ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Sekret namiętności w długotrwałym związku

Filmed:
15,997,886 views

W długotrwałych związkach oczekujemy od partnera bycia zarówno najlepszym przyjacielem, jak i kochankiem. Ale Esther Perel przekonuje, że dobry seks opiera się na dwóch przeciwstawnych potrzebach, potrzebie bezpieczeństwa i potrzebie przygody. Jak zatem podtrzymywać pożądanie? Z humorem i elokwencją Perel wyjawia tajemnice erotycznej inteligencji.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexseks so oftenczęsto fadeblaknąć,
0
1394
3048
Dlaczego dobry seks blaknie
00:20
even for couplespary who continueKontyntynuj to love eachkażdy other as much as ever?
1
4442
4945
w związkach wciąż bardzo się kochających?
00:25
And why does good intimacyintymność not guaranteegwarancja good sexseks,
2
9387
3143
Dlaczego intymność
nie gwarantuje dobrego seksu,
00:28
contraryprzeciwnie to popularpopularny beliefwiara?
3
12530
2631
wbrew powszechnemu przekonaniu?
00:31
Or, the nextNastępny questionpytanie would be,
4
15161
2194
Następne pytanie,
czy możemy pragnąć tego, co już mamy?
00:33
can we want what we alreadyjuż have?
5
17355
2573
Następne pytanie,
czy możemy pragnąć tego, co już mamy?
00:35
That's the million-dollarmilion dolarów questionpytanie, right?
6
19928
2713
Oto pytanie za milion dolarów.
00:38
And why is the forbiddenzabroniony so eroticerotyczne?
7
22641
1713
Dlaczego zakazane jest tak erotyczne?
00:40
What is it about transgressionprzestępstwo that makesczyni desirepragnienie so potentsilny?
8
24354
4261
Co w przekraczaniu norm
czyni pożądanie tak silnym?
00:44
And why does sexseks make babiesdzieci,
9
28615
1487
Dlaczego seks tworzy dzieci,
00:46
and babiesdzieci spellzaklęcie eroticerotyczne disasterkatastrofa in couplespary?
10
30102
4113
a dzieci sprowadzają na związek
erotyczną katastrofę?
00:50
It's kinduprzejmy of the fatalfatalny eroticerotyczne blowcios, isn't it?
11
34215
2687
Taki śmiertelny cios dla erotyki.
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Kiedy kochasz, jakie to uczucie?
00:55
And when you desirepragnienie, how is it differentróżne?
13
39351
3153
Kiedy pożądasz, jaka jest różnica?
00:58
These are some of the questionspytania
14
42504
1668
Oto niektóre z pytań
01:00
that are at the centercentrum of my explorationbadanie
15
44172
2588
w centrum moich badań
01:02
on the natureNatura of eroticerotyczne desirepragnienie
16
46760
2752
natury erotycznego pożądania
01:05
and its concomitantJednoczesne stosowanie dilemmasdylematy in modernnowoczesny love.
17
49512
3998
i powiązanych z nim dylematów
współczesnej miłości.
01:09
So I travelpodróżować the globeglob,
18
53510
1802
Podróżując po świecie zauważam,
01:11
and what I'm noticingzauważając is that
19
55312
2194
Podróżując po świecie zauważam,
01:13
everywherewszędzie where romanticismRomantyzm has enteredweszła,
20
57506
2961
że wszędzie, dokąd dotarł romantyzm,
01:16
there seemswydaje się to be a crisiskryzys of desirepragnienie.
21
60467
2912
występuje kryzys pożądania.
01:19
A crisiskryzys of desirepragnienie, as in owningposiadanie the wantingbrakujący --
22
63379
4781
Kryzys pożądania,
rozumianego jako akceptacja potrzeby,
01:24
desirepragnienie as an expressionwyrażenie of our individualityindywidualność,
23
68160
3010
jako ekspresja indywidualności,
01:27
of our freewolny choicewybór, of our preferencesPreferencje, of our identitytożsamość --
24
71170
3701
wolnego wyboru, preferencji i tożsamości,
01:30
desirepragnienie that has becomestają się a centralcentralny conceptpojęcie
25
74871
3279
pożądania, które stało się
centralną koncepcją
01:34
as partczęść of modernnowoczesny love and individualisticzindywidualizowane societiesspołeczeństwa.
26
78150
3559
współczesnej miłości
i indywidualistycznych społeczeństw.
01:37
You know, this is the first time in the historyhistoria of humankindludzkości
27
81709
3241
Po raz pierwszy w historii ludzkości
01:40
where we are tryingpróbować to experiencedoświadczenie sexualityseksualność in the long termsemestr,
28
84950
5783
próbujemy doświadczać seksualności
w długiej perspektywie,
01:46
not because we want 14 childrendzieci,
29
90733
4033
nie z chęci posiadania 14 dzieci,
01:50
for whichktóry we need to have even more because manywiele of them won'tprzyzwyczajenie make it,
30
94766
4196
co wymagałoby urodzenia jeszcze więcej,
żeby uwzględnić śmiertelność dzieci,
01:54
and not because it is exclusivelywyłącznie a woman'skobiety maritalcywilny dutyobowiązek.
31
98962
4169
i nie dla spełnienia kobiecego,
małżeńskiego obowiązku.
01:59
This is the first time that we want sexseks over time
32
103131
4519
Po raz pierwszy chcemy seksu na lata,
02:03
about pleasureprzyjemność and connectionpołączenie that is rootedukorzeniony in desirepragnienie.
33
107650
4780
wraz z przyjemnością i kontaktem
wypływającymi z pożądania.
02:08
So what sustainspodtrzymuje desirepragnienie, and why is it so difficulttrudny?
34
112430
3412
Co podtrzymuje pożądanie?
Dlaczego to takie trudne?
02:11
And at the heartserce of sustainingwytrzymujący desirepragnienie in a committedzobowiązany relationshipzwiązek,
35
115842
5245
U podstawy podtrzymywania pożądania
w trwałym związku
02:16
I think is the reconciliationpojednanie of two fundamentalfundamentalny humanczłowiek needswymagania.
36
121087
5607
leży pogodzenie
dwóch fundamentalnych potrzeb ludzkich.
02:22
On the one handdłoń, our need for securitybezpieczeństwo, for predictabilityprzewidywalność,
37
126694
5162
Z jednej strony
bezpieczeństwo, przewidywalność,
02:27
for safetybezpieczeństwo, for dependabilityniezawodność, for reliabilityniezawodność, for permanencetrwałość --
38
131856
7392
niezawodność, pewność, trwałość,
02:35
all these anchoringkotwiczenia, groundinguziemienie experienceswzruszenie religijne of our liveszyje
39
139248
3118
wszystkie te stabilizujące doświadczenia,
które nazywamy domem.
02:38
that we call home.
40
142366
1659
wszystkie te stabilizujące doświadczenia,
które nazywamy domem.
