English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Беатріс Корон: Історії вирізані з паперу

Filmed:
960,811 views

За допомогою ножиць і паперу, художниця Беатріс Корон створює заплутані світи, міста та країни, небеса і пекла. Крокуючи на сцену у чудовій накидці, вирізаній із Тайвеку, вона описує свій творчий шлях і те, як розвиваються її історії, починаючи з надрізу.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplauseОплески)
(Оплески)
00:18
(ApplauseОплески)
(Оплески)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Я витинаю з паперу.
00:42
(LaughterСміх)
(Сміх у залі)
00:45
I cutвирізати storiesоповідання.
Я вирізаю історії.
00:47
So my processпроцес is very straightforwardпрямий.
Отже, хід моєї роботи - дуже простий.
00:50
I take a pieceшматок of paperпапір,
Я беру аркуш паперу,
00:53
I visualizeвізуалізувати my storyісторія,
подумки уявляю свою історію,
00:55
sometimesіноді I sketchескіз, sometimesіноді I don't.
іноді я роблю ескізи, іноді ні.
00:58
And as my imageзображення
І коли моє зображення
01:01
is alreadyвже insideвсередині the paperпапір,
вже знаходиться на папері,
01:03
I just have to removeвидалити
все, що мені залишається - це вирізати
01:06
what's not from that storyісторія.
те, що не з тієї історії.
01:08
So I didn't come to papercuttingpapercutting
Що ж, я не приступила до витинання
01:11
in a straightпрямий lineлінія.
одразу.
01:14
In factфакт,
Насправді
01:16
I see it more as a spiralспіраль.
все відбувалось поступово.
01:18
I was not bornнародився
Я не народилась
01:20
with a bladeЛезо in my handрука.
з лезом у руці.
01:22
And I don't rememberзгадаймо papercuttingpapercutting as a childдитина.
І я не пам'ятаю, щоб я витинала у дитинстві.
01:25
As a teenagerпідліток,
Будучи підлітком,
01:28
I was sketchingескіз, drawingмалюнок,
я робила ескізи, малювала,
01:30
and I wanted to be an artistхудожник.
і я хотіла бути художницею.
01:32
But I was alsoтакож a rebelповстання.
Але я також була бунтаркою.
01:34
And I left everything
Я залишила все
01:38
and wentпішов for a long seriesсерія of oddнепарний jobsробочі місця.
і так почалась низка моїх дивних професій.
01:40
So amongсеред them,
Отже, серед них,
01:44
I have been a shepherdessпастушки,
я була пастушкою,
01:46
a truckвантажівка driverводій,
водієм вантажівки,
01:49
a factoryфабрика workerробітник,
працівником на заводі,
01:51
a cleaningприбирання ladyледі.
прибиральницею.
01:53
I workedпрацював in tourismтуризм for one yearрік
Я працювала в сфері туризму один рік
01:55
in MexicoМексика,
у Мексиці,
01:57
one yearрік in EgyptЄгипет.
один рік у Єгипті.
01:59
I movedпереїхав for two yearsроків
Потім я поїхала на два роки
02:02
in TaiwanТайвань.
на Тайвань.
02:04
And then I settledоселився in NewНові YorkЙорк
Після цього я оселилась у Нью Йорку,
02:06
where I becameстає a tourтур guideпутівник.
де почала працювати екскурсоводом.
02:08
And I still workedпрацював as a tourтур leaderлідер,
І працювала туристичним гідом
02:10
traveledїздив back and forthчетвертий
подорожувала туди-сюди
02:13
in ChinaКитай, TibetТибет and CentralЦентральний AsiaАзія.
у Китай, Тибет і Середню Азію.
02:15
So of courseзвичайно, it tookвзяв time, and I was nearlyмайже 40,
Що ж,звичайно, на це пішло багато часу, мені було майже сорок,
02:18
and I decidedвирішив it's time
і я вирішила, що прийшов час
02:21
to startпочати as an artistхудожник.
розпочати кар'єру художника.
02:23
(ApplauseОплески)
(Оплески)
02:27
I choseвибрав papercuttingpapercutting
Я вирішила витинати
02:32
because paperпапір is cheapдешево,
тому, що папір - недорогий
02:34
it's lightсвітло,
легкий,
02:36
and you can use it
і його можна використовувати
02:38
in a lot of differentінший waysшляхи.
по-різному.
