ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com
TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Az sms megöli a nyelvet. :P!!!

Filmed:
2,836,140 views

Az sms-ezés vajon megöli a jó íráskészséget? John McWhorter szerint az sms sokkal több annál, aminek látszik -- nyelvészetileg és kulturálisan -- és ez mind jó hír.
- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We always hearhall that textingtextil is a scourgecsapás.
0
743
2862
Mindig azt halljuk, hogy az sms egy csapás.
00:15
The ideaötlet is that textingtextil spellsvarázslatok the declinehanyatlás and fallesik
1
3605
4840
Azt gondoljuk, hogy az sms-ezés az olvasó-,
00:20
of any kindkedves of serioussúlyos literacyműveltség, or at leastlegkevésbé writingírás abilityképesség,
2
8445
3500
de legalábbis az íráskészség hanyatlásához vezet
00:23
amongközött youngfiatal people in the UnitedEgyesült StatesÁllamok
3
11945
2643
az amerikai fiatalok körében,
00:26
and now the wholeegész worldvilág todayMa.
4
14588
2301
és ma már az egész világon.
00:28
The facttény of the matterügy is that it just isn't trueigaz,
5
16889
3504
Valójában ez egyszerűen nem igaz,
00:32
and it's easykönnyen to think that it is trueigaz,
6
20393
2503
és könnyű ezt elhinni,
00:34
but in ordersorrend to see it in anotheregy másik way,
7
22896
1899
de ahhoz, hogy másképp lássuk,
00:36
in ordersorrend to see that actuallytulajdonképpen textingtextil is a miraculouscsodálatos thing,
8
24795
3669
hogy lássuk, hogy az sms-ezés valójában egy csodálatos dolog,
00:40
not just energeticenergikus, but a miraculouscsodálatos thing,
9
28464
2565
nem csak lendületes, de csodálatos dolog,
00:43
a kindkedves of emergentkialakulóban lévő complexitybonyolultság
10
31029
1747
egyfajta megjelenő komplexitás,
00:44
that we're seeinglátás happeningesemény right now,
11
32776
2461
ami a szemünk előtt történik,
00:47
we have to pullHúzni the camerakamera back for a bitbit
12
35237
2306
vissza kell egy kicsit húznunk a fókuszt
00:49
and look at what languagenyelv really is,
13
37543
3418
és megnéznünk, hogy valójában mi a nyelv,
00:52
in whichmelyik caseügy, one thing that we see
14
40961
2073
és ebben az esetben az egyik dolog amit látunk,
00:55
is that textingtextil is not writingírás at all.
15
43034
4624
hogy az sms-ezés egyáltalán nem írás.
00:59
What do I mean by that?
16
47658
1822
Mit értek ezalatt?
01:01
BasicallyAlapvetően, if we think about languagenyelv,
17
49480
2556
Ha a nyelvre gondolunk,
01:04
languagenyelv has existedlétezett for perhapstalán 150,000 yearsévek,
18
52036
3801
a beszélt nyelv kb. 150.000 éve létezik,
01:07
at leastlegkevésbé 80,000 yearsévek,
19
55837
2137
legalább 80.000 éve,
01:09
and what it arosekeletkeztek as is speechbeszéd. People talkedbeszélt.
20
57974
4151
és ami megjelent az a beszéd volt. Az emberek beszéltek.
01:14
That's what we're probablyvalószínűleg geneticallygenetikailag specifieda megadott for.
21
62125
3024
Valószínűleg genetikailag erre vagyunk programozva.
01:17
That's how we use languagenyelv mosta legtöbb.
22
65149
2191
Így használjuk legtöbbet a nyelvet.
01:19
WritingÍrás is something that camejött alongmentén much latera későbbiekben,
23
67340
3482
Az írás sokkal később jelent meg,
01:22
and as we saw in the last talk,
24
70822
2056
ahogy hallottuk az előző előadásban,
01:24
there's a little bitbit of controversyvita as to exactlypontosan when that happenedtörtént,
25
72878
2668
egy kis vita övezi, hogy pontosan mikor történt,
01:27
but accordingszerint to traditionalhagyományos estimatesbecsléseket,
26
75546
2316
de a hagyományos becslések szerint,
01:29
if humanityemberiség had existedlétezett for 24 hoursórák,
27
77862
3522
ha az emberiség 24 órája létezik,
01:33
then writingírás only camejött alongmentén at about 11:07 p.m.
28
81384
5191
akkor az írás kb. 23:07-kor jelent meg.
01:38
That's how much of a latterlyújabban thing writingírás is.
29
86575
3645
Ennyire késői dolog.
01:42
So first there's speechbeszéd, and then writingírás comesjön alongmentén
30
90220
3388
Szóval először volt a beszéd, aztán megjelent az írás,
01:45
as a kindkedves of artificecsel.
31
93608
1762
mint egyfajta művi jelenség.
01:47
Now don't get me wrongrossz, writingírás has certainbizonyos advantageselőnyök.
32
95370
4006
Ne értsenek félre, az írásnak megvannak a maga előnyei.
