ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Лідія Махова: Таємниця вивчення іноземної мови

Filmed:
7,231,347 views

Хочете вивчити ще одну іноземну мову, але відчуваєте себе наляканим або невпевненим, бо не знаєте з чого почати? Вам не потрібен особливий талант або "мовний ген", — говорить Лідія Макова. У приємному надихаючому виступі вона відкриває таємниці поліглотів (людей, які розмовляють кількома мовами) і ділиться чотирма принципами, щоб допомогти розкрити ваш прихований талант — і весело провести час.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learningнавчання foreignіноземний languagesмови.
0
1760
2896
Мені подобається вивчати мови.
Я настільки це люблю,
що кожні два роки вивчаю нову.
00:16
In factфакт, I love it so much that I like
to learnвчитися a newновий languageмова everyкожен two yearsроків,
1
4680
4056
На даний час я працюю над восьмою.
00:20
currentlyв даний час workingпрацює on my eighthвосьмий one.
2
8760
2096
Коли люди чують про це,
то завжди питають:
00:22
When people find that out about me,
they always askзапитай me,
3
10880
2616
"Як тобі це вдається? В чому таємниця?"
00:25
"How do you do that? What's your secretтаємниця?"
4
13520
2096
Чесно кажучи, багато років
моя відповідь була такою:
00:27
And to be honestчесний, for manyбагато хто yearsроків,
my answerвідповісти would be,
5
15640
3016
"Не знаю. Я просто люблю вивчати мови".
00:30
"I don't know. I simplyпросто
love learningнавчання languagesмови."
6
18680
2320
Та люди ніколи не будуть вдоволені.
00:33
But people were never
happyщасливий with that answerвідповісти.
7
21720
2256
Їх цікавить, чому в той час, як вони
витрачають роки на лише одну мову,
00:36
They wanted to know why they are spendingвитрати
yearsроків tryingнамагаюся to learnвчитися even one languageмова,
8
24000
3976
так і не подужавши
вільно нею розмовляти,
00:40
never achievingдосягнення fluencyвільне володіння,
9
28000
1536
00:41
and here I come, learningнавчання
one languageмова after anotherінший.
10
29560
3056
і тут з'являюсь я, для якої вчити мови —
що лускати горіхи.
00:44
They wanted to know
the secretтаємниця of polyglotsгіперполіглоти,
11
32640
2216
Їх цікавить таємниця поліглотів,
00:46
people who speakговорити a lot of languagesмови.
12
34880
1720
людей, які знають кілька мов.
00:49
And that madeзроблений me wonderчудо, too,
13
37400
1416
І це змусило мене замислитися,
00:50
how do actuallyнасправді other polyglotsгіперполіглоти do it?
14
38840
2296
як це вдається іншим поліглотам?
Що у нас спільного?
00:53
What do we have in commonзагальний?
15
41160
1496
І що дозволяє нам
00:54
And what is it that enablesдає можливість us
16
42680
1936
вивчати мови набагато швидше за інших?
00:56
to learnвчитися languagesмови
so much fasterшвидше than other people?
17
44640
2440
Я вирішила зустрітися з такими
людьми і дізнатися про це.
00:59
I decidedвирішив to meetзустрітися other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Найкращим місцем знайомства для поліглотів
01:03
The bestнайкраще placeмісце to meetзустрітися a lot of polyglotsгіперполіглоти
19
51760
2056
є заходи, де тисячі охочих
01:05
is an eventподія where hundredsсотні
of languageмова loversкоханці
20
53840
2296
зустрічаються в одному місці,
щоб попрактикувати свої знання.
01:08
meetзустрітися in one placeмісце
to practiceпрактика theirїх languagesмови.
21
56160
2856
По всьому світу проводиться
кілька таких заходів,
01:11
There are severalкілька suchтакий polyglotПоліглот eventsподії
organizedорганізований all around the worldсвіт,
22
59040
3296
тому я вирішила податись туди
01:14
and so I decidedвирішив to go there
23
62360
1376
та запитати про методи,
якими вони користуються.
01:15
and askзапитай polyglotsгіперполіглоти
about the methodsметоди that they use.
24
63760
2440
01:19
And so I metзустрілися BennyБенні from IrelandІрландія,
25
67200
1936
Я познайомилася з Бенні з Ірландії,
01:21
who told me that his methodметод
is to startпочати speakingкажучи from day one.
