English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Jane Fonda og Lily Tomlin: En morsom hyldest til veninder for livet

Filmed:
2,970,225 views

Den legendariske duo Jane Fonda og Lily Tomlin har været veninder i årtier. Pat Mitchell er her vært for en hudløs, øm og vidtfavnende samtale hvor de tre diskuterer levetid, feminisme og forskelle mellem mandlige og kvindelige venskaber, hvad det betyder at leve godt og kvinders rolle for Jordens fremtid. "Hvad skulle jeg dog gøre uden mine veninder", siger Jane Fonda. "Jeg lever fordi jeg har mine veninder."

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

PatPat MitchellMitchell: So I was thinkingtænker
about femalekvinde friendshipvenskab a lot,
Pat Mitchell: Jeg har tænkt meget
over venskab mellem kvinder,
00:12
and by the way, these two womenKvinder,
og disse to kvinder -
00:15
I'm very honoredhædret to say,
og det er mig en ære -
00:18
have been my friendsvenner
for a very long time, too.
har også være mine venner
gennem mange år.
00:19
JaneJane FondaFonda: Yes we have.
Jane Fonda: Det er rigtig
00:22
PMPM: And one of the things
that I readlæse about femalekvinde friendshipvenskab
PM: Og en ting jeg har læst
om kvindelige venskaber
00:23
is something that CervantesCervantes said.
er noget Cervantes sagde.
00:27
He said, "You can tell
a lot about someonenogen,"
Han sagde, "Man kan udlede
meget om en person,"
00:28
in this casetilfælde a womankvinde,
dvs. en kvinde,
00:32
"by the companySelskab that she keepsbliver ved."
"ud fra dem hun omgås."
00:33
So let's startStart with --
Lad os starte med --
00:35
(LaughterLatter)
(Latter)
00:37
JFJF: We're in bigstor troubleproblemer.
JF: Vi er i problemer nu.
00:40
LilyLily TomlinTomlin: HandHånd me one of those watersfarvande,
Lily Tomling: Ræk mig noget vand,
00:41
I'm extremelyekstremt drytør.
Min mund er tør.
00:43
(LaughterLatter)
(Latter)
00:45
JFJF: You're takingtager up our time.
JF: Du bruger al din tid.
00:53
We have a very limitedbegrænset --
Vi har meget begrænset --
00:55
LTLT: Just beingvære with her
suckssuger the life out of me.
LT: Hun suger al livet
ud af mig.
00:56
(LaughterLatter)
(Latter)
00:59
JFJF: You ain'ter ikke seenset nothing yetendnu.
JF: Du kan bare vente dig.
01:02
AnywayAlligevel -- sorry.
Men altså -- undskyld.
01:03
PMPM: So tell me, what do you
look for in a friendven?
PM: Sig mig, hvad kigger
du efter hos en ven?
01:05
LTLT: I look for someonenogen
who has a sensefølelse of funsjovt,
LT: Det skal være en
der har sans for humor,
01:09
who'shvem der er audaciousdristige,
som er dristig,
01:12
who'shvem der er forthcomingkommende, who has politicspolitik,
ligefrem og politisk,
01:15
who has even a smalllille scrapskrot
of passionpassion for the planetplanet,
som har bare en lille
passion for Jorden,
01:18
someonenogen who'shvem der er decentanstændigt,
has a sensefølelse of justiceretfærdighed
en der er anstændig,
og har retfærdighedssans
01:23
and who thinkstænker I'm worthwhileværd.
og mener jeg er umagen værd
01:26
(LaughterLatter)
(Latter)
01:28
(ApplauseBifald)
(Bifald)
01:30
JFJF: You know, I was thinkingtænker this morningmorgen,
JF: Jeg ved virkelig ikke
01:34
I don't even know what I would do
withoutuden my womenKvinder friendsvenner.
hvad jeg ville gøre uden
mine veninder.
01:36
I mean it's, "I have my friendsvenner,
thereforederfor I am."
Jeg mener, "Jeg har mine venner,
derfor er jeg."
01:39
LTLT: (LaughterLatter)
LT: (Latter)
01:42
JFJF: No, it's truerigtigt.
JF: Nej, det er sandt.
01:43
I existeksisterer because I have
my womenKvinder friendsvenner. They --
Jeg er, fordi jeg
har mine veninder. De --
01:45
You're one of them.
Du er en af dem.
01:48
I don't know about you. But anywayalligevel --
Jeg ved ikke med dig. Men altså --
01:49
(LaughterLatter)
(Latter)
01:51
You know, they make me strongerstærkere,
they make me smartersmartere,
De gør mig stærkere
og klogere,
01:52
they make me bravermodigere.
de gør mig modigere.
01:55
They taphanen me on the shoulderskulder when I mightmagt
be in need of course-correctingkursus-korrektion.
De prikker mig på skulderen,
når jeg bør rette ind.
