English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

ג'יין פונדה וליל טומלין: מסיבה עליזה של חברות נשית מתמשכת לאורך עשרות שנים.

Filmed:
2,970,225 views

הצמד האגדי ג'יין פונדה ולילי טומלין הן חברות לאורך עשרות שנים. בשיחה חיה, ורגישה, שמתפרשת על טווח רחב, בהנחיית פט מיטשל, השלוש דנות באריכות ימים, פמיניזם, ההבדלים בין ידידות בין גברים לידידות בין נשים, מה זה אומר לחיות טוב, ותפקידן של הנשים בעתיד הפלנטה שלנו. "אין לי מושג מה הייתי עושה בלי חברותי הנשים," אומרת פונדה. "אני קיימת כי יש לי את חברותי הנשים".

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

Patטְפִיחָה Mitchellמיטשל: So I was thinkingחושב
about femaleנְקֵבָה friendshipחֲבֵרוּת a lot,
פט מיטשל: אז חשבתי הרבה
על חברות נשית,
00:12
and by the way, these two womenנשים,
ודרך אגב, שתי הנשים הללו,
00:15
I'm very honoredמכובד to say,
אני מאוד מתכבדת לומר,
00:18
have been my friendsחברים
for a very long time, too.
היו חברות שלי
במשך זמן רב מאוד, גם כן.
00:19
Janeג 'יין Fondaפונדה: Yes we have.
ג'יין פונדה: כן היינו.
00:22
PMאחר הצהריים: And one of the things
that I readלקרוא about femaleנְקֵבָה friendshipחֲבֵרוּת
פ.מ.: ואחד הדברים שקראתי
על חברות נשית
00:23
is something that Cervantesסרוונטס said.
הוא משהו שסרוונטס אמר.
00:27
He said, "You can tell
a lot about someoneמִישֶׁהוּ,"
הוא אמר, "אתה יכול להגיד
הרבה על מישהו, "
00:28
in this caseמקרה a womanאִשָׁה,
במקרה זה אישה,
00:32
"by the companyחֶברָה that she keepsשומר."
" על פי החברות שלה."
00:33
So let's startהַתחָלָה with --
אז בואו נתחיל עם --
00:35
(Laughterצחוק)
(צְחוֹק)
00:37
JFJF: We're in bigגָדוֹל troubleצרות.
ג'.פ: אנחנו בצרות גדולות.
00:40
Lilyשׁוֹשָׁן Tomlinטומלין: Handיד me one of those watersמים,
לילי טומלין: תני לי קצת
מהמים האלה,
00:41
I'm extremelyמְאוֹד dryיָבֵשׁ.
אני מאוד מיובשת.
00:43
(Laughterצחוק)
(צחוק)
00:45
JFJF: You're takingלְקִיחָה up our time.
ג'.פ: את גוזלת מזמננו.
00:53
We have a very limitedמוגבל --
הוא מאוד מוגבל --
00:55
LTLT: Just beingלהיות with her
sucksמוצץ the life out of me.
ל.ט: רק להיות איתה, שואב ממני
את כל החיים.
00:56
(Laughterצחוק)
(צחוק)
00:59
JFJF: You ain'tלא seenלראות nothing yetעדיין.
ג'.פ: את לא ראית שום דבר עדיין.
01:02
Anywayבכל מקרה -- sorry.
בכל אופן - מצטערת.
01:03
PMאחר הצהריים: So tell me, what do you
look for in a friendחָבֵר?
פ.מ: אז ספרי לי, מה את מחפשת בחברה?
01:05
LTLT: I look for someoneמִישֶׁהוּ
who has a senseלָחוּשׁ of funכֵּיף,
ל.ט: אני מחפשת מישהי
שיש לה תחושה לכיף,
01:09
who'sמי זה audaciousנוֹעָז,
שהיא נועזת,
01:12
who'sמי זה forthcomingהקרוב, who has politicsפּוֹלִיטִיקָה,
שהיא זמינה, בעלת מודעות פוליטית,
01:15
who has even a smallקָטָן scrapלְהַשְׁלִיך
of passionתשוקה for the planetכוכב לכת,
מי שיש לה ולו שמץ של
תשוקה לכדור הארץ,
01:18
someoneמִישֶׁהוּ who'sמי זה decentהָגוּן,
has a senseלָחוּשׁ of justiceצֶדֶק
מישהי הגונה, בעלת חוש של צדק
01:23
and who thinksחושב I'm worthwhileכְּדַאי.
וחושבת שאני ראויה.
01:26
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:28
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תְשׁוּאוֹת)
01:30
JFJF: You know, I was thinkingחושב this morningשַׁחַר,
ג'.פ: אתן יודעות, חשבתי הבוקר.
01:34
I don't even know what I would do
withoutלְלֹא my womenנשים friendsחברים.
אני אפילו לא יודעת מה הייתי עושה
בלי החברות שלי.
01:36
I mean it's, "I have my friendsחברים,
thereforeלכן I am."
אני מתכוונת: "יש לי חברות,
משמע אני קיימת."
01:39
LTLT: (Laughterצחוק)
ל.ט: (צחוק)
01:42
JFJF: No, it's trueנָכוֹן.
ג'.פ: לא, זה נכון.
01:43
I existקיימים because I have
my womenנשים friendsחברים. They --
אני קיימת משום שיש לי את
החברות שלי. הן --
01:45
You're one of them.
את אחת מהן.
01:48
I don't know about you. But anywayבכל מקרה --
אני לא יודעת עלייך,
אבל בכל אופן --
01:49
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:51
You know, they make me strongerיותר חזק,
they make me smarterחכם יותר,
את יודעת, הן מחזקות אותי,
הן מחכימות אותי.
01:52
they make me braverאמיץ יותר.
הן גורמות לי להיות אמיצה יותר.
01:55
They tapבֶּרֶז me on the shoulderכָּתֵף when I mightאולי
be in need of course-correctingתיקון כמובן.
הן טופחות לי על השכם כשאני
זקוקה לתיקון-מסלול.
01:56
And mostרוב of them are
a good dealעִסקָה youngerצעיר יותר than me, too.
