ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com
TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Essam Daod: Hoe we de geestelijke gezondheid van vluchtelingen kunnen ondersteunen

Filmed:
1,402,709 views

Het mondiale vluchtelingenprobleem is een catastrofe voor de geestelijke gezondheid die ertoe leidt dat miljoenen mensen psychologische steun nodig hebben om de trauma's van dislocatie en conflict te boven te komen. Kinderpsychiater en TED Fellow Essam Daod werkt in kampen, reddingboten en aan de kust van Griekenland en de Middellandse Zee met de vluchtelingen (waarvan een kwart kinderen zijn). Hij probeert de schade te herstellen door hun ervaringen te herkaderen met korte krachtige psychologische interventies. "We kunnen allemaal iets doen om deze catastrofe in de geestelijke gezondheid te voorkomen", zegt hij. "We moeten inzien dat niet alleen het lichaam eerste hulp nodig heeft, maar de geest en de psyche ook."
- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the last two and a halfvoor de helft yearsjaar,
0
1437
2380
Sinds twee en een half jaar
00:15
I'm one of the fewweinig, if not the only,
childkind psychiatristpsychiater
1
3841
3421
ben ik een van de weinige,
zo niet de enige kinderpsychiater
00:19
operatingbedrijfs- in refugeevluchteling campskampen,
shorelineskusten and rescueredden boatsboten
2
7286
3505
die werkt in vluchtelingenkampen
en aan de kust met reddingboten
00:22
in GreeceGriekenland and the MediterraneanMediterrane SeaZee.
3
10815
2159
in Griekenland en de Middellandse Zee.
00:25
And I can say, with great confidencevertrouwen,
4
13410
2239
En ik kan met grote overtuiging zeggen
00:27
that we are witnessinggetuige
a mental-healthgeestelijke gezondheid catastrophecatastrofe
5
15673
3452
dat we getuige zijn van een ramp
in de geestelijke gezondheid
00:31
that will affectaantasten mostmeest of us,
and it will changeverandering our worldwereld-.
6
19149
3563
die de meesten van ons zal treffen
en de wereld zal veranderen.
00:35
I liveleven in HaifaHaifa, but nowadaysvandaag de dag,
I spendbesteden mostmeest of my time abroadBuitenland.
7
23784
3988
Ik woon in Haifa, maar tegenwoordig
ben ik meestal in het buitenland.
00:40
DuringTijdens my time
on the GreekGrieks islandeiland of LesbosLesbos
8
28204
2976
Gedurende mijn verblijf
op het Griekse eiland Lesbos
00:43
and on the rescueredden boatsboten
in the MediterraneanMediterrane,
9
31204
2389
en op de reddingboten
in de Middellandse Zee,
00:45
thousandsduizenden of refugeevluchteling boatsboten
arrivedaangekomen to the shorelineShoreline,
10
33617
3055
bereikten duizenden
vluchtelingenboten de kustlijn,
00:48
crowdeddruk with more
than 1.5 millionmiljoen refugeesvluchtelingen.
11
36696
3453
afgeladen met meer dan
anderhalf miljoen vluchtelingen.
00:52
One-fourthEen vierde of them are childrenkinderen,
12
40173
2062
Een kwart daarvan zijn kinderen
die de oorlog en ellende ontvluchten.
00:54
fleeingop de vlucht waroorlog and hardshipontbering.
13
42259
1600
00:56
EachElke boatboot carriesdraagt
differentverschillend sufferingslijden and traumastrauma's
14
44331
3468
Elke boot brengt
zijn eigen lijden en trauma's
00:59
from SyriaSyrië, IraqIrak, AfganistanAfganistan
and differentverschillend countrieslanden in AfricaAfrika.
15
47823
3774
uit Syrië, Irak, Afghanistan
en verschillende Afrikaanse landen.
01:04
In the last threedrie yearsjaar alonealleen,
16
52116
1836
In de laatste drie jaar alleen al
01:05
more than 12,000 refugeesvluchtelingen
lostde weg kwijt theirhun liveslevens.
17
53976
3379
verloren meer dan 12.000
vluchtelingen het leven.
01:09
And hundredshonderden of thousandsduizenden
lostde weg kwijt theirhun soulszielen and theirhun mentalgeestelijk healthGezondheid
18
57379
3833
En honderdduizenden verloren
hun geest en hun geestelijke gezondheid
01:13
dueten gevolge to this cruelwreed
and traumatictraumatisch experienceervaring.
