English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Salaisuus halun säilyttämiseen pitkässä parisuhteessa

Filmed:
13,088,698 views

Pitkäaikaisessa parisuheessa odotamme usein rakastettumme olevan sekä paras ystävämme että intohimoinen kumppanimme. Mutta kuten Esther Perel väittää, hyvä ja sitoutunut seksi ammentaa kahdesta vastakkaisesta tarpeesta: turvallisuudesta ja yllätyksestä. Joten kuinka ylläpitää halua? Nokkelalla ja taitavalla puheellaan Perel johdattaa meidät eroottisen älykkyyden saloihin.

- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Miksi hyvä seksi usein hiippuu,
00:17
So, why does good sexsukupuoli so oftenusein fadehäivyttää,
jopa pareilla, jotka rakastavat toisiaan
yhtä paljon kuin ennenkin?
00:20
even for couplesparit who continuejatkaa to love eachkukin other as much as ever?
Miksei läheisyys takaa hyvää seksiä,
00:25
And why does good intimacyläheinen suhde not guaranteetakuu good sexsukupuoli,
toisin kuin yleisesti uskotaan?
00:28
contrarypäinvastainen to popularsuosittu beliefuskomus?
Seuraava kysymys olisi:
00:31
Or, the nextSeuraava questionkysymys would be,
Voimmeko haluta sitä, mitä meillä jo on?
00:33
can we want what we alreadyjo have?
Tämä on se tuhannen taalan kysymys,
vai mitä?
00:35
That's the million-dollarmiljoonan dollarin questionkysymys, right?
Miksi kielletty kiihottaa?
00:38
And why is the forbiddenkielletty so eroticeroottinen?
Mikä rajan ylittämisessä
tekee halusta niin väkevän?
00:40
What is it about transgressionrikkomus that makesmerkit desirehimoita so potentvoimakas?
Miksi seksi johtaa vauvoihin,
00:44
And why does sexsukupuoli make babiesvauvat,
ja vauvat merkitsevät parin
seksielämälle katastrofia?
00:46
and babiesvauvat spellloitsu eroticeroottinen disasterkatastrofi in couplesparit?
Kohtalokas isku erotiikalle, eikö totta?
00:50
It's kindkiltti of the fatalkohtalokas eroticeroottinen blowisku, isn't it?
Kun rakastat,
miltä se tuntuu?
00:52
And when you love, how does it feel?
Kun himoitset,
miten se eroaa?
00:55
And when you desirehimoita, how is it differenteri?
Tässä muutamia kysymyksiä,
00:58
These are some of the questionskysymykset
jotka ovat keskeisiä tarkastellessani
01:00
that are at the centerkeskusta of my explorationtutkiminen
eroottisen halun luonnetta
01:02
on the natureluonto of eroticeroottinen desirehimoita
ja siihen liittyviä pulmia
nykyaikaisessa rakkaudessa.
01:05
and its concomitantsamanaikaisesti dilemmasongelmia in modernmoderni love.
Matkustaessani ympäri maailmaa
01:09
So I travelmatkustaa the globemaapallo,
olen huomannut, että kaikkialla
01:11
and what I'm noticinghuomaamatta is that
minne romantiikka on saapunut,
01:13
everywherejoka paikassa where romanticismRomantiikka has enteredastui sisään,
vallitsee halun kriisi.
01:16
there seemsnäyttää to be a crisiskriisi of desirehimoita.
Halun kriisillä tarkoitan
halun omistamista --
01:19
A crisiskriisi of desirehimoita, as in owningomistaa the wantinghaluavat --
halua keinona ilmaista yksilöllisyyttä,
01:24
desirehimoita as an expressionilmaisu of our individualityyksilöllisyyttä,
vapauttamme valita, mieltymyksiämme,
identiteettiämme --
01:27
of our freevapaa choicevalinta, of our preferencesasetukset, of our identityidentiteetti --
halua, josta on tullut keskeinen osa
01:30
desirehimoita that has becometulla a centralkeskus- conceptkonsepti
nykyaikaista rakkautta ja
yksilökeskeistä yhteiskuntaa.
01:34
as partosa of modernmoderni love and individualisticindividualistinen societiesyhteiskunnissa.
Tämä on ensimmäinen kerta
ihmiskunnan historiassa,
01:37
You know, this is the first time in the historyhistoria of humankindihmiskunnan
kun yritämme toteuttaa seksuaalisuuttamme
pitkällä aikavälillä,
01:40
where we are tryingyrittää to experiencekokea sexualityseksuaalisuus in the long termtermi,
emme siksi, että haluaisimme 14 lasta,
01:46
not because we want 14 childrenlapset,
joita tarvitsisimme vielä useampia,
koska monet heistä menehtyisivät,
01:50
for whichjoka we need to have even more because manymonet of them won'ttapa make it,
emmekä siksi, että se olisi vain
naisen aviollinen velvollisuus.
01:54
and not because it is exclusivelyyksinomaan a woman'snaisen maritalSiviilisääty dutyvelvollisuus.
Tämä on ensimmäinen kerta,
kun haluamme seksiä ajan myötä
01:59
This is the first time that we want sexsukupuoli over time
nautinnon ja yhteenkuuluvuuden vuoksi,
ja näiden juuret ovat halussa.
02:03
about pleasureilo and connectionyhteys that is rootedjuurtunut in desirehimoita.
Mikä ylläpitää halua ja
miksi se on usein niin vaikeaa?
02:08
So what sustainsylläpitämisen desirehimoita, and why is it so difficultvaikea?
Mielestäni keskeistä halun ylläpitämiseksi
sitoutuneessa parisuhteessa
02:11
And at the heartsydän of sustainingylläpitävä desirehimoita in a committedsitoutunut relationshipyhteys,
on kahden inhimillisen perustarpeen
yhteensovittaminen.
02:16
I think is the reconciliationsovinto of two fundamentalperus- humanihmisen needstarpeisiin.
Toisaalta tarvitsemme turvallisuutta,
johdonmukaisuutta,
02:22
On the one handkäsi, our need for securityturvallisuus, for predictabilityennustettavuus,
suojaa, varmuutta,
luotettavuutta, pysyvyyttä --
02:27
for safetyturvallisuus, for dependabilityluotettavuus, for reliabilityluotettavuus, for permanencepysyvyys --
kaikkia näitä ankkuroivia, vakauttavia
puolia elämiimme,
02:35
all these anchoringankkurointi, groundingmaadoitus experienceskokemukset of our liveselämää
joita kutsumme kodiksi.
02:38
that we call home.
