English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

เบอาทริซ โกรอง : เรื่องราวที่ตัดจากกระดาษ

Filmed:
960,811 views

เบอาทริซ โกรองใช้กรรไกรและกระดาษสร้างสรรค์โลกอันซับซ้อน เมือง-ชนบท สวรรค์-นรก ปรากฎตัวในผ้าครุมอลังการตัดจากไทเว็ค เธอได้อธิบายขั้นตอนการรังสรรค์งานและวิธีดำเนินเรื่องเรื่องจากการตัดและหั่น

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
00:18
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
ฉันเป็นนักตัดกระดาษ
00:42
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
00:45
I cutตัด storiesเรื่องราว.
ฉันตัดเรื่องราวต่าง ๆ
00:47
So my processกระบวนการ is very straightforwardซื่อตรง.
ขั้นตอนของฉันนั้นตรงไปตรงมา
00:50
I take a pieceชิ้น of paperกระดาษ,
นำกระดาษมาหนึ่งแผ่น
00:53
I visualizeจินตนาการ my storyเรื่องราว,
นึกเรื่องราวออกมาเป็นภาพ
00:55
sometimesบางครั้ง I sketchร่าง, sometimesบางครั้ง I don't.
บางทีก็ร่างแบบ บางทีก็ไม่
00:58
And as my imageภาพ
และเมื่อภาพของฉัน
01:01
is alreadyแล้ว insideภายใน the paperกระดาษ,
อยู่บนแผ่นกระดาษแล้ว
01:03
I just have to removeเอาออก
ฉันก็แค่ต้องตัด
01:06
what's not from that storyเรื่องราว.
ส่วนที่ไม่อยู่ในเรื่องออก
01:08
So I didn't come to papercuttingตัดกระดาษ
ฉันไม่ได้ทำงานตัดกระดาษ
01:11
in a straightตรง lineเส้น.
แบบเป็นเส้นตรง
01:14
In factความจริง,
ที่จริง
01:16
I see it more as a spiralเกลียว.
ฉันมองว่ามันเป็นเกลียวมากกว่า
01:18
I was not bornโดยกำเนิด
ฉันไม่ได้เกิดมา
01:20
with a bladeใบมีด in my handมือ.
พร้อมใบมีดในมือ
01:22
And I don't rememberจำ papercuttingตัดกระดาษ as a childเด็ก.
และจำไม่ได้ว่าเคยตัดกระดาษตอนเป็นเด็ก
01:25
As a teenagerวัยโจ๋,
แล้วพอเป็นวัยรุ่น
01:28
I was sketchingการร่าง, drawingการวาดภาพ,
ฉันก็สเก็ตช์รูป วาดรูป
01:30
and I wanted to be an artistศิลปิน.
และอยากเป็นศิลปิน
01:32
But I was alsoด้วย a rebelกบฏ.
แต่ฉันก็เป็นขบถด้วย
01:34
And I left everything
แล้วฉันก็ทิ้งทุกสิ่ง
01:38
and wentไป for a long seriesชุด of oddแปลก jobsงาน.
แล้วไปทำงานแปลก ๆ หลายอย่าง
01:40
So amongในหมู่ them,
ซึ่งก็มี
01:44
I have been a shepherdessหญิงเลี้ยงแกะ,
เป็นคนเลี้ยงแกะ
01:46
a truckรถบรรทุก driverคนขับรถ,
คนขับรถบรรทุก
01:49
a factoryโรงงาน workerคนงาน,
สาวโรงงาน
01:51
a cleaningการทำความสะอาด ladyผู้หญิง.
คนทำความสะอาด
01:53
I workedทำงาน in tourismการท่องเที่ยว for one yearปี
ฉันทำงานในบริษัทท่องเที่ยวอยู่หนึ่งปี
01:55
in Mexicoเม็กซิโก,
ในเม็กซิโก
01:57
one yearปี in Egyptอียิปต์.
อีกปีในอียิปต์
01:59
I movedย้าย for two yearsปี
ย้ายไปอยู่ 2 ปี
02:02
in Taiwanไต้หวัน.
ที่ไต้หวัน
02:04
And then I settledปึกแผ่น in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก
แล้วมาอยู่ที่นิวยอร์คถาวร
02:06
where I becameกลายเป็น a tourการท่องเที่ยว guideแนะนำ.
ซึ่งฉันมาเป็นมัคคุเทศก์
02:08
And I still workedทำงาน as a tourการท่องเที่ยว leaderผู้นำ,
และฉันยังทำงานเป็นหัวหน้าทัวร์
02:10
traveledเดินทาง back and forthออกมา
เดินทางไปกลับ
02:13
in Chinaประเทศจีน, Tibetประเทศธิเบต and Centralศูนย์กลาง Asiaเอเชีย.
เมืองจีน ทิเบต และเอเชียกลาง
02:15
So of courseหลักสูตร, it tookเอา time, and I was nearlyเกือบ 40,
แน่นอนว่ามันก็นานอยู่ ฉันเองก็เกือบ 40 แล้ว
02:18
and I decidedตัดสินใจ it's time
ฉันก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้ว
02:21
to startเริ่มต้น as an artistศิลปิน.
ที่จะเริ่มทำงานอย่างศิลปิน
02:23
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
02:27
I choseเลือก papercuttingตัดกระดาษ
ฉันเลือกการตัดกระดาษ
02:32
because paperกระดาษ is cheapถูก,
เพราะกระดาษนั้นราคาถูก
02:34
it's lightเบา,
เบา
02:36
and you can use it
และเราสามารถใช้ได้
02:38
in a lot of differentต่าง waysวิธี.
หลากหลายรูปแบบ
02:40
And I choseเลือก the languageภาษา of silhouetteภาพเงา
และฉันเลือกรูปแบบของการถมดำ (ซิลูเอ็ต)
02:42
because graphicallyชัดเจน it's very efficientที่มีประสิทธิภาพ.
