ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lidija Mahova (Lýdia Machová): Tajne učenja novog jezika

Filmed:
7,231,347 views

Želite da naučite novi jezik ali ste uplašeni ili ne znate odakle da počnete? Ne treba vam nekakav poseban talenat ili „gen za jezik“, kaže Lidija Mahova. U ovom optimističnom, inspirativnom govoru, ona otkriva tajne poliglota (ljudi koji govore više jezika) i otkriva četiri principa koja pomažu da aktivirate svoj lični talenat za jezik i da se zabavite dok učite.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learningучење foreignстрани languagesјезике.
0
1760
2896
Ja volim da učim strane jezike.
00:16
In factчињеница, I love it so much that I like
to learnучи a newново languageЈезик everyсваки two yearsгодине,
1
4680
4056
U stvari, ja to toliko volim
da svake dve godine naučim novi,
i trenutno radim na osmom jeziku.
00:20
currentlyтренутно workingрад on my eighthосми one.
2
8760
2096
00:22
When people find that out about me,
they always askпитати me,
3
10880
2616
Kada ljudi to saznaju, uvek me pitaju:
00:25
"How do you do that? What's your secretтајна?"
4
13520
2096
„Кako ti uspeva? Koja je tajna?“
00:27
And to be honestпоштен, for manyмноги yearsгодине,
my answerодговор would be,
5
15640
3016
Iskreno, moj odgovor je godinama bio:
00:30
"I don't know. I simplyједноставно
love learningучење languagesјезике."
6
18680
2320
„Ne znam. Prosto volim da učim jezike.“
Ali ljudi nikada nisu bili
zadovoljni tim odgovorom.
00:33
But people were never
happyсрећан with that answerодговор.
7
21720
2256
00:36
They wanted to know why they are spendingтрошење
yearsгодине tryingпокушавајући to learnучи even one languageЈезик,
8
24000
3976
Želeli su da znaju zašto oni godinama
pokušavaju da nauče bar jedan jezik,
00:40
never achievingostvarivanje fluencyfluency,
9
28000
1536
i nikada ga ne govore tečno,
00:41
and here I come, learningучење
one languageЈезик after anotherдруги.
10
29560
3056
a evo ja učim jezik za jezikom.
00:44
They wanted to know
the secretтајна of polyglotspolyglots,
11
32640
2216
Želeli su da znaju tajnu poliglota,
00:46
people who speakговорити a lot of languagesјезике.
12
34880
1720
ljudi koji govore više jezika.
00:49
And that madeмаде me wonderпитати се, too,
13
37400
1416
A to me je nateralo da se zapitam
kako zapravo drugim poliglotima uspeva.
00:50
how do actuallyзаправо other polyglotspolyglots do it?
14
38840
2296
00:53
What do we have in commonзаједнички?
15
41160
1496
Šta imamo zajedničko?
00:54
And what is it that enablesомогућује us
16
42680
1936
I šta nam to omogućava
00:56
to learnучи languagesјезике
so much fasterбрже than other people?
17
44640
2440
da učimo jezike mnogo brže
nego drugi ljudi?
00:59
I decidedодлучио to meetсусрет other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Odlučila sam da upoznam druge ljude
kao što sam ja i da saznam.
Najbolje mesto za upoznavanje
mnogo poliglota
01:03
The bestнајбоље placeместо to meetсусрет a lot of polyglotspolyglots
19
51760
2056
01:05
is an eventдогађај where hundredsстотине
of languageЈезик loversljubavnici
20
53840
2296
je događaj gde se stotine
ljubitelja jezika
01:08
meetсусрет in one placeместо
to practiceпракса theirњихова languagesјезике.
21
56160
2856
okuplja na jednom mestu
da vežba svoje jezike.
01:11
There are severalнеколико suchтаква polyglotpolyglot eventsдогађаји
organizedорганизован all around the worldсвет,
22
59040
3296
Nekoliko takvih događaja
se organizuje širom sveta,
01:14
and so I decidedодлучио to go there
23
62360
1376
pa sam odlučila da odem tamo
01:15
and askпитати polyglotspolyglots
about the methodsметоде that they use.
24
63760
2440
i pitam poliglote koje metode koriste.
01:19
And so I metиспуњен BennyBenny from IrelandIrska,
25
67200
1936
Pa sam tako upoznala Benija iz Irske,
01:21
who told me that his methodметода
is to startпочетак speakingговорећи from day one.