Meillä on myös aivan yhtä voimakas tarve
-- sekä miehillä että naisilla --
02:39
But we alsomyös have an equallyyhtä strongvahva need -- menmiehet and womennaiset --
seikkailulle, uutuudelle,
salaperäisyydelle, riskille, vaaralle,
02:44
for adventureseikkailu, for noveltyuutuus, for mysterymysteeri, for riskriski, for dangervaara,
tuntemattomalle, odottamattomalle,
yllätykselle --
02:49
for the unknownTuntematon, for the unexpectedodottamaton, surpriseyllätys --
ymmärrätte idean --
vaeltamiselle, matkanteolle.
02:53
you get the gistGIST -- for journeymatka, for travelmatkustaa.
Yhdistämällä tarpeemme turvallisuuteen
02:57
So reconcilingyhteensovittaminen our need for securityturvallisuus
ja seikkailuun yksittäisessä parisuhteessa
02:59
and our need for adventureseikkailu into one relationshipyhteys,
tai mitä nykyään haluamme kutsua
intohimoiseksi avioliitoksi,
03:02
or what we todaytänään like to call a passionateintohimoinen marriageavioliitto,
olisi aiemmin ollut ristiriitainen ilmaus.
03:05
used to be a contradictionristiriitaisuus in termsehdot.
Avioliitto oli taloudellinen instituutio,
03:07
MarriageAvioliitto was an economictaloudellinen institutionlaitos
jossa sait elinikäisen kumppanuuden
03:10
in whichjoka you were giventietty a partnershipkumppanuus for life
lapsien, sosiaalisen aseman,
03:14
in termsehdot of childrenlapset and socialsosiaalinen statusstatus
perimisen ja seuran puitteissa.
03:16
and successionperäkkäin and companionshipseura.
Nyt haluamme kumppaniltamme
edelleen nuo samat asiat,
03:19
But now we want our partnerkumppani to still give us all these things,
mutta sen lisäksi haluan
että olet paras ystäväni,
03:23
but in additionlisäys I want you to be my bestparhaat friendystävä
luottohenkilöni ja
intohimoinen rakastajani,
03:26
and my trustedluotettu confidantuskottu and my passionateintohimoinen loverrakastaja to bootBoot,
ja elämme tuplasti pidempään.
03:29
and we liveelää twicekahdesti as long.
(Naurua)
03:30
(LaughterNaurua)
Lähestymme yksittäistä henkilöä
ja pyydämme häntä käytännössä
03:33
So we come to one personhenkilö, and we basicallypohjimmiltaan are askingpyytäminen them
tarjoamaan meille saman mihin
aiemmin tarvittiin kokonainen kylä:
03:37
to give us what oncekerran an entirekoko villagekylä used to providesäätää:
Anna minulle yhteenkuuluvuutta,
identiteetti ja jatkuvuutta,
03:41
Give me belongingkuuluvat, give me identityidentiteetti, give me continuityjatkuvuus,
mutta anna samalla ylimaallista,
salaperäisyyttä ja syvää kunnoitusta.
03:45
but give me transcendenceuniversalismin and mysterymysteeri and awekunnioitusta all in one.
Anna mukavuutta, anna särmää.
03:49
Give me comfortmukavuus, give me edgereuna.
Anna uutta, anna tuttua.
03:51
Give me noveltyuutuus, give me familiaritytuttuus.
03:52
Give me predictabilityennustettavuus, give me surpriseyllätys.
Ole ennakoitava, yllätä minut.
03:55
And we think it's a giventietty, and toyslelut and lingeriealusvaatteet are going to saveTallentaa us with that.
Ja pidämme tätä itsestään selvänä,
ikään kuin lelut ja pikkupöksyt
säästäisivät meidät vaivalta.
03:59
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
04:04
So now we get to the existentialeksistentiaalinen realitytodellisuus of the storytarina, right?
Pääsimme kiinni tarinan eksistentiaaliseen
todellisuuteen, vai mitä?
Koska luulen -- ja palaan tähän vielä --
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
että halun kriisissä on usein kyse
mielikuvituksen kriisistä.
04:14
but the crisiskriisi of desirehimoita is oftenusein a crisiskriisi of the imaginationmielikuvitus.
Miksi hyvä seksi niin usein hiipuu?
04:18
So why does good sexsukupuoli so oftenusein fadehäivyttää?
Mikä on rakkauden ja halun välinen suhde?
04:21
What is the relationshipyhteys betweenvälillä love and desirehimoita?
Miten ne tulevat keskenään toimeen
ja miten ne törmäävät?
04:24
How do they relatekoskea, and how do they conflictkonflikti?
Koska juuri siinä piilee
eroottisuuden salaisuus.
04:27
Because thereinsiinä liesvalheita the mysterymysteeri of eroticismerotiikka.
Jos rakkaus olisi minulle jokin verbi,
se olisi "olla".
04:30
So if there is a verbverbi, for me, that comestulee with love, it's "to have."
Ja jos haluun liittyisi verbi,
se olisi "haluta".
04:34
And if there is a verbverbi that comestulee with desirehimoita, it is "to want."
Kun olemme rakastuneita,
tahdomme tuntea rakastetun.
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedrakastettu.
Tahdomme minimoida etäisyyden.
Tahdomme ylittää kuilun.
04:42
We want to minimizeminimoida the distanceetäisyys. We want to contractsopimus that gapaukko.
Tahdomme purkaa jännitteet.
Tahdomme läheisyyttä.
04:47
We want to neutralizeneutraloida the tensionsjännitteet. We want closenessläheisyys.
Mitä haluun tulee, emme oikeastaan enää
välittäisi palata vanhoihin maisemiin.
04:51
But in desirehimoita, we tendtaipumus to not really want to go back to the placespaikkoja we'veolemme alreadyjo gonemennyt.
Ennakkoon tiedetty lopputulos
ei ylläpidä mielenkiintoamme.
04:56
ForgoneMenetykset conclusionjohtopäätös does not keep our interestkiinnostuksen kohde.
Haluamme Toisen, jonkun siellä
toisella puolella, jonka luona vierailla,
05:00
In desirehimoita, we want an Other, somebodyjoku on the other sidepuoli that we can go visitvierailla,
jonka luona viettää yhdessä aikaa,
05:05
that we can go spendviettää some time with,
jonka punaisten lyhtyjen alueelle
voimme mennä seikkailemaan.
05:07
that we can go see what goesmenee on in theirheidän redpunainen lightvalo districtpiiri.
Haluamme sillan ylitettäväksi.
05:11
In desirehimoita, we want a bridgesilta to crossylittää.
