English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Jane Fonda a Lily Tomlin: Zábavná oslava dlhoročného priateľstva dvoch žien

Filmed:
2,970,225 views

Legendárna dvojica Jane Fondová a Lily Tomlinová sú priateľkami už desaťročia. V otvorenom, nežnom a rozsiahlom rozhovore s hostiteľkou Pat Mitchellovou spolu hovoria o dlhovekosti, feminizme, rozdieloch medzi mužskými a ženskými priateľstvami, o tom, čo to znamená žiť dobre a o úlohe ženy v budúcnosti našej planéty. „Ani neviem, čo by som si počala bez svojich priateliek,“ povedala Fondová. „Existujem preto, že mám svoje priateľky.“

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

Pat Mitchellová: Veľa som premýšľala
o ženskom priateľstve,
00:12
PatPat MitchellMitchell: So I was thinkingpremýšľanie
about femaleŽena friendshippriateľstvo a lot,
a mimochodom, tieto dve ženy,
00:15
and by the way, these two womenženy,
je mi cťou poznamenať,
00:18
I'm very honoredpoctený to say,
sú mojimi priateľkami už veľmi dlho.
00:19
have been my friendspriatelia
for a very long time, too.
Jane Fondová: Áno, sme.
00:22
JaneJane FondaFonda: Yes we have.
PM: Jedna z mnohých vecí, ktoré som sa
o ženskom priateľstve dočítala,
00:23
PMPM: And one of the things
that I readprečítať about femaleŽena friendshippriateľstvo
je niečo, čo povedal Cervantes.
00:27
is something that CervantesCervantes said.
Povedal: „O človeku“
00:28
He said, "You can tell
a lot about someoneniekto,"
v tomto prípade o žene,
00:32
in this casepúzdro a womanžena,
„môžete veľa povedať, na základe
spoločnosti, v ktorej sa zdržiava“.
00:33
"by the companyspoločnosť that she keepsudržuje."
Začnime –
00:35
So let's startštart with --
(smiech)
00:37
(LaughterSmiech)
JF: Máme veľký problém.
00:40
JFJF: We're in bigveľký troubleťažkosti.
Lily Tomlinová: Podaj mi
jednu z tých vôd,
00:41
LilyLily TomlinTomlin: HandRučné me one of those watersvody,
som veľmi vysušená.
00:43
I'm extremelynesmierne drysucho.
00:45
(LaughterSmiech)
(smiech)
JF: Mrháš naším časom.
00:53
JFJF: You're takingprevzatia up our time.
Máme veľmi obmedzený –
00:55
We have a very limitedobmedzený --
LT: Len byť vedľa nej zo mňa vysáva život.
00:56
LTLT: Just beingbytia with her
suckssucks the life out of me.
00:59
(LaughterSmiech)
(smiech)
JF: A to ste ešte nič nevideli.
01:02
JFJF: You ain'tnie je seenvidieť nothing yetešte.
V každom prípade – prepáč.
01:03
AnywayKaždopádne -- sorry.
01:05
PMPM: So tell me, what do you
look for in a friendpriateľ?
PM: Povedzte mi,
akých priateľov si hľadáte?
LT: Hľadám niekoho,
kto má zmysel pre zábavu,
01:09
LTLT: I look for someoneniekto
who has a sensezmysel of funzábava,
je smelý,
01:12
who'skto je audaciousaudacious,
pripravený, má názor
na vládnutie v krajine,
01:15
who'skto je forthcomingnadchádzajúce, who has politicspolitika,
kto má aspoň kúsoček vášne pre planétu,
01:18
who has even a smallmalý scrapšrot
of passionvášeň for the planetplanéta,
niekoho, kto je slušný,
má zmysel pre spravodlivosť
01:23
someoneniekto who'skto je decentslušné,
has a sensezmysel of justicespravodlivosť
a myslí si, že som dosť dobrá.
01:26
and who thinksmyslí I'm worthwhilehodnotný.
(smiech)
01:28
(LaughterSmiech)
(potlesk)
01:30
(ApplausePotlesk)
JF: Dnes ráno som uvažovala,
01:34
JFJF: You know, I was thinkingpremýšľanie this morningdopoludnia,
že ani neviem, čo by som robila
bez svojich priateliek.
01:36
I don't even know what I would do
withoutbez my womenženy friendspriatelia.
Pre mňa je to: „Mám priateľky, teda som.“
01:39
I mean it's, "I have my friendspriatelia,
thereforeteda I am."
LT: (smiech)
01:42
LTLT: (LaughterSmiech)
JF: Nie, tak to je.
01:43
JFJF: No, it's truepravdivý.
Som, pretože mám
svoje ženské priateľky. Ony –
01:45
I existexistovať because I have
my womenženy friendspriatelia. They --
A ty si jednou z nich.
01:48
You're one of them.
O tebe si nie som taká istá. Ony –
01:49
I don't know about you. But anywayv každom prípade --
(smiech)
01:51
(LaughterSmiech)
Ony mi dodávajú silu, robia ma múdrejšou,
01:52
You know, they make me strongersilnejší,
they make me smartermúdrejší,
odvážnejšou.
01:55
they make me braverodvážnejší.
Poklepú ma po pleci,
keď potrebujem usmerniť.
