ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2013

Esther Perel: The secret to desire in a long-term relationship

Estere Perela: Iekāres noslēpums ilglaicīgās attiecībās

Filmed:
15,997,886 views

Ilglaicīgās attiecībās mēs bieži sagaidām, ka mūsu mīļotais cilvēks vienlaikus būs mūsu labākais draugs un erotiskais partneris. Bet kā argumentē Estere Perela, pilnīga atdeve labam seksam balstās uz divām pretrunīgām vēlmēm: mūsu vēlmes pēc drošības un vēlmes pēc pārsteigumiem. Tad kādā veidā uzturēt iekāri? Ar asprātības un daiļrunības palīdzību Perela atklāj erotiskās inteliģences noslēpumu.
- Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
So, why does good sexsekss so oftenbieži fadeizbalināt,
0
1394
3048
Kāpēc labs sekss tik bieži izplēn
00:20
even for couplespāri who continueTurpināt to love eachkatrs other as much as ever?
1
4442
4945
pat pāriem, kuri turpina
viens otru mīlēt vairāk kā jebkad?
00:25
And why does good intimacyintimitāte not guaranteegarantija good sexsekss,
2
9387
3143
Kāpēc laba intimitāte negarantē labu seksu
00:28
contrarypretēji to popularpopulārs beliefticība?
3
12530
2631
pretēji plaši izplatītajam uzskatam?
00:31
Or, the nextnākamais questionjautājums would be,
4
15161
2194
Nākamais jautājums būtu —
00:33
can we want what we alreadyjau have?
5
17355
2573
vai varam vēlēties to, kas mums jau ir?
00:35
That's the million-dollarmiljons dolāru questionjautājums, right?
6
19928
2713
Tas ir miljonus vērtais jautājums, vai ne?
00:38
And why is the forbiddenaizliegts so eroticerotiska?
7
22641
1713
Un kāpēc aizliegtais ir tik erotisks?
00:40
What is it about transgressionpārkāpums that makespadara desirevēlme so potentspēcīgs?
8
24354
4261
Kas piemīt noteikumu pārkāpšanai,
kas padara iekāri tik spēcīgu?
00:44
And why does sexsekss make babieszīdaiņi,
9
28615
1487
Un kāpēc no seksa rodas bērni,
00:46
and babieszīdaiņi spellpareizrakstības eroticerotiska disasterkatastrofa in couplespāri?
10
30102
4113
bet bērni pāru dzīvē
rada erotisku katastrofu?
(Smiekli)
00:50
It's kindlaipns of the fatalletāls eroticerotiska blowtrieciens, isn't it?
11
34215
2687
Tas ir tāds kā
nāvējošs trieciens erotikai, vai ne?
00:52
And when you love, how does it feel?
12
36902
2449
Kādas ir jūsu sajūtas mīlot?
00:55
And when you desirevēlme, how is it differentatšķirīgs?
13
39351
3153
Un ar ko šīs sajūtas atšķiras iekārojot?
00:58
These are some of the questionsjautājumi
14
42504
1668
Šie ir daži no jautājumiem,
01:00
that are at the centercentrā of my explorationizpēte
15
44172
2588
uz kuriem balstās mani pētījumi
par erotiskās iekāres dabu
01:02
on the naturedaba of eroticerotiska desirevēlme
16
46760
2752
01:05
and its concomitantLīdztekus dilemmasdilemmas in modernmoderna love.
17
49512
3998
un tai līdzās esošajām dilemmām
mūsdienu mīlestībā.
01:09
So I travelceļot the globeglobuss,
18
53510
1802
Es apceļoju visu pasauli,
un es ievēroju to,
ka visur, kur ienāk romantika,
01:11
and what I'm noticingpamanījis is that
19
55312
2194
01:13
everywherevisur where romanticismromantisms has enteredievadīts,
20
57506
2961
01:16
there seemsšķiet to be a crisiskrīze of desirevēlme.
21
60467
2912
parādās šķietama iekāres krīze.
01:19
A crisiskrīze of desirevēlme, as in owningīpašumā the wantingvēlas --
22
63379
4781
Krīze iekārē kā gribētā iegūšanā,
01:24
desirevēlme as an expressionizteiksme of our individualityindividualitāti,
23
68160
3010
iekārē kā individuālisma,
mūsu brīvo izvēļu,
01:27
of our freebez maksas choiceizvēle, of our preferencespreferencēm, of our identityidentitāte --
24
71170
3701
mūsu vēlmju, mūsu identitātes paušanā —
01:30
desirevēlme that has becomekļūt a centralcentrālais conceptjēdziens
25
74871
3279
iekārē, kas kļuvusi
par mūsdienu mīlestības
01:34
as partdaļa of modernmoderna love and individualisticindividuālisms societiessabiedrībām.
26
78150
3559
un uz individuālistiskās sabiedrības
centrālo objektu.
01:37
You know, this is the first time in the historyvēsture of humankindcilvēces
27
81709
3241
Ziniet, šī ir pirmā reize
cilvēces vēsturē,
01:40
where we are tryingmēģina to experiencepieredze sexualityseksualitāte in the long termtermiņš,
28
84950
5783
kad mēģinām pieredzēt
seksualitāti ilgtermiņā,
01:46
not because we want 14 childrenbērni,
29
90733
4033
ne tādēļ, ka vēlamies 14 bērnus,
01:50
for whichkas we need to have even more because manydaudzi of them won'tnebūs make it,
30
94766
4196
kuru iegūšanai mums jādzemdē vēl vairāk,
jo daudzi no viņiem neizdzīvos,
01:54
and not because it is exclusivelytikai a woman'ssievietes maritalģimenes dutynodoklis.
31
98962
4169
un ne tādēļ, ka tas
ir tieši sievietes laulību pienākums.
01:59
This is the first time that we want sexsekss over time
32
103131
4519
Šī ir pirmā reize,
kad vēlamies seksu atkal un atkal
02:03
about pleasureprieks and connectionsavienojums that is rootedsakņojas in desirevēlme.
33
107650
4780
baudas un iekārē balstītās saiknes dēļ.
02:08
So what sustainssaglabā desirevēlme, and why is it so difficultgrūti?
34
112430
3412
Kas uztur iekāri,
un kāpēc tas ir tik grūti?
02:11
And at the heartsirds of sustaininguzturēt desirevēlme in a committedizdarīts relationshipattiecības,
35
115842
5245
Uzticīgās attiecībās
iekāres uzturēšanas pamatā, manuprāt,
02:16
I think is the reconciliationsamierināšana of two fundamentalfundamentāls humancilvēks needsvajadzībām.
36
121087
5607
ir divu cilvēka pamatvajadzību samērošana.
02:22
On the one handroka, our need for securitydrošība, for predictabilityparedzamība,
37
126694
5162
No vienas puses, mūsu vēlmes
pēc drošības, paredzamības,
02:27
for safetydrošība, for dependabilityuzticamība, for reliabilityuzticamība, for permanencenemainīguma --
38
131856
7392
paļaušanās, uzticamības,
uzticības, pastāvīguma.
02:35
all these anchoringnoenkurošanas, groundingzemējuma experiencespieredze of our livesdzīvo
39
139248
3118
Visām šīm nostiprinošajām,
stabilajām dzīves pieredzēm,
02:38
that we call home.
40
142366
1659
ko dēvējam par mājām.
