ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Ester Perel (Esther Perel): Tajna žudnje u dugim vezama

Filmed:
15,997,886 views

Često u dugim vezama od voljenih očekujemo da budu kako erotski partneri tako i najbolji prijatelji. Međutim, Ester Perel objašnjava da se dobar i posvećen seks zasniva na dve suprotstavljene potrebe: našoj potrebi za sigurnošću i potrebi za novinom. Kako, dakle, održati žudnju? Rečita i oštroumna Ester Perel upoznaje nas sa tajnama erotske inteligencije.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexсек so oftenчесто fadeзбледи,
0
1394
3048
Zašto dobar seks
tako često izbledi,
00:20
even for couplesparovi who continueНастави to love eachсваки other as much as ever?
1
4442
4945
čak i kod parova
koji se vole kao i ranije?
00:25
And why does good intimacyинтимност not guaranteeгаранција good sexсек,
2
9387
3143
I zašto dobra intima
ne garantuje dobar seks,
00:28
contraryсупротно to popularпопуларно beliefверовање?
3
12530
2631
kako se često pogrešno veruje?
00:31
Or, the nextследећи questionпитање would be,
4
15161
2194
Potom se možemo zapitati,
00:33
can we want what we alreadyвећ have?
5
17355
2573
možemo li da želimo
ono što već imamo?
00:35
That's the million-dollarмилион долара questionпитање, right?
6
19928
2713
To je pitanje zlata vredno, zar ne?
00:38
And why is the forbiddenзабрањено so eroticerotski?
7
22641
1713
I zašto je zabranjeno tako erotično?
00:40
What is it about transgressionтрансгрессион that makesчини desireжеља so potentмоћан?
8
24354
4261
Zbog čega prestupi
toliko pojačavaju žudnju?
00:44
And why does sexсек make babiesбебе,
9
28615
1487
I zašto od seksa nastaju bebe,
00:46
and babiesбебе spellcin eroticerotski disasterкатастрофа in couplesparovi?
10
30102
4113
a bebe izazivaju
erotsku katastrofu kod parova?
00:50
It's kindкинд of the fatalфаталан eroticerotski blowудари, isn't it?
11
34215
2687
Kao neki fatalni
erotski udarac, zar ne?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
A kada volite,
kakav je to osećaj?
00:55
And when you desireжеља, how is it differentразличит?
13
39351
3153
A kada žudite,
koliko je to drugačije?
00:58
These are some of the questionsпитања
14
42504
1668
To su neka od pitanja
01:00
that are at the centerцентар of my explorationистраживање
15
44172
2588
u središtu mog istraživanja
01:02
on the natureприрода of eroticerotski desireжеља
16
46760
2752
o prirodi erotske žudnje
01:05
and its concomitantposmatraju dilemmasдилеме in modernмодеран love.
17
49512
3998
i dilemama u vezi sa time
u savremenoj ljubavi.
01:09
So I travelпутовање the globeглобус,
18
53510
1802
Putujem svetom
01:11
and what I'm noticingпримећујем is that
19
55312
2194
i primećujem da
01:13
everywhereсвуда where romanticismRomantizam has enteredушао,
20
57506
2961
tamo gde je stupila romantika
01:16
there seemsИзгледа to be a crisisкриза of desireжеља.
21
60467
2912
izgleda da postoji kriza žudnje.
01:19
A crisisкриза of desireжеља, as in owningvlasnik the wantingжелим --
22
63379
4781
Kriza žudnje, u smislu
posedovanja onoga što želimo -
01:24
desireжеља as an expressionизраз of our individualityindividualnost,
23
68160
3010
žudnje kao izraza individualnosti,
01:27
of our freeбесплатно choiceизбор, of our preferencesželjene postavke, of our identityидентитет --
24
71170
3701
našeg slobodnog izbora,
našeg identiteta -
01:30
desireжеља that has becomeпостати a centralцентрално conceptконцепт
25
74871
3279
žudnje koja je postala
središnji koncept
01:34
as partдео of modernмодеран love and individualisticIndividualisti societiesдруштва.
26
78150
3559
kao deo savremene ljubavi i
individualističkih društava.
01:37
You know, this is the first time in the historyисторија of humankindljudski rod
27
81709
3241
Znate, ovo je prvi put
u istoriji čovečanstva
01:40
where we are tryingпокушавајући to experienceискуство sexualityсексуалност in the long termтермина,
28
84950
5783
da pokušavamo da dugoročno
doživimo seksualnost,
01:46
not because we want 14 childrenдеца,
29
90733
4033
ne zato što želimo četrnaestoro dece,
01:50
for whichкоја we need to have even more because manyмноги of them won'tнеће make it,
30
94766
4196
a treba nam ih još,
jer mnoga neće preživeti
01:54
and not because it is exclusivelyискључиво a woman'sжена maritalbračnih dutyдужност.
31
98962
4169
i ne zato što je to
isključivo bračna dužnost žene.
01:59
This is the first time that we want sexсек over time
32
103131
4519
Prvi put želimo seks na duže
02:03
about pleasureзадовољство and connectionвеза that is rootedукорењен in desireжеља.
33
107650
4780
zbog zadovoljstva i povezanosti
čiji je koren u žudnji.
02:08
So what sustainsодржава desireжеља, and why is it so difficultтешко?
34
112430
3412
Šta, dakle, održava žudnju
i zašto je to tako teško?
02:11
And at the heartсрце of sustainingодржавање desireжеља in a committedпосвећен relationshipоднос,
35
115842
5245
Mislim da je u srcu održanja
žudnje u posvećenoj vezi
02:16
I think is the reconciliationпомирење of two fundamentalфундаментално humanљудско needsпотребе.
36
121087
5607
pomirenje dve osnovne ljudske potrebe.
02:22
On the one handруку, our need for securityсигурност, for predictabilityпредвидљивост,
37
126694
5162
Sa jedne strane, tu je potreba
za sigurnošću, predvidljivošću,
02:27
for safetyбезбедност, for dependabilitypouzdanosti, for reliabilitypouzdanost, for permanencestalnost --
38
131856
7392
za bezbednošću, za oslanjanjem na druge,
za pouzdanošću, stalnošću -
02:35
all these anchoringvoditelj, groundinguzemljenje experiencesискуства of our livesживи
39
139248
3118
za svim tim osnovnim, temeljnim
iskustvima u našim životima,
02:38
that we call home.
40
142366
1659
koje nazivamo domom.