02:39
But we alsorównież have an equallyna równi strongsilny need -- menmężczyźni and womenkobiety --
41
144025
4443
Ale mężczyźni i kobiety
mają równie silną potrzebę
02:44
for adventureprzygoda, for noveltynowość, for mysteryzagadka, for riskryzyko, for dangerniebezpieczeństwo,
42
148468
5584
przygody, nowości, tajemnicy,
ryzyka, niebezpieczeństwa,
02:49
for the unknownnieznany, for the unexpectedniespodziewany, surpriseniespodzianka --
43
154052
3290
czegoś nieznanego,
nieoczekiwanego i zaskakującego,
02:53
you get the gistGIST -- for journeypodróż, for travelpodróżować.
44
157342
3906
jednym słowem potrzebę wędrówki i podróży.
02:57
So reconcilingUzgadnianie our need for securitybezpieczeństwo
45
161248
2158
Pogodzenie potrzeby bezpieczeństwa
02:59
and our need for adventureprzygoda into one relationshipzwiązek,
46
163406
2965
z potrzebą przygody, w jednym związku,
03:02
or what we todaydzisiaj like to call a passionatenamiętny marriagemałżeństwo,
47
166371
2883
w czymś co zwiemy
"namiętnym małżeństwem",
03:05
used to be a contradictionsprzeczność in termswarunki.
48
169254
2574
należało do pojęć przeciwstawnych.
03:07
MarriageMałżeństwo was an economicgospodarczy institutioninstytucja
49
171828
2768
Małżeństwo było instytucją ekonomiczną
03:10
in whichktóry you were givendany a partnershipWspółpraca for life
50
174596
3716
z partnerstwem na całe życie
03:14
in termswarunki of childrendzieci and socialspołeczny statusstatus
51
178312
2744
w kwestii dzieci, statusu społecznego,
03:16
and successionsukcesji and companionshipTowarzystwo.
52
181056
2402
dziedziczenia i wzajemnego towarzystwa.
03:19
But now we want our partnerpartner to still give us all these things,
53
183458
4434
Obecnie chcemy, aby partner
nadal zapewniał wszystkie te rzeczy,
03:23
but in additiondodanie I want you to be my bestNajlepiej friendprzyjaciel
54
187892
2452
a ponadto był najlepszym przyjacielem,
03:26
and my trustedzaufany confidantpowiernik and my passionatenamiętny loverkochanka to bootBoot,
55
190344
3234
zaufanym powiernikiem
i namiętnym kochankiem,
03:29
and we liverelacja na żywo twicedwa razy as long.
56
193578
1404
a żyjemy dwa razy dłużej.
03:30
(LaughterŚmiech)
57
194982
2658
(Śmiech)
03:33
So we come to one personosoba, and we basicallygruntownie are askingpytając them
58
197640
4258
Wymagamy od jednej osoby
03:37
to give us what oncepewnego razu an entireCały villagewioska used to providezapewniać:
59
201898
3327
aby dawała to wszystko,
co kiedyś dawała cała wieś.
03:41
Give me belongingnależących, give me identitytożsamość, give me continuityciągłość,
60
205225
4148
Daj mi przynależność, tożsamość i ciągłość.
03:45
but give me transcendencetranscendencji and mysteryzagadka and aweAWE all in one.
61
209373
3899
Daj mi transcendencję,
tajemniczość i zachwyt.
03:49
Give me comfortkomfort, give me edgekrawędź.
62
213272
1891
Daj mi komfort i napięcie.
03:51
Give me noveltynowość, give me familiarityzażyłość.
63
215163
1922
Daj mi nowość i zażyłość.
03:52
Give me predictabilityprzewidywalność, give me surpriseniespodzianka.
64
217085
2065
Daj mi przewidywalność i niespodziankę.
03:55
And we think it's a givendany, and toyszabawki and lingeriebielizna damska are going to savezapisać us with that.
65
219150
4223
Tego oczekujemy z nadzieją,
że gadżety i bielizna nam pomogą.
03:59
(ApplauseAplauz)
66
223373
5360
(Brawa)
04:04
So now we get to the existentialegzystencjalny realityrzeczywistość of the storyfabuła, right?
67
228733
4239
Oto egzystencjalna rzeczywistość.
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Myślę, że kryzys pożądania
04:14
but the crisiskryzys of desirepragnienie is oftenczęsto a crisiskryzys of the imaginationwyobraźnia.
69
238740
3574
to często kryzys wyobraźni.
04:18
So why does good sexseks so oftenczęsto fadeblaknąć?
70
242314
3623
Dlaczego dobry seks tak często wygasa?
04:21
What is the relationshipzwiązek betweenpomiędzy love and desirepragnienie?
71
245937
2548
Jaki jest związek pomiędzy
miłością i pożądaniem?
04:24
How do they relateodnosić się, and how do they conflictkonflikt?
72
248485
3124
Jak się mają do siebie
i jak wchodzą w konflikt?
04:27
Because thereinnim lieskłamstwa the mysteryzagadka of eroticismerotyczność.
73
251609
3148
Bo w tym leży tajemnica erotyzmu.
04:30
So if there is a verbczasownik, for me, that comespochodzi with love, it's "to have."
74
254757
4250
Jeśli miałabym opisać miłość jednym słowem
byłby to czasownik "mieć".
04:34
And if there is a verbczasownik that comespochodzi with desirepragnienie, it is "to want."
75
259007
4184
A słowem wiążącym się z pożądaniem
byłoby "chcieć".
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedukochany.
76
263191
3859
W miłości chcemy mieć
i znać ukochana osobę.
04:42
We want to minimizezminimalizować the distancedystans. We want to contractkontrakt that gapszczelina.
77
267050
4503
Chcemy zminimalizować różnice i dystans.
04:47
We want to neutralizezneutralizować the tensionsnapięć. We want closenessbliskość.
78
271553
4044
Chcemy neutralizować napięcia.
Chcemy bliskości.
04:51
But in desirepragnienie, we tendzmierzać to not really want to go back to the placesmiejsca we'vemamy alreadyjuż goneodszedł.
79
275597
5409
Ale w pożądaniu nie chcemy
powrotu do tego, co znamy.
04:56
ForgoneUtracone conclusionwniosek does not keep our interestzainteresowanie.
80
281006
3477
To, co przesądzone z góry,
nie podtrzymuje zainteresowania.
05:00
In desirepragnienie, we want an Other, somebodyktoś on the other sidebok that we can go visitodwiedzić,
81
284483
4984
W pożądaniu chcemy kogoś Innego,
po drugiej stronie, kogo możemy odwiedzić,
05:05
that we can go spendwydać some time with,
82
289467
2378
z kim możemy spędzić trochę czasu
05:07
that we can go see what goesidzie on in theirich redczerwony lightlekki districtdzielnica.
83
291845
4103
w jego "dzielnicy czerwonych latarni".
05:11
In desirepragnienie, we want a bridgemost to crosskrzyż.
84
295948
3345
W namiętności chcemy mostu do przebycia.
05:15
Or in other wordssłowa, I sometimesczasami say, fireogień needswymagania airpowietrze.
85
299293
3375
Innym i słowy, ogień potrzebuje powietrza.
05:18
DesirePragnienie needswymagania spaceprzestrzeń.
86
302668
2255
Pożądanie potrzebuje przestrzeni.
05:20
And when it's said like that, it's oftenczęsto quitecałkiem abstractabstrakcyjny.
