ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lýdia Machová: Tajný recept, ako sa naučiť cudzí jazyk

Filmed:
7,231,347 views

Chceli by ste sa naučiť cudzí jazyk, ale neviete, ako začať? Lýdia Machová prezrádza, že na to nepotrebujete žiadne zvláštne nadanie ani „bunky na jazyky“. Inšpiratívnym spôsobom odkrýva tajomstvá polyglotov (ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi) a prezrádza štyri princípy, vďaka ktorým zábavným spôsobom odhalíte svoj skrytý talent na jazyky.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learningštúdium foreignzahraničné languagesjazyky.
0
1760
2896
Cudzie jazyky sú mojou vášňou.
Mám ich tak rada, že sa nový cudzí jazyk
učím každé dva roky
00:16
In factskutočnosť, I love it so much that I like
to learnučiť sa a newNový languageJazyk everykaždý two yearsleta,
1
4680
4056
a práve pracujem na svojom ôsmom.
00:20
currentlyv súčasnosti workingpracovný on my eighthôsmy one.
2
8760
2096
Keď sa to ľudia dozvedia,
vždy sa ma pýtajú:
00:22
When people find that out about me,
they always askopýtať sa me,
3
10880
2616
„Ako to robíš? Čo je tvojím tajomstvom?“
00:25
"How do you do that? What's your secrettajomstvo?"
4
13520
2096
Dlhé roky som im úprimne odpovedala:
00:27
And to be honestúprimný, for manyveľa yearsleta,
my answerodpoveď would be,
5
15640
3016
„Neviem. Jednoducho sa rada učím jazyky.“
00:30
"I don't know. I simplyjednoducho
love learningštúdium languagesjazyky."
6
18680
2320
00:33
But people were never
happyšťastný with that answerodpoveď.
7
21720
2256
Táto odpoveď im však nestačila.
Chceli vedieť, prečo sa oni s jedným
jazykom trápia dlhé roky
00:36
They wanted to know why they are spendingvýdavky
yearsleta tryingsnažia to learnučiť sa even one languageJazyk,
8
24000
3976
a nedokážu dosiahnuť plynulosť
00:40
never achievingdosiahnutie fluencyPlynulosť,
9
28000
1536
a ja sa učím jeden za druhým.
00:41
and here I come, learningštúdium
one languageJazyk after anotherďalší.
10
29560
3056
00:44
They wanted to know
the secrettajomstvo of polyglotspolyglotov,
11
32640
2216
Chceli zistiť tajomstvo polyglotov,
ľudí, ktorí hovoria mnohými jazykmi.
00:46
people who speakhovoriť a lot of languagesjazyky.
12
34880
1720
00:49
And that madevyrobený me wonderdiviť, too,
13
37400
1416
A tak som sa zamyslela:
ako to vlastne robia ostatní polygloti?
00:50
how do actuallyvlastne other polyglotspolyglotov do it?
14
38840
2296
00:53
What do we have in commonobyčajný?
15
41160
1496
Čo máme spoločné?
00:54
And what is it that enablesumožňuje us
16
42680
1936
Vďaka čomu sa nám darí učiť sa jazyky
omnoho rýchlejšie než ostatným?
00:56
to learnučiť sa languagesjazyky
so much fasterrýchlejšie than other people?
17
44640
2440
00:59
I decidedrozhodol to meetzísť other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Rozhodla som sa spoznať viac ľudí
ako som ja, a zistiť to.
Na stretnutie polyglotov
sú najlepším miestom podujatia,
01:03
The bestnajlepší placemiesto to meetzísť a lot of polyglotspolyglotov
19
51760
2056
01:05
is an eventudalosť where hundredsstovky
of languageJazyk loversMilovníci
20
53840
2296
ktoré navštevujú stovky milovníkov
cudzích jazykov, aby si ich precvičili.
01:08
meetzísť in one placemiesto
to practicepraxe theirich languagesjazyky.
21
56160
2856
01:11
There are severalniekoľko suchtaký polyglotPolyglot eventsdiania
organizedorganizovaný all around the worldsvet,
22
59040
3296
Na celom svete sa organizuje
niekoľko takýchto podujatí.
A tak som sa tam vybrala
a spýtala sa polyglotov na ich metódy.
01:14
and so I decidedrozhodol to go there
23
62360
1376
01:15
and askopýtať sa polyglotspolyglotov
about the methodsmetódy that they use.
24
63760
2440
01:19
And so I metstretol BennyBenny from IrelandÍrsko,
25
67200
1936
Spoznala som Bennyho z Írska
a prezradil mi,
01:21
who told me that his methodmetóda
is to startštart speakingrozprávanie from day one.
