English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Jane Fonda och Lily Tomlin: Ett roligt firande av en livslång kvinnlig vänskap

Filmed:
2,970,225 views

Den legendariska duon Jane Fonda och Lily Tomlin har varit vänner i åratal. I en öppen, ödmjuk och bred diskussion med Pat Mitchell som värd, diskuterar dom livslängd, feminism, skillnaden mellan kvinnlig och manlig vänskap, vad det innebär att leva bra och kvinnors roll i vår världs framtid. "Jag vet inte vad jag skulle göra utan mina väninnor," säger Fonda. "Jag existerar för att jag har mina väninnor."

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

Pat Mitchell: Jag har funderat mycket
på detta med kvinnlig vänskap,
00:12
PatPat MitchellMitchell: So I was thinkingtänkande
about femalekvinna friendshipvänskap a lot,
och på tal om detta, dessa två kvinnor,
00:15
and by the way, these two womenkvinnor,
som jag är väldigt stolt att säga,
00:18
I'm very honoredhedrad to say,
00:19
have been my friendsvänner
for a very long time, too.
har varit mina vänner väldigt,
väldigt länge också.
Jane Fonda: Ja, det har vi.
00:22
JaneJane FondaFonda: Yes we have.
00:23
PMPM: And one of the things
that I readläsa about femalekvinna friendshipvänskap
PM: Och en av de saker jag läst
när det gäller kvinnlig vänskap
är något som Cervantes sa.
00:27
is something that CervantesCervantes said.
Han sa: "Man kan säga mycket om någon,"
00:28
He said, "You can tell
a lot about someonenågon,"
i detta fall en kvinna,
00:32
in this casefall a womankvinna,
"beroende på vilket sällskap hon håller,"
00:33
"by the companyföretag that she keepshåller."
Så låt oss börja med -
00:35
So let's startStart with --
00:37
(LaughterSkratt)
(Skratt)
JF: Nu är vi i trubbel.
00:40
JFJF: We're in bigstor troubleproblem.
Lily Tomlin: Ge mig ett glas vatten,
00:41
LilyLily TomlinTomlin: HandHand me one of those watersvattnen,
jag är så himla torr.
00:43
I'm extremelyytterst drytorr.
(Skratt)
00:45
(LaughterSkratt)
JF: Nu tar du upp vår tid.
00:53
JFJF: You're takingtar up our time.
Vi har ju inte så mycket -
00:55
We have a very limitedbegränsad --
LT: Bara att vara kring henne
suger livet ur mig.
00:56
LTLT: Just beingvarelse with her
suckssuger the life out of me.
(Skratt)
00:59
(LaughterSkratt)
JF: Jag har bara börjat.
01:02
JFJF: You ain'tär inte seensett nothing yetän.
I alla fall - förlåt.
01:03
AnywayÄndå -- sorry.
01:05
PMPM: So tell me, what do you
look for in a friendvän?
PM: Så berätta, vad är det ni
letar efter i en vän?
LT: Jag letar efter någon som är rolig.
01:09
LTLT: I look for someonenågon
who has a sensekänsla of funroligt,
som är lite fräck,
01:12
who'ssom är audaciousaudacious,
som kommer när man behöver,
som har lite politik,
01:15
who'ssom är forthcomingkommande, who has politicspolitik,
någon som åtminstone har en liten
gnutta passion för planeten,
01:18
who has even a smallsmå scrapskrot
of passionpassion for the planetplanet,
någon som är hederlig,
och bryr sig om rättvisa,
01:23
someonenågon who'ssom är decentanständig,
has a sensekänsla of justicerättvisa
och som tycker att jag är värd besväret.
01:26
and who thinkstänker I'm worthwhilevärt.
(Skratt)
01:28
(LaughterSkratt)
(Applåder)
01:30
(ApplauseApplåder)
JF: Vet du, jag tänkte i morse,
01:34
JFJF: You know, I was thinkingtänkande this morningmorgon-,
jag vet inte ens vad jag skulle
göra utan mina väninnor.
01:36
I don't even know what I would do
withoututan my womenkvinnor friendsvänner.
Jag menar, jag har mina vänner,
alltså finns jag.
01:39
I mean it's, "I have my friendsvänner,
thereforedärför I am."
LT: (Skratt)
01:42
LTLT: (LaughterSkratt)
JF: Nej, men det är sant.
01:43
JFJF: No, it's truesann.
Jag existerar för att jag har
mina väninnor, dom -
01:45
I existexistera because I have
my womenkvinnor friendsvänner. They --
Du är en av dem.
01:48
You're one of them.
Jag vet inte med dig, men i alla fall -
01:49
I don't know about you. But anywayi alla fall --
01:51
(LaughterSkratt)
(Skratt)
Du vet, dom gör mig starkare,
dom gör mig smartare,
01:52
You know, they make me strongerstarkare,
they make me smartersmartare,
dom gör mig modigare,
01:55
they make me bravermodigare.
Dom knackar mig på axeln när jag
kan behöva ändra färdriktning.
