ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lidiya Maxova: Yangi tillar o'rganish sirlari

Filmed:
7,231,347 views

Yangi til o'rganishni xoxlaysiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Sizga buning uchun alohida qobiliyatga ega bo'lish yoki sizda "til o'rganish geni" bo'lishi shart emas, ta'kidlaydi Lidiya Maxova. O'zining optimistik va ilhomlantiruvchi chiqishida ma'ruzachi poliglotlarning sirlari bilan ulashadi va sizning til o'rganishga bo'lgan yashirin qobiliyatingizni kashf etishga va bundan zavq olishga yordam beradigan to'rtta qoida bilan tanishtiradi.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learning foreign languages.
0
1760
2896
Men chet tillarini o'rganishni yoqtiraman.
00:16
In fact, I love it so much that I like
to learn a new language every two years,
1
4680
4056
Menga bu mashg'ulot shunchalik yoqadiki,
men har ikki yilda yangi til o'rganaman.
00:20
currently working on my eighth one.
2
8760
2096
Hozirda esa sakkizinchisini o'rganayapman.
00:22
When people find that out about me,
they always ask me,
3
10880
2616
Odamlar bu haqda xabar topganlarida
doim so'rashadi:
00:25
"How do you do that? What's your secret?"
4
13520
2096
"Buni qanday qilasan? Siring nimada?"
00:27
And to be honest, for many years,
my answer would be,
5
15640
3016
To'g'risini aytsam, yillar davomida
shunday deb kelganman:
00:30
"I don't know. I simply
love learning languages."
6
18680
2320
"Bilmadim. Men til o'rganishni
yoqtiraman xolos".
00:33
But people were never
happy with that answer.
7
21720
2256
Ammo bu javob odamlarni hech
ham qoniqtirmasdi.
00:36
They wanted to know why they are spending
years trying to learn even one language,
8
24000
3976
Ular bitta til o'rganish uchun yillarni
sarflasa ham, nega yuqori darajaga erisha
00:40
never achieving fluency,
9
28000
1536
olmasligini bilishni istashardi.
00:41
and here I come, learning
one language after another.
10
29560
3056
Shunday bir holatda ular oldida ko'p
tillarni o'rganuvchi men...
00:44
They wanted to know
the secret of polyglots,
11
32640
2216
Ular poliglotlar, ko'p tillarda
so'zlay oluvchi
00:46
people who speak a lot of languages.
12
34880
1720
insonlar sirini bilishni xohlashadi.
00:49
And that made me wonder, too,
13
37400
1416
Bunga men ham qiziqib qoldim,
00:50
how do actually other polyglots do it?
14
38840
2296
aslida poliglotlar buni qanday
uddalashadi?
00:53
What do we have in common?
15
41160
1496
Umumiy tomonlarimiz nimada?
00:54
And what is it that enables us
16
42680
1936
Bizga boshqa insonlarga nisbatan tilni
00:56
to learn languages
so much faster than other people?
17
44640
2440
tezroq tilni o'zlashtirishga nima
yordam beradi?
00:59
I decided to meet other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Poliglotlar bilan ko'rishib,
buni aniqlashga qaror qildim.
01:03
The best place to meet a lot of polyglots
19
51760
2056
Eng oson yo'li - bir vaqtning o'zida bir
01:05
is an event where hundreds
of language lovers
20
53840
2296
nechasini uchratish, yuzlab poliglotlar
bir joyda
01:08
meet in one place
to practice their languages.
21
56160
2856
yig'ilib, tajriba almashadigan tadbirda.
01:11
There are several such polyglot events
organized all around the world,
22
59040
3296
Dunyo miqyosida o'tkaziladigan bir nechta
poliglotlar tadbirlari bor.
01:14
and so I decided to go there
23
62360
1376
Men shu tadbirlarga bordim,
01:15
and ask polyglots
about the methods that they use.
24
63760
2440
poliglotlardan o'zlarining metodlari
haqda so'radim.
01:19
And so I met Benny from Ireland,
25
67200
1936
Men irlandiyalik Benni bilan tanishdim.
01:21
who told me that his method
is to start speaking from day one.
26
69160
4160
Aytishicha, uning metodi birinchi kundanoq
muloqot qilishga intilishdan iborat.
