ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Het geheim van verlangen in een langetermijnrelatie

Filmed:
15,997,886 views

In langetermijnrelaties verwachten we vaak dat onze geliefde onze beste vriend en erotische partner is. Maar, zoals Esther Perel uitlegt, goede en toegewijde seks put uit twee tegenstrijdige behoeften: onze behoeft aan veiligheid en onze behoefte aan verrassing. Hoe houden we verlangen in leven? Gevat en vlot leidt Perel ons door het mysterie van erotische intelligentie.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexseks so oftenvaak fadevervagen,
0
1394
3048
Waarom vervaagt goede seks zo vaak,
00:20
even for couplesparen who continuevoortzetten to love eachelk other as much as ever?
1
4442
4945
zelfs voor stellen
die evenveel van elkaar blijven houden?
00:25
And why does good intimacyvertrouwelijkheid not guaranteegarantie good sexseks,
2
9387
3143
En waarom is goede intimiteit
geen garantie voor goede seks,
00:28
contrarytegendeel to popularpopulair beliefgeloof?
3
12530
2631
in tegenstelling tot wat we graag geloven?
00:31
Or, the nextvolgende questionvraag would be,
4
15161
2194
Of, the volgende vraag zou zijn;
00:33
can we want what we alreadynu al have?
5
17355
2573
kunnen we verlangen naar wat we al hebben?
00:35
That's the million-dollarmiljoen dollar questionvraag, right?
6
19928
2713
Dat is de vraag van 1 miljoen, toch?
00:38
And why is the forbiddenverboden so eroticerotische?
7
22641
1713
En waarom is het verbodene zo erotisch?
00:40
What is it about transgressionovertreding that makesmerken desireverlangen so potentkrachtig?
8
24354
4261
Hoe komt het dat grensoverschrijding
verlangen zo versterkt?
00:44
And why does sexseks make babiesbabies,
9
28615
1487
En waarom maakt seks baby's,
00:46
and babiesbabies spellspell eroticerotische disasterramp in couplesparen?
10
30102
4113
terwijl die een ramp zijn
voor de erotiek bij koppels?
00:50
It's kindsoort of the fataldodelijk eroticerotische blowblazen, isn't it?
11
34215
2687
Het is min of meer de fatale klap voor erotiek.
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Als je verliefd bent, hoe voelt dat?
00:55
And when you desireverlangen, how is it differentverschillend?
13
39351
3153
Als je verlangt, hoe anders is dat dan?
00:58
These are some of the questionsvragen
14
42504
1668
Dit zijn een aantal vragen
01:00
that are at the centercentrum of my explorationexploratie
15
44172
2588
die centraal staan in mijn zoektocht
01:02
on the naturenatuur of eroticerotische desireverlangen
16
46760
2752
naar de aard van erotisch verlangen
01:05
and its concomitantdaarmee gepaard gaande dilemmasdilemma's in modernmodern love.
17
49512
3998
en de dilemma's die ermee gepaard gaan
in moderne liefde.
01:09
So I travelreizen the globewereldbol,
18
53510
1802
Daarvoor reis ik de wereld af.
01:11
and what I'm noticingin de gaten hebben is that
19
55312
2194
Het valt me op dat
01:13
everywhereoveral where romanticismromantiek has enteredingevoerde,
20
57506
2961
overal waar de romantiek
haar intrede heeft gedaan,
01:16
there seemslijkt to be a crisiscrisis of desireverlangen.
21
60467
2912
er een verlangenscrisis lijkt te bestaan.
01:19
A crisiscrisis of desireverlangen, as in owningbezitten the wantingwillen --
22
63379
4781
Een verlangenscrisis,
als in het bezitten van het verlangen --
01:24
desireverlangen as an expressionuitdrukking of our individualityindividualiteit,
23
68160
3010
verlangen als uitdrukking
van onze individualiteit,
01:27
of our freegratis choicekeuze, of our preferencesvoorkeuren, of our identityidentiteit --
24
71170
3701
van onze vrije keuze, van onze voorkeuren,
van onze identiteit -
01:30
desireverlangen that has becomeworden a centralcentraal conceptconcept
25
74871
3279
verlangen dat een centraal concept is geworden
01:34
as partdeel of modernmodern love and individualisticindividualistisch societiessamenlevingen.
26
78150
3559
als deel van de moderne liefde
en van de individualistische samenleving.
01:37
You know, this is the first time in the historygeschiedenis of humankindmensheid
27
81709
3241
Dit is de eerste keer in de geschiedenis
van de mensheid
01:40
where we are tryingproberen to experienceervaring sexualityseksualiteit in the long termtermijn,
28
84950
5783
dat we seksualiteit proberen
te ervaren op lange termijn,
01:46
not because we want 14 childrenkinderen,
29
90733
4033
niet omdat we 14 kinderen willen,
01:50
for whichwelke we need to have even more because manyveel of them won'tzal niet make it,
30
94766
4196
of zelfs méér, omdat velen van hen
het niet zullen halen,
01:54
and not because it is exclusivelyuitsluitend a woman'svrouw's maritalechtelijke dutyplicht.
31
98962
4169
en niet alleen omdat het
de huwelijkse plicht van de vrouw alleen is.
01:59
This is the first time that we want sexseks over time
32
103131
4519
Dit is de eerste keer dat we seks
over een langere periode willen
02:03
about pleasuregenoegen and connectionverbinding that is rootedingeworteld in desireverlangen.
33
107650
4780
om plezier en verbondenheid
die in verlangen zijn geworteld.
02:08
So what sustainsBehoudt desireverlangen, and why is it so difficultmoeilijk?
34
112430
3412
Dus wat maakt verlangen duurzaam
en waarom is het zo moeilijk?
02:11
And at the hearthart- of sustainingonderhoudende desireverlangen in a committedtoegewijd relationshipverhouding,
35
115842
5245
Aan de basis van duurzaam verlangen
in een vaste relatie
02:16
I think is the reconciliationverzoening of two fundamentalfundamenteel humanmenselijk needsbehoefte aan.
36
121087
5607
ligt volgens mij de afstemming
van twee fundamentele menselijke behoeftes.
02:22
On the one handhand-, our need for securityveiligheid, for predictabilityvoorspelbaarheid,
37
126694
5162
Aan de ene kant, onze behoefte
aan zekerheid, voorspelbaarheid,
02:27
for safetyveiligheid, for dependabilitybetrouwbaarheid, for reliabilitybetrouwbaarheid, for permanenceduurzaamheid --
38
131856
7392
veiligheid, betrouwbaarheid,
degelijkheid, duurzaamheid --
02:35
all these anchoringverankering, groundingaarding experienceservaringen of our liveslevens
39
139248
3118
al deze verankerende
basiservaringen van ons leven
02:38
that we call home.
40
142366
1659
die we ons thuis noemen.
