English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Джейн Фонда й Лілі Томлін: Веселе прославляння дружби завдовжки життя

Filmed:
2,970,225 views

Легендарний дует Джейн Фонда й Лілі Томлін десятиліттями приятелюють. В цьому непідробному, делікатному та необмеженому темами діалозі, на який їх запросила Пет Мітчелл, ці троє обговорюватимуть тривалість життя, фемінізм, різницю між чоловічою та жіночою дружбою, що значить гарно жити, а також яка роль жінок у майбутньому нашої планети. "Навіть не знаю, що б робила без своїх подруг, - каже Фонда. - Я існую, тому що маю подруг".

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

PatПЕТ MitchellМітчелл: So I was thinkingмислення
about femaleжінка friendshipДружба a lot,
Пет Мітчелл: Я багато думала
про жіночу дружбу,
00:12
and by the way, these two womenжінки,
і, до речі, ці дві жінки,
00:15
I'm very honoredзаслужений to say,
кажу про це з гордістю,
00:18
have been my friendsдрузі
for a very long time, too.
віддавна також є моїми друзями.
00:19
JaneДжейн FondaFonda: Yes we have.
Джейн Фонда: Саме так.
00:22
PMМ.: And one of the things
that I readчитати about femaleжінка friendshipДружба
П.М.: З того, що я читала
про жіночу дружбу,
00:23
is something that CervantesCervantes said.
пригадую слова Сервантеса.
00:27
He said, "You can tell
a lot about someoneхтось,"
Він говорив: "Ви можете
чимало про когось розповісти",
00:28
in this caseсправа a womanжінка,
у цьому випадку про жінку,
00:32
"by the companyкомпанія that she keepsтримає."
"дивлячись на її друзів".
00:33
So let's startпочати with --
Тож почнімо з —
00:35
(LaughterСміх)
(Сміх)
00:37
JFJF: We're in bigвеликий troubleбіда.
Дж.Ф.: У нас проблеми.
00:40
LilyЛілія TomlinТомлін: HandРука me one of those watersводи,
Лілі Томлін: Дай мені склянку води,
00:41
I'm extremelyнадзвичайно dryсухий.
мене мучить спрага.
00:43
(LaughterСміх)
(Сміх)
00:45
JFJF: You're takingвзяти up our time.
Дж.Ф.: Ти займаєш наш час.
00:53
We have a very limitedобмежений --
Ми дуже обмежені --
00:55
LTLT: Just beingбуття with her
sucksсмокче the life out of me.
Л.Т.: Перебування з нею
висмоктує з мене життя.
00:56
(LaughterСміх)
(Сміх)
00:59
JFJF: You ain'tце не так seenбачив nothing yetвсе-таки.
Дж.Ф.: Ти ще нічого не бачила.
01:02
AnywayУ всякому разі -- sorry.
Та все ж -- вибачай.
01:03
PMМ.: So tell me, what do you
look for in a friendдруг?
П.М.: Скажіть мені,
що ви шукаєте в друзях?
01:05
LTLT: I look for someoneхтось
who has a senseсенс of funвесело,
Л.Т.: Я шукаю когось
із почуттям гумору,
01:09
who'sхто це? audaciousсміливим,
сміливого,
01:12
who'sхто це? forthcomingмайбутній, who has politicsполітика,
відкритого, з політичними поглядами,
01:15
who has even a smallмаленький scrapбрухт
of passionпристрасть for the planetпланета,
хто має хоч трішки
любові до нашої планети,
01:18
someoneхтось who'sхто це? decentгідною,
has a senseсенс of justiceсправедливість
когось порядного,
із почуттям справедливості,
01:23
and who thinksдумає I'm worthwhileцінний.
і хто вважає мене вартою такого.
01:26
(LaughterСміх)
(Сміх)
01:28
(ApplauseОплески)
(Оплески)
01:30
JFJF: You know, I was thinkingмислення this morningранок,
Дж.Ф.: Знаєш, я думала сьогодні вранці,
01:34
I don't even know what I would do
withoutбез my womenжінки friendsдрузі.
навіть не знаю, що б робила
без моїх подруг.
01:36
I mean it's, "I have my friendsдрузі,
thereforeотже I am."
Так би мовити: "У мене є друзі,
значить я існую".
01:39
LTLT: (LaughterСміх)
Л.Т.: (Сміх)
01:42
JFJF: No, it's trueправда.
Дж.Ф.: Ні, це правда.
01:43
I existіснувати because I have
my womenжінки friendsдрузі. They --
Я існую, бо маю подруг.
Вони —
01:45
You're one of them.
Ти одна з них.
01:48
I don't know about you. But anywayвсе одно --
Не знаю щодо тебе. У всякому разі —
01:49
(LaughterСміх)
(Сміх)
01:51
You know, they make me strongerсильніше,
they make me smarterрозумніше,
Знаєш, вони роблять мене сильнішою,
розумнішою,
01:52
they make me braverхоробріше.
хоробрішою.
01:55
They tapторкніться me on the shoulderплече when I mightможе
be in need of course-correctingкурс корекції.
Вони поплескають мене по плечу,
коли мене потрібна буде вказівка.