19
61236
2603
in deze wrede en traumatische ervaring.
01:17
I want to tell you about OmarOmar,
20
65203
2001
Ik wil jullie vertellen over Omar,
01:19
a five-year-oldFive-year-old SyrianSyrische refugeevluchteling boyjongen
21
67522
2023
een gevlucht jongetje van vijf uit Syrië
01:21
who arrivedaangekomen to the shoreoever on LesbosLesbos
on a crowdeddruk rubberrubber boatboot.
22
69569
3342
die aan de kust van Lesbos aankwam
in een afgeladen rubberboot.
01:26
CryingHuilen, frightenedbang, unableniet in staat to understandbegrijpen
what's happeninggebeurtenis to him,
23
74204
3389
Huilend, bang en niet begrijpend
wat er met hem gebeurde,
01:29
he was right on the vergeberm
of developingontwikkelen a newnieuwe traumatrauma.
24
77617
3111
stond hij op het punt
een nieuw trauma te ontwikkelen.
01:33
I knewwist right away
that this was a goldengouden houruur,
25
81077
2849
Ik begreep direct
dat dit een 'gouden uur' was,
01:35
a shortkort periodperiode of time
in whichwelke I could changeverandering his storyverhaal,
26
83950
3532
een korte periode waarin ik
zijn verhaal kon bijstellen.
01:39
I could changeverandering the storyverhaal
27
87506
1500
Ik kon het verhaal veranderen
01:41
that he would tell himselfzichzelf
for the restrust uit of his life.
28
89030
2904
dat hij zichzelf de rest
van zijn leven zou vertellen.
01:43
I could reframeReframe his memoriesherinneringen.
29
91958
3643
Ik kon zijn herinneringen herkaderen.
01:47
I quicklysnel heldheld out my handshanden
and said to his shakingschudden mothermoeder in ArabicArabisch,
30
95990
4497
Ik stak mijn armen uit en vertelde
zijn bevende moeder in het Arabisch:
(Arabisch) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
01:52
(ArabicArabisch) "AteeniAteeni elwaladelwalad o khudikhudi nafasnafas."
31
100527
1940
01:54
"Give me the boyjongen,
and take a breathadem."
32
102507
1844
"Geef hem aan mij en rust wat."
01:56
His mothermoeder gavegaf him to me.
33
104887
1733
Zijn moeder gaf hem aan me.
01:59
OmarOmar lookedkeek at me with scaredbang,
tearfulhuilerig eyesogen and said,
34
107490
4174
Omar keek me aan
met angstige betraande ogen en zei:
02:03
(ArabicArabisch) "AmmoMunitie (uncleoom in ArabicArabisch),
shuShu hadaHada?"
35
111688
2848
(Arabisch) "Ammo," -- oom
in het Arabisch -- "shu hada?"
02:06
"What is this?"
36
114560
1177
"Wat is dit?"
02:07
as he pointedpuntig out to the policePolitie
helicopterhelikopter hoveringzweven abovebovenstaand us.
37
115761
3489
En hij wees op de politiehelicopter
die boven ons cirkelde.
02:12
"It's a helicopterhelikopter!
38
120061
1381
"Het is een helicopter!
Hij komt om jou te fotograferen
met grote camera's,
02:13
It's here to photographfotograaf you
with biggroot camerascamera's,
39
121466
2366
02:15
because only the great
and the powerfulkrachtig heroesheroes,
40
123856
2811
want alleen de grote en machtige helden
02:18
like you, OmarOmar, can crosskruis the seazee."
41
126691
2229
zoals jij, Omar,
kunnen de zee oversteken."
02:22
OmarOmar lookedkeek at me,
stoppedgestopt cryinghuilen and askedgevraagd me,
42
130413
4614
Omar keek me aan,
stopte met huilen en vroeg me:
02:27
(ArabicArabisch) "AnaAna batalBatal?"
43
135657
1170
(Arabisch) "Ana batal?"
02:28
"I'm a heroheld?"
44
136872
2259
"Ben ik een held?"
02:32
I talkedgesproken to OmarOmar for 15 minutesnotulen.