26
69160
4160
koji mi je rekao da je njegov metod
da počnete da pričate od prvog dana.
01:26
He learnsuči a fewнеколико phrasesfraze
from a travelпутовање phrasebookfraza
27
74240
2896
On nauči par fraza
iz rečnika za putovanja,
01:29
and goesиде to meetсусрет nativeнативе speakersзвучници
28
77160
1576
upoznaje izvorne govornike
01:30
and startsпочиње havingимати conversationsразговоре
with them right away.
29
78760
2816
i odmah započinje razgovor sa njima.
01:33
He doesn't mindум makingстварање
even 200 mistakesгрешке a day,
30
81600
2776
Ne smeta mu pravljenje
ni po 200 grešaka dnevno,
01:36
because that's how he learnsuči,
basedзаснован on the feedbackповратна информација.
31
84400
2440
jer tako uči, iz povratne informacije.
01:39
And the bestнајбоље thing is, he doesn't
even need to travelпутовање a lot todayданас,
32
87480
3136
Najbolja stvar je što on ne mora
mnogo da putuje danas,
jer lako možete razgovarati
sa izvornim govornicima
01:42
because you can easilyлако have
conversationsразговоре with nativeнативе speakersзвучници
33
90640
2936
iz udobnosti svog doma,
koristeći internet.
01:45
from the comfortудобност of
your livingживи roomсоба, usingКористећи websitesвеб странице.
34
93600
2696
01:48
I alsoтакође metиспуњен LucasLukas from BrazilBrazil
35
96320
1776
Upoznala sam i Lukasa iz Brazila
01:50
who had a really interestingзанимљиво
methodметода to learnучи Russianruski.
36
98120
2480
koji je imao jako zanimljiv metod
za učenje ruskog.
01:53
He simplyједноставно addedдодато a hundredсто randomслучајно
Russianruski speakersзвучници on SkypeSkype as friendsпријатељи,
37
101200
5656
On je nasumice dodao sto ruskih govornika
za prijatelje na Skajpu,
01:58
and then he openedотворен
a chatЋаскање windowпрозор with one of them
38
106880
3896
a zatim je otvorio prozor za čet
sa jednim od njih
02:02
and wroteнаписао "HiZdravo" in Russianruski.
39
110800
1440
i napisao „Zdravo“ na ruskom.
02:05
And the personособа repliedодговорио је, "HiZdravo, how are you?"
40
113000
2576
Ta osoba je odgovorila: „Zdravo, kako si?“
02:07
LucasLukas copiedkopirao this and put it
into a textтекст windowпрозор with anotherдруги personособа,
41
115600
4456
Lukas je to kopirao i stavio u čet
sa drugom osobom,
a ta osoba je odgovorila:
„Dobro sam, hvala, kako si ti?“
02:12
and the personособа repliedодговорио је,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
02:15
LucasLukas copiedkopirao this
back to the first personособа,
43
123680
2976
Lukas je to kopirao prvoj osobi,
02:18
and in this way, he had two strangersстранци
have a conversationразговор with eachсваки other
44
126680
3456
i na ovaj način, dva stranca
su razgovarala jedan sa drugim,
02:22
withoutбез knowingзнајући about it.
45
130160
1416
a da nisu ni znali.
02:23
(LaughterSmeh)
46
131600
1256
(Smeh)
02:24
And soonускоро he would startпочетак typingтипинг himselfсам,
47
132880
1896
Uskoro je i sam počeo da odgovara,
jer je vodio toliko tih razgovora
02:26
because he had so manyмноги
of these conversationsразговоре
48
134800
2136
da je shvatio kako razgovor
na ruskom uglavnom počinje.
02:28
that he figuredфигуред out how
the Russianruski conversationразговор usuallyобично startsпочиње.
49
136960
3016
Kakav kreativan metod, zar ne?
02:32
What an ingeniousгенијалан methodметода, right?
50
140000
2336
02:34
And then I metиспуњен polyglotspolyglots who always startпочетак
by imitatingимитирајући soundsзвуци of the languageЈезик,
51
142360
4496
Upoznala sam i poliglote koji uvek počinju
imitirajući zvuke jezika,
02:38
and othersдруги who always learnучи the 500
mostнајвише frequentчесто wordsречи of the languageЈезик,
52
146880
4416
i one koji uvek uče
500 najčešćih reči jezika,
02:43
and yetјош увек othersдруги who always startпочетак
by readingчитање about the grammargramatika.