26
69160
4160
že jeho metódou je rozprávanie
od prvého dňa.
Jednoducho sa naučí niekoľko fráz
zo slovníka pre cestovateľov
01:26
He learnsučí a fewmálo phrasesfrázy
from a travelcestovanie phrasebookPhrasebook
27
74240
2896
a ihneď sa začne rozprávať
s rodenými hovoriacimi.
01:29
and goeside to meetzísť nativerodák speakersreproduktory
28
77160
1576
01:30
and startszačína havingmajúce conversationskonverzácia
with them right away.
29
78760
2816
01:33
He doesn't mindmyseľ makingmaking
even 200 mistakeschyby a day,
30
81600
2776
Vôbec mu nevadí,
že denne spraví 200 chýb,
pretože sa tak učí na základe
spätnej väzby.
01:36
because that's how he learnsučí,
basedzaložené on the feedbackspätná väzba.
31
84400
2440
01:39
And the bestnajlepší thing is, he doesn't
even need to travelcestovanie a lot todaydnes,
32
87480
3136
Najlepšie na tom je,
že ani nemusí veľa cestovať,
pretože dnes môžete konverzovať
s rodenými hovoriacimi
01:42
because you can easilyľahko have
conversationskonverzácia with nativerodák speakersreproduktory
33
90640
2936
z pohodlia vašej obývačky,
a to vďaka internetu.
01:45
from the comfortpohodlie of
your livingžijúci roomizba, usingpoužitím websiteswebové stránky.
34
93600
2696
Stretla som tiež Lucasa z Brazílie,
01:48
I alsotaktiež metstretol LucasLucas from BrazilBrazília
35
96320
1776
ktorý na učenie sa ruštiny
používal veľmi zaujímavú metódu.
01:50
who had a really interestingzaujímavý
methodmetóda to learnučiť sa Russianruština.
36
98120
2480
01:53
He simplyjednoducho addedpridaný a hundredsto randomnáhodný
Russianruština speakersreproduktory on SkypeSkype as friendspriatelia,
37
101200
5656
Na Skype si jednoducho pridal
100 ľudí hovoriacich po rusky.
Potom si u jedného otvoril
četovacie okno a po rusky napísal „Ahoj“.
01:58
and then he openedotvorené
a chatrozprávanie windowokno with one of them
38
106880
3896
02:02
and wrotenapísal "Hiahoj" in Russianruština.
39
110800
1440
02:05
And the persončlovek repliedodpovedala, "Hiahoj, how are you?"
40
113000
2576
Ten človek odpovedal: „Ahoj, ako sa máš?“
Lucas to skopíroval do druhého okna
s inou osobou,
02:07
LucasLucas copiedkopírovať this and put it
into a texttext windowokno with anotherďalší persončlovek,
41
115600
4456
ktorá odpovedala:
„Ahoj, mám sa dobre. A ty?“
02:12
and the persončlovek repliedodpovedala,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
Lucas toto skopíroval naspäť
do prvého okna.
02:15
LucasLucas copiedkopírovať this
back to the first persončlovek,
43
123680
2976
Takýmto spôsobom vytvoril konverzáciu
medzi dvoma cudzincami,
02:18
and in this way, he had two strangersneznámi
have a conversationkonverzácia with eachkaždý other
44
126680
3456
ktorí o sebe vôbec nevedeli.
02:22
withoutbez knowingvedomím about it.
45
130160
1416
(smiech)
02:23
(LaughterSmiech)
46
131600
1256
02:24
And soončoskoro he would startštart typingpísanie na stroji himselfsám,
47
132880
1896
Čoskoro začal písať sám,
lebo už mal za sebou
veľa takýchto konverzácií
02:26
because he had so manyveľa
of these conversationskonverzácia
48
134800
2136
a vedel, ako obvykle v ruštine
konverzácia začína.
02:28
that he figuredFigurálna out how
the Russianruština conversationkonverzácia usuallyzvyčajne startszačína.
49
136960
3016
Aká dôvtipná metóda, však?
02:32
What an ingeniousgeniálny methodmetóda, right?
50
140000
2336
02:34
And then I metstretol polyglotspolyglotov who always startštart
by imitatingimitujúca soundszvuky of the languageJazyk,
51
142360
4496
Potom som stretla polyglotov, ktorí vždy
začínajú napodobovaním zvukov v jazyku.
Ďalších, ktorí sa najskôr naučia
500 najpoužívanejších slov.