ורובן גם הרבה יותר
צעירות ממני.
02:01
You know? I mean, it's niceנֶחְמָד --
LTLT: Thank you.
את יודעת? אני מתכוונת, זה נחמד
ל.ט: תודה לך.
02:04
(Laughterצחוק)
(צְחוֹק)
02:06
JFJF: No, I do, I includeלִכלוֹל you in that,
because listen, you know --
ג'.פ.: לא, באמת, אני כוללת אותך
בזה, כי תקשיבי, את יודעת -
02:09
it's niceנֶחְמָד to have somebodyמִישֶׁהוּ still around
to playלְשַׂחֵק with and learnלִלמוֹד from
זה נחמד שיש עדיין בסביבה
מישהו לשחק אתו וללמוד ממנו
02:12
when you're gettingמקבל towardלקראת the endסוֹף.
כשמתקרבים לקראת הסוף.
02:15
I'm approachingמִתקַרֵב --
I'll be there soonerמוקדם יותר than you.
אני מתקרבת -
אני אהיה שם לפניך.
02:17
LTLT: No, I'm gladשַׂמֵחַ to have you
parallelמַקְבִּיל agingהְזדַקְנוּת alongsideבַּצַד me.
ל.ט.: לא, אני שמחה שיש לי
אותך לצדי במקביל להזדקנות שלי.
02:19
(Laughterצחוק)
(צְחוֹק)
02:22
JFJF: I'm showingמראה you the way.
ג'.פ: אני מראה לך את הדרך.
02:24
(Laughterצחוק)
(צְחוֹק)
02:26
LTLT: Well, you are and you have.
ל.ט: ובכן, את אכן עושה זאת.
02:27
PMאחר הצהריים: Well, as we growלגדול olderישן יותר,
פ.מ.: ובכן, ככל שאנו מזדקנות,
02:29
and as we go throughדרך
differentשונה kindsמיני of life'sהחיים journeysמסעות,
ובעודנו עוברות דרך מסעות חיים שונים,
02:30
what do you do to keep
your friendshipsחברויות vitalחִיוּנִי and aliveבחיים?
מה אתן עושות כדי לשמור על
חברותכן חיונית ומלאת חיים?
02:33
LTLT: Well you have to use a lot of --
ל.ט.: ובכן, צריך
להשתמש בהרבה --
02:38
JFJF: She doesn't inviteלהזמין me over much,
I'll tell you that.
ג'.פ: היא לא מזמינה אותי הרבה,
אני אומרת לך את זה.
02:39
LTLT: I have to use a lot of socialחֶברָתִי mediaכְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת --
ל.ט: אני צריכה להשתמש הרבה
במדיה החברתית --
02:42
You be quietשֶׁקֶט now. And so --
תהיי עכשיו בשקט. וכך --
02:44
(Laughterצחוק)
(צְחוֹק)
02:46
LTLT: And I look throughדרך my emailsמיילים,
I look throughדרך my textsטקסטים
ל.ט: ואני עוברת על המיילים שלי,
עוברת על הטקסטים שלי
02:48
to find my friendsחברים,
כדי למצוא את החברים שלי,
02:51
so I can answerתשובה them
as quicklyבִּמְהִירוּת as possibleאפשרי,
כדי שאוכל לענות להם הכי
מהר שאפשר,
02:52
because I know they need my counselעֵצָה.
משום שאני יודעת שהם זקוקים
לעצה שלי.
02:54
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:57
They need my supportתמיכה,
הם זקוקים לתמיכה שלי,
03:00
because mostרוב of my friendsחברים
are writersסופרים, or activistsפעילים, or actorsשחקנים,
כי רוב החברים שלי הם סופרים,
או פעילים, או שחקנים.
03:01
and you're all threeשְׁלוֹשָׁה ...
ואת כל השלושה --
03:04
and a long stringחוּט
of other descriptiveתיאור phrasesביטויים,
ושורה ארוכה של ביטויי
תיאור אחרים.
03:05
and I want to get to you
as soonבקרוב as possibleאפשרי,
ואני רוצה להגיע אליך
מוקדם ככל האפשר,
03:09
I want you to know that I'm there for you.
אני רוצה שתדעי
שאני שם בשבילך.
03:13
JFJF: Do you do emojisאמו?
ג'.פ: את עושה אימוג'ים?
03:15
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
ל.ט: הו ...
ג'.פ: לא?
03:17
LTLT: That's embarrassingמֵבִיך.
JFJF: I'm really into emojisאמו.
ל.ט: זה מביך.
ג'.פ: אני ממש בקטע של אימוג'ים.
03:19
LTLT: No, I spellלַחַשׁ out my --
ל.ט: לא, אני מאייתת את --
03:21
I spellלַחַשׁ out my wordsמילים of happinessאושר
and congratulationsמזל טוב,
אני מאייתת את מילות האושר
שלי ואת האיחולים שלי,
03:23
and sadnessעֶצֶב.
והעצב.
03:27
JFJF: You spellלַחַשׁ it right out --
ג'.פ: את מאייתת את זה נכון כעת --
03:29
LTLT: I spellלַחַשׁ it, everyכֹּל letterמִכְתָב.
ל.ט: אני מאייתת את זה כל אות.
03:30
(Laughterצחוק)
(צחוק)
03:32
JFJF: Suchכגון a puristטַהֲרָן.
ג'.פ: כזו טהרנית.
03:33
You know, as I've gottenקיבל olderישן יותר,
את יודעת, ככל שאני מזדקנת,
03:35
I've understoodהבין more
the importanceחֲשִׁיבוּת of friendshipsחברויות,
אני מבינה יותר את
החשיבות של חברויות,
03:37
and so, I really make an effortמַאֲמָץ
וכך, אני באמת עושה מאמץ
03:40
to reachלְהַגִיעַ out and make playלְשַׂחֵק datesתאריכים --
not let too much time go by.
להושיט יד ולייצר שעות משחק --
לא לתת ליותר מדי זמן לעבור --
03:42
I readלקרוא a lot
אני קוראת הרבה
03:46
so, as Lilyשׁוֹשָׁן knowsיודע all too well,
אז כפי שלילי יודעת היטב,
03:48
my booksספרים that I like,
I sendלִשְׁלוֹחַ to my friendsחברים.