01:56
And mostнайбільше of them are
a good dealугода youngerмолодший than me, too.
І більшість з них
набагато молодші за мене.
02:01
You know? I mean, it's niceприємно --
LTLT: Thank you.
Розумієш? Це ж прекрасно —
Л.Т.: Дякую.
02:04
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:06
JFJF: No, I do, I includeвключати you in that,
because listen, you know --
Дж.Ф.: Ні, я включаю тебе до них,
бо, послухай, знаєш —
02:09
it's niceприємно to have somebodyхтось still around
to playграти with and learnвчитися from
чудово мати поруч когось,
із ким можна пограти, повчитись,
02:12
when you're gettingотримувати towardдо the endкінець.
коли ти наближаєшся до кінця.
02:15
I'm approachingнаближається --
I'll be there soonerрано than you.
Я наближаюсь —
я буду там швидше за тебе.
02:17
LTLT: No, I'm gladрада to have you
parallelпаралельно agingстаріння alongsideпоряд з me.
Л.Т.: Я рада, що ти показала, як зростаєш
поруч зі мною.
02:19
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:22
JFJF: I'm showingпоказати you the way.
Дж.Ф.: Я показую тобі шлях.
02:24
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:26
LTLT: Well, you are and you have.
Л.Т.: Це ти.
02:27
PMМ.: Well, as we growрости olderстарше,
П.М.: Дорослішаючи,
02:29
and as we go throughчерез
differentінший kindsвидів of life'sжиття journeysподорожі,
мандруючи по життю,
02:30
what do you do to keep
your friendshipsдружні відносини vitalжиттєво важливий and aliveживий?
що ви робите,
щоб зберегти вашу дружбу?
02:33
LTLT: Well you have to use a lot of --
Л.Т.: Ви маєте використати багато —
02:38
JFJF: She doesn't inviteзапросити me over much,
I'll tell you that.
Дж.Ф.: Вона мене дуже не запрошує,
ось що я скажу.
02:39
LTLT: I have to use a lot of socialсоціальний mediaЗМІ --
Л.Т.: Я використовую
соціальні мережі —
02:42
You be quietспокійно now. And so --
Цить. Тож —
02:44
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:46
LTLT: And I look throughчерез my emailsелектронні листи,
I look throughчерез my textsтексти
Л.Т.: Я передивляюсь пошту,
повідомлення
02:48
to find my friendsдрузі,
щоб знайти друзів,
02:51
so I can answerвідповісти them
as quicklyшвидко as possibleможливий,
щоб відповісти їм
якнайшвидше,
02:52
because I know they need my counselадвокат.
бо знаю, їм потрібна моя порада.
02:54
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:57
They need my supportпідтримка,
Їм потрібна моя підтримка,
03:00
because mostнайбільше of my friendsдрузі
are writersписьменники, or activistsактивісти, or actorsактори,
бо більшість моїх друзів -
письменники, активісти чи актори,
03:01
and you're all threeтри ...
і ви троє...
03:04
and a long stringрядок
of other descriptiveописові phrasesфрази,
і довга низка
інших описових фраз,
03:05
and I want to get to you
as soonскоро as possibleможливий,
я хочу якнайшвидше
розібратися у вас,
03:09
I want you to know that I'm there for you.
хочу, щоб ви знали, я тут для вас.
03:13
JFJF: Do you do emojisemojis?
Дж.Ф.: Пишеш смайлики?
03:15
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
Л.Т.: Ох...
Дж.Ф.: Ні?
03:17
LTLT: That's embarrassingнезручне.
JFJF: I'm really into emojisemojis.
Л.Т. Це бентежить.
Дж.Ф.: Я дійсно люблю смайли.
03:19
LTLT: No, I spellзаклинання out my --
Л.Т.: Ні, я пишу --
03:21
I spellзаклинання out my wordsслова of happinessщастя
and congratulationsвітаю,
я виписую власні слова щастя,
поздоровлення
03:23
and sadnessсмуток.
та суму.
03:27
JFJF: You spellзаклинання it right out --
Дж.Ф.: Ти складаєш їх —
03:29
LTLT: I spellзаклинання it, everyкожен letterлист.
Л.Т. Я складаю, кожну букву —
03:30
(LaughterСміх)
(Сміх)
03:32
JFJF: SuchТакі a puristпуристи.
Дж.Ф.: От пуристка.
03:33
You know, as I've gottenотримав olderстарше,
Знаєш, із віком
03:35
I've understoodзрозуміла more
the importanceважливість of friendshipsдружні відносини,
я почала більше розуміти
важливість дружби
03:37
and so, I really make an effortзусилля
і справді намагаюсь докласти зусиль,
03:40
to reachдосягти out and make playграти datesдати --
not let too much time go by.
щоб досягнути чогось, відпочивати,
не вбивати даремно час.
03:42
I readчитати a lot
Я багато читаю,
03:46
so, as LilyЛілія knowsзнає all too well,
і Лілі чудово знає, що
03:48
my booksкниги that I like,
I sendвідправити to my friendsдрузі.
книжки, які мені подобаються,
я відсилаю друзям.