02:38
and othersostatné who always learnučiť sa the 500
mostväčšina frequentčastý wordsslová of the languageJazyk,
52
146880
4416
02:43
and yetešte othersostatné who always startštart
by readingčítanie about the grammarGramatika.
53
151320
3400
A iných, ktorí si najskôr prečítajú
pravidlá gramatiky.
02:47
If I askedspýtal a hundredsto differentrozdielny polyglotspolyglotov,
54
155600
2296
Ak by som sa spýtala 100 polyglotov,
dozvedela by som sa 100 rôznych spôsobov,
ako sa naučiť cudzí jazyk.
02:49
I heardpočul a hundredsto differentrozdielny
approacheskroky to learningštúdium languagesjazyky.
55
157920
3616
Zdá sa, že každý má jedinečný spôsob
učenia sa.
02:53
EverybodyVšetci seemszdá to have a uniquejedinečný way
they learnučiť sa a languageJazyk,
56
161560
3616
Všetci však dospejeme k rovnakému výsledku
– plynule ovládame niekoľko jazykov.
02:57
and yetešte we all come to the samerovnaký resultvýsledok
of speakingrozprávanie severalniekoľko languagesjazyky fluentlyplynule.
57
165200
3880
03:02
And as I was listeningnačúvanie to these polyglotspolyglotov
tellingrozprávanie me about theirich methodsmetódy,
58
170120
4296
Ako som počúvala rozprávanie
polyglotov o ich metódach,
zrazu som si niečo uvedomila:
03:06
it suddenlynaraz dawneddošlo on me:
59
174440
2296
Všetci máme spoločné to,
03:08
the one thing we all have in commonobyčajný
60
176760
3136
že si jednoducho nájdeme spôsoby,
ako mať z učenia radosť!
03:11
is that we simplyjednoducho foundnájdených waysspôsoby to enjoyUžite si to
the language-learningjazykové vzdelávanie processproces.
61
179920
5536
03:17
All of these polyglotspolyglotov
were talkingrozprávanie about languageJazyk learningštúdium
62
185480
2776
Všetci polygloti učenie opisovali
ako obrovskú zábavu.
03:20
as if it was great funzábava.
63
188280
1256
Mali ste vidieť ich tváre,
03:21
You should have seenvidieť theirich facestváre
64
189560
1576
keď mi ukazovali svoje farebné
gramatické tabuľky,
03:23
when they were showingukazujúci me
theirich colorfulpestrý grammarGramatika chartsgrafy
65
191160
2616
doma vyrobené kartičky so slovíčkami
03:25
and theirich carefullyopatrne handmaderučné flashblesk cardskarty,
66
193800
2496
či štatistiky o učení sa slovnej zásoby
pomocou aplikácií,
03:28
and theirich statisticsštatistika
about learningštúdium vocabularyslovná zásoba usingpoužitím appsaplikácie,
67
196320
3016
alebo keď mi hovorili o varení
podľa receptov v cudzom jazyku.
03:31
or even how they love to cookkuchár
basedzaložené on recipesrecepty in a foreignzahraničné languageJazyk.
68
199360
4200
Každý používa iné metódy,
ale vždy je to niečo, čo ich osobne baví.
03:36
All of them use differentrozdielny methodsmetódy,
69
204680
1736
03:38
but they always make sure
it's something that they personallyosobne enjoyUžite si to.
70
206440
3776
Uvedomila som si,
že takto sa učím jazyky aj ja.
03:42
I realizedsi uvedomil, that this is actuallyvlastne
how I learnučiť sa languagesjazyky myselfja sám.
71
210240
3896
Keď som sa učila španielčinu,
texty v učebnici ma nebavili.
03:46
When I was learningštúdium Spanishšpanielčina,
I was boredznudený with the texttext in the textbookučebnice.
72
214160
3576
03:49
I mean, who wants to readprečítať about JoseJose
73
217760
1736
Veď kto by chcel čítať o Josém,
ako sa pýta na cestu na vlakovú stanicu?
03:51
askingpýta about the directionsinštrukcie
to the trainvlak stationstanice. Right?
74
219520
3136
03:54
I wanted to readprečítať "HarryHarry PotterPotter" insteadnamiesto,
75
222680
2336
Radšej som si chcela čítať
Harryho Pottera,
03:57
because that was
my favoritenajobľúbenejšie bookkniha as a childdieťa,
76
225040
2136
moju obľúbenú knihu z detstva,
ktorú som prečítala už veľakrát.
03:59
and I have readprečítať it manyveľa timesdoba.