את הספרים שאני אוהבת,
אני שולחת לחברים שלי.
03:50
LTLT: When we knewידע we would be here todayהיום
ל.ט: כשידענו שנהיה כאן היום
03:52
you sentנשלח me a lot of booksספרים
about womenנשים, femaleנְקֵבָה friendshipsחברויות,
שלחת לי הרבה ספרים
על נשים, ידידות נשית,
03:54
and I was so surprisedמוּפתָע
to see how manyרב booksספרים,
וכל כך הופתעתי לראות
כמה הרבה ספרים,
03:56
how much researchמחקר
has been doneבוצע recentlyלאחרונה --
כמה הרבה מחקר
נעשה באחרונה --
04:00
JFJF: And were you gratefulאסיר תודה?
LTLT: I was gratefulאסיר תודה.
ג'.פ: והיית אסירת תודה?
ל.ט: הייתי אסירת תודה.
04:02
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:05
PMאחר הצהריים: And --
פ.מ: ו --
04:10
LTLT: Wait, no, it's really importantחָשׁוּב
because this is anotherאַחֵר exampleדוגמא
ל.ט: חכו, לא, זה באמת חשוב
כי זו דוגמה אחרת
04:11
of how womenנשים are overlookedלהתעלם,
put asideבַּצַד, marginalizedשוליים.
כיצד מתעלמים מנשים, שמים אותן
בצד, דוחקים לשוליים.
04:14
There's been very little
researchמחקר doneבוצע on us,
מעט מאוד מחקר נעשה עלינו,
04:18
even thoughאם כי we volunteeredהתנדב lots of timesפִּי.
למרות שהתנדבנו המון פעמים.
04:21
JFJF: That's for sure.
ג'.פ: זה בטוח.
04:23
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:24
LTLT: This is really excitingמְרַגֵשׁ,
and you all will be interestedמעוניין in this.
ל.ט: זה באמת מרגש,
וכולכם תהיו מעוניינים בכך.
04:26
The Harvardהרווארד Medicalרְפוּאִי Schoolבית ספר studyלימוד has shownמוצג
מחקר בבית הספר לרפואה
בהרווארד הראה
04:30
that womenנשים who have
closeלִסְגוֹר femaleנְקֵבָה friendshipsחברויות
שנשים שיש להן
חברויות נשיות קרובות
04:32
are lessפָּחוּת likelyסָבִיר to developלְפַתֵחַ impairments- ליקויים --
נוטות פחות לפתח ליקויים -
04:37
physicalגוּפָנִי impairments- ליקויים as they ageגיל,
ליקויים פיזיים כשהן מזדקנות,
04:40
and they are likelyסָבִיר to be seenלראות
to be livingחַי much more vitalחִיוּנִי, excitingמְרַגֵשׁ --
וסביר להניח, שנראה שחייהן
הרבה יותר חיוניים, מרגשים --
04:42
JFJF: And longerארוך יותר --
ג'.פ: וארוכים יותר --
04:48
LTLT: Joyfulשַׂמֵחַ livesחיים.
ל.ט: חיים מלאי שמחה.
04:49
JFJF: We liveלחיות fiveחָמֵשׁ yearsשנים longerארוך יותר than menגברים.
ג'.פ: אנחנו חיות חמש שנים
יותר מגברים.
04:50
LTLT: I think I'd tradeסַחַר the yearsשנים for joyשִׂמְחָה.
אני חושבת שהייתי מחליפה
את השנים עם שמחה.
04:52
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:54
LTLT: But the mostרוב importantחָשׁוּב
partחֵלֶק is they foundמצאתי --
ל.ט: אבל החלק החשוב ביותר
שמצאו --
04:58
the resultsתוצאות were so excitingמְרַגֵשׁ
and so conclusiveמַכרִיעַ --
התוצאות היו כל כך מרגשות
וכל כך חד-משמעיות --
05:01
the researchersחוקרים foundמצאתי
החוקרים מצאו
05:04
that not havingשיש closeלִסְגוֹר femaleנְקֵבָה friendsחברים
is detrimentalמזיק to your healthבְּרִיאוּת,
שחוסר בחברות נשית קרובה
מזיק לבריאות,
05:06
as much as smokingלעשן or beingלהיות overweightמשקל עודף.
כמו עישון או עודף משקל.
05:12
JFJF: And there's something elseאַחֵר, too --
ג'.פ: ויש משהו נוסף, גם כן --
05:15
LTLT: I've said my partחֵלֶק, so ...
ל.ט: אני כבר אמרתי
את החלק שלי, אז ...
05:17
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:18
JFJF: OK, well, listen to my partחֵלֶק,
because there's an additionalנוֹסָף thing.
ג'.פ: בסדר, טוב, הקשיבי
לחלק שלי, כי יש דבר נוסף.
05:19
Because they only --
for yearsשנים, decadesעשרות שנים --
כי הם רק ---
במשך שנים, עשרות שנים --
05:23
they only researchedנחקר menגברים when they
were tryingמנסה to understandמבין stressלחץ,
הם רק חקרו גברים כשהם
ניסו להבין לחץ,
05:25
only very recentlyלאחרונה have they researchedנחקר
what happensקורה to womenנשים when we're stressedלחוץ,
רק לאחרונה הם חקרו מה קורה
לנשים כאשר אנחנו לחוצות,
05:30
and it turnsפונה out
that when we're stressedלחוץ -- womenנשים,
ומתברר
שכשאנחנו לחוצות - נשים,
05:34
our bodiesגופים get floodedמוּצָף by oxytocinאוקסיטוצין.
הגוף שלנו מוצף באוקסיטוצין.
05:38
Whichאיזה is a feel-goodמרגיש טוב, calmingהַרגָעָה,
stress-reducingהפחתת מתח hormoneהוֹרמוֹן.
שזה הורמון להפחתת לחץ
שגורם להרגשה טובה, מרגיעה,
05:42
Whichאיזה is alsoגַם increasedמוּגדָל
when we're with our womenנשים friendsחברים.