02:40
And I choseвибрав the languageмова of silhouetteсилует
Я обрала мову силуетів,
02:42
because graphicallyграфічно it's very efficientефективний.
адже графічний вигляд - дуже ефективний.
02:46
And it's alsoтакож just gettingотримувати to the essentialістотне of things.
Також вона проникає в саму сутність речей.
02:49
So the wordслово "silhouetteсилует"
Отже, слово "силует"
02:55
comesприходить from a ministerміністр of financeфінанси,
з'явилося завдяки міністру фінансів,
02:57
EtienneЕтьєн deде SilhouetteСилует.
Етьєну де Силует.
03:00
And he slashedполоснув so manyбагато хто budgetsбюджети
Він настільки сильно скоротив бюджет,
03:03
that people said they couldn'tне міг affordдозволити собі
що люди не могли собі дозволити
03:07
paintingsкартини anymoreбільше,
картин взагалі
03:09
and they neededнеобхідний to have theirїх portraitпортрет
і були змушені замовляти картини
03:11
"a laЛа silhouetteсилует."
"а ля силует".
03:13
(LaughterСміх)
(Сміх у залі)
03:15
So I madeзроблений seriesсерія of imagesзображення, cuttingsЖивці,
Я створила серію зображень, витинанок,
03:17
and I assembledзібраний them in portfoliosпортфоліо.
і зібрала їх у портфоліо.
03:23
And people told me --
Всі мені говорили -
03:28
like these 36 viewsпогляди of the EmpireІмперія StateДержава buildingбудівля --
схоже на 36 зображень Емпайр Стейт Білдінг -
03:30
they told me, "You're makingвиготовлення artistхудожник booksкниги."
вони говорили мені, "Ти створюєш книгу художника."
03:33
So artistхудожник booksкниги have a lot of definitionsвизначення.
Отже, книга художника охоплює безліч значень.
03:37
They come in a lot of differentінший shapesфігури.
Вони є різних форм.
03:40
But to me,
Як на мене,
03:43
they are fascinatingзахоплююче objectsоб'єкти
це чудова можливість
03:45
to visuallyвізуально narrateкоментування a storyісторія.
розповісти історію через зображення.
03:47
They can be with wordsслова
Іноді додавши слова
03:50
or withoutбез wordsслова.
або іноді просто без слів.
03:52
And I have a passionпристрасть
Я захоплююся
03:55
for imagesзображення and for wordsслова.
зображеннями і словами.
03:57
I love punкаламбур
Мені подобається обігравання образів
04:00
and the relationвідношення to the unconsciousнесвідоме.
і зв'язок з несвідомим.
04:02
I love odditiesдивацтва of languagesмови.
Мені подобаються дивацтва мов.
04:05
And everywhereскрізь I livedщо жив, I learnedнавчився the languagesмови,
Де б я не жила, я вчила мови,
04:08
but never masteredмастеринг them.
але ніколи не володіла ними досконало.
04:10
So I'm always looking
Тому я завжди шукаю
04:12
for the falseпомилковий cognatesродичами
споріднені мови
04:14
or identicalоднаковий wordsслова in differentінший languagesмови.
або однакові слова з різних мов.
04:16
So as you can guessздогадатися, my motherмама tongueязик is Frenchфранцузька.
Як ви вже здогадалися, моя рідна мова - французька.
04:19
And my dailyщодня languageмова is Englishанглійська.
Англійською я розмовляю кожного дня.
04:22
So I did a seriesсерія of work
Так, я створила цілу серію робіт,
04:26
where it was identicalоднаковий wordsслова
з однаковими словами
04:28
in Frenchфранцузька and in Englishанглійська.
з французької та англійської мов.
04:31
So one of these worksпрацює
Одна з цих робіт
04:34
is the "SpellingПеревірка орфографії SpiderЛюдина-павук."
називається "Грамотний Павук."
04:36
So the SpellingПеревірка орфографії SpiderЛюдина-павук
Таким чином, Грамотний Павук
04:38
is a cousinдвоюрідний брат of the spellingПеревірка орфографії beeБджола.
є ще й братом грамотної бджоли.
04:40
(LaughterСміх)
( Сміх у залі)
04:43
But it's much more connectedпов'язаний to the WebWeb.
Але значно більше він пов'язаний з Павутиною.
04:45
(LaughterСміх)
( Сміх у залі)
04:48
And this spiderпавук
Цей павук
04:50
spinsспинами a bilingualДвомовні alphabetалфавіт.
