ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com
TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Essam Daod: Com podem donar suport a la salut mental dels refugiats

Filmed:
1,402,709 views

La crisi global de refugiats es una catàstrofe de la salut mental, que deixa milions de persones necessitades de suport psicològic per superar els traumes de la dislocació i el conflicte. Per desfer el dany, el psiquiatre infantil i el Becari de TED Essam Daod ha estat treballant en camps, embarcacions de salvament i les costes de Grècia i el mar Mediterrani per ajudar els refugiats (una quarta part dels quals són nens) a replantejar les seves experiències a través d'intervencions psicològiques curtes i potents. "Tots podem fer alguna cosa per evitar aquesta catàstrofe de salut mental", diu Daod. "Hem de reconèixer que els primers auxilis no només són necessaris pel cos, sinó que també han d'incloure la ment, l'ànima".
- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the last two and a halfla meitat yearsanys,
0
1437
2380
Durant els últims dos anys i mig,
00:15
I'm one of the fewpocs, if not the only,
childnen psychiatristpsiquiatra
1
3841
3421
sóc un dels pocs, o l'únic,
psiquiatra infantil
que opera en camps de refugiats,
costes i vaixells de rescat
00:19
operatingfuncionant in refugeerefugiat campscamps,
shorelinescostes de costa and rescuerescatar boatsvaixells
2
7286
3505
a Grècia i al Mar Mediterrani.
00:22
in GreeceGrècia and the MediterraneanMediterrània SeaMar.
3
10815
2159
I puc dir amb confiança
00:25
And I can say, with great confidenceconfiança,
4
13410
2239
que som testimonis
d'una catàstrofe de salut mental
00:27
that we are witnessingassistint a
a mental-healthsalut mental catastrophecatàstrofe
5
15673
3452
que ens afectarà a la majoria,
i que canviarà el nostre món.
00:31
that will affectafectar mostla majoria of us,
and it will changecanviar our worldmón.
6
19149
3563
00:35
I liveen directe in HaifaHaifa, but nowadaysavui dia,
I spendGastar mostla majoria of my time abroada l'estranger.
7
23784
3988
Visc a Haifa, però actualment,
passo gran part del temps a l'estranger.
Durant el temps que vaig ser
a l'illa grega de Lesbos
00:40
DuringDurant my time
on the GreekGrec islandilla of LesbosLesbos
8
28204
2976
i als vaixells de salvament
del Mediterrani,
00:43
and on the rescuerescatar boatsvaixells
in the MediterraneanMediterrània,
9
31204
2389
milers de vaixells de refugiats
van arribar a la costa,
00:45
thousandsmilers of refugeerefugiat boatsvaixells
arrivedva arribar to the shorelineCosta,
10
33617
3055
amb més de 1,5 milions de refugiats.
00:48
crowdedple de gent with more
than 1.5 millionmilions refugeesrefugiats.
11
36696
3453
Una quarta part són nens,
00:52
One-fourthUn quart of them are childrennens,
12
40173
2062
que fugen de la guerra i les adversitats.
00:54
fleeingfugint warguerra and hardshipdificultats.
13
42259
1600
Cada vaixell porta
diversos patiments i traumes
00:56
EachCada boatvaixell carriesporta
differentdiferent sufferingspatiments and traumastraumes
14
44331
3468
de Síria, Iraq, Afganistan i
diversos països d'Àfrica
00:59
from SyriaSíria, IraqL'Iraq, AfganistanAfganistan
and differentdiferent countriespaïsos in AfricaÀfrica.
15
47823
3774
Només en els darrers tres anys
01:04
In the last threetres yearsanys alonesol,
16
52116
1836
més de 12 000 refugiats
van perdre la vida.
01:05
more than 12,000 refugeesrefugiats
lostperdut theirels seus livesvides.
17
53976
3379
I centenars de milers
van perdre l'ànima i la salut mental
01:09
And hundredscentenars of thousandsmilers
lostperdut theirels seus soulsànimes and theirels seus mentalmentals healthsalut
18
57379
3833
01:13
duevençut to this cruelcruel
and traumatictraumàtic experienceexperiència.