02:39
But we alsoarī have an equallyvienādi strongspēcīgs need -- menvīrieši and womensievietes --
41
144025
4443
Taču mūsos — vīriešos un sievietēs —
pastāv vienlīdz spēcīga vēlme
02:44
for adventurepiedzīvojums, for noveltyjaunums, for mysterynoslēpums, for riskrisks, for dangerbriesmas,
42
148468
5584
pēc piedzīvojumiem, kaut kā jauna,
noslēpumiem, riska, briesmām,
02:49
for the unknownnav zināms, for the unexpectednegaidīti, surprisepārsteigums --
43
154052
3290
nezināmā, negaidītā, pārsteigumiem —
02:53
you get the gistkopsavilkums -- for journeyceļojums, for travelceļot.
44
157342
3906
jūs saprotat būtību.
Pēc klejošanas, ceļojumiem.
02:57
So reconcilingsaskaņošana our need for securitydrošība
45
161248
2158
Tādējādi mūsu drošības
un piedzīvojumu vēlmju saskaņošana
02:59
and our need for adventurepiedzīvojums into one relationshipattiecības,
46
163406
2965
vienās attiecībās
03:02
or what we todayšodien like to call a passionatekaislīgs marriagelaulība,
47
166371
2883
jeb tas, ko mēs šodien
saucam par kaislīgu laulību,
03:05
used to be a contradictionpretruna in termsnosacījumi.
48
169254
2574
agrāk bija jēdzienu pretruna.
03:07
MarriageLaulības was an economicekonomisks institutioninstitūcija
49
171828
2768
Laulības bija ekonomisks veidojums,
03:10
in whichkas you were givendots a partnershippartnerība for life
50
174596
3716
kurā cilvēki tika sasaistīti
sadarbībā uz mūžu,
03:14
in termsnosacījumi of childrenbērni and socialsociālais statusstatuss
51
178312
2744
bērnu, sabiedriskā stāvokļa,
03:16
and successionmantojuma and companionshipbiedriskums.
52
181056
2402
pēctecības un līdzcilvēku ziņā.
03:19
But now we want our partnerpartneris to still give us all these things,
53
183458
4434
Taču tagad mēs vēlamies,
lai partneris mums sniedz visu to,
03:23
but in additionpapildus I want you to be my bestlabākais frienddraugs
54
187892
2452
taču papildus tam es vēlos,
lai esi mans labākais draugs,
03:26
and my trusteduzticams confidantuzticības persona and my passionatekaislīgs lovermīļākais to bootsāknēšanas,
55
190344
3234
mana uzticības persona
un kaislīgs mīlnieks,
03:29
and we livedzīvot twicedivreiz as long.
56
193578
1404
un mēs dzīvojam divtik ilgi.
03:30
(LaughterSmiekli)
57
194982
2658
(Smiekli)
03:33
So we come to one personpersona, and we basicallybūtībā are askingjautā them
58
197640
4258
Tādējādi mēs dodamies
pie viena cilvēka un būtībā prasam
03:37
to give us what oncevienreiz an entireviss villageciems used to providenodrošināt:
59
201898
3327
viņam sniegt mums to,
ko kādreiz nodrošināja vesels ciemats:
03:41
Give me belongingkas pieder, give me identityidentitāte, give me continuitynepārtrauktība,
60
205225
4148
Dod man piederību, dod man identitāti,
dod man ilgtspējību,
03:45
but give me transcendenceTranscendents and mysterynoslēpums and awebijību all in one.
61
209373
3899
bet dod man arī ārpasaulīgumu,
noslēpumainību un apbrīnu, visu vienā.
03:49
Give me comfortkomforts, give me edgemalu.
62
213272
1891
Dod man ērtības, dod man „asumu”.
03:51
Give me noveltyjaunums, give me familiaritypārzināšana.
63
215163
1922
Dod man ko jaunu,
dod man pazīstamo.
03:52
Give me predictabilityparedzamība, give me surprisepārsteigums.
64
217085
2065
Dod man paredzamību,
dod man pārsteigumu.
03:55
And we think it's a givendots, and toysrotaļlietas and lingerieapakšveļa are going to saveietaupīt us with that.
65
219150
4223
Mums tas ir pašsaprotami,
un rotaļlietas un veļa mūs ar to izglābs.
03:59
(ApplauseAplausi)
66
223373
5360
(Smiekli)
(Aplausi)
04:04
So now we get to the existentialeksistenciāls realityrealitāte of the storystāsts, right?
67
228733
4239
Nu mēs nonākam pie stāsta
eksistenciālās realitātes, vai ne?
04:08
Because I think, in some way -- and I'll come back to that --
68
232972
5768
Es uzskatu, ka savā ziņā
— un es pie tā atgriezīšos —
04:14
but the crisiskrīze of desirevēlme is oftenbieži a crisiskrīze of the imaginationiztēle.
69
238740
3574
iekāres krīze bieži vien ir iztēles krīze.
04:18
So why does good sexsekss so oftenbieži fadeizbalināt?
70
242314
3623
Kāpēc tad labs sekss tik bieži izplēn?
04:21
What is the relationshipattiecības betweenstarp love and desirevēlme?
71
245937
2548
Kādas ir attiecības
starp mīlestību un iekāri?
04:24
How do they relatesaistīt, and how do they conflictkonflikts?
72
248485
3124
Kā tās sadarbojas,
un kā tās ir pretrunā viena ar otru?
04:27
Because thereintajā liesslēpjas the mysterynoslēpums of eroticismerotikas.
73
251609
3148
Jo tieši tur slēpjas
erotikas noslēpums.
04:30
So if there is a verbvārds, for me, that comesnāk with love, it's "to have."
74
254757
4250
Ja man jautā, kāds darbības vārds
atbilst mīlestībai, tas ir „piederēt”.
04:34
And if there is a verbvārds that comesnāk with desirevēlme, it is "to want."
75
259007
4184
Ja iekārei atbilst
darbības vārds, tas ir „gribēt”.
04:39
In love, we want to have, we want to know the belovedmīļais.
76
263191
3859
Mīlestībā mēs vēlamies, lai mums pieder,
mēs vēlamies pazīt mīļoto.
04:42
We want to minimizesamazināt the distanceattālums. We want to contractlīgums that gapplaisa.
77
267050
4503
Mēs vēlamies samazināt attālumu.
Mēs vēlamies sašaurināt aizu.
04:47
We want to neutralizeneitralizēt the tensionsspriedze. We want closenesstuvums.
78
271553
4044
Mēs vēlamies mazināt spriedzi.
Mēs vēlamies tuvību.
04:51
But in desirevēlme, we tendtendence to not really want to go back to the placesvietas we'vemēs esam alreadyjau goneaizgājis.
79
275597
5409
Taču iekārē
mēs mēdzam nevēlēties atkal doties
uz vietām, kur jau esam bijuši.
04:56
ForgoneZaudētos conclusionsecinājums does not keep our interestinterese.
80
281006
3477
Izdarīti secinājumi nenotur mūsu interesi.
05:00
In desirevēlme, we want an Other, somebodykāds on the other sidepusē that we can go visitapmeklējums,
81
284483
4984
Iekārē mēs vēlamies ko citu,
kādu otrā pusē, kuru varam apciemot,
05:05
that we can go spendtērēt some time with,
82
289467
2378
ar kuru varam pavadīt kādu laiku,
05:07
that we can go see what goesiet on in theirviņu redsarkans lightgaisma districtapgabals.
83
291845
4103
kur varam ielūkoties,
kas notiek viņu sarkano lukturu rajonā.
Saprotiet?
05:11
In desirevēlme, we want a bridgetilts to crossšķērsot.
84
295948
3345
Iekārē mēs vēlamies tiltu, kas jāšķērso.