26
69160
4160
він сказав мені, що його методом є
починати розмовляти з першого дня.
Він вивчає кілька фраз
з туристичного розмовника
01:26
He learnsвчиться a fewмало хто phrasesфрази
from a travelподорожувати phrasebookРозмовник
27
74240
2896
та вирушає спілкуватися з носіями мови
01:29
and goesйде to meetзустрітися nativeрідний speakersдинаміки
28
77160
1576
01:30
and startsпочинається havingмаючи conversationsрозмови
with them right away.
29
78760
2816
і одразу ж починає з ними говорити.
Він не задумується над тим,
що робить 200 помилок в день,
01:33
He doesn't mindрозум makingвиготовлення
even 200 mistakesпомилки a day,
30
81600
2776
бо саме так він вчиться,
на основі зворотнього зв'язку.
01:36
because that's how he learnsвчиться,
basedна основі on the feedbackзворотній зв'язок.
31
84400
2440
І найкраще те, що в наш час йому
не потрібно багато подорожувати,
01:39
And the bestнайкраще thing is, he doesn't
even need to travelподорожувати a lot todayсьогодні,
32
87480
3136
тому що він легко може
спілкуватися з носіями мови
01:42
because you can easilyлегко have
conversationsрозмови with nativeрідний speakersдинаміки
33
90640
2936
через веб-сайти,
не виходячи з кімнати.
01:45
from the comfortкомфорт of
your livingживий roomкімната, usingвикористовуючи websitesсайти.
34
93600
2696
Я також познайомилася
з Лукасом з Бразилії,
01:48
I alsoтакож metзустрілися LucasЛукас from BrazilБразилія
35
96320
1776
01:50
who had a really interestingцікаво
methodметод to learnвчитися Russianросійська.
36
98120
2480
який мав цікавий метод
вивчення російської мови.
Він випадковим чином додав у друзі
сто російськомовних людей в Skype,
01:53
He simplyпросто addedдодано a hundredсто randomвипадковий
Russianросійська speakersдинаміки on SkypeSkype as friendsдрузі,
37
101200
5656
а потім відкрив чат з одним із них
01:58
and then he openedвідкрито
a chatчат windowвікно with one of them
38
106880
3896
02:02
and wroteписав "HiПривіт" in Russianросійська.
39
110800
1440
і написав:"привіт" російською.
02:05
And the personлюдина repliedвідповів, "HiПривіт, how are you?"
40
113000
2576
Співрозмовник відповів:
"Привіт, як справи?"
Лукас скопіював це і вставив
у повідомлення іншій людині,
02:07
LucasЛукас copiedскопійовані this and put it
into a textтекст windowвікно with anotherінший personлюдина,
41
115600
4456
яка відповіла: "Чудово, дякую, а в тебе?"
02:12
and the personлюдина repliedвідповів,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
Лукас знову скопіював це
і відправив першому співрозмовнику,
02:15
LucasЛукас copiedскопійовані this
back to the first personлюдина,
43
123680
2976
таким чином, у нього були два незнайомці,
які спілкувалися між собою,
02:18
and in this way, he had two strangersнезнайомці
have a conversationрозмова with eachкожен other
44
126680
3456
навіть не знаючи про це.
02:22
withoutбез knowingзнаючи about it.
45
130160
1416
(Сміх)
02:23
(LaughterСміх)
46
131600
1256
Згодом він почав сам набирати
повідомлення,
02:24
And soonскоро he would startпочати typingнабравши himselfсам,
47
132880
1896
02:26
because he had so manyбагато хто
of these conversationsрозмови
48
134800
2136
тому що у нього накопичилося
чимало таких розмов,
02:28
that he figuredфігурний out how
the Russianросійська conversationрозмова usuallyзазвичай startsпочинається.
49
136960
3016
і він зрозумів, як, зазвичай,
починається розмова російською.
Геніальний метод, чи не так?
02:32
What an ingeniousгеніальний methodметод, right?
50
140000
2336
Тоді я зустрілася з поліглотами,
які починають з імітації звуків мови,
02:34
And then I metзустрілися polyglotsгіперполіглоти who always startпочати
by imitatingімітуючи soundsзвуки of the languageмова,
51
142360
4496
та з іншими, які завжди вивчають
500 найвживаніших слів,
02:38
and othersінші who always learnвчитися the 500
mostнайбільше frequentчасті wordsслова of the languageмова,
52
146880
4416
і ще з одними, які спершу
відкривають граматику
02:43
and yetвсе-таки othersінші who always startпочати
by readingчитання about the grammarграматика.
