ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Esther Perel: Aistros išsaugojimo ilgalaikiuose santykiuose paslaptis

Filmed:
15,997,886 views

Ilgalaikiuose santykiuose tikimės, jog mūsų mylimasis bus mūsų geriausias draugas bei erotinis partneris. Tačiau, kaip Esther Perel teigia, geras ir įpareigojantis seksas veda prie dviejų prieštaringų reikalavimų: mūsų saugumo ir netikėtumų poreikių. Taigi, kaip išlaikyti aistrą? Su sąmoju ir iškalba, Perel veda mus paslaptingo erotinio intelekto link.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexseksas so oftendažnai fadeišnyks,
0
1394
3048
Kodėl gi geras seksas,
taip greitai išblėsta,
00:20
even for couplesporos who continueTęsti to love eachkiekvienas other as much as ever?
1
4442
4945
net jei sutuoktiniai myli vienas kitą
kaip ir prieš tai?
00:25
And why does good intimacyintymumas not guaranteegarantija good sexseksas,
2
9387
3143
Kodėl intymumas negarantuoja gero sekso,
00:28
contrarypriešingai to popularpopuliarus belieftikėjimas?
3
12530
2631
nors mes manome priešingai?
00:31
Or, the nextKitas questionklausimas would be,
4
15161
2194
Kitas klausimas yra:
00:33
can we want what we alreadyjau have?
5
17355
2573
Ar mes galime norėti to ką jau turime?
00:35
That's the million-dollarmilijono dolerių questionklausimas, right?
6
19928
2713
Tai milijono dolerių
vertės klausimas, taip?
00:38
And why is the forbiddendraudžiama so eroticerotika?
7
22641
1713
Kodėl kas uždrausta yra taip erotiška?
00:40
What is it about transgressionnusikaltimas that makesdaro desiretroškimas so potentstiprus?
8
24354
4261
Kodėl nusižengimas
sukelia tokią stiprią aistrą?
00:44
And why does sexseksas make babieskūdikiai,
9
28615
1487
Kodėl sekso pasekmė yra vaikai,
00:46
and babieskūdikiai spellrašybos eroticerotika disasternelaimė in couplesporos?
10
30102
4113
o vaikai sukelia erotinę krizę
tarp sutuoktinių?
00:50
It's kindmalonus of the fatalmirtinas eroticerotika blowsmūgis, isn't it?
11
34215
2687
Tai lyg mirtinas kirtis
mūsų erotiniam gyvenimui, taip?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Ir kaip jaučiatės, kai mylite?
00:55
And when you desiretroškimas, how is it differentskiriasi?
13
39351
3153
Ir kuo tai skiriasi nuo aistros?
00:58
These are some of the questionsklausimai
14
42504
1668
Tai keletas klausimų,
01:00
that are at the centercentras of my explorationtyrinėjimas
15
44172
2588
kurie yra mano tyrimų dėmesio centre,
01:02
on the naturegamta of eroticerotika desiretroškimas
16
46760
2752
mūsų erotinių troškimų kilmė
01:05
and its concomitantkartu dilemmasdilemos in modernmodernus love.
17
49512
3998
ir su jais susijusios dilemos
šiuolaikinėje meilėje.
01:09
So I travelkelionė the globegaublys,
18
53510
1802
Taigi, aš keliauju aplink pasaulį
01:11
and what I'm noticingpastebėjau is that
19
55312
2194
ir pastebėjau, jog kur tik
01:13
everywherevisur where romanticismRomantizmas has enteredįvesta,
20
57506
2961
romantika užsimezga tarp žmonių,
01:16
there seemsatrodo to be a crisiskrizė of desiretroškimas.
21
60467
2912
aistra ima menkti.
01:19
A crisiskrizė of desiretroškimas, as in owningsavininkė the wantingnori --
22
63379
4781
Ši troškimų krizė, kaip savo
noro objekto turėjimo krizė,
01:24
desiretroškimas as an expressionišraiška of our individualityindividualumo,
23
68160
3010
troškimas kaip mūsų
individualumo išraiška,
01:27
of our freenemokamai choicepasirinkimas, of our preferenceslengvatų, of our identitytapatybė --
24
71170
3701
mūsų laisvės, pomėgių
ir tapatybės išraiška.
01:30
desiretroškimas that has becometapti a centralcentrinis conceptkoncepcija
25
74871
3279
Troškimas, kuris tapo
modernaus meilės suvokimo
01:34
as partdalis of modernmodernus love and individualisticindividualistinis societiesdraugijos.
26
78150
3559
ir individualistinės visuomenės
kertinis akmuo.
01:37
You know, this is the first time in the historyistorija of humankindžmonijos
27
81709
3241
Tai yra pirmas kartas
žmonijos istorijoje,
01:40
where we are tryingbandau to experiencepatirtis sexualityseksualumas in the long termterminas,
28
84950
5783
kai mes ieškome ir bandome patirti
ilgalaikę seksualinę trauką
01:46
not because we want 14 childrenvaikai,
29
90733
4033
ne todėl, jog norime 14 vaikų,
01:50
for whichkuris we need to have even more because manydaug of them won'tnebus make it,
30
94766
4196
žinoma tam reikėtų turėti dar daugiau,
nes kai kurie iš jų neišgyvens,
01:54
and not because it is exclusivelyišskirtinai a woman'smoteris maritalŠeimyninė dutypareiga.
31
98962
4169
ir ne todėl, jog tai moters vedybinė
pareiga.
01:59
This is the first time that we want sexseksas over time
32
103131
4519
Tai pirmas kartas, kai mes norime turėti
ilgalaikį sekso partnerį
02:03
about pleasuremalonumas and connectionryšys that is rootedįsišaknijusi in desiretroškimas.
33
107650
4780
ir kartu patirti malonumą ir supratimą,
kuris išliktų aistringu.
02:08
So what sustainspalaiko desiretroškimas, and why is it so difficultsunku?
34
112430
3412
Taigi kas palaiko aistrą
ir kodėl tai yra taip sunku?
02:11
And at the heartširdis of sustainingišlaikyti desiretroškimas in a committedpadaryta relationshipsantykiai,
35
115842
5245
Ir svarbiausia aistrai palaikyti
ilgalaikiuose santykiuose -
02:16
I think is the reconciliationSusitaikymas of two fundamentalpagrindinis humanžmogus needsporeikiai.
36
121087
5607
dviejų pagrindinių žmogaus poreikių
suderinimas.
02:22
On the one handranka, our need for securitysaugumas, for predictabilitynuspėjamumas,
37
126694
5162
Viena vertus, mes trokštame
saugumo, nuspėjamumo,
02:27
for safetysaugumas, for dependabilitypatikimumas, for reliabilitypatikimumas, for permanencepastovumas --
38
131856
7392
patikimumo, pastovumo-
02:35
all these anchoringįtvirtinimas, groundingįžeminimo experiencespatirtys of our livesgyvena
39
139248
3118
tai yra pagrindas to ką mes
02:38
that we call home.
40
142366
1659
vadiname savo namais.