19
61236
2603
per aquesta cruel
i traumàtica experiència.
Vull parlar-vos de l'Omar,
01:17
I want to tell you about OmarOmar,
20
65203
2001
01:19
a five-year-oldcinc anys d'edat SyrianSirià refugeerefugiat boynoi
21
67522
2023
un nen refugiat siri de cinc anys
01:21
who arrivedva arribar to the shoreriba on LesbosLesbos
on a crowdedple de gent rubbergoma d'esborrar boatvaixell.
22
69569
3342
que va arribar a la costa de Lesbos
en un vaixell de goma atapeït de gent.
Plorant, espantat, incapaç d'entendre
què li estava passant,
01:26
CryingPlorant, frightenedespantat, unableincapaç to understandentendre
what's happeningpassant to him,
23
74204
3389
01:29
he was right on the vergeverge
of developingdesenvolupament a newnou traumatrauma.
24
77617
3111
estava a punt
de desenvolupar un nou trauma.
Vaig saber de seguida
que aquesta era l'hora daurada
01:33
I knewsabia right away
that this was a goldendaurat hourhores,
25
81077
2849
un breu període de temps
en què podia canviar la seva història,
01:35
a shortcurt periodperíode of time
in whichquin I could changecanviar his storyhistòria,
26
83950
3532
01:39
I could changecanviar the storyhistòria
27
87506
1500
podia canviar la història
01:41
that he would tell himselfa si mateix
for the restdescans of his life.
28
89030
2904
que s'explicaria
durant la resta de la seva vida.
Podia replantejar-li els records.
01:43
I could reframeReframe his memoriesrecords.
29
91958
3643
Vaig allargar ràpidament les mans
i vaig dir a la tremolosa mare, en àrab
01:47
I quicklyràpidament heldretinguda out my handsmans
and said to his shakingtremolant mothermare in ArabicÀrab,
30
95990
4497
(àrab) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
01:52
(ArabicÀrab) "AteeniAteeni elwaladelwalad o khudiKhudi nafasnafas."
31
100527
1940
01:54
"Give me the boynoi,
and take a breathalè."
32
102507
1844
"Dona'm al nen i descansa".
La mare me'l va donar.
01:56
His mothermare gaveva donar him to me.
33
104887
1733
L'Omar em va mirar amb por,
ulls plorosos i em va dir:
01:59
OmarOmar lookedmirava at me with scaredespantat,
tearfulPlorós eyesulls and said,
34
107490
4174
(àrab) "Ammo (oncle en àrab),
shu hada?"
02:03
(ArabicÀrab) "AmmoMunició (uncleoncle in ArabicÀrab),
shuShu hadaHada?"
35
111688
2848
"Què és això?"
02:06
"What is this?"
36
114560
1177
02:07
as he pointedapuntat out to the policepolicia
helicopterhelicòpter hoveringplana abovea dalt us.
37
115761
3489
mentre assenyalava l'helicòpter policial
que ens sobrevolava.
"És un helicòpter!
02:12
"It's a helicopterhelicòpter!
38
120061
1381
Està aquí per fotografiar-te
amb càmeres grans,
02:13
It's here to photographfotografia you
with biggran camerascàmeres,
39
121466
2366
02:15
because only the great
and the powerfulpotent heroesherois,
40
123856
2811
perquè només
els herois grans i poderosos
02:18
like you, OmarOmar, can crosscreu the seamar."
41
126691
2229
com tú, Omar, poden creuar el mar."
02:22
OmarOmar lookedmirava at me,
stoppeds'ha aturat cryingplorant and askedpreguntat me,
42
130413
4614
L'Omar em va mirar, deixà de plorar
i em va preguntar:
(àrab) "Ana batal?"
02:27
(ArabicÀrab) "AnaAna batalbatal?"
43
135657
1170
02:28
"I'm a heroheroi?"
44
136872
2259
"Sóc un heroi?"
02:32
I talkedva parlar to OmarOmar for 15 minutesminuts.
