English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Papirnate priče

Filmed:
960,811 views

Oboružana škarama i papirom, umjetnica Béatrice Coron stvara složene svijetove, gradove i zemlje, nebesa i pakao. Ušetavši na pozornicu u veličanstvenom plaštu izrezanom iz papira, opisuje svoj stvaralački proces i način na koji razvija svoje priče iz kriški i komadića.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplausePljesak)
(Pljesak)
00:18
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Ja sam Izrezivačica Papira.
00:42
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:45
I cutrez storiespriče.
Izrezujem priče.
00:47
So my processpostupak is very straightforwardiskren.
Moj je proces zapravo vrlo izravan i razumljiv.
00:50
I take a piecekomad of paperpapir,
Uzmem list papira,
00:53
I visualizevizualizirati my storypriča,
predočim si svoju priču,
00:55
sometimesponekad I sketchSkica, sometimesponekad I don't.
ponekad skiciram, ponekad ne.
00:58
And as my imageslika
No kako je moja priča
01:01
is alreadyveć insideiznutra the paperpapir,
već skrivena u papiru,
01:03
I just have to removeukloniti
sve što ja moram napraviti jest ukloniti
01:06
what's not from that storypriča.
one dijeliće koji ne pripadaju toj priči.
01:08
So I didn't come to papercuttingmaterijalaoštrica
No, nisam došla do rezuckanja papira
01:11
in a straightravno linecrta.
pravocrtno.
01:14
In factčinjenica,
Zapravo,
01:16
I see it more as a spiralspirala.
vidim to kao spiralu.
01:18
I was not bornrođen
Nisam rođena
01:20
with a bladeoštrica in my handruka.
s oštricom u svojoj ruci.
01:22
And I don't rememberzapamtiti papercuttingmaterijalaoštrica as a childdijete.
I ne sjećam se da sam kao dijete rezuckala papir.
01:25
As a teenagertinejdžer,
Kao tinejdžerka,
01:28
I was sketchingskiciranje, drawingcrtanje,
skicirala sam, crtala,
01:30
and I wanted to be an artistumjetnik.
i priželjkivala postati umjetnicom.
01:32
But I was alsotakođer a rebelpobunjenik.
Ali to je jednako tako bila i pobuna.
01:34
And I left everything
Ostavila sam se svega,
01:38
and wentotišao for a long seriesniz of oddneparan jobsposlovi.
i prošla kroz niz neobičnih poslova.
01:40
So amongmeđu them,
Među ostalim,
01:44
I have been a shepherdesspastirica,
bila sam pastirica,
01:46
a truckkamion drivervozač,
vozačica kamiona,
01:49
a factorytvornica workerradnik,
tvornička radnica,
01:51
a cleaningčišćenje ladydama.
čistačica.
01:53
I workedradio in tourismturizam for one yeargodina
Radila sam u turizmu jednu godinu,
01:55
in MexicoMeksiko,
u Meksiku,
01:57
one yeargodina in EgyptEgipat.
jednu godinu u Egiptu.
01:59
I movedpomaknuto for two yearsgodina
Na dvije sam se godine preselila
02:02
in TaiwanTajvan.
u Taiwan.
02:04
And then I settledriješiti in NewNovi YorkYork
Da bih se potom skrasila u New Yorku
02:06
where I becamepostao a tourobilazak guidevodič.
gdje sam postala vodička.
02:08
And I still workedradio as a tourobilazak leadervođa,
I još sam uvijek radila kao vođa grupe,
02:10
traveledputovao back and forthdalje
putovala amo i tamo,
02:13
in ChinaKina, TibetTibet and CentralSredišnje AsiaAsia.
kroz Kinu, Tibet i središnju Aziju.
02:15
So of coursenaravno, it tookuzeo time, and I was nearlyskoro 40,
To je, dakako, uzelo nešto vremena, i navršila sam gotovo 40,
02:18
and I decidedodlučio it's time
kada sam odlučila da je vrijeme
02:21
to startpočetak as an artistumjetnik.
da napokon započnem biti umjetnica.
02:23
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
02:27
I choseizabrati papercuttingmaterijalaoštrica
Odabrala sam izrezivanje papira,
02:32
because paperpapir is cheapjeftino,
jer papir je jefin,
02:34
it's lightsvjetlo,
lagan,
02:36
and you can use it
i može se koristiti
02:38
in a lot of differentdrugačiji waysnačine.
na mnoge različite načine.
02:40
And I choseizabrati the languagejezik of silhouettesilueta
Odabrala sam jezik silueta,
02:42
because graphicallygrafički it's very efficientučinkovit.
jer je u grafičkom smislu vrlo efikasan.