02:39
But we alsoook have an equallyeven strongsterk need -- menmannen and womenvrouw --
41
144025
4443
Maar we hebben een even sterke behoefte
-- zowel mannen als vrouwen --
02:44
for adventureavontuur, for noveltynieuwigheid, for mysterymysterie, for riskrisico, for dangerGevaar,
42
148468
5584
aan avontuur, nieuwe dingen,
mysterie, risico, gevaar,
02:49
for the unknownonbekend, for the unexpectedniet verwacht, surpriseverrassing --
43
154052
3290
het onbekende, het onverwachte, verrassing --
02:53
you get the gistgist -- for journeyreis, for travelreizen.
44
157342
3906
je snapt het al -- aan rondreizen, rondtrekken.
02:57
So reconcilingcombineren van our need for securityveiligheid
45
161248
2158
Dus onze behoefte aan veiligheid en onze
02:59
and our need for adventureavontuur into one relationshipverhouding,
46
163406
2965
behoefte aan avontuur verzoenen binnen één relatie,
03:02
or what we todayvandaag like to call a passionatehartstochtelijk marriagehuwelijk,
47
166371
2883
of zoals we nu zo graag zeggen
'een huwelijk met passie',
03:05
used to be a contradictiontegenstrijdigheid in termstermen.
48
169254
2574
was vroeger contradictio in terminis.
03:07
MarriageHuwelijk was an economiceconomisch institutioninstelling
49
171828
2768
Het huwelijk was een economisch instituut
03:10
in whichwelke you were givengegeven a partnershipvennootschap for life
50
174596
3716
waarin je een levenslang partnerschap kreeg
03:14
in termstermen of childrenkinderen and socialsociaal statusstaat
51
178312
2744
met kinderen en sociale status
03:16
and successionopvolging and companionshipgezelschap.
52
181056
2402
en opvolging en gezelschap.
03:19
But now we want our partnerpartner to still give us all these things,
53
183458
4434
Maar nu willen we dat onze partners
ons nog steeds deze dingen geven,
03:23
but in additiontoevoeging I want you to be my bestbeste friendvriend
54
187892
2452
maar daar bovenop wil ik ook nog
dat je mijn beste vriend
03:26
and my trustedvertrouwd confidantvertrouwenspersoon and my passionatehartstochtelijk loverminnaar to bootboot,
55
190344
3234
en mijn vertrouweling en passionele geliefde bent.
03:29
and we liveleven twicetweemaal as long.
56
193578
1404
En we leven twee keer zo lang.
03:30
(LaughterGelach)
57
194982
2658
(Gelach)
03:33
So we come to one personpersoon, and we basicallyeigenlijk are askingvragen them
58
197640
4258
Dus nu komen we bij één persoon
en vragen in principe
03:37
to give us what onceeen keer an entiregeheel villagedorp used to providevoorzien:
59
201898
3327
om ons te voorzien van wat we vroeger
van een volledig dorp kregen:
03:41
Give me belongingtoebehoren, give me identityidentiteit, give me continuitycontinuïteit,
60
205225
4148
laat me erbij horen, geef me een identiteit,
geef me continuïteit,
03:45
but give me transcendencetranscendentie and mysterymysterie and aweontzag all in one.
61
209373
3899
maar geef me ook zelfoverstijging
en mysterie en ontzag, allemaal in één.
03:49
Give me comfortcomfort, give me edgerand.
62
213272
1891
Geef me troost,
geef me snedigheid,
03:51
Give me noveltynieuwigheid, give me familiarityvertrouwdheid.
63
215163
1922
geef me nieuwheid,
geef me vertrouwdheid.
03:52
Give me predictabilityvoorspelbaarheid, give me surpriseverrassing.
64
217085
2065
Geef me voorspelbaarheid,
geef me verrassing.
03:55
And we think it's a givengegeven, and toysspeelgoed and lingerielingerie are going to savebesparen us with that.
65
219150
4223
We denken dat dat een gegeven is
en dat speeltjes en lingerie ons erbij zullen helpen.
03:59
(ApplauseApplaus)
66
223373
5360
(Applaus)
04:04
So now we get to the existentialexistentiële realityrealiteit of the storyverhaal, right?
67
228733
4239
Dus nu komen we bij de existentiële realiteit
van het verhaal.
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Want ik denk, in zekere zin
-- ik kom er nog op terug --
04:14
but the crisiscrisis of desireverlangen is oftenvaak a crisiscrisis of the imaginationverbeelding.
69
238740
3574
dat de verlangenscrisis vaak
een crisis van de verbeelding is.
04:18
So why does good sexseks so oftenvaak fadevervagen?
70
242314
3623
Dus waarom vervaagt goede seks zo vaak?
04:21
What is the relationshipverhouding betweentussen love and desireverlangen?
71
245937
2548
Wat is de relatie tussen liefde en verlangen?
04:24
How do they relatebetrekking hebben, and how do they conflictconflict?
72
248485
3124
Hoe verhouden ze zich tot elkaar
en hoe zijn ze tegenstrijdig?
04:27
Because thereindaarin liesleugens the mysterymysterie of eroticismerotisme.
73
251609
3148
Want daarin ligt het mysterie van erotiek.
04:30
So if there is a verbwerkwoord, for me, that comeskomt with love, it's "to have."
74
254757
4250
Als er een werkwoord is dat past bij liefde,
is dat 'hebben'.
04:34
And if there is a verbwerkwoord that comeskomt with desireverlangen, it is "to want."
75
259007
4184
En als er een werkwoord past bij verlangen,
is dat 'willen'.
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedgeliefd.
76
263191
3859
In liefde willen we hebben,
we willen de geliefde kennen.
04:42
We want to minimizeverkleinen the distanceafstand. We want to contractcontract that gapkloof.
77
267050
4503
We willen de afstand zo klein mogelijk maken.
We willen de kloof verkleinen.
04:47
We want to neutralizeneutraliseren the tensionsspanningen. We want closenessnabijheid.
78
271553
4044
We willen de spanningen neutraliseren.
We willen nabijheid.
04:51
But in desireverlangen, we tendde neiging hebben to not really want to go back to the placesplaatsen we'vewij hebben alreadynu al goneweg.
79
275597
5409
Maar in verlangen willen we meestal niet terug
naar bekende plaatsen.
04:56
ForgoneAfstand conclusionconclusie does not keep our interestinteresseren.
80
281006
3477
Als we de uitkomst vooraf kennen,
interesseert het ons niet.
05:00
In desireverlangen, we want an Other, somebodyiemand on the other sidekant that we can go visitbezoek,
81
284483
4984
In verlangen willen we een ander, iemand
aan de andere kant, die we kunnen bezoeken,
05:05
that we can go spendbesteden some time with,
82
289467
2378
waar we wat tijd mee door kunnen brengen,
05:07
that we can go see what goesgaat on in theirhun redrood lightlicht districtwijk.
83
291845
4103
zodat we kunnen zien
wat er in hun hoerenbuurt gebeurt.
05:11
In desireverlangen, we want a bridgebrug to crosskruis.
