ABOUT THE SPEAKER
Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com
TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Příběhy vystřižené z papíru

Filmed:
960,811 views

Pomocí nůžek a papíru vytváří umělkyně Béatrice Coron komplikované světy, města a země, nebesa i pekla. Na pódium přichází ve velkolepém plášti vystřiženém z Tyveku /druh fólie/ a popisuje tvůrčí proces a cestu, jakou se z řezů a odstřižků rodí její příběhy.
- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
(ApplausePotlesk)
0
3000
6000
(Potlesk)
00:32
(ApplausePotlesk)
1
17000
4000
(Potlesk)
00:42
I am a papercutterpapercutter.
2
27000
3000
Jsem řezačka papíru.
00:45
(LaughterSmích)
3
30000
2000
(Smích)
00:47
I cutstřih storiespříběhy.
4
32000
3000
Vyřezávám příběhy.
00:50
So my processproces is very straightforwardpřímý.
5
35000
3000
Můj postup je jasný.
00:53
I take a piecekus of paperpapír,
6
38000
2000
Vezmu si kus papíru,
00:55
I visualizevizualizovat my storypříběh,
7
40000
3000
představím si svůj příběh,
00:58
sometimesněkdy I sketchskica, sometimesněkdy I don't.
8
43000
3000
někdy ho načrtnu, někdy ne.
01:01
And as my imageobraz
9
46000
2000
A protože má představa
01:03
is alreadyjiž insideuvnitř the paperpapír,
10
48000
3000
už v papíru je,
01:06
I just have to removeodstranit
11
51000
2000
musím jen odstranit
01:08
what's not from that storypříběh.
12
53000
3000
to co do příběhu nepatří.
01:11
So I didn't come to papercuttingpapercutting
13
56000
3000
K vystřihování jsem se nedostala
01:14
in a straightrovný linečára.
14
59000
2000
jen tak.
01:16
In factskutečnost,
15
61000
2000
Vlastně,
01:18
I see it more as a spiralspirála.
16
63000
2000
to vidím spíš jako spirálu.
01:20
I was not bornnarozený
17
65000
2000
Nenarodila jsem se
01:22
with a bladečepel in my handruka.
18
67000
3000
s nužkami v ruce.
01:25
And I don't rememberpamatovat papercuttingpapercutting as a childdítě.
19
70000
3000
A jako dítě si vystřihování nepamatuji.
01:28
As a teenagerteenager,
20
73000
2000
Jako náctiletá
01:30
I was sketchingskicování, drawingvýkres,
21
75000
2000
jsem kreslila a skicovala
01:32
and I wanted to be an artistumělec.
22
77000
2000
a chtěla se stát umělkyní.
01:34
But I was alsotaké a rebelrebel.
23
79000
4000
Zároveň jsem však byla rebel.
01:38
And I left everything
24
83000
2000
Všeho jsem nechala
01:40
and wentšel for a long seriessérie of oddzvláštní jobspracovní místa.
25
85000
4000
a vydala jsem se vstříc celé řadě zvláštních povolání.
01:44
So amongmezi them,
26
89000
2000
Kromě jiného jsem také byla
01:46
I have been a shepherdesspastýřka,
27
91000
3000
byla pastýřka,
01:49
a trucknákladní automobil driverŘidič,
28
94000
2000
řidička kamionu,
01:51
a factorytovárna workerpracovník,
29
96000
2000
dělnice v továrně,
01:53
a cleaningčištění ladydáma.
30
98000
2000
uklízečka,
01:55
I workedpracoval in tourismcestovní ruch for one yearrok
31
100000
2000
pracovala jsem v cestovním ruchu,
01:57
in MexicoMexiko,
32
102000
2000
rok v Mexiku,
01:59
one yearrok in EgyptEgypt.
33
104000
3000
rok v Egyptě.
02:02
I movedpřestěhoval for two yearsroky
34
107000
2000
na dva roky jsem se přestěhovala
02:04
in TaiwanTchaj-wan.
35
109000
2000
na Taiwan.
02:06
And then I settledusadil se in NewNové YorkYork
36
111000
2000
A pak jsem se usadila v New Yorku,
02:08
where I becamestal se a tourprohlídka guideprůvodce.
37
113000
2000
kde jsem se stala průvodcem.
02:10
And I still workedpracoval as a tourprohlídka leadervůdce,
38
115000
3000
A pořád jsem pracovala jako průvoce,
02:13
traveledcestoval back and forthdále
39
118000
2000
cestovala jsem tam a zpátky
02:15
in ChinaČína, TibetTibet and CentralCentrální AsiaAsie.
40
120000
3000
po Číně, Tibetu a Centrální Asii.
02:18
So of coursechod, it tookvzal time, and I was nearlytéměř 40,
41
123000
3000
A samozřejmě, to chvíli trvalo, takže mi bylo skoro 40,
02:21
and I decidedrozhodl it's time
42
126000
2000
když jsem se rozhodla, že je čas
02:23
to startStart as an artistumělec.
43
128000
3000
začít jako umělkyně.
02:27
(ApplausePotlesk)
44
132000
5000
(Potlesk)
02:32
I chosevybral papercuttingpapercutting
45
137000
2000
Vytřihování jsem si vybrala,
02:34
because paperpapír is cheaplevný,
46
139000
2000
protože papír je levný,
02:36
it's lightsvětlo,
47
141000
2000
lehký
02:38
and you can use it
48
143000
2000
a můžete ho používat
02:40
in a lot of differentodlišný wayszpůsoby.
