ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lýdia Machová: De geheimen om een nieuwe taal te leren

Filmed:
7,231,347 views

Wil je een nieuwe taal leren, maar voel je je ontmoedigd of weet je niet waar je moet beginnen? Je hebt geen speciaal talent of taalgevoel nodig, zegt Lýdia Machová. In een opgetogen en inspirerende lezing geeft ze de geheimen prijs van polyglotten (mensen die meerdere talen spreken) en deelt ze vier principes om jouw eigen verbogen taalgevoel te openbaren -- en er plezier in te hebben.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Ik houd er van om andere talen te leren.
00:13
I love learningaan het leren foreignbuitenlands languagestalen.
0
1760
2896
00:16
In factfeit, I love it so much that I like
to learnleren a newnieuwe languagetaal everyelk two yearsjaar,
1
4680
4056
Zo veel zelfs, dat ik iedere 2 jaar
een nieuwe taal wil leren.
00:20
currentlymomenteel workingwerkend on my eighthachtste one.
2
8760
2096
Op het moment
ben ik met de achtste bezig.
00:22
When people find that out about me,
they always askvragen me,
3
10880
2616
Mensen vragen mij altijd:
00:25
"How do you do that? What's your secretgeheim?"
4
13520
2096
"Hoe doe je het toch? Wat is je geheim?"
00:27
And to be honesteerlijk, for manyveel yearsjaar,
my answerantwoord would be,
5
15640
3016
En eerlijk gezegd was mijn antwoord dan:
00:30
"I don't know. I simplyeenvoudigweg
love learningaan het leren languagestalen."
6
18680
2320
"Ik weet het niet.
Ik houd er gewoon van."
00:33
But people were never
happygelukkig with that answerantwoord.
7
21720
2256
Maar mensen namen hier nooit genoegen mee.
00:36
They wanted to know why they are spendinguitgaven
yearsjaar tryingproberen to learnleren even one languagetaal,
8
24000
3976
Zij wilden weten waarom zij jaren
probeerden een taal te leren,
00:40
never achievingverwezenlijking van fluencyspreekvaardigheid,
9
28000
1536
maar nooit vloeiend werden,
00:41
and here I come, learningaan het leren
one languagetaal after anothereen ander.
10
29560
3056
en ik de ene na de andere taal leer.
00:44
They wanted to know
the secretgeheim of polyglotspolyglots,
11
32640
2216
Zij wilden het geheim weten
van polyglotten,
00:46
people who speakspreken a lot of languagestalen.
12
34880
1720
mensen die veel talen spreken.
00:49
And that madegemaakt me wonderwonder, too,
13
37400
1416
Toen vroeg ik mij ook af:
00:50
how do actuallywerkelijk other polyglotspolyglots do it?
14
38840
2296
hoe doen andere meertaligen dit?
00:53
What do we have in commongemeenschappelijk?
15
41160
1496
Wat hebben we gemeen?
00:54
And what is it that enablesstelt us
16
42680
1936
Wat maakt dat wij
00:56
to learnleren languagestalen
so much fastersneller than other people?
17
44640
2440
zo veel sneller talen leren dan anderen?
Ik besloot anderen zoals ik
te ontmoeten om het uit te zoeken.
00:59
I decidedbeslist to meetontmoeten other people
like me and find that out.
18
47880
2840
01:03
The bestbeste placeplaats to meetontmoeten a lot of polyglotspolyglots
19
51760
2056
De beste plek om polyglotten te ontmoeten
01:05
is an eventevenement where hundredshonderden
of languagetaal loversliefhebbers
20
53840
2296
is op een evenement
waar honderden taalfanaten
01:08
meetontmoeten in one placeplaats
to practicepraktijk theirhun languagestalen.
21
56160
2856
samenkomen om hun talen te oefenen.
01:11
There are severalverscheidene suchzodanig polyglotPolyglot eventsevents
organizedgeorganiseerd all around the worldwereld-,
22
59040
3296
Er zijn meerdere van dit soort evenementen
over de hele wereld,
dus ik besloot erheen te gaan
01:14
and so I decidedbeslist to go there
23
62360
1376
01:15
and askvragen polyglotspolyglots
about the methodsmethoden that they use.
24
63760
2440
en meertaligen
te vragen naar hun werkwijze.
Ik ontmoette Benny uit Ierland,
01:19
And so I metleerde kennen BennyBenny from IrelandIerland,
25
67200
1936
01:21
who told me that his methodmethode
is to startbegin speakingsprekend from day one.
