ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com
TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Ессам Даод: Як ми можемо надати підтримку психічного здоров'я біженцям

Filmed:
1,402,709 views

Глобальна криза біженців - це катастрофа у сфері психічного здоров'я, коли мільйони людей потребують психологічної допомоги для подолання травм, пов'язаних зі зміною обстановки та конфліктами. Щоб усунути шкоду, дитячий психіатр і стипендіат TED Ессам Даод працював у таборах, на рятувальних човнах і берегових лініях Греції та Середземного моря, щоб допомогти біженцям (чверть з яких є дітьми) змінити їх досвід через короткі і потужні психологічні втручання. "Ми всі маємо зробити що-небудь, аби запобігти цій катастрофі", - говорить Даод. "Ми повинні визнати, що перша допомога потрібна не лише тілу, але й мусить включати розум і душу."
- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the last two and a halfполовина yearsроків,
0
1437
2380
За останні два з половиною роки
00:15
I'm one of the fewмало хто, if not the only,
childдитина psychiatristпсихіатр
1
3841
3421
я один з небагатьох, якщо не єдиний,
дитячий психіатр,
00:19
operatingдіючий in refugeeбіженець campsтабори,
shorelinesберегові лінії and rescueпорятунок boatsчовни
2
7286
3505
який працює в таборах для біженців,
на берегових лініях та рятувальних човнах
00:22
in GreeceГреція and the MediterraneanСередземне море SeaМоре.
3
10815
2159
в Греції і Середземному морі.
00:25
And I can say, with great confidenceвпевненість,
4
13410
2239
Я з впевненістю можу сказати,
00:27
that we are witnessingсвідками
a mental-healthпсихічне здоров'я catastropheкатастрофа
5
15673
3452
що ми є свідками психічної катастрофи,
00:31
that will affectвпливати mostнайбільше of us,
and it will changeзмінити our worldсвіт.
6
19149
3563
яка вплине на багатьох і змінить наш світ.
00:35
I liveжити in HaifaХайфа, but nowadaysсьогодні,
I spendвитрачати mostнайбільше of my time abroadза кордоном.
7
23784
3988
Я живу в Хайфі, але більшість свого
часу я провожу закордоном.
00:40
DuringПід час my time
on the Greekгрецька islandострів of LesbosЛесбос
8
28204
2976
Протягом часу, коли я був
на грецькому острові Лесбос,
00:43
and on the rescueпорятунок boatsчовни
in the MediterraneanСередземне море,
9
31204
2389
на рятувальних човнах в Середземному морі,
00:45
thousandsтисячі of refugeeбіженець boatsчовни
arrivedприбув to the shorelineберегової лінії,
10
33617
3055
тисячі човнів з біженцями прибули
до берегової лінії,
00:48
crowdedбагатолюдно with more
than 1.5 millionмільйон refugeesбіженці.
11
36696
3453
натовп із понад
1,5 мільйона біженців,
00:52
One-fourthОдна четверта of them are childrenдіти,
12
40173
2062
одна четверта з яких - діти,
00:54
fleeingрятуючись від warвійна and hardshipтруднощі.
13
42259
1600
які втікають від війни
та труднощів.
00:56
EachКожен boatчовен carriesносить
differentінший sufferingsстраждання and traumasтравми
14
44331
3468
Кожен човен несе різні
страждання і травми
00:59
from SyriaСирія, IraqІрак, AfganistanАфганістан
and differentінший countriesкраїн in AfricaАфрика.
15
47823
3774
з Сирії, Іраку, Афганістану
і різних країн Африки.
01:04
In the last threeтри yearsроків aloneпоодинці,
16
52116
1836
Тільки за останні три роки
01:05
more than 12,000 refugeesбіженці
lostзагублений theirїх livesживе.
17
53976
3379
понад 12 000 біженців втратили життя.
01:09
And hundredsсотні of thousandsтисячі
lostзагублений theirїх soulsдуші and theirїх mentalпсихічний healthздоров'я
18
57379
3833
І сотні з тисяч втратили душі
і психічне здоров'я
01:13
dueза рахунок to this cruelжорстокий
and traumaticтравматичний experienceдосвід.