плете двомовний алфавіт.
04:52
So you can readчитати "architectureархітектура activeактивний"
Таким чином ви можете прочитати "architecture active"
04:55
or "activeактивний architectureархітектура."
або "active architecture."
04:59
So this spiderпавук goesйде throughчерез the wholeцілий alphabetалфавіт
Цей павук перебирає весь алфавіт
05:02
with identicalоднаковий adjectivesприкметників and substantivessubstantives.
в пошуках однакових прикметників та іменників.
05:05
So if you don't know one of these languagesмови,
Тому, якщо ви не володієте однією з цих мов,
05:09
it's instantмиттєво learningнавчання.
то неодмінно вивчите.
05:12
And one ancientстародавній formформа of the bookкнига
Одна з найдавніших форм книги
05:16
is scrollsСувої.
-сувій.
05:19
So scrollsСувої are very convenientзручний,
Сувої - дуже зручні
05:21
because you can createстворити a largeвеликий imageзображення
тому,що ви можете створювати великі зображення,
05:24
on a very smallмаленький tableстіл.
використовуючи при цьому маленький стіл.
05:27
So the unexpectedнесподівано consequencesнаслідки of that
Несподіваним є те,
05:31
is that you only see one partчастина of your imageзображення,
що видно лише одну частину вашого зображення,
05:35
so it makesробить a very freestyleФрістайл architectureархітектура.
і це сприяє вільному архітектурному стилеві.
05:40
And I'm makingвиготовлення all those kindsвидів of windowsвікна.
Я створюю різні види вікон.
05:44
So it's to look beyondдалі the surfaceповерхня.
Це неначе глянути за межі поверхні.
05:48
It's to have a look
Це можливість
05:51
at differentінший worldsсвіти.
побачити різні світи.
05:53
And very oftenчасто I've been an outsiderаутсайдер.
Я часто являюсь спостерігачем.
05:55
So I want to see how things work
Тому мені хочеться дізнатись
05:57
and what's happeningвідбувається.
як все відбувається.
06:00
So eachкожен windowвікно
Кожне вікно -
06:02
is an imageзображення
це зображення
06:04
and is a worldсвіт
і в той же час це світ,
06:06
that I oftenчасто revisitповернутися до.
до якого я часто повертаюся.
06:08
And I revisitповернутися до this worldсвіт
Я повертаюся до цього світу,
06:10
thinkingмислення about the imageзображення
думаючи про зображення
06:12
or clichклішеé about what we want to do,
або про кліше того, що ми хочемо зробити,
06:14
and what are the wordsслова, colloquialismsрозмовні,
які слова, вирази
06:17
that we have with the expressionsвирази.
ми при цьому використовуємо.
06:19
It's all if.
Все ґрунтується на "якщо".
06:22
So what if we were livingживий in balloonповітряна куля housesбудинки?
Що якщо б ми жили у повітряних кулях?
06:25
It would make a very upliftingпіднесення worldсвіт.
Світ був би піднесеним.
06:30
And we would leaveзалишати a very lowнизький footprintслід on the planetпланета.
І ми залишили б досить незначний слід на планеті.
06:34
It would be so lightсвітло.
Він був би таким легким.
06:39
So sometimesіноді I viewвид from the insideвсередині,
Іноді я дивлюся з середини,
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
з позиції егоцентричності
06:47
and the innerвнутрішній circlesкола.
та з позиції внутрішніх кіл.
06:49
SometimesІноді it's a globalглобальний viewвид,
Іноді це всеосяжний вид,
06:52
to see our commonзагальний rootsкоріння
де ми бачимо наші спільні коріння
06:55
and how we can use them to catchвиловити dreamsмрії.
і як за допомогою них ми можемо уловити смисл наших мрій.
06:58
And we can use them alsoтакож
Ще їх можна використовувати
07:02
as a safetyбезпека netнетто.
як сітку безпеки.
07:04
And my inspirationsнатхнення
Мене надихає
07:06
are very eclecticеклектичний.
все еклектичне.
07:09
I'm influencedпід впливом by everything I readчитати,
На мене впливає все, що я читаю,
07:13
everything I see.
все, що бачу.
07:16
I have some storiesоповідання that are humorousгумористичні,
У мене є декілька гумористичних історій,
07:19
like "DeadМертвих BeatsБ'є."
наприклад " Мертвий Такт."