03:50
LTLT: When we knewзнав we would be here todayсьогодні
Л.Т.: Коли ми дізнались, що будемо тут,
03:52
you sentнадісланий me a lot of booksкниги
about womenжінки, femaleжінка friendshipsдружні відносини,
ти надіслала мені чимало книжок
про жінок, жіночу дружбу,
03:54
and I was so surprisedздивований
to see how manyбагато хто booksкниги,
я була здивована,
побачивши так багато книг,
03:56
how much researchдослідження
has been doneзроблено recentlyнещодавно --
скільки досліджень
зроблено недавно —
04:00
JFJF: And were you gratefulвдячний?
LTLT: I was gratefulвдячний.
Дж.Ф.: Ти вдячна?
Л.Т.: Я була вдячна.
04:02
(LaughterСміх)
(Сміх)
04:05
PMМ.: And --
П.М.: І —
04:10
LTLT: Wait, no, it's really importantважливо
because this is anotherінший exampleприклад
Л.Т.: Чекай, це дійсно важливо,
бо це ще один приклад того,
04:11
of how womenжінки are overlookedвипускати з уваги,
put asideв сторону, marginalizedмаргінальних.
як жінок ігнорують,
відкидають, ізолюють.
04:14
There's been very little
researchдослідження doneзроблено on us,
Нас мало вивчали,
04:18
even thoughхоча we volunteeredдобровільно lots of timesразів.
хоча ми часто виступали добровольцями.
04:21
JFJF: That's for sure.
Дж.Ф.: Саме так.
04:23
(LaughterСміх)
(Сміх)
04:24
LTLT: This is really excitingхвилююче,
and you all will be interestedзацікавлений in this.
Л.Т.: Це дійсно вражаюче,
і вам всім це буде цікаво.
04:26
The HarvardГарвардський університет MedicalМедичні SchoolШкола studyвивчення has shownпоказано
Дослідження Гарвардської медичної школи
показало, що
04:30
that womenжінки who have
closeзакрити femaleжінка friendshipsдружні відносини
жінки, в яких є близькі подруги,
04:32
are lessменше likelyшвидше за все to developрозвиватися impairmentsпрогнозованих значень --
менш схильні до розладів —
04:37
physicalфізичний impairmentsпрогнозованих значень as they ageвік,
фізичних розладів на старості,
04:40
and they are likelyшвидше за все to be seenбачив
to be livingживий much more vitalжиттєво важливий, excitingхвилююче --
їхнє життя буде цікавішим
та захопливішим —
04:42
JFJF: And longerдовше --
Дж.Ф.: Та довшим —
04:48
LTLT: JoyfulРадісне livesживе.
Л.Т.: Радісне життя.
04:49
JFJF: We liveжити fiveп'ять yearsроків longerдовше than menчоловіки.
Дж.Ф.: Ми живемо на 5 років довше.
04:50
LTLT: I think I'd tradeторгівля the yearsроків for joyрадість.
Л.Т.: Думаю, я проміняю ці роки на щастя.
04:52
(LaughterСміх)
(Сміх)
04:54
LTLT: But the mostнайбільше importantважливо
partчастина is they foundзнайдено --
Л.Т.: Та найголовніша частина
виявленого —
04:58
the resultsрезультати were so excitingхвилююче
and so conclusiveпереконливих --
результати були настільки захоплюючими
та очевидними —
05:01
the researchersдослідники foundзнайдено
дослідники довели, що
05:04
that not havingмаючи closeзакрити femaleжінка friendsдрузі
is detrimentalзгубні наслідки to your healthздоров'я,
відсутність близьких подруг
шкідлива для вашого здоров'я,
05:06
as much as smokingкуріння or beingбуття overweightнадмірна вага.
так само як і куріння чи зайва вага.
05:12
JFJF: And there's something elseінакше, too --
Дж.Ф.: І є ще дещо —
05:15
LTLT: I've said my partчастина, so ...
Л.Т.: Це моя черга, тож ...
05:17
(LaughterСміх)
(Сміх)
05:18
JFJF: OK, well, listen to my partчастина,
because there's an additionalДодаткові thing.
Дж.Ф.: Окей, тепер моя черга,
бо є ще одна річ.
05:19
Because they only --
for yearsроків, decadesдесятиліття --
Бо роками, десятиліттями —
05:23
they only researchedдосліджені menчоловіки when they
were tryingнамагаюся to understandзрозуміти stressстрес,
вони досліджували тільки чоловіків,
коли намагались зрозуміти стрес,
05:25
only very recentlyнещодавно have they researchedдосліджені
what happensбуває to womenжінки when we're stressedпідкреслив,
лише недавно вони почали досліджувати,
що ж відбувається з жінками в умовах стресу,
05:30
and it turnsвиявляється out
that when we're stressedпідкреслив -- womenжінки,
і виявляється,
коли у нас стрес — у жінок,
05:34
our bodiesтіла get floodedзатоплені by oxytocinокситоцин.
наші тіла заповнені окситоцином.
05:38
WhichЯкий is a feel-goodвідчуваю добре, calmingзаспокійливий,
stress-reducingстрес скорочення hormoneгормон.
Це заспокійливий гормон,
який знижує стрес і дає гарний настрій.