53
151320
3400
02:47
If I askedзапитав a hundredсто differentінший polyglotsгіперполіглоти,
54
155600
2296
Якби я запитала 100 поліглотів,
02:49
I heardпочув a hundredсто differentінший
approachesпідходи to learningнавчання languagesмови.
55
157920
3616
я б почула 100 різних підходів
до вивчення мов.
У кожного знайдеться
свій унікальний спосіб,
02:53
EverybodyВсім seemsздається to have a uniqueунікальний way
they learnвчитися a languageмова,
56
161560
3616
але ми всі досягли одного результату —
вільне спілкування кількома мовами.
02:57
and yetвсе-таки we all come to the sameтой же resultрезультат
of speakingкажучи severalкілька languagesмови fluentlyвільно.
57
165200
3880
Коли я слухала цих поліглотів,
які розповідали мені про свої методи,
03:02
And as I was listeningслухати to these polyglotsгіперполіглоти
tellingкажучи me about theirїх methodsметоди,
58
170120
4296
мене раптом осяяло:
03:06
it suddenlyраптом dawnedзрозуміла on me:
59
174440
2296
єдине, що у нас є спільного -
03:08
the one thing we all have in commonзагальний
60
176760
3136
це те, що ми просто знайшли способи
насолоджуватися процесом вивчення мови.
03:11
is that we simplyпросто foundзнайдено waysшляхи to enjoyнасолоджуйся
the language-learningвивчення мови processпроцес.
61
179920
5536
Для всіх поліглотів вивчення мови
03:17
All of these polyglotsгіперполіглоти
were talkingговорити about languageмова learningнавчання
62
185480
2776
було ніби цікавою забавкою.
03:20
as if it was great funвесело.
63
188280
1256
Бачили б ви їхні обличчя,
03:21
You should have seenбачив theirїх facesобличчя
64
189560
1576
коли вони показували мені
свої граматичні схеми
03:23
when they were showingпоказати me
theirїх colorfulбарвистий grammarграматика chartsграфіки
65
191160
2616
і їх ретельно виготовлені флеш-карти,
03:25
and theirїх carefullyобережно handmadeручна робота flashспалах cardsкартки,
66
193800
2496
та статистику вивчення
слів у комп'ютерних додатках,
03:28
and theirїх statisticsстатистика
about learningнавчання vocabularyсловниковий запас usingвикористовуючи appsдодатки,
67
196320
3016
чи навіть те, як їм подобається готувати
за рецептами іноземною мовою.
03:31
or even how they love to cookготувати
basedна основі on recipesрецепти in a foreignіноземний languageмова.
68
199360
4200
Кожен з них використовує свій метод,
03:36
All of them use differentінший methodsметоди,
69
204680
1736
але вони завжди впевнені,
що вони цим насолоджуються.
03:38
but they always make sure
it's something that they personallyособисто enjoyнасолоджуйся.
70
206440
3776
Я помітила, що я так само вивчаю мови.
03:42
I realizedусвідомлено that this is actuallyнасправді
how I learnвчитися languagesмови myselfя сам.
71
210240
3896
Коли я вивчала іспанську,
мені було нудно читати підручник.
03:46
When I was learningнавчання Spanishіспанська,
I was boredнудно with the textтекст in the textbookпідручник.
72
214160
3576
Хто хоче читати про Хосе,
03:49
I mean, who wants to readчитати about JoseХосе
73
217760
1736
який запитує дорогу
до залізничного вокзалу. Правда?
03:51
askingзапитую about the directionsнапрямки
to the trainпоїзд stationстанція. Right?
74
219520
3136
Натомість я хотіла прочитати
"Гаррі Потера",
03:54
I wanted to readчитати "HarryГаррі PotterПоттер" insteadзамість цього,
75
222680
2336
бо в дитинстві це була
моя улюблена книга,
03:57
because that was
my favoriteулюблений bookкнига as a childдитина,
76
225040
2136
яку я не раз перечитувала.
03:59
and I have readчитати it manyбагато хто timesразів.