01:56
They tapkohútik me on the shoulderrameno when I mightsila
be in need of course-correctingihrisko-oprava.
A väčšina z nich je tiež
výrazne mladšia ako ja.
02:01
And mostväčšina of them are
a good dealobchod youngermladší than me, too.
Chápete? Myslím, že je to milé –
LT: Vďaka.
02:04
You know? I mean, it's nicepekný --
LTLT: Thank you.
(smiech)
02:06
(LaughterSmiech)
JF: Nie, s tebou tiež počítam,
lebo, vieš, –
02:09
JFJF: No, I do, I includezahrnúť you in that,
because listen, you know --
je milé mať sa s kým hrať
a od koho sa učiť,
02:12
it's nicepekný to have somebodyniekto still around
to playhrať with and learnučiť sa from
keď smeruješ ku koncu.
02:15
when you're gettingzískavanie towardk the endkoniec.
Blížim sa –
Ja tam budem skôr ako ty.
02:17
I'm approachingsa blíži --
I'll be there soonerskôr than you.
LT: Nie, ja som rada,
že starneme bok po boku.
02:19
LTLT: No, I'm gladrád to have you
parallelparalelné agingstarnutie alongsidePopri me.
(smiech)
02:22
(LaughterSmiech)
JF: Ukazujem ti cestu.
02:24
JFJF: I'm showingukazujúci you the way.
(smiech)
02:26
(LaughterSmiech)
LT: Áno, ukazuješ a ukazovala si.
02:27
LTLT: Well, you are and you have.
PM: Ako starneme
02:29
PMPM: Well, as we growrásť, pestovať olderstaršie,
a ako ideme rôznymi životnými cestami,
02:30
and as we go throughskrz
differentrozdielny kindsdruhy of life'sživot je journeyscesty,
čo robíte preto, aby ste udržali
priateľstvá vitálne a nažive?
02:33
what do you do to keep
your friendshipspriateľstvo vitalvitálny and alivenažive?
LT: Musíte veľa využívať –
02:38
LTLT: Well you have to use a lot of --
JF: Ona ma k sebe veľmi
nepozýva, to ti poviem.
02:39
JFJF: She doesn't invitevyzvať me over much,
I'll tell you that.
LT: Musíte veľa využívať sociálne siete –
02:42
LTLT: I have to use a lot of socialsociálny mediamédiá --
Teraz buď ticho. Takže –
02:44
You be quiettichý now. And so --
(smiech)
02:46
(LaughterSmiech)
LT: Prechádzam si emaily a smsky
02:48
LTLT: And I look throughskrz my emailse-maily,
I look throughskrz my textsTexty
a hľadám svojich priateľov,
02:51
to find my friendspriatelia,
aby som im čo najskôr odpovedala,
02:52
so I can answerodpoveď them
as quicklyrýchlo as possiblemožný,
pretože viem, že potrebujú moju radu.
02:54
because I know they need my counselprávny zástupca.
(smiech)
02:57
(LaughterSmiech)
Potrebujú moju podporu,
03:00
They need my supportpodpora,
pretože väčšina sú spisovatelia,
aktivisti alebo herci,
03:01
because mostväčšina of my friendspriatelia
are writersspisovatelia, or activistsaktivisti, or actorsherci,
a ty si všetko z toho...
03:04
and you're all threetri ...
a ešte veľa iných opisných viet,
03:05
and a long stringpovrázok
of other descriptivepopisné phrasesfrázy,
a chcem sa k vám dostať čo najskôr,
03:09
and I want to get to you
as soončoskoro as possiblemožný,
chcem, aby ste vedeli, že som tu pre vás.
03:13
I want you to know that I'm there for you.
JF: Používaš smajlíkov?
03:15
JFJF: Do you do emojisEmojis?
LT: Oh...
JF: Nie?
03:17
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
LT: To je zahanbujúce.
JF: Ja mám smajlíkov rada.
03:19
LTLT: That's embarrassingtrápne.
JFJF: I'm really into emojisEmojis.
LT: Nie, ja to vyhláskujem –
03:21
LTLT: No, I spellkúzlo out my --
svoju radosť, blahoželania a smútok
03:23
I spellkúzlo out my wordsslová of happinessšťastie
and congratulationsblahoželanie,
opisujem celým slovom.
03:27
and sadnesssmútok.
JF: Napíšeš to rovno –
03:29
JFJF: You spellkúzlo it right out --
LT: Každé jedno písmeno.
03:30
LTLT: I spellkúzlo it, everykaždý letterpísmeno.
(smiech)
03:32
(LaughterSmiech)
JF: Taký puritán.
03:33
JFJF: SuchTakéto a puristpuristický.
Ako starnem,
03:35
You know, as I've gottendostali olderstaršie,
pochopila som dôležitosť priateľstiev,
03:37
I've understoodchápať more
the importancedôležitosť of friendshipspriateľstvo,
takže sa snažím
03:40
and so, I really make an effortsnaha
byť iniciatívna a organizovať stretnutia,
nenechať uplynúť príliš veľa času.
03:42
to reachdosah out and make playhrať datesdátumy --
not let too much time go by.
Veľa čítam,
03:46
I readprečítať a lot
a ako Lily vie,
03:48
so, as LilyLily knowsvie all too well,
knihy, ktoré sa mi páčia,
posielam svojim priateľom.