שמתגבר גם כשאנו עם
חברותינו הנשים.
05:45
And I do think that's one reasonסיבה
why we liveלחיות longerארוך יותר.
ואני חושבת שזו סיבה אחת מדוע
אנחנו חיות יותר זמן.
05:50
And I feel so badרַע for menגברים
because they don't have that.
וכל כך צר לי על הגברים
כי אין להם את זה.
05:54
Testosteroneטסטוסטרון in menגברים
diminishesפוחתת the effectsההשפעות of oxytocinאוקסיטוצין.
טסטוסטרון בגברים מפחית
את השפעת האוקסיטוצין.
05:56
LTLT: Well, when you and I
and Dollyמַבחֵשׁ madeעָשׂוּי "9 to 5" ...
ל.ט: ובכן, כשאת ואני ודולי עשינו
את "9 עד 5" ...
06:01
JFJF: Oh --
ג'.פ: אה --
06:04
LTLT: We laughedצחק, we did,
we laughedצחק so much,
ל.ט: צחקנו, כן, צחקנו
כל כך הרבה,
06:05
we foundמצאתי we had so much in commonמשותף
and we're so differentשונה.
מצאנו שהיו לנו כל כך הרבה
במשותף ואנחנו כל כך שונות.
06:07
Here she is, like Hollywoodהוליווד royaltyתמלוגים,
הנה היא, כמו מלכה הוליוודית,
06:10
I'm like a toughקָשֶׁה kidיֶלֶד from Detroitדטרויט,
אני כמו ילד קשוח מדטרויט,
06:12
[Dolly'sשל דולי] a Southernדְרוֹמִי kidיֶלֶד
from a poorעני townהעיר in Tennesseeטנסי,
[דולי ניא] ילד דרומי
מעיירה ענייה בטנסי,
06:14
and we foundמצאתי we were so in syncסינכרון as womenנשים,
ומצאנו שהיינו כל כך
מסונכרנות כנשים,
06:18
and we mustצריך have --
ואנחנו חייבות להיות --
06:22
we laughedצחק -- we mustצריך have addedהוסיף
at leastהכי פחות a decadeעָשׂוֹר ontoעַל גַבֵּי our lifespansתוחלת חיים.
צחקנו - כנראה שהוספנו לפחות
עשור לתוחלת החיים שלנו.
06:23
JFJF: I think -- we sure
crossedחצה our legsרגליים a lot.
ג'.פ: נראה לי -- שילבנו את
רגלינו הרבה.
06:29
(Laughterצחוק)
(צחוק)
06:32
If you know what I mean.
אם את יודעת למה אני מתכוונת.
06:34
LTLT: I think we all know what you mean.
ל.ט: אני חושבת שכולנו יודעים
למה את מתכוונת.
06:37
(Laughterצחוק)
(צחוק)
06:39
PMאחר הצהריים: You're addingמוֹסִיף decadesעשרות שנים
to our livesחיים right now.
פ.מ: את מוסיפה עשרות שנים
לחיינו כעת.
06:41
So amongבין the booksספרים that Janeג 'יין
sentנשלח us bothשניהם to readלקרוא on femaleנְקֵבָה friendshipחֲבֵרוּת
אז מתוך הספרים שג'יין שלחה
לשתינו לקרוא על חברות נשית
06:44
was one by a womanאִשָׁה we admireלְהִתְפַּעֵל greatlyמְאוֹד,
Sisterאָחוֹת Joanג 'ואן Chittisterצ'יטיסטר,
היה ספר של אישה שאנו מעריצות מאוד,
סיסטר ג'ואן צ'יטיסטר,
06:49
who said about femaleנְקֵבָה friendshipחֲבֵרוּת
שאמרה על חברות נשית
06:53
that womenנשים friendsחברים
are not just a socialחֶברָתִי actפעולה,
שנשים חברות אינן רק
מעשה חברתי,
06:55
they're a spiritualרוחני actפעולה.
הן מעשה רוחני.
06:59
Do you think of your friendsחברים as spiritualרוחני?
האם אתן חושבות על חברותיכן
כעל נשים רוחניות?
07:01
Do they addלְהוֹסִיף something
spiritualרוחני to your livesחיים?
האם הן מוסיפות משהו
רוחני לחיים שלכם?
07:03
LTLT: Spiritualרוחני -- I absolutelyבהחלט think that.
ל.ט: רוחני -- אני בהחלט
חושבת שכן.
07:06
Because -- especiallyבמיוחד people
you've knownידוע a long time,
משום ש -- במיוחד אנשים
שמכירים הרבה זמן
07:10
people you've spentמוּתַשׁ time with --
אנשים שביליתם זמן איתם --
07:13
I can see the spiritualרוחני
essenceמַהוּת insideבְּתוֹך them,
אני יכולה לראות את המהות
הרוחנית בתוכם,
07:14
the tendernessרוֹך, the vulnerabilityפגיעות.
הרוך, הפגיעות.
07:17
There's actuallyלמעשה kindסוג of a love,
an elementאֵלֵמֶנט of love in the relationshipמערכת יחסים.
יש בעצם סוג של אהבה, אלמנט
של אהבה במערכת היחסים.
07:22
I just see deeplyבאופן מעמיק into your soulנֶפֶשׁ.
אני פשוט רואה עמוק
לתוך הנשמה שלך.
07:26
PMאחר הצהריים: Do you think that, Janeג 'יין --
פ.מ: האם את רואה זאת, ג'יין?
07:30
LTLT: But I have specialמיוחד powersכוחות.
ל.ט: אבל יש לי כוחות מיוחדים.
07:31
JFJF: Well, there's all kindsמיני of friendsחברים.
ג'.פ: ובכן, יש כל מיני חברים.
07:34
There's businessעֵסֶק friendsחברים,
and partyמפלגה friendsחברים,
יש חברים עסקיים,
וחברי מפלגה,
07:36
I've got a lot of those.
יש לי הרבה מאלה.
07:38
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:40
But the oxytocin-producingייצור אוקסיטוצין
friendshipsחברויות have ...