02:46
And it's alsotakođer just gettinguzimajući to the essentialosnovni of things.
I isto tako, vodi u samu bit stvari.
02:49
So the wordriječ "silhouettesilueta"
Riječ ''silueta''
02:55
comesdolazi from a ministerministar of financefinancije,
dolazi zapravo od ministra financija,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSilueta.
koji se zvao Etienne de Silhouette.
03:00
And he slashedsmanjenja so manymnogi budgetsproračuni
On je skresao toliko budžeta
03:03
that people said they couldn'tne mogu affordpriuštiti
da bi ljudi govorili kako si više ne mogu priuštiti
03:07
paintingsslike anymoreviše,
kupovinu slika
03:09
and they neededpotreban to have theirnjihov portraitportret
te da im treba njihov portret
03:11
"a laLa silhouettesilueta."
"a la silhouette."
03:13
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
03:15
So I madenapravljen seriesniz of imagesslika, cuttingsreznice,
Tako sam izradila niz slika, izrezaka,
03:17
and I assembledsklopljen them in portfoliosportfelji.
i od njih sastavila mape.
03:23
And people told me --
Ljudi bi mi govorili --
03:28
like these 36 viewspregleda of the EmpireCarstvo StateDržava buildingzgrada --
poput ovih 36 pogleda na zgradu Empire State --
03:30
they told me, "You're makingizrađivanje artistumjetnik booksknjige."
govorili bi mi, ''Radiš umjetničke knjige.''
03:33
So artistumjetnik booksknjige have a lot of definitionsdefinicije.
Umjetničke knjige mogu se definirati na brojne načine.
03:37
They come in a lot of differentdrugačiji shapesoblika.
Dolaze u brojnim i različitim oblicima.
03:40
But to me,
No za mene,
03:43
they are fascinatingfascinantan objectsobjekti
oni su facsinantni predmeti
03:45
to visuallyvizuelno narrateispričati a storypriča.
koji mogu vizualno ispričati priču.
03:47
They can be with wordsriječi
Mogu sadržavati riječi
03:50
or withoutbez wordsriječi.
ili biti bez teksta.
03:52
And I have a passionstrast
A ja imam strast
03:55
for imagesslika and for wordsriječi.
za slike i riječi.
03:57
I love pundosjetka
Volim doskočice
04:00
and the relationodnos to the unconsciousbez svijesti.
i poveznice s podsvijesnim.
04:02
I love odditiesneobičnosti of languagesjezici.
Volim neobičnosti jezika.
04:05
And everywheresvugdje, posvuda I livedživjeli, I learnednaučeno the languagesjezici,
I gdje god da sam živjela, naučila bih jezike,
04:08
but never masteredsvladao them.
no nikada nisam njima u potpunosti ovladala.
04:10
So I'm always looking
Tako da neprestano tražim
04:12
for the falselažan cognatescognates
lažne srodnike
04:14
or identicalidentičan wordsriječi in differentdrugačiji languagesjezici.
ili identične riječi u različitim jezicima.
04:16
So as you can guessnagađati, my mothermajka tonguejezik is Frenchfrancuski.
Kako vjerojatno možete primijetiti, moj je materinji jezik francuski.
04:19
And my dailydnevno languagejezik is Englishengleski.
A jezik kojeg dnevno koristim je engleski.
04:22
So I did a seriesniz of work
Tako sam napravila niz djela
04:26
where it was identicalidentičan wordsriječi
u kojima sam koristila identične riječi
04:28
in Frenchfrancuski and in Englishengleski.
u francuskom i engleskom jeziku.
04:31
So one of these worksdjela
Jedno od ovih djela zove se
04:34
is the "SpellingPravopis SpiderPauk."
''Pauk Slovko''.
04:36
So the SpellingPravopis SpiderPauk
Pauk Slovko je, znači,
04:38
is a cousinrođak of the spellingpravopis beepčela.
rođak pčelice slovkarice.
04:40
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
04:43
But it's much more connectedpovezan to the WebWeb.
Ali puno je više od nje umrežen u Web.
04:45
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
04:48
And this spiderpauk
I, sad, ovaj pauk
04:50
spinsvrti a bilingualdvojezični alphabetabeceda.
plete bilingualnu abecedu.
04:52
So you can readčitati "architecturearhitektura activeaktivan"
Možete pročitati ''arhitektura aktivna''
04:55
or "activeaktivan architecturearhitektura."
ili ''aktivna arhitektura.''