77
227200
1656
04:00
So I got the Spanishšpanielčina translationpreklad
of "HarryHarry PotterPotter" and startedzahájená readingčítanie,
78
228880
3616
Preto som si kúpila španielsky preklad
a začala čítať.
04:04
and sure enoughdosť, I didn't understandrozumieť
almosttakmer anything at the beginningzačiatok,
79
232520
3336
Na začiatku som nerozumela takmer nič.
Ale pokračovala som,
lebo to bola moja obľúbená kniha.
04:07
but I keptuchovávané on readingčítanie
because I lovedMiloval the bookkniha,
80
235880
2216
Na konci som jej bola schopná
porozumieť bez väčších problémov.
04:10
and by the endkoniec of the bookkniha, I was ableschopný
to follownasledovať it almosttakmer withoutbez any problemsproblémy.
81
238120
4136
04:14
And the samerovnaký thing happenedStalo
when I was learningštúdium Germannemčina.
82
242280
2616
To isté sa mi stalo,
keď som sa učila nemecký jazyk.
Rozhodla som sa pozerať Priateľov,
môj obľúbený seriál, v nemčine.
04:16
I decidedrozhodol to watch "FriendsPriatelia,"
my favoritenajobľúbenejšie sitcomsituačná komédia, in Germannemčina,
83
244920
3296
04:20
and again, at the beginningzačiatok
it was all just gibberishbľabotania.
84
248240
3096
Na začiatku to bola pre mňa
jedna veľká hatlanina.
04:23
I didn't know where one wordslovo finishedhotový
and anotherďalší one startedzahájená,
85
251360
3176
Nevedela som, kde sa jedno slovo končí
a druhé začína.
04:26
but I keptuchovávané on watchingsledovanie everykaždý day
because it's "FriendsPriatelia."
86
254560
2656
Aj tak som to pozerala každý deň.
Veď Priateľov by som mohla pozerať
v akomkoľvek jazyku, milujem ich.
04:29
I can watch it in any languageJazyk.
I love it so much.
87
257240
2376
04:31
And after the seconddruhý or thirdtretina seasonsezóna,
88
259640
2016
A po druhej alebo tretej sérii
začali dialógy dávať zmysel.
04:33
seriouslyvážne, the dialoguedialóg
startedzahájená to make sensezmysel.
89
261680
2360
04:37
I only realizedsi uvedomil, this
after meetingstretnutie other polyglotspolyglotov.
90
265080
3056
Toto som si uvedomila
až po stretnutí s inými polyglotmi.
Nie sme géniovia,
04:40
We are no geniusesgéniovia
91
268160
1576
ani nepoznáme skratku
na učenie sa jazykov.
04:41
and we have no shortcutskratka
to learningštúdium languagesjazyky.
92
269760
2416
04:44
We simplyjednoducho foundnájdených waysspôsoby
how to enjoyUžite si to the processproces,
93
272200
3816
Jednoducho používame metódy,
vďaka ktorým si užívame proces
a učenie sa jazykov meníme
z nudného školského predmetu
04:48
how to turnotočenie languageJazyk learningštúdium
from a boringnudný schoolškolské subjectpredmet
94
276040
3376
04:51
into a pleasantpríjemný activityaktivita
whichktorý you don't mindmyseľ doing everykaždý day.
95
279440
3200
na príjemnú aktivitu,
ktorej sa s radosťou venujeme každý deň.
Ak neradi zapisujete slovíčka na papier,
nahoďte si ich do aplikácie.
04:55
If you don't like writingpísanie
wordsslová down on paperpapier,
96
283520
2176
04:57
you can always typetyp them in an appaplikácie.
97
285720
1696
04:59
If you don't like listeningnačúvanie
to boringnudný textbookučebnice materialmateriál,
98
287440
2816
Ak vás nudia nahrávky v učebnici,
nájdite si zaujímavý obsah na YouTube
alebo podcast v hocijakom jazyku.
05:02
find interestingzaujímavý contentobsah on YouTubeYouTube
or in podcastsPodcasty for any languageJazyk.
99
290280
4296
Ak ste introvert a neodvážite sa osloviť
rodených hovoriacich,
05:06
If you're a more introvertedintrovertný persončlovek
100
294600
1696
05:08
and you can't imaginepredstaviť si speakingrozprávanie
to nativerodák speakersreproduktory right away,
101
296320
3016
použite metódu rozhovoru samého so sebou.
05:11
you can applyplatiť the methodmetóda of self-talkself-Talk.
