English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Papírból vágott történetek

Filmed:
960,811 views

Olló és papír segítségével Béatrice Coron művész aprólékos világokat alkot, városokat és országokat, mennyeket és poklokat. Egy lenyűgöző, Tyvek anyagból vágott köpenyben lép színpadra, ahol mesél a kreatív folyamatról és arról, hogyan állnak össze történetei apró nyisszantásokból és vágásokból.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplauseTaps)
(Taps)
00:18
(ApplauseTaps)
(Taps)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Én egy papírvágó vagyok.
00:42
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
00:45
I cutvágott storiestörténetek.
Történeteket vágok.
00:47
So my processfolyamat is very straightforwardegyértelmű.
Ez a folyamat igen egyszerű.
00:50
I take a piecedarab of paperpapír,
Fogok egy darab papírt,
00:53
I visualizeláthatóvá my storysztori,
elképzelem a történetet,
00:55
sometimesnéha I sketchvázlat, sometimesnéha I don't.
néha körvonalazok, néha nem.
00:58
And as my imagekép
És miután a kép
01:01
is alreadymár insidebelül the paperpapír,
már a papírban van,
01:03
I just have to removeeltávolít
nekem mindössze el kell távolítanom,
01:06
what's not from that storysztori.
ami nem része a történetnek.
01:08
So I didn't come to papercuttingpapercutting
Nem egyenes úton érkeztem
01:11
in a straightegyenes linevonal.
a papírvágáshoz.
01:14
In facttény,
Valójában,
01:16
I see it more as a spiralspirál.
én inkább spirálnak látom.
01:18
I was not bornszületett
Nem úgy születtem,
01:20
with a bladepenge in my handkéz.
hogy penge volt a kezemben.
01:22
And I don't rememberemlékezik papercuttingpapercutting as a childgyermek.
És nem emlékszem, hogy gyerekként vágtam volna papírt.
01:25
As a teenagertizenéves,
Tinédzserként
01:28
I was sketchingvonalvezetés, drawingrajz,
vázlatokat készítettem, rajzoltam,
01:30
and I wanted to be an artistművész.
és művész akartam lenni.
01:32
But I was alsois a rebellázadó.
De egyben lázadó is voltam.
01:34
And I left everything
Mindent hátrahagytam,
01:38
and wentment for a long seriessorozat of oddpáratlan jobsmunkahelyek.
és különös munkák hosszú sora következett.
01:40
So amongközött them,
Csak néhány közülük,
01:44
I have been a shepherdesspásztorlány,
voltam juhász,
01:46
a truckkamion driversofőr,
kamionsofőr,
01:49
a factorygyár workermunkás,
gyári munkás,
01:51
a cleaningtisztítás ladyhölgy.
takarítónő.
01:53
I workeddolgozott in tourismidegenforgalom for one yearév
Turizmusban dolgoztam egy évig
01:55
in MexicoMexikó,
Mexikóban,
01:57
one yearév in EgyptEgyiptom.
és egy évig Egyiptomban.
01:59
I movedköltözött for two yearsévek
Két évre Tajvanba
02:02
in TaiwanTajvan.
költöztem.
02:04
And then I settledállandó in NewÚj YorkYork
Végül New Yorkban telepedtem le,
02:06
where I becamelett a tourtúra guideútmutató.
ahol idegenvezető lettem.
02:08
And I still workeddolgozott as a tourtúra leadervezető,
Miközben idegenvezetőként dolgoztam,
02:10
traveledutazott back and forthtovább
továbbra is ide-oda utazgattam,
02:13
in ChinaKína, TibetTibet and CentralKözponti AsiaAsia.
Kínába, Tibetbe és Közép-Ázsiába.
02:15
So of coursetanfolyam, it tookvett time, and I was nearlyközel 40,
Ez természetesen sok időbe telt, és majdnem 40 éves voltam,
02:18
and I decidedhatározott it's time
mikor eldöntöttem, hogy ideje
02:21
to startRajt as an artistművész.
elkezdenem művészkedni.
02:23
(ApplauseTaps)
(Taps)
02:27
I choseválasztotta papercuttingpapercutting
A papírvágást választottam,
02:32
because paperpapír is cheapolcsó,
mert a papír olcsó,
02:34
it's lightfény,
könnyű,
02:36
and you can use it
és rengeteg különböző módon
02:38
in a lot of differentkülönböző waysmódokon.
használható fel.
02:40
And I choseválasztotta the languagenyelv of silhouettesziluettjét
És azért a sziluett nyelvét választottam,
02:42
because graphicallygrafikusan it's very efficienthatékony.
mert grafikailag nagyon hatékony.
