ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Hemmeligheden bag begær i langvarige forhold

Filmed:
15,997,886 views

I langvarige forhold forventer vi ofte, at vores elskede både er vores bedste ven og vores erotiske partner. Men som Esther Perel anfører, hviler god og engageret sex på to modstridende fundamentale behov: vores behov for sikkerhed og vores behov for overraskelse. Så hvordan fastholder man begær? Med forstand og veltalenhed lukker Perel os ind i mysteriet om erotisk intelligens.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexkøn so oftentit fadefalme,
0
1394
3048
[Ester Perel: ] Hvorfor falmer god sex så ofte,
00:20
even for couplespar who continueBlive ved to love eachhver other as much as ever?
1
4442
4945
selv for par der fortsætter med at elske hinanden lige så meget som altid?
00:25
And why does good intimacyintimitet not guaranteegaranti good sexkøn,
2
9387
3143
Og hvorfor garanterer god intimitet ikke god sex,
00:28
contrarymodsætning to popularpopulær belieftro?
3
12530
2631
modsat den almindelige overbevisning?
00:31
Or, the nextNæste questionspørgsmål would be,
4
15161
2194
Eller, det næste spørgsmål vil være,
00:33
can we want what we alreadyallerede have?
5
17355
2573
kan vi længes efter det vi allerede har?
00:35
That's the million-dollarmillion-dollar questionspørgsmål, right?
6
19928
2713
Det er det helt store spørgmål, ikke?
00:38
And why is the forbiddenforbudt so eroticerotiske?
7
22641
1713
Og hvorfor er det forbudte så erotisk?
00:40
What is it about transgressionovertrædelse that makesmærker desireønske so potentpotent?
8
24354
4261
Hvad er det ved overtrædelse der gør begær så kraftigt?
00:44
And why does sexkøn make babiesbabyer,
9
28615
1487
Og hvorfor skaber sex babyer,
00:46
and babiesbabyer spellstave eroticerotiske disasterkatastrofe in couplespar?
10
30102
4113
og babyer varsler en erotisk katastrofe for par?
00:50
It's kindvenlig of the fatalfatal eroticerotiske blowblæse, isn't it?
11
34215
2687
Det er en slags fatalt slag mod erotikken, er det ikke?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Og når man elsker, hvordan føles det?
00:55
And when you desireønske, how is it differentforskellige?
13
39351
3153
Og når man begærer, hvordan er det så anderledes?
00:58
These are some of the questionsspørgsmål
14
42504
1668
Dette er nogle af de spørgsmål
01:00
that are at the centercentrum of my explorationudforskning
15
44172
2588
der er centrale for min udforskning
01:02
on the naturenatur of eroticerotiske desireønske
16
46760
2752
af det erotiske begærs natur
01:05
and its concomitantsamtidige dilemmasdilemmaer in modernmoderne love.
17
49512
3998
og dets medfølgende dilemmaer i moderne kærlighed.
01:09
So I travelrejse the globeglobus,
18
53510
1802
Så jeg rejser verden rundt,
01:11
and what I'm noticingmærke is that
19
55312
2194
og det jeg lægger mærke til er at
01:13
everywhereoveralt where romanticismromantikken has enteredindtastet,
20
57506
2961
overalt hvor romantikken er kommet ind,
01:16
there seemsser ud til to be a crisiskrise of desireønske.
21
60467
2912
ser der ud til at være en begærskrise.
01:19
A crisiskrise of desireønske, as in owningeje the wantingønsker --
22
63379
4781
En begærskrise, forstået som et problem med at vedkende sig lysten --
01:24
desireønske as an expressionudtryk of our individualityindividualitet,
23
68160
3010
begær er et udtryk for vores individualitet,
01:27
of our freegratis choicevalg, of our preferencespræferencer, of our identityidentitet --
24
71170
3701
af vores frie valg, af vores præferencer, af vores identitet --
01:30
desireønske that has becomeblive a centralcentral conceptkoncept
25
74871
3279
begær er blevet et centralt koncept
01:34
as parten del of modernmoderne love and individualisticindividualistiske societiessamfund.
26
78150
3559
som del af moderne kærlighed og individualistiske samfund.
01:37
You know, this is the first time in the historyhistorie of humankindmenneskeheden
27
81709
3241
Tænk på at dette er den første gang i menneskets historie
01:40
where we are tryingforsøger to experienceerfaring sexualityseksualitet in the long termsemester,
28
84950
5783
hvor vi forsøger at opleve seksualitet på lang sigt,
01:46
not because we want 14 childrenbørn,
29
90733
4033
ikke fordi vi vil have 14 børn,
01:50
for whichhvilken we need to have even more because manymange of them won'tvil ikke make it,
30
94766
4196
som vi engang blev nødt til at have flere af, fordi mange af dem ikke overlevede,
01:54
and not because it is exclusivelyudelukkende a woman'skvindes maritalægteskabelig dutypligt.
31
98962
4169
og ikke fordi det udelukkende er en kvindes ægteskabelige pligt.
01:59
This is the first time that we want sexkøn over time
32
103131
4519
Dette er første gang at vi gerne vil have sex over tid
02:03
about pleasurefornøjelse and connectionforbindelse that is rootedrødder in desireønske.
33
107650
4780
og nydelse, og en forbindelse til hinanden, der er rodfæstet i begær.
02:08
So what sustainsopretholder livet desireønske, and why is it so difficultsvært?
34
112430
3412
Så hvad holder begæret i gang, og hvorfor er det så svært?
02:11
And at the hearthjerte of sustainingopretholdende desireønske in a committedengageret relationshipforhold,
35
115842
5245
Sagens kerne, mener jeg, ved at holde begæret oppe i et engageret forhold,
02:16
I think is the reconciliationforsoning of two fundamentalgrundlæggende humanhuman needsbehov.
36
121087
5607
er afstemingen af to fundamentalt menneskelige behov.
02:22
On the one handhånd, our need for securitysikkerhed, for predictabilityforudsigelighed,
37
126694
5162
På den ene side, vores behov for sikkerhed, for forudsigelighed,
02:27
for safetysikkerhed, for dependabilitypålidelighed, for reliabilitypålidelighed, for permanencepermanens --
38
131856
7392
for sikkerhed, for afhængighed, for pålidelighed, for varighed,
02:35
all these anchoringforankring, groundingjordforbindelse experienceserfaringer of our livesliv
39
139248
3118
alle disse forankringspunkter, jordforbindelsen i vores liv
02:38
that we call home.
40
142366
1659
det, vi kalder vores hjem.