102
299360
2336
V pohodlí svojej izby opíšte
vaše víkendové plány, aký ste mali deň
05:13
You can talk to yourselfsám
in the comfortpohodlie of your roomizba,
103
301720
2576
05:16
describingpopisujúce your plansplány for the weekendvíkend,
how your day has been,
104
304320
2896
alebo si v telefóne vyberte
ľubovoľnú fotografiu
05:19
or even take a randomnáhodný
pictureobrázok from your phonetelefón
105
307240
2136
05:21
and describepopísať the pictureobrázok
to your imaginaryimaginárny friendpriateľ.
106
309400
3736
a opíšte ju
svojmu imaginárnemu priateľovi.
05:25
This is how polyglotspolyglotov learnučiť sa languagesjazyky,
107
313160
2496
Takto sa jazyky učia polygloti.
05:27
and the bestnajlepší newsnoviny is,
it's availablek dispozícii to anyoneniekto
108
315680
2856
A dobrou správou je,
že tento spôsob môže využiť každý,
kto sa rozhodne vziať svoje učenie
do vlastných rúk.
05:30
who is willingochotný to take the learningštúdium
into theirich ownvlastný handsruky.
109
318560
2680
Vďaka polyglotom som pochopila,
že radosť z učenia sa je kľúčová.
05:34
So meetingstretnutie other polyglotspolyglotov
helpedpomohol me realizerealizovať
110
322520
2096
05:36
that it is really crucialrozhodujúci
to find enjoymentpotešenie
111
324640
3016
05:39
in the processproces of learningštúdium languagesjazyky,
112
327680
2096
05:41
but alsotaktiež that joypotešenie in itselfsám is not enoughdosť.
113
329800
3040
Ale taktiež,
že radosť sama o sebe nestačí.
Pre dosiahnutie plynulosti v cudzom jazyku
05:45
If you want to achievedosiahnuť fluencyPlynulosť
in a foreignzahraničné languageJazyk,
114
333680
2736
musíte aplikovať ďalšie tri princípy.
05:48
you'llbudete alsotaktiež need to applyplatiť
threetri more principleszásady.
115
336440
2480
Predovšetkým potrebujete efektívne metódy.
05:51
First of all, you'llbudete need
effectiveefektívna methodsmetódy.
116
339760
2600
05:55
If you try to memorizememorovat a listzoznam of wordsslová
for a testtest tomorrowzajtra,
117
343160
3416
Ak sa pokúsite zapamätať si
slovíčka na zajtrajší test,
05:58
the wordsslová will be storedUložené
in your short-termkrátkodobý memoryPamäť
118
346600
2376
uložia sa do krátkodobej pamäti
a po pár dňoch ich zabudnete.
06:01
and you'llbudete forgetzabudnúť them after a fewmálo daysdni.
119
349000
1905
06:03
If you, howevervšak,
want to keep wordsslová long termtermín,
120
351400
2936
Ak si ich však chcete pamätať dlhodobo,
opakujte si ich v priebehu viacerých dní
pomocou intervalového opakovania.
06:06
you need to reviserevidovať them
in the coursekurz of a fewmálo daysdni repeatedlyopakovane
121
354360
2936
06:09
usingpoužitím the so-calledtakzvaný spacepriestor repetitionopakovanie.
122
357320
2216
06:11
You can use appsaplikácie whichktorý are basedzaložené
on this systemsystém suchtaký as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Môžete použiť aplikácie pracujúce na tomto
systéme ako Anki alebo Memrise,
alebo si zoznamy slovíčok zapíšte
do zošita pomocou metódy Goldlist,
06:15
or you can writezapísať listszoznamy of wordslovo
in a notebooknotebook usingpoužitím the GoldlistGoldlist (zlatá) methodmetóda,
124
363840
3336
ktorú obľubuje mnoho polyglotov.
06:19
whichktorý is alsotaktiež very popularpopulárne
with manyveľa polyglotspolyglotov.
125
367200
2696
06:21
If you're not sure whichktorý methodsmetódy are
effectiveefektívna and what is availablek dispozícii out there,
126
369920
3736
Ak si nie ste istí,
ktoré metódy sú dostupné a efektívne,
sledujte kanály YouTube
a internetové stránky polyglotov
06:25
just checkskontrolovať out polyglots'polyglotov
YouTubeYouTube channelskanály and websiteswebové stránky
127
373680
3016
06:28
and get inspirationinšpirácia from them.
128
376720
1776
a inšpirujte sa nimi.
06:30
If it workspráce for them,
it will mostväčšina probablypravdepodobne work for you too.
129
378520
2920
S veľkou pravdepodobnosťou
to bude fungovať aj vám.