02:46
And it's alsois just gettingszerzés to the essentialalapvető of things.
Ez azt is jelenti, hogy a dolgok lényegéhez érhetünk.
02:49
So the wordszó "silhouettesziluettjét"
A "sziluett" szó
02:55
comesjön from a ministerminiszter of financepénzügy,
egy pénzügyminiszter nevéből származik,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSziluettjét.
Etienne de Silhouette-től.
03:00
And he slashedhúzni so manysok budgetsköltségvetések
Olyan sok költségvetést faragott meg,
03:03
that people said they couldn'tnem tudott affordengedheti meg magának,
hogy az emberek azt mondogatták, nem engedhetik meg
03:07
paintingsfestmények anymoretöbbé,
a festmények vásárlását,
03:09
and they neededszükséges to have theirazok portraitportré
így a portréjukat "a la silhouette" módon
03:11
"a laLa silhouettesziluettjét."
kell majd elkészíteni.
03:13
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:15
So I madekészült seriessorozat of imagesképek, cuttingsdugványok (csemeték),
Képek és vágatok sorozatait készítettem el,
03:17
and I assembledösszeszerelt them in portfoliosportfóliók.
és portfóliókká állítottam össze őket.
03:23
And people told me --
És az emberek azt mondták nekem -
03:28
like these 36 viewsnézetek of the EmpireBirodalom StateÁllami buildingépület --
például az Empire State Building 36 különböző szögből -
03:30
they told me, "You're makinggyártás artistművész bookskönyvek."
azt mondták, "Te művészkönyveket készítesz."
03:33
So artistművész bookskönyvek have a lot of definitionsdefiníciók.
A művészkönyveknek sok definíciója van.
03:37
They come in a lot of differentkülönböző shapesalakzatok.
Rengeteg különböző formában léteznek.
03:40
But to me,
De számomra
03:43
they are fascinatingelbűvölő objectstárgyak
ezek lenyűgöző tárgyak,
03:45
to visuallyvizuálisan narratemesélni a storysztori.
melyekkel vizuálisan mondható el egy történet.
03:47
They can be with wordsszavak
Készülhetnek szavakkal
03:50
or withoutnélkül wordsszavak.
vagy szavak nélkül.
03:52
And I have a passionszenvedély
Nekem pedig szenvedélyeim
03:55
for imagesképek and for wordsszavak.
a képek és a szavak.
03:57
I love punszójáték
Szeretem a szóvicceket
04:00
and the relationkapcsolat to the unconsciousöntudatlan.
és a tudatalattival való kapcsolatot.
04:02
I love odditiesFurcsaságok of languagesnyelvek.
Szeretem a nyelvek furcsaságait.
04:05
And everywheremindenhol I livedélt, I learnedtanult the languagesnyelvek,
Mindenhol, ahol éltem, megtanultam a nyelvet,
04:08
but never masteredelsajátította them.
de soha nem tökéletesítettem.
04:10
So I'm always looking
Így mindig keresem
04:12
for the falsehamis cognatescognates
a hamis rokonszavakat
04:14
or identicalazonos wordsszavak in differentkülönböző languagesnyelvek.
vagy azonos szavakat a különböző nyelvekben.
04:16
So as you can guessTaláld ki, my motheranya tonguenyelv is Frenchfrancia.
Ahogy már rájöhettetek, az anyanyelvem a francia.
04:19
And my dailynapi languagenyelv is Englishangol.
A mindennapokban pedig az angolt használom.
04:22
So I did a seriessorozat of work
Készítettem egy sorozatot, melyben
04:26
where it was identicalazonos wordsszavak
olyan szavak szerepeltek, melyek azonosok
04:28
in Frenchfrancia and in Englishangol.
a francia és az angol nyelvben.
04:31
So one of these worksművek
Az egyik műnek a címe
04:34
is the "SpellingHelyesírás-ellenőrzés SpiderPók."
"Spelling Spider." [szó szerint: betűző pók]
04:36
So the SpellingHelyesírás-ellenőrzés SpiderPók
A Spelling Spider pedig
04:38
is a cousinunokatestvér of the spellinghelyesírás-ellenőrzés beeméh.
a "spelling bee" rokona. [betűzőverseny amerikai iskolákban]
04:40
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
04:43
But it's much more connectedcsatlakoztatva to the WebWeb.
De sokkal inkább kapcsolatban van a hálóval.
04:45
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
04:48
And this spiderpók
Ez a pók
04:50
spinsforog a bilingualkétnyelvű alphabetábécé.
egy kétnyelvű ábécét sző.