77
227200
1656
04:00
So I got the Spanishіспанська translationпереклад
of "HarryГаррі PotterПоттер" and startedпочався readingчитання,
78
228880
3616
Тому я отримала іспанський
переклад "Гаррі Потера" і почала читати.
Звичайно, на початку я не
розуміла майже нічого,
04:04
and sure enoughдостатньо, I didn't understandзрозуміти
almostмайже anything at the beginningпочаток,
79
232520
3336
я продовжувала читати,
бо мені це подобалось,
04:07
but I keptзбережений on readingчитання
because I lovedлюбив the bookкнига,
80
235880
2216
коли я дійшла до кінця книги,
я могла читати без жодних проблем.
04:10
and by the endкінець of the bookкнига, I was ableздатний
to followслідуйте it almostмайже withoutбез any problemsпроблеми.
81
238120
4136
Те ж саме відбувалося,
коли я вивчала німецьку.
04:14
And the sameтой же thing happenedсталося
when I was learningнавчання Germanнімецька.
82
242280
2616
Я вирішила переглянути "Друзі" —
мою улюблену комедію, німецькою.
04:16
I decidedвирішив to watch "FriendsДрузі,"
my favoriteулюблений sitcomкомедія, in Germanнімецька,
83
244920
3296
І знову ж, на початку все здавалося
тарабарщиною.
04:20
and again, at the beginningпочаток
it was all just gibberishмарення.
84
248240
3096
Я не знала, де закінчується одне
слово і починається інше,
04:23
I didn't know where one wordслово finishedзакінчив
and anotherінший one startedпочався,
85
251360
3176
та я продовжувала дивитися кожного дня,
бо це "Друзі".
04:26
but I keptзбережений on watchingдивитися everyкожен day
because it's "FriendsДрузі."
86
254560
2656
Я можу дивитися це будь-якою мовою.
Я це люблю.
04:29
I can watch it in any languageмова.
I love it so much.
87
257240
2376
Після другого чи третього сезону
04:31
And after the secondдругий or thirdтретій seasonсезон,
88
259640
2016
діалог почав набувати сенсу.
04:33
seriouslyсерйозно, the dialogueдіалог
startedпочався to make senseсенс.
89
261680
2360
Я зрозуміла це тільки після зустрічі
з іншими поліглотами.
04:37
I only realizedусвідомлено this
after meetingзустріч other polyglotsгіперполіглоти.
90
265080
3056
Ми не генії,
04:40
We are no geniusesгенії
91
268160
1576
у нас немає швидких способів
вивчити мову.
04:41
and we have no shortcutярлик
to learningнавчання languagesмови.
92
269760
2416
Ми просто знайшли способи
цим насолоджуватися
04:44
We simplyпросто foundзнайдено waysшляхи
how to enjoyнасолоджуйся the processпроцес,
93
272200
3816
та перетворити вивчення мови
з нудного шкільного предмету
04:48
how to turnповорот languageмова learningнавчання
from a boringнудний schoolшкола subjectсуб'єкт
94
276040
3376
в приємну діяльність,
яка буде такою щодня.
04:51
into a pleasantприємний activityдіяльність
whichкотрий you don't mindрозум doing everyкожен day.
95
279440
3200
Якщо ви не любите писати слова на папері,
04:55
If you don't like writingписати
wordsслова down on paperпапір,
96
283520
2176
можна ввести їх у програму.
04:57
you can always typeтип them in an appдодаток.
97
285720
1696
Якщо ви не любите слухати
нудний матеріал з підручника,
04:59
If you don't like listeningслухати
to boringнудний textbookпідручник materialматеріал,
98
287440
2816
знайдіть цікаву сторінку на YouTube каналі
чи подкасти будь-якою мовою.
05:02
find interestingцікаво contentзміст on YouTubeYouTube
or in podcastsподкасти for any languageмова.
99
290280
4296
Якщо ви більш інтровертна людина
05:06
If you're a more introvertedінтровертний personлюдина
100
294600
1696
і вам складно дається розмова
з носієм мови,
05:08
and you can't imagineуявіть собі speakingкажучи
to nativeрідний speakersдинаміки right away,
101
296320
3016
то можна застосувати метод
самостійної розмови.
05:11
you can applyзастосовувати the methodметод of self-talkрозмова з самим.