01:56
They tapknacka me on the shoulderaxel when I mightmakt
be in need of course-correctingkurs-korrigering.
Och de flesta av dom är mycket
yngre än mig också.
02:01
And mostmest of them are
a good dealhandla youngeryngre than me, too.
Du vet? Jag menar, det är helt ok -
LT: Tack tack.
02:04
You know? I mean, it's nicetrevlig --
LTLT: Thank you.
(Skratt)
02:06
(LaughterSkratt)
JF: Nej, det är sant, jag pratar om dig,
för att, du vet -
02:09
JFJF: No, I do, I includeomfatta you in that,
because listen, you know --
det är kul att ha någon fortfarande
att leka med och lära ifrån
02:12
it's nicetrevlig to have somebodynågon still around
to playspela with and learnlära sig from
när man börjar närma sig slutet.
02:15
when you're getting towardmot the endslutet.
Jag närmar mig -
jag hamnar där fortare än dig.
02:17
I'm approachingnärmar sig --
I'll be there soonerförr than you.
LT: Nej, jag är glad att jag har dig
att åldras samtidigt med.
02:19
LTLT: No, I'm gladglad to have you
parallelparallell agingåldring alongsidetillsammans med me.
02:22
(LaughterSkratt)
(Skratt)
JF: Jag leder dig.
02:24
JFJF: I'm showingsom visar you the way.
(Skratt)
02:26
(LaughterSkratt)
LT: Ja, det har och gör du.
02:27
LTLT: Well, you are and you have.
PM: Ja, ju äldre vi blir,
02:29
PMPM: Well, as we growväxa olderäldre,
och vi går igenom diverse
olika livserfarenheter,
02:30
and as we go throughgenom
differentannorlunda kindsslag of life'slivets journeysresor,
vad gör ni för att hålla er vänskap
uppsluppen och levande?
02:33
what do you do to keep
your friendshipsvänskap vitalavgörande and aliveLevande?
LT: Ja, man måste använda -
02:38
LTLT: Well you have to use a lot of --
JF: Hon bjuder inte hem mig
ofta, det kan jag säga dig.
02:39
JFJF: She doesn't inviteinbjudan me over much,
I'll tell you that.
LT: Jag använder sociala medier ofta -
02:42
LTLT: I have to use a lot of socialsocial mediamedia --
Var tyst nu. Och -
02:44
You be quiettyst now. And so --
(Skratt)
02:46
(LaughterSkratt)
LT: Och jag kollar mina mail,
jag kollar mina SMS.
02:48
LTLT: And I look throughgenom my emailse-postmeddelanden,
I look throughgenom my textstexter
för att hitta mina vänner
02:51
to find my friendsvänner,
så jag kan svara dem så fort som möjligt,
02:52
so I can answersvar them
as quicklysnabbt as possiblemöjlig,
för jag vet att de behöver mina råd.
02:54
because I know they need my counselråd.
(Skratt)
02:57
(LaughterSkratt)
De behöver mitt stöd,
03:00
They need my supportStöd,
för de flesta av mina vänner är
författare, aktivister och skådespelare,
03:01
because mostmest of my friendsvänner
are writersförfattare, or activistsaktivister, or actorsaktörer,
03:04
and you're all threetre ...
och du är alla tre...
03:05
and a long stringsträng
of other descriptivebeskrivande phrasesFraser,
och en lång rad av andra
beskrivande fraser,
och jag vill komma till dig
så fort som möjligt,
03:09
and I want to get to you
as soonsnart as possiblemöjlig,
så du vet att jag är där för dig.
03:13
I want you to know that I'm there for you.
JF: Använder du emojis?
03:15
JFJF: Do you do emojisemojis?
LT: Oh...
JF: Inte?
03:17
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
LT: Det är ju pinsamt.
JF: Jag gillar emojis.
03:19
LTLT: That's embarrassingpinsamt.
JFJF: I'm really into emojisemojis.
LT: Nej, jag skriver mina -
03:21
LTLT: No, I spellspell out my --
Jag skriver mina ord av lycka
och gratulationer,
03:23
I spellspell out my wordsord of happinesslycka
and congratulationsGrattis,
och sorg.
03:27
and sadnesssorg.
JF: Du skriver ut dem -
03:29
JFJF: You spellspell it right out --
LT: Jag skriver varenda bokstav.
03:30
LTLT: I spellspell it, everyvarje letterbrev.
(Skratt)
03:32
(LaughterSkratt)
JF: Så traditionsenlig.
03:33
JFJF: SuchSådana a puristpurist.
Du vet, som jag har blivit äldre,
03:35
You know, as I've gottenfått olderäldre,
har jag förstått mer
hur viktig vänskap är,
03:37
I've understoodförstått more
the importancebetydelse of friendshipsvänskap,
så jag försöker verkligen
03:40
and so, I really make an effortansträngning
att hålla kontakt och bestämma träffar -
att inte låta det gå för lång tid.
03:42
to reach out and make playspela datesdatum --
not let too much time go by.