02:39
But we alsoogså have an equallyligeligt strongstærk need -- menherrer and womenKvinder --
41
144025
4443
Me vi har også et lige så stort behov -- mænd og kvinder --
02:44
for adventureeventyr, for noveltynyhed, for mysterymysterium, for riskrisiko, for dangerfare,
42
148468
5584
for eventyr, for noget nyt, for mysterie, for risiko, for fare,
02:49
for the unknownUkendt, for the unexpecteduventet, surpriseoverraskelse --
43
154052
3290
for det ukendte, for det uventede, overraskelse --
02:53
you get the gistGIST -- for journeyrejse, for travelrejse.
44
157342
3906
I forstår essensen -- for en færd, for rejse.
02:57
So reconcilingforene our need for securitysikkerhed
45
161248
2158
Så at forene vores behov for sikkerhed
02:59
and our need for adventureeventyr into one relationshipforhold,
46
163406
2965
og vores behov for eventyr i et forhold,
03:02
or what we todayi dag like to call a passionatelidenskabelig marriageægteskab,
47
166371
2883
eller det vi i dag gerne kalder et lidenskabeligt ægteskab,
03:05
used to be a contradictionmodsigelse in termsbetingelser.
48
169254
2574
plejede at være en stærk modsigelse.
03:07
MarriageÆgteskab was an economicøkonomisk institutioninstitution
49
171828
2768
Ægteskabet var en økonomisk institution
03:10
in whichhvilken you were givengivet a partnershippartnerskab for life
50
174596
3716
hvor man blev givet et partnerskab for livet
03:14
in termsbetingelser of childrenbørn and socialsocial statusstatus
51
178312
2744
med hensyn til børn og social status
03:16
and successionsuccession and companionshipkammeratskab.
52
181056
2402
og arvefølge og selskab.
03:19
But now we want our partnerpartner to still give us all these things,
53
183458
4434
Men nu nu vil vi have vores partner til både stadig at give os alle de ting,
03:23
but in additionUd I want you to be my bestbedst friendven
54
187892
2452
men samtidig vil også jeg have dig til at være min bedste ven
03:26
and my trustedbetroet confidantfortrolige and my passionatelidenskabelig loverelsker to bootboot,
55
190344
3234
og min fortrolige ven og oven i købet min lidenskabelige elsker,
03:29
and we livelevende twiceto gange as long.
56
193578
1404
og vi lever dobbelt så længe.
03:30
(LaughterLatter)
57
194982
2658
(Latter)
03:33
So we come to one personperson, and we basicallyi bund og grund are askingspørger them
58
197640
4258
Så vi kommer til en person, og beder dem dybest set om
03:37
to give us what onceenkelt gang an entirehel villagelandsby used to providegive:
59
201898
3327
at give os det en hel landsby plejede at give os:
03:41
Give me belongingtilhørsforhold, give me identityidentitet, give me continuitykontinuitet,
60
205225
4148
Giv mig et sted at høre til, giv mig identitet, giv mig kontinuitet,
03:45
but give me transcendencetranscendens and mysterymysterium and aweærefrygt all in one.
61
209373
3899
men giv mig transcendens og mysterie og ærefrygt alt i en.
03:49
Give me comfortkomfort, give me edgekant.
62
213272
1891
Giv mig trøst, give mig kant.
03:51
Give me noveltynyhed, give me familiarityfortrolighed.
63
215163
1922
Giv mig nyt, giv mig fortrolighed.
03:52
Give me predictabilityforudsigelighed, give me surpriseoverraskelse.
64
217085
2065
Giv mig forudsigelighed, giv mig overraskelse.
03:55
And we think it's a givengivet, and toyslegetøj and lingerielingeri are going to saveGemme us with that.
65
219150
4223
Og vi tror det er en selvfølge, og at legetøj og lingeri kan redde os.
03:59
(ApplauseBifald)
66
223373
5360
(Bifald)
04:04
So now we get to the existentialeksistentiel realityvirkelighed of the storyhistorie, right?
67
228733
4239
Så nu kommer vi til den eksistentielle del af historien, ikke?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Fordi jeg tror, på en eller anden måde -- og det vender jeg tilbage til --
04:14
but the crisiskrise of desireønske is oftentit a crisiskrise of the imaginationfantasi.
69
238740
3574
men begærskrisen er tit en fantasiens krise.
04:18
So why does good sexkøn so oftentit fadefalme?
70
242314
3623
Så hvorfor falmer god sex så ofte?
04:21
What is the relationshipforhold betweenmellem love and desireønske?
71
245937
2548
Hvad er forholdet mellem kærlighed og begær?
04:24
How do they relateforholde sig, and how do they conflictkonflikt?
72
248485
3124
Hvordan står de i forbindelse med hinanden og hvordan står de i modstrid til hinanden?
04:27
Because thereinderi liesløgne the mysterymysterium of eroticismerotik.
73
251609
3148
Deri ligger erotikkens mysterie.
04:30
So if there is a verbudsagnsord, for me, that comeskommer with love, it's "to have."
74
254757
4250
Hvis der er et udsagnsord, for mig, der forbindes med kærlighed, er det "at have."
04:34
And if there is a verbudsagnsord that comeskommer with desireønske, it is "to want."
75
259007
4184
Og hvis der er udsagnsord der følger med begær, er det "at ville."
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedelskede.
76
263191
3859
I kærlighed, vil vi have, vi vil kende vores elskede.
04:42
We want to minimizeminimere the distanceafstand. We want to contractkontrakt that gaphul.
77
267050
4503
Vi vil minimere afstanden. Vi vil sammentrække afstanden.
04:47
We want to neutralizeneutralisere the tensionsspændinger. We want closenessnærhed.
78
271553
4044
Vi vil fjerne spændingerne. Vi vil have nærhed.
04:51
But in desireønske, we tendtendens to not really want to go back to the placessteder we'vevi har alreadyallerede gonevæk.
79
275597
5409
Men i begær har vi en tendens til ikke rigtig at have lyst til at tage tilbage til de steder vi allerede har været.
04:56
ForgoneAfkald conclusionkonklusion does not keep our interestinteresse.
80
281006
3477
Allerede opnåede erkendelser har ikke vores interesse.
05:00
In desireønske, we want an Other, somebodyen eller anden on the other sideside that we can go visitbesøg,
81
284483
4984
Med begær vil vi have en Anden, en på den anden side som vi kan besøge,
05:05
that we can go spendbruge some time with,
82
289467
2378
som vi kan tilbringe noget tid sammen med,
05:07
that we can go see what goesgår on in theirderes redrød lightlys districtdistrikt.
83
291845
4103
som vi kan besøge og se hvad der foregår i deres 'red light district'.
05:11
In desireønske, we want a bridgebro to crosskryds.
84
295948
3345
I vores begær vil vi have en bro at gå over.