102
299360
2336
Можна поговорити з собою
в комфорті своєї кімнати,
05:13
You can talk to yourselfсамі
in the comfortкомфорт of your roomкімната,
103
301720
2576
описуючи свої плани на тиждень,
розказуючи, як пройшов день,
05:16
describingописуючи your plansплани for the weekendвихідні,
how your day has been,
104
304320
2896
чи обрати будь-яке фото з телефону
05:19
or even take a randomвипадковий
pictureкартина from your phoneтелефон
105
307240
2136
і описати його уявному другові.
05:21
and describeопишіть the pictureкартина
to your imaginaryуявних friendдруг.
106
309400
3736
Саме так поліглоти вивчають мови,
05:25
This is how polyglotsгіперполіглоти learnвчитися languagesмови,
107
313160
2496
і найкраще те, що це може робити кожен,
05:27
and the bestнайкраще newsновини is,
it's availableдоступний to anyoneбудь хто
108
315680
2856
хто вивчає мову самостійно.
05:30
who is willingбажаю to take the learningнавчання
into theirїх ownвласний handsруки.
109
318560
2680
Тому ці зустрічі допомогли мені зрозуміти,
05:34
So meetingзустріч other polyglotsгіперполіглоти
helpedдопомагав me realizeусвідомити
110
322520
2096
що дуже важливо знайти задоволення
05:36
that it is really crucialвирішальне значення
to find enjoymentнасолода
111
324640
3016
в процесі вивчення мови.
05:39
in the processпроцес of learningнавчання languagesмови,
112
327680
2096
Але цього не достатньо.
05:41
but alsoтакож that joyрадість in itselfсама по собі is not enoughдостатньо.
113
329800
3040
Якщо ви хочете вільно
володіти іноземною мовою,
05:45
If you want to achieveдомогтися fluencyвільне володіння
in a foreignіноземний languageмова,
114
333680
2736
вам доведеться застосувати
ще три принципи.
05:48
you'llти будеш alsoтакож need to applyзастосовувати
threeтри more principlesпринципи.
115
336440
2480
Перш за все, вам знадобляться
ефективні методи.
05:51
First of all, you'llти будеш need
effectiveефективний methodsметоди.
116
339760
2600
Якщо ви спробуєте запам'ятати список
слів для завтрашнього тесту,
05:55
If you try to memorizeзапам'ятати a listсписок of wordsслова
for a testтест tomorrowзавтра,
117
343160
3416
вони збережуться в короткочасній пам'яті,
05:58
the wordsслова will be storedзберігається
in your short-termкороткий термін memoryпам'ять
118
346600
2376
ви забудете їх через кілька днів.
06:01
and you'llти будеш forgetзабувай them after a fewмало хто daysдні.
119
349000
1905
Якщо ви хочете зберегти
слова в довготривалій пам'яті,
06:03
If you, howeverоднак,
want to keep wordsслова long termтермін,
120
351400
2936
їх неодноразово потрібно переглядати
протягом декількох днів,
06:06
you need to reviseПереглянути them
in the courseзвичайно of a fewмало хто daysдні repeatedlyнеодноразово
121
354360
2936
використовуючи так званий
простір для повторення.
06:09
usingвикористовуючи the so-calledтак званий spaceпростір repetitionповторення.
122
357320
2216
06:11
You can use appsдодатки whichкотрий are basedна основі
on this systemсистема suchтакий as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Можна використовувати додатки,
такі як Anki чи Memrise,
або написати списки слів у блокноті
за допомогою методу Goldlist,
06:15
or you can writeписати listsсписки of wordслово
in a notebookноутбук usingвикористовуючи the GoldlistGoldlist methodметод,
124
363840
3336
який дуже популярний
серед багатьох поліглотів.
06:19
whichкотрий is alsoтакож very popularпопулярний
with manyбагато хто polyglotsгіперполіглоти.
125
367200
2696
Якщо ви не впевнені, які методи
ефективні, які доступні,
06:21
If you're not sure whichкотрий methodsметоди are
effectiveефективний and what is availableдоступний out there,
126
369920
3736
просто подивіться YouTube канали
і веб-сайти поліглотів
06:25
just checkперевірити out polyglots'гіперполіглоти
YouTubeYouTube channelsканали and websitesсайти
127
373680
3016
і отримайте натхнення від них.
06:28
and get inspirationнатхнення from them.
128
376720
1776
Якщо метод підходить їм, він,
швидше за все, підійде і вам.
06:30
If it worksпрацює for them,
it will mostнайбільше probablyймовірно work for you too.