02:39
But we alsotaip pat have an equallylygiai taip pat strongstiprus need -- menvyrai and womenmoterys --
41
144025
4443
Tačiau, mes, vyrai ir moterys,
taip pat norime
02:44
for adventurenuotykis, for noveltynaujovė, for mysterypaslaptis, for riskrizika, for dangerpavojus,
42
148468
5584
nuotykių, naujovių, paslapties, rizikos,
02:49
for the unknownnežinomas, for the unexpectednetikėtas, surprisesiurprizas --
43
154052
3290
pavojaus ir ko nors netikėto,
02:53
you get the gistSvarbiausios -- for journeykelionė, for travelkelionė.
44
157342
3906
tikriausiai suprantate esmę.
02:57
So reconcilingsuderinti our need for securitysaugumas
45
161248
2158
Taigi, suderinti saugumo
02:59
and our need for adventurenuotykis into one relationshipsantykiai,
46
163406
2965
ir nuotykių poreikius savo santykiuose,
03:02
or what we todayšiandien like to call a passionateaistringas marriagesantuoka,
47
166371
2883
ar ką mes šiais laikais vadiname
aistringa santuoka,
03:05
used to be a contradictionprieštaravimas in termsterminai.
48
169254
2574
buvo prieštaravimas terminuose.
03:07
MarriageSantuoka was an economicekonominis institutionįstaigos
49
171828
2768
Santuoka praeityje buvo
ekonominė institucija,
03:10
in whichkuris you were givenpateiktas a partnershippartnerystė for life
50
174596
3716
kurioje gyvendavote visą gyvenimą,
03:14
in termsterminai of childrenvaikai and socialsocialinis statusstatusas
51
178312
2744
vaikų, socialinio statuso,
03:16
and successionvienas po kito and companionshipdraugė.
52
181056
2402
palikuonių ir bendravimo atžvilgiu.
03:19
But now we want our partnerpartneris to still give us all these things,
53
183458
4434
Tačiau šiuo metu norime, jog partneris
suteiktų mums ne tik šiuos dalykus,
03:23
but in additionpapildomai I want you to be my bestgeriausia frienddraugas
54
187892
2452
tačiau dar norime,
jog jis būtų geriausias draugas,
03:26
and my trustedpasitikima confidantartimas and my passionateaistringas lovermeilužis to bootįkrovos,
55
190344
3234
patikimas patarėjas
bei aistringas mylimasis.
03:29
and we livegyventi twicedu kartus as long.
56
193578
1404
Ir gyventų dvigubai ilgiau.
03:30
(LaughterJuokas)
57
194982
2658
(Juokas)
03:33
So we come to one personasmuo, and we basicallyiš esmės are askingklausia them
58
197640
4258
Taigi iš asmens reikalaujame to,
ką praeityje
03:37
to give us what oncekartą an entirevisa villagekaimas used to providenumatyti:
59
201898
3327
suteikdavo visas nedidelis kaimelis:
03:41
Give me belongingpriklausančių, give me identitytapatybė, give me continuitytęstinumas,
60
205225
4148
duok man daiktų, duok man tapatybę,
taip pat ir tęstinumą
03:45
but give me transcendencetranscendencija and mysterypaslaptis and aweežeras all in one.
61
209373
3899
ir dar ką nors nežemiško,
paslaptingo ir įdomaus.
03:49
Give me comfortkomfortas, give me edgekraštas.
62
213272
1891
Suteik komfortą ir ekstremalius pojūčius,
03:51
Give me noveltynaujovė, give me familiaritypažinimas.
63
215163
1922
naujovių ir
ką nors puikiai pažįstamo.
03:52
Give me predictabilitynuspėjamumas, give me surprisesiurprizas.
64
217085
2065
Suteik nuspėjamumą ir nustebimą.
03:55
And we think it's a givenpateiktas, and toysŽaislai and lingerieapatinis trikotažas are going to savesutaupyti us with that.
65
219150
4223
Ir mes manome, jog moteriški apatiniai
ir kiti žaislai išgelbės mus.
03:59
(ApplausePlojimai)
66
223373
5360
(Plojimai)
04:04
So now we get to the existentialegzistencinis realitytikrovė of the storyistorija, right?
67
228733
4239
Taigi, mes priartėjome
prie tikrosios realybės, taip?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Tačiau tam tikra prasme, manau, kad
aistros krizė susijusi
04:14
but the crisiskrizė of desiretroškimas is oftendažnai a crisiskrizė of the imaginationvaizduotė.
69
238740
3574
su mūsų vaizduotės krize.
04:18
So why does good sexseksas so oftendažnai fadeišnyks?
70
242314
3623
Taigi kodėl geras seksas,
taip dažnai išblėsta?
04:21
What is the relationshipsantykiai betweentarp love and desiretroškimas?
71
245937
2548
Koks ryšys tarp meilės ir aistros?
04:24
How do they relatesusiję, and how do they conflictkonfliktas?
72
248485
3124
Kaip jie susiję ir kokiu būdu
jie prieštarauja vienas kitam.
04:27
Because thereinJame liesmelas the mysterypaslaptis of eroticismerotika.
73
251609
3148
Nes čia ir glūdi erotikos paslaptingumas.
04:30
So if there is a verbveiksmažodis, for me, that comesateina with love, it's "to have."
74
254757
4250
Meilė man asocijuojasi
su žodžiu "turėti".
04:34
And if there is a verbveiksmažodis that comesateina with desiretroškimas, it is "to want."
75
259007
4184
Tačiau žodis aistra
asocijuojasi su "aš noriu".
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedmylimasis.
76
263191
3859
Mylėdami mes norime turėti
ir pažinoti savo mylimąjį.
04:42
We want to minimizesumažinti iki minimumo the distanceatstumas. We want to contractsutartis that gapatotrūkis.
77
267050
4503
Mes norime sumažinti atstumą
ir būti kuo artimesni.
04:47
We want to neutralizeneutralizuoti the tensionsįtampa. We want closenessartumas.
78
271553
4044
Mes norime išsklaidyti įtampą.
Norime artimumo.
04:51
But in desiretroškimas, we tendlinkę to not really want to go back to the placesvietos we'vemes turime alreadyjau gonedingo.
79
275597
5409
Tačiau, kalbant apie aistrą, mes nenorime
grįžti į vietą, kurioje jau buvome.
04:56
ForgoneNegautos conclusionišvadą does not keep our interestpalūkanos.
80
281006
3477
Iš anksto nuspręstas rezultatas
mūsų nedomina.
05:00
In desiretroškimas, we want an Other, somebodykažkas on the other sidepusė that we can go visitaplankyti,
81
284483
4984
Aistroje mes norime to kito,
kažko, kurį mes galėtume aplankyti,
05:05
that we can go spendpraleisti some time with,
82
289467
2378
praleisti šiek tiek laiko drauge
05:07
that we can go see what goeseina on in their redraudona lightšviesa districtrajonas.
83
291845
4103
ir vyktume tik pasižiūrėti,
kas dedasi jo "slėnyje".
05:11
In desiretroškimas, we want a bridgetiltas to crosskirsti.