04:59
So this spiderpauk goeside throughkroz the wholečitav alphabetabeceda
Tako ovaj pauk prolazi čitavu abecedu
05:02
with identicalidentičan adjectivesPridjevi and substantivesanalizu imenica.
s identičnim pridjevima i imenicama.
05:05
So if you don't know one of these languagesjezici,
Pa ako ne poznajete jedan od ovih jezika,
05:09
it's instanttrenutak learningučenje.
događa se instantno učenje.
05:12
And one ancientantički formoblik of the bookrezervirati
Jedan od najstarijih oblika u kojima dolaze knjige
05:16
is scrollsSvici.
je svitak.
05:19
So scrollsSvici are very convenientzgodan,
Svici su vrlo praktični,
05:21
because you can createstvoriti a largeveliki imageslika
jer mogu stvoriti veliku sliku
05:24
on a very smallmali tablestol.
na vrlo malenom stolu.
05:27
So the unexpectedneočekivan consequencesposljedice of that
Neočekivana posljedica toga jest
05:31
is that you only see one partdio of your imageslika,
da možeš vidjeti samo jedan dio svoje slike,
05:35
so it makesmarke a very freestyleslobodno architecturearhitektura.
pa to stvara jednu arhitekturu slobodnog stila.
05:40
And I'm makingizrađivanje all those kindsvrste of windowsprozori.
I izrađujem puno sličnih vrsta prozora.
05:44
So it's to look beyondIznad the surfacepovršinski.
Oni pomažu da se pogleda ispod površine.
05:48
It's to have a look
Pomažu da se pogleda
05:51
at differentdrugačiji worldssvjetovi.
različite riječi.
05:53
And very oftenčesto I've been an outsiderautsajder.
Vrlo sam često i sama bila stranac.
05:55
So I want to see how things work
I željela sam vidjeti kako stvari funkcioniraju
05:57
and what's happeningdogađa.
i što se događa.
06:00
So eachsvaki windowprozor
Stoga je svaki prozor
06:02
is an imageslika
slika
06:04
and is a worldsvijet
i svijet
06:06
that I oftenčesto revisitponovo.
kojeg često posjećujem.
06:08
And I revisitponovo this worldsvijet
Često posjećujem ovaj svijet
06:10
thinkingmišljenje about the imageslika
razmišljajući o slici
06:12
or clichklišejé about what we want to do,
ili klišeju vezanim uz ono što želimo napraviti,
06:14
and what are the wordsriječi, colloquialismskolokvijalizama,
i o tome koje riječi i specifične izraze
06:17
that we have with the expressionsizrazi.
koristimo s određenim izričajima.
06:19
It's all if.
To je sve o čemu se radi.
06:22
So what if we were livingživot in balloonbalon houseskuća?
Dakle, što da živimo u kućama-balonima?
06:25
It would make a very upliftingpodiže worldsvijet.
To bi bio jedan vrlo poletan svijet.
06:30
And we would leavenapustiti a very lownizak footprintotisak stopala on the planetplaneta.
A mi bismo ostavljali vrlo plitak otisak na planetu.
06:34
It would be so lightsvjetlo.
Bilo bi to tako lagano.
06:39
So sometimesponekad I viewpogled from the insideiznutra,
Tako ponekad promatram iznutra,
06:42
like EgoCentriCityEgocentriËnim
kao EgoCentroGrad,
06:47
and the innerunutrašnji circleskrugovi.
i unutrašnje krugove.
06:49
SometimesPonekad it's a globalglobalno viewpogled,
Ponekad je to globalna perspektiva,
06:52
to see our commonzajednička rootskorijenje
koja traži zajedničke korijene
06:55
and how we can use them to catchulov dreamssnovi.
i kako ih možemo iskoristiti da uhvatimo snove.
06:58
And we can use them alsotakođer
I možemo ih isto tako koristiti
07:02
as a safetysigurnosni netneto.
kao sigurnosnu mrežu.
07:04
And my inspirationsinspiracija
Moje su inspiracije
07:06
are very eclecticeklektik.
vrlo eklektične.
07:09
I'm influencedpod utjecajem by everything I readčitati,
Na mene utječe sve što pročitam,
07:13
everything I see.
sve što vidim.
07:16
I have some storiespriče that are humoroussmiješni,
Neke od mojih priča su smiješne,
07:19
like "DeadMrtvih BeatsKuca."
kao, na primjer, ''Protuhe.''
07:22
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
07:25
Other onesone are historicalpovijesni.
Neke su povijesne.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Ovo je ''Slatkograd.''
07:30
It's a non-sugar-coatedsobe-šećer-obložene
Priča o šećeru
07:32
historypovijest of sugaršećer.
bez šećerne glazure.