02:39
But we alsoтакође have an equallyподједнако strongјак need -- menмушкарци and womenЖене --
41
144025
4443
Ali imamo i podjednako jaku potrebu -
i žene i muškarci -
02:44
for adventureавантура, for noveltyновост, for mysteryМистерија, for riskризик, for dangerопасност,
42
148468
5584
za avanturom, novinom, misterijom,
za rizikom, za opasnošću,
02:49
for the unknownnepoznat, for the unexpectedнеочекивано, surpriseизненађење --
43
154052
3290
za nepoznatim,
neočekivanim, iznenađujućim,
02:53
you get the gistGist -- for journeyпутовање, for travelпутовање.
44
157342
3906
shvatili ste - za putovanjem, za kretanjem.
02:57
So reconcilingpomirenju our need for securityсигурност
45
161248
2158
Pomiriti našu potrebu
za sigurnošću
02:59
and our need for adventureавантура into one relationshipоднос,
46
163406
2965
i potrebu za avanturom
u jednoj vezi,
03:02
or what we todayданас like to call a passionateстраствено marriageбрак,
47
166371
2883
ili kako to danas zovemo,
u "strastvenom braku",
03:05
used to be a contradictionконтрадикција in termsуслови.
48
169254
2574
nekada se od same definicije
činilo protivurečnim.
03:07
MarriageBrak was an economicекономски institutioninstitucija
49
171828
2768
Brak je bio ekonomska institucija
03:10
in whichкоја you were givenдато a partnershipпартнерство for life
50
174596
3716
u kojoj vam je dato
doživotno partnerstvo
03:14
in termsуслови of childrenдеца and socialсоцијално statusстатус
51
178312
2744
u vidu dece i društvenog položaja,
03:16
and successionsukcesija and companionshipdruženje.
52
181056
2402
nasledstva i sadrugarstva.
03:19
But now we want our partnerпартнер to still give us all these things,
53
183458
4434
Ali sada od partnera tražimo sve ovo,
03:23
but in additionдодатак I want you to be my bestнајбоље friendпријатељ
54
187892
2452
ali još hoću i da mi budeš najbolji prijatelj
03:26
and my trustedповерљив confidantpoverenik and my passionateстраствено loverljubavnik to bootza pokretanje,
55
190344
3234
i verni pouzdanik
i strastveni ljubavnik
03:29
and we liveживи twiceдва пута as long.
56
193578
1404
i uz sve to,
mi živimo duplo duže.
03:30
(LaughterSmeh)
57
194982
2658
(Smeh)
03:33
So we come to one personособа, and we basicallyу основи are askingпитајући them
58
197640
4258
Prilazimo jednoj osobi i tražimo
03:37
to give us what onceједном an entireцео villageсело used to provideпружити:
59
201898
3327
da nam obezbedi ono što je
nekad davalo čitavo selo:
03:41
Give me belongingpripadnost, give me identityидентитет, give me continuitykontinuitet,
60
205225
4148
daj mi pripadnost, daj mi identitet,
daj mi stalnost,
03:45
but give me transcendencetranscendencija and mysteryМистерија and awestrahopoštovanjem all in one.
61
209373
3899
ali mi daj i uzvišenost i misteriju i
začudnost nad životom,
03:49
Give me comfortудобност, give me edgeИвица.
62
213272
1891
Daj mi utehu, daj mi uzbuđenje.
03:51
Give me noveltyновост, give me familiaritybliskost.
63
215163
1922
Daj mi novinu, daj mi poznato.
03:52
Give me predictabilityпредвидљивост, give me surpriseизненађење.
64
217085
2065
Daj mi predvidljivost, daj mi iznenađenje.
03:55
And we think it's a givenдато, and toysigračke and lingerieдоње рубље are going to saveсачувати us with that.
65
219150
4223
I svi mislimo da je to dato,
da će nas igračke i veš spasiti.
03:59
(ApplauseAplauz)
66
223373
5360
(Aplauz)
04:04
So now we get to the existentialегзистенцијално realityреалност of the storyприча, right?
67
228733
4239
Sad dolazimo do egzistencijalne
stvarnosti priče, zar ne?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Jer nekako mislim -
i vratiću se na to -
04:14
but the crisisкриза of desireжеља is oftenчесто a crisisкриза of the imaginationмашту.
69
238740
3574
da je kriza žudnje
često kriza mašte.
04:18
So why does good sexсек so oftenчесто fadeзбледи?
70
242314
3623
Dakle, zašto dobar seks
tako često izbledi?
04:21
What is the relationshipоднос betweenизмеђу love and desireжеља?
71
245937
2548
Kakva je veza između ljubavi i žudnje?
04:24
How do they relateодносе, and how do they conflictконфликт?
72
248485
3124
U kakvom su odnosu
i kako se sukobljavaju?
04:27
Because thereinu tome liesлажи the mysteryМистерија of eroticismеротизам.
73
251609
3148
U tome je tajna erotičnosti.
04:30
So if there is a verbглагол, for me, that comesдолази with love, it's "to have."
74
254757
4250
Ako postoji glagol koji ide uz ljubav,
onda je to za mene "imati".
04:34
And if there is a verbглагол that comesдолази with desireжеља, it is "to want."
75
259007
4184
Ako postoji glagol koji ide uz žudnju,
onda je to "želeti".
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedвољен.
76
263191
3859
U ljubavi želimo da imamo,
želimo da znamo voljenu osobu.
04:42
We want to minimizeминимизирати the distanceрастојање. We want to contractуговор that gapјаз.
77
267050
4503
Zelimo da smanjimo razdaljinu.
Želimo da sažmemo taj jaz.
04:47
We want to neutralizeneutralisati the tensionstenzije. We want closenessbliskost.
78
271553
4044
Želimo da uklonimo napetost.
Želimo bliskost.
04:51
But in desireжеља, we tendтенденција to not really want to go back to the placesместа we'veми смо alreadyвећ goneотишла.
79
275597
5409
Ali u žudnji uglavnom ne želimo
da se vraćamo na mesta gde smo već bili.
04:56
ForgoneImajuжi conclusionзакључак does not keep our interestинтерес.
80
281006
3477
Minula iskustva nam ne drže pažnju.
05:00
In desireжеља, we want an Other, somebodyнеко on the other sideстрана that we can go visitпосетите,
81
284483
4984
U žudnji želimo Drugog, nekog
da posećujemo sa druge strane,
05:05
that we can go spendпотрошити some time with,
82
289467
2378
sa kim možemo provesti neko vreme,
05:07
that we can go see what goesиде on in theirњихова redцрвена lightсветло districtокруг.
83
291845
4103
u čiju ulicu crvenih fenjera
možemo da svratimo da vidimo čega ima.
05:11
In desireжеља, we want a bridgeмост to crossкрст.
84
295948
3345
U žudnji želimo most
koji treba da pređemo.
