English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

ביאטריס קורון: סיפורים חתוכים מנייר

Filmed:
955,521 views

עם מספריים וניר, האמנית ביאטריס קורון יוצרת עולמות מורכבים, ערים וארצות, גני עדן שמימיים וארצות שאול. בעודה צועדת על הבמה לבושה בגלימה מפוארת החתוכה מ Tyvek (בד לא ארוג), היא מתארת את התהליך היצירתי שהיא חווה, ואת הדרך שסיפוריה מתפתחים מפיסות וחתיכות.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
00:18
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
00:32
I am a papercutterחותך נייר.
אני יוצרת מיגזרות נייר.
00:42
(Laughterצחוק)
(צחוק)
00:45
I cutגזירה storiesסיפורים.
אני גוזרת סיפורים.
00:47
So my processתהליך is very straightforwardפָּשׁוּט.
כך שהתהליך הוא מאד ברור.
00:50
I take a pieceלְחַבֵּר of paperעיתון,
אני בוחרת פיסת נייר,
00:53
I visualizeלַחֲזוֹת my storyכַּתָבָה,
אני מדמיינת את הסיפור שלי,
00:55
sometimesלִפְעָמִים I sketchסְקִיצָה, sometimesלִפְעָמִים I don't.
לעיתים אני רושמת, לפעמים אני לא.
00:58
And as my imageתמונה
וכאשר התמונה שלי
01:01
is alreadyכְּבָר insideבְּתוֹך the paperעיתון,
כבר בתוך הנייר,
01:03
I just have to removeלְהַסִיר
כל שנותר לי לעשות הוא לסלק
01:06
what's not from that storyכַּתָבָה.
את החלקים שאינם שייכים לסיפור.
01:08
So I didn't come to papercuttingגזירת נייר
לא הפכתי ליוצרת מגזרות נייר
01:11
in a straightיָשָׁר lineקַו.
באופן ישיר.
01:14
In factעוּבדָה,
למעשה,
01:16
I see it more as a spiralסְלִילִי.
אני רואה את התהליך כלוליני.
01:18
I was not bornנוֹלָד
לא נולדתי
01:20
with a bladeלהב in my handיד.
עם מספריים ביד.
01:22
And I don't rememberלִזכּוֹר papercuttingגזירת נייר as a childיֶלֶד.
ואינני זוכרת את עצמי חותכת מגזרות כילדה.
01:25
As a teenagerמִתבַּגֵר,
כנערה,
01:28
I was sketchingשרטוט, drawingצִיוּר,
הייתי רושמת, מציירת,
01:30
and I wanted to be an artistאמן.
ורציתי להיות אמנית.
01:32
But I was alsoגַם a rebelלִמְרוֹד.
אך גם הייתי מרדנית.
01:34
And I left everything
ולכן עזבתי הכל מאחורי
01:38
and wentהלך for a long seriesסִדרָה of oddמוזר jobsמקומות תעסוקה.
ויצאתי למסע ארוך של עבודות משונות.
01:40
So amongבין them,
כך ביניהן,
01:44
I have been a shepherdessרועה,
הייתי רועת צאן,
01:46
a truckמַשָׂאִית driverנהג,
נהגת משאית,
01:49
a factoryבית חרושת workerעוֹבֵד,
עובדת ייצור,
01:51
a cleaningלנקות ladyגברת.
אשת ניקיון.
01:53
I workedעבד in tourismתיירות for one yearשָׁנָה
למשך שנה עבדתי בתיירות
01:55
in Mexicoמקסיקו,
במקסיקו,
01:57
one yearשָׁנָה in Egyptמִצְרַיִם.
ושנה במצריים.
01:59
I movedנִרגָשׁ for two yearsשנים
עברתי לשנתיים
02:02
in Taiwanטייוואן.
לגור בטיוואן.
02:04
And then I settledמְיוּשָׁב in Newחָדָשׁ Yorkיורק
ןאז השתקעתי בניו יורק
02:06
where I becameהפכתי a tourסיור guideלהנחות.
שם הפכתי למדריכת טיולים.
02:08
And I still workedעבד as a tourסיור leaderמַנהִיג,
ואני עדיין עובדת כמדריכת טיולים,
02:10
traveledנסעתי back and forthהָלְאָה
נוסעת הלוך ושוב
02:13
in Chinaסין, Tibetטיבט and Centralמֶרכָּזִי Asiaאַסְיָה.
לסין, טיבט ומרכז אסיה.
02:15
So of courseקוּרס, it tookלקח time, and I was nearlyכמעט 40,
כמובן כל זה ארך זמן, והגעתי כמעט לגיל 40,
02:18
and I decidedהחליט it's time
כאשר החלטתי שזוהי העת
02:21
to startהַתחָלָה as an artistאמן.
להפוך לאמנית.
02:23
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
02:27
I choseבחר papercuttingגזירת נייר
בחרתי במיגזרות נייר
02:32
because paperעיתון is cheapזוֹל,
משום שנייר הוא זול,
02:34
it's lightאוֹר,
קל,
02:36
and you can use it
וניתן לעשות בו שימוש
02:38
in a lot of differentשונה waysדרכים.
בדרכים רבות.
02:40
And I choseבחר the languageשפה of silhouetteצְלָלִית
ובחרתי בשפת הצלליות
02:42
because graphicallyבְּצוּרָה גְרָפִית it's very efficientיָעִיל.