01:26
He learns a few phrases
from a travel phrasebook
27
74240
2896
U so'zlashgichdan bir necha iboralarni
o'rganadi va shu tilda
01:29
and goes to meet native speakers
28
77160
1576
gaplashuvchi odam bilan tanishib,
01:30
and starts having conversations
with them right away.
29
78760
2816
ortga surmasdan darrov muloqot
qilishni boshlaydi.
01:33
He doesn't mind making
even 200 mistakes a day,
30
81600
2776
U kuniga 200 marta xato qilsa ham
bundan havotir olmaydi.
01:36
because that's how he learns,
based on the feedback.
31
84400
2440
Chunki u shunday o'rganadi,
muloqot orqali.
01:39
And the best thing is, he doesn't
even need to travel a lot today,
32
87480
3136
Hozirgi kunda buning uchun sayohat qilish
ham shartmas, bu ajoyib!
01:42
because you can easily have
conversations with native speakers
33
90640
2936
Chunki hozir boshqa tilda gapiruvchilar
bilan so'zlashish oson
01:45
from the comfort of
your living room, using websites.
34
93600
2696
va buni o'z xonangizdan chiqmasdan
ham qila olasiz.
01:48
I also met Lucas from Brazil
35
96320
1776
Men braziliyalik Lukasni uchratdim,
01:50
who had a really interesting
method to learn Russian.
36
98120
2480
uning rus tilini o'rganish metodi
bilan tanishdim.
01:53
He simply added a hundred random
Russian speakers on Skype as friends,
37
101200
5656
U Skype'da istalgan yuzlab ruslarga
do'stlik takliflari yuboradi,
01:58
and then he opened
a chat window with one of them
38
106880
3896
va istalgan bittasini tanlab chat
oynasini ochadi.
02:02
and wrote "Hi" in Russian.
39
110800
1440
Va "Привет" deb yozadi.
02:05
And the person replied, "Hi, how are you?"
40
113000
2576
U inson "Привет, как дела?" javob yozadi.
02:07
Lucas copied this and put it
into a text window with another person,
41
115600
4456
Lukas buni "копировать" qiladi va boshqa
bir chatga tashlaydi,
02:12
and the person replied,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
u chatdagi inson esa bunga: "Я хорошо,
спасибо, а как ты?" deb yozadi.
02:15
Lucas copied this
back to the first person,
43
123680
2976
Lukas buni ham nusxalaydi va birinchi
insonga yuboradi.
02:18
and in this way, he had two strangers
have a conversation with each other
44
126680
3456
Va shu yo'l bilan u orqali ikkita inson
o'zlari bilmagan holda
02:22
without knowing about it.
45
130160
1416
bir-biri bilan gaplashadi.
02:23
(Laughter)
46
131600
1256
(Kulgu)
02:24
And soon he would start typing himself,
47
132880
1896
Tez orada o'zi ham yozishni boshlaydi.
02:26
because he had so many
of these conversations
48
134800
2136
Suhbatlar soni ko'payib,
02:28
that he figured out how
the Russian conversation usually starts.
49
136960
3016
endi uning o'zi ham tushuna boshlaydi.
02:32
What an ingenious method, right?
50
140000
2336
Mohirona metod, shunday emasmi?
02:34
And then I met polyglots who always start
by imitating sounds of the language,
51
142360
4496
Keyin men o'rganishni shu tildagi
tovushlarni qo'llash bilan boshlaydigan,
02:38
and others who always learn the 500
most frequent words of the language,
52
146880
4416
shu tilda eng ko'p ishlatiladigan 500 ta
so'zdan boshlaydigan, va hattoki
02:43
and yet others who always start
by reading about the grammar.
53
151320
3400
grammatikasini o'rganish bilan
boshlaydiganlarni ham ko'rdim.
02:47
If I asked a hundred different polyglots,
54
155600
2296
Yuzlab poliglotlardan so'rab,
02:49
I heard a hundred different
approaches to learning languages.
55
157920
3616
siz yuzta tur xil usullarni eshitishingiz
mumkin.
02:53
Everybody seems to have a unique way
they learn a language,
56
161560
3616
Har birining o'zining til o'rganish
metodi bor,
02:57
and yet we all come to the same result
of speaking several languages fluently.
57
165200
3880
lekin hammamiz bir xil natijaga erishamiz:
bir necha tilda oson gapiramiz.