05:15
Or in other wordsречи, I sometimesпонекад say, fireватра needsпотребе airваздух.
85
299293
3375
Odnosno, kako to nekad kažem,
vatri je potreban vazduh.
05:18
DesireŽelja needsпотребе spaceпростор.
86
302668
2255
Žudnji je potreban prostor.
05:20
And when it's said like that, it's oftenчесто quiteприлично abstractапстрактан.
87
304923
3544
Kad se to ovako sroči
često zvuči veoma apstraktno.
05:24
But then I tookузела a questionпитање with me.
88
308467
1601
Ali onda sam to pitanje
poslednjih godina
05:25
And I've goneотишла to more than 20 countriesземље in the last fewнеколико yearsгодине
89
310068
2475
postavila u preko 20 zemalja
05:28
with "MatingParenje in CaptivityRopstva," and I askedпитао people,
90
312543
2932
pišući "Sparivanje u zatočeništvu"
i pitala ljude:
05:31
when do you find yourselfсами mostнајвише drawnнацртан to your partnerпартнер?
91
315475
3305
"U kojim situacijama vas partner
najviše privlači?"
05:34
Not attractedprivukla je sexuallyсексуално, perпер sese, but mostнајвише drawnнацртан.
92
318780
3154
Ne nužno seksualno,
već najviše privlači.
05:37
And acrossпреко cultureкултура, acrossпреко religionрелигија, and acrossпреко genderпол --
93
321934
3414
U različitim kulturama, različitim religijama
i kod različitih polova -
05:41
exceptосим for one -- there are a fewнеколико answersодговори that just keep comingдолазе back.
94
325348
5386
osim jedne stvari - nekoliko je odgovora
koji se stalno ponavljaju.
05:46
So the first groupгрупа is: I am mostнајвише drawnнацртан to my partnerпартнер
95
330734
4538
U prvoj gupi su: "partner me
najviše privlači
05:51
when she is away, when we are apartодвојено, when we reuniteponovno ujedinjenje.
96
335272
6685
kada je odsutan, kad smo razdvojeni,
kad se opet sastanemo."
05:57
BasicallyU osnovi, when I get back in touchдодирни
97
341957
3560
U suštini, kada se pokrene
06:01
with my abilityспособност to imagineзамислити myselfЈа сам with my partnerпартнер,
98
345517
3711
moja sposobnost da zamislim sebe
pored partnera,
06:05
when my imaginationмашту comesдолази back in the pictureслика,
99
349228
2865
kada moja mašta opet
postane deo slike
06:07
and when I can rootкорен it in absenceодсуство and in longingčežnju,
100
352093
4947
i kada je mogu zasnovati na
odsustvu i čežnji,
06:12
whichкоја is a majorглавни componentсаставни део of desireжеља.
101
357040
2695
bitnim delovima žudnje.
06:15
But then the secondдруго groupгрупа is even more interestingзанимљиво:
102
359735
3030
Druga grupa je još interesantnija:
06:18
I am mostнајвише drawnнацртан to my partnerпартнер
103
362765
1842
"partner me najviše privlači
06:20
when I see him in the studioстудио, when she is onstagena sceni,
104
364607
3982
kad ga vidim u ateljeu,
kad je ona na pozornici,
06:24
when he is in his elementелемент, when she's doing something she's passionateстраствено about,
105
368589
4302
kad je on u svom elementu,
kad ona nešto radi sa strašću,
06:28
when I see him at a partyжурка and other people are really drawnнацртан to him,
106
372891
3392
kad ga vidim na zabavi
i ostali ga primećuju,
06:32
when I see her holdдржати courtсуд.
107
376283
2288
kad je vidim da privlači pažnju."
06:34
BasicallyU osnovi, when I look at my partnerпартнер radiantozarena and confidentсамоуверен,
108
378571
4448
Kad vidim partnera ozarenog
i samopouzdanog,
06:38
probablyвероватно the biggestнајвеће turn-onPali acrossпреко the boardодбор, табла.
109
383019
3094
to je verovatno stvar koja
najviše može da me uzbudi.
06:42
RadiantOzarena, as in self-sustainingсамоодржив.
110
386113
2840
Kada zrači, jer je samodovoljan.
06:44
I look at this personособа -- by the way, in desireжеља
111
388953
2912
Gledam ovu osobu -
uzgred, žudnja nam nije
06:47
people rarelyretko talk about it, when we are blendedмеша into one,
112
391865
2630
na vidiku kad smo
sjedinjeni u jedno,
06:50
fiveпет centimeterscm from eachсваки other. I don't know in inchesинча how much that is.
113
394495
3490
udaljeni na pet centimetara.
Ne znam koliko je to u inčima.
06:53
But it's alsoтакође not when the other personособа is that farдалеко apartодвојено
114
397985
3256
Žudnja nije na vidiku ni
kad su ljudi razvojeni
06:57
that you no longerдуже see them.
115
401241
1392
toliko da se više ni ne vide.
06:58
It's when I'm looking at my partnerпартнер from a comfortableудобан distanceрастојање,
116
402633
4392
Žudnja je kad posmatram partnera
sa prijatne razdaljine,
07:02
where this personособа that is alreadyвећ so familiarпознат, so knownпознат,
117
407025
4349
kada ta osoba toliko poznata,
kad toliko znate o njoj,
07:07
is momentarilyтренутно onceједном again somewhatдонекле mysteriousмистериозно, somewhatдонекле elusiveнеодољив.
118
411374
4839
u tom trenutku opet postane nešto
misteriozno, neuhvatljivo.
07:12
And in this spaceпростор betweenизмеђу me and the other liesлажи the eroticerotski élanLAN,
119
416213
4855
U tom prostoru između mene i drugoga
krije se erotski naboj,
07:16
liesлажи that movementпокрет towardпрема the other.
120
421068
2593
nalazi se kretnja ka drugome.
07:19
Because sometimesпонекад, as ProustPrust saysкаже,
121
423661
2163
Jer nekada, kao što kaže Prust,
07:21
mysteryМистерија is not about travelingпутовање to newново placesместа,
122
425824
2675
misterija nije u putovanju
na nova mesta,
07:24
but it's about looking with newново eyesочи.
123
428499
2179
već u posmatranju novim očima.
07:26
And so, when I see my partnerпартнер on his ownвластити or her ownвластити,
124
430678
3529
Stoga, kad vidim partnera
samog ili samu,
07:30
doing something in whichкоја they are envelopedенвелопед,
125
434207
2709
kako su zaokupljeni nečim,
07:32
I look at this personособа and I momentarilyтренутно get a shiftсмена in perceptionПерцепција,
126
436916
4863
gledam tu osobu i trenutno
doživim izmenu percepcije
07:37
and I stayостани openотворен to the mysteriesмистерије that are livingживи right nextследећи to me.