87
304923
3544
Może to brzmi nieco abstrakcyjnie.
05:24
But then I tookwziął a questionpytanie with me.
88
308467
1601
Ale wzięłam to pytanie ze sobą,
05:25
And I've goneodszedł to more than 20 countrieskraje in the last fewkilka yearslat
89
310068
2475
odwiedzając ponad 20 krajów
ze swoją książką
05:28
with "MatingKrycia in CaptivityNiewoli," and I askedspytał people,
90
312543
2932
"Inteligencja erotyczna.
Seks, kłamstwa i domowe pielesze",
05:31
when do you find yourselfsiebie mostwiększość drawnpociągnięty to your partnerpartner?
91
315475
3305
i pytając ludzi, kiedy czują
największy pociąg do partnera.
05:34
Not attractedprzyciąga sexuallyseksualnie, perza seSE, but mostwiększość drawnpociągnięty.
92
318780
3154
Nie o fascynację seksualną jako taką,
ale pociąg do partnera.
05:37
And acrossprzez culturekultura, acrossprzez religionreligia, and acrossprzez genderpłeć --
93
321934
3414
Bez względu na kulturę, religię i płeć,
05:41
exceptz wyjątkiem for one -- there are a fewkilka answersodpowiedzi that just keep comingprzyjście back.
94
325348
5386
za wyjątkiem jednej,
powtarzało się kilka odpowiedzi.
05:46
So the first groupGrupa is: I am mostwiększość drawnpociągnięty to my partnerpartner
95
330734
4538
Pierwsza grupa.
Partner pociąga mnie najbardziej,
05:51
when she is away, when we are apartniezależnie, when we reunitezjednoczenia.
96
335272
6685
kiedy jest daleko, kiedy jesteśmy
oddzieleni, kiedy ponownie się łączymy.
05:57
BasicallyW zasadzie, when I get back in touchdotknąć
97
341957
3560
Czyli kiedy odzyskuję zdolność
06:01
with my abilityzdolność to imaginewyobrażać sobie myselfsiebie with my partnerpartner,
98
345517
3711
do wyobrażania sobie siebie z partnerem,
06:05
when my imaginationwyobraźnia comespochodzi back in the pictureobrazek,
99
349228
2865
kiedy moja wyobraźnia ożywa,
06:07
and when I can rootkorzeń it in absencebrak and in longingtęsknota,
100
352093
4947
i kiedy mogę zakorzenić ją
w nieobecności i tęsknocie,
06:12
whichktóry is a majorpoważny componentskładnik of desirepragnienie.
101
357040
2695
jednym z głównych składników pożądania.
06:15
But then the seconddruga groupGrupa is even more interestingciekawy:
102
359735
3030
Druga grupa
jest nawet bardziej interesująca.
06:18
I am mostwiększość drawnpociągnięty to my partnerpartner
103
362765
1842
Partner pociąga mnie najbardziej,
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstagena scenie,
104
364607
3982
kiedy jest w pracowni lub na scenie,
06:24
when he is in his elementelement, when she's doing something she's passionatenamiętny about,
105
368589
4302
kiedy jest w swoim żywiole,
robi coś, czym się pasjonuje,
06:28
when I see him at a partyprzyjęcie and other people are really drawnpociągnięty to him,
106
372891
3392
kiedy jest duszą towarzystwa
przyciągającą innych,
06:32
when I see her holdutrzymać courtSąd.
107
376283
2288
i bryluje na przyjęciu.
06:34
BasicallyW zasadzie, when I look at my partnerpartner radiantpromienna and confidentpewni,
108
378571
4448
Czyli kiedy widzę partnera
promiennego i pewnego siebie,
06:38
probablyprawdopodobnie the biggestnajwiększy turn-onzałączania acrossprzez the boardtablica.
109
383019
3094
to największa podnieta ze wszystkich.
06:42
RadiantPromienna, as in self-sustainingsamowystarczalny.
110
386113
2840
Kiedy emanuje energią, sam z siebie.
06:44
I look at this personosoba -- by the way, in desirepragnienie
111
388953
2912
Przy okazji, ludzie rzadko o tym mówią,
kiedy stapiają się w jedność,
06:47
people rarelyrzadko talk about it, when we are blendedmieszany into one,
112
391865
2630
Przy okazji, ludzie rzadko o tym mówią,
kiedy stapiają się w jedność,
06:50
fivepięć centimeterscentymetrów from eachkażdy other. I don't know in inchescale how much that is.
113
394495
3490
z 5 cm odstępu między sobą,
i kto wie, ile to w calach...
06:53
But it's alsorównież not when the other personosoba is that fardaleko apartniezależnie
114
397985
3256
Chodzi też o sytuację,
gdy partner jest daleko,
06:57
that you no longerdłużej see them.
115
401241
1392
nie możemy się z nim widzieć.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartner from a comfortablewygodny distancedystans,
116
402633
4392
Kiedy patrzę z wygodnego dystansu,
07:02
where this personosoba that is alreadyjuż so familiarznajomy, so knownznany,
117
407025
4349
kiedy ta osoba, już tak swojska i znana,
07:07
is momentarilychwilowo oncepewnego razu again somewhatnieco mysterioustajemniczy, somewhatnieco elusivenieuchwytny.
118
411374
4839
staje się znowu
trochę tajemnicza i nieuchwytna.
07:12
And in this spaceprzestrzeń betweenpomiędzy me and the other lieskłamstwa the eroticerotyczne élansieć LAN,
119
416213
4855
W tej przestrzeni pomiędzy mną a innym
leży erotyczny entuzjazm i pożądanie,
07:16
lieskłamstwa that movementruch towardw kierunku the other.
120
421068
2593
leży nasz ruch ku sobie.
07:19
Because sometimesczasami, as ProustProust saysmówi,
121
423661
2163
Tak jak powiedział Proust,
07:21
mysteryzagadka is not about travelingpodróżny to newNowy placesmiejsca,
122
425824
2675
tajemniczość nie dotyczy podróżowania
do nowych miejsc,
07:24
but it's about looking with newNowy eyesoczy.
123
428499
2179
ale patrzenia nowymi oczami.
07:26
And so, when I see my partnerpartner on his ownwłasny or her ownwłasny,
124
430678
3529
Widząc partnera, gdy samodzielnie robi coś,
07:30
doing something in whichktóry they are envelopedotoczone,
125
434207
2709
w co jest całkowicie zaangażowany,
07:32
I look at this personosoba and I momentarilychwilowo get a shiftprzesunięcie in perceptionpostrzeganie,
126
436916
4863
od razu doznaję zmiany perspektywy
07:37
and I stayzostać openotwarty to the mysteriesarkana that are livingżycie right nextNastępny to me.
127
441779
5272
i jestem otwarta na tajemnice,
które żyją tuż obok.
07:42
And then, more importantlyco ważne, in this descriptionopis about the other
128
447051
4472
Co istotne, w tym opisie drugiej osoby,
albo samego siebie,
07:47
or myselfsiebie -- it's the samepodobnie -- what is mostwiększość interestingciekawy
129
451523
3644
nie ma poczucia niedostatku
i braku w pożądaniu.