05:15
Or in other wordsord, I sometimesSommetider say, firebrand needsbehov airluft.
85
299293
3375
Med andre ord, som jeg siger nogle gange: ild har brug for ilt.
05:18
DesireØnske om needsbehov spaceplads.
86
302668
2255
Begær har brug for plads.
05:20
And when it's said like that, it's oftentit quitetemmelig abstractabstrakt.
87
304923
3544
Og når det bliver sagt på den måde, er det tit meget abstrakt.
05:24
But then I tooktog a questionspørgsmål with me.
88
308467
1601
Men så tog jeg et spørgsmål med mig.
05:25
And I've gonevæk to more than 20 countrieslande in the last few yearsflere år
89
310068
2475
Og jeg har besøgt mere end 20 lande i løbet af de sidste par år
05:28
with "MatingParring in CaptivityFangenskab," and I askedspurgt people,
90
312543
2932
med "Mating in Captivity," og jeg spurgte mennesker,
05:31
when do you find yourselfdig selv mostmest drawntrukket to your partnerpartner?
91
315475
3305
hvornår føler du dig mest tiltrukket af din partner?
05:34
Not attractedtiltrukket sexuallyseksuelt, perom seSe, but mostmest drawntrukket.
92
318780
3154
Ikke seksuelt tiltrukket, som sådan, men mest tiltrukket.
05:37
And acrosset kors culturekultur, acrosset kors religionreligion, and acrosset kors genderkøn --
93
321934
3414
Og på tværs af kulturer, på tværs af religion, og på tværs af køn --
05:41
exceptundtagen for one -- there are a few answerssvar that just keep comingkommer back.
94
325348
5386
bortset fra en -- er der et par svar der bliver ved at med dukke op.
05:46
So the first groupgruppe is: I am mostmest drawntrukket to my partnerpartner
95
330734
4538
Så den første gruppe er: jeg er mest tiltrukket af min partner
05:51
when she is away, when we are aparten del, when we reunitegenforenes.
96
335272
6685
når hun er væk, når vi er væk fra hinanden, når vi ses igen.
05:57
BasicallyDybest set, when I get back in touchrøre ved
97
341957
3560
Dybest set, når jeg igen kommer i kontakt
06:01
with my abilityevne to imagineforestille myselfMig selv with my partnerpartner,
98
345517
3711
med min evne til at se mig selv med min partner,
06:05
when my imaginationfantasi comeskommer back in the picturebillede,
99
349228
2865
når min fantasi kommer tilbage i billedet,
06:07
and when I can rootrod it in absencefravær and in longinglængsel,
100
352093
4947
og når jeg kan forankre det i manglen og i længslen,
06:12
whichhvilken is a majorstørre componentkomponent of desireønske.
101
357040
2695
hvilket er en stor del af begær.
06:15
But then the secondanden groupgruppe is even more interestinginteressant:
102
359735
3030
Men så er den anden gruppe endnu mere interessant:
06:18
I am mostmest drawntrukket to my partnerpartner
103
362765
1842
jeg er mest tiltrukket af min partner
06:20
when I see him in the studiostudie, when she is onstagepå scenen,
104
364607
3982
når jeg ser ham i studiet, når hun er på scenen,
06:24
when he is in his elementelement, when she's doing something she's passionatelidenskabelig about,
105
368589
4302
når han er i sit rette element, når hun laver noget hun er lidenskabeligt interesseret i,
06:28
when I see him at a partyparti and other people are really drawntrukket to him,
106
372891
3392
når jeg ser ham til en fest og ser andre mennesker virkelig bliver tiltrukket af ham,
06:32
when I see her holdholde courtret.
107
376283
2288
når jeg ser hende holde hof.
06:34
BasicallyDybest set, when I look at my partnerpartner radiantstrålende and confidentselvsikker,
108
378571
4448
Dybest set, når jeg ser min partner stråle og være selvsikker,
06:38
probablysandsynligvis the biggeststørste turn-onturn-on acrosset kors the boardbestyrelse.
109
383019
3094
det er nok den største turn-on for alle jeg har spurgt.
06:42
RadiantStrålende, as in self-sustainingselvbærende.
110
386113
2840
Strålende, som i hvilende i sig selv.
06:44
I look at this personperson -- by the way, in desireønske
111
388953
2912
Jeg ser på denne person -- for øvrigt taler mennesker
06:47
people rarelysjældent talk about it, when we are blendedblandet into one,
112
391865
2630
sjældent om det begær, der findes når vi bliver smeltet sammen til en,
06:50
fivefem centimeterscentimeter from eachhver other. I don't know in inchesinches how much that is.
113
394495
3490
fem centimeter fra hinanden. Jeg ved ikke hvor meget det er i tommer.
06:53
But it's alsoogså not when the other personperson is that farlangt aparten del
114
397985
3256
Men det er heller ikke når den anden person er så langt væk
06:57
that you no longerlængere see them.
115
401241
1392
at man ikke længere kan se dem.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartner from a comfortablekomfortabel distanceafstand,
116
402633
4392
Det er når jeg kigger på min partner fra en behagelig afstand,
07:02
where this personperson that is alreadyallerede so familiarvelkendt, so knownkendt,
117
407025
4349
hvor denne person der allerede er så familiær, så kendt,
07:07
is momentarilymomentant onceenkelt gang again somewhatnoget mysteriousmystisk, somewhatnoget elusiveundvigende.
118
411374
4839
for et øjeblik igen er en smule mystisk, en smule svær at få fat på.
07:12
And in this spaceplads betweenmellem me and the other liesløgne the eroticerotiske élanLAN,
119
416213
4855
Og i dette mellemrum mellem mig og den anden ligger den erotiske begejstring,
07:16
liesløgne that movementbevægelse towardimod the other.
120
421068
2593
ligger bevægelsen hen mod den anden.
07:19
Because sometimesSommetider, as ProustProust sayssiger,
121
423661
2163
Fordi nogen gange, ligesom Proust siger,
07:21
mysterymysterium is not about travelingrejsende to newny placessteder,
122
425824
2675
handler mysteriet ikke om at rejse til nye steder,
07:24
but it's about looking with newny eyesøjne.
123
428499
2179
men om at se med nye øjne.
07:26
And so, when I see my partnerpartner on his ownegen or her ownegen,
124
430678
3529
Så, når jeg ser min partner for sig selv,
07:30
doing something in whichhvilken they are envelopedindhyllet,
125
434207
2709
gøre noget, som de er optaget af,
07:32
I look at this personperson and I momentarilymomentant get a shiftflytte in perceptionopfattelse,
126
436916
4863
ser jeg på denne person og jeg oplever et øjebliks skift i min sansning,
07:37
and I stayBliv openåben to the mysteriesmysterier that are livinglevende right nextNæste to me.