127
441779
5272
i spremna sam na misterije koje
žive tik do mene.
07:42
And then, more importantlyважно, in this descriptionОпис about the other
128
447051
4472
I još važnije, u tom opisu drugoga
07:47
or myselfЈа сам -- it's the sameисти -- what is mostнајвише interestingзанимљиво
129
451523
3644
ili sebe - isto je - najzanimljivije je
07:51
is that there is no needinesspotreba in desireжеља.
130
455167
2559
da u žudnji nema potrebe.
07:53
NobodyNiko nije needsпотребе anybodyбило ко.
131
457726
2328
Niko nikom ne treba.
07:55
There is no caretakingskrbniљtvo in desireжеља.
132
460054
2241
U žudnji nema
preuzimanja brige.
07:58
CaretakingSkrbniљtvo is mightilypuno lovingљубави. It's a powerfulмоћан anti-aphrodisiacanti-afrodizijak.
133
462295
5221
Preuzimane brige znači veliku ljubav.
To je moćan anti-afrodizijak.
08:03
I have yetјош увек to see somebodyнеко who is so turnedокренуо се on
134
467516
2294
Da mi je videti kako
nekog uzbuđuje osoba
08:05
by somebodyнеко who needsпотребе them.
135
469810
1702
kojoj je ona potrebna.
08:07
WantingHteo them is one thing. NeedingPotrebna them is a shutdownisključivanje,
136
471512
3493
Želja je jedno.
Potreba je hladan tuš
08:10
and womenЖене have knownпознат that foreverзаувек,
137
475005
1543
i žene su to oduvek znale,
08:12
because anything that will bringдовести up parenthoodPlaniranje roditeljstva
138
476548
2965
jer sve što podseća na roditeljstvo
08:15
will usuallyобично decreaseсмањење the eroticerotski chargeпуњење.
139
479513
3256
obično suzbija erotski naboj.
08:18
For good reasonsразлоге, right?
140
482769
2084
Nije bez razloga, zar ne?
08:20
And then the thirdтрећи groupгрупа of answersодговори usuallyобично would be
141
484853
3253
U trećoj grupi odgovora občno su:
08:24
when I'm surprisedизненађени, when we laughсмех togetherзаједно,
142
488106
4545
"kad sam iznenađen,
kad se smejemo zajedno,"
08:28
as somebodyнеко said to me in the officeканцеларија todayданас,
143
492651
2160
ili kao što mi rekoše u kancelariji,
08:30
when he's in his tuxsmoking, so I said, you know,
144
494811
1808
"kad je u odelu", a ja sam dodala:
08:32
it's eitherили the tuxsmoking or the cowboykauboj bootsчизме.
145
496619
3063
"Znate ili je u pitanju smoking
ili kaubojske čizme."
08:35
But basicallyу основи it's when there is noveltyновост.
146
499682
3691
U osnovi se radi o postojanju novine.
08:39
But noveltyновост isn't about newново positionsпозиције. It isn't a repertoireрепертоар of techniquesтехнике.
147
503373
4278
Ali novina nisu nove poze.
Nije u pitanju repertoar tehnika.
08:43
NoveltyNovitet is, what partsделови of you do you bringдовести out?
148
507651
3535
Novina se svodi na pitanje
"Koji deo sebe ispoljavate?"
08:47
What partsделови of you are just beingбиће seenвиђено?
149
511186
3029
"Koji deo vas drugi upravo vide?"
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Jer, može se reći
08:52
sexсек isn't something you do, ehEh?
151
516154
2003
da seks nije nešto što se radi, zar ne?
08:54
SexSeks is a placeместо you go. It's a spaceпростор you enterунесите
152
518157
3234
Seks je mesto koje posećujete.
Prostor u koji ulazite
08:57
insideу yourselfсами and with anotherдруги, or othersдруги.
153
521391
3305
unutar sebe i sa nekim drugim,
ili drugima.
09:00
So where do you go in sexсек?
154
524696
2495
Dakle, gde vi idete u seksu?
09:03
What partsделови of you do you connectцоннецт to?
155
527191
2337
Sa kojim delovima sebe se povezujete?
09:05
What do you seekтражити to expressизразити there?
156
529528
2008
Šta tamo želite da iskažete?
09:07
Is it a placeместо for transcendencetranscendencija and spiritualдуховно unionунија?
157
531536
3463
Da li je to mesto za uzvišenost
i duhovno jedinstvo?
09:10
Is it a placeместо for naughtinessbaciti u more and is it a placeместо to be safelybezbedno aggressiveагресиван?
158
534999
4328
Mesto za nestašluk
ili bezbednu agresivnost?
09:15
Is it a placeместо where you can finallyконачно surrenderPredaja
159
539327
2344
Mesto gde se konačno
možete predati
09:17
and not have to take responsibilityодговорност for everything?
160
541671
3000
bez potrebe da budete
odgovorni za sve?
09:20
Is it a placeместо where you can expressизразити your infantileinfantilna wishesжеље?
161
544671
3008
Mesto gde iskazujete detinje želje?
09:23
What comesдолази out there? It's a languageЈезик.
162
547679
2416
Šta proizlazi odatle?
To je jedan jezik.
09:25
It isn't just a behaviorпонашање.
163
550095
2344
Ne samo ponašanje.
09:28
And it's the poeticpoetski of that languageЈезик that I'm interestedзаинтересован in,
164
552439
2792
Mene zanima upravo poetika tog jezika
09:31
whichкоја is why I beganпочела to exploreистражити this conceptконцепт of eroticerotski intelligenceинтелигенција.
165
555231
4049
i zato sam počela da istražujem
koncept erotske inteligencije.
09:35
You know, animalsЖивотиње have sexсек.
166
559280
2095
Znate, životinje imaju seks.
09:37
It's the pivotPIVOT, it's biologyбиологија, it's the naturalприродно instinctинстинкт.
167
561375
3431
To je osnova, biologija,
prirodni instinkt.
09:40
We are the only onesоне who have an eroticerotski life,
168
564806
3280
Mi jedini imamo erotski život,
09:43
whichкоја meansзначи that it's sexualityсексуалност transformedтрансформисано by the humanљудско imaginationмашту.
169
568086
5918
život koji je seksualno preobražen
ljudskom maštom.
09:49
We are the only onesоне who can make love for hoursсати,
170
574004
3762
Mi smo jedini koji možemo
da vodimo ljubav satima,
09:53
have a blissfulblaћenom time, multipleвише orgasmsоргазам,
171
577766
2872
da božanstveno provedemo vreme,
imamo višestruke orgazme,
09:56
and touchдодирни nobodyнико, just because we can imagineзамислити it.