03:50
my booksknihy that I like,
I sendodoslať to my friendspriatelia.
LT: Keď sme sa dozvedeli,
že tu dnes budeme,
03:52
LTLT: When we knewvedel we would be here todaydnes
03:54
you sentodoslané me a lot of booksknihy
about womenženy, femaleŽena friendshipspriateľstvo,
poslala si mi veľa kníh o ženách,
ženskom priateľstve,
a bola som prekvapená z toľkých kníh,
03:56
and I was so surprisedprekvapený
to see how manyveľa booksknihy,
z toho ako veľa výskumu
sa nedávno spravilo –
04:00
how much researchvýskum
has been donehotový recentlynedávno --
JF: A bola si vďačná?
LT: Bola som vďačná.
04:02
JFJF: And were you gratefulvďačný?
LTLT: I was gratefulvďačný.
(smiech)
04:05
(LaughterSmiech)
PM: A –
04:10
PMPM: And --
LT: Počkaj, je to veľmi dôležité,
lebo toto je ďalším príkladom,
04:11
LTLT: Wait, no, it's really importantdôležitý
because this is anotherďalší examplepríklad
ako sú ženy prehliadané,
odsunuté bokom, opomínané.
04:14
of how womenženy are overlookedprehliadol,
put asidestranou, marginalizedna okraji.
Veľmi málo výskumu bolo o nás,
04:18
There's been very little
researchvýskum donehotový on us,
aj keď sme sa ponúkali toľkokrát.
04:21
even thoughhoci we volunteereddobrovoľník lots of timesdoba.
JF: To určite.
04:23
JFJF: That's for sure.
(smiech)
04:24
(LaughterSmiech)
LT: Je to veľmi vzrušujúce
a bude vás to zaujímať.
04:26
LTLT: This is really excitingvzrušujúce,
and you all will be interestedzáujem in this.
Lekárska fakulta na Harvarde
štúdiou dokázala,
04:30
The HarvardHarvard MedicalLekárske SchoolŠkola studyštudovať has shownzobrazené
že ženy, ktoré majú
blízke priateľstvá so ženami,
04:32
that womenženy who have
closeZavrieť femaleŽena friendshipspriateľstvo
sú menej náchylné na vývojové poruchy –
04:37
are lessmenej likelypravdepodobný to developvypracovať impairmentspostihnutie --
fyzické poruchy ako dôsledok starnutia,
04:40
physicalfyzický impairmentspostihnutie as they ageVek,
a pravdepodobne budú žiť
oveľa vitálnejšie, vzrušujúcejšie –
04:42
and they are likelypravdepodobný to be seenvidieť
to be livingžijúci much more vitalvitálny, excitingvzrušujúce --
JF: A dlhšie –
04:48
JFJF: And longerdlhšie --
LT: Radostnejšie životy.
04:49
LTLT: JoyfulRadostné livesživoty.
JF: Žijeme o päť rokov dlhšie ako muži.
04:50
JFJF: We livežiť fivepäť yearsleta longerdlhšie than menmuži.
LT: Myslím, že radšej
vymením roky za radosť.
04:52
LTLT: I think I'd tradeobchod the yearsleta for joypotešenie.
04:54
(LaughterSmiech)
(smiech)
LT: Ale najdôležitejšie je, že zistili –
04:58
LTLT: But the mostväčšina importantdôležitý
partčasť is they foundnájdených --
výsledky boli také
vzrušujúce a presvedčivé –
05:01
the resultsvýsledok were so excitingvzrušujúce
and so conclusivepresvedčivé --
výskumníci zistili,
05:04
the researchersvedci foundnájdených
že nemať blízke ženské priateľky
je škodlivé pre vaše zdravie
05:06
that not havingmajúce closeZavrieť femaleŽena friendspriatelia
is detrimentalškodlivé to your healthzdravie,
v takej miere ako fajčenie alebo nadváha.
05:12
as much as smokingfajčenie or beingbytia overweightNadváha.
JF: A ešte niečo –
05:15
JFJF: And there's something elseinak, too --
LT: Svoju časť som povedala –
05:17
LTLT: I've said my partčasť, so ...
(smiech)
05:18
(LaughterSmiech)
JF: Ok, tak si vypočujte moju časť,
pretože sú tam ďalšie veci.
05:19
JFJF: OK, well, listen to my partčasť,
because there's an additionalĎalšie thing.
Pretože počas rokov, dekád,
05:23
Because they only --
for yearsleta, decadesdesaťročia --
študovali len mužov,
keď sa pokúšali pochopiť stres,
05:25
they only researchedskúmal menmuži when they
were tryingsnažia to understandrozumieť stressstres,
a len nedávno študovali, čo sa deje
nám ženám, keď sme v strese,
05:30
only very recentlynedávno have they researchedskúmal
what happensdeje to womenženy when we're stressedzdôraznil,
a ukázalo sa, že keď sme v strese my ženy,
05:34
and it turnszákruty out
that when we're stressedzdôraznil -- womenženy,
naše telá sú zaplavené oxytocínom.
05:38
our bodiesorgány get floodedzaplavené by oxytocinoxytocín.
To je hormón, ktorý zlepšuje náladu,
upokojuje a znižuje stres.