05:15
Or in other wordsvārdi, I sometimesdažreiz say, fireugunsgrēks needsvajadzībām airgaiss.
85
299293
3375
Jeb citiem vārdiem,
dažkārt es saku — ugunij vajag gaisu.
05:18
DesireVēlme needsvajadzībām spacetelpa.
86
302668
2255
Iekārei vajag telpu.
05:20
And when it's said like that, it's oftenbieži quitediezgan abstractabstrakts.
87
304923
3544
Kad to tā pasaka,
tas bieži skan diezgan abstrakti.
05:24
But then I tookpaņēma a questionjautājums with me.
88
308467
1601
Bet tad es uzdevu vienu jautājumu.
05:25
And I've goneaizgājis to more than 20 countriesvalstīm in the last fewmaz yearsgadiem
89
310068
2475
Pēdējos gados
esmu bijusi vairāk nekā 20 valstīs
05:28
with "MatingPārošanās in CaptivityNebrīvē," and I askedprasīja people,
90
312543
2932
„Pārošanās nebrīvē” ietvaros
un esmu jautājusi cilvēkiem,
05:31
when do you find yourselfsevi mostlielākā daļa drawnizdarīts to your partnerpartneris?
91
315475
3305
kad viņi izjūt vislielāko tieksmi
pēc sava partnera.
Ne tieši seksuālo pievilcību,
bet gan spēcīgāko tieksmi.
05:34
Not attractedpiesaistīja sexuallyseksuāli, perpar seSE, but mostlielākā daļa drawnizdarīts.
92
318780
3154
05:37
And acrosspāri culturekultūra, acrosspāri religionreliģija, and acrosspāri genderdzimums --
93
321934
3414
Un visās kultūrās, visās reliģijās
un abos dzimumos — izņemot vienu —
05:41
exceptizņemot for one -- there are a fewmaz answersatbildes that just keep comingnāk back.
94
325348
5386
ir dažas atbildes,
kas turpina izskanēt.
05:46
So the first groupgrupa is: I am mostlielākā daļa drawnizdarīts to my partnerpartneris
95
330734
4538
Pirmā grupa ir:
visvairāk mani pievelk partneris,
kad viņa ir projām,
05:51
when she is away, when we are apartatsevišķi, when we reuniteapvienot.
96
335272
6685
kad esam šķirti, kad atkal tiekamies.
05:57
BasicallyBūtībā, when I get back in touchpieskarties
97
341957
3560
Būtībā, kad es atkal apzinos
06:01
with my abilityspēja to imagineiedomājieties myselfsevi with my partnerpartneris,
98
345517
3711
savu spēju iedomāties
sevi ar savu partneri,
06:05
when my imaginationiztēle comesnāk back in the picturebilde,
99
349228
2865
kad uz skatuves atgriežas mana iztēle
06:07
and when I can rootsakne it in absenceprombūtne and in longingilgas,
100
352093
4947
un kad es varu to balstīt partnera prombūtnē un ilgās,
kas ir iekāres nozīmīga sastāvdaļa.
06:12
whichkas is a majorgalvenais componentkomponents of desirevēlme.
101
357040
2695
06:15
But then the secondotrais groupgrupa is even more interestinginteresanti:
102
359735
3030
Taču otrā grupa ir vēl interesantāka:
06:18
I am mostlielākā daļa drawnizdarīts to my partnerpartneris
103
362765
1842
mani visvairāk pievelk partneris,
06:20
when I see him in the studiostudija, when she is onstageuz skatuves,
104
364607
3982
kad redzu viņu studijā,
kad viņa ir uz skatuves,
06:24
when he is in his elementelements, when she's doing something she's passionatekaislīgs about,
105
368589
4302
kas viņš ir savā elementā,
kad viņa dara to, kas viņu aizrauj,
06:28
when I see him at a partyballīte and other people are really drawnizdarīts to him,
106
372891
3392
kad redzu viņu viesībās,
un viņš pievelk citus cilvēkus,
06:32
when I see her holdturiet courttiesa.
107
376283
2288
kas redzu viņu atbildīgā pozīcijā.
06:34
BasicallyBūtībā, when I look at my partnerpartneris radiantstarojošā and confidentpārliecināts,
108
378571
4448
Būtībā, kad redzu savu partneri
starojošu un pašpārliecinātu.
06:38
probablydroši vien the biggestlielākais turn-onTurn-On acrosspāri the boarddēlis.
109
383019
3094
Iespējams, lielākais uzbudinātājs
visā minētajā.
06:42
RadiantStarojošā, as in self-sustainingpašpietiekams.
110
386113
2840
Starojošs kā pašpietiekams.
06:44
I look at this personpersona -- by the way, in desirevēlme
111
388953
2912
Es skatos uz šo cilvēku
— starp citu, cilvēki
06:47
people rarelyreti talk about it, when we are blendedsajaukts into one,
112
391865
2630
reti runā par iekāri kā brīdi,
kad esam saplūduši vienā,
06:50
fivepieci centimeterscm from eachkatrs other. I don't know in inchescollas how much that is.
113
394495
3490
piecus centimetrus viens no otra.
Nezinu, cik tas ir collās.
06:53
But it's alsoarī not when the other personpersona is that fartālu apartatsevišķi
114
397985
3256
Bet arī ne tad,
kad otrs cilvēks ir tik tālu,
06:57
that you no longerilgāk see them.
115
401241
1392
ka vairs viņu neredzam.
06:58
It's when I'm looking at my partnerpartneris from a comfortableērti distanceattālums,
116
402633
4392
Tad, kad vēroju savu partneri no ērta attāluma,
07:02
where this personpersona that is alreadyjau so familiarpazīstams, so knownzināms,
117
407025
4349
kur šis cilvēks, kas jau
ir tik iepazīts, tik zināms,
07:07
is momentarilyīslaicīgi oncevienreiz again somewhatnedaudz mysteriousnoslēpumains, somewhatnedaudz elusivenenotverams.
118
411374
4839
uz brīdi atkaļ kļūst
nedaudz noslēpumains, netverams.
07:12
And in this spacetelpa betweenstarp me and the other liesslēpjas the eroticerotiska élanLAN,
119
416213
4855
Šajā attālumā starp mani un otru cilvēku
arī slēpjas erotikas degsme,
07:16
liesslēpjas that movementkustība towardvirzienā uz the other.
120
421068
2593
kustība otra cilvēka virzienā.
07:19
Because sometimesdažreiz, as ProustPrusts sayssaka,
121
423661
2163
Jo dažreiz, kā teicis Prusts,
07:21
mysterynoslēpums is not about travelingceļojot to newjauns placesvietas,
122
425824
2675
noslēpumainība neslēpjas
ceļošanā uz jaunām vietām,
07:24
but it's about looking with newjauns eyesacis.
123
428499
2179
bet aplūkošanā ar jaunu vērienu.
07:26
And so, when I see my partnerpartneris on his ownpašu or her ownpašu,
124
430678
3529
Kad redzu savu partneri vienu pašu,
07:30
doing something in whichkas they are envelopedaploksnē,
125
434207
2709
darot to, kas viņu aizrauj,
07:32
I look at this personpersona and I momentarilyīslaicīgi get a shiftmaiņa in perceptionuztvere,
126
436916
4863
es skatos uz šo cilvēku,
un uz brīdi mainās mana uztvere,
07:37
and I staypaliec openatvērts to the mysteriesnoslēpumi that are livingdzīvo right nextnākamais to me.
127
441779
5272
un es atveru sevi noslēpumainībai,
kas mitinās tepat līdzās.
