English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Բեատրիս Քորոն` թղթերից կտրատված պատմություններ

Filmed:
960,811 views

Ընդամենը հասարակ թղթի ու մկրատի օգնությամբ Բեատրիս Քորոնը ստեղծում է բարդ աշխարհներ, քաղաքներ և երկրներ, դրախտներ ու դժոխքներ: Բեմում ճեմելով իր իսկ ձեռքով պատրաստված (Tyvek-ից` պոլիէթիլենային նյութ) շքեղ թիկնոցով` նա բացատրում ու նկարագրում է իր ստեղծագործական գործունեությունը և թե ինչպես է նա պատմություններ կերտում տարբեր մասերից ու հատվածներից:

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(Applause)
(Ծափահարություններ):
00:18
(Applause)
(Ծափահարություններ):
00:32
I am a papercutter.
Ես թղթեր եմ կտրտում:
00:42
(Laughter)
(Ծիծաղ):
00:45
I cut stories.
Ես թղթից պատմություններ եմ կերտում:
00:47
So my process is very straightforward.
Այս գործընթացը շատ պարզ է:
00:50
I take a piece of paper,
Վերցնում եմ մի կտոր թուղթ,
00:53
I visualize my story,
մտովի պատկերացնում եմ պատմությունս,
00:55
sometimes I sketch, sometimes I don't.
երբեմն նախնական էսքիզ եմ անում, իսկ երբեմն էլ` ոչ:
00:58
And as my image
Եվ քանի որ իմ մտածած պատկերը
01:01
is already inside the paper,
արդեն իսկ թղթի մեջ է,
01:03
I just have to remove
մնում է պարզապես կտրել-հանել այն ամենը,
01:06
what's not from that story.
ինչը այս պատմությունից չէ:
01:08
So I didn't come to papercutting
Ես ի սկզբանե
01:11
in a straight line.
նպատակ չուների թղթեր կտրտելով (քվիլինգով) զբաղվել:
01:14
In fact,
Իրականում,
01:16
I see it more as a spiral.
իմ գործունեունեության զարգացումը պարույրաձև տեսք ունի:
01:18
I was not born
Ես չեն ծնվել
01:20
with a blade in my hand.
թուղթ կտրելու դանակը ձեռքիս:
01:22
And I don't remember papercutting as a child.
Եվ չեն հիշում, որ մանկության տարիներս թղթեր կտրտելով տարված լինեի:
01:25
As a teenager,
Իսկ պատանեկության տարիներին
01:28
I was sketching, drawing,
ես ճեպանկարներ ու էսքիզներ էի անում
01:30
and I wanted to be an artist.
և ցանկաում էի նկարիչ դառնալ:
01:32
But I was also a rebel.
Սակայն էությամբ ես նաև ապստամբ էի:
01:34
And I left everything
Ես մի կողմ դրեցի ամեն ինչ,
01:38
and went for a long series of odd jobs.
և սկսվեց իմ տարօրինակ աշխատանքների անվերջանալի շարքը:
01:40
So among them,
Ուրեմն, աշխատել եմ
01:44
I have been a shepherdess,
որպես հովվուհի,
01:46
a truck driver,
բեռնատարի վարորդ,
01:49
a factory worker,
գործարանի բանվոր,
01:51
a cleaning lady.
հավաքարար:
01:53
I worked in tourism for one year
Մեկ տարի աշխատել եմ տուրիզմի ոլորտում
01:55
in Mexico,
սկզբից Մեքսիկայում,
01:57
one year in Egypt.
հետո ևս մեկ տարի Եգիպտոսում:
01:59
I moved for two years
Այնուհետև երկու տարով տեղափոխվեցի
02:02
in Taiwan.
Թայվան:
02:04
And then I settled in New York
Սրանից հետո բնակություն հաստատեցի Նյու-Յորքում,
02:06
where I became a tour guide.
որտեղ և սկսեցի աշխատել որպես զբոսավար:
02:08
And I still worked as a tour leader,
Եվ ես դեռ աշխատում էի որպես գիդ-զբոսավար`
02:10
traveled back and forth
շարունակ ճանապարհորդելով
02:13
in China, Tibet and Central Asia.
դեպի Չինաստան, Տիբեթ ու Կենտրոնական Ասիա:
02:15
So of course, it took time, and I was nearly 40,
Այս ամենը, իհարկե, շատ ժամանակ խլեց ինձնից, և ես արդեն 40-ին մոտ էի,
02:18
and I decided it's time
երբ որոշեցի, որ
02:21
to start as an artist.
կարող եմ սկսել նկարչի իմ գործունեությունը:
02:23
(Applause)
(Ծափահարություններ)
02:27
I chose papercutting
Ես ընտրեցի թղթեր կտրտելու արվեստը`քվիլինգը,
02:32
because paper is cheap,
քանի որ թուղթը էժան է,
02:34
it's light,
թեթև
02:36
and you can use it
և կարող ես
02:38
in a lot of different ways.