84
295948
3345
In verlangen willen we over de brug komen.
05:15
Or in other wordstekst, I sometimessoms say, firebrand needsbehoefte aan airlucht.
85
299293
3375
Of, zoals ik het soms zeg, vuur heeft lucht nodig.
05:18
DesireWens needsbehoefte aan spaceruimte.
86
302668
2255
Verlangen heeft ruimte nodig.
05:20
And when it's said like that, it's oftenvaak quiteheel abstractabstract.
87
304923
3544
Als het zo gezegd wordt,
is dat vaak behoorlijk abstract.
05:24
But then I tooknam a questionvraag with me.
88
308467
1601
Maar toen nam ik een vraag met me mee.
05:25
And I've goneweg to more than 20 countrieslanden in the last fewweinig yearsjaar
89
310068
2475
Ik ben in meer dan 20 landen geweest
in de laatste paar jaar
05:28
with "MatingParing in CaptivityGevangenschap," and I askedgevraagd people,
90
312543
2932
met 'Paren in gevangenschap'.
Ik vroeg de mensen:
05:31
when do you find yourselfjezelf mostmeest drawngetrokken to your partnerpartner?
91
315475
3305
wanneer voel je je het meest aangetrokken
tot je partner?
05:34
Not attractedaangetrokken sexuallyseksueel, perper sese, but mostmeest drawngetrokken.
92
318780
3154
Niet per se seksueel, maar het meest aangetrokken.
05:37
And acrossaan de overkant culturecultuur, acrossaan de overkant religiongodsdienst, and acrossaan de overkant gendergeslacht --
93
321934
3414
Over alle culturen heen,
over alle religies en over geslacht --
05:41
exceptbehalve for one -- there are a fewweinig answersantwoorden that just keep comingkomt eraan back.
94
325348
5386
behalve een -- zijn er een paar antwoorden
die terug blijven komen.
05:46
So the first groupgroep is: I am mostmeest drawngetrokken to my partnerpartner
95
330734
4538
De eerste groep is: ik voel me het meest
aangetrokken tot mijn partner
05:51
when she is away, when we are apartdeel, when we reuniteVulture.
96
335272
6685
als ze weg is, als we niet bij elkaar zijn,
als we terug bij elkaar komen.
05:57
BasicallyIn principe, when I get back in touchaanraken
97
341957
3560
Kort gezegd, als ik terug het vermogen krijg
06:01
with my abilityvermogen to imaginestel je voor myselfmezelf with my partnerpartner,
98
345517
3711
om mezelf te verbeelden met mijn partner,
06:05
when my imaginationverbeelding comeskomt back in the pictureafbeelding,
99
349228
2865
als mijn verbeelding terug in beeld komt
06:07
and when I can rootwortel it in absenceafwezigheid and in longingverlangen,
100
352093
4947
en als ik het kan baseren
op afwezigheid en heimwee,
06:12
whichwelke is a majorgroot componentbestanddeel of desireverlangen.
101
357040
2695
die een belangrijke component is van verlangen.
06:15
But then the secondtweede groupgroep is even more interestinginteressant:
102
359735
3030
Maar de tweede groep is nog interessanter:
06:18
I am mostmeest drawngetrokken to my partnerpartner
103
362765
1842
ik ben het meest aangetrokken tot mijn partner
06:20
when I see him in the studiostudio, when she is onstageop het podium,
104
364607
3982
als ik hem zie in de studio,
als ze op het podium is,
06:24
when he is in his elementelement, when she's doing something she's passionatehartstochtelijk about,
105
368589
4302
als hij in z'n element is,
als ze iets doet waarvoor ze een passie heeft,
06:28
when I see him at a partyfeest and other people are really drawngetrokken to him,
106
372891
3392
als ik hem op een feestje zie
en andere mensen echt tot hem zijn aangetrokken
06:32
when I see her holdhouden courtrechtbank.
107
376283
2288
als ik haar hof zie houden.
06:34
BasicallyIn principe, when I look at my partnerpartner radiantstralende and confidentzelfverzekerd,
108
378571
4448
Samengevat: als ik naar mijn partner kijk
die straalt van zelfvertrouwen,
06:38
probablywaarschijnlijk the biggestgrootste turn-onTurn-on acrossaan de overkant the boardboord.
109
383019
3094
waarschijnlijk de grootste opwinder over de hele lijn.
06:42
RadiantStralende, as in self-sustainingzelfvoorzienend.
110
386113
2840
Stralend, zelfvoorzienend.
06:44
I look at this personpersoon -- by the way, in desireverlangen
111
388953
2912
Ik kijk naar deze persoon -- trouwens, in verlangen
06:47
people rarelyzelden talk about it, when we are blendedblended into one,
112
391865
2630
praten mensen er zelden over,
als we samengesmolten zijn,
06:50
fivevijf centimeterscentimeter from eachelk other. I don't know in inchesinches how much that is.
113
394495
3490
vijf centimeter van elkaar.
Ik weet niet hoeveel dat is in inches.
06:53
But it's alsoook not when the other personpersoon is that farver apartdeel
114
397985
3256
Maar het is ook niet
als de andere persoon zo ver weg is
06:57
that you no longerlanger see them.
115
401241
1392
dat je hem niet meer ziet.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartner from a comfortablecomfortabel distanceafstand,
116
402633
4392
Het is als ik naar m'n partner kijk
vanaf een comfortabele afstand,
07:02
where this personpersoon that is alreadynu al so familiarvertrouwd, so knownbekend,
117
407025
4349
vanwaar deze persoon
die al zo vertrouwd, zo bekend is,
07:07
is momentarilyeven onceeen keer again somewhatenigszins mysteriousmysterieus, somewhatenigszins elusiveontwijkend.
118
411374
4839
tijdelijk opnieuw een beetje mysterieus is,
op een bepaalde manier moeilijk te bereiken.
07:12
And in this spaceruimte betweentussen me and the other liesleugens the eroticerotische élanLAN,
119
416213
4855
En in deze ruimte tussen mij en de ander
ligt het erotische élan,
07:16
liesleugens that movementbeweging towardin de richting van the other.
120
421068
2593
ligt die beweging naar de ander.
07:19
Because sometimessoms, as ProustProust sayszegt,
121
423661
2163
Want soms, om het met Proust te zeggen,
07:21
mysterymysterie is not about travelingop reis to newnieuwe placesplaatsen,
122
425824
2675
gaat mysterie niet over reizen naar nieuwe plaatsen,
07:24
but it's about looking with newnieuwe eyesogen.
123
428499
2179
maar over kijken met nieuwe ogen.
07:26
And so, when I see my partnerpartner on his owneigen or her owneigen,
124
430678
3529
En dus, als ik mijn partner iets alleen zie doen
07:30
doing something in whichwelke they are envelopedgehuld,
125
434207
2709
waarin hij of zij helemaal opgaat,
07:32
I look at this personpersoon and I momentarilyeven get a shiftverschuiving in perceptionperceptie,
126
436916
4863
dan kijk ik tijdelijk naar deze persoon
vanuit een ander perspectief,
07:37
and I stayverblijf openOpen to the mysteriesmysteries that are livingleven right nextvolgende to me.