127
441779
5272
og jeg bliver åben for de mysterier som lever lige ved siden af mig.
07:42
And then, more importantlyvigtigere, in this descriptionbeskrivelse about the other
128
447051
4472
Og så, endnu vigtigere, i denne beskrivelse af den anden
07:47
or myselfMig selv -- it's the samesamme -- what is mostmest interestinginteressant
129
451523
3644
eller mig selv -- det er det samme -- det, der er mest interessant
07:51
is that there is no needinessneediness in desireønske.
130
455167
2559
er at der ikke er nogen mangel i begær.
07:53
NobodyIngen needsbehov anybodynogen.
131
457726
2328
Ingen har brug for nogen.
07:55
There is no caretakingviceværtstjenester in desireønske.
132
460054
2241
Der skal ikke passes på nogen i begær.
07:58
CaretakingViceværtstjenester is mightilybravt lovingkærlig. It's a powerfulkraftfuld anti-aphrodisiacanti-elskovsmiddel.
133
462295
5221
At passe på er meget kærligt. Det er et kraftfuldt anti-afrodisiakum.
08:03
I have yetendnu to see somebodyen eller anden who is so turnedvendt on
134
467516
2294
Jeg har endnu ikke mødt nogen, der bliver tændt
08:05
by somebodyen eller anden who needsbehov them.
135
469810
1702
af nogen der har brug for dem.
08:07
WantingMangelfuld them is one thing. NeedingBehov for them is a shutdownlukning,
136
471512
3493
At ville have dem er én ting. At have behov for dem lukker begæret ned,
08:10
and womenKvinder have knownkendt that foreverfor evigt,
137
475005
1543
og kvinder har altid vidst det,
08:12
because anything that will bringtage med up parenthoodforældreskab
138
476548
2965
fordi alt, der har med forældreskab at gøre
08:15
will usuallysom regel decreaseformindske the eroticerotiske chargeoplade.
139
479513
3256
som regel nedsætter den erotiske ladning.
08:18
For good reasonsgrunde, right?
140
482769
2084
Med god grund, ikke?
08:20
And then the thirdtredje groupgruppe of answerssvar usuallysom regel would be
141
484853
3253
Og så vil den tredje gruppe af svar
på spørgsmålet som regel være:
08:24
when I'm surprisedoverrasket, when we laughGrine togethersammen,
142
488106
4545
når jeg er overrasket, når vi griner sammen,
08:28
as somebodyen eller anden said to me in the officekontor todayi dag,
143
492651
2160
som en person sagde til mig på kontoret i dag:
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
"når han er i sit jakkesæt" - og så sagde jeg,
08:32
it's eitherenten the tuxTux or the cowboyCowboy bootsstøvler.
145
496619
3063
ja, det er enten jakkesættet eller cowboy støvlerne,
08:35
But basicallyi bund og grund it's when there is noveltynyhed.
146
499682
3691
men dybest set er det, når der er noget nyt.
08:39
But noveltynyhed isn't about newny positionspositioner. It isn't a repertoirerepertoire of techniquesteknikker.
147
503373
4278
Men noget nyt handler ikke om stillinger. Det er ikke et repertoire af teknikker.
08:43
NoveltyNyhed is, what partsdele of you do you bringtage med out?
148
507651
3535
Noget nyt kan gælde hvilke dele af en selv, der bringes frem?
08:47
What partsdele of you are just beingvære seenset?
149
511186
3029
Hvilke dele af dig bliver først nu set?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Fordi på en måde kunne man sige
08:52
sexkøn isn't something you do, eheh?
151
516154
2003
at sex ikke er noget man gør, ikke?
08:54
SexKøn is a placeplacere you go. It's a spaceplads you entergå ind
152
518157
3234
Sex er et sted man tager hen. Det er et sted man tager hen
08:57
insideinde yourselfdig selv and with anotheren anden, or othersandre.
153
521391
3305
inden i en selv og sammen med en anden, eller andre.
09:00
So where do you go in sexkøn?
154
524696
2495
Så hvor tager man hen i sex?
09:03
What partsdele of you do you connectforbinde to?
155
527191
2337
Hvilke dele af en selv forbinder man sig med?
09:05
What do you seeksøge to expressudtrykke there?
156
529528
2008
Hvad prøver man at udtrykke der?
09:07
Is it a placeplacere for transcendencetranscendens and spiritualåndelig unionUnion?
157
531536
3463
Er det et sted for transcendens og spirituel forening?
09:10
Is it a placeplacere for naughtinessuartigheder and is it a placeplacere to be safelysikkert aggressiveaggressiv?
158
534999
4328
Er det et sted til frækhed og er det et sted til at være aggressiv på en sikker måde?
09:15
Is it a placeplacere where you can finallyendelig surrenderovergivelse
159
539327
2344
Er det et sted, hvor man endelig kan overgive sig
09:17
and not have to take responsibilityansvar for everything?
160
541671
3000
og ikke tage ansvar for alt?
09:20
Is it a placeplacere where you can expressudtrykke your infantileinfantile wishesønsker?
161
544671
3008
Er det et sted, hvor man kan udtrykke sine infantile ønsker?
09:23
What comeskommer out there? It's a languageSprog.
162
547679
2416
Hvad kommer der ud her? Det er et sprog.
09:25
It isn't just a behavioropførsel.
163
550095
2344
Det er ikke kun adfærd.
09:28
And it's the poeticpoetiske of that languageSprog that I'm interestedinteresseret in,
164
552439
2792
Og det er det sprogs poetik jeg er interesseret i,
09:31
whichhvilken is why I beganbegyndte to exploreudforske this conceptkoncept of eroticerotiske intelligenceintelligens.
165
555231
4049
hvilket er grunden til, at jeg begyndte at udforske dette koncept om erotisk intelligens.
09:35
You know, animalsdyr have sexkøn.
166
559280
2095
Altså, dyr har sex.
09:37
It's the pivotPivot, it's biologybiologi, it's the naturalnaturlig instinctinstinkt.
167
561375
3431
Det er omdrejningspunktet, det er biologi, det er det naturlige instinkt.
09:40
We are the only onesdem who have an eroticerotiske life,
168
564806
3280
Vi er de eneste, der har et erotisk liv,
09:43
whichhvilken meansmidler that it's sexualityseksualitet transformedtransformeret by the humanhuman imaginationfantasi.
169
568086
5918
hvilket betyder at det er seksualitet, der er transformeret af den menneskelige fantasi.