129
378520
2920
Третім принципом
06:34
The thirdтретій principleпринцип to followслідуйте
130
382840
1976
є створення системи навчання.
06:36
is to createстворити a systemсистема in your learningнавчання.
131
384840
2160
Ми всі дуже зайняті, і сьогодні ніхто
не встигає вчити мову.
06:39
We're all very busyзайнятий and no one
really has time to learnвчитися a languageмова todayсьогодні.
132
387720
4216
Але ми можемо знайти час,
якщо просто заплануємо заздалегідь.
06:43
But we can createстворити that time
if we just planплан a bitбіт aheadвперед.
133
391960
3776
Ви ж можете прокинутися на 15 хвилин
раніше, ніж зазвичай?
06:47
Can you wakeпрокинься up 15 minutesхвилин earlierраніше
than you normallyнормально do?
134
395760
3416
Це був би ідеальний час
для перегляду деяких слів.
06:51
That would be the perfectдосконалий time
to reviseПереглянути some vocabularyсловниковий запас.
135
399200
3296
Чи можете ви слухати подкасти
дорогою до роботи під час водіння?
06:54
Can you listen to a podcastподкаст
on your way to work while drivingводіння?
136
402520
3736
Ну, це було б чудово, щоб
попрактикувати слухання.
06:58
Well, that would be great
to get some listeningслухати experienceдосвід.
137
406280
3456
Є багато речей, які ми можемо
робити, не плануючи додаткового часу,
07:01
There are so manyбагато хто things we can do
withoutбез even planningпланування that extraдодатково time,
138
409760
3456
наприклад, слухати подкасти
дорогою до роботи
07:05
suchтакий as listeningслухати to podcastsподкасти
on our way to work
139
413240
2656
або коли займаємось
домашніми справами.
07:07
or doing our householdгосподарство choresсправами.
140
415920
1656
Найважливіше — створити план навчання.
07:09
The importantважливо thing is
to createстворити a planплан in the learningнавчання.
141
417600
3296
"Я буду розмовляти
щовівторка і четверга
07:12
"I will practiceпрактика speakingкажучи
everyкожен TuesdayВівторок and ThursdayЧетвер
142
420920
2496
з другом протягом 20 хвилин.
07:15
with a friendдруг for 20 minutesхвилин.
143
423440
2056
Я буду слухати відео на YouTube
під час сніданку.
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videoвідео
while havingмаючи breakfastсніданок."
144
425520
4416
Якщо створити план навчання,
07:21
If you createстворити a systemсистема in your learningнавчання,
145
429960
2136
вам не знадобиться додатковий час,
07:24
you don't need to find that extraдодатково time,
146
432120
1896
тому що це стане частиною
повсякденного життя.
07:26
because it will becomeстати
a partчастина of your everydayкожен день life.
147
434040
2440
07:29
And finallyнарешті, if you want to learnвчитися
a languageмова fluentlyвільно,
148
437880
3216
І, нарешті, якщо ви хочете
вільно розмовляти мовою,
вам потрібно набратися трохи терпіння.
07:33
you need alsoтакож a bitбіт of patienceтерпіння.
149
441120
2720
Неможливо вивчити мову за два місяці,
07:36
It's not possibleможливий to learnвчитися
a languageмова withinв межах two monthsмісяці,
150
444600
2736
але, безумовно, за цей час
можна покращити рівень володіння,
07:39
but it's definitelyбезумовно possibleможливий to make
a visibleвидимий improvementполіпшення in two monthsмісяці,
151
447360
3896
якщо ви навчаєтеся маленькими порціями
щодня у приємний для вас спосіб.
07:43
if you learnвчитися in smallмаленький chunksшматки everyкожен day
in a way that you enjoyнасолоджуйся.
152
451280
3736
Нічого не мотивує більше,
07:47
And there is nothing
that motivatesмотивує us more
153
455040
2136
ніж власний успіх.
07:49
than our ownвласний successуспіх.
154
457200
1240
07:51
I vividlyяскраво rememberзгадаймо the momentмомент
155
459120
1896
Я дуже добре запам'ятала момент,
07:53
when I understoodзрозуміла the first jokeжарт
in Germanнімецька when watchingдивитися "FriendsДрузі."
156
461040
3680
коли я дивилася "Друзі", і зрозуміла
перший жарт німецькою мовою.