เพราะมันให้ภาพที่โดดเด่น
02:46
And it's alsoด้วย just gettingได้รับ to the essentialสำคัญ of things.
เป็นการคัดเฉพาะส่วนที่จำเป็นของสิ่งต่าง ๆ
02:49
So the wordคำ "silhouetteภาพเงา"
คำว่า "ซิลูแอ็ต"
02:55
comesมา from a ministerรัฐมนตรี of financeการเงิน,
มาจากรมต.กระทรวงการคลัง
02:57
Etienneเอเตียน deเดอ Silhouetteภาพเงา.
เอเตียน เดอ ซิลูเอ็ต
03:00
And he slashedเฉือน so manyจำนวนมาก budgetsงบประมาณ
เขาตัดงบประมาณออกมากมาย
03:03
that people said they couldn'tไม่สามารถ affordจ่าย
จนคนบอกกันว่าไม่มีเงิน
03:07
paintingsภาพวาด anymoreอีกต่อไป,
จะซื้อผลงานจิตรกรรมกันแล้ว
03:09
and they neededจำเป็น to have theirของพวกเขา portraitภาพเหมือน
แต่ก็ยังอยากได้ภาพวาดของตัวเอง
03:11
"a laลา silhouetteภาพเงา."
"อย่างซิลูแอ็ต"
03:13
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
03:15
So I madeทำ seriesชุด of imagesภาพ, cuttingsตัด,
ฉันจึงสร้างชุดภาพผลงานตัดกระดาษ
03:17
and I assembledลอม them in portfoliosพอร์ตการลงทุน.
และรวบรวมในแฟ้มผลงาน
03:23
And people told me --
ผู้คนก็บอกฉันว่า
03:28
like these 36 viewsมุมมอง of the Empireจักรวรรดิ Stateสถานะ buildingอาคาร --
อย่างภาพมุมต่าง ๆ ของตึกเอมไพร์ สเตท 36 ภาพนี้
03:30
they told me, "You're makingการทำ artistศิลปิน booksหนังสือ."
พวกเขาบอกว่า "คุณกำลังทำหนังสือศิลปิน"
03:33
So artistศิลปิน booksหนังสือ have a lot of definitionsคำจำกัดความ.
คำว่าหนังสือศิลปินมีความหมายหลายอย่าง
03:37
They come in a lot of differentต่าง shapesรูปร่าง.
มีรูปแบบแตกต่างกันไป
03:40
But to me,
แต่สำหรับฉัน
03:43
they are fascinatingมโนหร objectsวัตถุ
มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก
03:45
to visuallyสายตา narrateเล่าเรื่อง a storyเรื่องราว.
ในการเล่าเรื่องออกมาเป็นภาพ
03:47
They can be with wordsคำ
จะมีข้อความ
03:50
or withoutไม่มี wordsคำ.
หรือไม่มีเลยก็ได้
03:52
And I have a passionความชอบ
และฉันก็มีความชอบ
03:55
for imagesภาพ and for wordsคำ.
ทั้งต่อรูปภาพและถ้อยคำ
03:57
I love punการเล่นสำนวน
ฉันชอบการเล่นสำนวน
04:00
and the relationความสัมพันธ์ to the unconsciousไม่ได้สติ.
และการเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก
04:02
I love odditiesแปลกประหลาด of languagesภาษา.
ฉันชอบความแปลกของภาษาต่าง ๆ
04:05
And everywhereทุกที่ I livedอาศัยอยู่, I learnedได้เรียนรู้ the languagesภาษา,
และทุกที่ที่ไปอยู่ ฉันจะเรียนภาษานั้นๆ
04:08
but never masteredเข้าใจ them.
แต่ไม่ได้เรียนจนเก่งหรอก
04:10
So I'm always looking
ฉันจึงมักมองหา
04:12
for the falseเท็จ cognatesดาล์คอี
คำคล้ายที่มาจากคนละรากศัพท์
04:14
or identicalเหมือนกัน wordsคำ in differentต่าง languagesภาษา.
หรือคำคำเดียวกันในภาษาต่าง ๆ
04:16
So as you can guessเดา, my motherแม่ tongueลิ้น is Frenchฝรั่งเศส.
คุณคงเดาได้ว่าภาษาแม่ของฉันคือฝรั่งเศส
04:19
And my dailyประจำวัน languageภาษา is Englishอังกฤษ.
และภาษาในชีวิตประจำวันคืออังกฤษ
04:22
So I did a seriesชุด of work
ฉันจึงทำผลงานออกมาชุดหนึ่ง
04:26
where it was identicalเหมือนกัน wordsคำ
เป็นคำที่มีความหมายตรงกัน
04:28
in Frenchฝรั่งเศส and in Englishอังกฤษ.
ในภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ
04:31
So one of these worksโรงงาน
ผลงานชิ้นหนึ่งในนั้น
04:34
is the "Spellingการสะกดคำ Spiderแมงมุม."
ก็คือ "แมงมุมนักสะกดคำ"
04:36
So the Spellingการสะกดคำ Spiderแมงมุม
แมงมุมนักสะกดคำ
04:38
is a cousinลูกพี่ลูกน้อง of the spellingการสะกดคำ beeผึ้ง.
เป็นญาติกับผึ้งนักสะกดคำ
04:40
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
04:43
But it's much more connectedเกี่ยวข้อง to the Webเว็บ.
แต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับใยแมงมุมมากกว่า
04:45
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
04:48
And this spiderแมงมุม
แมงมุมตัวนี้
04:50
spinsสปิน a bilingualพูดได้สองภาษา alphabetตัวอักษร.
พลิกไปมา ให้อ่านได้ทั้ง 2 ภาษา
04:52
So you can readอ่าน "architectureสถาปัตยกรรม activeคล่องแคล่ว"
จึงอ่านได้ทั้ง "architecture active" (ฝรั่งเศส)
04:55
or "activeคล่องแคล่ว architectureสถาปัตยกรรม."