172
580638
3905
a da nikoga ne dodirnemo,
već samo putem mašte.
10:00
We can hintнаговештај at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Možemo to samo nagovestiti.
Čak ne moramo ni da to da uradimo.
10:03
We can experienceискуство that powerfulмоћан thing calledпозвани anticipationiscekivanje,
174
587453
3432
Možemo doživeti tu moćnu
stvar zvanu iščekivanje,
10:06
whichкоја is a mortarmalter to desireжеља,
175
590885
2447
koje je vezivno tkivo žudnje,
10:09
the abilityспособност to imagineзамислити it, as if it's happeningдогађај,
176
593332
3272
sposobnost da zamišljamo,
kao da se to dešava,
10:12
to experienceискуство it as if it's happeningдогађај, while nothing is happeningдогађај
177
596604
4280
iskusimo to kao da se dešava,
iako se ništa ne dešava,
10:16
and everything is happeningдогађај at the sameисти time.
178
600884
2685
a istovremeno se sve dešava.
10:19
So when I beganпочела to think about eroticismеротизам,
179
603569
2530
Kada sam počela da razmišljam o erotičnosti,
10:21
I beganпочела to think about the poeticsPoetika of sexсек,
180
606099
3138
počela sam da razmišljam o poetici seksa
10:25
and if I look at it as an intelligenceинтелигенција,
181
609237
2543
i ako je posmatram kao inteligenciju,
10:27
then it's something that you cultivateOna uzgaja.
182
611780
2303
onda je ona nešto što razvijamo.
10:29
What are the ingredientsсастојци? ImaginationMašta, playfulnesszezanje,
183
614083
4137
Od čega se ona sastoji?
Od mašte, razigranosti,
10:34
noveltyновост, curiosityрадозналост, mysteryМистерија.
184
618220
3304
novine, znatiželje, misterije.
10:37
But the centralцентрално agentAgente is really that pieceпиеце calledпозвани the imaginationмашту.
185
621524
4959
Ali, glavni sastojak je upravo mašta.
10:42
But more importantlyважно, for me to beginзапочети to understandРазумем
186
626483
3081
Da bih otkrila
10:45
who are the couplesparovi who have an eroticerotski sparkiskra,
187
629564
2758
ko su parovi sa erotskom iskrom,
10:48
what sustainsодржава desireжеља, I had to go back
188
632322
2567
šta održava žudnju,
morala sam da se vratim
10:50
to the originalоригинал definitionдефиниција of eroticismеротизам,
189
634889
2673
početnoj definiciji erotičnosti,
10:53
the mysticalmistične definitionдефиниција, and I wentотишао throughкроз it
190
637562
2651
mističnoj definiciji
i istražila sam je
10:56
throughкроз a bifurcationбифуркација by looking actuallyзаправо at traumatraume,
191
640213
3439
posmatrajući grupe ljudi
koji su preživeli traumu,
10:59
whichкоја is the other sideстрана, and I lookedпогледао at it
192
643652
2658
koja je druga krajnost,
i posmatrala sam
11:02
looking at the communityзаједница that I had grownодрастао up in,
193
646310
2606
zajednicu u kojoj sam odrasla,
11:04
whichкоја was a communityзаједница in BelgiumBelgija, all HolocaustHolokaust survivorsпреживели,
194
648916
3612
koja je zajednica ljudi koji su
preživeli holokaust u Belgiji
11:08
and in my communityзаједница there were two groupsгрупе:
195
652528
2962
i gde su postojale dve grupe:
11:11
those who didn't dieумрети, and those who cameДошао back to life.
196
655490
3814
oni koji nisu umrli
i oni koji su se vratili u život.
11:15
And those who didn't dieумрети livedживели oftenчесто very tetheredspojeno to the groundземља,
197
659304
3322
A oni koji nisu umrli često su
živeli skoro prikovani za tlo
11:18
could not experienceискуство pleasureзадовољство, could not trustповерење,
198
662626
3590
i nisu mogli da iskuse zadovoljsvo,
nisu imali poverenja,
11:22
because when you're vigilantna oprezu, worriedзабринуто, anxiousnestrpljiv,
199
666216
2761
jer kada ste na oprezu,
zabrinuti, nervozni
11:24
and insecurenesigurna, you can't liftлифт your headглава
200
668977
2629
i nesigurni, ne možete da podignete glavu
11:27
to go and take off in spaceпростор and be playfulrazigrani and safeсигурно and imaginativeмаштовито.
201
671606
5464
i otisnete se u prostor,
budete razigrani, bezbedni i maštoviti.
11:32
Those who cameДошао back to life were those
202
677070
2482
Oni koji su se vratili u život bili su oni
11:35
who understoodпримљено к знању the eroticerotski as an antidoteантидот to deathсмрт.
203
679552
2661
koji su erotiku shvatali kao
potivotrov za smrt.
11:38
They knewзнала how to keep themselvesсами aliveжив.
204
682213
3670
Znali su kako da ostanu živi.
11:41
And when I beganпочела to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplesparovi that I work with,
205
685883
3968
U razgovoru o odsustvu seksa
sa parovima sa kojima radim,
11:45
I sometimesпонекад would hearчујеш people say, "I want more sexсек,"
206
689851
2853
ponekad bih čula rečenicu:
"Hoću više seksa",
11:48
but generallyобично people want better sexсек,
207
692704
2862
ali ljudi uopšteno žele bolji seks,
11:51
and better is to reconnectрецоннецт with that qualityквалитета of alivenessaliveness,
208
695566
3254
a "bolje" znači nanovo se povezati
sa tim svojstvom životnosti,
11:54
of vibrancyvibrancy, of renewalобнову, of vitalityвиталност, of erosEros, of energyенергија
209
698820
4129
energičnosti, oživljenosti, vitalnosti,
erosa, energije,
11:58
that sexсек used to affordприушти them, or that they'veони су hopedнадао се
210
702949
2574
koje im je seks nekad pružao,
ili za koje su se nadali
12:01
it would affordприушти them.
211
705523
1894
da će im pružiti.
12:03
And so I beganпочела to askпитати a differentразличит questionпитање.
212
707417
3027
Stoga sam počela da postavljam
jedno drugo pitanje.
12:06
"I shutзатворите myselfЈа сам off when ..." beganпочела to be the questionпитање.