127
441779
5272
en ik blijf open voor de mysteries
die zo dicht bij me zijn.
07:42
And then, more importantlybelangrijker, in this descriptionBeschrijving about the other
128
447051
4472
En dan, nog belangrijker,
in deze omschrijving van de ander
07:47
or myselfmezelf -- it's the samedezelfde -- what is mostmeest interestinginteressant
129
451523
3644
of mezelf -- dat is hetzelfde -- is het interessantste
07:51
is that there is no needinessarmoede in desireverlangen.
130
455167
2559
dat er geen behoeftigheid zit in verlangen.
07:53
NobodyNiemand needsbehoefte aan anybodyiemand.
131
457726
2328
Niemand heeft iemand anders nodig.
07:55
There is no caretakingconciërges in desireverlangen.
132
460054
2241
Er zit geen 'zorgen voor' in verlangen.
07:58
CaretakingConciërges is mightilykrachtig lovingliefhebbend. It's a powerfulkrachtig anti-aphrodisiacanti-afrodisiacum.
133
462295
5221
Voor iemand zorgen is geweldig liefdevol.
Maar het is een krachtig anti-aphrodisiac
08:03
I have yetnog to see somebodyiemand who is so turnedgedraaid on
134
467516
2294
Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen
die opgewonden raakt
08:05
by somebodyiemand who needsbehoefte aan them.
135
469810
1702
van iemand die hem nodig heeft.
08:07
WantingWillen them is one thing. NeedingNodig them is a shutdownafsluiten,
136
471512
3493
Naar hen verlangen is een ding.
Hen nodig hebben is een afknapper,
08:10
and womenvrouw have knownbekend that forevervoor altijd,
137
475005
1543
en vrouwen weten dat al eeuwen,
08:12
because anything that will bringbrengen up parenthoodouderschap
138
476548
2965
want al wat ouderschap bevordert,
08:15
will usuallydoorgaans decreasekleiner worden the eroticerotische chargein rekening brengen.
139
479513
3256
zal meestal de erotische lading doen afnemen.
08:18
For good reasonsredenen, right?
140
482769
2084
Om goede redenen.
08:20
And then the thirdderde groupgroep of answersantwoorden usuallydoorgaans would be
141
484853
3253
De derde groep antwoorden was meestal:
08:24
when I'm surprisedverwonderd, when we laughlach togethersamen,
142
488106
4545
als ik verrast ben, als we samen lachen,
08:28
as somebodyiemand said to me in the officekantoor todayvandaag,
143
492651
2160
zoals vandaag iemand op kantoor tegen me zei,
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
als hij in zijn pak zit,
dus ik zei:
08:32
it's eithereen van beide the tuxTux or the cowboyCowboy bootslaarzen.
145
496619
3063
het is of het pak of de cowboylaarzen.
08:35
But basicallyeigenlijk it's when there is noveltynieuwigheid.
146
499682
3691
Maar in principe gaat het om iets nieuws.
08:39
But noveltynieuwigheid isn't about newnieuwe positionsstanden. It isn't a repertoirerepertoire of techniquestechnieken.
147
503373
4278
Maar nieuwigheid gaat niet over nieuwe posities.
Het is geen repertoire aan technieken.
08:43
NoveltyNieuwheid is, what partsonderdelen of you do you bringbrengen out?
148
507651
3535
Nieuwigheid is:
welk gedeelte van jezelf laat je uitblinken?
08:47
What partsonderdelen of you are just beingwezen seengezien?
149
511186
3029
Welk gedeelte van jou wordt gewoon gezien?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Want op een bepaalde manier
zou je kunnen zeggen:
08:52
sexseks isn't something you do, eheh?
151
516154
2003
seks is niet iets dat je doet, hè?
08:54
SexGeslacht is a placeplaats you go. It's a spaceruimte you enterinvoeren
152
518157
3234
Seks is een plek waar je heengaat.
een ruimte die je betreedt
08:57
insidebinnen yourselfjezelf and with anothereen ander, or othersanderen.
153
521391
3305
binnen in jezelf en met een ander, of anderen.
09:00
So where do you go in sexseks?
154
524696
2495
Dus, waar ga je heen in seks?
09:03
What partsonderdelen of you do you connectaansluiten to?
155
527191
2337
Met welke delen van jezelf maak je verbinding?
09:05
What do you seekzoeken to expressuitdrukken there?
156
529528
2008
Wat wil je daar uitdrukken?
09:07
Is it a placeplaats for transcendencetranscendentie and spiritualgeestelijk unionunie?
157
531536
3463
Is het een plaats voor meditatie
en spirituele vereniging?
09:10
Is it a placeplaats for naughtinessondeugendheid and is it a placeplaats to be safelyveilig aggressiveagressief?
158
534999
4328
Is het een plaats voor ondeugendheid
en om veilig agressief te zijn?
09:15
Is it a placeplaats where you can finallyTenslotte surrenderovergave
159
539327
2344
Is het een plaats waar je je eindelijk kunt overgeven
09:17
and not have to take responsibilityverantwoordelijkheid for everything?
160
541671
3000
en geen verantwoordelijkheid voor alles
hoeft te nemen?
09:20
Is it a placeplaats where you can expressuitdrukken your infantileinfantiele wisheswensen?
161
544671
3008
Is het een plaats waar je kinderlijke wensen
tot uitdrukking komen?
09:23
What comeskomt out there? It's a languagetaal.
162
547679
2416
Wat komt daaruit? Het is een taal.
09:25
It isn't just a behaviorgedrag.
163
550095
2344
Het is niet alleen gedrag.
09:28
And it's the poeticpoëtische of that languagetaal that I'm interestedgeïnteresseerd in,
164
552439
2792
En het is het poëtische van die taal
dat me interesseert.
09:31
whichwelke is why I beganbegon to exploreonderzoeken this conceptconcept of eroticerotische intelligenceintelligentie-.
165
555231
4049
dat is waarom ik het concept
'erotische intelligentie' ging verkennen.
09:35
You know, animalsdieren have sexseks.
166
559280
2095
Dieren hebben seks.
09:37
It's the pivotPivot, it's biologybiologie, it's the naturalnatuurlijk instinctinstinct.
167
561375
3431
Het is de spil, het is biologie,
het is het natuurlijke instinct.
09:40
We are the only onesdegenen who have an eroticerotische life,
168
564806
3280
Wij zijn de enigen die een erotisch leven hebben,
09:43
whichwelke meansmiddelen that it's sexualityseksualiteit transformedgetransformeerd by the humanmenselijk imaginationverbeelding.
169
568086
5918
dat is seksualiteit getransformeerd
door de menselijke verbeelding.