07:34
It goeside from slaverob tradetrgovina
Počinje od trgovine ropstvom
07:36
to over-consumptionprevelika potrošnja of sugaršećer
i ide do pretjerane konzumacije šećera,
07:39
with some sweetslatko momentstrenutke in betweenizmeđu.
prolazeći pritom kroz neke slađe trenutke između.
07:42
And sometimesponekad I have an emotionalemotivan responseodgovor to newsvijesti,
Ponekad, pak, doživim emocionalnu reakciju na vijesti,
07:46
suchtakav as the 2010 HaitianHaitija earthquakepotres.
poput potresa na Haitiju 2010. godine.
07:49
Other timesputa, it's not even my storiespriče.
Ponekad se zapravo uopće ne radi o mojim pričama.
07:55
People tell me theirnjihov livesživot,
Ljudi mi pričaju o svojim životima,
07:58
theirnjihov memoriessjećanja, theirnjihov aspirationstežnje,
svojim sjećanjima, svojim nadanjima,
08:00
and I createstvoriti a mindscapeMindscape.
i ja od toga stvorim krajolik uma.
08:03
I channelkanal theirnjihov historypovijest
Kanaliziram njihovu povijest
08:06
[so that] they have a placemjesto to go back
[tako da] bi oni dobili mjesto kojemu se mogu vratiti
08:09
to look at theirnjihov life and its possibilitiesmogućnosti.
kako bi pogledali na svoj život i mogućnosti koje pruža.
08:12
I call them FreudianFrojdovski citiesgradovi.
Zovem ih Freudovi gradovi.
08:16
I cannotNe možete speakgovoriti for all my imagesslika,
Kako ne mogu govoriti u ime svih svojih priča,
08:20
so I'll just go throughkroz a fewnekoliko of my worldssvjetovi
dotaknut ću samo kroz poneke od njih,
08:22
just with the titletitula.
putem njihovih naslova.
08:26
"ModiCityModiCity."
''ModoGrad''
08:28
"ElectriCityElektrične energije."
''ElektroGrad.''
08:32
"MADLJUTA GrowthRast on ColumbusColumbus CircleKrug."
''SULUD Rast na Kolumbusuvom krugu.''
08:37
"ReefCityReefCity."
''ReljefoGrad.''
08:45
"A WebWeb of Time."
''Mreža Vremena''
08:49
"ChaosKaos CityGrad."
''Grad Kaosa.''
08:55
"DailyDnevne BattlesBitke."
''Dnevne Bitke.''
09:00
"FeliCitySreća."
''SrećoGrad.''
09:05
"FloatingPlutajući IslandsOtoci."
''Plutajući Otoci.''
09:09
And at one pointtočka,
I, u jednom trenutku,
09:13
I had to do "The WholeCijeli NineDevet YardsMetara."
morala sam izraditi i ''The Whole Nine Yards.'' (''Od glave do pete'')
09:15
So it's actuallyzapravo a papercutpapercut that's ninedevet yardsdvorišta long.
To je izrezutak papira dugačak punih 9 yarda. (8.22 metrra)
09:18
(LaughterSmijeh)
(Smijeh.)
09:21
So in life and in papercuttingmaterijalaoštrica,
Kako u životu, tako i kod izrezivanja papira,
09:23
everything is connectedpovezan.
sve je povezano.
09:25
One storypriča leadsvodi to anotherjoš.
Jedna priča vodi drugoj.
09:27
I was alsotakođer interestedzainteresiran
Zanimala me isto tako,
09:30
in the physicalitytjelesnost of this formatformat,
tjelesnost ovog izričaja,
09:32
because you have to walkhodati to see it.
jer morate hodati kako bi ste ga ugledali.
09:34
And parallelparalelno to my cuttingrezanje
S mojim izrezivanjem usporedno teče
09:37
is my runningtrčanje.
moje trčanje.
09:39
I startedpočeo with smallmali imagesslika,
Započela sam s malim slikama,
09:41
I startedpočeo with a fewnekoliko milesmilja.
započela sam s malim brojem kilometara.
09:43
LargerVeće imagesslika, I startedpočeo to runtrčanje marathonsmaraton.
S većim slikama došli su i maratoni.
09:45
Then I wentotišao to runtrčanje 50K, then 60K.
Otrčala sam 50K pa potom 60K maraton.
09:48
Then I ranran 50 milesmilja -- ultramarathonsultramarathons.
Potom sam počela trčati ultramaratone od preko 80 kilometara.
