English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Jane Fonda ir Lily Tomlin: Visą gyvenimą trunkančios moteriškos draugystės šventė

Filmed:
2,970,225 views

Legendinis duetas Jane Fonda ir Lily Tomlin draugauja jau kelis dešimtmečius. Atviro, jautraus, daug temų apimančio, Pat Mitchell vedamo pokalbio metu trijulė diskutuoja apie ilgaamžiškumą, feminizmą, vyriškos ir moteriškos draugystės skirtumus bei apie tai, ką reiškia gyventi gerai ir koks moters vaidmuo mūsų planetos ateityje. „Net nežinau, ką daryčiau be savo draugių, – sako J. Fonda. – Aš gyvenu, nes turiu drauges.“

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

PatPatas MitchellMitchell: So I was thinkingmąstymas
about femalemoteris friendshipDraugystė a lot,
Pat Mitchell: Aš daug galvojau apie
moterų draugystę
00:12
and by the way, these two womenmoterys,
ir, beje, šios dvi moterys,
00:15
I'm very honoredpagerbtas to say,
turiu garbės pasakyti,
00:18
have been my friendsdraugai
for a very long time, too.
yra mano draugės jau labai seniai.
00:19
JaneJane FondaFonda: Yes we have.
Jane Fonda: Taip, tikrai.
00:22
PMPM: And one of the things
that I readskaityti about femalemoteris friendshipDraugystė
PM: Vienas dalykas, kurį
perskaičiau apie moterų draugystę,
00:23
is something that CervantesCervantes said.
yra Servanteso žodžiai.
00:27
He said, "You can tell
a lot about someonekas nors,"
Jis sakė: „Gali daug pasakyti apie žmogų,
00:28
in this caseatvejis a womanmoteris,
šiuo atveju – apie moterį,
00:32
"by the companybendrovė that she keepsišlaiko."
iš jos draugų.“
00:33
So let's startpradėti with --
Taigi, pradėkime nuo...
00:35
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
00:37
JFJF: We're in bigdidelis troublebėdas.
JF: Mums – šakės.
00:40
LilyLily TomlinTomlin: HandRanka me one of those watersvandenyse,
Lily Tomlin: Paduokite man vandens,
00:41
I'm extremelylabai drysausas.
aš visai perdžiūvau.
00:43
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
00:45
JFJF: You're takingpasiimti up our time.
JF.: Tu švaistai mūsų laiką.
00:53
We have a very limitedribotas --
Mes turim labai ribotą...
00:55
LTLT: Just beingesamas with her
suckspinigai the life out of me.
LT: Vien buvimas su ja
čiulpia iš manęs gyvenimą.
00:56
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
00:59
JFJF: You ain'tnėra seenmatė nothing yetvis dar.
JF: Jūs dar nieko nematėte.
01:02
AnywayBet kokiu atveju -- sorry.
Vis tiek. Atleiskit.
01:03
PMPM: So tell me, what do you
look for in a frienddraugas?
PM: Papasakokit,
ko jūs tikitės iš draugės?
01:05
LTLT: I look for someonekas nors
who has a senseprasme of funlinksma,
LT: Aš ieškau žmogaus,
kuris yra smagus,
01:09
who'skas yra audaciousįžūlus,
kuris yra ryžtingas,
01:12
who'skas yra forthcomingbūsimos, who has politicspolitika,
kuris dalijasi,
turi politinius įsitikinimus,
01:15
who has even a smallmažas scraplaužas
of passionaistra for the planetplaneta,
kuriam bent truputį rūpi mūsų planeta,
01:18
someonekas nors who'skas yra decentpadoraus,
has a senseprasme of justiceteisingumas
kuris yra padorus ir teisingas
01:23
and who thinksgalvoja I'm worthwhileverta.
ir kuriam aš atrodau verta dėmesio.
01:26
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
01:28
(ApplausePlojimai)
(Plojimai.)
01:30
JFJF: You know, I was thinkingmąstymas this morningrytas,
JF: Žinot, šįryt aš pagalvojau,
01:34
I don't even know what I would do
withoutbe my womenmoterys friendsdraugai.
kad net neįsivaizduoju,
ką daryčiau be draugių.
01:36
I mean it's, "I have my friendsdraugai,
thereforetodėl I am."
Turiu omeny: „Turiu drauges,
vadinasi, esu.“
01:39
LTLT: (LaughterJuokas)
LT: (Juokas.)
01:42
JFJF: No, it's truetiesa.
JF: Ne, tai – tiesa.
01:43
I existegzistuoja because I have
my womenmoterys friendsdraugai. They --
Aš gyvenu, nes turiu drauges. Jos...
01:45
You're one of them.
Tu esi viena iš jų.
01:48
I don't know about you. But anywayvistiek --
Dėl tavęs nesu tikra.
01:49
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
01:51
You know, they make me strongerstipresnis,
they make me smarterprotingesnis,
Suprantat, dėl jų
aš tampu stipresnė, sumanesnė,
01:52
they make me braverDrąsesnieji.
drąsesnė.
01:55
They tapbakstelėkite me on the shoulderpečių when I mightgali
be in need of course-correctingkurso koregavimas.
Jos patapšnoja man per petį,
kai mane reikia pakreipti tinkama linkme.