26
69160
4160
die leert door vanaf dag 1
in de andere taal te spreken.
01:26
He learnsleert a fewweinig phraseszinnen
from a travelreizen phrasebookPhrasebook
27
74240
2896
Hij leert eerst een aantal zinnen
uit een reiswoordenboek
01:29
and goesgaat to meetontmoeten nativeinheems speakersspeakers
28
77160
1576
en zoekt dan 'native speakers' op
01:30
and startsstarts havingmet conversationsconversaties
with them right away.
29
78760
2816
en begint direct met hen te praten.
01:33
He doesn't mindgeest makingmaking
even 200 mistakesfouten a day,
30
81600
2776
Hij is bereid op een dag
200 fouten te maken,
want hij leert juist
van de feedback die hij krijgt.
01:36
because that's how he learnsleert,
basedgebaseerde on the feedbackterugkoppeling.
31
84400
2440
01:39
And the bestbeste thing is, he doesn't
even need to travelreizen a lot todayvandaag,
32
87480
3136
Het mooie is dat
hij er niet eens ver voor hoeft te reizen,
want praten met 'native speakers'
kan gemakkelijk vanuit je huiskamer,
01:42
because you can easilygemakkelijk have
conversationsconversaties with nativeinheems speakersspeakers
33
90640
2936
01:45
from the comfortcomfort of
your livingleven roomkamer, usinggebruik makend van websiteswebsites.
34
93600
2696
via websites.
Ik ontmoette ook Lucas uit Brazilië
01:48
I alsoook metleerde kennen LucasLucas from BrazilBrazilië
35
96320
1776
01:50
who had a really interestinginteressant
methodmethode to learnleren RussianRussisch.
36
98120
2480
die een interessante manier had
om Russisch te leren.
01:53
He simplyeenvoudigweg addedtoegevoegd a hundredhonderd randomwillekeurig
RussianRussisch speakersspeakers on SkypeSkype as friendsvrienden,
37
101200
5656
Hij voegde op Skype, willekeurig,
100 Russisch sprekende vrienden toe,
01:58
and then he openedgeopend
a chatbabbelen windowvenster with one of them
38
106880
3896
opende met een van hen
dan een chat-venster
en schreef "Hoi" in het Russisch.
02:02
and wroteschreef "HiHallo" in RussianRussisch.
39
110800
1440
02:05
And the personpersoon repliedantwoordde, "HiHallo, how are you?"
40
113000
2576
De andere persoon antwoorde dan:
"Hoi, hoe gaat het?"
02:07
LucasLucas copiedgekopieerd this and put it
into a texttekst windowvenster with anothereen ander personpersoon,
41
115600
4456
Lucas kopieerde deze tekst dan
en gebruikte dit in een ander gesprek.
02:12
and the personpersoon repliedantwoordde,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
Ook daar reageerde de persoon met:
"Goed, dank je. En met jou?"
02:15
LucasLucas copiedgekopieerd this
back to the first personpersoon,
43
123680
2976
Lucas gebruikte deze tekst weer
in het eerste gesprek
02:18
and in this way, he had two strangersonbekenden
have a conversationgesprek with eachelk other
44
126680
3456
en zo chatten eigenlijk
die twee vreemden met elkaar
zonder dat zij het wisten.
02:22
withoutzonder knowingwetende about it.
45
130160
1416
02:23
(LaughterGelach)
46
131600
1256
(Gelach)
02:24
And soonspoedig he would startbegin typingtypen himselfzichzelf,
47
132880
1896
Al snel kon hij zelf typen,
02:26
because he had so manyveel
of these conversationsconversaties
48
134800
2136
omdat hij dit zo vaak gedaan had
02:28
that he figuredbedacht out how
the RussianRussisch conversationgesprek usuallydoorgaans startsstarts.
49
136960
3016
dat hij nu wist hoe je
een gesprek in het Russisch start.
02:32
What an ingeniousvernuftig methodmethode, right?
50
140000
2336
Wat een slimme manier he?
02:34
And then I metleerde kennen polyglotspolyglots who always startbegin
by imitatingimiteren soundsklanken of the languagetaal,
51
142360
4496
Toen ontmoette ik meertaligen die leren
door geluiden te imiteren uit een taal
02:38
and othersanderen who always learnleren the 500
mostmeest frequentveel voorkomend wordstekst of the languagetaal,
52
146880
4416
en anderen die altijd
de 500 meest gebruikte woorden leren
02:43
and yetnog othersanderen who always startbegin
by readinglezing about the grammargrammatica.
