ABOUT THE SPEAKER
Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com
TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Príbehy vystrihnuté z papiera

Filmed:
960,811 views

Umelkyňa Béatrice Coron vytvára prostredníctvom nožničiek a papiera spletité svety, mestá a krajiny, nebá a peklá. Kráčajúc po pódiu v nádhernom plášti vyrobenom z Tyveku opisuje svoj kreatívny proces a spôsob, akým sa jej príbehy spod nožničiek a orezávačov objavujú.
- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
(ApplausePotlesk)
0
3000
6000
(Potlesk)
00:32
(ApplausePotlesk)
1
17000
4000
(Potlesk)
00:42
I am a papercutterpapercutter.
2
27000
3000
Som strihačka papiera.
00:45
(LaughterSmiech)
3
30000
2000
(Smiech)
00:47
I cutrez storiespríbehy.
4
32000
3000
Strihám príbehy.
00:50
So my processproces is very straightforwardpriamočiary.
5
35000
3000
Proces mojej tvorby je priamočiary.
00:53
I take a piecekus of paperpapier,
6
38000
2000
Zoberiem si kus papiera,
00:55
I visualizezviditeľniť my storypríbeh,
7
40000
3000
predstavím si svoj príbeh,
00:58
sometimesniekedy I sketchskica, sometimesniekedy I don't.
8
43000
3000
občas ho i načrtnem, občas nie.
01:01
And as my imageobraz
9
46000
2000
A keďže môj obraz
01:03
is already insidevnútri the paperpapier,
10
48000
3000
je už v papieri,
01:06
I just have to removeodstrániť
11
51000
2000
musím len odstrániť to,
01:08
what's not from that storypríbeh.
12
53000
3000
čo do príbehu nepatrí.
01:11
So I didn't come to papercuttingPapercutting
13
56000
3000
Nedostala som sa k strihaniu papiera
01:14
in a straightrovno lineriadok.
14
59000
2000
priamou cestou.
01:16
In factskutočnosť,
15
61000
2000
V skutočnosti
01:18
I see it more as a spiralšpirála.
16
63000
2000
to vidím skôr na špirálu.
01:20
I was not bornnarodený
17
65000
2000
Nenarodila som sa
01:22
with a bladečepeľ in my handručné.
18
67000
3000
s nožnicami v rukách.
01:25
And I don't rememberpamätať papercuttingPapercutting as a childdieťa.
19
70000
3000
A nepamätám si, že by som si ako dieťa vystrihovala.
01:28
As a teenagerteenager,
20
73000
2000
Ako tínedžer,
01:30
I was sketchingskicovanie, drawingkreslenie,
21
75000
2000
som si čmárala, kreslila
01:32
and I wanted to be an artistumelec.
22
77000
2000
a chcela som byť umelkyňou.
01:34
But I was alsotaktiež a rebelrebel.
23
79000
4000
Bola som však aj rebel.
01:38
And I left everything
24
83000
2000
Všetko som to nechala
01:40
and wentšiel for a long seriesséria of oddzvláštny jobspracovných miest.
25
85000
4000
a vydala sa na dlhú púť čudných povolaní.
01:44
So amongmedzi them,
26
89000
2000
Bola som napríklad
01:46
I have been a shepherdesspastierka,
27
91000
3000
pastierkou,
01:49
a trucknákladné auto drivervodič,
28
94000
2000
vodičkou kamióna,
01:51
a factorytováreň workerrobotník,
29
96000
2000
robotníčkou v továrni,
01:53
a cleaningčistenie ladyslecna.
30
98000
2000
upratovačkou.
01:55
I workedpracoval in tourismcestovný ruch for one yearrok
31
100000
2000
Rok som pracovala v turizme
01:57
in MexicoMexiko,
32
102000
2000
v Mexiku,
01:59
one yearrok in EgyptEgypt.
33
104000
3000
a rok v Egypte.
02:02
I movedpohyboval for two yearsleta
34
107000
2000
Na dva roky som sa presťahovala
02:04
in TaiwanTaiwan.
35
109000
2000
do Taiwanu.
02:06
And then I settledusadil in NewNové YorkYork
36
111000
2000
Potom som sa usadila v New Yorku,
02:08
where I becamesa stal a tourprehliadka guidenavádzať.
37
113000
2000
kde som sa stala turistickou sprievodkyňou.
02:10
And I still workedpracoval as a tourprehliadka leadervodca,
38
115000
3000
Stále som pracovala ako vedúca zájazdov,
02:13
traveledcestoval back and forthvpred
39
118000
2000
cestovala som sem a tam
02:15
in ChinaČína, TibetTibet and CentralCentrálne AsiaÁzia.
40
120000
3000
po Číne, Tibete a strednej Ázii.
02:18
So of coursekurz, it tookzobral time, and I was nearlytakmer 40,
41
123000
3000
Samozrejme, toto všetko zabralo čas a mala som už takmer 40 rokov,
02:21
and I decidedrozhodol it's time
42
126000
2000
keď som sa rozhodla, že je čas
02:23
to startštart as an artistumelec.
43
128000
3000
začať ako umelkyňa.
02:27
(ApplausePotlesk)
44
132000
5000
(Potlesk)
02:32
I chosevybral papercuttingPapercutting
45
137000
2000
Vybrala som si strihanie papiera,
02:34
because paperpapier is cheaplacný,
46
139000
2000
pretože papier je lacný,
02:36
it's lightsvetlo,
47
141000
2000
je ľahký,
02:38
and you can use it
48
143000
2000
a dá sa využiť
02:40
in a lot of differentrozdielny waysspôsoby.