01:56
And mostmest of them are
a good dealdel youngeryngre than me, too.
Og mange af dem er også
meget yngre end jeg.
02:01
You know? I mean, it's nicepæn --
LTLT: Thank you.
Ikke også? Det er dejligt --
LT: Tak.
02:04
(LaughterLatter)
(Latter)
02:06
JFJF: No, I do, I includeomfatte you in that,
because listen, you know --
JF: Nej, det er også dig,
for hør her --
02:09
it's nicepæn to have somebodyen eller anden still around
to playSpille with and learnlære from
det er dejligt med en man kan
lære af og lege med
02:12
when you're getting towardimod the endende.
når man nærmer sig enden.
02:15
I'm approachingnærmer sig --
I'll be there soonerfør than you.
Jeg nærmer mig --
Jeg er der før dig.
02:17
LTLT: No, I'm gladglad to have you
parallelparallel agingaldrende alongsidesammen med me.
LT: Jeg er glad for vi følges ad.
02:19
(LaughterLatter)
(Latter)
02:22
JFJF: I'm showingviser you the way.
JF: Jeg viser dig vejen.
02:24
(LaughterLatter)
(Latter)
02:26
LTLT: Well, you are and you have.
LT: Altså du er, og du har.
02:27
PMPM: Well, as we growdyrke olderældre,
PM: Mens vi bliver ældre,
02:29
and as we go throughigennem
differentforskellige kindsformer of life'slivets journeysrejser,
og gennemgår forskellige
perioder i livet,
02:30
what do you do to keep
your friendshipsvenskaber vitalvital and alivei live?
hvordan holder man så et
venskab vitalt og i live?
02:33
LTLT: Well you have to use a lot of --
LT: Du må bruge en masse --
02:38
JFJF: She doesn't inviteinvitere me over much,
I'll tell you that.
JF: Hun inviterer mig ikke særlig tit.
02:39
LTLT: I have to use a lot of socialsocial mediamedier --
LT: Jeg bruger sociale medier meget --
02:42
You be quietrolige now. And so --
Vær stille. Og derfor --
02:44
(LaughterLatter)
(Latter)
02:46
LTLT: And I look throughigennem my emailse-mails,
I look throughigennem my textstekster
LT: Jeg gennemgår mine mails,
og mine SMS'er
02:48
to find my friendsvenner,
for at finde mine venner,
02:51
so I can answersvar them
as quicklyhurtigt as possiblemuligt,
og svare dem så
hurtigt som muligt,
02:52
because I know they need my counselråd.
for jeg ved de har brug
for min rådgivning.
02:54
(LaughterLatter)
(Latter)
02:57
They need my supportsupport,
De har brug for min støtte,
03:00
because mostmest of my friendsvenner
are writersforfattere, or activistsaktivister, or actorsaktører,
for de flest af dem er forfattere,
aktivister eller skuespillere,
03:01
and you're all threetre ...
og du er alle 3 ...
03:04
and a long stringsnor
of other descriptivebeskrivende phrasessætninger,
samt en lang række af andre
beskrivende fraser,
03:05
and I want to get to you
as soonsnart as possiblemuligt,
og jeg vil frem til dig så
hurtigt som muligt.
03:09
I want you to know that I'm there for you.
Du skal vide jeg er der for dig.
03:13
JFJF: Do you do emojisemojis?
JF: Bruger du smileys?
03:15
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
LT: Øh...
JF: Ikke?
03:17
LTLT: That's embarrassingpinligt.
JFJF: I'm really into emojisemojis.
LT: Det er pinligt.
JF: Jeg elsker smileys.
03:19
LTLT: No, I spellstave out my --
LT: Mine er tekst --
03:21
I spellstave out my wordsord of happinesslykke
and congratulationsTillykke,
Jeg skriver ord som glæde og tillykke,
03:23
and sadnesssorg.
og sorg.
03:27
JFJF: You spellstave it right out --
JF: Du skriver det --
03:29
LTLT: I spellstave it, everyhver letterbrev.
LT: Jeg skriver hvert
eneste bogstav
03:30
(LaughterLatter)
(Latter)
03:32
JFJF: SuchSådanne a puristpuristiske.
JF: Du foretrækker
enkelthed.
03:33
You know, as I've gottenfået olderældre,
Du ved, med alderen,
03:35
I've understoodforstået more
the importancebetydning of friendshipsvenskaber,
får jeg bedre forståelse for
vigtigheden af venskaber,
03:37
and so, I really make an effortindsats
så jeg anstrenger mig virkelig
03:40
to reach out and make playSpille datesdatoer --
not let too much time go by.
for at holde dem ved lige, og
undgå der går for lang tid.
03:42
I readlæse a lot
Jeg læser meget
03:46
so, as LilyLily knowskender all too well,
som Lily kun ved alt for godt.
03:48
my booksbøger that I like,
I sendsende to my friendsvenner.