բազմազան ձևերով օգտագործել:
02:40
And I chose the language of silhouette
Եվ ես ընտրեցի ուրվապատկերների լեզուն,
02:42
because graphically it's very efficient.
քանի որ վերջինիս գրաֆիկան շատ ճկուն է ու
02:46
And it's also just getting to the essential of things.
ի զորու է ներթափանցելու իրերի էության խորքերը:
02:49
So the word "silhouette"
Այսպիսով, ուրվանկար բառը
02:55
comes from a minister of finance,
ծագել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար
02:57
Etienne de Silhouette.
էթիեն դը Սիլուետի անունից:
03:00
And he slashed so many budgets
Նա այքան էր բյուջեն կրճատել,
03:03
that people said they couldn't afford
որ ասում են, թե մարդիկ այլևս ի վիճակի չէին պատվիրել
03:07
paintings anymore,
իրենց դիմանկարները
03:09
and they needed to have their portrait
ու ստիպված էին դիմել
03:11
"a la silhouette."
"a-la-silhouette" տարբերակին:
03:13
(Laughter)
(Ծիծաղ):
03:15
So I made series of images, cuttings,
Ուրեմն ես մի շարք պատկերներ կտրտեցի
03:17
and I assembled them in portfolios.
և դրանք հավաքեցի մի թղթապանակի մեջ:
03:23
And people told me --
Մարդիկ ասում էին,
03:28
like these 36 views of the Empire State building --
որ իմ աշխատանքները կարծես "նկարչի ձեռնարկներ" լինեին,
03:30
they told me, "You're making artist books."
ինչպես, օրինակ, Էմփայր-Սթեյթ-Բիլդինգի սյուռեալիստական 36 գծանկարներն են:
03:33
So artist books have a lot of definitions.
Նկարչի ձեռնարկ ասվածը շատ սահմանումներ ունի:
03:37
They come in a lot of different shapes.
Վերջիններս կարող են տարբերվել նաև իրենց պարունակությամբ:
03:40
But to me,
Սակայն ինձ համար
03:43
they are fascinating objects
դրանք հիանալի միջոց են,
03:45
to visually narrate a story.
որպեսզի պատկերավոր ներկայացնեմ իմ պատմությունները:
03:47
They can be with words
Դրանք կարող են լինել կամ բառերով
03:50
or without words.
կամ առանց բառերի:
03:52
And I have a passion
Ես պատկերների ու
03:55
for images and for words.
բառերի սիրահար եմ:
03:57
I love pun
Ինձ շատ է դուր գալիս պատկերների խաղը
04:00
and the relation to the unconscious.
և թե ինչքանով են վերջիններիս մեջ արտացոլվում մեր անգիտակցականը:
04:02
I love oddities of languages.
Ինձ չափազանց դուր է գալիս լեզուների տարօրինակությունները:
04:05
And everywhere I lived, I learned the languages,
Այսպես, ես միշտ սովորել եմ այն երկրի լեզուն, որտեղ ապրել եմ,
04:08
but never mastered them.
սակայն երբեք լիովին չեմ տիրապետել դրանց:
04:10
So I'm always looking
Սա է պատճառը, որ ես անդադար փնտրում եմ
04:12
for the false cognates
կեղծ համանման բառեր
04:14
or identical words in different languages.
կամ տարբեր լեզուներում հանդիպվող նույնական բառեր:
04:16
So as you can guess, my mother tongue is French.
Կարծում եմ գուշակեցիք, որ իմ մայրենի լեզուն ֆրանսերենն է:
04:19
And my daily language is English.
Իսկ ամենօրյա հաղորդակցման լեզուս անգլերենն է:
04:22
So I did a series of work
Ուրեմն ես մի շարք գործեր ստեղծեցի,
04:26
where it was identical words
որոնց հիմքում ընկած էին նույնական բառեր`
04:28
in French and in English.
վերցրված ֆրանսերենից ու անգլերենից:
04:31
So one of these works
Վերոհիշյալ աշխատանքներից մեկը
04:34
is the "Spelling Spider."
Spelling Spider-ն է `բառերը հեգելու ֆրանսիական մրցույթը:
04:36
So the Spelling Spider
Վերջինս
04:38
is a cousin of the spelling bee.
Spelling Bee-ի ` բառերը հեգելու անգլիական մրցույթ զարմիկն է:
04:40
(Laughter)
Ծիծաղ
04:43
But it's much more connected to the Web.
Սակայն նախորդը ավելի շատ առնչություն ունի ցանցի հետ:
04:45
(Laughter)
(Ծիծաղ)
04:48
And this spider
Ահա այս <<սարդի>> մեջ
04:50
spins a bilingual alphabet.