09:49
We are the only onesdem who can make love for hourstimer,
170
574004
3762
Vi er de eneste der kan dyrke elskov i timevis,
09:53
have a blissfulsalig time, multiplemange orgasmsorgasmer,
171
577766
2872
have det vidunderligt undervejs, få adskillige orgasmer,
09:56
and touchrøre ved nobodyingen, just because we can imagineforestille it.
172
580638
3905
uden at røre ved nogen; alene fordi vi kan forestille os det.
10:00
We can hintantydning at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Vi kan hentyde til det. Vi behøver ikke engang at gøre det.
10:03
We can experienceerfaring that powerfulkraftfuld thing calledhedder anticipationforventning,
174
587453
3432
Vi kan opleve den stærke følelse, vi kalder "forventning",
10:06
whichhvilken is a mortarmørtel to desireønske,
175
590885
2447
som er bindemiddel for begær,
10:09
the abilityevne to imagineforestille it, as if it's happeningsker,
176
593332
3272
evnen til at forestille det, som om det sker,
10:12
to experienceerfaring it as if it's happeningsker, while nothing is happeningsker
177
596604
4280
at opleve det, som om det sker, selvom ingenting sker,
10:16
and everything is happeningsker at the samesamme time.
178
600884
2685
og samtidig sker alting på samme tid.
10:19
So when I beganbegyndte to think about eroticismerotik,
179
603569
2530
Så da jeg begyndte at tænke på erotik,
10:21
I beganbegyndte to think about the poeticsPoetik of sexkøn,
180
606099
3138
begyndte jeg at tænke på seksualitetens poetik,
10:25
and if I look at it as an intelligenceintelligens,
181
609237
2543
og hvis jeg ser på det som en intelligens,
10:27
then it's something that you cultivatedyrke.
182
611780
2303
så er det noget man kan udvikle.
10:29
What are the ingredientsingredienser? ImaginationFantasi, playfulnesslegesyge,
183
614083
4137
Hvad er ingredienserne? Fantasi, spøgefuldhed,
10:34
noveltynyhed, curiositynysgerrighed, mysterymysterium.
184
618220
3304
det nye, nysgerrighed, mystik.
10:37
But the centralcentral agentagent is really that piecestykke calledhedder the imaginationfantasi.
185
621524
4959
Men den vigtigste del er virkelig den del, der hedder fantasien.
10:42
But more importantlyvigtigere, for me to beginbegynde to understandforstå
186
626483
3081
Men endnu vigtigere, før at jeg kan prøve at forstå
10:45
who are the couplespar who have an eroticerotiske sparkgnist,
187
629564
2758
hvem de er - de par, der har en erotisk gnist,
10:48
what sustainsopretholder livet desireønske, I had to go back
188
632322
2567
- og hvad det er, der opretholder begæret,
måtte jeg tilbage til
10:50
to the originaloriginal definitiondefinition of eroticismerotik,
189
634889
2673
til den originale definition af erotikken,
10:53
the mysticalmystiske definitiondefinition, and I wentgik throughigennem it
190
637562
2651
den mystiske definition, og jeg anskuede det
10:56
throughigennem a bifurcationtvedeling by looking actuallyrent faktisk at traumatraumer,
191
640213
3439
med et todelt blik ved faktisk at se nærmere på lidelse,
10:59
whichhvilken is the other sideside, and I lookedkigget at it
192
643652
2658
som begærets anden side, og jeg kiggede på det
11:02
looking at the communityfællesskab that I had grownvoksen up in,
193
646310
2606
ved at se på det lokalsamfund
som jeg var vokset op i,
11:04
whichhvilken was a communityfællesskab in BelgiumBelgien, all HolocaustHolocaust survivorsoverlevende,
194
648916
3612
som var et lille samfund i Belgien,
hvor alle var overlevende efter Holocaust,
11:08
and in my communityfællesskab there were two groupsgrupper:
195
652528
2962
og i mit lokalsamfund var der to grupper:
11:11
those who didn't die, and those who camekom back to life.
196
655490
3814
dem, der ikke døde, og dem, der kom tilbage til livet.
11:15
And those who didn't die livedlevede oftentit very tetheredtøjrede to the groundjord,
197
659304
3322
Og dem, der ikke døde, levede ofte meget nedslåede liv,
11:18
could not experienceerfaring pleasurefornøjelse, could not trusttillid,
198
662626
3590
kunne ikke opleve glæde, kunne ikke stole på nogen,
11:22
because when you're vigilantpå vagt, worriedbekymret, anxiousængstelig,
199
666216
2761
fordi når man er på vagt, bekymret, angst,
11:24
and insecureusikre, you can't liftløfte op your headhoved
200
668977
2629
og usikker, kan man ikke løfte hovedet
11:27
to go and take off in spaceplads and be playfullegende and safesikker and imaginativefantasifulde.
201
671606
5464
for at gå ud i rummet og være legesyge og sikre og fantasifulde.
11:32
Those who camekom back to life were those
202
677070
2482
Dem, der kom tilbage til livet var dem
11:35
who understoodforstået the eroticerotiske as an antidotemodgift to deathdød.
203
679552
2661
der forstod det erotiske som en modgift til døden.
11:38
They knewvidste how to keep themselvesdem selv alivei live.
204
682213
3670
De vidste, hvordan de skulle holde sig selv i live.
11:41
And when I beganbegyndte to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplespar that I work with,
205
685883
3968
Og da jeg begyndte at lytte til seksualitetsmanglen hos de par som jeg arbejder med,
11:45
I sometimesSommetider would hearhøre people say, "I want more sexkøn,"
206
689851
2853
hørte jeg nogle gange folk sige, "Jeg vil have mere sex,"
11:48
but generallygenerelt people want better sexkøn,
207
692704
2862
men generelt set vil folk have bedre sex,
11:51
and better is to reconnecttilslut with that qualitykvalitet of alivenessaliveness,
208
695566
3254
og bedre er at genfinde den livskvalitet,
11:54
of vibrancydynamik, of renewalfornyelse, of vitalityvitalitet, of erosEros, of energyenergi
209
698820
4129
af liv, af fornyelse, af vitalitet,
af seksualdrift, af energi
11:58
that sexkøn used to affordhar råd til them, or that they'vede har hopedhåbet
210
702949
2574
som sex plejede at give dem, eller som de håbede
12:01
it would affordhar råd til them.
211
705523
1894
det ville give dem.
12:03
And so I beganbegyndte to askSpørg a differentforskellige questionspørgsmål.
212
707417
3027
Så jeg begyndte at stille et andet spørgsmål,
12:06
"I shutlukke myselfMig selv off when ..." beganbegyndte to be the questionspørgsmål.
213
710444
4847
"Jeg lukker mig selv inde, når …" blev mit spørgsmål.