משום שהיא מאד יעילה גרפית.
02:46
And it's alsoגַם just gettingמקבל to the essentialחִיוּנִי of things.
וכן בגלל שהיא נוגעת במהות הדברים.
02:49
So the wordמִלָה "silhouetteצְלָלִית"
אז המילה "silhouette" (סילואט - צללית)
02:55
comesבא from a ministerשר בממשלה of financeלְמַמֵן,
מקורה בשם של שר אוצר צרפתי,
02:57
Etienneאטיין dede Silhouetteצְלָלִית.
אטיין דה סילואט.
03:00
And he slashedחתוך so manyרב budgetsתקציבים
הוא חתך בכל כך הרבה תקציבים
03:03
that people said they couldn'tלא יכול affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ
עד שהאנשים אמרו שאין באפשרותם
03:07
paintingsציורים anymoreיותר,
לרכוש ציורים,
03:09
and they neededנָחוּץ to have theirשֶׁלָהֶם portraitדְיוֹקָן
ואת דיוקניהם הם יבקשו
03:11
"a laלָה silhouetteצְלָלִית."
"אה-לה סילואט"
03:13
(Laughterצחוק)
(צחוק)
03:15
So I madeעָשׂוּי seriesסִדרָה of imagesתמונות, cuttingsייחורים,
אז התחלתי בסדרה של תמונות, חיתוכים,
03:17
and I assembledהתאספו them in portfoliosתיקי השקעות.
והצמדתי אותם כחוברות.
03:23
And people told me --
ואנשים אמרו לי -
03:28
like these 36 viewsתצוגות of the Empireאימפריה Stateמדינה buildingבִּניָן --
כמו במראות הסוריאליסטים הללו של האמפייר סטייט בילדינג -
03:30
they told me, "You're makingהֲכָנָה artistאמן booksספרים."
הם אמרו לי, "את עושה ספרי אמנות".
03:33
So artistאמן booksספרים have a lot of definitionsהגדרות.
ובכן לספרי אמנות ישנן הגדרות רבות.
03:37
They come in a lot of differentשונה shapesצורות.
הם מגיעים בצורות שונות.
03:40
But to me,
אך עבורי,
03:43
they are fascinatingמַקסִים objectsחפצים
הם חפצים מרתקים
03:45
to visuallyחזותית narrateלְסַפֵּר a storyכַּתָבָה.
שבאופן חזותי מספרים סיפור.
03:47
They can be with wordsמילים
הם יכולים להכיל מילים
03:50
or withoutלְלֹא wordsמילים.
או בלעדיהן.
03:52
And I have a passionתשוקה
ובי קיימת תשוקה
03:55
for imagesתמונות and for wordsמילים.
עבור תמונות ועבור מילים.
03:57
I love punמִשְׂחָק מִלִים
אני אוהבת משחקי מילים
04:00
and the relationיַחַס to the unconsciousחסר הכרה.
ואת הקשר שלהן לתת מודע.
04:02
I love odditiesמוזרויות of languagesשפות.
אני אוהבת מוזרויות של שפות.
04:05
And everywhereבכל מקום I livedחי, I learnedמְלוּמָד the languagesשפות,
ובכל מקום שבו גרתי, למדתי את השפות,
04:08
but never masteredשולט them.
אך מעולם לא שלטתי בהן.
04:10
So I'm always looking
כך שאני תמיד תרה
04:12
for the falseשֶׁקֶר cognatesקוגניטים
אחרי מילים זהות אך בעלות שורשים אחרים
04:14
or identicalזֵהֶה wordsמילים in differentשונה languagesשפות.
או מילים זהות בשפות שונות.
04:16
So as you can guessלְנַחֵשׁ, my motherאִמָא tongueלָשׁוֹן is Frenchצָרְפָתִית.
כפי שאתם בוודאי מנחשים, צרפתית היא שפת האם שלי.
04:19
And my dailyיום יומי languageשפה is Englishאנגלית.
ושפת הדיבור היומיומית שלי היא אנגלית.
04:22
So I did a seriesסִדרָה of work
אז יצרתי סדרת עבודות
04:26
where it was identicalזֵהֶה wordsמילים
בהן מילים זהות
04:28
in Frenchצָרְפָתִית and in Englishאנגלית.
באנגלית וצרפתית.
04:31
So one of these worksעובד
אחת מבין העבודות
04:34
is the "Spellingאִיוּת Spiderעַכָּבִישׁ."
היא "עכביש האיות".
04:36
So the Spellingאִיוּת Spiderעַכָּבִישׁ
ובכן "עכביש האיות"
04:38
is a cousinבת דודה of the spellingאִיוּת beeדבורה.
הינו בן הדוד של "דבורת האיות" (תחרות איות לילדים)
04:40
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:43
But it's much more connectedמְחוּבָּר to the Webאינטרנט.
אך הוא מקושר הרבה יותר לרשת
04:45
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:48
And this spiderעַכָּבִישׁ
ועכביש זה
04:50
spinsספינים a bilingualדוּ לְשׁוֹנִי alphabetאלף בית.
טווה אלף בית דו לשוני.
04:52
So you can readלקרוא "architectureארכיטקטורה activeפָּעִיל"
כך שאתם יכולים לקרוא "פעיל אריכטקטונית"
04:55
or "activeפָּעִיל architectureארכיטקטורה."