19
61236
2603
через цей страшний і травматичний досвід.
01:17
I want to tell you about OmarОмар,
20
65203
2001
Я хочу розповісти вам про Омара,
01:19
a five-year-oldп'ять річна SyrianСирійський refugeeбіженець boyхлопчик
21
67522
2023
п'ятирічного сирійського хлопчика-біженця,
01:21
who arrivedприбув to the shoreберег on LesbosЛесбос
on a crowdedбагатолюдно rubberгума boatчовен.
22
69569
3342
який прибув на берег Лесбосу
на переповненому гумовому човні.
01:26
CryingПлакати, frightenedналяканий, unableне в змозі to understandзрозуміти
what's happeningвідбувається to him,
23
74204
3389
Заплаканий, наляканий і нездатний
зрозуміти, що з ним відбувається,
01:29
he was right on the vergeгранично
of developingрозвивається a newновий traumaтравма.
24
77617
3111
він був за крок від отримання
нової травми.
01:33
I knewзнав right away
that this was a goldenзолотий hourгодина,
25
81077
2849
Я відразу ж знав,
що це була "золота година",
01:35
a shortкороткий periodперіод of time
in whichкотрий I could changeзмінити his storyісторія,
26
83950
3532
короткий проміжок часу,
де я міг змінити його історію,
01:39
I could changeзмінити the storyісторія
27
87506
1500
я міг змінити історію,
01:41
that he would tell himselfсам
for the restвідпочинок of his life.
28
89030
2904
яку він буде розповідати собі
протягом всього його життя.
01:43
I could reframeПереформуліруй his memoriesспогади.
29
91958
3643
Я міг змінити його спогади.
01:47
I quicklyшвидко heldвідбувся out my handsруки
and said to his shakingтрясіння motherмама in Arabicарабська,
30
95990
4497
Я швидко простягнув руки і сказав
до його тремтячої матері арабською:
01:52
(Arabicарабська) "AteeniAteeni elwaladelwalad o khudikhudi nafasnafas."
31
100527
1940
(арабською) "Ateeni elwalad o
khudi nafas."
01:54
"Give me the boyхлопчик,
and take a breathдихання."
32
102507
1844
"Дайте мені хлопчика
і перепочиньте."
01:56
His motherмама gaveдав him to me.
33
104887
1733
Його мати віддала його мені.
01:59
OmarОмар lookedподивився at me with scaredналяканий,
tearfulсльози eyesочі and said,
34
107490
4174
Зі сльозами на очах Омар перелякано
подивився на мене і сказав:
02:03
(Arabicарабська) "AmmoБоєприпаси (uncleдядько in Arabicарабська),
shuШу hadaХада?"
35
111688
2848
(арабською) "Ammo (дядько), shu hada?"
02:06
"What is this?"
36
114560
1177
"Що це?"
02:07
as he pointedвказаний out to the policeполіція
helicopterвертоліт hoveringнаведенні покажчика aboveвище us.
37
115761
3489
вказуючи на поліцейський
вертоліт, що кружляв над нами.
02:12
"It's a helicopterвертоліт!
38
120061
1381
"Це вертоліт!
02:13
It's here to photographфотографувати you
with bigвеликий camerasкамери,
39
121466
2366
Він тут, щоб сфотографувати
тебе великими камерами
02:15
because only the great
and the powerfulпотужний heroesгерої,
40
123856
2811
тому, що тільки великий і сильний герой,
02:18
like you, OmarОмар, can crossхрест the seaморе."
41
126691
2229
як ти, Омаре, міг перепливти море."
02:22
OmarОмар lookedподивився at me,
stoppedзупинився cryingплакати and askedзапитав me,
42
130413
4614
Омар глянув на мене, перестав
плакати і запитав:
02:27
(Arabicарабська) "AnaАна batalтакож batal?"
43
135657
1170
(арабською) "Ana batal?"
02:28
"I'm a heroгерой?"
44
136872
2259
"Я герой?"
02:32
I talkedговорив to OmarОмар for 15 minutesхвилин.
45
140061
2492
Я розмовляв з Омаром 15 хвилин.
