter" insteadmísto toho,
75
222680
2336
Raději jsem si chtěla
přečíst Harryho Pottera,
03:57
because that was
my favoriteoblíbený bookrezervovat as a childdítě,
76
225040
2136
protože to byla má
oblíbená kniha z dětství,
03:59
and I have readčíst it manymnoho timesčasy.
77
227200
1656
kterou jsem četla už mnohokrát.
04:00
So I got the SpanishŠpanělština translationpřeklad
of "HarryHarry PotterPotter" and startedzačal readingčtení,
78
228880
3616
Proto jsem si pořídila
španělský překlad a začala číst
04:04
and sure enoughdost, I didn't understandrozumět
almosttéměř anything at the beginningzačátek,
79
232520
3336
a samozřejmě jsem ze začátku
nerozuměla skoro ničemu,
ale vydržela jsem,
protože jsem tu knihu milovala,
04:07
but I keptudržováno on readingčtení
because I lovedmiloval the bookrezervovat,
80
235880
2216
04:10
and by the endkonec of the bookrezervovat, I was ableschopný
to follownásledovat it almosttéměř withoutbez any problemsproblémy.
81
238120
4136
a ke konci už jsem byla schopná
bez problémů porozumět textu.
04:14
And the samestejný thing happenedStalo
when I was learningučení se GermanNěmčina.
82
242280
2616
A stejné to bylo,
když jsem se učila němčinu.
Rozhodla jsem se, že si Přátele,
můj oblíbený sitcom, pustím v němčině,
04:16
I decidedrozhodl to watch "FriendsPřátel,"
my favoriteoblíbený sitcomsituační komedie, in GermanNěmčina,
83
244920
3296
04:20
and again, at the beginningzačátek
it was all just gibberishblábol.
84
248240
3096
a ze začátku to zase znělo
jako naprostá hatmatilka.
04:23
I didn't know where one wordslovo finisheddokončeno
and anotherdalší one startedzačal,
85
251360
3176
Nechápala jsem, kde jedno slovo
končí a druhé začíná,
ale vydržela jsem to,
protože to byli Přátelé.
04:26
but I keptudržováno on watchingsledování everykaždý day
because it's "FriendsPřátel."
86
254560
2656
Pustila bych si je i v jiném jazyce.
Tak je miluji!
04:29
I can watch it in any languageJazyk.
I love it so much.
87
257240
2376
04:31
And after the seconddruhý or thirdTřetí seasonsezóna,
88
259640
2016
A někdy po druhé nebo třetí sérii
04:33
seriouslyvážně, the dialoguedialog
startedzačal to make sensesmysl.
89
261680
2360
začaly dávat dialogy smysl.
04:37
I only realizeduvědomil this
after meetingSetkání other polyglotspolygloty.
90
265080
3056
Tohle jsem si uvědomila
až po setkání s jinými polygloty.
04:40
We are no geniusesgéniové
91
268160
1576
Nejsme žádní géniové
04:41
and we have no shortcutzkratka
to learningučení se languagesjazyků.
92
269760
2416
a na učení se jazykům nemáme žádný fígl.
04:44
We simplyjednoduše foundnalezeno wayszpůsoby
how to enjoyužívat si the processproces,
93
272200
3816
Jednoduše si najdeme způsob,
jak si ten proces užít,
04:48
how to turnotočit se languageJazyk learningučení se
from a boringnudný schoolškola subjectpředmět
94
276040
3376
jak změnit nudný školní předmět
04:51
into a pleasantpříjemný activityaktivita
whichkterý you don't mindmysl doing everykaždý day.
95
279440
3200
v příjemnou aktivitu,
které se pak rádi věnujeme každý den.
04:55
If you don't like writingpsaní
wordsslova down on paperpapír,
96
283520
2176
Když si neradi píšete
slovíčka po papírech,
04:57
you can always typetyp them in an appaplikace.
97
285720
1696
dávejte si je prostě do aplikace.
04:59
If you don't like listeningNaslouchání
to boringnudný textbookučebnice materialmateriál,
98
287440
2816
Když nemáte rádi poslechy
nudných textů z učebnice,
05:02
find interestingzajímavý contentobsah on YouTubeYouTube
or in podcastsPodcasty for any languageJazyk.
99
290280
4296
najdete něco zajímavého na YouTube
nebo mezi podcasty ve spoustě jazyků.