երկու այբբուններ են <<հյուսվում>>:
04:52
So you can read "architecture active"
Ուրեմն կարող եք կարդալ architecture active-ը և անգլերենով,
04:55
or "active architecture."
և ֆրանսերենով:
04:59
So this spider goes through the whole alphabet
Այսպես, այս "սարդը" ընդգրկում է 2 լեզուների այբուբեններն ամբողջությամբ`
05:02
with identical adjectives and substantives.
փորձելով գտնել նույնական ածականներ ու գոյականներ:
05:05
So if you don't know one of these languages,
Ուստի, եթե այս երկու լեզուներից որևէ մեկին չեք տիրապետում,
05:09
it's instant learning.
կարող եք այն սովորել ակնթարթային արագությամբ:
05:12
And one ancient form of the book
Գրքի հնագույն տարատեսակներից են
05:16
is scrolls.
մագաղաթներն ու պապիրուսի փաթեթները:
05:19
So scrolls are very convenient,
Պապիրուսի փաթեթները շատ հարմար են,
05:21
because you can create a large image
քանի որ շատ փոքր սեղանի վրա
05:24
on a very small table.
կարող ես մեծ պատկեր ստեղծել:
05:27
So the unexpected consequences of that
Որպես վերջինինս անսպասելի հետևանք նշենք,
05:31
is that you only see one part of your image,
որ տեսանելի է պատկերի մի մասը միայն,
05:35
so it makes a very freestyle architecture.
ինչն էլ ազատ ստեղծագործելու հնարավորություն է տալիս:
05:40
And I'm making all those kinds of windows.
Այսպես ես կերտում եմ տարատեսակ պատուհաններ:
05:44
So it's to look beyond the surface.
Սա նման է մակերեսային պատկերացումներից դուրս գալուն,
05:48
It's to have a look
որը հնարավորություն է տալիս
05:51
at different worlds.
տեսնել տարբեր աշխարհներ:
05:53
And very often I've been an outsider.
Շատ հաճախ ես նույնիսկ դիտորդի դերում էի միայն:
05:55
So I want to see how things work
Հենց սա է պատճառը, որ ցանկանում եմ
05:57
and what's happening.
հասկանալ, թե ինչ է կատարվում:
06:00
So each window
Ուրեմն, յուրաքանչյուր պատուհան
06:02
is an image
միաժամանակ և պատկեր է,
06:04
and is a world
և մի առանձին աշխարհ,
06:06
that I often revisit.
որտեղ ես հաճախ եմ վերադառնում:
06:08
And I revisit this world
Ես նորից եմ այցելում այս աշխարհները`
06:10
thinking about the image
մտորելով այն պատկերի կամ
06:12
or cliché about what we want to do,
կլիշեի շուրջ, որը մենք ցանկանում ենք ստեղծել:
06:14
and what are the words, colloquialisms,
Այնուհետև ընտրում եմ տվյալ պատկերին հարմար
06:17
that we have with the expressions.
բառեր ու խոսակցական արտահայտություններ:
06:19
It's all if.
Ամեն ինչի հիմքում ընկած է եթե-ի գաղափարը:
06:22
So what if we were living in balloon houses?
Իսկ ի՞նչ կլիների, եթե փուչիկե տնակներում ապրեինք:
06:25
It would make a very uplifting world.
Աշխարհն ավելի ուրախ ու խնդուն կլիներ,
06:30
And we would leave a very low footprint on the planet.
իսկ երկիր մոլորակի վրա թողած մեր հետքերը անհամեմատ կնվազեին:
06:34
It would be so light.
Ամեն ինչ այնքան թեթև կլիներ:
06:39
So sometimes I view from the inside,
Երբեմն ես նայում եմ պատկերի ներսից`
06:42
like EgoCentriCity
եսակենտրոնության ու ներքին
06:47
and the inner circles.
շրջանների տեսանկյունից:
06:49
Sometimes it's a global view,
Երբեմն պատկերը համամարդկային է,
06:52
to see our common roots
որտեղ տեսանելի են մարդկային ընդհանուր արմատները և
06:55
and how we can use them to catch dreams.
թե ինչպես կարող են վերջիններիս օգնությամբ հասնել մեր երազանքի հետևից:
06:58
And we can use them also
Մենք այն նաև կարող ենք օգտագործել որպես
07:02
as a safety net.
անվտանգության ցանց:
07:04
And my inspirations
Ինձ ոգեշնչում է էկլետիկ
07:06
are very eclectic.
ոճի ցանկացած իր:
07:09
I'm influenced by everything I read,
Ինչ որ ես կարդում ու տեսնում եմ,
07:13
everything I see.