หรือ "active architecture" (อังกฤษ)
04:59
So this spiderแมงมุม goesไป throughตลอด the wholeทั้งหมด alphabetตัวอักษร
แล้วแมงมุมก็ไต่ไปยังตัวอักษรทั้งชุด
05:02
with identicalเหมือนกัน adjectivesคำคุณศัพท์ and substantivessubstantives.
ด้วยคุณศัพท์และคำนามที่ความหมายเหมือนกัน
05:05
So if you don't know one of these languagesภาษา,
ดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
05:09
it's instantด่วน learningการเรียนรู้.
ก็จะเรียนรู้ได้ทันที
05:12
And one ancientโบราณ formฟอร์ม of the bookหนังสือ
และงานเก่าชิ้นหนึ่งจากหนังสือ
05:16
is scrollsม้วน.
ก็คือกระดาษม้วน
05:19
So scrollsม้วน are very convenientสะดวกสบาย,
กระดาษม้วนใช้ได้สะดวกมาก
05:21
because you can createสร้าง a largeใหญ่ imageภาพ
เพราะคุณสามารถสร้างภาพใหญ่ๆ ได้
05:24
on a very smallเล็ก tableตาราง.
บนโต๊ะตัวเล็กๆ
05:27
So the unexpectedไม่คาดฝัน consequencesผลที่ตามมา of that
ผลที่ไม่ได้คาดคิดจากข้อนั้น
05:31
is that you only see one partส่วนหนึ่ง of your imageภาพ,
คือคุณจะได้เห็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ
05:35
so it makesยี่ห้อ a very freestyleฟรีสไตล์ architectureสถาปัตยกรรม.
จึงทำให้เกิดภาพสถาปัตยกรรมแบบฟรีสไตล์
05:40
And I'm makingการทำ all those kindsชนิด of windowsหน้าต่าง.
และฉันทำหน้าต่างพวกนั้นทั้งหมด
05:44
So it's to look beyondเกิน the surfaceพื้นผิว.
จึงต้องมองให้ลึกกว่านั้น
05:48
It's to have a look
มันคือการมอง
05:51
at differentต่าง worldsโลก.
โลกที่แตกต่างออกไป
05:53
And very oftenบ่อยครั้ง I've been an outsiderคนนอก.
และบ่อยครั้งที่ฉันเป็นดังคนนอก
05:55
So I want to see how things work
ฉันจึงอยากเห็นว่าอะไรเป็นอะไร
05:57
and what's happeningสิ่งที่เกิดขึ้น.
มีอะไรเกิดขึ้น
06:00
So eachแต่ละ windowหน้าต่าง
ดังนั้นหน้าต่างแต่ละบาน
06:02
is an imageภาพ
จึงเป็นภาพหนึ่งภาพ
06:04
and is a worldโลก
และเป็นโลกหนึ่งใบ
06:06
that I oftenบ่อยครั้ง revisitผู้ตรวจบทเขียน.
ที่ฉันกลับไปเยือนบ่อยๆ
06:08
And I revisitผู้ตรวจบทเขียน this worldโลก
และฉันก็กลับมาเยือนโลกใบนี้
06:10
thinkingคิด about the imageภาพ
คิดเรื่องภาพ
06:12
or clichcliché about what we want to do,
หรือเรื่องจำเจอย่าง เราอยากทำอะไร
06:14
and what are the wordsคำ, colloquialismscolloquialisms,
ใช้คำว่าอะไร ภาษาถิ่นคืออะไร
06:17
that we have with the expressionsการแสดงออก.
ที่เราใช้สื่อออกไป
06:19
It's all if.
มันมีแต่คำว่า "ถ้า"
06:22
So what if we were livingการดำรงชีวิต in balloonบอลลูน housesบ้าน?
จะเป็นไง "ถ้า" เราได้อยู่ในบ้านบอลลูน
06:25
It would make a very upliftingสูง worldโลก.
คงจะเป็นโลกที่สูงส่งมากสินะ
06:30
And we would leaveออกจาก a very lowต่ำ footprintรอยพระบาท on the planetดาวเคราะห์.
เราคงปล่อยของเสียบนโลกน้อยมาก
06:34
It would be so lightเบา.
คงจะเบามาก
06:39
So sometimesบางครั้ง I viewดู from the insideภายใน,
ดังนั้นบางครั้งฉันก็มองจากข้างใน
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
อย่าง "เมืองแห่งการถือตนเป็นใหญ่"
06:47
and the innerภายใน circlesแวดวง.
และวงกลมที่อยู่ภายใน
06:49
Sometimesบางครั้ง it's a globalทั่วโลก viewดู,
บางทีก็เป็นมุมมองเรื่องโลก
06:52
to see our commonร่วมกัน rootsราก
เพื่อดูรากที่เหมือนกันของเรา
06:55
and how we can use them to catchจับ dreamsความฝัน.
และเราจะใช้มันเพื่อล่าฝันได้ยังไง
06:58
And we can use them alsoด้วย
และเรายังสามารถใช้
07:02
as a safetyความปลอดภัย netสุทธิ.
เป็นรังหลบภัยได้ด้วย
07:04
And my inspirationsแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจของฉัน
07:06
are very eclecticผสมผสาน.
ก็แตกต่างหลากหลายมาก
07:09
I'm influencedอิทธิพล by everything I readอ่าน,
ฉันได้รับอิทธิพลจากทุกสิ่งที่อ่าน
07:13
everything I see.
ทุกสิ่งที่ดู
07:16
I have some storiesเรื่องราว that are humorousตลก,
ฉันมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องตลก
07:19
like "Deadตาย Beatsเต้น."
อย่าง "จังหวะมรณะ"
07:22
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
07:25
Other onesคน are historicalประวัติศาสตร์.
แล้วก็มีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
นี่คือ "เมืองลูกกวาด"
07:30
It's a non-sugar-coatedไม่ใช่น้ำตาลเคลือบ
เป็นประวัติศาสตร์ของน้ำตาล
07:32
historyประวัติศาสตร์ of sugarน้ำตาล.