06:34
The thirdtretina principlezásada to follownasledovať
130
382840
1976
Tretím princípom je
vytvoriť si v učení systém.
06:36
is to createvytvoriť a systemsystém in your learningštúdium.
131
384840
2160
06:39
We're all very busyzaneprázdnený and no one
really has time to learnučiť sa a languageJazyk todaydnes.
132
387720
4216
Dnes sme všetci veľmi zaneprázdnení
a nikto nemá čas na učenie sa jazykov.
Ak si však dopredu spravíme plán,
dokážeme si čas vytvoriť.
06:43
But we can createvytvoriť that time
if we just planplán a bittrocha aheadvpred.
133
391960
3776
06:47
Can you wakeprebudiť up 15 minutesminúty earlierskôr
than you normallynormálne do?
134
395760
3416
Vedeli by ste ráno vstať o 15 minút skôr
ako obvykle?
06:51
That would be the perfectperfektný time
to reviserevidovať some vocabularyslovná zásoba.
135
399200
3296
Získali by ste tak skvelý čas
na opakovanie slovnej zásoby.
06:54
Can you listen to a podcastPodcast
on your way to work while drivingvodičský?
136
402520
3736
Mohli by ste počúvať podcast
počas cesty do práce?
06:58
Well, that would be great
to get some listeningnačúvanie experienceskúsenosť.
137
406280
3456
Výborne si tak precvičíte počúvanie.
Veľa aktivít môžeme robiť aj bez toho,
aby sme si na ne vyhradili čas navyše,
07:01
There are so manyveľa things we can do
withoutbez even planningplánovanie that extraextra time,
138
409760
3456
ako napríklad počúvanie podcastu
cestou do práce
07:05
suchtaký as listeningnačúvanie to podcastsPodcasty
on our way to work
139
413240
2656
alebo pri domácich prácach.
07:07
or doing our householddomácnosť choresdomáce práce.
140
415920
1656
07:09
The importantdôležitý thing is
to createvytvoriť a planplán in the learningštúdium.
141
417600
3296
Dôležité je vytvoriť si učebný plán.
07:12
"I will practicepraxe speakingrozprávanie
everykaždý TuesdayUtorok and ThursdayŠtvrtok
142
420920
2496
„Každý utorok a štvrtok si budem
20 minút precvičovať
rozprávanie s kamarátom.“
07:15
with a friendpriateľ for 20 minutesminúty.
143
423440
2056
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videovideo
while havingmajúce breakfastraňajky."
144
425520
4416
„Počas raňajok
budem počúvať video na YouTube.“
07:21
If you createvytvoriť a systemsystém in your learningštúdium,
145
429960
2136
Ak si vytvoríte systém,
nebudete musieť hľadať čas navyše,
07:24
you don't need to find that extraextra time,
146
432120
1896
07:26
because it will becomestať sa
a partčasť of your everydaykaždý deň life.
147
434040
2440
pretože učenie sa stane
súčasťou vášho každodenného života.
07:29
And finallykonečne, if you want to learnučiť sa
a languageJazyk fluentlyplynule,
148
437880
3216
A nakoniec,
pre dosiahnutie plynulosti v jazyku
07:33
you need alsotaktiež a bittrocha of patiencetrpezlivosť.
149
441120
2720
potrebujeme aj trochu trpezlivosti.
07:36
It's not possiblemožný to learnučiť sa
a languageJazyk withinvnútri two monthsmesiaca,
150
444600
2736
Jazyk sa nedá naučiť za dva mesiace.
Ale ak sa učíte s radosťou
dá sa dosiahnuť viditeľný pokrok,
07:39
but it's definitelyrozhodne possiblemožný to make
a visibleviditeľný improvementzlepšenie in two monthsmesiaca,
151
447360
3896
07:43
if you learnučiť sa in smallmalý chunkskúsky everykaždý day
in a way that you enjoyUžite si to.
152
451280
3736
ak sa budete po troche učiť každý deň
metódou, ktorá vás baví.
07:47
And there is nothing
that motivatesmotivuje us more
153
455040
2136
Nič nás nemotivuje viac,
ako náš vlastný úspech.
07:49
than our ownvlastný successúspech.
154
457200
1240
Dodnes si živo pamätám okamih,
07:51
I vividlyživo rememberpamätať the momentmoment
155
459120
1896
07:53
when I understoodchápať the first jokevtip
in Germannemčina when watchingsledovanie "FriendsPriatelia."
156
461040
3680
keď som pri pozeraní Priateľov
porozumela prvému vtipu v nemčine.