09:49
We are the only onesdegenen who can make love for hoursuur,
170
574004
3762
Wij zijn de enigen
die urenlang de liefde kunnen bedrijven,
09:53
have a blissfulzalige time, multiplemeerdere orgasmsorgasmes,
171
577766
2872
een zalige tijd, meerdere orgasmes,
09:56
and touchaanraken nobodyniemand, just because we can imaginestel je voor it.
172
580638
3905
en niemand aanraken, gewoon
omdat we het ons kunnen voorstellen.
10:00
We can hintwenk at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
We kunnen hints geven,
we hoeven het niet eens te doen.
10:03
We can experienceervaring that powerfulkrachtig thing calledriep anticipationanticipatie,
174
587453
3432
We kunnen dat krachtige ding
dat we anticipatie noemen, beleven,
10:06
whichwelke is a mortarmortel to desireverlangen,
175
590885
2447
die de mortel van het verlangen is,
10:09
the abilityvermogen to imaginestel je voor it, as if it's happeninggebeurtenis,
176
593332
3272
de mogelijkheid om het zich te verbeelden,
alsof het gebeurt,
10:12
to experienceervaring it as if it's happeninggebeurtenis, while nothing is happeninggebeurtenis
177
596604
4280
om het te ervaren alsof het gebeurt,
terwijl er niets gebeurt
10:16
and everything is happeninggebeurtenis at the samedezelfde time.
178
600884
2685
en tegelijk alles gebeurt.
10:19
So when I beganbegon to think about eroticismerotisme,
179
603569
2530
Dus toen ik begon te denken over erotiek,
10:21
I beganbegon to think about the poeticspoëtica of sexseks,
180
606099
3138
begon ik te denken over de poëtica van seks.
10:25
and if I look at it as an intelligenceintelligentie-,
181
609237
2543
Als ik ernaar kijk als een intelligentie
10:27
then it's something that you cultivatecultiveren.
182
611780
2303
dan is het iets dat je kan cultiveren.
10:29
What are the ingredientsingrediënten? ImaginationVerbeelding, playfulnessspeelsheid,
183
614083
4137
Wat zijn de ingrediënten?
Fantasie, speelsheid,
10:34
noveltynieuwigheid, curiositynieuwsgierigheid, mysterymysterie.
184
618220
3304
nieuwheid, nieuwsgierigheid, mysterie.
10:37
But the centralcentraal agentagent is really that piecestuk calledriep the imaginationverbeelding.
185
621524
4959
Maar de centrale factor
is echt de verbeelding.
10:42
But more importantlybelangrijker, for me to beginbeginnen to understandbegrijpen
186
626483
3081
Nog belangrijker:
om te kunnen begrijpen
10:45
who are the couplesparen who have an eroticerotische sparkvonk,
187
629564
2758
bij welke koppels er een erotische vonk is,
10:48
what sustainsBehoudt desireverlangen, I had to go back
188
632322
2567
wat het verlangen levend houdt,
moest ik teruggaan
10:50
to the originalorigineel definitiondefinitie of eroticismerotisme,
189
634889
2673
naar de oorspronkelijke definitie van erotiek,
10:53
the mysticalmystieke definitiondefinitie, and I wentgegaan throughdoor it
190
637562
2651
de mystieke definitie.
Ik benaderde die
10:56
throughdoor a bifurcationsplitsing by looking actuallywerkelijk at traumatrauma,
191
640213
3439
via een tweesprong,
door te kijken naar trauma,
10:59
whichwelke is the other sidekant, and I lookedkeek at it
192
643652
2658
wat de andere kant is,
11:02
looking at the communitygemeenschap that I had growngegroeid up in,
193
646310
2606
via de gemeenschap waarin ik ben opgegroeid,
11:04
whichwelke was a communitygemeenschap in BelgiumBelgië, all HolocaustHolocaust survivorsoverlevenden,
194
648916
3612
een gemeenschap in België,
allen overlevenden van de Holocaust.
11:08
and in my communitygemeenschap there were two groupsgroepen:
195
652528
2962
In mijn gemeenschap waren er twee groepen:
11:11
those who didn't diedood gaan, and those who camekwam back to life.
196
655490
3814
degenen die niet gestorven waren
en degenen die weer tot leven kwamen.
11:15
And those who didn't diedood gaan livedleefden oftenvaak very tetheredaangebonden to the groundgrond,
197
659304
3322
Diegenen die niet stierven,
leefden vaak aan de grond genageld,
11:18
could not experienceervaring pleasuregenoegen, could not trustvertrouwen,
198
662626
3590
konden geen genoegen beleven,
geen vertrouwen,
11:22
because when you're vigilantwaakzaam, worriedbezorgd, anxiousangstig,
199
666216
2761
want als je waakzaam bent, bezorgd, angstig
11:24
and insecureonzeker, you can't liftlift your headhoofd
200
668977
2629
en onzeker, kan je je hoofd niet optillen
11:27
to go and take off in spaceruimte and be playfulspeelse and safeveilig and imaginativefantasierijke.
201
671606
5464
om op te stijgen in de ruimte
en speels veilig en fantasierijk te zijn.
11:32
Those who camekwam back to life were those
202
677070
2482
Degenen die weer tot leven kwamen,
11:35
who understoodbegrijpelijk the eroticerotische as an antidotetegengif to deathdood.
203
679552
2661
begrepen het erotische
als een tegengif tegen dood.
11:38
They knewwist how to keep themselveszich alivelevend.
204
682213
3670
Zij wisten hoe ze zichzelf
in leven moesten houden.
11:41
And when I beganbegon to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesparen that I work with,
205
685883
3968
Toen ik ging luisteren naar de seksloosheid
van de koppels met wie ik werkte,
11:45
I sometimessoms would hearhoren people say, "I want more sexseks,"
206
689851
2853
hoorde ik mensen zeggen: "Ik wil meer seks."
11:48
but generallyalgemeen people want better sexseks,
207
692704
2862
Maar meestal willen mensen betere seks,
11:51
and better is to reconnectsluit with that qualitykwaliteit of alivenessaanwezigheid,
208
695566
3254
door weer aan te knopen
met die kwaliteit van levendig zijn,
11:54
of vibrancylevendigheid, of renewalvernieuwing, of vitalityvitaliteit, of erosEros, of energyenergie
209
698820
4129
levendigheid, vernieuwing, vitaliteit, eros, energie
11:58
that sexseks used to affordveroorloven them, or that they'veze hebben hopedgehoopt
210
702949
2574
die seks hen kon geven -
of die ze hoopten
12:01
it would affordveroorloven them.
211
705523
1894
ervan te krijgen.
12:03
And so I beganbegon to askvragen a differentverschillend questionvraag.
212
707417
3027
Dus ging ik een andere vraag stellen.
12:06
"I shutgesloten myselfmezelf off when ..." beganbegon to be the questionvraag.
213
710444
4847
"Ik sluit me af als..." werd de vraag.