07:22
(LaughterСміх)
(Сміх у залі)
07:25
Other onesті, хто are historicalісторичний.
Інші - історичні.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Це "Солодке Місто."
07:30
It's a non-sugar-coatedNon зацукровані
Це зовсім не цукрова
07:32
historyісторія of sugarцукор.
історія цукру.
07:34
It goesйде from slaveраб tradeторгівля
Вона починається з работоргівлі
07:36
to over-consumptionНадмірне споживання of sugarцукор
і закінчується надмірним споживанням цукру
07:39
with some sweetсолодкий momentsмоменти in betweenміж.
з деякими приємними моментами між тим.
07:42
And sometimesіноді I have an emotionalемоційний responseвідповідь to newsновини,
Іноді у мене виникають емоції у відповідь на новини,
07:46
suchтакий as the 2010 HaitianГаїтянська earthquakeземлетрус.
наприклад на землетрус у Гаїті в 2010 році.
07:49
Other timesразів, it's not even my storiesоповідання.
Буває, що це зовсім не мої історії.
07:55
People tell me theirїх livesживе,
Люди розповідають мені про своє життя,
07:58
theirїх memoriesспогади, theirїх aspirationsпрагнення,
свої спогади, бажання
08:00
and I createстворити a mindscapeMindscape.
і я створюю краєвид їх думок.
08:03
I channelканал theirїх historyісторія
Я спрямовую їхню історію
08:06
[so that] they have a placeмісце to go back
так, щоб їм було куди повернутись,
08:09
to look at theirїх life and its possibilitiesможливості.
поглянути на своє життя та можливості.
08:12
I call them FreudianФрейдистских citiesмістах.
Я називаю їх фрейдистськими містами.
08:16
I cannotне можу speakговорити for all my imagesзображення,
Не буду зупинятися на кожному зображенні,
08:20
so I'll just go throughчерез a fewмало хто of my worldsсвіти
а лише покажу декілька моїх світів
08:22
just with the titleтитул.
і назву їх.
08:26
"ModiCityModiCity."
"Модісіті"
08:28
"ElectriCityЕлектроенергія."
"Електрика"
08:32
"MADMAD GrowthЗростання on ColumbusКолумба CircleКоло."
"Шалений розвиток на площі Колумба"
08:37
"ReefCityReefCity."
"Місто рифів"
08:45
"A WebWeb of Time."
"Павутина Часу"
08:49
"ChaosХаосу CityМісто."
"Місто повного безладу."
08:55
"DailyЩоденні BattlesБої."
"Щоденні битви."
09:00
"FeliCityФелісіті."
"Блаженство."
09:05
"FloatingПлавучі IslandsОстрови."
"Острови, які плавають."
09:09
And at one pointточка,
А одного разу
09:13
I had to do "The WholeВся NineДев'ять YardsМетрів."
мені довелося робити "Цілих Дев'ять Ярд."
09:15
So it's actuallyнасправді a papercutPapercut that's nineдев'ять yardsдвори long.
Це витинанка довжиною дев'ять ярд.
09:18
(LaughterСміх)
(Сміх у залі)
09:21
So in life and in papercuttingpapercutting,
Що ж, у житті та у витинанні
09:23
everything is connectedпов'язаний.
все взаємопов'язано.
09:25
One storyісторія leadsведе to anotherінший.
Одна історія веде до іншої історії.
09:27
I was alsoтакож interestedзацікавлений
Ще мене зацікавило
09:30
in the physicalityфізичність of this formatформат,
фізичне перевтілення цього формату
09:32
because you have to walkходити to see it.
тому, що потрібно іти,щоб його побачити.
09:34
And parallelпаралельно to my cuttingрізання
Паралеллю до мого витинання
09:37
is my runningбіг.
є біг.
09:39
I startedпочався with smallмаленький imagesзображення,
Я почала з маленьких зображень
09:41
I startedпочався with a fewмало хто milesмилі.
і відповідно з декількох миль.
09:43
LargerВеликі imagesзображення, I startedпочався to runбіжи marathonsмарафони.
Перейшовши до більших зображень, я почала бігати марафони.
09:45
Then I wentпішов to runбіжи 50K, then 60K.
Потім я почала бігати 50 км, пізніше 60 км.
09:48
Then I ranбіг 50 milesмилі -- ultramarathonsultramarathons.
Після цього я пробігла ультра марафони з дистанцією 50 миль.