49
145000
2000
mnohými pôsobmi.
02:42
And I chosevybral the languageJazyk of silhouettesilueta
50
147000
4000
Vybrala som si jazyk siluet,
02:46
because graphicallygraficky it's very efficientúčinný.
51
151000
3000
pretože je graficky veľmi efektívny.
02:49
And it's alsotaktiež just gettingzískavanie to the essentialnevyhnutný of things.
52
154000
6000
A umožňuje zobraziť podstatu vecí.
02:55
So the wordslovo "silhouettesilueta"
53
160000
2000
Slovo "silueta"
02:57
comesprichádza from a ministerminister of financefinancie,
54
162000
3000
pochádza od ministra financií,
03:00
EtienneEtienne dede SilhouetteSilueta.
55
165000
3000
Etienne de Silhouette.
03:03
And he slashedsekol so manyveľa budgetsrozpočty
56
168000
4000
Zrazil toľko rozpočtov,
03:07
that people said they couldn'tnemohol afforddovoliť si
57
172000
2000
až si ľudia začali hovoriť, že si už nemôžu dovoliť
03:09
paintingsobrazy anymore,
58
174000
2000
žiadne maľby,
03:11
and they neededpotrebný to have theirich portraitportrét
59
176000
2000
a teda potrebovali mať svoj portrét
03:13
"a laLa silhouettesilueta."
60
178000
2000
"a la silhouette."
03:15
(LaughterSmiech)
61
180000
2000
(Smiech)
03:17
So I madevyrobený seriesséria of imagessnímky, cuttingsrezne,
62
182000
6000
Vytvorila som teda sériu obrázkov a výrezov
03:23
and I assembledzmontovaný them in portfoliosportfóliá.
63
188000
5000
a zhromaždila ich v portfóliách.
03:28
And people told me --
64
193000
2000
Ľudia mi hovorili --
03:30
like these 36 viewsnázory of the EmpireRíša StateŠtát buildingbudova --
65
195000
3000
ako týchto 36 pohľadov na Empire State building --
03:33
they told me, "You're makingmaking artistumelec booksknihy."
66
198000
4000
hovorili mi, "Veď ty vyrábaš umelecké knihy."
03:37
So artistumelec booksknihy have a lot of definitionsdefinícia.
67
202000
3000
Umelecké knihy majú teda mnoho definícií.
03:40
They come in a lot of differentrozdielny shapestvary.
68
205000
3000
Prichádzajú v rozličných tvaroch.
03:43
But to me,
69
208000
2000
Ale podľa mňa
03:45
they are fascinatingfascinujúce objectsobjekty
70
210000
2000
sú to fascinujúce objekty,
03:47
to visuallyvizuálne narraterozprávať a storypríbeh.
71
212000
3000
ktoré vizuálne rozprávajú príbeh.
03:50
They can be with wordsslová
72
215000
2000
Môžu mať slová
03:52
or withoutbez wordsslová.
73
217000
3000
alebo byť bez nich.
03:55
And I have a passionvášeň
74
220000
2000
Mám vášeň
03:57
for imagessnímky and for wordsslová.
75
222000
3000
pre obrazy a slová.
04:00
I love punslovná hračka
76
225000
2000
Milujem slovné hračky
04:02
and the relationvzťah to the unconsciousv bezvedomí.
77
227000
3000
a spojenie s podvedomím.
04:05
I love odditiesdivné veci of languagesjazyky.
78
230000
3000
Milujem zvláštnosti jazykov.
04:08
And everywherevšade I livedžíl, I learnedučený the languagesjazyky,
79
233000
2000
Učila som sa jazyky všade, kde som bývala,
04:10
but never masteredKompozícia them.
80
235000
2000
ale nikdy som ich dokonalo neozvládla.
04:12
So I'm always looking
81
237000
2000
Vždy teda hľadám
04:14
for the falsenepravdivý cognatescognates
82
239000
2000
internacionalizmy
04:16
or identicalidentický wordsslová in differentrozdielny languagesjazyky.
83
241000
3000
alebo zhodné slová v rozličných jazykoch.
04:19
So as you can guesshádať, my mothermatka tonguejazyk is Frenchfrancúzština.
84
244000
3000
Ako ste si možno všimli, mojím materinským jazykom je francúzština.
04:22
And my dailydenná languageJazyk is Englishangličtina.
85
247000
4000
A mojím každodenným jazykom je angličtina.
04:26
So I did a seriesséria of work
86
251000
2000
Vytvorila som teda sériu prác,
04:28
where it was identicalidentický wordsslová
87
253000
3000
v ktorých boli identické slová
04:31
in Frenchfrancúzština and in Englishangličtina.
88
256000
3000
francúzštiny a angličtiny.
04:34
So one of these workspráce
89
259000
2000
Jedna z týchto prác
04:36
is the "SpellingPravopis SpiderSpider."
90
261000
2000
sa volá "Pravopisný pavúk".
04:38
So the SpellingPravopis SpiderSpider
91
263000
2000
Tento Pravopisný pavúk
04:40
is a cousinbratranec of the spellingpravopis beeBee.
92
265000
3000
je bratrancom Pravopisnej včely ("Spelling bee" = súťaž v hláskovaní slov).
04:43
(LaughterSmiech)
93
268000
2000
(Smiech)
04:45
But it's much more connectedspojený to the WebWeb.
94
270000
3000
Ale je viac napojený na Web.
04:48
(LaughterSmiech)
95
273000
2000
(Smiech)
04:50
And this spiderpavúk
96
275000
2000
Spomínaný pavúk
04:52
spinsotáča a bilingualdvojjazyčné alphabetabeceda.