12:11
"I turnbeurt off my desiresverlangens when ..." whichwelke is not the samedezelfde questionvraag as,
214
715291
3280
"Ik onderdruk mijn verlangen als...",
wat niet hetzelfde is is als
12:14
"What turnsbochten me off is ..." and "You turnbeurt me off when ..."
215
718571
3946
"Wat ik niet opwindend vind, is..." en
"Ik knap af op jou als..."
12:18
And people beganbegon to say, "I turnbeurt myselfmezelf off when
216
722517
3223
Mensen zeiden:
"Ik word niet opgewonden als
12:21
I feel deaddood insidebinnen, when I don't like my bodylichaam,
217
725740
2889
het dood voelt vanbinnen,
als ik niet van mijn lichaam houd,
12:24
when I feel oldoud, when I haven'thebben niet had time for myselfmezelf,
218
728629
3224
als ik me oud voel,
als ik geen tijd voor mezelf heb gehad,
12:27
when I haven'thebben niet had a chancekans to even checkcontroleren in with you,
219
731853
2624
als ik niet eens de kans kreeg
om te vragen hoe het met je gaat,
12:30
when I don't performuitvoeren well at work,
220
734477
1561
als ik niet goed presteer op het werk,
12:31
when I feel lowlaag selfzelf esteemachting, when I don't have a sensezin of self-wortheigenwaarde,
221
736038
3195
als ik me onzeker voel,
als ik een lage eigenwaarde heb,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
als ik het gevoel heb dat ik geen recht heb
op willen, op nemen,
12:38
to receivete ontvangen pleasuregenoegen."
223
742461
2440
op genot ontvangen."
12:40
And then I beganbegon to askvragen the reverseomgekeerde questionvraag.
224
744901
2365
Toen ging ik de omgekeerde vraag stellen:
12:43
"I turnbeurt myselfmezelf on when ..." Because mostmeest of the time,
225
747266
2771
"Ik wind mezelf op als ik..."
Want meestal
12:45
people like to askvragen the questionvraag, "You turnbeurt me on,
226
750037
2858
vragen mensen graag:
"Jij maakt me opgewonden,
12:48
what turnsbochten me on," and I'm out of the questionvraag. You know?
227
752895
3577
wat mij opgewonden maakt..."
en ik kom niet ter sprake.
12:52
Now, if you are deaddood insidebinnen, the other personpersoon can do a lot of things for Valentine'sValentijnsdag.
228
756472
4310
Dus als je je dood voelt vanbinnen, kan de ander
zich uitsloven voor Valentijnsdag,
12:56
It won'tzal niet make a dentDent. There is nobodyniemand at the receptionontvangst deskbureau.
229
760782
2800
het zal niets uitmaken,
want er zit toch niemand aan de receptie.
12:59
(LaughterGelach)
230
763582
1493
(Gelach)
13:00
So I turnbeurt myselfmezelf on when,
231
765075
2402
Dus "ik wind mezelf op als ik",
13:03
I turnbeurt my desiresverlangens, I wakewekken up when ...
232
767477
4011
"ik verlang", "ik word wakker als..."
13:07
Now, in this paradoxparadox betweentussen love and desireverlangen,
233
771488
4618
In deze paradox tussen liefde en verlangen
13:12
what seemslijkt to be so puzzlingpuzzelen is that the very ingredientsingrediënten
234
776106
3881
lijkt het vreemde, dat juist deze ingrediënten
13:15
that nurturekoesteren love -- mutualitymutualiteit, reciprocitywederkerigheid,
235
779987
4151
die liefde voeden -- wederkerigheid,
13:20
protectionbescherming, worryzorgen, responsibilityverantwoordelijkheid for the other --
236
784138
4032
veiligheid, zorg,
verantwoordelijkheid voor de ander --
13:24
are sometimessoms the very ingredientsingrediënten that stifleverstikken desireverlangen.
237
788170
4123
soms de ingrediënten zijn die verlangen verstikken.
13:28
Because desireverlangen comeskomt with a hostgastheer of feelingsgevoelens
238
792293
4229
Want verlangen gaat vaak gepaard met gevoelens
13:32
that are not always suchzodanig favoritesFavorieten of love:
239
796522
3977
die niet altijd de liefde ten goede komen:
13:36
jealousyjaloezie, possessivenessbezitsdrang, aggressionagressie, powermacht, dominanceoverheersing,
240
800499
4129
jaloezie, bezitsdrang, agressie, macht, dominantie,
13:40
naughtinessondeugendheid, mischiefonheil.
241
804628
1788
ondeugendheid, onheil.
13:42
BasicallyIn principe mostmeest of us will get turnedgedraaid on at night
242
806416
3287
In principe zullen de meesten van ons
's nachts opgewonden raken
13:45
by the very samedezelfde things that we will demonstratetonen againsttegen duringgedurende the day.
243
809703
3902
door dezelfde zaken
waar we overdag tegen demonstreren.
13:49
You know, the eroticerotische mindgeest is not very politicallypolitiek correctcorrect.
244
813605
3413
De erotische geest is niet erg politiek correct.
13:52
If everybodyiedereen was fantasizingfantaseren on a bedbed of rosesrozen,
245
817018
2655
Als iedereen fantaseerde op een rozenbed,
13:55
we wouldn'tzou het niet be havingmet suchzodanig interestinginteressant talksgesprekken about this.
246
819673
3437
zouden we hier niet zulke interessante
gesprekken over hebben.
13:59
But no, in our mindgeest up there
247
823110
2813
Maar nee, in ons hoofd daarboven
14:01
are a hostgastheer of things going on that we don't always know
248
825923
3747
zijn een heleboel dingen gaande
die we niet altijd weten
14:05
how to bringbrengen to the personpersoon that we love,
249
829670
2087
te brengen aan de persoon die we liefhebben
14:07
because we think love comeskomt with selflessnessonbaatzuchtigheid
250
831757
2813
omdat we denken dat bij liefde
onzelfzuchtigheid hoort
14:10
and in factfeit desireverlangen comeskomt with a certainzeker amountbedrag of selfishnessegoïsme
251
834570
3712
maar bij verlangen hoort een portie egoïsme,
14:14
in the bestbeste sensezin of the wordwoord:
252
838282
1779
in de beste zin van het woord:
14:15
the abilityvermogen to stayverblijf connectedaangesloten to one'séén is selfzelf
253
840061
3033
het vermogen om verbonden te blijven met jezelf
14:18
in the presenceaanwezigheid of anothereen ander.
254
843094
1891
in aanwezigheid van een ander.
14:20
So I want to drawtrek that little imagebeeld for you,
255
844985
2652
Daarom wil ik dit kleine plaatje voor jullie schetsen,
14:23
because this need to reconcileverzoenen these two setssets of needsbehoefte aan,
256
847637
3709
want de behoefte
om deze twee behoeftes te verzoenen,
14:27
we are borngeboren with that.
257
851346
1543
daar zijn we mee geboren.