84
295948
3345
Aistroje mes norime kirsti
bent keletą tiltų.
05:15
Or in other wordsžodžiai, I sometimeskartais say, fireugnis needsporeikiai airoras.
85
299293
3375
Kitaip tariant,
ugniai reikalingas deguonis.
05:18
DesireNoras needsporeikiai spaceerdvė.
86
302668
2255
Aistrai reikalinga erdvė.
05:20
And when it's said like that, it's oftendažnai quitegana abstractabstraktus.
87
304923
3544
Dažniausiai apie tai kalbama
labai abstrakčiai.
05:24
But then I tookpaėmė a questionklausimas with me.
88
308467
1601
Tada aš pradėjau klausti.
05:25
And I've gonedingo to more than 20 countriesšalyse in the last fewnedaug yearsmetai
89
310068
2475
Begalę kartų mano kelionėse, dirbant su
05:28
with "MatingPoravimosi in CaptivityNelaisvėje," and I askedpaklausė people,
90
312543
2932
"Mating in Captivity,"
05:31
when do you find yourselfsave mostlabiausiai drawntraukiamas to your partnerpartneris?
91
315475
3305
aš klausiau, kada žmonės jaučia
didžiausią trauką partneriui?
05:34
Not attractedtraukia sexuallyseksualiai, per sese, but mostlabiausiai drawntraukiamas.
92
318780
3154
Ne seksualiniu atžvilgiu, tačiau iš esmės.
05:37
And acrossvisoje culturekultūra, acrossvisoje religionreligija, and acrossvisoje genderLytis --
93
321934
3414
Ir nesvarbu kurioje šalyje buvau
ar su kurios lyties atstovais
05:41
exceptišskyrus for one -- there are a fewnedaug answersatsakymai that just keep comingartėja back.
94
325348
5386
bendravau, keli atsakymo variantai
vis pasikartodavo.
05:46
So the first groupgrupė is: I am mostlabiausiai drawntraukiamas to my partnerpartneris
95
330734
4538
Taigi, pirmoji grupė žmonių teigė,
jog taip jaučiasi,
05:51
when she is away, when we are apartatskirai, when we reunitesuvienyti.
96
335272
6685
kai po ilgo laiko nesimatymo
jie turi galimybę vėl būti kartu.
05:57
BasicallyIš esmės, when I get back in touchpaliesti
97
341957
3560
Kai jie vėl gali būti drauge,
06:01
with my abilitygebėjimas to imagineįsivaizduok myselfsave with my partnerpartneris,
98
345517
3711
kai vaizduotėje
jie mato save su partneriu
06:05
when my imaginationvaizduotė comesateina back in the picturenuotrauka,
99
349228
2865
ir kai jie staiga prisimena
tą vaizduotės vaisių,
06:07
and when I can rootšaknis it in absencenebuvimas and in longingilgesys,
100
352093
4947
ir kai šis jausmas gali įsišaknyti
partneriui neesant drauge-
06:12
whichkuris is a majorpagrindinis componentkomponentas of desiretroškimas.
101
357040
2695
tai yra pagrindinė aistros
sudedamoji dalis.
06:15
But then the secondantra groupgrupė is even more interestingįdomus:
102
359735
3030
Tačiau antroji grupė yra dar įdomesnė:
06:18
I am mostlabiausiai drawntraukiamas to my partnerpartneris
103
362765
1842
didžiausią trauką jie jaučia,
06:20
when I see him in the studiostudija, when she is onstageant scenos,
104
364607
3982
kai gali matyti savo partnerį darant tai,
06:24
when he is in his elementelementas, when she's doing something she's passionateaistringas about,
105
368589
4302
kam jis jaučią aistrą,
ar tiesiog daro tai kas jam patinka
06:28
when I see him at a partyvakarėlis and other people are really drawntraukiamas to him,
106
372891
3392
kai jie gali matyti,
jog kiti žmonės jaučia jam trauką
06:32
when I see her holdlaikykite courtteismas.
107
376283
2288
bei jis patraukia kitų dėmesį.
Tada, kai jie mato savo partnerį švytintį
ir pasitikintį savimi -
06:34
BasicallyIš esmės, when I look at my partnerpartneris radiantspinduliavimo and confidentįsitikinęs,
108
378571
4448
06:38
probablytikriausiai the biggestdidžiausias turn-onįjungimo acrossvisoje the boardlenta.
109
383019
3094
tai būna pagrindinė
aistros įsižiebimo priežastis.
06:42
RadiantSpinduliavimo, as in self-sustainingsavarankiškas.
110
386113
2840
Švytintis ir galintis savimi pasirūpinti.
06:44
I look at this personasmuo -- by the way, in desiretroškimas
111
388953
2912
Aistra kyla
kai partneriai šalia vienas kito,
06:47
people rarelyretai talk about it, when we are blendedsumaišytas into one,
112
391865
2630
kai jie susijungia,
06:50
fivepenki centimeterscentimetrų from eachkiekvienas other. I don't know in inchescolių how much that is.
113
394495
3490
būna tik keli centimetrai vienas nuo kito.
06:53
But it's alsotaip pat not when the other personasmuo is that fartoli apartatskirai
114
397985
3256
Tačiau taip pat,
kai jie nelabai toli vienas nuo kito
ir negali vienas kito matyti.
06:57
that you no longerilgiau see them.
115
401241
1392
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartneris from a comfortablepatogus distanceatstumas,
116
402633
4392
Kai jie gali žvelgti į partnerį iš šalies,
07:02
where this personasmuo that is alreadyjau so familiarpažįstamas, so knownžinomas,
117
407025
4349
nors jis toks pažįstamas,
tačiau kelioms akimirkoms,
07:07
is momentarilyakimirksniu oncekartą again somewhatšiek tiek mysteriouspaslaptingas, somewhatšiek tiek elusivenepakankamas.
118
411374
4839
jis vėl tampa paslaptingu ir iliuziniu.
07:12
And in this spaceerdvė betweentarp me and the other liesmelas the eroticerotika élanLAN,
119
416213
4855
Tuo metu tarp jų susidaro erotinis krūvis
07:16
liesmelas that movementjudėjimas towardlink the other.
120
421068
2593
ir jiems vėl tenka vienas kito siekti.
07:19
Because sometimeskartais, as ProustProust sayssako,
121
423661
2163
Nes kartais, kaip sakė Proust,
07:21
mysterypaslaptis is not about travelingkeliauti to newnaujas placesvietos,
122
425824
2675
paslaptis glūdi ne naujose vietose,
07:24
but it's about looking with newnaujas eyesakys.
123
428499
2179
tačiau naujame požiūryje.
07:26
And so, when I see my partnerpartneris on his ownsavo or her ownsavo,
124
430678
3529
Taigi, tuo metu, kai matome savo partnerį
vieną darant ką nors
07:30
doing something in whichkuris they are envelopedapvyniotas,
125
434207
2709
ir jis jaučiasi įsigilinęs į savo veiklą,
07:32
I look at this personasmuo and I momentarilyakimirksniu get a shiftpamainą in perceptionsuvokimas,
126
436916
4863
pažvelgus į jį, kelioms akimirkoms
mūsų suvokimas pasikeičia
07:37
and I staylikti openatviras to the mysteriespaslaptys that are livinggyvenimas right nextKitas to me.