01:56
And mostlabiausiai of them are
a good dealspręsti youngerjaunesnis than me, too.
Be to, dauguma jų yra
gerokai jaunesnės už mane.
02:01
You know? I mean, it's nicegražus --
LTLT: Thank you.
Suprantat? Turiu omeny, kad malonu...
LT: Ačiū.
02:04
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
02:06
JFJF: No, I do, I includeįtraukti you in that,
because listen, you know --
JF: Tikrai, aš ir tave turiu omeny,
nes, paklausyk...
02:09
it's nicegražus to have somebodykažkas still around
to playGroti with and learnmokytis from
malonu turėti su kuo linksmintis
ir iš ko mokytis,
02:12
when you're gettinggauti towardlink the endgalas.
kai artėji prie pabaigos.
02:15
I'm approachingartėja --
I'll be there sooneranksčiau than you.
Aš artėju.
Aš būsiu ten anksčiau nei tu.
02:17
LTLT: No, I'm gladmalonu to have you
parallellygiagrečiai agingsenėjimas alongsidekartu su me.
LT: Ne, aš džiaugiuosi
turėdama tave senstančią kartu.
02:19
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
02:22
JFJF: I'm showingparodyti you the way.
JF: Aš tau rodau kelią.
02:24
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
02:26
LTLT: Well, you are and you have.
LT: Taip, dabar ir anksčiau.
02:27
PMPM: Well, as we growaugti oldervyresni,
PM: Taigi, kai mes senstame
02:29
and as we go throughper
differentskiriasi kindsrūšys of life'sgyvenimas journeyskelionėms,
ir kai einame įvairiais gyvenimo keliais,
02:30
what do you do to keep
your friendshipsDraugystė vitalgyvybiškai svarbus and alivegyvas?
ką daryti norint išlaikyti
energijos ir gyvybės kupiną draugystę?
02:33
LTLT: Well you have to use a lot of --
LT: Na, reikia naudoti daug...
02:38
JFJF: She doesn't invitepakviesti me over much,
I'll tell you that.
JF: Pasakysiu, į svečius ji mane
kviečiasi nedažnai.
02:39
LTLT: I have to use a lot of socialsocialinis mediažiniasklaida --
LT: Reikia dažnai naudotis
socialiniais tinklais.
02:42
You be quiettylus now. And so --
Tu patylėk. Ir...
02:44
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
02:46
LTLT: And I look throughper my emailselektroniniai laiškai,
I look throughper my textstekstai
LT: Aš peržiūriu el. paštą,
SMS žinutes,
02:48
to find my friendsdraugai,
kad rasčiau draugus
02:51
so I can answeratsakyti them
as quicklygreitai as possiblegalimas,
ir galėčiau kuo greičiau jiems atsakyti,
02:52
because I know they need my counseladvokatas.
nes žinau, kad jiems reikia mano patarimo.
02:54
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
02:57
They need my supportparama,
Jiems reikia mano paramos,
03:00
because mostlabiausiai of my friendsdraugai
are writersrašytojai, or activistsaktyvistai, or actorsaktoriai,
nes dauguma jų yra arba rašytojai,
arba aktyvistai, arba aktoriai,
03:01
and you're all threetrys ...
o tu – visi trys viename...
03:04
and a long stringeilutė
of other descriptiveaprašomasis phrasesfrazės,
ir dar daug apibūdinančių frazių.
03:05
and I want to get to you
as soonnetrukus as possiblegalimas,
Ir aš noriu kuo greičiau
su tavimi susisiekti,
03:09
I want you to know that I'm there for you.
noriu, kad žinotum, jog esu šalia.
03:13
JFJF: Do you do emojisEmojis?
JF: Ar tu naudoji emotikonus?
03:15
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
LT: O...
JF: Ne?
03:17
LTLT: That's embarrassingnepatogus.
JFJF: I'm really into emojisEmojis.
LT: Man gėda.
JF: Man jie labai patinka.
03:19
LTLT: No, I spellrašybos out my --
LT: Ne, aš išsakau savo...
03:21
I spellrašybos out my wordsžodžiai of happinesslaimė
and congratulationssveikinu,
Aš išsakau savo džiaugsmo,
pasveikinimo
03:23
and sadnessliūdesys.
ir liūdesio žodžius.
03:27
JFJF: You spellrašybos it right out --
JF: Pasakai tiesiai šviesiai.
03:29
LTLT: I spellrašybos it, everykiekvienas letterlaiškas.
LT: Pasakau viską iki galo.
03:30
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
03:32
JFJF: SuchTokių a puristPūrists.
JF: Kokia tyruolė.
03:33
You know, as I've gottenįgytas oldervyresni,
Žinot, su amžiumi
03:35
I've understoodsupratau more
the importancesvarba of friendshipsDraugystė,
aš vis labiau supratau
draugystės svarbą
03:37
and so, I really make an effortpastangos
ir tikrai stengiuosi
03:40
to reachpasiekti out and make playGroti datesdatos --
not let too much time go by.
susisiekti ir susitikti –
neleisti laikui prabėgti.
03:42
I readskaityti a lot
Aš daug skaitau,
03:46
so, as LilyLily knowsžino all too well,
o, Lily tai gerai žino,
03:48
my booksknygos that I like,
I sendsiųsti to my friendsdraugai.
knygas, kurias mėgstu,
aš siunčiu draugams.