אבל לחברויות מייצרות
האוקסיטוצין יש...
07:42
They feel spiritualרוחני
because it's a heartלֵב openingפְּתִיחָה, right?
הן מרגישות רוחניות
כי זו פתיחת לב, נכון?
07:47
You know, we go deepעָמוֹק. And --
את יודעת, אנחנו חודרות עמוק ו--
07:51
I find that I shedלִשְׁפּוֹך tearsדמעות a lot
with my intimateאִינטִימִי friendsחברים.
אני מוצאת שאני מזילה הרבה
דמעות עם חברותי האינטימיות.
07:54
Not because I'm sadעָצוּב but because
I'm so touchedנגע and inspiredבהשראה by them.
לא כי אני עצובה אלא כי הן נוגעות בי
ומשרות עלי השראה.
08:01
LTLT: And you know one of you
is going to go soonבקרוב.
ל.ט: ואת יודעת שאחת מכן
הולכת בקרוב.
08:06
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:09
PMאחר הצהריים: Well, two of us are sittingיְשִׁיבָה here,
Lilyשׁוֹשָׁן, whichאיזה one are you talkingשִׂיחָה about?
פ.מ: ובכן, שתינו יושבות כאן,
לילי, על מי את מדברת?
08:14
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:19
And I always think, when womenנשים
talk about theirשֶׁלָהֶם friendshipsחברויות,
ואני תמיד חושבת, כשנשים
מדברות על החברויות שלהן,
08:20
that menגברים always look a little mystifiedהמום.
גברים תמיד נראים קצת מבולבלים.
08:23
What are the differencesהבדלים, in your opinionדעה,
מהם ההבדלים, לדעתך,
08:26
betweenבֵּין menגברים friendshipsחברויות
and womenנשים friendshipsחברויות?
בין חברויות גברים
לחברויות נשים?
08:29
JFJF: There's a lot of differenceהֶבדֵל,
ל.ט: יש הבדל גדול,
08:32
and I think we have to have
a lot of empathyאֶמפַּתִיָה for menגברים --
ואני חושבת שצריכה להיות לנו
הרבה אמפתיה לגברים -
08:34
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:37
that they don't have what we have.
שאין להם את מה שיש לנו.
08:38
Whichאיזה I think mayמאי be why they dieלָמוּת soonerמוקדם יותר.
שאני חושבת שזו אולי הסיבה
שהם מתים מוקדם יותר.
08:43
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:45
I have a lot of compassionחֶמלָה for menגברים,
יש לי הרבה חמלה לגברים,
08:47
because womenנשים, no kiddingצוחק, we --
כי נשים, ברצינות, אנחנו --
08:49
women'sנשים relationshipsיחסים, our friendshipsחברויות
are fullמלא disclosureגילוי, we go deepעָמוֹק.
מערכות יחסים נשיות, החברויות
שלנו, הן חשיפה מלאה, לעומק.
08:53
They're revelatoryהתגלות.
הן חושפניות.
08:59
We riskלְהִסְתָכֵּן vulnerabilityפגיעות --
this is something menגברים don't do.
אנו מסתכנות בפגיעות --
זה משהו שגברים לא עושים.
09:01
I mean how manyרב timesפִּי
have I askedשאל you, "Am I doing OK?"
כלומר, כמה פעמים שאלתי אותך,
"האם הייתי בסדר?"
09:06
"Did I really screwלִדפּוֹק up there?"
"האם באמת פישלתי שם?"
09:09
PMאחר הצהריים: You're doing great.
פ.מ: את עושה מצוין.
09:11
(Laughterצחוק)
(צחוק)
09:13
JFJF: But I mean, we askלִשְׁאוֹל questionsשאלות like that
ג'.פ: אבל אני מתכוונת, אנחנו
שואלות שאלות כאלה
09:14
of our womenנשים friendsחברים,
את החברות שלנו,
09:17
and menגברים don't.
וגברים לא.
09:18
You know, people describeלְתַאֵר women'sנשים
relationshipsיחסים as face-to-faceפנים אל פנים,
אנשים מתארים מערכות יחסים
בין נשים כפנים אל פנים,
09:20
whereasואילו men'sגברים friendshipsחברויות
are more side-by-sideזה לצד זה.
בעוד שחברויות של גברים
הן יותר זה ליד זה.
09:24
LTLT: I mean mostרוב of the time
menגברים don't want to revealלְגַלוֹת theirשֶׁלָהֶם emotionsרגשות,
ל.ט: רוב הזמן גברים לא רוצים
לחשוף את רגשותיהם
09:27
they want to buryלִקְבּוֹר deeperעמוק יותר feelingsרגשות.
הם רוצים לקבור את הרגשות
העמוקים יותר.
09:31
I mean, that's the generalכללי,
conventionalמוּסכָּם thought.
אני מתכוונת, זו באופן כללי
המחשבה הקונבנציונלית.
09:33
They would ratherבמקום go off in theirשֶׁלָהֶם man caveמְעָרָה
and watch a gameמִשְׂחָק or hitמכה golfגוֹלף ballsכדורים,
הם יעדיפו להיכנס למערה שלהם,
לצפות במשחק או לשחק גולף
09:36
or talk about sportsספורט,
or huntingציד, or carsמכוניות or have sexמִין.
או לדבר על ספורט, ציד, או מכוניות
או לקיים יחסי מין.
09:40
I mean, it's just the kindסוג of --
it's a more manlyגַברִי behaviorהִתְנַהֲגוּת.
אני מתכוונת, זה פשוט סוג של --
זה יותר התנהגות גברית.
09:45
JFJF: You meantהתכוון --
LTLT: They talk about sexמִין.
ג'.פ: התכוונת --
ל.ט: הם מדברים על סקס.