01:51
When you writeír, because it's a conscioustudatos processfolyamat,
33
99376
2583
Amikor írunk, mert egy tudatos folyamat,
01:53
because you can look backwardsvisszafelé,
34
101959
2138
mert vissza tudunk tekinteni,
01:56
you can do things with languagenyelv that are much lessKevésbé likelyvalószínűleg
35
104097
2830
olyan dolgokat tudunk tenni a nyelvvel, amik kevésbé lehetségesek,
01:58
if you're just talkingbeszél.
36
106927
2464
ha csak beszélünk.
02:01
For examplepélda, imagineKépzeld el a passageátjáró, átkelés from EdwardEdward Gibbon'sGibbon barátait
37
109391
3901
Pl. vegyük ezt a részletet Edward Gibbon
02:05
"The DeclineCsökkenés and FallŐszi of the RomanRómai EmpireBirodalom:"
38
113292
3806
"A római birodalom hanyatlása és bukása" c. művéből:
02:09
"The wholeegész engagementeljegyzés lastedtartott abovefelett twelvetizenkét hoursórák,
39
117098
3251
"Az egész ütközet közel 12 óráig tartott,
02:12
tillamíg the graduateérettségizni retreatlelkigyakorlat of the PersiansPerzsák was changedmegváltozott
40
120349
2302
mígnem a folyamatos perzsa visszavonulás
02:14
into a disorderlyrendetlen flightrepülési, of whichmelyik the shamefulszégyenletes examplepélda
41
122651
2773
egy rendezetlen menekülésbe csapott át, amelynek
02:17
was givenadott by the principal leadersvezetők and the SurenasSurenas himselfsaját maga."
42
125424
2587
szégyenletes példájául a fővezérek és maga Surenas szolgált."
02:20
That's beautifulszép, but let's facearc it, nobodysenki talksbeszél that way.
43
128011
4319
Ez nagyon szép, de valljuk be, senki nem beszél így.
02:24
Or at leastlegkevésbé, they shouldn'tne if they're interestedérdekelt
44
132330
4236
Legalábbis senkinek nem lenne szabad, ha érdekli őket
02:28
in reproducinglejátszó. That --
45
136566
2514
a fajfenntartás. Ez --
02:31
(LaughterNevetés)
46
139080
2719
(Nevetés)
02:33
is not the way any humanemberi beinglény speaksbeszél casuallyalkalomszerűen.
47
141799
2978
nem az, ahogy az emberek normálisan beszélnek.
02:36
CasualAlkalmi speechbeszéd is something quiteegészen differentkülönböző.
48
144777
2585
A hétköznapi beszéd egészen más.
02:39
LinguistsNyelvészek have actuallytulajdonképpen shownLátható
49
147362
1856
A nyelvészek kimutatták,
02:41
that when we're speakingbeszélő casuallyalkalomszerűen in an unmonitorednem figyelt way,
50
149218
2711
hogy amikor normálisan beszélünk, odafigyelés nélkül,
02:43
we tendhajlamosak to speakbeszél in wordszó packetscsomagok of maybe
51
151929
2678
általában 7-10 szavas szó csomagokban
02:46
sevenhét to 10 wordsszavak.
52
154607
1810
beszélünk.
02:48
You'llYou'll noticeértesítés this if you ever have occasionalkalommal to recordrekord
53
156417
2679
Észre fogják venni, ha felveszik magukat,
02:51
yourselfsaját magad or a groupcsoport of people talkingbeszél.
54
159096
2993
vagy egy csoport beszélgető embert.
02:54
That's what speechbeszéd is like.
55
162089
1455
Ilyen a beszéd.
02:55
SpeechBeszéd is much looserlazább. It's much more telegraphictávirati.
56
163544
4305
A beszéd sokkal lazább. Sokkal táviratibb.
02:59
It's much lessKevésbé reflectivevisszatükröző -- very differentkülönböző from writingírás.
57
167849
3690
Kevésbé visszautaló -- nagyon különbözik az írástól.
03:03
So we naturallytermészetesen tendhajlamosak to think, because we see languagenyelv
58
171539
2936
Teljes természetességgel gondoljuk azt, mert
03:06
writtenírott so oftengyakran, that that's what languagenyelv is,
59
174475
2442
olyan gyakran látjuk a nyelvet leírva, hogy ez a nyelv,
03:08
but actuallytulajdonképpen what languagenyelv is, is speechbeszéd. They are two things.
60
176917
3968
de valójában a nyelv a beszéd. Két különböző dolog.
03:12
Now of coursetanfolyam, as historytörténelem has goneelmúlt by,
61
180885
3254
Persze a történelem során
03:16
it's been naturaltermészetes for there to be a certainbizonyos amountösszeg of bleedkifutó
62
184139
2791
volt némi összemosódás
03:18
betweenközött speechbeszéd and writingírás.
63
186930
3014
a beszéd és az írás között.
03:21
So, for examplepélda, in a distanttávoli erakorszak now,
64
189944
4823
Pl. egy régmúlt korban
03:26
it was commonközös when one gaveadott a speechbeszéd
65
194767
2502
szokás volt, amikor valaki beszédet tartott,
03:29
to basicallyalapvetően talk like writingírás.
66
197269
3117
hogy úgy beszéljen, mintha írna.