Bola som taká šťastná a motivovaná,
07:57
I was so happyšťastný and motivatedmotivovaní
157
465280
1856
že som si hneď pozrela ďalšie dve časti.
07:59
that I just keptuchovávané on watchingsledovanie that day
two more episodesepizódy,
158
467160
3016
A ako som pozerala stále viac,
08:02
and as I keptuchovávané watchingsledovanie,
159
470200
1736
08:03
I had more and more of those momentsmomenty
of understandingporozumenie, these little victoriesvíťazstvo,
160
471960
4216
opakovane som zažívala
tieto malé víťazstvá porozumenia.
08:08
and stepkrok by stepkrok, I got to a levelhladina
where I could use the languageJazyk
161
476200
3456
Postupne som dosiahla takú úroveň,
že som mohla jazyk slobodne používať,
08:11
freelyvoľne and fluentlyplynule to expressexpresné anything.
162
479680
2856
a dokázala som plynule vyjadriť čokoľvek.
08:14
This is a wonderfulbáječný feelingpocit.
163
482560
1520
Bol to skvelý pocit.
Toho pocitu sa neviem nabažiť,
a preto sa nový jazyk učím každé dva roky.
08:16
I can't get enoughdosť of that feelingpocit,
164
484800
1696
08:18
and that's why I learnučiť sa
a languageJazyk everykaždý two yearsleta.
165
486520
2816
08:21
So this is the wholecelý polyglotPolyglot secrettajomstvo.
166
489360
2056
Takže toto je celé tajomstvo polyglotov:
efektívne metódy,
ktoré budete používať systematicky
08:23
Find effectiveefektívna methodsmetódy
whichktorý you can use systematicallysystematicky
167
491440
2856
počas určitého obdobia
a spôsobom, ktorý vás bude baviť.
08:26
over the periodperióda of some time
in a way whichktorý you enjoyUžite si to,
168
494320
3296
Vďaka tomu sa polygloti naučia jazyk
za niekoľko mesiacov, nie rokov.
08:29
and this is how polyglotspolyglotov learnučiť sa
languagesjazyky withinvnútri monthsmesiaca, not yearsleta.
169
497640
3880
08:35
Now, some of you maysmieť be thinkingpremýšľanie,
170
503160
1616
Teraz si možno myslíte:
„Mať radosť z učenia sa je síce pekné,
08:36
"That's all very nicepekný
to enjoyUžite si to languageJazyk learningštúdium,
171
504800
2336
ale nie je tým skutočným tajomstvom,
že vy, polygloti,
08:39
but isn't the realskutočný secrettajomstvo
that you polyglotspolyglotov
172
507160
2536
08:41
are just superSuper talentedtalentovaný
and mostväčšina of us aren'tnie sú?"
173
509720
2600
ste na rozdiel od nás jednoducho
mimoriadne talentovaní?“
08:45
Well, there's one thing
I haven'tnemajú told you about BennyBenny and LucasLucas.
174
513320
3080
Nuž, niečo som vám o Bennym a Lucasovi
ešte neprezradila.
08:49
BennyBenny had 11 yearsleta of Irishírčina Gaelicgalčina
and fivepäť yearsleta of Germannemčina at schoolškolské.
175
517159
5817
Benny sa v škole učil 11 rokov po írsky
a 5 rokov po nemecky.
08:55
He couldn'tnemohol speakhovoriť them
at all when graduatingabsolvovaní.
176
523000
3216
Keď maturoval, neovládal ani jeden z nich.
Až do svojich 21 rokov si myslel,
že nemá na jazyky bunky
08:58
Up to the ageVek of 21, he thought
he didn't have the languageJazyk genegen
177
526240
4176
09:02
and he could not speakhovoriť anotherďalší languageJazyk.
178
530440
2416
a že nie je schopný sa jazyky naučiť.
09:04
Then he startedzahájená to look
for his way of learningštúdium languagesjazyky,
179
532880
2936
Potom začal skúšať vlastné spôsoby
učenia sa jazykov,
ako je rozhovor s rodenými hovoriacimi,
od ktorých dostával spätnú väzbu.
09:07
whichktorý was speakingrozprávanie to nativerodák speakersreproduktory
and gettingzískavanie feedbackspätná väzba from them,
180
535840
3856
09:11
and todaydnes BennyBenny can easilyľahko
have a conversationkonverzácia in 10 languagesjazyky.
181
539720
3960
Dnes je Benny schopný konverzovať
v desiatich jazykoch.
09:17
LucasLucas triedskúšal to learnučiť sa Englishangličtina
at schoolškolské for 10 yearsleta.