նույնպես մեծ ազդեցություն է ունենում ինձ վրա:
07:16
I have some stories that are humorous,
Իմ պատմությունից որոշները հումորային են,
07:19
like "Dead Beats."
ինչպես, օրինակ, <<Մեռած ռիթմեր>>-ը:
07:22
(Laughter)
(Ծիծաղ):
07:25
Other ones are historical.
Իսկ որոշներն էլ պատմական են:
07:28
Here it's "CandyCity."
Ահա այս պատկերում <<Կոնքետային քաղաքն>> է:
07:30
It's a non-sugar-coated
Վերջինս շաքարավազի միանգամայն
07:32
history of sugar.
անշաքար պատմության մասին է:
07:34
It goes from slave trade
Այն սկսվում է ստրկավաճառությամբ
07:36
to over-consumption of sugar
և վերջանում շաքարավազի չարաշահումով,
07:39
with some sweet moments in between.
որն էլ ընդմիջվում է հազվադեպ քաղցր պահերով:
07:42
And sometimes I have an emotional response to news,
Իսկ երբեմն էլ պատկերներս ծնվում են որպես զգացմունքային
07:46
such as the 2010 Haitian earthquake.
պատասխան Հաիթիի երկրաշարժի նման գույժերին:
07:49
Other times, it's not even my stories.
Պատահում է անգամ, որ պատկերի պատմությունը իմը չէ:
07:55
People tell me their lives,
Մարդիկ ինձ հաղորդակից են դարձնում իրենց պատմություններին,
07:58
their memories, their aspirations,
հիշողություններին ու ձգտումներին,
08:00
and I create a mindscape.
իսկ ես դրանցից մտացածին պատկերներ եմ կերտում:
08:03
I channel their history
Ես պատկերում եմ նրանց կյանքի պատմությունը,
08:06
[so that] they have a place to go back
որպեսզի նրանք կարողանան հետադարձ
08:09
to look at their life and its possibilities.
հայացք գցել իրենց կյանքին ու վերջինիս ընձեռնած հնարավորություններին:
08:12
I call them Freudian cities.
Ես դրանց անվանում եմ ֆրեյդյան քաղաքներ:
08:16
I cannot speak for all my images,
Չեմ հասցնի խոսել իմ բոլոր պատկերներից:
08:20
so I'll just go through a few of my worlds
Ընդամենը, թվարկելով աշխատանքներիցս մի քանիսի անունները,
08:22
just with the title.
կանցնենք իմ ստեղծած մի քանի աշխարհներով`
08:26
"ModiCity."
<<Մոդիսիթի>>` չափավորություն,
08:28
"ElectriCity."
<<Էլեկտրականություն>>,
08:32
"MAD Growth on Columbus Circle."
<<Խելահեղ աճ Կոլումբոսի անվան հրապարակու>>,
08:37
"ReefCity."
<<Ստորջրյա խութերի քաղաքը>>,
08:45
"A Web of Time."
<<Ժամանակի սարդոստայնը>>,
08:49
"Chaos City."
<<Քաոսային քաղաք>>,
08:55
"Daily Battles."
<<Առօրյա վեճեր>>,
09:00
"FeliCity."
<<Երջանկություն>>,
09:05
"Floating Islands."
<<Լողացող կղզիներ>>:
09:09
And at one point,
Իսկ մի անգամ էլ ստիպված էի
09:13
I had to do "The Whole Nine Yards."
պատկերել <<Ամբողջ 9 յարդ>>-ը:
09:15
So it's actually a papercut that's nine yards long.
Թղթե այս քվիլինգի երկարությունը իրականում 8 մետր է:
09:18
(Laughter)
(Ծիծաղ):
09:21
So in life and in papercutting,
Ե՛վ կյանքում և՛ քվիլինգում
09:23
everything is connected.
ամեն ինչ փոխկապակցված է:
09:25
One story leads to another.
Իսկ պատմությունը պատմություն է ծնում:
09:27
I was also interested
Ինձ նաև հետաքրքրում էր
09:30
in the physicality of this format,
թղթարվեստի այս ոճի ֆիզիկական էությունը,
09:32
because you have to walk to see it.
քանի որ նրբությունները նկատելու համար ստպված ես քայլել:
09:34
And parallel to my cutting
Ուստի քվիլինգին զուգահեռ
09:37
is my running.
ես սկեսեցի նաև վազքով զբաղվել:
09:39
I started with small images,
Սկզբում փոքր պատկերներ էի անում
09:41
I started with a few miles.
և քիչ էի վազում:
09:43
Larger images, I started to run marathons.
Հետո պատկերները ավելի մեծացան, և ես սկսեցի մասնակցել մարաթոնյան վազքերի:
09:45
Then I went to run 50K, then 60K.
Այնուհետև ես սկսեցի վազել 50կմ, հետո 60կմ:
09:48
Then I ran 50 miles -- ultramarathons.
