ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com
TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Essam Daod: Hur vi kan ge psykologisk hjälp till flyktingar

Filmed:
1,402,709 views

Den globala flyktingkrisen är en psykologisk katastrof, som lämnar miljoner i behov av psykologisk hjälp för att övervinna trauman av flykt och konflikter. För att upphäva skadan, har barnpsykologen och TED Fellow Essam Daos jobbat i läger, räddningsbåtar och på stränderna i Grekland och i Medelhavet för att hjälpa flyktingar (av vilka en fjärdedel är barn) att omforma deras erfarenheter genom korta men kraftiga psykologiska ingripanden. "Vi kan alla göra något för att förhindra denna psykologiska katastrofen", säger Daod. "Vi behöver erkänna tt första hjälpen inte bara är för kroppen, men måste också inkludera sinnet, själen."
- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the last two and a halfhalv yearsår,
0
1437
2380
Under de senaste två och ett halvt åren,
00:15
I'm one of the few, if not the only,
childbarn psychiatristpsykiater
1
3841
3421
är jag en av få, om inte den enda,
barnpsykologen
00:19
operatingrörelse in refugeeflykting campsläger,
shorelinesstrandlinjer and rescuerädda boatsbåtar
2
7286
3505
som verkar i flyktingläger,
strandlinjer och räddningsbåtar
00:22
in GreeceGrekland and the MediterraneanMedelhavet SeaHavet.
3
10815
2159
i Grekland och i Medelhavet.
00:25
And I can say, with great confidenceförtroende,
4
13410
2239
Och jag kan säga, med stor säkerhet,
00:27
that we are witnessingbevittnar
a mental-healthpsykisk-hälsa catastrophekatastrof
5
15673
3452
att vi bevittnar
en psykisk hälsokatastrof
00:31
that will affectpåverka mostmest of us,
and it will changeByta our worldvärld.
6
19149
3563
som kommer påverka de flesta av oss,
och det kommer förändra vår värld.
00:35
I liveleva in HaifaHaifa, but nowadaysNu för tiden,
I spendspendera mostmest of my time abroadutomlands.
7
23784
3988
Jag bor i Haifa, men nuförtiden
spenderar jag mycket tid utomlands.
00:40
DuringUnder my time
on the GreekGrekiska islandö of LesbosLesbos
8
28204
2976
Under min tid
på den grekiska ön Lesbos
00:43
and on the rescuerädda boatsbåtar
in the MediterraneanMedelhavet,
9
31204
2389
och på räddningsbåtarna i Medelhavet
00:45
thousandstusentals of refugeeflykting boatsbåtar
arrivedanlänt to the shorelinestrandlinjen,
10
33617
3055
anlände tusentals flyktingbåtar
till strandkanten
00:48
crowdedfullt med folk with more
than 1.5 millionmiljon refugeesflyktingar.
11
36696
3453
fullsatta med fler än
1,5 miljoner flyktingar.
00:52
One-fourthEn fjärde of them are childrenbarn,
12
40173
2062
En fjärdedel av dem är barn,
00:54
fleeingflyr warkrig and hardshipumbäranden.
13
42259
1600
som flyr från krig och påfrestningar.
00:56
EachVarje boatbåt carriesbär
differentannorlunda sufferingslidanden and traumastrauman
14
44331
3468
Varje båt kommer med olika
lidanden och trauman
00:59
from SyriaSyrien, IraqIrak, AfganistanAfganistan
and differentannorlunda countriesländer in AfricaAfrika.
15
47823
3774
från Syrien, Irak, Afghanistan
och olika länder i Afrika.
01:04
In the last threetre yearsår aloneensam,
16
52116
1836
Under bara de tre senaste åren
01:05
more than 12,000 refugeesflyktingar
lostförlorat theirderas livesliv.
17
53976
3379
förlorade fler än 12 000 flyktingar
sina liv.
01:09
And hundredshundratals of thousandstusentals
lostförlorat theirderas soulssjälar and theirderas mentalmental healthhälsa
18
57379
3833
Och hundratusentals
förlorade sina själar och psykiska hälsa
01:13
duepå grund av to this cruelgrym
and traumatictraumatisk experienceerfarenhet.
