English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Poveşti tăiate din hârtie

Filmed:
960,811 views

Cu foarfecele şi hârtia, artista Béatrice Coron creează lumi complexe, oraşe şi ţări, Paradisuri şi iaduri. păşind pe scenă într-o pelerină măreaţă tăiată din material Tyvek, descrie propriul proces creativ şi felul cu poveştile ei iau formă din tăieturi şi decupaje.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
00:18
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Sunt decupator.
00:42
(LaughterRâs)
(Râsete)
00:45
I cuta taia storiespovestiri.
Tai poveşti.
00:47
So my processproces is very straightforwardsimplu.
Procesul meu este foarte direct.
00:50
I take a piecebucată of paperhârtie,
Iau o bucată de hârtie,
00:53
I visualizeimagina my storypoveste,
vizualizez povestea mea,
00:55
sometimesuneori I sketchschiță, sometimesuneori I don't.
uneori fac o schiţă, alteori, nu.
00:58
And as my imageimagine
Şi, deoarece imaginea mea
01:01
is alreadydeja insideinterior the paperhârtie,
este deja în hârtie,
01:03
I just have to removeelimina
trebuie doar să elimin
01:06
what's not from that storypoveste.
ceea ce nu face parte din poveste.
01:08
So I didn't come to papercuttingpapercutting
Nu am ajuns să fac decupaje
01:11
in a straightdrept linelinia.
chiar în linie dreaptă.
01:14
In factfapt,
De fapt,
01:16
I see it more as a spiralspirală.
o văd mai mult ca o spirală.
01:18
I was not bornnăscut
Nu m-am născut
01:20
with a bladeLama in my handmână.
cu o lamă în mână.
01:22
And I don't remembertine minte papercuttingpapercutting as a childcopil.
Nu-mi amintesc să fi decupat când eram mică.
01:25
As a teenageradolescent,
În adolescenţă,
01:28
I was sketchingschiţă, drawingdesen,
schiţam, desenam
01:30
and I wanted to be an artistartist.
şi îmi doream să devin artistă.
01:32
But I was alsode asemenea a rebelrebel.
Dar eram şi rebelă.
01:34
And I left everything
Şi am lăsat totul
01:38
and wenta mers for a long seriesserie of oddciudat jobslocuri de munca.
şi am avut o serie lungă de slujbe ciudate.
01:40
So amongprintre them,
Printre acestea,
01:44
I have been a shepherdesspăstoriţă,
am fost ciobăniţă,
01:46
a truckcamion driverconducător auto,
şofer de camion,
01:49
a factoryfabrică workermuncitor,
muncitoare într-o fabrică,
01:51
a cleaningcurățenie ladydoamnă.
femeie de serviciu.
01:53
I workeda lucrat in tourismturism for one yearan
Am lucrat un an în turism
01:55
in MexicoMexic,
în Mexic,
01:57
one yearan in EgyptEgipt.
un an în Egipt.
01:59
I movedmutat for two yearsani
M-am mutat pentru doi ani
02:02
in TaiwanTaiwan.
în Taiwan.
02:04
And then I settledstabilit in NewNoi YorkYork
Apoi, m-am stabilit în New York,
02:06
where I becamea devenit a tourtur guideghid.
unde am devenit ghid turistic.
02:08
And I still workeda lucrat as a tourtur leaderlider,
Şi încă mai lucrez ca ghid,
02:10
traveledcălătorit back and forthmai departe
călătoresc înspre şi dinspre
02:13
in ChinaChina, TibetTibet and CentralCentrală AsiaAsia.
China, Tibet şi Asia Centrală.
02:15
So of coursecurs, it tooka luat time, and I was nearlyaproape 40,
Desigur, a durat mult şi aveam aproape 40 de ani
02:18
and I decideda decis it's time
şi am decis că este vremea
02:21
to startstart as an artistartist.
să încep ca artist.
02:23
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
02:27
I chosea ales papercuttingpapercutting
Am ales decupajul
02:32
because paperhârtie is cheapieftin,
deoarece hârtia este ieftină,
02:34
it's lightușoară,
este uşoară
02:36
and you can use it
şi o poţi folosi
02:38
in a lot of differentdiferit waysmoduri.
în multe moduri diferite.
02:40
And I chosea ales the languagelimba of silhouettesilueta
Şi am ales limbajul siluetelor
02:42
because graphicallygrafic it's very efficienteficient.
pentru că e foarte eficient din punct de vedere grafic.