03:32
So I mean the kindkedves of speechbeszéd that you see someonevalaki givingígy
67
200386
2350
Az olyan beszédre gondolok, amit a
03:34
in an oldrégi moviefilm where they clearegyértelmű theirazok throattorok, and they go,
68
202736
2533
régi filmekben lehet látni, megköszörüli a torkát:
03:37
"AhemEjnye, ladieshölgyek and gentlemenUrak," and then they speakbeszél
69
205269
2533
"Khm, hölgyeim és uraim", és aztán beszél,
03:39
in a certainbizonyos way whichmelyik has nothing to do with casualalkalmi speechbeszéd.
70
207802
3271
olyan módon, aminek semmi köze a hétköznapi beszédhez.
03:43
It's formalhivatalos. It usesfelhasználások long sentencesmondatok like this GibbonGibbon one.
71
211073
3859
Kötött. Hosszú mondatokat használ, mint a Gibbon részlet.
03:46
It's basicallyalapvetően talkingbeszél like you writeír, and so, for examplepélda,
72
214932
3962
Úgy beszél, ahogy ír, pl.
03:50
we're thinkinggondolkodás so much these daysnapok about LincolnLincoln
73
218894
1995
nagyon sokat gondolunk Lincolnra manapság
03:52
because of the moviefilm.
74
220889
2211
a film miatt.
03:55
The GettysburgGettysburg AddressCím was not the mainfő- mealétkezés of that eventesemény.
75
223100
3083
A gettysburgi beszéd nem volt a fő fogás az eseményen.
03:58
For two hoursórák before that, EdwardEdward EverettEverett spokebeszéltem
76
226183
3915
Azt megelőzően két óráig Edward Everett beszélt
04:02
on a topictéma that, franklyőszintén, cannotnem tud engagerészt us todayMa
77
230098
3240
egy témáról, ami őszintén szólva nem tud minket lekötni ma,
04:05
and barelyalig did then.
78
233338
1497
de már akkor se nagyon.
04:06
The pointpont of it was to listen to him
79
234835
2381
A lényeg az volt, hogy meghallgassák,
04:09
speakingbeszélő like writingírás.
80
237216
1556
ahogy úgy beszél, mintha írna.
04:10
OrdinaryRendes people stoodállt and listenedhallgatta to that for two hoursórák.
81
238772
2348
A hétköznapi emberek két órán át álltak és hallgatták.
04:13
It was perfectlytökéletesen naturaltermészetes.
82
241120
1433
Teljesen természetes volt.
04:14
That's what people did then, speakingbeszélő like writingírás.
83
242553
2491
Akkoriban ezt csinálták az emberek, írásban beszéltek.
04:17
Well, if you can speakbeszél like writingírás,
84
245044
2466
Ha tudunk úgy beszélni, mintha írnánk,
04:19
then logicallylogikusan it followskövetkezik that you mightesetleg want to alsois
85
247510
3798
akkor logikus, hogy néha szeretnénk úgy írni,
04:23
sometimesnéha writeír like you speakbeszél.
86
251308
2866
ahogy beszélünk.
04:26
The problemprobléma was just that in the materialanyag,
87
254174
2050
A probléma az, hogy a gyakorlatban
04:28
mechanicalmechanikai senseérzék, that was hardernehezebb back in the day
88
256224
3455
ez sokkal nehezebb volt régen,
04:31
for the simpleegyszerű reasonok that materialsanyagok don't lendkölcsön themselvesmaguk to it.
89
259679
3307
azon egyszerű okból, hogy az eszközök nem adták magukat.
04:34
It's almostmajdnem impossiblelehetetlen to do that with your handkéz
90
262986
2020
Majdnem lehetetlen ezt kézzel csinálni,
04:37
exceptkivéve in shorthandGyorsírás, and then communicationközlés is limitedkorlátozott.
91
265006
3435
hacsak nem gyorsírásban, de akkor limitált a kommunikáció.
04:40
On a manualkézikönyv typewriterírógép it was very difficultnehéz,
92
268441
2516
Nagyon nehéz volt a manuális írógépen,
04:42
and even when we had electricelektromos typewritersírógépek,
93
270957
2287
és még az elektromos írógépen is,
04:45
or then computerszámítógép keyboardsbillentyűs hangszerek, the facttény is
94
273244
2159
vagy számítógép billentyűzeten,
04:47
that even if you can typetípus easilykönnyen enoughelég to keep up
95
275403
2299
de még ha valaki tud is elég gyorsan gépelni, hogy
04:49
with the pacesebesség of speechbeszéd, more or lessKevésbé, you have to have
96
277702
2793
többé kevésbé lépést tartson a beszéd sebességével,
04:52
somebodyvalaki who can receivekap your messageüzenet quicklygyorsan.
97
280495
2345
kell valaki, aki gyorsan meg tudja kapni az üzenetet.
04:54
OnceEgyszer you have things in your pocketzseb- that can receivekap that messageüzenet,
98
282840
3211
Ha egyszer vannak kütyük a zsebünkben, amik megkapják az üzenetet,
04:58
then you have the conditionskörülmények that allowlehetővé teszi
99
286051
2604
akkor megvannak a körülmények, amelyek lehetővé teszik,
05:00
that we can writeír like we speakbeszél.
100
288655
3511
hogy úgy írjunk, ahogy beszélünk.
05:04
And that's where textingtextil comesjön in.
101
292166
3218
És itt jön képbe az sms.