07:42
And then, more importantlysvarīgāk, in this descriptionapraksts about the other
128
447051
4472
Un vēl jo svarīgāk šajā otra cilvēka vai sevis raksturojumā,
07:47
or myselfsevi -- it's the samepats -- what is mostlielākā daļa interestinginteresanti
129
451523
3644
kas ir vienāds abiem,
visinteresantākais ir tas,
ka iekārē nav vajadzēšanas.
07:51
is that there is no needinessnabadzība in desirevēlme.
130
455167
2559
07:53
NobodyNeviens needsvajadzībām anybodykāds.
131
457726
2328
Nevienam neviens nav vajadzīgs.
07:55
There is no caretakingkopīpašnieku in desirevēlme.
132
460054
2241
Iekāre neietver aprūpēšanu.
07:58
CaretakingKopīpašnieku is mightilyvareni lovingmīlošs. It's a powerfulspēcīgs anti-aphrodisiacAnti-aphrodisiac.
133
462295
5221
Aprūpēšana ir ļoti mīloša.
Tā spēcīgi nomāc iekāri.
(Smiekli)
Es vēl neesmu satikusi cilvēku,
kuru uzbudina kāds,
08:03
I have yetvēl to see somebodykāds who is so turnedpagriezies on
134
467516
2294
08:05
by somebodykāds who needsvajadzībām them.
135
469810
1702
kuram viņš ir vajadzīgs.
08:07
WantingKuri vēlas them is one thing. NeedingNepieciešamības them is a shutdownizslēgšanas,
136
471512
3493
Iekārošana ir viena lieta.
Vajadzēšana ir izslēdzošs faktors,
08:10
and womensievietes have knownzināms that foreveruz visiem laikiem,
137
475005
1543
sievietes to ir zinājušas no sākta gala,
08:12
because anything that will bringatnest up parenthoodvecāku
138
476548
2965
jo jebkas,
kas atgādina vecāku pienākumus,
08:15
will usuallyparasti decreasesamazināt the eroticerotiska chargemaksas.
139
479513
3256
parasti nodzēsīs erotisko dzirksti.
(Smiekli)
08:18
For good reasonsiemeslu dēļ, right?
140
482769
2084
Tam ir labs iemesls, vai ne?
08:20
And then the thirdtrešais groupgrupa of answersatbildes usuallyparasti would be
141
484853
3253
Un trešā atbilžu grupa parasti bija:
08:24
when I'm surprisedpārsteigts, when we laughsmieties togetherkopā,
142
488106
4545
kad esmu pārsteigts,
kad mēs kopā smejamies,
kā man šodien kāds birojā teica,
08:28
as somebodykāds said to me in the officebirojs todayšodien,
143
492651
2160
08:30
when he's in his tuxTux, so I said, you know,
144
494811
1808
kad viņš ir uzvalkā, un es atbildēju,
08:32
it's eithervai nu the tuxTux or the cowboyKovbojs bootszābaki.
145
496619
3063
vai nu uzvalkā vai kovboja zābakos.
08:35
But basicallybūtībā it's when there is noveltyjaunums.
146
499682
3691
Bet būtībā tad, kad ir kas jauns.
08:39
But noveltyjaunums isn't about newjauns positionspozīcijas. It isn't a repertoirerepertuārs of techniquesmetodes.
147
503373
4278
Jaunā ieviešanā nav runa par jaunām pozām.
Nav runa par paņēmienu repertuāru.
08:43
NoveltyJaunums is, what partsdaļas of you do you bringatnest out?
148
507651
3535
Jaunums ir daļa sevis,
ko visvairāk izceļat.
08:47
What partsdaļas of you are just beingbūt seenredzējis?
149
511186
3029
Kuras daļas tiek pirmo reizi pamanītas?
08:50
Because in some way one could say
150
514215
1939
Jo zināmā mērā varētu teikt, ka sekss
nav kaut kas, ar ko nodarbojas, vai ne?
08:52
sexsekss isn't something you do, ehEH?
151
516154
2003
08:54
Sexsekss is a placevietu you go. It's a spacetelpa you enterievadiet
152
518157
3234
Sekss ir vieta, kurp dodaties.
Tā ir telpa, kurā ieejat
08:57
insideiekšā yourselfsevi and with anothercits, or othersciti.
153
521391
3305
sevī iekšā
un kopā ar otru vai citiem cilvēkiem.
09:00
So where do you go in sexsekss?
154
524696
2495
Kurp jūs dodaties seksa laikā?
Ar kurām daļām no sevis jūs saistāties?
09:03
What partsdaļas of you do you connectsavienot to?
155
527191
2337
09:05
What do you seekmeklēt to expressizteikt there?
156
529528
2008
Ko jūs tiecaties tur izpaust?
09:07
Is it a placevietu for transcendenceTranscendents and spiritualgarīgais unionsavienība?
157
531536
3463
Vai tā ir vieta, kur gūt
ārpasaulīgumu un garīgu vienotību?
09:10
Is it a placevietu for naughtinessnerātnība and is it a placevietu to be safelydroši aggressiveagresīvs?
158
534999
4328
Vai tā ir vieta nerātnībām
un vieta, kur droši paust agresiju?
09:15
Is it a placevietu where you can finallybeidzot surrenderpadošanās
159
539327
2344
Vai tā ir vieta,
kur beidzot varat atdoties
09:17
and not have to take responsibilityatbildība for everything?
160
541671
3000
un neuzņemties atbildību par pilnīgi visu?
09:20
Is it a placevietu where you can expressizteikt your infantilezīdaiņa wishesvēlas?
161
544671
3008
Vai tā ir vieta, kur varat
izrādīt savas bērnišķīgās vēlmes?
09:23
What comesnāk out there? It's a languagevaloda.
162
547679
2416
Kas tur tiek izpausts? Tā ir valoda.
09:25
It isn't just a behavioruzvedība.
163
550095
2344
Tā nav tikai uzvedība.
09:28
And it's the poeticdzejas of that languagevaloda that I'm interestedinteresē in,
164
552439
2792
Mani interesē
tieši šis valodas dzejiskums,
09:31
whichkas is why I begansākās to exploreizpētīt this conceptjēdziens of eroticerotiska intelligenceizlūkdati.
165
555231
4049
tādēļ arī es uzsāku pētīt šo
erotiskās inteliģences priekšstatu.
09:35
You know, animalsdzīvnieki have sexsekss.
166
559280
2095
Dzīvnieki nodarbojas ar seksu.
09:37
It's the pivotPivot, it's biologybioloģija, it's the naturaldabisks instinctinstinkts.
167
561375
3431
Tas ir pamats, tā ir bioloģija,
tas ir dabiskais instinkts.
09:40
We are the only onestiem who have an eroticerotiska life,
168
564806
3280
Mēs esam vienīgie,
kas dzīvo erotisku dzīvi,
09:43
whichkas meansnozīmē that it's sexualityseksualitāte transformedpārveidots by the humancilvēks imaginationiztēle.
169
568086
5918
tas nozīmē, ka tā ir seksualitāte,
ko pārveidojusi cilvēka iztēle.
09:49
We are the only onestiem who can make love for hoursstundas,
170
574004
3762
Mēs esam vienīgie,
kas var mīlēties stundām ilgi,
09:53
have a blissfulsvētlaimīgs time, multiplevairākkārt orgasmsorgasms,
171
577766
2872
pavadīt laiku svētlaimē,
pieredzēt vairākus orgasmus,
09:56
and touchpieskarties nobodyneviens, just because we can imagineiedomājieties it.