Դրանից հետո սկսեցի մասնակցել 50 մղոնանոց ուլտրամարաթոնների:
09:51
And I still feel I'm running,
Ինձ նույնիսկ հիմա էլ թվում է, թե վազում եմ:
09:56
it's just the training
Սա կարծես թե երկար քվիլինգներ անելու
09:59
to become a long-distance papercutter.
վարժանք լինի:
10:01
(Laughter)
(Ծիծաղ):
10:04
And running gives me a lot of energy.
Վազքը ինձ անսպառ էներգիա է հաղորդում:
10:06
Here is a three-week papercutting marathon
Ահա քվիլինգի երեքշաբաթյա մարաթոնը
10:10
at the Museum of Arts and Design
Նյու-Յորք Սիթիի Արվեստի և դիզայնի թարնգարանի
10:13
in New York City.
համար աշխատելիս,
10:16
The result is "Hells and Heavens."
որի արդյունքում ծնվեց <<Դժոխքներն ու դրախտները>>:
10:18
It's two panels 13 ft. high.
Պատկերը բաղկացած է 2 մասից` յուրաքանչյուրը 13 ոտնաչափ բարձրությամբ:
10:22
They were installed in the museum on two floors,
Դրանք զբաղեցնում են թանգարանի 2 հարկերը,
10:25
but in fact, it's a continuous image.
սակայն, իրականում, պատկերը կարելի է անվերջ շարունակել:
10:28
And I call it "Hells and Heavens"
Իսկ այն անվանել եմ <<Դժոխքներ ու դրախտներ>>,
10:30
because it's daily hells and daily heavens.
քանի որ ամեն օր մենք առնչվում ենք թե մեկի, թե մյուսի հետ:
10:33
There is no border in between.
Սրանց միջև սահմաններ գոյություն չունեն:
10:37
Some people are born in hells,
Որոշ մարդիկ ծնվում են դժոխային պայմաններում,
10:39
and against all odds, they make it to heavens.
սակայն ինչ էլ լինի ընկնում են դրախտ:
10:41
Other people make the opposite trip.
Ուրիշները ընտրում են ճիշտ հակառակ ուղին:
10:44
That's the border.
Սահմանագիծը հենց սա է, որ կա:
10:46
You have sweatshops in hells.
Դժոխքում նույնսիկ դեռևս ստրկատիրական ժամանակներին հատուկ գործարաններ կան:
10:48
You have people renting their wings in the heavens.
Իսկ դրախտում մարդիկ ընդամենը վարձով են վերցնում հրեշտակի թևերը:
10:50
And then you have all those individual stories
Գոյություն ունեն նաև առանձին պատմություններ,
10:53
where sometimes we even have the same action,
երբ միևնույն արարքի դեպքում կարող ես
10:56
and the result puts you in hells or in heavens.
ընկնել կամ դրախտ կամ դժոխք:
11:00
So the whole "Hells and Heavens"
Ուստի «Դժոխքներ և դրախտներ» աշխատանքը
11:05
is about free will
ազատ կամքի ու
11:07
and determinism.
վճռականության ծնունդ է:
11:10
And in papercutting,
Իսկ քվիլինգի արվեստում
11:12
you have the drawing as the structure itself.
գծագիրն արդեն իսկ որոշակի կառուցվածք ունի:
11:14
So you can take it off the wall.
Այդ իսկ պատճառով այն կարելի է պարզապես պոկել-հանել պատից:
11:18
Here it's an artist book installation
Ահա և նկարչի մեկ այլ ձեռնարկ` ինստալիացիայի տեսքով,
11:22
called "Identity Project."
որը կոչել եմ «Անհատականության արտահայտման նախագիծ»:
11:25
It's not autobiographical identities.
Սա ոչ թե անձի ինքնության հաստատման,
11:28
They are more our social identities.
այլ ավելի շատ սոցիալական արտահայտման նախագիծ է:
11:32
And then you can just walk behind them
Կարող ես պարզապես նկարի հետևի կողմն անցել
11:36
and try them on.
ու քեզ վրա փորձել պատկերները:
11:38
So it's like the different layers
Սրանք ուղղակի մեր ինքնության
11:40
of what we are made of
տարբեր շերտերն են, որոնցով և մենք
11:42
and what we present to the world
ներկայանում են աշխարհին`
11:44
as an identity.
որակելով այն որպես անհատականության դրսևորում:
11:46
That's another artist book project.
Իսկ այժմ մեկ այլ նախագիծ հատուկ <<նկարիչների ձեռնարկի>> համար:
11:48
In fact, in the picture, you have two of them.