03:50
LTLT: When we knewžinojau we would be here todayšiandien
LT: Kai sužinojome, kad čia būsime,
03:52
you sentišsiųstas me a lot of booksknygos
about womenmoterys, femalemoteris friendshipsDraugystė,
tu man atsiuntei daugybę knygų
apie moteris ir jų draugystę
03:54
and I was so surprisedsiurprizas
to see how manydaug booksknygos,
ir aš taip nustebau,
kiek knygų,
03:56
how much researchtyrimai
has been donepadaryta recentlyneseniai --
kiek tyrimų
buvo atlikta pastaruoju metu...
04:00
JFJF: And were you gratefuldėkingas?
LTLT: I was gratefuldėkingas.
JF: Ar buvai dėkinga?
LT: Aš buvau dėkinga.
04:02
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
04:05
PMPM: And --
PM: Ir...
04:10
LTLT: Wait, no, it's really importantsvarbu
because this is anotherkitas examplepavyzdys
LT: Ne, palaukit, tai svarbu,
nes tai dar vienas pavyzdys,
04:11
of how womenmoterys are overlookedpamiršta,
put asideatmesti, marginalizedizoliuotas.
kaip moterys yra nepastebimos,
sumenkinamos, jų nepaisoma.
04:14
There's been very little
researchtyrimai donepadaryta on us,
Yra labai nedaug tyrimų apie mus,
04:18
even thoughnors we volunteeredsavanoriškas lots of timeslaikai.
nors ir siūlėmės ne kartą.
04:21
JFJF: That's for sure.
JF: Tikra tiesa.
04:23
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
04:24
LTLT: This is really excitingįdomus,
and you all will be interestedsuinteresuotas in this.
LT: Tai tikrai jaudina
ir jums bus įdomu.
04:26
The HarvardHarvardo MedicalMedicinos SchoolMokyklos studystudijuoti has shownparodyta
Harvardo medicinos mokyklos
tyrimas parodė,
04:30
that womenmoterys who have
closeUždaryti femalemoteris friendshipsDraugystė
kad moterims, turinčioms
artimų draugių,
04:32
are lessmažiau likelytikėtina to developplėtoti impairmentssutrikimais --
rečiau pasitaiko sveikatos pablogėjimai,
04:37
physicalfizinis impairmentssutrikimais as they ageamžius,
pablogėjimai dėl amžiaus,
04:40
and they are likelytikėtina to be seenmatė
to be livinggyvenimas much more vitalgyvybiškai svarbus, excitingįdomus --
ir tikėtina, kad jos gyvena
energingesnius, įdomesnius...
04:42
JFJF: And longerilgiau --
JF: Ir ilgesnius...
04:48
LTLT: JoyfulLinksmas livesgyvena.
LT: Laimingesnius gyvenimus.
04:49
JFJF: We livegyventi fivepenki yearsmetai longerilgiau than menvyrai.
JF: Mes gyvenam 5 m.
ilgiau nei vyrai.
04:50
LTLT: I think I'd tradeprekyba the yearsmetai for joydžiaugsmas.
LT: Manau, kad iškeisčiau
metus į džiaugsmą.
04:52
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
04:54
LTLT: But the mostlabiausiai importantsvarbu
partdalis is they foundrasta --
LT: Bet svarbiausia, ką jie atrado –
04:58
the resultsrezultatai were so excitingįdomus
and so conclusiveįtikinamas --
rezultatai tokie
jaudinantys ir įtikinantys –
05:01
the researchersmokslininkai foundrasta
tyrėjai atrado,
05:04
that not havingturintys closeUždaryti femalemoteris friendsdraugai
is detrimentalkenkia to your healthsveikata,
kad artimų draugių neturėjimas
yra žalingas jūsų sveikatai,
05:06
as much as smokingrūkymas or beingesamas overweightantsvorio.
kaip ir rūkymas ar antsvoris.
05:12
JFJF: And there's something elseKitas, too --
JF: Yra dar kai kas...
05:15
LTLT: I've said my partdalis, so ...
LT: Viską pasakiau, taigi...
05:17
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
05:18
JFJF: OK, well, listen to my partdalis,
because there's an additionalpapildomos thing.
JF: Gerai, tai dabar paklausyk manęs,
nes yra dar vienas dalykas.
05:19
Because they only --
for yearsmetai, decadesdešimtmečius --
Nes metus,
dešimtmečius
05:23
they only researchedtyrinėjo menvyrai when they
were tryingbandau to understandsuprasti stressstresas,
buvo tiriami tik vyrai
norint suprasti stresą,
05:25
only very recentlyneseniai have they researchedtyrinėjo
what happensatsitinka to womenmoterys when we're stressedpabrėžė,
ir tik neseniai ištirtos moterys,
patiriančias stresą.
05:30
and it turnspasisuka out
that when we're stressedpabrėžė -- womenmoterys,
Pasirodo, kai mes, moterys,
patiriame stresą,
05:34
our bodieskūnai get floodedužtvindytas by oxytocinoksitocinas.
mūsų kūną užplūsta oksitocinas.
05:38
WhichKuri is a feel-goodgeros savijautos, calmingramina,
stress-reducingstreso mažinimo hormonehormonas.
O tai yra geros savijautos, raminantis,
stresą mažinantis hormonas.