כ "ארכיטקטונית פעיל".
04:59
So this spiderעַכָּבִישׁ goesהולך throughדרך the wholeכֹּל alphabetאלף בית
העכביש עובר דרך כל אותיות האלף-בית
05:02
with identicalזֵהֶה adjectivesשמות תואר and substantivesמהותיים.
עם שמות עצם ותואר זהות.
05:05
So if you don't know one of these languagesשפות,
וכך אם אינכם מכירים את אחת מהשפות,
05:09
it's instantרֶגַע learningלְמִידָה.
הלימוד הוא מיידי.
05:12
And one ancientעָתִיק formטופס of the bookסֵפֶר
סוג עתיק אחר של ספר
05:16
is scrollsמגילות.
הנו המגילה.
05:19
So scrollsמגילות are very convenientנוֹחַ,
המגילות מאוד נוחות,
05:21
because you can createלִיצוֹר a largeגָדוֹל imageתמונה
משום שניתן ליצור תמונה גדולה,
05:24
on a very smallקָטָן tableשולחן.
על שולחן עבודה קטן מאוד.
05:27
So the unexpectedבלתי צפוי consequencesהשלכות of that
התוצאה הבלתי צפויה של כך,
05:31
is that you only see one partחֵלֶק of your imageתמונה,
היא שאנו רואים רק חלק מהתמונה,
05:35
so it makesעושה a very freestyleחופשי architectureארכיטקטורה.
דבר המפיק סוג של ארכיטקטורה חופשית.
05:40
And I'm makingהֲכָנָה all those kindsמיני of windowsחלונות.
אני יוצרת סוגים שונים של חלונות.
05:44
So it's to look beyondמעבר the surfaceמשטח.
בכדי להביט מעבר לפני השטח.
05:48
It's to have a look
הם נועדו בכדי להציץ
05:51
at differentשונה worldsעולמות.
לעולמות שונים.
05:53
And very oftenלעתים קרובות I've been an outsiderזָר.
והייתי פעמים רבות זרה,
05:55
So I want to see how things work
ולכן אני רוצה להבין כיצד דברים פועלים,
05:57
and what's happeningמתרחש.
ומה בדיוק קורה.
06:00
So eachכל אחד windowחַלוֹן
אז כל חלון
06:02
is an imageתמונה
הוא שיקוף, תמונה
06:04
and is a worldעוֹלָם
והוא עולם
06:06
that I oftenלעתים קרובות revisitלחזור.
שבו אני מבקרת לעתים תכופות.
06:08
And I revisitלחזור this worldעוֹלָם
ואני מבקרת בעולם
06:10
thinkingחושב about the imageתמונה
בחושבי על התדמית
06:12
or clichקלישé about what we want to do,
או אמרה חבוטה על מה שאנו רוצים לעשות,
06:14
and what are the wordsמילים, colloquialismsהקולקוויאליזם,
ומהן המילים, הסלנג,
06:17
that we have with the expressionsביטויים.
אשר בהם אנו משתמשים בביטויים.
06:19
It's all if.
זה הכל "אילו".
06:22
So what if we were livingחַי in balloonבַּלוֹן housesבתים?
מה היה קורה אילו גרנו בתים בתוך בלון פורח?
06:25
It would make a very upliftingצְמִיחָה worldעוֹלָם.
העולם שלנו היה מאוד שמיימי.
06:30
And we would leaveלעזוב a very lowנָמוּך footprintעָקֵב on the planetכוכב לכת.
וטביעת הרגל שלנו על כדור הארץ הייתה מזערית.
06:34
It would be so lightאוֹר.
זה יהיה כל כך קליל.
06:39
So sometimesלִפְעָמִים I viewנוף from the insideבְּתוֹך,
ולעיתים אני מביטה מבפנים,
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
כמו אנוכיות
06:47
and the innerפְּנִימִי circlesמעגלים.
והמעגלים הפנימים של הנפש.
06:49
Sometimesלִפְעָמִים it's a globalגלוֹבָּלִי viewנוף,
לעיתים זוהי השקפה עולמית,
06:52
to see our commonמשותף rootsשורשים
בכדי לזהות את השורשים המשותפים
06:55
and how we can use them to catchלתפוס dreamsחלומות.
וכיצד אנו יכולים להשתמש בהם בכדי ללכוד חלומות.
06:58
And we can use them alsoגַם
אנו גם יכולים לעשות בהם שימוש
07:02
as a safetyבְּטִיחוּת netנֶטוֹ.
כרשת ביטחון.
07:04
And my inspirationsהשראה
וההשראות שלי
07:06
are very eclecticאֶקְלֶקְטִי.
מרובות ושונות.
07:09
I'm influencedמוּשׁפָע by everything I readלקרוא,
אני מושפעת מכל דבר שאני קוראת,
07:13
everything I see.
כל דבר שאני רואה.
07:16
I have some storiesסיפורים that are humorousהומוריסטי,
יש לי כמה סיפורים הומוריסטיים,
07:19
like "Deadמֵת Beatsפעימות."
כמו "Dead Beats"
07:22
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:25
Other onesיחידות are historicalהִיסטוֹרִי.
אחרים הם סיפורים היסטוריים.
07:28
Here it's "CandyCityקנדי."
זוהי "עיר הממתקים"
07:30
It's a non-sugar-coatedשאינו מצופה סוכר
היא אינה מצופה בסוכר
07:32
historyהִיסטוֹרִיָה of sugarסוכר.