213
710444
4847
Pitanje se počinjalo sa
"Gasim se kad ... "
12:11
"I turnред off my desiresжеље when ..." whichкоја is not the sameисти questionпитање as,
214
715291
3280
"Moja žudnja nestaje kad ...",
što nije isto pitanje kao
12:14
"What turnsокреће се me off is ..." and "You turnред me off when ..."
215
718571
3946
"Odbija me kad..." ili
"Odbijaš me kad ..."
12:18
And people beganпочела to say, "I turnред myselfЈа сам off when
216
722517
3223
I ljudi su ppočeli da odgovaraju:
"Gasim se kada
12:21
I feel deadмртав insideу, when I don't like my bodyтело,
217
725740
2889
se osećam mrtvo iznutra,
kad ne volim svoje telo,
12:24
when I feel oldстари, when I haven'tније had time for myselfЈа сам,
218
728629
3224
kad se osećam staro,
kad nemam vremena za sebe,
12:27
when I haven'tније had a chanceшанса to even checkпровери in with you,
219
731853
2624
kad čak nemam ni priliku da
komuniciram sa tobom,
12:30
when I don't performизводити well at work,
220
734477
1561
kada mi posao ide loše,
12:31
when I feel lowниско selfселф esteempoznanstva, when I don't have a senseсмисао of self-worthsamopoљtovanje,
221
736038
3195
kada mi je samopouzdanje nisko,
kada se osećam kao da ne vredim,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
kad ne osećam da imam pravo da želim,
da uzimam,
12:38
to receiveпримити pleasureзадовољство."
223
742461
2440
da primam zadovoljstvo."
12:40
And then I beganпочела to askпитати the reverseобратно questionпитање.
224
744901
2365
Onda sam obrnula pitanje.
12:43
"I turnред myselfЈа сам on when ..." Because mostнајвише of the time,
225
747266
2771
"Uzbudim se kada ..."
Pošto ljudi uglavnom
12:45
people like to askпитати the questionпитање, "You turnред me on,
226
750037
2858
vole da se govore:
"Ti me uzbuđuješ,
12:48
what turnsокреће се me on," and I'm out of the questionпитање. You know?
227
752895
3577
šta me uzbuđuje", a "ja" je tada
van jednačine. Razumete?
12:52
Now, if you are deadмртав insideу, the other personособа can do a lot of things for Valentine'sZa dan zaljubljenih.
228
756472
4310
Ako ste mrtvi iznutra, ogromna
pažnja druge osobe za Dan zaljubljenih
12:56
It won'tнеће make a dentDent. There is nobodyнико at the receptionрецепција deskрадни сто.
229
760782
2800
neće vam nimalo značiti.
Nema nikog kod kuće.
12:59
(LaughterSmeh)
230
763582
1493
(Smeh)
13:00
So I turnред myselfЈа сам on when,
231
765075
2402
Dakle: "Uzbuđujem se kada
13:03
I turnред my desiresжеље, I wakeпробудити up when ...
232
767477
4011
se pokrenu moje žudnje"
"Probudim se kada ..."
13:07
Now, in this paradoxпарадокс betweenизмеђу love and desireжеља,
233
771488
4618
U ovom paradoksu između
ljubavi i žudnje,
13:12
what seemsИзгледа to be so puzzlingdok shvati is that the very ingredientsсастојци
234
776106
3881
čini se da najviše zbunjuje to
što isti oni sastojci
13:15
that nurtureнеговати love -- mutualityuzajamnosti, reciprocityreciprocitet,
235
779987
4151
koji hrane ljubav -
zajedništvo, uzajamnost,
13:20
protectionзаштита, worryзабринути, responsibilityодговорност for the other --
236
784138
4032
zaštita, briga,
odgovornost za drugoga -
13:24
are sometimesпонекад the very ingredientsсастојци that stifleзагушити desireжеља.
237
788170
4123
baš ti sastojci nekada
guše žudnju.
13:28
Because desireжеља comesдолази with a hostдомаћин of feelingsосећања
238
792293
4229
Jer žudnja dolazi
uz pregršt osećanja
13:32
that are not always suchтаква favoritesOmiljene lokacije of love:
239
796522
3977
koje ljubav ne voli baš uvek:
13:36
jealousyljubomora, possessivenessposesivnost, aggressionagresije, powerмоћ, dominanceдоминанце,
240
800499
4129
ljubomora, posesivnost, agresija,
moć, dominacija,
13:40
naughtinessbaciti u more, mischiefneku podvalu.
241
804628
1788
nevaljalost, vragolanstvo.
13:42
BasicallyU osnovi mostнајвише of us will get turnedокренуо се on at night
242
806416
3287
Većinu nas noću uzbuđuje
13:45
by the very sameисти things that we will demonstratedemonstrirati againstпротив duringу току the day.
243
809703
3902
upravo ono prema čemu
pokazujemo otpor danju.
13:49
You know, the eroticerotski mindум is not very politicallyполитички correctтачно.
244
813605
3413
Erotski um nije baš politički ispravan.
13:52
If everybodyсвима was fantasizingfantazira on a bedкревет of rosesруже,
245
817018
2655
Da svi fantaziraju na postelji
posutoj ružama,
13:55
we wouldn'tне би be havingимати suchтаква interestingзанимљиво talksразговоре about this.
246
819673
3437
ne bismo o tome imali ovako
zanimljive razgovore.
13:59
But no, in our mindум up there
247
823110
2813
Ali ne, gore u našoj glavi,
14:01
are a hostдомаћин of things going on that we don't always know
248
825923
3747
odvija se toliko toga što
ne znamo uvek
14:05
how to bringдовести to the personособа that we love,
249
829670
2087
kako da pokažemo osobi koju volimo,
14:07
because we think love comesдолази with selflessnessnesebičnost
250
831757
2813
jer mislimo da uz ljubav
ide nesebičnost,
14:10
and in factчињеница desireжеља comesдолази with a certainизвестан amountизнос of selfishnessсебичност
251
834570
3712
dok zapravo uz žudnju dolazi
jedna doza sebičnosti,
14:14
in the bestнајбоље senseсмисао of the wordреч:
252
838282
1779
u najboljem smislu reči:
14:15
the abilityспособност to stayостани connectedповезан to one'sједан је selfселф
253
840061
3033
to je sposobnost da ostanemo
povezani sa sobom
14:18
in the presenceприсуство of anotherдруги.
254
843094
1891
u prisustvu drugog.
14:20
So I want to drawнацртати that little imageслика for you,
255
844985
2652
Želim nešto da vam dočaram,
14:23
because this need to reconcileпомирити these two setsсетови of needsпотребе,
256
847637
3709
jer ova potreba za pomirenjem
dveju grupa potreba,
14:27
we are bornрођен with that.
257
851346
1543
to je nešto sa čime se rađamo.