07:51
is that there is no needinessniedostatku in desirepragnienie.
130
455167
2559
nie ma poczucia niedostatku
i braku w pożądaniu.
07:53
NobodyNikt nie needswymagania anybodyktoś.
131
457726
2328
Nikt nikogo nie potrzebuje.
07:55
There is no caretakingopiekuńczych in desirepragnienie.
132
460054
2241
W pożądaniu nie ma
troszczenia się i opieki.
07:58
CaretakingOpiekuńczych is mightilypotężnie lovingkochający. It's a powerfulpotężny anti-aphrodisiacanty-afrodyzjak.
133
462295
5221
Troszczenie się to silna miłość.
Jest silnym anty-afrodyzjakiem.
08:03
I have yetjeszcze to see somebodyktoś who is so turnedobrócony on
134
467516
2294
Jeszcze nie widziałam osoby
podnieconej kimś,
08:05
by somebodyktoś who needswymagania them.
135
469810
1702
kto jej potrzebuje.
08:07
WantingChcąc them is one thing. NeedingKonieczności them is a shutdownzamknięcia systemu,
136
471512
3493
Chcenie to coś innego.
Potrzebowanie to koniec.
08:10
and womenkobiety have knownznany that foreverna zawsze,
137
475005
1543
Kobiety wiedzą o tym od zawsze,
08:12
because anything that will bringprzynieść up parenthoodrodzicielstwa
138
476548
2965
ponieważ cokolwiek wiąże
się z rodzicielstwem,
08:15
will usuallyzazwyczaj decreasezmniejszać the eroticerotyczne chargeopłata.
139
479513
3256
prowadzi zwykle do osłabienia
erotycznego napięcia.
08:18
For good reasonspowody, right?
140
482769
2084
I są ku temu powody.
08:20
And then the thirdtrzeci groupGrupa of answersodpowiedzi usuallyzazwyczaj would be
141
484853
3253
I trzecia grupa odpowiedzi.
08:24
when I'm surprisedzaskoczony, when we laughśmiech togetherRazem,
142
488106
4545
Pociąga mnie, kiedy jestem zaskoczony,
kiedy razem się śmiejemy.
08:28
as somebodyktoś said to me in the officegabinet todaydzisiaj,
143
492651
2160
Dzisiaj ktoś podpowiedział mi,
że pożądamy też,
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
kiedy on ma na sobie smoking,
08:32
it's eitherzarówno the tuxTux or the cowboyCowboy bootsbuty.
145
496619
3063
a ja odparłam, że albo smoking,
albo buty kowbojskie.
08:35
But basicallygruntownie it's when there is noveltynowość.
146
499682
3691
Zasadniczo, chodzi o coś nowego.
08:39
But noveltynowość isn't about newNowy positionspozycje. It isn't a repertoirerepertuar of techniquestechniki.
147
503373
4278
W nie chodzi o nowe pozycje
ani o repertuar technik seksualnych.
08:43
NoveltyNowość is, what partsCzęści of you do you bringprzynieść out?
148
507651
3535
Chodzi o to, jakie części siebie pokażemy.
08:47
What partsCzęści of you are just beingistota seenwidziany?
149
511186
3029
Jakie aspekty demonstrujesz?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Można powiedzieć,
że seks nie jest czymś, co się robi.
08:52
sexseks isn't something you do, ehEH?
151
516154
2003
Można powiedzieć,
że seks nie jest czymś, co się robi.
08:54
SexSeks is a placemiejsce you go. It's a spaceprzestrzeń you enterwchodzić
152
518157
3234
Seks jest miejscem, przestrzenią
w którą się wchodzi,
08:57
insidewewnątrz yourselfsiebie and with anotherinne, or othersinni.
153
521391
3305
wewnątrz siebie
i z kimś drugim, lub z innymi.
09:00
So where do you go in sexseks?
154
524696
2495
Dokąd udajesz się w seksie?
09:03
What partsCzęści of you do you connectpołączyć to?
155
527191
2337
Z jakimi aspektami siebie
wchodzisz w kontakt?
09:05
What do you seekszukać to expresswyrazić there?
156
529528
2008
Co pragniesz wyrazić?
09:07
Is it a placemiejsce for transcendencetranscendencji and spiritualduchowy unionunia?
157
531536
3463
Czy to miejsce na transcendencję
i duchowe połączenie?
09:10
Is it a placemiejsce for naughtinessnieposłuszeństwo and is it a placemiejsce to be safelybezpiecznie aggressiveagresywny?
158
534999
4328
Czy to miejsce na nieprzyzwoitość?
Bezpieczną agresję?
09:15
Is it a placemiejsce where you can finallywreszcie surrenderZrzeczenie się
159
539327
2344
Czy na poddanie się,
09:17
and not have to take responsibilityodpowiedzialność for everything?
160
541671
3000
zrzucenie odpowiedzialności za wszystko?
09:20
Is it a placemiejsce where you can expresswyrazić your infantileinfantylne wishesżyczenia?
161
544671
3008
Czy możesz tam wyrażać
pragnienia z dzieciństwa?
09:23
What comespochodzi out there? It's a languagejęzyk.
162
547679
2416
Co się wyłoni?
Chodzi o specyficzny język,
09:25
It isn't just a behaviorzachowanie.
163
550095
2344
a nie tylko zachowanie.
09:28
And it's the poeticpoetyckie of that languagejęzyk that I'm interestedzainteresowany in,
164
552439
2792
Interesuję się właśnie
poetyką tego języka.
09:31
whichktóry is why I beganrozpoczął się to explorebadać this conceptpojęcie of eroticerotyczne intelligenceinteligencja.
165
555231
4049
Dlatego zaczęłam badać pojęcie
erotycznej inteligencji.
09:35
You know, animalszwierzęta have sexseks.
166
559280
2095
Zwierzęta uprawiają seks.
09:37
It's the pivotPivot, it's biologybiologia, it's the naturalnaturalny instinctinstynkt.
167
561375
3431
To sedno, naturalny, biologiczny instynkt.
09:40
We are the only oneste who have an eroticerotyczne life,
168
564806
3280
Ale my jesteśmy jedynym gatunkiem,
który prowadzi życie erotyczne,
09:43
whichktóry meansznaczy that it's sexualityseksualność transformedprzekształcone by the humanczłowiek imaginationwyobraźnia.
169
568086
5918
czyli seksualność przeistaczaną
ludzką wyobraźnią.
09:49
We are the only oneste who can make love for hoursgodziny,
170
574004
3762
Jako jedyni możemy kochać się godzinami,
09:53
have a blissfulbłogi time, multiplewielokrotność orgasmsorgazmy,
171
577766
2872
doznawać rozkoszy, wielokrotnych orgazmów,
09:56
and touchdotknąć nobodynikt, just because we can imaginewyobrażać sobie it.
172
580638
3905
nie dotykając nikogo,
po prostu korzystając z wyobraźni.
10:00
We can hintWskazówka at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Wystarczy aluzja.
Nie musimy nawet nic robić.