02:34
And I gaveдав his parentsбатьки
some guidanceКерівництво to followслідуйте.
46
142577
2699
Я дав його батькам кілька настанов.
02:37
This shortкороткий psychologicalпсихологічний interventionвтручання
47
145300
1905
Таке коротке психологічне втручання
02:39
decreasesзменшує the prevalenceпоширеність
of post-traumaticпост-травматичного stressстрес disorderрозлад
48
147229
3412
зменшує поширення
посттравматичного стресового розладу
02:42
and other mentalпсихічний healthздоров'я
issuesвипуски in the futureмайбутнє,
49
150665
2484
та інші проблеми психічного здоров'я
у майбутньому
02:45
preparingпідготовка OmarОмар to get an educationосвіта,
50
153173
2428
і готує Омара до отримання освіти,
02:47
joinприєднатися the workforceробоча сила,
raiseпідняти a familyсім'я and beyondдалі.
51
155625
3039
роботи, до створення сім'ї
й до навколишнього середовища.
02:50
How?
52
158688
1154
Як?
02:51
By stimulatingстимулювання the good memoriesспогади
that will be storedзберігається in the amygdalaмигдалики,
53
159866
3256
Стимулюючи хороші спогади,
які будуть зберігатися в мигдалині,
02:55
the emotionalемоційний storageзберігання of the humanлюдина brainмозок.
54
163146
2120
сховку емоцій людського мозку.
02:57
These memoriesспогади
will fightбій the traumaticтравматичний onesті, хто,
55
165290
2128
Ці спогади будуть боротися з
травматичними,
02:59
if they are reactivatedвідновлена in the futureмайбутнє.
56
167442
2534
якщо ті відновляться в майбутньому.
03:02
To OmarОмар, the smellзапах of the seaморе
will not just remindнагадаю him
57
170532
2763
Запах моря буде нагадувати Омареві
не тільки
03:05
of his traumaticтравматичний journeyподорож from SyriaСирія.
58
173319
2158
його травматичну подорож із Сирії.
03:07
Because to OmarОмар, this storyісторія
is now a storyісторія of braveryмужність.
59
175501
4317
Тому що зараз для Омара ця історія -
це історія хоробрості.
03:12
This is the powerвлада of the goldenзолотий hourгодина,
60
180450
2143
Це сила "золотої години",
03:14
whichкотрий can reframeПереформуліруй the traumaтравма
and establishвстановити a newновий narrativeрозповідь.
61
182617
3619
яка може перетворити травму
на нову розповідь.
03:19
But OmarОмар is only one
out of more than 350,000 childrenдіти
62
187442
6208
Але Омар лише один
із понад 350,000 дітей,
03:25
withoutбез the properналежного mentalпсихічний healthздоров'я supportпідтримка
in this crisisкриза aloneпоодинці.
63
193674
4031
які не отримують
кваліфікованої психічної підтримки.
03:30
ThreeТри hundredсто and fiftyп'ятдесят
thousandтисяча childrenдіти and me.
64
198284
3683
350, 000 дітей і я.
03:36
We need mentalпсихічний healthздоров'я professionalsпрофесіонали
65
204260
2350
Нам потрібні психіатри,
03:38
to joinприєднатися rescueпорятунок teamsкоманд
duringпід час timesразів of activeактивний crisisкриза.
66
206634
3400
які б приєдналися до рятувальних груп
під час активних криз.
03:42
This is why my wifeдружина and I and friendsдрузі
co-foundedспівзасновником "HumanityЛюдство CrewЕкіпаж."
67
210563
4664
Саме тому моя дружина, я і мої друзі
стали співзасновниками організації "Humanity Crew."
03:48
One of the fewмало хто aidдопомога
organizationsорганізації in the worldсвіт
68
216193
2128
Цн одна з небагатьох організацій у світі,
03:50
that specializesспеціалізується на in providingзабезпечення
psychosocialпсихосоціальної aidдопомога
69
218345
2619
що спеціалізується на наданні
психологічної допомоги
03:52
and first-responseПерша відповідь
mentalпсихічний healthздоров'я interventionsвтручання
70
220988
2581
і, в першу чергу,
звертає увагу на психічне здоров'я
03:55
to refugeesбіженці and displacedзміщений populationsпопуляції.