Tai kuten joskus sanon,
tuli tarvitsee ilmaa.
05:15
Or in other wordssanat, I sometimesjoskus say, fireantaa potkut needstarpeisiin airilma.
Halu tarvitsee tilaa.
05:18
DesireHalu needstarpeisiin spacetila.
Näin ilmaistuna se kuulostaa
kovin abstraktilta.
05:20
And when it's said like that, it's oftenusein quitemelko abstractabstrakti.
Mutta otin kysymyksen mukaani.
05:24
But then I tookkesti a questionkysymys with me.
Ja viime vuosien aikana
olen käynyt yli 20 maassa
05:25
And I've gonemennyt to more than 20 countriesmaat in the last fewharvat yearsvuotta
kirjoittaessani kirjaa
"Parittelua vankeudessa", kysyen:
05:28
with "MatingAstutus in CaptivityVankeudessa," and I askedkysyi people,
Milloin tunnet suurinta vetoa kumppaniisi?
05:31
when do you find yourselfsinä itse mostsuurin osa drawndrawn to your partnerkumppani?
Ei pelkästään seksuaalisesti,
vaan suurinta vetovoimaa.
05:34
Not attractedhoukutteli sexuallyseksuaalisesti, perkohti sese, but mostsuurin osa drawndrawn.
Ja riippumatta kulttuurista, uskonnosta
tai sukupuolesta
05:37
And acrosspoikki culturekulttuuri, acrosspoikki religionuskonto, and acrosspoikki gendersukupuoli --
eräät vastaukset vain toistuivat
ja toistuivat.
05:41
exceptpaitsi for one -- there are a fewharvat answersvastauksia that just keep comingtuleva back.
Ensimmäinen ryhmä:
Tunnen suurinta vetoa kumppaniini
05:46
So the first groupryhmä is: I am mostsuurin osa drawndrawn to my partnerkumppani
kun hän on poissa, kun olemme erillämme,
kun jälleen saamme toisemme.
05:51
when she is away, when we are aparterilleen, when we reuniteyhdistää.
Pohjimmiltaan, kun saan
jälleen tuntuman kykyyni
05:57
BasicallyPohjimmiltaan, when I get back in touchkosketus
kuvitella meidät yhdessä,
06:01
with my abilitykyky to imaginekuvitella myselfitse with my partnerkumppani,
kun mielikuvitukseni palaa
takaisin kuvioihin
06:05
when my imaginationmielikuvitus comestulee back in the picturekuva,
ja kun voin juurruttaa sen
poissaoloon ja kaipaukseen,
06:07
and when I can rootjuuri it in absencepoissaolo and in longingkaipuu,
mikä muodostaa merkittävän osan halua.
06:12
whichjoka is a majorsuuri componentkomponentti of desirehimoita.
Mutta seuraava ryhmä on
vieläkin mielenkiintoisempi:
06:15
But then the secondtoinen groupryhmä is even more interestingmielenkiintoista:
Tunnen suurinta vetoa kumppaniini,
06:18
I am mostsuurin osa drawndrawn to my partnerkumppani
kun näen hänet studiossa,
kun hän on lavalla,
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstagelavalla,
kun hän on elementissään,
kun hän toteuttaa intohimoaan,
06:24
when he is in his elementelementti, when she's doing something she's passionateintohimoinen about,
kun näen hänet juhlissa ja muiden
ihmisten kiinnostuksen häneen,
06:28
when I see him at a partyjuhla and other people are really drawndrawn to him,
kun näen hänen ottavan
viihdyttäjän roolin.
06:32
when I see her holdpitää courttuomioistuin.
Perimmillään, kun katson kumppaniani
säteilevänä ja itsevarmana,
06:34
BasicallyPohjimmiltaan, when I look at my partnerkumppani radiantsäteilevä and confidentluottavainen,
ja tämä luultavasti sytyttää
parhaiten kautta linjan.
06:38
probablytodennäköisesti the biggestsuurimmat turn-onkiihottavaa acrosspoikki the boardlauta.
Säteilevällä tarkoitan
itseään ylläpitävää.
06:42
RadiantSäteilevä, as in self-sustainingomavarainen.
Kun katson häntä -- sitä paitsi,
harvoin edes puhutaan halusta,
06:44
I look at this personhenkilö -- by the way, in desirehimoita
06:47
people rarelyharvoin talk about it, when we are blendedsekoitettu into one,
kun olemme sulautuneet yhdeksi,
muutaman sentin päässä toisistamme.
En tiedä paljonko se on tuumissa.
06:50
fiveviisi centimeterssenttimetriä from eachkukin other. I don't know in inchestuumaa how much that is.
Halusta ei myöskään puhuta,
kun toinen ihminen on niin kaukana
06:53
But it's alsomyös not when the other personhenkilö is that farpitkälle aparterilleen
ettemme enää näe häntä.
06:57
that you no longerkauemmin see them.
Halusta on kyse silloin, kun katselen
kumppaniani sopivalta etäisyydeltä,
06:58
It's when I'm looking at my partnerkumppani from a comfortablemukava distanceetäisyys,
kun tuo aiemmin niin
arkinen ja tuttu henkilö
07:02
where this personhenkilö that is alreadyjo so familiartuttu, so knowntunnettu,
näyttäytyy taas hetkellisesti
salaperäisenä ja vaikeasti kuvailtavana.
07:07
is momentarilyhetkellisesti oncekerran again somewhatjokseenkin mysterioussalaperäinen, somewhatjokseenkin elusivesaavuttamaton.
Ja tässä tilassa, itseni ja toisen välillä
sijaitsee se eroottisuuden kipinä,
07:12
And in this spacetila betweenvälillä me and the other liesvalheita the eroticeroottinen élanvastaanotto,
vetovoima toiseutta kohtaan.
07:16
liesvalheita that movementliike towardkohti the other.
Toisinaan, kuten Proust sanoo,
07:19
Because sometimesjoskus, as ProustProust sayssanoo,
salaperäisyydessä ei ole
kyse uusista paikoista,
07:21
mysterymysteeri is not about travelingmatkustaminen to newUusi placespaikkoja,
vaan katsomisesta uusin silmin.
07:24
but it's about looking with newUusi eyeskatse.
Siispä kun näen kumppanini omillaan,
07:26
And so, when I see my partnerkumppani on his ownoma or her ownoma,
tekemässä jotain, puuhaansa uppoutuneena,
07:30
doing something in whichjoka they are envelopedverhoutunut,
katson häntä ja näkökulmani
hetkellisesti muuttuu,
07:32
I look at this personhenkilö and I momentarilyhetkellisesti get a shiftsiirtää in perceptionhavaintokyky,
ja pysyn avoimena salaperäisyydelle,
joka elääkin aivan lähelläni.