10:03
We can experiencedoświadczenie that powerfulpotężny thing callednazywa anticipationprzewidywanie,
174
587453
3432
Możemy doświadczać
tej potężnej mocy oczekiwania,
10:06
whichktóry is a mortarmoździerz to desirepragnienie,
175
590885
2447
czyli głównej broni pożądania,
10:09
the abilityzdolność to imaginewyobrażać sobie it, as if it's happeningwydarzenie,
176
593332
3272
zdolności wyobrażania sobie,
jakby się to naprawdę działo,
10:12
to experiencedoświadczenie it as if it's happeningwydarzenie, while nothing is happeningwydarzenie
177
596604
4280
i doświadczania tak, jakby się coś działo,
podczas gdy nic się nie dzieje
10:16
and everything is happeningwydarzenie at the samepodobnie time.
178
600884
2685
i jednocześnie dzieje się wszystko.
10:19
So when I beganrozpoczął się to think about eroticismerotyczność,
179
603569
2530
Rozmyślając o erotyce
10:21
I beganrozpoczął się to think about the poeticsPoetyka of sexseks,
180
606099
3138
zaczęłam myśleć o poetyce seksu.
10:25
and if I look at it as an intelligenceinteligencja,
181
609237
2543
Jeśli istnieje inteligencja seksualna,
10:27
then it's something that you cultivatepielęgnować.
182
611780
2303
to można ją rozwijać.
10:29
What are the ingredientsSkładniki? ImaginationWyobraźnia, playfulnesszabawy,
183
614083
4137
Co się na to składa?
Wyobraźnia, swawolność,
10:34
noveltynowość, curiosityciekawość, mysteryzagadka.
184
618220
3304
nowość, ciekawość, tajemniczość.
10:37
But the centralcentralny agentagenta is really that piecekawałek callednazywa the imaginationwyobraźnia.
185
621524
4959
Ale centralny składnik
to element zwany wyobraźnią.
10:42
But more importantlyco ważne, for me to beginzaczynać to understandzrozumieć
186
626483
3081
Aby zrozumieć pożądanie
i to, co je podtrzymuje
10:45
who are the couplespary who have an eroticerotyczne sparkIskra,
187
629564
2758
w związkach nacechowanych
erotycznym iskrzeniem,
10:48
what sustainspodtrzymuje desirepragnienie, I had to go back
188
632322
2567
musiałam powrócić
10:50
to the originaloryginalny definitiondefinicja of eroticismerotyczność,
189
634889
2673
do pierwotnej,
mistycznej definicji erotyzmu,
10:53
the mysticalmistyczne definitiondefinicja, and I wentposzedł throughprzez it
190
637562
2651
do pierwotnej,
mistycznej definicji erotyzmu,
10:56
throughprzez a bifurcationrozwidlenie by looking actuallytak właściwie at traumauraz,
191
640213
3439
i rozpatrzyć jego odwrotność,
czyli traumę.
10:59
whichktóry is the other sidebok, and I lookedspojrzał at it
192
643652
2658
i rozpatrzyć jego odwrotność,
czyli traumę.
11:02
looking at the communityspołeczność that I had growndorosły up in,
193
646310
2606
Przeanalizowałam grupę,
w której dorastałam,
11:04
whichktóry was a communityspołeczność in BelgiumBelgia, all HolocaustHolokaust survivorsktórzy przeżyli,
194
648916
3612
czyli społeczność ocalałych z Holocaustu
żyjących w Belgii.
11:08
and in my communityspołeczność there were two groupsgrupy:
195
652528
2962
W mojej społeczności były dwie grupy.
11:11
those who didn't dieumierać, and those who cameoprawa ołowiana witrażu back to life.
196
655490
3814
Ci, co nie umarli,
i ci, co powrócili do życia.
11:15
And those who didn't dieumierać livedPerscyativestwo recyrodycyjcystwo recyrodycyjcystwo recyrodycyj oftenczęsto very tetheredna uwięzi to the groundziemia,
197
659304
3322
Nieumarli
prowadzili życie przyziemne
11:18
could not experiencedoświadczenie pleasureprzyjemność, could not trustzaufanie,
198
662626
3590
nie mogąc doświadczać przyjemności
i nie umiejąc ufać.
11:22
because when you're vigilantczujność, worriedzmartwiony, anxiouslęk,
199
666216
2761
Czując się niepewnie, będąc zmartwionym,
11:24
and insecureniepewny, you can't liftwinda your headgłowa
200
668977
2629
nie można podnieść głowy i wzbić się
11:27
to go and take off in spaceprzestrzeń and be playfulfiglarny and safebezpieczny and imaginativeobdarzony wyobraźnią.
201
671606
5464
w tę pełną wyobraźni przestrzeń
swawoli i bezpieczeństwa.
11:32
Those who cameoprawa ołowiana witrażu back to life were those
202
677070
2482
Ci, co powrócili do życia, to ci,
11:35
who understoodzrozumiany the eroticerotyczne as an antidoteantidotum to deathśmierć.
203
679552
2661
którzy zrozumieli erotykę
jako antidotum na śmierć.
11:38
They knewwiedziałem how to keep themselvessami aliveżywy.
204
682213
3670
Wiedzieli, jak pozostać żywym.
11:41
And when I beganrozpoczął się to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplespary that I work with,
205
685883
3968
Pracując z parami dotkniętymi
brakiem seksu,
11:45
I sometimesczasami would hearsłyszeć people say, "I want more sexseks,"
206
689851
2853
czasami słyszałam
"chcę więcej seksu",
11:48
but generallyogólnie people want better sexseks,
207
692704
2862
ale generalnie ludzie
chcieli seksu lepszego,
11:51
and better is to reconnectna nowo połączyć with that qualityjakość of alivenessżywotność,
208
695566
3254
i poczucia żywiołowości,
11:54
of vibrancyJaskrawość, of renewalodnowienie, of vitalitywitalność, of erosEros, of energyenergia
209
698820
4129
żywotności, odnowy, witalności,
z erotyki, z energii,
11:58
that sexseks used to affordpozwolić sobie them, or that they'veoni hopedmieć nadzieję
210
702949
2574
które seks kiedyś im przynosił,
albo mieli nadzieję, że przyniesie.
12:01
it would affordpozwolić sobie them.
211
705523
1894
które seks kiedyś im przynosił,
albo mieli nadzieję, że przyniesie.
12:03
And so I beganrozpoczął się to askzapytać a differentróżne questionpytanie.
212
707417
3027
Zaczęłam zadawać inne pytanie.
12:06
"I shutzamknąć myselfsiebie off when ..." beganrozpoczął się to be the questionpytanie.
213
710444
4847
"Zamykam się, kiedy...".
12:11
"I turnskręcać off my desirespragnienia when ..." whichktóry is not the samepodobnie questionpytanie as,
214
715291
3280
"Wyłączam swe pragnienia, kiedy..."
To nie to samo, co sformułowanie:
12:14
"What turnsskręca me off is ..." and "You turnskręcać me off when ..."
215
718571
3946
"Odstręcza mnie, kiedy..."
lub "Zniechęcasz mnie, kiedy..."
12:18
And people beganrozpoczął się to say, "I turnskręcać myselfsiebie off when
216
722517
3223
Oto co ludzie mówili.
"Wyłączam się seksualnie, kiedy...