Jag läser mycket
03:46
I readläsa a lot
så, som Lily redan vet alltför väl,
03:48
so, as LilyLily knowsvet all too well,
böcker jag gillar,
skickar jag till mina vänner.
03:50
my booksböcker that I like,
I sendskicka to my friendsvänner.
LT: När vi visste att vi skulle komma hit
03:52
LTLT: When we knewvisste we would be here todayi dag
skickade du mig en massa böcker
om kvinnor, kvinnlig vänskap.
03:54
you sentskickat me a lot of booksböcker
about womenkvinnor, femalekvinna friendshipsvänskap,
och jag blev så förvånad
att se hur många böcker,
03:56
and I was so surprisedöverraskad
to see how manymånga booksböcker,
så mycket research som gjorts hittills -
04:00
how much researchforskning
has been doneGjort recentlynyligen --
JF: Och var du tacksam?
LT: Jag var tacksam.
04:02
JFJF: And were you gratefultacksam?
LTLT: I was gratefultacksam.
(Skratt)
04:05
(LaughterSkratt)
PM: Och -
04:10
PMPM: And --
LT: Vänta, nej, det är viktigt
för detta är ett till exempel
04:11
LTLT: Wait, no, it's really importantViktig
because this is anotherannan exampleexempel
på hur kvinnor är förbisedda,
åtsidosatta, marginaliserade.
04:14
of how womenkvinnor are overlookedförbises,
put asideåt sidan, marginalizedmarginaliserade.
Det har inte gjorts så mycket
research på oss,
04:18
There's been very little
researchforskning doneGjort on us,
även om vi erbjudit oss ofta.
04:21
even thoughdock we volunteeredfrivilligt lots of timesgånger.
04:23
JFJF: That's for sure.
JF: Ja, det är sant.
04:24
(LaughterSkratt)
(Skratt)
LT: Det är jättespännande
och det här är intressant.
04:26
LTLT: This is really excitingspännande,
and you all will be interestedintresserad in this.
04:30
The HarvardHarvard MedicalMedicinsk SchoolSkolan studystudie has shownvisad
Harvard Medical School har
gjort en studie som visar
04:32
that womenkvinnor who have
closestänga femalekvinna friendshipsvänskap
att kvinnor som har nära väninnor
04:37
are lessmindre likelytroligt to developutveckla impairmentsnedskrivningar --
är mindre benägna att försämras -
försämras fysiskt när dom blir äldre,
04:40
physicalfysisk impairmentsnedskrivningar as they ageålder,
04:42
and they are likelytroligt to be seensett
to be livinglevande much more vitalavgörande, excitingspännande --
och det är troligt att de lever
ett mycket livligare, spännande -
JF: Och längre -
04:48
JFJF: And longerlängre --
LT: Glädjefullare liv.
04:49
LTLT: JoyfulJoyful livesliv.
JF: Vi lever fem år längre än män.
04:50
JFJF: We liveleva fivefem yearsår longerlängre than menmän.
LT: Jag tror jag byter åren mot glädje.
04:52
LTLT: I think I'd tradehandel the yearsår for joyglädje.
(Skratt)
04:54
(LaughterSkratt)
LT: Men den viktigaste saken de fann -
04:58
LTLT: But the mostmest importantViktig
partdel is they foundhittades --
resultaten var så spännande
och så avgörande -
05:01
the resultsresultat were so excitingspännande
and so conclusiveavgörande --
forskarna fann
05:04
the researchersforskare foundhittades
att inte ha nära väninnor
är skadligt för din hälsa,
05:06
that not havinghar closestänga femalekvinna friendsvänner
is detrimentalskada to your healthhälsa,
lika mycket som rökning eller
att vara överviktig.
05:12
as much as smokingrökning or beingvarelse overweightövervikt.
JF: Och, en sak till -
05:15
JFJF: And there's something elseannan, too --
LT: Jag har sagt mitt, så...
05:17
LTLT: I've said my partdel, so ...
(Skratt)
05:18
(LaughterSkratt)
JF: Ok, då så, lyssna på mig nu
för det var en sak till.
05:19
JFJF: OK, well, listen to my partdel,
because there's an additionalYtterligare thing.
För att dom bara - i åratal, årtionden -
05:23
Because they only --
for yearsår, decadesårtionden --
studerade dom bara män när dom
försökte förstå stress,
05:25
they only researchedforskat menmän when they
were tryingpåfrestande to understandförstå stresspåfrestning,
bara nyligen har dom forskat i vad som
händer med kvinnor när vi är stressade,
05:30
only very recentlynyligen have they researchedforskat
what happenshänder to womenkvinnor when we're stressedbetonade,
och det visar sig att när
vi är stressade - kvinnor,
05:34
and it turnsvarv out
that when we're stressedbetonade -- womenkvinnor,
översvämmas våra kroppar av oxytocin.
05:38
our bodieskroppar get floodedöversvämmade by oxytocinoxytocin.
Det är ett må-bra, lugnande,
stressreducerande hormon.