53
151320
3400
ali i one koji uvek na početku
čitaju o gramatici.
02:47
If I askedпитао a hundredсто differentразличит polyglotspolyglots,
54
155600
2296
Ako bih pitala stotinu poliglota,
02:49
I heardслушао a hundredсто differentразличит
approachesприлази to learningучење languagesјезике.
55
157920
3616
čula bih stotinu različitih
pristupa učenju jezika.
02:53
EverybodySvi seemsИзгледа to have a uniqueјединствен way
they learnучи a languageЈезик,
56
161560
3616
Izgleda da svi imaju jedinstven način
na koji uče novi jezik,
02:57
and yetјош увек we all come to the sameисти resultрезултат
of speakingговорећи severalнеколико languagesјезике fluentlyTečno.
57
165200
3880
a ipak, svi dolaze do istog rezultata -
tečno pričanje više jezika.
03:02
And as I was listeningслушање to these polyglotspolyglots
tellingговорећи me about theirњихова methodsметоде,
58
170120
4296
Dok sam slušala kako mi poliglote
pričaju o svojim metodama,
03:06
it suddenlyизненада dawnedsvanulo on me:
59
174440
2296
iznenada mi je sinulo:
03:08
the one thing we all have in commonзаједнички
60
176760
3136
jedna stvar koja nam je zajednička
03:11
is that we simplyједноставно foundнашао waysначини to enjoyуживати
the language-learningučenje jezika processпроцес.
61
179920
5536
je da smo prosto našli način da uživamo
u procesu učenja jezika.
03:17
All of these polyglotspolyglots
were talkingпричају about languageЈезик learningучење
62
185480
2776
Sve te poliglote su govorile o učenju
jezika kao o nečemu jako zabavnom.
03:20
as if it was great funзабавно.
63
188280
1256
03:21
You should have seenвиђено theirњихова facesлица
64
189560
1576
Trebalo je da im vidite lica
kada su mi pokazivali svoje
šarene tabele sa gramatikom
03:23
when they were showingпоказивање me
theirњихова colorfulразнобојан grammargramatika chartsкарте
65
191160
2616
03:25
and theirњихова carefullyпажљиво handmadeручна израда flashблиц cardsкартице,
66
193800
2496
i svoje ručno napravljene fleš kartice,
03:28
and theirњихова statisticsстатистике
about learningучење vocabularyвоцабулари usingКористећи appsаппс,
67
196320
3016
i statistiku o učenju reči
uz korišćenje aplikacija,
03:31
or even how they love to cookкувати
basedзаснован on recipesРецепти in a foreignстрани languageЈезик.
68
199360
4200
ili čak kako vole da kuvaju
koristeći recepte na stranom jeziku.
03:36
All of them use differentразличит methodsметоде,
69
204680
1736
Svi koriste različite metode,
03:38
but they always make sure
it's something that they personallyлично enjoyуживати.
70
206440
3776
ali se uvek postaraju da je to nešto
u čemu lično uživaju.
03:42
I realizedреализован that this is actuallyзаправо
how I learnучи languagesјезике myselfЈа сам.
71
210240
3896
Shvatila sam da i ja tako učim jezike.
03:46
When I was learningучење Spanishšpanski,
I was boredдосадно with the textтекст in the textbookуџбеник.
72
214160
3576
Kada sam učila španski,
tekst u udžbeniku mi je bio dosadan.
03:49
I mean, who wants to readчитати about JoseJose
73
217760
1736
Mislim, ko želi da čita o Hoseu
03:51
askingпитајући about the directionsупутства
to the trainвоз stationстаница. Right?
74
219520
3136
koji se raspituje kako se stiže
do železničke stanice, zar ne?
03:54
I wanted to readчитати "HarryHari PotterPoter" insteadуместо тога,
75
222680
2336
Umesto toga, htela sam
da čitam „Harija Potera“,
jer je to u detinjstvu
bila moja omiljena knjiga
03:57
because that was
my favoriteомиљени bookкњига as a childдете,
76
225040
2136
03:59
and I have readчитати it manyмноги timesпута.