12:11
"I turntur off my desiresbegær when ..." whichhvilken is not the samesamme questionspørgsmål as,
214
715291
3280
"Jeg slukker for mine behov når …" hvilket ikke er det samme spørgsmål som,
12:14
"What turnsdrejninger me off is ..." and "You turntur me off when ..."
215
718571
3946
"Det, der tænder mig af er …" og "Du tænder mig af, når …"
12:18
And people beganbegyndte to say, "I turntur myselfMig selv off when
216
722517
3223
Og folk begyndte at sige,
"Jeg tænder mig selv af, når
12:21
I feel deaddød insideinde, when I don't like my bodylegeme,
217
725740
2889
jeg føler mig død indeni,
når jeg ikke kan lide min krop,
12:24
when I feel oldgammel, when I haven'thar ikke had time for myselfMig selv,
218
728629
3224
når jeg føler mig gammel,
når jeg ikke har haft tid til mig selv,
12:27
when I haven'thar ikke had a chancechance to even checkkontrollere in with you,
219
731853
2624
når jeg ikke engang har haft
en chance for spørge ind til dig,
12:30
when I don't performudføre well at work,
220
734477
1561
når jeg ikke præsterer godt på arbejdet,
12:31
when I feel lowlav selfselv esteemselvværd, when I don't have a sensefølelse of self-worthselvværd,
221
736038
3195
når jeg har lav selvtillid,
når jeg ikke har en følelse af selvværd,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
når jeg ikke føler at jeg har retten til at ville, at tage,
12:38
to receivemodtage pleasurefornøjelse."
223
742461
2440
at modtage glæde."
12:40
And then I beganbegyndte to askSpørg the reversebagside questionspørgsmål.
224
744901
2365
Og derefter begyndte jeg at stille det modsatte spørgsmål:
12:43
"I turntur myselfMig selv on when ..." Because mostmest of the time,
225
747266
2771
"Jeg tænder mig selv, når …" Fordi det meste af tiden,
12:45
people like to askSpørg the questionspørgsmål, "You turntur me on,
226
750037
2858
kan folk godt lide at stille spørgsmålet, "Du tænder mig, når..." eller
12:48
what turnsdrejninger me on," and I'm out of the questionspørgsmål. You know?
227
752895
3577
"det, der tænder mig," og så er "jeg" ude af spørgsmålet, kan I nok se!
12:52
Now, if you are deaddød insideinde, the other personperson can do a lot of things for Valentine'sValentines.
228
756472
4310
Altså - hvis man er død indeni, kan den anden person gøre mange ting til Valentines dag.
12:56
It won'tvil ikke make a dentDent. There is nobodyingen at the receptionreception deskskrivebord.
229
760782
2800
Det gør ingen forskel. Der er ingen bag disken i receptionen.
12:59
(LaughterLatter)
230
763582
1493
(Latter)
13:00
So I turntur myselfMig selv on when,
231
765075
2402
Så man bør spørge: "jeg tænder mig selv, når..."
13:03
I turntur my desiresbegær, I wakevågne up when ...
232
767477
4011
"jeg tænder for mit begær, jeg vågner, når …"
13:07
Now, in this paradoxparadoks betweenmellem love and desireønske,
233
771488
4618
I dette paradoks mellem kærlighed og begær,
13:12
what seemsser ud til to be so puzzlinggådefuldt is that the very ingredientsingredienser
234
776106
3881
hvor det forvirrende er
13:15
that nurturepleje love -- mutualitygensidighed, reciprocitygensidighed,
235
779987
4151
at de selvsamme ingredienser der nærer kærligheden -- gensidighed, reciprocitet,
13:20
protectionbeskyttelse, worrybekymre, responsibilityansvar for the other --
236
784138
4032
beskyttelse, bekymring, ansvar for den anden --
13:24
are sometimesSommetider the very ingredientsingredienser that stiflekvæle desireønske.
237
788170
4123
nogle gange er de selvsamme ingredienser,
der kvæler begær.
13:28
Because desireønske comeskommer with a hostvært of feelingsfølelser
238
792293
4229
Begær hænger sammen med en hel række følelser
13:32
that are not always suchsådan favoritesfavoritter of love:
239
796522
3977
der ikke altid er favoritter for kærligheden:
13:36
jealousyjalousi, possessivenessbesiddertrang, aggressionaggression, powerstrøm, dominancedominans,
240
800499
4129
jalousi, ejerskab, aggression, magt, dominans,
13:40
naughtinessuartigheder, mischieffortræd.
241
804628
1788
frækhed, ballade.
13:42
BasicallyDybest set mostmest of us will get turnedvendt on at night
242
806416
3287
Dybest set vil de fleste af os om natten tænde på
13:45
by the very samesamme things that we will demonstratedemonstrere againstmod duringi løbet af the day.
243
809703
3902
de selvsamme ting som vi modsætter os om dagen.
13:49
You know, the eroticerotiske mindsind is not very politicallypolitisk correctkorrekt.
244
813605
3413
Det erotiske sind er ikke
politisk korrekt, ved I nok.
13:52
If everybodyalle was fantasizingfantasere on a bedseng of rosesroser,
245
817018
2655
Hvis alle fantaserede på en seng af roser,
13:55
we wouldn'tville ikke be havingat have suchsådan interestinginteressant talksforedrag about this.
246
819673
3437
kunne vi ikke have så interessante samtaler
om dette emne.
13:59
But no, in our mindsind up there
247
823110
2813
Men nej, i vores sind deroppe
14:01
are a hostvært of things going on that we don't always know
248
825923
3747
sker der en hel række ting, som vi ikke altid ved
14:05
how to bringtage med to the personperson that we love,
249
829670
2087
hvordan vi skal overbringe til den person som vi elsker,
14:07
because we think love comeskommer with selflessnessuselviskhed
250
831757
2813
fordi vi tror at kærlighed er forbundet med uselviskhed,
14:10
and in factfaktum desireønske comeskommer with a certainbestemte amountbeløb of selfishnessselvoptagethed
251
834570
3712
og faktisk er begær forbundet med en vis mængde selvviskhed
14:14
in the bestbedst sensefølelse of the wordord:
252
838282
1779
i ordets bedste forstand:
14:15
the abilityevne to stayBliv connectedforbundet to one'sman er selfselv
253
840061
3033
evnen til at forblive i kontakt med ens eget "jeg"
14:18
in the presencetilstedeværelse of anotheren anden.
254
843094
1891
i en andens nærvær.
14:20
So I want to drawtegne that little imagebillede for you,
255
844985
2652
Så når jeg tegner dette lille billede for jer,
14:23
because this need to reconcileforene these two setssæt of needsbehov,
256
847637
3709
er det fordi trangen til at forene disse to modsatrettede behov
14:27
we are bornFødt with that.