05:42
WhichKuri is alsotaip pat increasedpadidėjo
when we're with our womenmoterys friendsdraugai.
Kurio taip pat padaugėja,
kai esame su draugėmis.
05:45
And I do think that's one reasonpriežastis
why we livegyventi longerilgiau.
Ir, manau, būtent todėl
mes gyvename ilgiau.
05:50
And I feel so badblogai for menvyrai
because they don't have that.
Ir man gaila vyrų,
nes jie šito neturi.
05:54
TestosteroneTestosteronas in menvyrai
diminishesmažina the effectsefektai of oxytocinoksitocinas.
Testosteronas vyrų organizme
silpnina oksitocino poveikį.
05:56
LTLT: Well, when you and I
and DollyDoli madepagamintas "9 to 5" ...
LT: Na, kai aš, tu ir Dolly
kūrėme „Nuo 9 iki 5“...
06:01
JFJF: Oh --
JF: O...
06:04
LTLT: We laughedjuokėsi, we did,
we laughedjuokėsi so much,
LT: Mes juokėmės,
juokėmės iš tiesų daug,
06:05
we foundrasta we had so much in commonbendras
and we're so differentskiriasi.
supratome, kad esame labai panašios
ir labai skirtingos.
06:07
Here she is, like HollywoodHolivudo royaltyautorinis atlyginimas,
Štai ji, Holivudo karalienė,
06:10
I'm like a toughkietas kidvaikas from DetroitDetroit,
aš – kietas vaikas iš Detroito,
06:12
[Dolly'sDoli 's] a SouthernPietų kidvaikas
from a poorprastas townMiestas in TennesseeTenesis,
[Dolly] pietietė
iš vargano miestelio Tenesyje,
06:14
and we foundrasta we were so in syncsinchronizuoti as womenmoterys,
mes visos taip derėjome kaip moterys,
06:18
and we mustprivalo have --
ir mes...mes juokėmės...
06:22
we laughedjuokėsi -- we mustprivalo have addedpridėta
at leastmažiausiai a decadedešimtmetis ontoį our lifespansgyvenimo trukmė.
mes bent dešimtmečiu
pailginome savo gyvenimo trukmę.
06:23
JFJF: I think -- we sure
crossedkirto our legskojos a lot.
JF: Manau... mes tikrai dažnai
sukryžiuodavome kojas.
06:29
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
06:32
If you know what I mean.
Jei suprantat, ką turiu omeny.
06:34
LTLT: I think we all know what you mean.
LT: Manau, visi suprantam, ką turi omeny.
06:37
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
06:39
PMPM: You're addingpridedant decadesdešimtmečius
to our livesgyvena right now.
PM: Jūs ilginat mūsų gyvenimus dabar.
06:41
So amongtarp the booksknygos that JaneJane
sentišsiųstas us bothabu to readskaityti on femalemoteris friendshipDraugystė
Tarp knygų apie moterų draugystę,
kurias mums abiems Jane atsiuntė,
06:44
was one by a womanmoteris we admiregrožėtis greatlylabai,
SisterSesuo JoanJoan ChittisterChittister,
viena buvo mūsų itin gerbiamos
sesers Joan Chittister,
06:49
who said about femalemoteris friendshipDraugystė
kuri apie moterų draugystę pasakė,
06:53
that womenmoterys friendsdraugai
are not just a socialsocialinis actveikti,
kad tai – ne tik socialinis elgesys,
06:55
they're a spiritualdvasinis actveikti.
tai – dvasinis elgesys.
06:59
Do you think of your friendsdraugai as spiritualdvasinis?
Ar jūs laikote savo drauges dvasinėmis?
07:01
Do they addpapildyti something
spiritualdvasinis to your livesgyvena?
Ar jos prideda kažką
dvasinio į jūsų gyvenimus?
07:03
LTLT: SpiritualDvasinis -- I absolutelyvisiškai think that.
LT: Dvasinio? Tikrai, taip.
07:06
Because -- especiallyypač people
you've knownžinomas a long time,
Nes... ypač žmonėse,
kuriuos seniai pažįsti,
07:10
people you've spentišleista time with --
žmonėse, su kuriais leidi laiką,
07:13
I can see the spiritualdvasinis
essenceesmė insideviduje them,
juose galiu pamatyti dvasinį branduolį,
07:14
the tendernessšvelnumas, the vulnerabilitypažeidžiamumas.
švelnumą, pažeidžiamumą.
07:17
There's actuallyiš tikrųjų kindmalonus of a love,
an elementelementas of love in the relationshipsantykiai.
Tai kažkas panašaus į meilę,
meilės elementas santykiuose.
07:22
I just see deeplygiliai into your soulsiela.
Aš kiaurai matau tavo sielą.
07:26
PMPM: Do you think that, JaneJane --
PM: Ar tu manai, kad Jane...
07:30
LTLT: But I have specialypatingas powersįgaliojimai.
LT: Bet aš turiu ypatingų galių.
07:31
JFJF: Well, there's all kindsrūšys of friendsdraugai.
JF: Na, yra įvairių draugų.
07:34
There's businessverslas friendsdraugai,
and partyvakarėlis friendsdraugai,
Verslo draugų,
vakarėlių draugų,
07:36
I've got a lot of those.
šitų turiu daug.