127
441779
5272
ir pastebime naujas paslaptis,
visada buvusias taip arti.
07:42
And then, more importantlysvarbiausia, in this descriptionapibūdinimas about the other
128
447051
4472
Dar svarbiau yra tai,
jog šioje situacijoje
07:47
or myselfsave -- it's the sametas pats -- what is mostlabiausiai interestingįdomus
129
451523
3644
tarp jų dviejų nėra
07:51
is that there is no needinessskurdas in desiretroškimas.
130
455167
2559
reikalavimų aistrai.
07:53
NobodyNiekas needsporeikiai anybodykas nors.
131
457726
2328
Niekam nereikia nieko.
07:55
There is no caretakingmokami in desiretroškimas.
132
460054
2241
Nes aistroje nėra rūpestingumo.
07:58
CaretakingMokami is mightilygalingai lovingmyliu. It's a powerfulgalingas anti-aphrodisiacanti-afrodiziakas.
133
462295
5221
Rūpinimasis yra susijęs su meile.
Tai galingas anti-afrodiziakas.
08:03
I have yetvis dar to see somebodykažkas who is so turnedPaaiškėjo on
134
467516
2294
Niekada nemačiau,
kad kas nors jaustų aistrą tam
08:05
by somebodykažkas who needsporeikiai them.
135
469810
1702
kam jo reikia.
08:07
WantingNorinčių them is one thing. NeedingKuriems reikalinga them is a shutdownišjungimo,
136
471512
3493
Norėti yra viena.
Tačiau reikėti yra aistros malšintojas,
08:10
and womenmoterys have knownžinomas that foreveramžinai,
137
475005
1543
moterys visada apie tai žinojo.
08:12
because anything that will bringatnešk up parenthoodšeimos planavimo
138
476548
2965
Nes tai, kas atneša tėvystę,
08:15
will usuallypaprastai decreasemažinti the eroticerotika chargemokestis.
139
479513
3256
dažniausiai sumenkiną erotinį ryšį.
08:18
For good reasonsmotyvai, right?
140
482769
2084
Dėl gerų priežasčių, taip?
08:20
And then the thirdtrečias groupgrupė of answersatsakymai usuallypaprastai would be
141
484853
3253
Trečia grupė žmonių atsakė,
jog jaučia trauką partneriui tada,
08:24
when I'm surprisedsiurprizas, when we laughjuoktis togetherkartu,
142
488106
4545
kai juos nustebina,
kai jie juokiasi drauge.
08:28
as somebodykažkas said to me in the officebiuras todayšiandien,
143
492651
2160
Šiandien kažkas ofise pasakė, kad
didžiausią
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
trauką jaučia kai partneris su kostiumu.
08:32
it's eitherarba the tuxTux or the cowboykaubojus bootsbatai.
145
496619
3063
Aš atsakiau, jog tai turi būti dėl kostiumo
arba kaubojaus batų.
08:35
But basicallyiš esmės it's when there is noveltynaujovė.
146
499682
3691
Bet esmė, kad tai turi būti kažkas naujo.
08:39
But noveltynaujovė isn't about newnaujas positionspozicijas. It isn't a repertoirerepertuaras of techniquestechnika.
147
503373
4278
Bet naujovės nėra tik naujos pozicijos
ar naujų technikų praktikavimasis.
08:43
NoveltyNaujovė is, what partsdalys of you do you bringatnešk out?
148
507651
3535
Tai apie tai, kokias naujas savybes
jūs atskleidžiate?
08:47
What partsdalys of you are just beingesamas seenmatė?
149
511186
3029
Kokios jūsų savybės yra matomos?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Viena vertus, galima sakyti, jog seksas,
08:52
sexseksas isn't something you do, ehEh?
151
516154
2003
tai ne tik ką mes darome, ar ne?
08:54
Sexseksas is a placevieta you go. It's a spaceerdvė you enterįveskite
152
518157
3234
Seksas tai vieta
į kurią jūs keliaujate savyje
08:57
insideviduje yourselfsave and with anotherkitas, or otherskiti.
153
521391
3305
ir savo partneryje.
09:00
So where do you go in sexseksas?
154
524696
2495
Taigi kur jūs keliaujate sekso metu?
09:03
What partsdalys of you do you connectPrisijungti to?
155
527191
2337
Kurias savo savybes atskleidžiate?
09:05
What do you seekIeškoti to expressišreikšti there?
156
529528
2008
Ką jūs bandote išreikšti sekso metu?
09:07
Is it a placevieta for transcendencetranscendencija and spiritualdvasinis unionsąjunga?
157
531536
3463
Ar tai kažkas nežemiška ar dvasiška?
09:10
Is it a placevieta for naughtinessblogis and is it a placevieta to be safelysaugiai aggressiveagresyvus?
158
534999
4328
Ar tai vieta nešvankumui
ar nedideliam agresyvumui?
09:15
Is it a placevieta where you can finallypagaliau surrenderperdavimo
159
539327
2344
Vieta, kurioje
mes galime tiesiog pasiduoti
09:17
and not have to take responsibilityatsakomybė for everything?
160
541671
3000
ir neprisiimti jokios atsakomybės?
09:20
Is it a placevieta where you can expressišreikšti your infantilekūdikystėje wishesnorai?
161
544671
3008
Ar vieta, kurioje galite
atskleisti savo infantilius norus?
09:23
What comesateina out there? It's a languagekalba.
162
547679
2416
Visa tai yra kalba,
09:25
It isn't just a behaviorelgesys.
163
550095
2344
tai nėra tik elgesys.
09:28
And it's the poeticPoetinis of that languagekalba that I'm interestedsuinteresuotas in,
164
552439
2792
Aš domiuosi tos kalbos poetiškumu,
09:31
whichkuris is why I beganprasidėjo to exploreištirti this conceptkoncepcija of eroticerotika intelligencežvalgyba.
165
555231
4049
todėl ir pradėjau tyrinėti
erotinę inteligenciją.
09:35
You know, animalsgyvūnai have sexseksas.
166
559280
2095
Nes, kaip žinome, gyvūnai mylisi.
09:37
It's the pivotlankstas, it's biologybiologija, it's the naturalnatūralus instinctinstinktas.
167
561375
3431
Tai biologinis instinktas.
09:40
We are the only onesvieni who have an eroticerotika life,
168
564806
3280
Mes vieninteliai, kurie sugeba
mėgautis erotiniu gyvenimu,
09:43
whichkuris meansreiškia that it's sexualityseksualumas transformedtransformuota by the humanžmogus imaginationvaizduotė.
169
568086
5918
tai reiškia, jog seksualumas
yra kuriamas žmogaus vaizduotėje.
09:49
We are the only onesvieni who can make love for hoursvalandos,
170
574004
3762
Mes tik vieninteliai,
kurie gali mylėtis ištisas valandas.