77
227200
1656
koju sam pročitala više puta.
04:00
So I got the Spanishšpanski translationпревод
of "HarryHari PotterPoter" and startedпочела readingчитање,
78
228880
3616
Nabavila sam španski prevod
knjige i počela da čitam,
04:04
and sure enoughдовољно, I didn't understandРазумем
almostскоро anything at the beginningпочетак,
79
232520
3336
i naravno da nisam razumela
skoro ništa na početku,
ali sam nastavila da čitam
jer sam volela tu knjigu,
04:07
but I keptчува on readingчитање
because I lovedвољен the bookкњига,
80
235880
2216
04:10
and by the endкрај of the bookкњига, I was ableу могуцности
to followпратити it almostскоро withoutбез any problemsпроблеми.
81
238120
4136
i pred kraj sam mogla da pratim
skoro bez ikakvih problema.
04:14
And the sameисти thing happenedдесило
when I was learningучење Germannemački.
82
242280
2616
Isto se dogodilo kada sam učila nemački.
Odlučila sam da gledam „Prijatelje“,
moju omiljenu seriju, na nemačkom,
04:16
I decidedодлучио to watch "FriendsPrijatelji,"
my favoriteомиљени sitcomsitkom, in Germannemački,
83
244920
3296
04:20
and again, at the beginningпочетак
it was all just gibberishbrbljanje.
84
248240
3096
i opet, na početku je sve bilo besmisleno.
04:23
I didn't know where one wordреч finishedготов
and anotherдруги one startedпочела,
85
251360
3176
Nisam znala gde se jedna reč
završava, a druga počinje,
ali sam nastavila da gledam svaki dan,
ipak su to „Prijatelji.“
04:26
but I keptчува on watchingгледа everyсваки day
because it's "FriendsPrijatelji."
86
254560
2656
04:29
I can watch it in any languageЈезик.
I love it so much.
87
257240
2376
Mogu ih gledati na svakom
jeziku. Toliko ih volim.
04:31
And after the secondдруго or thirdтрећи seasonгодишње доба,
88
259640
2016
Nakon druge ili treće sezone,
04:33
seriouslyозбиљно, the dialogueдијалог
startedпочела to make senseсмисао.
89
261680
2360
dijalog je, najozbiljnije, dobio smisao.
04:37
I only realizedреализован this
after meetingсастанак other polyglotspolyglots.
90
265080
3056
Ovo sam shvatila tek nakon
upoznavanja drugih poliglota.
04:40
We are no geniusesгеније
91
268160
1576
Mi nismo genijalci
04:41
and we have no shortcutпречица
to learningучење languagesјезике.
92
269760
2416
i nemamo prečicu za učenje jezika.
04:44
We simplyједноставно foundнашао waysначини
how to enjoyуживати the processпроцес,
93
272200
3816
Samo smo našli načine
da uživamo u tom procesu,
04:48
how to turnред languageЈезик learningучење
from a boringдосадан schoolшкола subjectпредмет
94
276040
3376
da pretvorimo učenje jezika
iz dosadnog školskog predmeta
04:51
into a pleasantпријатно activityактивност
whichкоја you don't mindум doing everyсваки day.
95
279440
3200
u prijatnu aktivnost
u kojoj uživamo svaki dan.
04:55
If you don't like writingписање
wordsречи down on paperпапир,
96
283520
2176
Ako ne volite da zapisujete reči na papir,
uvek ih možete ukucati u aplikaciju.
04:57
you can always typeтип them in an appапликација.
97
285720
1696
04:59
If you don't like listeningслушање
to boringдосадан textbookуџбеник materialматеријал,
98
287440
2816
Ako ne volite da slušate
dosadan materijal iz udžbenika,
05:02
find interestingзанимљиво contentсадржај on YouTubeYouTube
or in podcastspodkast for any languageЈезик.
99
290280
4296
nađite zanimljiv sadržaj na Jutjubu
ili podkast na bilo kom jeziku.
05:06
If you're a more introvertedинтровертед personособа
100
294600
1696
Ako ste introvertna osoba
i ne možete da zamislite da odmah
pričate sa izvornim govornicima,
05:08
and you can't imagineзамислити speakingговорећи
to nativeнативе speakersзвучници right away,
101
296320
3016
05:11
you can applyприменити the methodметода of self-talkSamo razgovaramo..