05:42
WhichKtoré is a feel-gooddobrý pocit, calmingupokojenie,
stress-reducingznižovanie stresu hormonehormón.
A ktorého množstvo sa nám zvýši,
keď sme s priateľkami.
05:45
WhichKtoré is alsotaktiež increasedzvýšená
when we're with our womenženy friendspriatelia.
A ja si myslím, že je to jeden
z dôvodov, prečo žijeme dlhšie.
05:50
And I do think that's one reasondôvod
why we livežiť longerdlhšie.
A je mi ľúto mužov,
pretože u nich to tak nefunguje.
05:54
And I feel so badzlý for menmuži
because they don't have that.
Testosterón u mužov
znižuje efekty oxytocínu.
05:56
TestosteroneTestosterón in menmuži
diminishesznižuje the effectsúčinky of oxytocinoxytocín.
LT: Keď sme ty, ja a Dolly
natáčali „Od 9 do 5“...
06:01
LTLT: Well, when you and I
and DollyDolly madevyrobený "9 to 5" ...
JF: Och –
06:04
JFJF: Oh --
LT: Toľko sme sa nasmiali,
06:05
LTLT: We laughedzasmiala, we did,
we laughedzasmiala so much,
zistili sme, že máme toľko spoločného,
aj keď sme také rozdielne.
06:07
we foundnájdených we had so much in commonobyčajný
and we're so differentrozdielny.
06:10
Here she is, like HollywoodHollywood royaltylicenčných poplatkov,
Ona je hollywoodska modrá krv,
ja som drsné decko z Detroitu,
06:12
I'm like a toughhúževnatý kiddieťa from DetroitDetroit,
[Dolly] je južanka z chudobného
mestečka v Tennessee,
06:14
[Dolly'sDolly je] a SouthernJužné kiddieťa
from a poorchudobný townmesto in TennesseeTennessee,
a zistili sme, že sme
úplne zosúladené ako ženy,
06:18
and we foundnájdených we were so in syncsynchronizovať as womenženy,
a muselo nám to –
06:22
and we mustmusieť have --
toľko sme sa nasmiali – muselo nám to
pridať aspoň desať rokov života.
06:23
we laughedzasmiala -- we mustmusieť have addedpridaný
at leastnajmenej a decadedesaťročia ontona our lifespansdĺžka života.
JF: Myslím – často sme až krížili nohy.
06:29
JFJF: I think -- we sure
crossedskrížené our legsnohy a lot.
(smiech)
06:32
(LaughterSmiech)
Ak viete, čo tým myslím.
06:34
If you know what I mean.
LT: Myslím, že všetci vieme,
čo tým myslíš.
06:37
LTLT: I think we all know what you mean.
(smiech)
06:39
(LaughterSmiech)
PM: Aj teraz pridávate
desiatky rokov do našich životov.
06:41
PMPM: You're addingpridanie decadesdesaťročia
to our livesživoty right now.
Medzi knihami o ženskom priateľstve,
ktoré nám Jane poslala,
06:44
So amongmedzi the booksknihy that JaneJane
sentodoslané us bothoboje to readprečítať on femaleŽena friendshippriateľstvo
bola jedna od ženy, ktorú veľmi
obdivujeme, sestra Joan Chittister,
06:49
was one by a womanžena we admireobdivovať greatlyznačne,
SisterSestra JoanJoan ChittisterChittister,
ktorá o ženskom priateľstve povedala,
06:53
who said about femaleŽena friendshippriateľstvo
že ženské priateľsvá
nie sú len spoločenským aktom,
06:55
that womenženy friendspriatelia
are not just a socialsociálny actakt,
sú aj duchovným aktom.
06:59
they're a spiritualduchovný actakt.
Myslíte si o vašich priateľkách,
že sú spirituálne?
07:01
Do you think of your friendspriatelia as spiritualduchovný?
07:03
Do they addpridať something
spiritualduchovný to your livesživoty?
Pridávajú do vášho života niečo duchovné?
LT: Spirituálne – úplne s tým súhlasím.
07:06
LTLT: SpiritualDuchovný -- I absolutelyabsolútne think that.
Pretože, obzvlášť v ľuďoch,
ktorých poznáš dlhý čas,
07:10
Because -- especiallyobzvlášť people
you've knownznámy a long time,
a s ktorými si strávila čas,
07:13
people you've spentstrávil time with --
vidím spirituálnu esenciu,
ktorá je v nich,
07:14
I can see the spiritualduchovný
essenceesencie insidevnútri them,
jemnosť a zraniteľnosť.
07:17
the tendernessNeha, the vulnerabilityzraniteľnosť.
Je to vlastne láska,
zložka lásky vo vzťahu.
07:22
There's actuallyvlastne kinddruh of a love,
an elementelement of love in the relationshipsúvislosť.
Vidím hlboko do tvojej duše.
07:26
I just see deeplyhlboko into your soulduše.
PM: Aj ty to tak vidíš Jane –
07:30
PMPM: Do you think that, JaneJane --
LT: Ale ja mám špeciálne schopnosti.
07:31
LTLT: But I have specialšpeciálna powerssily.
JF: Sú rôzne typy priateľstiev.
07:34
JFJF: Well, there's all kindsdruhy of friendspriatelia.