97
277000
3000
spriada bilingválnu abecedu.
04:55
So you can readprečítať "architecturearchitektúra activeaktívny"
98
280000
4000
Môžete to prečítať ako "architektonicky aktívny"
04:59
or "activeaktívny architecturearchitektúra."
99
284000
3000
alebo "aktívna architektúra".
05:02
So this spiderpavúk goeside throughskrz the wholecelý alphabetabeceda
100
287000
3000
Pavúk prechádza celou abecedou
05:05
with identicalidentický adjectivesprídavné mená and substantivessubstantíva.
101
290000
4000
s identickými prídavnými a podstatnými menami.
05:09
So if you don't know one of these languagesjazyky,
102
294000
3000
Ak teda nepoznáte jeden z týchto jazykov,
05:12
it's instantokamžitý learningštúdium.
103
297000
3000
okamžite sa učíte.
05:16
And one ancientstaroveký formformulár of the bookkniha
104
301000
3000
Jednou zo starovekých foriem knihy
05:19
is scrollszvitky.
105
304000
2000
sú zvitky
05:21
So scrollszvitky are very convenientpraktický,
106
306000
3000
Zvitky sú veľmi výhodné,
05:24
because you can createvytvoriť a largeveľký imageobraz
107
309000
3000
pretože umožňujú vytvoriť veľký obraz
05:27
on a very smallmalý tablestôl.
108
312000
3000
na veľmi malom stole.
05:31
So the unexpectedneočakávaný consequencesdôsledky of that
109
316000
4000
Neočakávaným výsledkom je,
05:35
is that you only see one partčasť of your imageobraz,
110
320000
5000
že vidíte iba časť vášho obrazu,
05:40
so it makesznačky a very freestylefreestyle architecturearchitektúra.
111
325000
4000
čo dáva architektúre voľný štýl.
05:44
And I'm makingmaking all those kindsdruhy of windowswindows.
112
329000
4000
Vytváram rôzne okná.
05:48
So it's to look beyondmimo the surfacepovrch.
113
333000
3000
Umožňujú dívať sa pod povrch.
05:51
It's to have a look
114
336000
2000
Pozrieť sa
05:53
at differentrozdielny worldssvety.
115
338000
2000
na rozličné svety.
05:55
And very oftenčasto I've been an outsidernečlen.
116
340000
2000
Častokrát som bola len pozorovateľ "zvonka".
05:57
So I want to see how things work
117
342000
3000
Chcela som preto vedieť, ako veci fungujú
06:00
and what's happeninghappening.
118
345000
2000
a čo sa deje.
06:02
So eachkaždý windowokno
119
347000
2000
Každé okno
06:04
is an imageobraz
120
349000
2000
je teda obrazom
06:06
and is a worldsvet
121
351000
2000
a svetom,
06:08
that I oftenčasto revisitprehodnotil.
122
353000
2000
ktorý často navštevujem.
06:10
And I revisitprehodnotil this worldsvet
123
355000
2000
A navštevujem ho znovu a znovu
06:12
thinkingpremýšľanie about the imageobraz
124
357000
2000
mysliac na obraz
06:14
or clichklišéé about what we want to do,
125
359000
3000
alebo na klišé o tom, čo chceme robiť,
06:17
and what are the wordsslová, colloquialismshovorové výrazy,
126
362000
2000
a aké sú slová, hovorové výrazy,
06:19
that we have with the expressionsvýrazov.
127
364000
3000
ktoré s tým súvisia.
06:22
It's all if.
128
367000
3000
Celé je to "čo ak."
06:25
So what if we were livingžijúci in balloonbalónik housesdomy?
129
370000
5000
Čo ak by sme teda žili v balónových domoch?
06:30
It would make a very upliftingpovznášajúce worldsvet.
130
375000
4000
Svet by bol veľmi povznášajúci.
06:34
And we would leavezanechať a very lownízky footprintstopa on the planetplanéta.
131
379000
5000
A na planéte by sme zanechali len veľmi málo stôp.
06:39
It would be so lightsvetlo.
132
384000
3000
Bolo by to také ľahké.
06:42
So sometimesniekedy I viewvyhliadka from the insidevnútri,
133
387000
5000
Niekedy sa na veci pozerám z vnútra,
06:47
like EgoCentriCityEgoCentriCity
134
392000
2000
ako EgoCentriCity
06:49
and the innervnútorné circleskruhy.
135
394000
3000
a jeho vnútorné kruhy.
06:52
SometimesNiekedy it's a globalglobálnej viewvyhliadka,
136
397000
3000
Niekedy je to skôr globálny náhľad,
06:55
to see our commonobyčajný rootskorene
137
400000
3000
aby sme videli naše spoločné korene
06:58
and how we can use them to catchúlovok dreamssny.
138
403000
4000
a spôsob, ako ich využiť na chytanie snov.
07:02
And we can use them alsotaktiež
139
407000
2000
Dajú sa však použiť
07:04
as a safetybezpečnosť netnetto.
140
409000
2000
aj ako záchranná sieť.
07:06
And my inspirationsinšpirácie
141
411000
3000
Moje inšpirácie
07:09
are very eclecticEclectic.
142
414000
3000
sú veľmi rôznorodé.
07:13
I'm influencedovplyvnený by everything I readprečítať,
143
418000
3000
Ovplyvňuje ma všetko, čo čítam,
07:16
everything I see.
144
421000
3000
všetko, čo vidím.