257
851346
1543
er noget vi er født med.
14:28
Our need for connectionforbindelse, our need for separatenessadskilthed,
258
852889
2897
Det gælder vores behov for forbindelse, vores behov for adskilthed,
14:31
or our need for securitysikkerhed and adventureeventyr,
259
855786
2209
eller vores behov for sikkerhed og eventyr,
14:33
or our need for togethernesssamvær and for autonomyautonomi,
260
857995
2696
eller vores behov for samhørighed og selvstændighed,
14:36
and if you think about the little kidbarn who sitssidder on your lapskød
261
860691
2744
og hvis man tænker på det lille barn, der sidder i ens skød
14:39
and who is cozilyhyggeligt nestedindlejret here and very securesikre and comfortablekomfortabel,
262
863435
4492
og som sidder der behageligt og hyggeligt og komfortabelt,
14:43
and at some pointpunkt all of us need to go out into the worldverden
263
867927
3917
og som på et tidspunkt, som vi alle skal, går ud i verden
14:47
to discoveropdage and to exploreudforske.
264
871844
2492
for at opdage og udforske.
14:50
That's the beginningstarten of desireønske,
265
874336
1517
Det er der, begæret begynder,
14:51
that exploratorysonderende needsbehov curiositynysgerrighed, discoveryopdagelse.
266
875853
4495
ved de prøvende behov for nysgerrighed, opdagelse.
14:56
And then at some pointpunkt they turntur around and they look at you,
267
880348
3892
Og så på et tidspunkt vender de rundt og de ser på en,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
og hvis man fortæller dem,
15:02
"Hey kiddokiddo, the world'sVerdens a great placeplacere. Go for it.
269
886713
2352
"Hey sønnikke, verden er et fedt sted. Giv den hele armen.
15:04
There's so much funsjovt out there,"
270
889065
1692
Der er så meget sjov derude,"
15:06
then they can turntur away and they can experienceerfaring
271
890757
2676
så kan barnet vende sig væk fra dig og opleve
15:09
connectionforbindelse and separatenessadskilthed at the samesamme time.
272
893433
2205
forbindelse og adskilthed på samme tid.
15:11
They can go off in theirderes imaginationfantasi, off in theirderes bodylegeme,
273
895638
3249
De kan gå ind i deres fantasi, ind i deres krop,
15:14
off in theirderes playfulnesslegesyge, all the while knowingkende
274
898887
3082
ind i deres legesyge, alt imens de ved
15:17
that there's somebodyen eller anden when they come back.
275
901969
2593
at der stadig er nogen, når de kommer tilbage.
15:20
But if on this sideside there is somebodyen eller anden who sayssiger,
276
904562
2311
Men hvis der derimod er en, der siger:
15:22
"I'm worriedbekymret. I'm anxiousængstelig. I'm depresseddeprimeret.
277
906873
3827
"Jeg er bekymret. Jeg er urolig. Jeg er deprimeret.
15:26
My partnerpartner hasn'thar ikke takentaget careomsorg of me in so long.
278
910700
2034
Min partner har ikke taget sig af mig så længe.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Hvad er det der er så godt derude? Har vi ikke alt
15:31
you need togethersammen, you and I?"
280
915250
2183
vi har brug for sammen, du og jeg?"
15:33
then there are a few little reactionsreaktioner
281
917433
2113
så er der et par små reaktioner
15:35
that all of us can prettysmuk much recognizegenkende.
282
919546
3328
som vi alle mere eller mindre kan genkende.
15:38
Some of us will come back, camekom back a long time agosiden,
283
922874
4792
Nogle af os kommer tilbage, kom tilbage for længe siden,
15:43
and that little childbarn who comeskommer back
284
927666
2208
og det lille barn, der kommer tilbage
15:45
is the childbarn who will forgogive afkald på a parten del of himselfham selv
285
929874
2833
er det barn, der er villig til at give slip på en del af sig selv
15:48
in orderbestille not to losetabe the other.
286
932707
2416
for ikke at miste den anden.
15:51
I will losetabe my freedomfrihed in orderbestille not to losetabe connectionforbindelse.
287
935123
3925
Jeg vil miste min frihed for ikke at tabe forbindelsen til den anden.
15:54
And I will learnlære to love in a certainbestemte way
288
939048
2682
Og jeg vil lære at elske på en bestemt måde
15:57
that will becomeblive burdenedbelastet with extraekstra worrybekymre
289
941730
4200
der vil blive belastet med en ekstra bekymring
16:01
and extraekstra responsibilityansvar and extraekstra protectionbeskyttelse,
290
945930
3544
en ekstra ansvarlighed og ekstra beskyttelse,
16:05
and I won'tvil ikke know how to leaveforlade you
291
949474
2464
og jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne forlade dig
16:07
in orderbestille to go playSpille, in orderbestille to go experienceerfaring pleasurefornøjelse,
292
951938
3544
for at gå ud og lege, for at gå ud og opleve nydelse,
16:11
in orderbestille to discoveropdage, to entergå ind insideinde myselfMig selv.
293
955482
3240
for at gå på opdagelse, for at gå ind i mig selv.
16:14
TranslateOversætte this into adultvoksen languageSprog.
294
958722
2884
Oversæt dette til voksensprog.
16:17
It startsstarter very youngung. It continuesfortsætter into our sexkøn livesliv
295
961606
3620
Det begynder meget ungt. Det fortsætter i vores sexliv
16:21
up to the endende.
296
965226
1515
helt til livets afslutning.
16:22
ChildBarn numbernummer two comeskommer back
297
966741
2520
Barn nummer to kommer tilbage,
16:25
but looksudseende like that over theirderes shoulderskulder all the time.
298
969261
2805
men kigger sig tilbage over skulderen hele tiden.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Vil du være der?
16:30
Are you going to curseforbande me? Are you going to scoldskælde me?
300
974106
1879
Vil du forbande mig? Skal du skælde mig ud?
16:31
Are you going to be angryvred with me?"
301
975985
1998
Bliver du sur på mig?"
16:33
And they maykan be gonevæk, but they're never really away,
302
977983
3619
Og de går måske, men de er aldrig rigtig væk,
16:37
and those are oftentit the people that will tell you,
303
981602
2087
og disse mennesker er ofte de samme, der fortæller en,
16:39
in the beginningstarten it was supersuper hothed.
304
983689
2329
i forholdet i starten var vildt frækt.
16:41
Because in the beginningstarten, the growingvoksende intimacyintimitet
305
986018
3576
Fordi i starten var den voksende intimitet
16:45
wasn'tvar ikke yetendnu so strongstærk
306
989594
1898
endnu ikke så stærk
16:47
that it actuallyrent faktisk led to the decreaseformindske of desireønske.