07:37
and I staypysyä openavata to the mysteriessalaisuudet that are livingelävä right nextSeuraava to me.
Ja mikä tärkeintä, kuvatessani toiseutta
07:42
And then, more importantlymerkittävästi, in this descriptionkuvaus about the other
tai itseäni -- sama juttu --
mielenkiintoista on se, että
07:47
or myselfitse -- it's the samesama -- what is mostsuurin osa interestingmielenkiintoista
halussa ei ole puutteenalaisuutta.
07:51
is that there is no needinessahdinko in desirehimoita.
Kukaan ei tarvitse ketään.
07:53
NobodyKukaan ei needstarpeisiin anybodykukaan.
Halu ei pidä sisällään hoivaamista.
07:55
There is no caretakinghuolenpito in desirehimoita.
Hoivaaminen on vahvaa välittämistä. Samalla
se on hyvin voimakas lemmenlamautin.
07:58
CaretakingHuolenpito is mightilyvoimallisesti lovingrakastava. It's a powerfulvoimakas anti-aphrodisiacAnti seksuaalista.
En ole vielä tavannut ketään,
joka erityisesti kiihottuisi
08:03
I have yetvielä to see somebodyjoku who is so turnedkääntyi on
siitä, että joku tarvitsee häntä.
08:05
by somebodyjoku who needstarpeisiin them.
Haluamien on eri asia.
Tarvitseminen sammuttaa halun ja
08:07
WantingHaluavat them is one thing. NeedingTarvitsevat them is a shutdownshutdown,
naiset ovat tienneet tämän aina,
08:10
and womennaiset have knowntunnettu that foreverikuisesti,
sillä mikä tahansa,
joka tuo esiin vanhemmuuden
08:12
because anything that will bringtuoda up parenthoodVanhemmuus
saa tavallisesti eroottisen
latauksen hiipumaan.
08:15
will usuallyyleensä decreasepienentää the eroticeroottinen chargeveloittaa.
Hyvistä syistä, vai mitä?
08:18
For good reasonssyyt, right?
Ja kolmas ryhmä vastauksia olisi,
08:20
And then the thirdkolmas groupryhmä of answersvastauksia usuallyyleensä would be
kun minut yllätetään,
kun nauramme yhdessä,
08:24
when I'm surprisedyllättynyt, when we laughnauraa togetheryhdessä,
tai mitä kuulin tänään töissä,
kun hänellä on
08:28
as somebodyjoku said to me in the officetoimisto todaytänään,
se smokkinsa päällä, johon vastasin:
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
se on joko smokkipuku tai nahkasaappaat.
08:32
it's eitherjompikumpi the tuxTux or the cowboycowboy bootskengät.
Mutta perimmillään kyse on uutuudesta.
08:35
But basicallypohjimmiltaan it's when there is noveltyuutuus.
Uutuudessa ei ole kyse uusista asennoista.
Se ei ole valikoima tekniikoita.
08:39
But noveltyuutuus isn't about newUusi positionskannat. It isn't a repertoireohjelmisto of techniquestekniikat.
Kyse on siitä, mitä puolia
tuot itsestäsi esiin.
08:43
NoveltyUutuus is, what partsosat of you do you bringtuoda out?
Mitkä osat sinua ovat näkyvissä?
08:47
What partsosat of you are just beingollessa seennähdään?
Voidaankin sanoa, että seksi ei ole
08:50
Because in some way one could say
mitään, mitä voisi suorittaa.
08:52
sexsukupuoli isn't something you do, ehEH?
Seksi on paikka, jonne mennä.
Se on tila sisälläsi, johon menet
08:54
SexSeksi is a placepaikka you go. It's a spacetila you entertulla sisään
toisen tai toisten kanssa.
08:57
insidesisällä yourselfsinä itse and with anothertoinen, or otherstoiset.
Mihin oikeastaan menet seksissä?
09:00
So where do you go in sexsukupuoli?
Mihin osiin itseäsi muodostat yhteyden?
09:03
What partsosat of you do you connectkytkeä to?
Mitä haluat ilmaista niiden avulla?
09:05
What do you seeketsiä to expressilmaista there?
Onko se paikka rajojen ylittämiselle ja
jumalaiselle ykseydelle?
09:07
Is it a placepaikka for transcendenceuniversalismin and spiritualhengellinen unionliitto?
Onko se paikka olla tuhma
ja turvallisesti aggressiivinen?
09:10
Is it a placepaikka for naughtinessnaughtiness and is it a placepaikka to be safelyturvallisesti aggressiveaggressiivinen?
Onko se paikka, jossa voit
viimeinkin antautua
09:15
Is it a placepaikka where you can finallyvihdoin surrenderluopuminen
ja olla kantamatta velvollisuutta
kaikesta mahdollisesta?
09:17
and not have to take responsibilityvastuu for everything?
Onko se paikka, jossa voit
ilmaista lapsellisia toiveitasi?
09:20
Is it a placepaikka where you can expressilmaista your infantileinfantiili wishestoiveet?
Mitä seksi tuo esiin? Se on vuoropuhelua.
09:23
What comestulee out there? It's a languageKieli.
Se ei ole pelkkää käyttäytymistä.
09:25
It isn't just a behaviorkäytös.
Ja tuon kielen runoudesta
olen kiinnostunut,
09:28
And it's the poeticrunollinen of that languageKieli that I'm interestedkiinnostunut in,
jonka vuoksi aloin tutkimaan käsitettä
eroottisesta älykkyydestä.
09:31
whichjoka is why I beganalkoi to exploretutkia this conceptkonsepti of eroticeroottinen intelligenceälykkyys.
Eläimet harrastavat seksiä.
09:35
You know, animalseläimet have sexsukupuoli.
Se on keskiössä, se on biologiaa,
se on luonnollinen vaisto.
09:37
It's the pivotPivot, it's biologybiologia, it's the naturalluonnollinen instinctvaisto.
Me olemme ainoita, joilla on
myös eroottinen elämä, joka tarkoittaa
09:40
We are the only onesyhdet who have an eroticeroottinen life,
seksuaalisuuden muodonmuutosta
ihmisen mielikuvituksen avulla.
09:43
whichjoka meansvälineet that it's sexualityseksuaalisuus transformedtransformoitu by the humanihmisen imaginationmielikuvitus.