05:42
WhichSom is a feel-goodmå-bra, calminglugnande,
stress-reducingstressreducerande hormonehormon.
Vilket också ökar när
vi är med våra väninnor.
05:45
WhichSom is alsoockså increasedökade
when we're with our womenkvinnor friendsvänner.
Jag tror att det är en anledning
till varför vi lever längre.
05:50
And I do think that's one reasonanledning
why we liveleva longerlängre.
Och jag tycker synd om män
eftersom de inte har det.
05:54
And I feel so baddålig for menmän
because they don't have that.
05:56
TestosteroneTestosteron in menmän
diminishesminskar the effectseffekter of oxytocinoxytocin.
Testosteron hos män
minskar effekten av oxytocin.
06:01
LTLT: Well, when you and I
and DollyDolly madegjord "9 to 5" ...
LT: Ja, när du och jag
och Dolly gjorde "9 till 5" ...
JF: Åh -
06:04
JFJF: Oh --
LT: Vi skrattade, det gjorde vi,
vi skrattade så mycket,
06:05
LTLT: We laughedskrattade, we did,
we laughedskrattade so much,
vi fann att vi hade så mycket
gemensamt och vi är så olika.
06:07
we foundhittades we had so much in commonallmänning
and we're so differentannorlunda.
06:10
Here she is, like HollywoodHollywood royaltyroyalty,
Här är hon, en Hollywoodkunglighet.
Jag är en tuff unge från Detroit,
06:12
I'm like a toughtuff kidunge from DetroitDetroit,
[Dolly] är en sydstatsunge
från en fattig stad i Tennessee,
06:14
[Dolly'sDollys] a SouthernSödra kidunge
from a poorfattig townstad in TennesseeTennessee,
och vi fann att vi var
så synkade som kvinnor,
06:18
and we foundhittades we were so in syncsynkronisera as womenkvinnor,
och vi måste ha -
06:22
and we mustmåste have --
vi skrattade - vi måste ha lagt till
åtminstone ett årtionde på våra liv.
06:23
we laughedskrattade -- we mustmåste have addedLagt till
at leastminst a decadeårtionde ontotill our lifespanslivslängder.
JF: Jag tror - vi korsade
benen en hel del.
06:29
JFJF: I think -- we sure
crossedkorsade our legsben a lot.
(Skratt)
06:32
(LaughterSkratt)
Om du förstår vad jag menar.
06:34
If you know what I mean.
LT: Jag tror att vi alla vet vad du menar.
06:37
LTLT: I think we all know what you mean.
(Skratt)
06:39
(LaughterSkratt)
PM: Du lägger till årtionden
på våra liv just nu.
06:41
PMPM: You're addingtillsats decadesårtionden
to our livesliv right now.
Så bland de böcker Jane skickade oss
för att läsa om kvinnlig vänskap
06:44
So amongbland the booksböcker that JaneJane
sentskickat us bothbåde to readläsa on femalekvinna friendshipvänskap
så var en av en kvinna som vi beundrar
mycket, syster Joan Chittister,
06:49
was one by a womankvinna we admirebeundra greatlymycket,
SisterSyster JoanJoan ChittisterChittister,
som sa om kvinnlig vänskap
06:53
who said about femalekvinna friendshipvänskap
att kvinnliga vänner
är inte bara en social handling,
06:55
that womenkvinnor friendsvänner
are not just a socialsocial actspela teater,
de är en andlig handling.
06:59
they're a spiritualandlig actspela teater.
Tänker ni på era vänner som andliga?
07:01
Do you think of your friendsvänner as spiritualandlig?
Lägger de till något andligt i era liv?
07:03
Do they addLägg till something
spiritualandlig to your livesliv?
LT: Andligt -jag tror absolut det.
07:06
LTLT: SpiritualAndliga -- I absolutelyabsolut think that.
Därför att - särskilt personer
som du känt en lång tid,
07:10
Because -- especiallyspeciellt people
you've knownkänd a long time,
personer du spenderat tid med -
07:13
people you've spentbringade time with --
jag kan se en andlig essens i dem,
07:14
I can see the spiritualandlig
essenceväsen insideinuti them,
07:17
the tendernessömhet, the vulnerabilitysårbarhet.
ömheten, sårbarheten.
Det finns faktiskt lite kärlek,
en del av kärlek i relationen.
07:22
There's actuallyfaktiskt kindsnäll of a love,
an elementelement of love in the relationshiprelation.
Jag ser liksom djupt in i din själ.
07:26
I just see deeplydjupt into your soulsjäl.
PM: Tror du det också, Jane -
07:30
PMPM: Do you think that, JaneJane --
LT: Men jag har speciella krafter.
07:31
LTLT: But I have specialsärskild powersbefogenheter.
JF: Ja, det finns alla sorters vänner.
07:34
JFJF: Well, there's all kindsslag of friendsvänner.
Det finns affärsvänner, och partyvänner,
07:36
There's businessföretag friendsvänner,
and partyfest friendsvänner,
07:38
I've got a lot of those.
jag har många av dem.