53
151320
3400
of die juist starten met de grammatica.
02:47
If I askedgevraagd a hundredhonderd differentverschillend polyglotspolyglots,
54
155600
2296
Als ik 100 meertaligen zou vragen
02:49
I heardgehoord a hundredhonderd differentverschillend
approachesbenaderingen to learningaan het leren languagestalen.
55
157920
3616
zou ik 100 verschillende manieren horen.
02:53
EverybodyIedereen seemslijkt to have a uniqueuniek way
they learnleren a languagetaal,
56
161560
3616
Iedereen lijkt zijn eigen,
unieke manier te hebben
02:57
and yetnog we all come to the samedezelfde resultresultaat
of speakingsprekend severalverscheidene languagestalen fluentlyvloeiend.
57
165200
3880
en toch komen we allemaal
tot hetzelfde resultaat.
03:02
And as I was listeninghet luisteren to these polyglotspolyglots
tellingvertellen me about theirhun methodsmethoden,
58
170120
4296
Toen ik naar deze mensen luisterde,
03:06
it suddenlyplotseling dawneddrong on me:
59
174440
2296
drong het ineens tot mij door:
03:08
the one thing we all have in commongemeenschappelijk
60
176760
3136
wat wij allemaal gemeen hebben
03:11
is that we simplyeenvoudigweg foundgevonden waysmanieren to enjoygenieten
the language-learningtaal-leren processwerkwijze.
61
179920
5536
is dat we simpelweg
manieren gevonden hebben
die het leerproces leuk voor ons maken.
03:17
All of these polyglotspolyglots
were talkingpratend about languagetaal learningaan het leren
62
185480
2776
Al deze meertaligen
spraken over het leren van een taal
als iets heel leuks.
03:20
as if it was great funpret.
63
188280
1256
03:21
You should have seengezien theirhun facesgezichten
64
189560
1576
Je had hun gezichten moeten zien
03:23
when they were showingtonen me
theirhun colorfulkleurrijk grammargrammatica chartsgrafieken
65
191160
2616
tijdens het tonen van
hun gekleurde grammatica-overzichten,
03:25
and theirhun carefullyvoorzichtig handmadehandgemaakt flashflash cardskaarten,
66
193800
2496
zorgvuldig handgeschreven notities
en de gebruikersstatistieken
van de apps voor hun woordenschat,
03:28
and theirhun statisticsstatistieken
about learningaan het leren vocabularywoordenschat usinggebruik makend van appsapps,
67
196320
3016
03:31
or even how they love to cookkoken
basedgebaseerde on recipesrecepten in a foreignbuitenlands languagetaal.
68
199360
4200
of zelfs hun plezier in koken
met recepten in een andere taal.
03:36
All of them use differentverschillend methodsmethoden,
69
204680
1736
Ze hebben allemaal andere manieren,
03:38
but they always make sure
it's something that they personallypersoonlijk enjoygenieten.
70
206440
3776
maar ze doen het altijd op een manier
die zij prettig vinden.
03:42
I realizedrealiseerde that this is actuallywerkelijk
how I learnleren languagestalen myselfmezelf.
71
210240
3896
Ik realiseerde mij
dat ik eigenlijk ook zo nieuwe talen leer.
03:46
When I was learningaan het leren SpanishSpaans,
I was boredverveeld with the texttekst in the textbookleerboek.
72
214160
3576
Toen ik Spaans leerde, vond ik
de tekstboeken maar saai.
03:49
I mean, who wants to readlezen about JoseJose
73
217760
1736
Wie wil er nu lezen over Jose
03:51
askingvragen about the directionsroutebeschrijving
to the traintrein stationstation. Right?
74
219520
3136
die de weg naar het station vraagt?
03:54
I wanted to readlezen "HarryHarry PotterPotter" insteadin plaats daarvan,
75
222680
2336
Ik las liever 'Harry Potter',
want dat was mijn favoriete boek als kind,
03:57
because that was
my favoritefavoriete bookboek as a childkind,
76
225040
2136
03:59
and I have readlezen it manyveel timestijden.
77
227200
1656
dat ik meerdere keren had gelezen.
04:00
So I got the SpanishSpaans translationvertaling
of "HarryHarry PotterPotter" and startedbegonnen readinglezing,
78
228880
3616
Dus ik kocht de Spaanse vertaling
van 'Harry Potter' en begon te lezen.
