ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com
TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Sms'en doodt taal. JK!!!

Filmed:
2,710,702 views

Is sms'en de doodsteek voor goede schrijfvaardigheden? John McWhorter stelt dat er, linguïstisch en cultureel gezien, veel meer te halen valt bij sms'en dan je zou denken. En het is allemaal goed nieuws.
- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We always hearhoren that textingSMS is a scourgeplaag.
0
743
2862
We horen altijd dat sms'en een plaag is.
00:15
The ideaidee is that textingSMS spellsspreuken the declineafwijzen and fallvallen
1
3605
4840
De gedachte is dat sms'en
het verval en de ondergang betekent
00:20
of any kindsoort of seriousernstig literacygeletterdheid, or at leastminst writingschrift abilityvermogen,
2
8445
3500
van serieuze geletterdheid
of op zijn minst van de schrijfvaardigheid
00:23
amongtussen youngjong people in the UnitedVerenigd StatesStaten
3
11945
2643
onder jongeren in de Verenigde Staten
00:26
and now the wholegeheel worldwereld- todayvandaag.
4
14588
2301
en nu over de hele wereld.
00:28
The factfeit of the matterer toe doen is that it just isn't truewaar,
5
16889
3504
Maar dat is helemaal niet waar.
00:32
and it's easygemakkelijk to think that it is truewaar,
6
20393
2503
Het is makkelijk te geloven dat het zo is,
00:34
but in orderbestellen to see it in anothereen ander way,
7
22896
1899
maar om het op een andere manier te zien,
00:36
in orderbestellen to see that actuallywerkelijk textingSMS is a miraculouswonderbaarlijk thing,
8
24795
3669
om te kunnen zien dat sms'en
eigenlijk een wonderlijk iets is,
00:40
not just energeticenergiek, but a miraculouswonderbaarlijk thing,
9
28464
2565
niet alleen energiek,
maar een wonderlijk iets,
00:43
a kindsoort of emergentopkomende complexityingewikkeldheid
10
31029
1747
een bepaalde opkomende complexiteit,
00:44
that we're seeingziend happeninggebeurtenis right now,
11
32776
2461
die we zich nu zien voltrekken,
00:47
we have to pullTrekken the cameracamera back for a bitbeetje
12
35237
2306
moeten we even een stapje terug
00:49
and look at what languagetaal really is,
13
37543
3418
om te kijken wat taal eigenlijk is.
00:52
in whichwelke casegeval, one thing that we see
14
40961
2073
In dat geval zien we dat
00:55
is that textingSMS is not writingschrift at all.
15
43034
4624
sms'en iets heel anders is dan schrijven.
00:59
What do I mean by that?
16
47658
1822
Wat bedoel ik daarmee?
01:01
BasicallyIn principe, if we think about languagetaal,
17
49480
2556
Simpel gezegd, als we aan taal denken,
01:04
languagetaal has existedbestonden for perhapsmisschien 150,000 yearsjaar,
18
52036
3801
taal bestaat wellicht al 150.000 jaar,
01:07
at leastminst 80,000 yearsjaar,
19
55837
2137
tenminste 80.000 jaar.
01:09
and what it aroseontstonden as is speechtoespraak. People talkedgesproken.
20
57974
4151
Het ontstond als spraak.
Mensen spraken.
01:14
That's what we're probablywaarschijnlijk geneticallygenetisch specifiedopgegeven for.
21
62125
3024
Dat is waarschijnlijk waar we
genetisch voor bestemd zijn.
01:17
That's how we use languagetaal mostmeest.
22
65149
2191
Dat is hoe we taal het meest gebruiken.
01:19
WritingSchrijven is something that camekwam alonglangs much laterlater,
23
67340
3482
Schrijven kwam pas veel later,
01:22
and as we saw in the last talk,
24
70822
2056
en zoals we in de vorige talk zagen,
01:24
there's a little bitbeetje of controversycontroverse as to exactlyprecies when that happenedgebeurd,
25
72878
2668
is er nogal wat controverse over
wanneer dat precies gebeurde.
01:27
but accordingvolgens to traditionaltraditioneel estimatesramingen,
26
75546
2316
Traditioneel wordt geschat dat
01:29
if humanityde mensheid had existedbestonden for 24 hoursuur,
27
77862
3522
als de mensheid pas 24 uur zou bestaan,
01:33
then writingschrift only camekwam alonglangs at about 11:07 p.m.
28
81384
5191
we pas begonnen we te schrijven rond 23:07 uur.
01:38
That's how much of a latterlyrecentelijk thing writingschrift is.
29
86575
3645
Schrijven is dus echt iets heel recents.
01:42
So first there's speechtoespraak, and then writingschrift comeskomt alonglangs
30
90220
3388
Eerst is er dus spraak, daarna komt het schrift,
01:45
as a kindsoort of artificekunstgreep.
31
93608
1762
als een soort kunstgreep.
01:47
Now don't get me wrongfout, writingschrift has certainzeker advantagesvoordelen.
32
95370
4006
Begrijp me niet verkeerd,
schrift heeft zeker voordelen.
01:51
When you writeschrijven, because it's a consciousbewust processwerkwijze,
33
99376
2583
Schrijven is een bewust proces.
01:53
because you can look backwardsachteruit,
34
101959
2138
Je kunt terugkijken.