Pracovní priatelia, párty priatelia,
07:36
There's businessobchodné friendspriatelia,
and partyvečierok friendspriatelia,
tých mám veľa.
07:38
I've got a lot of those.
(smiech)
07:40
(LaughterSmiech)
Ale oxytocín produkujúce
priateľstvá majú...
07:42
But the oxytocin-producingpodnik vyrábajúci oxytocín
friendshipspriateľstvo have ...
Cítiť v nich to spirituálne,
pretože nám otvárajú srdcia, však?
07:47
They feel spiritualduchovný
because it's a heartSrdce openingotváracia, right?
Ideme do hĺbky. A –
07:51
You know, we go deephlboký. And --
Zisťujem, že so svojimi blízkymi
priateľkami často plačem.
07:54
I find that I shedprístrešok tearsslzy a lot
with my intimateintímne friendspriatelia.
Nie preto, že by som bola nešťastná,
ale som nimi tak dotknutá a inšpirovaná.
08:01
Not because I'm sadsmutný but because
I'm so toucheddojatý and inspiredinšpirovaný by them.
LT: A vieš, že jedna z vás čoskoro odíde.
08:06
LTLT: And you know one of you
is going to go soončoskoro.
(smiech)
08:09
(LaughterSmiech)
PM: Dve z nás sú tu teraz, Lily,
o ktorej z nás hovoríš?
08:14
PMPM: Well, two of us are sittingsediaci here,
LilyLily, whichktorý one are you talkingrozprávanie about?
(smiech)
08:19
(LaughterSmiech)
Myslím, že keď ženy hovoria
o svojich priateľstvách,
08:20
And I always think, when womenženy
talk about theirich friendshipspriateľstvo,
muži často vyzerajú trochu zmätení.
08:23
that menmuži always look a little mystifiedzmätený.
Čo sú podľa vás rozdiely
08:26
What are the differencesrozdiely, in your opinionmienky,
medzi mužskými a ženskými priateľstvami?
08:29
betweenmedzi menmuži friendshipspriateľstvo
and womenženy friendshipspriateľstvo?
JF: Je tam mnoho rozdielov,
08:32
JFJF: There's a lot of differencerozdiel,
a myslím si, že musíme s mužmi
veľa súcitiť –
08:34
and I think we have to have
a lot of empathyempatia for menmuži --
(smiech)
08:37
(LaughterSmiech)
lebo nemajú to, čo my.
08:38
that they don't have what we have.
Čo môže byť dôvodom, prečo zomierajú skôr.
08:43
WhichKtoré I think maysmieť be why they diezomrieť soonerskôr.
(smiech)
08:45
(LaughterSmiech)
Mám s mužmi veľký súcit,
08:47
I have a lot of compassionsúcit for menmuži,
pretože ženy, bez srandy –
08:49
because womenženy, no kiddingsrandu, we --
ženské vzťahy a priateľstvá sú
plné odhalení, ideme do hĺbky.
08:53
women'sdámske relationshipsvzťahy, our friendshipspriateľstvo
are fullplne disclosurezverejnenie, we go deephlboký.
Veľa odhaľujú.
08:59
They're revelatoryobjavný.
Riskujeme zraniteľnosť –
to je niečo, čo muži nerobia.
09:01
We riskriskovať vulnerabilityzraniteľnosť --
this is something menmuži don't do.
Koľko krát som sa ťa spýtala:
„Ako mi to ide?“
09:06
I mean how manyveľa timesdoba
have I askedspýtal you, "Am I doing OK?"
„Nepokazila som to?“
09:09
"Did I really screwskrutka up there?"
PM: Ide ti to fantasticky.
09:11
PMPM: You're doing great.
(smiech)
09:13
(LaughterSmiech)
JF: Pýtame sa takéto a podobné otázky
09:14
JFJF: But I mean, we askopýtať sa questionsotázky like that
svojich priateliek, muži to nerobia.
09:17
of our womenženy friendspriatelia,
09:18
and menmuži don't.
09:20
You know, people describepopísať women'sdámske
relationshipsvzťahy as face-to-facetvárou v tvár,
Ženské vzťahy sú tvárou v tvár,
zatiaľ čo mužské sú skôr bok po boku.
09:24
whereaskdežto men'spánske friendshipspriateľstvo
are more side-by-sideside-by-side.
LT: Muži väčšinou neodhaľujú svoje emócie,
09:27
LTLT: I mean mostväčšina of the time
menmuži don't want to revealodhaliť theirich emotionsemócie,
hlbšie pocity chcú potlačiť.
09:31
they want to burypochovať deeperhlbšie feelingscity.
Je to všeobecná, obvyklá myšlienka.
09:33
I mean, that's the generalvšeobecný,
conventionalkonvenčné thought.
Radšej pôjdu do svojích brlohov
pozerať futbal alebo hrať golf,
09:36
They would rathertrochu go off in theirich man cavejaskyňa
and watch a gamehra or hithit golfgolf ballslopty,
preberať šport, poľovačku,
autá alebo sexovať.
09:40
or talk about sportsšportové,
or huntingpoľovníctvo, or carscars or have sexsex.
Je to skôr mužský typ správania.
09:45
I mean, it's just the kinddruh of --
it's a more manlymužný behaviorsprávanie.
JF: Myslela si –
LT: Rozprávajú sa o sexe.