45
140061
2492
Ik praatte een kwartiertje met hem
02:34
And I gavegaf his parentsouders
some guidancebegeleiding to followvolgen.
46
142577
2699
en ik gaf zijn ouders wat adviezen.
02:37
This shortkort psychologicalpsychologisch interventioninterventie
47
145300
1905
Zo'n korte psychologische interventie
02:39
decreasesvermindert the prevalenceoverwicht
of post-traumaticpost-traumatische stressspanning disorderwanorde
48
147229
3412
vermindert de kans op PTSS
02:42
and other mentalgeestelijk healthGezondheid
issueskwesties in the futuretoekomst,
49
150665
2484
en andere geestelijke
aandoeningen in de toekomst,
02:45
preparingvoorbereidingen treffen OmarOmar to get an educationonderwijs,
50
153173
2428
zodat Omar zich zal kunnen scholen,
02:47
jointoetreden the workforcepersoneelsbestand,
raiseverhogen a familyfamilie and beyondvoorbij.
51
155625
3039
aan het werk kan gaan,
een gezin kan starten, enzovoort.
Hoe?
02:50
How?
52
158688
1154
Door te zorgen dat er goede herinneringen
worden opgeslagen in de amygdala,
02:51
By stimulatingstimuleren the good memoriesherinneringen
that will be storedopgeslagen in the amygdalaamygdala,
53
159866
3256
de opslagplaats van emoties in ons brein.
02:55
the emotionalemotioneel storageopslagruimte of the humanmenselijk brainhersenen.
54
163146
2120
02:57
These memoriesherinneringen
will fightstrijd the traumatictraumatisch onesdegenen,
55
165290
2128
Die herinneringen
bestrijden de traumatische
02:59
if they are reactivatedgereactiveerd in the futuretoekomst.
56
167442
2534
als die in de toekomst
opnieuw getriggerd worden.
03:02
To OmarOmar, the smellgeur of the seazee
will not just remindherinneren him
57
170532
2763
Bij Omar zal de geur van de zee
hem niet alleen herinneren
aan zijn traumatische reis uit Syrië.
03:05
of his traumatictraumatisch journeyreis from SyriaSyrië.
58
173319
2158
03:07
Because to OmarOmar, this storyverhaal
is now a storyverhaal of braverymoed.
59
175501
4317
Want voor Omar is dit nu
een heldenverhaal.
03:12
This is the powermacht of the goldengouden houruur,
60
180450
2143
Dat is de kracht van het gouden uur,
03:14
whichwelke can reframeReframe the traumatrauma
and establishtot stand brengen a newnieuwe narrativeverhaal.
61
182617
3619
dat het trauma anders kan belichten
en het hele verhaal kan veranderen.
03:19
But OmarOmar is only one
out of more than 350,000 childrenkinderen
62
187442
6208
Maar Omar is slechts één
van meer dan 350.000 kinderen
03:25
withoutzonder the propergoede mentalgeestelijk healthGezondheid supportondersteuning
in this crisiscrisis alonealleen.
63
193674
4031
zonder voldoende geestelijke ondersteuning
in deze crisis alleen al.
03:30
ThreeDrie hundredhonderd and fiftyvijftig
thousandduizend childrenkinderen and me.
64
198284
3683
Driehonderdvijftigduizend kinderen en ik.
We hebben vakmensen uit
de geestelijke gezondheidszorg nodig
03:36
We need mentalgeestelijk healthGezondheid professionalsprofessionals
65
204260
2350
03:38
to jointoetreden rescueredden teamsteams
duringgedurende timestijden of activeactief crisiscrisis.
66
206634
3400
om deel uit te maken
van reddingsteams tijdens crises.
03:42
This is why my wifevrouw and I and friendsvrienden
co-foundedmede-oprichter "HumanityMensheid CrewBemanning."
67
210563
4664
Daarom hielpen mijn vrouw en ik
en vrienden Humanity Crew te stichten.
Een van de weinige
hulporganisaties in de wereld
03:48
One of the fewweinig aidsteun
organizationsorganisaties in the worldwereld-
68
216193
2128
03:50
that specializesis gespecialiseerd in providinghet verstrekken van
psychosocialpsychosociale aidsteun
69
218345
2619
gespecialiseerd in het bieden
van psychologische hulp
03:52
and first-responseeerste-reactie
mentalgeestelijk healthGezondheid interventionsinterventies
70
220988
2581
en eerstelijns interventies
in geestelijke gezondheid
03:55
to refugeesvluchtelingen and displacedverplaatste populationspopulaties.