01:56
you can do things with languagetaal that are much lessminder likelywaarschijnlijk
35
104097
2830
Daardoor kun je dingen doen met taal
die niet lukken als je praat.
01:58
if you're just talkingpratend.
36
106927
2464
Daardoor kun je dingen doen met taal
die niet lukken als je praat.
02:01
For examplevoorbeeld, imaginestel je voor a passagepassage from EdwardEdward Gibbon'sGibbon's
37
109391
3901
Een voorbeeld:
stel je een passage voor van
02:05
"The DeclineDaling and FallVal of the RomanRoman EmpireEmpire:"
38
113292
3806
'Het verval en de ondergang van het Romeinse rijk'
van Edward Gibbon.
02:09
"The wholegeheel engagementverloving lastedduurde abovebovenstaand twelvetwaalf hoursuur,
39
117098
3251
"Het gehele gevecht duurde ruim twaalf uur,
02:12
tilltot the graduateafstuderen retreatretraite of the PersiansPerzen was changedveranderd
40
120349
2302
totdat de geleidelijke terugtrekking
van de Perzen was veranderd
02:14
into a disorderlywanordelijke flightvlucht, of whichwelke the shamefulbeschamend examplevoorbeeld
41
122651
2773
in een rommelige vlucht.
Het schaamtevolle voorbeeld
02:17
was givengegeven by the principalopdrachtgever leadersleiders and the SurenasSurenas himselfzichzelf."
42
125424
2587
werd gegeven door de
voornaamste leiders en Surenas zelf."
02:20
That's beautifulmooi, but let's facegezicht it, nobodyniemand talksgesprekken that way.
43
128011
4319
Prachtig, maar laten we eerlijk zijn, niemand praat zo.
02:24
Or at leastminst, they shouldn'tmoet niet if they're interestedgeïnteresseerd
44
132330
4236
Of dat zouden ze in elk geval niet moeten doen
02:28
in reproducingreproduceren. That --
45
136566
2514
als ze zich nog willen voortplanten. Dat ---
02:31
(LaughterGelach)
46
139080
2719
(Gelach)
02:33
is not the way any humanmenselijk beingwezen speaksspreekt casuallytoevallig.
47
141799
2978
is niet de manier waarop een mens doorgaans spreekt.
02:36
CasualCasual speechtoespraak is something quiteheel differentverschillend.
48
144777
2585
Spreektaal is iets heel anders.
02:39
LinguistsTaalkundigen have actuallywerkelijk showngetoond
49
147362
1856
Linguïsten hebben zelfs aangetoond
02:41
that when we're speakingsprekend casuallytoevallig in an unmonitoredonbewaakt way,
50
149218
2711
dat wanneer we los, onbewaakt spreken,
02:43
we tendde neiging hebben to speakspreken in wordwoord packetsPakketten of maybe
51
151929
2678
we doorgaans praten in woordgroepen van misschien
02:46
sevenzeven to 10 wordstekst.
52
154607
1810
zeven tot tien woorden.
02:48
You'llU zult noticekennisgeving this if you ever have occasiongelegenheid to recordrecord
53
156417
2679
Dit zul je merken als je ooit eens de kans hebt om
02:51
yourselfjezelf or a groupgroep of people talkingpratend.
54
159096
2993
jezelf of een groep mensen pratend op te nemen.
02:54
That's what speechtoespraak is like.
55
162089
1455
Dat is wat spraak is.
02:55
SpeechToespraak is much looserlosser. It's much more telegraphictelegrafie.
56
163544
4305
Spraak is losser.
Het is veel meer iets overbrengen.
02:59
It's much lessminder reflectivereflecterende -- very differentverschillend from writingschrift.
57
167849
3690
Minder reflecterend -- heel anders dan schrijven.
03:03
So we naturallyvan nature tendde neiging hebben to think, because we see languagetaal
58
171539
2936
Het is dus logisch dat we geneigd zijn te denken,
03:06
writtengeschreven so oftenvaak, that that's what languagetaal is,
59
174475
2442
omdat we taal zo vaak geschreven zien,
dat dat is wat taal is.
03:08
but actuallywerkelijk what languagetaal is, is speechtoespraak. They are two things.
60
176917
3968
Maar wat taal echt is, is spraak.
Het zijn twee dingen.
03:12
Now of courseCursus, as historygeschiedenis has goneweg by,
61
180885
3254
Natuurlijk is er, in de loop van de tijd,
03:16
it's been naturalnatuurlijk for there to be a certainzeker amountbedrag of bleedafloop
62
184139
2791
een bepaalde mate van overlap ontstaan
03:18
betweentussen speechtoespraak and writingschrift.
63
186930
3014
tussen spraak en schrift.
03:21
So, for examplevoorbeeld, in a distantafgelegen eratijdperk now,
64
189944
4823
Om een voorbeeld te geven:
ooit was er een tijd
03:26
it was commongemeenschappelijk when one gavegaf a speechtoespraak
65
194767
2502
dat het normaal was om te spreken alsof je schreef
03:29
to basicallyeigenlijk talk like writingschrift.
66
197269
3117
als je een toespraak hield.