04:04
and sure enoughgenoeg, I didn't understandbegrijpen
almostbijna anything at the beginningbegin,
79
232520
3336
Natuurlijk begreep ik
vrijwel niks aan het begin,
maar ik las verder
omdat ik dol ben op dit boek
04:07
but I keptgehouden on readinglezing
because I lovedgeliefde the bookboek,
80
235880
2216
04:10
and by the endeinde of the bookboek, I was ablein staat
to followvolgen it almostbijna withoutzonder any problemsproblemen.
81
238120
4136
en aan het einde van het boek kon ik
bijna alles zonder problemen volgen.
04:14
And the samedezelfde thing happenedgebeurd
when I was learningaan het leren GermanDuits.
82
242280
2616
Hetzelfde gebeurde toen ik Duits leerde.
04:16
I decidedbeslist to watch "FriendsVrienden,"
my favoritefavoriete sitcomsitcom, in GermanDuits,
83
244920
3296
Ik besloot "Friends", mijn favoriete
comedy, in het Duits te kijken.
04:20
and again, at the beginningbegin
it was all just gibberishwartaal.
84
248240
3096
Ook hier leek het aan het begin
net wartaal,
04:23
I didn't know where one wordwoord finishedgeëindigd
and anothereen ander one startedbegonnen,
85
251360
3176
ik wist niet waar het ene woord eindigde
en het nieuwe begon.
04:26
but I keptgehouden on watchingkijken everyelk day
because it's "FriendsVrienden."
86
254560
2656
Toch keek ik het iedere dag,
want het is "Friends".
04:29
I can watch it in any languagetaal.
I love it so much.
87
257240
2376
Ik kan het in iedere taal kijken,
ik ben er dol op.
04:31
And after the secondtweede or thirdderde seasonseizoen,
88
259640
2016
Na het tweede of derde seizoen
04:33
seriouslyernstig, the dialoguedialoog
startedbegonnen to make sensezin.
89
261680
2360
begon ik de gesprekken echt te volgen.
04:37
I only realizedrealiseerde this
after meetingvergadering other polyglotspolyglots.
90
265080
3056
Ik ontdekte het pas
nadat ik andere meertaligen ontmoette.
04:40
We are no geniusesgenieën
91
268160
1576
We zijn geen genieën
04:41
and we have no shortcutkortere weg
to learningaan het leren languagestalen.
92
269760
2416
en hebben geen versnelde manier
om talen te leren.
04:44
We simplyeenvoudigweg foundgevonden waysmanieren
how to enjoygenieten the processwerkwijze,
93
272200
3816
We hebben simpelweg manieren gevonden
om van het leerproces te genieten.
04:48
how to turnbeurt languagetaal learningaan het leren
from a boringsaai schoolschool- subjectonderwerpen
94
276040
3376
Manieren om talen leren,
van een saai onderwerp op school,
04:51
into a pleasantaangenaam activityactiviteit
whichwelke you don't mindgeest doing everyelk day.
95
279440
3200
te veranderen in een leuke activiteit
die je dagelijks wilt doen.
04:55
If you don't like writingschrift
wordstekst down on paperpapier,
96
283520
2176
Als je niet houdt van woorden
op papier zetten
04:57
you can always typetype them in an appapp.
97
285720
1696
kun je deze ook typen in een app.
04:59
If you don't like listeninghet luisteren
to boringsaai textbookleerboek materialmateriaal,
98
287440
2816
Als je niet houdt van luisteren
naar saai cursusmateriaal,
05:02
find interestinginteressant contentinhoud on YouTubeYouTube
or in podcastsPodcasts for any languagetaal.
99
290280
4296
zoek dan interessante content op YouTube
of in een podcast voor talen.
05:06
If you're a more introvertedin zichzelf gekeerd personpersoon
100
294600
1696
Ben je een meer introvert persoon
05:08
and you can't imaginestel je voor speakingsprekend
to nativeinheems speakersspeakers right away,
101
296320
3016
en durf je niet meteen
met 'natives' in gesprek te gaan
05:11
you can applyvan toepassing zijn the methodmethode of self-talkzelf-bespreking.
102
299360
2336
pas dan de methode van 'self-talk' toe.