172
580638
3905
nevienam pat nepieskaroties,
tikai tāpēc, ka spējam to iztēloties.
10:00
We can hintmājiens at it. We don't even have to do it.
173
584543
2910
Mēs varam tikai dot mājienu.
Mums pat nav ar to jānodarbojas.
Mēs spējam pieredzēt spēcīgās izjūtas,
ko sauc par alkām,
10:03
We can experiencepieredze that powerfulspēcīgs thing calledsauc anticipationgaidot,
174
587453
3432
10:06
whichkas is a mortarJavas to desirevēlme,
175
590885
2447
kas ir iekāres piests,
10:09
the abilityspēja to imagineiedomājieties it, as if it's happeningnotiek,
176
593332
3272
spēja to iztēloties tā, it kā tas notiktu,
10:12
to experiencepieredze it as if it's happeningnotiek, while nothing is happeningnotiek
177
596604
4280
pieredzēt to, it kā tas notiktu,
patiesībā nekam nenotiekot
10:16
and everything is happeningnotiek at the samepats time.
178
600884
2685
un visam notiekot vienlaikus.
10:19
So when I begansākās to think about eroticismerotikas,
179
603569
2530
Tādēļ, sākot domāt par erotiku,
10:21
I begansākās to think about the poeticspoētika of sexsekss,
180
606099
3138
es sāku domāt par seksa dzejiskumu,
10:25
and if I look at it as an intelligenceizlūkdati,
181
609237
2543
un ja es uz to lūkojos kā inteliģenci,
10:27
then it's something that you cultivateieaudzināt.
182
611780
2303
tad tas ir kas tāds, kas jākultivē.
Kas ir tā sastāvdaļas?
10:29
What are the ingredientssastāvdaļas? ImaginationIztēle, playfulnessrotaļīgo noskaņojumu,
183
614083
4137
Iztēle, rotaļīgums,
10:34
noveltyjaunums, curiosityzinātkāre, mysterynoslēpums.
184
618220
3304
jaunums, ziņkāre, noslēpumainība.
10:37
But the centralcentrālais agentaģents is really that piecegabals calledsauc the imaginationiztēle.
185
621524
4959
Tomēr galvenā sastāvdaļa
ir elements, ko sauc par iztēli.
10:42
But more importantlysvarīgāk, for me to beginsāciet to understandsaprast
186
626483
3081
Bet vissvarīgākais,
lai es varētu sākt izprast,
10:45
who are the couplespāri who have an eroticerotiska sparkdzirkstele,
187
629564
2758
kuriem pāriem piemīt erotiskā dzirksts
10:48
what sustainssaglabā desirevēlme, I had to go back
188
632322
2567
un kas uztur iekāri,
man bija jāatgriežas
pie erotikas sākotnējās definīcijas,
10:50
to the originaloriģināls definitiondefinīcija of eroticismerotikas,
189
634889
2673
10:53
the mysticalmistisks definitiondefinīcija, and I wentdevās throughcauri it
190
637562
2651
noslēpumainās definīcijas,
un es to paveicu
ar atdalīšanas metodi,
10:56
throughcauri a bifurcationbifurkācija by looking actuallyfaktiski at traumatrauma,
191
640213
3439
patiesībā aplūkojot traumas,
10:59
whichkas is the other sidepusē, and I lookedizskatījās at it
192
643652
2658
kas atrodas otrā sētas pusē,
Un es to darīju,
11:02
looking at the communitykopiena that I had grownizaudzis up in,
193
646310
2606
aplūkojot sabiedrību, kurā biju uzaugusi,
11:04
whichkas was a communitykopiena in BelgiumBeļģija, all HolocaustHolokausts survivorsizdzīvojušie,
194
648916
3612
tā ir Beļģijā mītoša kopiena,
kur visi ir holokausta izdzīvotāji,
11:08
and in my communitykopiena there were two groupsgrupām:
195
652528
2962
un manā kopienā
bija divas cilvēku grupas:
11:11
those who didn't diemirst, and those who camenāca back to life.
196
655490
3814
tie, kuri nenomira,
un tie, kuri atgriezās dzīvē.
11:15
And those who didn't diemirst liveddzīvoja oftenbieži very tetheredpiesiet to the groundzeme,
197
659304
3322
Tie, kuri nenomira,
bieži dzīvoja ļoti piezemētu dzīvi,
11:18
could not experiencepieredze pleasureprieks, could not trustuzticība,
198
662626
3590
nespējot pieredzēt baudu,
nespējot uzticēties,
11:22
because when you're vigilantmodra, worrieduztraucies, anxiousnemierīgi,
199
666216
2761
jo, kad esat piesardzīgs,
noraizējies, nemierīgs un nedrošs,
11:24
and insecurenedrošs, you can't liftpaceliet your headgalva
200
668977
2629
jūs nespējat pacelt savu galvu,
lai dotos un paceltos visumā
11:27
to go and take off in spacetelpa and be playfuldraiska and safedroši and imaginativeiztēles.
201
671606
5464
un būtu rotaļīgs, drošs par sevi un iztēles bagāts.
11:32
Those who camenāca back to life were those
202
677070
2482
Tie, kuri atgriezās dzīvē, bija tie,
kuri uztvēra erotiku
kā pretindi pret nāvi.
11:35
who understoodsaprasts the eroticerotiska as an antidoteantidots to deathnāve.
203
679552
2661
11:38
They knewzināja how to keep themselvespaši alivedzīvs.
204
682213
3670
Viņi zināja, kā saglabāt dzīvību sevī.
11:41
And when I begansākās to listen to the sexlessnesssexlessness of the couplespāri that I work with,
205
685883
3968
Kad es sāku klausīties pāros,
kam pietrūkst seksa,
11:45
I sometimesdažreiz would heardzirdēt people say, "I want more sexsekss,"
206
689851
2853
es dažreiz no cilvēkiem dzirdēju:
„Es gribu vairāk seksa,”
11:48
but generallyparasti people want better sexsekss,
207
692704
2862
taču kopumā cilvēki vēlas labāku seksu,
11:51
and better is to reconnectatjaunot with that qualitykvalitāte of alivenessdzīvīgumu,
208
695566
3254
un labāks sekss rodas,
savienojoties ar šo dzīvīguma,
11:54
of vibrancydzīvesprieks, of renewalatjaunošana, of vitalityvitalitāte, of erosEros, of energyenerģija
209
698820
4129
spēka, atjaunošanās, vitalitātes,
Erota, enerģiskuma īpašību,
11:58
that sexsekss used to affordatļauties them, or that they'veviņi esam hopedcerēja
210
702949
2574
ko sekss viņiem kādreiz sniedza
vai ko viņi cerēja, ka tas sniegs.
12:01
it would affordatļauties them.
211
705523
1894
12:03
And so I begansākās to askjautājiet a differentatšķirīgs questionjautājums.
212
707417
3027
Tādēļ es sāku uzdot citādu jautājumu.
12:06
"I shutslēgt myselfsevi off when ..." begansākās to be the questionjautājums.
213
710444
4847
„Es noslēdzos sevī, kad...”
kļuva par jautājumu.
12:11
"I turnpagriezties off my desiresvēlmes when ..." whichkas is not the samepats questionjautājums as,
214
715291
3280
„Es mazinu savu iekāri, kad...”
kas nav tas pats jautājums, kā:
12:14
"What turnspagriežas me off is ..." and "You turnpagriezties me off when ..."
215
718571
3946
„Manu iekāri mazina...”
un „Tu mani neuzbudini, kad..”.