03:32
So I mean the kindsoort of speechtoespraak that you see someoneiemand givinggeven
67
200386
2350
Ik bedoel het soort toespraak
dat je iemand soms ziet geven
03:34
in an oldoud moviefilm where they clearduidelijk theirhun throatkeel, and they go,
68
202736
2533
in een oude film, waar ze hun keel schrapen
en dan beginnen
03:37
"AhemAhem, ladiesDames and gentlemenmijne heren," and then they speakspreken
69
205269
2533
"Ahum, dames en heren",
en dan spreken ze op een manier
03:39
in a certainzeker way whichwelke has nothing to do with casualtoevallig speechtoespraak.
70
207802
3271
die niets te maken heeft met normale spreektaal.
03:43
It's formalformeel. It usestoepassingen long sentenceszinnen like this GibbonGibbon one.
71
211073
3859
Het is formeel. Ze gebruiken veel lange zinnen
zoals in de tekst van Gibbon.
03:46
It's basicallyeigenlijk talkingpratend like you writeschrijven, and so, for examplevoorbeeld,
72
214932
3962
Het is eigenlijk spreken zoals je schrijft.
03:50
we're thinkinghet denken so much these daysdagen about LincolnLincoln
73
218894
1995
De laatste tijd hebben we het weer veel over Lincoln,
03:52
because of the moviefilm.
74
220889
2211
vanwege de film.
03:55
The GettysburgGettysburg AddressAdres was not the mainhoofd mealmaaltijd of that eventevenement.
75
223100
3083
De Gettysburg-toespraak was niet de
hoofdmoot van dat evenement.
03:58
For two hoursuur before that, EdwardEdward EverettEverett spokespaak
76
226183
3915
Edward Everett sprak daarvoor
twee uur lang
04:02
on a topiconderwerp that, franklyrondweg, cannotkan niet engagebezighouden us todayvandaag
77
230098
3240
over een onderwerp dat ons, eerlijk gezegd,
tegenwoordig niet kan boeien
04:05
and barelynauwelijks did then.
78
233338
1497
en toen ook al niet.
04:06
The pointpunt of it was to listen to him
79
234835
2381
Het idee ervan was om naar hem te luisteren
04:09
speakingsprekend like writingschrift.
80
237216
1556
terwijl hij sprak in schrijftaal.
04:10
OrdinaryGewone people stoodstond and listenedluisterde to that for two hoursuur.
81
238772
2348
Gewone mensen stonden er
twee uur lang naar te luisteren.
04:13
It was perfectlyvolmaakt naturalnatuurlijk.
82
241120
1433
Dat was heel normaal.
04:14
That's what people did then, speakingsprekend like writingschrift.
83
242553
2491
Dat deden mensen toen,
spreken zoals ze schreven.
04:17
Well, if you can speakspreken like writingschrift,
84
245044
2466
Nou ja, als je kunt spreken zoals je schrijft,
04:19
then logicallylogischerwijze it followsvolgt that you mightmacht want to alsoook
85
247510
3798
dan is het logisch dat je soms ook wel eens
04:23
sometimessoms writeschrijven like you speakspreken.
86
251308
2866
wilt schrijven zoals je spreekt.
04:26
The problemprobleem was just that in the materialmateriaal,
87
254174
2050
Het probleem was alleen dat dit materieel,
04:28
mechanicalmechanisch sensezin, that was harderharder back in the day
88
256224
3455
mechanisch gezien
een stuk lastiger was destijds.
04:31
for the simpleeenvoudig reasonreden that materialsmaterialen don't lendlenen themselveszich to it.
89
259679
3307
Simpelweg omdat de materialen
zich er niet toe leenden.
04:34
It's almostbijna impossibleonmogelijk to do that with your handhand-
90
262986
2020
Het is vrijwel onmogelijk om dat met de hand te doen,
04:37
exceptbehalve in shorthandSteno, and then communicationcommunicatie is limitedbeperkt.
91
265006
3435
behalve met steno, en dan is
de communicatie beperkt.
04:40
On a manualmet de hand typewriterschrijfmachine it was very difficultmoeilijk,
92
268441
2516
Op een niet-elektrische typemachine
was dit erg moeilijk.
04:42
and even when we had electricelektrisch typewritersschrijfmachines,
93
270957
2287
Zelfs met elektrische typemachines
04:45
or then computercomputer keyboardstoetsenborden, the factfeit is
94
273244
2159
of computertoetsenborden
04:47
that even if you can typetype easilygemakkelijk enoughgenoeg to keep up
95
275403
2299
moet je, zelfs als je snel genoeg typt
04:49
with the pacetempo of speechtoespraak, more or lessminder, you have to have
96
277702
2793
om het spreektempo min of meer bij te houden,
04:52
somebodyiemand who can receivete ontvangen your messagebericht quicklysnel.
97
280495
2345
ook iemand hebben
die het bericht snel kan ontvangen.
04:54
OnceEenmaal you have things in your pocketzak- that can receivete ontvangen that messagebericht,
98
282840
3211
Als je iets in je zak hebt zitten
dat een bericht kan ontvangen,
04:58
then you have the conditionsvoorwaarden that allowtoestaan
99
286051
2604
heb je de voorwaarden
die het mogelijk maken
05:00
that we can writeschrijven like we speakspreken.
100
288655
3511
om te schrijven zoals we spreken.
05:04
And that's where textingSMS comeskomt in.
101
292166
3218
En dat is waar sms'en om de hoek komt kijken.
05:07
And so, textingSMS is very looselos in its structurestructuur.