04:52
So you can readolvas "architectureépítészet activeaktív"
Tehát olvasható úgy, hogy "architecture active"
04:55
or "activeaktív architectureépítészet."
vagy "active architecture." ["aktív építészet" franciául és angolul]
04:59
So this spiderpók goesmegy throughkeresztül the wholeegész alphabetábécé
Szóval ez a pók végigmegy az egész ábécén,
05:02
with identicalazonos adjectivesmelléknevek and substantivesmelléknevek.
azonos mellékneveket és főneveket használva.
05:05
So if you don't know one of these languagesnyelvek,
Tehát ha valamelyik nyelvet nem beszéled,
05:09
it's instantazonnali learningtanulás.
akkor azonnal megtanulható.
05:12
And one ancientősi formforma of the bookkönyv
A könyvek egyik ősi formája
05:16
is scrollstekercsek.
a tekercs.
05:19
So scrollstekercsek are very convenientkényelmes,
A tekercsekkel nagyon kényelmes dolgozni,
05:21
because you can createteremt a largenagy imagekép
mert nagy kép alkotható meg
05:24
on a very smallkicsi tableasztal.
egy nagyon kis asztalon.
05:27
So the unexpectedváratlan consequenceskövetkezményei of that
Ennek az a nem várt következménye,
05:31
is that you only see one partrész of your imagekép,
hogy a képnek csak egy részét látod,
05:35
so it makesgyártmányú a very freestylefreestyle architectureépítészet.
mégis nagyon szabad stílusú építkezés jön létre.
05:40
And I'm makinggyártás all those kindsféle of windowsablakok.
És én nagyon sokféle ablakot készítek.
05:44
So it's to look beyondtúl the surfacefelület.
Ezzel a felszín mögé láthatunk.
05:48
It's to have a look
Beláthatunk
05:51
at differentkülönböző worldsvilágok.
különböző világokba.
05:53
And very oftengyakran I've been an outsiderkívülálló.
Én nagyon sokszor voltam kívülálló.
05:55
So I want to see how things work
Ezért látni akarom, hogyan működnek a dolgok,
05:57
and what's happeningesemény.
és hogy mi történik.
06:00
So eachminden egyes windowablak
Tehát minden ablak
06:02
is an imagekép
egy kép,
06:04
and is a worldvilág
és egy világ,
06:06
that I oftengyakran revisitújra.
melyet gyakran újralátogatok.
06:08
And I revisitújra this worldvilág
És mikor meglátogatom ezt a világot,
06:10
thinkinggondolkodás about the imagekép
a képről gondolkodom,
06:12
or clichcliché about what we want to do,
vagy a közhelyekről arról, hogy mit akarunk tenni,
06:14
and what are the wordsszavak, colloquialismsa különböző,
és hogy melyek azok a szavak és köznyelvi szólások,
06:17
that we have with the expressionskifejezések.
melyeket a kifejezés mögött látunk.
06:19
It's all if.
Ez mind "ha".
06:22
So what if we were livingélő in balloonballon housesházak?
Mi lenne, ha léggömbházakban élnénk?
06:25
It would make a very upliftingfelemelő worldvilág.
Nagyon felemelő világ lenne.
06:30
And we would leaveszabadság a very lowalacsony footprintlábnyom on the planetbolygó.
És nagyon alacsony ökolábnyomot hagynánk a bolygón.
06:34
It would be so lightfény.
Olyan könnyű lenne.
06:39
So sometimesnéha I viewKilátás from the insidebelül,
Néha a belsőt vizsgálom,
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
mint az énközpontúság
06:47
and the innerbelső circleskörök.
és a belső körök.
06:49
SometimesNéha it's a globalglobális viewKilátás,
Néha az átfogó képet nézem,
06:52
to see our commonközös rootsgyökerek
hogy lássam közös gyökereinket,
06:55
and how we can use them to catchfogás dreamsálmok.
és hogy hogyan használhatjuk fel őket álmaink elérésére.
06:58
And we can use them alsois
És ugyanakkor használhatók
07:02
as a safetybiztonság netháló.
biztonsági hálóként is.
07:04
And my inspirationsinspirációk
Az ihletet nagyon különböző
07:06
are very eclecticeklektikus.
helyekről kapom.
07:09
I'm influencedbefolyásolható by everything I readolvas,
Befolyásol minden, amit olvasok,
07:13
everything I see.
minden, amit látok.