09:51
And I still feel I'm runningбіг,
У мене до цих пір є відчуття, що я біжу,
09:56
it's just the trainingтренування
просто слід ще потренуватися,
09:59
to becomeстати a long-distanceдовга відстань papercutterpapercutter.
щоб витинанки були довшими.
10:01
(LaughterСміх)
(Сміх у залі)
10:04
And runningбіг givesдає me a lot of energyенергія.
Біг дає мені багато енергії.
10:06
Here is a three-weekтри тижні papercuttingpapercutting marathonмарафон
Ось тритижневий марафон витинання
10:10
at the MuseumМузей of ArtsМистецтв and DesignДизайн
у Музеї Мистецтв і Дизайну
10:13
in NewНові YorkЙорк CityМісто.
в Нью-Йорку.
10:16
The resultрезультат is "HellsHells and HeavensНебеса."
Результатом є"Пекло і Рай".
10:18
It's two panelsпанелі 13 ftметрів. highвисокий.
Це дві панелі,13 футів у висоту кожна.
10:22
They were installedвстановлено in the museumмузей on two floorsповерхи,
Вони були виставлені в музеї на двох поверхах,
10:25
but in factфакт, it's a continuousбезперервний imageзображення.
але, насправді, це суцільне зображення.
10:28
And I call it "HellsHells and HeavensНебеса"
Я назвала його "Пекло і Рай"
10:30
because it's dailyщодня hellsHells and dailyщодня heavensнебеса.
тому, що кожен день навколо нас і пекло, і небеса.
10:33
There is no borderкордон in betweenміж.
Між ними немає межі.
10:37
Some people are bornнародився in hellsHells,
Деякі люди народжуються в пеклі
10:39
and againstпроти all oddsшанси, they make it to heavensнебеса.
і, незважаючи ні на що, досягають небес.
10:41
Other people make the oppositeнавпаки tripпоїздка.
Інші люди проходять зворотний шлях.
10:44
That's the borderкордон.
Це і є грань.
10:46
You have sweatshopsмайстерень in hellsHells.
У пеклі є цехи, які використовують рабську працю.
10:48
You have people rentingОренда theirїх wingsкрила in the heavensнебеса.
А у раю люди беруть собі крила внайми.
10:50
And then you have all those individualіндивідуальний storiesоповідання
А крім того є окремі історії,
10:53
where sometimesіноді we even have the sameтой же actionдія,
де в результаті однієї і тієї ж дії
10:56
and the resultрезультат putsставить you in hellsHells or in heavensнебеса.
можна потрапити або в пекло, або в рай.
11:00
So the wholeцілий "HellsHells and HeavensНебеса"
Таким чином "Пекло і Рай"
11:05
is about freeбезкоштовно will
ґрунтується на абсолютній свободі людської волі
11:07
and determinismдетермінізм.
і на детермінізмі.
11:10
And in papercuttingpapercutting,
У витинанні
11:12
you have the drawingмалюнок as the structureструктура itselfсама по собі.
сама замальовка є структурою.
11:14
So you can take it off the wallстіна.
Тому її можна зняти зі стіни.
11:18
Here it's an artistхудожник bookкнига installationмонтаж
Ось книга художника, інсталяція,
11:22
calledназивається "IdentityІдентичність ProjectПроект."
яка називається "Проект Індивідуальності".
11:25
It's not autobiographicalавтобіографічний identitiesтотожності.
Це не автобіографічні ототожнення.
11:28
They are more our socialсоціальний identitiesтотожності.
А швидше соціальні.
11:32
And then you can just walkходити behindпозаду them
Можна просто встати за картину
11:36
and try them on.
і приміряти її на себе.
11:38
So it's like the differentінший layersшари
Це просто різні шари,
11:40
of what we are madeзроблений of
з яких ми складаємося
11:42
and what we presentприсутній to the worldсвіт
і які ми показуємо світові,
11:44
as an identityідентичність.
як свою індивідуальність.
11:46
That's anotherінший artistхудожник bookкнига projectпроект.
Це ще один проект для книги художника.
11:48
In factфакт, in the pictureкартина, you have two of them.
На цій фотографії їх два.
11:51
It's one I'm wearingносити
Один на мені,
11:55
and one that's on exhibitionвиставка
інший - експонат
11:57
at the CenterЦентр for BooksКниги ArtsМистецтв in NewНові YorkЙорк CityМісто.
у Центрі Мистецтва Книги в Нью-Йорку.