02:46
And it's alsode asemenea just gettingobtinerea to the essentialesenţial of things.
Şi, de asemenea, ajunge la esenţa lucrurilor.
02:49
So the wordcuvânt "silhouettesilueta"
Cuvântul "siluetă"
02:55
comesvine from a ministerministru of financefinanţa,
vine de la un ministru de finanţe,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSilueta.
Etienne de Silhouette.
03:00
And he slashedredus so manymulți budgetsbugetele
El a tăiat atâtea bugete,
03:03
that people said they couldn'tnu a putut affordpermite
încât oamenii au spus că nu îşi mai permit
03:07
paintingspicturi anymoremai,
deloc picturi
03:09
and they neededNecesar to have theiral lor portraitportret
şi că trebuie să îşi facă portretele
03:11
"a lala silhouettesilueta."
"a la Silhouette."
03:13
(LaughterRâs)
(Râsete)
03:15
So I madefăcut seriesserie of imagesimagini, cuttingsbutaşi,
Am făcut o serie de imagini, tăieturi
03:17
and I assembledasamblate them in portfoliosportofolii.
şi le-am asamblat în portofolii.
03:23
And people told me --
Şi lumea mi-a spus...
03:28
like these 36 viewsvizualizari of the EmpireImperiul StateStat buildingclădire --
cum ar fi aceste viziuni suprarealiste ale Empire State building...
03:30
they told me, "You're makingluare artistartist bookscărți."
mi-au spus: "Faci cărţi artistice."
03:33
So artistartist bookscărți have a lot of definitionsdefiniții.
Aşadar, cărţile artistice au multe definiţii.
03:37
They come in a lot of differentdiferit shapesforme.
Vin în multe forme diferite.
03:40
But to me,
Dar, pentru mine,
03:43
they are fascinatingfascinant objectsobiecte
sunt nişte obiecte fascinante
03:45
to visuallyvizual narratepovesti a storypoveste.
pentru a nara vizual o poveste.
03:47
They can be with wordscuvinte
Pot fi cu cuvinte
03:50
or withoutfără wordscuvinte.
sau fără cuvinte.
03:52
And I have a passionpasiune
Şi sunt pasionată
03:55
for imagesimagini and for wordscuvinte.
de imagini şi de cuvinte.
03:57
I love punjoc de cuvinte
Ador jocurile de cuvinte
04:00
and the relationrelaţia to the unconsciousinconştient.
şi relaţia lor cu inconştientul.
04:02
I love odditiesciudăţenii of languageslimbi.
Ador ciudăţeniile limbilor.
04:05
And everywherepretutindeni I livedtrăit, I learnedînvățat the languageslimbi,
Oriunde am trăit, am învăţat limbile,
04:08
but never masteredstapanit them.
dar niciodată nu le-am stăpânit perfect.
04:10
So I'm always looking
Mereu caut
04:12
for the falsefals cognatescognates
cuvinte fals înrudite
04:14
or identicalidentic wordscuvinte in differentdiferit languageslimbi.
sau cuvinte identice în limbi diferite.
04:16
So as you can guessghici, my mothermamă tonguelimbă is FrenchFranceză.
După cum puteţi ghici, limba mea maternă este franceza.
04:19
And my dailyzilnic languagelimba is EnglishEngleză.
Şi limba de zi cu zi este engleza.
04:22
So I did a seriesserie of work
Aşa că am făcut o serie de lucrări
04:26
where it was identicalidentic wordscuvinte
unde erau cuvinte identice
04:28
in FrenchFranceză and in EnglishEngleză.
în engleză şi franceză.
04:31
So one of these workslucrări
Şi una dintre aceste lucrări
04:34
is the "SpellingOrtografie SpiderPăianjen."
este "Păianjenul ortograf".
04:36
So the SpellingOrtografie SpiderPăianjen
Păianjenul ortograf
04:38
is a cousinvăr of the spellingOrtografie beealbine.
este văr cu albinuţa ortograf.
04:40
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:43
But it's much more connectedconectat to the WebWeb.
Dar are mai mare legătură cu plasa internetului.
04:45
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:48
And this spiderpăianjen
Şi acest păianjen
04:50
spinsinvarte a bilingualbilingv alphabetalfabet.
ţese un alfabet bilingv.