49
145000
2000
mnoha různými způsoby.
02:42
And I chosevybral the languageJazyk of silhouettesilueta
50
147000
4000
Vybrala jsem si řeč siluet,
02:46
because graphicallygraficky it's very efficientúčinný.
51
151000
3000
protože graficky je velmi účinná.
02:49
And it's alsotaké just gettingdostat to the essentialnezbytný of things.
52
154000
6000
A přímo se dotýká podstaty věcí.
02:55
So the wordslovo "silhouettesilueta"
53
160000
2000
Slovo "silueta"
02:57
comespřijde from a ministerministr of financefinance,
54
162000
3000
pochází od ministra financí,
03:00
EtienneEtienne dede SilhouetteSilueta.
55
165000
3000
Etienna de Silhouette,
03:03
And he slashedsekl so manymnoho budgetsrozpočty
56
168000
4000
který srazil tolik rozpočtů,
03:07
that people said they couldn'tnemohl affordsi dovolit
57
172000
2000
až lidé začali tvrdit, že si již nemohou dovolit
03:09
paintingsobrazy anymoreuž víc,
58
174000
2000
malby,
03:11
and they neededpotřeboval to have theirjejich portraitportrét
59
176000
2000
a své portréty vyžadovali
03:13
"a laLa silhouettesilueta."
60
178000
2000
"a la Silhouette".
03:15
(LaughterSmích)
61
180000
2000
(Smích)
03:17
So I madevyrobeno seriessérie of imagessnímky, cuttingsřízky,
62
182000
6000
Vytvořila jsem sérii obrazů, výstřižků,
03:23
and I assembledsestaven them in portfoliosportfolia.
63
188000
5000
a skládala je do alb.
03:28
And people told me --
64
193000
2000
A lidi mi říkali,
03:30
like these 36 viewszobrazení of the EmpireŘíše StateStát buildingbudova --
65
195000
3000
jako tyhle surrealistické pohledy na Empire State Building --
03:33
they told me, "You're makingtvorba artistumělec booksknihy."
66
198000
4000
říkali mi, "Ty vytváříš umělecké knihy"
03:37
So artistumělec booksknihy have a lot of definitionsdefinice.
67
202000
3000
Umělecké knihy mají spoustu definic.
03:40
They come in a lot of differentodlišný shapestvary.
68
205000
3000
Spoustu různých tvarů.
03:43
But to me,
69
208000
2000
Ale pro mě,
03:45
they are fascinatingfascinující objectsobjekty
70
210000
2000
jsou to fascinující objekty,
03:47
to visuallyvizuálně narratemluvený komentář a storypříběh.
71
212000
3000
skrze které můžu obrazem vyprávět příběh.
03:50
They can be with wordsslova
72
215000
2000
Mohou obsahovat slova
03:52
or withoutbez wordsslova.
73
217000
3000
nebo mohou být beze slov.
03:55
And I have a passionvášeň
74
220000
2000
A já mám vášeň pro
03:57
for imagessnímky and for wordsslova.
75
222000
3000
představy a pro slova.
04:00
I love punslovní hříčka
76
225000
2000
Miluji slovní hříčky
04:02
and the relationvztah to the unconsciousv bezvědomí.
77
227000
3000
a vztah k nevědomému.
04:05
I love odditieszvláštnosti of languagesjazyků.
78
230000
3000
Miluji zvláštnosti jazyků.
04:08
And everywherevšude I livedžil, I learnednaučil se the languagesjazyků,
79
233000
2000
A všude kde jsem žila, jsem se učila jazyky,
04:10
but never masteredzvládl them.
80
235000
2000
ale nikdy ne úplně dokonale.
04:12
So I'm always looking
81
237000
2000
Takže vždycky hledám
04:14
for the falseNepravdivé cognatesnásledovníky
82
239000
2000
homonyma
04:16
or identicalidentické wordsslova in differentodlišný languagesjazyků.
83
241000
3000
nebo slova, která jsou v různých jazycích identická.
04:19
So as you can guesstipni si, my mothermatka tonguejazyk is FrenchFrancouzština.
84
244000
3000
Takže jak jste asi správně uhodli, můj rodný jazyk je francouzština.
04:22
And my dailydenně languageJazyk is EnglishAngličtina.
85
247000
4000
A jazyk, který denně používám, je angličtina.
04:26
So I did a seriessérie of work
86
251000
2000
Takže jsem udělala sérii prací,
04:28
where it was identicalidentické wordsslova
87
253000
3000
kde byly stejná slova
04:31
in FrenchFrancouzština and in EnglishAngličtina.
88
256000
3000
ve francouzštině a angličtině.
04:34
So one of these workspráce
89
259000
2000
Jednou z těchto prací
04:36
is the "SpellingKontrola pravopisu SpiderPavouk."
90
261000
2000
je "Spelling Spider"
04:38
So the SpellingKontrola pravopisu SpiderPavouk
91
263000
2000
"Spelling Spider"
04:40
is a cousinbratranec of the spellingKontrola pravopisu beevčela.
92
265000
3000
je bratranec "spelling bee" /hláskování/.
04:43
(LaughterSmích)
93
268000
2000
(Smích)
04:45
But it's much more connectedpřipojeno to the WebWeb.