03:02
And as I was listening to these polyglots
telling me about their methods,
58
170120
4296
O'z usullari haqida gapirayotgan barcha
poliglotlarni tinglayotib,
03:06
it suddenly dawned on me:
59
174440
2296
men shuni tushundim,
03:08
the one thing we all have in common
60
176760
3136
bizni bir narsa bog'laydi:
03:11
is that we simply found ways to enjoy
the language-learning process.
61
179920
5536
biz til o'rganish jarayonidan zavq
olishning yo'llarini topganmiz xolos.
03:17
All of these polyglots
were talking about language learning
62
185480
2776
Barcha poliglotlar o'zlarining til
o'rganishlari haqida
03:20
as if it was great fun.
63
188280
1256
zavqlanib gapirishardi.
03:21
You should have seen their faces
64
189560
1576
Ularni bir ko'rsangiz edi.
03:23
when they were showing me
their colorful grammar charts
65
191160
2616
Rangli grammatik jadvallarini
namoyish etishlari,
03:25
and their carefully handmade flash cards,
66
193800
2496
qo'lda yasalgan yangi so'zlar yozilgan
kartochkalar,
03:28
and their statistics
about learning vocabulary using apps,
67
196320
3016
va ularning dasturlar orqali so'z
o'rganish statistikalarini.
03:31
or even how they love to cook
based on recipes in a foreign language.
68
199360
4200
Hattoki chet tilida yozilgan retseptlar
bo'yicha ovqatlar tayyorlashar edi.
03:36
All of them use different methods,
69
204680
1736
Har kim har xil metodlar qo'llaydi.
03:38
but they always make sure
it's something that they personally enjoy.
70
206440
3776
Shu bilan birga ular tanlagan metod
ularga zavq olibn kelishiga untilishadi.
03:42
I realized that this is actually
how I learn languages myself.
71
210240
3896
Aslida men ham shunga o'xshash yo'l
bilan til o'rganishimni tushundim.
03:46
When I was learning Spanish,
I was bored with the text in the textbook.
72
214160
3576
Men ispan tilini o'rganayotganimda
darslikdagi matnlardan zerikkan edim.
03:49
I mean, who wants to read about Jose
73
217760
1736
Temiryo'l bekatiga qanday o'tish
03:51
asking about the directions
to the train station. Right?
74
219520
3136
haqida so'rayotgan Xose haqida o'qish
kimga qiziq, to'g'rimi?
03:54
I wanted to read "Harry Potter" instead,
75
222680
2336
O'rniga men "Garri Potter"ni
o'qishni xoxladim,
03:57
because that was
my favorite book as a child,
76
225040
2136
juda ko'p marotaba o'qigan, bolalik
03:59
and I have read it many times.
77
227200
1656
davrimdagi eng sevimli kitobim.
04:00
So I got the Spanish translation
of "Harry Potter" and started reading,
78
228880
3616
"Garri Potter"ning ispancha tarjimasini
topdim va o'qishi boshladim.
04:04
and sure enough, I didn't understand
almost anything at the beginning,
79
232520
3336
Boshida, albatta, men deyarli hech
narsani tushunmadim, lekin bu
04:07
but I kept on reading
because I loved the book,
80
235880
2216
kitobni yoqtirganim uchun o'qishda
davom etdim.
04:10
and by the end of the book, I was able
to follow it almost without any problems.
81
238120
4136
Va oxiriga kelganimda muammolarsiz
tushuna boshladim.
04:14
And the same thing happened
when I was learning German.
82
242280
2616
Xuddi shu holat nemis tilini
boshlaganimda ham bo'ldi.
04:16
I decided to watch "Friends,"
my favorite sitcom, in German,
83
244920
3296
Sevimli serialim "Friends"ni nemis tilida
ko'rishga qaror qildim,
04:20
and again, at the beginning
it was all just gibberish.
84
248240
3096
va yana boshida hammasi tushunarsiz edi.
04:23
I didn't know where one word finished
and another one started,
85
251360
3176
Qachon bitta so'z tugab, boshqasi
boshlanayotganini tushunmasdim.
04:26
but I kept on watching every day
because it's "Friends."
86
254560
2656
Lekin har kuni ko'rishda davom etdim,
chunki bu Friends.
04:29
I can watch it in any language.
I love it so much.
87
257240
2376
Men uni istalgan tilda ko'rishim mumkin,
juda
04:31
And after the second or third season,
88
259640
2016
yoqtiraman.