De bøger jeg kan lide,
sender jeg til mine venner.
03:50
LTLT: When we knewvidste we would be here todayi dag
LT: Da vi fandt ud af vi skulle herind
03:52
you sentsendt me a lot of booksbøger
about womenKvinder, femalekvinde friendshipsvenskaber,
sendte du mig mange bøger
om kvinder og veninder,
03:54
and I was so surprisedoverrasket
to see how manymange booksbøger,
og jeg var overrasket over
at se hvor mange bøger,
03:56
how much researchforskning
has been doneFærdig recentlyfor nylig --
og hvor meget forskning
der er lavet fornylig --
04:00
JFJF: And were you gratefultaknemmelig?
LTLT: I was gratefultaknemmelig.
JF: Og var du taknemmelig?
LT: Jeg var taknemmelig.
04:02
(LaughterLatter)
(Latter)
04:05
PMPM: And --
PM: Og --
04:10
LTLT: Wait, no, it's really importantvigtig
because this is anotheren anden exampleeksempel
LT: Vendt, nej, det er vigtigt
for dette er et andet eksempel
04:11
of how womenKvinder are overlookedoverset,
put asidetil side, marginalizedmarginaliserede.
på hvordan kvinder overses,
sættes til side og marginaliseres.
04:14
There's been very little
researchforskning doneFærdig on us,
Der laves meget lidt forskning om os
04:18
even thoughselvom we volunteeredfrivilligt lots of timesgange.
selvom vi tit melder os frivilligt.
04:21
JFJF: That's for sure.
JF: Helt klart.
04:23
(LaughterLatter)
(Latter)
04:24
LTLT: This is really excitingspændende,
and you all will be interestedinteresseret in this.
LT: Det er virkelig spændende,
og I vil finde det interessant.
04:26
The HarvardHarvard MedicalMedicinsk SchoolSkole studyundersøgelse has shownvist
Forskning på Harvard Medical School
har vist
04:30
that womenKvinder who have
closetæt femalekvinde friendshipsvenskaber
at kvinder der har tætte veninder
04:32
are lessmindre likelysandsynligt to developudvikle impairmentsfunktionsnedsættelse --
er mindre tilbøjelige til at få
04:37
physicalfysisk impairmentsfunktionsnedsættelse as they agealder,
fysiske skavanker med alderen,
04:40
and they are likelysandsynligt to be seenset
to be livinglevende much more vitalvital, excitingspændende --
og de bliver opfattet som mere
vitale og spændende --
04:42
JFJF: And longerlængere --
JF: Og længere --
04:48
LTLT: JoyfulGlade livesliv.
LT: gladere liv.
04:49
JFJF: We livelevende fivefem yearsflere år longerlængere than menherrer.
JF: Vi bliver 5 år ældre end mænd.
04:50
LTLT: I think I'd tradehandle the yearsflere år for joyglæde.
LT: Jeg bytter gerne for glæden.
04:52
(LaughterLatter)
(Latter)
04:54
LTLT: But the mostmest importantvigtig
parten del is they foundfundet --
LT: Men den vigtigste --
04:58
the resultsresultater were so excitingspændende
and so conclusiveafgørende --
resultatet var så spændende
og tydeligt --
05:01
the researchersforskere foundfundet
forskerne fandt ud af
05:04
that not havingat have closetæt femalekvinde friendsvenner
is detrimentalskade to your healthsundhed,
at det er lige så skadeligt for helbredet
ikke at have tætte veninder,
05:06
as much as smokingrygning or beingvære overweightovervægt.
som det er at ryge eller være overvægtig.
05:12
JFJF: And there's something elseandet, too --
JF: Og der er også noget andet --
05:15
LTLT: I've said my parten del, so ...
LT: Jeg har sagt mit, så ...
05:17
(LaughterLatter)
(Latter)
05:18
JFJF: OK, well, listen to my parten del,
because there's an additionalyderligere thing.
JF: Så lyt til mig, for jeg har
noget at tilføje.
05:19
Because they only --
for yearsflere år, decadesårtier --
I årevis, i årtier --
05:23
they only researchedforsket menherrer when they
were tryingforsøger to understandforstå stressstress,
forskede man kun i mænd
i forbindelse med stress.
05:25
only very recentlyfor nylig have they researchedforsket
what happenssker to womenKvinder when we're stressedunderstregede,
Først fornylig har de kigget på
hvad der sker med kvinder under stress.
05:30
and it turnsdrejninger out
that when we're stressedunderstregede -- womenKvinder,
Og det viser sig, at når
kvinder bliver stresset,
05:34
our bodiesorganer get floodedoversvømmet by oxytocinoxytocin.
bliver kroppen oversvømmet
med oxytocin.
05:38
WhichSom is a feel-goodfeel good, calmingberoligende,
stress-reducingstress-reducerende hormonehormon.
Det er et beroligende og
stress-reducerende hormon.