07:38
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
07:40
But the oxytocin-producingoksitocinas gaminti
friendshipsDraugystė have ...
Bet oksitociną gaminančios
draugystės turi...
07:42
They feel spiritualdvasinis
because it's a heartširdis openingatidarymas, right?
Jos atrodo dvasinėmis,
nes jose atveri širdį, ar ne?
07:47
You know, we go deepgiliai. And --
Suprantat, mes gilinamės. Ir...
07:51
I find that I shedsąsiauris tearsašaros a lot
with my intimateintymus friendsdraugai.
Aš pastebėjau, kad dažnai nubraukiu ašarą
su artimomis draugėmis.
07:54
Not because I'm sadliūdnas but because
I'm so touchedpalietė and inspiredĮkvėptas by them.
Ne todėl, kad man liūdna, bet todėl,
kad esu jų sujaudinta ir įkvėpta.
08:01
LTLT: And you know one of you
is going to go soonnetrukus.
LT: Ir todėl, kad vienos greit nebebus.
08:06
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
08:09
PMPM: Well, two of us are sittingsėdi here,
LilyLily, whichkuris one are you talkingkalbėti about?
PM: Na, dvi iš jų sėdi čia,
Lily, apie kurią tu kalbi?
08:14
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
08:19
And I always think, when womenmoterys
talk about their friendshipsDraugystė,
Man atrodo, kai moterys
kalba apie savo draugystę,
08:20
that menvyrai always look a little mystifiedpaslapčių.
vyrai jaučiasi suglumę.
08:23
What are the differencesskirtumai, in your opinionnuomonė,
Jūsų nuomone, kokie yra
08:26
betweentarp menvyrai friendshipsDraugystė
and womenmoterys friendshipsDraugystė?
vyrų ir moterų draugysčių skirtumai?
08:29
JFJF: There's a lot of differenceskirtumas,
JF: Jos labai skiriasi,
08:32
and I think we have to have
a lot of empathyempatija for menvyrai --
manau, reikia užjausti vyrus...
08:34
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
08:37
that they don't have what we have.
nes jie neturi to, ką turime mes.
08:38
WhichKuri I think mayGegužė be why they diemirti sooneranksčiau.
Ir gal dėl to jie anksčiau miršta.
08:43
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
08:45
I have a lot of compassionužuojauta for menvyrai,
Aš labai užjaučiu vyrus,
08:47
because womenmoterys, no kiddingjuokaujate, we --
nes moterys, rimtai, mes...
08:49
women'smoterų relationshipssantykiai, our friendshipsDraugystė
are fullpilnas disclosureinformacijos atskleidimas, we go deepgiliai.
mūsų draugystėse yra visiškas atvirumas,
mes gilinamės.
08:53
They're revelatoryApreiškimo.
Jos atveria akis.
08:59
We riskrizika vulnerabilitypažeidžiamumas --
this is something menvyrai don't do.
Mes rizikuojame tapti pažeidžiamomis,
vyrai to nedaro.
09:01
I mean how manydaug timeslaikai
have I askedpaklausė you, "Am I doing OK?"
Turiu omeny, kiek kartų
aš tavęs klausiau: „Ar man gerai sekasi?“
09:06
"Did I really screwsraigtas up there?"
„Ar tikrai susimoviau?“
09:09
PMPM: You're doing great.
PM: Tau sekasi puikiai.
09:11
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
09:13
JFJF: But I mean, we askpaklausk questionsklausimai like that
JF: Turiu omeny, mes klausiame
09:14
of our womenmoterys friendsdraugai,
draugių tokių dalykų,
09:17
and menvyrai don't.
o vyrai – ne.
09:18
You know, people describeapibūdinti women'smoterų
relationshipssantykiai as face-to-faceakis į akį,
Žinot, žmonės apibūdina moterų draugystę
kaip akis į akį,
09:20
whereaskadangi men'svyrų friendshipsDraugystė
are more side-by-sidešalia kito.
o vyrų – petys į petį.
09:24
LTLT: I mean mostlabiausiai of the time
menvyrai don't want to revealatskleisti their emotionsemocijos,
LT: Dažniausiai vyrai nenori
rodyti savo emocijų,
09:27
they want to burypalaidoti deepergiliau feelingsjausmai.
jie nori užgniaužti jausmus.
09:31
I mean, that's the generalapskritai,
conventionalsutartinis thought.
Tai yra, tokia yra
visuotinai priimta nuomonė.
09:33
They would rathergreičiau go off in their man caveurvas
and watch a gamežaidimas or hitnukentėti golfgolfas ballsrutuliai,
Jie geriau užsidarys savo urve,
žiūrės varžybas ar žais golfą,
09:36
or talk about sportssportas,
or huntingmedžioklė, or carsautomobiliai or have sexseksas.
ar kalbės apie sportą, ar medžioklę,
ar mašinas, ar užsiims seksu.
09:40
I mean, it's just the kindmalonus of --
it's a more manlyvyriškas behaviorelgesys.
Turiu omeny, tai toks...
labiau vyriškas elgesys.
09:45
JFJF: You meantsuprato --
LTLT: They talk about sexseksas.
JF: Turėjai omeny...
LT: Jie kalba apie seksą.