Me olemme ainoita, jotka
voivat rakastella tuntikausia,
09:49
We are the only onesyhdet who can make love for hourstuntia,
viettää autuasta aikaa ja
saada useita orgasmeja
09:53
have a blissfulautuas time, multiplemoninkertainen orgasmsorgasmeja,
koskematta keneenkään, pelkästään mielikuvituksemme avulla.
09:56
and touchkosketus nobodyei kukaan, just because we can imaginekuvitella it.
Voimme vihjailla siihen suuntaan
ilman pakkoa toteuttaa.
10:00
We can hintvihje at it. We don't even have to do it.
Voimme kokea tämän voimakkaan,
innokkaaksi odotukseksi kutsutun asian,
10:03
We can experiencekokea that powerfulvoimakas thing callednimeltään anticipationennakointi,
joka on halulle varsinainen raketinheitin,
10:06
whichjoka is a mortarlaasti to desirehimoita,
kykyä kuvitella, aivan kuin se
tapahtuisi oikeasti,
10:09
the abilitykyky to imaginekuvitella it, as if it's happeninghappening,
kykyä kokea kuin se tapahtuisi oikeasti
samalla, kun mitään ei tapahdu
10:12
to experiencekokea it as if it's happeninghappening, while nothing is happeninghappening
ja kaikki tapahtuu samaan aikaan.
10:16
and everything is happeninghappening at the samesama time.
Kun perehdyin eroottisuuteen,
10:19
So when I beganalkoi to think about eroticismerotiikka,
aloin pohtimaan seksin runoutta,
10:21
I beganalkoi to think about the poeticsrunousoppi of sexsukupuoli,
ja jos tarkastelen sitä älykkyytenä,
10:25
and if I look at it as an intelligenceälykkyys,
se on jotain mitä voit vaalia.
10:27
then it's something that you cultivateviljellä.
Mitkä ovat sen ainekset?
Mielikuvitus, leikkisyys,
10:29
What are the ingredientsainekset? ImaginationMielikuvitusta, playfulnessleikin,
uutuus, uteliaisuus, salaperäisyys.
10:34
noveltyuutuus, curiosityuteliaisuus, mysterymysteeri.
Mutta keskeisin osa on
ehdottomasti mielikuvitus.
10:37
But the centralkeskus- agentagentti is really that piecepala callednimeltään the imaginationmielikuvitus.
Mikä vielä tärkeämpää, ymmärtääkseni
10:42
But more importantlymerkittävästi, for me to beginalkaa to understandymmärtää
ketkä ovat ne parit,
joilla on eroottinen kipinä,
10:45
who are the couplesparit who have an eroticeroottinen sparkkipinä,
ja mikä ylläpitää halua,
minun täytyi palata
10:48
what sustainsylläpitämisen desirehimoita, I had to go back
eroottisuuden alkuperäiseen määritelmään,
10:50
to the originalalkuperäinen definitionmääritelmä of eroticismerotiikka,
mystiseen määritelmään,
ja oivalsin sen
10:53
the mysticalmystinen definitionmääritelmä, and I wentmeni throughkautta it
ja läpäisin jakautuneisuuden
itse asiassa tarkastelemalla traumaa,
10:56
throughkautta a bifurcationkaksijakoisuus by looking actuallyitse asiassa at traumatrauma,
joka on toinen puoli, ja tutkin sitä
10:59
whichjoka is the other sidepuoli, and I lookedkatsoin at it
tarkastelemalla yhteisöä,
jossa olin varttunut,
11:02
looking at the communityYhteisö that I had growntäysikasvuinen up in,
joka sijaitsi Belgiassa ja koostui
holokaustista selvinneitä,
11:04
whichjoka was a communityYhteisö in BelgiumBelgia, all HolocaustHolokaustin survivorsperhe,
ja minun yhteisössäni oli kaksi ryhmää:
11:08
and in my communityYhteisö there were two groupsryhmät:
ne, jotka eivät kuolleet,
ja ne, jotka palasivat elämään.
11:11
those who didn't diekuolla, and those who cametuli back to life.
Ne, jotka eivät kuolleet,
elivät kuin maahan sidottuina,
11:15
And those who didn't diekuolla livedeletty oftenusein very tetheredkytkettynä to the groundmaa,
eivät kyenneet kokemaan mielihyvää,
eivät kyenneet luottamaan,
11:18
could not experiencekokea pleasureilo, could not trustluottamus,
sillä kun olet varuillasi,
huolissasi, ahdistunut,
11:22
because when you're vigilantvalppaana, worriedhuolestunut, anxiousahdistunut,
ja turvaton, et pysty nostamaan päätäsi
11:24
and insecureepävarma, you can't lifthissi your headpää
irtautuaksesi tuohon leikkisään,
turvalliseen ja luovaan tilaan.
11:27
to go and take off in spacetila and be playfulleikkisä and safeturvallinen and imaginativemielikuvituksellinen.
Ne, jotka palasivat elämään, olivat niitä,
11:32
Those who cametuli back to life were those
jotka ymmärsivät erotiikan
vastalääkkeenä kuolemalle.
11:35
who understoodymmärsi the eroticeroottinen as an antidotevastamyrkky to deathkuolema.
He tiesivät, kuinka pitää itsensä elossa.
11:38
They knewtunsi how to keep themselvesitse aliveelossa.
Kun työssäni aloin kuuntelemaan
parien seksittömyydestä,
11:41
And when I beganalkoi to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesparit that I work with,
toisinaan kuulin ihmisten sanovan:
"Haluan enemmän seksiä."
11:45
I sometimesjoskus would hearkuulla people say, "I want more sexsukupuoli,"
Mutta todellisuudessa ihmiset haluavat
parempaa seksiä,
11:48
but generallyyleisesti people want better sexsukupuoli,
mikä tarkoittaa yhteyden palauttamista
ominaisuuksiin kuten eloisuus,
11:51
and better is to reconnectuudelleen with that qualitylaatu of alivenesseloon,
värikkyys, uudistuminen, elinvoimaisuus,
eroottisuus ja energisyys,
11:54
of vibrancyelinvoima, of renewaluusiminen, of vitalityelinvoimaisuus, of erosEros, of energyenergia
joita seksi aiemmin tarjosi heille
tai joita he olivat
11:58
that sexsukupuoli used to affordolla varaa them, or that they'vehe ovat hopedtoivoneet
toivoneet sen tarjoavan.
12:01
it would affordolla varaa them.
Joten aloin kysymään toisella tavalla.
12:03
And so I beganalkoi to askkysyä a differenteri questionkysymys.
"Sammutan itseni, kun..." alkoi kysymykseni.