Я була така щаслива і мотивована,
07:57
I was so happyщасливий and motivatedмотивований
157
465280
1856
що подивилася того дня ще два епізоди.
07:59
that I just keptзбережений on watchingдивитися that day
two more episodesепізоди,
158
467160
3016
По мірі того, як я переглядала серіал,
08:02
and as I keptзбережений watchingдивитися,
159
470200
1736
такі моменти траплялись частіше.
Це маленькі перемоги.
08:03
I had more and more of those momentsмоменти
of understandingрозуміння, these little victoriesперемоги,
160
471960
4216
Крок за кроком я досягла такого рівня,
08:08
and stepкрок by stepкрок, I got to a levelрівень
where I could use the languageмова
161
476200
3456
що могла спокійно і без проблем
висловлюватись.
08:11
freelyвільно and fluentlyвільно to expressвиразити anything.
162
479680
2856
Це чудове відчуття.
08:14
This is a wonderfulчудово feelingпочуття.
163
482560
1520
08:16
I can't get enoughдостатньо of that feelingпочуття,
164
484800
1696
Мені не вистачає його,
тому я вивчаю мову кожні 2 роки.
08:18
and that's why I learnвчитися
a languageмова everyкожен two yearsроків.
165
486520
2816
Ось і весь секрет поліглотів.
08:21
So this is the wholeцілий polyglotПоліглот secretтаємниця.
166
489360
2056
Знайти ефективні методи, які можна
систематично використовувати певний час
08:23
Find effectiveефективний methodsметоди
whichкотрий you can use systematicallyсистематично
167
491440
2856
08:26
over the periodперіод of some time
in a way whichкотрий you enjoyнасолоджуйся,
168
494320
3296
і насолоджуватися цим.
Таким чином, поліглоти вивчають мови
протягом кількох місяців, а не років.
08:29
and this is how polyglotsгіперполіглоти learnвчитися
languagesмови withinв межах monthsмісяці, not yearsроків.
169
497640
3880
Деякі з вас можуть подумати:
08:35
Now, some of you mayможе be thinkingмислення,
170
503160
1616
"Дуже добре насолоджуватися
вивченням мови,
08:36
"That's all very niceприємно
to enjoyнасолоджуйся languageмова learningнавчання,
171
504800
2336
але хіба справжня таємниця
полягає не в тому, що ви, поліглоти,
08:39
but isn't the realреальний secretтаємниця
that you polyglotsгіперполіглоти
172
507160
2536
просто суперталановиті,
а більшість з нас такого таланту не мають?
08:41
are just superсупер talentedталановитий
and mostнайбільше of us aren'tні?"
173
509720
2600
08:45
Well, there's one thing
I haven'tні told you about BennyБенні and LucasЛукас.
174
513320
3080
Ну, є одна річ, яку я не розповідала
про Бенні і Лукаса.
08:49
BennyБенні had 11 yearsроків of Irishірландська Gaelicгельська
and fiveп'ять yearsроків of Germanнімецька at schoolшкола.
175
517159
5817
Бенні 11 років вивчав ірландську
мову і п'ять років німецьку в школі.
Він не міг розмовляти ними
зовсім, коли закінчив школу.
08:55
He couldn'tне міг speakговорити them
at all when graduatingвипуск.
176
523000
3216
До 21 року він думав,
що у нього немає мовних генів
08:58
Up to the ageвік of 21, he thought
he didn't have the languageмова geneген
177
526240
4176
і він не зможе вивчити іншу мову.
09:02
and he could not speakговорити anotherінший languageмова.
178
530440
2416
Потім він почав шукати свої
шляхи вивчення мов,
09:04
Then he startedпочався to look
for his way of learningнавчання languagesмови,
179
532880
2936
а саме спілкування з носіями мови
і отримання від них зворотньої відповіді.
09:07
whichкотрий was speakingкажучи to nativeрідний speakersдинаміки
and gettingотримувати feedbackзворотній зв'язок from them,
180
535840
3856
Сьогодні Бенні легко може
розмовляти десятьма мовами.
09:11
and todayсьогодні BennyБенні can easilyлегко
have a conversationрозмова in 10 languagesмови.
181
539720
3960
Лукас намагався вивчити англійську
мову в школі десять років.
09:17
LucasЛукас triedспробував to learnвчитися Englishанглійська
at schoolшкола for 10 yearsроків.