11:59
Why do I call it a bookкнига?
Чому я називаю його книгою?
12:01
It's calledназивається "FashionМода StatementЗаява,"
Він називається "Наслідування Моди",
12:03
and there are quotesцитати about fashionмода,
і вміщає цитати про моду,
12:05
so you can readчитати it,
ви їх можете прочитати
12:07
and alsoтакож,
ще й
12:09
because the definitionвизначення of artistхудожник bookкнига
тому, що визначення книги художника
12:11
is very generousщедрий.
є дуже різноманітні.
12:14
So artistхудожник booksкниги, you take them off the wallстіна.
Книги художника можна не вішати на стіну.
12:17
You take them for a walkходити.
Можна взяти їх з собою на прогулянку.
12:19
You can alsoтакож installвстановити them as publicгромадськість artмистецтво.
Можна виставляти їх як паблік-арт.
12:21
Here it's in ScottsdaleСкоттсдейл, ArizonaАрізона,
Ця знаходиться в Скоттсдейл, штат Арізона,
12:24
and it's calledназивається "FloatingПлавучі MemoriesСпогади."
і називається "Мінливі спогади».
12:27
So it's regionalрегіональний memoriesспогади,
Це спогади про це місце,
12:30
and they are just randomlyвипадково movedпереїхав by the windвітер.
вони просто рухаються від пориву вітру.
12:33
I love publicгромадськість artмистецтво.
Мені подобається публічне мистецтво.
12:38
And I enteredвведено competitionsзмагання
Я намагалася взяти участь у конкурсах
12:40
for a long time.
дуже довго.
12:43
After eightвісім yearsроків of rejectionВідмова,
Після 8 років відмов
12:45
I was thrilledв захваті to get my first commissionкомісія
я нарешті отримала своє перше замовлення
12:48
with the PercentВідсотків for ArtМистецтво in NewНові YorkЙорк CityМісто.
від фонду підтримки мистецтва в Нью-Йорку.
12:51
It was for a mergerзлиття stationстанція
Це було об'єднання
12:54
for emergencyнадзвичайна ситуація workersпрацівники and firemenпожежники.
працівників надзвичайних ситуацій і пожежників.
12:57
I madeзроблений an artistхудожник bookкнига
Я зробила книгу художника
13:00
that's in stainlessнержавіючої сталі steelсталь
з нержавіючої сталі
13:03
insteadзамість цього of paperпапір.
замість паперу.
13:05
I calledназивається it "WorkingРобота in the SameЖ DirectionНапрямок."
Я назвала її "Працюючи в одному напрямку".
13:07
But I addedдодано weathervanesФлюгери on bothобидва sidesсторони
Але з обох сторін я помістила флюгери,
13:11
to showпоказати that they coverобкладинка all directionsнапрямки.
щоб показати, що вони включають в себе всі напрямки.
13:13
With publicгромадськість artмистецтво,
Для публічного мистецтва
13:17
I could alsoтакож make cutвирізати glassскло.
я можу також вирізати зі скла.
13:19
Here it's facetedограноване glassскло in the BronxБронкс.
Ось це шліфоване скло в Бронксі.
13:22
And eachкожен time I make publicгромадськість artмистецтво,
Кожного разу, коли я працюю над публічним мистецтвом,
13:25
I want something that's really relevantрелевантний
я хочу зробити щось дійсно значиме
13:27
to the placeмісце it's installedвстановлено.
для місця, де воно виставляється.
13:29
So for the subwayметро in NewНові YorkЙорк,
На приклад для нью-йоркського метро
13:31
I saw a correspondenceлистування
я помітила відповідність
13:33
betweenміж ridingкатання на конях the subwayметро
між поїздкою в метро
13:36
and readingчитання.
і читанням.
13:39
It is travelподорожувати in time, travelподорожувати on time.
Ця подорож вчасна і під час чого-небудь.
13:41
And BronxБронкс literatureлітература,
Вся література Бронкса
13:44
it's all about BronxБронкс writersписьменники
складається з письменників з Бронкса
13:46
and theirїх storiesоповідання.
та їх історій.
13:48
AnotherІнший glassскло projectпроект
Ще один проект зі скла
13:52
is in a publicгромадськість libraryбібліотека
знаходиться в громадській бібліотеці
13:54
in SanСан JoseХосе, CaliforniaКаліфорнія.
в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.