09:48
I meantsuprato they mightgali have sexseksas
Tai yra, jie gal ir užsiimtų seksu,
09:51
if they could get somebodykažkas
in their man caveurvas to --
jei įsitemptų ką nors į savo urvą...
09:52
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
09:55
JFJF: You know something, thoughnors,
that I find very interestingįdomus --
JF: Tačiau, žinot,
kas man atrodo labai įdomu –
09:58
and again, psychologistspsichologai didn't know this
untiliki relativelypalyginti recentlyneseniai --
vėl gi, psichologai tai atrado
palyginus neseniai –
10:01
is that menvyrai are borngimęs everykiekvienas bitšiek tiek
as relationalReliacinė as womenmoterys are.
vyrai gimsta su tokiu pačiu noru
kurti santykius kaip ir moterys.
10:06
If you look at filmsfilmai
of newbornnaujagimis babykūdikis boysberniukai and girlsmerginos,
Jei žiūrėtume į nufilmuotus kūdikius,
10:09
you'lltu būsi see the babykūdikis boysberniukai
just like the girlsmerginos,
pamatytume berniukus
ir mergaites,
10:13
gazingžvelgdamas into their mother'smotinos eyesakys,
įdėmiai žiūrinčius į mamos akis,
10:15
you know, needingreikia that relationalReliacinė
exchangekeistis of energyenergija.
trokštančius santykių
suteikiamos energijos.
10:18
When the mothermotina looksatrodo away,
they could see the dismaynerimą on the childvaikas,
Kai mama nusisuka,
vaiko veide matosi nusiminimas,
10:22
even the boyberniukas would cryverkis.
net berniukai pravirksta.
10:27
They need relationshipsantykiai.
Jiems reikia santykių.
10:28
So the questionklausimas is why,
as they growaugti oldervyresni, does that changekeisti?
Kyla klausimas,
kodėl su amžiumi tai pasikeičia?
10:30
And the answeratsakyti is patriarchalpatriarchalinės culturekultūra,
Atsakymas yra patriarchalinė kultūra,
10:34
whichkuris sayssako to boysberniukai and youngjaunas menvyrai
kuri įteigia berniukams ir vaikinams,
10:37
that to be needingreikia of relationshipsantykiai,
to be emotionalemocinis with someonekas nors is girlyGirly.
kad noras turėti santykius ir
būti emocionaliam yra mergaitiška.
10:40
That a realrealus man doesn't askpaklausk
directionskryptys or expressišreikšti a need,
Ir kad tikras vyras
neklausia nuorodų ir neišreiškia poreikių,
10:45
they don't go to doctorsgydytojai if they feel badblogai.
jie neina pas daktarus,
kai jaučiasi blogai.
10:51
They don't askpaklausk for help.
Jie neprašo pagalbos.
10:53
There's a quotecitata that I really like,
Man patinka ši citata:
10:55
"MenVyrai fearbaimė that becomingtampa 'we'"mes"
will eraseištrinti his 'I'"Aš"."
„Vyrai bijo, kad tapimas „mes“
panaikins jų „aš“.“
10:56
You know, his senseprasme of selfsavarankiškai.
tai yra, jo savęs suvokimą.
11:01
WhereasKadangi women'smoterų senseprasme of selfsavarankiškai
has always been kindmalonus of porousakytasis.
Tuo tarpu,
moterų savęs suvokimas yra akytas.
11:03
But our "we" is our savingtaupymas graceMalonė,
Mūsų „mes“ yra mūsų išganymas,
11:07
it's what makesdaro us strongstiprus.
jis daro mus stipresnes.
11:11
It's not that we're better than menvyrai,
Ne tai, kad mes geresnės už vyrus,
11:14
we just don't have
our masculinityvyriškumas to proveįrodyti.
mums tiesiog nereikia
įrodinėti savo vyriškumo.
11:15
LTLT: And, well --
LT: Ir...
11:18
JFJF: That's a GloriaGloria SteinemSteinem quotecitata.
JF: Tai Gloria Steinem citata.
11:19
So we can expressišreikšti our humanityžmonija --
LTLT: I know who GloriaGloria SteinemSteinem is.
Kad išreikštume savo žmogiškumą...
LT: Žinau, kas yra Gloria Steinem.
11:21
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
JF: Žinau, kad žinai, kas ji,
bet manau, kad...
11:24
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
11:27
No, but it's a great quotecitata, I think.
Manau, kad tai – puiki citata.
11:29
We're not better than menvyrai, we just
don't have our masculinityvyriškumas to proveįrodyti.
Mes nesam geresnės už vyrus, mums
tiesiog nereikia įrodinėti savo vyriškumo.
11:31
And that's really importantsvarbu.
Tai – tikrai svarbu.
11:35
LTLT: But menvyrai are
so inculcateddiegiamos in the culturekultūra
LT: Bet principai taip giliai įdiegti,
11:36
to be comfortablepatogus in the patriarchypatriarchatas.
kad vyrams patogu būti patriarchate.
11:39
And we'vemes turime got to make
something differentskiriasi happenatsitikti.
O mums reikia, kad kažkas pasikeistų.
11:42
JFJF: Women'sMoterų friendshipsDraugystė
are like a renewableatsinaujinanti sourcešaltinis of powergalia.
JF: Moterų draugystės –
lyg atsinaujinantis energijos šaltinis.