94
270000
3000
Ale mnohem víc spojený se sítí.
04:48
(LaughterSmích)
95
273000
2000
(Smích)
04:50
And this spiderpavouk
96
275000
2000
A tenhle pavouk
04:52
spinsotáčí a bilingualdvojjazyčné alphabetabeceda.
97
277000
3000
spřádá bilingvní abecedu.
04:55
So you can readčíst "architecturearchitektura activeaktivní"
98
280000
4000
Takže můžete číst "architecture active"
04:59
or "activeaktivní architecturearchitektura."
99
284000
3000
nebo "active architecture".
05:02
So this spiderpavouk goesjde throughpřes the wholeCelý alphabetabeceda
100
287000
3000
A tenhle pavouk prochází celou abecedu
05:05
with identicalidentické adjectivesPřídavná jména and substantivessloves.
101
290000
4000
s identickými přídavnými a podstatnými jmény.
05:09
So if you don't know one of these languagesjazyků,
102
294000
3000
Takže když neznáte jeden z těchto jazyků
05:12
it's instantokamžitý learningučení se.
103
297000
3000
je to bezprostřední způsob učení.
05:16
And one ancientstarověký formformulář of the bookrezervovat
104
301000
3000
Jednou ze starých forem knihy
05:19
is scrollssvitky.
105
304000
2000
jsou svitky.
05:21
So scrollssvitky are very convenientpohodlné,
106
306000
3000
Svitky jsou velmi praktické,
05:24
because you can createvytvořit a largevelký imageobraz
107
309000
3000
protože můžete vytvořit velký obraz
05:27
on a very smallmalý tablestůl.
108
312000
3000
na docela malém stole.
05:31
So the unexpectednečekané consequencesdůsledky of that
109
316000
4000
Neočekávaným důsledkem toho je,
05:35
is that you only see one partčást of your imageobraz,
110
320000
5000
že vidíte jenom jednu část vašeho obrazu,
05:40
so it makesdělá a very freestyleFreestyle architecturearchitektura.
111
325000
4000
což dává stavbě poměrně volný styl.
05:44
And I'm makingtvorba all those kindsdruhy of windowsOkna.
112
329000
4000
Vytvářím všechna tahle různá okna
05:48
So it's to look beyondmimo the surfacepovrch.
113
333000
3000
jako pohled pod povrch.
05:51
It's to have a look
114
336000
2000
Jako pohled
05:53
at differentodlišný worldssvěty.
115
338000
2000
do různých světů.
05:55
And very oftenčasto I've been an outsideroutsider.
116
340000
2000
Velmi často jsem věci viděla jen zvenčí,
05:57
So I want to see how things work
117
342000
3000
takže chci vědět jak fungují
06:00
and what's happeninghappening.
118
345000
2000
a co se děje.
06:02
So eachkaždý windowokno
119
347000
2000
Tedy každé okno
06:04
is an imageobraz
120
349000
2000
je obraz
06:06
and is a worldsvět
121
351000
2000
a je to svět,
06:08
that I oftenčasto revisitvrátit se.
122
353000
2000
který často navštěvuji.
06:10
And I revisitvrátit se this worldsvět
123
355000
2000
A já ten svět navštěvuji
06:12
thinkingmyslící about the imageobraz
124
357000
2000
s myšlenkou na obraz
06:14
or clichklišéé about what we want to do,
125
359000
3000
nebo na klíšé o tom co chceme dělat,
06:17
and what are the wordsslova, colloquialismshovorové výrazy,
126
362000
2000
a jaká jsou slova, hovorové výrazy,
06:19
that we have with the expressionsvýrazy.
127
364000
3000
které se s tím pojí, ty výrazy.
06:22
It's all if.
128
367000
3000
Je to všechno "co kdyby".
06:25
So what if we were livingživobytí in balloonbalón housesdomy?
129
370000
5000
Třeba co kdybychom žili v balónových domech?
06:30
It would make a very upliftinguplifting worldsvět.
130
375000
4000
To by dělalo svět dost povznášejícím.
06:34
And we would leavezanechat, opustit a very lownízký footprintstopa on the planetplaneta.
131
379000
5000
A zanechali bychom jen málo stop na planetě.
06:39
It would be so lightsvětlo.
132
384000
3000
To by bylo tak lehké.
06:42
So sometimesněkdy I viewPohled from the insideuvnitř,
133
387000
5000
Někdy se dívám zevnitř,
06:47
like EgoCentriCityEgoCentriCity
134
392000
2000
egocentricky
06:49
and the innervnitřní circleskruhy.
135
394000
3000
a ve vnitřních kruzích.
06:52
SometimesNěkdy it's a globalglobální viewPohled,
136
397000
3000
Někdy je to pohled na celek,
06:55
to see our commonběžný rootskořeny
137
400000
3000
na naše společné kořeny,
06:58
and how we can use them to catchchytit dreamssny.
138
403000
4000
na to jako je můžeme využít, abychom zachytili sny.
07:02
And we can use them alsotaké
139
407000
2000
Také je můžeme používat
07:04
as a safetybezpečnost netsíť.
140
409000
2000
jako záchranou síť.
07:06
And my inspirationsinspirace
141
411000
3000
Moje inspirace
07:09
are very eclecticeklektická.
142
414000
3000
jsou různorodé.
07:13
I'm influencedovlivněna by everything I readčíst,
143
418000
3000
Jsem ovlivněná vším co čtu,
07:16
everything I see.