19
61236
2603
på grund av dessa hemska
och traumatiska erfarenheter.
01:17
I want to tell you about OmarOmar,
20
65203
2001
Jag vill berätta om Omar,
01:19
a five-year-oldfem-åriga SyrianSyriska refugeeflykting boypojke
21
67522
2023
en femårig syrisk flyktingpojke
01:21
who arrivedanlänt to the shoreShore on LesbosLesbos
on a crowdedfullt med folk rubbergummi- boatbåt.
22
69569
3342
som anlände till stranden på Lesbos
i en fullsatt gummibåt.
01:26
CryingGråtande, frightenedskrämd, unableoförmögen to understandförstå
what's happeninghappening to him,
23
74204
3389
Gråtandes, skräckslagen,
oförmögen att förstå vad som händer honom
01:29
he was right on the vergeranden
of developingutvecklande a newny traumatrauma.
24
77617
3111
han var på gränsen till att
utveckla ett nytt trauma.
01:33
I knewvisste right away
that this was a goldengyllene hourtimme,
25
81077
2849
Jag visste direkt
att detta var en gyllene timme
01:35
a shortkort periodperiod of time
in whichsom I could changeByta his storyberättelse,
26
83950
3532
en kort stund
där jag kunde förändra hans historia.
01:39
I could changeByta the storyberättelse
27
87506
1500
Jag kunde ändra historien
01:41
that he would tell himselfhan själv
for the restresten of his life.
28
89030
2904
som han skulle berätta för sig själv
i resten av sitt liv.
01:43
I could reframeReframe his memoriesminnen.
29
91958
3643
Jag kunde omforma hans minnen.
01:47
I quicklysnabbt heldhållen out my handshänder
and said to his shakingskakning mothermor in ArabicArabiska,
30
95990
4497
Jag höll snabb ut mina händer och
sa till hans skakande mamma på arabiska,
01:52
(ArabicArabiska) "AteeniAteeni elwaladelwalad o khudiKhudi nafasEric."
31
100527
1940
(Arabiska)
"Ateeni elwalad o khudi nafas"
01:54
"Give me the boypojke,
and take a breathandetag."
32
102507
1844
"Ge mig pojken och ta ett andetag"
01:56
His mothermor gavegav him to me.
33
104887
1733
Hans mamma gav honom till mig.
01:59
OmarOmar lookedtittade at me with scaredrädd,
tearfultårfylld eyesögon and said,
34
107490
4174
Omar tittade på mig med skräckslagna,
tårfyllda ögon och sa,
02:03
(ArabicArabiska) "AmmoAmmo (unclefarbror in ArabicArabiska),
shuShu hadaHada?"
35
111688
2848
(Arabiska)
"Ammo" (morbror på arabiska), shu hada?"
02:06
"What is this?"
36
114560
1177
"Vad är detta?"
02:07
as he pointedspetsig out to the policepolis
helicopterhelikopter hoveringsvävar aboveovan us.
37
115761
3489
Medans han pekade mot polishelikoptern
som svävade ovanför oss.
02:12
"It's a helicopterhelikopter!
38
120061
1381
"Det är en helikopter!
02:13
It's here to photographfotografera you
with bigstor cameraskameror,
39
121466
2366
Den är här för att fota dig
med stora kameror
02:15
because only the great
and the powerfulkraftfull heroeshjältar,
40
123856
2811
för att bara de stora
och starka hjältarna,
02:18
like you, OmarOmar, can crosskorsa the seahav."
41
126691
2229
som dig Omar, kan korsa havet."
02:22
OmarOmar lookedtittade at me,
stoppedstoppad cryinggråtande and askedfrågade me,
42
130413
4614
Omar tittade på mig,
slutade att gråta och frågade mig
02:27
(ArabicArabiska) "AnaAna batalbatal?"
43
135657
1170
(Arabiska) "Ana batal?"
02:28
"I'm a herohjälte?"
44
136872
2259
"Är jag en hjälte?"