Va nihoyat 2-3 fasldan keyin
04:33
seriously, the dialogue
started to make sense.
89
261680
2360
men ular nima deyotganini tushuna
boshladim.
04:37
I only realized this
after meeting other polyglots.
90
265080
3056
Boshqa poliglotlar bilan ko'rishgach,
shuni tushundim:
04:40
We are no geniuses
91
268160
1576
bizlar daho emasmiz, bizda tezkor
04:41
and we have no shortcut
to learning languages.
92
269760
2416
va oddiy til o'rganish
usullari ham yo'q.
04:44
We simply found ways
how to enjoy the process,
93
272200
3816
Biz faqat bu jarayondan zavqlana olamiz.
04:48
how to turn language learning
from a boring school subject
94
276040
3376
Til o'rganishni zerikarli maktab darsidan
04:51
into a pleasant activity
which you don't mind doing every day.
95
279440
3200
har kungi yoqimli mashg'ulotga
aylantirgan holda. Agar siz
04:55
If you don't like writing
words down on paper,
96
283520
2176
so'zlarni qog'ozga yozishni
yoqtirmasangiz,
04:57
you can always type them in an app.
97
285720
1696
ularni dasturda saqlashingiz
mumkin.
04:59
If you don't like listening
to boring textbook material,
98
287440
2816
Agar darslikdagi zerikarli materiallarni
eshitishni
05:02
find interesting content on YouTube
or in podcasts for any language.
99
290280
4296
xohlamasangiz, unda YouTube yoki
podkastlarni shu tilda topishingiz mumkin.
05:06
If you're a more introverted person
100
294600
1696
Agar siz introvert bo'lsangiz,
05:08
and you can't imagine speaking
to native speakers right away,
101
296320
3016
va kim bilandir muloqotni tasavvur
qila olmasangiz, unda
05:11
you can apply the method of self-talk.
102
299360
2336
ichki monolog metodidan foydalanishingiz
mumkin.
05:13
You can talk to yourself
in the comfort of your room,
103
301720
2576
O'z xonangizda hotirjam o'z-o'zingiz
bilan gaplashing,
05:16
describing your plans for the weekend,
how your day has been,
104
304320
2896
hafta rejasini, kun qanday o'tganini
gapirib bergan,
05:19
or even take a random
picture from your phone
105
307240
2136
yoki telefondagi istalgan bir rasmni olib,
05:21
and describe the picture
to your imaginary friend.
106
309400
3736
uni tasvirlab bergan holda.
05:25
This is how polyglots learn languages,
107
313160
2496
Mana poliglotlar tillarni qanday
o'rganadi.
05:27
and the best news is,
it's available to anyone
108
315680
2856
Eng yaxshi tomoni shuki, bu til
o'rganishni xoxlagan
05:30
who is willing to take the learning
into their own hands.
109
318560
2680
barcha uchun qulaydir.
05:34
So meeting other polyglots
helped me realize
110
322520
2096
Boshqa poliglotlar bilan uchrashuv menga
05:36
that it is really crucial
to find enjoyment
111
324640
3016
til o'rganishdan zavqlana olish juda muhim
05:39
in the process of learning languages,
112
327680
2096
ekanligini tushunishimga yordam berdi.
05:41
but also that joy in itself is not enough.
113
329800
3040
Lekin bitta buning o'zi kamlik qiladi.
05:45
If you want to achieve fluency
in a foreign language,
114
333680
2736
Agar ma'lum bir tilda erkin muloqot
qilishni xoxlasangiz,
05:48
you'll also need to apply
three more principles.
115
336440
2480
siz yana uchta qoidaga amal qilishingiz
kerak.
05:51
First of all, you'll need
effective methods.
116
339760
2600
Birinchidan, samarali metodlardan
foydalaning.
05:55
If you try to memorize a list of words
for a test tomorrow,
117
343160
3416
Agar siz ertaga testda tushadigan
so'zlarni yodlashga harakat qilsangiz,
05:58
the words will be stored
in your short-term memory
118
346600
2376
so'zlar sizning qisqa xotirangizga
joylashadi,
06:01
and you'll forget them after a few days.
119
349000
1905
siz ularni bir necha kun o'tib unutasiz.