12:18
And people begansākās to say, "I turnpagriezties myselfsevi off when
216
722517
3223
Un cilvēki sāka atbildēt:
„Es mazinu savu iekāri, kad
12:21
I feel deadmiris insideiekšā, when I don't like my bodyķermenis,
217
725740
2889
es iekšēji jūtos miris,
kad man nepatīk savs ķermenis,
12:24
when I feel oldvecs, when I haven'tnav had time for myselfsevi,
218
728629
3224
kad jūtos vecs,
kad man nav bijis laiks pašam sev,
12:27
when I haven'tnav had a chanceiespēja to even checkpārbaudīt in with you,
219
731853
2624
kad man nav bijusi iespēja pat ar tevi sazināties,
12:30
when I don't performizpildīt well at work,
220
734477
1561
kad man neveicas darbā,
12:31
when I feel lowzems selfsevi esteemcieņa, when I don't have a sensejēga of self-worthself-vērtība,
221
736038
3195
kad man ir zems pašvērtējums,
kad es nespēju sevi novērtēt,
12:35
when I don't feel like I have a right to want, to take,
222
739233
3228
kad es jūtos, it kā man
nebūtu tiesību gribēt, ņemt,
12:38
to receivesaņemt pleasureprieks."
223
742461
2440
saņemt baudu.”
12:40
And then I begansākās to askjautājiet the reversemainīt questionjautājums.
224
744901
2365
Un tad es sāku uzdot pretēju jautājumu.
12:43
"I turnpagriezties myselfsevi on when ..." Because mostlielākā daļa of the time,
225
747266
2771
„Es pastiprinu savu uzbudinājumu, kad...”.
Jo lielāko daļu laika
cilvēkiem patīk uzdot jautājumu:
12:45
people like to askjautājiet the questionjautājums, "You turnpagriezties me on,
226
750037
2858
„Tu mani uzbudini, kas mani uzbudina,”
12:48
what turnspagriežas me on," and I'm out of the questionjautājums. You know?
227
752895
3577
un es palieku ārpus jautājuma.
12:52
Now, if you are deadmiris insideiekšā, the other personpersona can do a lot of things for Valentine'sValentīna.
228
756472
4310
Ja iekšēji jūtaties miris,
otrs Valentīna dienā var darīt visu ko.
12:56
It won'tnebūs make a dentDent. There is nobodyneviens at the receptionuzņemšana deskrakstāmgalds.
229
760782
2800
Nebūs ne silts, ne auksts.
Saņēmēja pusē neviena nebūs.
12:59
(LaughterSmiekli)
230
763582
1493
(Smiekli)
13:00
So I turnpagriezties myselfsevi on when,
231
765075
2402
Es savu uzbudinājumu pastiprinu, kad...
13:03
I turnpagriezties my desiresvēlmes, I wakepamosties up when ...
232
767477
4011
Es atmodinu savas vēlmes, es pamostos, kad...
13:07
Now, in this paradoxparadokss betweenstarp love and desirevēlme,
233
771488
4618
Šajā paradoksā starp mīlestību un iekāri
13:12
what seemsšķiet to be so puzzlingmulsinošs is that the very ingredientssastāvdaļas
234
776106
3881
vismulsinošākais šķiet tas,
ka tas pats, kas mīlestību izkopj —
13:15
that nurtureaudzināt love -- mutualitysavstarpīgums, reciprocitysavstarpīgums,
235
779987
4151
abpusēja, savstarpēja mijiedarbība,
13:20
protectionaizsardzība, worryjāuztraucas, responsibilityatbildība for the other --
236
784138
4032
aizsardzība, bažas,
atbildība vienam par otru —
13:24
are sometimesdažreiz the very ingredientssastāvdaļas that stifleslēpties desirevēlme.
237
788170
4123
dažreiz ir tieši tas, kas apslāpē iekāri.
13:28
Because desirevēlme comesnāk with a hostuzņēmēja of feelingsjūtas
238
792293
4229
Jo iekāre bieži nāk kopā ar jūtām,
13:32
that are not always suchtāds favoritesMana izlase of love:
239
796522
3977
kas mīlestībā nav tik ļoti iecienītas:
greizsirdība, pārņemtība,
13:36
jealousygreizsirdība, possessivenesspossessiveness, aggressionagresija, powerjauda, dominancedominance,
240
800499
4129
agresija, vara, dominance,
13:40
naughtinessnerātnība, mischiefresgalis.
241
804628
1788
nerātnība, palaidnieciskums.
13:42
BasicallyBūtībā mostlielākā daļa of us will get turnedpagriezies on at night
242
806416
3287
Principā mūs visus naktī uzbudinās tās pašas lietas,
13:45
by the very samepats things that we will demonstratepierādīt againstpret duringlaikā the day.
243
809703
3902
pret kurām mēs demonstratīvi iestāsimies dienas laikā.
13:49
You know, the eroticerotiska mindprātā is not very politicallypolitiski correctpareizi.
244
813605
3413
Ziniet, erotiskais prāts
nav īpaši politkorekts.
Ja visi fantazētu
par rozēm noklātām gultām,
13:52
If everybodyvisi was fantasizingfantazējot on a bedgulta of rosesrozes,
245
817018
2655
mums par to nebūtu
tik interesantas sarunas.
13:55
we wouldn'tnebūtu be havingņemot suchtāds interestinginteresanti talkssarunas about this.
246
819673
3437
(Smiekli)
13:59
But no, in our mindprātā up there
247
823110
2813
Mūsu prātā šeit augšā
notiek lērums lietu,
14:01
are a hostuzņēmēja of things going on that we don't always know
248
825923
3747
un mēs ne vienmēr zinām,
kā parādīt tās cilvēkam, ko mīlam,
14:05
how to bringatnest to the personpersona that we love,
249
829670
2087
14:07
because we think love comesnāk with selflessnessselflessness
250
831757
2813
jo mēs domājam,
ka mīlestībā valda pašaizliedzība,
14:10
and in factfakts desirevēlme comesnāk with a certainnoteikti amountsumma of selfishnesssavtīgums
251
834570
3712
bet iekārē patiesībā vajadzīga
zināma deva savtīguma
14:14
in the bestlabākais sensejēga of the wordvārds:
252
838282
1779
tā labākajā nozīmē:
14:15
the abilityspēja to staypaliec connectedsavienots to one'sviens selfsevi
253
840061
3033
spējā saglabāt saikni pašam ar sevi
otra cilvēka klātbūtnē.
14:18
in the presenceklātbūtne of anothercits.
254
843094
1891
14:20
So I want to drawizdarīt that little imageattēls for you,
255
844985
2652
Es vēlos jums iezīmēt šo nelielo ainu,
14:23
because this need to reconcilesaskaņot these two setskomplekti of needsvajadzībām,
256
847637
3709
jo ar vajadzību
apmierināt abas šīs vēlmes
14:27
we are borndzimis with that.
257
851346
1543
mēs arī piedzimstam.
14:28
Our need for connectionsavienojums, our need for separatenessatšķirtības sajūta,
258
852889
2897
Mūsu tieksme pēc saiknes,
mūsu tieksme pēc atšķirtības,
14:31
or our need for securitydrošība and adventurepiedzīvojums,
259
855786
2209
mūsu tieksme pēc drošības
un piedzīvojumiem,
14:33
or our need for togethernesskopības and for autonomyautonomija,
260
857995
2696
vai mūsu tieksme
pēc kopā būšanas un patstāvības,
14:36
and if you think about the little kidmazulis who sitssēž on your lapaplis
261
860691
2744
ja jūs par to domājat kā par mazu bērnu, kas sēž jums klēpī
14:39
and who is cozilycozily nestedligzdotas here and very securedroša and comfortableērti,
262
863435
4492
un ir ērti tur iekārtojies, jūtas ļoti droši un ērti,
14:43
and at some pointpunkts all of us need to go out into the worldpasaule
263
867927
3917
pienāk brīdis, kad mums visiem
jādodas plašajā pasaulē,
14:47
to discoveratklāt and to exploreizpētīt.