12:21
I feel deadnie żyje insidewewnątrz, when I don't like my bodyciało,
217
725740
2889
czuję się martwy w środku,
nie podoba mi się moje ciało,
12:24
when I feel oldstary, when I haven'tnie mam had time for myselfsiebie,
218
728629
3224
czuję się staro,
brak mi czasu dla siebie,
12:27
when I haven'tnie mam had a chanceszansa to even checkczek in with you,
219
731853
2624
nawet czasu, żeby spytać, co słychać,
12:30
when I don't performwykonać well at work,
220
734477
1561
kiedy nie wychodzi mi w pracy,
12:31
when I feel lowNiska selfsamego siebie esteemEsteem, when I don't have a sensesens of self-worthwłasnej wartości,
221
736038
3195
kiedy brak mi poczucia własnej wartości
i czuję się do niczego,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
kiedy czuję, że nie mam prawa
chcieć, brać, zaznawać przyjemności".
12:38
to receiveotrzymać pleasureprzyjemność."
223
742461
2440
kiedy czuję, że nie mam prawa
chcieć, brać, zaznawać przyjemności".
12:40
And then I beganrozpoczął się to askzapytać the reverserewers questionpytanie.
224
744901
2365
Następnie odwróciłam pytanie.
12:43
"I turnskręcać myselfsiebie on when ..." Because mostwiększość of the time,
225
747266
2771
"Podniecam się, kiedy..."
12:45
people like to askzapytać the questionpytanie, "You turnskręcać me on,
226
750037
2858
Na ogół ludzie
lubią mówić "podniecasz mnie",
12:48
what turnsskręca me on," and I'm out of the questionpytanie. You know?
227
752895
3577
"to mnie podnieca",
ale w takim pytaniu nie ma "ja".
12:52
Now, if you are deadnie żyje insidewewnątrz, the other personosoba can do a lot of things for Valentine'sWalentynki.
228
756472
4310
Jeśli czujesz się martwy, nie ma znaczenia,
jak ktoś postara się w Walentynki.
12:56
It won'tprzyzwyczajenie make a dentDent. There is nobodynikt at the receptionrecepcja deskbiurko.
229
760782
2800
Nie zrobi to różnicy.
Dzisiaj u ciebie zamknięte.
12:59
(LaughterŚmiech)
230
763582
1493
(Śmiech)
13:00
So I turnskręcać myselfsiebie on when,
231
765075
2402
A zatem "podniecam się, kiedy...",
13:03
I turnskręcać my desirespragnienia, I wakebudzić up when ...
232
767477
4011
"włączam pożądanie,
przebudzam się, kiedy..."
13:07
Now, in this paradoxparadoks betweenpomiędzy love and desirepragnienie,
233
771488
4618
W tym paradoksie
pomiędzy miłością a pożądaniem,
13:12
what seemswydaje się to be so puzzlingzagadkowe is that the very ingredientsSkładniki
234
776106
3881
wydaje się niezrozumiałe,
13:15
that nurturewychowanie love -- mutualitywzajemność, reciprocitywzajemności,
235
779987
4151
że składniki pielęgnujące miłość:
wzajemność, odwzajemnianie,
13:20
protectionochrona, worrymartwić się, responsibilityodpowiedzialność for the other --
236
784138
4032
opiekuńczość, troska, odpowiedzialność,
13:24
are sometimesczasami the very ingredientsSkładniki that stiflezdusić desirepragnienie.
237
788170
4123
że właśnie one dławią pożądanie.
13:28
Because desirepragnienie comespochodzi with a hostgospodarz of feelingsuczucia
238
792293
4229
Pożądanie przychodzi z falą uczuć
13:32
that are not always suchtaki favoritesUlubione of love:
239
796522
3977
nie będących faworytami miłości.
13:36
jealousyzazdrość, possessivenesszaborczość, aggressionagresja, powermoc, dominanceprzewaga,
240
800499
4129
Zazdrość, zaborczość,
agresja, siła, dominacja,
13:40
naughtinessnieposłuszeństwo, mischiefFigiel.
241
804628
1788
nieprzyzwoitość, rozrabianie.
13:42
BasicallyW zasadzie mostwiększość of us will get turnedobrócony on at night
242
806416
3287
Większość z nas podnieca się w nocy tym,
13:45
by the very samepodobnie things that we will demonstratewykazać againstprzeciwko duringpodczas the day.
243
809703
3902
przeciwko czemu
demonstrujemy za dnia.
13:49
You know, the eroticerotyczne mindumysł is not very politicallypolitycznie correctpoprawny.
244
813605
3413
Umysł erotyczny
nie jest poprawny politycznie.
13:52
If everybodywszyscy was fantasizingfantazjowanie on a bedłóżko of rosesróże,
245
817018
2655
Jeżeli każdy fantazjowałby
o łóżku zasypanym różami,
13:55
we wouldn'tnie be havingmający suchtaki interestingciekawy talksrozmowy about this.
246
819673
3437
nie byłoby tak interesujących
rozmów o tym temacie.
13:59
But no, in our mindumysł up there
247
823110
2813
W naszym umyśle dzieje się cała masa rzeczy,
których nie zawsze potrafimy poruszyć
14:01
are a hostgospodarz of things going on that we don't always know
248
825923
3747
W naszym umyśle dzieje się cała masa rzeczy,
których nie zawsze potrafimy poruszyć
14:05
how to bringprzynieść to the personosoba that we love,
249
829670
2087
z osobą, którą kochamy.
14:07
because we think love comespochodzi with selflessnessbezinteresowności
250
831757
2813
Myślimy, że miłość
wiąże się z bezinteresownością,
14:10
and in factfakt desirepragnienie comespochodzi with a certainpewny amountilość of selfishnessegoizm
251
834570
3712
ale jednak pożądanie
wiąże się z dawką samolubstwa
14:14
in the bestNajlepiej sensesens of the wordsłowo:
252
838282
1779
w najlepszym tego słowa znaczeniu,
14:15
the abilityzdolność to stayzostać connectedpołączony to one'sswoje selfsamego siebie
253
840061
3033
w sensie kontaktu z własnym "ja"
w obecności drugiej osoby.
14:18
in the presenceobecność of anotherinne.
254
843094
1891
w sensie kontaktu z własnym "ja"
w obecności drugiej osoby.
14:20
So I want to drawrysować that little imageobraz for you,
255
844985
2652
Staram się to przedstawić w ten sposób
14:23
because this need to reconcilepogodzić these two setszestawy of needswymagania,
256
847637
3709
z uwagi na potrzebę pogodzenia
dwóch wrodzonych zestawów potrzeb.
14:27
we are bornurodzony with that.
257
851346
1543
Rodzimy się z tym.
14:28
Our need for connectionpołączenie, our need for separatenessodrębności,
258
852889
2897
Potrzeba połączenia
i potrzeba odrębności,
14:31
or our need for securitybezpieczeństwo and adventureprzygoda,
259
855786
2209
bezpieczeństwa i przygody,
14:33
or our need for togethernessrazem and for autonomyautonomii,
260
857995
2696
poczucia wspólnoty i autonomii.