05:07
And so, textingtextil is very looselaza in its structureszerkezet.
102
295384
3769
Az sms nagyon laza szerkezetű.
05:11
No one thinksazt hiszi about capitalfőváros lettersbetűk or punctuationírásjelek when one textsszövegek,
103
299153
4297
Senki sem gondol nagybetűkre vagy írásjelekre, amikor sms-t ír,
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
104
303450
2358
de ezekre ugye beszéd közben sem gondolunk.
05:17
No, and so thereforeebből adódóan why would you when you were textingtextil?
105
305808
3673
Nem, tehát miért gondolnánk rá sms írás közben.
05:21
What textingtextil is, despiteannak ellenére the facttény that it involvesjár
106
309481
3129
Az sms, annak ellenére, hogy ugyanazokat a mechanizmusokat
05:24
the bruteBrute mechanicsmechanika of something that we call writingírás,
107
312610
2826
használja, mint az, amit mi írásnak nevezünk,
05:27
is fingeredujjas speechbeszéd. That's what textingtextil is.
108
315436
3298
valójában bepötyögött beszéd. Ez az sms.
05:30
Now we can writeír the way we talk.
109
318734
3465
Most már tudunk úgy írni, ahogy beszélünk.
05:34
And it's a very interestingérdekes thing, but neverthelessMindazonáltal
110
322199
2779
És ez egy érdekes dolog, de ennek ellenére
05:36
easykönnyen to think that still it representsjelentése some sortfajta of declinehanyatlás.
111
324978
4856
könnyű azt gondolni, hogy egyfajta hanyatlást jelent.
05:41
We see this generalTábornok bagginessbagginess of the structureszerkezet,
112
329834
3284
Látjuk a struktúra lazaságát,
05:45
the lackhiány of concernvonatkozik with rulesszabályok and the way that we're used to
113
333118
3349
a szabályok elhanyagolását,
05:48
learningtanulás on the blackboardtábla, and so we think
114
336467
2272
amiket az iskolában tanultunk, és azt gondoljuk,
05:50
that something has goneelmúlt wrongrossz.
115
338739
3239
hogy valami elromlott.
05:53
It's a very naturaltermészetes senseérzék.
116
341978
2963
Ez egy nagyon természetes érzés.
05:56
But the facttény of the matterügy is that what is going on
117
344941
4034
De valójában amit itt látunk
06:00
is a kindkedves of emergentkialakulóban lévő complexitybonyolultság.
118
348975
3571
az egyfajta megjelenő komplexitás.
06:04
That's what we're seeinglátás in this fingeredujjas speechbeszéd.
119
352546
2756
Ezt látjuk a bepötyögött beszédben.
06:07
And in ordersorrend to understandmegért it, what we want to see
120
355302
2986
És ahhoz, hogy ezt megértsük, azt kell megértenünk,
06:10
is the way, in this newúj kindkedves of languagenyelv,
121
358288
4745
ahogyan kialakul a rendszer
06:15
there is newúj structureszerkezet comingeljövetel up.
122
363033
3576
ebben az újfajta nyelvben.
06:18
And so, for examplepélda, there is in textingtextil a conventionegyezmény,
123
366609
5723
Pl. van egy sms hagyomány,
06:24
whichmelyik is LOLlol.
124
372332
2922
a LOL.
06:27
Now LOLlol, we generallyáltalában think of
125
375254
2744
A LOL-ról általában azt gondoljuk,
06:29
as meaningjelentés "laughingnevetés out loudhangos."
126
377998
2464
azt jelenti: "Hangosan felnevettem."
06:32
And of coursetanfolyam, theoreticallyelméletileg, it does,
127
380462
2293
És természetesen, elméletileg ezt is jelenti,
06:34
and if you look at olderidősebb textsszövegek, then people used it
128
382755
2429
és ha megnézünk régebbi üzeneteket, az emberek
06:37
to actuallytulajdonképpen indicatejelez laughingnevetés out loudhangos.
129
385184
2520
arra használták, hogy jelezzék, hangosan felnevettek.
06:39
But if you textszöveg now, or if you are someonevalaki who
130
387704
4243
De ha valaki most ír üzenetet,
06:43
is awaretudatában van of the substrateszubsztrát of textingtextil the way it's becomeválik,
131
391947
3297
vagy tisztában van az sms mai formájával,
06:47
you'llazt is megtudhatod noticeértesítés that LOLlol
132
395244
1690
az észreveszi, hogy a LOL
06:48
does not mean laughingnevetés out loudhangos anymoretöbbé.
133
396934
2070
már nem jelenti azt, hogy hangosan felnevettem.
06:51
It's evolvedfejlődött into something that is much subtlerfinomabb.
134
399004
3790
Valami sokkal finomabbá változott.
06:54
This is an actualtényleges textszöveg that was doneKész
135
402794
3447
Ez egy igazi üzenet, amit
06:58
by a non-maleférfi- personszemély of about 20 yearsévek oldrégi
136
406241
3932
egy 20 év körüli nem-férfi személy írt
07:02
not too long agoezelőtt.
137
410173
1495
nem rég.
07:03
"I love the fontbetűtípus you're usinghasználva, btwBTW."
138
411668
2952
"Nagyon tetszik a betűtípus amit használsz, btw."