71
223593
2635
aan vluchtelingen en ontheemden.
03:58
To providevoorzien them
with a suitablegeschikt interventioninterventie,
72
226252
2754
Om ze te voorzien
van een passende interventie
04:01
we createcreëren the four-stepvier stappen approachnadering,
a psychosocialpsychosociale work planplan
73
229030
3428
hebben we een vier-stappenaanpak,
een psychologisch werkplan
04:04
that followsvolgt the refugeesvluchtelingen
on eachelk stepstap of theirhun journeyreis.
74
232482
3436
dat de vluchtelingen volgt
op elke stap van hun tocht.
04:08
StartingStarten insidebinnen the seazee,
on the rescueredden boatsboten,
75
236371
4230
We beginnen op zee, in de reddingboten,
04:12
as mentalgeestelijk healthGezondheid lifeguardsbadmeesters.
76
240625
2095
als geestelijke gezondheidsbeschermers.
04:14
LaterLater in the campskampen, hospitalsziekenhuizen
and throughdoor our onlineonline clinickliniek
77
242744
4770
Later in de kampen, ziekenhuizen
en in onze online kliniek
die grenzen en talen overschrijdt
04:19
that breaksbreaks down bordersborders
and overcomesoverwint languagestalen.
78
247538
2896
04:22
And endingeinde in the asylumasiel countrieslanden,
helpinghelpen them integrateintegreren.
79
250792
3245
en uiteindelijk in de asiellanden,
waar we ze helpen integreren.
04:26
SinceSinds our first missionmissie in 2015,
80
254514
2928
Sinds onze eerste missie in 2015
04:29
"HumanityMensheid CrewBemanning" had 194 delegationsdelegaties
81
257466
2817
heeft Humanity Crew 194 teams afgevaardigd
04:32
of qualifiedgekwalificeerd, trainedgetraind
volunteersvrijwilligers and therapiststherapeuten.
82
260307
2540
van gekwalificeerde, getrainde
vrijwilligers en therapeuten.
04:35
We have providedvoorzien 26,000 hoursuur
of mentalgeestelijk healthGezondheid supportondersteuning
83
263275
4159
We hebben 26.000 uur
psychische ondersteuning verleend
04:39
to over 10,000 refugeesvluchtelingen.
84
267458
1889
aan meer dan 10.000 vluchtelingen.
04:42
We can all do something
to preventvoorkomen this mentalgeestelijk healthGezondheid catastrophecatastrofe.
85
270006
4809
We kunnen allemaal iets doen aan
deze catastrofe voor geestelijk welzijn.
04:47
We need to acknowledgeerkennen that first aidsteun
is not just needednodig for the bodylichaam,
86
275387
4641
We moeten inzien dat eerste hulp
niet alleen nodig is op lichamelijk vlak,
04:52
but it has alsoook to includeomvatten
the mindgeest, the soulziel.
87
280052
3119
maar dat de geest en de psyche
dat ook nodig hebben.
04:55
The impactbotsing on the soulziel is hardlynauwelijks visiblezichtbaar,
88
283195
2508
Het effect op de geest is onzichtbaar,
04:57
but the damageschade can be there for life.
89
285727
2466
maar kan een leven lang schade berokkenen.
05:00
Let's not forgetvergeten that what
distinguishesonderscheidt us humansmensen from machinesmachines
90
288680
4385
Laten we niet vergeten
dat wat mensen onderscheidt van machines
05:05
is the beautifulmooi
and the delicatedelicaat soulziel withinbinnen us.
91
293089
3777
onze prachtige en kwetsbare geest is.
05:10
Let's try harderharder to savebesparen more OmarsOmars.
92
298061
3198
Laten we harder proberen
meer Omars te redden.
05:13
Thank you.
93
301720
1161
Dankjewel.
05:14
(ApplauseApplaus)
94
302905
3322
(Applaus)
05:18
(CheersCheers)
95
306251
2089
(Gejuich)
05:20
(ApplauseApplaus)
96
308364
2493
(Applaus)
Translated by Peter Van de Ven
Reviewed by Bieke Van Gelder

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com