05:42
WhichSom is alsoogså increasedøget
when we're with our womenKvinder friendsvenner.
Det forøges også, når vi er
sammen med veninder.
05:45
And I do think that's one reasongrund
why we livelevende longerlængere.
Jeg tror det er derfor
vi lever længere.
05:50
And I feel so baddårlig for menherrer
because they don't have that.
Og jeg synes det er synd for mænd
at de ikke har det sådan.
05:54
TestosteroneTestosteron in menherrer
diminishesmindsker the effectseffekter of oxytocinoxytocin.
Testosteron hos mænd
mindsker effekten af oxytocin.
05:56
LTLT: Well, when you and I
and DollyDolly madelavet "9 to 5" ...
LT: Da du, jeg og Dolly
lavede "9 til 5"...
06:01
JFJF: Oh --
JF: Åh --
06:04
LTLT: We laughedlo, we did,
we laughedlo so much,
LT: Vi grinte, vi grinte så meget,
06:05
we foundfundet we had so much in commonalmindelige
and we're so differentforskellige.
vi har meget tilfælles,
og er også meget forskellige.
06:07
Here she is, like HollywoodHollywood royaltyRoyalty,
Her er hun, en kongelig i Hollywood,
06:10
I'm like a toughsej kidbarn from DetroitDetroit,
Jeg er en rå unge fra Detroit,
06:12
[Dolly'sDollys] a SouthernSydlige kidbarn
from a poorfattige townby in TennesseeTennessee,
[Dolly's] er et sydstatsbarn fra
en fattig by i Tennessee,
06:14
and we foundfundet we were so in syncsynkronisere as womenKvinder,
og vi fandt at vi virkelig er på
bølgelængde som kvinder,
06:18
and we mustskal have --
og vi må have --
06:22
we laughedlo -- we mustskal have addedtilsat
at leastmindst a decadeårti onto our lifespanslevetider.
vi grinte -- vi må have tilføjet
mindst et årti til vores livslængde.
06:23
JFJF: I think -- we sure
crossedkrydsede our legsben a lot.
JF: Vi krydsede ben rigtig meget.
06:29
(LaughterLatter)
(Latter)
06:32
If you know what I mean.
Hvis du forstår hvad jeg mener.
06:34
LTLT: I think we all know what you mean.
LT: Vi ved alle hvad du mener.
06:37
(LaughterLatter)
(Latter)
06:39
PMPM: You're addingtilføjer decadesårtier
to our livesliv right now.
PM: Du føjer årtier til vores
liv lige nu.
06:41
So amongblandt the booksbøger that JaneJane
sentsendt us bothbegge to readlæse on femalekvinde friendshipvenskab
Imellem bøgerne om veninder
som Jane sendte til os
06:44
was one by a womankvinde we admirebeundre greatlyi høj grad,
SisterSøster JoanJoan ChittisterChittister,
var der en af Joan Chittister,
som jeg beundrer meget,
06:49
who said about femalekvinde friendshipvenskab
og hun sagde om veninder
06:53
that womenKvinder friendsvenner
are not just a socialsocial acthandling,
at kvindelige venner ikke
kun er sociale,
06:55
they're a spiritualåndelig acthandling.
men også spirituelle.
06:59
Do you think of your friendsvenner as spiritualåndelig?
Er Jeres venskaber spirituelle?
07:01
Do they addtilføje something
spiritualåndelig to your livesliv?
Tilføjer de noget spirituelt
i Jeres liv?
07:03
LTLT: SpiritualÅndelige -- I absolutelyabsolut think that.
LT: Det er jeg sikker på.
07:06
Because -- especiallyisær people
you've knownkendt a long time,
Især mennesker man har
kendt i lang tid,
07:10
people you've spentbrugt time with --
og brugt meget tid med --
07:13
I can see the spiritualåndelig
essenceessens insideinde them,
Jeg kan se den spirituelle
essens indeni dem,
07:14
the tendernessømhed, the vulnerabilitysårbarhed.
ømheden, skrøbeligheden.
07:17
There's actuallyrent faktisk kindvenlig of a love,
an elementelement of love in the relationshipforhold.
Der er et element af kærlighed
i forholdet.
07:22
I just see deeplydybt into your soulsjæl.
Jeg ser dybt ind i din sjæl.
07:26
PMPM: Do you think that, JaneJane --
PM: Synes du det, Jane --
07:30
LTLT: But I have specialsærlig powersbeføjelser.
LT: Jeg har særlige evner.
07:31
JFJF: Well, there's all kindsformer of friendsvenner.
JF: Der er mange typer venner.
07:34
There's businessforretning friendsvenner,
and partyparti friendsvenner,
Der er forretningsvenner,
og fest-venner,
07:36
I've got a lot of those.
Dem har jeg mange af.
07:38
(LaughterLatter)
(Latter)
07:40
But the oxytocin-producingoxytocin-produktion
friendshipsvenskaber have ...