07:06
JulieJulie: "lollol thanksKösz gmailGmail is beinglény slowlassú right now"
139
414620
3762
Julie: "lol köszi a gmail lassú most"
07:10
Now if you think about it, that's not funnyvicces.
140
418382
1742
Ha belegondolunk, ez nem vicces.
07:12
No one'sazok laughingnevetés. (LaughterNevetés)
141
420124
2900
Senki sem nevet. (Nevetés)
07:15
And yetmég, there it is, so you assumefeltételezni
142
423024
1970
Mégis ott van, ezért feltételezzük,
07:16
there's been some kindkedves of hiccupcsuklás.
143
424994
1357
hogy valami bibi történt.
07:18
Then SusanSusan saysmondja "lollol, I know,"
144
426351
1834
Aztán Susan azt mondja "lol, tudom,"
07:20
again more guffawingguffawing than we're used to
145
428185
2297
még több hahotázás, mint amihez hozzá vagyunk szokva,
07:22
when you're talkingbeszél about these inconvenienceskellemetlenséget.
146
430482
3230
mikor ilyen kellemetlenségekről beszélünk.
07:25
So JulieJulie saysmondja, "I just sentküldött you an emailemail."
147
433712
2744
Aztán Julie azt mondja "Küldtem neked egy emailt."
07:28
SusanSusan: "lollol, I see it."
148
436456
1551
Susan: "lol, látom."
07:30
Very funnyvicces people, if that's what LOLlol meanseszközök.
149
438007
3618
Nagyon vicces emberek, ha a LOL ezt jelenti.
07:33
This JulieJulie saysmondja, "So what's up?"
150
441625
2128
Aztán Julie azt mondja "Szóval mi újság?"
07:35
SusanSusan: "lollol, I have to writeír a 10 pageoldal paperpapír."
151
443753
2642
Susan: "lol, írnom kell egy 10 oldalas dolgozatot."
07:38
She's not amusedszórakozott. Let's think about it.
152
446395
2314
Nincs vicces kedvében. Gondolkodjunk ezen.
07:40
LOLlol is beinglény used in a very particularkülönös way.
153
448709
2681
A LOL-t itt egy bizonyos módon használják.
07:43
It's a markermarker of empathyátélés. It's a markermarker of accommodationSzállás.
154
451390
3691
Az empátia jelzése. Az elfogadás jelzése.
07:47
We linguistsnyelvészek call things like that pragmaticpragmatikus particlesrészecskéket.
155
455081
3249
Mi, nyelvészek ezt pragmatikai partikulának hívjuk.
07:50
Any spokenbeszélt languagenyelv that's used by realigazi people has them.
156
458330
3839
Minden beszélt nyelvben, amit igazi emberek használnak, megtalálható.
07:54
If you happentörténik to speakbeszél Japanesejapán, think about
157
462169
1776
Ha beszélnek japánul, gondoljanak
07:55
that little wordszó "nene" that you use at the endvég of a lot of sentencesmondatok.
158
463945
3358
a kis "ne" szócskára, amit sok mondat végén használnak.
07:59
If you listen to the way blackfekete youthifjúság todayMa speakbeszél,
159
467303
2345
Ha odafigyelnek, hogyan beszélnek ma a fekete fiatalok,
08:01
think about the use of the wordszó "yoyo."
160
469648
1786
gondoljanak a "yo" szó használatára.
08:03
WholeEgész dissertationsdisszertációk could be writtenírott about it,
161
471434
1946
Egész disszertációkat lehetne róla írni,
08:05
and probablyvalószínűleg are beinglény writtenírott about it.
162
473380
2274
és valószínűleg írnak is.
08:07
A pragmaticpragmatikus particlerészecske, that's what LOLlol has graduallyfokozatosan becomeválik.
163
475654
3794
Pragmatikai partikula, fokozatosan ezzé vált a LOL.
08:11
It's a way of usinghasználva the languagenyelv betweenközött actualtényleges people.
164
479448
4049
Így használják a nyelvet a valódi emberek.
08:15
AnotherEgy másik examplepélda is "slashperjel."
165
483497
3239
Egy másik példa a per jel.
08:18
Now, we can use slashperjel in the way that we're used to,
166
486736
2768
Használhatjuk úgy, ahogy megszoktuk,
08:21
alongmentén the linesvonalak of, "We're going to have
167
489504
1640
valahogy így: "Tartunk egy
08:23
a party-slash-networkingfél-slash-hálózat sessionülés."
168
491144
3482
buli/kapcsolatépítő estét."
08:26
That's kindkedves of like what we're at.
169
494626
2094
Valahol itt tartunk.
08:28
SlashPerjel is used in a very differentkülönböző way
170
496720
3539
De a per jelet egészen máshogy
08:32
in textingtextil amongközött youngfiatal people todayMa.
171
500259
2958
használják ma az üzenetekben a fiatalok.
08:35
It's used to changeváltozás the sceneszínhely.
172
503217
1853
Arra használják, hogy témát váltsanak.
08:37
So for examplepélda, this SallySally personszemély saysmondja,
173
505070
2949
Pl. Sally azt mondja:
08:40
"So I need to find people to chillChill with"
174
508019
1805
"Találnom kell embereket lazulni."