09:53
have a blissfulpalaimingas time, multipledaugkartinis orgasmsorgazmas,
171
577766
2872
Tai magiškas metas, kurio metu
galime patirti keletą orgazmų
09:56
and touchpaliesti nobodyniekas, just because we can imagineįsivaizduok it.
172
580638
3905
ir nieko neliesti,
nes tai tik vaizduotės vaisius.
10:00
We can hintužuomina at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Mes galime, tik užsiminti apie tai
ir to nė nedaryti.
10:03
We can experiencepatirtis that powerfulgalingas thing calledvadinamas anticipationnuojauta,
174
587453
3432
Mes sugebame patirti tą nujautimą,
10:06
whichkuris is a mortarskiedinio to desiretroškimas,
175
590885
2447
tai dar labiau įžiebia aistrą,
10:09
the abilitygebėjimas to imagineįsivaizduok it, as if it's happeningvyksta,
176
593332
3272
mūsų galimybė įsivaizduoti,
lyg tai jau vyksta,
10:12
to experiencepatirtis it as if it's happeningvyksta, while nothing is happeningvyksta
177
596604
4280
jog tai jau vyksta,
nors iš tikrųjų nevyksta
10:16
and everything is happeningvyksta at the sametas pats time.
178
600884
2685
ir viskas vyksta vienu metu.
10:19
So when I beganprasidėjo to think about eroticismerotika,
179
603569
2530
Taigi, nuo tada, kai pradėjau
mąstyti apie erotiką,
10:21
I beganprasidėjo to think about the poeticspoetika of sexseksas,
180
606099
3138
aš pradėjau mąstyti
ir apie sekso poetiškumą,
10:25
and if I look at it as an intelligencežvalgyba,
181
609237
2543
aš žvelgiu į tai lyg į inteligenciją,
10:27
then it's something that you cultivateugdyti.
182
611780
2303
kažką ką jūs galite puoselėti.
10:29
What are the ingredientsingridientai? ImaginationVaizduotė, playfulnessžaismingumo,
183
614083
4137
Iš ko tai susideda?
Vaizduotė, žaismingumas,
10:34
noveltynaujovė, curiositysmalsumas, mysterypaslaptis.
184
618220
3304
naujumas, smalsumas, paslaptis.
10:37
But the centralcentrinis agentagentas is really that piecegabalas calledvadinamas the imaginationvaizduotė.
185
621524
4959
Tačiau svarbiausia yra vaizduotė.
10:42
But more importantlysvarbiausia, for me to beginprasideda to understandsuprasti
186
626483
3081
Tam, kad suprasčiau
10:45
who are the couplesporos who have an eroticerotika sparkkibirkštis,
187
629564
2758
kokios poros sugeba išsaugoti
erotikos kibirkštėlę,
10:48
what sustainspalaiko desiretroškimas, I had to go back
188
632322
2567
kas išlaiko aistrą, privalėjau grįžti prie
10:50
to the originaloriginalus definitionapibrėžimas of eroticismerotika,
189
634889
2673
originalaus erotikos apibrėžimo,
10:53
the mysticalmistinis definitionapibrėžimas, and I wentnuėjo throughper it
190
637562
2651
prie mistiško apibrėžimo.
10:56
throughper a bifurcationbifurkacija by looking actuallyiš tikrųjų at traumatraumos,
191
640213
3439
Tai privertė mane pažvelgti į
10:59
whichkuris is the other sidepusė, and I lookedatrodė at it
192
643652
2658
traumuojančią bendruomenės,
11:02
looking at the communitybendruomenė that I had grownužaugę up in,
193
646310
2606
kurioje užaugau, patirtį:
11:04
whichkuris was a communitybendruomenė in BelgiumBelgija, all HolocaustHolokausto survivorsišgyvenusieji,
194
648916
3612
visuomenėje Belgijoje,
žmonės išgyvenę karą
11:08
and in my communitybendruomenė there were two groupsgrupes:
195
652528
2962
pasidalino į dvi grupes:
11:11
those who didn't diemirti, and those who cameatėjo back to life.
196
655490
3814
tie, kurie nemirė ir tie
kurie grižo atgal į gyvenimą.
11:15
And those who didn't diemirti livedgyveno oftendažnai very tetheredpririšti to the groundžemė,
197
659304
3322
Tie, kurie nemirė,
gyveno labai paprastai,
11:18
could not experiencepatirtis pleasuremalonumas, could not trustpasitikėjimas,
198
662626
3590
jie negalėjo patirti malonumo,
negalėjo pasitikėti,
11:22
because when you're vigilantbudrūs, worriedsusirūpinęs, anxiousnerimas,
199
666216
2761
nes kai esi labai
budrus, nerimastingas ir sunerimęs,
11:24
and insecurenesaugus, you can't liftpakelti your headgalva
200
668977
2629
nesugebi paleisti savo nerimo,
11:27
to go and take off in spaceerdvė and be playfulžaismingas and safesaugus and imaginativevaizduotė.
201
671606
5464
būti žaismingu ir išmaniu.
11:32
Those who cameatėjo back to life were those
202
677070
2482
Tie, kurie grižo į gyvenimą,
11:35
who understoodsupratau the eroticerotika as an antidotepriešnuodis to deathmirtis.
203
679552
2661
suprato erotiką kaip priešnuodį mirčiai.
11:38
They knewžinojau how to keep themselvespatys alivegyvas.
204
682213
3670
Jie žinojo, kaip išlikti gyvais.
11:41
And when I beganprasidėjo to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesporos that I work with,
205
685883
3968
Kai pradėjau klausytis porų,
kurios neužsiima seksu,
11:45
I sometimeskartais would heargirdėti people say, "I want more sexseksas,"
206
689851
2853
jie sakydavo," Aš noriu daugiau sekso",
11:48
but generallyapskritai people want better sexseksas,
207
692704
2862
tačiau išties žmonės nori geresnio sekso
11:51
and better is to reconnectvėl prijunkite with that qualitykokybė of alivenessGyvasties,
208
695566
3254
ir jis tampa geresnis
tik vėl pasijutus gyvybingu,
11:54
of vibrancyvibracija, of renewalatnaujinimas, of vitalitygyvybingumas, of erosErotas, of energyenergija
209
698820
4129
pilnu energijos, atsinaujinimo.
Tos energijos,
11:58
that sexseksas used to affordsau leisti them, or that they'vejie jau hopedtikėjosi
210
702949
2574
kurią pats seksas jiems ir suteikdavo,
12:01
it would affordsau leisti them.
211
705523
1894
ar ką tikėdavosi, jog tai suteiks.
12:03
And so I beganprasidėjo to askpaklausk a differentskiriasi questionklausimas.
212
707417
3027
Taigi, aš pradėjau klausti savęs
kito klausimo.
12:06
"I shutUždaryti myselfsave off when ..." beganprasidėjo to be the questionklausimas.
213
710444
4847
"Aš užgęstu, kai..." tapo mano klausimu.
12:11
"I turnpasukti off my desirestroškimai when ..." whichkuris is not the sametas pats questionklausimas as,
214
715291
3280
"Aš išjungiu savo troškimus, kai.."
tai nėra tas pats klausimas, kaip,
12:14
"What turnspasisuka me off is ..." and "You turnpasukti me off when ..."