144
421000
3000
vším co vidím.
07:19
I have some storiespříběhy that are humoroushumorné,
145
424000
3000
Některé mé příběhy jsou komické,
07:22
like "DeadMrtvý BeatsBeats."
146
427000
3000
jako "Mrtvé beaty".
07:25
(LaughterSmích)
147
430000
2000
(Smích)
07:28
Other onesty are historicalhistorický.
148
433000
2000
Jiné jsou historické.
07:30
Here it's "CandyCityCandyCity."
149
435000
2000
Tohle to je "Cukrové město".
07:32
It's a non-sugar-coatedcukrem potažené
150
437000
2000
Historie cukru
07:34
historydějiny of sugarcukr.
151
439000
2000
bez cukrového obalu.
07:36
It goesjde from slaveotrok tradeobchod
152
441000
3000
Od obchodování s otroky
07:39
to over-consumptionnadměrná spotřeba of sugarcukr
153
444000
3000
až k přílišné spotřebě cukru
07:42
with some sweetsladký momentsokamžiky in betweenmezi.
154
447000
4000
s pár sladkými momenty uprostřed.
07:46
And sometimesněkdy I have an emotionalemocionální responseOdezva to newszprávy,
155
451000
3000
A někdy je to má osobní reakce na události,
07:49
suchtakový as the 2010 HaitianHaitské earthquakezemětřesení.
156
454000
4000
jako bylo zemětřesení na Haiti v roce 2010.
07:55
Other timesčasy, it's not even my storiespříběhy.
157
460000
3000
Jindy to ani nejsou mé příběhy.
07:58
People tell me theirjejich livesživoty,
158
463000
2000
Lidé mi popisují své životy,
08:00
theirjejich memoriesvzpomínky, theirjejich aspirationsaspirace,
159
465000
3000
jejich vzpomínky, jejich touhy.
08:03
and I createvytvořit a mindscapeMindscape.
160
468000
3000
A já vytvářím krajiny myšlenek.
08:06
I channelkanál theirjejich historydějiny
161
471000
3000
Sleduji jejich historii
08:09
[so that] they have a placemísto to go back
162
474000
3000
tak, aby měli místo kam se vracet
08:12
to look at theirjejich life and its possibilitiesmožností.
163
477000
4000
a dívat se na svůj život a jeho možnosti.
08:16
I call them FreudianFreudovské citiesměsta.
164
481000
4000
Říkám jim "Freudovská města".
08:20
I cannotnemůže speakmluvit for all my imagessnímky,
165
485000
2000
Nemůžu mluvit o všech svých obrazech,
08:22
so I'll just go throughpřes a fewpár of my worldssvěty
166
487000
4000
takže projdu pár svých světů
08:26
just with the titletitul.
167
491000
2000
jen skrze jejich název.
08:28
"ModiCityModiCity."
168
493000
3000
"Modicity"
08:32
"ElectriCityElektřina."
169
497000
3000
"Elektroměsto"
08:37
"MADŠÍLENÝ GrowthRůst on ColumbusColumbus CircleKruh."
170
502000
4000
"Bláznivé bujení na Kolumbově rynku"
08:45
"ReefCityReefCity."
171
510000
3000
"Skalisté město"
08:49
"A WebWeb of Time."
172
514000
4000
"Pavučina času"
08:55
"ChaosChaos CityMěsto."
173
520000
3000
"Město chaosu"
09:00
"DailyDenně BattlesBitvy."
174
525000
3000
"Bitvy dne"
09:05
"FeliCityFeliCity."
175
530000
2000
"Blaženost"
09:09
"FloatingPlovoucí IslandsOstrovy."
176
534000
3000
"Plovoucí ostrovy"
09:13
And at one pointbod,
177
538000
2000
Pak jsem jednou
09:15
I had to do "The WholeCelé NineDevět YardsMetrů."
178
540000
3000
udělala "Celých devět yardů".
09:18
So it's actuallyvlastně a papercutPapercut that's ninedevět yardsyardů long.
179
543000
3000
Což je vlastně vystřihovaný obraz, který je dlouhý devět yardů /8,2 m/.
09:21
(LaughterSmích)
180
546000
2000
(Smích)
09:23
So in life and in papercuttingpapercutting,
181
548000
2000
V životě a ve vystřihování
09:25
everything is connectedpřipojeno.
182
550000
2000
je všechno spojené.
09:27
One storypříběh leadsvede to anotherdalší.
183
552000
3000
Jeden příběh vede k dalšímu.
09:30
I was alsotaké interestedzájem
184
555000
2000
Navíc mě zaujala
09:32
in the physicalitytělesnost of this formatformát,
185
557000
2000
fyzičnost tohoto formátu,
09:34
because you have to walkProcházka to see it.
186
559000
3000
protože, abyste to mohli zhlédnout, musíte chodit.
09:37
And parallelparalelní to my cuttingřezání
187
562000
2000
A paralela mého vyřezávání
09:39
is my runningběh.
188
564000
2000
je moje běhání.
09:41
I startedzačal with smallmalý imagessnímky,
189
566000
2000
Začala jsem s malými obrazy,
09:43
I startedzačal with a fewpár milesmíle.
190
568000
2000
začala jsem s pár km.
09:45
LargerVětší imagessnímky, I startedzačal to runběh marathonsmaratony.
191
570000
3000
S většími obrazy jsem začala běhat maratony.