07:19
I have some storiespríbehy that are humoroushumorné,
145
424000
3000
Mám príbehy, ktoré sú humorné,
07:22
like "DeadMŕtvych BeatsBeats."
146
427000
3000
ako "Mŕtve údery."
07:25
(LaughterSmiech)
147
430000
2000
(Smiech)
07:28
Other onesones are historicalhistorický.
148
433000
2000
Iné sú zase historické.
07:30
Here it's "CandyCityCandyCity."
149
435000
2000
Toto je "Mesto sladkostí".
07:32
It's a non-sugar-coatedobalené cukrom
150
437000
2000
Ide o cukrom neobalenú
07:34
historyhistórie of sugarcukor.
151
439000
2000
históriu cukru.
07:36
It goeside from slaveotrok tradeobchod
152
441000
3000
Vyvíja sa od obchodu s otrokmi
07:39
to over-consumptionnadmernej spotreby of sugarcukor
153
444000
3000
až po nadmernú spotrebu cukru
07:42
with some sweetsladký momentsmomenty in betweenmedzi.
154
447000
4000
s pár sladkými momentami v medzičase.
07:46
And sometimesniekedy I have an emotionalcitový responseodpoveď to newsnoviny,
155
451000
3000
Niekedy len emotívne odpovedám na správy
07:49
suchtaký as the 2010 HaitianHaiti earthquakezemetrasenie.
156
454000
4000
ako napríklad na zemetrasenie na Haiti v roku 2010.
07:55
Other timesdoba, it's not even my storiespríbehy.
157
460000
3000
Inokedy to ani nie sú moje príbehy.
07:58
People tell me theirich livesživoty,
158
463000
2000
Ľudia mi rozprávajú o svojich životoch,
08:00
theirich memoriesspomienky, theirich aspirationsašpirácie,
159
465000
3000
spomienkach, túžbach,
08:03
and I createvytvoriť a mindscapeMindscape.
160
468000
3000
a ja vytváram krajiny myšlienok.
08:06
I channelchannel theirich historyhistórie
161
471000
3000
Usmerňujem ich dejiny,
08:09
[so that] they have a placemiesto to go back
162
474000
3000
aby tak mali miesto, kam sa vrátiť
08:12
to look at theirich life and its possibilitiesmožnosti.
163
477000
4000
a pozrieť sa na svoj život a jaho možnosti.
08:16
I call them FreudianFreudovské citiesmesta.
164
481000
4000
Volám ich "Freudovské mestá".
08:20
I cannotnemôžu speakhovoriť for all my imagessnímky,
165
485000
2000
Nemôžem sa prihovárať za všetky moje obrazy,
08:22
so I'll just go throughskrz a fewmálo of my worldssvety
166
487000
4000
preto len preletím cez pár svojich svetov
08:26
just with the titlenadpis.
167
491000
2000
prostredníctvom názvu.
08:28
"ModiCityModiCity."
168
493000
3000
"ModiCity" (=mesto malosti, podlosti)
08:32
"ElectriCityElektrickej energie."
169
497000
3000
"Elektromesto."
08:37
"MADMAD GrowthRast on ColumbusColumbus CircleKruh."
170
502000
4000
"MAD vyrástlo na Kolumbovom námestí" (=Museum of Arts and Design)
08:45
"ReefCityReefCity."
171
510000
3000
"Skalné mesto."
08:49
"A WebWeb of Time."
172
514000
4000
"Pavučina času."
08:55
"ChaosChaos CityMesto."
173
520000
3000
"Mesto chaosu."
09:00
"DailyDenné BattlesBitky."
174
525000
3000
"Denné bitky."
09:05
"FeliCityFeliCity."
175
530000
2000
"Mesto blaženosti."
09:09
"FloatingPlávajúce IslandsOstrovy."
176
534000
3000
"Plávajúce ostrovy."
09:13
And at one pointbod,
177
538000
2000
V istom momente
09:15
I had to do "The WholeCelý NineDeväť YardsMetrov."
178
540000
3000
som musela spraviť "Celých deväť yardov."
09:18
So it's actuallyvlastne a papercutpapercut that's ninedeväť yardsyardov long.
179
543000
3000
Čo je vlastne deväť yardov dlhý vystrihnutý obraz.
09:21
(LaughterSmiech)
180
546000
2000
(Smiech)
09:23
So in life and in papercuttingPapercutting,
181
548000
2000
V živote a v strihaní papiera
09:25
everything is connectedspojený.
182
550000
2000
je všetko prepojené.
09:27
One storypríbeh leadsvodiče to anotherďalší.
183
552000
3000
Jeden príbeh vedie k ďalšiemu.
09:30
I was alsotaktiež interestedzáujem
184
555000
2000
Taktiež som sa zaujímala
09:32
in the physicalitytelesnosť of this formatformát,
185
557000
2000
o fyzickosť tohto formátu,
09:34
because you have to walkchôdza to see it.
186
559000
3000
pretože aby ste ho videli, musíte sa prejsť.
09:37
And parallelparalelné to my cuttingvýstrižok
187
562000
2000
Paralelou k môjmu vystrihovaniu
09:39
is my runningbezat.
188
564000
2000
je môj beh.
09:41
I startedzahájená with smallmalý imagessnímky,
189
566000
2000
Začala som s malými obrázkami
09:43
I startedzahájená with a fewmálo milesmíle.
190
568000
2000
a s pár míľami.
09:45
LargerVäčšie imagessnímky, I startedzahájená to runbeh marathonsmaratóny.
191
570000
3000
Väčšie obrázky - začala som behávať maratóny.
09:48
Then I wentšiel to runbeh 50K, then 60K.