215
718571
3946
"Mane užveda..." ir
"Tu mane užvedi, kai..".
12:18
And people beganprasidėjo to say, "I turnpasukti myselfsave off when
216
722517
3223
Žmonės pradėjo sakyti,
"Aš užgestu,
12:21
I feel deadmiręs insideviduje, when I don't like my bodykūnas,
217
725740
2889
kai jaučiuosi prastai,
kai nekenčiu savo kūno,
12:24
when I feel oldsenas, when I haven'tne had time for myselfsave,
218
728629
3224
kai jaučiuosi sena,
kai neskiriu dėmesio sau pačiai,
12:27
when I haven'tne had a chancetikimybė to even checkTikrinti in with you,
219
731853
2624
kai neturėjau šanso pasišnekėti su tavimi,
12:30
when I don't performatlikti well at work,
220
734477
1561
kai man nesisekė darbe,
12:31
when I feel lowžemas selfsavarankiškai esteemsavigarbos, when I don't have a senseprasme of self-worthsavivertę,
221
736038
3195
kai nepasitikiu savimi,
kai jaučiuosi bevertė,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
kai nesijaučiu,
jog turiu teisę norėti ar geisti,
12:38
to receivegaukite pleasuremalonumas."
223
742461
2440
ar gauti malonumo."
12:40
And then I beganprasidėjo to askpaklausk the reverseatvirkštinis questionklausimas.
224
744901
2365
Tada aš pradėjau klausti,
atvirkštinio klausimo.
12:43
"I turnpasukti myselfsave on when ..." Because mostlabiausiai of the time,
225
747266
2771
"Aš užsivedu, kai..."nes dauguma
12:45
people like to askpaklausk the questionklausimas, "You turnpasukti me on,
226
750037
2858
žmonių mėgsta klausti klausimo,
"Tu mane užvedi,
12:48
what turnspasisuka me on," and I'm out of the questionklausimas. You know?
227
752895
3577
kas mane užveda," ir po to
nebeturiu ko paklausti.
12:52
Now, if you are deadmiręs insideviduje, the other personasmuo can do a lot of things for Valentine'sValentino.
228
756472
4310
Jei jūs jaučiatės miręs viduje,
nesvarbu ką gausite dovanų
12:56
It won'tnebus make a dentninkui. There is nobodyniekas at the receptionpriėmimas deskstalas.
229
760782
2800
Valentino dienos proga,
tiesiog to neįvertinsite.
12:59
(LaughterJuokas)
230
763582
1493
(Juokas)
13:00
So I turnpasukti myselfsave on when,
231
765075
2402
Taigi aš užsivedu, kai
13:03
I turnpasukti my desirestroškimai, I wakepabusti up when ...
232
767477
4011
mano troškimai iškyla, aš atsibundu kai...
13:07
Now, in this paradoxparadoksas betweentarp love and desiretroškimas,
233
771488
4618
Šiame meilės
ir troškimo paradokse,
13:12
what seemsatrodo to be so puzzlingmįslingas is that the very ingredientsingridientai
234
776106
3881
glumina tai, jog
meilę puoselėjančios savybės, kaip
13:15
that nurtureugdyti love -- mutualityabipusiškumo, reciprocityabipusiškumo,
235
779987
4151
tarpusavio supratimas, saugumas,
13:20
protectionapsauga, worrynerimauti, responsibilityatsakomybė for the other --
236
784138
4032
rūpestis ir atsakomybė už kitą asmenį
13:24
are sometimeskartais the very ingredientsingridientai that stifleužgniaužti desiretroškimas.
237
788170
4123
dažniausiai yra pagrindinės
aistrą slopinančios priežastys.
13:28
Because desiretroškimas comesateina with a hostpriimančioji of feelingsjausmai
238
792293
4229
Nes aistra kyla
su daugeliu kitų jausmų,
13:32
that are not always suchtoks favoritesParankiniai of love:
239
796522
3977
kurie neretai yra
slopinantys meilės jausmą:
13:36
jealousypavydas, possessivenesspossessiveness, aggressionagresija, powergalia, dominancedominavimas,
240
800499
4129
pavydumas, egoistiškumas,
agresija, galia, dominavimas,
13:40
naughtinessblogis, mischiefBėda.
241
804628
1788
ištvirkimas, išdaigos.
13:42
BasicallyIš esmės mostlabiausiai of us will get turnedPaaiškėjo on at night
242
806416
3287
Dažniausiai naktį mus užveda tie dalykai,
13:45
by the very sametas pats things that we will demonstrateįrodyti againstprieš duringper the day.
243
809703
3902
prieš kuriuos mes esame
neigiamai nusiteikę dienos metu.
13:49
You know, the eroticerotika mindprotas is not very politicallypolitiškai correctteisingai.
244
813605
3413
Žinote, erotiškoji žmogaus pusė
nėra politiškai teisinga.
13:52
If everybodyvisi was fantasizingfantazijas on a bedlova of rosesrožės,
245
817018
2655
Jei visi svajotų
tik apie pilną rožių lovą,
13:55
we wouldn'tnebūtų be havingturintys suchtoks interestingįdomus talksderybos about this.
246
819673
3437
mes nė neturėtume
tokios įdomios temos pokalbiui.
13:59
But no, in our mindprotas up there
247
823110
2813
Tačiau mūsų galvoje knibžda gausybė dalykų
14:01
are a hostpriimančioji of things going on that we don't always know
248
825923
3747
ir mes ne visad žinome,
kaip tai išreikšti asmeniui,
14:05
how to bringatnešk to the personasmuo that we love,
249
829670
2087
kurį mylime,
14:07
because we think love comesateina with selflessnesspasiaukojimas
250
831757
2813
nes manome, jog
meilės pagrindas yra nesavanaudiškumas,
14:10
and in factfaktas desiretroškimas comesateina with a certaintam tikras amountsuma of selfishnesssavanaudiškumas
251
834570
3712
tačiau aistra kyla
iš savanaudiškų paskatų,
14:14
in the bestgeriausia senseprasme of the wordžodis:
252
838282
1779
gerąją šio žodžio prasme:
14:15
the abilitygebėjimas to staylikti connectedprijungtas to one'svieni selfsavarankiškai
253
840061
3033
nes kitas asmuo mums gali padėti
14:18
in the presencebuvimas of anotherkitas.
254
843094
1891
susisieti su pačiu savimi...
14:20
So I want to drawatkreipti that little imagevaizdas for you,
255
844985
2652
Taigi, noriu jums apibūdinti paveikslą,
14:23
because this need to reconcilesuderinti these two setsrinkiniai of needsporeikiai,
256
847637
3709
kuriame abu šie poreikiai būtų suderinti,
14:27
we are borngimęs with that.
257
851346
1543
mes gimėme tai žinodami.