264
871844
2492
lai atklātu un pētītu.
14:50
That's the beginningsākums of desirevēlme,
265
874336
1517
Tas ir iekāres sākums,
14:51
that exploratoryizpētes needsvajadzībām curiosityzinātkāre, discoveryatklāšana.
266
875853
4495
šai pētniecībai vajadzīga ziņkāre, atklājumi.
14:56
And then at some pointpunkts they turnpagriezties around and they look at you,
267
880348
3892
Tad kādā brīdī bērns pagriežas
un lūkojās uz jums,
15:00
and if you tell them,
268
884240
2473
un ja jūs viņam pasakat:
15:02
"Hey kiddokiddo, the world'spasaules a great placevietu. Go for it.
269
886713
2352
„Mazais, pasaule ir lieliska vieta.
Uz priekšu. Tajā ir tik daudz kā interesanta,”
15:04
There's so much funjautri out there,"
270
889065
1692
15:06
then they can turnpagriezties away and they can experiencepieredze
271
890757
2676
tad bērns var aizgriezties un vienlaikus pieredzēt
15:09
connectionsavienojums and separatenessatšķirtības sajūta at the samepats time.
272
893433
2205
saiknes pastāvēšanu un atšķirtību.
15:11
They can go off in theirviņu imaginationiztēle, off in theirviņu bodyķermenis,
273
895638
3249
Viņš var atdoties savai iztēlei,
savam ķermenim,
15:14
off in theirviņu playfulnessrotaļīgo noskaņojumu, all the while knowingzinot
274
898887
3082
savam rotaļīgumam,
visu laiku apzinoties,
ka, viņam atgriežoties, šeit kāds būs.
15:17
that there's somebodykāds when they come back.
275
901969
2593
15:20
But if on this sidepusē there is somebodykāds who sayssaka,
276
904562
2311
Taču, ka šajā pusē ir kāds, kas saka:
15:22
"I'm worrieduztraucies. I'm anxiousnemierīgi. I'm depressednomākts.
277
906873
3827
„Esmu noraizējies. Esmu uztraucies. Esmu nomākts.
Mans partneris tik sen
nav par mani rūpējies.
15:26
My partnerpartneris hasn'tnav takenņemti careaprūpe of me in so long.
278
910700
2034
15:28
What's so good out there? Don't we have everything
279
912734
2516
Kas tur ārā ir tik labs?
Vai mums šeit, kopā esot, nav viss,
kas tev nepieciešams?”
15:31
you need togetherkopā, you and I?"
280
915250
2183
15:33
then there are a fewmaz little reactionsreakcijas
281
917433
2113
Tādā gadījumā atliek vien nedaudzas reakcijas,
15:35
that all of us can prettyskaista much recognizeatpazīt.
282
919546
3328
kuras droši vien mēs visi spējam atpazīt.
15:38
Some of us will come back, camenāca back a long time agopirms,
283
922874
4792
Daži no mums atgriezīsies,
atgriezās jau ļoti sen,
15:43
and that little childbērns who comesnāk back
284
927666
2208
un tas mazais bērns, kurš atgriežas,
15:45
is the childbērns who will forgoatteikties no a partdaļa of himselfpats
285
929874
2833
ir bērns, kurš palaidīs garām daļu sevis,
15:48
in orderkārtībā not to losezaudēt the other.
286
932707
2416
lai nepazaudētu otru cilvēku.
15:51
I will losezaudēt my freedombrīvība in orderkārtībā not to losezaudēt connectionsavienojums.
287
935123
3925
Es atteikšos no savas brīvības,
lai nezaudētu saikni.
15:54
And I will learnmācīties to love in a certainnoteikti way
288
939048
2682
Un es iemācīšos mīlēt noteiktā veidā,
15:57
that will becomekļūt burdenedapgrūtināti with extrapapildus worryjāuztraucas
289
941730
4200
kas tiks noslogots ar papilds raizēm
16:01
and extrapapildus responsibilityatbildība and extrapapildus protectionaizsardzība,
290
945930
3544
un papildu atbildību, un papildu drošību,
16:05
and I won'tnebūs know how to leaveatvaļinājumu you
291
949474
2464
un es nemācēšu tevi atstāt,
16:07
in orderkārtībā to go playspēlēt, in orderkārtībā to go experiencepieredze pleasureprieks,
292
951938
3544
lai ietu spēlēties, lai pieredzētu baudu,
16:11
in orderkārtībā to discoveratklāt, to enterievadiet insideiekšā myselfsevi.
293
955482
3240
lai atklātu, lai ieietu sevī iekšā.
16:14
TranslateTulkot this into adultpieaugušais languagevaloda.
294
958722
2884
Pārtulkojiet to pieaugušo valodā.
16:17
It startssākas very youngjaunieši. It continuesturpinās into our sexsekss livesdzīvo
295
961606
3620
Tas sākas ļoti agrā jaunībā.
Tas turpinās mūsu dzimumdzīvē
līdz pat pašām beigām.
16:21
up to the endbeigas.
296
965226
1515
16:22
ChildBērnu numbernumurs two comesnāk back
297
966741
2520
Otrais bērns atgriežas,
16:25
but looksizskatās like that over theirviņu shoulderplecu all the time.
298
969261
2805
bet visu laiku lūkojās pāri savam plecam.
16:27
"Are you going to be there?
299
972066
2040
„Vai tu tur vēl būsi?
16:30
Are you going to curselāstu me? Are you going to scoldlamāt me?
300
974106
1879
Vai tu mani nolamāsi? Vai tu mani rāsi?
16:31
Are you going to be angrydusmīgs with me?"
301
975985
1998
Vai tu uz mani dusmosies?”
16:33
And they mayvar be goneaizgājis, but they're never really away,
302
977983
3619
Šis bērns var būt aizgājis,
bet viņš nekad jūs pavisam neatstāj,
16:37
and those are oftenbieži the people that will tell you,
303
981602
2087
un tie ir cilvēki, kas bieži jums stāstīs,
16:39
in the beginningsākums it was supersuper hotkarsts.
304
983689
2329
ka sākumā tas bija ļoti kaislīgi.
16:41
Because in the beginningsākums, the growingpieaug intimacyintimitāte
305
986018
3576
Jo sākumā
plaukstošā intimitāte
vēl nebija tika spēcīga,
16:45
wasn'tnebija yetvēl so strongspēcīgs
306
989594
1898
16:47
that it actuallyfaktiski led to the decreasesamazināt of desirevēlme.
307
991492
3063
lai novestu pie iekāres samazināšanās.
16:50
The more connectedsavienots I becamekļuva, the more responsibleatbildīgs I feltfilcs,
308
994555
3719
Jo ciešāk mēs bijām saistīti,
jo lielāku atbildību es izjutu,
16:54
the lessmazāk I was ablespējīgs to let go in your presenceklātbūtne.
309
998274
3258
jo mazāk es spēju atraisīties tavā klātbūtnē.
16:57
The thirdtrešais childbērns doesn't really come back.
310
1001532
2814
Trešais bērns tā īsti nekad neatgriežas.