07:16
I have some storiestörténetek that are humoroushumoros,
Néhány történetem humoros,
07:19
like "DeadHalott BeatsVeri."
például a "Dead Beats." ["semmirekellők", szó szerint: "halott ritmusok"]
07:22
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
07:25
Other onesazok are historicaltörténelmi.
Mások történelmi jellegűek.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Itt van a "Cukorkaváros."
07:30
It's a non-sugar-coatednem cukorral bevont
Ez a cukor történelmének
07:32
historytörténelem of sugarcukor.
cukormázmentes verziója.
07:34
It goesmegy from slaverabszolga tradekereskedelmi
A rabszolga-kereskedelemtől
07:36
to over-consumptiontúlzott fogyasztás of sugarcukor
a cukor túlzott fogyasztásáig terjed,
07:39
with some sweetédes momentspillanatok in betweenközött.
néhány édes pillanattal fűszerezve.
07:42
And sometimesnéha I have an emotionalérzelmi responseválasz to newshírek,
Néha pedig érzelmesen reagálok a hírekre,
07:46
suchilyen as the 2010 HaitianHaiti earthquakeföldrengés.
például a 2010-es haiti földrengésre.
07:49
Other timesalkalommal, it's not even my storiestörténetek.
Más alkalmakkor pedig nem is a saját történeteim.
07:55
People tell me theirazok liveséletét,
Az emberek elmesélik nekem az életüket,
07:58
theirazok memoriesmemóriák, theirazok aspirationstörekvések,
emlékeiket, törekvéseiket,
08:00
and I createteremt a mindscapeMindscape.
én pedig létrehozok egy belső tájat.
08:03
I channelcsatorna theirazok historytörténelem
Megidézem a történetüket,
08:06
[so that] they have a placehely to go back
hogy legyen, ahová visszamehessenek
08:09
to look at theirazok life and its possibilitieslehetőségek.
és láthassák az életüket és a lehetőségeket.
08:12
I call them FreudianFreudi citiesvárosok.
Freudi városoknak hívom őket.
08:16
I cannotnem tud speakbeszél for all my imagesképek,
Nem beszélhetek minden képemről,
08:20
so I'll just go throughkeresztül a fewkevés of my worldsvilágok
így néhány világomnak csak a címét
08:22
just with the titlecím.
fogom elmondani.
08:26
"ModiCityModiCity."
"Mérsékeltség."
08:28
"ElectriCityVillamos energia."
"Villamosság."
08:32
"MADŐRÜLT GrowthNövekedés on ColumbusColumbus CircleKör."
"Őrületes növekedés a Columbus Circle-ön." [CC: körforgalom New York-ban]
08:37
"ReefCityReefCity."
"Zátonyváros."
08:45
"A WebWeb of Time."
"Az idő hálója."
08:49
"ChaosKáosz CityVáros."
"Káoszváros."
08:55
"DailyNapi BattlesCsaták."
"Mindennapi harcok."
09:00
"FeliCityFeliCity."
"Boldogság."
09:05
"FloatingÚszó IslandsSzigetek."
"Lebegő szigetek."
09:09
And at one pointpont,
Egyszer pedig
09:13
I had to do "The WholeEgész NineKilenc YardsYard."
el kellett készítenem "Mind a kilenc yardot." [átvitt jelentés: az egész cókmókot]
09:15
So it's actuallytulajdonképpen a papercutPapercut that's ninekilenc yardsyard long.
Ez egy papírvágat, mely ténylegesen kilenc yard hosszú. [8.2 méter]
09:18
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
09:21
So in life and in papercuttingpapercutting,
Az életben és a papírvágásban
09:23
everything is connectedcsatlakoztatva.
minden összefügg mindennel.
09:25
One storysztori leadsvezet to anotheregy másik.
Egyik sztori a másikhoz vezet.
09:27
I was alsois interestedérdekelt
Nagyon érdekelt
09:30
in the physicalitytestiség of this formatformátum,
ennek a fizikai megjelenése is,
09:32
because you have to walkséta to see it.
mert sétálni kell, hogy az egészet láthasd.
09:34
And parallelpárhuzamos to my cuttingvágás
Én pedig a vágással párhuzamosan
09:37
is my runningfutás.
futok is.
09:39
I startedindult with smallkicsi imagesképek,
Kis képekkel kezdtem,
09:41
I startedindult with a fewkevés milesmérföld.
és néhány mérfölddel.
09:43
LargerNagyobb imagesképek, I startedindult to runfuss marathonsmaratoni versenyek.
Nagyobb képeknél elkezdtem maratonokat futni.
09:45
Then I wentment to runfuss 50K, then 60K.
Aztán futottam ötven kilométert, majd hatvanat.