14:28
Our need for connectionryšys, our need for separatenessatskirumo,
258
852889
2897
Mūsų poreikis yra susisieti,
būti atskirtiems,
14:31
or our need for securitysaugumas and adventurenuotykis,
259
855786
2209
jaustis saugiems ir patirti nuotykių,
14:33
or our need for togethernessbendrumo and for autonomyautonomija,
260
857995
2696
jausti artumą ir nepriklausomybę
14:36
and if you think about the little kidvaikas who sitssėdi on your lapratas
261
860691
2744
ir jei pagalvojate apie vaikutį
kuris sėdi jums ant kelių,
14:39
and who is cozilyjaukiai nestedįdėtos here and very secureužtikrinti and comfortablepatogus,
262
863435
4492
taip patogiai ir saugiai,
14:43
and at some pointtaškas all of us need to go out into the worldpasaulis
263
867927
3917
visiems mums ateis metas,
kai teks keliauti į pasaulį,
14:47
to discoveratrasti and to exploreištirti.
264
871844
2492
tam, kad atrastume ir ištirtume jį.
14:50
That's the beginningpradedant of desiretroškimas,
265
874336
1517
Tai ir yra aistros užuomazga,
14:51
that exploratorytiriamoji needsporeikiai curiositysmalsumas, discoveryatradimas.
266
875853
4495
kuri reikalauja mūsų smalsumo
ir nuotykių ieškojimo.
14:56
And then at some pointtaškas they turnpasukti around and they look at you,
267
880348
3892
Ir ateis metas, kai vaikas atsisuks į jus
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
ir jei jūs ištarsite:
15:02
"Hey kiddoGuru, the world'spasaulis a great placevieta. Go for it.
269
886713
2352
"Vaikuti, pasaulis graži vieta.
Pirmyn, keliauk.
15:04
There's so much funlinksma out there,"
270
889065
1692
Nes ten tavęs laukia linksmybės.",
15:06
then they can turnpasukti away and they can experiencepatirtis
271
890757
2676
tai jie, nusisukdami nuo jūsų, pajaus
15:09
connectionryšys and separatenessatskirumo at the sametas pats time.
272
893433
2205
artumą ir tuo pačiu metu
išsiskyrimo pojūtį.
15:11
They can go off in their imaginationvaizduotė, off in their bodykūnas,
273
895638
3249
Jie gali perkelti
visus vaizduotės vaisius į realybę,
15:14
off in their playfulnessžaismingumo, all the while knowingžinant
274
898887
3082
į žaismingumą, tuo pat metu žinodami,
15:17
that there's somebodykažkas when they come back.
275
901969
2593
jog jų kažkas laukia grįžtant.
15:20
But if on this sidepusė there is somebodykažkas who sayssako,
276
904562
2311
Tačiau jei iš kitos pusės sakysime :
15:22
"I'm worriedsusirūpinęs. I'm anxiousnerimas. I'm depresseddepresija.
277
906873
3827
"Aš esu sunerimęs.
Aš esu sutrikes. Aš esu prislėgtas.
15:26
My partnerpartneris hasn'tnėra takenimtasi carepriežiūra of me in so long.
278
910700
2034
Mano partneris nebesirūpina manimi.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Kas ten tokio žavaus?
Ar mes neturime visko, ko
15:31
you need togetherkartu, you and I?"
280
915250
2183
mudviem reikia, čia, būdami drauge?"
15:33
then there are a fewnedaug little reactionsreakcijos
281
917433
2113
Tada gali įvykti viena iš dviejų reakcijų,
15:35
that all of us can prettygana much recognizeatpažinti.
282
919546
3328
kas tikriausiai mums jau yra nutikę.
15:38
Some of us will come back, cameatėjo back a long time agoprieš,
283
922874
4792
Mes grįšime, grįžome, su mumis grįžta
15:43
and that little childvaikas who comesateina back
284
927666
2208
ir tas mažasis vaikas, kuris sugrįš ir
15:45
is the childvaikas who will forgoatsisakyti a partdalis of himselfpats
285
929874
2833
turės pamiršti savo asmenybės dalį,
15:48
in orderįsakymas not to loseprarasti the other.
286
932707
2416
tam, kad neprarastų kitos.
15:51
I will loseprarasti my freedomlaisvė in orderįsakymas not to loseprarasti connectionryšys.
287
935123
3925
Aš paaukosiu savo laisvę
tam, kad neprarasčiau ryšio su mylimuoju.
15:54
And I will learnmokytis to love in a certaintam tikras way
288
939048
2682
Ir aš išmoksiu mylėti
15:57
that will becometapti burdenedužkrauta with extrapapildomai worrynerimauti
289
941730
4200
nerimastingai ir rūpestingai
16:01
and extrapapildomai responsibilityatsakomybė and extrapapildomai protectionapsauga,
290
945930
3544
suteikdama saugumo jausmą
16:05
and I won'tnebus know how to leavepalikti you
291
949474
2464
ir neišdrįsiu tavęs palikti,
16:07
in orderįsakymas to go playGroti, in orderįsakymas to go experiencepatirtis pleasuremalonumas,
292
951938
3544
tam, kad galėčiau žaisti, tam,
kad patirčiau malonumą,
16:11
in orderįsakymas to discoveratrasti, to enterįveskite insideviduje myselfsave.
293
955482
3240
kad atrasčiau ir suprasčiau save.
16:14
TranslateVersti this into adultsuaugęs languagekalba.
294
958722
2884
Išverskite tai į suaugusiųjų kalbą.
16:17
It startsprasideda very youngjaunas. It continuestęsiasi into our sexseksas livesgyvena
295
961606
3620
Tai prasideda nuo vaikystės,
tęsiasi mūsų seksualinio
16:21
up to the endgalas.
296
965226
1515
gyvenimo laikotarpiu.
16:22
ChildVaikas numbernumeris two comesateina back
297
966741
2520
Antrasis vaikas vis grįš,
16:25
but looksatrodo like that over their shoulderpečių all the time.
298
969261
2805
tačiau tik žvilgtels per petį
ir nieko nedarys.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Ar tu būsi ten?
16:30
Are you going to curseprakeiksmas me? Are you going to scoldbartis me?
300
974106
1879
Ar tu prakeiksi mane?
Ar ketini sudrausminti?
16:31
Are you going to be angrypiktas with me?"
301
975985
1998
O galbūt ketini supykti ant manęs?"
16:33
And they mayGegužė be gonedingo, but they're never really away,
302
977983
3619
Ir galbūt jis jus paliks,
bet niekad visai neišeis.
16:37
and those are oftendažnai the people that will tell you,
303
981602
2087
Tai dažniausiai tos poros,
16:39
in the beginningpradedant it was supersuper hotkarštas.
304
983689
2329
kurių santykiai pradžioje atrodė
tokie karšti.
16:41
Because in the beginningpradedant, the growingauga intimacyintymumas
305
986018
3576
Nes pradžioje besiplėtojantis intymumas
16:45
wasn'tnebuvo yetvis dar so strongstiprus
306
989594
1898
nebuvo toks stiprus,
16:47
that it actuallyiš tikrųjų led to the decreasemažinti of desiretroškimas.
307
991492
3063
ir privedė prie aistros menkimo.