04:52
So you can readcitit "architecturearhitectură activeactiv"
Aşa că puteţi citi "architecture active", în franceză,
04:55
or "activeactiv architecturearhitectură."
sau "active architecture", în engleză.
04:59
So this spiderpăianjen goesmerge throughprin the wholeîntreg alphabetalfabet
Acest păianjen trece prin tot alfabetul
05:02
with identicalidentic adjectivesadjective and substantivessubstantives.
cu adjective şi substantive identice.
05:05
So if you don't know one of these languageslimbi,
Aşa că, dacă nu ştiţi una dintre aceste limbi,
05:09
it's instantclipă learningînvăţare.
învăţaţi instantaneu.
05:12
And one ancientvechi formformă of the bookcarte
O formă antică a cărţii
05:16
is scrollsDefilează.
au fost papirusurile.
05:19
So scrollsDefilează are very convenientconvenabil,
Acestea sunt foarte convenabile,
05:21
because you can createcrea a largemare imageimagine
căci poţi crea o imagine mare
05:24
on a very smallmic tablemasa.
pe o masă foarte mică.
05:27
So the unexpectedneașteptat consequencesconsecințe of that
Consecinţele neaşteptate ale acestui fapt
05:31
is that you only see one partparte of your imageimagine,
sunt că nu vezi decât o parte a imaginii tale,
05:35
so it makesmărci a very freestyleFreestyle architecturearhitectură.
deşi creează o arhitectură în stil liber.
05:40
And I'm makingluare all those kindstipuri of windowsferestre.
Şi fac toate acele feluri de ferestre.
05:44
So it's to look beyonddincolo the surfacesuprafaţă.
Asta înseamnă să priveşti dincolo de suprafaţă.
05:48
It's to have a look
Este să priveşti
05:51
at differentdiferit worldslumi.
spre lumi diferite.
05:53
And very oftende multe ori I've been an outsiderstrăin.
Adesea, am fost un străin.
05:55
So I want to see how things work
Vreau să văd cum funcţionează aceste lucruri
05:57
and what's happeninglucru.
şi ce se întâmplă.
06:00
So eachfiecare windowfereastră
Fiecare fereastră
06:02
is an imageimagine
este o imagine
06:04
and is a worldlume
şi este o lume
06:06
that I oftende multe ori revisitrevizuiască.
pe care o revizitez adesea.
06:08
And I revisitrevizuiască this worldlume
Şi revizitez această lume
06:10
thinkinggândire about the imageimagine
gândindu-mă la imaginea
06:12
or clichcliseeleé about what we want to do,
sau clişeul despre care vrem să facem,
06:14
and what are the wordscuvinte, colloquialismscolocviale,
şi care sunt cuvintele, colocvialismele,
06:17
that we have with the expressionsexpresii.
pe care le avem cu expresiile.
06:19
It's all if.
Totul este "dacă".
06:22
So what if we were livingviaţă in balloonbalon housescase?
Ce-ar fi dacă am trăi în case-balon?
06:25
It would make a very upliftingînălțător worldlume.
Ar fi o lume foarte înălţătoare.
06:30
And we would leavepărăsi a very lowscăzut footprinturmă on the planetplanetă.
Şi am lăsa o amprentă foarte scăzută pe planetă.
06:34
It would be so lightușoară.
Ar fi aşa de uşoară.
06:39
So sometimesuneori I viewvedere from the insideinterior,
Uneori văd din interior,
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
ca egocentrismul
06:47
and the innerinterior circlescerc.
şi cercurile interioare.
06:49
SometimesUneori it's a globalglobal viewvedere,
Alteori, e o viziune globală,
06:52
to see our commoncomun rootsrădăcini
să văd rădăcinile noastre comune
06:55
and how we can use them to catchcaptură dreamsvise.
şi cum le putem folosi pentru a prinde visele.
06:58
And we can use them alsode asemenea
Şi le putem folosi şi
07:02
as a safetySiguranță netnet.
ca plase de siguranţă.
07:04
And my inspirationsinspirații
Sursele mele de inspiraţie
07:06
are very eclecticeclectic.
sunt foarte diverse.
07:09
I'm influencedinfluențat by everything I readcitit,
Sunt influenţată de tot ce citesc,
07:13
everything I see.
de tot ce văd.
07:16
I have some storiespovestiri that are humorousplină de umor,
Am câteva poveşti care sunt umoristice,
07:19
like "DeadMort BeatsBate."
cum ar fi "Ritmuri mortale".