02:32
I talkedtalade to OmarOmar for 15 minutesminuter.
45
140061
2492
Jag pratade med Omar i 15 minuter.
02:34
And I gavegav his parentsföräldrar
some guidancevägledning to followFölj.
46
142577
2699
Och jag gav hans föräldrar
lite vägledning att följa.
02:37
This shortkort psychologicalpsykologisk interventionintervention
47
145300
1905
Detta korta psykologiska ingripande
02:39
decreasesminskar the prevalenceutbredning
of post-traumaticposttraumatisk stresspåfrestning disorderoordning
48
147229
3412
minskar förekomsten
av posttraumatisk stressyndrom
02:42
and other mentalmental healthhälsa
issuesfrågor in the futureframtida,
49
150665
2484
och andra psykiska problem i framtiden,
02:45
preparingframställning OmarOmar to get an educationutbildning,
50
153173
2428
förbereder Omar för att få en utbildning,
02:47
joinansluta sig the workforcearbetskraft,
raisehöja a familyfamilj and beyondbortom.
51
155625
3039
komma in på arbetsmarknaden,
bilda familj och därutöver.
02:50
How?
52
158688
1154
Hur?
02:51
By stimulatingstimulera the good memoriesminnen
that will be storedlagrade in the amygdalaamygdala,
53
159866
3256
Genom att stimulera goda minnen
som kommer att lagras i amygdalan,
02:55
the emotionalemotionell storagelagring of the humanmänsklig brainhjärna.
54
163146
2120
det känslomässiga förvaringen i hjärnan.
02:57
These memoriesminnen
will fightbekämpa the traumatictraumatisk onesettor,
55
165290
2128
Dessa minnena bekämpar de traumatiska,
02:59
if they are reactivatedåteraktiveras in the futureframtida.
56
167442
2534
om de är återaktiverade i framtiden.
03:02
To OmarOmar, the smelllukt of the seahav
will not just remindpåminna him
57
170532
2763
För Omar, kommer lukten av havet
inte bara påminna honom
03:05
of his traumatictraumatisk journeyresa from SyriaSyrien.
58
173319
2158
om hans traumatiska resa från Syrien.
03:07
Because to OmarOmar, this storyberättelse
is now a storyberättelse of braverytapperhet.
59
175501
4317
För att för Omar, är nu denna
historien en historia av mod.
03:12
This is the powerkraft of the goldengyllene hourtimme,
60
180450
2143
Detta är kraften av den gyllene timmen,
03:14
whichsom can reframeReframe the traumatrauma
and establishslå fast a newny narrativeberättande.
61
182617
3619
som kan omforma traumat och
skapa en ny berättelse.
03:19
But OmarOmar is only one
out of more than 350,000 childrenbarn
62
187442
6208
Men Omar är bara en av
mer än 350 000 barn
03:25
withoututan the properkorrekt mentalmental healthhälsa supportStöd
in this crisiskris aloneensam.
63
193674
4031
utan egentlig psykologisk hjälp i
enbart denna kris.
03:30
ThreeTre hundredhundra and fiftyfemtio
thousandtusen childrenbarn and me.
64
198284
3683
Trehundrafemtiotusen barn och jag.
03:36
We need mentalmental healthhälsa professionalsyrkesverksamma
65
204260
2350
Vi behöver psykologer
03:38
to joinansluta sig rescuerädda teamslag
duringunder timesgånger of activeaktiva crisiskris.
66
206634
3400
till att gå med i räddningsteam
under tider av pågående kris.
03:42
This is why my wifefru and I and friendsvänner
co-foundedgrundade "HumanityMänskligheten CrewBesättning."
67
210563
4664
Detta är varför min fru, jag och vänner
tillsammans grundade "Humanity Crew".
03:48
One of the few aidhjälpa
organizationsorganisationer in the worldvärld
68
216193
2128
En av få hjälporganisationer i världen
03:50
that specializesspecialiserat sig på in providingtillhandahålla
psychosocialpsykosociala aidhjälpa
69
218345
2619
som specialiserar sig i att ge
psykosocial hjälp
03:52
and first-responseförsta-svar
mentalmental healthhälsa interventionsinterventioner
70
220988
2581
och akuta psykologiska ingripanden
03:55
to refugeesflyktingar and displacedförskjuten populationspopulationer.