05:42
WhichЯкий is alsoтакож increasedзбільшився
when we're with our womenжінки friendsдрузі.
Який тільки збільшується,
коли ми разом з нашими подругами.
05:45
And I do think that's one reasonпричина
why we liveжити longerдовше.
Я вважаю, що це одна з причин,
чому ми живемо довше.
05:50
And I feel so badпоганий for menчоловіки
because they don't have that.
Мені жаль чоловіків,
бо в них цього немає.
05:54
TestosteroneТестостерон in menчоловіки
diminishesзменшується the effectsефекти of oxytocinокситоцин.
Тестостерон у чоловіків зменшує
вплив окситоцину.
05:56
LTLT: Well, when you and I
and DollyДоллі madeзроблений "9 to 5" ...
Л.Т.: Коли ти, я і Доллі працювали над
"Від дев'яти до п'яти"...
06:01
JFJF: Oh --
Дж.Ф.: Ох —
06:04
LTLT: We laughedсміявся, we did,
we laughedсміявся so much,
Л.Т.: Ми сміялись,
ми сміялись так багато,
06:05
we foundзнайдено we had so much in commonзагальний
and we're so differentінший.
ми побачили, що в нас багато спільного,
і ми такі різні.
06:07
Here she is, like HollywoodГоллівуд royaltyроялті,
Ось вона, аристократія Голлівуду,
06:10
I'm like a toughжорсткий kidдитина from DetroitДетроїт,
і я, як неслухняна дитина з Детройту,
06:12
[Dolly'sДоллі в] a SouthernПівденний kidдитина
from a poorбідний townмісто in TennesseeТеннессі,
(Доллі) вона дитина з Півдня,
з бідного містечка в Теннесі,
06:14
and we foundзнайдено we were so in syncсинхронізувати as womenжінки,
ми побачили, що у нас все синхронне,
як у жінок,
06:18
and we mustповинен have --
і ми мусимо мати —
06:22
we laughedсміявся -- we mustповинен have addedдодано
at leastнайменше a decadeдесятиліття ontoна our lifespansтривалість життя.
ми засміялись — мусимо додати,
принаймі десяток років до нашого життя.
06:23
JFJF: I think -- we sure
crossedперетнули our legsноги a lot.
Дж.Ф.: Я думаю,
ми частенько закидали нога за ногу.
06:29
(LaughterСміх)
(Сміх)
06:32
If you know what I mean.
Якщо ти розумієш, що я маю на увазі.
06:34
LTLT: I think we all know what you mean.
Л.Т.: Думаю, всі знають,
що ти мала на увазі.
06:37
(LaughterСміх)
(Сміх)
06:39
PMМ.: You're addingдодавши decadesдесятиліття
to our livesживе right now.
П.М.: Ти прямо зараз
додаєш десятки років до життя.
06:41
So amongсеред the booksкниги that JaneДжейн
sentнадісланий us bothобидва to readчитати on femaleжінка friendshipДружба
Серед книжок, які Джейн
послала нам прочитати про жіночу дружбу,
06:44
was one by a womanжінка we admireпомилуватися greatlyсильно,
SisterСестра JoanДжоан ChittisterChittister,
була книжка жінки, якою ми захоплюємось,
Сестри Джоан Читтістер,
06:49
who said about femaleжінка friendshipДружба
яка говорила про жіночу дружбу,
06:53
that womenжінки friendsдрузі
are not just a socialсоціальний actдіяти,
що жінки друзі,
не просто соціальний акт,
06:55
they're a spiritualдуховний actдіяти.
це спіритичний акт.
06:59
Do you think of your friendsдрузі as spiritualдуховний?
Ви думаєте про друзів,
як про щось духовне?
07:01
Do they addдодати something
spiritualдуховний to your livesживе?
Чи зробили вони щось духовне
у вашому житті?
07:03
LTLT: SpiritualДуховний -- I absolutelyабсолютно think that.
Л.Т.: Духовне — я абсолютно впевнена.
07:06
Because -- especiallyособливо people
you've knownвідомий a long time,
Тому що -- особливо ті люди,
яких ти знаєш довгий час,
07:10
people you've spentвитрачений time with --
з якими ти проводиш час —
07:13
I can see the spiritualдуховний
essenceсутність insideвсередині them,
я бачу духовність,
суть всередині них,
07:14
the tendernessніжність, the vulnerabilityвразливість.
ніжність, вразливість.
07:17
There's actuallyнасправді kindдоброзичливий of a love,
an elementелемент of love in the relationshipвідносини.
Це наче любов,
елемент кохання у відносинах.
07:22
I just see deeplyглибоко into your soulдуша.
Я бачу все глибоко в твоїй душі.
07:26
PMМ.: Do you think that, JaneДжейн --
П.М.: Ти так думаєш, Джейн —
07:30
LTLT: But I have specialособливий powersповноваження.
Л.Т.: У мене є особливі сили.
07:31
JFJF: Well, there's all kindsвидів of friendsдрузі.
Дж.Ф.: Тут всі типи друзів.
07:34
There's businessбізнес friendsдрузі,
and partyвечірка friendsдрузі,
Тут є друзі по бізнесу,
друзі для вечірок,
07:36
I've got a lot of those.