07:22
(LaughterRâs)
(Râsete)
07:25
Other onescele are historicalistoric.
Altele sunt istorice.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Acesta este "Oraşul bomboanelor".
07:30
It's a non-sugar-coatednon-zahăr filmate
Este o neîndulcită
07:32
historyistorie of sugarzahăr.
istorie a zahărului.
07:34
It goesmerge from slavesclav tradecomerț
Trece de la traficul de sclavi
07:36
to over-consumptionsupra-consum of sugarzahăr
la consumul excesiv de zahăr,
07:39
with some sweetdulce momentsmomente in betweenîntre.
cu câteva momente dulci pe parcurs.
07:42
And sometimesuneori I have an emotionalemoţional responseraspuns to newsștiri,
Uneori am un răspuns emoţional la ştiri,
07:46
suchastfel de as the 2010 HaitianHaitiană earthquakecutremur.
cum ar fi cutremurul din 2010 din Haiti.
07:49
Other timesori, it's not even my storiespovestiri.
Alteori, nici măcar nu sunt poveştile mele.
07:55
People tell me theiral lor livesvieți,
Oamenii îmi povestesc despre vieţile lor,
07:58
theiral lor memoriesamintiri, theiral lor aspirationsaspirații,
amintirile, aspiraţiile
08:00
and I createcrea a mindscapeMindscape.
şi eu creez o imagine mintală.
08:03
I channelcanal theiral lor historyistorie
Le canalizez trecutul,
08:06
[so that] they have a placeloc to go back
ca să aibă un loc în care să se întoarcă
08:09
to look at theiral lor life and its possibilitiesposibilităţi.
să îşi privească viaţa şi posibilităţile ei.
08:12
I call them FreudianFreudiene citiesorase.
Le numesc oraşe freudiene.
08:16
I cannotnu poti speakvorbi for all my imagesimagini,
Nu pot vorbi despre toate imaginile mele,
08:20
so I'll just go throughprin a fewpuțini of my worldslumi
aşa că voi trece prin câteva dintre lumile mele
08:22
just with the titletitlu.
doar spunând titlul.
08:26
"ModiCityModiCity."
"Moderare".
08:28
"ElectriCityEnergie electrică."
"Electricitate".
08:32
"MADNEBUN GrowthCreşterea on ColumbusColumbus CircleCerc."
"Creştere nebunească în Columbus Circle".
08:37
"ReefCityReefCity."
"Oraşul-recif".
08:45
"A WebWeb of Time."
"O plasă a timpului".
08:49
"ChaosHaos CityCity."
"Oraşul haosului".
08:55
"DailyZilnic BattlesBătălii."
"Lupte zilnice".
09:00
"FeliCityFeliCity."
"Fericire".
09:05
"FloatingPlutitoare IslandsInsulele."
"Insule plutitoare".
09:09
And at one pointpunct,
Şi, la un moment-dat,
09:13
I had to do "The WholeÎntreg NineNouă YardsYards."
a trebuit să fac "Toţi cei nouă iarzi".
09:15
So it's actuallyde fapt a papercutPapercut that's ninenouă yardsyards long.
Chiar este un decupaj care are nouă iarzi.
09:18
(LaughterRâs)
(Râsete)
09:21
So in life and in papercuttingpapercutting,
În viaţă şi în decupaj,
09:23
everything is connectedconectat.
totul este conectat.
09:25
One storypoveste leadsOportunitati to anothero alta.
O poveste duce la alta.
09:27
I was alsode asemenea interestedinteresat
Am fost interesată şi
09:30
in the physicalitycorporalitate of this formatformat,
de aspectul fizic al acestui format,
09:32
because you have to walkmers pe jos to see it.
deoarece trebuie să mergi pentru a-l vedea.
09:34
And parallelparalel to my cuttingtăiere
În paralel cu decupajul
09:37
is my runningalergare.
alerg.
09:39
I starteda început with smallmic imagesimagini,
Am început cu imagini mici,
09:41
I starteda început with a fewpuțini milesmile.
am început cu câţiva kilometri.
09:43
LargerMai mare imagesimagini, I starteda început to runalerga marathonsmaratoane.
Cu imagini mai mari, am început să alerg la maratoane.
09:45
Then I wenta mers to runalerga 50K, then 60K.
Apoi am trecut să alerg 50 km, apoi 60 km.
09:48
Then I rana fugit 50 milesmile -- ultramarathonsultramarathons.