(Skratt)
07:40
(LaughterSkratt)
Men de oxytocin-producerande
vänskaperna har...
07:42
But the oxytocin-producingoxytocin-producerande
friendshipsvänskap have ...
De känns andliga eftersom det är
ett hjärta som öppnas, eller hur?
07:47
They feel spiritualandlig
because it's a hearthjärta openingöppning, right?
Du vet, vi är djupare. Och -
07:51
You know, we go deepdjup. And --
jag tycker jag ofta fäller tårar
med mina närmaste vänner.
07:54
I find that I shedskjul tearstårar a lot
with my intimateintima friendsvänner.
Inte för att jag är ledsen men eftersom
jag är rörd och inspirerad av dem.
08:01
Not because I'm sadledsen but because
I'm so touchedrörd and inspiredinspirerad by them.
LT: Och du vet att en av
er går bort snart.
08:06
LTLT: And you know one of you
is going to go soonsnart.
(Skratt)
08:09
(LaughterSkratt)
PM: Tja, vi är två här,
Lily, vem pratar du om?
08:14
PMPM: Well, two of us are sittingSammanträde here,
LilyLily, whichsom one are you talkingtalande about?
(Skratt)
08:19
(LaughterSkratt)
Och jag tycker ofta, när kvinnor
pratar om sin vänskap,
08:20
And I always think, when womenkvinnor
talk about theirderas friendshipsvänskap,
att män alltid ser lite mystifierade ut.
08:23
that menmän always look a little mystifiedförbryllad.
Vad är skillnaderna, tycker du,
08:26
What are the differencesskillnader, in your opinionåsikt,
mellan män vänskap och kvinnors vänskap?
08:29
betweenmellan menmän friendshipsvänskap
and womenkvinnor friendshipsvänskap?
JF: Det finns många skillnader,
08:32
JFJF: There's a lot of differenceskillnad,
och jag tror att vi måste ha
en hel del empati för män -
08:34
and I think we have to have
a lot of empathyempati for menmän --
(Skratt)
08:37
(LaughterSkratt)
som inte har det vi har.
08:38
that they don't have what we have.
Vilket kan vara anledningen
till att de dör tidigare.
08:43
WhichSom I think mayMaj be why they die soonerförr.
(Skratt)
08:45
(LaughterSkratt)
Jag har en hel del medlidande för män,
08:47
I have a lot of compassionmedlidande for menmän,
eftersom kvinnor, jag skojar inte, vi -
08:49
because womenkvinnor, no kiddingskojar, we --
kvinnors relationer, vår vänskap
går fullt ut, vi är djupare.
08:53
women'skvinnor relationshipsrelationer, our friendshipsvänskap
are fullfull disclosureavslöjande, we go deepdjup.
De är avslöjande.
08:59
They're revelatoryavslöjande.
Vi riskerar sårbarhet -
detta är något män inte gör.
09:01
We riskrisk vulnerabilitysårbarhet --
this is something menmän don't do.
Jag menar hur många gånger
har jag frågat dig "Var det där ok?"
09:06
I mean how manymånga timesgånger
have I askedfrågade you, "Am I doing OK?"
"Gjorde jag bort mig?"
09:09
"Did I really screwskruva up there?"
PM: Du är jättebra.
09:11
PMPM: You're doing great.
(Skratt)
09:13
(LaughterSkratt)
JF: Jag menar, vi frågar sådana frågor
09:14
JFJF: But I mean, we askfråga questionsfrågor like that
till våra väninnor,
09:17
of our womenkvinnor friendsvänner,
men män gör inte det.
09:18
and menmän don't.
Du vet, folk beskriver kvinnors
relationer som öga mot öga.
09:20
You know, people describebeskriva women'skvinnor
relationshipsrelationer as face-to-faceansikte mot ansikte,
medan männens vänskap
är mer sida vid sida.
09:24
whereasmedan men'sherr- friendshipsvänskap
are more side-by-sidesida vid sida.
LT: Jag menar, för det mesta
vill män inte visa sina känslor,
09:27
LTLT: I mean mostmest of the time
menmän don't want to revealavslöja theirderas emotionskänslor,
de vill gömma djupare känslor.
09:31
they want to burybegrava deeperdjupare feelingskänslor.
Jag menar, det är den
allmänna, vanliga tanken.
09:33
I mean, that's the generalallmän,
conventionalkonventionell thought.
De skulle hellre vara i sin mansgrotta
och se på en match eller slå golfbollar,
09:36
They would rathersnarare go off in theirderas man caveCave
and watch a gamespel or hitträffa golfgolf ballsbollar,
eller prata om sport,
eller jakt, eller bilar eller ha sex.
09:40
or talk about sportssporter,
or huntingjakt, or carsbilar or have sexsex.
Jag menar, det är den typ av -
det är ett mer manligt beteende.
09:45
I mean, it's just the kindsnäll of --
it's a more manlymanlig behaviorbeteende.
JF: Du menade -
LT: De talar om sex.
09:48
JFJF: You meantbetydde --
LTLT: They talk about sexsex.