09:48
Then I wentšel to runběh 50K, then 60K.
192
573000
3000
Pak jsem běžela 50 km, pak 60 km.
09:51
Then I ranběžel 50 milesmíle -- ultramarathonsultramaratony.
193
576000
5000
Běžela jsem 80 km ultramaratony.
09:56
And I still feel I'm runningběh,
194
581000
3000
A stále mám pocit, že běžím.
09:59
it's just the trainingvýcvik
195
584000
2000
Je to jen trénink,
10:01
to becomestát a long-distancevelká vzdálenost papercutterpapercutter.
196
586000
3000
stát se dálkovým střihačem.
10:04
(LaughterSmích)
197
589000
2000
(Smích)
10:06
And runningběh givesdává me a lot of energyenergie.
198
591000
4000
Běhání mi dodává spoustu energie.
10:10
Here is a three-weektři týdenní papercuttingpapercutting marathonmaraton
199
595000
3000
Tady je tří týdenní vystřihovací maraton
10:13
at the MuseumMuzeum of ArtsUmění and DesignNávrh
200
598000
3000
v Muzeu umění a designu
10:16
in NewNové YorkYork CityMěsto.
201
601000
2000
v New Yorku.
10:18
The resultvýsledek is "HellsPekel and HeavensNebesa."
202
603000
4000
Výsledkem je dílo "Pekla a nebesa".
10:22
It's two panelspanelů 13 ftFT. highvysoký.
203
607000
3000
Dva panely vysoké 4 m.
10:25
They were installednainstalován in the museummuzeum on two floorspodlahy,
204
610000
3000
Byly instalovány v muzeu ve dvou patrech,
10:28
but in factskutečnost, it's a continuouskontinuální imageobraz.
205
613000
2000
ale ve skutečnosti se jedná o navazující obraz.
10:30
And I call it "HellsPekel and HeavensNebesa"
206
615000
3000
Nazývám ho "Pekla a nebesa",
10:33
because it's dailydenně hellspekel and dailydenně heavensnebesa.
207
618000
4000
protože zobrazuje denní pekla a denní potěšení.
10:37
There is no borderokraj in betweenmezi.
208
622000
2000
Mezi nimi není žádná hranice.
10:39
Some people are bornnarozený in hellspekel,
209
624000
2000
Někteří lidé se rodí v pekle
10:41
and againstproti all oddskurzy, they make it to heavensnebesa.
210
626000
3000
a navzdory osudu se dostanou do nebe.
10:44
Other people make the oppositenaproti tripvýlet.
211
629000
2000
Jiní lidé podnikají opačnou cestu.
10:46
That's the borderokraj.
212
631000
2000
Tam je ta hranice.
10:48
You have sweatshopsmanufaktury in hellspekel.
213
633000
2000
Dílny v pekle.
10:50
You have people rentingPronájem theirjejich wingskřídla in the heavensnebesa.
214
635000
3000
Lidi, kteří si pronajímají křídla na nebesích.
10:53
And then you have all those individualindividuální storiespříběhy
215
638000
3000
A pak jsou tam všechny ty samostatné příběhy,
10:56
where sometimesněkdy we even have the samestejný actionakce,
216
641000
4000
Kdy za stejné jednání
11:00
and the resultvýsledek putsdělá you in hellspekel or in heavensnebesa.
217
645000
5000
můžete jít jak do nebe, tak do pekla.
11:05
So the wholeCelý "HellsPekel and HeavensNebesa"
218
650000
2000
Celé dílo "Pekla a nebesa"
11:07
is about freevolný, uvolnit will
219
652000
3000
je o svobodné vůli
11:10
and determinismdeterminismus.
220
655000
2000
a odhodlání.
11:12
And in papercuttingpapercutting,
221
657000
2000
Ve vystřihování
11:14
you have the drawingvýkres as the structurestruktura itselfsám.
222
659000
4000
máte kresbu jako samotnou strukturu.
11:18
So you can take it off the wallstěna.
223
663000
3000
Tudíž to můžete ze zdi sundat.
11:22
Here it's an artistumělec bookrezervovat installationinstalace
224
667000
3000
Tady tohle je instalace umělecké knihy
11:25
calledvolal "IdentityIdentita ProjectProjekt."
225
670000
3000
nazvaná "Projek Identita".
11:28
It's not autobiographicalautobiografická identitiesidentity.
226
673000
4000
Ty identity nejsou autobiografické,
11:32
They are more our socialsociální identitiesidentity.
227
677000
4000
jsou to spíš naše společenské identity.
11:36
And then you can just walkProcházka behindza them
228
681000
2000
A vy se za ně prostě můžete postavit
11:38
and try them on.
229
683000
2000
a zkusit si je.
11:40
So it's like the differentodlišný layersvrstvy
230
685000
2000
Jsou to svého druhu různé vrstvy,
11:42
of what we are madevyrobeno of
231
687000
2000
ze kterých jsme stvořeni
11:44
and what we presentsoučasnost, dárek to the worldsvět
232
689000
2000
a které ukazujeme světu
11:46
as an identityidentita.
233
691000
2000
jako identitu.
11:48
That's anotherdalší artistumělec bookrezervovat projectprojekt.
234
693000
3000
Tohle je další projekt umělecké knihy.
11:51
In factskutečnost, in the pictureobrázek, you have two of them.