45
140061
2492
Vaig parlar amb l'Omar 15 minuts.
I vaig donar als pares
una orientació a seguir.
02:34
And I gaveva donar his parentspares
some guidanceorientació to followseguir.
46
142577
2699
Aquesta breu intervenció psicològica
02:37
This shortcurt psychologicalpsicològic interventionintervenció
47
145300
1905
02:39
decreasesdisminueix the prevalenceprevalença
of post-traumaticpost-traumàtic stressestrès disordertrastorn
48
147229
3412
disminueix la prevalència
del trastorn d'estrès postraumàtic
i altres problemes mentals
en un futur,
02:42
and other mentalmentals healthsalut
issuesproblemes in the futurefutur,
49
150665
2484
preparant l'Omar per obtenir una educació,
02:45
preparingpreparació OmarOmar to get an educationeducació,
50
153173
2428
02:47
joinunir-se the workforceforça de treball,
raiseaixecar a familyfamília and beyondmés enllà.
51
155625
3039
unir-se a la mà d'obra,
criar una família i més.
Com?
02:50
How?
52
158688
1154
Estimulant els bons records que
s'emmagatzemen a l'amígdala,
02:51
By stimulatingestimulant the good memoriesrecords
that will be storedemmagatzema in the amygdalaamígdala,
53
159866
3256
l'emmagatzematge emocional
del cervell humà.
02:55
the emotionalemocional storageemmagatzematge of the humanhumà braincervell.
54
163146
2120
Aquests records combatiran
els traumàtics
02:57
These memoriesrecords
will fightlluitar the traumatictraumàtic onesuns,
55
165290
2128
si es reactiven en un futur.
02:59
if they are reactivatedreactivat in the futurefutur.
56
167442
2534
Per l'Omar, l'olor del mar
no només li recordarà
03:02
To OmarOmar, the smellolor of the seamar
will not just remindrecorda him
57
170532
2763
03:05
of his traumatictraumàtic journeyviatge from SyriaSíria.
58
173319
2158
el seu viatge traumàtic des de Síria.
Perquè per l'Omar, aquesta història
ara és de valentia.
03:07
Because to OmarOmar, this storyhistòria
is now a storyhistòria of braveryvalentia.
59
175501
4317
Aquest és el poder de l'hora daurada,
03:12
This is the powerpoder of the goldendaurat hourhores,
60
180450
2143
que pot replantejar el trauma
i establir una nova narrativa.
03:14
whichquin can reframeReframe the traumatrauma
and establishestablir a newnou narrativenarrativa.
61
182617
3619
Però l'Omar és només un
dels més de 350 000 nens
03:19
But OmarOmar is only one
out of more than 350,000 childrennens
62
187442
6208
03:25
withoutsense the properadequada mentalmentals healthsalut supportsuport
in this crisiscrisi alonesol.
63
193674
4031
sense suport adequat de salut mental
només en aquesta crisi.
350 000 nens i jo.
03:30
ThreeTres hundredcent and fiftycinquanta
thousandmilers childrennens and me.
64
198284
3683
Necessitem professionals
de la salut mental
03:36
We need mentalmentals healthsalut professionalsprofessionals
65
204260
2350
03:38
to joinunir-se rescuerescatar teamsequips
duringdurant timestemps of activeactiu crisiscrisi.
66
206634
3400
per unir-se als equips de rescat
durant temps de crisi activa.
És per això que la meva dona i jo
i els amics vam cofundar "Humanity Crew".
03:42
This is why my wifeesposa and I and friendsamics
co-foundedco-fundar "HumanityHumanitat CrewTripulació."
67
210563
4664
Una de les poques organitzacions
d'ajuda del món
03:48
One of the fewpocs aidajudes
organizationsorganitzacions in the worldmón
68
216193
2128
03:50
that specializess'especialitza in providingproporcionant
psychosocialpsicosocial aidajudes
69
218345
2619
que s'especialitza en oferir
ajuda psicosocial
i intervencions preventives
de salut mental
03:52
and first-responseprimera resposta
mentalmentals healthsalut interventionsintervencions
70
220988
2581
als refugiats i
les poblacions desplaçades.