08:41
and JakeJake saysmondja, "HahaHaha" --
175
509824
1519
mire Jake: "Haha" --
08:43
you could writeír a dissertationértekezés about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
176
511343
2888
a "Haha"-ról is lehetne disszertációt írni, de erre nincs időnk --
08:46
"HahaHaha so you're going by yourselfsaját magad? Why?"
177
514231
2489
"Haha, egyedül mész? Miért?"
08:48
SallySally: "For this summernyár programprogram at NYUNYU."
178
516720
2610
Sally: "A nyári programra az NYU-n."
08:51
JakeJake: "HahaHaha. SlashPerjel I'm watchingnézni this videovideó- with sunsnapok playersJátékosok
179
519330
2894
Jake: "Haha. / Egy videót nézek, suns játékosok próbálnak
08:54
tryingmegpróbálja to shoot with one eyeszem."
180
522224
1797
kosárra dobni egy szemmel."
08:56
The slashperjel is interestingérdekes.
181
524021
1275
A per jel érdekes.
08:57
I don't really even know what JakeJake is talkingbeszél about after that,
182
525296
3156
Nem is értem, miről beszél Jake azután,
09:00
but you noticeértesítés that he's changingváltozó the topictéma.
183
528452
4741
de látják, megváltoztatta a témát.
09:05
Now that seemsÚgy tűnik, kindkedves of mundaneföldi,
184
533193
1818
Ez elég jelentéktelennek tűnik,
09:07
but think about how in realigazi life,
185
535011
1442
de gondoljanak a valódi életre,
09:08
if we're havingamelynek a conversationbeszélgetés and we want to changeváltozás the topictéma,
186
536453
2658
ha beszélgetünk, és meg akarjuk változtatni a témát,
09:11
there are waysmódokon of doing it gracefullykecsesen.
187
539111
1612
ezt meg tudjuk tenni elegánsan.
09:12
You don't just zippostai irányítószám right into it.
188
540723
1719
Nem vágunk csak úgy bele.
09:14
You'llYou'll patpat your thighscomb and look wistfullyvágyakozva off into the distancetávolság,
189
542442
4195
A combunkra ütünk és elnézünk a távolba,
09:18
or you'llazt is megtudhatod say something like, "HmmHmm, makesgyártmányú you think --"
190
546637
4110
vagy valami olyasmit mondunk, hogy: "Hmm, érdekes."
09:22
when it really didn't, but what you're really --
191
550747
2360
miközben egyáltalán nem érdekes, amit valójában akarunk --
09:25
(LaughterNevetés) —
192
553107
2235
(Nevetés) --
09:27
what you're really tryingmegpróbálja to do is changeváltozás the topictéma.
193
555342
2708
amit valójában akarunk, az megváltoztatni a témát.
09:30
You can't do that while you're textingtextil,
194
558050
1927
Ezt nem lehet megcsinálni sms-ben,
09:31
and so waysmódokon are developingfejlesztés of doing it withinbelül this mediumközepes.
195
559977
3731
ezért kialakulóban vannak módszerek ebben a médiumban.
09:35
All spokenbeszélt languagesnyelvek have what a linguistnyelvész callshívások
196
563708
2252
Minden beszélt nyelvben vannak dolgok,
09:37
a newúj informationinformáció markermarker -- or two, or threehárom.
197
565960
3393
amiket a nyelvészek "új információ jelölőnek" hívnak -- vagy kettő, vagy három.
09:41
TextingTextil has developedfejlett one from this slashperjel.
198
569353
4294
Az sms kifejlesztett egyet a per jelből.
09:45
So we have a wholeegész batteryakkumulátor of newúj constructionsszerkezetek
199
573647
2985
Új szerkezetek egész tárháza van kialakulóban,
09:48
that are developingfejlesztés, and yetmég it's easykönnyen to think,
200
576632
2587
és mégis könnyű azt gondolni,
09:51
well, something is still wrongrossz.
201
579219
2447
hogy valami rosszul működik.
09:53
There's a lackhiány of structureszerkezet of some sortfajta.
202
581666
3775
Hiányzik valamilyen rendszer.
09:57
It's not as sophisticatedkifinomult
203
585441
1906
Nem olyan kifinomult,
09:59
as the languagenyelv of The WallFal StreetUtca JournalNapló.
204
587347
2206
mint a The Wall Street Journal nyelvezete.
10:01
Well, the facttény of the matterügy is,
205
589553
1774
Nos, valójában
10:03
look at this personszemély in 1956,
206
591327
2451
nézzék meg ezt a személyt 1956-ban,
10:05
and this is when textingtextil doesn't existlétezik,
207
593778
2282
amikor még nem létezett az sms,
10:08
"I Love LucyLucy" is still on the airlevegő.
208
596060
1835
és még nem volt minden nap adás a TV-ben.
10:09
"ManySok do not know the alphabetábécé or multiplicationszorzás tableasztal,
209
597895
3763
"Sokan nem ismerik az ABC-t vagy a szorzótáblát,
10:13
cannotnem tud writeír grammaticallynyelvtanilag -- "
210
601658
1337
nem tudnak helyesen írni -- "
10:14
We'veMost már heardhallott that sortfajta of thing before,
211
602995
2209
Hallottunk már ilyet korábban,
10:17
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteachertanár.