แบบไม่เคลือบน้ำตาล
07:34
It goesไป from slaveทาส tradeค้า
มันมาจากการขายทาส
07:36
to over-consumptionการบริโภค of sugarน้ำตาล
เพื่อสนองการบริโภคของน้ำตาลที่มากเกินจำเป็น
07:39
with some sweetหวาน momentsช่วงเวลา in betweenระหว่าง.
ซึ่งก็มีเรื่องราวหวานๆ แทรกอยู่บ้าง
07:42
And sometimesบางครั้ง I have an emotionalอารมณ์ responseคำตอบ to newsข่าว,
บางครั้งฉันก็มีอารมณ์ตอบสนองกับข่าว
07:46
suchอย่างเช่น as the 2010 Haitianชาวไฮติ earthquakeแผ่นดินไหว.
เช่นแผ่นดินไหวในเฮติ ปี 2010
07:49
Other timesครั้ง, it's not even my storiesเรื่องราว.
บางที ก็ไม่ใช่เรื่องราวของฉันเอง
07:55
People tell me theirของพวกเขา livesชีวิต,
ผู้คนเล่าถึงชีวิตตัวเองให้ฉันฟัง
07:58
theirของพวกเขา memoriesความทรงจำ, theirของพวกเขา aspirationsแรงบันดาลใจ,
ความทรงจำ ความปรารถนาของพวกเขา
08:00
and I createสร้าง a mindscapeMindScape.
แล้วฉันก็สร้างพื้่นที่ในใจ
08:03
I channelช่อง theirของพวกเขา historyประวัติศาสตร์
เปิดช่องทางให้กับเรื่องของพวกเขา
08:06
[so that] they have a placeสถานที่ to go back
เพื่อให้มีที่ให้ย้อนกลับไป
08:09
to look at theirของพวกเขา life and its possibilitiesความเป็นไปได้.
เพื่อมองชีวิตพวกเขาและความเป็นไปได้ต่างๆ
08:12
I call them Freudianฟรอยด์ citiesเมือง.
ฉันเรียกมันว่า "เมืองแห่งฟรอยด์"
08:16
I cannotไม่ได้ speakพูด for all my imagesภาพ,
ฉันคงเล่าให้ฟังได้ไม่หมดทุกภาพ
08:20
so I'll just go throughตลอด a fewน้อย of my worldsโลก
จึงจะให้ดูเพียงส่วนเล็กน้อยจากโลกของฉัน
08:22
just with the titleหัวข้อ.
และชื่อภาพ
08:26
"ModiCityModiCity."
"เมืองดัดแปลง"
08:28
"ElectriCityไฟฟ้า."
"เมืองไฟฟ้า"
08:32
"MADบ้า Growthการเจริญเติบโต on Columbusโคลัมบัส Circleวงกลม."
"การเติบโตอย่างบ้าคลั่ง บนโคลัมบัส เซอร์เคิล"
08:37
"ReefCityReefCity."
"เมืองหินปะการัง"
08:45
"A Webเว็บ of Time."
"ใยแห่งเวลา"
08:49
"Chaosความสับสนวุ่นวาย Cityเมือง."
"เมืองวุ่นวาย"
08:55
"Dailyประจำวัน Battlesการต่อสู้."
"รบกันรายวัน"
09:00
"FeliCityความสุข."
"เมืองแห่งความสุข"
09:05
"Floatingที่ลอย Islandsหมู่เกาะ."
"เกาะลอย"
09:09
And at one pointจุด,
และถึงจุดหนึ่ง
09:13
I had to do "The Wholeทั้งหมด Nineเก้า Yardsหลา."
ฉันต้องทำชิ้นงาน "ทั้ง 9 หลา"
09:15
So it's actuallyแท้จริง a papercutPapercut that's nineเก้า yardsหลา long.
เป็นงานตัดกระดาษที่ยาว 9 หลาจริง ๆ
09:18
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
09:21
So in life and in papercuttingตัดกระดาษ,
ในชีวิตและการตัดกระดาษ
09:23
everything is connectedเกี่ยวข้อง.
ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
09:25
One storyเรื่องราว leadsโอกาสในการขาย to anotherอื่น.
เรื่องหนึ่งนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง
09:27
I was alsoด้วย interestedสนใจ
ฉันยังสนใจ
09:30
in the physicalityกายภาพ of this formatรูป,
ลักษณะทางกายภาพของรูปแบบนี้
09:32
because you have to walkเดิน to see it.
เพราะคุณต้องเดินเพื่อจะดูมันให้ครบ
09:34
And parallelขนาน to my cuttingตัด
สิ่งที่ฉันทำควบคู่
09:37
is my runningวิ่ง.
ไปกับงานตัดกระดาษ ก็คือการวิ่ง
09:39
I startedเริ่มต้น with smallเล็ก imagesภาพ,
ฉันเริ่มจากรูปเล็กๆ
09:41
I startedเริ่มต้น with a fewน้อย milesไมล์.
ฉันเริ่มจากไม่กี่ไมล์
09:43
Largerขนาดใหญ่ที่สุด imagesภาพ, I startedเริ่มต้น to runวิ่ง marathonsมาราธอน.
รูปใหญ่ขึ้น แล้วฉันก็เริ่มวิ่งมาราธอน
09:45
Then I wentไป to runวิ่ง 50K, then 60K.
แล้วก็วิ่ง 50 กิโล 60 กิโล
09:48
Then I ranวิ่ง 50 milesไมล์ -- ultramarathonsultramarathons.
แล้วฉันก็วิ่ง 50 ไมล์ -- อัลตร้ามาราธอน
09:51
And I still feel I'm runningวิ่ง,
ฉันยังรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่
09:56
it's just the trainingการอบรม
มันเป็นแค่การฝึก
09:59
to becomeกลายเป็น a long-distanceระยะไกล papercutterpapercutter.