235
696000
4000
Vlastně na obrázku jsou vidět dva.
11:55
It's one I'm wearingnošení
236
700000
2000
Jeden, který mám na sobě
11:57
and one that's on exhibitionvýstava
237
702000
2000
a druhý, který je vystavený
11:59
at the CenterStřed for BooksKnihy ArtsUmění in NewNové YorkYork CityMěsto.
238
704000
2000
v Centru knižních umění v New Yorku.
12:01
Why do I call it a bookrezervovat?
239
706000
2000
Proč tomu říkám kniha?
12:03
It's calledvolal "FashionMóda StatementProhlášení,"
240
708000
2000
Dílo se jmenuje "Výpověď módy"
12:05
and there are quotescitáty about fashionmóda,
241
710000
2000
a obsahuje citáty o módě,
12:07
so you can readčíst it,
242
712000
2000
takže ho můžete číst.
12:09
and alsotaké,
243
714000
2000
A navíc,
12:11
because the definitiondefinice of artistumělec bookrezervovat
244
716000
3000
definice umělecké knihy je
12:14
is very generousštědrý.
245
719000
3000
tuze velkorysá.
12:17
So artistumělec booksknihy, you take them off the wallstěna.
246
722000
2000
Uměleckou knihu sundáte ze zdi,
12:19
You take them for a walkProcházka.
247
724000
2000
můžete se s nimi projít.
12:21
You can alsotaké installNainstalujte them as publicveřejnost artumění.
248
726000
3000
můžete jí také umístit do veřejného prostoru.
12:24
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
249
729000
3000
Tady třeba v arizonském Scottsdale.
12:27
and it's calledvolal "FloatingPlovoucí MemoriesVzpomínky."
250
732000
3000
Název je "Vznášející se vzpomínky".
12:30
So it's regionalregionální memoriesvzpomínky,
251
735000
3000
Jsou to regionální paměti
12:33
and they are just randomlynáhodně movedpřestěhoval by the windvítr.
252
738000
3000
a volně se pohybují s větrem.
12:38
I love publicveřejnost artumění.
253
743000
2000
Miluji umění ve veřejném prostoru.
12:40
And I enteredzadáno competitionssoutěží
254
745000
3000
Dlouho jsem se účastnila
12:43
for a long time.
255
748000
2000
různých soutěží.
12:45
After eightosm yearsroky of rejectionodmítnutí,
256
750000
3000
A po osmi letech odmítání
12:48
I was thrillednadšený to get my first commissionkomise
257
753000
3000
jsem s nadšením dostala první zakázku
12:51
with the PercentProcenta for ArtUmění in NewNové YorkYork CityMěsto.
258
756000
3000
na projektu Percent for Art v New Yorku.
12:54
It was for a mergerfúze stationstanice
259
759000
3000
Bylo to pro společnou stanici
12:57
for emergencynouzový workerspracovníků and firemenhasič.
260
762000
3000
hasičů a záchranářů.
13:00
I madevyrobeno an artistumělec bookrezervovat
261
765000
3000
Udělala jsem uměleckou knihu
13:03
that's in stainlessnerez steelocel
262
768000
2000
z nerezavějící oceli
13:05
insteadmísto toho of paperpapír.
263
770000
2000
místo papíru.
13:07
I calledvolal it "WorkingPracovní in the SameStejné DirectionSměr."
264
772000
4000
Nazvala jsem to "Pracovat ve stejném směru".
13:11
But I addedpřidal weathervanesstromečkových on bothoba sidesstranách
265
776000
2000
Ale na obě strany jsem přidala korouhvičky,
13:13
to showshow that they coverpokrýt all directionsPokyny.
266
778000
4000
abych ukázala, že pokrývají všechny směry.
13:17
With publicveřejnost artumění,
267
782000
2000
Jako umění ve veřejném prostoru
13:19
I could alsotaké make cutstřih glasssklenka.
268
784000
3000
také řežu sklo.
13:22
Here it's facetedPřívěsek glasssklenka in the BronxBronx.
269
787000
3000
Tady to je vitráž v Bronxu.
13:25
And eachkaždý time I make publicveřejnost artumění,
270
790000
2000
Vždycky když dělám něco takového,
13:27
I want something that's really relevantrelevantní
271
792000
2000
chci, aby moje dílo bylo relevantní
13:29
to the placemísto it's installednainstalován.
272
794000
2000
k místu kde je instalované.
13:31
So for the subwaymetro in NewNové YorkYork,
273
796000
2000
Takže u metra v New Yorku
13:33
I saw a correspondencekorespondence
274
798000
3000
jsem viděla spojitost
13:36
betweenmezi ridingjezdectví the subwaymetro
275
801000
3000
mezi cestováním v metru
13:39
and readingčtení.
276
804000
2000
a čtením.
13:41
It is travelcestovat in time, travelcestovat on time.
277
806000
3000
Cestování v čase, cestování na čas.
13:44
And BronxBronx literatureliteratura,
278
809000
2000
Literatura Bronxu,
13:46
it's all about BronxBronx writersspisovatelů
279
811000
2000
to jsou autoři z Bronxu
13:48
and theirjejich storiespříběhy.
280
813000
2000
a jejich příběhy.
13:52
AnotherDalší glasssklenka projectprojekt
281
817000
2000
Další skleněný projekt
13:54
is in a publicveřejnost libraryknihovna
282
819000
2000
je ve veřejné knihovně
13:56
in SanSan JoseJose, CaliforniaKalifornie.