05:13
You can talk to yourselfjezelf
in the comfortcomfort of your roomkamer,
103
301720
2576
Je praat dan tegen jezelf
in je eigen veilige omgeving
05:16
describingbeschrijven your plansplannen for the weekendweekend,
how your day has been,
104
304320
2896
en omschrijft je weekendplannen
of hoe je dag was
05:19
or even take a randomwillekeurig
pictureafbeelding from your phonetelefoon
105
307240
2136
of je pakt een foto op je telefoon
05:21
and describebeschrijven the pictureafbeelding
to your imaginaryimaginaire friendvriend.
106
309400
3736
en beschrijft deze aan je fictieve vriend.
05:25
This is how polyglotspolyglots learnleren languagestalen,
107
313160
2496
Dat is hoe meertaligen talen leren.
05:27
and the bestbeste newsnieuws is,
it's availablebeschikbaar to anyoneiedereen
108
315680
2856
En het goede nieuws is dat het
voor iedereen mogelijk is die
05:30
who is willinggewillig to take the learningaan het leren
into theirhun owneigen handshanden.
109
318560
2680
het leren van een taal
in eigen handen wilt nemen.
05:34
So meetingvergadering other polyglotspolyglots
helpedgeholpen me realizerealiseren
110
322520
2096
Andere meertaligen
hielpen mij realiseren
05:36
that it is really crucialbeslissend
to find enjoymentgenot
111
324640
3016
dat het echt cruciaal is
om plezier te vinden
05:39
in the processwerkwijze of learningaan het leren languagestalen,
112
327680
2096
in het leerproces,
05:41
but alsoook that joyvreugde in itselfzelf is not enoughgenoeg.
113
329800
3040
maar ook dat plezier alleen
niet genoeg is.
05:45
If you want to achievebereiken fluencyspreekvaardigheid
in a foreignbuitenlands languagetaal,
114
333680
2736
Als je een andere taal
vloeiend wilt spreken
05:48
you'llje zult alsoook need to applyvan toepassing zijn
threedrie more principlesprincipes.
115
336440
2480
zijn er nog drie beginselen
die je toe moet passen.
05:51
First of all, you'llje zult need
effectiveeffectief methodsmethoden.
116
339760
2600
Allereerst heb je
effectieve methoden nodig.
05:55
If you try to memorizememoriseren a listlijst of wordstekst
for a testtest tomorrowmorgen,
117
343160
3416
Wanneer je een woordenlijst
probeert te onthouden voor een test morgen
05:58
the wordstekst will be storedopgeslagen
in your short-termkorte termijn memorygeheugen
118
346600
2376
worden deze opgeslagen
in je kortetermijngeheugen
06:01
and you'llje zult forgetvergeten them after a fewweinig daysdagen.
119
349000
1905
en ben je ze na een paar dagen vergeten.
Wanneer je daarentegen woorden
op lange termijn wilt onthouden
06:03
If you, howeverechter,
want to keep wordstekst long termtermijn,
120
351400
2936
06:06
you need to reviseherzien them
in the courseCursus of a fewweinig daysdagen repeatedlyherhaaldelijk
121
354360
2936
moet je deze dagelijks herzien
volgens de zogenaamde
'space' herhaling.
06:09
usinggebruik makend van the so-calledzogenaamd spaceruimte repetitionherhaling.
122
357320
2216
06:11
You can use appsapps whichwelke are basedgebaseerde
on this systemsysteem suchzodanig as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Je kunt hiervoor apps gebruiken
zoals 'Anki' of 'Memrise'
06:15
or you can writeschrijven listslijsten of wordwoord
in a notebookNotebook usinggebruik makend van the GoldlistGoldlist methodmethode,
124
363840
3336
of je kunt woorden opschrijven
volgens de 'Goldlist'-methode,
06:19
whichwelke is alsoook very popularpopulair
with manyveel polyglotspolyglots.
125
367200
2696
die ook erg populair is
onder meertaligen.
06:21
If you're not sure whichwelke methodsmethoden are
effectiveeffectief and what is availablebeschikbaar out there,
126
369920
3736
Wanneer je niet weet welke methode
effectief is en wat het aanbod is,
06:25
just checkcontroleren out polyglots'polyglots
YouTubeYouTube channelskanalen and websiteswebsites
127
373680
3016
kijk dan op YouTube naar polyglots
en op hun websites
06:28
and get inspirationinspiratie from them.
128
376720
1776
en doe daar inspiratie van hen op.
06:30
If it workswerken for them,
it will mostmeest probablywaarschijnlijk work for you too.
129
378520
2920
Als het voor hen werkt,
werkt het waarschijnlijk ook voor jou.