212
605204
3991
nem csak 1956-ban. 1917, egy connecticuti tanár.
10:21
1917. This is the time when we all assumefeltételezni
213
609195
2701
1917. Erről az időről gondoljuk azt,
10:23
that everything somehowvalahogy in termsfeltételek of writingírás was perfecttökéletes
214
611896
3251
hogy az írás tekintetében minden tökéletes volt,
10:27
because the people on "DowntonDownton AbbeyAbbey" are articulatemegfogalmazni,
215
615147
2418
mert a szereplők a Downton Abbey-ben nagyon választékosan beszélnek,
10:29
or something like that.
216
617565
1211
vagy valami hasonló.
10:30
So, "From everyminden collegefőiskola in the countryország goesmegy up the crykiáltás,
217
618776
2944
"Minden egyetemről az ország minden részében hallani,
10:33
'Our freshmengólya can't spellhelyesírás, can't punctuatekihangsúlyoz.'"
218
621720
2633
a gólyák nem tudnak betűzni, nem ismerik az írásjeleket."
10:36
And so on. You can go even furthertovábbi back than this.
219
624353
2408
És így tovább. Visszább is mehetünk az időben.
10:38
It's the PresidentElnök of HarvardHarvard. It's 1871.
220
626761
3184
Ez a Harvard igazgatója 1871-ben.
10:41
There's no electricityelektromosság. People have threehárom namesnevek.
221
629945
2542
Nincs áram. Az embereknek három neve van.
10:44
"Badrossz spellinghelyesírás-ellenőrzés,
222
632487
2425
"Rossz helyesírás,
10:46
incorrectnesskizárással as well as inelegancepallérozatlan of expressionkifejezés in writingírás."
223
634912
3268
hibák társulnak a fogalmazás pongyolaságával."
10:50
And he's talkingbeszél about people who are otherwisemásképp
224
638180
2149
És olyan emberekről beszél, akik egyébként
10:52
well preparedelőkészített for collegefőiskola studiestanulmányok.
225
640329
1891
jól felkészültek az egyetemi tanulmányokra.
10:54
You can go even furthertovábbi back.
226
642220
1846
Még messzebbre visszamehetünk az időben.
10:56
1841, some long-lostrég elveszett superintendenttanfelügyelő of schoolsiskolákban is upsetszomorú
227
644066
3853
1841, egy rég elveszett iskolaigazgató zaklatott,
10:59
because of what he has for a long time "notedmegjegyezte with regretSajnálom
228
647919
3177
mert már régóta "szomorúan kell felhívnom a figyelmet
11:03
the almostmajdnem entireteljes neglectelhanyagolás of the originaleredeti" blahblabla blahblabla blahblabla blahblabla blahblabla.
229
651096
3509
a teljes elhanyagolására az eredeti" bla bla bla.
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterNevetés) --
230
654605
5288
Visszamehetünk egészen i.e. 63-ig, -- (Nevetés) --
11:11
and there's this poorszegény man who doesn't like the way
231
659893
2381
itt van ez a szegény ember, akinek nem tetszik,
11:14
people are speakingbeszélő LatinLatin.
232
662274
1221
ahogy az emberek latinul beszélnek.
11:15
As it happensmegtörténik, he was writingírás about what had becomeválik Frenchfrancia.
233
663495
3156
Valójában arról írt, ami később a francia nyelv lett.
11:18
And so, there are always — (LaughterNevetés) (ApplauseTaps) —
234
666651
6402
Tehát mindig vannak -- (Nevetés) (Taps) --
11:25
there are always people worryingaggasztó about these things
235
673053
2171
mindig vannak emberek, akik ezek miatt a dolgok miatt aggódnak,
11:27
and the planetbolygó somehowvalahogy seemsÚgy tűnik, to keep spinningfonás.
236
675224
3273
és a Föld valahogy mégis tovább forog.
11:30
And so, the way I'm thinkinggondolkodás of textingtextil these daysnapok is
237
678497
4647
Én úgy gondolok az sms-ezésre manapság,
11:35
that what we're seeinglátás is a wholeegész newúj way of writingírás
238
683144
3580
hogy amt látunk az egy teljesen új írásmód,
11:38
that youngfiatal people are developingfejlesztés,
239
686724
1626
amit a fiatalok fejlesztenek ki,
11:40
whichmelyik they're usinghasználva alongsidemellett theirazok ordinaryrendes writingírás skillsszakértelem,
240
688350
3760
amit a megszokott írásmódjuk mellett használnak,
11:44
and that meanseszközök that they're ableképes to do two things.
241
692110
3167
ami azt jelenti, hogy képesek két dolgot csinálni.
11:47
IncreasingNövekvő evidencebizonyíték is that beinglény bilingualkétnyelvű
242
695277
2897
Egyre nő a bizonyíték, hogy a kétnyelvűségnek
11:50
is cognitivelykognitív beneficialjótékony.
243
698174
2233
jótékony kognitív hatásai vannak.
11:52
That's alsois trueigaz of beinglény bidialectalbidialectal.
244
700407
2155
Ez a két-dialektusúságra is igaz.
11:54
That's certainlybiztosan trueigaz of beinglény bidialectalbidialectal in termsfeltételek of your writingírás.
245
702562
3090
És biztos igaz a két-dialektusúságra írásban.