Apoi am alergat 80 km... ultramaratoane.
09:51
And I still feel I'm runningalergare,
Şi încă mai simt că alerg,
09:56
it's just the trainingpregătire
e doar antrenamentul
09:59
to becomedeveni a long-distancedistanta lunga papercutterpapercutter.
să devin decupator de cursă lungă.
10:01
(LaughterRâs)
(Râsete)
10:04
And runningalergare gives me a lot of energyenergie.
Alergatul îmi oferă multă energie.
10:06
Here is a three-weektrei săptămâni papercuttingpapercutting marathonmaraton
Aici e un maraton de decupat de trei săptămâni
10:10
at the MuseumMuzeul of ArtsArte and DesignDesign
la Muzeul de Artă şi Design
10:13
in NewNoi YorkYork CityCity.
din New York.
10:16
The resultrezultat is "HellsHells and HeavensCerurile."
Rezultatul este "Iaduri şi Paradisuri".
10:18
It's two panelspanouri 13 ftft. highînalt.
Sunt două panouri de 4 m înălţime.
10:22
They were installedinstalat in the museummuzeu on two floorsetaje,
Au fost instalate în muzeu pe două etaje,
10:25
but in factfapt, it's a continuouscontinuu imageimagine.
dar, de fapt, e o imagine continuă.
10:28
And I call it "HellsHells and HeavensCerurile"
Şi am denumit-o "Iaduri şi Paradisuri"
10:30
because it's dailyzilnic hellsHells and dailyzilnic heavensceruri.
pentru că sunt iaduri zilnice şi paradisuri zilnice.
10:33
There is no borderfrontieră in betweenîntre.
Nu este nicio graniţă între ele.
10:37
Some people are bornnăscut in hellsHells,
Unii oameni s-au născut în iaduri
10:39
and againstîmpotriva all oddsșanse, they make it to heavensceruri.
şi, în ciuda şanselor, au ajuns în paradisuri.
10:41
Other people make the oppositeopus tripexcursie.
Alţii fac drumul invers.
10:44
That's the borderfrontieră.
Aceasta este graniţa.
10:46
You have sweatshopsateliere in hellsHells.
Sunt ateliere cu condiţii grele de muncă în iaduri.
10:48
You have people rentinginchiriere theiral lor wingsaripi in the heavensceruri.
Şi sunt oameni care îşi închiriază aripile în paradisuri.
10:50
And then you have all those individualindividual storiespovestiri
Când ai toate aceste poveşti individuale
10:53
where sometimesuneori we even have the samela fel actionacțiune,
în care uneori avem aceeaşi acţiune
10:56
and the resultrezultat putsputs you in hellsHells or in heavensceruri.
şi rezultatul ne duce în iaduri sau în paradisuri.
11:00
So the wholeîntreg "HellsHells and HeavensCerurile"
Toată lucrarea "Iaduri şi Paradisuri"
11:05
is about freegratuit will
este despre liberul arbitru
11:07
and determinismdeterminismul.
şi determinism.
11:10
And in papercuttingpapercutting,
În decupaj,
11:12
you have the drawingdesen as the structurestructura itselfîn sine.
desenul este însăşi structura.
11:14
So you can take it off the wallperete.
Şi o poţi lua de pe perete.
11:18
Here it's an artistartist bookcarte installationinstalare
Aici este montată o carte artistică
11:22
calleddenumit "IdentityIdentitate ProjectProiect."
numită "Proiectul identităţii".
11:25
It's not autobiographicalautobiografice identitiesidentităţi.
Nu sunt identităţi autobiografice.
11:28
They are more our socialsocial identitiesidentităţi.
Sunt mai mult identităţile noastre sociale.
11:32
And then you can just walkmers pe jos behindin spate them
Şi, apoi, puteţi trece în spatele lor,
11:36
and try them on.
să le probaţi.
11:38
So it's like the differentdiferit layersstraturi
Sunt ca diferite straturi
11:40
of what we are madefăcut of
din ceea ce ne formează
11:42
and what we presentprezent to the worldlume
şi ce prezentăm noi lumii
11:44
as an identityidentitate.
drept identitate.
11:46
That's anothero alta artistartist bookcarte projectproiect.
Acesta este un alt proiect de carte artistică.
11:48
In factfapt, in the pictureimagine, you have two of them.
De fapt, în fotografie vedeţi două.