102
299360
2336
možete primeniti metodu monologa.
05:13
You can talk to yourselfсами
in the comfortудобност of your roomсоба,
103
301720
2576
Možete pričati sami sa sobom
u udobnosti svoje sobe,
05:16
describingописујући your plansпланове for the weekendvikend,
how your day has been,
104
304320
2896
da opisujete planove za vikend,
kako vam je protekao dan,
ili čak da uzmete nasumičnu
fotografiju iz telefona
05:19
or even take a randomслучајно
pictureслика from your phoneтелефон
105
307240
2136
05:21
and describeопишите the pictureслика
to your imaginaryimaginarni friendпријатељ.
106
309400
3736
i opišete je zamišljenom prijatelju.
05:25
This is how polyglotspolyglots learnучи languagesјезике,
107
313160
2496
Tako poliglote uče jezike,
05:27
and the bestнајбоље newsвести is,
it's availableдоступан to anyoneбило ко
108
315680
2856
a najbolje od svega
je što je to dostupno svima
05:30
who is willingспремни to take the learningучење
into theirњихова ownвластити handsруке.
109
318560
2680
koji su voljni da uzmu
učenje u svoje ruke.
Upoznavanje drugih poliglota
mi je pomoglo da shvatim
05:34
So meetingсастанак other polyglotspolyglots
helpedпомогао me realizeсхватите
110
322520
2096
05:36
that it is really crucialкључно
to find enjoymentуживање
111
324640
3016
da je jako važno pronaći užitak
05:39
in the processпроцес of learningучење languagesјезике,
112
327680
2096
u procesu učenja jezika,
05:41
but alsoтакође that joyрадост in itselfсам is not enoughдовољно.
113
329800
3040
ali i da užitak sam po sebi nije dovoljan.
05:45
If you want to achieveпостићи fluencyfluency
in a foreignстрани languageЈезик,
114
333680
2736
Ako želite tečno da govorite strani jezik,
05:48
you'llти ћеш alsoтакође need to applyприменити
threeтри more principlesпринципе.
115
336440
2480
morate da primenite još tri principa.
05:51
First of all, you'llти ћеш need
effectiveефикасан methodsметоде.
116
339760
2600
Prvo, trebaće vam efektne metode.
05:55
If you try to memorizeзапамтите a listлиста of wordsречи
for a testтест tomorrowсутра,
117
343160
3416
Ako pokušate da zapamtite listu reči
za sutrašnji test,
05:58
the wordsречи will be storedskladište
in your short-termКраткорочни memoryмеморија
118
346600
2376
reči će se skladištiti
u vašoj kratkotrajnoj memoriji
06:01
and you'llти ћеш forgetзаборави them after a fewнеколико daysдана.
119
349000
1905
i zaboravićete ih nakon par dana.
06:03
If you, howeverМеђутим,
want to keep wordsречи long termтермина,
120
351400
2936
Ako, pak, želite
da sačuvate reči dugotrajno,
06:06
you need to reviserevidirati them
in the courseкурс of a fewнеколико daysдана repeatedlyу више наврата
121
354360
2936
morate da ih ponavljate
tokom nekoliko dana
06:09
usingКористећи the so-calledтзв spaceпростор repetitionпонављање.
122
357320
2216
koristeći takozvano
intervalno ponavljanje.
06:11
You can use appsаппс whichкоја are basedзаснован
on this systemсистем suchтаква as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Možete koristiti aplikacije zasnovane
na ovom sistemu kao Anki ili Memrise,
06:15
or you can writeпиши listsлисте of wordреч
in a notebookNotes usingКористећи the GoldlistGoldlist methodметода,
124
363840
3336
ili možete zapisivati liste reči
u svesku koristeći metod zlatne liste,
06:19
whichкоја is alsoтакође very popularпопуларно
with manyмноги polyglotspolyglots.
125
367200
2696
koji je takođe dosta popularan
među mnogim poliglotama.
06:21
If you're not sure whichкоја methodsметоде are
effectiveефикасан and what is availableдоступан out there,
126
369920
3736
Ako niste sigurni koje metode
su efektne i koje sve postoje,
06:25
just checkпровери out polyglots'polyglots'
YouTubeYouTube channelsканали and websitesвеб странице
127
373680
3016
samo pogledajte kanale na Jutjubu
i internet stranice poliglota
06:28
and get inspirationинспирација from them.