14:36
and if you think about the little kiddziecko who sitssiedzi on your lappodołek
261
860691
2744
Pomyśl o małym dziecku na twoich kolanach.
14:39
and who is cozilyprzytulnie nestedzagnieżdżone here and very securebezpieczne and comfortablewygodny,
262
863435
4492
Jest wygodnie zagnieżdżone i bezpieczne,
14:43
and at some pointpunkt all of us need to go out into the worldświat
263
867927
3917
ale jak wszyscy z nas, vw pewnym momencie
potrzebuje wyjść w świat,
14:47
to discoverodkryć and to explorebadać.
264
871844
2492
aby odkrywać i badać.
14:50
That's the beginningpoczątek of desirepragnienie,
265
874336
1517
To początek pożądania,
14:51
that exploratoryodkrywcze needswymagania curiosityciekawość, discoveryodkrycie.
266
875853
4495
potrzeba ciekawości i odkrywania.
14:56
And then at some pointpunkt they turnskręcać around and they look at you,
267
880348
3892
W pewnym momencie dziecko
patrzy na ciebie, a ty mówisz:
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
W pewnym momencie dziecko
patrzy na ciebie, a ty mówisz:
15:02
"Hey kiddodzieciaku, the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy a great placemiejsce. Go for it.
269
886713
2352
"Słuchaj, świat jest
wspaniałym miejscem. Ruszaj!
15:04
There's so much funzabawa out there,"
270
889065
1692
Jest tam tyle fajnych rzeczy".
15:06
then they can turnskręcać away and they can experiencedoświadczenie
271
890757
2676
Wtedy dziecko może odwrócić się od nas
15:09
connectionpołączenie and separatenessodrębności at the samepodobnie time.
272
893433
2205
i doświadczać naraz
połączenia i odrębności.
15:11
They can go off in theirich imaginationwyobraźnia, off in theirich bodyciało,
273
895638
3249
Może eksplorować w wyobraźni,
w ciele, z poczuciem zabawy,
15:14
off in theirich playfulnesszabawy, all the while knowingporozumiewawczy
274
898887
3082
cały czas wiedząc,
15:17
that there's somebodyktoś when they come back.
275
901969
2593
że kiedy powróci, to ktoś będzie czekał.
15:20
But if on this sidebok there is somebodyktoś who saysmówi,
276
904562
2311
Z drugiej strony, ktoś kto mówi
15:22
"I'm worriedzmartwiony. I'm anxiouslęk. I'm depressedprzygnębiony.
277
906873
3827
"Jestem zaniepokojony i przygnębiony.
15:26
My partnerpartner hasn'tnie ma takenwzięty careopieka of me in so long.
278
910700
2034
Mój partner dawno
przestał się troszczyć.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Co fajnego może być na świecie?
15:31
you need togetherRazem, you and I?"
280
915250
2183
Między nami mamy chyba
wszystko, czego potrzeba?"
15:33
then there are a fewkilka little reactionsreakcje
281
917433
2113
Występuje wtedy kilka reakcji,
15:35
that all of us can prettyładny much recognizerozpoznać.
282
919546
3328
które wszyscy umiemy rozpoznać.
15:38
Some of us will come back, cameoprawa ołowiana witrażu back a long time agotemu,
283
922874
4792
Część z nas powróci,
lub powróciła dawno temu.
15:43
and that little childdziecko who comespochodzi back
284
927666
2208
Dziecko, które powraca,
15:45
is the childdziecko who will forgorezygnują z a partczęść of himselfsamego siebie
285
929874
2833
wyrzeka się części siebie,
15:48
in orderzamówienie not to losestracić the other.
286
932707
2416
aby nie utracić drugiej osoby.
15:51
I will losestracić my freedomwolność in orderzamówienie not to losestracić connectionpołączenie.
287
935123
3925
Stracę wolność, by nie stracić związku.
15:54
And I will learnuczyć się to love in a certainpewny way
288
939048
2682
Nauczę się kochać w sposób
obarczony dodatkowym zmartwieniem,
15:57
that will becomestają się burdenedobciążone with extradodatkowy worrymartwić się
289
941730
4200
Nauczę się kochać w sposób
obarczony dodatkowym zmartwieniem,
16:01
and extradodatkowy responsibilityodpowiedzialność and extradodatkowy protectionochrona,
290
945930
3544
dodatkową odpowiedzialnością
i dodatkową ochroną.
16:05
and I won'tprzyzwyczajenie know how to leavepozostawiać you
291
949474
2464
Nie będę wiedział, jak ciebie opuścić
16:07
in orderzamówienie to go playgrać, in orderzamówienie to go experiencedoświadczenie pleasureprzyjemność,
292
951938
3544
w celu zabawy, doświadczenia przyjemności,
16:11
in orderzamówienie to discoverodkryć, to enterwchodzić insidewewnątrz myselfsiebie.
293
955482
3240
odkrywania, wstępowania wewnątrz siebie.
16:14
TranslatePrzetłumacz this into adultdorosły languagejęzyk.
294
958722
2884
Można to przetłumaczyć
na sytuacje dorosłe.
16:17
It startszaczyna się very youngmłody. It continuestrwa into our sexseks liveszyje
295
961606
3620
Zaczyna się to w młodym wieku
i utrzymuje w życiu seksualnym.
16:21
up to the endkoniec.
296
965226
1515
Zaczyna się to w młodym wieku
i utrzymuje w życiu seksualnym.
16:22
ChildDziecko numbernumer two comespochodzi back
297
966741
2520
Dziecko numer dwa powraca,
16:25
but lookswygląda like that over theirich shoulderramię all the time.
298
969261
2805
ale ciągle spogląda do tyłu.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Czy jeszcze tam jesteś?
16:30
Are you going to curseprzekleństwo me? Are you going to scoldScold me?
300
974106
1879
Czy mnie zbesztasz, skrzyczysz?
16:31
Are you going to be angryzły with me?"
301
975985
1998
Czy będziesz na mnie zła?"
16:33
And they maymoże be goneodszedł, but they're never really away,
302
977983
3619
Te dzieci mogą odejść, ale nigdy do końca.
16:37
and those are oftenczęsto the people that will tell you,
303
981602
2087
Są to często ludzie, którzy mówią,
16:39
in the beginningpoczątek it was superWspaniały hotgorąco.
304
983689
2329
że na początku było super podniecająco.
16:41
Because in the beginningpoczątek, the growingrozwój intimacyintymność
305
986018
3576
Ponieważ na początku
rozwijająca się intymność
16:45
wasn'tnie było yetjeszcze so strongsilny
306
989594
1898
nie była jeszcze na tyle silna,
16:47
that it actuallytak właściwie led to the decreasezmniejszać of desirepragnienie.
307
991492
3063
aby doprowadzić do spadku pożądania.
16:50
The more connectedpołączony I becamestał się, the more responsibleodpowiedzialny I feltczułem,
308
994555
3719
Im bardziej połączony
i odpowiedzialny się czuję,
16:54
the lessmniej I was ablezdolny to let go in your presenceobecność.
309
998274
3258
tym mniej potrafię
zapomnieć się przy tobie.
16:57
The thirdtrzeci childdziecko doesn't really come back.