09:48
Then I ranfutott 50 milesmérföld -- ultramarathonsBzzz.
Majd ötven mérföldeket futottam - ultramaratonokat.
09:51
And I still feel I'm runningfutás,
És még most is úgy érzem, hogy a futás
09:56
it's just the trainingkiképzés
csak az edzés ahhoz,
09:59
to becomeválik a long-distancetávolsági papercutterpapercutter.
hogy hosszútávú papírvágó lehessek.
10:01
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
10:04
And runningfutás givesad me a lot of energyenergia.
És a futás rengeteg energiát ad.
10:06
Here is a three-weekhárom hetes papercuttingpapercutting marathonMaraton
Ez egy háromhetes papírvágó maraton
10:10
at the MuseumMúzeum of ArtsMűvészetek and DesignDesign
a Művészetek és Formatervezés Múzeumában
10:13
in NewÚj YorkYork CityVáros.
New Yorkban.
10:16
The resulteredmény is "HellsHells and HeavensÉg."
Az eredmény a "Mennyek és poklok."
10:18
It's two panelspanelek 13 ftFt. highmagas.
Két táblából áll és négy méter magas.
10:22
They were installedtelepítve in the museummúzeum on two floorsemelet,
A múzeumban két emeleten állították ki,
10:25
but in facttény, it's a continuousfolyamatos imagekép.
de igazából ez egy folyamatos kép.
10:28
And I call it "HellsHells and HeavensÉg"
Azért neveztem úgy, hogy "Mennyek és poklok",
10:30
because it's dailynapi hellsHells and dailynapi heavensegek.
mert mindennapi mennyeket és poklokat ábrázol.
10:33
There is no borderhatár in betweenközött.
Nincs közöttük határ.
10:37
Some people are bornszületett in hellsHells,
Néhányan poklokban születnek,
10:39
and againstellen all oddsesély, they make it to heavensegek.
és minden ellenére elérik a mennyeket.
10:41
Other people make the oppositeszemben triputazás.
Mások az ellenkező utat teszik meg.
10:44
That's the borderhatár.
Ez a határ.
10:46
You have sweatshopsizzasztóműhelyek in hellsHells.
A poklokban kizsákmányoló munkák vannak.
10:48
You have people rentingbérleti díjak theirazok wingsszárnyak in the heavensegek.
A mennyekben az emberek bérlik a szárnyaikat.
10:50
And then you have all those individualEgyedi storiestörténetek
Aztán vannak különálló történetek,
10:53
where sometimesnéha we even have the sameazonos actionakció,
ahol néha még a tettek is ugyanazok,
10:56
and the resulteredmény putshelyezi you in hellsHells or in heavensegek.
és az eredmény juttat a mennybe vagy a pokolba.
11:00
So the wholeegész "HellsHells and HeavensÉg"
Szóval az egész "Mennyek és poklok"
11:05
is about freeingyenes will
a szabad akaratról
11:07
and determinismdeterminizmus.
és az eleve elrendeltségről szól.
11:10
And in papercuttingpapercutting,
A papírvágásban pedig
11:12
you have the drawingrajz as the structureszerkezet itselfmaga.
a rajz maga a struktúra.
11:14
So you can take it off the wallfal.
Le lehet venni a falról.
11:18
Here it's an artistművész bookkönyv installationtelepítés
Ez itt egy művészkönyv-kiállítás,
11:22
calledhívott "IdentityIdentitás ProjectProjekt."
melynek címe "Identitásprojekt."
11:25
It's not autobiographicalönéletrajzi identitiesidentitások.
Ezek nem önéletrajzi identitások.
11:28
They are more our socialtársadalmi identitiesidentitások.
Sokkal inkább a társadalmi identitásaink.
11:32
And then you can just walkséta behindmögött them
És te csak besétálhatsz mögéjük,
11:36
and try them on.
és felpróbálhatod őket.
11:38
So it's like the differentkülönböző layersrétegek
Ezek különböző rétegei annak,
11:40
of what we are madekészült of
amiből állunk,
11:42
and what we presentajándék to the worldvilág
és amit identitásként tárunk
11:44
as an identityidentitás.
a világ elé.
11:46
That's anotheregy másik artistművész bookkönyv projectprogram.
Ez egy másik művészkönyvprojekt.
11:48
In facttény, in the picturekép, you have two of them.
Ezen a képen igazából kettő van.
11:51
It's one I'm wearingfárasztó
Az egyik, ami rajtam van,
11:55
and one that's on exhibitionkiállítás
a másik pedig a kiállítás része
11:57
at the CenterKözpont for BooksKönyvek ArtsMűvészetek in NewÚj YorkYork CityVáros.
a Könyvművészeti Központban New Yorkban.