182
545120
3296
він був одним з найгірших
студентів у класі.
09:20
He was one of the worstнайгірший studentsстуденти in classклас.
183
548440
2616
Друзі навіть сміялися з нього
09:23
His friendsдрузі even madeзроблений funвесело of him
184
551080
1616
і жартома подарували йому
російський підручник,
09:24
and gaveдав him a Russianросійська textbookпідручник as a jokeжарт
185
552720
2616
тому що вони думали, що він ніколи
не вивчить цю мову, або будь-яку іншу.
09:27
because they thought he would never
learnвчитися that languageмова, or any languageмова.
186
555360
3736
Тоді Лукас почав експериментувати
з методами,
09:31
And then LucasЛукас startedпочався
to experimentексперимент with methodsметоди,
187
559120
2376
шукаючи той, який йому підійде,
09:33
looking for his ownвласний way to learnвчитися,
188
561520
1800
09:36
for exampleприклад, by havingмаючи SkypeSkype chatчат
conversationsрозмови with strangersнезнайомці.
189
564520
4176
наприклад, розмовляти по Skype
з незнайомцями.
І вже через 10 років
09:40
And after just 10 yearsроків,
190
568720
1816
Лукас володіє 11 мовами.
09:42
LucasЛукас is ableздатний to speakговорити
11 languagesмови fluentlyвільно.
191
570560
3320
09:47
Does that soundзвук like a miracleдиво?
192
575000
1560
Це звучить як диво?
Ну, я бачу такі дива кожного дня.
09:49
Well, I see suchтакий miraclesчудеса
everyкожен singleсингл day.
193
577440
2600
Як мовний наставник,
09:52
As a languageмова mentorнаставник,
194
580760
1336
я допомагаю людям самостійно вивчати мови,
09:54
I help people learnвчитися
languagesмови by themselvesсамі,
195
582120
2416
і бачу це кожного дня.
09:56
and I see this everyкожен day.
196
584560
1296
Люди боряться з вивченням мови
п'ять, десять, навіть двадцять років,
09:57
People struggleборотьба with languageмова learningнавчання
for fiveп'ять, 10, even 20 yearsроків,
197
585880
4176
і тоді вони раптом беруть
навчання в свої руки,
10:02
and then they suddenlyраптом take
theirїх learningнавчання into theirїх ownвласний handsруки,
198
590080
3856
10:05
startпочати usingвикористовуючи materialsматеріали whichкотрий they enjoyнасолоджуйся,
more effectiveефективний methodsметоди,
199
593960
3296
використовують цікаві матеріали,
більш ефективні методи,
10:09
or they startпочати trackingвідстеження theirїх learningнавчання
200
597280
1816
або починають відстежувати навчання,
10:11
so that they can appreciateцінуємо
theirїх ownвласний progressпрогрес,
201
599120
2936
щоб можна було оцінити власний прогрес,
і ось раптом
10:14
and that's when suddenlyраптом
202
602080
1936
вони знаходять мовний талант, якого
їм не вистачало протягом всього життя.
10:16
they magicallyчарівно find the languageмова talentталант
that they were missingвідсутній all theirїх livesживе.
203
604040
4200
Тому, якщо ви також намагаєтеся
вивчити мову,
10:21
So if you've alsoтакож triedспробував
to learnвчитися a languageмова
204
609480
2176
але опускаєте руки
від думки про складність
10:23
and you gaveдав up,
thinkingмислення it's too difficultважко
205
611680
2416
і думаєте, що взагалі не маєте таланту
до вивчення мов —
10:26
or you don't have the languageмова talentталант,
206
614120
2256
10:28
give it anotherінший try.
207
616400
1536
спробуйте ще раз.
Можливо, ви за крок від того,
щоб знайти власний приємний спосіб
10:29
Maybe you're alsoтакож
just one enjoyableприємний methodметод away
208
617960
2856
10:32
from learningнавчання that languageмова fluentlyвільно.
209
620840
1762
вивчення мови до вільного володіння.
Можливо, від того, щоб стати поліглотом,
вас відділяє лише метод.
10:34
Maybe you're just one methodметод away
from becomingстає a polyglotПоліглот.
210
622960
3936
Дякую.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
(Оплески)
10:40
(ApplauseОплески)
212
628160
4200
Translated by Iryna Khomutovska
Reviewed by Inna Fedorenko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com