09:48
JFJF: You meantznamenalo --
LTLT: They talk about sexsex.
Myslela som, že majú sex,
09:51
I meantznamenalo they mightsila have sexsex
ak niekoho dostanú do svojho brlohu –
09:52
if they could get somebodyniekto
in theirich man cavejaskyňa to --
(smiech)
09:55
(LaughterSmiech)
JF: Ale vieš, čo mi príde zaujímavé,
09:58
JFJF: You know something, thoughhoci,
that I find very interestingzaujímavý --
a znova, psychológovia to
až donedávna netušili –
10:01
and again, psychologistspsychológovia didn't know this
untilkým relativelypomerne recentlynedávno --
že muži sa rodia rovnako
vzťahoví ako ženy.
10:06
is that menmuži are bornnarodený everykaždý bittrocha
as relationalVzťahové as womenženy are.
Ak si pozriete videá novorodencov,
chlapcov a dievčat,
10:09
If you look at filmsfilmy
of newbornnovorodenca babydieťa boyschlapci and girlsdievčatá,
uvidíte, že chlapci rovnako ako dievčatá
10:13
you'llbudete see the babydieťa boyschlapci
just like the girlsdievčatá,
hľadia matke do očí,
10:15
gazingPozerám into theirich mother'smatky eyesoči,
potrebujú tú výmenu energie.
10:18
you know, needingpotrebujú that relationalVzťahové
exchangevýmena of energyenergie.
Keď matka pohľad odvráti,
na dieťati je vidieť zdesenie,
10:22
When the mothermatka looksvzhľad away,
they could see the dismayzdesenie on the childdieťa,
aj chlapci začnú plakať.
10:27
even the boychlapec would cryvýkrik.
Potrebujú vzťah.
10:28
They need relationshipsúvislosť.
A otázka je, prečo sa to zmení
počas dospievania?
10:30
So the questionotázka is why,
as they growrásť, pestovať olderstaršie, does that changezmena?
A odpoveď je, že v dôsledku
patriarchálnej kultúry,
10:34
And the answerodpoveď is patriarchalpatriarchálne culturekultúra,
ktorá chlapcom a mladým mužom hovorí,
10:37
whichktorý sayshovorí to boyschlapci and youngmladý menmuži
že potrebovať vzťahy
a byť emocionálny je dievčenské.
10:40
that to be needingpotrebujú of relationshipsúvislosť,
to be emotionalcitový with someoneniekto is girlydievčenskú.
Skutoční muži si nepýtajú inštrukcie
a neprejavujú potreby,
10:45
That a realskutočný man doesn't askopýtať sa
directionsinštrukcie or expressexpresné a need,
nejdú k doktorovi, keď sa cítia zle.
10:51
they don't go to doctorslekári if they feel badzlý.
Nežiadajú o pomoc.
10:53
They don't askopýtať sa for help.
Jeden citát, ktorý sa mi
veľmi páči, hovorí:
10:55
There's a quotecitovať that I really like,
10:56
"MenMuži fearstrach that becomingslušivý 'we'"my"
will erasevymazať his 'I'"I"."
„Muži sa obávajú, že 'my',
vymaže jeho 'ja'.“
Jeho vnímanie seba.
11:01
You know, his sensezmysel of selfsám.
Zatiaľ čo ženské vnímanie seba
bolo vždy trochu deravé.
11:03
WhereasKeďže women'sdámske sensezmysel of selfsám
has always been kinddruh of porousporézny.
Ale naše „my“ je našou spásou,
11:07
But our "we" is our savingsporenia graceGrace,
robí nás silnejšími.
11:11
it's what makesznačky us strongsilný.
Nie sme lepšie ako muži,
11:14
It's not that we're better than menmuži,
len nemusíme dokazovať našu mužnosť.
11:15
we just don't have
our masculinitymužnosti to provedokázať.
LT: A tak –
11:18
LTLT: And, well --
JF: To bol citát Glorie Steinem.
11:19
JFJF: That's a GloriaGloria SteinemSteinem quotecitovať.
Takže môžeme vyjadriť našu ľudskosť –
LT: Viem, kto je Gloria Steinem.
11:21
So we can expressexpresné our humanityľudskosť --
LTLT: I know who GloriaGloria SteinemSteinem is.
JF: Viem, že vieš, kto to je,
ale myslím si –
11:24
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
(smiech)
11:27
(LaughterSmiech)
Myslím si, že je to dobrý citát.
11:29
No, but it's a great quotecitovať, I think.
Nie sme lepšie ako muži,
len nemusíme dokazovať našu mužnosť.
11:31
We're not better than menmuži, we just
don't have our masculinitymužnosti to provedokázať.
To je veľmi dôležité.
11:35
And that's really importantdôležitý.
LT: Ale je to vštepené v kultúre,
11:36
LTLT: But menmuži are
so inculcatedvštepovať in the culturekultúra
muži sú spokojní s patriarchátom.
11:39
to be comfortablekomfortné in the patriarchypatriarchát.
A my musíme docieliť, aby nastala zmena.
11:42
And we'vemy máme got to make
something differentrozdielny happenstať sa.
JF: Ženské priateľstvá sú ako
obnoviteľné zdroje energie.