14:28
Our need for connectionвеза, our need for separatenessodvojenost,
258
852889
2897
Tu je potreba za povezivanjem,
potreba za odvojenošću
14:31
or our need for securityсигурност and adventureавантура,
259
855786
2209
ili naša potreba za
sigurnošću i avanturom
14:33
or our need for togethernesszajedništva and for autonomyautonomija,
260
857995
2696
ili potreba za zajedništvom
i samostalnošću.
14:36
and if you think about the little kidклинац who sitsседи on your lapкруг
261
860691
2744
Zamislite malo dete
koje vam sedi u krilu,
14:39
and who is cozilycozily nestedugnežđena here and very secureOsigurajte and comfortableудобан,
262
863435
4492
oseća se sigurno i prijatno
kao u udobnom gnezdu.
14:43
and at some pointтачка all of us need to go out into the worldсвет
263
867927
3917
U nekom trenutku svi imamo
potrebu da odemo u svet,
14:47
to discoverоткрити and to exploreистражити.
264
871844
2492
da otkrivamo i istražujemo.
14:50
That's the beginningпочетак of desireжеља,
265
874336
1517
To je začetak žudnje.
14:51
that exploratoryistraživački needsпотребе curiosityрадозналост, discoveryоткриће.
266
875853
4495
Tom istraživačkom duhu
potrebna je znatiželja, otkriće.
14:56
And then at some pointтачка they turnред around and they look at you,
267
880348
3892
Kad se dete osvrne i pogleda vas
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
i ako mu tad kažete:
15:02
"Hey kiddomala, the world'sсветске a great placeместо. Go for it.
269
886713
2352
"Hej, dete, svet je divno mesto.
Samo napred.
15:04
There's so much funзабавно out there,"
270
889065
1692
Postoji toliko zabavnih stvari."
15:06
then they can turnред away and they can experienceискуство
271
890757
2676
Tada ono može da ode i
istovremeno doživi
15:09
connectionвеза and separatenessodvojenost at the sameисти time.
272
893433
2205
povezanost i odvojenost.
15:11
They can go off in theirњихова imaginationмашту, off in theirњихова bodyтело,
273
895638
3249
Može se prepustiti mašti,
svom telu,
15:14
off in theirњихова playfulnesszezanje, all the while knowingзнајући
274
898887
3082
svojoj razigranosti,
znajući celo vreme
15:17
that there's somebodyнеко when they come back.
275
901969
2593
da će ga neko čekati
kada se vrati.
15:20
But if on this sideстрана there is somebodyнеко who saysкаже,
276
904562
2311
Ali ako je sa te strane
neko ko kaže:
15:22
"I'm worriedзабринуто. I'm anxiousnestrpljiv. I'm depressedдепресиван.
277
906873
3827
"Zabrinut sam. Nervozan sam.
Depresivan sam.
15:26
My partnerпартнер hasn'tније takenузети careнега of me in so long.
278
910700
2034
Moj partner već dugo
ne mari za mene.
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Šta je tako dobro tamo?
Za nemamo mi sve
15:31
you need togetherзаједно, you and I?"
280
915250
2183
zajedno što ti treba,
ti i ja?"
15:33
then there are a fewнеколико little reactionsреакције
281
917433
2113
Tada nastupe neke reakcije
15:35
that all of us can prettyприлично much recognizeпрепознати.
282
919546
3328
koje svi manje-više poznajemo.
15:38
Some of us will come back, cameДошао back a long time agoпре,
283
922874
4792
Neki će se vratiti natrag,
neki su se odavno vratili
15:43
and that little childдете who comesдолази back
284
927666
2208
i to malo dete koje se vrati
15:45
is the childдете who will forgozaborave na a partдео of himselfсам
285
929874
2833
je dete koje će se
odreći dela sebe
15:48
in orderнаручи not to loseизгубити the other.
286
932707
2416
da ne izgubi onog drugog.
15:51
I will loseизгубити my freedomслобода in orderнаручи not to loseизгубити connectionвеза.
287
935123
3925
Izgubiću slobodu,
da ne izgubim povezanost.
15:54
And I will learnучи to love in a certainизвестан way
288
939048
2682
I naučiću da volim na način
15:57
that will becomeпостати burdenedoptereжena with extraекстра worryзабринути
289
941730
4200
opterećen dodatnom brigom
16:01
and extraекстра responsibilityодговорност and extraекстра protectionзаштита,
290
945930
3544
i dodatnom odgovornošću
i dodatnom zaštitom
16:05
and I won'tнеће know how to leaveодлази you
291
949474
2464
i neću znati kako da
odem od tebe,
16:07
in orderнаручи to go playигра, in orderнаручи to go experienceискуство pleasureзадовољство,
292
951938
3544
da se igram,
da iskusim zadovoljstvo,
16:11
in orderнаручи to discoverоткрити, to enterунесите insideу myselfЈа сам.
293
955482
3240
da otkrivam,
da zakoračim u sebe.
16:14
TranslatePrevedi this into adultодрасла особа languageЈезик.
294
958722
2884
Prevedite ovo na
jezik odraslih.
16:17
It startsпочиње very youngмлади. It continuesнаставља into our sexсек livesживи
295
961606
3620
Počinje rano, a nadovezuje se
na naše seksualne živote
16:21
up to the endкрај.
296
965226
1515
i na sve ostalo.
16:22
ChildDete numberброј two comesдолази back
297
966741
2520
Dete broj dva se vraća
16:25
but looksизглед like that over theirњихова shoulderраме all the time.
298
969261
2805
ali stalno gleda iza sebe.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
"Da li ćes biti tu?
16:30
Are you going to curseпроклетство me? Are you going to scoldgrditi me?
300
974106
1879
Hoćeš li me opsovati?
Hoćeš li me izgrditi?
16:31
Are you going to be angryљут with me?"
301
975985
1998
Hoćeš li se naljutiti
na mene?"
16:33
And they mayможе be goneотишла, but they're never really away,
302
977983
3619
I možda će otići, ali nikad neće
biti istinski odsutno.
16:37
and those are oftenчесто the people that will tell you,
303
981602
2087
I to su često ljudi koji
će vam reći
16:39
in the beginningпочетак it was superСупер hotвруће.
304
983689
2329
kako je u početku sve
bilo superuzbudljivo.
16:41
Because in the beginningпочетак, the growingрастуће intimacyинтимност
305
986018
3576
U početku, sve izraženija initima
16:45
wasn'tније yetјош увек so strongјак
306
989594
1898
nije bila toliko snažna
16:47
that it actuallyзаправо led to the decreaseсмањење of desireжеља.