เพื่อจะเป็นนักตัดกระดาษระยะไกล
10:01
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
10:04
And runningวิ่ง givesจะช่วยให้ me a lot of energyพลังงาน.
และการวิ่งทำให้ฉันมีกำลังมากขึ้น
10:06
Here is a three-weekสามสัปดาห์ papercuttingตัดกระดาษ marathonมาราธอน
นี่คือการตัดกระดาษมาราธอน 3 อาทิตย์
10:10
at the Museumพิพิธภัณฑ์ of Artsศิลปะ and Designออกแบบ
ที่เดอะ มิวเซียม ออฟ อาร์ทส แอนด์ ดีไซน์
10:13
in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Cityเมือง.
ในเมืองนิวยอร์ค
10:16
The resultผล is "Hellsนรก and Heavensสวรรค์."
ผลงานออกมาเป็น "นรกและสวรรค์"
10:18
It's two panelsแผง 13 ftฟุต. highสูง.
มี 2 ชิ้น สูง 13 ฟุต
10:22
They were installedการติดตั้ง in the museumพิพิธภัณฑ์ on two floorsชั้น,
ติดตั้งอยู่ในสองชั้นของพิพิธภัณฑ์
10:25
but in factความจริง, it's a continuousต่อเนื่องกัน imageภาพ.
ที่จริงมันเป็นภาพที่ต่อเนื่องกัน
10:28
And I call it "Hellsนรก and Heavensสวรรค์"
ฉันเรียกมันว่า "นรกและสวรรค์"
10:30
because it's dailyประจำวัน hellsนรก and dailyประจำวัน heavensสวรรค์.
เพราะมันมีทั้งนรกและสวรรค์ในทุกๆ วัน
10:33
There is no borderชายแดน in betweenระหว่าง.
ไม่มีขอบกั้น
10:37
Some people are bornโดยกำเนิด in hellsนรก,
บางคนเกิดในนรก
10:39
and againstต่อต้าน all oddsอัตราต่อรอง, they make it to heavensสวรรค์.
และฝ่าฟันอุปสรรคจนไปถึงสวรรค์ได้
10:41
Other people make the oppositeตรงข้าม tripการเดินทาง.
บางคนก็เป็นแบบตรงกันข้าม
10:44
That's the borderชายแดน.
นั่นคือกรอบ
10:46
You have sweatshopsอยุ่ in hellsนรก.
มีโรงงานนรกในนรก
10:48
You have people rentingการให้เช่า theirของพวกเขา wingsปีก in the heavensสวรรค์.
มีคนเช่าปีกในสวรรค์
10:50
And then you have all those individualรายบุคคล storiesเรื่องราว
แล้วก็มีเรื่องราวของแต่ละคน
10:53
where sometimesบางครั้ง we even have the sameเหมือนกัน actionการกระทำ,
ซึ่งบางทีเราเองก็ทำสิ่งเดียวกับพวกเขา
10:56
and the resultผล putsทำให้ you in hellsนรก or in heavensสวรรค์.
และมันส่งผลให้คุณไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์
11:00
So the wholeทั้งหมด "Hellsนรก and Heavensสวรรค์"
"นรกและสวรรค์" ทั้งชิ้นนี้
11:05
is about freeฟรี will
เกี่ยวกับเรื่องเจตจำนงเสรี
11:07
and determinismชะตา.
และความเชื่อเรื่องเหตุปัจจัย
11:10
And in papercuttingตัดกระดาษ,
และในการตัดกระดาษ
11:12
you have the drawingการวาดภาพ as the structureโครงสร้าง itselfตัวเอง.
จะมีตัวภาพโครงสร้างอยู่แล้ว
11:14
So you can take it off the wallผนัง.
จึงไม่ต้องแขวนชิดกำแพง
11:18
Here it's an artistศิลปิน bookหนังสือ installationการติดตั้ง
นี่คือการติดตั้งหนังสือศิลปิน
11:22
calledเรียกว่า "Identityเอกลักษณ์ Projectโครงการ."
เรียกว่า "งานอัตลักษณ์"
11:25
It's not autobiographicalเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ identitiesอัตลักษณ์.
ไม่ใช่อัตลักษณ์แบบชีวประวัติ
11:28
They are more our socialสังคม identitiesอัตลักษณ์.
แต่เหมือนอัตลักษณ์ทางสังคมมากว่า
11:32
And then you can just walkเดิน behindหลัง them
คุณสามารถเดินไปด้านหลัง
11:36
and try them on.
เพื่อทาบกับชิ้นงาน
11:38
So it's like the differentต่าง layersชั้น
จึงเป็นเหมือนหลายๆ ชั้น
11:40
of what we are madeทำ of
ที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรา
11:42
and what we presentนำเสนอ to the worldโลก
และเอกลักษณ์ที่เราแสดงออก
11:44
as an identityเอกลักษณ์.
ให้โลกรับรู้
11:46
That's anotherอื่น artistศิลปิน bookหนังสือ projectโครงการ.
มีหนังสือศิลปินอีกชิ้นหนึ่ง
11:48
In factความจริง, in the pictureภาพ, you have two of them.
ที่จริง อย่างที่เห็นในรูป จะมี 2 ชิ้น
11:51
It's one I'm wearingการสวมใส่
ซึ่งเป็นตัวที่ฉันใส่อยู่
11:55
and one that's on exhibitionงานแสดงนิทรรศการ
และตัวที่อยู่ในนิทรรศการ
11:57
at the Centerศูนย์ for Booksหนังสือ Artsศิลปะ in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Cityเมือง.
ที่เซ็นเตอร์ ออฟ บุคส์ อาร์ท ในเมืองนิวยอร์ค
11:59
Why do I call it a bookหนังสือ?