Men de oxytocin-producerende
venskaber har ...
07:42
They feel spiritualåndelig
because it's a hearthjerte openingåbning, right?
De føles spirituelle
fordi de åbner hjertet, ikke?
07:47
You know, we go deepdyb. And --
Vi er dybe. Og --
07:51
I find that I shedstald tearstårer a lot
with my intimateintime friendsvenner.
jeg græder meget med
mine tætte venner.
07:54
Not because I'm sadtrist but because
I'm so touchedrørt and inspiredinspireret by them.
Ikke fordi jeg er ked af det.
Jeg bliver så rørt og inspireret af dem.
08:01
LTLT: And you know one of you
is going to go soonsnart.
LT: Og en af Jer må gå snart.
08:06
(LaughterLatter)
(Latter)
08:09
PMPM: Well, two of us are sittingsidder here,
LilyLily, whichhvilken one are you talkingtaler about?
PM: Vi sidder her begge to,
Lily, hvem mener du?
08:14
(LaughterLatter)
(Latter)
08:19
And I always think, when womenKvinder
talk about theirderes friendshipsvenskaber,
Jeg synes at når kvinder taler
om deres venskaber,
08:20
that menherrer always look a little mystifiedmystificeret.
bliver mænd altid lidt forundret.
08:23
What are the differencesforskelle, in your opinionmening,
Hvad er forskellen efter din mening,
08:26
betweenmellem menherrer friendshipsvenskaber
and womenKvinder friendshipsvenskaber?
mellem mandlige venskaber
og kvindelige venskaber?
08:29
JFJF: There's a lot of differenceforskel,
JF: Der er stor forskel,
08:32
and I think we have to have
a lot of empathyempati for menherrer --
og vi må udvise mænd
meget empati --
08:34
(LaughterLatter)
(Latter)
08:37
that they don't have what we have.
fordi de ikke har det vi har.
08:38
WhichSom I think maykan be why they die soonerfør.
Hvilket jeg mener er årsagen til
de dør tidligere.
08:43
(LaughterLatter)
(Latter)
08:45
I have a lot of compassionmedfølelse for menherrer,
Jeg har rigtig meget
medfølelse med mænd,
08:47
because womenKvinder, no kiddingkidding, we --
fordi kvinder, seriøst, vi --
08:49
women'skvinders relationshipsrelationer, our friendshipsvenskaber
are fullfuld disclosureoffentliggørelse, we go deepdyb.
kvinders forhold, vores venskaber
er totalt åbne, vi er dybe.
08:53
They're revelatoryafslørende.
De er afslørende.
08:59
We riskrisiko vulnerabilitysårbarhed --
this is something menherrer don't do.
Vi risikerer sårbarhed --
den slags gør mænd ikke.
09:01
I mean how manymange timesgange
have I askedspurgt you, "Am I doing OK?"
Hvor ofte har jeg ikke
spurgt dig, "Gør jeg det godt?"
09:06
"Did I really screwskrue up there?"
"Har jeg dummet mig?"
09:09
PMPM: You're doing great.
PM: Du gør det fantastisk.
09:11
(LaughterLatter)
(Latter)
09:13
JFJF: But I mean, we askSpørg questionsspørgsmål like that
JF: Vi stiller sådanne spørgsmål
09:14
of our womenKvinder friendsvenner,
til vores veninder
09:17
and menherrer don't.
men det gør mænd ikke.
09:18
You know, people describebeskrive women'skvinders
relationshipsrelationer as face-to-faceansigt til ansigt,
Kvinders forhold beskrives som
ansigt-til-ansigt,
09:20
whereashvorimod men'smænd friendshipsvenskaber
are more side-by-sideside om side.
hvor mænds venskaber er
mere side-om-side.
09:24
LTLT: I mean mostmest of the time
menherrer don't want to revealløfte sløret theirderes emotionsfølelser,
LT: Oftest ønsker mænd ikke
at afsløre deres følelser,
09:27
they want to burybegrave deeperdybere feelingsfølelser.
de begraver de dybere følelser.
09:31
I mean, that's the generalgenerel,
conventionalkonventionel thought.
Det der i hvert fald
den generelle opfattelse.
09:33
They would ratherhellere go off in theirderes man caveCave
and watch a gamespil or hithit golfgolf ballsbolde,
De vil hellere være i deres mande-huler
og se en kamp eller slå til golfbolde,
09:36
or talk about sportssport,
or huntingjagt, or carsbiler or have sexkøn.
eller tale om sport, jagt
eller biler. Eller have sex.
09:40
I mean, it's just the kindvenlig of --
it's a more manlymandig behavioropførsel.
Det er bare en mere mandlig adfærd.
09:45
JFJF: You meantbetød --
LTLT: They talk about sexkøn.
JF: Du mente --
LT: De taler om sex.