у мене багато таких.
07:38
(LaughterСміх)
(Сміх)
07:40
But the oxytocin-producingокситоцин виробники
friendshipsдружні відносини have ...
Та у дружби, яка створює
окситоцин, є ...
07:42
They feel spiritualдуховний
because it's a heartсерце openingвідкриття, right?
Вони відчувають душу,
бо відкривається серце, так?
07:47
You know, we go deepглибоко. And --
Знаєш, ми глибше розуміємо. І —
07:51
I find that I shedсарай tearsсльози a lot
with my intimateІнтимний friendsдрузі.
Я виявила, що пролила чимало сліз
разом із близькими друзями.
07:54
Not because I'm sadсумний but because
I'm so touchedторкнувся and inspiredнатхненний by them.
Не тому що була сумна,
а тому що вони зворушили та надихнули мене.
08:01
LTLT: And you know one of you
is going to go soonскоро.
Л.Т.: Знаєш, одна з вас
скоро піде.
08:06
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:09
PMМ.: Well, two of us are sittingсидячи here,
LilyЛілія, whichкотрий one are you talkingговорити about?
П.М.: Ми обоє сидимо тут,
Лілі, про кого ти говориш?
08:14
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:19
And I always think, when womenжінки
talk about theirїх friendshipsдружні відносини,
Я завжди думала, що коли жінки
говорять про свою дружбу,
08:20
that menчоловіки always look a little mystifiedдивувало.
чоловіки завжди виглядають
трохи спантеличеними.
08:23
What are the differencesвідмінності, in your opinionдумка,
Яка ж різниця, на твою думку,
08:26
betweenміж menчоловіки friendshipsдружні відносини
and womenжінки friendshipsдружні відносини?
між жіночою та чоловічою дружбою?
08:29
JFJF: There's a lot of differenceрізниця,
Дж.Ф.: Дуже багато відмінностей,
08:32
and I think we have to have
a lot of empathyспівпереживання for menчоловіки --
я думаю, ми повинні
поспівчувати чоловіками —
08:34
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:37
that they don't have what we have.
у них немає того, що є в нас.
08:38
WhichЯкий I think mayможе be why they dieвмирати soonerрано.
Саме тому вони й помирають швидше.
08:43
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:45
I have a lot of compassionспівчуття for menчоловіки,
Я співчуваю чоловікам,
08:47
because womenжінки, no kiddingжартуй, we --
бо жінки, без жартів, ми —
08:49
women'sжіночий relationshipsвідносини, our friendshipsдружні відносини
are fullповний disclosureрозкриття інформації, we go deepглибоко.
жіночі взаємини, наша дружба —
повна відкриттів, ми глибші.
08:53
They're revelatoryвідвертими.
Вони викривають.
08:59
We riskризик vulnerabilityвразливість --
this is something menчоловіки don't do.
Ми ризикуємо вразливістю —
а саме цього чоловіки не роблять.
09:01
I mean how manyбагато хто timesразів
have I askedзапитав you, "Am I doing OK?"
Я маю на увазі, скільки разів
я запитувала тебе: "Чи правильно я роблю?"
09:06
"Did I really screwгвинт up there?"
"Чи все я зробила?"
09:09
PMМ.: You're doing great.
П.М.: Ти все чудово зробила.
09:11
(LaughterСміх)
(Сміх)
09:13
JFJF: But I mean, we askзапитай questionsпитання like that
Дж.Ф.: Та я маю на увазі, ми ставимо
такі питання
09:14
of our womenжінки friendsдрузі,
нашим подругам,
09:17
and menчоловіки don't.
а чоловіки - ні.
09:18
You know, people describeопишіть women'sжіночий
relationshipsвідносини as face-to-faceлицем до лиця,
Знаєш, люди описують стосунки
між жінками, як обличчя до обличчя,
09:20
whereasв той час як men'sчоловічий friendshipsдружні відносини
are more side-by-sideпліч-о-пліч.
тоді як чоловічу дружбу -
пліч-о-пліч.
09:24
LTLT: I mean mostнайбільше of the time
menчоловіки don't want to revealрозкрий theirїх emotionsемоції,
Л.Т.: Я хочу сказати, що більшість часу
чоловіки не хочуть показувати емоцій,
09:27
they want to buryховати deeperглибше feelingsпочуття.
вони хочуть поховати почуття.
09:31
I mean, that's the generalзагальний,
conventionalзвичайний thought.
Це загальноприйнятне судження.
09:33
They would ratherшвидше go off in theirїх man caveПечера
and watch a gameгра or hitхіт golfгольф ballsкулі,
Вони краще замкнуться у своїй печері
та дивитимуться ігри чи гратимуть у гольф,
09:36
or talk about sportsспорт,
or huntingполювання, or carsавтомобілі or have sexсекс.
розмовлятимуть про спорт,
полюватимуть чи займатимуться сексом.
09:40
I mean, it's just the kindдоброзичливий of --
it's a more manlyчоловічий behaviorповедінка.
Це просто типова чоловіча поведінка.
09:45
JFJF: You meantозначало --
LTLT: They talk about sexсекс.