ทำไมฉันจึงเรียกมันว่าหนังสือ
12:01
It's calledเรียกว่า "Fashionแฟชั่น Statementคำแถลง,"
มันมีชื่อว่า "แถลงการณ์ของแฟชั่น"
12:03
and there are quotesคำพูด about fashionแฟชั่น,
และมีคำคมเกี่ยวกับแฟชั่น
12:05
so you can readอ่าน it,
ดังนั้นคุณจะได้อ่านมัน
12:07
and alsoด้วย,
แล้วก็
12:09
because the definitionคำนิยาม of artistศิลปิน bookหนังสือ
เพราะความหมายของหนังสือศิลปิน
12:11
is very generousใจกว้าง.
มันกว้างมาก
12:14
So artistศิลปิน booksหนังสือ, you take them off the wallผนัง.
หนังสือศิลปินจึงไม่ต้องแขวนอยู่บนกำแพง
12:17
You take them for a walkเดิน.
สามารถใส่เดินได้
12:19
You can alsoด้วย installติดตั้ง them as publicสาธารณะ artศิลปะ.
แล้วก็จัดวางเป็นงานศิลปะสาธารณะได้
12:21
Here it's in Scottsdaleสกอตส์, Arizonaอาริโซน่า,
ที่นี่คือสก็อตส์เดล อริโซน่า
12:24
and it's calledเรียกว่า "Floatingที่ลอย Memoriesความทรงจำ."
มีชื่อว่า "ความทรงจำที่ล่องลอย"
12:27
So it's regionalของแคว้น memoriesความทรงจำ,
เป็นความทรงจำที่มีหลายส่วน
12:30
and they are just randomlyสุ่ม movedย้าย by the windลม.
แล้วมันก็ปลิวไปมาเมื่อลมพัด
12:33
I love publicสาธารณะ artศิลปะ.
ฉันชอบศิลปะสาธารณะ
12:38
And I enteredป้อน competitionsการแข่งขัน
แล้วฉันก็เข้าประกวด
12:40
for a long time.
เป็นเวลานาน
12:43
After eightแปด yearsปี of rejectionการปฏิเสธ,
หลังโดนปฏิเสธอยู่ 8 ปี
12:45
I was thrilledน่าตื่นตาตื่นใจ to get my first commissionคณะกรรมาธิการ
ฉันก็ตื่นเต้นมากที่มีคนจ้างเป็นครั้งแรก
12:48
with the Percentเปอร์เซ็นต์ for Artศิลปะ in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Cityเมือง.
โดย "เปอร์เซนต์ ฟอร์ ​อาร์ท" ในนิวยอร์ค
12:51
It was for a mergerการควบรวมกิจการ stationสถานี
เพื่อติดตั้งที่สถานีเชื่อม
12:54
for emergencyกรณีฉุกเฉิน workersคนงาน and firemenพนักงานดับเพลิง.
สำหรับคนทำงานฉุกเฉินและนักดับเพลิง
12:57
I madeทำ an artistศิลปิน bookหนังสือ
ฉันทำหนังสือศิลปิน
13:00
that's in stainlessสแตนเลส steelเหล็ก
ด้วยสเตนเลส
13:03
insteadแทน of paperกระดาษ.
แทนกระดาษ
13:05
I calledเรียกว่า it "Workingการทำงาน in the Sameเหมือนกัน Directionทิศทาง."
ตั้งชื่อว่า "ทำงานในทิศทางเดียวกัน"
13:07
But I addedที่เพิ่ม weathervanesweathervanes on bothทั้งสอง sidesด้านข้าง
แต่ฉันติดกังหันทิศทางลมเข้าไปทั้งสองด้าน
13:11
to showแสดง that they coverปก all directionsคำสั่ง.
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันครอบคลุมทุกทิศทาง
13:13
With publicสาธารณะ artศิลปะ,
ด้วยงานศิลปะสาธารณะ
13:17
I could alsoด้วย make cutตัด glassกระจก.
ฉันได้ทำกระจกตัด
13:19
Here it's facetedถึงเหลี่ยมเพชรพลอย glassกระจก in the Bronxบรองซ์.
นี่ึคือด้านหน้ากระจกในย่านบรองซ์
13:22
And eachแต่ละ time I make publicสาธารณะ artศิลปะ,
และทุกครั้งที่ทำงานศิลปะสาธารณะ
13:25
I want something that's really relevantที่เกี่ยวข้อง
ฉันอยากทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง
13:27
to the placeสถานที่ it's installedการติดตั้ง.
กับสถานที่นั้นๆ อย่างแท้จริง
13:29
So for the subwayรถไฟใต้ดิน in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก,
ดังนั้นสำหรับรถไฟใต้ดินในนิวยอร์ค
13:31
I saw a correspondenceจดหมาย
ฉันเห็นความสอดคล้องกัน
13:33
betweenระหว่าง ridingการขี่ the subwayรถไฟใต้ดิน
ระหว่างการนั่นรถไฟใต้ดิน
13:36
and readingการอ่าน.
และการอ่าน
13:39
It is travelการท่องเที่ยว in time, travelการท่องเที่ยว on time.
มันคือการเดินทางให้ทันเวลา ตรงเวลา
13:41
And Bronxบรองซ์ literatureวรรณกรรม,
และวรรณกรรมของบรองซ์
13:44
it's all about Bronxบรองซ์ writersนักเขียน
ก็เกี่ยวกับนักเขียนจากย่านบรองซ์
13:46
and theirของพวกเขา storiesเรื่องราว.
และเรื่องราวของพวกเขา
13:48
Anotherอื่น glassกระจก projectโครงการ
งานกระจกอีกชิ้น
13:52
is in a publicสาธารณะ libraryห้องสมุด
อยู่ในห้องสมุดสาธารณะ
13:54
in Sanซาน Joseโฮเซ, Californiaแคลิฟอร์เนีย.
ในซาน โฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย
13:56
So I madeทำ a vegetableผัก pointจุด of viewดู
ฉันทำเป็นรูปผัก
13:59
of the growthการเจริญเติบโต of Sanซาน Joseโฮเซ.