09:48
I meantהתכוון they mightאולי have sexמִין
התכוונתי שאולי הם היו
עושים סקס
09:51
if they could get somebodyמִישֶׁהוּ
in theirשֶׁלָהֶם man caveמְעָרָה to --
אם יכלו להשיג מישהו
במערת האדם שלהם כדי --
09:52
(Laughterצחוק)
(צחוק)
09:55
JFJF: You know something, thoughאם כי,
that I find very interestingמעניין --
ג'.פ: את יודעת, משהו שלדעתי
מאוד מעניין --
09:58
and again, psychologistsפסיכולוגים didn't know this
untilעד relativelyיחסית recentlyלאחרונה --
ושוב, פסיכולוגים לא ידעו את זה
עד יחסית לאחרונה -
10:01
is that menגברים are bornנוֹלָד everyכֹּל bitbit
as relationalרלציוני as womenנשים are.
הוא שגברים נולדים בעלי זיקה
לקשר ממש כמו הנשים.
10:06
If you look at filmsסרטים
of newbornיָלוּד babyתִינוֹק boysבנים and girlsבנות,
אם תצפו בסרטים של תינוקות
בנים ובנות שזה עתה נולדו,
10:09
you'llאתה see the babyתִינוֹק boysבנים
just like the girlsבנות,
תראו שהתינוקות הבנים
ממש כמו הבנות,
10:13
gazingהִסתַכְּלוּת into theirשֶׁלָהֶם mother'sשל אמא eyesעיניים,
מביטים לתוך העיניים של
אימותיהן,
10:15
you know, needingצורך that relationalרלציוני
exchangeלְהַחלִיף of energyאֵנֶרְגִיָה.
זקוקים לקשר הזה של חילופי
אנרגיה.
10:18
When the motherאִמָא looksנראה away,
they could see the dismayתַדְהֵמָה on the childיֶלֶד,
כשהאם מביטה הצידה, יכלו לראות
את האכזבה על פני הילד,
10:22
even the boyיֶלֶד would cryבוכה.
הילד אפילו יבכה.
10:27
They need relationshipמערכת יחסים.
הם צריכים מערכת יחסים.
10:28
So the questionשְׁאֵלָה is why,
as they growלגדול olderישן יותר, does that changeשינוי?
אז השאלה היא למה, כשהם
מתבגרים זה משתנה?
10:30
And the answerתשובה is patriarchalפַּטרִיאַרכָלִי cultureתַרְבּוּת,
והתשובה היא
תרבות פטריארכלית,
10:34
whichאיזה saysאומר to boysבנים and youngצָעִיר menגברים
שאומרת לבנים ולגברים צעירים
10:37
that to be needingצורך of relationshipמערכת יחסים,
to be emotionalרִגשִׁי with someoneמִישֶׁהוּ is girlyנשי.
שלהזדקק למערכת יחסים, להיות
בקשר רגשי עם מישהו זה נשי
10:40
That a realאמיתי man doesn't askלִשְׁאוֹל
directionsכיוונים or expressאֶקְסְפּרֶס a need,
שגבר אמיתי לא מבקש הדרכה
או מביע צורך,
10:45
they don't go to doctorsרופאים if they feel badרַע.
הם לא הולכים לרופאים
אם הם מרגישים רע.
10:51
They don't askלִשְׁאוֹל for help.
הם לא מבקשים עזרה.
10:53
There's a quoteציטוט that I really like,
ישנו ציטוט שאני באמת אוהבת,
10:55
"Menגברים fearפַּחַד that becomingהִתהַוּוּת 'we''אָנוּ'
will eraseלִמְחוֹק his 'I''אני'."
"גברים חוששים שלהפוך ל'אנחנו'
ימחק את ה"אני" שלהם."
10:56
You know, his senseלָחוּשׁ of selfעצמי.
את יודעת, תחושת העצמי שלו.
11:01
Whereasואילו women'sנשים senseלָחוּשׁ of selfעצמי
has always been kindסוג of porousנַקבּוּבִי.
בעוד תחושת העצמי של נשים
תמיד הייתה נקבובית משהו.
11:03
But our "we" is our savingחִסָכוֹן graceחן,
אבל ה"אנחנו" שלנו הוא החסד
המושיע שלנו,
11:07
it's what makesעושה us strongחָזָק.
זה מה שמחזק אותנו.
11:11
It's not that we're better than menגברים,
זה לא שאנחנו טובות יותר
מגברים,
11:14
we just don't have
our masculinityגַברִיוּת to proveלְהוֹכִיחַ.
פשוט איננו צריכות להוכיח את
הגבריות שלנו.
11:15
LTLT: And, well --
ל.ט: ו, טוב --
11:18
JFJF: That's a Gloriaגלוריה Steinemסטיינם quoteציטוט.
ג'.פ: זה ציטוט של גלוריה סטיינם.
11:19
So we can expressאֶקְסְפּרֶס our humanityאֶנוֹשִׁיוּת --
LTLT: I know who Gloriaגלוריה Steinemסטיינם is.
אז אנו יכולות לבטא את אנושיותנו-
ל.ט: אני יודעת מי זו גלוריה סטיינם.
11:21
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
ג'.פ: אני יודעת שאת יודעת מי היא,
אבל אני חושבת שזה --
11:24
(Laughterצחוק)
(צחוק)
11:27
No, but it's a great quoteציטוט, I think.
לא, אבל אני חושבת
שזה ציטוט נהדר,
11:29
We're not better than menגברים, we just
don't have our masculinityגַברִיוּת to proveלְהוֹכִיחַ.
אנו לא יותר טובות מגברים, רק ללא
צורך להוכיח את הגבריות שלנו.
11:31
And that's really importantחָשׁוּב.
וזה באמת חשוב.
11:35
LTLT: But menגברים are
so inculcatedטבועה in the cultureתַרְבּוּת
ל.ט: אבל גברים
כל כך מושרשים בתרבות
11:36
to be comfortableנוֹחַ in the patriarchyפַּטרִיאַרכִיָה.
להרגיש נוח בפטריארכיה.
11:39
And we'veיש לנו got to make
something differentשונה happenלִקְרוֹת.
ועלינו לגרום למשהו אחר שיקרה.
11:42
JFJF: Women'sנשים friendshipsחברויות
are like a renewableמתחדשת sourceמָקוֹר of powerכּוֹחַ.
ג'פ: חברויות נשיות הן כמו
מקור מתחדש של כוח.