Дж.Ф.: Ти думаєш —
Л.Т.: Вони говорять про секс,
09:48
I meantозначало they mightможе have sexсекс
тобто в них був би секс,
09:51
if they could get somebodyхтось
in theirїх man caveПечера to --
якби їм вдалось затягти ще когось
у свою печеру —
09:52
(LaughterСміх)
(Сміх)
09:55
JFJF: You know something, thoughхоча,
that I find very interestingцікаво --
Дж.Ф: Знаєш, нещодавно
я знайшла цікаву інформацію —
09:58
and again, psychologistsпсихологи didn't know this
untilдо relativelyвідносно recentlyнещодавно --
і, знову ж, психологи не знали цього
до недавнього часу —
10:01
is that menчоловіки are bornнародився everyкожен bitбіт
as relationalРеляційна as womenжінки are.
чоловіки народжуються з такою ж самою
здатністю до взаємин як і жінки.
10:06
If you look at filmsфільми
of newbornновонароджених babyдитина boysхлопчики and girlsдівчатка,
Якщо ви подивитись у фільмах
на новонароджених хлопців та дівчат,
10:09
you'llти будеш see the babyдитина boysхлопчики
just like the girlsдівчатка,
то побачите, що хлопці
так само як і дівчата,
10:13
gazingдивлячись into theirїх mother'sмати eyesочі,
дивляться в очі своєї мами,
10:15
you know, needingщо потребує that relationalРеляційна
exchangeобмін of energyенергія.
потребують обміну енергією
у стосунках.
10:18
When the motherмама looksвиглядає away,
they could see the dismayрозчарування on the childдитина,
Коли мати дивиться вбік, то на обличчі
дитини - розчарування,
10:22
even the boyхлопчик would cryплакати.
хлопчик може навіть заплакати.
10:27
They need relationshipвідносини.
Їм потрібні взаємини.
10:28
So the questionпитання is why,
as they growрости olderстарше, does that changeзмінити?
Тож чому коли вони дорослішають,
це змінюється?
10:30
And the answerвідповісти is patriarchalПатріаршого cultureкультура,
Відповідь криється
у патріархальній культурі,
10:34
whichкотрий saysкаже to boysхлопчики and youngмолодий menчоловіки
яка говорить хлопчикам, молодим чоловікам,
10:37
that to be needingщо потребує of relationshipвідносини,
to be emotionalемоційний with someoneхтось is girlyGirly.
що потреба у стосунках, потреба ділитися
емоціями - це щось дівчаче.
10:40
That a realреальний man doesn't askзапитай
directionsнапрямки or expressвиразити a need,
Справжній чоловік не питає вказівки
й не говорить, що йому треба,
10:45
they don't go to doctorsлікарі if they feel badпоганий.
не йде до лікаря, коли хворий.
10:51
They don't askзапитай for help.
Вони не просять допомоги.
10:53
There's a quoteцитата that I really like,
Ось моя улюблена цитата:
10:55
"MenЧоловіки fearстрах that becomingстає 'we'"ми"
will eraseстерти his 'I''Я'."
"Чоловіки бояться, що перетворення на "ми"
зітре його "Я".
10:56
You know, his senseсенс of selfсамоврядування.
Його відчуття себе самого.
11:01
WhereasБеручи до уваги women'sжіночий senseсенс of selfсамоврядування
has always been kindдоброзичливий of porousпористий.
Тоді як в жінки відчуття себе самої
завжди було незахищеним.
11:03
But our "we" is our savingекономія graceГрейс,
Але наше "ми" - це збереження
всіх якостей,
11:07
it's what makesробить us strongсильний.
що робить нас сильними.
11:11
It's not that we're better than menчоловіки,
Це не доказ,
що ми кращі за чоловіків,
11:14
we just don't have
our masculinityмаскулінність to proveдовести.
нам просто не потрібно доводити
свою мужність.
11:15
LTLT: And, well --
Л.Т.: І, що ж —
11:18
JFJF: That's a GloriaГлорія SteinemСтейнен quoteцитата.
Дж.Ф: Це слова Глорії Стайнем.
11:19
So we can expressвиразити our humanityлюдство --
LTLT: I know who GloriaГлорія SteinemСтейнен is.
Ми здатні виражати людяність —
Л.Т.: Я знаю, хто така Глорія Стайнем.
11:21
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
Дж.Ф.: Я знаю, що ти знаєш, хто вона така,
та я думаю —
11:24
(LaughterСміх)
(Сміх)
11:27
No, but it's a great quoteцитата, I think.
Але це справді чудовий вислів.
11:29
We're not better than menчоловіки, we just
don't have our masculinityмаскулінність to proveдовести.
Ми не кращі за чоловіків, просто нам
не треба доводити свою мужність.
11:31
And that's really importantважливо.
А це дійсно важливо.
11:35
LTLT: But menчоловіки are
so inculcatedвпровадив in the cultureкультура
Та чоловікам
настільки прищепили таку культуру,
11:36
to be comfortableкомфортно in the patriarchyПатріархату.
що їм комфортно у патріархаті.
11:39
And we'veми маємо got to make
something differentінший happenстатися.
І нам потрібно зробити щось інше.