102
295384
3769
Daarom is sms'en heel los qua structuur.
05:11
No one thinksdenkt about capitalhoofdstad lettersbrieven or punctuationleestekens when one textsteksten,
103
299153
4297
Niemand houdt zich bezig met hoofdletters of
interpunctie als ze een sms sturen.
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
104
303450
2358
Maar wat dan nog,
denk je over die dingen na als je praat?
05:17
No, and so thereforedaarom why would you when you were textingSMS?
105
305808
3673
Nee, en dus waarom zou je als je sms't?
05:21
What textingSMS is, despiteondanks the factfeit that it involvesimpliceert
106
309481
3129
Sms'en is, ondanks het feit dat we de ruwe techniek
05:24
the brutebruut mechanicsmechanica of something that we call writingschrift,
107
312610
2826
gebruiken van iets dat we schrijven noemen,
05:27
is fingeredFingered speechtoespraak. That's what textingSMS is.
108
315436
3298
vingerspraak. Dat is wat sms'en is.
05:30
Now we can writeschrijven the way we talk.
109
318734
3465
Nu kunnen we schrijven zoals we spreken.
05:34
And it's a very interestinginteressant thing, but neverthelessniettemin
110
322199
2779
Dat is wel heel interessant, maar toch
05:36
easygemakkelijk to think that still it representsvertegenwoordigt some sortsoort of declineafwijzen.
111
324978
4856
denken we al gauw dat dit staat voor een soort verval.
05:41
We see this generalalgemeen bagginessbagginess of the structurestructuur,
112
329834
3284
We zien de algemene achteruitgang van structuur
05:45
the lackgebrek of concernbezorgdheid with rulesreglement and the way that we're used to
113
333118
3349
als een gebrek aan zorg om de regels
05:48
learningaan het leren on the blackboardBlackboard, and so we think
114
336467
2272
en de manier waarop wij het geleerd hebben,
dus denken we
05:50
that something has goneweg wrongfout.
115
338739
3239
dat er iets mis is gegaan.
05:53
It's a very naturalnatuurlijk sensezin.
116
341978
2963
Dat is een heel begrijpelijk gevoel.
05:56
But the factfeit of the matterer toe doen is that what is going on
117
344941
4034
Maar eigenlijk gaat het
06:00
is a kindsoort of emergentopkomende complexityingewikkeldheid.
118
348975
3571
om een soort opkomende complexiteit.
06:04
That's what we're seeingziend in this fingeredFingered speechtoespraak.
119
352546
2756
Dat zien we in vingerspraak.
06:07
And in orderbestellen to understandbegrijpen it, what we want to see
120
355302
2986
Om het te begrijpen, moeten we kijken naar
06:10
is the way, in this newnieuwe kindsoort of languagetaal,
121
358288
4745
de manier waarop in deze nieuwe soort taal
06:15
there is newnieuwe structurestructuur comingkomt eraan up.
122
363033
3576
een bepaalde structuur ontstaat.
06:18
And so, for examplevoorbeeld, there is in textingSMS a conventionconventie,
123
366609
5723
Zo is er bijvoorbeeld een gezegde in sms-taal,
06:24
whichwelke is LOLLOL.
124
372332
2922
en dat is LOL.
06:27
Now LOLLOL, we generallyalgemeen think of
125
375254
2744
Bij LOL denken we meestal aan
06:29
as meaningbetekenis "laughinglachend out loudluid."
126
377998
2464
de betekenis 'laughing out loud' (hardop lachen).
06:32
And of courseCursus, theoreticallytheoretisch, it does,
127
380462
2293
In theorie klopt dat natuurlijk ook,
06:34
and if you look at olderouder textsteksten, then people used it
128
382755
2429
als je naar oudere sms'jes kijkt,
06:37
to actuallywerkelijk indicateaangeven laughinglachend out loudluid.
129
385184
2520
dan gebruikten mensen het ook
om hardop lachen aan te geven.
06:39
But if you texttekst now, or if you are someoneiemand who
130
387704
4243
Maar als je nu een sms stuurt,
of je bent iemand die
06:43
is awarebewust of the substratesubstraat of textingSMS the way it's becomeworden,
131
391947
3297
zich bewust is van de betekenis die sms'en nu heeft,
06:47
you'llje zult noticekennisgeving that LOLLOL
132
395244
1690
dan zul je zien dat LOL
06:48
does not mean laughinglachend out loudluid anymoremeer.
133
396934
2070
niet meer hardop lachen betekent.
06:51
It's evolvedgeëvolueerd into something that is much subtlersubtielere.
134
399004
3790
Het heeft zich ontwikkeld tot iets veel subtielers.
06:54
This is an actualwerkelijk texttekst that was donegedaan
135
402794
3447
Dit is een onlangs daadwerkelijk verstuurde sms
06:58
by a non-maleniet-man personpersoon of about 20 yearsjaar oldoud
136
406241
3932
door een vrouw
07:02
not too long agogeleden.
137
410173
1495
van ongeveer 20 jaar oud.
07:03
"I love the fontlettertype you're usinggebruik makend van, btwBTW."
138
411668
2952
"Geweldig lettertype trouwens."
07:06
JulieJulie: "lollol thanksbedankt gmailGmail is beingwezen slowlangzaam right now"
139
414620
3762
Julie: "lol bedankt gmail is zo traag op dit moment"
07:10
Now if you think about it, that's not funnygrappig.