היסטוריה של סוכר.
07:34
It goesהולך from slaveעֶבֶד tradeסַחַר
עוברת מסחר העבדים
07:36
to over-consumptionצריכת יתר of sugarסוכר
עד לצריכת היתר של סוכר בימינו
07:39
with some sweetמתוק momentsרגעים in betweenבֵּין.
משובצת בכמה רגעים מתוקים בין לבין.
07:42
And sometimesלִפְעָמִים I have an emotionalרִגשִׁי responseתְגוּבָה to newsחֲדָשׁוֹת,
לעיתים יש לי תגובה רגשנית לחדשות,
07:46
suchכגון as the 2010 Haitianהאיטי earthquakeרעידת אדמה.
כמו ברעידת האדמה של 2010 בטהיטי.
07:49
Other timesפִּי, it's not even my storiesסיפורים.
בפעמים אחרות, אלו אינם אפילו הסיפורים שלי.
07:55
People tell me theirשֶׁלָהֶם livesחיים,
אנשים מספרים לי על חייהם,
07:58
theirשֶׁלָהֶם memoriesזיכרונות, theirשֶׁלָהֶם aspirationsשאיפות,
זיכרונותיהם, מאווייהם,
08:00
and I createלִיצוֹר a mindscapeMindScape.
ואני יוצרת נוף של נפש.
08:03
I channelעָרוּץ theirשֶׁלָהֶם historyהִיסטוֹרִיָה
אני מתעלת את ההיסטוריה שלהם
08:06
[so that] they have a placeמקום to go back
כך שיהיה להם מקום לשוב אליו
08:09
to look at theirשֶׁלָהֶם life and its possibilitiesאפשרויות.
להתבונן בחייהם והאפשרויות הגלומות בם.
08:12
I call them Freudianפרוידיאנית citiesערים.
אני קוראת להן ערים פרוידניות.
08:16
I cannotלא יכול speakלְדַבֵּר for all my imagesתמונות,
אינני יכולה להסביר את כל יצירותיי,
08:20
so I'll just go throughדרך a fewמְעַטִים of my worldsעולמות
אז אני פשוט אעבור בין כמה מהעולמות שיצרתי
08:22
just with the titleכותרת.
אציין רק את שמותיהן.
08:26
"ModiCityModiCity."
"צניעות"
08:28
"ElectriCityחַשְׁמַל."
"חשמל"
08:32
"MADמְטוּרָף Growthצְמִיחָה on Columbusקולומבוס Circleמעגל."
"גדילה פראית בכיכר קולמבוס"
08:37
"ReefCityReefCity."
"עיר האלמוגים"
08:45
"A Webאינטרנט of Time."
"רשת של זמן"
08:49
"Chaosאי סדר Cityעִיר."
"עיר התוהו"
08:55
"Dailyיום יומי Battlesקרבות."
"מאבק יומיומי"
09:00
"FeliCityFeliCity."
"שמחה"
09:05
"Floatingצָף Islandsאיים."
"איים צפים"
09:09
And at one pointנְקוּדָה,
ובנקודה מסויימת,
09:13
I had to do "The Wholeכֹּל Nineתֵשַׁע Yardsמטרים."
הייתי חייבת לעשות את "כל תשעת היארד" (את הכל).
09:15
So it's actuallyלמעשה a papercutחתך נייר that's nineתֵשַׁע yardsמטרים long.
זוהי למעשה מגזרת נייר שאורכה תשעה יארד (8 מטר)
09:18
(Laughterצחוק)
(צחוק)
09:21
So in life and in papercuttingגזירת נייר,
אז בחיים ובחיתוכי נייר,
09:23
everything is connectedמְחוּבָּר.
הכל קשור.
09:25
One storyכַּתָבָה leadsמוביל to anotherאַחֵר.
סיפור אחד מוביל לאחר.
09:27
I was alsoגַם interestedמעוניין
הייתי גם מעוניינת
09:30
in the physicalityפיזית of this formatפוּרמָט,
בפיזיקליות של המבנה
09:32
because you have to walkלָלֶכֶת to see it.
משום שאני חייבת לצעוד בכדי לראות אותו.
09:34
And parallelמַקְבִּיל to my cuttingגְזִירָה
במקביל לחיתוכים
09:37
is my runningרץ.
הן הריצות שלי.
09:39
I startedהתחיל with smallקָטָן imagesתמונות,
התחלתי עם תמונה קטנה,
09:41
I startedהתחיל with a fewמְעַטִים milesstomach.
התחלתי עם מספר קילומטרים.
09:43
Largerיותר גדול imagesתמונות, I startedהתחיל to runלָרוּץ marathonsמרתונים.
תמונות גדולות יותר, והנה התחלתי לרוץ מרתון.
09:45
Then I wentהלך to runלָרוּץ 50K, then 60K.
ואז התחלתי לרוץ ריצות של 50 ו 60 קילומטרים.
09:48
Then I ranרץ 50 milesstomach -- ultramarathonsאולטרה-מרתונים.
ועברתי לרוץ 80 קילומטר -- אולטרא מרתון.
09:51
And I still feel I'm runningרץ,
ואני עדיין מרגישה בתוך ריצה,
09:56
it's just the trainingהַדְרָכָה
וזהו רק האימון
09:59
to becomeהפכו a long-distanceמרחק ארוך papercutterחותך נייר.