12:06
"I shutsulkea myselfitse off when ..." beganalkoi to be the questionkysymys.
"Sammutan haluni, kun...",
mikä ei ole sama kysymys kuin
12:11
"I turnvuoro off my desirestoiveet when ..." whichjoka is not the samesama questionkysymys as,
"Minulta lähtee halut, kun..." tai
"Sinä viet minulta halut, kun..."
12:14
"What turnsvuorotellen me off is ..." and "You turnvuoro me off when ..."
Ja ihmiset alkoivat kertoa:
"Sammutan itseni, kun...
12:18
And people beganalkoi to say, "I turnvuoro myselfitse off when
...tunnen itseni sisältä kuolleeksi,
kun en pidä kehostani,
12:21
I feel deadkuollut insidesisällä, when I don't like my bodyruumis,
kun tunnen itseni vanhaksi,
kun ei ole ollut aikaa itselleni,
12:24
when I feel oldvanha, when I haven'tole had time for myselfitse,
kun ei ole ollut saumaa
vaihtaa kanssasi edes kuulumisia,
12:27
when I haven'tole had a chancemahdollisuus to even checktarkistaa in with you,
kun en suoriudu töissä hyvin,
12:30
when I don't performsuorittaa well at work,
kun itsetuntoni on matala,
kun tunnen itseni arvottomaksi,
12:31
when I feel lowmatala selfitse esteemitsetunto, when I don't have a sensetunne of self-worthitsetunnon,
kun tunnen että minulla ei ole
oikeutta haluta, ottaa tai
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
vastaanottaa nautintoa."
12:38
to receivevastaanottaa pleasureilo."
Sitten aloin kysymään päinvastoin:
12:40
And then I beganalkoi to askkysyä the reversekäänteinen questionkysymys.
"Saan itseni innostumaan, kun..."
Koska enimmäkseen ihmiset
12:43
"I turnvuoro myselfitse on when ..." Because mostsuurin osa of the time,
tapaavat kysyä kysymyksiä kuten:
"Sinä saat minut syttymään,
12:45
people like to askkysyä the questionkysymys, "You turnvuoro me on,
jokin saa minut syttymään", ja minä itse
olen ulkona yhtälöstä! Huomaatteko?
12:48
what turnsvuorotellen me on," and I'm out of the questionkysymys. You know?
Jos koet itsesi sisältä kuolleeksi, toinen
saa tehdä melkoiset lemmentemput.
12:52
Now, if you are deadkuollut insidesisällä, the other personhenkilö can do a lot of things for Valentine'sYstävänpäivä.
Eikä se väräytä evääkään,
sillä ketään ei ole kotona.
12:56
It won'ttapa make a dentDent. There is nobodyei kukaan at the receptionvastaanotto deskvastaanotto.
(Naurua)
12:59
(LaughterNaurua)
Joten: saan itseni innostumaan, kun...
13:00
So I turnvuoro myselfitse on when,
Saan itseni haluamaan, saan itseni herämään, kun...
13:03
I turnvuoro my desirestoiveet, I wakeherätä up when ...
Tässä rakkauden ja halun
välisessä paradoksissa
13:07
Now, in this paradoxparadoksi betweenvälillä love and desirehimoita,
hämmentää erityisesti se,
että samat ainekset,
13:12
what seemsnäyttää to be so puzzlinghämmentävää is that the very ingredientsainekset
jotka ruokkivat rakkautta --
molemminpuolisuus, vastavuoroisuus,
13:15
that nurturevaalia love -- mutualityvastavuoroisuus, reciprocityvastavuoroisuuden,
suojeleminen, huoli,
vastuuntunto toista kohtaan,
13:20
protectionsuojaus, worryhuoli, responsibilityvastuu for the other --
ovat toisinaan juuri niitä,
jotka tukahduttavat halun.
13:24
are sometimesjoskus the very ingredientsainekset that stifletukahduttaa desirehimoita.
Sillä halun mukana tulee
koko joukko tunteita,
13:28
Because desirehimoita comestulee with a hostisäntä of feelingstunteet
jotka eivät varsinaisesti ole
rakkauden suosikkeja:
13:32
that are not always suchsellainen favoritesSuosikit of love:
kateus, omistushaluisuus,
hyökkäävyys, valta, hallitseminen,
13:36
jealousymustasukkaisuus, possessivenesspossessiveness, aggressionaggressio, powerteho, dominancevalta-asema,
tuhmuus ja ilkikurisuus.
13:40
naughtinessnaughtiness, mischiefpahaa.
Käytännössä useimmat meistä
kiihottuvat yön hämärässä
13:42
BasicallyPohjimmiltaan mostsuurin osa of us will get turnedkääntyi on at night
juurikin samoista asioista, joita vastaan
osoitamme päivällä tiukasti mieltämme.
13:45
by the very samesama things that we will demonstrateosoittaa againstvastaan duringaikana the day.
Kuten tiedätte, eroottinen mieli
ei ole erityisen häveliäs.
13:49
You know, the eroticeroottinen mindmieli is not very politicallypoliittisesti correctoikea.
Jos kaikki haaveilisivat
vaivattomasta ja helposta,
13:52
If everybodyjokainen was fantasizingfantasizing on a bedvuode of rosesruusut,
meillä ei olisi aiheesta
näin mielenkiintoisia keskusteluita.
13:55
we wouldn'teikö be havingottaa suchsellainen interestingmielenkiintoista talksneuvottelut about this.
Mutta ei, mielessämme tapahtuu
13:59
But no, in our mindmieli up there
koko joukko asioita, emmekä aina tiedä
14:01
are a hostisäntä of things going on that we don't always know
kuinka tuoda ne esiin rakkaallemme,
14:05
how to bringtuoda to the personhenkilö that we love,
sillä uskomme, että
rakkaus liittyy epäitsekkyyteen
14:07
because we think love comestulee with selflessnessepäitsekkyys
ja todellisuudessa haluun liittyy
tietty määrä itsekkyyttä
14:10
and in facttosiasia desirehimoita comestulee with a certaintietty amountmäärä of selfishnessitsekkyys
sanan parhaassa merkityksessä:
14:14
in the bestparhaat sensetunne of the wordsana:
kykyä säilyttää yhteys itseensä
14:15
the abilitykyky to staypysyä connectedkytketty to one'syhdet selfitse
toisen ihmisen ollessa läsnä.
14:18
in the presenceläsnäolo of anothertoinen.
Haluan luoda havainnollistavan mielikuvan,
14:20
So I want to drawpiirtää that little imagekuva for you,
sillä tämä vastakkaisten tarpeiden
sovittaminen yhteen,
14:23
because this need to reconcilesovittaa yhteen these two setssetit of needstarpeisiin,
olemme syntyneet sen kanssa.