11:45
LTLT: Well, that's what's excitingמְרַגֵשׁ
about this subjectנושא.
ל.ט: ובכן, זה מה שמרגש
בנושא זה.
11:49
It's because our friendshipsחברויות --
זה בגלל שהחברויות שלנו -
11:52
femaleנְקֵבָה friendshipsחברויות
are just a hopלִקְפּוֹץ to our sisterhoodאֲחָיוּת,
חברויות נשיות
הן רק קפיצה לאחווה שלנו,
11:53
and sisterhoodאֲחָיוּת can be
a very powerfulחָזָק forceכּוֹחַ,
ואחווה נשית יכולה להיות
כוח חזק מאוד,
11:58
to give the worldעוֹלָם --
לתת לעולם --
12:01
to make it what it should be --
כדי להפוך אותו למה
שהוא צריך להיות --
12:03
the things that humansבני אנוש desperatelyנואשות need.
הדברים שבני האדם
זקוקים להם נואשות.
12:05
PMאחר הצהריים: It is why we're talkingשִׂיחָה about it,
פ.מ: זו הסיבה שאנו מדברות
על כך,
12:08
because women'sנשים friendshipsחברויות are,
משום שחברויות של נשים,
12:10
as you said, Janeג 'יין,
כפי שאת אמרת, ג'יין
12:12
a renewableמתחדשת sourceמָקוֹר of powerכּוֹחַ.
מקור מתחדש של כוח.
12:13
So how do we use that powerכּוֹחַ?
אז איך אנחנו משתמשות
בכוח הזה?
12:15
JFJF: Well, womenנשים are the fastestהמהיר ביותר growingגָדֵל
demographicדמוגרפי in the worldעוֹלָם,
ובכן, נשים הן הגידול הדמוגרפי
המהיר ביותר בעולם,
12:17
especiallyבמיוחד olderישן יותר womenנשים.
בעיקר נשים מבוגרות.
12:21
And if we harnessלִרְתוֹם our powerכּוֹחַ,
we can changeשינוי the worldעוֹלָם.
ואם נרתום את הכוח שלנו,
נוכל לשנות את העולם.
12:22
And guessלְנַחֵשׁ what? We need to.
ונחשו מה? עלינו לעשות זאת.
12:26
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תְשׁוּאוֹת)
12:28
And we need to do it soonבקרוב.
ואנחנו צריכות
לעשות את זה במהרה.
12:30
And one of the things
that we need to do --
ואחד הדברים
שאנחנו צריכות לעשות --
12:31
and we can do it as womenנשים --
ויכולות לעשות זאת כנשים --
12:34
for one thing, we kindסוג of setמַעֲרֶכֶת
the consumerצַרכָן standardsתקנים.
ראשית, אנחנו קובעות איכשהו
את הסטנדרטים של הצרכן.
12:35
We need to consumeלִצְרוֹך lessפָּחוּת.
עלינו לצרוך פחות.
12:38
We in the Westernהמערבי worldעוֹלָם
need to consumeלִצְרוֹך lessפָּחוּת
אנחנו בעולם המערבי
צריכים לצרוך פחות
12:41
and when we buyלִקְנוֹת things, we need to
buyלִקְנוֹת things that are madeעָשׂוּי locallyמקומי,
וכאשר אנו קונים דברים, עלינו
לקנות דברים מייצור מקומי,
12:44
when we buyלִקְנוֹת foodמזון, we need to buyלִקְנוֹת foodמזון
that's grownמְגוּדָל locallyמקומי.
כשקונים אוכל, צריכים לקנות כזה
שגדל בגידול מקומי.
12:47
We are the onesיחידות
that need to get off the gridרֶשֶׁת.
אנחנו הן אלו
שצריכות לחיות מחוץ לרשת.
12:50
We need to make ourselvesבְּעָצמֵנוּ
independentעצמאי from fossilמְאוּבָּן fuelsדלקים.
אנחנו צריכות להשתחרר מדלקים
ממאובנים.
12:53
And the fossilמְאוּבָּן fuelלתדלק companiesחברות --
וחברות הדלק ממאובנים --
12:59
the Exxonsאקסונים and the Shellצדף Oilsשמנים
and those badרַע guys --
ה"אקסון" וה"של", האנשים הרעים האלה --
13:01
causeגורם they are --
מפני שזה מה שהם --
13:04
are going to tell us that we can't do it
withoutלְלֹא going back to the Stoneאֶבֶן Ageגיל.
יספרו לנו שלא נוכל לעשות זאת
מבלי לחזור לתקופת האבן.
13:05
You know, that the alternativesחלופות
just aren'tלא quiteדַי there yetעדיין,
אתם יודעים, שהחלופות
עוד לא ממש שם עדיין,
13:09
and that's not trueנָכוֹן.
וזה לא נכון.
13:12
There are countriesמדינות in the worldעוֹלָם right now
יש מדינות בעולם כרגע
13:14
that are livingחַי mostlyבעיקר on renewableמתחדשת
energyאֵנֶרְגִיָה and doing just fine.
שחיים בעיקר על אנרגיה מתחדשת
ומסתדרים בסדר גמור.
13:16
And they tell us that if we do
weanלִגמוֹל ourselvesבְּעָצמֵנוּ from fossilמְאוּבָּן fuelלתדלק
והם אומרים לנו שאם ניגמל
מדלק מאובנים
13:19
that we're going to be
back in the Stoneאֶבֶן Ageגיל,
נמצא את עצמנו חוזרים
לתקופת האבן,
13:23
and in factעוּבדָה, if we beginהתחל
to use renewableמתחדשת energyאֵנֶרְגִיָה,
ולמעשה, אם אנחנו מתחילים
להשתמש באנרגיה מתחדשת,
13:25
and not drillתרגיל in the Arcticאַרקטִי,
and not drillתרגיל --
ולא קודחים באזור הארקטי,
ולא קודחים --
13:30
LTLT: Oh, boyיֶלֶד.
ל.ט: או, הו.
13:32
JFJF: And not drillתרגיל
in the Albertaאלברטה tarזֶפֶת sandsחולות --
ג'.פ:: ולא לקדוח
בחולות הזפת באלברטה --
13:33
Right.