11:51
It's one I'm wearingpurtare
Cea pe care o port eu
11:55
and one that's on exhibitionexpoziţie
şi cea care este expusă
11:57
at the CenterCentrul for BooksCarti ArtsArte in NewNoi YorkYork CityCity.
la Centrul pentru cărţi artistice din New York.
11:59
Why do I call it a bookcarte?
De ce spun că este carte?
12:01
It's calleddenumit "FashionModa StatementDeclaraţie,"
Se numeşte "Declaraţie de modă"
12:03
and there are quotescitate about fashionModă,
şi are citate despre modă,
12:05
so you can readcitit it,
ca să le puteţi citi
12:07
and alsode asemenea,
şi, de asemenea,
12:09
because the definitiondefiniție of artistartist bookcarte
deoarece definiţia cărţii artistice
12:11
is very generousgeneros.
este foarte generoasă.
12:14
So artistartist bookscărți, you take them off the wallperete.
Cărţile artistice le iei de pe perete.
12:17
You take them for a walkmers pe jos.
Le scoţi la plimbare.
12:19
You can alsode asemenea installinstalare them as publicpublic artartă.
Poţi şi să le montezi ca artă publică.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
Aici este în Scottsdale, Arizona
12:24
and it's calleddenumit "FloatingPlutitoare MemoriesAmintiri."
şi se numeşte "Amintiri plutitoare".
12:27
So it's regionalregional memoriesamintiri,
Sunt amintiri regionale
12:30
and they are just randomlyla întâmplare movedmutat by the windvânt.
şi sunt mişcate la întâmplare de vânt.
12:33
I love publicpublic artartă.
Iubesc arta publică.
12:38
And I entereda intrat competitionsconcursuri
Am participat la competiţii
12:40
for a long time.
de mult timp.
12:43
After eightopt yearsani of rejectionrespingerea,
După opt ani de respingeri,
12:45
I was thrilledîncântat to get my first commissioncomision
am fost încântată să primesc prima comandă
12:48
with the PercentLa sută for ArtArta in NewNoi YorkYork CityCity.
cu Percent for Art în New York.
12:51
It was for a mergerfuziune stationstatie
Era pentru o staţie comună
12:54
for emergencycaz de urgență workersmuncitorii and firemenpompieri.
pentru serviciul urgenţe şi pompieri.
12:57
I madefăcut an artistartist bookcarte
Am făcut o carte artistică
13:00
that's in stainlessinoxidabil steeloţel
din oţel inoxidabil
13:03
insteadin schimb of paperhârtie.
în loc de hârtie.
13:05
I calleddenumit it "WorkingDe lucru in the SameAcelaşi DirectionDirecţia."
Am numit-o "Mersul în aceeaşi direcţie".
13:07
But I addedadăugat weathervanesweathervanes on bothambii sidesfete
Dar am adăugat giruete pe ambele părţi,
13:11
to showspectacol that they coveracoperi all directionsdirectii.
să arăt că acoperă toate direcţiile.
13:13
With publicpublic artartă,
Pentru arta publică,
13:17
I could alsode asemenea make cuta taia glasssticlă.
folosesc şi sticlă tăiată.
13:19
Here it's facetedfaţete glasssticlă in the BronxBronx.
Aici este sticlă fasetată în Bronx.
13:22
And eachfiecare time I make publicpublic artartă,
De fiecare dată când creez artă publică,
13:25
I want something that's really relevantrelevant
vreau să fie ceva cu adevărat relevant
13:27
to the placeloc it's installedinstalat.
pentru locul unde este montată.
13:29
So for the subwaymetrou in NewNoi YorkYork,
Pentru metroul din New York,
13:31
I saw a correspondencecorespondenţa
am văzut o corespondenţă
13:33
betweenîntre ridingcălărie the subwaymetrou
între mersul cu metroul
13:36
and readingcitind.
şi citit.
13:39
It is travelvoiaj in time, travelvoiaj on time.
Este călătoria în timp, călătoria la timp.
13:41
And BronxBronx literatureliteratură,
Şi literatura Bronxului
13:44
it's all about BronxBronx writersScriitori
ţine doar de scriitorii din Bronx
13:46
and theiral lor storiespovestiri.
şi poveştile lor.
13:48
AnotherUn alt glasssticlă projectproiect
Un alt proiect cu sticlă
13:52
is in a publicpublic librarybibliotecă
este biblioteca publică
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaCalifornia.
din San Jose, California.