140
418382
1742
Als je er bij stilstaat,
is dit helemaal niet zo grappig.
07:12
No one'séén is laughinglachend. (LaughterGelach)
141
420124
2900
Niemand lacht. (Gelach)
07:15
And yetnog, there it is, so you assumeuitgaan van
142
423024
1970
En toch, daar staat het, dus je denkt
07:16
there's been some kindsoort of hiccuphik.
143
424994
1357
dat het wel een foutje moet zijn.
07:18
Then SusanSusan sayszegt "lollol, I know,"
144
426351
1834
Dan zegt Susan: "lol, ik weet het",
07:20
again more guffawingguffawing than we're used to
145
428185
2297
weer meer schaterlachen dan we gewend zijn
07:22
when you're talkingpratend about these inconveniencesongemakken.
146
430482
3230
als je het hebt over dit soort ongemakken.
07:25
So JulieJulie sayszegt, "I just sentverzonden you an emaile-mail."
147
433712
2744
Dus Julie zegt : Ik heb je net een mail gestuurd."
07:28
SusanSusan: "lollol, I see it."
148
436456
1551
Susan: "lol, ik zie het."
07:30
Very funnygrappig people, if that's what LOLLOL meansmiddelen.
149
438007
3618
Hele geestige mensen, als dit is wat LOL betekent.
07:33
This JulieJulie sayszegt, "So what's up?"
150
441625
2128
Julie zegt: "Hoe is het?"
07:35
SusanSusan: "lollol, I have to writeschrijven a 10 pagepagina paperpapier."
151
443753
2642
Susan: "lol, ik moet een verslag van 10 pagina's schrijven."
07:38
She's not amusedgeamuseerd. Let's think about it.
152
446395
2314
Ze heeft geen plezier.
Denk er maar eens over na.
07:40
LOLLOL is beingwezen used in a very particularbijzonder way.
153
448709
2681
LOL wordt op een hele aparte manier gebruikt.
07:43
It's a markermarker of empathyempathie. It's a markermarker of accommodationaccommodatie.
154
451390
3691
Een blijk van empathie.
Een blijk van steun.
07:47
We linguiststaalkundigen call things like that pragmaticpragmatische particlesdeeltjes.
155
455081
3249
Wij linguïsten noemen dit soort dingen
pragmatische partikels.
07:50
Any spokenmondeling languagetaal that's used by realecht people has them.
156
458330
3839
Ze bestaan in elke gesproken taal die door
echte mensen wordt gebruikt.
07:54
If you happengebeuren to speakspreken JapaneseJapans, think about
157
462169
1776
Als je toevallig Japans spreekt,
denk dan maar eens aan
07:55
that little wordwoord "nene" that you use at the endeinde of a lot of sentenceszinnen.
158
463945
3358
het woordje 'ne' dat je vaak aan het eind
van een zin gebruikt.
07:59
If you listen to the way blackzwart youthjeugd todayvandaag speakspreken,
159
467303
2345
Als je luistert naar hoe zwarte jongeren
tegenwoordig praten,
08:01
think about the use of the wordwoord "yoyo."
160
469648
1786
hoe zij het woord 'yo' gebruiken.
08:03
WholeHele dissertationsProefschriften could be writtengeschreven about it,
161
471434
1946
Hele proefschriften zouden hierover
kunnen worden geschreven
08:05
and probablywaarschijnlijk are beingwezen writtengeschreven about it.
162
473380
2274
en worden er waarschijnlijk ook over geschreven.
08:07
A pragmaticpragmatische particledeeltje, that's what LOLLOL has graduallygeleidelijk becomeworden.
163
475654
3794
Een pragmatisch partikel: dat is wat
LOL onderhand geworden is.
08:11
It's a way of usinggebruik makend van the languagetaal betweentussen actualwerkelijk people.
164
479448
4049
Het is een manier om taal
te gebruiken tussen echte mensen.
08:15
AnotherEen ander examplevoorbeeld is "slashschuine streep."
165
483497
3239
Nog een voorbeeld is 'slash' (schuine streep).
08:18
Now, we can use slashschuine streep in the way that we're used to,
166
486736
2768
We kunnen de schuine streep gebruiken
zoals we gewend zijn,
08:21
alonglangs the lineslijnen of, "We're going to have
167
489504
1640
zoiets als "We hebben binnenkort een
08:23
a party-slash-networkingpartij-slash-netwerk sessionsessie."
168
491144
3482
feestje / netwerksessie".
08:26
That's kindsoort of like what we're at.
169
494626
2094
Zoiets als waar we nu zitten.
08:28
SlashSchuine streep is used in a very differentverschillend way
170
496720
3539
De slash wordt tegenwoordig
08:32
in textingSMS amongtussen youngjong people todayvandaag.
171
500259
2958
heel anders gebruikt door jongeren bij het sms'en.
08:35
It's used to changeverandering the scenetafereel.
172
503217
1853
Het wordt gebruikt om van onderwerp te veranderen.