192
573000
3000
Potom som začala behávať 50 km, neskôr 60 km.
09:51
Then I ranbežal 50 milesmíle -- ultramarathonsUltramaratóny.
193
576000
5000
Potom som už behávala 50 míľ -- ultramaratóny.
09:56
And I still feel I'm runningbezat,
194
581000
3000
Stále mám pocit, že bežím,
09:59
it's just the trainingvýcvik
195
584000
2000
chce to len tréning,
10:01
to becomestať sa a long-distanceveľká vzdialenosť papercutterpapercutter.
196
586000
3000
aby sa človek stal strihačom papiera na dlhé trate.
10:04
(LaughterSmiech)
197
589000
2000
(Smiech)
10:06
And runningbezat givesposkytuje me a lot of energyenergie.
198
591000
4000
Beh mi dodáva veľa energie.
10:10
Here is a three-weektroch-týždňovej papercuttingPapercutting marathonmaratón
199
595000
3000
Toto je trojtýźdňový maratón v strihaní papiera
10:13
at the MuseumMúzeum of ArtsUmenie and DesignDizajn
200
598000
3000
v Museum of Arts and Design
10:16
in NewNové YorkYork CityMesto.
201
601000
2000
v New Yorku.
10:18
The resultvýsledok is "HellsHells and HeavensNebesá."
202
603000
4000
Výsledkom je dielo "Peklá a nebá".
10:22
It's two panelspanely 13 ftft. highvysoký.
203
607000
3000
Dva panely vysoké 4 metre.
10:25
They were installednainštalovaný in the museummúzeum on two floorspodlahy,
204
610000
3000
V múzeu boli vystavené na dvoch podlažiach,
10:28
but in factskutočnosť, it's a continuousnepretržitý imageobraz.
205
613000
2000
ale v skutočnosti ide o súvislý obraz.
10:30
And I call it "HellsHells and HeavensNebesá"
206
615000
3000
Volám ho "Peklá a nebá",
10:33
because it's dailydenná hellsHells and dailydenná heavensnebesá.
207
618000
4000
pretože sú na ňom zobrazené každodenné peklá a nebá.
10:37
There is no borderhraničné in betweenmedzi.
208
622000
2000
Niet medzi nimi hranice.
10:39
Some people are bornnarodený in hellsHells,
209
624000
2000
Niektorí ľudia sa narodia do pekla
10:41
and againstproti all oddspravdepodobnosť, they make it to heavensnebesá.
210
626000
3000
a napriek všetkému sa ocitnú v nebi.
10:44
Other people make the oppositeopak tripvýlet.
211
629000
2000
Iní zase vykonajú opačnú cestu.
10:46
That's the borderhraničné.
212
631000
2000
To je hranica.
10:48
You have sweatshopsmanufaktúry in hellsHells.
213
633000
2000
V pekle sú manufaktúry.
10:50
You have people rentingPrenájom theirich wingskrídla in the heavensnebesá.
214
635000
3000
V nebi ľudia prenajímajúci si svoje krídla.
10:53
And then you have all those individualjednotlivec storiespríbehy
215
638000
3000
Potom sú tu rôzne individuálne príbehy,
10:56
where sometimesniekedy we even have the samerovnaký actionakčné,
216
641000
4000
v ktorých vás pri rovnakom konaní
11:00
and the resultvýsledok putsputs you in hellsHells or in heavensnebesá.
217
645000
5000
posunie výsledok buď do pekla, alebo do neba.
11:05
So the wholecelý "HellsHells and HeavensNebesá"
218
650000
2000
Takže celok "Peklá a nebá"
11:07
is about freezadarmo will
219
652000
3000
je o slobodnej vôli
11:10
and determinismdeterminizmus.
220
655000
2000
A o rozhodovaní sa.
11:12
And in papercuttingPapercutting,
221
657000
2000
Pri strihaní papiera
11:14
you have the drawingkreslenie as the structureštruktúra itselfsám.
222
659000
4000
je kreslenie samostatnou štruktúrou.
11:18
So you can take it off the wallstena.
223
663000
3000
Môžete ho sňať zo steny.
11:22
Here it's an artistumelec bookkniha installationinštalácia
224
667000
3000
Tu je inštalácia umeleckej knihy
11:25
calledvolal "IdentityIdentity ProjectProjekt."
225
670000
3000
s názvom "Projekt Identita".
11:28
It's not autobiographicalautobiografické identitiesidentity.
226
673000
4000
Nejde o autobiografické identity.
11:32
They are more our socialsociálny identitiesidentity.
227
677000
4000
Sú to skôr naše sociálne identity.
11:36
And then you can just walkchôdza behindza them
228
681000
2000
Môžete len tak prejsť za ne
11:38
and try them on.
229
683000
2000
a vyskúšať si ich.
11:40
So it's like the differentrozdielny layersvrstvy
230
685000
2000
Sú ako rôzne vrstvy
11:42
of what we are madevyrobený of
231
687000
2000
toho, z čoho sme stvorení
11:44
and what we presentprítomný to the worldsvet
232
689000
2000
a čo vo svete prezentujeme
11:46
as an identityidentita.
233
691000
2000
ako identitu.
11:48
That's anotherďalší artistumelec bookkniha projectprojekt.
234
693000
3000
Tu je ďalší projekt umeleckej knihy.
11:51
In factskutočnosť, in the pictureobrázok, you have two of them.
235
696000
4000
V skutočnosti sú v tom obraze obrazy dva.