Նկարում, իրականում, երևում են երկու աշխատանք:
11:51
It's one I'm wearing
Մեկը այսօր ես եմ հագել,
11:55
and one that's on exhibition
մյուսը ցուցադրվում է
11:57
at the Center for Books Arts in New York City.
Նյու-Յորքում գտնվող Գրքերի արվեստի կենտրոնում:
11:59
Why do I call it a book?
Իսկ ինչու՞ եմ ես այն գիրք անվանում:
12:01
It's called "Fashion Statement,"
Այն կոչվում է «Հաշվետվություն նորաձևության վերաբերյալ»,
12:03
and there are quotes about fashion,
որի վրա կարելի է տեսնել
12:05
so you can read it,
ընթերնելի մեջբերումներ նորաձևության մասին:
12:07
and also,
Պատճառներից մեկն էլ
12:09
because the definition of artist book
նկարչի ձեռնարկի սահմանման
12:11
is very generous.
բազմազանությունն է:
12:14
So artist books, you take them off the wall.
«Նկարչի այս ձեռնակից» հնարավոր է նաև օգտվել առանց այն պատից կախելու:
12:17
You take them for a walk.
Կարող եք զբոսանքի գնալիս այն ձեզ հետ վերցնել:
12:19
You can also install them as public art.
Հնարավոր է այն նաև տեղադրել որպես հանրային ³րվեստ:
12:21
Here it's in Scottsdale, Arizona,
Այս մեկը գտնվում Արիզոնա նահանգի Սքոթթսդեյլ քաղաքում
12:24
and it's called "Floating Memories."
կոչվում է «Լողացող հիշողություններ»:
12:27
So it's regional memories,
Սրանք հիշողություններ են այդ նահանգից,
12:30
and they are just randomly moved by the wind.
որոնք պարում են տարածքին հատուկ քամու տակ:
12:33
I love public art.
Ես նաև հանրային արվեստի սիրահար եմ:
12:38
And I entered competitions
Եվ ես երկար ժամանակ փորձում էի
12:40
for a long time.
մասնակցել արվեստի մրցույթների:
12:43
After eight years of rejection,
8 տարվա անընդմեջ մերժումերից հետո
12:45
I was thrilled to get my first commission
ես վերջապես պատվեր ստացա
12:48
with the Percent for Art in New York City.
Նյու-Յորքի «Աջակցե՛նք արվեստին» հիմնադրամից:
12:51
It was for a merger station
Այն ԱԱԾ աշխատակիցների և հրշեջների
12:54
for emergency workers and firemen.
կայանների համատեղման նախագիծ էր:
12:57
I made an artist book
Եվ ես «նկարչի ձեռնարկ» ստեղծեցի
13:00
that's in stainless steel
ոչ թե թղթից,
13:03
instead of paper.
այլ չժանգոտվող պողպատից:
13:05
I called it "Working in the Same Direction."
Ու ես այն անվանեցի «Աշխատելով միևնույն ուղղությամբ»:
13:07
But I added weathervanes on both sides
Սակայն կառույցի երկու կողմից ես տեղադրեցի հողմացույցներ,
13:11
to show that they cover all directions.
որպեսզի ցույց տամ, որ վերջինս իր մեջ ներառում է բոլոր ուղղությունները:
13:13
With public art,
Հանրային արվեստի շրջանակներում
13:17
I could also make cut glass.
ես կարող եմ նաև ապակիների քվիլինգով զբաղվել:
13:19
Here it's faceted glass in the Bronx.
Այս մեկը հղկված ապակիներով քվլինգ է Նյու-Յորքի Բրոնքս շրջանում:
13:22
And each time I make public art,
Եվ ամեն անգամ հանրային արվեստ ստեղծելիս,
13:25
I want something that's really relevant
ես փորձում եմ քվիլինգի տեղադրման վայրի հետ կապված
13:27
to the place it's installed.
որևէ տիպիկ բան անել:
13:29
So for the subway in New York,
Նյու-յորքյան մետրոյի դեպքում ես նկատեցի, որ կարելի է
13:31
I saw a correspondence
ես նկատեցի, որ կարելի է համատեղել
13:33
between riding the subway
մետրոյով երթևեկելն
13:36
and reading.
ու գիրք կարդալը:
13:39
It is travel in time, travel on time.
Սա ճանապարհորդություն է ժամանակի միջով ու ժամանակի վրայով:
13:41
And Bronx literature,
Իսկ բրոնքսյան գրականությունը ամբողջությամբ համալրված է
13:44
it's all about Bronx writers
Բրոնքսի գրողներով ու
13:46
and their stories.
նրանց պատմություններով:
13:48
Another glass project
Հղկված ապակիների մեկ այլ քվիլինգ գտնվում է
13:52
is in a public library
Կալիֆորնիա նահանգի Սան-Խոսե
13:54
in San Jose, California.