14:27
we are bornsyntynyt with that.
Tarpeemme yhteyteen ja erilaisuuteen,
14:28
Our need for connectionyhteys, our need for separatenesserillisyys,
tarpeemme turvallisuuteen ja seikkailuun,
14:31
or our need for securityturvallisuus and adventureseikkailu,
tarpeemme yhteishenkeen ja itsenäisyyteen,
14:33
or our need for togethernessyhteishenki and for autonomyautonomia,
ja jos ajattelet pientä lasta,
joka istuu sylissäsi,
14:36
and if you think about the little kidlapsi who sitsistuu on your lapkierros
kokien olonsa kodikkaaksi,
mukavaksi ja erittäin turvalliseksi,
14:39
and who is cozilykodikkaasti nestedsisäkkäisiä here and very secureSecure and comfortablemukava,
ja jossain vaiheessa meidän kaikkien
täytyy lähteä maailmalle
14:43
and at some pointkohta all of us need to go out into the worldmaailman-
löytämään ja tutkimaan.
14:47
to discoverlöytää and to exploretutkia.
Tämä on halun alku,
14:50
That's the beginningalku of desirehimoita,
sillä tutkimusretki edellyttää
uteliaisuutta, löytöjä.
14:51
that exploratoryvalmisteleva needstarpeisiin curiosityuteliaisuus, discoverylöytö.
Ja jossain vaiheessa lapsi
kääntyy ympäri ja katsoo sinua,
14:56
And then at some pointkohta they turnvuoro around and they look at you,
ja jos vastaat hänelle:
15:00
and if you tell them,
"Moro muksu, maailma on mahtava paikka.
Nauti.
15:02
"Hey kiddopenska, the world'smaailman a great placepaikka. Go for it.
Kaikkea kivaa on niin paljon",
15:04
There's so much funhauska out there,"
hän kääntyy taas eteenpäin ja voi kokea
15:06
then they can turnvuoro away and they can experiencekokea
yhteyden ja erillisyyden samaan aikaan.
15:09
connectionyhteys and separatenesserillisyys at the samesama time.
Hän voi lähteä seikkailemaan
mielikuvituksellaan, kehollaan,
15:11
They can go off in theirheidän imaginationmielikuvitus, off in theirheidän bodyruumis,
leikkisyydellään, kaiken aikaa tietäen,
15:14
off in theirheidän playfulnessleikin, all the while knowingtietäen
että joku on odottamassa,
kun hän tulee takaisin.
15:17
that there's somebodyjoku when they come back.
Mutta jos sen sijaan hänelle sanotaankin:
15:20
But if on this sidepuoli there is somebodyjoku who sayssanoo,
"Olen huolissani. Olen ahdistunut.
Olen masentunut.
15:22
"I'm worriedhuolestunut. I'm anxiousahdistunut. I'm depressedmasentunut.
Kumppanini on laiminlyönyt minua jo kauan.
15:26
My partnerkumppani hasn'tei ole takenotettu carehoito of me in so long.
Mitä hyvää tuolla muka on?
Eikös meillä ole kaikkea
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
mitä tarvitset, sinulla ja minulla?"
15:31
you need togetheryhdessä, you and I?"
ja tästä seuraa tiettyjä reaktioita,
15:33
then there are a fewharvat little reactionsreaktiot
jotka me kaikki pystymme
melko hyvin tunnistamaan.
15:35
that all of us can prettynätti much recognizetunnistaa.
Osa meistä rientää takaisin,
jotkut tekivät sen jo vuosia sitten,
15:38
Some of us will come back, cametuli back a long time agositten,
ja se pieni lapsi, joka rientää takaisin,
15:43
and that little childlapsi who comestulee back
luopuu osasta itseään,
15:45
is the childlapsi who will forgoluopua a partosa of himselfhän itse
jotta ei menettäisi toista.
15:48
in ordertilata not to losemenettää the other.
Menetän vapauteni,
jotta en menettäisi yhteyttä.
15:51
I will losemenettää my freedomvapaus in ordertilata not to losemenettää connectionyhteys.
Ja samalla opin rakastamaan
tietyllä tavalla,
15:54
And I will learnoppia to love in a certaintietty way
joka saa lisäkuormaa
ylimääräisestä huolesta,
15:57
that will becometulla burdenedrasittivat with extraylimääräinen worryhuoli
ylimääräisestä velvollisuudesta ja
ylimääräisestä suojelusta,
16:01
and extraylimääräinen responsibilityvastuu and extraylimääräinen protectionsuojaus,
enkä osaa päästää sinusta irti,
16:05
and I won'ttapa know how to leavejättää you
jotta voisin mennä leikkimään,
kokemaan nautintoa,
16:07
in ordertilata to go playpelata, in ordertilata to go experiencekokea pleasureilo,
seikkailemaan, tutustumaan itseeni.
16:11
in ordertilata to discoverlöytää, to entertulla sisään insidesisällä myselfitse.
Kääntäkää tämä aikuisten kielelle.
16:14
TranslateKääntää this into adultaikuinen languageKieli.
Se alkaa hyvin nuorena.
Se jatkuu meidän seksielämässä,
16:17
It startsalkaa very youngnuori. It continuesjatkuu into our sexsukupuoli liveselämää
aina loppuun saakka.
16:21
up to the endpää.
Lapsi numero kaksi palaa takaisin,
16:22
ChildLapsi numbermäärä two comestulee back
mutta vilkuilee koko ajan olkansa yli.
16:25
but looksulkonäkö like that over theirheidän shoulderolkapää all the time.
"Olethan varmasti siellä?
16:27
"Are you going to be there?
Aiotko solvata tai sättiä minua?
16:30
Are you going to cursekirous me? Are you going to scoldtorua me?
Aiotko olla vihainen minulle?
16:31
Are you going to be angrysuuttunut with me?"
Ja hän saattaa olla poissa,
mutta ei todellisuudessa koskaan lähtenyt,
16:33
And they maysaattaa be gonemennyt, but they're never really away,
ja usein he ovat ihmisiä, jotka kertovat
16:37
and those are oftenusein the people that will tell you,
miten alussa kaikki oli todella kuumaa.
16:39
in the beginningalku it was superSuper hotkuuma.
Koska alussa syvenevä läheisyys
16:41
Because in the beginningalku, the growingkasvaa intimacyläheinen suhde
ei ollut vielä niin voimakas,
16:45
wasn'tei ollut yetvielä so strongvahva
että se olisi johtanut halun hiipumiseen.