להפוך לחותכת מגזרות נייר למרחקים ארוכים.
10:01
(Laughterצחוק)
(צחוק)
10:04
And runningרץ givesנותן me a lot of energyאֵנֶרְגִיָה.
והריצה מעניקה לי אנרגיה רבה.
10:06
Here is a three-weekשבוע שלישי papercuttingגזירת נייר marathonמָרָתוֹן
הנה מרתון חיתוכי נייר של שלושה שבועות
10:10
at the Museumמוּזֵיאוֹן of Artsאמנויות and Designלְעַצֵב
במוזיאון לאמנות ועיצוב
10:13
in Newחָדָשׁ Yorkיורק Cityעִיר.
בעיר ניו-יורק.
10:16
The resultתוֹצָאָה is "Hellsגיהנום and Heavensהשמים."
התוצאה היא "עולמות שאול וגני עדן".
10:18
It's two panelsלוחות 13 ftft. highגָבוֹהַ.
מורכבת משני לוחות בגובה 4 מטרים.
10:22
They were installedמוּתקָן in the museumמוּזֵיאוֹן on two floorsרצפות,
הם מוצגים בשתי קומות של המוזיאון,
10:25
but in factעוּבדָה, it's a continuousרָצִיף imageתמונה.
אך למעשה זו תמונה אחת נמשכת.
10:28
And I call it "Hellsגיהנום and Heavensהשמים"
קראתי לה "עולמות שאול וגני עדן"
10:30
because it's dailyיום יומי hellsלעזאזל and dailyיום יומי heavensהשמים.
משום שזהו הגיהנום וגן העדן היומיומי.
10:33
There is no borderגבול in betweenבֵּין.
ללא מחיצה או גבול ביניהם.
10:37
Some people are bornנוֹלָד in hellsלעזאזל,
ישנם אנשים שנולדו בגיהנום
10:39
and againstמול all oddsקְטָטָה, they make it to heavensהשמים.
וכנגד כל הסיכויים הם הגיעו לגן עדן שלהם.
10:41
Other people make the oppositeמול tripטיול.
ויש אנשים אשר עשו את המסלול ההפוך.
10:44
That's the borderגבול.
זהו הגבול.
10:46
You have sweatshopsמזימות in hellsלעזאזל.
יש סדנאות יזע בגיהנום.
10:48
You have people rentingהַשׂכָּרָה theirשֶׁלָהֶם wingsכנפיים in the heavensהשמים.
ונוכל למצוא אנשים המשכירים את כנפיהם בגן העדן.
10:50
And then you have all those individualאִישִׁי storiesסיפורים
ואז ישנם כל אותם סיפורים שונים
10:53
where sometimesלִפְעָמִים we even have the sameאותו actionפעולה,
בהם לעיתים נמצאת אותה פעולה,
10:56
and the resultתוֹצָאָה putsמעמיד you in hellsלעזאזל or in heavensהשמים.
אשר תוצאתה יכולה להביא אותך לגיהנום או לגן העדן.
11:00
So the wholeכֹּל "Hellsגיהנום and Heavensהשמים"
אז כל התמונות ב "עולמות שאול וגני עדן"
11:05
is about freeחופשי will
הם בעצם על רצון חופשי
11:07
and determinismדטרמיניזם.
ודטרמיניזם.
11:10
And in papercuttingגזירת נייר,
בחיתוכי נייר,
11:12
you have the drawingצִיוּר as the structureמִבְנֶה itselfעצמה.
יש את הציור כמבנה.
11:14
So you can take it off the wallקִיר.
כך שניתן להורידו מהקיר.
11:18
Here it's an artistאמן bookסֵפֶר installationהַתקָנָה
הנה התקנה של ספר אמנות
11:22
calledשקוראים לו "Identityזהות Projectפּרוֹיֶקט."
אשר נקרא "פרויקט הזהות".
11:25
It's not autobiographicalאוטוביוגרפי identitiesזהויות.
אלו אינם זהויות אוטוביוגרפיות.
11:28
They are more our socialחֶברָתִי identitiesזהויות.
אלו הן יותר זהויות חברתיות.
11:32
And then you can just walkלָלֶכֶת behindמֵאָחוֹר them
וניתן פשוט להלך מאחוריהן
11:36
and try them on.
ולמדוד אותן.
11:38
So it's like the differentשונה layersשכבות
כך זה כמו שכבות שונות
11:40
of what we are madeעָשׂוּי of
של מה שאנו עשויים ממנו
11:42
and what we presentמתנה to the worldעוֹלָם
ומה שאנו מציגים לעולם
11:44
as an identityזהות.
כזהות שלנו.
11:46
That's anotherאַחֵר artistאמן bookסֵפֶר projectפּרוֹיֶקט.
זהו פרויקט נוסף של ספר אמנות.
11:48
In factעוּבדָה, in the pictureתְמוּנָה, you have two of them.
למעשה, בתמונה, ניתן לראות שניים.
11:51
It's one I'm wearingלובש
האחד שאני לובשת
11:55
and one that's on exhibitionתערוכה
והשני בתערוכה
11:57
at the Centerמֶרְכָּז for Booksספרים Artsאמנויות in Newחָדָשׁ Yorkיורק Cityעִיר.
במרכז לאמנויות ספר בעיר ניו יורק.