09:51
And I still feel I'm runningtrčanje,
Još uvijek se osjećam kao da trčim,
09:56
it's just the trainingtrening
kao da je to tek trening
09:59
to becomepostati a long-distancevelika udaljenost papercutterpapercutter.
da postanem dugoprugaška izrezivačica papira.
10:01
(LaughterSmijeh)
(Smijeh.)
10:04
And runningtrčanje givesdaje me a lot of energyenergija.
Trčanje mi daje mnogo energije.
10:06
Here is a three-weektri tjedna papercuttingmaterijalaoštrica marathonmaraton
Evo trotjednog maratona u izrezivanju papira
10:10
at the MuseumMuzej of ArtsUmjetnost and DesignDizajn
u Muzeju umjetnosti i dizajna
10:13
in NewNovi YorkYork CityGrad.
u New York City-ju.
10:16
The resultproizlaziti is "HellsPakla and HeavensNebesa."
Rezultat su ''Paklovi i rajevi.''
10:18
It's two panelspaneli 13 ftft. highvisok.
To su dva panela visoka gotovo 4 metra.
10:22
They were installedinstaliran in the museummuzej on two floorspodovi,
Bili su postavljeni na dva kata muzeja,
10:25
but in factčinjenica, it's a continuousstalan imageslika.
no zapravo se radi o slici bez prekida.
10:28
And I call it "HellsPakla and HeavensNebesa"
Zovem ju ''Paklovi i rajevi''
10:30
because it's dailydnevno hellspakla and dailydnevno heavensnebo.
jer se radi o dnevnim paklenskim i rajskim trenucima.
10:33
There is no bordergranica in betweenizmeđu.
Bez granice među njima.
10:37
Some people are bornrođen in hellspakla,
Neki se ljudi rađaju u paklu,
10:39
and againstprotiv all oddsizgledi, they make it to heavensnebo.
i uspiju, svim izgledima usprkos, stići do raja.
10:41
Other people make the oppositesuprotan tripputovanje.
Drugi ljudi prijđu upravo suprotan put.
10:44
That's the bordergranica.
To je granica.
10:46
You have sweatshopsjeftinom radnom snagom in hellspakla.
U paklu ćete naći tvornice koje iskorištavaju radnike.
10:48
You have people rentingiznajmljivanje theirnjihov wingskrila in the heavensnebo.
U raju ćete naći ljude koji iznajmljuju svoja krila.
10:50
And then you have all those individualpojedinac storiespriče
Nadalje imate sve te priče pojedinaca
10:53
where sometimesponekad we even have the sameisti actionakcijski,
u kojima vidimo jednako djelovanje
10:56
and the resultproizlaziti putsstavlja you in hellspakla or in heavensnebo.
ali rezultat vas stavlja u pakao ili raj.
11:00
So the wholečitav "HellsPakla and HeavensNebesa"
Čitav se koncept ''Paklova i rajeva''
11:05
is about freebesplatno will
odnosi na slobodu volje
11:07
and determinismdeterminizam.
i determinizam.
11:10
And in papercuttingmaterijalaoštrica,
A u izrezivanju papira
11:12
you have the drawingcrtanje as the structurestruktura itselfsebe.
nalazite crtež kao strukturu za sebe.
11:14
So you can take it off the wallzid.
Tako ga možete skinuti sa zida.
11:18
Here it's an artistumjetnik bookrezervirati installationmontaža
Ovdje je umjetnička knjiga kao instalacija
11:22
calledzvao "IdentityIdentitet ProjectProjekt."
nazvana ''Projekt: Identitet.''
11:25
It's not autobiographicalautobiografski identitiesidentiteta.
Ne radi se o autobiografskim identitetima.
11:28
They are more our socialsocijalni identitiesidentiteta.
Već prije o našim društvenim identitetima.
11:32
And then you can just walkhodati behindiza them
Oni vam dopuštaju da odšetate iza njih
11:36
and try them on.
i isprobate ih.
11:38
So it's like the differentdrugačiji layersslojevi
Radi se, znači, o različitim slojevima
11:40
of what we are madenapravljen of
onoga od čega smo napravljeni
11:42
and what we presentpredstaviti to the worldsvijet
i onoga što predstavljamo svijetu
11:44
as an identityidentitet.
kao svoj identitet.
11:46
That's anotherjoš artistumjetnik bookrezervirati projectprojekt.
To je još jedan projekt umjetničke knjige.
11:48
In factčinjenica, in the pictureslika, you have two of them.
Zapravo na ovoj slici ih imate dva.
11:51
It's one I'm wearingnošenje
Jedan kojeg nosim ja
11:55
and one that's on exhibitionizložba
i jedan koji se nalazi na izložbi
11:57
at the CenterCentar for BooksKnjiga ArtsUmjetnost in NewNovi YorkYork CityGrad.
u Centru za umjetnost knjige u New York City-ju.