16:47
that it actuallyitse asiassa led to the decreasepienentää of desirehimoita.
Mitä vahvemmaksi yhteys kasvoi,
sitä raskaammaksi koin velvollisuuden,
16:50
The more connectedkytketty I becametuli, the more responsiblevastuullinen I felttunsi olonsa,
ja sitä vähemmän pystyin
päästämään irti sinun lähelläsi.
16:54
the lessVähemmän I was ablepystyä to let go in your presenceläsnäolo.
Kolmas lapsi ei tule enää takaisin.
16:57
The thirdkolmas childlapsi doesn't really come back.
Joten, jos haluat ylläpitää halua,
17:00
So what happenstapahtuu, if you want to sustainpitää yllä desirehimoita,
se johtaa aitoon vuoropuheluun.
17:03
it's that realtodellinen dialecticdialektiikka piecepala.
Toisaalta haluat kokea turvallisuutta,
jotta voisit päästää irti.
17:05
On the one handkäsi you want the securityturvallisuus in ordertilata to be ablepystyä to go.
Toisaalta jos et pysty päästämään irti,
et pysty kokemaan nautintoa,
17:09
On the other handkäsi if you can't go, you can't have pleasureilo,
huipennus jää kokematta, et saa orgasmia,
17:13
you can't culminatehuipentuu, you don't have an orgasmorgasmi,
et pysty innostumaan, koska vietät aikasi
17:16
you don't get excitedinnoissaan because you spendviettää your time
toisen kehossa ja päässä, etkä omassasi.
17:18
in the bodyruumis and the headpää of the other and not in your ownoma.
Pulmana on siis sovittaa yhteen
17:21
So in this dilemmadilemma about reconcilingyhteensovittaminen
nämä kaksi perustarvetta,
17:25
these two setssetit of fundamentalperus- needstarpeisiin,
ja olen oppinut joitakin asioita, miten
kipinän säilyttäneet parit sen tekevät.
17:28
there are a fewharvat things that I've come to understandymmärtää eroticeroottinen couplesparit do.
Ensinnäkin, heillä on paljon
seksuaalista yksityisyyttä.
17:32
One, they have a lot of sexualseksuaalinen privacyTietosuoja.
He ymmärtävät, että on
olemassa eroottinen tila,
17:35
They understandymmärtää that there is an eroticeroottinen spacetila
joka kuuluu heille molemmille.
17:37
that belongskuuluu to eachkukin of them.
He ymmärtävät myös,
että esileikki ei ole jotain,
17:40
They alsomyös understandymmärtää that foreplayesileikki is not something you do
mitä tehdään pari minuuttia
ennen puuhailua.
17:43
fiveviisi minutesminuutit before the realtodellinen thing.
Esileikki alkaa siitä, mihin
edellinen orgasmi päättyi.
17:45
ForeplayEsileikki prettynätti much startsalkaa at the endpää of the previousEdellinen orgasmorgasmi.
Lisäksi he ymmärtävät,
että eroottinen tila
17:48
They alsomyös understandymmärtää that an eroticeroottinen spacetila
ei ole toisen läksytystä varten.
17:51
isn't about, you beginalkaa to stroketahti the other.
Tarkoituksena on luoda tila, jossa
voit päästää irti Hallinto Oy:stä
17:53
It's about you createluoda a spacetila where you leavejättää ManagementHallinta IncInc.,
ja jättää ketterät menetelmät,
17:57
maybe where you leavejättää the agileketterä programohjelmoida,
(Naurua)
18:00
(LaughterNaurua)
ja silloin itse asiassa
pääset tilaan, jossa
18:01
and you actuallyitse asiassa just entertulla sisään that placepaikka
voit lakata olemasta kunnon kansalainen,
18:04
where you stop beingollessa the good citizenkansalainen
joka hoitaa ja on velvollinen kaikesta.
18:07
who is takingottaen carehoito of things and beingollessa responsiblevastuullinen.
Velvollisuus ja halu sopivat toisiinsa
kuin neliö pyöreään reikään.
18:09
ResponsibilityVastuu and desirehimoita just buttButt headspäät.
Yhdistelmä ei ole mistään kotoisin.
18:13
They don't really do well togetheryhdessä.
Eroottiset parit ymmärtävät,
että intohimo kasvaa ja vähenee.
18:15
EroticEroottinen couplesparit alsomyös understandymmärtää that passionintohimo waxesvahat and waneswanes.
Samoin kuin kuulla, silläkin on
toistuvat pimennyksensä.
18:20
It's prettynätti much like the moonkuu. It has intermittentajoittainen eclipsespimennykset.
Mutta he tietävät miten herättää
se takaisin henkiin.
18:23
But what they know is they know how to resurrectelvyttää it.
He osaavat palauttaa intohimon ja
18:26
They know how to bringtuoda it back,
he osaavat tämän siksi,
18:28
and they know how to bringtuoda it back
koska he ovat murtaneet erään ison myytin,
18:29
because they have demystifiedselityksiä one bigiso mythmyytti,
ja tämä myytti on intohimon
tapahtuminen itsestään,
18:31
whichjoka is the mythmyytti of spontaneityspontaanisuus, whichjoka is
ikään kuin se tipahtaisi vain taivaalta
ollessasi viikkaamassa pyykkiä,
18:34
that it's just going to fallpudota from heaventaivas while you're foldingtaitto the laundryPesula
kuin jumalallinen väliintulo,
ja nämä parit ovat ymmärtäneet sen,
18:38
like a deusDeus exex machinamachina, and in facttosiasia they understoodymmärsi
mitä ikinä pitkässä parisuhteessa
tuleekin tapahtumaan,
18:41
that whateveraivan sama is going to just happentapahtua
18:43
in a long-termpitkäaikainen relationshipyhteys alreadyjo has.
on jo tapahtunut.
Sitoutunut seksi on jo
etukäteen vaalittua seksiä.
18:46
CommittedSitoutunut sexsukupuoli is premeditatedharkittu sexsukupuoli.
Se on tarkoituksellista. Se on aiottua.
18:49
It's willfultahallinen. It's intentionaltahallinen.
Se on huomion kiinnittämistä ja läsnäoloa.
18:52
It's focusfokus and presenceläsnäolo.
Hyvää ystävänpäivää.
18:55
MerryHyvää Valentine'sYstävänpäivä.
(Aplodeja)
18:57
(ApplauseSuosionosoitukset)
Translated by Oskari Ventilä
Reviewed by Ulla Vainio

▲Back to top

About the speaker:

Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com