11:59
Why do I call it a bookסֵפֶר?
מדוע אני קוראת לזה ספר?
12:01
It's calledשקוראים לו "Fashionאופנה Statementהַצהָרָה,"
היצירה נקראת "הצהרת אופנה",
12:03
and there are quotesציטוטים about fashionאופנה,
וישנם ציטוטים על אופנה,
12:05
so you can readלקרוא it,
כך שניתן לקרוא אותם,
12:07
and alsoגַם,
ובנוסף,
12:09
because the definitionהַגדָרָה of artistאמן bookסֵפֶר
משום שההגדרה של ספר אמנות
12:11
is very generousנָדִיב.
היא מאד נדיבה.
12:14
So artistאמן booksספרים, you take them off the wallקִיר.
ניתן לקחת ספר אמנות מהספריה, הקיר.
12:17
You take them for a walkלָלֶכֶת.
ולקחת אותם להליכה.
12:19
You can alsoגַם installלהתקין them as publicפּוּמְבֵּי artאומנות.
ניתן גם להציגם כאמנות ציבורית.
12:21
Here it's in Scottsdaleסקוטסדייל, Arizonaאריזונה,
כאן הם בסקוטדייל, אריזונה,
12:24
and it's calledשקוראים לו "Floatingצָף Memoriesזכרונות."
והם נקראים "זכרונות צפים".
12:27
So it's regionalאֵזוֹרִי memoriesזיכרונות,
אז אלו הם זכרונות מקומיים,
12:30
and they are just randomlyבאופן אקראי movedנִרגָשׁ by the windרוּחַ.
והם נעים כך בקראיות על ידי הרוח.
12:33
I love publicפּוּמְבֵּי artאומנות.
אני אוהבת אמנות ציבורית.
12:38
And I enteredנכנס competitionsתחרויות
והצטרפתי לתחרויות
12:40
for a long time.
כבר זמן רב.
12:43
After eightשמונה yearsשנים of rejectionדְחִיָה,
אחרי שמונה שנים של דחייה,
12:45
I was thrilledנִפְעָם to get my first commissionעמלה
התרגשתי לקבל את ההזמנה הראשונה שלי
12:48
with the Percentאָחוּז for Artאומנות in Newחָדָשׁ Yorkיורק Cityעִיר.
מהתכנית לאמנות ציבורית בניו-יורק.
12:51
It was for a mergerמיזוג stationתַחֲנָה
זו היתה תחנה משותפת
12:54
for emergencyחרום workersעובדים and firemenכבאים.
לצוותי חירום ומכבי אש.
12:57
I madeעָשׂוּי an artistאמן bookסֵפֶר
יצרתי ספר אמנות
13:00
that's in stainlessאל חלד steelפְּלָדָה
מפלדת אל חלד
13:03
insteadבמקום זאת of paperעיתון.
במקום נייר.
13:05
I calledשקוראים לו it "Workingעובד in the Sameאותו Directionכיוון."
קראתי לה "לחתור לאותו הכיוון".
13:07
But I addedהוסיף weathervanesשבשבות on bothשניהם sidesצדדים
אך הוספתי שבשבת בכל צד
13:11
to showלְהַצִיג that they coverכיסוי all directionsכיוונים.
בכדי להראות שהם מכסים את כל הכיוונים.
13:13
With publicפּוּמְבֵּי artאומנות,
עבור אמנות ציבורית,
13:17
I could alsoגַם make cutגזירה glassזכוכית.
יכולתי לעבוד עם חיתוכי זכוכית.
13:19
Here it's facetedפנים glassזכוכית in the Bronxברונקס.
הנה פסיפסי זכוכית בברונקס (שכונה בניו יורק).
13:22
And eachכל אחד time I make publicפּוּמְבֵּי artאומנות,
ובכל פעם שאני יוצרת אמנות ציבורית,
13:25
I want something that's really relevantרלוונטי
אני רוצה ליצור משהו שבאמת שייך
13:27
to the placeמקום it's installedמוּתקָן.
למקום בו הוא מוצג.
13:29
So for the subwayרַכֶּבֶת תַחְתִית in Newחָדָשׁ Yorkיורק,
ברכבת התחתית בניו-יורק,
13:31
I saw a correspondenceהִתכַּתְבוּת
ראיתי שיח
13:33
betweenבֵּין ridingרכיבה the subwayרַכֶּבֶת תַחְתִית
בין נסיעה ברכבת
13:36
and readingקריאה.
לקריאה.
13:39
It is travelלִנְסוֹעַ in time, travelלִנְסוֹעַ on time.
זוהי נסיעה בזמן, מסע בזמן.
13:41
And Bronxברונקס literatureסִפְרוּת,
בתחנת הרכבת בברונקס,
13:44
it's all about Bronxברונקס writersסופרים
הפסיפס קשור לסופרים של ברונקס
13:46
and theirשֶׁלָהֶם storiesסיפורים.
לסיפורי ברונקס.
13:48
Anotherאַחֵר glassזכוכית projectפּרוֹיֶקט
פרויקט זכוכית נוסף
13:52
is in a publicפּוּמְבֵּי libraryסִפְרִיָה
בספרייה הציבורית
13:54
in Sanברג Joseחוזה, Californiaקליפורניה.
בסאן חוזה, קליפורניה.