แทนการเติบโตของซาน โฮเซ่
14:02
So I startedเริ่มต้น in the centerศูนย์
ฉันจึงเริ่มจากตรงกลาง
14:04
with the acornลูกโอ๊ก
ด้วยลูกโอ๊ก
14:06
for the Ohloneว็อก Indianชาวอินเดีย civilizationอารยธรรม.
แทนอารยธรรมของ โอโลนี่ อินเดียน
14:08
Then I have the fruitผลไม้ from Europeยุโรป
แล้วก็มีผลไม้จากยุโรป
14:12
for the ranchersเจ้าของ.
สำหรับคนเลี้ยงสัตว์
14:14
And then the fruitผลไม้ of the worldโลก for Siliconซิลิคอน Valleyหุบเขา todayในวันนี้.
แล้วก็ผลไม้จากทั่วโลกสำหรับ ซิลิคอน วัลเลย์ ในทุกวันนี้
14:16
And it's still growingการเจริญเติบโต.
และมันยังโตขึ้นอีกเรื่อยๆ
14:19
So the techniqueเทคนิค, it's cutตัด,
เทคนิคคือการตัด
14:21
sandblastedพ่นทราย, etchedฝัง
ขัดกระดาษทราย กัดกรด
14:24
and printedถูกพิมพ์ glassกระจก into architecturalในเชิงสถาปัตยกรรม glassกระจก.
แล้วพิมพ์ลงไปบนกระจกสำหรับอาคาร
14:26
And outsideด้านนอก the libraryห้องสมุด,
และด้านนอกห้องสมุด
14:30
I wanted to make a placeสถานที่ to cultivateปลูกฝัง your mindใจ.
ฉันต้องการสร้างสถานที่อันบ่มเพาะจิตใจ
14:32
I tookเอา libraryห้องสมุด materialวัสดุ
ฉันนำสิ่งที่อยู่ในห้องสมุด
14:36
that had fruitผลไม้ in theirของพวกเขา titleหัวข้อ
ซึ่งมีชื่อผลไม้อยู่ในชื่อเรื่อง
14:39
and I used them to make an orchardสวนผลไม้ walkเดิน
นำมาใช้สร้างทางเดินในสวน
14:42
with these fruitsผลไม้ of knowledgeความรู้.
ด้วยผลไม้แห่งความรู้เหล่านี้
14:45
I alsoด้วย plantedปลูก the bibliotreebibliotree.
ฉันจึงได้ปลูกต้นสมุด
14:47
So it's a treeต้นไม้,
มันเป็นต้นไม้
14:50
and in its trunkลำต้น you have the rootsราก of languagesภาษา.
ในลำต้นจะเป็นรากแห่งภาษา
14:52
And it's all about internationalระหว่างประเทศ writingการเขียน systemsระบบ.
เกี่ยวกับระบบการเขียนของชาติต่างๆ
14:55
And on the branchesสาขา
และบนกิ่งไม้
14:59
you have libraryห้องสมุด materialวัสดุ growingการเจริญเติบโต.
ก็มีสิ่งที่เกี่ยวกับห้องสมุดงอกเงยออกมา
15:01
You can alsoด้วย have functionฟังก์ชัน and formฟอร์ม
คุณจะได้ทั้งการใช้งานและรูปแบบ
15:05
with publicสาธารณะ artศิลปะ.
ด้วยงานศิลปะสาธารณะ
15:08
So in Auroraแสงเงินแสงทอง, Coloradoโคโลราโด it's a benchม้านั่ง.
ในออโรร่า โคโลราโด เป็นม้านั่ง
15:10
But you have a bonusโบนัส with this benchม้านั่ง.
ซึ่งคุณจะได้โบนัสจากม้านั่งตัวนี้ด้วย
15:12
Because if you sitนั่ง a long time in summerฤดูร้อน in shortsกางเกงขาสั้น,
เพราะถ้าคุณใส่กางเกงขาสั้น นั่งนานๆ ในฤดูร้อน
15:15
you will walkเดิน away
คุณจะได้ลุกออกไป
15:18
with temporaryชั่วคราว brandingการสร้างตราสินค้า of
พร้อมส่วนประกอบของเรื่อง
15:20
the storyเรื่องราว elementธาตุ on your thighsเพลา.
บนต้นขาของคุณ
15:23
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
15:25
Anotherอื่น functionalการทำงาน work,
อีกงานที่ใช้งานได้
15:30
it's in the southทางทิศใต้ sideด้าน of Chicagoเมืองชิคาโก
อยู่ทางใต้ของชิคาโก
15:32
for a subwayรถไฟใต้ดิน stationสถานี.
ของสถานีรถไฟใต้ดิน
15:34
And it's calledเรียกว่า "Seedsเมล็ดพันธุ์พืช of the Futureอนาคต are Plantedเนื้อที่เพาะปลูก Todayในวันนี้."
ชื่อ "วันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต ได้ถูกบ่มเพาะแล้ว"
15:36
It's a storyเรื่องราว about transformationการแปลง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแแลง
15:40
and connectionsสัมพันธ์.
และการเชื่อมโยง
15:43
So it actsการกระทำ as a screenจอภาพ
มันจึงเป็นฉากกั้น
15:45
to protectป้องกัน the railทางรถไฟ and the commuterเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,
เพื่อป้องกันรถไฟและคนเดินทาง
15:47
and not to have objectsวัตถุ fallingล้ม on the railsทางรถไฟ.
และกันไม่ให้ของตกลงไปในรางด้วย
15:50
To be ableสามารถ to changeเปลี่ยนแปลง fencesรั้ว
เพื่อจะได้เปลี่ยนรั้ว
15:53
and windowหน้าต่าง guardsยาม into flowersดอกไม้,
และลูกกรงหน้าต่างเป็นดอกไม้
15:56
it's fantasticน่าอัศจรรย์.