13:56
So I madeзроблений a vegetableовочевий pointточка of viewвид
За допомогою овочів я зобразила
13:59
of the growthзростання of SanСан JoseХосе.
розвиток Сан-Хосе.
14:02
So I startedпочався in the centerцентр
Я почала з центру
14:04
with the acornЖолудь
з жолудя,
14:06
for the OhloneOhlone IndianІндійський civilizationцивілізація.
як символу індіанської цивілізації Олона.
14:08
Then I have the fruitфрукти from EuropeЄвропа
Далі фрукти з Європи
14:12
for the ranchersранчо.
символізують фермерів.
14:14
And then the fruitфрукти of the worldсвіт for SiliconКремній ValleyДолина todayсьогодні.
Далі фрукти сучасної Силіконової Долини.
14:16
And it's still growingзростає.
І дерево продовжує рости.
14:19
So the techniqueтехніка, it's cutвирізати,
Техніка полягає у різанні,
14:21
sandblastedпіскоструминної обробці, etchedВдавлене оформлення
піскострумній обробці, гравіруванні
14:24
and printedдрукований glassскло into architecturalархітектурний glassскло.
і декорації скла.
14:26
And outsideназовні the libraryбібліотека,
Назовні бібліотеки
14:30
I wanted to make a placeмісце to cultivateкультивувати your mindрозум.
я хотіла створити місце, де можна розвивати свідомість.
14:32
I tookвзяв libraryбібліотека materialматеріал
Я вибрала ті книги в бібліотеці,
14:36
that had fruitфрукти in theirїх titleтитул
в назві яких є якийсь фрукт,
14:39
and I used them to make an orchardфруктовий сад walkходити
і створила фруктовий сад
14:42
with these fruitsфрукти of knowledgeзнання.
з цих плодів знань.
14:45
I alsoтакож plantedпосадили the bibliotreebibliotree.
Ще я виростила книжкове дерево.
14:47
So it's a treeдерево,
Це дерево,
14:50
and in its trunkстовбур you have the rootsкоріння of languagesмови.
від стовбура якого розходяться коріння мов.
14:52
And it's all about internationalміжнародний writingписати systemsсистеми.
Це про міжнародні системи письма.
14:55
And on the branchesВідділення і банкомати
А на гілках
14:59
you have libraryбібліотека materialматеріал growingзростає.
ростуть матеріали з бібліотеки.
15:01
You can alsoтакож have functionфункція and formформа
Ви також можете помітити свої функції і форму
15:05
with publicгромадськість artмистецтво.
у публічному мистецтві.
15:08
So in AuroraАврора, ColoradoКолорадо it's a benchлавка.
Наприклад в Аврорі, штат Колорадо - це лавка.
15:10
But you have a bonusбонус with this benchлавка.
І в цієї лавочки є ще й додаткова перевага.
15:12
Because if you sitсидіти a long time in summerліто in shortsшорти,
Якщо довго сидіти на ній влітку в шортах,
15:15
you will walkходити away
то потім ви підете
15:18
with temporaryтимчасовий brandingбрендинг of
з тимчасовим відбитком
15:20
the storyісторія elementелемент on your thighsстегна.
частини історії на стегнах.
15:23
(LaughterСміх)
(Сміх у залі)
15:25
AnotherІнший functionalфункціональний work,
Ще одна функціональна робота -
15:30
it's in the southпівдень sideсторона of ChicagoЧикаго
на півдні Чикаго,
15:32
for a subwayметро stationстанція.
на станції метро.
15:34
And it's calledназивається "SeedsНасіння of the FutureМайбутнє are PlantedПосадив TodayСьогодні."
Вона називається "Насіння Майбутнього Вирощуються Сьогодні".
15:36
It's a storyісторія about transformationтрансформація
Це історія про перетворення
15:40
and connectionsз'єднання.
і про взаємозв'язки.
15:43
So it actsактів as a screenекран
Вона виконує роль перегородки,
15:45
to protectзахистити the railзалізниця and the commuterприміські,
відділяє пасажирів від рейок,
15:47
and not to have objectsоб'єкти fallingпадіння on the railsрейки.
щоб нічого не падало на рейки.
15:50
To be ableздатний to changeзмінити fencesПаркани
Бути спроможним перетворювати паркани
15:53
and windowвікно guardsохоронців into flowersквіти,
та віконні перегородки в квіти -
15:56
it's fantasticфантастичний.
це фантастика.