14:28
Our need for connectionverbinding, our need for separatenessafgescheidenheid,
258
852889
2897
Onze behoefte aan verbondenheid,
onze behoefte aan gescheidenheid
14:31
or our need for securityveiligheid and adventureavontuur,
259
855786
2209
of onze behoefte aan veiligheid
en avontuur,
14:33
or our need for togethernesssaamhorigheid and for autonomyautonomie,
260
857995
2696
of onze behoefte aan harmonie
en aan autonomie.
14:36
and if you think about the little kidkind who sitszit on your lapronde
261
860691
2744
Denk aan het kleine kind dat op je schoot zit,
14:39
and who is cozilygezellig nestedgenest here and very securebeveiligen and comfortablecomfortabel,
262
863435
4492
dat daar gezellig genesteld is,
veilig en comfortabel.
14:43
and at some pointpunt all of us need to go out into the worldwereld-
263
867927
3917
Op een gegeven moment hebben we allemaal
de behoefte om de wereld in te gaan,
14:47
to discoverontdekken and to exploreonderzoeken.
264
871844
2492
om te ontdekken en te verkennen.
14:50
That's the beginningbegin of desireverlangen,
265
874336
1517
Dat is het begin van verlangen,
14:51
that exploratoryverkennend needsbehoefte aan curiositynieuwsgierigheid, discoveryontdekking.
266
875853
4495
die verkenning heeft nieuwsgierigheid
en ontdekking nodig.
14:56
And then at some pointpunt they turnbeurt around and they look at you,
267
880348
3892
Op een gegeven moment draaien ze zich om
en kijken naar je,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
en als je dan zegt;
15:02
"Hey kiddokiddo, the world's's werelds a great placeplaats. Go for it.
269
886713
2352
"Mijn kind, de wereld is een geweldige plek.
Ga er voor!
15:04
There's so much funpret out there,"
270
889065
1692
Er is zoveel plezier daarbuiten,"
15:06
then they can turnbeurt away and they can experienceervaring
271
890757
2676
dan kunnen ze zich afwenden en
15:09
connectionverbinding and separatenessafgescheidenheid at the samedezelfde time.
272
893433
2205
verbondenheid en gescheidenheid ervaren,
op het zelfde moment.
15:11
They can go off in theirhun imaginationverbeelding, off in theirhun bodylichaam,
273
895638
3249
Ze kunnen zich laten leiden door hun fantasie,
in hun lichaam
15:14
off in theirhun playfulnessspeelsheid, all the while knowingwetende
274
898887
3082
in hun speelsheid, wetende
15:17
that there's somebodyiemand when they come back.
275
901969
2593
dat er altijd iemand zal zijn
als ze terugkomen.
15:20
But if on this sidekant there is somebodyiemand who sayszegt,
276
904562
2311
Maar als er aan deze kant iemand zegt:
15:22
"I'm worriedbezorgd. I'm anxiousangstig. I'm depressedterneergeslagen.
277
906873
3827
"Ik maak me zorgen, ik ben ongerust,
ik ben depressief.
15:26
My partnerpartner hasn'theeft niet takeningenomen carezorg of me in so long.
278
910700
2034
Mijn partner heeft al zo lang niet voor mij gezorgd.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Wat is er zo leuk daarbuiten? Hebben we niet alles
15:31
you need togethersamen, you and I?"
280
915250
2183
dat we nodig hebben, samen, jij en ik?",
15:33
then there are a fewweinig little reactionsreacties
281
917433
2113
dan zijn er een paar kleine reacties
15:35
that all of us can prettymooi much recognizeherken.
282
919546
3328
die we allemaal min of meer herkennen.
15:38
Some of us will come back, camekwam back a long time agogeleden,
283
922874
4792
Sommigen van ons zullen terugkomen,
zijn al lang terug,
15:43
and that little childkind who comeskomt back
284
927666
2208
en dat kleine kind dat terugkomt
15:45
is the childkind who will forgoafzien van a partdeel of himselfzichzelf
285
929874
2833
is het kind dat afstand zal doen
van een deel van zichzelf
15:48
in orderbestellen not to loseverliezen the other.
286
932707
2416
om de ander niet te verliezen.
15:51
I will loseverliezen my freedomvrijheid in orderbestellen not to loseverliezen connectionverbinding.
287
935123
3925
Ik zal mijn vrijheid opgeven
om te voorkomen dat ik verbondenheid verlies.
15:54
And I will learnleren to love in a certainzeker way
288
939048
2682
Ik zal leren liefhebben op een manier
15:57
that will becomeworden burdenedbelast with extraextra worryzorgen
289
941730
4200
die met extra zorg beladen zal worden,
16:01
and extraextra responsibilityverantwoordelijkheid and extraextra protectionbescherming,
290
945930
3544
met extra verantwoordelijkheid en extra bescherming
16:05
and I won'tzal niet know how to leavehet verlof you
291
949474
2464
en ik zal niet weten hoe je te verlaten
16:07
in orderbestellen to go playspelen, in orderbestellen to go experienceervaring pleasuregenoegen,
292
951938
3544
om te kunnen spelen, om plezier te ervaren,
16:11
in orderbestellen to discoverontdekken, to enterinvoeren insidebinnen myselfmezelf.
293
955482
3240
om te ontdekken, om in mezelf te gaan.
16:14
TranslateVertalen this into adultvolwassen languagetaal.
294
958722
2884
Vertaal dit in volwassen taal.
16:17
It startsstarts very youngjong. It continuesblijft into our sexseks liveslevens
295
961606
3620
Het begint heel jong.
Het houdt stand in ons seksleven
16:21
up to the endeinde.
296
965226
1515
tot het einde.
16:22
ChildKind numberaantal two comeskomt back
297
966741
2520
Kind nummer twee komt terug
16:25
but lookslooks like that over theirhun shoulderschouder all the time.
298
969261
2805
maar kijkt de hele tijd over zijn schouder.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Ga je er zijn voor mij?
16:30
Are you going to cursevloek me? Are you going to scoldberispen me?
300
974106
1879
Ga je me vervloeken? Ga je me uitschelden?
16:31
Are you going to be angryboos with me?"
301
975985
1998
Ga je boos op me zijn?"
16:33
And they maymei be goneweg, but they're never really away,
302
977983
3619
Ze kunnen er dan vandoor zijn,
maar ze zijn nooit echt weg.
16:37
and those are oftenvaak the people that will tell you,
303
981602
2087
Dat zijn vaak de mensen die je zullen vertellen:
16:39
in the beginningbegin it was supersuper hotwarm.
304
983689
2329
"in het begin wat het superopwindend."
16:41
Because in the beginningbegin, the growinggroeiend intimacyvertrouwelijkheid
305
986018
3576
Want in het begin was de groeiende intimiteit
16:45
wasn'twas niet yetnog so strongsterk
306
989594
1898
nog niet zo sterk
16:47
that it actuallywerkelijk led to the decreasekleiner worden of desireverlangen.