քաղաքի հանրային գրադարանում:
13:56
So I made a vegetable point of view
Բանջարեղենների օգնությամբ ես
13:59
of the growth of San Jose.
պատկերեցի Սան-Խոսեի վերելքը էվոլյուցիան:
14:02
So I started in the center
Այսպես ուրեմն քվիլինգի կենտրոնում
14:04
with the acorn
տեղադրված կաղինը
14:06
for the Ohlone Indian civilization.
խորհրդանշում է բնիկ հնդկացիների քաղաքակրթությունը:
14:08
Then I have the fruit from Europe
Այնուհետև պատկերում Եվրապայից ներմուծված մրգերը, որ
14:12
for the ranchers.
խորհրդանշում են տեղի ֆերմերներին:
14:14
And then the fruit of the world for Silicon Valley today.
Սրանց հաջորդում են Սիլիկոնային հովտի ժամանակակից աշխարհասփյուռ պտուղները:
14:16
And it's still growing.
Պեսնում եք` ծառը շարունակում է աճել:
14:19
So the technique, it's cut,
Տվյալ ցուցադրության համար օգտագործված հնարքներն են`
14:21
sandblasted, etched
ապակու կտրում և մշակում, ավազով հղկում,
14:24
and printed glass into architectural glass.
ապակու փորագրում և զարդանախշում:
14:26
And outside the library,
Գրադարանի դրսի կողմից
14:30
I wanted to make a place to cultivate your mind.
ես ցանկանում էի մի վայր ստեղծել, որտեղ հնարավոր կլիներ զարգացնել մարդկային միտքը:
14:32
I took library material
Գրադարանից ես ընտրեցի այնպիսի գրքեր,
14:36
that had fruit in their title
որոնց վերնագրերում կար որևէ մրգի անուն
14:39
and I used them to make an orchard walk
և դրանցից ստեղծեցի մի մրգատու այգի`
14:42
with these fruits of knowledge.
լի գիտելիքի պտուղներով:
14:45
I also planted the bibliotree.
Ես տնկեցի նաև մի <<գրքե>> ծառ:
14:47
So it's a tree,
Ուրեմն սա մի ծառ է,
14:50
and in its trunk you have the roots of languages.
որի բնից սկիզբ են առնում տարբեր լեզուների արմատները:
14:52
And it's all about international writing systems.
Այս ամենը գրավոր խոսքի միջազգային համակարգերի մասին է:
14:55
And on the branches
Իսկ ահա ծառի ճյուղերին
14:59
you have library material growing.
<<աճում>> է գրադարանից քաղված նյութերը:
15:01
You can also have function and form
Ի դեպ հանրային արվեստն ունի իր ուրույն գործառույթներն
15:05
with public art.
ու արտահայտման ձևերը:
15:08
So in Aurora, Colorado it's a bench.
Կոլորադո քաղաքի Ավրորա քաղաքում այն ներկայացված է նստարանի տեսքով:
15:10
But you have a bonus with this bench.
Սակայն այս նստարանը նաև բոնուսներ ունի:
15:12
Because if you sit a long time in summer in shorts,
Եթե ամռան տապին շորտով նստեք այս նստարանին,
15:15
you will walk away
ապա հեռանալիս ձեզ հետ կտանեք
15:18
with temporary branding of
այդ պատմության որևէ հատված`
15:20
the story element on your thighs.
ժամանակավոր դաջվածքներով:
15:23
(Laughter)
(Ծիծաղ)
15:25
Another functional work,
Հանրային արվեստի մեկ այլ ֆուկցիոնալ աշխատանք գտնվում է
15:30
it's in the south side of Chicago
Չիկագոյի հարավում`
15:32
for a subway station.
մետրոյի կայարաններից մեկում:
15:34
And it's called "Seeds of the Future are Planted Today."
Այն կոչվում է <<Այսօր ենք ցանում ապագայի սերմերը>>:
15:36
It's a story about transformation
Սա մի պատմություն է կերպարանափոխությունների
15:40
and connections.
ու փոխհարաբերությունների մասին:
15:43
So it acts as a screen
Այն միջնորմի դեր է կատարում`
15:45
to protect the rail and the commuter,
պաշտպանելով և՛ ուղևորներին և՛ ռելսերը,
15:47
and not to have objects falling on the rails.
որպեսզի ռելսների վրա ոչինչ չընկնի:
15:50
To be able to change fences
Հիանալի է, երբ կարող ես հասարակ
15:53
and window guards into flowers,
պատուհաններն ու պատուհանագոգերը
15:56
it's fantastic.
ծաղիկների վերածել:
15:59
And here I've been working for the last three years
Վերջին երեք տարիներին ես աշխատում էի
16:01
with a South Bronx developer
Հարավայի Բրոնքսի զարգացման ծրագրեր մշակողների հետ`
16:04
to bring art to life
արվեստի շունչը հաղորդելու
16:06
to low-income buildings
աղքատ թաղամասերին ու
16:08
and affordable housing.