283
821000
3000
v San Jose v Kalifornii.
13:59
So I madevyrobeno a vegetablezeleniny pointbod of viewPohled
284
824000
3000
Je to vývoj San Jose
14:02
of the growthrůst of SanSan JoseJose.
285
827000
2000
zobrazený skrze zeleninu.
14:04
So I startedzačal in the centercentrum
286
829000
2000
Začala jsem veprostřed
14:06
with the acornžalud
287
831000
2000
s žaludem
14:08
for the OhloneOhlone IndianIndický civilizationcivilizace.
288
833000
4000
pro civilizaci ohlonských indiánů.
14:12
Then I have the fruitovoce from EuropeEvropa
289
837000
2000
Pak ovoce z Evropy
14:14
for the ranchersrančeři.
290
839000
2000
pro farmáře.
14:16
And then the fruitovoce of the worldsvět for SiliconKřemík ValleyÚdolí todaydnes.
291
841000
3000
A nakonec ovoce světa pro dnešní Silicon Valley.
14:19
And it's still growingrostoucí.
292
844000
2000
A stále to roste.
14:21
So the techniquetechnika, it's cutstřih,
293
846000
3000
Technikou je řezané,
14:24
sandblastedpískované, etchedleptaný
294
849000
2000
pískované, leptané
14:26
and printedvytištěno glasssklenka into architecturalarchitektonický glasssklenka.
295
851000
4000
a potištěné sklo vložené do tvrzeného skla.
14:30
And outsidemimo the libraryknihovna,
296
855000
2000
A venku před knihovnou
14:32
I wanted to make a placemísto to cultivatekultivovat your mindmysl.
297
857000
4000
jsem chtěla udělat místo kde bychom rozvíjeli naší mysl.
14:36
I tookvzal libraryknihovna materialmateriál
298
861000
3000
Vzala jsem tituly z knihovny,
14:39
that had fruitovoce in theirjejich titletitul
299
864000
3000
které měly ve svém názvu ovoce
14:42
and I used them to make an orchardovocný sad walkProcházka
300
867000
3000
a použila jsem je k tvorbě ovocného sadu
14:45
with these fruitsovoce of knowledgeznalost.
301
870000
2000
z těchto plodů vědění.
14:47
I alsotaké plantedvysazeny the bibliotreebibliotree.
302
872000
3000
Taky jsem zasadila "bibliostrom".
14:50
So it's a treestrom,
303
875000
2000
Je to strom
14:52
and in its trunkkufr you have the rootskořeny of languagesjazyků.
304
877000
3000
v jehož kmeni jsou kořeny jazyků.
14:55
And it's all about internationalmezinárodní writingpsaní systemssystémy.
305
880000
4000
A celé je to o mezinárodních písmech.
14:59
And on the branchespobočky
306
884000
2000
A na větvích
15:01
you have libraryknihovna materialmateriál growingrostoucí.
307
886000
3000
roste materiál knihovny.
15:05
You can alsotaké have functionfunkce and formformulář
308
890000
3000
Stejně tak může mít umění
15:08
with publicveřejnost artumění.
309
893000
2000
praktickou funkci a formu.
15:10
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchlavice.
310
895000
2000
Lavička v Auroře, v Coloradu.
15:12
But you have a bonusbonus with this benchlavice.
311
897000
3000
Tahle lavička má jeden bonus.
15:15
Because if you sitsedět a long time in summerletní in shortsšortky,
312
900000
3000
Protože když na ní budete sedět dlouho v šortkách,
15:18
you will walkProcházka away
313
903000
2000
odnesete si
15:20
with temporarydočasný brandingbranding of
314
905000
3000
dočasný obtisk
15:23
the storypříběh elementživel on your thighsstehna.
315
908000
2000
části příběhu na svých nohách.
15:25
(LaughterSmích)
316
910000
3000
(Smích)
15:30
AnotherDalší functionalfunkční work,
317
915000
2000
Další užitková práce,
15:32
it's in the southjižní sideboční of ChicagoChicago
318
917000
2000
je v jižní části Chicaga,
15:34
for a subwaymetro stationstanice.
319
919000
2000
ve stanici metra.
15:36
And it's calledvolal "SeedsSemena of the FutureBudoucnost are PlantedZasadil TodayDnes."
320
921000
4000
A jmenuje se "Semínka budoucnosti sázíme již dnes".
15:40
It's a storypříběh about transformationproměna
321
925000
3000
Je to příběh o proměně
15:43
and connectionspřipojení.
322
928000
2000
a propojeních.
15:45
So it actsakty as a screenobrazovka
323
930000
2000
Funguje to jako clona,
15:47
to protectchránit the railželeznici and the commuterdojíždějící,
324
932000
3000
která chrání trať a cestující
15:50
and not to have objectsobjekty fallingpadající on the railskolejnic.
325
935000
3000
a zabraňuje pádu věcí do trati.
15:53
To be ableschopný to changezměna fencesploty
326
938000
3000
Mít možnost proměnit ploty
15:56
and windowokno guardsochranné kryty into flowerskvětiny,
327
941000
3000
a okenní mříže na květiny
15:59
it's fantasticfantastický.
328
944000
2000
je fantastické.