11:59
Why do I call it a bookkönyv?
Miért hívom könyvnek?
12:01
It's calledhívott "FashionDivat StatementNyilatkozat,"
A neve "Divatközlemény,"
12:03
and there are quotesidézetek about fashiondivat,
és divatról szóló idézetek alkotják,
12:05
so you can readolvas it,
tehát elolvasható,
12:07
and alsois,
illetve azért,
12:09
because the definitionmeghatározás of artistművész bookkönyv
mert a művészkönyv definíciója
12:11
is very generousnagylelkű.
igen nagylelkű.
12:14
So artistművész bookskönyvek, you take them off the wallfal.
A művészkönyveket leveheted a falról.
12:17
You take them for a walkséta.
Elviheted egy sétára.
12:19
You can alsois installtelepítés them as publicnyilvános artművészet.
Vagy köztéri szoborként is kiállíthatók.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
Ez itt az arizonai Scottsdale-ben van,
12:24
and it's calledhívott "FloatingÚszó MemoriesEmlékek."
a címe pedig "Lebegő emlékek."
12:27
So it's regionalregionális memoriesmemóriák,
Ezek helyi emlékek,
12:30
and they are just randomlyvéletlenszerűen movedköltözött by the windszél.
a szél pedig véletlenszerűen mozgatja őket.
12:33
I love publicnyilvános artművészet.
Imádom a köztéri szobrokat.
12:38
And I enteredlépett competitionsversenyek
És nagyon sokáig jelentkeztem
12:40
for a long time.
pályázatokra.
12:43
After eightnyolc yearsévek of rejectionelutasítás,
Nyolc évnyi visszautasítás után
12:45
I was thrilledizgalommal to get my first commissionjutalék
óriási öröm volt megkapni az első megbízásomat
12:48
with the PercentSzázalék for ArtArt in NewÚj YorkYork CityVáros.
a "Százalék a Művészetért"-től New Yorkban.
12:51
It was for a mergeregyesülés stationállomás
Ez egy sürgősségi munkások és tűzoltók
12:54
for emergencyvészhelyzet workersmunkások and firementűzoltó.
összevont állomásához készült.
12:57
I madekészült an artistművész bookkönyv
Egy olyan művészkönyvet alkottam,
13:00
that's in stainlessrozsdamentes steelacél-
mely papír helyett
13:03
insteadhelyette of paperpapír.
rozsdamentes acélból van.
13:05
I calledhívott it "WorkingMunka in the SameAzonos DirectionIrány."
Úgy neveztem el: "Dolgozzunk egy irányba."
13:07
But I addedhozzáadott weathervanesweathervanes on bothmindkét sidesfél
De mindkét oldalra szélkakasokat szereltem fel,
13:11
to showelőadás that they coverborító all directionsirányok.
így minden irányt lefed.
13:13
With publicnyilvános artművészet,
A nyilvános művészettel
13:17
I could alsois make cutvágott glassüveg.
metszett üveget is tudtam készíteni.
13:19
Here it's facetedcsiszolt glassüveg in the BronxBronx.
Ez itt fazettás üveg Bronxban.
13:22
And eachminden egyes time I make publicnyilvános artművészet,
Minden alkalommal, mikor köztéri művészetről van szó,
13:25
I want something that's really relevantide vonatkozó
valami olyasmit akarok létrehozni, amely igazán illik
13:27
to the placehely it's installedtelepítve.
ahhoz a helyhez, ahová kerül.
13:29
So for the subwaymetró in NewÚj YorkYork,
A New York-i metróban
13:31
I saw a correspondencelevelezés
összefüggést figyeltem meg
13:33
betweenközött ridinglovaglás the subwaymetró
a metróval való utazás
13:36
and readingolvasás.
és az olvasás közt.
13:39
It is travelutazás in time, travelutazás on time.
Az utazási idő hossza és pontossága is számít.
13:41
And BronxBronx literatureirodalom,
És bronxi irodalom,
13:44
it's all about BronxBronx writersírók
minden a bronxi írókról
13:46
and theirazok storiestörténetek.
és az ő történeteikről szól.
13:48
AnotherEgy másik glassüveg projectprogram
Egy másik üvegalkotás
13:52
is in a publicnyilvános librarykönyvtár
egy nyilvános könyvtárba került
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaCalifornia.
a kaliforniai San Joséban.