համեստ/ոչ թանկ բնակարաններին:
16:10
So each building has its own personality.
Այստեղ յուրաքանչյուր բնակարան յուրովի է ներկայանում:
16:13
And sometimes it's about a legacy of the neighborhood,
Երբեմն ես ընտրում եմ դրվագներ տվյալ վայրի պատմական ժառանգությունից,
16:16
like in Morrisania, about the jazz history.
ինչպես Մորրիսանիայում (պատմական Բրոնքս) օրինակ` վերցրել եմ ջազի պատմությունը:
16:20
And for other projects, like in Paris,
Իսկ նմանատիպ այլ նախագծեր` օրինակ Փարիզինը,
16:24
it's about the name of the street.
ծնվում են տվյալ փողոցի անունից:
16:27
It's called Rue des Prairies -- Prairie Street.
Այս մեկը կոչվում է <<Ղու դե Փղեըղի>>-Պրերիայի (տափաստան) փողոց:
16:29
So I brought back the rabbit,
Այս է պատճառը, որ ես ստիպված էի վերցնել
16:32
the dragonfly,
խորհրդանշական ճագարին ու ճպուռին և
16:34
to stay in that street.
թողնել այդ փողոցում:
16:36
And in 2009,
Իսկ 2009-ին ինձ խնդրեցին,
16:38
I was asked to make a poster
որպեսզի պոստերներ սարքեմ
16:40
to be placed in the subway cars in New York City
Նյու-Յորքի մետրոպոլիտենի համար,
16:43
for a year.
որոնք պետք է կախված մնային ուղիղ մեկ տարի:
16:46
So that was a very captive audience.
Խոսքն, իհարկե, գերության մեջ տառապող մի ամբոխի մասին էր:
16:48
And I wanted to give them an escape.
Իսկ ես ցանկանում էի նրանց փրկվելու հնարավորություն տալ:
16:52
I created "All Around Town."
Ուստի ես ստեղծեցի <<Ողջ քաղաքի շուրջ>> գործը:
16:56
It is a papercutting,
Ես թղթից կտրտեցի պատկերները,
16:59
and then after, I added color on the computer.
իսկ հետո համակարգչի օգնությամբ դրանց գույներ տվեցի:
17:01
So I can call it techno-crafted.
Կարծում եմ, կարող եմ այն անվանել քվիլինգ տեխնիկայի միջամտությամբ:
17:04
And along the way,
Ես միշտ փորձում եմ
17:07
I'm kind of making papercuttings
քվլինգի կերտման մեջ օգտագործել
17:09
and adding other techniques.
նաև տեխնիկական այլ հնարներ:
17:12
But the result is always to have stories.
Սակայն արդյունքում պատկերը պետք է անպայման պատմության վերածվի:
17:14
So the stories, they have a lot of possibilities.
Իսկ պատմությունները բազմաթիվ հնարավորություններ են ընձեռնում:
17:17
They have a lot of scenarios.
Նրանց մեջ գոյություն ունեն անթիվ սցենարներ:
17:20
I don't know the stories.
Ինձ ծանոթ չեն այդ պատմությունների սյուժեները:
17:22
I take images from our global imagination,
Ես պատկերներ եմ կերտում մեր համամարդկային երևակայությունից,
17:24
from cliché, from things we are thinking about,
կլիշեներից, պատմությունից, այն ամենից,
17:28
from history.
ինչի մասին մտածում ենք մենք:
17:30
And everybody's a narrator,
Եվ գիտե՞ք, յուրաքանչյուր ամեն մեկն էլ
17:32
because everybody has a story to tell.
կարող է պատմություններ պատմել:
17:34
But more important
Բայց ավելի հատկանշականն այն է,
17:37
is everybody has to make a story
որ յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա ստեղծել իր իսկ պատմությունը,
17:39
to make sense of the world.
որպեսզի հասկանա աշխարհի իմաստը:
17:41
And in all these universes,
Եվ բոլոր այս տիեզերքների կերտման գործում
17:43
it's like imagination is the vehicle
տանող միջոցը մեր երևակայությունն է,
17:45
to be transported with,
իսկ վերջնակետը`
17:48
but the destination is our minds
մեր գիտակցությունը
17:50
and how we can reconnect
և թե ինչպես ենք մենք դրանք կապում
17:53
with the essential and with the magic.
իրերի էության ու կախարդականի հետ:
17:55
And it's what story cutting is all about.
Ահա թե ինչի մասին է պատմում քվիլինգը:
17:57
(Applause)
(Ծափահարություններ):
18:01
Translated by Meri Dallakyan
Reviewed by Kristine Sargsyan

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com