11:59
Why do I call it a bookrezervirati?
Zašto to nazivam knjigom?
12:01
It's calledzvao "FashionModni StatementIzjava,"
Zove se ''Iskaz mode''
12:03
and there are quotescitati about fashionmoda,
i sadrži citate o modi,
12:05
so you can readčitati it,
tako da ih možete pročitati,
12:07
and alsotakođer,
ali, isto tako,
12:09
because the definitiondefinicija of artistumjetnik bookrezervirati
radi toga što je definicija umjetničke knjige
12:11
is very generousvelikodušan.
vrlo širokogrudna.
12:14
So artistumjetnik booksknjige, you take them off the wallzid.
Tako umjetničke knjige možete skinuti sa zida.
12:17
You take them for a walkhodati.
Možete ih izvesti u šetnju.
12:19
You can alsotakođer installinstalirati them as publicjavnost artumjetnost.
A isto ih tako možete postaviti kao umjetničko djelo.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
Ovdje se nalazi u Scottsdale-u, u Arizoni,
12:24
and it's calledzvao "FloatingPlutajući MemoriesSjećanja."
i zove se ''Plutajuća sjećanja''.
12:27
So it's regionalRegionalni memoriessjećanja,
Radi se o regionalnim sjećanjima
12:30
and they are just randomlyslučajno movedpomaknuto by the windvjetar.
koje nasumično pokreće vjetar.
12:33
I love publicjavnost artumjetnost.
Volim javnu umjetnost.
12:38
And I enteredušao competitionsnatjecanja
Dugo sam se vremena
12:40
for a long time.
javljala na različite natječaje.
12:43
After eightosam yearsgodina of rejectionodbacivanje,
Nakon što su me osam godina odbijali
12:45
I was thrilledoduševljen to get my first commissionkomisija
bila sam oduševljena svojom prvom narudžbom
12:48
with the PercentPosto for ArtUmjetnost in NewNovi YorkYork CityGrad.
s Postotkom za Umjetnost iz New York City-ja.
12:51
It was for a mergerspajanje stationstanica
Radilo se o povezanoj postaji
12:54
for emergencyhitan workersradnici and firemenvatrogasac.
za hitnu službu i vatrogasce.
12:57
I madenapravljen an artistumjetnik bookrezervirati
Izradila sam umjetničku knjigu
13:00
that's in stainlessod nehrđajućeg steelželjezo
od nehrđajućeg čelika
13:03
insteadumjesto of paperpapir.
umjesto od papira.
13:05
I calledzvao it "WorkingRad in the SameIsti DirectionSmjer."
Nazvala sam je ''Raditi u istom pravcu.''
13:07
But I addeddodano weathervanesweathervanes on bothoba sidesstrane
No dodala sam vjetrokaze s obje strane
13:11
to showpokazati that they coverpokriti all directionssmjerovi.
kako bih pokazala da pokriva sve smjerove.
13:13
With publicjavnost artumjetnost,
S javnom umjetnošću
13:17
I could alsotakođer make cutrez glassstaklo.
isto sam tako mogla izrađivati izrezano staklo.
13:19
Here it's facetedfasetirana glassstaklo in the BronxBronx.
Ovdje vidite rezbareno staklo u Bronxu.
13:22
And eachsvaki time I make publicjavnost artumjetnost,
Svakoga puta kada stvaram javnu umjetnost,
13:25
I want something that's really relevantrelevantan
želim staviti nešto uistinu relevantno
13:27
to the placemjesto it's installedinstaliran.
na mjesto na kojemu je postavljena.
13:29
So for the subwaypodzemna željeznica in NewNovi YorkYork,
Za podzemnu željeznicu u New Yorku,
13:31
I saw a correspondencedopisivanje
vidjela sam poveznicu
13:33
betweenizmeđu ridingjahanje the subwaypodzemna željeznica
između vožnje podzemnom željeznicom
13:36
and readingčitanje.
i čitanja.
13:39
It is travelputovati in time, travelputovati on time.
Radi se o putovanju kroz vrijeme, putovanju na vrijeme.
13:41
And BronxBronx literatureknjiževnost,
A u književnosti Bronxa,
13:44
it's all about BronxBronx writerspisci
radi se uglavnom o piscima iz Bronxa
13:46
and theirnjihov storiespriče.
i njihovim pričama.
13:48
AnotherJoš jedan glassstaklo projectprojekt
Još jedan od staklenih projekata
13:52
is in a publicjavnost libraryknjižnica
postavljen je u javnoj knjižnici
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaCalifornia.
u San Jose-u, u Kaliforniji.