15:59
And here I've been workingпрацює for the last threeтри yearsроків
Останні три роки я працювала
16:01
with a SouthПівдень BronxБронкс developerрозробник
із забудовником Південного Бронкса,
16:04
to bringпринести artмистецтво to life
з метою донесення мистецтва
16:06
to low-incomeнизький дохід buildingsбудівлі
у бідні квартали
16:08
and affordableдоступний housingжитло.
і доступні житлові будинки.
16:10
So eachкожен buildingбудівля has its ownвласний personalityособистість.
Кожна будівля по-своєму унікальна.
16:13
And sometimesіноді it's about a legacyспадщина of the neighborhoodсусідство,
Іноді я беру сюжети зі спадщини місцевості,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzджаз historyісторія.
як наприклад, в Моррізаніі - це історія джазу.
16:20
And for other projectsпроекти, like in ParisПариж,
В інших проектах, наприклад, у Парижі,
16:24
it's about the nameім'я of the streetвулиця.
сюжети виникають з назви вулиці.
16:27
It's calledназивається RueRue desDes PrairiesПрерії -- PrairieПрері StreetВулиця.
Вона називається Рю де Прері - вулиця прерій.
16:29
So I broughtприніс back the rabbitкролик,
Тому я зобразила хлопця, який біжить,
16:32
the dragonflyбабка,
стрекозу,
16:34
to stayзалишитися in that streetвулиця.
і залишила їх там.
16:36
And in 2009,
А в 2009
16:38
I was askedзапитав to make a posterплакат
мене попросили зробити плакат,
16:40
to be placedпоміщений in the subwayметро carsавтомобілі in NewНові YorkЙорк CityМісто
щоб помістити його у вагонах метро в Нью-Йорку
16:43
for a yearрік.
на рік.
16:46
So that was a very captiveполон audienceаудиторія.
Ці люди були мимовільною аудиторією.
16:48
And I wanted to give them an escapeВтеча.
Я хотіла дати їм можливість втекти.
16:52
I createdстворений "All Around TownМісто."
Я створила "Навколо Усього Міста".
16:56
It is a papercuttingpapercutting,
Я вирізала зображення з паперу,
16:59
and then after, I addedдодано colorколір on the computerкомп'ютер.
потім додала колір на комп'ютері.
17:01
So I can call it techno-craftedстворений техно.
Тому назву це виконаним за допомогою технологій.
17:04
And alongразом the way,
Я завжди
17:07
I'm kindдоброзичливий of makingвиготовлення papercuttingspapercuttings
створюю витинанки
17:09
and addingдодавши other techniquesтехніки.
в поєднанні з іншими технічними прийомами.
17:12
But the resultрезультат is always to have storiesоповідання.
Але в результаті обов'язково повинна вийти історія.
17:14
So the storiesоповідання, they have a lot of possibilitiesможливості.
Що ж,історії містять в собі безліч можливостей.
17:17
They have a lot of scenariosсценарії.
У них є безліч сценаріїв.
17:20
I don't know the storiesоповідання.
Я не знаю цих історій.
17:22
I take imagesзображення from our globalглобальний imaginationуява,
Я черпаю зображення із загальної уяви,
17:24
from clichклішеé, from things we are thinkingмислення about,
із кліше, з того, про що ми думаємо,
17:28
from historyісторія.
з історії.
17:30
And everybody'sкожен a narratorоповідач,
І кожен є оповідачем,
17:32
because everybodyкожен has a storyісторія to tell.
тому що кожному є що розповісти.
17:34
But more importantважливо
Але ще важливішим
17:37
is everybodyкожен has to make a storyісторія
є те, що кожен повинен створити історію,
17:39
to make senseсенс of the worldсвіт.
знайти сенс світу.
17:41
And in all these universesвсесвіти,
Для всіх цих всесвітів,
17:43
it's like imaginationуява is the vehicleтранспортний засіб
уява - це засіб
17:45
to be transportedперевозяться with,
пересування,
17:48
but the destinationпризначення is our mindsрозум
а пункт призначення – це наша свідомість,
17:50
and how we can reconnectповторно підключити
і як ми співвідносимо його
17:53
with the essentialістотне and with the magicмагія.
з суттю всього і з магією.
17:55
And it's what storyісторія cuttingрізання is all about.
Саме в цьому полягає витинання.
17:57
(ApplauseОплески)
(Оплески)
18:01
Translated by Olga Skoryk
Reviewed by Olia Karachevska

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com