11:45
LTLT: Well, that's what's excitingįdomus
about this subjectdalykas.
LT: Būtent tai yra
jaudinanti šios temos dalis.
11:49
It's because our friendshipsDraugystė --
Dėl mūsų draugysčių...
11:52
femalemoteris friendshipsDraugystė
are just a hopapynių to our sisterhoodseserija,
moterų draugystės yra
žingsnis į seserystę,
11:53
and sisterhoodseserija can be
a very powerfulgalingas forcejėga,
o seserystės gali būti labai galingos,
11:58
to give the worldpasaulis --
duodamos pasauliui...
12:01
to make it what it should be --
keisdamos jį į gerą...
12:03
the things that humansžmonės desperatelyBeviltiškai need.
ko žmonėms būtinai reikia.
12:05
PMPM: It is why we're talkingkalbėti about it,
PM: Todėl mes ir kalbame apie tai,
12:08
because women'smoterų friendshipsDraugystė are,
nes moterų draugystės yra,
12:10
as you said, JaneJane,
kaip sakei tu, Jane,
12:12
a renewableatsinaujinanti sourcešaltinis of powergalia.
atsinaujinančios
energijos šaltinis.
12:13
So how do we use that powergalia?
Kaip panaudosim tą energiją?
12:15
JFJF: Well, womenmoterys are the fastestgreičiausias growingauga
demographicDemografija in the worldpasaulis,
JF: Moterų pasaulyje sparčiai daugėja,
12:17
especiallyypač oldervyresni womenmoterys.
ypač vyresnių moterų.
12:21
And if we harnesspakinktai our powergalia,
we can changekeisti the worldpasaulis.
Ir jei mes sutelksim savo jėgas,
mes galim pakeisti pasaulį.
12:22
And guessatspėti what? We need to.
Žinot, ką? Mes privalom.
12:26
(ApplausePlojimai)
(Plojimai.)
12:28
And we need to do it soonnetrukus.
Ir privalom kuo greičiau.
12:30
And one of the things
that we need to do --
Dar vienas dalykas,
kurį turim padaryti...
12:31
and we can do it as womenmoterys --
Kaip moterys
12:34
for one thing, we kindmalonus of setnustatyti
the consumervartotojas standardsstandartus.
mes nustatome vartojimo standartus.
12:35
We need to consumevartoti lessmažiau.
Mes turime mažiau vartoti.
12:38
We in the WesternVakarų worldpasaulis
need to consumevartoti lessmažiau
Vakarietiškame pasaulyje
turime mažiau vartoti,
12:41
and when we buypirkti things, we need to
buypirkti things that are madepagamintas locallyvietoje,
o kai perkame,
turime pirkti vietinės gamybos daiktus,
12:44
when we buypirkti foodmaistas, we need to buypirkti foodmaistas
that's grownužaugę locallyvietoje.
maistą, užaugintą mūsų vietovėje.
12:47
We are the onesvieni
that need to get off the gridtinklelis.
Turime atsijungti nuo sistemos.
12:50
We need to make ourselvesmes patys
independentnepriklausomas from fossiliškastinis fuelskuras.
Turime tapti nepriklausomi
nuo iškastinio kuro.
12:53
And the fossiliškastinis fuelkuro companiesįmonės --
Iškastinio kuro kompanijos –
12:59
the ExxonsExxons and the ShellApvalkalas OilsAliejai
and those badblogai guys --
„Exxons“ ir „Shell oils“
ir tie blogiukai...
13:01
causepriežastis they are --
jie tikrai tokie...
13:04
are going to tell us that we can't do it
withoutbe going back to the StoneAkmuo AgeAmžiaus.
jie mums aiškins, kad tai neįmanoma,
nebent norime grįžti į akmens amžių.
13:05
You know, that the alternativesalternatyvos
just aren'tnėra quitegana there yetvis dar,
Ir, kad alternatyvų kol kas nėra,
13:09
and that's not truetiesa.
bet tai – netiesa.
13:12
There are countriesšalyse in the worldpasaulis right now
Pasaulyje yra šalių,
13:14
that are livinggyvenimas mostlydaugiausia on renewableatsinaujinanti
energyenergija and doing just fine.
kurios naudoja atsinaujinančią energiją
ir joms puikiai sekasi.
13:16
And they tell us that if we do
weanatpratinti ourselvesmes patys from fossiliškastinis fuelkuro
Ir jie sako, kad nebevartodami
iškastinio kuro,
13:19
that we're going to be
back in the StoneAkmuo AgeAmžiaus,
mes grįšime į akmens amžių,
13:23
and in factfaktas, if we beginprasideda
to use renewableatsinaujinanti energyenergija,
tačiau, jei pradėtume vartoti
atsinaujinančią energiją
13:25
and not drillgrąžtas in the ArcticArkties,
and not drillgrąžtas --
ir nebegręžtume Arktyje,
ir nebegręžtume...
13:30
LTLT: Oh, boyberniukas.
LT: Oho.
13:32
JFJF: And not drillgrąžtas
in the AlbertaAlberta tardeguto sandssmėlis --
JF: Ir nebegręžtume
Albertoje naftos...
13:33
Right.
Taip.
13:35
That we will be --
Tai būtų...