09:48
I meantbetød they mightmagt have sexkøn
De har måske sex
09:51
if they could get somebodyen eller anden
in theirderes man caveCave to --
hvis de kan overtale en
i mande-hulen --
09:52
(LaughterLatter)
(Latter)
09:55
JFJF: You know something, thoughselvom,
that I find very interestinginteressant --
JF: Men noget jeg finder
rigtig interessant --
09:58
and again, psychologistspsykologer didn't know this
untilindtil relativelyforholdsvis recentlyfor nylig --
og igen, psykologer vidste ikke
dette før relativt nyligt --
10:01
is that menherrer are bornFødt everyhver bitbit
as relationalrelationelle as womenKvinder are.
er at mænd fødes med samme
mulighed for at danne forhold som kvinder.
10:06
If you look at filmsfilm
of newbornnyfødt babybaby boysdrenge and girlspiger,
På film med nyfødte drenge og piger,
10:09
you'llvil du see the babybaby boysdrenge
just like the girlspiger,
ser man drenge såvel som piger,
10:13
gazingstirrede into theirderes mother'smors eyesøjne,
stirre ind i deres mødres øjne,
10:15
you know, needingbehøve that relationalrelationelle
exchangeudveksling of energyenergi.
efter den relationelle
udveksling af energi.
10:18
When the mothermor looksudseende away,
they could see the dismayfortrydelse on the childbarn,
Når moderen kigger væk,
kan man se barnet er utilfreds.
10:22
even the boydreng would cryskrig.
Selv drengene græder.
10:27
They need relationshipforhold.
De har brug for relationer.
10:28
So the questionspørgsmål is why,
as they growdyrke olderældre, does that changelave om?
Så spørgsmålet er hvorfor dette
ændrer sig som de bliver større?
10:30
And the answersvar is patriarchalpatriarkalsk culturekultur,
Svaret er den patriarkale kultur,
10:34
whichhvilken sayssiger to boysdrenge and youngung menherrer
som fortæller drenge og unge mænd
10:37
that to be needingbehøve of relationshipforhold,
to be emotionalfølelsesmæssig with someonenogen is girlygirly.
at følelsesmæssige forhold er piget.
10:40
That a realægte man doesn't askSpørg
directionsretninger or expressudtrykke a need,
At en rigtig mand ikke spørg om vej
eller udtrykker et behov,
10:45
they don't go to doctorslæger if they feel baddårlig.
de går ikke til lægen når de er dårlige.
10:51
They don't askSpørg for help.
De beder ikke om hjælp.
10:53
There's a quotecitere that I really like,
Der er et citat jeg kan lide,
10:55
"MenMænd fearfrygt that becomingblive 'we''vi'
will eraseslette his 'I''Jeg'."
"Manden frygter at "os" vil
slette hans "jeg"".
10:56
You know, his sensefølelse of selfselv.
Hans følelse af selvet.
11:01
WhereasDer henviser til, women'skvinders sensefølelse of selfselv
has always been kindvenlig of porousporøs.
Hvorimod kvinders følelse af selvet
altid har været porøst.
11:03
But our "we" is our savingbesparelse graceGrace,
Vores "vi" er en frelser,
11:07
it's what makesmærker us strongstærk.
det gør os stærke.
11:11
It's not that we're better than menherrer,
Ikke fordi vi er bedre end mænd,
11:14
we just don't have
our masculinitymaskulinitet to provebevise.
vi skal ikke bevise vores maskulinitet.
11:15
LTLT: And, well --
LT: Og, altså --
11:18
JFJF: That's a GloriaGloria SteinemSteinem quotecitere.
JF: Det er et Gloria Steinem citat.
11:19
So we can expressudtrykke our humanitymenneskelighed --
LTLT: I know who GloriaGloria SteinemSteinem is.
Vi kan udtrykke hvor humanitet --
LT: Jeg ved godt hvem Gloria Steinem er.
11:21
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
JF: Jeg ved du ved det,
men jeg tror det er --
11:24
(LaughterLatter)
(Latter)
11:27
No, but it's a great quotecitere, I think.
Jeg synes det er et fantastisk citat.
11:29
We're not better than menherrer, we just
don't have our masculinitymaskulinitet to provebevise.
Vi er ikke bedre end mænd, vi har bare
ikke behov for at bevise maskulinitet.
11:31
And that's really importantvigtig.
Det er meget vigtigt.
11:35
LTLT: But menherrer are
so inculcatedindprentet in the culturekultur
LT: Men mænd har virkelig
fået indprentet i kulturen
11:36
to be comfortablekomfortabel in the patriarchypatriarkatet.
at være komfortabel med patriarkatet.
11:39
And we'vevi har got to make
something differentforskellige happenske.
Det må vi ændre på.
11:42
JFJF: Women'sKvinders friendshipsvenskaber
are like a renewablevedvarende sourcekilde of powerstrøm.
JF: Kvinderes venskaber
er en genopladelig kilde til energi.