05:06
If you're a more introvertedintrovertní personosoba
100
294600
1696
Pokud jste spíš introvertní typ
05:08
and you can't imaginepředstav si speakingmluvení
to nativerodák speakersreproduktory right away,
101
296320
3016
a nedokážete si představit
rozhovor přímo s rodilým mluvčím,
05:11
you can applyaplikovat the methodmetoda of self-talksebeřeč.
102
299360
2336
můžete zkusit rozhovor sami se sebou.
05:13
You can talk to yourselfvy sám
in the comfortpohodlí of your roompokoj, místnost,
103
301720
2576
V pohodlí domova se můžete rozhovořit
05:16
describingpopisuje your plansplány for the weekendvíkend,
how your day has been,
104
304320
2896
o svých plánech na víkend,
jak jste se celý den měli,
05:19
or even take a randomnáhodný
pictureobrázek from your phonetelefon
105
307240
2136
nebo třeba něco náhodně vyfotit telefonem
05:21
and describepopsat the pictureobrázek
to your imaginaryimaginární friendpřítel.
106
309400
3736
a zkusit fotku popsat
svému imaginárnímu kamarádovi.
05:25
This is how polyglotspolygloty learnUčit se languagesjazyků,
107
313160
2496
Takhle se polygloti učí jazyky
05:27
and the bestnejlepší newszprávy is,
it's availabledostupný to anyonekdokoliv
108
315680
2856
a dobrá zpráva je,
že je to způsob dostupný každému,
05:30
who is willingochotný to take the learningučení se
into theirjejich ownvlastní handsruce.
109
318560
2680
kdo chce převzít iniciativu
s učením do vlastních rukou.
05:34
So meetingSetkání other polyglotspolygloty
helpedpomohl me realizerealizovat
110
322520
2096
Na setkáních s ostatními
jsem si uvědomila,
05:36
that it is really crucialrozhodující
to find enjoymentzážitek
111
324640
3016
že najít zábavu v procesu učení
je opravdu klíčové,
05:39
in the processproces of learningučení se languagesjazyků,
112
327680
2096
05:41
but alsotaké that joyradost in itselfsám is not enoughdost.
113
329800
3040
ale také, že samotná zábava nestačí.
05:45
If you want to achievedosáhnout fluencyplynulost
in a foreignzahraniční, cizí languageJazyk,
114
333680
2736
Pokud chcete mluvit cizím jazykem plynule,
05:48
you'llBudete alsotaké need to applyaplikovat
threetři more principleszásady.
115
336440
2480
budete muset aplikovat
ještě další tří principy.
05:51
First of all, you'llBudete need
effectiveefektivní methodsmetody.
116
339760
2600
Jako vůbec první budete
potřebovat efektivní metodu.
05:55
If you try to memorizememorovat a listseznam of wordsslova
for a testtest tomorrowzítra,
117
343160
3416
Když se nadrtíte seznam slovíček
na zítřejší test,
05:58
the wordsslova will be storedUloženo
in your short-termkrátkodobý memoryPaměť
118
346600
2376
uloží se vám do krátkodobé paměti
06:01
and you'llBudete forgetzapomenout them after a fewpár daysdnů.
119
349000
1905
a po pár dnech je zapomenete.
06:03
If you, howevernicméně,
want to keep wordsslova long termobdobí,
120
351400
2936
Ale když si je chcete
pamatovat delší dobu,
06:06
you need to reviserevidovat them
in the coursechod of a fewpár daysdnů repeatedlyopakovaně
121
354360
2936
musíte si je vždy
po několika dnech zopakovat
06:09
usingpoužitím the so-calledtakzvaný spaceprostor repetitionopakování.
122
357320
2216
metodou intervalového opakování.
06:11
You can use appsaplikace whichkterý are basedna základě
on this systemSystém suchtakový as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Můžete použít aplikace Anki a Memrise,
které jsou na tomto systému založené,
nebo si můžete do sešitu přepisovat
seznamy slovíček metodou Goldlist,
06:15
or you can writenapsat listsseznamy of wordslovo
in a notebookzápisník usingpoužitím the GoldlistGoldlist methodmetoda,
124
363840
3336
06:19
whichkterý is alsotaké very popularoblíbený
with manymnoho polyglotspolygloty.
125
367200
2696
která je mezi polygloty
také hodně oblíbená.
06:21
If you're not sure whichkterý methodsmetody are
effectiveefektivní and what is availabledostupný out there,
126
369920
3736
Pokud si nejste jistí, které metody
jsou efektivní nebo které existují,
mrkněte se na kanály v YouTube
nebo na stránky polyglotů
06:25
just checkkontrola out polyglots'polygloty
YouTubeYouTube channelskanálů and websiteswebové stránky
127
373680
3016
06:28
and get inspirationinspirace from them.