06:03
If you, however,
want to keep words long term,
120
351400
2936
Agar so'zlar uzoq xotirada saqlanishini
xoxlasangiz,
06:06
you need to revise them
in the course of a few days repeatedly
121
354360
2936
siz ularni bir necha kun davomida
takrorlab yurishingiz kerak,
06:09
using the so-called space repetition.
122
357320
2216
intervalli takrorlash yordamida.
06:11
You can use apps which are based
on this system such as Anki or Memrise,
123
359560
4256
Siz buning uchun Anki yoki Memrise
kabi dasturlarni qo'llashingiz mumkin.
06:15
or you can write lists of word
in a notebook using the Goldlist method,
124
363840
3336
Yoki poliglotlar orasida keng
qo'llaniladigan "Oltin ro'yhat" metodi
06:19
which is also very popular
with many polyglots.
125
367200
2696
ya'ni daftarga so'zlarni yozib borishdan
foydalaning.
06:21
If you're not sure which methods are
effective and what is available out there,
126
369920
3736
Agar qaysidir metod samarali yoki
qulayligiga ishonchingiz komil bo'lmasa,
06:25
just check out polyglots'
YouTube channels and websites
127
373680
3016
poliglotlarning YouTube kanallari va
vebsaytlarini kuzating,
06:28
and get inspiration from them.
128
376720
1776
ulardan ilhomlanish mumkin.
06:30
If it works for them,
it will most probably work for you too.
129
378520
2920
Agar bu usullar ularda ishlasa,
sizga ham asqotishi kerak.
06:34
The third principle to follow
130
382840
1976
Uchinchi qoida, bu o'rganish jarayonda
06:36
is to create a system in your learning.
131
384840
2160
tizimli yondashuvni qo'llay olish.
06:39
We're all very busy and no one
really has time to learn a language today.
132
387720
4216
Biz hammamiz juda bandmiz va odatda
bizga til o'rganish uchun vaqt yetmaydi.
06:43
But we can create that time
if we just plan a bit ahead.
133
391960
3776
Lekin biz agar hammasini oldindan
rejalashtirsak bo'sh vaqt topa olamiz.
06:47
Can you wake up 15 minutes earlier
than you normally do?
134
395760
3416
Siz odatdagidan 15 daqiqa oldinroq
uyg'ona olasizmi?
06:51
That would be the perfect time
to revise some vocabulary.
135
399200
3296
Bu so'zlarni takrorlash uchun eng qulay
vaqt bo'lgan bo'lardi.
06:54
Can you listen to a podcast
on your way to work while driving?
136
402520
3736
Ishga ketayotib yoki mashina boshqarayotib
podkastlarni tinglay olasizmi?
06:58
Well, that would be great
to get some listening experience.
137
406280
3456
Chet tilidagi nutqni eshita boshlash siz
uchun foydali bo'ladi.
07:01
There are so many things we can do
without even planning that extra time,
138
409760
3456
Rejalashtirmasdan ham qilsa bo'ladigan
ko'plab mashg'ulotlar bor.
07:05
such as listening to podcasts
on our way to work
139
413240
2656
Masalan, podkastlarni siz ishga
ketayotib yoki uyingizni
07:07
or doing our household chores.
140
415920
1656
tozalayotib tinglashingiz mumkin.
07:09
The important thing is
to create a plan in the learning.
141
417600
3296
Til o'rganish rejasini tuzish muhimdir.
07:12
"I will practice speaking
every Tuesday and Thursday
142
420920
2496
"Men har seshanba va payshanba
o'rtog'im bilan
07:15
with a friend for 20 minutes.
143
423440
2056
muloqot qilishni 20 daqiqa mashq qilamiz.
07:17
I will listen to a YouTube video
while having breakfast."
144
425520
4416
Nonushta payti YouTubeda videolarni
tinglayman".
07:21
If you create a system in your learning,
145
429960
2136
Agar siz tizimli yondashuvni qo'llasangiz,
07:24
you don't need to find that extra time,
146
432120
1896
vaqt yetishmovchiligini his qilmaysiz,
07:26
because it will become
a part of your everyday life.
147
434040
2440
til o'rganish hayotingizni bir bo'lagiga
aylanadi.
07:29
And finally, if you want to learn
a language fluently,
148
437880
3216
Va so'ngida siz bu tilni mukammal
bilishni xoxlasangiz,
07:33
you need also a bit of patience.