128
376720
1776
kako biste dobili inspiraciju.
06:30
If it worksИзвођење радова for them,
it will mostнајвише probablyвероватно work for you too.
129
378520
2920
Ako funkcioniše kod njih,
verovatno će i kod vas.
06:34
The thirdтрећи principleпринцип to followпратити
130
382840
1976
Treći princip je da napravite
sistem u svom učenju.
06:36
is to createстворити a systemсистем in your learningучење.
131
384840
2160
06:39
We're all very busyЗаузет and no one
really has time to learnучи a languageЈезик todayданас.
132
387720
4216
Svi smo jako zauzeti, i niko danas
nema vremena da uči jezik.
06:43
But we can createстворити that time
if we just planплан a bitмало aheadнапред.
133
391960
3776
Ali možemo izdvojiti vreme
ako malo planiramo unapred.
06:47
Can you wakeпробудити up 15 minutesминута earlierраније
than you normallyнормално do?
134
395760
3416
Da li možete da se probudite
15 minuta ranije nego inače?
06:51
That would be the perfectсавршен time
to reviserevidirati some vocabularyвоцабулари.
135
399200
3296
To bi bilo savršeno vreme
da ponovite reči.
06:54
Can you listen to a podcastpodcast
on your way to work while drivingвожња?
136
402520
3736
Da li možete da slušate podkast
na putu za posao dok vozite?
06:58
Well, that would be great
to get some listeningслушање experienceискуство.
137
406280
3456
E, pa to je sjajno za sticanje
iskustva u slušanju.
07:01
There are so manyмноги things we can do
withoutбез even planningпланирање that extraекстра time,
138
409760
3456
Toliko stvari možemo da uradimo
a da ni ne planiramo dodatno vreme,
07:05
suchтаква as listeningслушање to podcastspodkast
on our way to work
139
413240
2656
kao što je slušanje podkasta
na putu do posla
07:07
or doing our householdдомаћинство choresposlove.
140
415920
1656
ili dok radimo kućne poslove.
07:09
The importantважно thing is
to createстворити a planплан in the learningучење.
141
417600
3296
Važno je napraviti plan u učenju.
07:12
"I will practiceпракса speakingговорећи
everyсваки TuesdayU utorak and ThursdayU četvrtak
142
420920
2496
„Vežbaću pričanje
svakog utorka i četvrtka
07:15
with a friendпријатељ for 20 minutesминута.
143
423440
2056
20 minuta sa prijateljem.
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videoвидео
while havingимати breakfastдоручак."
144
425520
4416
Slušaću video na Jutjubu dok doručkujem.“
07:21
If you createстворити a systemсистем in your learningучење,
145
429960
2136
Ako napravite sistem u učenju,
07:24
you don't need to find that extraекстра time,
146
432120
1896
ne morate da nalazite dodatno vreme,
07:26
because it will becomeпостати
a partдео of your everydayсваки дан life.
147
434040
2440
jer će postati deo
vašeg svakodnevnog života.
07:29
And finallyконачно, if you want to learnучи
a languageЈезик fluentlyTečno,
148
437880
3216
I, naravno, ako želite
da naučite jezik tečno,
07:33
you need alsoтакође a bitмало of patienceстрпљење.
149
441120
2720
treba vam i malo strpljenja.
07:36
It's not possibleмогуће to learnучи
a languageЈезик withinу склопу two monthsмесеци,
150
444600
2736
Nemoguće je naučiti jezik za dva meseca,
07:39
but it's definitelyдефинитивно possibleмогуће to make
a visibleвидљив improvementпобољшање in two monthsмесеци,
151
447360
3896
ali je definitvno moguće
ostvariti vidiljiv napredak,
07:43
if you learnучи in smallмали chunksкомади everyсваки day
in a way that you enjoyуживати.
152
451280
3736
ako učite manje celine svakog dana
na način u kojem uživate.
07:47
And there is nothing
that motivatesмотивише us more
153
455040
2136
A ništa nas ne motiviše više
07:49
than our ownвластити successуспех.
154
457200
1240
od sopstvenog uspeha.
07:51
I vividlyживописно rememberзапамтити the momentтренутак
155
459120
1896
Jasno se sećam trenutka
07:53
when I understoodпримљено к знању the first jokeшала
in Germannemački when watchingгледа "FriendsPrijatelji."