Jag menade att de kanske har sex
09:51
I meantbetydde they mightmakt have sexsex
om de kunde få in någon
i sin mansgrotta att -
09:52
if they could get somebodynågon
in theirderas man caveCave to --
(Skratt)
09:55
(LaughterSkratt)
JF: Vet du något jag tycker
är mycket intressant -
09:58
JFJF: You know something, thoughdock,
that I find very interestingintressant --
och återigen, psykologer visste inte
om detta förrän ganska nyligen -
10:01
and again, psychologistspsykologer didn't know this
untilfram tills relativelyrelativt recentlynyligen --
är att män föds lika
relationsbenägna som kvinnor.
10:06
is that menmän are bornfödd everyvarje bitbit
as relationalrelationella as womenkvinnor are.
Om du ser filmer på
nyfödda pojkar och flickor,
10:09
If you look at filmsfilmer
of newbornnyfödda babybebis boyspojkar and girlsflickor,
så kommer du att se pojkarna,
som flickorna,
10:13
you'lldu kommer see the babybebis boyspojkar
just like the girlsflickor,
titta in i sina mammors ögon,
10:15
gazingGazing into theirderas mother'smors eyesögon,
du vet, de behöver detta
energiutbyte i en relation.
10:18
you know, needingbehöver that relationalrelationella
exchangeutbyta of energyenergi.
När mamman tittar bort,
kunde de se bestörtningen på barnet,
10:22
When the mothermor looksutseende away,
they could see the dismaybestörtning on the childbarn,
pojken började också gråta.
10:27
even the boypojke would crygråta.
10:28
They need relationshiprelation.
De behöver relationer.
Så frågan är varför,
när de blir äldre, detta ändras?
10:30
So the questionfråga is why,
as they growväxa olderäldre, does that changeByta?
Och svaret är patriarkalisk kultur,
10:34
And the answersvar is patriarchalpatriarkala culturekultur,
som säger till pojkar och unga män att,
10:37
whichsom sayssäger to boyspojkar and youngung menmän
att behöva en relation, att vara
känslosam med någon är flickaktigt.
10:40
that to be needingbehöver of relationshiprelation,
to be emotionalemotionell with someonenågon is girlygirly.
Att en riktig man frågar inte efter
vägvisningar eller uttrycker ett behov,
10:45
That a realverklig man doesn't askfråga
directionsvägbeskrivning or expressuttrycka a need,
de går inte till doktorn om de mår dåligt.
10:51
they don't go to doctorsdoktorer if they feel baddålig.
De ber inte om hjälp.
10:53
They don't askfråga for help.
Det finns ett citat som jag gillar,
10:55
There's a quoteCitat that I really like,
"Män är rädda för att 'vi'
raderar hans 'jag' ".
10:56
"MenMän fearrädsla that becomingpassande 'we''vi'
will eraseradera his 'I''I'."
Du vet, hans självkänsla.
11:01
You know, his sensekänsla of selfsjälv.
Medan kvinnors självkänsla
alltid har varit lite lös.
11:03
WhereasMedan women'skvinnor sensekänsla of selfsjälv
has always been kindsnäll of porousporös.
Men vårt 'vi' är vår räddare,
11:07
But our "we" is our savingsparande graceGrace,
Det är det som gör oss starka.
11:11
it's what makesgör us strongstark.
Det är inte att vi är bättre än män,
11:14
It's not that we're better than menmän,
11:15
we just don't have
our masculinitymanlighet to provebevisa.
vi har bara inte någon
manlighet att bevisa.
LT: Och, ja -
11:18
LTLT: And, well --
JF: Det är ett Gloria Steinem-citat.
11:19
JFJF: That's a GloriaGloria SteinemSteinem quoteCitat.
Så vi kan uttrycka vår mänsklighet -
LT: Jag vet vem Gloria Steinem är.
11:21
So we can expressuttrycka our humanitymänskligheten --
LTLT: I know who GloriaGloria SteinemSteinem is.
JF: Jag vet att du vet vem hon är,
men jag tycker det är en -
11:24
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
11:27
(LaughterSkratt)
(Skratt)
Nej, men det är ett bra citat, tycker jag.
11:29
No, but it's a great quoteCitat, I think.
11:31
We're not better than menmän, we just
don't have our masculinitymanlighet to provebevisa.
Vi är inte bättre än män, vi har bara
inte någon manlighet att bevisa.
Och det är verkligen viktigt.
11:35
And that's really importantViktig.
LT: Men män är så präglade av den kulturen
11:36
LTLT: But menmän are
so inculcatedinculcated in the culturekultur
att vara bekväm i mansväldet.
11:39
to be comfortablebekväm in the patriarchypatriarkatet.
Och vi måste göra så att
nånting förändras.
11:42
And we'vevi har got to make
something differentannorlunda happenhända.
JF: Kvinnors vänskap är
som en förnybar energikälla.
11:45
JFJF: Women'sKvinnors friendshipsvänskap
are like a renewableförnybar sourcekälla of powerkraft.