149
441120
2720
sizdan yanada sabr talab etiladi.
07:36
It's not possible to learn
a language within two months,
150
444600
2736
Ikki oy ichida tilni o'rganishning
iloji yo'q,
07:39
but it's definitely possible to make
a visible improvement in two months,
151
447360
3896
lekin ikki oy ichida sezilarli progressga
erishish mumkin.
07:43
if you learn in small chunks every day
in a way that you enjoy.
152
451280
3736
Albatta har kuni oz-ozdan, jarayondan
zavqlangan holda o'rgangan bo'lsangiz.
07:47
And there is nothing
that motivates us more
153
455040
2136
Va bizni shaxsiy rivojlanishimizdanda
ko'proq
07:49
than our own success.
154
457200
1240
motivatsiyani o'zi yo'q.
07:51
I vividly remember the moment
155
459120
1896
Men "Friends" serialida birinchi marta
07:53
when I understood the first joke
in German when watching "Friends."
156
461040
3680
nemis tilidagi hazilni tushungan lahzamni
juda yaxshi eslayman.
07:57
I was so happy and motivated
157
465280
1856
Men juda baxtiyor va ilhomlangan edim.
07:59
that I just kept on watching that day
two more episodes,
158
467160
3016
Men shu kuni odatdagidan ikki seriya
ko'proq ko'rdim,
08:02
and as I kept watching,
159
470200
1736
va ko'rayotib
08:03
I had more and more of those moments
of understanding, these little victories,
160
471960
4216
men sahnalarni yanada yaxshi tushunishni
boshladim.
08:08
and step by step, I got to a level
where I could use the language
161
476200
3456
Mening kichkina g'alabam meni qadamma-
qadam yangi darajaga,
08:11
freely and fluently to express anything.
162
479680
2856
bu tilni qo'llay olishimga olib keldi.
08:14
This is a wonderful feeling.
163
482560
1520
Bu ajoyib hissoyot!
08:16
I can't get enough of that feeling,
164
484800
1696
Menga bu his shunchalik yoqdiki,
08:18
and that's why I learn
a language every two years.
165
486520
2816
men har ikki yilda yangi til o'rganaman.
08:21
So this is the whole polyglot secret.
166
489360
2056
Mana poliglotlarning asosiy siri.
08:23
Find effective methods
which you can use systematically
167
491440
2856
Ma'lum bir vaqt oralig'ida tizimli
qo'llasa bo'ladigan
08:26
over the period of some time
in a way which you enjoy,
168
494320
3296
samarali metodni topish va bu jarayondan
zavqlanish.
08:29
and this is how polyglots learn
languages within months, not years.
169
497640
3880
Poliglotlar tillarni aynan shunday
o'rganishadi, yillar emas, oylar davomida.
08:35
Now, some of you may be thinking,
170
503160
1616
Hozir kimlardir o'ylashi mumkin:
08:36
"That's all very nice
to enjoy language learning,
171
504800
2336
"Bu albatta chiroyli eshitiladi,
zavq olish...
08:39
but isn't the real secret
that you polyglots
172
507160
2536
Lekin asosiy sir poliglotlarning
bizlarga qaraganda
08:41
are just super talented
and most of us aren't?"
173
509720
2600
superqobiliyatliroq ekanliklaringizda
emasmi?"
08:45
Well, there's one thing
I haven't told you about Benny and Lucas.
174
513320
3080
Benni va Lukas haqida men sizlarga
aytmagan yana bir narsa bor.
08:49
Benny had 11 years of Irish Gaelic
and five years of German at school.
175
517159
5817
Benni maktabda 11 yil irlandcha va 5 yil
nemis tilini o'rgangan.
08:55
He couldn't speak them
at all when graduating.
176
523000
3216
Maktabni tamomlagach, u bu tillarda umuman
gapira olmasdi.
08:58
Up to the age of 21, he thought
he didn't have the language gene
177
526240
4176
21 yoshgacha u o'zida "til o'rganish
geni" yo'q
09:02
and he could not speak another language.
178
530440
2416
va chet tillarida gapira olmayman deb
hisoblardi.
09:04
Then he started to look
for his way of learning languages,
179
532880
2936
Keyin u til o'rganishda o'zining yo'lini
qidira boshladi,
09:07
which was speaking to native speakers
and getting feedback from them,
180
535840
3856
turli xil tillarda gapiruvchi insonlar
bilan muloqotga kirishishga intildi.