13:56
So I madekészült a vegetablenövényi pointpont of viewKilátás
Egy zöldségszerű nézőpontot hoztam létre, melyből
13:59
of the growthnövekedés of SanSan JoseJose.
San Jose növekedése figyelhető meg.
14:02
So I startedindult in the centerközpont
Középen kezdtem
14:04
with the acornmakk
egy makkal,
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndiai civilizationcivilizáció.
mely az ohlone-i indián civilizációt jelképezi.
14:08
Then I have the fruitgyümölcs from EuropeEurópa
Az európai gyümölcs rész
14:12
for the ranchersfarmerek.
a farmereket jelenti.
14:14
And then the fruitgyümölcs of the worldvilág for SiliconSzilícium ValleyVölgy todayMa.
A világ gyümölcsei pedig a mai Szilíciumvölgyet.
14:16
And it's still growingnövekvő.
És még mindig növekszik.
14:19
So the techniquetechnika, it's cutvágott,
A technikája pedig: vágott,
14:21
sandblastedhomokfúvott, etchedgravírozott
homokfúvott, maratott
14:24
and printednyomtatott glassüveg into architecturalépítészeti glassüveg.
és nyomott üveg kerül építészeti üvegbe.
14:26
And outsidekívül the librarykönyvtár,
A könyvtáron kívül pedig olyan helyet
14:30
I wanted to make a placehely to cultivateápolása your mindelme.
akartam létrehozni, ahol művelhetitek az elméteket.
14:32
I tookvett librarykönyvtár materialanyag
Összegyűjtöttem könyvtári anyagokat,
14:36
that had fruitgyümölcs in theirazok titlecím
melyeknek gyümölcsök voltak a címében,
14:39
and I used them to make an orchardgyümölcsöskert walkséta
és ezekből alkottam egy gyümölcsöskerti sétát,
14:42
with these fruitsgyümölcsök of knowledgetudás.
a tudás ezen gyümölcseivel.
14:45
I alsois plantedbeültetett the bibliotreebibliotree.
Ugyancsak ültettem ezt a könyvesfát.
14:47
So it's a treefa,
Ez egy fa,
14:50
and in its trunktörzs you have the rootsgyökerek of languagesnyelvek.
melynek a törzsén a nyelvek gyökerei vannak.
14:52
And it's all about internationalnemzetközi writingírás systemsrendszerek.
Láthatók a nemzetközi írásrendszerek.
14:55
And on the brancheságak
A faágakon pedig
14:59
you have librarykönyvtár materialanyag growingnövekvő.
könyvtári anyagok nőnek.
15:01
You can alsois have functionfunkció and formforma
A köztéri szobrokban együtt járhat
15:05
with publicnyilvános artművészet.
funkció és forma.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchpad.
A coloradói Aurorában ez egy pad.
15:10
But you have a bonusbónusz with this benchpad.
De ezzel a paddal kapsz egy kis bónuszt is.
15:12
Because if you sitül a long time in summernyár in shortsrövidnadrág,
Ugyanis ha nyáron, rövidnadrágban sokáig ülsz rajta,
15:15
you will walkséta away
amikor elmész,
15:18
with temporaryideiglenes brandingbranding of
a combjaidon lesz a történeteknek
15:20
the storysztori elementelem on your thighscomb.
egy átmeneti lenyomata.
15:23
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
15:25
AnotherEgy másik functionalfunkcionális work,
Egy másik funkcionális munkám
15:30
it's in the southdéli sideoldal of ChicagoChicago
Chicago déli részén található
15:32
for a subwaymetró stationállomás.
egy metróállomáson.
15:34
And it's calledhívott "SeedsMagok of the FutureJövő are PlantedÜltetett TodayMa."
A címe "A jövő magjait ma ültetjük el."
15:36
It's a storysztori about transformationátalakítás
Ez a történet átalakulásról
15:40
and connectionskapcsolatok.
és kapcsolatokról szól.
15:43
So it actscselekmények as a screenképernyő
Egyfajta rácsként működik,
15:45
to protectvéd the railvasút and the commuteragglomerációs,
hogy megvédje a síneket és az ingázókat,
15:47
and not to have objectstárgyak fallingeső on the railssínek.
és hogy ne essenek dolgok a sínekre.
15:50
To be ableképes to changeváltozás fenceskerítések
Hogy képes vagyok kerítéseket
15:53
and windowablak guardsőrök into flowersvirágok,
és ablakrácsokat virágokká alakítani,
15:56
it's fantasticfantasztikus.
az fantasztikus.