LT: Ja, det är det som är
spännande med detta ämne.
11:49
LTLT: Well, that's what's excitingspännande
about this subjectämne.
För att våra vänskaper -
11:52
It's because our friendshipsvänskap --
kvinnlig vänskap är bara
ett steg från vårt systerskap,
11:53
femalekvinna friendshipsvänskap
are just a hopHop to our sisterhoodsysterskap,
och systerskap kan vara
en mycket mäktig kraft,
11:58
and sisterhoodsysterskap can be
a very powerfulkraftfull forcetvinga,
att ge världen -
12:01
to give the worldvärld --
att göra den till det den bör vara -
12:03
to make it what it should be --
det som människor desperat behöver.
12:05
the things that humansmänniskor desperatelydesperat need.
PM: Det är därför vi pratar om det,
12:08
PMPM: It is why we're talkingtalande about it,
därför att kvinnors vänskap är,
som du sa, Jane,
12:10
because women'skvinnor friendshipsvänskap are,
12:12
as you said, JaneJane,
en förnyelsebar energikälla.
12:13
a renewableförnybar sourcekälla of powerkraft.
Så hur kan vi använda den kraften?
12:15
So how do we use that powerkraft?
JF: Tja, kvinnor är den snabbast
växande demografin i världen,
12:17
JFJF: Well, womenkvinnor are the fastestsnabbast growingväxande
demographicdemografisk in the worldvärld,
särskilt äldre kvinnor.
12:21
especiallyspeciellt olderäldre womenkvinnor.
Om vi utnyttjar den kraften,
så kan vi förändra världen.
12:22
And if we harnesssele our powerkraft,
we can changeByta the worldvärld.
Och gissa? Det behöver vi.
12:26
And guessgissa what? We need to.
(Applåder)
12:28
(ApplauseApplåder)
Och vi behöver göra det snart.
12:30
And we need to do it soonsnart.
Och en av de saker vi måste göra -
12:31
And one of the things
that we need to do --
och som kvinnor kan vi det -
12:34
and we can do it as womenkvinnor --
för det första, vi sätter
konsumentstandarder.
12:35
for one thing, we kindsnäll of setuppsättning
the consumerkonsument standardsstandarder.
Vi måste konsumera mindre.
12:38
We need to consumekonsumera lessmindre.
Vi i västvärlden behöver konsumera mindre,
12:41
We in the WesternWestern worldvärld
need to consumekonsumera lessmindre
när vi köper saker måste vi
köpa saker som tillverkas lokalt,
12:44
and when we buyköpa things, we need to
buyköpa things that are madegjord locallylokalt,
när vi köper mat måste vi köpa
mat som odlas lokalt.
12:47
when we buyköpa foodmat, we need to buyköpa foodmat
that's grownvuxen locallylokalt.
Vi är de som behöver hamna utanför nätet.
12:50
We are the onesettor
that need to get off the gridrutnät.
Vi måste göra oss
oberoende av fossila bränslen.
12:53
We need to make ourselvesoss själva
independentoberoende from fossilfossil fuelsbränslen.
Och dom fossila bränsleföretagen -
12:59
And the fossilfossil fuelbränsle companiesföretag --
som Exxon och Shell och dom skurkarna -
13:01
the ExxonsExxons and the ShellShell OilsOljor
and those baddålig guys --
för dom kommer
13:04
causeorsak they are --
att säga att vi inte kan göra det
utan att gå tillbaka till stenåldern.
13:05
are going to tell us that we can't do it
withoututan going back to the StoneSten AgeÅlder.
Du vet, att alternativen
inte finns där riktigt ännu,
13:09
You know, that the alternativesalternativ
just aren'tinte quiteganska there yetän,
och det är inte sant.
13:12
and that's not truesann.
Det finns länder i världen just nu
13:14
There are countriesländer in the worldvärld right now
som mest lever på förnybar energi
och det går jättebra.
13:16
that are livinglevande mostlyför det mesta on renewableförnybar
energyenergi and doing just fine.
Och de säger att om vi avvänjer
oss från fossila bränslen
13:19
And they tell us that if we do
weanavvänja ourselvesoss själva from fossilfossil fuelbränsle
så går vi tillbaka till stenåldern,
13:23
that we're going to be
back in the StoneSten AgeÅlder,
i själva verket, om vi börjar
använda förnybar energi,
13:25
and in factfaktum, if we beginBörja
to use renewableförnybar energyenergi,
och inte borrar i Arktis,
och inte borrar -
13:30
and not drillborra in the ArcticArktis,
and not drillborra --
LT: Oh boy.
13:32
LTLT: Oh, boypojke.
JF: Och inte borrar i Albertas tjärsand -
13:33
JFJF: And not drillborra
in the AlbertaAlberta tartjära sandssandstrand --
Precis.
13:35
Right.
att vi kommer att -
13:36
That we will be --
det kommer att bli mer demokrati,
fler jobb och mer välmående,
13:38
there will be more democracydemokrati
and more jobsjobb and more well-beingvälbefinnande,
och det är kvinnor som
kommer att leda vägen.