11:55
It's one I'm wearingnosenie
236
700000
2000
Jeden, ktorý mám oblečený
11:57
and one that's on exhibitionvýstava
237
702000
2000
a druhý, ktorý je na výstave
11:59
at the CenterCentrum for BooksKnihy ArtsUmenie in NewNové YorkYork CityMesto.
238
704000
2000
v Centre knižného umenia v New Yorku.
12:01
Why do I call it a bookkniha?
239
706000
2000
Prečo ho nazývam knihou?
12:03
It's calledvolal "FashionMóda StatementVyhlásenie,"
240
708000
2000
Volá sa "Výpoveď módy"
12:05
and there are quotesquotes about fashionmóda,
241
710000
2000
a zobrazuje citáty o móde,
12:07
so you can readprečítať it,
242
712000
2000
takže sa dajú prečítať
12:09
and alsotaktiež,
243
714000
2000
a tiež preto,
12:11
because the definitiondefinícia of artistumelec bookkniha
244
716000
3000
lebo definícia umeleckej knihy
12:14
is very generousštedrý.
245
719000
3000
je veľmi veľkorysá.
12:17
So artistumelec booksknihy, you take them off the wallstena.
246
722000
2000
Umelecké knihy teda môžete sňať zo steny.
12:19
You take them for a walkchôdza.
247
724000
2000
Môžete ich vziať na prechádzku.
12:21
You can alsotaktiež installinštalovať them as publicverejnosť artumenie.
248
726000
3000
Môžete ich tiež vystavovať ako verejné umenie.
12:24
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
249
729000
3000
Toto je v Scottsdale v Arizone
12:27
and it's calledvolal "FloatingPlávajúce MemoriesSpomienky."
250
732000
3000
a má to názov "Premenlivé spomienky."
12:30
So it's regionalregionálne memoriesspomienky,
251
735000
3000
Ide o miestne spomienky,
12:33
and they are just randomlynáhodne movedpohyboval by the windvietor.
252
738000
3000
ktoré sa náhodne pohybujú vo vetre.
12:38
I love publicverejnosť artumenie.
253
743000
2000
Milujem verejné umenie.
12:40
And I enteredvstúpil competitionssúťaže
254
745000
3000
Zúčastňovala som sa súťaží
12:43
for a long time.
255
748000
2000
po dlhú dobu.
12:45
After eightosem yearsleta of rejectionodmietnutie,
256
750000
3000
Po ôsmich rokoch odmietania
12:48
I was thrillednadšený to get my first commissionprovízie
257
753000
3000
som bola nadšená, keď som dostala svoju prvú objednávku
12:51
with the PercentPercent for ArtUmenie in NewNové YorkYork CityMesto.
258
756000
3000
z umeleckého projektu Percent for Art v New Yorku.
12:54
It was for a mergerfúzie stationstanice
259
759000
3000
Bolo to pre spojenú stanicu
12:57
for emergencynúdzový workerspracovníci and firemenhasič.
260
762000
3000
záchranárov a požiarnikov.
13:00
I madevyrobený an artistumelec bookkniha
261
765000
3000
Vytvorila som umeleckú knihu,
13:03
that's in stainlessnerez steeloceľ
262
768000
2000
ktorá je v nehrdzavejúcej oceli
13:05
insteadnamiesto of paperpapier.
263
770000
2000
namiesto papiera.
13:07
I calledvolal it "WorkingPráca in the SameRovnaké DirectionSmer."
264
772000
4000
Nazvala som to "Práca v rovnakom smere."
13:11
But I addedpridaný weathervanesweathervanes on bothoboje sidesstrany
265
776000
2000
Na obe strany som však pridala veterného kohúta,
13:13
to showšou that they coverveko all directionsinštrukcie.
266
778000
4000
aby som ukázala, že pokryjú všetky smery.
13:17
With publicverejnosť artumenie,
267
782000
2000
Pôsobiac vo verejnom umení
13:19
I could alsotaktiež make cutrez glasssklo.
268
784000
3000
som tiež mohla vyrábať brúsené sklo.
13:22
Here it's facetedtvárou glasssklo in the BronxBronx.
269
787000
3000
Toto je vitráž v Bronxe.
13:25
And eachkaždý time I make publicverejnosť artumenie,
270
790000
2000
Vždy, keď vytváram niečo podobné,
13:27
I want something that's really relevantpríslušný
271
792000
2000
chcem niečo, čo by skutočne súviselo
13:29
to the placemiesto it's installednainštalovaný.
272
794000
2000
s miestom, kde by to bolo vystavené.
13:31
So for the subwaymetro in NewNové YorkYork,
273
796000
2000
V metre v New Yorku
13:33
I saw a correspondencekorešpondencia
274
798000
3000
som si všimla spojitosť
13:36
betweenmedzi ridingjazdecké the subwaymetro
275
801000
3000
medzi jazdením v metre
13:39
and readingčítanie.
276
804000
2000
a čítaním.
13:41
It is travelcestovanie in time, travelcestovanie on time.
277
806000
3000
Ide o cestovanie v čase, cestovanie načas.
13:44
And BronxBronx literatureliteratúra,
278
809000
2000
Celá literatúra Bronxu
13:46
it's all about BronxBronx writersspisovatelia
279
811000
2000
je o spisovateľoch Bronxu
13:48
and theirich storiespríbehy.
280
813000
2000
a ich príbehoch.
13:52
AnotherĎalším glasssklo projectprojekt
281
817000
2000
Ďalší sklený projekt
13:54
is in a publicverejnosť libraryknižnica
282
819000
2000
je vo verejnej knižnici
13:56
in SanSan JoseJose, CaliforniaKalifornia.