มันวิเศษมาก
15:59
And here I've been workingการทำงาน for the last threeสาม yearsปี
ฉันทำงานมาได้ 3 ปีแล้ว
16:01
with a Southภาคใต้ Bronxบรองซ์ developerผู้พัฒนา
กับผู้พัฒนาจากเซาธ์ บรองซ์
16:04
to bringนำมาซึ่ง artศิลปะ to life
เพื่อนำศิลปะมาสู่ชีวิต
16:06
to low-incomeรายได้ขั้นต่ำ buildingsสิ่งปลูกสร้าง
สู่อาคารที่มีรายได้น้อย
16:08
and affordableราคาไม่แพง housingการเคหะ.
และบ้านในราคาที่พอซื้อได้
16:10
So eachแต่ละ buildingอาคาร has its ownด้วยตัวเอง personalityบุคลิกภาพ.
แต่ละตึกจึงมีบุคลิกส่วนตัว
16:13
And sometimesบางครั้ง it's about a legacyมรดก of the neighborhoodย่าน,
แล้วบางทีก็มีเรื่องมรดกของท้องถิ่น
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzแจ๊ส historyประวัติศาสตร์.
เช่นในมอร์ริซาเนีย เป็นประวัติของดนตรีแจ๊ซ
16:20
And for other projectsโครงการ, like in Parisปารีส,
และในงานอื่นๆ อย่างในปารีส
16:24
it's about the nameชื่อ of the streetถนน.
เป็นชื่อของถนน
16:27
It's calledเรียกว่า Rueเวทนา desdes Prairiesหอมกรุ่น -- Prairieทุ่งหญ้า Streetถนน.
เรียกว่า รู เดอ เพรรีส์ -- ถนนกระต่าย
16:29
So I broughtนำ back the rabbitกระต่าย,
ฉันจึงนำกระต่าย
16:32
the dragonflyแมลงปอ,
แมลงปอ
16:34
to stayพักอยู่ in that streetถนน.
กลับมาอยู่ในถนนสายนั้น
16:36
And in 2009,
แล้วในปี 2009
16:38
I was askedถาม to make a posterโปสเตอร์
มีคนขอให้่ทำโปสเตอร์
16:40
to be placedวางไว้ in the subwayรถไฟใต้ดิน carsรถ in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Cityเมือง
เพื่อติดในรถใต้ดินของนิวยอร์ค
16:43
for a yearปี.
เป็นเวลา 1 ปี
16:46
So that was a very captiveเชลย audienceผู้ชม.
จึงมีแต่ผู้่ชมที่ถูกขังไว้
16:48
And I wanted to give them an escapeหนี.
และฉันต้องการทำทางหนีให้พวกเขา
16:52
I createdสร้าง "All Around Townตัวเมือง."
ฉันสร้างงาน "ทั่วทั้งเมือง"
16:56
It is a papercuttingตัดกระดาษ,
เป็นงานตัดกระดาษ
16:59
and then after, I addedที่เพิ่ม colorสี on the computerคอมพิวเตอร์.
หลังจากนั้น ก็ใส่สีในคอมพิวเตอร์
17:01
So I can call it techno-craftedเทคโนที่สร้างขึ้น.
ฉันเรียกมันว่า งานฝีมือเทคโน
17:04
And alongตาม the way,
และระหว่างทำงานนั้น
17:07
I'm kindชนิด of makingการทำ papercuttingspapercuttings
ฉันทั้งตัดกระดาษไปด้วย
17:09
and addingเพิ่ม other techniquesเทคนิค.
ใส่เทคนิคอื่นเข้าไปด้วย
17:12
But the resultผล is always to have storiesเรื่องราว.
แต่ทุกงานก็ทำขึ้นมาเพื่อสร้างเรื่องราว
17:14
So the storiesเรื่องราว, they have a lot of possibilitiesความเป็นไปได้.
เรื่องราวต่าง ๆ มีความเป็นไปได้
17:17
They have a lot of scenariosสถานการณ์.
มีเรื่องสมมุติมากมาย
17:20
I don't know the storiesเรื่องราว.
ฉันไม่ได้รู้เรื่องราว
17:22
I take imagesภาพ from our globalทั่วโลก imaginationจินตนาการ,
ฉันได้รูปจากการจินตนาการถึงโลกกว้าง
17:24
from clichcliché, from things we are thinkingคิด about,
จากสิ่งจำเจ สิ่งที่เรากำลังคิด
17:28
from historyประวัติศาสตร์.
จากประวัติศาสตร์
17:30
And everybody'sทุกคน a narratorผู้บรรยาย,
และทุกคนก็เป็นนักเล่าเรื่อง
17:32
because everybodyทุกคน has a storyเรื่องราว to tell.
เพราะทุกคนมีเรื่องที่จะเล่า
17:34
But more importantสำคัญ
แต่ที่สำคัญกว่านั้น
17:37
is everybodyทุกคน has to make a storyเรื่องราว
คือทุกคนต้องสร้างเรื่องราว
17:39
to make senseความรู้สึก of the worldโลก.
เพื่อเล่าเรื่องของโลกใบนี้
17:41
And in all these universesจักรวาล,
และในทุกๆ ภพ
17:43
it's like imaginationจินตนาการ is the vehicleพาหนะ
มันเหมือนจินตนาการคือพาหนะ
17:45
to be transportedการขนส่ง with,
เพื่อร่วมทางไปด้วย
17:48
but the destinationปลายทาง is our mindsจิตใจ
แต่จุดหมายของจิตใจของเรา
17:50
and how we can reconnectเชื่อมต่อ
และวิธีที่จะระลึกถึง
17:53
with the essentialสำคัญ and with the magicมายากล.
ด้วยเนื้อแท้และสิ่งวิเศษ
17:55
And it's what storyเรื่องราว cuttingตัด is all about.
และนี่คือเรื่องราวของการตัดกระดาษค่ะ
17:57
(Applauseการปรบมือ)
เสียงปรบมือ
18:01
Translated by May Wai
Reviewed by Sritala Dhanasarnsombut

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com