11:45
LTLT: Well, that's what's excitingspændende
about this subjectemne.
LT: Det er det spændende ved dette emne.
11:49
It's because our friendshipsvenskaber --
Fordi vores venskaber --
11:52
femalekvinde friendshipsvenskaber
are just a hophop to our sisterhoodsøsterskab,
kvindelige venskaber
bliver nemt søsterlige,
11:53
and sisterhoodsøsterskab can be
a very powerfulkraftfuld forcekraft,
og søsterlighed er en meget
kraftfuld energi,
11:58
to give the worldverden --
til at give verden --
12:01
to make it what it should be --
at ændre verden til det
den bør være --
12:03
the things that humansmennesker desperatelydesperat need.
de ting mennesker så desperat ønsker.
12:05
PMPM: It is why we're talkingtaler about it,
PM: Derfor taler vi om det,
12:08
because women'skvinders friendshipsvenskaber are,
fordi kvinders venskaber er,
12:10
as you said, JaneJane,
som du sagde, Jane,
12:12
a renewablevedvarende sourcekilde of powerstrøm.
en genopladelig kilde til energi.
12:13
So how do we use that powerstrøm?
Hvordan bruger vi så den energi?
12:15
JFJF: Well, womenKvinder are the fastesthurtigste growingvoksende
demographicdemografiske in the worldverden,
JF: Kvinder er den stærkest voksende
del af befolkningen,
12:17
especiallyisær olderældre womenKvinder.
især ældre kvinder.
12:21
And if we harnessseletøj our powerstrøm,
we can changelave om the worldverden.
Og hvis vi høster den energi,
kan vi ændre verden.
12:22
And guessgætte what? We need to.
Og ved du hvad? Det er vi nød til.
12:26
(ApplauseBifald)
(Bifald)
12:28
And we need to do it soonsnart.
Og vi må gøre det snart.
12:30
And one of the things
that we need to do --
Og en af de ting vi må gøre --
12:31
and we can do it as womenKvinder --
og vi kvinder kan gøre det --
12:34
for one thing, we kindvenlig of setsæt
the consumerforbruger standardsstandarder.
vi sætter standarden for forbrug.
12:35
We need to consumeforbruge lessmindre.
Vi må forbruge mindre.
12:38
We in the WesternWestern worldverden
need to consumeforbruge lessmindre
Vi i den vestlige verden
må forbruge mindre
12:41
and when we buykøbe things, we need to
buykøbe things that are madelavet locallylokalt,
og når vi handler, skal vi
handle lokalt.
12:44
when we buykøbe foodmad, we need to buykøbe foodmad
that's grownvoksen locallylokalt.
De fødevarer vi handler
skal være dyrket lokalt.
12:47
We are the onesdem
that need to get off the gridgitter.
Vi må løsrive os.
12:50
We need to make ourselvesos selv
independentuafhængig from fossilfossil fuelsbrændstoffer.
Vi skal være uafhængig
af fossile brændstoffer.
12:53
And the fossilfossil fuelbrændstof companiesvirksomheder --
Og virksomhederne --
12:59
the ExxonsExxons and the ShellShell OilsOlier
and those baddårlig guys --
Exxon, Shell o.lign. De slemme drenge --
13:01
causeårsag they are --
fordi de er --
13:04
are going to tell us that we can't do it
withoutuden going back to the StoneSten AgeAlder.
de fortæller os vi ikke kan uden
at vende tilbage til stenalderen.
13:05
You know, that the alternativesalternativer
just aren'ter ikke quitetemmelig there yetendnu,
At alternativerne ikke findes endnu,
13:09
and that's not truerigtigt.
og det passer ikke.
13:12
There are countrieslande in the worldverden right now
Lige nu, er der lande
13:14
that are livinglevende mostlyfor det meste on renewablevedvarende
energyenergi and doing just fine.
hvis hovedenergikilde er vedvarende
energi, og de klarer sig fint.
13:16
And they tell us that if we do
weanvænne ourselvesos selv from fossilfossil fuelbrændstof
Og de siger at uden fossile brændstoffer
13:19
that we're going to be
back in the StoneSten AgeAlder,
vender vi tilbage til stenalderen,
13:23
and in factfaktum, if we beginbegynde
to use renewablevedvarende energyenergi,
for faktisk, hvis vi omstiller
til vedvarende energi,
13:25
and not drillbore in the ArcticArktis,
and not drillbore --
og ikke borer på Antarktis,
og ikke borer --
13:30
LTLT: Oh, boydreng.
LT: Åh nej.
13:32
JFJF: And not drillbore
in the AlbertaAlberta tartar sandssand --
JF: Og ikke borer i Alberta tjæresand --
13:33
Right.
Rigtigt.
13:35
That we will be --
Så vil der være --
13:36
there will be more democracydemokrati
and more jobsjob and more well-beingtrivsel,
Der kommer mere demokrati, flere
jobs og større velbefindende,
13:38
and it's womenKvinder that are
going to leadat føre the way.
og kvinderne på lede på vej.