307
991492
3063
dat ze daadwerkelijk leidde
tot de daling van verlangen.
16:50
The more connectedaangesloten I becamewerd, the more responsibleverantwoordelijk I feltvoelde,
308
994555
3719
Hoe meer verbonden ik werd,
hoe meer verantwoordelijkheid ik voelde,
16:54
the lessminder I was ablein staat to let go in your presenceaanwezigheid.
309
998274
3258
hoe minder ik mezelf kon laten gaan
in jouw aanwezigheid.
16:57
The thirdderde childkind doesn't really come back.
310
1001532
2814
Het derde kind komt eigenlijk niet echt terug.
17:00
So what happensgebeurt, if you want to sustainvolhouden desireverlangen,
311
1004346
3432
Dus als je verlangen duurzaam wil maken,
17:03
it's that realecht dialecticdialektiek piecestuk.
312
1007778
2240
dan is er dat hele dialectische stukje.
17:05
On the one handhand- you want the securityveiligheid in orderbestellen to be ablein staat to go.
313
1010018
3681
Aan de ene kant wil je veiligheid om te kunnen gaan.
17:09
On the other handhand- if you can't go, you can't have pleasuregenoegen,
314
1013699
3752
Maar als je niet kan gaan,
kan je geen plezier hebben
17:13
you can't culminateuitmonden, you don't have an orgasmorgasme,
315
1017451
2980
je kan geen hoogtepunt bereiken,
je kan geen orgasme hebben,
17:16
you don't get excitedopgewonden because you spendbesteden your time
316
1020431
2483
je wordt niet opgewonden
want je spendeert je tijd
17:18
in the bodylichaam and the headhoofd of the other and not in your owneigen.
317
1022914
3136
in het lichaam en het hoofd
van de ander en niet van jezelf.
17:21
So in this dilemmadilemma about reconcilingcombineren van
318
1026050
3720
Dus in dit dilemma over verzoening
17:25
these two setssets of fundamentalfundamenteel needsbehoefte aan,
319
1029770
2513
tussen twee fundamentele behoeften
17:28
there are a fewweinig things that I've come to understandbegrijpen eroticerotische couplesparen do.
320
1032283
4385
zijn er een aantal dingen die erotische koppels doen,
zo heb ik begrepen.
17:32
One, they have a lot of sexualseksueel privacyprivacy.
321
1036668
2982
Eén: ze hebben een heleboel seksuele privacy.
17:35
They understandbegrijpen that there is an eroticerotische spaceruimte
322
1039650
2422
Ze begrijpen dat er een erotische ruimte is
17:37
that belongsbehoort to eachelk of them.
323
1042072
2051
die van elk van hen is.
17:40
They alsoook understandbegrijpen that foreplayvoorspel is not something you do
324
1044123
3159
Ze begrijpen ook dat voorspel niet iets is wat je doet
17:43
fivevijf minutesnotulen before the realecht thing.
325
1047282
2104
vijf minuten voor het echte ding.
17:45
ForeplayVoorspel prettymooi much startsstarts at the endeinde of the previousvoorgaand orgasmorgasme.
326
1049386
3200
Voorspel begint meer
aan het einde van het vorige orgasme.
17:48
They alsoook understandbegrijpen that an eroticerotische spaceruimte
327
1052586
3220
Ze begrijpen ook dat een erotische ruimte
17:51
isn't about, you beginbeginnen to strokeberoerte the other.
328
1055806
2189
niet over elkaar strelen gaat.
17:53
It's about you createcreëren a spaceruimte where you leavehet verlof ManagementBeheer IncInc.,
329
1057995
3555
Het gaat over een ruimte creëren
waar je 'Management Inc.' achterlaat
17:57
maybe where you leavehet verlof the agileAgile programprogramma,
330
1061550
2644
misschien het 'agile'- programma achterlaat,
18:00
(LaughterGelach)
331
1064209
1795
(Gelach)
18:01
and you actuallywerkelijk just enterinvoeren that placeplaats
332
1066004
3088
en je echt alleen die plaats betreedt
18:04
where you stop beingwezen the good citizeninwoner
333
1069092
2101
waar je ophoudt een goede burger te zijn
18:07
who is takingnemen carezorg of things and beingwezen responsibleverantwoordelijk.
334
1071193
2664
die zorgt voor dingen en verantwoordelijk is.
18:09
ResponsibilityVerantwoordelijkheid and desireverlangen just buttkont headshoofden.
335
1073857
3544
Verantwoordelijkheid en verlangen
botsen gewoon met elkaar.
18:13
They don't really do well togethersamen.
336
1077401
2632
Ze gaan niet zo goed samen.
18:15
EroticErotische couplesparen alsoook understandbegrijpen that passionpassie waxeswassen and waneswanes.
337
1080033
4199
Erotische koppels begrijpen ook
dat passie toe- en afneemt.
18:20
It's prettymooi much like the moonmaan. It has intermittentintermitterende eclipsesEclipsen.
338
1084232
3569
Het is als de maan,
met af en toe een eclips.
18:23
But what they know is they know how to resurrectherleven it.
339
1087801
2623
Maar ze weten
hoe ze die kunnen doen herleven
18:26
They know how to bringbrengen it back,
340
1090424
1692
Ze weten ze terug te brengen,
18:28
and they know how to bringbrengen it back
341
1092116
1233
Ze weten ze terug te brengen,
18:29
because they have demystifiedDemystified one biggroot mythmythe,
342
1093349
2532
want ze hebben één grote mythe doorbroken:
18:31
whichwelke is the mythmythe of spontaneityspontaniteit, whichwelke is
343
1095881
2638
de mythe van spontaneïteit, die zegt
18:34
that it's just going to fallvallen from heavenhemel while you're foldingvouwen the laundryWasserij
344
1098519
3714
dat het gewoon uit de lucht komt vallen
als je de was aan het vouwen bent
18:38
like a deusdEUS exex machinaMachina, and in factfeit they understoodbegrijpelijk
345
1102233
3112
als een 'deus ex machina',
en in feite begrepen ze
18:41
that whateverwat dan ook is going to just happengebeuren
346
1105345
2636
dat wat er ook gaat gebeuren,
18:43
in a long-termlangetermijn relationshipverhouding alreadynu al has.
347
1107981
3086
al bestaat in een langetermijnrelatie.
18:46
CommittedGepleegd sexseks is premeditatedmet voorbedachten rade sexseks.
348
1111067
2664
Toegewijde seks
is seks met voorbedachte rade.
18:49
It's willfulopzettelijk. It's intentionalopzettelijk.
349
1113731
2438
Het is bewust. Het is opzettelijk.
18:52
It's focusfocus and presenceaanwezigheid.
350
1116169
3220
Het is aandacht en aanwezigheid.
18:55
MerryVrolijk Valentine'sValentijnsdag.
351
1119389
1719
Fijne Valentijnsdag.
18:57
(ApplauseApplaus)
352
1121108
7785
(Applaus)
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com