08:37
So for examplevoorbeeld, this SallySally personpersoon sayszegt,
173
505070
2949
Sally hier zegt bijvoorbeeld:
08:40
"So I need to find people to chillChill with"
174
508019
1805
"Ik moet nog wat mensen vinden om mee te chillen",
08:41
and JakeJake sayszegt, "HahaHaha" --
175
509824
1519
en Jake zegt, "Haha" --
08:43
you could writeschrijven a dissertationproefschrift about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
176
511343
2888
over dat "Haha" zou je ook hele proefschriften kunnen schrijven, maar daar hebben we nu geen tijd voor.
08:46
"HahaHaha so you're going by yourselfjezelf? Why?"
177
514231
2489
"Haha, dus je gaat in je eentje? Waarom?"
08:48
SallySally: "For this summerzomer programprogramma at NYUNYU."
178
516720
2610
Sally: "Voor het zomerprogramma op NYU."
08:51
JakeJake: "HahaHaha. SlashSchuine streep I'm watchingkijken this videovideo- with sunszonnen playersspelers
179
519330
2894
Jake: "Haha. Slash Ik zit te kijken naar een video
08:54
tryingproberen to shootschieten with one eyeoog."
180
522224
1797
met spelers van de Suns die proberen
met één oog te schieten".
08:56
The slashschuine streep is interestinginteressant.
181
524021
1275
De slash is interessant.
08:57
I don't really even know what JakeJake is talkingpratend about after that,
182
525296
3156
Ik weet eigenlijk niet eens precies
waar Jake het daarna over heeft,
09:00
but you noticekennisgeving that he's changingveranderen the topiconderwerp.
183
528452
4741
maar je merkt dat hij van onderwerp verandert.
09:05
Now that seemslijkt kindsoort of mundanemondain,
184
533193
1818
Het lijkt een beetje alledaags,
09:07
but think about how in realecht life,
185
535011
1442
maar denk eens hoe je in het gewone leven
09:08
if we're havingmet a conversationgesprek and we want to changeverandering the topiconderwerp,
186
536453
2658
in een gesprek een ander onderwerp wilt aansnijden.
09:11
there are waysmanieren of doing it gracefullysierlijk.
187
539111
1612
Er zijn manieren om dat op sierlijke wijze te doen.
09:12
You don't just zipritssluiting right into it.
188
540723
1719
Je begint daar niet zo maar mee.
09:14
You'llU zult pattikje your thighsdijen and look wistfullywistfully off into the distanceafstand,
189
542442
4195
Je tikt even op je dijen en kijkt gedachteloos in de verte
09:18
or you'llje zult say something like, "HmmHmm, makesmerken you think --"
190
546637
4110
of je zegt iets als
"Hmmm, dat doet me denken aan --"
09:22
when it really didn't, but what you're really --
191
550747
2360
terwijl dat niet zo was, maar wat je eigenlijk --
09:25
(LaughterGelach) —
192
553107
2235
(Gelach) --
09:27
what you're really tryingproberen to do is changeverandering the topiconderwerp.
193
555342
2708
wat je eigenlijk probeert,
is het onderwerp te veranderen.
09:30
You can't do that while you're textingSMS,
194
558050
1927
Dat gaat niet als je sms't,
09:31
and so waysmanieren are developingontwikkelen of doing it withinbinnen this mediummedium.
195
559977
3731
en dus ontstaan er andere manieren
om dat via dit medium te doen.
09:35
All spokenmondeling languagestalen have what a linguistlinguïst callscalls
196
563708
2252
Alle gesproken talen hebben,
zoals linguïsten dat noemen,
09:37
a newnieuwe informationinformatie markermarker -- or two, or threedrie.
197
565960
3393
een 'nieuwe informatie'-marker -- of twee, of drie.
09:41
TextingSMS has developedontwikkelde one from this slashschuine streep.
198
569353
4294
Sms'en heeft iets ontwikkeld met de slash als uitgangspunt.
09:45
So we have a wholegeheel batteryaccu of newnieuwe constructionsconstructies
199
573647
2985
Je krijgt dus een hele batterij aan nieuwe constructies
09:48
that are developingontwikkelen, and yetnog it's easygemakkelijk to think,
200
576632
2587
en toch zou je denken:
09:51
well, something is still wrongfout.
201
579219
2447
er klopt iets niets.
09:53
There's a lackgebrek of structurestructuur of some sortsoort.
202
581666
3775
Een gebrek aan een soort van structuur.
09:57
It's not as sophisticatedgeavanceerde
203
585441
1906
Het is niet zo geraffineerd als
09:59
as the languagetaal of The WallMuur StreetStraat JournalDagboek.
204
587347
2206
de taal in The Wall Street Journal.
10:01
Well, the factfeit of the matterer toe doen is,
205
589553
1774
Maar het is nou eenmaal zo,
10:03
look at this personpersoon in 1956,
206
591327
2451
kijk eens naar deze persoon in 1956,
10:05
and this is when textingSMS doesn't existbestaan,
207
593778
2282
toen sms'en nog niet bestond
10:08
"I Love LucyLucy" is still on the airlucht.
208
596060
1835
en 'I Love Lucy' nog op tv was:
10:09
"ManyVeel do not know the alphabetalfabet or multiplicationvermenigvuldiging tabletafel,
209
597895
3763
"Velen kennen het alfabet of de tafels van vermenigvuldiging niet en schrijven niet foutloos --"
10:13
cannotkan niet writeschrijven grammaticallygrammaticaal -- "
210
601658
1337
"Velen kennen het alfabet of de tafels van vermenigvuldiging niet en schrijven niet foutloos --"
10:14
We'veWe hebben heardgehoord that sortsoort of thing before,
211
602995
2209
We hebben dit soort dingen eerder gehoord,
10:17
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteacheronderwijzer.