13:56
So I madeעָשׂוּי a vegetableירקות pointנְקוּדָה of viewנוף
יצרתי תמונה מנקודת מבט של הירק
13:59
of the growthצְמִיחָה of Sanברג Joseחוזה.
הגדל באזור סאן חוזה.
14:02
So I startedהתחיל in the centerמֶרְכָּז
התחלתי במרכז
14:04
with the acornבַּלוּט
עם הבלוט
14:06
for the Ohloneאהלן Indianהוֹדִי civilizationתַרְבּוּת.
המייצג את התרבות האינדיאנית.
14:08
Then I have the fruitפרי from Europeאֵירוֹפָּה
בהמשך הוספתי את הפרי האירופאי
14:12
for the ranchersחוואים.
עבור החוואים.
14:14
And then the fruitפרי of the worldעוֹלָם for Siliconסִילִיקוֹן Valleyעֶמֶק todayהיום.
ואז את פרי העולם עבור עמק הסיליקון היום.
14:16
And it's still growingגָדֵל.
והוא עדיין גדל.
14:19
So the techniqueטֶכנִיקָה, it's cutגזירה,
הטכניקה היא חיתוך
14:21
sandblastedסנדבלאסט, etchedחרוט
התזת חול, איכול בחומצה,
14:24
and printedמודפס glassזכוכית into architecturalאדריכלי glassזכוכית.
והדפסת זכוכית.
14:26
And outsideבחוץ the libraryסִפְרִיָה,
ומחוץ לספריה,
14:30
I wanted to make a placeמקום to cultivateלְטַפֵּחַ your mindאכפת.
רציתי ליצור מקום להעשיר את הנפש.
14:32
I tookלקח libraryסִפְרִיָה materialחוֹמֶר
אז לקחתי ספרים מהספריה
14:36
that had fruitפרי in theirשֶׁלָהֶם titleכותרת
שיש בכותר שלהם פרי
14:39
and I used them to make an orchardפַּרדֵס walkלָלֶכֶת
והשתמשתי בהם לייצר טיילת פרדס
14:42
with these fruitsפירות of knowledgeיֶדַע.
עם פירות הידע הללו.
14:45
I alsoגַם plantedנָטוּעַ the bibliotreeביבליוטרי.
בנוסף שתלתי עץ ספריה.
14:47
So it's a treeעֵץ,
זהו עץ,
14:50
and in its trunkחדק you have the rootsשורשים of languagesשפות.
אשר בגזעו יש את שורשי השפות.
14:52
And it's all about internationalבינלאומי writingכְּתִיבָה systemsמערכות.
העץ מסמל שיטות כתיבה בינלאומיות.
14:55
And on the branchesענפים
בענפיו
14:59
you have libraryסִפְרִיָה materialחוֹמֶר growingגָדֵל.
ישמם ספרים שצומחים.
15:01
You can alsoגַם have functionפוּנקצִיָה and formטופס
ניתן לשלב שימושיות וצורה
15:05
with publicפּוּמְבֵּי artאומנות.
באמנות ציבורית.
15:08
So in Auroraזוֹהַר קוֹטבִי, Coloradoקולורדו it's a benchסַפְסָל.
למשל באורורה, קולורדו, זהו ספסל.
15:10
But you have a bonusמַעֲנָק with this benchסַפְסָל.
ויש תוספת לספסל.
15:12
Because if you sitלָשֶׁבֶת a long time in summerקַיִץ in shortsמִכְנָסַיִים קְצָרִים,
משום שאם יושבים במכנסיים קצרים זמן רב על הספסל בקיץ,
15:15
you will walkלָלֶכֶת away
כאשר קמים והולכים,
15:18
with temporaryזמני brandingמיתוג of
יש מעין סימולים זמניים
15:20
the storyכַּתָבָה elementאֵלֵמֶנט on your thighsירכיים.
של פיסות סיפור על הירכיים.
15:23
(Laughterצחוק)
(צחוק)
15:25
Anotherאַחֵר functionalפוּנקצִיוֹנָלִי work,
עוד עבודה שימושית,
15:30
it's in the southדָרוֹם sideצַד of Chicagoשיקגו
בצידה הדרומי של שיקגו
15:32
for a subwayרַכֶּבֶת תַחְתִית stationתַחֲנָה.
בתחנת רכבת התחתית.
15:34
And it's calledשקוראים לו "Seedsזרעים of the Futureעתיד are Plantedנָטוּעַ Todayהיום."
והיא נקראת "זרעי העתיד נזרעים כעת"
15:36
It's a storyכַּתָבָה about transformationטרנספורמציה
זהו סיפור על שינוי
15:40
and connectionsקשרים.
וקשרים.
15:43
So it actsמעשי as a screenמָסָך
והוא משמש כמסך
15:45
to protectלְהַגֵן the railרכבת and the commuterנוסעים,
להגן על המסילה ועובר האורח,
15:47
and not to have objectsחפצים fallingנופל on the railsפסי רכבת.
ולמנוע מחפצים ליפול על פסי הרכבת.
15:50
To be ableיכול to changeשינוי fencesגדרות
להיות מסוגל לשנות גדרות,
15:53
and windowחַלוֹן guardsשומרים into flowersפרחים,
וסורגים לפרחים,
15:56
it's fantasticפַנטַסטִי.
זה נהדר.