13:56
So I madenapravljen a vegetablepovrće pointtočka of viewpogled
Izradila sam pogled na rast San Jose-a
13:59
of the growthrast of SanSan JoseJose.
iz perspektive biljaka.
14:02
So I startedpočeo in the centercentar
Započela sam u središtu
14:04
with the acornžir
s kukuruzom
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndijski civilizationcivilizacija.
posvećenim indijanskoj civilizaciji Ohlone.
14:08
Then I have the fruitvoće from EuropeEurope
Zatim imam voćku iz Europe
14:12
for the ranchersrančeri.
za rančere.
14:14
And then the fruitvoće of the worldsvijet for SiliconSilicij ValleyDolina todaydanas.
I zatim voćku svijeta za Silikonsku dolinu danas.
14:16
And it's still growingrastući.
I još uvijek raste.
14:19
So the techniquetehnika, it's cutrez,
Tehnika je, dakle, izrezivanje,
14:21
sandblastedpjeskareni, etchedurezani
pjeskarenje, usjecanje,
14:24
and printedtiskan glassstaklo into architecturalarhitektonski glassstaklo.
i otiskivanje stakla u arhitektonsko staklo.
14:26
And outsideizvan the libraryknjižnica,
A izvan knjižnice
14:30
I wanted to make a placemjesto to cultivatenjegovati your mindum.
želja mi je bila stvoriti mjesto za kultiviranje uma.
14:32
I tookuzeo libraryknjižnica materialmaterijal
Uzela sam knjižničnu građu
14:36
that had fruitvoće in theirnjihov titletitula
koja je u naslovu imala voće
14:39
and I used them to make an orchardvoćnjak walkhodati
i iskoristila je u izradi voćnjaka i šetnice
14:42
with these fruitsvoće of knowledgeznanje.
s tim plodovima znanja.
14:45
I alsotakođer plantedzasađen the bibliotreebibliotree.
Isto tako, posadila sam bibliodrvo.
14:47
So it's a treedrvo,
To je drvo
14:50
and in its trunkdeblo you have the rootskorijenje of languagesjezici.
čije deblo sadrži korijene jezika.
14:52
And it's all about internationalmeđunarodna writingpisanje systemssustavi.
Radi se o međunarodnim sustavima pisanja.
14:55
And on the branchesgrane
Na granama
14:59
you have libraryknjižnica materialmaterijal growingrastući.
vidite knjižničnu građu kako raste.
15:01
You can alsotakođer have functionfunkcija and formoblik
Isto tako možete imati funkciju i oblik
15:05
with publicjavnost artumjetnost.
u javnoj umjetnosti.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchklupa.
U Aurori, Colorado, to je klupa.
15:10
But you have a bonusbonus with this benchklupa.
Ali klupa koja vam donosi bonus.
15:12
Because if you sitsjediti a long time in summerljeto in shortskratke hlače,
Ako dugo vremena sjedite na klupi u kratkim hlačama,
15:15
you will walkhodati away
odšetat ćete
15:18
with temporaryprivremen brandingmarke of
s privremenim žigom
15:20
the storypriča elementelement on your thighsbedra.
elementa priče na svojim bedrima.
15:23
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
15:25
AnotherJoš jedan functionalfunkcionalna work,
Jedan drugi funkcionalni uradak
15:30
it's in the southjug sidestrana of ChicagoChicago
nalazi se s južne strane Chicaga
15:32
for a subwaypodzemna željeznica stationstanica.
na stanici podzemne željeznice.
15:34
And it's calledzvao "SeedsSjeme of the FutureBudućnost are PlantedPosađeno TodayDanas."
Zove se ''Sjemenke budućnosti siju se Danas.''
15:36
It's a storypriča about transformationtransformacija
Priča je to o transformaciji
15:40
and connectionsveze.
i poveznicama.
15:43
So it actsdjela as a screenzaslon
Djeluje kao zastor
15:45
to protectzaštititi the railželjeznički and the commuterprigradskim,
koji štiti tračnice i putnika,
15:47
and not to have objectsobjekti fallingkoji pada on the railstračnice.
od toga da različite stvari padaju na prugu.
15:50
To be ableu stanju to changepromijeniti fencesOgrade-drvene rešetke
Moći pretvoriti ograde
15:53
and windowprozor guardsČuvari into flowerscvijeće,
i štitnike za prozore u cvijeće,
15:56
it's fantasticfantastičan.
to je fantastično.