71
223593
2635
till flyktingar och förflyttade grupper.
03:58
To provideförse them
with a suitablelämplig interventionintervention,
72
226252
2754
För att hjälpa dem med
ett lämpligt ingripande
04:01
we createskapa the four-stepfyra steg approachnärma sig,
a psychosocialpsykosociala work planplanen
73
229030
3428
skapar vi ett fyrstegs-tillvägagångssätt,
en psykosocial arbetsplan
04:04
that followsföljer the refugeesflyktingar
on eachvarje stepsteg of theirderas journeyresa.
74
232482
3436
som följer flyktingarna
på varje steg av deras resa.
04:08
StartingStart insideinuti the seahav,
on the rescuerädda boatsbåtar,
75
236371
4230
Det börjar på havet, på räddningsbåtarna,
04:12
as mentalmental healthhälsa lifeguardsbadvakter.
76
240625
2095
som psykologiska livräddare.
04:14
LaterSenare in the campsläger, hospitalssjukhus
and throughgenom our onlineuppkopplad clinicklinik
77
242744
4770
Senare i lägren, sjukhusen
och på vår digitala klinik
04:19
that breaksraster down bordersgränser
and overcomesövervinner languagesspråk.
78
247538
2896
som bryter gränser och övervinner språk.
04:22
And endingslut in the asylumasylsökande countriesländer,
helpingportion them integrateintegrera.
79
250792
3245
Och slutar i asylländerna som
hjälper dem integrera.
04:26
SinceSedan our first missionuppdrag in 2015,
80
254514
2928
Sedan vårt första uppdrag 2015,
04:29
"HumanityMänskligheten CrewBesättning" had 194 delegationsdelegationerna
81
257466
2817
har "Humanity Crew" skickat
194 delegationer
04:32
of qualifiedkvalificerade, trainedtränad
volunteersvolontärer and therapiststerapeuter.
82
260307
2540
av kvalificerade
volontärer och terapeuter.
04:35
We have providedförsedd 26,000 hourstimmar
of mentalmental healthhälsa supportStöd
83
263275
4159
Vi har stått för 26 000 timmar
av psykologisk hjälp
04:39
to over 10,000 refugeesflyktingar.
84
267458
1889
till över 10 000 flyktingar.
04:42
We can all do something
to preventförhindra this mentalmental healthhälsa catastrophekatastrof.
85
270006
4809
Vi alla kan göra någonting för att
förhindra denna psykologiska katastrof.
04:47
We need to acknowledgeerkänna that first aidhjälpa
is not just neededbehövs for the bodykropp,
86
275387
4641
Vi behöver erkänna att första hjälpen
inte bara är till för kroppen,
04:52
but it has alsoockså to includeomfatta
the mindsinne, the soulsjäl.
87
280052
3119
det behöver också inkludera
sinnet, själen.
04:55
The impactinverkan on the soulsjäl is hardlyknappast visiblesynlig,
88
283195
2508
Påverkan på själen är knappast synlig
04:57
but the damageskada can be there for life.
89
285727
2466
men skadan kan kvarstå hela livet.
05:00
Let's not forgetglömma that what
distinguishesåtskillnad us humansmänniskor from machinesmaskiner
90
288680
4385
Låt oss inte glömma att det som
skiljer oss människor från maskiner
05:05
is the beautifulvacker
and the delicatedelikat soulsjäl withininom us.
91
293089
3777
är den vackra och sköra själen inom oss.
05:10
Let's try harderhårdare to savespara more OmarsOmars.
92
298061
3198
Låt oss försöka att rädda fler Omars.
05:13
Thank you.
93
301720
1161
Tack.
05:14
(ApplauseApplåder)
94
302905
3322
(Applåder)
05:18
(CheersSkål)
95
306251
2089
(Jubel)
05:20
(ApplauseApplåder)
96
308364
2493
(Applåder)
Translated by Emily Lundeen
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com