156
461040
3680
kada sam razumela prvu šalu
na nemačkom gledajući „Prijatelje.“
07:57
I was so happyсрећан and motivatedmotivisani
157
465280
1856
Bila sam tako srećna i motivisana
07:59
that I just keptчува on watchingгледа that day
two more episodesepizode,
158
467160
3016
da sam tog dana pogledala još dve epizode,
08:02
and as I keptчува watchingгледа,
159
470200
1736
i dok sam gledala,
08:03
I had more and more of those momentsмоменте
of understandingразумевање, these little victoriespobeda,
160
471960
4216
sve više i više sam razumela,
doživljavajući male pobede,
08:08
and stepкорак by stepкорак, I got to a levelниво
where I could use the languageЈезик
161
476200
3456
i korak po korak, došla sam do toga
da mogu da koristim jezik
08:11
freelyслободно and fluentlyTečno to expressизразити anything.
162
479680
2856
slobodno i tečno da izrazim bilo šta.
08:14
This is a wonderfulДивно feelingОсећај.
163
482560
1520
To je sjajan osećaj.
08:16
I can't get enoughдовољно of that feelingОсећај,
164
484800
1696
Nikad mi ga nije dosta,
08:18
and that's why I learnучи
a languageЈезик everyсваки two yearsгодине.
165
486520
2816
i zato učim novi jezik svake dve godine.
08:21
So this is the wholeцела polyglotpolyglot secretтајна.
166
489360
2056
U tome je tajna poliglota.
08:23
Find effectiveефикасан methodsметоде
whichкоја you can use systematicallysistematski
167
491440
2856
Naći efektne metode
koje možete koristiti sistematično
08:26
over the periodраздобље of some time
in a way whichкоја you enjoyуживати,
168
494320
3296
tokom nekog vremena sa uživanjem,
08:29
and this is how polyglotspolyglots learnучи
languagesјезике withinу склопу monthsмесеци, not yearsгодине.
169
497640
3880
i tako poliglote uče jezike
za par meseci, a ne godina.
08:35
Now, some of you mayможе be thinkingразмишљање,
170
503160
1616
E sad, neki od vas možda misle:
08:36
"That's all very niceлеп
to enjoyуживати languageЈезик learningучење,
171
504800
2336
„Baš je lepo uživati
u procesu učenja jezika,
08:39
but isn't the realправи secretтајна
that you polyglotspolyglots
172
507160
2536
ali zar nije prava tajna
to što su poliglote
08:41
are just superСупер talentedталентован
and mostнајвише of us aren'tнису?"
173
509720
2600
jako talentovani, a većina nas nije?“
08:45
Well, there's one thing
I haven'tније told you about BennyBenny and LucasLukas.
174
513320
3080
E, pa, jednu stvar
vam nisam rekla o Beniju i Lukasu.
08:49
BennyBenny had 11 yearsгодине of Irishirski Gaelicgalski
and fiveпет yearsгодине of Germannemački at schoolшкола.
175
517159
5817
Beni je imao gejlski irski 11 godina,
a nemački 5 godina u školi.
08:55
He couldn'tније могао speakговорити them
at all when graduatingдипломирао.
176
523000
3216
Uopšte ih nije govorio kad je maturirao.
08:58
Up to the ageстарост of 21, he thought
he didn't have the languageЈезик geneген
177
526240
4176
Do 21. godine, mislio je
da nema gen za jezike
09:02
and he could not speakговорити anotherдруги languageЈезик.
178
530440
2416
i da ne može da govori drugi jezik.
09:04
Then he startedпочела to look
for his way of learningучење languagesјезике,
179
532880
2936
Zatim je počeo da traži
svoj način za učenje jezika,
09:07
whichкоја was speakingговорећи to nativeнативе speakersзвучници
and gettingдобијања feedbackповратна информација from them,
180
535840
3856
pričanje sa izvornim govornicima
i dobijanje povratne informacije od njih,
09:11
and todayданас BennyBenny can easilyлако
have a conversationразговор in 10 languagesјезике.
181
539720
3960
i Beni danas može s lakoćom
da razgovara na 10 jezika.
09:17
LucasLukas triedПокушали to learnучи Englishengleski
at schoolшкола for 10 yearsгодине.