128
376720
1776
a nechejte se jimi inspirovat.
06:30
If it workspráce for them,
it will mostvětšina probablypravděpodobně work for you too.
129
378520
2920
Když jim jejich metody fungují,
budou většinou fungovat i vám.
06:34
The thirdTřetí principlezásada to follownásledovat
130
382840
1976
Třetí princip spočívá v tom,
06:36
is to createvytvořit a systemSystém in your learningučení se.
131
384840
2160
že si do učení zavedete systém.
06:39
We're all very busyzaneprázdněný and no one
really has time to learnUčit se a languageJazyk todaydnes.
132
387720
4216
Dnes jsou všichni zaneprázdnění
a nikdo nemá čas se učit jazyky.
06:43
But we can createvytvořit that time
if we just planplán a bitbit aheadvpřed.
133
391960
3776
Ale když si dopředu věci trochu
naplánujete, dá se čas ušetřit.
06:47
Can you wakeprobudit up 15 minutesminut earlierdříve
than you normallynormálně do?
134
395760
3416
Zvládli byste třeba vstávat
o 15 minut dřív než obvykle?
06:51
That would be the perfectperfektní time
to reviserevidovat some vocabularyslovní zásoba.
135
399200
3296
Ten čas by se dal skvěle využít
na zopakování slovíček.
06:54
Can you listen to a podcastPodcast
on your way to work while drivingřízení?
136
402520
3736
Nešlo by třeba poslouchat podcasty
v autě cestou do práce?
06:58
Well, that would be great
to get some listeningNaslouchání experienceZkusenosti.
137
406280
3456
Skvěle by se to hodilo
k procvičování poslechu.
07:01
There are so manymnoho things we can do
withoutbez even planningplánování that extradalší time,
138
409760
3456
Spousta věcí se dá dělat,
aniž byste museli šetřit časem
07:05
suchtakový as listeningNaslouchání to podcastsPodcasty
on our way to work
139
413240
2656
jako v případě poslouchání
podcastů cestou do práce
07:07
or doing our householdDomácnost choresdomácí práce.
140
415920
1656
nebo při dělání domácích prací.
07:09
The importantdůležité thing is
to createvytvořit a planplán in the learningučení se.
141
417600
3296
Důležité je vytvořit si plán,
kdy se máte učit.
07:12
"I will practicepraxe speakingmluvení
everykaždý TuesdayÚterý and ThursdayČtvrtek
142
420920
2496
„Každé úterý a čtvrtek
si budu s kamarádem
07:15
with a friendpřítel for 20 minutesminut.
143
423440
2056
20 minut procvičovat konveraci.“
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videovideo
while havingmít breakfastsnídaně."
144
425520
4416
„Během snídaně budu poslouchat
video na YouTube.“
07:21
If you createvytvořit a systemSystém in your learningučení se,
145
429960
2136
Když se budete učit systematicky,
07:24
you don't need to find that extradalší time,
146
432120
1896
nebude vás to stát žádný čas navíc,
07:26
because it will becomestát
a partčást of your everydaykaždý den life.
147
434040
2440
protože se učení stane
součástí vašeho každodenního života.
07:29
And finallyKonečně, if you want to learnUčit se
a languageJazyk fluentlyplynule,
148
437880
3216
A konečně, pokud se chcete
naučit plynně ovládat jazyk,
07:33
you need alsotaké a bitbit of patiencetrpělivost.
149
441120
2720
bude to chtít i trochu trpělivosti.
07:36
It's not possiblemožný to learnUčit se
a languageJazyk withinv rámci two monthsměsíců,
150
444600
2736
Jazyk se nedá naučit během dvou měsíců,
07:39
but it's definitelyrozhodně possiblemožný to make
a visibleviditelné improvementzlepšení in two monthsměsíců,
151
447360
3896
ale když se budete bavit učením
po malých krůčcích každý den,
07:43
if you learnUčit se in smallmalý chunkskusy everykaždý day
in a way that you enjoyužívat si.
152
451280
3736
dá se během té doby
udělat viditelný pokrok.
07:47
And there is nothing
that motivatesmotivuje us more
153
455040
2136
Na světě není nic, co by nás
motivovalo víc než vlastní úspěch.
07:49
than our ownvlastní successúspěch.
154
457200
1240
07:51
I vividlyživě rememberpamatovat the momentmoment
155
459120
1896
Dodnes si živě pamatuji ten okamžik,
07:53
when I understoodrozuměli the first jokežert
in GermanNěmčina when watchingsledování "FriendsPřátel."