11:45
JFJF: Women'sDámske friendshipspriateľstvo
are like a renewableobnoviteľný sourcezdroj of powermoc.
LT: To je to, čo je na tom zaujímavé.
11:49
LTLT: Well, that's what's excitingvzrušujúce
about this subjectpredmet.
To preto, že naše priateľstvá –
11:52
It's because our friendshipspriateľstvo --
ženské priateľstvá sú len
na skok od sesterstva
11:53
femaleŽena friendshipspriateľstvo
are just a hophop to our sisterhoodSesterstvo,
a sesterstvo môže byť veľmi mocná sila,
11:58
and sisterhoodSesterstvo can be
a very powerfulmocný forcesila,
ktorá dáva svetu –
12:01
to give the worldsvet --
robí ho tým, čím by mal byť –
12:03
to make it what it should be --
to, čo ľudstvo zúfalo potrebuje.
12:05
the things that humansľudia desperatelyzúfalo need.
PM: Preto o tom hovoríme,
12:08
PMPM: It is why we're talkingrozprávanie about it,
pretože ženské priateľstvá sú,
12:10
because women'sdámske friendshipspriateľstvo are,
ako si povedala, Jane,
12:12
as you said, JaneJane,
obnoviteľným zdrojom energie.
12:13
a renewableobnoviteľný sourcezdroj of powermoc.
12:15
So how do we use that powermoc?
Ako tú energiu vieme využiť?
JF: Ženy sú najrýchlejšie rastúcou
demografickou skupinou,
12:17
JFJF: Well, womenženy are the fastestnajrýchlejší growingrastúce
demographicdemografický in the worldsvet,
obzvlášť staršie ženy.
12:21
especiallyobzvlášť olderstaršie womenženy.
A ak využijeme našu silu,
môžeme zmeniť svet.
12:22
And if we harnesspostroj our powermoc,
we can changezmena the worldsvet.
A hádajte čo? My musíme.
12:26
And guesshádať what? We need to.
12:28
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
A musíme to spraviť čoskoro.
12:30
And we need to do it soončoskoro.
12:31
And one of the things
that we need to do --
A jedna z vecí, ktoré musíme spraviť –
a ako ženy to môžeme spraviť –
12:34
and we can do it as womenženy --
určitým spôsobom nastavujeme
spotrebiteľské štandardy.
12:35
for one thing, we kinddruh of setsada
the consumerspotrebiteľ standardsštandardy.
12:38
We need to consumekonzumovať lessmenej.
Musíme spotrebúvať menej.
My, v západnom svete,
musíme spotrebúvať menej
12:41
We in the WesternWestern worldsvet
need to consumekonzumovať lessmenej
a keď nakupujeme, musíme
nakupovať lokálne produkty,
12:44
and when we buykúpiť things, we need to
buykúpiť things that are madevyrobený locallylokálne,
musíme nakupovať potraviny
dopestované lokálne.
12:47
when we buykúpiť foodjedlo, we need to buykúpiť foodjedlo
that's growndospelý locallylokálne.
My sme tí, ktorí sa potrebujú
odpojiť zo siete.
12:50
We are the onesones
that need to get off the gridmriežka.
Musíme sa stať nezávislými
od fosílnych palív.
12:53
We need to make ourselvesmy sami
independentnezávislý from fossilfosílne fuelspaliva.
A spoločností, ktoré ich predávajú –
12:59
And the fossilfosílne fuelpalivo companiesspoločnosti --
ako Exxon a Shell a podobných darebákov –
13:01
the ExxonsExxons and the ShellShell OilsOleje
and those badzlý guys --
pretože sú –
13:04
causepríčina they are --
ktorí nám povedia, že bez nich
sa vrátime do doby kamennej.
13:05
are going to tell us that we can't do it
withoutbez going back to the StoneKameň AgeVek.
Že alternatívy zatiaľ nie sú dosť dobré,
13:09
You know, that the alternativesalternatívy
just aren'tnie sú quitecelkom there yetešte,
ale to nie je pravda.
13:12
and that's not truepravdivý.
Existujú krajiny, ktoré už teraz
13:14
There are countrieskrajiny in the worldsvet right now
využívajú hlavne obnoviteľné zdroje
energie a darí sa im celkom dobre.
13:16
that are livingžijúci mostlyväčšinou on renewableobnoviteľný
energyenergie and doing just fine.
Hovoria nám, že ak sa odpútame
od fosílnych palív,
13:19
And they tell us that if we do
weanodstaviť ourselvesmy sami from fossilfosílne fuelpalivo
vrátime sa do doby kamennej,
13:23
that we're going to be
back in the StoneKameň AgeVek,
ale v skutočnosti, ak začneme
využívať obnoviteľnú energiu,
13:25
and in factskutočnosť, if we beginzačať
to use renewableobnoviteľný energyenergie,
a nie vŕtať v Arktíde –
13:30
and not drillvŕtačka in the ArcticArktída,
and not drillvŕtačka --
LT: Ó áno.
13:32
LTLT: Oh, boychlapec.
JF: A nebudeme ťažiť
ropné piesky v Alberte.
13:33
JFJF: And not drillvŕtačka
in the AlbertaAlberta tartar sandspiesky --
Správne.
13:35
Right.