נכון.
13:35
That we will be --
זה יהיה --
13:36
there will be more democracyדֵמוֹקרָטִיָה
and more jobsמקומות תעסוקה and more well-beingרווחה,
תהיה יותר דמוקרטיה
ויותר מקומות עבודה ויותר רווחה,
13:38
and it's womenנשים that are
going to leadעוֹפֶרֶת the way.
ואלה נשים שהולכות
להוביל את הדרך.
13:41
LTLT: Maybe we have the momentumתְנוּפָה
to startהַתחָלָה a third-waveגל שלישי feministפֶמִינִיסט movementתְנוּעָה
ל.ט: אולי זה המומנטום להתחיל
גל-שלישי של תנועה פמיניסטית
13:43
with our sisterhoodאֲחָיוּת around the worldעוֹלָם,
עם האחווה שלנו ברחבי העולם,
13:48
with womenנשים we don't see,
womenנשים we mayמאי never meetלִפְגוֹשׁ,
עם נשים שאנחנו לא רואים,
נשים שאולי לעולם לא נפגוש,
13:50
but we joinלְהִצְטַרֵף togetherיַחַד that way,
אבל אנחנו מתאחדות
בדרך זאת,
13:53
because --
כי --
13:56
Aristotleאריסטו said --
אריסטו אמר --
13:57
mostרוב people --
רוב האנשים --
13:59
people would dieלָמוּת withoutלְלֹא maleזָכָר friendshipsחברויות.
אנשים ימותו בלי חברות גברית.
14:01
And the operativeפָּעִיל wordמִלָה here was "maleזָכָר."
והמילה האופרטיבית כאן הייתה "גברית"
14:04
Because they thought that friendshipsחברויות
should be betweenבֵּין equalsשווים
משום שהם חשבו שחברות
צריכה להיות בין שווים
14:07
and womenנשים were not consideredנחשב equalשווה --
ונשים לא נחשבו לשוות --
14:10
JFJF: They didn't think
we had soulsנשמות even, the Greeksהיוונים.
ג'.פ: הם לא חשבו שהיו לנו
נשמות אפילו, היוונים.
14:12
LTLT: No, exactlyבְּדִיוּק. That showsמופעים you
just how limitedמוגבל Aristotleאריסטו was.
ל.ט: : לא, בדיוק. זה מראה לכם
כמה אריסטו היה מוגבל.
14:15
(Laughterצחוק)
(צחוק)
14:18
And wait, no, here'sהנה the bestהטוב ביותר partחֵלֶק.
וחכו, לא, הנה החלק הכי הטוב.
14:21
It's like, you know,
menגברים do need womenנשים now.
זה כמו, אתם יודעים,
גברים צריכים נשים עכשיו.
14:23
The planetכוכב לכת needsצרכי womenנשים.
הפלנטה צריכה לנשים.
14:27
The US Constitutionחוּקָה needsצרכי womenנשים.
החוקה האמריקנית צריכה נשים.
14:29
We are not even in the Constitutionחוּקָה.
אנחנו אפילו לא בחוקה.
14:31
JFJF: You're talkingשִׂיחָה about
the Equalשווה Rightsזכויות Amendmentתיקון.
ג'.פ: אתם מדברים על תיקון
חוק לשוויון זכויות.
14:34
LTLT: Right.
ל.ט: נכון.
14:37
Justiceצֶדֶק Ginsbergגינסברג said something like --
השופט גינסברג אמרה משהו כמו --
14:38
everyכֹּל constitutionחוּקָה that's been writtenכתוב
sinceמאז the endסוֹף of Worldעוֹלָם Warמִלחָמָה IIII
כל חוקה שנכתבה מאז סיומה
של מלחמת העולם השנייה
14:43
includedכלול a provisionאַספָּקָה that madeעָשׂוּי womenנשים
citizensאזרחים of equalשווה statureקוֹמָה,
כללה תנאי שהפך נשים לאזרחים
במעמד שווה,
14:47
but oursשֶׁלָנוּ does not.
אבל שלנו לא.
14:52
So that would be a good placeמקום to startהַתחָלָה.
כך שזה יהיה מקום טוב
להתחיל בו.
14:54
Very, very mildמָתוּן --
מאוד, מאוד מתון --
14:56
JFJF: Right.
ג'.פ: נכון.
14:58
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
14:59
And genderמִין equalityשוויון, it's like a tideגאות,
ושוויון בין המינים, הוא כמו גאות,
15:02
it would liftמעלית all boatsסירות, not just womenנשים.
היא תרים את כל הסירות,
לא רק נשים.
15:04
PMאחר הצהריים: Needingזקוק newחָדָשׁ roleתַפְקִיד modelsמודלים
on how to do that.
פ.מ: צריכים יותר מודלים לחיקוי
כיצד לעשות זאת.
15:06
How to be friendsחברים,
איך להיות חברות,
15:09
how to think about our powerכּוֹחַ
in differentשונה waysדרכים,
איך לחשוב על הכוח שלנו
בדרכים שונות,
15:10
as consumersהצרכנים,
כצרכנים,
15:13
as citizensאזרחים of the worldעוֹלָם,
כאזרחי העולם,
15:15
and this is what makesעושה Janeג 'יין and Lilyשׁוֹשָׁן
וזה מה שעושה את ג'יין ולילי
15:16
a roleתַפְקִיד modelדֶגֶם of how
womenנשים can be friendsחברים --
מודל לחיקוי של איך
נשים יכולות להיות חברות --
15:19
for a very long time,
במשך זמן רב מאוד,
15:21
and even if they occasionallyלִפְעָמִים disagreeלא מסכים.
וגם אם הן לא מסכימות מדי פעם.
15:23
Thank you.
תודה.
15:25
Thank you bothשניהם.
תודה לשתיכן
15:28
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
15:29
JFJF: Thanksתודה.
ג'.פ: תודה,
15:30
LTLT: Thank you.
ל.ט: תודה לכם,
15:35
JFJF: Thank you.
ג'.פ: תודה לכם.
15:36
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
15:38
Translated by zeeva Livshitz
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com