307
991492
3063
at den ledte til en nedsættelse af begæret.
16:50
The more connectedforbundet I becameblev til, the more responsibleansvarlig I feltfølte,
308
994555
3719
Jo mere forbundet jeg blev, jo mere ansvar følte jeg,
16:54
the lessmindre I was ablei stand to let go in your presencetilstedeværelse.
309
998274
3258
jo mindre var jeg i stand til at give slip i dit nærvær.
16:57
The thirdtredje childbarn doesn't really come back.
310
1001532
2814
Det tredje barn kommer i virkeligheden ikke rigtig tilbage.
17:00
So what happenssker, if you want to sustainopretholde desireønske,
311
1004346
3432
Så det, der sker, er hvis man vil opretholde begæret,
17:03
it's that realægte dialecticdialektisk piecestykke.
312
1007778
2240
er det det virkelige dialektiske kunststykke.
17:05
On the one handhånd you want the securitysikkerhed in orderbestille to be ablei stand to go.
313
1010018
3681
På den ene side vil man have sikkerhed, for at være i stand til at gå.
17:09
On the other handhånd if you can't go, you can't have pleasurefornøjelse,
314
1013699
3752
Hvis man på den anden side ikke kan gå, kan man ikke nyde,
17:13
you can't culminatekulminerer, you don't have an orgasmorgasme,
315
1017451
2980
kan man ikke nå sit højdepunkt, man kan ikke få en orgasme,
17:16
you don't get excitedbegejstret because you spendbruge your time
316
1020431
2483
man bliver ikke ophidset, fordi man bruger sin tid
17:18
in the bodylegeme and the headhoved of the other and not in your ownegen.
317
1022914
3136
i kroppen og i hovedet på den anden
og ikke i sin egen.
17:21
So in this dilemmadilemma about reconcilingforene
318
1026050
3720
Så i dette dilemma om at forene
17:25
these two setssæt of fundamentalgrundlæggende needsbehov,
319
1029770
2513
de to sæt fundamentale behov,
17:28
there are a few things that I've come to understandforstå eroticerotiske couplespar do.
320
1032283
4385
er der et par ting,
som jeg har lært at erotiske par gør.
17:32
One, they have a lot of sexualseksuel privacybeskyttelse af personlige oplysninger.
321
1036668
2982
Punkt et: de har meget seksuel privathed.
17:35
They understandforstå that there is an eroticerotiske spaceplads
322
1039650
2422
De forstår, at der er et erotisk sted
17:37
that belongshører til to eachhver of them.
323
1042072
2051
som tilhører dem hver især.
17:40
They alsoogså understandforstå that foreplayforspil is not something you do
324
1044123
3159
De forstår også, at forspil ikke er noget man begynder på
17:43
fivefem minutesminutter before the realægte thing.
325
1047282
2104
fem minutter inden den rigtige ting.
17:45
ForeplayForspil prettysmuk much startsstarter at the endende of the previoustidligere orgasmorgasme.
326
1049386
3200
Forspil starter mere eller mindre når den forrige orgasme slutter.
17:48
They alsoogså understandforstå that an eroticerotiske spaceplads
327
1052586
3220
De forstår også at et erotisk sted
17:51
isn't about, you beginbegynde to strokeslag the other.
328
1055806
2189
ikke handler om, at man
begynder at kæle for den anden.
17:53
It's about you createskab a spaceplads where you leaveforlade ManagementManagement IncInc.,
329
1057995
3555
Det handler om at man skaber et sted
hvor man efterlader "Management Inc.",
17:57
maybe where you leaveforlade the agileAgile programprogram,
330
1061550
2644
måske hvor man efterlader moderne projektstyring,
18:00
(LaughterLatter)
331
1064209
1795
(Latter)
18:01
and you actuallyrent faktisk just entergå ind that placeplacere
332
1066004
3088
og man faktisk bare går ind i det sted
18:04
where you stop beingvære the good citizenborger
333
1069092
2101
hvor man holder op med at være en god borger
18:07
who is takingtager careomsorg of things and beingvære responsibleansvarlig.
334
1071193
2664
der tager sig af tingene og er ansvarlig.
18:09
ResponsibilityAnsvar and desireønske just buttButt headshoveder.
335
1073857
3544
Ansvarlighed og begær støder bare hovederne sammen.
18:13
They don't really do well togethersammen.
336
1077401
2632
De passer faktisk ikke særlig godt sammen.
18:15
EroticErotiske couplespar alsoogså understandforstå that passionpassion waxesvoks and wanesaftager.
337
1080033
4199
Erotiske par forstår også at
lidenskab tiltager og aftager.
18:20
It's prettysmuk much like the moonmåne. It has intermittentintermitterende eclipsesformørkelser.
338
1084232
3569
Det er mere eller mindre ligesom månen. Der er tilbagevendende formørkelser.
18:23
But what they know is they know how to resurrectgenoplive it.
339
1087801
2623
Men de ved, hvordan de skal genfinde det.
18:26
They know how to bringtage med it back,
340
1090424
1692
De ved, hvordan de kan få det tilbage,
18:28
and they know how to bringtage med it back
341
1092116
1233
og grunden til at de ved det,
18:29
because they have demystifiedafmystificeret one bigstor mythmyte,
342
1093349
2532
er fordi de har afmystificeret en stor myte,
18:31
whichhvilken is the mythmyte of spontaneityspontanitet, whichhvilken is
343
1095881
2638
som er myten om spontanitet, en myte der fortæller
18:34
that it's just going to fallefterår from heavenhimmel while you're foldingfolde the laundryTøjvask
344
1098519
3714
at det bare falder ned fra himlen,
mens man folder vasketøjet
18:38
like a deusDeus exex machinamachina, and in factfaktum they understoodforstået
345
1102233
3112
ligesom en deus ex machina, og de forstår faktisk
18:41
that whateveruanset hvad is going to just happenske
346
1105345
2636
at alt det, der kommer til at ske
18:43
in a long-termlangsigtet relationshipforhold alreadyallerede has.
347
1107981
3086
i et langt forhold allerede er sket.
18:46
CommittedBegået sexkøn is premeditatedoverlagt sexkøn.
348
1111067
2664
Engageret sex er tilsigtet sex.
18:49
It's willfulforsætlig. It's intentionalforsætlig.
349
1113731
2438
Det er bevidst. Det er forsætligt.
18:52
It's focusfokus and presencetilstedeværelse.
350
1116169
3220
Det er fokus og tilstedeværelse.
18:55
MerryGlædelig Valentine'sValentines.
351
1119389
1719
Glædelig Valentines dag.
18:57
(ApplauseBifald)
352
1121108
7785
(Bifald)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com