06:34
The thirdderde principlebeginsel to followvolgen
130
382840
1976
Het derde beginsel dat je moet volgen
06:36
is to createcreëren a systemsysteem in your learningaan het leren.
131
384840
2160
is een systeem te creëren
in je leren.
06:39
We're all very busybezig and no one
really has time to learnleren a languagetaal todayvandaag.
132
387720
4216
Iedereen heeft het druk en niemand
heeft meer tijd om een taal te leren,
06:43
But we can createcreëren that time
if we just planplan a bitbeetje aheadverder.
133
391960
3776
maar we kunnen die tijd creëren
als we wat vooruit plannen.
06:47
Can you wakewekken up 15 minutesnotulen earliervroeger
than you normallynormaal do?
134
395760
3416
Kun je 15 minuten
eerder opstaan dan normaal?
06:51
That would be the perfectperfect time
to reviseherzien some vocabularywoordenschat.
135
399200
3296
Dat is de perfecte tijd
om wat vocabulaire te herzien.
06:54
Can you listen to a podcastPodcast
on your way to work while drivinghet rijden?
136
402520
3736
Kun je een podcast beluisteren
in de auto onderweg naar werk?
06:58
Well, that would be great
to get some listeninghet luisteren experienceervaring.
137
406280
3456
Dat is perfect om
luistervaardigheid te ontwikkelen.
07:01
There are so manyveel things we can do
withoutzonder even planningplanning that extraextra time,
138
409760
3456
We kunnen zo veel doen
zonder er zelfs extra tijd voor te maken,
07:05
suchzodanig as listeninghet luisteren to podcastsPodcasts
on our way to work
139
413240
2656
zoals het beluisteren van podcasts
onderweg naar werk
07:07
or doing our householdhuishouden choresklusjes.
140
415920
1656
of tijdens huishoudelijke klusjes.
07:09
The importantbelangrijk thing is
to createcreëren a planplan in the learningaan het leren.
141
417600
3296
Belangrijk is om het leren
planmatig te maken.
07:12
"I will practicepraktijk speakingsprekend
everyelk TuesdayDinsdag and ThursdayDonderdag
142
420920
2496
"Ik oefen iedere dinsdag
en donderdag met spreken
07:15
with a friendvriend for 20 minutesnotulen.
143
423440
2056
door 20 minuten met een vriend te praten.
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videovideo-
while havingmet breakfastontbijt."
144
425520
4416
Ik luister naar een YouTube video
tijdens het ontbijt."
07:21
If you createcreëren a systemsysteem in your learningaan het leren,
145
429960
2136
Wanneer je een systeem maakt in het leren
07:24
you don't need to find that extraextra time,
146
432120
1896
hoef je geen extra tijd te vinden,
07:26
because it will becomeworden
a partdeel of your everydayelke dag life.
147
434040
2440
omdat het een dagdagelijks
onderdeel wordt.
07:29
And finallyTenslotte, if you want to learnleren
a languagetaal fluentlyvloeiend,
148
437880
3216
En tot slot, wanneer je een taal
vloeiend wilt beheersen,
07:33
you need alsoook a bitbeetje of patiencegeduld.
149
441120
2720
heb je ook wat geduld nodig.
07:36
It's not possiblemogelijk to learnleren
a languagetaal withinbinnen two monthsmaanden,
150
444600
2736
Het is niet mogelijk om een taal te leren
in twee maanden,
07:39
but it's definitelydefinitief possiblemogelijk to make
a visiblezichtbaar improvementverbetering in two monthsmaanden,
151
447360
3896
maar het is zeker mogelijk om
zichtbaar te verbeteren in twee maanden
07:43
if you learnleren in smallklein chunksbrokken everyelk day
in a way that you enjoygenieten.
152
451280
3736
wanneer je dagelijks kleine stukjes leert
op een manier die jij leuk vindt.
07:47
And there is nothing
that motivatesmotiveert us more
153
455040
2136
En er is niks dat ons meer motiveert
07:49
than our owneigen successsucces.
154
457200
1240
dan ons eigen succes.
07:51
I vividlylevendig rememberonthouden the momentmoment
155
459120
1896
Ik herinner me levendig het moment
07:53
when I understoodbegrijpelijk the first jokegrap
in GermanDuits when watchingkijken "FriendsVrienden."
156
461040
3680
dat ik de eerste grap in het Duits begreep
toen ik "Friends" keek.