13:56
So I madefăcut a vegetablevegetal pointpunct of viewvedere
Am făcut o abordare vegetală
13:59
of the growthcreştere of SanSan JoseJose.
a creşterii din San Jose.
14:02
So I starteda început in the centercentru
Am început în centru
14:04
with the acornghindă
cu ghinda
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndian civilizationcivilizaţie.
pentru civilizaţia indienilor Ohlone.
14:08
Then I have the fruitfruct from EuropeEuropa
Apoi am fructele din Europa
14:12
for the ranchersfermierii.
pentru fermieri.
14:14
And then the fruitfruct of the worldlume for SiliconSiliciu ValleyValea todayastăzi.
Şi apoi fructele lumii pentru Silicon Valley de azi.
14:16
And it's still growingcreştere.
Şi încă mai creşte.
14:19
So the techniquetehnică, it's cuta taia,
Aşadar, tehnica este tăierea
14:21
sandblastedsablate, etchedgravat
sablarea, gravarea
14:24
and printedimprimate glasssticlă into architecturalarhitectural glasssticlă.
şi tipărirea sticlei în sticlă arhitecturală.
14:26
And outsidein afara the librarybibliotecă,
În exteriorul bibliotecii
14:30
I wanted to make a placeloc to cultivatecultiva your mindminte.
am vrut să fac un loc unde să ne cultivăm minţile.
14:32
I tooka luat librarybibliotecă materialmaterial
Am luat materiale din bibliotecă
14:36
that had fruitfruct in theiral lor titletitlu
care aveau fructe în titlu
14:39
and I used them to make an orchardlivadă walkmers pe jos
şi le-am folosit să fac o alee prin livadă
14:42
with these fruitsfructe of knowledgecunoştinţe.
cu aceste fructe ale cunoaşterii.
14:45
I alsode asemenea plantedplantat the bibliotreebibliotree.
Am plantat şi un bibliocopac.
14:47
So it's a treecopac,
Este un copac
14:50
and in its trunktrompă you have the rootsrădăcini of languageslimbi.
şi în trunchiul lui sunt rădăcinile limbilor.
14:52
And it's all about internationalinternaţional writingscris systemssisteme.
Este vorba doar despre sistemele internaţionale de scriere.
14:55
And on the branchessucursale
Pe crengi,
14:59
you have librarybibliotecă materialmaterial growingcreştere.
creşte materialul pentru bibliotecă.
15:01
You can alsode asemenea have functionfuncţie and formformă
Poţi avea şi funcţionalitate, şi formă
15:05
with publicpublic artartă.
în arta publică.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchbancă.
În Aurora, Colorado, este o plajă.
15:10
But you have a bonusbonus with this benchbancă.
Dar capeţi un bonus la această bancă.
15:12
Because if you sitsta a long time in summervară in shortspantaloni scurti,
Deoarece, dacă stai mult la soare în pantaloni scurţi
15:15
you will walkmers pe jos away
vei pleca
15:18
with temporarytemporar brandingbranding of
cu un branding temporar
15:20
the storypoveste elementelement on your thighscoapse.
al elementului din poveste pe coapse.
15:23
(LaughterRâs)
(Râsete)
15:25
AnotherUn alt functionalfuncţional work,
O altă lucrare funcţională
15:30
it's in the southsud sidelatură of ChicagoChicago
este în partea de sud din Chicago
15:32
for a subwaymetrou stationstatie.
pentru o staţie de metrou.
15:34
And it's calleddenumit "SeedsSeminte of the FutureViitorul are PlantedPlantat TodayAstăzi."
Se numeşte "Seminţele viitorului sunt plantate azi".
15:36
It's a storypoveste about transformationtransformare
Este o poveste despre transformare
15:40
and connectionsconexiuni.
şi conexiuni.
15:43
So it actsacte as a screenecran
Funcţionează ca un paravan
15:45
to protectproteja the railșină and the commuternavetişti,
pentru a proteja linia şi călătorul
15:47
and not to have objectsobiecte fallingcădere on the railsșine.
şi ca să nu cadă obiecte pe linie.
15:50
To be ablecapabil to changeSchimbare fencesgarduri
Să reuşeşti să transformi gardurile
15:53
and windowfereastră guardsPoliţiştii into flowersflori,
şi gratiile de la fereastră în flori
15:56
it's fantasticfantastic.
este fantastic.