13:41
and it's womenkvinnor that are
going to leadleda the way.
LT: Kanske har vi styrkan att starta
en tredje våg av den feministiska rörelsen
13:43
LTLT: Maybe we have the momentumMomentum
to startStart a third-wavetredje-wave feministfeminist movementrörelse
med vårt systerskap runt hela världen,
13:48
with our sisterhoodsysterskap around the worldvärld,
med kvinnor som vi inte ser,
kvinnor vi kanske aldrig träffar,
13:50
with womenkvinnor we don't see,
womenkvinnor we mayMaj never meetträffa,
men vi går samman på det sättet,
13:53
but we joinansluta sig togethertillsammans that way,
därför att -
13:56
because --
Aristoteles sa -
13:57
AristotleAristoteles said --
de flesta -
13:59
mostmest people --
de flesta skulle dö utan manlig vänskap.
14:01
people would die withoututan malemanlig friendshipsvänskap.
Och det avgörande ordet här var "manlig".
14:04
And the operativeoperativa wordord here was "malemanlig."
Eftersom de trodde att vänskap
borde vara mellan jämlikar
14:07
Because they thought that friendshipsvänskap
should be betweenmellan equalsär lika med
och kvinnor ansågs inte lika -
14:10
and womenkvinnor were not consideredanses vara equallika --
JF: De trodde inte ens
vi hade själar, grekerna.
14:12
JFJF: They didn't think
we had soulssjälar even, the GreeksGrekerna.
LT: Nej, precis. Det visar dig
hur inskränkt Aristoteles var.
14:15
LTLT: No, exactlyexakt. That showsvisar you
just how limitedbegränsad AristotleAristoteles was.
(Skratt)
14:18
(LaughterSkratt)
Och vänta, nej, här är den bästa biten.
14:21
And wait, no, here'shär är the bestbäst partdel.
Du vet, män behöver kvinnor nu.
14:23
It's like, you know,
menmän do need womenkvinnor now.
Planeten behöver kvinnor.
14:27
The planetplanet needsbehov womenkvinnor.
Den amerikanska konstitutionen
behöver kvinnor.
14:29
The US ConstitutionKonstitutionen needsbehov womenkvinnor.
Vi är inte ens i konstitutionen.
14:31
We are not even in the ConstitutionKonstitutionen.
JF: Du pratar om jämbördesrätten.
14:34
JFJF: You're talkingtalande about
the EqualLika RightsRättigheter AmendmentÄndring.
LT: Precis.
14:37
LTLT: Right.
Domare Ginsburg sa något i stil med -
14:38
JusticeRättvisa GinsbergGinsberg said something like --
varje konstitution som skrivits
sedan slutet av andra världskriget
14:43
everyvarje constitutionkonstitution that's been writtenskriven
sincesedan the endslutet of WorldVärlden WarKriget IIII
har en bestämmelse som gjort
kvinnor till medborgare av lika resning,
14:47
includedinkluderad a provisiontillhandahållande that madegjord womenkvinnor
citizensmedborgare of equallika statureresning,
men inte vår.
14:52
but oursvår does not.
Så den är ett bra ställe att börja på.
14:54
So that would be a good placeplats to startStart.
Mycket, mycket mild -
14:56
Very, very mildmild --
14:58
JFJF: Right.
JF: Precis.
(Applåder)
14:59
(ApplauseApplåder)
Och jämställdhet, den är som en våg,
15:02
And genderkön equalityjämlikhet, it's like a tidetidvatten,
den skulle lyfta alla båtar,
inte bara kvinnor.
15:04
it would lifthiss all boatsbåtar, not just womenkvinnor.
15:06
PMPM: NeedingSom behöver newny roleroll modelsmodeller
on how to do that.
PM: Vi behöver nya förebilder
på hur man gör det.
15:09
How to be friendsvänner,
Hur man är som vänner,
hur vi tänker på vår makt på olika sätt,
15:10
how to think about our powerkraft
in differentannorlunda wayssätt,
som konsumenter,
15:13
as consumerskonsumenterna,
som världsmedborgare,
15:15
as citizensmedborgare of the worldvärld,
och det är det som gör Jane och Lily
15:16
and this is what makesgör JaneJane and LilyLily
till förebilder för hur
kvinnor kan vara vänner -
15:19
a roleroll modelmodell of how
womenkvinnor can be friendsvänner --
under en mycket lång tid,
15:21
for a very long time,
även om de ibland är oense.
15:23
and even if they occasionallyibland disagreeinstämmer inte alls.
Tack
15:25
Thank you.
Tack till er båda.
15:28
Thank you bothbåde.
(Applåder)
15:29
(ApplauseApplåder)
JF: Tack.
15:30
JFJF: ThanksTack.
LT: Tack.
15:35
LTLT: Thank you.
JF: Tack.
15:36
JFJF: Thank you.
(Applåder)
15:38
(ApplauseApplåder)
Translated by Jess Nilsson
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com