Tak budeme –
13:36
That we will be --
bude väčšia demokracia,
viac práce a viac blahobytu,
13:38
there will be more democracydemokracia
and more jobspracovných miest and more well-beingzdar,
a sú to ženy, ktoré nás povedú.
13:41
and it's womenženy that are
going to leadolovo the way.
LT: Možno máme dostatočnú silu na začatie
tretej vlny feministického hnutia
13:43
LTLT: Maybe we have the momentumspád
to startštart a third-wavetretej vlny feministfeminista movementpohyb
s našimi sestrami po celom svete,
13:48
with our sisterhoodSesterstvo around the worldsvet,
so ženami, ktoré nevidíme,
ktoré možno nikdy nestretneme,
13:50
with womenženy we don't see,
womenženy we maysmieť never meetzísť,
ale toto nás spája,
13:53
but we joinpripojiť togetherspolu that way,
pretože –
13:56
because --
Aristoteles povedal –
13:57
AristotleAristoteles said --
väčšina ľudí –
13:59
mostväčšina people --
ľudia by vymreli
bez mužských priateľstiev.
14:01
people would diezomrieť withoutbez maleMuž friendshipspriateľstvo.
A kľúčové slovo tu bolo „mužských“.
14:04
And the operativeoperatívne wordslovo here was "maleMuž."
Pretože verili, že priateľstvo musí byť
medzi seberovnými
14:07
Because they thought that friendshipspriateľstvo
should be betweenmedzi equalsrovná
a ženy neboli považované za rovnocenné –
14:10
and womenženy were not consideredpovažovaná equalrovný --
JF: Gréci si mysleli, že nemáme dušu.
14:12
JFJF: They didn't think
we had soulsduše even, the GreeksGréci.
LT: Presne tak. To len ukazuje,
aký obmedzený Aristoteles bol.
14:15
LTLT: No, exactlypresne. That showsrelácie you
just how limitedobmedzený AristotleAristoteles was.
(smiech)
14:18
(LaughterSmiech)
Ale počkajte, najlepšia časť.
14:21
And wait, no, here'stady the bestnajlepší partčasť.
Ale teraz muži potrebujú ženy.
14:23
It's like, you know,
menmuži do need womenženy now.
Zem potrebuje ženy.
14:27
The planetplanéta needspotreby womenženy.
Ústava Spojených štátov potrebuje ženy.
14:29
The US ConstitutionÚstava needspotreby womenženy.
My dokonca nie sme ani v ústave.
14:31
We are not even in the ConstitutionÚstava.
JF: Myslíš dodatok o rovnosti práv.
14:34
JFJF: You're talkingrozprávanie about
the EqualRovnosť RightsPráva AmendmentPozmeňujúci a doplňujúci návrh.
LT: Presne.
14:37
LTLT: Right.
Sudkyňa Ginsbergová povedala čosi ako –
14:38
JusticeSpravodlivosť GinsbergGinsberg said something like --
každá ústava napísaná
po druhej svetovej vojne
14:43
everykaždý constitutionústava that's been writtenpísaný
sinceod tej doby the endkoniec of WorldSvet WarVojna IIII
obsahuje časť, ktorá stavia ženy
na rovnakú úroveň ako mužov,
14:47
includedzahrnuté a provisionustanovenia that madevyrobený womenženy
citizensobčania of equalrovný staturepostavy,
ale naša nie.
14:52
but oursnaše does not.
Takže to by bol na začiatok dobrý krok.
14:54
So that would be a good placemiesto to startštart.
Veľmi veľmi mierny –
14:56
Very, very mildmierny --
JF: Správne.
14:58
JFJF: Right.
(potlesk)
14:59
(ApplausePotlesk)
A rodová rovnosť je ako príliv,
15:02
And genderrod equalityrovnosť, it's like a tidepríliv,
ktorý dvihne všetky lode, nielen ženy.
15:04
it would liftvýťah all boatslode, not just womenženy.
PM: Potrebujeme nové vzory,
ktoré by ukázali, ako na to.
15:06
PMPM: NeedingPotrebujú newNový rolerole modelsmodely
on how to do that.
Ako byť priateľmi,
15:09
How to be friendspriatelia,
ako uvažovať o našej sile
v nových oblastiach,
15:10
how to think about our powermoc
in differentrozdielny waysspôsoby,
ako konzumenti, ako občania tohto sveta,
15:13
as consumersspotrebitelia,
15:15
as citizensobčania of the worldsvet,
15:16
and this is what makesznačky JaneJane and LilyLily
a to je to, čo robí Jane a Lily
vzormi, v tom, ako môžu
byť ženy priateľkami –
15:19
a rolerole modelModel of how
womenženy can be friendspriatelia --
veľmi dlhý čas,
15:21
for a very long time,
a aj keď spolu niekedy nesúhlasia.
15:23
and even if they occasionallypríležitostne disagreenesúhlasiť.
Ďakujem.
15:25
Thank you.
Ďakujem vám obom.
15:28
Thank you bothoboje.
(potlesk)
15:29
(ApplausePotlesk)
JF: Ďakujem.
15:30
JFJF: Thanksvďaka.
LT: Ďakujem.
15:35
LTLT: Thank you.
JF: Ďakujem.
15:36
JFJF: Thank you.
(potlesk)
15:38
(ApplausePotlesk)
Translated by Katka Kostkova
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com