15:59
And here I've been workingrad for the last threetri yearsgodina
Radila sam kroz posljednje tri godine
16:01
with a SouthJug BronxBronx developerrazvijač
s razvojnim radnikom iz Južnog Bronxa,
16:04
to bringdonijeti artumjetnost to life
na oživljavanju
16:06
to low-incomeniskim prihodima buildingsgrađevine
zgrada koje koriste ljudi sa slabijim primanjima
16:08
and affordabledostupan housingkućište.
kao i poticajne stanogradnje.
16:10
So eachsvaki buildingzgrada has its ownvlastiti personalityosoba.
Tako svaka zgrada dobije svoju osobnost.
16:13
And sometimesponekad it's about a legacynasljedstvo of the neighborhoodsusjedstvo,
Ponekad se pak radi o nasljeđu jednog susjedstva,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz historypovijest.
kao u Morrisaniji, o povijesti jazz-a.
16:20
And for other projectsprojekti, like in ParisPariz,
A kod drugih projekata, poput onog u Parizu,
16:24
it's about the nameime of the streetulica.
radi se o nazivu ulice.
16:27
It's calledzvao RueRutvica desDes PrairiesPrerije -- PrairiePrerijska StreetUlica.
Zove se Rue des Prairies -- Prerijska ulica.
16:29
So I broughtdonio back the rabbitzec,
Zato sam vratila zeca,
16:32
the dragonflyVilin konjic,
vilinskog konjica,
16:34
to stayboravak in that streetulica.
i postavila ih u tu ulicu.
16:36
And in 2009,
2009. godine
16:38
I was askedpitao to make a posterposter
zatražili su me da napravim plakat
16:40
to be placedpostavljen in the subwaypodzemna željeznica carsautomobili in NewNovi YorkYork CityGrad
koji bi bio postavljen u podzemnu garažu u new York City-ju
16:43
for a yeargodina.
tijekom godine dana.
16:46
So that was a very captivezarobljenik audiencepublika.
To je bila prilično zasužnjena publika.
16:48
And I wanted to give them an escapepobjeći.
I željela sam im otvoriti prostor za bijeg.
16:52
I createdstvorio "All Around TownGrad."
Stvorila sam ''Po čitavom gradu.''
16:56
It is a papercuttingmaterijalaoštrica,
To je bio izrezak papira,
16:59
and then after, I addeddodano colorboja on the computerračunalo.
i potom sam dodala boju putem kompjutora.
17:01
So I can call it techno-craftedtehno-vještina.
Tako da mogu reći da je bio tehnološki obojen.
17:04
And alonguz the way,
Usput na neki način
17:07
I'm kindljubazan of makingizrađivanje papercuttingspapercuttings
izrađujem izreske od papira
17:09
and addingdodajući other techniquesTehnike.
i dodajem druge tehnike.
17:12
But the resultproizlaziti is always to have storiespriče.
No rezultat je uvijek isti .- dobiti priče.
17:14
So the storiespriče, they have a lot of possibilitiesmogućnosti.
Priče, dakle, imaju puno različitih mogućnosti.
17:17
They have a lot of scenariosscenariji.
Imaju mnogo različitih scenarija.
17:20
I don't know the storiespriče.
Ne znam priče.
17:22
I take imagesslika from our globalglobalno imaginationmašta,
Uzimam slike iz globalne mašte,
17:24
from clichklišejé, from things we are thinkingmišljenje about,
iz klišeja, iz stvari o kojima razmišljamo,
17:28
from historypovijest.
iz povijesti.
17:30
And everybody'ssvatko je a narratorpripovjedač,
Na taj način svatko je narator,
17:32
because everybodysvi has a storypriča to tell.
jer svatko ima priču koju želi ispričati.
17:34
But more importantvažno
No, što je važnije jest,
17:37
is everybodysvi has to make a storypriča
da svatko mora složiti priču
17:39
to make senseosjećaj of the worldsvijet.
kako bi svijet imao smisla.
17:41
And in all these universessvemira,
I u svim ovim svemirima
17:43
it's like imaginationmašta is the vehiclevozilo
mašta kao da se nalazi na biciklu
17:45
to be transportedprevozi with,
kojim se vozika okolo,
17:48
but the destinationodredište is our mindsmisli
no odredište je u našem umu
17:50
and how we can reconnectreconnect
i u načinu na koji se ponovno povezujemo
17:53
with the essentialosnovni and with the magicmagija.
s onim suštinskim, onim magičnim.
17:55
And it's what storypriča cuttingrezanje is all about.
Upravo je to u srcu smisla izrezivanja papira.
17:57
(ApplausePljesak)
(Pljesak.)
18:01
Translated by Ivana Kordic
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com