283
821000
3000
v San Jose, v Kalifornii.
13:59
So I madevyrobený a vegetablezeleninový pointbod of viewvyhliadka
284
824000
3000
Vytvorila som zeleninový uhoľ pohľadu
14:02
of the growthrast of SanSan JoseJose.
285
827000
2000
na vývoj San Jose.
14:04
So I startedzahájená in the centercentrum
286
829000
2000
Začala som v strede
14:06
with the acornžaluď
287
831000
2000
žaluďom
14:08
for the OhloneOhlone IndianIndický civilizationcivilizácie.
288
833000
4000
ako symbolom pre ohlonskú indiánsku civilizáciu.
14:12
Then I have the fruitovocný from EuropeEurópa
289
837000
2000
Potom ovocie z Európy
14:14
for the ranchersfarmári.
290
839000
2000
ako symbol ľudí pracujúcich na ranči.
14:16
And then the fruitovocný of the worldsvet for SiliconKremík ValleyValley todaydnes.
291
841000
3000
A potom ovocie sveta ako symbol pre dnešné Sillicon Valley.
14:19
And it's still growingrastúce.
292
844000
2000
A stále rastie.
14:21
So the techniquetechnika, it's cutrez,
293
846000
3000
Ku technike: je to rezané,
14:24
sandblastedPieskované, etchedleptané
294
849000
2000
pieskované, leptané
14:26
and printedtlačený glasssklo into architecturalarchitektonický glasssklo.
295
851000
4000
a potlačené sklo vložené do tvrdeného skla.
14:30
And outsidezvonka the libraryknižnica,
296
855000
2000
V exteriéri knižnice
14:32
I wanted to make a placemiesto to cultivatepestovať your mindmyseľ.
297
857000
4000
som chcela vytvoriť miesto na kultiváciu mysle.
14:36
I tookzobral libraryknižnica materialmateriál
298
861000
3000
Vzala som materiály knižnice,
14:39
that had fruitovocný in theirich titlenadpis
299
864000
3000
ktoré mali v názve ovocie
14:42
and I used them to make an orchardovocný sad walkchôdza
300
867000
3000
a využila som ich na vytvorenie ovocného sadu
14:45
with these fruitsovocie of knowledgevedomosti.
301
870000
2000
s týmto ovocím poznania.
14:47
I alsotaktiež plantedzasadený the bibliotreebibliotree.
302
872000
3000
Zasadila som tiež "bibliostrom".
14:50
So it's a treestrom,
303
875000
2000
Je to strom,
14:52
and in its trunkkmeň you have the rootskorene of languagesjazyky.
304
877000
3000
v ktorého kmeni máte korene jazykov.
14:55
And it's all about internationalMedzinárodný writingpísanie systemssystémy.
305
880000
4000
Celý je o medzinárodných systémoch písania.
14:59
And on the branchespobočky
306
884000
2000
Na konároch
15:01
you have libraryknižnica materialmateriál growingrastúce.
307
886000
3000
rastie knižničný materiál.
15:05
You can alsotaktiež have functionfunkcie and formformulár
308
890000
3000
Rovnako tak môžete dosiahnuť funkciu aj formu
15:08
with publicverejnosť artumenie.
309
893000
2000
prostredníctvom verejného umenia.
15:10
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchlavice.
310
895000
2000
V Aurore, v Colorade, je lavička.
15:12
But you have a bonusbonus with this benchlavice.
311
897000
3000
Má však jeden bonus.
15:15
Because if you sitsadnúť a long time in summerletné in shortsšortky,
312
900000
3000
Ak na nej totižto budete sedieť v lete v šortkách dosť dlho,
15:18
you will walkchôdza away
313
903000
2000
odídete
15:20
with temporarydočasný brandingbranding of
314
905000
3000
s dočasným odtlačkom
15:23
the storypríbeh elementelement on your thighsstehná.
315
908000
2000
časti príbehu na vašich stehnách.
15:25
(LaughterSmiech)
316
910000
3000
(Smiech)
15:30
AnotherĎalším functionalfunkčné work,
317
915000
2000
Ďalšie funkčné dielo
15:32
it's in the southjuh sidebočné of ChicagoChicago
318
917000
2000
je na južnej strane Chicaga
15:34
for a subwaymetro stationstanice.
319
919000
2000
na stanici metra.
15:36
And it's calledvolal "SeedsSemená of the FutureBudúcnosť are PlantedVysadené TodayDnes."
320
921000
4000
Má názov "Semienka budúcnosti sadíme dnes."
15:40
It's a storypríbeh about transformationpremena
321
925000
3000
Je to príbeh o premene
15:43
and connectionspripojenie.
322
928000
2000
a prepojeniach.
15:45
So it actsakty as a screenplátno
323
930000
2000
Slúži ako clona
15:47
to protectchrániť the railkoľajnice and the commuterdochádzajúci,
324
932000
3000
na ochranu trate a cestujúcich
15:50
and not to have objectsobjekty fallingpadajúce on the railskoľajnice.
325
935000
3000
a tiež zabraňuje tomu, aby na trať niečo spadlo.
15:53
To be ableschopný to changezmena fencesploty
326
938000
3000
Mať možnosť premeniť ploty
15:56
and windowokno guardsstráže into flowerskvety,
327
941000
3000
a okenné mreže na kvety,
15:59
it's fantasticfantastický.
328
944000
2000
je fantastické.