16:50
The more connectedprijungtas I becametapo, the more responsibleatsakingas I feltjaučiamas,
308
994555
3719
Kuo daugiau mes susisiejame,
tuo didesnis atsakomybės jausmas,
16:54
the lessmažiau I was ablegalingas to let go in your presencebuvimas.
309
998274
3258
tuo mažiau mes galime atsipalaiduoti
būnant su tuo žmogumi.
16:57
The thirdtrečias childvaikas doesn't really come back.
310
1001532
2814
Trečiasis vaikas dažniausiai
niekada negrįžta.
17:00
So what happensatsitinka, if you want to sustainišlaikyti desiretroškimas,
311
1004346
3432
"Kas yra svarbiausia
norint išlaikyti aistrą?"-
17:03
it's that realrealus dialecticdialektika piecegabalas.
312
1007778
2240
tai yra svarbiausias klausimas.
17:05
On the one handranka you want the securitysaugumas in orderįsakymas to be ablegalingas to go.
313
1010018
3681
Viena vertus, saugumo jausmo reikia tam,
kad galėtumėte iškeliauti.
17:09
On the other handranka if you can't go, you can't have pleasuremalonumas,
314
1013699
3752
Kita vertus, jei negalite keliauti,
negalite patirti malonumo,
17:13
you can't culminatevainikuos, you don't have an orgasmorgazmas,
315
1017451
2980
negalite patirti orgazmo,
17:16
you don't get excitedsusijaudinęs because you spendpraleisti your time
316
1020431
2483
negalite jausti jaudulio,
nes tiek daug laiko
17:18
in the bodykūnas and the headgalva of the other and not in your ownsavo.
317
1022914
3136
praleidžiate galvodami
apie kito žmogaus, o ne savo, mintis.
17:21
So in this dilemmadilema about reconcilingsuderinti
318
1026050
3720
Taigi, šioje suderinamumo dilemoje,
17:25
these two setsrinkiniai of fundamentalpagrindinis needsporeikiai,
319
1029770
2513
yra šie du pagrindiniai poreikiai.
17:28
there are a fewnedaug things that I've come to understandsuprasti eroticerotika couplesporos do.
320
1032283
4385
Pastebėjau, jog yra du dalykai,
kuriuos erotiškos poros daro.
17:32
One, they have a lot of sexualseksualinė privacyPrivatumas.
321
1036668
2982
Jie turi daug seksualinės erdvės.
17:35
They understandsuprasti that there is an eroticerotika spaceerdvė
322
1039650
2422
Jie supranta ir suteikia vienas kitam
17:37
that belongspriklauso to eachkiekvienas of them.
323
1042072
2051
erotinės erdvės.
17:40
They alsotaip pat understandsuprasti that foreplayforeplay is not something you do
324
1044123
3159
Jie supranta, jog glamonės prasideda
17:43
fivepenki minutesminutės before the realrealus thing.
325
1047282
2104
ne likus penkioms minutėms
iki lytinio akto.
17:45
ForeplayMeilės žaismas prettygana much startsprasideda at the endgalas of the previousankstesnis orgasmorgazmas.
326
1049386
3200
Glamonės prasideda
iškart po paskutinio orgazmo.
17:48
They alsotaip pat understandsuprasti that an eroticerotika spaceerdvė
327
1052586
3220
Ir jie suvokia,
jog erotika nekyla vien tik
17:51
isn't about, you beginprasideda to strokeinsultas the other.
328
1055806
2189
iš vienas kito glostymo.
17:53
It's about you createsukurti a spaceerdvė where you leavepalikti ManagementValdymo IncInc.,
329
1057995
3555
Tai erdvė, kurioje jūs
paleidžiate kontrolę iš savo rankų,
17:57
maybe where you leavepalikti the agilejudrus programprograma,
330
1061550
2644
kur nustojate būti vikriu.
18:00
(LaughterJuokas)
331
1064209
1795
(Juokas)
18:01
and you actuallyiš tikrųjų just enterįveskite that placevieta
332
1066004
3088
Tai vieta, į kuria jūs nukeliaujate,
18:04
where you stop beingesamas the good citizenpilietis
333
1069092
2101
kur nustojate būti geras pilietis,
18:07
who is takingpasiimti carepriežiūra of things and beingesamas responsibleatsakingas.
334
1071193
2664
kur nustojate rūpintis kitais.
18:09
ResponsibilityAtsakomybė and desiretroškimas just buttužpakalis headsgalvos.
335
1073857
3544
Atsakomybė ir aistra
tiesiog yra priešingybės.
18:13
They don't really do well togetherkartu.
336
1077401
2632
Jie tiesiog sunkiai suderinami.
18:15
EroticErotika couplesporos alsotaip pat understandsuprasti that passionaistra waxesvaškai and waneswanes.
337
1080033
4199
Erotiškos poros taip pat žino, jog aistra
didėja ir mažėja.
18:20
It's prettygana much like the moonmėnulis. It has intermittentsu pertrūkiais eclipsesužtemimas.
338
1084232
3569
Kaip ir mėnulis,
kuris keliauja per savo fazių ciklą.
18:23
But what they know is they know how to resurrectatgaivinti it.
339
1087801
2623
Tačiau tos poros žino,
kaip tą jausmą vėl atgaivinti.
18:26
They know how to bringatnešk it back,
340
1090424
1692
Jie žino, kaip gražinti jį,
18:28
and they know how to bringatnešk it back
341
1092116
1233
jie žino tai, nes
18:29
because they have demystifiedpaaiškinimas one bigdidelis mythmitas,
342
1093349
2532
jie sugebėjo paneigti mitą,
18:31
whichkuris is the mythmitas of spontaneityspontaniškumas, whichkuris is
343
1095881
2638
spontaniškumo mitą,
18:34
that it's just going to fallkritimo from heavendangus while you're foldingsulankstomas the laundryskalbykla
344
1098519
3714
jog aistra tiesiog nukris iš dangaus
lankstant skalbinius
18:38
like a deusDeus exex machinaMachina, and in factfaktas they understoodsupratau
345
1102233
3112
ir suprato, jog
18:41
that whateverNesvarbu is going to just happenatsitikti
346
1105345
2636
kas turėjo nutikti,
18:43
in a long-termilgas terminas relationshipsantykiai alreadyjau has.
347
1107981
3086
ilgalaikiuose santykiuose jau nutiko.
18:46
CommittedPadarytas sexseksas is premeditatedTyθiniai sexseksas.
348
1111067
2664
Seksas atsidavus yra apgalvotas seksas.
18:49
It's willfultyčinis. It's intentionaltyčinis.
349
1113731
2438
Tai norimas ir tikslingas seksas.
18:52
It's focussutelkti dėmesį and presencebuvimas.
350
1116169
3220
Tai susideda iš koncentracijos
ir buvimo 'dabar'.
18:55
MerryLinksmai Valentine'sValentino.
351
1119389
1719
Laimingos Valentino dienos.
18:57
(ApplausePlojimai)
352
1121108
7785
(Plojimai)
Translated by Evalds Ikvilds
Reviewed by Gintare Vilkelyte

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com