09:11
and today Benny can easily
have a conversation in 10 languages.
181
539720
3960
Va bugun Benni 10 xil tilda suhbat
qura oladi.
09:17
Lucas tried to learn English
at school for 10 years.
182
545120
3296
Lukas maktabda ingliz tilini o'rganishga
10 yil uringan.
09:20
He was one of the worst students in class.
183
548440
2616
U sinfdagi eng yomon o'quvchilardan
biri bo'lgan.
09:23
His friends even made fun of him
184
551080
1616
Hatto do'stlari ustidan kulishgan
09:24
and gave him a Russian textbook as a joke
185
552720
2616
va hazil tariqasida unga rus tili
darsligini berishgan.
09:27
because they thought he would never
learn that language, or any language.
186
555360
3736
Ular u hech qachon bu yoki boshqa
tilni o'zlashtirolmaydi deb o'ylashgan.
09:31
And then Lucas started
to experiment with methods,
187
559120
2376
Shunda Lukas turli metodlarni
tajriba qilib,
09:33
looking for his own way to learn,
188
561520
1800
o'z usulini qidira boshlagan.
09:36
for example, by having Skype chat
conversations with strangers.
189
564520
4176
Masalan, Skype orqali notanish insonlar
bilan muloqot.
09:40
And after just 10 years,
190
568720
1816
Va oradan 10 yil o'tib
09:42
Lucas is able to speak
11 languages fluently.
191
570560
3320
Lukas 11 ta tilda bemalol gaplasha oladi.
09:47
Does that sound like a miracle?
192
575000
1560
Bu mo'jizadek eshitiladimi?
09:49
Well, I see such miracles
every single day.
193
577440
2600
Men har kuni bunday mo'jizalarni guvohi
bo'laman.
09:52
As a language mentor,
194
580760
1336
Til o'rganish bo'yicha
09:54
I help people learn
languages by themselves,
195
582120
2416
ko'pchilikka mustaqil o'rganishida
yordamlashaman,
09:56
and I see this every day.
196
584560
1296
har kun mo'jiza ko'raman.
09:57
People struggle with language learning
for five, 10, even 20 years,
197
585880
4176
Odamlar til o'rganishga 5 yil, 10 yoki
hattoki, 20 yil harakat qilishadi,
10:02
and then they suddenly take
their learning into their own hands,
198
590080
3856
va ular o'rganishni o'z qo'llariga
olganlarida,
10:05
start using materials which they enjoy,
more effective methods,
199
593960
3296
o'zlariga yoqadigan material va
metodlarni qo'llay boshlaganlarida,
10:09
or they start tracking their learning
200
597280
1816
yoki o'z ta'limini kuzatib,
10:11
so that they can appreciate
their own progress,
201
599120
2936
o'z rivojlanishiga baho berishni
boshlaganlarida,
10:14
and that's when suddenly
202
602080
1936
aynan shu vaqtdan boshlab, go'yoki
10:16
they magically find the language talent
that they were missing all their lives.
203
604040
4200
mo'jizadek ko'ringan til o'rganish
layoqatini o'zida kuzatishni boshlashadi.
10:21
So if you've also tried
to learn a language
204
609480
2176
Shunday ekan, agarda siz ham til
o'rganishga
10:23
and you gave up,
thinking it's too difficult
205
611680
2416
harakat qilib, keyin bu juda qiyin
yoki men
10:26
or you don't have the language talent,
206
614120
2256
qobiliyatsizman deb tashlab qo'ygan
bo'lsangiz,
10:28
give it another try.
207
616400
1536
yana bir bor urinib ko'ring.
10:29
Maybe you're also
just one enjoyable method away
208
617960
2856
Balki sizga tilni yaxshi o'zlashtirish
uchun
10:32
from learning that language fluently.
209
620840
1762
qiziqarli metod yetishmayotgandir.
10:34
Maybe you're just one method away
from becoming a polyglot.
210
622960
3936
Balki sizga poliglot bo'lishingiz uchun
bor-yo'g'i bitta metod yetishmayotgandir.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Rahmat.
10:40
(Applause)
212
628160
4200
(Qarsaklar)
Translated by Nazarbek Nazarov
Reviewed by Nazarbek Nazarov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com