16:01
And here I've been workingpracovný for the last threetri yearsleta
329
946000
3000
Tu som pracovala posledné tri roky
16:04
with a SouthSouth BronxBronx developervývojka
330
949000
2000
s developerom z južného Bronxu
16:06
to bringpriniesť artumenie to life
331
951000
2000
s cieľom vniesť umenie do života,
16:08
to low-incomenízky príjem buildingsbudovy
332
953000
2000
do nízkorozpočtových budov
16:10
and affordablecenovo dostupné housingbývanie.
333
955000
3000
a cenovo dostupného bývania.
16:13
So eachkaždý buildingbudova has its ownvlastný personalityosobnosť.
334
958000
3000
Každá budova má svoju vlastnú osobnosť.
16:16
And sometimesniekedy it's about a legacydedičstvo of the neighborhoodsusedstvo,
335
961000
4000
Niekedy ide o dedičstvo oblasti,
16:20
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz historyhistórie.
336
965000
4000
ako v Morrisianii (južný Bronx), kde šlo o históriu jazzu.
16:24
And for other projectsprojekty, like in ParisParíž,
337
969000
3000
Pri iných projektoch, napríklad v Paríži,
16:27
it's about the namenázov of the streetpouličné.
338
972000
2000
to bolo o názve ulice.
16:29
It's calledvolal RueRue desdes PrairiesPrérie -- PrairiePrairie StreetUlica.
339
974000
3000
Volá sa Rue des Prairies -- Ulica prérií.
16:32
So I broughtpriniesla back the rabbitkrálik,
340
977000
2000
A tak som prinavrátila králika,
16:34
the dragonflyvážka,
341
979000
2000
vážku,
16:36
to staypobyt in that streetpouličné.
342
981000
2000
aby v ulici zostali.
16:38
And in 2009,
343
983000
2000
V roku 2009
16:40
I was askedspýtal to make a posterplagát
344
985000
3000
ma požiadali, aby som vytvorila plagát,
16:43
to be placedumiestnená in the subwaymetro carscars in NewNové YorkYork CityMesto
345
988000
3000
ktorý by bol umiestnený vo vagónoch metra v New Yorku
16:46
for a yearrok.
346
991000
2000
po dobu jedného roka.
16:48
So that was a very captivev zajatí audiencepublikum.
347
993000
4000
Šlo o veľmi "uväznené" publikum.
16:52
And I wanted to give them an escapeuniknúť.
348
997000
4000
Chcela som im ponúknuť únik.
16:56
I createdvytvoril "All Around TownMesto."
349
1001000
3000
Vytvorila som "Všade po meste."
16:59
It is a papercuttingPapercutting,
350
1004000
2000
Je to vystrihnuté z papiera,
17:01
and then after, I addedpridaný colorfarba on the computerpočítačový.
351
1006000
3000
farbu som na počítači pridala neskôr.
17:04
So I can call it techno-craftedremeselne techno-.
352
1009000
3000
Dá sa to teda považovať za technologicky vyrobené.
17:07
And alongpozdĺž the way,
353
1012000
2000
Popri tom všetkom
17:09
I'm kinddruh of makingmaking papercuttingspapercuttings
354
1014000
3000
zvyknem vystrihovať z papiera
17:12
and addingpridanie other techniquestechniky.
355
1017000
2000
pridávajúc aj iné techniky.
17:14
But the resultvýsledok is always to have storiespríbehy.
356
1019000
3000
Ale výsledkom sú vždy príbehy.
17:17
So the storiespríbehy, they have a lot of possibilitiesmožnosti.
357
1022000
3000
Príbehy majú veľa možností.
17:20
They have a lot of scenariosscenáre.
358
1025000
2000
Majú veľa scenárov.
17:22
I don't know the storiespríbehy.
359
1027000
2000
Ja tie príbehy nepoznám.
17:24
I take imagessnímky from our globalglobálnej imaginationpredstavivosť,
360
1029000
4000
Zachytávam obrázky z predstavivosti celého sveta,
17:28
from clichklišéé, from things we are thinkingpremýšľanie about,
361
1033000
2000
z klišé, z vecí, o ktorých premýšľame,
17:30
from historyhistórie.
362
1035000
2000
z dejín.
17:32
And everybody'svšetci sú a narratorrozprávač,
363
1037000
2000
Každý je rozprávačom,
17:34
because everybodyvšetci has a storypríbeh to tell.
364
1039000
3000
pretože každý má svoj príbeh.
17:37
But more importantdôležitý
365
1042000
2000
Dôležitejšie však je,
17:39
is everybodyvšetci has to make a storypríbeh
366
1044000
2000
že každý musí príbeh vytvoriť,
17:41
to make sensezmysel of the worldsvet.
367
1046000
2000
aby dal svetu zmysel.
17:43
And in all these universesvesmíry,
368
1048000
2000
Vo všetkých týchto vesmíroch
17:45
it's like imaginationpredstavivosť is the vehiclevozidlo
369
1050000
3000
je predstavivosť akoby prostriedkom
17:48
to be transportedprepravovať with,
370
1053000
2000
umožňujúcim transport,
17:50
but the destinationdestinácia is our mindsmyseľ
371
1055000
3000
kde je cieľovou destináciou naša myseľ
17:53
and how we can reconnectpripojte
372
1058000
2000
a spôsob, akým sa vieme znovu spojiť
17:55
with the essentialnevyhnutný and with the magickúzlo.
373
1060000
2000
s tým základným a magickým.
17:57
And it's what storypríbeh cuttingvýstrižok is all about.
374
1062000
3000
O tom je strihanie príbehov.
18:01
(ApplausePotlesk)
375
1066000
8000
(Potlesk)
Translated by Terezia Turcanova
Reviewed by Janka Pazurikova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com