156
461040
3680
kdy jsem při sledování Přátel
pochopila první vtip v němčině.
07:57
I was so happyšťastný and motivatedmotivované
157
465280
1856
Byla jsem tak šťastná a motivovaná,
07:59
that I just keptudržováno on watchingsledování that day
two more episodesepizody,
158
467160
3016
že jsem si hned ten den
pustila další dva díly,
08:02
and as I keptudržováno watchingsledování,
159
470200
1736
a čím déle jsem se dívala,
08:03
I had more and more of those momentsokamžiky
of understandingporozumění, these little victoriesvítězství,
160
471960
4216
tím častěji se u mě dostavovaly
ony okamžiky pochopení, ta malá vítězství,
08:08
and stepkrok by stepkrok, I got to a levelúroveň
where I could use the languageJazyk
161
476200
3456
a krok za krokem jsem se
dostávala na úroveň,
kdy jsem bez problémů a plynule
dokázala vyjádřit cokoliv.
08:11
freelysvobodně and fluentlyplynule to expressvyjádřit anything.
162
479680
2856
08:14
This is a wonderfulBáječné feelingpocit.
163
482560
1520
Je to báječný pocit.
08:16
I can't get enoughdost of that feelingpocit,
164
484800
1696
Nikdy se ho dost nenabažím,
a proto se učím každé dva roky nový jazyk.
08:18
and that's why I learnUčit se
a languageJazyk everykaždý two yearsroky.
165
486520
2816
08:21
So this is the wholeCelý polyglotPolyglot secrettajný.
166
489360
2056
V tom spočívá celé tajemství polyglotů.
08:23
Find effectiveefektivní methodsmetody
whichkterý you can use systematicallysystematicky
167
491440
2856
Najděte si efektivní metody,
které budete systematicky
08:26
over the perioddoba of some time
in a way whichkterý you enjoyužívat si,
168
494320
3296
nějaký čas používat tak,
aby vás to bavilo,
08:29
and this is how polyglotspolygloty learnUčit se
languagesjazyků withinv rámci monthsměsíců, not yearsroky.
169
497640
3880
a tímto způsobem se polygloti učí
jazyky namísto roků jen měsíce.
08:35
Now, some of you maysmět be thinkingmyslící,
170
503160
1616
Možná si teď někteří z vás myslí:
„Je sice hezké bavit se učením jazyků,
08:36
"That's all very nicepěkný
to enjoyužívat si languageJazyk learningučení se,
171
504800
2336
ale nespočívá skutečné
tajemství polyglotů v tom,
08:39
but isn't the realnemovitý secrettajný
that you polyglotspolygloty
172
507160
2536
08:41
are just supersuper talentedtalentovaný
and mostvětšina of us aren'tnejsou?"
173
509720
2600
že oni jsou super nadaní,
ale většina z nás není?“
08:45
Well, there's one thing
I haven'tnemáte told you about BennyBenny and LucasLucas.
174
513320
3080
Nuže, neřekla jsem vám
o Bennym and Lucasovi ještě něco.
08:49
BennyBenny had 11 yearsroky of IrishIrština GaelicGaelština
and fivePět yearsroky of GermanNěmčina at schoolškola.
175
517159
5817
Benny se ve škole učil
11 let irštinu a 5 let němčinu.
08:55
He couldn'tnemohl speakmluvit them
at all when graduatingabsolvování.
176
523000
3216
Když maturoval,
neuměl ani jedno ani druhé.
08:58
Up to the agestáří of 21, he thought
he didn't have the languageJazyk genegen
177
526240
4176
Až do svých 21 si myslel,
že nemá buňky na jazyky
09:02
and he could not speakmluvit anotherdalší languageJazyk.
178
530440
2416
a že další jazyk už nezvládne.
09:04
Then he startedzačal to look
for his way of learningučení se languagesjazyků,
179
532880
2936
Pak si začal hledat vlastní způsob učení,
09:07
whichkterý was speakingmluvení to nativerodák speakersreproduktory
and gettingdostat feedbackzpětná vazba from them,
180
535840
3856
jímž se mu staly konverzace
s rodilými mluvčími a zpětná vazba,
09:11
and todaydnes BennyBenny can easilysnadno
have a conversationkonverzace in 10 languagesjazyků.
181
539720
3960
a dnes už se Benny snadno
domluví 10 jazyky.
09:17
LucasLucas triedpokusil se to learnUčit se EnglishAngličtina
at schoolškola for 10 yearsroky.
182
545120
3296
Lucas se ve škole učil angličtinu 10 let.