11:42
JFJF: Women'sЖіночі friendshipsдружні відносини
are like a renewableпоновлювані sourceджерело of powerвлада.
Дж.Ф.: Жіноча дружба -
наче відновлювальне джерело енергії.
11:45
LTLT: Well, that's what's excitingхвилююче
about this subjectсуб'єкт.
Л.Т.: Про цю тему можна сказати
ще одну чудову річ.
11:49
It's because our friendshipsдружні відносини --
Тому що наша дружба —
11:52
femaleжінка friendshipsдружні відносини
are just a hopхоп to our sisterhoodСестринство,
жіноча дружба -
це мовби крок до сестринства,
11:53
and sisterhoodСестринство can be
a very powerfulпотужний forceсила,
а сестринство може бути
дуже могутньою силою,
11:58
to give the worldсвіт --
і може дати світу —
12:01
to make it what it should be --
зробити його таким, яким він
має бути —
12:03
the things that humansлюди desperatelyвідчайдушно need.
те, чого людство відчайдушно потребує.
12:05
PMМ.: It is why we're talkingговорити about it,
П.М.: Саме тому ми говоримо про це,
12:08
because women'sжіночий friendshipsдружні відносини are,
бо жіноча дружба,
12:10
as you said, JaneДжейн,
як ти сказала, Джейн,
12:12
a renewableпоновлювані sourceджерело of powerвлада.
це відновлювальне джерело енергії.
12:13
So how do we use that powerвлада?
Як нам використати цю енергію?
12:15
JFJF: Well, womenжінки are the fastestнайшвидший growingзростає
demographicдемографічний in the worldсвіт,
Дж.Ф.: Жінки - демографічна категорія,
яка найшвидше збільшується,
12:17
especiallyособливо olderстарше womenжінки.
особливо старі жінки.
12:21
And if we harnessзбруя our powerвлада,
we can changeзмінити the worldсвіт.
І якщо ми використаємо нашу владу,
то зможемо змінити світ.
12:22
And guessздогадатися what? We need to.
І знаєте що? Нам це потрібно.
12:26
(ApplauseОплески)
(Оплески)
12:28
And we need to do it soonскоро.
Потрібно робити це швидко.
12:30
And one of the things
that we need to do --
І одне з того, що нам
потрібно зробити —
12:31
and we can do it as womenжінки --
ми можемо зробити це як жінки —
12:34
for one thing, we kindдоброзичливий of setвстановити
the consumerспоживач standardsстандарти.
з одного боку, нам варто встановити
споживчі стандарти.
12:35
We need to consumeспоживати lessменше.
Нам потрібно менше споживати.
12:38
We in the WesternУ worldсвіт
need to consumeспоживати lessменше
Нам, у західному світі,
потрібно менше споживати,
12:41
and when we buyкупити things, we need to
buyкупити things that are madeзроблений locallyлокально,
треба купувати речі місцевого виробництва,
12:44
when we buyкупити foodїжа, we need to buyкупити foodїжа
that's grownвирощений locallyлокально.
купувати їжу місцевого виробництва.
12:47
We are the onesті, хто
that need to get off the gridсітка.
Треба позбутися енергетичної
залежності.
12:50
We need to make ourselvesми самі
independentнезалежний from fossilкопалин fuelsпаливо.
Треба стати незалежними
від викопних видів палива.
12:53
And the fossilкопалин fuelпаливо companiesкомпаній --
І паливні компанії —
12:59
the ExxonsExxons and the ShellОболонка OilsОливи
and those badпоганий guys --
"Exxons", "Shell Oils"
та інші погані хлопці —
13:01
causeпричина they are --
тому що вони —
13:04
are going to tell us that we can't do it
withoutбез going back to the StoneКамінь AgeВік.
говорять нам, що ми не зможемо зробити цього,
не повернувшись до кам'яного віку.
13:05
You know, that the alternativesальтернативи
just aren'tні quiteцілком there yetвсе-таки,
Що альтернатив немає,
13:09
and that's not trueправда.
але це неправда.
13:12
There are countriesкраїн in the worldсвіт right now
Вже сьогодні в світі є країни,
13:14
that are livingживий mostlyв основному on renewableпоновлювані
energyенергія and doing just fine.
які живуть коштом оновлюваних
джерел енергії, і живуть прекрасно.
13:16
And they tell us that if we do
weanвідучити ourselvesми самі from fossilкопалин fuelпаливо
А ті застерігають нас, що коли ми
відмовимося від викопного палива,
13:19
that we're going to be
back in the StoneКамінь AgeВік,
то повернемось
у кам'яний вік,
13:23
and in factфакт, if we beginпочати
to use renewableпоновлювані energyенергія,
а насправді, якщо ми почнемо
використовувати відновлювальну енергію,
13:25
and not drillсвердлити in the ArcticАрктики,
and not drillсвердлити --
то не свердлитимемо в Арктиці,
не свердлитимемо —
13:30
LTLT: Oh, boyхлопчик.
Л.Т.: Боже мій.
13:32
JFJF: And not drillсвердлити
in the AlbertaАльберти tartar sandsпіски --
Дж.Ф.: І не свердлитимемо
в нафтоносних пісках Атабаски —
13:33
Right.
Так.