13:41
LTLT: Maybe we have the momentummomentum
to startStart a third-wavetredje-bølge feministfeminist movementbevægelse
LT: Måske kan vi starte en tredje
bølge af den feministiske bevægelse
13:43
with our sisterhoodsøsterskab around the worldverden,
med vores søsterlighed over hele verden,
13:48
with womenKvinder we don't see,
womenKvinder we maykan never meetmøde,
med kvinder vi ikke kan se,
kvinder vi måske aldrig møder,
13:50
but we jointilslutte togethersammen that way,
men vi holder sammen,
13:53
because --
fordi,
13:56
AristotleAristoteles said --
Aristoteles sagde --
13:57
mostmest people --
de fleste --
13:59
people would die withoutuden malehan- friendshipsvenskaber.
mennesker dør uden mandlige venskaber
14:01
And the operativeudløsende wordord here was "malehan-."
og det vigtige ord her er "mandlig".
14:04
Because they thought that friendshipsvenskaber
should be betweenmellem equalslige med
De tror nemlig at venskaber skal opstå
mellem ligemænd
14:07
and womenKvinder were not consideredtaget i betragtning equallige --
og kvinder opfattes ikke som lige --
14:10
JFJF: They didn't think
we had soulssjæle even, the GreeksGrækerne.
JF: Grækerne mener endda vi
ikke har sjæle.
14:12
LTLT: No, exactlyNemlig. That showsviser sig you
just how limitedbegrænset AristotleAristoteles was.
LT: Lige nøjagtig. Det viser hvor
begrænset Aristoteles var.
14:15
(LaughterLatter)
(Latter)
14:18
And wait, no, here'sher er the bestbedst parten del.
Og vent, nu kommer det bedste.
14:21
It's like, you know,
menherrer do need womenKvinder now.
Mænd har brug for kvinder.
14:23
The planetplanet needsbehov womenKvinder.
Jorden har brug for kvinder.
14:27
The US ConstitutionForfatningen needsbehov womenKvinder.
USAs forfatning har brug for kvinder.
14:29
We are not even in the ConstitutionForfatningen.
Vi er end ikke nævnt i forfatningen.
14:31
JFJF: You're talkingtaler about
the EqualLige RightsRettigheder AmendmentÆndringsforslag.
JF: Du tænker på tilføjelsen vedr. ligestilling.
14:34
LTLT: Right.
LT: Nemlig.
14:37
JusticeRetfærdighed GinsbergGinsberg said something like --
Justice Ginsberg sagde noget
i retning af --
14:38
everyhver constitutionforfatning that's been writtenskriftlig
sincesiden the endende of WorldVerden WarKrig IIII
enhver forfatning skrevet siden
2. verdenskrig
14:43
includedinkluderet a provisionbestemmelse that madelavet womenKvinder
citizensborgere of equallige staturestatur,
indeholdt en sektion der ligestiller
kvinder med mænd,
14:47
but oursvores does not.
men det gør vores ikke.
14:52
So that would be a good placeplacere to startStart.
Så det er et godt sted at starte.
14:54
Very, very mildmild --
Meget meget mild --
14:56
JFJF: Right.
JF: Nemlig.
14:58
(ApplauseBifald)
(Bifald)
14:59
And genderkøn equalitylighed, it's like a tidetidevand,
Og ligestilling mellem
køn er som tidevand,
15:02
it would liftløfte op all boatsbåde, not just womenKvinder.
der løfter alle skibe, ikke kun kvinder.
15:04
PMPM: NeedingBehov for newny rolerolle modelsmodeller
on how to do that.
PM: Der er brug nye rollemodeller
der viser vejen.
15:06
How to be friendsvenner,
Hvordan man bliver venner,
15:09
how to think about our powerstrøm
in differentforskellige waysmåder,
at tænke på energi på forskellig vis,
15:10
as consumersforbrugere,
og forbrugere,
15:13
as citizensborgere of the worldverden,
som borgere i verden,
15:15
and this is what makesmærker JaneJane and LilyLily
og det er hvad Jane og Lily er
15:16
a rolerolle modelmodel of how
womenKvinder can be friendsvenner --
en rollemodel på hvordan
man kan være venner --
15:19
for a very long time,
i meget lang tid,
15:21
and even if they occasionallyen gang imellem disagreevære uenig.
og selv når de ind imellem er uenige.
15:23
Thank you.
Tak.
15:25
Thank you bothbegge.
Tak til Jer begge.
15:28
(ApplauseBifald)
(Bifald)
15:29
JFJF: ThanksTak.
JF: Tak.
15:30
LTLT: Thank you.
LT: Tak.
15:35
JFJF: Thank you.
JF: Tak.
15:36
(ApplauseBifald)
(Bifald)
15:38
Translated by Jette Derriche
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com