307
991492
3063
da bi uticala na
smanjenje žudnje.
16:50
The more connectedповезан I becameпостао, the more responsibleодговоран I feltосетио,
308
994555
3719
Što sam više osećala povezanost,
rastao je moj osećaj odgovornosti,
16:54
the lessмање I was ableу могуцности to let go in your presenceприсуство.
309
998274
3258
a sve manje sam mogla
da se opustim u tvom prisustvu.
16:57
The thirdтрећи childдете doesn't really come back.
310
1001532
2814
Treće dete se zapravo ne vraća.
17:00
So what happensсе дешава, if you want to sustainодржи desireжеља,
311
1004346
3432
Dakle, ako želite da oržite žudnju
17:03
it's that realправи dialecticдијалектички pieceпиеце.
312
1007778
2240
mislite o toj podvojenosti opcija.
17:05
On the one handруку you want the securityсигурност in orderнаручи to be ableу могуцности to go.
313
1010018
3681
Sa jedne strane želite sigurnost
kako biste mogli otići.
17:09
On the other handруку if you can't go, you can't have pleasureзадовољство,
314
1013699
3752
Sa druge, ako ne možete da odete,
ne možete da iskusite zadovoljstvo,
17:13
you can't culminatepretvoriti, you don't have an orgasmоргазам,
315
1017451
2980
ne možete da doživite vrhunac,
ne postižete orgazam,
17:16
you don't get excitedузбуђени because you spendпотрошити your time
316
1020431
2483
ne uzbuđujete se jer boravite
17:18
in the bodyтело and the headглава of the other and not in your ownвластити.
317
1022914
3136
u glavi i telu drugoga,
a ne u svojima.
17:21
So in this dilemmaдилема about reconcilingpomirenju
318
1026050
3720
Kada je u pitanju ova dilema
17:25
these two setsсетови of fundamentalфундаментално needsпотребе,
319
1029770
2513
o pomirenju ove dve
grupe osnovnih potreba
17:28
there are a fewнеколико things that I've come to understandРазумем eroticerotski couplesparovi do.
320
1032283
4385
erotični parovi rade nekoliko stvari.
17:32
One, they have a lot of sexualсексуално privacyprivatnost.
321
1036668
2982
Prvo, imaju mnogo seksualne privatnosti.
17:35
They understandРазумем that there is an eroticerotski spaceпростор
322
1039650
2422
Znaju da postoji
jedan erotski prostor
17:37
that belongsприпада to eachсваки of them.
323
1042072
2051
koji pripada svakom
od njih.
17:40
They alsoтакође understandРазумем that foreplayпредигра is not something you do
324
1044123
3159
Takođe znaju da predigra
nije nešto što odradite
17:43
fiveпет minutesминута before the realправи thing.
325
1047282
2104
pet minuta pre glavne stvari.
17:45
ForeplayPredigra prettyприлично much startsпочиње at the endкрај of the previousПретходна orgasmоргазам.
326
1049386
3200
Predigra manje-više počinje
okončanjem prethodnog orgazma.
17:48
They alsoтакође understandРазумем that an eroticerotski spaceпростор
327
1052586
3220
Znaju i da erotski prostor
17:51
isn't about, you beginзапочети to strokeудар the other.
328
1055806
2189
nije kad međusobno počnete
da se mazite,
17:53
It's about you createстворити a spaceпростор where you leaveодлази ManagementZa upravljanje IncInc.,
329
1057995
3555
već je to stvaranje prostora gde
bacate dirigentsku palicu
17:57
maybe where you leaveодлази the agileagilan programпрограм,
330
1061550
2644
i gde se možda odričete
utabanih staza
18:00
(LaughterSmeh)
331
1064209
1795
(Smeh)
18:01
and you actuallyзаправо just enterунесите that placeместо
332
1066004
3088
i zapravo samo stupate u prostor
18:04
where you stop beingбиће the good citizenграђанин
333
1069092
2101
gde prestajete biti uzoran građanin
18:07
who is takingузимајући careнега of things and beingбиће responsibleодговоран.
334
1071193
2664
koji je odgovoran i brine o stvarima.
18:09
ResponsibilityOdgovornost and desireжеља just buttguza headsглаве.
335
1073857
3544
Odgovornost i žudnja su
kao rogovi u vreći.
18:13
They don't really do well togetherзаједно.
336
1077401
2632
Baš se i ne slažu.
18:15
EroticErotski couplesparovi alsoтакође understandРазумем that passionстраст waxesVOSKOVI and wanesopada.
337
1080033
4199
Erotični parovi znaju i da strast
odlazi i dolazi.
18:20
It's prettyприлично much like the moonмесец. It has intermittentintervalni eclipseseklipse.
338
1084232
3569
Skoro kao Mesec koji
ima redovna pomračenja.
18:23
But what they know is they know how to resurrectускоро it.
339
1087801
2623
Ali takođe znaju i
kako oživeti strast.
18:26
They know how to bringдовести it back,
340
1090424
1692
Umeju da je vrate,
18:28
and they know how to bringдовести it back
341
1092116
1233
a znaju i kako da je vrate,
18:29
because they have demystifiedDemistifikovana one bigвелики mythmit,
342
1093349
2532
jer su otkrili jedan veliki mit,
18:31
whichкоја is the mythmit of spontaneityspontanost, whichкоја is
343
1095881
2638
mit o spontanosti, koji kaže
18:34
that it's just going to fallпасти from heavenрај while you're foldingфолдинг the laundryveš
344
1098519
3714
da će to nešto pasti sa neba
dok slažete rublje
18:38
like a deusDeus exBivša machinamachina, and in factчињеница they understoodпримљено к знању
345
1102233
3112
kao prst sudbine
i takođe znaju
18:41
that whateverшта год is going to just happenдесити се
346
1105345
2636
da ono što treba da se dogodi
18:43
in a long-termдугорочни relationshipоднос alreadyвећ has.
347
1107981
3086
u dugoj vezi već i dogodilo.
18:46
CommittedPočinio sexсек is premeditateds predumišljajem sexсек.
348
1111067
2664
Posvećeni seks je
unapred osmišljeni seks.
18:49
It's willfulнамерно. It's intentionalнамерно.
349
1113731
2438
Voljan.
Nameran.
18:52
It's focusфокусирати and presenceприсуство.
350
1116169
3220
On je fokus i prisustvo.
18:55
MerrySretan Valentine'sZa dan zaljubljenih.
351
1119389
1719
Srećan vam Dan zaljubljenih.
18:57
(ApplauseAplauz)
352
1121108
7785
(Aplauz)
Translated by Romeo Mlinar
Reviewed by Aniko Kovac

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com