13:35
That we will be --
Тоді ми будемо —
13:36
there will be more democracyдемократія
and more jobsробочі місця and more well-beingблагополуччя,
буде більше демократії,
більше роботи і більше благополуччя,
13:38
and it's womenжінки that are
going to leadвести the way.
і жінки приведуть до цього шляху.
13:41
LTLT: Maybe we have the momentumімпульс
to startпочати a third-waveТретя хвиля feministфемініст movementрух
Можливо, в нас є імпульс, щоб розпочати
третю хвилю феміністського руху
13:43
with our sisterhoodСестринство around the worldсвіт,
із нашим сестринством навколо світу,
13:48
with womenжінки we don't see,
womenжінки we mayможе never meetзустрітися,
з жінками, яких ми не побачимо,
яких ніколи не зустрінемо,
13:50
but we joinприєднатися togetherразом that way,
та ми об'єднаємось на шляху,
13:53
because --
бо —
13:56
AristotleАрістотель said --
Аристотель говорив —
13:57
mostнайбільше people --
більшість людей —
13:59
people would dieвмирати withoutбез maleчоловік friendshipsдружні відносини.
люди помруть без чоловічої дружби.
14:01
And the operativeоперативне wordслово here was "maleчоловік."
Головним словом тут є "чоловічої".
14:04
Because they thought that friendshipsдружні відносини
should be betweenміж equalsдорівнює
Бо вони вважали, що дружба має існувати
між рівними,
14:07
and womenжінки were not consideredрозглянутий equalрівний --
а жінки рівними не вважалися —
14:10
JFJF: They didn't think
we had soulsдуші even, the GreeksГреки.
Дж.Ф.: Греки навіть не думали,
що у нас є душа.
14:12
LTLT: No, exactlyточно. That showsшоу you
just how limitedобмежений AristotleАрістотель was.
Л.Т.: Саме так. Це показує тобі,
яким обмеженим був Аристотель.
14:15
(LaughterСміх)
(Сміх)
14:18
And wait, no, here'sось тут the bestнайкраще partчастина.
Чекайте, зараз буде
найкращий момент.
14:21
It's like, you know,
menчоловіки do need womenжінки now.
Чоловікам сьогодні потрібні жінки.
14:23
The planetпланета needsпотреби womenжінки.
Планета потребує жінок.
14:27
The US ConstitutionКонституція needsпотреби womenжінки.
Конституції США потрібні жінки.
14:29
We are not even in the ConstitutionКонституція.
А нас немає в конституції.
14:31
JFJF: You're talkingговорити about
the EqualДорівнює RightsПрава AmendmentПоправка.
Дж.Ф.: Ти говориш про поправку
щодо рівноправ'я.
14:34
LTLT: Right.
Л.Т.: Так.
14:37
JusticeПравосуддя GinsbergГінзберг said something like --
Суддя Ґінсберґ сказала приблизно таке —
14:38
everyкожен constitutionконституція that's been writtenнаписано
sinceз the endкінець of WorldСвіт WarВійна IIII
до кожної конституції, написаної
після Другої світової війни,
14:43
includedвключений a provisionзабезпечення that madeзроблений womenжінки
citizensгромадяни of equalрівний statureзростання,
було включено положення, що зробило
жінок рівноправними громадянами,
14:47
but oursнаш does not.
але не до нашої.
14:52
So that would be a good placeмісце to startпочати.
Чудова ідея для початку.
14:54
Very, very mildм'який --
Дуже, дуже поміркована.
14:56
JFJF: Right.
Дж.Ф.: Саме так.
14:58
(ApplauseОплески)
(Оплески)
14:59
And genderСтать equalityрівність, it's like a tideприплив,
Гендерна рівність - наче хвиля,
15:02
it would liftліфт all boatsчовни, not just womenжінки.
яка підніме всі човни, не тільки жінок.
15:04
PMМ.: NeedingПотребують newновий roleроль modelsмоделі
on how to do that.
П.М.: Потрібно створити
нові рольові моделі.
15:06
How to be friendsдрузі,
Як бути друзями,
15:09
how to think about our powerвлада
in differentінший waysшляхи,
як по-різному думати про нашу могутність
15:10
as consumersспоживачі,
як споживачів,
15:13
as citizensгромадяни of the worldсвіт,
як громадян світу,
15:15
and this is what makesробить JaneДжейн and LilyЛілія
і саме це робить Джейн та Лілі
15:16
a roleроль modelмодель of how
womenжінки can be friendsдрузі --
рольвою моделлю того,
як жінки можуть бути друзями —
15:19
for a very long time,
довгий час,
15:21
and even if they occasionallyіноді disagreeне погодитися.
навіть коли вони часами не згодні.
15:23
Thank you.
Дякую вам.
15:25
Thank you bothобидва.
Дякую вам обом.
15:28
(ApplauseОплески)
(Оплески)
15:29
JFJF: ThanksДякую.
Дж.Ф. Дякую.
15:30
LTLT: Thank you.
Л.Т.: Дякую.
15:35
JFJF: Thank you.
Дж.Ф.: Дякую.
15:36
(ApplauseОплески)
(Оплески)
15:38
Translated by Inna Fedorenko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com