07:57
I was so happygelukkig and motivatedgemotiveerd
157
465280
1856
Ik was zo blij en gemotiveerd
07:59
that I just keptgehouden on watchingkijken that day
two more episodesafleveringen,
158
467160
3016
dat ik die dag nog twee afleveringen keek.
08:02
and as I keptgehouden watchingkijken,
159
470200
1736
En terwijl ik bleef kijken
08:03
I had more and more of those momentsmomenten
of understandingbegrip, these little victoriesoverwinningen,
160
471960
4216
had ik meer en meer momenten van begrip,
die kleine overwinningen,
08:08
and stepstap by stepstap, I got to a levelniveau
where I could use the languagetaal
161
476200
3456
en stap voor stap kwam ik tot
een niveau waar ik de taal
08:11
freelyvrij and fluentlyvloeiend to expressuitdrukken anything.
162
479680
2856
vrij en vloeiend kon gebruiken
om alles uit te drukken.
08:14
This is a wonderfulprachtig feelinggevoel.
163
482560
1520
Dat is zo een heerlijk gevoel.
08:16
I can't get enoughgenoeg of that feelinggevoel,
164
484800
1696
Daar kan ik geen genoeg van krijgen
08:18
and that's why I learnleren
a languagetaal everyelk two yearsjaar.
165
486520
2816
en dat is waarom ik
iedere 2 jaar een nieuwe taal leer.
08:21
So this is the wholegeheel polyglotPolyglot secretgeheim.
166
489360
2056
Dus dit is het geheim van meertaligheid.
08:23
Find effectiveeffectief methodsmethoden
whichwelke you can use systematicallysystematisch
167
491440
2856
Vind effectieve methoden
die je systematisch kunt gebruiken
08:26
over the periodperiode of some time
in a way whichwelke you enjoygenieten,
168
494320
3296
gedurende een bepaalde periode,
op een manier die jij leuk vindt.
08:29
and this is how polyglotspolyglots learnleren
languagestalen withinbinnen monthsmaanden, not yearsjaar.
169
497640
3880
Dat is hoe polyglotten talen leren
binnen een paar maanden, geen jaren.
08:35
Now, some of you maymei be thinkinghet denken,
170
503160
1616
Sommige van jullie zullen denken;
08:36
"That's all very niceleuk
to enjoygenieten languagetaal learningaan het leren,
171
504800
2336
"Allemaal leuk en aardig,
er plezier in hebben,
08:39
but isn't the realecht secretgeheim
that you polyglotspolyglots
172
507160
2536
maar is het echte geheim niet
dat jullie meertaligen
08:41
are just supersuper talentedgetalenteerd
and mostmeest of us aren'tzijn niet?"
173
509720
2600
gewoon supertalentvol zijn
en de meesten van ons niet?"
Er is 1 ding dat ik jullie niet
verteld heb over Benny en Lucas.
08:45
Well, there's one thing
I haven'thebben niet told you about BennyBenny and LucasLucas.
174
513320
3080
08:49
BennyBenny had 11 yearsjaar of IrishIers GaelicGaelisch
and fivevijf yearsjaar of GermanDuits at schoolschool-.
175
517159
5817
Benny heeft 11 jaar keltisch Iers
en 5 jaar Duits gehad op school.
08:55
He couldn'tkon het niet speakspreken them
at all when graduatingafstuderen.
176
523000
3216
Hij sprak geen van beide talen
bij zijn eindexamen.
08:58
Up to the ageleeftijd of 21, he thought
he didn't have the languagetaal genegen
177
526240
4176
Tot een jaar of 21, dacht hij
dat hij geen enkel taalgevoel had
09:02
and he could not speakspreken anothereen ander languagetaal.
178
530440
2416
en sprak hij geen enkele andere taal.
09:04
Then he startedbegonnen to look
for his way of learningaan het leren languagestalen,
179
532880
2936
Toen begon hij te zoeken
naar zijn manier van talen leren
09:07
whichwelke was speakingsprekend to nativeinheems speakersspeakers
and gettingkrijgen feedbackterugkoppeling from them,
180
535840
3856
wat inhield; spreken met 'natives'
en feedback van hen ontvangen.
09:11
and todayvandaag BennyBenny can easilygemakkelijk
have a conversationgesprek in 10 languagestalen.
181
539720
3960
Nu kan Benny makkelijk een gesprek voeren
in 10 verschillende talen.
09:17
LucasLucas triedbeproefd to learnleren EnglishEngels
at schoolschool- for 10 yearsjaar.
182
545120
3296
Lucas probeerde 10 jaar lang
Engels te leren op school.