03:55
to refugeesrefugiats and displaceddesplaçats populationspoblacions.
71
223593
2635
Per proporcionar-los
una intervenció adequada,
03:58
To provideproporcionar them
with a suitableadequat interventionintervenció,
72
226252
2754
creem l'enfocament en quatre passos,
un pla de treball psicosocial
04:01
we createcrear the four-stepquatre passos approachenfocament,
a psychosocialpsicosocial work planpla
73
229030
3428
que segueix als refugiats
en cada pas del seu viatge.
04:04
that followssegueix the refugeesrefugiats
on eachcadascun steppas of theirels seus journeyviatge.
74
232482
3436
04:08
StartingComençant insidedins the seamar,
on the rescuerescatar boatsvaixells,
75
236371
4230
Partint del mar,
en els vaixells de rescat,
com a salvavides de salut mental.
04:12
as mentalmentals healthsalut lifeguardssocorristes.
76
240625
2095
04:14
LaterMés tard in the campscamps, hospitalshospitals
and througha través our onlineen línia clinicclínica
77
242744
4770
Després als campaments, hospitals i
a través de la nostra clínica en línia
04:19
that breakstrencaments down bordersfronteres
and overcomessupera languagesidiomes.
78
247538
2896
que traspassa fronteres
i barreres lingüístiques.
I acabant en els països d'asil,
ajudant-los a integrar-se.
04:22
And endingacabant in the asylumasil countriespaïsos,
helpingajudar them integrateintegrar.
79
250792
3245
Des de la primera missió, l'any 2015,
04:26
SinceDes de our first missionmissió in 2015,
80
254514
2928
"Humanity Crew" tenia 194 delegacions
04:29
"HumanityHumanitat CrewTripulació" had 194 delegationsdelegacions
81
257466
2817
04:32
of qualifiedqualificat, trainedentrenat
volunteersvoluntaris and therapiststerapeutes.
82
260307
2540
de voluntaris i terapeutes
qualificats i entrenats.
Hem proporcionat 26 000 hores
de suport de salut mental
04:35
We have providedsempre 26,000 hourshores
of mentalmentals healthsalut supportsuport
83
263275
4159
a més de 10 000 refugiats.
04:39
to over 10,000 refugeesrefugiats.
84
267458
1889
Tots podem fer quelcom per prevenir
aquesta catàstrofe de salut mental.
04:42
We can all do something
to preventprevenir this mentalmentals healthsalut catastrophecatàstrofe.
85
270006
4809
04:47
We need to acknowledgereconèixer that first aidajudes
is not just needednecessari for the bodycos,
86
275387
4641
Hem de reconèixer que els primers auxilis
no són només necessaris pel cos,
sinó que també han d'incloure
la ment, l'ànima.
04:52
but it has alsotambé to includeincloure
the mindment, the soulànima.
87
280052
3119
L'impacte en l'ànima és poc visible,
04:55
The impactimpacte on the soulànima is hardlyamb prou feines visiblevisible,
88
283195
2508
04:57
but the damagedany can be there for life.
89
285727
2466
però el dany pot estar allà tota la vida.
05:00
Let's not forgetoblida't that what
distinguisheses distingeix us humansels éssers humans from machinesmàquines
90
288680
4385
No oblidem què allò que distingeix
els humans de les màquines
és la bella i la delicada ànima
dins nostre.
05:05
is the beautifulbonic
and the delicatedelicat soulànima withindins us.
91
293089
3777
05:10
Let's try hardermés difícil to saveguardar more OmarsOmars.
92
298061
3198
Fem més per salvar més Omars.
Gràcies.
05:13
Thank you.
93
301720
1161
(Aplaudiments)
05:14
(ApplauseAplaudiments)
94
302905
3322
(Ovacions)
05:18
(CheersAlegries)
95
306251
2089
(Aplaudiments)
05:20
(ApplauseAplaudiments)
96
308364
2493
Translated by Lidia Arroyo
Reviewed by Manel Guitart

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com