13:36
there will be more democracydemokratija
and more jobsdarbo vietos and more well-beinggerovė,
Būtų daugiau demokratijos
ir darbo vietų, ir gerovės,
13:38
and it's womenmoterys that are
going to leadvadovauti the way.
ir moterys bus tos,
kurios parodys pavyzdį.
13:41
LTLT: Maybe we have the momentumimpulsas
to startpradėti a third-wavetrečioji banga feministfeministė movementjudėjimas
LT: Gal mes turime impulsą
pradėti trečią feministinį judėjimą
13:43
with our sisterhoodseserija around the worldpasaulis,
su mūsų seserija visame pasaulyje,
13:48
with womenmoterys we don't see,
womenmoterys we mayGegužė never meetsusitikti,
su moterimis, kurių nematome,
kurių galbūt nesutiksime,
13:50
but we joinprisijungti togetherkartu that way,
bet mes susibursime bendram tikslui,
13:53
because --
nes...
13:56
AristotleAristotelis said --
Aristotelis sakė, kad
13:57
mostlabiausiai people --
dauguma žmonių...
13:59
people would diemirti withoutbe malePatinas friendshipsDraugystė.
žmonės mirtų be vyriškų draugysčių.
14:01
And the operativeoperacinis wordžodis here was "malePatinas."
Esminis žodis čia yra „vyriškų“.
14:04
Because they thought that friendshipsDraugystė
should be betweentarp equalslygus
Nes jie manė, kad draugystė
gali būti tik tarp lygių,
14:07
and womenmoterys were not consideredlaikomas equallygus --
o moterys nebuvo tokiomis laikomos...
14:10
JFJF: They didn't think
we had soulssielos even, the GreeksGraikai.
JF: Graikai net nemanė,
kad mes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exactlytiksliai. That showsparodos you
just how limitedribotas AristotleAristotelis was.
LT: Būtent. Tai rodo,
koks ribotas buvo Aristotelis.
14:15
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
14:18
And wait, no, here'sčia yra the bestgeriausia partdalis.
Palaukit, štai – geriausia dalis.
14:21
It's like, you know,
menvyrai do need womenmoterys now.
Dabar vyrams reikia moterų.
14:23
The planetplaneta needsporeikiai womenmoterys.
Planetai reikia moterų.
14:27
The US ConstitutionKonstitucijos needsporeikiai womenmoterys.
JAV konstitucijai reikia moterų.
14:29
We are not even in the ConstitutionKonstitucijos.
Mūsų net nėra konstitucijoje.
14:31
JFJF: You're talkingkalbėti about
the EqualLygių RightsTeisių AmendmentPakeitimas.
JF: Tu kalbi apie Lygių galimybių pataisą.
14:34
LTLT: Right.
LT: Teisingai.
14:37
JusticeTeisingumo GinsbergGinsberg said something like --
Justice Ginsberg pasakė,
14:38
everykiekvienas constitutionkonstitucija that's been writtenparašyta
sincenuo the endgalas of WorldPasaulyje WarKaro IIII
kad visos konstitucijos,
parašytos po II Pasaulinio karo,
14:43
includedįskaitant a provisionnuostata that madepagamintas womenmoterys
citizenspiliečiai of equallygus statureūgio,
turėjo nuostatas
apie moterų lygiateisiškumą,
14:47
but oursmūsų does not.
tik mūsų – ne.
14:52
So that would be a good placevieta to startpradėti.
Tai būtų puiki vieta pradėti.
14:54
Very, very mildšvelnus --
Labai labai švelniai...
14:56
JFJF: Right.
JF: Teisingai.
14:58
(ApplausePlojimai)
(Plojimai.)
14:59
And genderLytis equalitylygybė, it's like a tidebanga,
Lyčių lygybė, kaip potvynis
15:02
it would liftpakelti all boatsvaltys, not just womenmoterys.
pakeltų visas valtis,
ne tik moterų.
15:04
PMPM: NeedingKuriems reikalinga newnaujas rolevaidmuo modelsmodeliai
on how to do that.
PM: Reikia pavyzdžių,
kaip tai padaryti.
15:06
How to be friendsdraugai,
Kaip būti draugėmis,
15:09
how to think about our powergalia
in differentskiriasi waysbūdai,
kaip mąstyti apie mūsų galią,
15:10
as consumersvartotojai,
mūsų, kaip vartotojų,
15:13
as citizenspiliečiai of the worldpasaulis,
kaip pasaulio piliečių
15:15
and this is what makesdaro JaneJane and LilyLily
ir visa tai padaro
Jane ir Lily pavyzdžiais,
15:16
a rolevaidmuo modelmodelis of how
womenmoterys can be friendsdraugai --
kaip būti draugėmis
15:19
for a very long time,
labai ilgą laiką,
15:21
and even if they occasionallyretkarčiais disagreenesutikti.
net jei retkarčiais nesutariat.
15:23
Thank you.
Ačiū.
15:25
Thank you bothabu.
Ačiū jums abiems.
15:28
(ApplausePlojimai)
(Plojimai.)
15:29
JFJF: Thanksačiū.
JF: Ačiū.
15:30
LTLT: Thank you.
LT: Ačiū.
15:35
JFJF: Thank you.
JF: Ačiū.
15:36
(ApplausePlojimai)
(Plojimai.)
15:38
Translated by Lina Giriuniene
Reviewed by Sigita Šimkutė-Macanko

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com