310
1001532
2814
Trzecie dziecko nie powraca.
17:00
So what happensdzieje się, if you want to sustainponieść desirepragnienie,
311
1004346
3432
Podtrzymanie namiętności w związku
to dialog przeciwieństw.
17:03
it's that realreal dialecticdialektyka piecekawałek.
312
1007778
2240
Podtrzymanie namiętności w związku
to dialog przeciwieństw.
17:05
On the one handdłoń you want the securitybezpieczeństwo in orderzamówienie to be ablezdolny to go.
313
1010018
3681
Z jednej strony
chcesz bezpieczeństwa, żeby iść.
17:09
On the other handdłoń if you can't go, you can't have pleasureprzyjemność,
314
1013699
3752
Z drugiej strony, jeśli nie możesz
pójść i zaznawać przyjemności,
17:13
you can't culminatepunktem kulminacyjnym, you don't have an orgasmorgazm,
315
1017451
2980
nie możesz szczytować i mieć orgazmu,
17:16
you don't get excitedpodekscytowany because you spendwydać your time
316
1020431
2483
nie podniecasz się, bo jesteś w ciele
i w głowie partnera, a nie u siebie.
17:18
in the bodyciało and the headgłowa of the other and not in your ownwłasny.
317
1022914
3136
nie podniecasz się, bo jesteś w ciele
i w głowie partnera, a nie u siebie.
17:21
So in this dilemmadylemat about reconcilingUzgadnianie
318
1026050
3720
Jeśli chodzi o dylemat pogodzenia
17:25
these two setszestawy of fundamentalfundamentalny needswymagania,
319
1029770
2513
tych dwóch, odmiennych
fundamentalnych potrzeb,
17:28
there are a fewkilka things that I've come to understandzrozumieć eroticerotyczne couplespary do.
320
1032283
4385
przekonałam się,
że erotyczne pary kultywują kilka rzeczy.
17:32
One, they have a lot of sexualseksualny privacyPrywatność.
321
1036668
2982
Po pierwsze,
mają seksualną prywatność.
17:35
They understandzrozumieć that there is an eroticerotyczne spaceprzestrzeń
322
1039650
2422
Rozumieją, że każdy ma swoją
erotyczną przestrzeń.
17:37
that belongsnależy to eachkażdy of them.
323
1042072
2051
Rozumieją, że każdy ma swoją
erotyczną przestrzeń.
17:40
They alsorównież understandzrozumieć that foreplaygra wstępna is not something you do
324
1044123
3159
Rozumieją że gra wstępna
nie zaczyna się na 5 minut przed seksem,
17:43
fivepięć minutesminuty before the realreal thing.
325
1047282
2104
Rozumieją że gra wstępna
nie zaczyna się na 5 minut przed seksem,
17:45
ForeplayGra wstępna prettyładny much startszaczyna się at the endkoniec of the previouspoprzedni orgasmorgazm.
326
1049386
3200
ale z końcem poprzedniego orgazmu.
17:48
They alsorównież understandzrozumieć that an eroticerotyczne spaceprzestrzeń
327
1052586
3220
Rozumieją, że erotyka
nie polega na głaskaniu.
17:51
isn't about, you beginzaczynać to strokeuderzenie the other.
328
1055806
2189
Rozumieją, że erotyka
nie polega na głaskaniu.
17:53
It's about you createStwórz a spaceprzestrzeń where you leavepozostawiać ManagementZarządzanie IncInc.,
329
1057995
3555
Chodzi o zostawienie fotelu kierowniczego
17:57
maybe where you leavepozostawiać the agileAgile programprogram,
330
1061550
2644
i programu sprawnościowego.
18:00
(LaughterŚmiech)
331
1064209
1795
(Śmiech)
18:01
and you actuallytak właściwie just enterwchodzić that placemiejsce
332
1066004
3088
W przestrzeni erotycznej
18:04
where you stop beingistota the good citizenobywatel
333
1069092
2101
przestajesz być przykładnym obywatelem,
18:07
who is takingnabierający careopieka of things and beingistota responsibleodpowiedzialny.
334
1071193
2664
wykonującym zadania
i odpowiedzialnym.
18:09
ResponsibilityOdpowiedzialność and desirepragnienie just buttTyłek headsgłowy.
335
1073857
3544
Odpowiedzialność i pożądanie
po prostu nie idą ze sobą w parze.
18:13
They don't really do well togetherRazem.
336
1077401
2632
Odpowiedzialność i pożądanie
po prostu nie idą ze sobą w parze.
18:15
EroticErotyczne couplespary alsorównież understandzrozumieć that passionpasja waxeswoski and wanesubywa.
337
1080033
4199
Erotyczne pary rozumieją,
że pasja zwiększa się i zmniejsza,
18:20
It's prettyładny much like the moonksiężyc. It has intermittentprzerywany eclipseszaćmienia słońca.
338
1084232
3569
jak fazy i zaćmienia Księżyca.
18:23
But what they know is they know how to resurrectwskrzesić it.
339
1087801
2623
Ale pary te wiedzą,
jak wskrzesić tę pasję z powrotem,
18:26
They know how to bringprzynieść it back,
340
1090424
1692
Ale pary te wiedzą,
jak wskrzesić tę pasję z powrotem,
18:28
and they know how to bringprzynieść it back
341
1092116
1233
ponieważ zdemistyfikowały
wielki mit o spontaniczności
18:29
because they have demystifiedbez tajemnic one bigduży mythmit,
342
1093349
2532
ponieważ zdemistyfikowały
wielki mit o spontaniczności
18:31
whichktóry is the mythmit of spontaneityspontaniczność, whichktóry is
343
1095881
2638
ponieważ zdemistyfikowały
wielki mit o spontaniczności
18:34
that it's just going to fallspadek from heavenniebo while you're foldingskładanie the laundrypralnia
344
1098519
3714
spadającej nagle z nieba
podczas odkurzania, jak deus ex machina.
18:38
like a deusDeus exex machinaMachina, and in factfakt they understoodzrozumiany
345
1102233
3112
spadającej nagle z nieba
podczas odkurzania, jak deus ex machina.
18:41
that whatevercokolwiek is going to just happenzdarzyć
346
1105345
2636
W długotrwałym związku wszystko,
co ma się wydarzyć, już się wydarzyło.
18:43
in a long-termdługoterminowy relationshipzwiązek alreadyjuż has.
347
1107981
3086
W długotrwałym związku wszystko,
co ma się wydarzyć, już się wydarzyło.
18:46
CommittedPopełnione sexseks is premeditatedz premedytacją sexseks.
348
1111067
2664
Zaangażowany seks
jest seksem z premedytacją.
18:49
It's willfulsamowolny. It's intentionalzamierzony.
349
1113731
2438
Jest świadomy i celowy.
18:52
It's focusskupiać and presenceobecność.
350
1116169
3220
Skupienie i obecność.
18:55
MerryWesołych Świąt Valentine'sWalentynki.
351
1119389
1719
Życzę radosnych Walentynek.
18:57
(ApplauseAplauz)
352
1121108
7785
(Brawa)
Translated by Michal Graff
Reviewed by Tomasz Kowalik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com