212
605204
3991
niet alleen in 1956.
1917, een leraar uit Connecticut.
10:21
1917. This is the time when we all assumeuitgaan van
213
609195
2701
1917.
Bij deze tijd stellen we ons toch voor
10:23
that everything somehowhoe dan ook in termstermen of writingschrift was perfectperfect
214
611896
3251
dat, op het gebied van schrijven,
alles perfect in orde was,
10:27
because the people on "DowntonDownton AbbeyAbdij" are articulatearticuleren,
215
615147
2418
omdat de mensen in Downton Abbey
zo netjes spreken,
10:29
or something like that.
216
617565
1211
of zoiets.
10:30
So, "From everyelk collegecollege in the countryland goesgaat up the cryhuilen,
217
618776
2944
"Vanuit elke universiteit in het land komt de kreet
10:33
'Our freshmeneerstejaars can't spellspell, can't punctuateaccentueren.'"
218
621720
2633
'Onze eerstejaars kunnen niet spellen,
kennen geen interpunctie!' "
10:36
And so on. You can go even furtherverder back than this.
219
624353
2408
Enzovoorts. Je kunt zelfs nog verder terug gaan.
10:38
It's the PresidentDe Voorzitter of HarvardHarvard. It's 1871.
220
626761
3184
De president van Harvard.
Het is 1871.
10:41
There's no electricityelektriciteit. People have threedrie namesnamen.
221
629945
2542
Er is geen elektriciteit.
Mensen hebben drie namen.
10:44
"BadSlechte spellingspelling,
222
632487
2425
"Slechte spelling,
10:46
incorrectnessonjuistheden as well as ineleganceinelegance of expressionuitdrukking in writingschrift."
223
634912
3268
onjuistheden en onelegant uitgedrukte
geschreven tekst."
10:50
And he's talkingpratend about people who are otherwiseanders-
224
638180
2149
En dan heeft hij het nog over mensen die verder
10:52
well preparedbereid for collegecollege studiesstudies.
225
640329
1891
goed voorbereid zijn op hun studie.
10:54
You can go even furtherverder back.
226
642220
1846
Je kunt nog verder terug gaan.
10:56
1841, some long-lostlangverloren superintendentSuperintendent of schoolsscholen is upsetboos
227
644066
3853
1841, een of ander schoolhoofd is overstuur
10:59
because of what he has for a long time "notedopgemerkt with regretspijt
228
647919
3177
omdat hij al lange tijd "met veel verdriet vaststelt
11:03
the almostbijna entiregeheel neglectverwaarlozing of the originalorigineel" blahblah blahblah blahblah blahblah blahblah.
229
651096
3509
dat het origineel bijna volkomen
genegeerd wordt" bla bla bla bla bla.
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterGelach) --
230
654605
5288
Of je kunt helemaal teruggaan naar 63 na Christus -- (Gelach)
11:11
and there's this poorarm man who doesn't like the way
231
659893
2381
naar een arme drommel die
zich ergert aan de manier
11:14
people are speakingsprekend LatinLatijn.
232
662274
1221
waarop mensen Latijn spreken.
11:15
As it happensgebeurt, he was writingschrift about what had becomeworden FrenchFrans.
233
663495
3156
Het toeval wil dat hij schreef over
wat inmiddels het Frans was geworden.
11:18
And so, there are always — (LaughterGelach) (ApplauseApplaus) —
234
666651
6402
Er zijn dus altijd -- (Gelach) (Applaus) --
11:25
there are always people worryingzorgwekkend about these things
235
673053
2171
er zijn altijd mensen die zich zorgen maken
om dit soort dingen
11:27
and the planetplaneet somehowhoe dan ook seemslijkt to keep spinningspinnen.
236
675224
3273
en de aarde blijft desondanks gewoon draaien.
11:30
And so, the way I'm thinkinghet denken of textingSMS these daysdagen is
237
678497
4647
Ik denk tegenwoordig over sms'en
11:35
that what we're seeingziend is a wholegeheel newnieuwe way of writingschrift
238
683144
3580
dat het een hele nieuwe manier van schrijven is
11:38
that youngjong people are developingontwikkelen,
239
686724
1626
die jongeren ontwikkelen
11:40
whichwelke they're usinggebruik makend van alongsideNaast theirhun ordinarygewoon writingschrift skillsvaardigheden,
240
688350
3760
en die ze naast hun normale
schrijfvaardigheden gebruiken.
11:44
and that meansmiddelen that they're ablein staat to do two things.
241
692110
3167
Dat betekent dus dat ze twee dingen kunnen.
11:47
IncreasingVerhogen evidencebewijsmateriaal is that beingwezen bilingualtweetalige
242
695277
2897
Er komt steeds meer bewijs dat tweetalig zijn
11:50
is cognitivelycognitief beneficialgunstig.
243
698174
2233
een cognitief voordeel oplevert.
11:52
That's alsoook truewaar of beingwezen bidialectalbidialectal.
244
700407
2155
Dit geldt ook voor het spreken van twee dialecten.
11:54
That's certainlyzeker truewaar of beingwezen bidialectalbidialectal in termstermen of your writingschrift.