15:59
And here I've been workingdolgozó for the last threehárom yearsévek
Az utóbbi három évben együtt dolgoztam
16:01
with a SouthDél BronxBronx developerfejlesztő
egy dél-bronxi fejlesztővel,
16:04
to bringhoz artművészet to life
hogy művészetet hozzunk létre
16:06
to low-incomealacsony jövedelmű buildingsépületek
alacsony bevételű épületek
16:08
and affordablemegfizethető housingház.
és a megfizethető szállások számára.
16:10
So eachminden egyes buildingépület has its ownsaját personalityszemélyiség.
Minden épületnek saját személyisége van.
16:13
And sometimesnéha it's about a legacyörökség of the neighborhoodszomszédság,
Néha ez a környék öröksége,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzdzsessz historytörténelem.
mint Morrisania jazztörténelme.
16:20
And for other projectsprojektek, like in ParisPárizs,
Más esetekben pedig, mint például Párizsban,
16:24
it's about the namenév of the streetutca.
az utcanév a meghatározó.
16:27
It's calledhívott RueRue desdes PrairiesPrérik -- PrairiePréri StreetUtca.
Ez itt a Rue de Prairie - Préri utca.
16:29
So I broughthozott back the rabbitnyúl,
Így visszahoztam a nyulat
16:32
the dragonflyszitakötő,
és a szitakötőt,
16:34
to staymarad in that streetutca.
hogy az utcában maradhassanak.
16:36
And in 2009,
2009-ben
16:38
I was askedkérdezte to make a posterposzter
felkértek, hogy készítsek egy posztert,
16:40
to be placedelhelyezni in the subwaymetró carsautók in NewÚj YorkYork CityVáros
melyet a New York-i metrókocsikban raknak ki
16:43
for a yearév.
egy évre.
16:46
So that was a very captivefogságban audienceközönség.
Ez egy nagyon foglyul ejtett közönség volt.
16:48
And I wanted to give them an escapemenekülni.
Én pedig menekülési lehetőséget akartam adni nekik.
16:52
I createdkészítette "All Around TownVáros."
Létrehoztam az "Az egész városban"-t.
16:56
It is a papercuttingpapercutting,
Ez egy papírvágat,
16:59
and then after, I addedhozzáadott colorszín on the computerszámítógép.
melyhez később számítógéppel adtam színeket.
17:01
So I can call it techno-craftedtechno-ügyes.
Tehát hívhatnom technológiával készültnek.
17:04
And alongmentén the way,
Az idő elteltével
17:07
I'm kindkedves of makinggyártás papercuttingspapercuttings
elkészítem a papírvágatokat,
17:09
and addinghozzátéve other techniquestechnikák.
és más technikákat adok hozzá.
17:12
But the resulteredmény is always to have storiestörténetek.
De az eredményben mindig kell történeteknek lenniük.
17:14
So the storiestörténetek, they have a lot of possibilitieslehetőségek.
A történetekben rengeteg lehetőség rejlik.
17:17
They have a lot of scenariosforgatókönyvek.
Sok forgatókönyv van bennük.
17:20
I don't know the storiestörténetek.
Én nem ismerem a történeteket.
17:22
I take imagesképek from our globalglobális imaginationképzelet,
A képeket átfogó képzeletünkből
17:24
from clichcliché, from things we are thinkinggondolkodás about,
és közhelyekből veszem, olyan dolgokból, melyeken gondolkodunk,
17:28
from historytörténelem.
és a történetelemből.
17:30
And everybody'smindenkié a narratornarrátor,
Mindenki egy elbeszélő,
17:32
because everybodymindenki has a storysztori to tell.
mert mindenkinek van mesélnivalója.
17:34
But more importantfontos
De ennél is fontosabb,
17:37
is everybodymindenki has to make a storysztori
hogy mindenkinek kell egy történet,
17:39
to make senseérzék of the worldvilág.
hogy a világ értelmet nyerjen.
17:41
And in all these universesuniverzumok,
És mindezen univerzumokban olyan,
17:43
it's like imaginationképzelet is the vehiclejármű
mintha a képzelet lenne a jármű,
17:45
to be transportedszállított with,
mellyel utazhatunk,
17:48
but the destinationrendeltetési hely is our mindselmék
de a végállomás az elménk,
17:50
and how we can reconnectdugja
és hogy hogyan kapcsolódhatunk
17:53
with the essentialalapvető and with the magicvarázslat.
a lényeghez és a varázslathoz.
17:55
And it's what storysztori cuttingvágás is all about.
És ez az, amiről a történetvágás szól.
17:57
(ApplauseTaps)
(Taps)
18:01
Translated by Renata K.
Reviewed by Anna Patai

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com