11:57
And so textingtextil actuallytulajdonképpen is evidencebizonyíték of a balancingkiegyensúlyozó acttörvény
246
705652
4918
Az sms-ezés valójában bizonyíték az egyensúlyozásra,
12:02
that youngfiatal people are usinghasználva todayMa, not consciouslytudatosan, of coursetanfolyam,
247
710570
3302
amire a fiatalok ma képesek, nem tudatosan, természetesen,
12:05
but it's an expansionterjeszkedés of theirazok linguisticnyelvi repertoirerepertoár.
248
713872
3687
de ez egy kiszélesítése a nyelvi repertoárjuknak.
12:09
It's very simpleegyszerű.
249
717559
1229
Nagyon egyszerű.
12:10
If somebodyvalaki from 1973 lookednézett at
250
718788
3710
Ha valaki 1973-ból
12:14
what was on a dormitoryHálóterem messageüzenet boardtábla in 1993,
251
722498
4106
megnézné, mi volt egy koleszos üzenőfalon 1993-ban,
12:18
the slangszleng would have changedmegváltozott a little bitbit
252
726604
1833
a szleng kicsit változott volna
12:20
sincemivel the erakorszak of "Love StoryTörténet,"
253
728437
1818
a "Love Story" kora óta,
12:22
but they would understandmegért what was on that messageüzenet boardtábla.
254
730255
3313
de megértenék, hogy mi volt azon az üzenőfalon.
12:25
Take that personszemély from 1993 -- not that long agoezelőtt,
255
733568
2724
Vegyünk egy személyt 1993-ból -- ami nem volt olyan régen,
12:28
this is "BillBill and Ted'sTed's ExcellentKiváló AdventureKaland" -- those people.
256
736292
3258
ez "Bill és Ted zseniális kalandja" -- azok az emberek.
12:31
Take those people and they readolvas
257
739550
2369
Vegyük ezeket az embereket, és elolvasnak
12:33
a very typicaltipikus textszöveg writtenírott by a 20-year-old-éves todayMa.
258
741919
2900
egy tipikus sms-t, amit egy mai húszéves írt.
12:36
OftenGyakran they would have no ideaötlet what halffél of it meantjelentett
259
744819
2891
Gyakran a felét sem értenék,
12:39
because a wholeegész newúj languagenyelv has developedfejlett
260
747710
3928
mert egy teljesen új nyelv fejlődött ki
12:43
amongközött our youngfiatal people doing something as mundaneföldi
261
751638
2294
a fiataljaink körében, miközben valami olyan hétköznapi
12:45
as what it looksúgy néz ki, like to us when they're battingszemrebbenés around
262
753932
2271
dolgot csinálnak, ami nekünk úgy tűnik, hogy játszadoznak
12:48
on theirazok little deviceskészülékek.
263
756203
1675
a kis szerkentyűikkel.
12:49
So in closingzáró, if I could go into the futurejövő,
264
757878
3661
Befejezésként, ha a jövőbe utazhatnék,
12:53
if I could go into 2033,
265
761539
4375
ha 2033-ba utazhatnék,
12:57
the first thing I would askkérdez is whetherakár DavidDavid SimonSimon
266
765914
2913
az első dolog, amit megkérdeznék, hogy David Simon
13:00
had doneKész a sequelfolytatás to "The WireDrót." I would want to know.
267
768827
3893
csinált-e folytatást "A Drót"-nak. Tudni szeretném.
13:04
And — I really would askkérdez that —
268
772720
2983
És -- tényleg megkérdezném --
13:07
and then I'd want to know actuallytulajdonképpen what was going on on "DowntonDownton AbbeyAbbey."
269
775703
3090
aztán meg akarnám tudni, hogy mi folyik éppen a "Downton Abbey"-ben.
13:10
That'dHogy kíván be the secondmásodik thing.
270
778793
1509
Ez lenne a második dolog.
13:12
And then the thirdharmadik thing would be,
271
780302
2536
És a harmadik dolog az lenne,
13:14
please showelőadás me a sheafköteg of textsszövegek
272
782838
3191
hogy mutassanak nekem egy rakás sms-t,
13:18
writtenírott by 16-year-old-éves girlslányok,
273
786029
1957
amit 16 éves lányok írtak,
13:19
because I would want to know where this languagenyelv
274
787986
2454
mert tudni szeretném, hogy hová
13:22
had developedfejlett sincemivel our timesalkalommal,
275
790440
1955
fejlődött ez a nyelv a mi időnk óta,
13:24
and ideallyideálisan I would then sendelküld them back to you and me now
276
792395
3633
és ha lehet visszaküldeném önöknek és nekem ide,
13:28
so we could examinevizsgálata this linguisticnyelvi miraclecsoda
277
796028
2520
hogy megvizsgálhassuk ezt a nyelvészeti csodát,
13:30
happeningesemény right underalatt our nosesorrok.
278
798548
2350
ami a szemünk előtt történik.
13:32
Thank you very much.
279
800898
1516
Nagyon köszönöm.
13:34
(ApplauseTaps)
280
802414
5168
(Taps)
13:39
Thank you. (ApplauseTaps)
281
807582
3607
Köszönöm. (Taps)
Translated by Anna Patai
Reviewed by Patricia Vadasz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com