16:01
And here I've been workingpracovní for the last threetři yearsroky
329
946000
3000
Tohle jsou poslední tři roky kdy spolupracuji
16:04
with a SouthJih BronxBronx developervývojář
330
949000
2000
s developerem z Jižního Bronxu
16:06
to bringpřinést artumění to life
331
951000
2000
a přivádím umění k životu
16:08
to low-incomes nízkými příjmy buildingsbudov
332
953000
2000
na nízkorozpočtových budovách
16:10
and affordablecenově dostupné housingbydlení.
333
955000
3000
v rámci cenově dostupného bydlení.
16:13
So eachkaždý buildingbudova has its ownvlastní personalityosobnost.
334
958000
3000
Každá budova má svou osobnost.
16:16
And sometimesněkdy it's about a legacydědictví of the neighborhoodokolí,
335
961000
4000
Někdy je to dědictví okolní čtvrti,
16:20
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz historydějiny.
336
965000
4000
jako jazzová historie v Morrisanii /Jižní Bronx/.
16:24
And for other projectsprojektů, like in ParisPaříž,
337
969000
3000
U jiných projektů, jako v Paříži,
16:27
it's about the namenázev of the streetulice.
338
972000
2000
záleží na jménu ulice.
16:29
It's calledvolal RueRue desdes PrairiesPrérie -- PrairiePrérie StreetUlice.
339
974000
3000
Tahle se jmenuje Rue de Prairie --- "Prériová ulice"
16:32
So I broughtpřinesl back the rabbitkrálík,
340
977000
2000
Tak jsem oživila zajíce a
16:34
the dragonflyDragonfly,
341
979000
2000
vážku,
16:36
to staypobyt in that streetulice.
342
981000
2000
aby obývali tuhle ulici.
16:38
And in 2009,
343
983000
2000
A v roce 2009
16:40
I was askedzeptal se to make a posterplakát
344
985000
3000
jsem byla požádána, abych udělala plakát,
16:43
to be placedumístěny in the subwaymetro carsauta in NewNové YorkYork CityMěsto
345
988000
3000
který by rok visel ve vagónech
16:46
for a yearrok.
346
991000
2000
metra v New Yorku.
16:48
So that was a very captivev zajetí audiencepublikum.
347
993000
4000
Šlo o velmi uvězněné publikum.
16:52
And I wanted to give them an escapeuniknout.
348
997000
4000
A já jsem jim chtěla dát únik.
16:56
I createdvytvořeno "All Around TownMěsto."
349
1001000
3000
A vytvořila jsem "Všude po městě."
16:59
It is a papercuttingpapercutting,
350
1004000
2000
Je to vyřezané z papíru,
17:01
and then after, I addedpřidal colorbarva on the computerpočítač.
351
1006000
3000
a barvu jsem později přidala na počítači.
17:04
So I can call it techno-craftedřemeslně techno.
352
1009000
3000
Takže tomu můžu říkat techno-řemeslo
17:07
And alongpodél the way,
353
1012000
2000
A tak
17:09
I'm kinddruh of makingtvorba papercuttingspapercuttings
354
1014000
3000
svým způsobem vystřihuji z papíru
17:12
and addingpřidání other techniquestechniky.
355
1017000
2000
a přidávám další techniky.
17:14
But the resultvýsledek is always to have storiespříběhy.
356
1019000
3000
Ale výsledek je vždycky příběh.
17:17
So the storiespříběhy, they have a lot of possibilitiesmožností.
357
1022000
3000
Možností těch příběhů je spousta.
17:20
They have a lot of scenariosscénáře.
358
1025000
2000
Mají spoustu scénářů,
17:22
I don't know the storiespříběhy.
359
1027000
2000
Já ty příběhy neznám,
17:24
I take imagessnímky from our globalglobální imaginationfantazie,
360
1029000
4000
obrazy si beru z představivosti celého světa,
17:28
from clichklišéé, from things we are thinkingmyslící about,
361
1033000
2000
z klišé, z věcí, o kterých mluvíme,
17:30
from historydějiny.
362
1035000
2000
z historie.
17:32
And everybody'svšichni jsou a narratorvypravěč,
363
1037000
2000
A každý je vypravěč,
17:34
because everybodyvšichni has a storypříběh to tell.
364
1039000
3000
protože každý má příběh k vyprávění.
17:37
But more importantdůležité
365
1042000
2000
Ale mnohem důležitější je,
17:39
is everybodyvšichni has to make a storypříběh
366
1044000
2000
že každý musí příběh vytvářet,
17:41
to make sensesmysl of the worldsvět.
367
1046000
2000
aby dával světu smysl.
17:43
And in all these universesvesmíru,
368
1048000
2000
A ve všech těchto vesmírech,
17:45
it's like imaginationfantazie is the vehiclevozidlo
369
1050000
3000
je představivost jakoby prostředkem
17:48
to be transportedpřepravovány with,
370
1053000
2000
pro pohyb,
17:50
but the destinationdestinace is our mindsmysli
371
1055000
3000
ale cílem jsou naše myšlenky
17:53
and how we can reconnectznovu připojit
372
1058000
2000
a to jak se dokážeme spojit
17:55
with the essentialnezbytný and with the magickouzlo.
373
1060000
2000
s tím základním a magickým.
17:57
And it's what storypříběh cuttingřezání is all about.
374
1062000
3000
A o tom vyřezávání příběhů je.
18:01
(ApplausePotlesk)
375
1066000
8000
(Potlesk)
Translated by Jana Eckstein
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com