09:20
He was one of the worstnejhorší studentsstudentů in classtřída.
183
548440
2616
Ve třídě byl jedním z nejhorších studentů.
09:23
His friendspřátelé even madevyrobeno funzábava of him
184
551080
1616
Kamarádi se bavili na jeho účet
a z legrace mu dali učebnici ruštiny,
09:24
and gavedal him a RussianRuština textbookučebnice as a jokežert
185
552720
2616
09:27
because they thought he would never
learnUčit se that languageJazyk, or any languageJazyk.
186
555360
3736
protože si mysleli, že se ten jazyk
nikdy nenaučí, vlastně jakýkoliv jazyk.
09:31
And then LucasLucas startedzačal
to experimentexperiment with methodsmetody,
187
559120
2376
A Lucas pak začal zkoušet různé metody
a hledal vlastní způsoby učení,
09:33
looking for his ownvlastní way to learnUčit se,
188
561520
1800
09:36
for examplepříklad, by havingmít SkypeSkype chatpovídat si
conversationskonverzace with strangerscizinci.
189
564520
4176
například prostřednitvím konverzací
s cizími lidmi na Skype.
Trvalo mu to jen 10 let
09:40
And after just 10 yearsroky,
190
568720
1816
09:42
LucasLucas is ableschopný to speakmluvit
11 languagesjazyků fluentlyplynule.
191
570560
3320
a už dokáže plynně mluvit 11 jazyky.
09:47
Does that soundzvuk like a miraclezázrak?
192
575000
1560
Zdá se vám to jako zázrak?
09:49
Well, I see suchtakový miracleszázraky
everykaždý singlesingl day.
193
577440
2600
Vídám takové zázraky každý den.
09:52
As a languageJazyk mentoručitel,
194
580760
1336
Jako mentorka výuky jazyků
09:54
I help people learnUčit se
languagesjazyků by themselvesoni sami,
195
582120
2416
pomáhám lidem naučit se jazyk
vlastními silami
09:56
and I see this everykaždý day.
196
584560
1296
a tohle vídám každý den.
09:57
People struggleboj with languageJazyk learningučení se
for fivePět, 10, even 20 yearsroky,
197
585880
4176
Lidé bojují s jazykem
třeba 5, 10 nebo i 20 let
10:02
and then they suddenlyNajednou take
theirjejich learningučení se into theirjejich ownvlastní handsruce,
198
590080
3856
a když pak konečně vezmou učení
do vlastních rukou,
10:05
startStart usingpoužitím materialsmateriálů whichkterý they enjoyužívat si,
more effectiveefektivní methodsmetody,
199
593960
3296
když začnou používat materiály,
které je baví, efektivnější metody,
10:09
or they startStart trackingsledování theirjejich learningučení se
200
597280
1816
nebo měřit, jak jim jde učení,
aby cítili, jak se zlepšují,
10:11
so that they can appreciatecenit si
theirjejich ownvlastní progresspokrok,
201
599120
2936
10:14
and that's when suddenlyNajednou
202
602080
1936
nastane znenadání ten okamžik,
10:16
they magicallymagicky find the languageJazyk talenttalent
that they were missingchybějící all theirjejich livesživoty.
203
604040
4200
kdy v sobě jako zázrakem najdou nadání,
které jim celý život chybělo.
10:21
So if you've alsotaké triedpokusil se
to learnUčit se a languageJazyk
204
609480
2176
Pokud jste se také zkoušeli naučit jazyk
10:23
and you gavedal up,
thinkingmyslící it's too difficultobtížný
205
611680
2416
a vzdali jste to,
protože se vám zdál moc těžký
10:26
or you don't have the languageJazyk talenttalent,
206
614120
2256
nebo jste mysleli,
že nemáte nadání na jazyky,
10:28
give it anotherdalší try.
207
616400
1536
dejte tomu ještě šanci.
10:29
Maybe you're alsotaké
just one enjoyablepříjemný methodmetoda away
208
617960
2856
Třeba i vás dělí
od úspěšného zvládnutí jazyka
10:32
from learningučení se that languageJazyk fluentlyplynule.
209
620840
1762
jen jedna další zábavná metoda.
10:34
Maybe you're just one methodmetoda away
from becomingstát se a polyglotPolyglot.
210
622960
3936
A třeba se díky té jedné jediné metodě
stanete polyglotem i vy.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Děkuji.
10:40
(ApplausePotlesk)
212
628160
4200
(potlesk)
Translated by Vladimír Harašta
Reviewed by Katerina Jaburkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com