17:00
So what happensnotiek, if you want to sustainuzturēt desirevēlme,
311
1004346
3432
Tad kas notiek,
ja vēlaties uzturēt iekāri?
17:03
it's that realreāls dialecticdialektika piecegabals.
312
1007778
2240
Tas ir šis divdaļīgais elements.
17:05
On the one handroka you want the securitydrošība in orderkārtībā to be ablespējīgs to go.
313
1010018
3681
No vienas puses, jūs vēlaties drošību,
lai spētu doties projām.
17:09
On the other handroka if you can't go, you can't have pleasureprieks,
314
1013699
3752
No otras puses, ja nevarat doties projām,
jūs nevarat iegūt baudu,
17:13
you can't culminatekulminācija, you don't have an orgasmorgasma,
315
1017451
2980
jūs nevarat sasniegt kulmināciju, orgasmu,
17:16
you don't get excitedsatraukti because you spendtērēt your time
316
1020431
2483
jūs neuzbudināties, jo pavadāt savu laiku
17:18
in the bodyķermenis and the headgalva of the other and not in your ownpašu.
317
1022914
3136
otra cilvēka ķermenī
un galvā, nevis savējā.
17:21
So in this dilemmadilemma about reconcilingsaskaņošana
318
1026050
3720
Tādējādi šajā dilemmā, mēģinot apmierināt
šīs divas pamatvajadzības,
17:25
these two setskomplekti of fundamentalfundamentāls needsvajadzībām,
319
1029770
2513
17:28
there are a fewmaz things that I've come to understandsaprast eroticerotiska couplespāri do.
320
1032283
4385
es esmu sapratusi,
ka ir pāris lietas, ko dara erotiski pāri.
Pirmkārt, viņiem ir daudz seksuālā privātuma.
17:32
One, they have a lot of sexualseksuāla privacykonfidencialitāte.
321
1036668
2982
Viņi saprot, ka pastāv erotiskā telpa,
17:35
They understandsaprast that there is an eroticerotiska spacetelpa
322
1039650
2422
17:37
that belongspieder to eachkatrs of them.
323
1042072
2051
kas pieder katram no viņiem.
17:40
They alsoarī understandsaprast that foreplaypriekštečs is not something you do
324
1044123
3159
Tāpat viņi saprot,
ka priekšspēle nav kaut kas,
17:43
fivepieci minutesminūtes before the realreāls thing.
325
1047282
2104
ko dara piecas minūtes
pirms īstās izrādes.
17:45
ForeplayForeplay prettyskaista much startssākas at the endbeigas of the previousiepriekšējā orgasmorgasma.
326
1049386
3200
Priekšspēle principā sākās
iepriekšējā orgasma beigās.
17:48
They alsoarī understandsaprast that an eroticerotiska spacetelpa
327
1052586
3220
Tāpat viņi saprot,
ka erotiskās telpas būtība
17:51
isn't about, you beginsāciet to strokeinsults the other.
328
1055806
2189
nav otra cilvēka glāstīšana.
17:53
It's about you createizveidot a spacetelpa where you leaveatvaļinājumu ManagementVadība IncInc.,
329
1057995
3555
Tās būtība ir radīt telpu,
kur jūs atstājat aiz durvīm uzņēmumu,
17:57
maybe where you leaveatvaļinājumu the agileelastīgs programprogramma,
330
1061550
2644
varbūt atstājat aiz durvīm programmētāja prātu,
18:00
(LaughterSmiekli)
331
1064209
1795
(Smiekli)
18:01
and you actuallyfaktiski just enterievadiet that placevietu
332
1066004
3088
un jūs vienkārši nonākat vietā,
kur jūs beidzat būtu labais pilsonis,
18:04
where you stop beingbūt the good citizenpilsonis
333
1069092
2101
18:07
who is takingņemot careaprūpe of things and beingbūt responsibleatbildīgs.
334
1071193
2664
kas rūpējas par lietām un ir atbildīgs.
18:09
ResponsibilityAtbildību and desirevēlme just buttmuca headsgalvas.
335
1073857
3544
Atbildība un iekāre lauž ragus viena otrai.
18:13
They don't really do well togetherkopā.
336
1077401
2632
Tās neiet labi roku rokā.
18:15
EroticErotiska couplespāri alsoarī understandsaprast that passionkaislība waxesvaski and waneswanes.
337
1080033
4199
Erotiskie pāri saprot arī to,
ka kaisle vīst un plaukst.
18:20
It's prettyskaista much like the moonmēness. It has intermittentneregulāra eclipsesaptumsumi.
338
1084232
3569
Tā ir līdzīga mēnesim.
Tai ik pa laikam uznāk aptumsums.
18:23
But what they know is they know how to resurrectatdzīvināt it.
339
1087801
2623
Bet tas, ko viņi zina, ir tas, kā to atdzīvināt.
18:26
They know how to bringatnest it back,
340
1090424
1692
Viņi māk to atgriezt atpakaļ,
18:28
and they know how to bringatnest it back
341
1092116
1233
un viņi zina, kā to atgūt,
18:29
because they have demystifiedDemystified one bigliels mythmīts,
342
1093349
2532
jo viņi ir veiksmīgi atbrīvojušies no viena liela mīta,
18:31
whichkas is the mythmīts of spontaneityspontanitāte, whichkas is
343
1095881
2638
mīta par spontānumu, par to,
18:34
that it's just going to fallkritums from heavendebesis while you're foldinglocīšana the laundryVeļas mazgātava
344
1098519
3714
ka tas vienkārši nokritīs no debesīm,
kamēr locīsiet drēbes,
kā zibens no skaidrām debesīm,
18:38
like a deusDeus exex machinamachina, and in factfakts they understoodsaprasts
345
1102233
3112
viņi ir sapratuši, ka viss,
18:41
that whateverneatkarīgi no tā is going to just happennotikt
346
1105345
2636
kas notiks vienkārši un pēkšņi,
jau ir noticis ilgtermiņa attiecībās.
18:43
in a long-termilgtermiņa relationshipattiecības alreadyjau has.
347
1107981
3086
18:46
CommittedSaistības sexsekss is premeditatedtīšs sexsekss.
348
1111067
2664
Lai pilnībā nodotos seksam,
tam ir jāsagatavojas.
18:49
It's willfultīšs. It's intentionaltīšs.
349
1113731
2438
Tas ir apzināts. Tas ir ar nodomu.
18:52
It's focuskoncentrēties and presenceklātbūtne.
350
1116169
3220
Tā ir koncentrēšanās un klātbūtne.
18:55
MerryPriecīgus Valentine'sValentīna.
351
1119389
1719
Priecīgu Valentīna dienu!
18:57
(ApplauseAplausi)
352
1121108
7785
(Aplausi)
Translated by Katrina Rutka
Reviewed by Kristaps Murmanis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Esther Perel - Relationship therapist
Psychotherapist Esther Perel is changing the conversation on what it means to be in love and have a fulfilling sex life.

Why you should listen

For the first time in human history, couples aren’t having sex just to have kids; there’s room for sustained desire and long-term sexual relationships. But how? Perel, a licensed marriage and family therapist with a practice in New York, travels the world to help people answer this question. For her research she works across cultures and is fluent in nine languages. She coaches, consults and speaks regularly on erotic intelligence, trauma, sexual honesty and conflict resolution. She is the author of Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic. Her latest work focuses on infidelity: what it is, why happy people do it and how couples can recover from it. She aims to locate this very personal experience within a larger cultural context.

More profile about the speaker
Esther Perel | Speaker | TED.com