182
545120
3296
Lukas je 10 godina pokušavao
da nauči engleski u školi.
09:20
He was one of the worstнајгоре studentsстуденти in classкласа.
183
548440
2616
Bio je među najgorim učenicima u razredu.
09:23
His friendsпријатељи even madeмаде funзабавно of him
184
551080
1616
Prijatelji su ga ismevali
09:24
and gaveдала him a Russianruski textbookуџбеник as a jokeшала
185
552720
2616
i iz šale mu poklonili ruski udžbenik
09:27
because they thought he would never
learnучи that languageЈезик, or any languageЈезик.
186
555360
3736
jer su misili da nikada neće naučiti
ruski ili bilo koji jezik.
09:31
And then LucasLukas startedпочела
to experimentексперимент with methodsметоде,
187
559120
2376
Tada je Lukas počeo
da eksperimentiše sa metodama,
09:33
looking for his ownвластити way to learnучи,
188
561520
1800
tražeći svoj način za učenje,
09:36
for exampleпример, by havingимати SkypeSkype chatЋаскање
conversationsразговоре with strangersстранци.
189
564520
4176
na primer, razgovarajući
preko Skajpa sa strancima.
09:40
And after just 10 yearsгодине,
190
568720
1816
I posle samo 10 godina,
09:42
LucasLukas is ableу могуцности to speakговорити
11 languagesјезике fluentlyTečno.
191
570560
3320
Lukas može tečno da govori 11 jezika.
09:47
Does that soundзвук like a miracleчудо?
192
575000
1560
Da li to zvuči kao čudo?
09:49
Well, I see suchтаква miraclesчуда
everyсваки singleједно day.
193
577440
2600
E pa, ja viđam takva čuda svakog dana.
09:52
As a languageЈезик mentorментор,
194
580760
1336
Kao mentor za jezike,
09:54
I help people learnучи
languagesјезике by themselvesсами,
195
582120
2416
ja pomažem ljudima da sami uče jezike,
09:56
and I see this everyсваки day.
196
584560
1296
i to viđam svaki dan.
09:57
People struggleборба with languageЈезик learningучење
for fiveпет, 10, even 20 yearsгодине,
197
585880
4176
Ljudi se muče sa učenjem jezika
po pet, 10, čak 20 godina,
10:02
and then they suddenlyизненада take
theirњихова learningучење into theirњихова ownвластити handsруке,
198
590080
3856
a onda iznenada uzmu učenje u svoje ruke,
10:05
startпочетак usingКористећи materialsматеријали whichкоја they enjoyуживати,
more effectiveефикасан methodsметоде,
199
593960
3296
počnu da koriste materijale
u kojima uživaju, efektnije metode,
10:09
or they startпочетак trackingпраћење theirњихова learningучење
200
597280
1816
ili počnu da prate svoje učenje
10:11
so that they can appreciateценити
theirњихова ownвластити progressнапредак,
201
599120
2936
kako bi uočili sopstveni napredak,
10:14
and that's when suddenlyизненада
202
602080
1936
kada iznenada,
10:16
they magicallyмагично find the languageЈезик talentталенат
that they were missingнедостаје all theirњихова livesживи.
203
604040
4200
kao magijom, pronađu talenat za jezik
koji im je nedostajao celog života.
10:21
So if you've alsoтакође triedПокушали
to learnучи a languageЈезик
204
609480
2176
Ako ste i vi pokušavali
da naučite jezik
10:23
and you gaveдала up,
thinkingразмишљање it's too difficultтешко
205
611680
2416
i odustali, misleći da je preteško
10:26
or you don't have the languageЈезик talentталенат,
206
614120
2256
ili da niste talentovani,
10:28
give it anotherдруги try.
207
616400
1536
pokušajte još jednom.
10:29
Maybe you're alsoтакође
just one enjoyableпријатно methodметода away
208
617960
2856
Možda i vama fali
samo jedan metod u kojem uživate
10:32
from learningучење that languageЈезик fluentlyTečno.
209
620840
1762
da naučite tečno da govorite jezik.
10:34
Maybe you're just one methodметода away
from becomingпостаје a polyglotpolyglot.
210
622960
3936
Možda vam treba samo jedan metod
da postanete poliglota.
Hvala vam.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
(Aplauz)
10:40
(ApplauseAplauz)
212
628160
4200
Translated by Dragana Savanovic
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com