15:59
And here I've been workinglucru for the last threeTrei yearsani
Aici lucrez de trei ani
16:01
with a SouthSud BronxBronx developerdezvoltator
cu un dezvoltator din Bronxul de sud
16:04
to bringaduce artartă to life
pentru a aduce arta la viaţă
16:06
to low-incomevenit mic buildingsclădiri
în clădirile pentru cei cu venituri mici
16:08
and affordableaccesibil housingcarcasă.
şi adăpost convenabil.
16:10
So eachfiecare buildingclădire has its ownpropriu personalitypersonalitate.
Fiecare clădire are propria personalitate.
16:13
And sometimesuneori it's about a legacymoştenire of the neighborhoodCartier,
Uneori ţine de moştenirea zonei,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz historyistorie.
ca în Morrisania, despre istoria jazzului.
16:20
And for other projectsproiecte, like in ParisParis,
Pentru alte proiecte, ca în Paris,
16:24
it's about the nameNume of the streetstradă.
contează numele străzii.
16:27
It's calleddenumit RueRue desdes PrairiesPrairies -- PrairiePrairie StreetStrada.
Se numeşte Rue de Prairie, Strada Preriei.
16:29
So I broughtadus back the rabbitiepure,
Am readus iepurele,
16:32
the dragonflyDragonfly,
libelula,
16:34
to staystau in that streetstradă.
ca să stea pe acea stradă.
16:36
And in 2009,
În 2009,
16:38
I was askedîntrebă to make a posterposter
mi s-a cerut să fac un poster
16:40
to be placedplasat in the subwaymetrou carsautoturisme in NewNoi YorkYork CityCity
care să fie afişat în vagoanele de metrou din New York
16:43
for a yearan.
timp de un an.
16:46
So that was a very captiveîn captivitate audiencepublic.
Acesta a fost un public foarte prins.
16:48
And I wanted to give them an escapeevadare.
Şi voiam să le ofer o evadare.
16:52
I createdcreată "All Around TownOraşul."
Am creat "Prin tot oraşul".
16:56
It is a papercuttingpapercutting,
Este un decupaj
16:59
and then after, I addedadăugat colorculoare on the computercomputer.
şi apoi am adăugat culori pe calculator.
17:01
So I can call it techno-craftedTechno-artizanale.
O pot numi tehno-meşteşugită.
17:04
And alongde-a lungul the way,
Şi, pe traseu,
17:07
I'm kinddrăguț of makingluare papercuttingspapercuttings
fac într-un fel decupajul
17:09
and addingadăugare other techniquestehnici.
şi adaug alte tehnici.
17:12
But the resultrezultat is always to have storiespovestiri.
Dar rezultatul trebuie întotdeauna să aibă poveşti.
17:14
So the storiespovestiri, they have a lot of possibilitiesposibilităţi.
Poveştile au o mulţime de posibilităţi.
17:17
They have a lot of scenariosscenarii.
Au o mulţime de scenarii.
17:20
I don't know the storiespovestiri.
Nu ştiu poveştile.
17:22
I take imagesimagini from our globalglobal imaginationimaginație,
Iau imagini din imaginaţia noastră generală,
17:24
from clichcliseeleé, from things we are thinkinggândire about,
din clişeele, din lucrurile la care ne gândim,
17:28
from historyistorie.
din istorie.
17:30
And everybody'stoată lumea e a narratornarator,
Fiecare e narator,
17:32
because everybodytoata lumea has a storypoveste to tell.
deoarece fiecare are o poveste de spus.
17:34
But more importantimportant
Dar, şi mai important
17:37
is everybodytoata lumea has to make a storypoveste
e că fiecare trebuie să facă o poveste
17:39
to make sensesens of the worldlume.
ca să înţeleagă lumea.
17:41
And in all these universesuniversuri,
În toate aceste universuri,
17:43
it's like imaginationimaginație is the vehiclevehicul
e ca şi cum imaginaţia este vehiculul
17:45
to be transportedtransportate with,
prin care se transportă,
17:48
but the destinationdestinaţie is our mindsminți
dar destinaţia este minţile noastre
17:50
and how we can reconnectreconectarea
şi cum ne putem reconecta
17:53
with the essentialesenţial and with the magicmagie.
la ceea ce este esenţial şi la magie.
17:55
And it's what storypoveste cuttingtăiere is all about.
Şi la asta se rezumă decuparea poveştilor.
17:57
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
18:01
Translated by Cristina Manoli
Reviewed by Maria Tancu

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com