245
702562
3090
Het geldt ook zeker voor op twee
verschillende manieren kunnen schrijven.
11:57
And so textingSMS actuallywerkelijk is evidencebewijsmateriaal of a balancingBalancing acthandelen
246
705652
4918
Sms'en is dus eigenlijk het bewijs
van een evenwichtsoefening
12:02
that youngjong people are usinggebruik makend van todayvandaag, not consciouslybewust, of courseCursus,
247
710570
3302
die jongeren tegenwoordig beoefenen,
niet bewust natuurlijk,
12:05
but it's an expansionuitbreiding of theirhun linguistictaalkundig repertoirerepertoire.
248
713872
3687
maar het is een uitbreiding
van hun linguïstische repertoire.
12:09
It's very simpleeenvoudig.
249
717559
1229
Het is heel eenvoudig.
12:10
If somebodyiemand from 1973 lookedkeek at
250
718788
3710
Als iemand uit 1973 zou kijken naar
12:14
what was on a dormitoryslaapzaal messagebericht boardboord in 1993,
251
722498
4106
wat er op een universiteitsprikbord
zou staan in 1993,
12:18
the slangslang would have changedveranderd a little bitbeetje
252
726604
1833
zou de toon natuurlijk veranderd zijn
12:20
sincesinds the eratijdperk of "Love StoryVerhaal,"
253
728437
1818
ten opzichte van de 'Love Story'-tijd,
12:22
but they would understandbegrijpen what was on that messagebericht boardboord.
254
730255
3313
maar ze zouden wel begrijpen
wat er op het prikbord stond.
12:25
Take that personpersoon from 1993 -- not that long agogeleden,
255
733568
2724
Neem die persoon uit 1993 -- niet zo lang geleden,
12:28
this is "BillBill and Ted'sTed's ExcellentUitstekend AdventureAvontuur" -- those people.
256
736292
3258
de tijd van 'Bill and Ted's Excellent Adventure' -- die lui.
12:31
Take those people and they readlezen
257
739550
2369
Neem die mensen en laat ze
12:33
a very typicaltypisch texttekst writtengeschreven by a 20-year-old-jaar oud todayvandaag.
258
741919
2900
een typisch sms'je lezen van een 20-jarige van nu.
12:36
OftenVaak they would have no ideaidee what halfvoor de helft of it meantbedoelde
259
744819
2891
Ze zouden de helft niet begrijpen
12:39
because a wholegeheel newnieuwe languagetaal has developedontwikkelde
260
747710
3928
omdat er een hele nieuwe taal is ontstaan
12:43
amongtussen our youngjong people doing something as mundanemondain
261
751638
2294
onder jongeren die gewoon
12:45
as what it lookslooks like to us when they're battingbatting around
262
753932
2271
een beetje op hun apparaatje zitten te tikken,
12:48
on theirhun little devicesapparaten.
263
756203
1675
zoals het er voor ons uitziet.
12:49
So in closingsluitend, if I could go into the futuretoekomst,
264
757878
3661
Ter afsluiting:
als ik naar de toekomst kon gaan,
12:53
if I could go into 2033,
265
761539
4375
naar 2033,
12:57
the first thing I would askvragen is whetherof DavidDavid SimonSimon
266
765914
2913
zou ik als eerste vragen of David Simon
13:00
had donegedaan a sequelvervolg to "The WireDraad." I would want to know.
267
768827
3893
een vervolg had gemaakt op 'The Wire'.
Dat zou ik willen weten.
13:04
And — I really would askvragen that —
268
772720
2983
En -- ik zou dat echt vragen --
13:07
and then I'd want to know actuallywerkelijk what was going on on "DowntonDownton AbbeyAbdij."
269
775703
3090
en dan zou ik vragen wat er
bij 'Downton Abbey' gebeurde.
13:10
That'dDat zou be the secondtweede thing.
270
778793
1509
Dat zou het tweede zijn.
13:12
And then the thirdderde thing would be,
271
780302
2536
En het derde zou zijn:
13:14
please showtonen me a sheafeerstelingsgarve of textsteksten
272
782838
3191
laat me alsjeblieft een paar velletjes tekst
13:18
writtengeschreven by 16-year-old-jaar oud girlsmeisjes,
273
786029
1957
zien, geschreven door 16-jarige meisjes,
13:19
because I would want to know where this languagetaal
274
787986
2454
want ik zou willen weten hoe de taal
13:22
had developedontwikkelde sincesinds our timestijden,
275
790440
1955
zich heeft ontwikkeld sinds onze tijd.
13:24
and ideallyideaal I would then sendsturen them back to you and me now
276
792395
3633
Idealiter zou ik ze terugsturen naar ons hier
13:28
so we could examineonderzoeken this linguistictaalkundig miraclewonder
277
796028
2520
zodat we dit linguïstische wonder
13:30
happeninggebeurtenis right underonder our nosesneuzen.
278
798548
2350
dat vlak onder onze ogen plaatsvindt,
zouden kunnen bestuderen.
13:32
Thank you very much.
279
800898
1516
Enorm bedankt.
13:34
(ApplauseApplaus)
280
802414
5168
(Applaus)
13:39
Thank you. (ApplauseApplaus)
281
807582
3607
Bedankt. (Applaus)
Translated by Miranda Schuchhard
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com