71
223593
2635
біженців і переселенців.
03:58
To provideзабезпечити them
with a suitableпридатний interventionвтручання,
72
226252
2754
Щоб надати їм необхідну допомогу,
04:01
we createстворити the four-stepчотирьох кроків approachпідхід,
a psychosocialпсихосоціальної work planплан
73
229030
3428
ми створили чотирьохрівневий підхід,
психологічний план роботи,
04:04
that followsслідує the refugeesбіженці
on eachкожен stepкрок of theirїх journeyподорож.
74
232482
3436
якого дотримуються біженці
на кожному відрізку своєї подорожі.
04:08
StartingПочинаючи insideвсередині the seaморе,
on the rescueпорятунок boatsчовни,
75
236371
4230
Ми починаємо ще на морі, на
рятувальних човнах,
04:12
as mentalпсихічний healthздоров'я lifeguardsрятувальників.
76
240625
2095
як рятувальники психічного здоров'я.
04:14
LaterПізніше in the campsтабори, hospitalsлікарні
and throughчерез our onlineонлайн clinicклініка
77
242744
4770
Пізніше в таборах, лікарнях
та в нашій онлайн клініці,
04:19
that breaksламається down bordersкордони
and overcomesдолає languagesмови.
78
247538
2896
що руйнує кордони
і долає мовні бар'єри.
04:22
And endingзакінчення in the asylumпритулок countriesкраїн,
helpingдопомагає them integrateінтегрувати.
79
250792
3245
Насамкінець у країнах, що надали притулок,
допомагаючи їм інтегруватися.
04:26
SinceПочинаючи з our first missionмісія in 2015,
80
254514
2928
З часу нашої першої місії
у 2015 році
04:29
"HumanityЛюдство CrewЕкіпаж" had 194 delegationsделегацій
81
257466
2817
"Humanity Crew" здійснила 194 делегації
04:32
of qualifiedкваліфіковані, trainedнавчений
volunteersдобровольці and therapistsтерапевти.
82
260307
2540
кфаліфікованих та навчених
добровольців і терапевтів.
04:35
We have providedнадано 26,000 hoursгодин
of mentalпсихічний healthздоров'я supportпідтримка
83
263275
4159
Ми надали 26.000 годин підтримки
психічного здоров'я
04:39
to over 10,000 refugeesбіженці.
84
267458
1889
більше, ніж 10,000 біженців.
04:42
We can all do something
to preventзапобігти this mentalпсихічний healthздоров'я catastropheкатастрофа.
85
270006
4809
Ми всі можемо зробити щось, щоб
запобігти катастрофі у сфері психічного здоров'я.
04:47
We need to acknowledgeвизнати that first aidдопомога
is not just neededнеобхідний for the bodyтіло,
86
275387
4641
Ми маємо визнати, що перша допомога
потрібна не лише тілу,
04:52
but it has alsoтакож to includeвключати
the mindрозум, the soulдуша.
87
280052
3119
але має включати розум і душу.
04:55
The impactвплив on the soulдуша is hardlyнавряд чи visibleвидимий,
88
283195
2508
Вплив на душу майже непомітний,
04:57
but the damageшкода can be there for life.
89
285727
2466
але шкода залишиться на все життя.
05:00
Let's not forgetзабувай that what
distinguishesвідрізняє us humansлюди from machinesмашини
90
288680
4385
не забуваймо, що нас відрізняє
від машин
05:05
is the beautifulгарний
and the delicateделікатний soulдуша withinв межах us.
91
293089
3777
прекрасна і ніжна душа всередині нас.
05:10
Let's try harderважче to saveзберегти more OmarsOmars.
92
298061
3198
Давайте старатися краще,
щоб врятувати більше Омарів.
05:13
Thank you.
93
301720
1161
Дякую.
05:14
(ApplauseОплески)
94
302905
3322
(Оплески)
05:18
(CheersБувай)
95
306251
2089
(Вигуки підтримки)
05:20
(ApplauseОплески)
96
308364
2493
(Оплески)
Translated by Iryna Kyrychko
Reviewed by Andriy Drozd

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com