15:59
And here I've been workingעובד for the last threeשְׁלוֹשָׁה yearsשנים
ובשלוש השנים האחרונות אני עובדת
16:01
with a Southדָרוֹם Bronxברונקס developerמפתח
עם רשות פיתוח של דרום ברונקס
16:04
to bringלְהָבִיא artאומנות to life
להביא אמנות אל החיים הציבוריים
16:06
to low-incomeהכנסה נמוכה buildingsבניינים
אל הבניינים בשכונות העוני
16:08
and affordableזול housingדיור.
ואל הדיור הציבורי.
16:10
So eachכל אחד buildingבִּניָן has its ownשֶׁלוֹ personalityאִישִׁיוּת.
כך לכל בניין יש את האופי שלו.
16:13
And sometimesלִפְעָמִים it's about a legacyמוֹרֶשֶׁת of the neighborhoodשְׁכוּנָה,
לעיתים הוא מספר על המורשת של השכונה,
16:16
like in Morrisaniaמוריסניה, about the jazzג'ֶז historyהִיסטוֹרִיָה.
כמו במוריסאניה, על ההיסטוריה של הג'אז.
16:20
And for other projectsפרויקטים, like in Parisפריז,
ובפרויקטים אחרים, כמו בפאריז,
16:24
it's about the nameשֵׁם of the streetרְחוֹב.
הוא מספר את שם הרחוב.
16:27
It's calledשקוראים לו Rueלְהִצְטַעֵר desdes Prairiesפראייר -- Prairieעֲרָבָה Streetרְחוֹב.
הוא נקרא 'רו דה פרהרי, - רחוב הערבה.
16:29
So I broughtהביא back the rabbitארנב,
אז החזרתי את הארנבת
16:32
the dragonflyשַׁפִּירִית,
את השפרירית,
16:34
to stayשָׁהוּת in that streetרְחוֹב.
כדי שישארו ברחוב.
16:36
And in 2009,
ובשנת 2009,
16:38
I was askedשאל to make a posterפּוֹסטֵר
נתבקשתי להכין כרזה
16:40
to be placedמוּצָב in the subwayרַכֶּבֶת תַחְתִית carsמכוניות in Newחָדָשׁ Yorkיורק Cityעִיר
אשר תתלה בקרונות הרכבת התחתית בניו-יורק
16:43
for a yearשָׁנָה.
לשנה.
16:46
So that was a very captiveשָׁבוּי audienceקהל.
אז הקהל במובן רב הוא קהל שבוי.
16:48
And I wanted to give them an escapeבריחה.
ורציתי ליצור בעבור מפלט.
16:52
I createdשנוצר "All Around Townהעיר."
לכן יצרתי את "ברחבי העיר"
16:56
It is a papercuttingגזירת נייר,
זוהי מגזרת נייר,
16:59
and then after, I addedהוסיף colorצֶבַע on the computerמַחשֵׁב.
אשר לאחר החיתוך הוספתי לה צבע במחשב.
17:01
So I can call it techno-craftedטכנו.
זוהי יצירת טכנו-קראפט.
17:04
And alongלְאוֹרֶך the way,
לאורך הדרך,
17:07
I'm kindסוג of makingהֲכָנָה papercuttingsנייר
אני חותכת מגזרות נייר
17:09
and addingמוֹסִיף other techniquesטכניקות.
ומוסיפה שיטות נוספות.
17:12
But the resultתוֹצָאָה is always to have storiesסיפורים.
אך התוצאה חייבת להיות סיפור.
17:14
So the storiesסיפורים, they have a lot of possibilitiesאפשרויות.
לסיפורים יש הרבה אפשרויות,
17:17
They have a lot of scenariosתרחישים.
הרבה תרחישים .
17:20
I don't know the storiesסיפורים.
אני לא מכירה את הסיפורים.
17:22
I take imagesתמונות from our globalגלוֹבָּלִי imaginationדִמיוֹן,
אני בוחרת תמונות מהדמיון הגלובלי שלנו,
17:24
from clichקלישé, from things we are thinkingחושב about,
מאמרות, מממחשבות,
17:28
from historyהִיסטוֹרִיָה.
מהיסטוריה.
17:30
And everybody'sשל כולם a narratorמספר,
וכולנו מספרים,
17:32
because everybodyכולם has a storyכַּתָבָה to tell.
משום שלכולנו יש סיפור לספר.
17:34
But more importantחָשׁוּב
אבל חשוב לא פחות
17:37
is everybodyכולם has to make a storyכַּתָבָה
שכולם חייבים להמציא סיפור
17:39
to make senseלָחוּשׁ of the worldעוֹלָם.
כדי להבין את העולם.
17:41
And in all these universesיקומים,
ובכל היקומים הללו,
17:43
it's like imaginationדִמיוֹן is the vehicleרכב
נראה כאילו הדמיון הינו הרכב
17:45
to be transportedמועבר with,
איתו אנו יכולים לנוע,
17:48
but the destinationיַעַד is our mindsמוחות
אבל היעד הוא מחוזות הנפש שלנו
17:50
and how we can reconnectהתחבר מחדש
ואיך אנחנו יכולים להתחבר שוב
17:53
with the essentialחִיוּנִי and with the magicקֶסֶם.
עם המהות ועם הקסם.
17:55
And it's what storyכַּתָבָה cuttingגְזִירָה is all about.
וזוהי כל מהותן של מגזרות נייר.
17:57
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
18:01
Translated by Iris Green
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com