182
545120
3296
Lucas sa pokúšal
naučiť sa v škole angličtinu desať rokov.
Patril medzi najhorších žiakov v triede.
09:20
He was one of the worstnajhorší studentsštudentov in classtrieda.
183
548440
2616
09:23
His friendspriatelia even madevyrobený funzábava of him
184
551080
1616
Kamaráti mu dokonca zo žartu
darovali učebnicu ruštiny,
09:24
and gavedal him a Russianruština textbookučebnice as a jokevtip
185
552720
2616
pretože si mysleli, že sa tento jazyk,
alebo iný, nikdy nenaučí.
09:27
because they thought he would never
learnučiť sa that languageJazyk, or any languageJazyk.
186
555360
3736
09:31
And then LucasLucas startedzahájená
to experimentexperiment with methodsmetódy,
187
559120
2376
Lucas vtedy začal
experimentovať s metódami
a hľadať svoj vlastný spôsob učenia sa.
09:33
looking for his ownvlastný way to learnučiť sa,
188
561520
1800
09:36
for examplepríklad, by havingmajúce SkypeSkype chatrozprávanie
conversationskonverzácia with strangersneznámi.
189
564520
4176
Napríklad četovaním s cudzincami na Skype.
A ani nie po desiatich rokoch
dokáže Lucas plynule hovoriť 11 jazykmi.
09:40
And after just 10 yearsleta,
190
568720
1816
09:42
LucasLucas is ableschopný to speakhovoriť
11 languagesjazyky fluentlyplynule.
191
570560
3320
09:47
Does that soundznieť like a miraclezázrak?
192
575000
1560
Znie to ako zázrak?
09:49
Well, I see suchtaký miracleszázraky
everykaždý singlejednoposteľová day.
193
577440
2600
Ja takéto zázraky vidím úplne každý deň.
Ako jazyková mentorka
pomáham ľuďom pri ich samostatnom učení.
09:52
As a languageJazyk mentoručiteľ,
194
580760
1336
09:54
I help people learnučiť sa
languagesjazyky by themselvessami,
195
582120
2416
Stretávam ľudí, ktorí sa 5, 10
či dokonca 20 rokov trápili s jazykom.
09:56
and I see this everykaždý day.
196
584560
1296
09:57
People struggleboj with languageJazyk learningštúdium
for fivepäť, 10, even 20 yearsleta,
197
585880
4176
10:02
and then they suddenlynaraz take
theirich learningštúdium into theirich ownvlastný handsruky,
198
590080
3856
Keď však zrazu vezmú svoje učenie
do vlastných rúk,
začnú používať zábavné materiály,
efektívnejšie metódy
10:05
startštart usingpoužitím materialsmateriály whichktorý they enjoyUžite si to,
more effectiveefektívna methodsmetódy,
199
593960
3296
10:09
or they startštart trackingsledovanie theirich learningštúdium
200
597280
1816
alebo zaznamenávať svoje výsledky,
aby sa mohli tešiť z pokroku,
10:11
so that they can appreciateoceniť
theirich ownvlastný progresspokrok,
201
599120
2936
10:14
and that's when suddenlynaraz
202
602080
1936
priam zázračne nachádzajú jazykový talent,
ktorý im celý život chýbal.
10:16
they magicallymagicky find the languageJazyk talenttalent
that they were missingchýbajúce all theirich livesživoty.
203
604040
4200
Ak ste preto aj vy v minulosti
vzdali pokusy naučiť sa jazyk,
10:21
So if you've alsotaktiež triedskúšal
to learnučiť sa a languageJazyk
204
609480
2176
10:23
and you gavedal up,
thinkingpremýšľanie it's too difficultnáročný
205
611680
2416
lebo ste si mysleli, že je to príliš ťažké
alebo že na to nemáte talent,
10:26
or you don't have the languageJazyk talenttalent,
206
614120
2256
10:28
give it anotherďalší try.
207
616400
1536
skúste to ešte raz.
10:29
Maybe you're alsotaktiež
just one enjoyablepríjemný methodmetóda away
208
617960
2856
Možno vás od plynulosti v jazyku delí
len jedna zábavná metóda.
10:32
from learningštúdium that languageJazyk fluentlyplynule.
209
620840
1762
10:34
Maybe you're just one methodmetóda away
from becomingslušivý a polyglotPolyglot.
210
622960
3936
A možno sa vďaka tej jednej metóde
stanete polyglotom aj vy.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Ďakujem.
10:40
(ApplausePotlesk)
212
628160
4200
(potlesk)
Translated by Daša Oravcová
Reviewed by Zuzana Šplhová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com