09:20
He was one of the worstslechtst studentsstudenten in classklasse.
183
548440
2616
Hij was één van de slechtste
leerlingen van de klas.
09:23
His friendsvrienden even madegemaakt funpret of him
184
551080
1616
Zijn vrienden lachten hem zelfs uit
09:24
and gavegaf him a RussianRussisch textbookleerboek as a jokegrap
185
552720
2616
en gaven hem als grapje
een Russisch woordenboek
09:27
because they thought he would never
learnleren that languagetaal, or any languagetaal.
186
555360
3736
omdat ze dachten dat hij het
nooit zou leren, ook geen andere taal.
09:31
And then LucasLucas startedbegonnen
to experimentexperiment with methodsmethoden,
187
559120
2376
Toen begon Lucas te experimenteren
met methodes,
09:33
looking for his owneigen way to learnleren,
188
561520
1800
op zoek naar zijn eigen manier van leren,
bijvoorbeeld door Skype chats
te voeren met vreemden.
09:36
for examplevoorbeeld, by havingmet SkypeSkype chatbabbelen
conversationsconversaties with strangersonbekenden.
189
564520
4176
En na slechts 10 jaar
09:40
And after just 10 yearsjaar,
190
568720
1816
09:42
LucasLucas is ablein staat to speakspreken
11 languagestalen fluentlyvloeiend.
191
570560
3320
spreekt Lucas 11 talen vloeiend.
09:47
Does that soundgeluid like a miraclewonder?
192
575000
1560
Klinkt dat als een wonder?
09:49
Well, I see suchzodanig miracleswonderen
everyelk singlesingle day.
193
577440
2600
Ik zie dit soort wonderen iedere dag.
09:52
As a languagetaal mentormentor,
194
580760
1336
Als taalmentor
09:54
I help people learnleren
languagestalen by themselveszich,
195
582120
2416
help ik mensen
om zelfstandig talen te leren
09:56
and I see this everyelk day.
196
584560
1296
en zie ik dit dagelijks.
09:57
People struggleworstelen with languagetaal learningaan het leren
for fivevijf, 10, even 20 yearsjaar,
197
585880
4176
Mensen worstelen met het leren van talen
gedurende 5, 10 of zelfs 20 jaar
10:02
and then they suddenlyplotseling take
theirhun learningaan het leren into theirhun owneigen handshanden,
198
590080
3856
en nemen dan het leren
plotseling in eigen handen.
10:05
startbegin usinggebruik makend van materialsmaterialen whichwelke they enjoygenieten,
more effectiveeffectief methodsmethoden,
199
593960
3296
Ze gaan middelen gebruiken die
zij leuk vinden, effectievere methodes,
10:09
or they startbegin trackingbijhouden theirhun learningaan het leren
200
597280
1816
of ze houden hun leercurve bij,
10:11
so that they can appreciateop prijs stellen
theirhun owneigen progressvooruitgang,
201
599120
2936
zodat ze hun vooruitgang kunnen waarderen.
10:14
and that's when suddenlyplotseling
202
602080
1936
En op dat moment
10:16
they magicallybij toverslag find the languagetaal talenttalent
that they were missingmissend all theirhun liveslevens.
203
604040
4200
vinden ze magischer wijze ineens
het taalgevoel dat ze altijd misten.
10:21
So if you've alsoook triedbeproefd
to learnleren a languagetaal
204
609480
2176
Als jij ook geprobeerd hebt
een taal te leren
10:23
and you gavegaf up,
thinkinghet denken it's too difficultmoeilijk
205
611680
2416
en je opgaf, omdat je dacht
dat het te moeilijk was
10:26
or you don't have the languagetaal talenttalent,
206
614120
2256
of dat je geen gevoel voor taal hebt,
10:28
give it anothereen ander try.
207
616400
1536
geef het dan nog een kans.
10:29
Maybe you're alsoook
just one enjoyableaangenaam methodmethode away
208
617960
2856
Misschien ben je ook slechts
één fijne methode verwijderd
10:32
from learningaan het leren that languagetaal fluentlyvloeiend.
209
620840
1762
van een vloeiende taalbeheersing.
10:34
Maybe you're just one methodmethode away
from becomingworden a polyglotPolyglot.
210
622960
3936
Misschien ben je maar één methode
verwijderd van een leven als polyglot.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Dank jullie wel.
10:40
(ApplauseApplaus)
212
628160
4200
(Applaus)
Translated by Christy Sinterniklaas
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com